EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT"

Transkript

1

2 PESTICIDRESISTENS ACCELERERER Jens Erik Jensen & Ghita Cordsen Nielsen Foto: Poul Henning Petersen EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT Planter som overlever de selvsamme foranstaltninger, som var tiltænkt at slå dem ihjel (Harper) Eller med andre ord: Darwins teorier omsat til landbrugspraksis

3 30 ÅR SIDEN SIDSTE NYE VIRKEMEKANISME PÅ VERDENSPLAN INGEN NYE PÅ VEJ! SU-midler, Primus, Broadway Basta Callisto -fop, -dim DFF, Pico Asulox Oxitril, Fighter Reglone Goltix, Betanal, triaziner glyphosat Fox, Spotlight Plus Casoron, Prefix Stomp, Kerb Fenix, Command (F 4 ) IPU, Afalon, Karmex Boxer, ethofumesat Oxitril MCPA, 2,4-D, fluroxypyr, clopyralid, aminopyralid HERBICIDRESISTENS I VERDEN OVER TID 5... VIRKEMEKANISMER, DANSKE HERBICIDER, 1 Virkningsklasse Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark kursiv=ikke godkendt pt. A ACCase-hæmning Agil, Foxtrot, Fusilade-midler, Primera Super, Topik, Gallant (alle -fop), Aramo, Focus Ultra, Grasp, Select (alle -dim) B ALS-hæmning Accurate, Ally, Atlantis, Cossack, Eagle, Express, Glean, Gratil, Harmony, Hussar, Lexus, Logran, MaisTer, Monitor, Nuance, Safari, Titus (alle SU), Broadway, Primus, Saracen (triazolpyrimidin) C 1 PSII-hæmning (a) Betanal, Goltix, Inter-Terbuthylazin, Sencor C 2 PSII-hæmning (b) IPU, Tribunil, Afalon, Karmex C 3 PSII-hæmning (c) Basagran 480/Fighter 480, Briotril, Oxitril (også gruppe M) D PSI-hæmning Reglone E PPO-hæmning Fox, Spotlight Plus F 1 PDS-hæmning DFF, Pico F 2 HPPD-hæmning Callisto F 3 Carotenoid-hæmning Fenix F 4 DOXP-synthase hæm. Command CS G EPSPS-hæmning glyphosat-midler (Roundup m.fl.) H GS-hæmning Basta

4 VIRKEMEKANISMER, DANSKE HERBICIDER, 2 Virkningsklasse Virkningsmekanisme Eksempler på midler kendt i Danmark kursiv=ikke godkendt pt. K 1 Mitose-hæmning (a) Stomp/Activus, Kerb, Treflan K 2 Mitose-hæmning (b) ingen K 3 VLFA-hæmning ingen L Cellevægs-hæmning Flexidor, Prefix M Afkoblere Briotril, Oxitril (også gruppe C 3 ) N Lipid-syntese (-ACC) Boxer, Ethosan/Nortron, Avadex O Auxin-virkning MCPA-midler, Starane/Tomahawk/Lodin, Matrigon, Banvel, Ariane FG, Galera Z Ukendt Barnon Plus, Avenge B+O flere Catch, Starane XL, Mustang forte, Synergy, Tombo, Zoom B+F 1 flere Absolute 5, Othello C 3 +M flere Briotril, Oxitril C 3 +O flere Basagran M75 C 3 +M+O flere Ariane Super F 1 +K 1 flere Flight Xtra STATUS HERBICIDRESISTENS TEST HOS AU AUGUST 2014 Ukrudts-art Resistenstype Første fund Antal lokaliteter Udbredelse Fuglegræs ALS TSR Hele landet Hanekro ALS TSR? 1 Midtjylland Kornvalmue ALS TSR Sjælland Kamille ALS TSR Hele landet Gul okseøje ALS TSR Jylland Hyrdetaske ALS TSR Nordjylland Kilde: Solvejg Mathiassen, AU-Flakkebjerg STATUS HERBICIDRESISTENS TEST HOS AU AUGUST 2014 Ukrudts-art Resistenstype Første fund Antal lokaliteter Udbredelse Agerrævehale ACCase TSR, NTSR Øerne, Sønderjylland Ital. rajgræs NTSR Sjælland, Østjylland Vindaks NTSR Hele landet Kilde: Solvejg Mathiassen, AU-Flakkebjerg

5 HERBICIDRESISTENS I NORDZONEN I EU Fuglegræs Agerræveh. Ital. rajgræs Kornvalmue Vindaks Kamille Hanekro Gul okseøje Hyrdetaske Kilde: Solvejg Mathiassen, AU-Flakkebjerg (2014) HVAD VED DANSKE LANDMÆND OM HERBICIDERNES VIRKEMEKANISME? Virkemekanisme for udvalgte herbicider Samme Forskel. Ved ikke Express (tribenuron) og Ally (metsulfuron) Topik (clodinafop) og Agil (propaquizafop) Express (tribenuron) og Oxitril (ioxynil+bromoxynil) Lexus (flupyrsulfuron) og Broadway (florasulam+pyroxsulam) Kilde: 397 IPM-pointskemaer VED DANSKE LANDMÆND NOK OM AT FOREBYGGE RESISTENS? Telefoninterview med 200 Danske landmænd Januar 2014 Kender du til emnet herbicidresistens? Ja (91 %), Nej (9 %), Ved ikke (1 %) Tager du resistensforebyggelse i betragtning ved valg af ukrudtsmiddel? Ja (87 %), Nej (13 %), Ved ikke (1 %) Har Hussar (iodosulfuron) den samme virkemekanisme som Boxer (prosulfocarb)? Ja (18%), Nej (59 %), Ved ikke (24 %) Kilde: Jysk Analyse for SEGES (2014)

6 INTERESSERER RÅDGIVERNE SIG NOK FOR HERBICIDRESISTENS? Emne Gns. score (1-5) Nye pesticider og deres virkning og effektivitet 4,6 Udbyttepotentiale og andre egenskaber for sorter 4,4 Pesticidresistens 4,3 Sygdomsresistens hos nye sorter 4,3 Ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder (f.eks. mekanisk ukrudtsbekæmpelse) 3,5 Uønskede sideeffekter af pesticider på miljøet 3,4 Uønskede sideeffekter af pesticider på biodiversitet 3,4 299 Danske rådgivere, Kilde: Petersen et al., 2014 ANBEFALINGER FOR AT FOREBYGGE RESISTENS Hav et varieret sædskifte med vinter- og vårafgrøder, hvor det er muligt at skifte mellem virkemekanismer Udnyt muligheder for behovsbaseret pløjning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder Forholdsvis stor effekt af såtid og falsk såbed, men op ad bakke hos landmændene Brug fortsat effektive, tilpassede doser af ukrudtsmidler Udnyt Kerb, hvis det er muligt (dispensation søges igen til ) Husk at tænke Boxer, Stomp og DFF-midler ind i strategierne Tænk glyphosat ind, hvor det er muligt FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF RESISTENTE BESTANDE Kemisk Mekanisk Biologisk Beslutningsstøtte Monitering/tærskler Varslingsmodeller Udfordring at vælge mere fra bunden uden at sætte økonomien over styr Hygiejne/Forebyg spredning Konkurrencestærke sorter Såtid, udsædsmængde, falsk såbed, placering af gødning osv. Jordbearbejdning Sædskifte

7 POTENTIEL AKKUMULERET EFFEKT AF KULTURTEKNISKE TILTAG MOD AGERRÆVEHALE Stor reduktion i eksponering af resistensgener overfor herbicider Kilde: Præsentation fra Masstock Smart Farming MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERRAPS 7. april september 2013 OVERSIGT OVER VIRKEMEKANISMER SKADEDYR Gruppe Carbamater Neonicotinoider Pyrethroider Pyridincarboxamider Pyridinazomethiner Andre Midler Pirimor Mospilan, Biscaya og bejdsemidlerne Mundus, Gaucho, Prestige Fastac, Cyperb, Cythrin, Nexide, Karate, Kaiso Sorbie, Mavrik Teppeki Plenum Avaunt/Steward

8 RAPPORTEREDE TILFÆLDE AF RESISTENS Skadedyr Resistens mod Fundet Glimmerbøsser Pyrethroider dog kun i begrænset omfang mod Mavrik. Udbredt i DK og mange europæiske lande Glimmerbøsser Biscaya Flere tilfælde i Sverige, enkelte tilfælde i DK Skulpesnudebiller Pyrethroider En del tilfælde i Nordtyskland Rapsjordlopper Pyrethroider En del tilfælde i Nordtyskland og udbredt i UK Kornbladlus Pyrethroider I mange tilfælde i UK. Ingen resistens i 26 testede prøver fra DK i 2013 Ferskenbladlus Pyrethroider I DK, Sverige og UK Ferskenbladlus Pirimor I mindre omfang i DK og UK RESISTENS HOS RAPSJORDLOPPER MOD PYRETHROIDER Fundet i mange tilfælde i Nordtyskland og UK. Testes pt. hos Aarhus Universitet. I UK udviklet en DNA-baseret test, hvor hver bille testes. 289 biller pt. testet i UK i efteråret Knap 60 pct. var resistente. Ingen nye sprøjtemidler på vej. Sprøjt efter behov. EFFEKT AF SKADEDYRSBEJDSER I RAPS Bejdsemiddel* Effekt til ca. antal løvblade Force 0,5-1? Mesurol 1 Chinook 2 Cruiser OSR (7,5 ml), Modesto FS Cruiser OSR (15 ml), Elado 3-4 *Neonicotinoider er forbudte og er markeret med rødt Supplerende sprøjtning nødvendig i alle tilfælde

9 BEJDSNING RAPS EFTERÅR 2015? Pt. kun Mesurol. Hvis neonicotinoider kommer tilbage, vil det tage mere end 2 år. Nyt middel ansøgt i Tyskland. Også i DK ved import af udsæd. Øget sprøjtning med pyrethroider, hvis ingen effektive midler. Øget risiko for resistensudvikling hos rapsjordlopper mod pyrethroider. FANGST AF RAPSJORDLOPPER Angreb optræder i cykler vi er på vej ind i nogle år med mange rapsjordlopper januar 2015 OVERSIGT OVER SVAMPEMIDLER I KORN Virkemekanisme Indgår i Resistensrisiko Phtalamid Folpan Lav Anilinopyrimidiner Stereo Middel Triazoler (DMI midler) Armure, Bell, Ceando, Folicur/Orius, Juventus, Opera, Opus/Rubric/Maredo, Osiris, Proline, Prosaro, Stereo, Tilt/Bumper, Viverda Middel Benzophenoner Flexity, Ceando Middel SDHI-midler Bell, Viverda Middel-høj QoI midler (strobiluriner) Aproach, Comet, Amistar, Opera, Viverda Høj

10 Procent bekæmpelse på faneblad Procent bekæmpelse PCT. BEKÆMPELSE AF SEPTORIA I DANSKE MARKER MED AZOLER 2 x ½ epoxiconazol 2 x ½ tebuconazol Kilde: Lise Nistrup Jørgensen, AU

11 Overskrift én linje Bold eller Regular RESULTATERNE 2014 EC50 (18 LOKALITETER UNDERSØGT) År Opus/Rubric (ppm) Proline (ppm) ,36 11, ,52 12,95 1 lokalitet Sønderjylland 2,3 7,2 Kilde: Aarhus Universitet Overskrift én linje Bold eller Regular CYP51 MUTATIONER I mutationer i CYP51 beskrevet for septoria (Cools et al 2013) Mutationer vi ved er vigtige - D134G, V136A/C, A379G, I381V, S524T Triazol resistens Strobi lurinresistens 2013 I381V A379G D134G V136A V136C S524T G143 A DK % mutation SV % mutation Kilde: Aarhus Universitet

12 Overskrift én linje Bold eller Regular % CYP 51 MUTATIONER I SEPTORIA, 12 FS. DK, S, LI, Behandling D134G V136A V136C A379G I381V S524T 1 2 x 0.5 Opus 9.3ab 20.5b 5.1b 33.3b 87.8b 1.3a x 0.4 Proline 6.3ab 20.6b 4.1ab 26.6ab 77.8ab 0.8a 2 x (0.4 Proline Sportak) 12.8b 31.6c 3.7ab 15.8a 71.9a 1.2a 0.4 Proline / 0.4 Armure 2.7a 9a 1.3a 35.8b 86.1b 0.7a 5 2 x 0.63 Aviator Xpro 3.6ab 14.2b 3.7ab 33.1b 83.8ab 0.7a 6 2 x 0.75 Bell 3.2a 15.6b 3.3ab 31.6b 86.9b 0.5a 7 Ubehandlet 1.8a 11.1b 2.5ab 32.5b 90.9b 1.4a Kilde: Aarhus Universitet EFFEKT AF FORSKELLIGE INITIATIVER, ANTAL KILDER, DER VISER EFFEKT NÅR: Øget selektion Ingen effekt Nedsat selektion Dosis øges Antallet af sprøjtninger øges Dosis splittes Blandinger anvendes Kilde: Neil Paveley, ADAS, UK Selection for epoxiconazole insensitive septoria (Inoculated glasshouse experiment) Data courtesy of S. Kildea and colleagues

13 FORSINKELSE AF RESISTENS HOS SEPTORIA Vælg mindst modtagelige sorter. Undgå mange sprøjtninger. Undgå ultra lave doser, så der ikke skal sprøjtes mange gange. Undgå meget høje doser (ej risiko i DK). Anvend blandinger, og skift mellem midler med forskellig virkemekanisme. Vi bliver ikke reddet af nye midler. PCT. ANGREB AF SEPTORIA I 2014 I OBS PARCELLER Hereford KWS Cleveland Nakskov KWS Dacanto Torp Benchmark Substance Mariboss Jensen Ohio Elixer Creator SJ Sheriff % angreb af septoria FORSINKELSE AF RESISTENS HOS SEPTORIA Triazoler maks. 3 gange. Ved yderligere tidlig bekæmpelse af meldug og rust kan anvendes Flexity hhv. Comet. Maks. samme triazol 2 gange. Maks. SDHI-er 2 gange. Hvis 2 behandlinger: forskellige triazoler og maks. SDHI 1 gang.

14 RESISTENSUDVIKLING HOS MELDUG MOD FLEXITY Følgende midler rangeres nu på samme niveau mod meldug i hvede : Flexity/Ceando, Folicur/Orius, Proline, Prosaro. Ingen effektive midler mod hvedemeldug. SVAMPESPRØJTNING HVEDE 2015 Nye regler for maks. brug af visse triazoler i korn, raps, frøgræs, roer, majs og kartofler (KO). Mange svampemidler har maks. antal tilladte behandlinger pr. sæson (KO). Antiresistens strategi (frivillig). Reglerne kan opfyldes uden udbyttetab, men man skal tænke sig om i tide. 20. januar

15 SDHI 2014 Pyrenophora teres Epilogic Airborne monitoring 26 regions, 247 isolates (Kilde: BASF) >75% sensitive >30-75% resistent >10-30% >2-10% 0-2% resistant allele ENGELSK SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE 50 procent af landmændene: Septoria er blevet sværere at bekæmpe, men på min ejendom er der ingen resistensproblemer. 45 procent af landmændene: Der er ikke risiko for resistensudvikling mod SDHI-midlerne. Rådgiverne er bekymrede over landmændenes holdning. Resistens spredes over store afstande, og alle bliver straffet, hvis nogle bærer sig tåbeligt ad.

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer LÆS OM: SCHAUMANN SPRØJTER SKIFTER HÆNDER CLAUS OG JACOB JACOBSENS ASPARGES NR.6. JUNI 2009 INDHOLD

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere