21. januar Rejse RegleR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. januar 2007. Rejse RegleR"

Transkript

1 21. januar 2007 Rejse RegleR

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Takster Gebyr for betalingskort Nattakster Billetter Børn Seniorer Værdikort Periodekort Voksenkort Seniorkort Skolekort SU-kort Efterlønskort Blinde og svagtseende Boomerangkort og Firmakort Pladsreservation for større grupper Kort til værnepligtige Rekvisitionsrejser Tilbagebetaling og godtgørelse Periodekort Særlige bestemmelser Hunde og andre dyr Bagage og cykler Barnevogne Tobaksrygning Rulleskøjter Is, mad og drikkevarer Bortvisning/afvisning Ildelugtende genstande Fundne sager Skytter, politi og militærpersoner Standsning Kontrolafgift Driftsforstyrrelser

3 Indledning Rejser i Takstområde Syd (det hidtidige Storstrøms Amt) Takster for lokal befordring i Takstområde Syd fastsættes af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. Befordringen udføres af busser fra selskaber, der kører efter aftale med Trafikselskabet Movia (busserne er ved indgangen og på fronten mærket med movia-bomærket), og private jernbaner, samt DSB tog. Trafikselskabet Movia s rejseregler gælder for alle busser samt private jernbaner og DSB s togstrækninger ved lokale rejser i Takstområde Syd Rejser til og fra Takstområde Syd Der er for rejser, der foretages over grænserne mellem de 3 takstområder Vest (hidtidige Vestsjællands Amt), Hovedstad (hidtidige Hovedstadsregionen), fastsat særlige regler, der fremgår af en særlig udarbejdet brochure herom. Rejser mellem Takstområde Syd og Takstområde Hovedstad, der foretages med Lokalbanens tog, foregår efter DSB s takstsystem for landsdækkende rejser. Mellem FynBus og Trafikselskabet Movia er der etableret et takstsamarbejde, der alene omfatter busrute 800 Nykøbing F. - Odense og retur. Herudover deltager Trafikselskabet Movia i det landsdækkende takstsamarbejde.

4 Generelt Kun billetter og betalingskort godkendt af Trafikselskabet Movia er gyldige til befordring med de af regulativet omfattende busser og tog. Billetter og betalingskort skal opbevares under kørslen og forevises på forlangende. Betalingskort indlæses i kortlæseren ved påstigning for at være gyldig som rejsehjemmel. Overdragelse af tidsgyldige billetter, periodekort, Boomerangkort samt værdikort er ikke tilladt. Overtrædelse medfører indskriden i henhold til de gældende kontrolbestemmelser. Der må ikke rettes i påskrift på billetter og kort. Misbrug medfører inddragelse af billet eller betalingskort og afkrævning af kontrolafgift. Passagerer, der ved kontrol i busser og privatbanetog, ikke kan fremvise gyldig billet eller betalingskort, afkræves en kontrolafgift. Betales kontrolafgiften ikke kontant ved afkrævningen, har passageren pligt til at opgive navn og adresse til kontrolløren samt forevise legitimation. Såfremt passageren nægter dette, kan kontrolløren foranledige politiet tilkaldt for at fastslå passagerens identitet. Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. For DSB-tog gælder særlige kontrolregler. Passageren skal ved påstigning forvisse sig om, at afstempling på billet eller betalingskort er korrekt. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles dette straks til chaufføren, togpersonalet eller personalet på kortsalgsstedet, hvorefter afstemplingen korrigeres.

5 Passagerer som køber betalingskort skal ved udleveringen forvisse sig om at indkodningen i betalingskortet er korrekt. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles det straks til personalet på kortsalgsstedet, hvorefter indkodningen korrigeres. Passagerer, der benytter tog i Takstområde Syd, skal ved påstigning være i besiddelse af gyldig billet eller betalingskort. I modsat fald vil der kunne opkræves en kontrolafgift. Billetter og betalingskort er i tog gyldige til 2. Klasse/ Standard. Til kørsel på 1.Klasse/DSB 1 skal udover almindelig billet eller betalingskort betales en særlig tillægstakst, der fastsættes af DSB. Trafikselskabet Movia (Takstområde Syd) s driftsdøgn begynder kl og slutter kl Tvivlsspørgsmål vedrørende gyldighedsregler med videre afgøres af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, og kan ikke indbringes for domstolene eller anden administrativ myndighed.

6 Takster Oversigt over gældende takster fås i busser, på stationer og på kortsalgssteder. Følgende billet- og betalingskorttyper er gyldige: Kontantbilletter Værdikort Boomerangkort Periodekort Barnekort Voksenkort Seniorkort Hundekort Skolekort (ikke gyldig i DSB-tog) Uddannelseskort (herunder også. produktionsskolekort) SU-kort Efterlønskort Blindeårskort Rejsekort for værnepligtige DSB billetter/-kort gyldige i henhold til. bus/tog-samarbejdets regler. Der vil kunne forekomme enkelte andre typer gyldige billetter og betalingskort.

7 Gebyr for betalingskort For betalingskort med påtryk og/eller billede opkræves ved førstegangsudstedelse et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende taksttabel. For betalingskort uden påtryk opkræves ved førstegangsudstedelse et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende taksttabel. Nattakster På de særlige natbusruter (anført specielt i køreplanen) opkræves et nattaksttillæg uanset rejsens længde. Nattaksttillægget opkræves af alle passagerer uanset hvilken type billet eller betalingskort, der rejses på, undtaget herfra er Boomerangkort, hvor nattaksttillægget opkræves automatisk. Der gælder særlige regler ved særarrangementer. 7

8 Billetter Billetter omfatter følgende hovedtyper: Kontantbilletter med omstigningsret Billetter skal forevises på forlangende. Der er omstigningsret på kontantbilletter, indenfor tidsgyldigheden, afhængig af antallet af zoner. Sidste påstigning skal ske inden billettens udløbstid. I tog og når bussen kører fra en endestation, er det den planmæssige afgangstid, der afgør om billetten er gyldig. Ved stoppesteder på strækningen, er det tidspunktet, hvor bussen passerer stoppestedet, der afgør om billetten er gyldig. Overdragelse af tidsgyldige billetter er ikke tilladt. Billetterne stemples med udløbstidstidspunkt, dato og nummeret på den zone, hvorfra afrejsen sker. Kontantbilletterne er tidsbegrænsede efter følgende skala: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer Billetten skal være gyldig til den fjerneste zone på rejsen. Ved beregningen af antal zoner regnes der med den strækning, man reelt må benytte til rejsemålet. Billetmaskinens tidsangivelse følger uret.

9 Børn Billetter til børn, der ikke er fyldt 16 år, udstedes til ca. halv pris af voksentaksten. To børn kan rejse på en voksenbillet. 1 betalende voksen kan gratis medtage op til 2 børn i aldersgruppen til det fyldte 12.år (altså 0-11 år inkl.) 1 betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn (0-15 år inkl.), der rejser alene, omfattes ikke af ordningen, det vil sige, at de skal betale barnebillet, jævnfør ovenfor. Ovennævnte regler for gratisbørn gælder ikke rejser på enhver form for skolekort og uddannelseskort. Seniorer Billetter til seniorer udstedes til voksentakst. Værdikort Værdikort erstatter kontanter. Passageren kan indsætte et vilkårligt beløb over kr. 100,00, på værdikortet, som kan lades op igen og igen med flere penge. Der kan kun indsættes hele kroner. Der kan ikke indsættes penge på værdikortet i busser og tog. For busser er rekvisitionsrejser dog undtaget, ligesom rute 114 på Fejø. Værdikortet kan benyttes til betaling af alle typer rejser, idet rejsen først identificeres ved rejsens start.

10 Værdikortet skal tids- og zonestemples i kortlæseren i bussen, eller på perronen ved rejsens start for at være gyldig rejsehjemmel. Der kan foretages omstigning på værdikortet, indenfor det antal zoner det er gyldig til og indenfor en tidsgyldighed der afhænger af antallet af zoner: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer Børn betaler ca. halv pris af voksentaksten. Værdikort er upersonlige og flere personer, der rejser sammen kan benytte samme værdikort, hvis værdikortet afstemples for hver person. Passageren kan kræve en kvittering udstedt i forbindelse med brug af værdikortet. Ved rejser med tog skal passageren trække en kvittering i perronkortlæseren kvittering og kort med samme kortnummer skal forevises ved billettering i toget. Beskadigede værdikort godtgøres ikke hos chaufføren, men passageren henvises til et kortsalgssted. Passagerer med beskadigede værdikort må købe billet. 10

11 Periodekort Periodekort sælges som kort gyldigt til vilkårlig periode af mindst 14 brugsdage. Ligeledes bestemmer passageren selv, hvor mange zoner periodekortet skal gælde til. Periodekort er personlige og ved første henvendelse medbringes et vellignende fotografi i pasfotostørrelse(ca. 30 mm x 30 mm) af den pågældende sammen med det i taksttabellen fastsatte gebyr. Det må endvidere oplyses, til hvor mange zoner periodekortet skal have gyldighed. Periodekort kan udstedes og fornyes 60 dage før ikrafttrædelsesdagen. Periodekort skal altid medbringes i forbindelse med fornyelse. Bestilling og fornyelse af periodekort kan kun ske på kortsalgssteder. Periodekort skal ved påstigning indlæses i kortlæseren i bussen eller på perronen. Ved rejser med tog, skal den fra perronkortlæseren udstedte kvittering forevises sammen med kortet ved billetkontrol i toget. Kort og kvittering skal have samme kortnummer. Der kan foretages omstigning på periodekort indenfor det antal zoner, det er gyldigt til og indenfor en tidsperiode, der afhænger af antallet af zoner.: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer 11

12 Der kan ikke foretages en ny rejse i et andet gyldighedsområde før tidsgyldigheden for den forrige rejse er udløbet. Periodekort kan udstedes til hunde/dyr. Prisen er ca. halv voksentakst. Barnekort Barnekort udstedes til bestemte navngivne børn, der ikke er fyldt 16 år på kortets første gyldighedsdag. Ved udstedelse af barnekort kan der kræves dokumentation af fødselsår og -dato. Børn (0-15 år) betaler ca. halv voksentakst. Voksenkort Voksenkort udstedes til bestemte navngivne personer, der er fyldt 16 år, men ikke 65 år på kortets første gyldighedsdag. Seniorkort Seniorkort udstedes til bestemte, navngivne personer, Der er fyldt 65 år. Der er under 65 år og som modtager offentlig, social pension Som dokumentation for ovennævnte skal ved billettering forevises STS - seniorlegitimation eller DSB - legitimationskort. Ved udstedelse af seniorkort kan der kræves dokumentation af fødselsår og -dato. Personer under 65 år skal forevise STS - seniorlegitimation eller et DSB legitimationskort. Seniorer betaler ca. halv voksentakst. 12

13 Skolekort Der udstedes til folkeskolelever et særligt skolekort, som er gyldigt til et ubegrænset antal rejser i den/de på kortet anførte zoner på kommunens skoledage. Det vil sige, at kortet ikke er gyldigt i ferier, samt weekends og helligdage. Kortet er gyldigt i busser og privatbanetog, men under ingen omstændigheder i DSB s tog. Til uddannelsessøgende, samt elever på produktionsskoler, kan der udstedes særlige periodekort, der er gyldige efter de almindelige regler for periodekort. Taksterne for disse kort er fastsat efter særlig aftale med SU-Styrelsen, og udstedes centralt af Trafikselskabet Movia, idet uddannelseskort af alle arter dog kan fornyes på alle kortsalgssteder. De fleste uddannelsessøgende benytter Boomerangkort. SU-kort Til studerende ved de videregående uddannelser, udstedes der periodekort. Taksten for SU-kortet er som grundlag den samme som for almindelige periodekort der fradrages dog en egenbetaling og udbetales en rabat, fastsat af SU-styrelsen. SU-kortet kan bestilles og fornyes på samtlige kortsalgssteder. 13

14 Efterlønskort Efterlønskortet er et periodekort. Taksten for et efterlønskort er ca. halv voksentakst, også på kortgebyret. Efterlønskort kan købes af efterlønsmodtagere, modtagere af flexydelse, samt overgangsydelsesmodtagere Der kræves dokumentation ved købet i form af meddelelse fra bl.a. arbejdsløshedskasse. Efterlønskort kan bestilles og fornyes på samtlige kortsalgssteder. Blinde og svagtseende Mod forevisning af et af Instituttet for blinde og svagtseende eller fra Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid udstedt og underskrevet legitimationskort eller medlemskort, kan en blind få udstedt et særligt årskort. Blinde, der ikke har nævnte årskort, må købe almindelig rejsehjemmel. Rejser en blind på årskortet sammen med en ledsager, barn eller voksen, betales almindelig takst for ledsageren. Reglerne for medtagning af gratisbørn finder også anvendelse her. Rejser en blind sammen med en ledsager, barn eller voksen, og ikke er i besiddelse af ovennævnte årskort, betales almindelig billet. Rejser den pågældende alene, kan der løses almindelig billet til ca. halv takst Ved billetkøbet skal der henvises til ledsagerordningen, med angivelse af rejse for en eller to personer. Reglerne for medtagning af gratisbørn finder også anvendelse her. Førerhunde kan altid tages med gratis. 14

15 Boomerangkort og Firmakort Trafikselskabet Movia kan indgå en aftale med enkeltpersoner eller virksomheder om kørsel med kollektiv trafik i Takstområde Syd efter særlige forretningsbetingelser, fastsat af Trafikselskabet Movia s bestyrelse. Der er udarbejdet en særlig brochure om Boomerangkort, som udleveres på samtlige kortsalgssteder kan også læses på Reglerne for periodekort vedrørende indlæsning i kortlæser i busser og udstedelse af kvittering ved rejse med tog, gælder også for Boomerangkort og Firmakort. Man kan ikke kombinere flere Boomerangkort og/eller Firmakort til samme rejse. Pladsreservation for større grupper For grupper på 10 personer og derover, der rejser sammen, vil der ved anmeldelse senest 4 hverdage før rejsens påbegyndelse til busselskabet, der udfører kørsel på den/de pågældende ruter, samt DSB og privatbanerne, kunne træffes aftale om rejsetidspunkter med videre. Der udstedes/tilsendes en pladsreservation til kunden, som skal forevises ved billetteringen. Kort til værnepligtige For værnepligtige kan det af DSB udstedte kort benyttes til fri befordring med busser og tog i Takstområde Syd. I øvrigt gælder samme regler som for periodekort. Henvendelse om udstedelse sker til tjenestestedet. 15

16 Rekvisitionsrejser Institutioner, virksomheder o. lign., der har brug for at kunne udlevere bus/togbilletter eller kort til bestemte formål, kan med fordel indgå en aftale med Trafikselskabet Movia om rekvisitionsrejser. Rekvisitionsrejser fungerer på den måde, at Trafikselskabet Movia leverer et antal rekvisitioner til kunden. Kunden udsteder selv rekvisitionen efter behov, der derefter kan benyttes til køb af billetter m.v. uden kontant betaling. I forbindelse med indgåelse af sådan rejseaftale med Trafikselskabet Movia, aftales samtidig en særlig rabat med kunden. Forudsætningen for rabat er, at der i aftaleperioden købes billetter og kort for et aftalt minimumbeløb. Rekvisitionen kan herefter anvendes til køb af billetter og kort på samtlige kortsalgssteder, i busser og på togstrækninger i Takstområde Syd. Tilbagebetaling og godtgørelse. Billetter Der ydes ikke tilbagebetaling for ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Dog kan billetter annulleres indtil 5 minutter efter købet på salgsstedet. Værdikort Tabte eller på anden måde bortkomne værdikort erstattes ikke. Tilbagebetaling af restværdien på ubenyttede eller delvist benyttede værdikort kan kun ske på kortsalgsstederne. Restværdien på værdikort udbetales med fradrag af 10% i ekspeditionsgebyr, dog udbetales ikke restværdier på under 25 kr. 16

17 Periodekort Periodekort vil ved driftsforstyrrelser blive godtgjort efter følgende retningslinier: Driftsforstyrrelsen skal vare mindst 7 sammenhængende dage, og periodekortet skal have gyldighed til mindst 7 af driftsforstyrrelsesdagene. Der ydes godtgørelse i forhold til antallet af driftsforstyrrelsesdage. Der ydes godtgørelse i forhold til antallet af ramte ruter således, at der ydes: 1/4 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er mindst 3/4 af ruterne i drift. 1/2 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er højst 3/4 og mindst 1/2 af ruterne i drift. 3/4 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er højst 1/2 og mindst 1/4 af ruterne i drift. Fuld godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er mindre end 1/4 af ruterne i drift. Kravet om godtgørelse skal udgøre mindst kr , før godtgørelse foretages. Kravet indgives først, når periodekortet udløber, og skal fremsættes inden 6 måneder efter driftsforstyrrelsens afslutning. Henvendelse herom skal ske til Trafikselskabet Movia. Periodekort tilbagebetales i andre tilfælde af kortsalgsstederne. Blindeårskort og alle former for skolekort, uddannelseskort, SU-kort mv. tilbagebetales kun efter fremsendelse af anmodning til Trafikselskabet Movia. Tilbagebetalingen ydes således, at passageren kun kommer til at betale for antal dage fra første gyldighedsdag til henvendelsesdagen (inkl.). Betalingen pr. dag er dagsprisen. 17

18 Tilbagebetalingen udgør herefter forskellen mellem det oprindelige købsbeløb og betalingen for antal dage til og med henvendelsesdagen med fradrag af 10% i ekspeditionsgebyr, dag minimum kr. 25,00. Det beregnede tilbagebetalingssbeløb udbetales kun, såfremt det overstiger kr. 25,00. Tabte eller på anden måde bortkomne periodekort erstattes ved identifikation mod betaling af nyt kortgebyr plus et ekspeditionsgebyr for tabte eller på anden måde bortkomne reservekort opkræves kun kortgebyret. Særlige bestemmelser Betalingsforhold Salg af billetter og kort sker mod kontant betaling eller ved brug af rekvisition. I busser sælges kun kontantbilletter, dog modtages også rekvisitioner til opladning af værdikort. Ved påstigning i tog skal man være i besiddelse af gyldig billet eller kort. Checks modtages i busser, såfremt værdien af checken svarer til købte billetter og med forevisning af billedlegitimation. Chaufføren er ikke forpligtet til at modtage kr. 500,00- eller 1.000,00-sedler. 18

19 Hunde og andre dyr Små hunde, katte, fugle og andre små dyr kan gratis tages med, når de er anbragt i tasker, kurve el. lign., som opbevares på skødet, og når de forbliver i tasken eller kurven under hele befordringen. Førerhunde kan altid tages med gratis. For andre hunde/dyr end de ovenfor nævnte, må der løses billet/værdikort/periodekort, (ca.halv voksentakst). Hunde skal i bussen / toget være i snor og under kontrol. Hver passager kan i busserne kun medbringe een hund/eet dyr. Hunde/andre dyr må ikke forulempe passagerer eller tilgrise bussen/toget. Chaufføren/togpersonalet er berettiget til i givet fald at afvise befordring af hunde/andre dyr. Bagage og cykler I busserne kan mindre bagagegenstande tages med, såfremt chaufføren skønner, at de ikke vil være til gene for de øvrige passagerer og for chaufføren. I modsat fald kan disse genstande henvises til bussens bagagerum mod opkrævning af særskilt gebyr. Befordring af cykler med videre, der sker med passagerledsagelse, sker efter specielle takster, men dog kun i det omfang pladsforholdene tillader det. Kørestole og andre hjælpemidler kan tages gratis med i det omfang pladsforholdene tillader det. Pakker transporteret på legevogn, barnevogn og lignende befordres efter de takster og regler, der er gældende for transport af godsforsendelser. 19

20 Befordring af større bagagegenstande, cykler med videre kan ikke ske med bybusserne, samt visse andre mini/midibusser. Bussernes gangareal må ikke blokeres af bagagegenstande med videre. I togene gælder særlige bestemmelser. Barnevogne På busser med midterperron og/eller bagperron er det tilladt at tage barnevogne og klapvogne med, når pladsforholdene tillader det. Disse busser er forsynet med et særligt skilt på busfronten og ved udstigningsdøren. Passageren må normalt selv sørge for på- og aflæsning. Barnevogne skal placeres på midterperronen og/eller bagperronen og skal være bremset under kørslen. Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude, tæppe og forlæder. På busser uden midterperron og/eller bagperron kan barnevogne befordres gratis i bagagerummet. Der er visse mindre bustyper, der ikke kan befordre barnevogne under nogen form. I togene gælder særlige bestemmelser. Tobaksrygning Tobaksrygning er ikke tilladt i busserne. I togene er rygning tilladt som anført ved skiltning. 20

21 Rulleskøjter Personer med rulleskøjter på fødderne medtages ikke i busserne/togene. Is, mad og drikkevarer Det er ikke tilladt at indtage is, mad og drikkevarer i busserne. Bortvisning/afvisning Chaufføren/togpersonalet har ret til at afvise/bortvise personer fra bussen/toget, såfremt de er til gene for chaufføren og/eller øvrige passagerer, herunder hvis de foretager tilgrisning af sæder, mv. Chaufføren/togpersonalet kan ligeledes afvise passagerer, som ikke har eller vil anskaffe gyldig billet eller kort. Bortvisning kan eventuelt ske ved politiets hjælp. Ildelugtende genstande Det er forbudt at medtage ildelugtende genstande eller noget, der kan tilsmudse eller på anden måde genere passagererne. Fundne sager Fundne sager i busserne opbevares hos entreprenørerne i ca. 14 dage. Derefter afleveres de til politiet. For togenes vedkommende bedes der rettet henvendelse til det pågældende baneselskab. 21

22 Skytter, politi og militærpersoner Der må ikke befordres eksplosive stoffer, herunder navnlig fænghætter/sprængkapsler, detonerende tændrør o.lign. Dog må der medføres i alt 5 kg. ammunition til lovligt gevær, revolver eller salonriffel i original og forsvarlig fabriksemballage, ligesom jægere, skytter og personer, der rejser i det offentliges tjeneste, kan medføre håndvåben-ammunition i sædvanligt omfang. Standsning På bybusruterne finder standsning kun sted ved faste stoppesteder. På øvrige ruter finder standsning i byerne kun sted ved stoppestederne, ellers efter behov, dog ikke mindre end 300 meter fra et stoppested. I Næstved, Nykøbing F., Nakskov, Vordingborg og Maribo standser bybusserne kun ved stoppesteder med gule busskilte, medens de øvrige ruter kun standser ved stoppesteder med blå busskilte. For rute 800 gælder særlige regler. - se fodnoten i den enkelte køreplan. Kontrolafgift Passagerer, som ved billetkontrol på busserne og i Lollandsbanens og Lokalbanens tog ikke kan forevise gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift. Såfremt en passager benytter en andens personlige kort, vil dette sidestilles med manglende gyldig rejsehjemmel. Kortet inddrages og der vil blive opkrævet en kontrolafgift. 22

23 Betales kontrolafgiften ikke kontant ved afkrævningen, har passageren pligt til at opgive navn og adresse til kontrolløren samt forevise legitimation. Såfremt passageren nægter dette, kan kontrolløren foranledige politiet tilkaldt for at fastslå passagerens identitet. Kontrolafgiften inddrives i givet fald ved udpantning. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. For DSB-togene gælder særlige bestemmelser. Driftsforstyrrelser Trafikselskabet Movia (og entreprenørerne) påtager sig intet ansvar for eventuelle manglende plads, svigtende korrespondance med andre ruter/befordringsmidler, eller forsinkelser samt andre forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften af en hvilken som helst art eller årsag. Trafikselskabet Movia (og entreprenørerne) yder i sådanne tilfælde ikke godtgørelse ved benyttelse af taxi eller lign. For togene gælder særlige bestemmelser. 23

24 Kundecenter tlf

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

Rejseregler. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2009. Indhold. Kort til værnepligtige Blindekort TravelPass CPH Card DSB 1 og tillæg i tog

Rejseregler. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2009. Indhold. Kort til værnepligtige Blindekort TravelPass CPH Card DSB 1 og tillæg i tog Rejseregler Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2009 Fællesmærke i positiv udgave - højde 10 mm Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december 2009. (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af 13.12.2009 Side 1 0. Indledning Denne udgave af

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH)

Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Udgave: 01. august 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Condor Flugdienst GmbH) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 20. december 2013 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Regler Januar 2009 Regler for Sydbank MasterCard Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Sydbank

Læs mere

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium)

Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Udgave: 01. august 2015 Almindelige forretnings- og befordringsbestemmelser (Thomas Cook Airlines Belgium) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere