21. januar Rejse RegleR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. januar 2007. Rejse RegleR"

Transkript

1 21. januar 2007 Rejse RegleR

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Takster Gebyr for betalingskort Nattakster Billetter Børn Seniorer Værdikort Periodekort Voksenkort Seniorkort Skolekort SU-kort Efterlønskort Blinde og svagtseende Boomerangkort og Firmakort Pladsreservation for større grupper Kort til værnepligtige Rekvisitionsrejser Tilbagebetaling og godtgørelse Periodekort Særlige bestemmelser Hunde og andre dyr Bagage og cykler Barnevogne Tobaksrygning Rulleskøjter Is, mad og drikkevarer Bortvisning/afvisning Ildelugtende genstande Fundne sager Skytter, politi og militærpersoner Standsning Kontrolafgift Driftsforstyrrelser

3 Indledning Rejser i Takstområde Syd (det hidtidige Storstrøms Amt) Takster for lokal befordring i Takstområde Syd fastsættes af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. Befordringen udføres af busser fra selskaber, der kører efter aftale med Trafikselskabet Movia (busserne er ved indgangen og på fronten mærket med movia-bomærket), og private jernbaner, samt DSB tog. Trafikselskabet Movia s rejseregler gælder for alle busser samt private jernbaner og DSB s togstrækninger ved lokale rejser i Takstområde Syd Rejser til og fra Takstområde Syd Der er for rejser, der foretages over grænserne mellem de 3 takstområder Vest (hidtidige Vestsjællands Amt), Hovedstad (hidtidige Hovedstadsregionen), fastsat særlige regler, der fremgår af en særlig udarbejdet brochure herom. Rejser mellem Takstområde Syd og Takstområde Hovedstad, der foretages med Lokalbanens tog, foregår efter DSB s takstsystem for landsdækkende rejser. Mellem FynBus og Trafikselskabet Movia er der etableret et takstsamarbejde, der alene omfatter busrute 800 Nykøbing F. - Odense og retur. Herudover deltager Trafikselskabet Movia i det landsdækkende takstsamarbejde.

4 Generelt Kun billetter og betalingskort godkendt af Trafikselskabet Movia er gyldige til befordring med de af regulativet omfattende busser og tog. Billetter og betalingskort skal opbevares under kørslen og forevises på forlangende. Betalingskort indlæses i kortlæseren ved påstigning for at være gyldig som rejsehjemmel. Overdragelse af tidsgyldige billetter, periodekort, Boomerangkort samt værdikort er ikke tilladt. Overtrædelse medfører indskriden i henhold til de gældende kontrolbestemmelser. Der må ikke rettes i påskrift på billetter og kort. Misbrug medfører inddragelse af billet eller betalingskort og afkrævning af kontrolafgift. Passagerer, der ved kontrol i busser og privatbanetog, ikke kan fremvise gyldig billet eller betalingskort, afkræves en kontrolafgift. Betales kontrolafgiften ikke kontant ved afkrævningen, har passageren pligt til at opgive navn og adresse til kontrolløren samt forevise legitimation. Såfremt passageren nægter dette, kan kontrolløren foranledige politiet tilkaldt for at fastslå passagerens identitet. Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. For DSB-tog gælder særlige kontrolregler. Passageren skal ved påstigning forvisse sig om, at afstempling på billet eller betalingskort er korrekt. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles dette straks til chaufføren, togpersonalet eller personalet på kortsalgsstedet, hvorefter afstemplingen korrigeres.

5 Passagerer som køber betalingskort skal ved udleveringen forvisse sig om at indkodningen i betalingskortet er korrekt. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles det straks til personalet på kortsalgsstedet, hvorefter indkodningen korrigeres. Passagerer, der benytter tog i Takstområde Syd, skal ved påstigning være i besiddelse af gyldig billet eller betalingskort. I modsat fald vil der kunne opkræves en kontrolafgift. Billetter og betalingskort er i tog gyldige til 2. Klasse/ Standard. Til kørsel på 1.Klasse/DSB 1 skal udover almindelig billet eller betalingskort betales en særlig tillægstakst, der fastsættes af DSB. Trafikselskabet Movia (Takstområde Syd) s driftsdøgn begynder kl og slutter kl Tvivlsspørgsmål vedrørende gyldighedsregler med videre afgøres af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, og kan ikke indbringes for domstolene eller anden administrativ myndighed.

6 Takster Oversigt over gældende takster fås i busser, på stationer og på kortsalgssteder. Følgende billet- og betalingskorttyper er gyldige: Kontantbilletter Værdikort Boomerangkort Periodekort Barnekort Voksenkort Seniorkort Hundekort Skolekort (ikke gyldig i DSB-tog) Uddannelseskort (herunder også. produktionsskolekort) SU-kort Efterlønskort Blindeårskort Rejsekort for værnepligtige DSB billetter/-kort gyldige i henhold til. bus/tog-samarbejdets regler. Der vil kunne forekomme enkelte andre typer gyldige billetter og betalingskort.

7 Gebyr for betalingskort For betalingskort med påtryk og/eller billede opkræves ved førstegangsudstedelse et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende taksttabel. For betalingskort uden påtryk opkræves ved førstegangsudstedelse et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende taksttabel. Nattakster På de særlige natbusruter (anført specielt i køreplanen) opkræves et nattaksttillæg uanset rejsens længde. Nattaksttillægget opkræves af alle passagerer uanset hvilken type billet eller betalingskort, der rejses på, undtaget herfra er Boomerangkort, hvor nattaksttillægget opkræves automatisk. Der gælder særlige regler ved særarrangementer. 7

8 Billetter Billetter omfatter følgende hovedtyper: Kontantbilletter med omstigningsret Billetter skal forevises på forlangende. Der er omstigningsret på kontantbilletter, indenfor tidsgyldigheden, afhængig af antallet af zoner. Sidste påstigning skal ske inden billettens udløbstid. I tog og når bussen kører fra en endestation, er det den planmæssige afgangstid, der afgør om billetten er gyldig. Ved stoppesteder på strækningen, er det tidspunktet, hvor bussen passerer stoppestedet, der afgør om billetten er gyldig. Overdragelse af tidsgyldige billetter er ikke tilladt. Billetterne stemples med udløbstidstidspunkt, dato og nummeret på den zone, hvorfra afrejsen sker. Kontantbilletterne er tidsbegrænsede efter følgende skala: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer Billetten skal være gyldig til den fjerneste zone på rejsen. Ved beregningen af antal zoner regnes der med den strækning, man reelt må benytte til rejsemålet. Billetmaskinens tidsangivelse følger uret.

9 Børn Billetter til børn, der ikke er fyldt 16 år, udstedes til ca. halv pris af voksentaksten. To børn kan rejse på en voksenbillet. 1 betalende voksen kan gratis medtage op til 2 børn i aldersgruppen til det fyldte 12.år (altså 0-11 år inkl.) 1 betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn (0-15 år inkl.), der rejser alene, omfattes ikke af ordningen, det vil sige, at de skal betale barnebillet, jævnfør ovenfor. Ovennævnte regler for gratisbørn gælder ikke rejser på enhver form for skolekort og uddannelseskort. Seniorer Billetter til seniorer udstedes til voksentakst. Værdikort Værdikort erstatter kontanter. Passageren kan indsætte et vilkårligt beløb over kr. 100,00, på værdikortet, som kan lades op igen og igen med flere penge. Der kan kun indsættes hele kroner. Der kan ikke indsættes penge på værdikortet i busser og tog. For busser er rekvisitionsrejser dog undtaget, ligesom rute 114 på Fejø. Værdikortet kan benyttes til betaling af alle typer rejser, idet rejsen først identificeres ved rejsens start.

10 Værdikortet skal tids- og zonestemples i kortlæseren i bussen, eller på perronen ved rejsens start for at være gyldig rejsehjemmel. Der kan foretages omstigning på værdikortet, indenfor det antal zoner det er gyldig til og indenfor en tidsgyldighed der afhænger af antallet af zoner: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer Børn betaler ca. halv pris af voksentaksten. Værdikort er upersonlige og flere personer, der rejser sammen kan benytte samme værdikort, hvis værdikortet afstemples for hver person. Passageren kan kræve en kvittering udstedt i forbindelse med brug af værdikortet. Ved rejser med tog skal passageren trække en kvittering i perronkortlæseren kvittering og kort med samme kortnummer skal forevises ved billettering i toget. Beskadigede værdikort godtgøres ikke hos chaufføren, men passageren henvises til et kortsalgssted. Passagerer med beskadigede værdikort må købe billet. 10

11 Periodekort Periodekort sælges som kort gyldigt til vilkårlig periode af mindst 14 brugsdage. Ligeledes bestemmer passageren selv, hvor mange zoner periodekortet skal gælde til. Periodekort er personlige og ved første henvendelse medbringes et vellignende fotografi i pasfotostørrelse(ca. 30 mm x 30 mm) af den pågældende sammen med det i taksttabellen fastsatte gebyr. Det må endvidere oplyses, til hvor mange zoner periodekortet skal have gyldighed. Periodekort kan udstedes og fornyes 60 dage før ikrafttrædelsesdagen. Periodekort skal altid medbringes i forbindelse med fornyelse. Bestilling og fornyelse af periodekort kan kun ske på kortsalgssteder. Periodekort skal ved påstigning indlæses i kortlæseren i bussen eller på perronen. Ved rejser med tog, skal den fra perronkortlæseren udstedte kvittering forevises sammen med kortet ved billetkontrol i toget. Kort og kvittering skal have samme kortnummer. Der kan foretages omstigning på periodekort indenfor det antal zoner, det er gyldigt til og indenfor en tidsperiode, der afhænger af antallet af zoner.: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer 11

12 Der kan ikke foretages en ny rejse i et andet gyldighedsområde før tidsgyldigheden for den forrige rejse er udløbet. Periodekort kan udstedes til hunde/dyr. Prisen er ca. halv voksentakst. Barnekort Barnekort udstedes til bestemte navngivne børn, der ikke er fyldt 16 år på kortets første gyldighedsdag. Ved udstedelse af barnekort kan der kræves dokumentation af fødselsår og -dato. Børn (0-15 år) betaler ca. halv voksentakst. Voksenkort Voksenkort udstedes til bestemte navngivne personer, der er fyldt 16 år, men ikke 65 år på kortets første gyldighedsdag. Seniorkort Seniorkort udstedes til bestemte, navngivne personer, Der er fyldt 65 år. Der er under 65 år og som modtager offentlig, social pension Som dokumentation for ovennævnte skal ved billettering forevises STS - seniorlegitimation eller DSB - legitimationskort. Ved udstedelse af seniorkort kan der kræves dokumentation af fødselsår og -dato. Personer under 65 år skal forevise STS - seniorlegitimation eller et DSB legitimationskort. Seniorer betaler ca. halv voksentakst. 12

13 Skolekort Der udstedes til folkeskolelever et særligt skolekort, som er gyldigt til et ubegrænset antal rejser i den/de på kortet anførte zoner på kommunens skoledage. Det vil sige, at kortet ikke er gyldigt i ferier, samt weekends og helligdage. Kortet er gyldigt i busser og privatbanetog, men under ingen omstændigheder i DSB s tog. Til uddannelsessøgende, samt elever på produktionsskoler, kan der udstedes særlige periodekort, der er gyldige efter de almindelige regler for periodekort. Taksterne for disse kort er fastsat efter særlig aftale med SU-Styrelsen, og udstedes centralt af Trafikselskabet Movia, idet uddannelseskort af alle arter dog kan fornyes på alle kortsalgssteder. De fleste uddannelsessøgende benytter Boomerangkort. SU-kort Til studerende ved de videregående uddannelser, udstedes der periodekort. Taksten for SU-kortet er som grundlag den samme som for almindelige periodekort der fradrages dog en egenbetaling og udbetales en rabat, fastsat af SU-styrelsen. SU-kortet kan bestilles og fornyes på samtlige kortsalgssteder. 13

14 Efterlønskort Efterlønskortet er et periodekort. Taksten for et efterlønskort er ca. halv voksentakst, også på kortgebyret. Efterlønskort kan købes af efterlønsmodtagere, modtagere af flexydelse, samt overgangsydelsesmodtagere Der kræves dokumentation ved købet i form af meddelelse fra bl.a. arbejdsløshedskasse. Efterlønskort kan bestilles og fornyes på samtlige kortsalgssteder. Blinde og svagtseende Mod forevisning af et af Instituttet for blinde og svagtseende eller fra Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid udstedt og underskrevet legitimationskort eller medlemskort, kan en blind få udstedt et særligt årskort. Blinde, der ikke har nævnte årskort, må købe almindelig rejsehjemmel. Rejser en blind på årskortet sammen med en ledsager, barn eller voksen, betales almindelig takst for ledsageren. Reglerne for medtagning af gratisbørn finder også anvendelse her. Rejser en blind sammen med en ledsager, barn eller voksen, og ikke er i besiddelse af ovennævnte årskort, betales almindelig billet. Rejser den pågældende alene, kan der løses almindelig billet til ca. halv takst Ved billetkøbet skal der henvises til ledsagerordningen, med angivelse af rejse for en eller to personer. Reglerne for medtagning af gratisbørn finder også anvendelse her. Førerhunde kan altid tages med gratis. 14

15 Boomerangkort og Firmakort Trafikselskabet Movia kan indgå en aftale med enkeltpersoner eller virksomheder om kørsel med kollektiv trafik i Takstområde Syd efter særlige forretningsbetingelser, fastsat af Trafikselskabet Movia s bestyrelse. Der er udarbejdet en særlig brochure om Boomerangkort, som udleveres på samtlige kortsalgssteder kan også læses på Reglerne for periodekort vedrørende indlæsning i kortlæser i busser og udstedelse af kvittering ved rejse med tog, gælder også for Boomerangkort og Firmakort. Man kan ikke kombinere flere Boomerangkort og/eller Firmakort til samme rejse. Pladsreservation for større grupper For grupper på 10 personer og derover, der rejser sammen, vil der ved anmeldelse senest 4 hverdage før rejsens påbegyndelse til busselskabet, der udfører kørsel på den/de pågældende ruter, samt DSB og privatbanerne, kunne træffes aftale om rejsetidspunkter med videre. Der udstedes/tilsendes en pladsreservation til kunden, som skal forevises ved billetteringen. Kort til værnepligtige For værnepligtige kan det af DSB udstedte kort benyttes til fri befordring med busser og tog i Takstområde Syd. I øvrigt gælder samme regler som for periodekort. Henvendelse om udstedelse sker til tjenestestedet. 15

16 Rekvisitionsrejser Institutioner, virksomheder o. lign., der har brug for at kunne udlevere bus/togbilletter eller kort til bestemte formål, kan med fordel indgå en aftale med Trafikselskabet Movia om rekvisitionsrejser. Rekvisitionsrejser fungerer på den måde, at Trafikselskabet Movia leverer et antal rekvisitioner til kunden. Kunden udsteder selv rekvisitionen efter behov, der derefter kan benyttes til køb af billetter m.v. uden kontant betaling. I forbindelse med indgåelse af sådan rejseaftale med Trafikselskabet Movia, aftales samtidig en særlig rabat med kunden. Forudsætningen for rabat er, at der i aftaleperioden købes billetter og kort for et aftalt minimumbeløb. Rekvisitionen kan herefter anvendes til køb af billetter og kort på samtlige kortsalgssteder, i busser og på togstrækninger i Takstområde Syd. Tilbagebetaling og godtgørelse. Billetter Der ydes ikke tilbagebetaling for ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Dog kan billetter annulleres indtil 5 minutter efter købet på salgsstedet. Værdikort Tabte eller på anden måde bortkomne værdikort erstattes ikke. Tilbagebetaling af restværdien på ubenyttede eller delvist benyttede værdikort kan kun ske på kortsalgsstederne. Restværdien på værdikort udbetales med fradrag af 10% i ekspeditionsgebyr, dog udbetales ikke restværdier på under 25 kr. 16

17 Periodekort Periodekort vil ved driftsforstyrrelser blive godtgjort efter følgende retningslinier: Driftsforstyrrelsen skal vare mindst 7 sammenhængende dage, og periodekortet skal have gyldighed til mindst 7 af driftsforstyrrelsesdagene. Der ydes godtgørelse i forhold til antallet af driftsforstyrrelsesdage. Der ydes godtgørelse i forhold til antallet af ramte ruter således, at der ydes: 1/4 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er mindst 3/4 af ruterne i drift. 1/2 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er højst 3/4 og mindst 1/2 af ruterne i drift. 3/4 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er højst 1/2 og mindst 1/4 af ruterne i drift. Fuld godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er mindre end 1/4 af ruterne i drift. Kravet om godtgørelse skal udgøre mindst kr , før godtgørelse foretages. Kravet indgives først, når periodekortet udløber, og skal fremsættes inden 6 måneder efter driftsforstyrrelsens afslutning. Henvendelse herom skal ske til Trafikselskabet Movia. Periodekort tilbagebetales i andre tilfælde af kortsalgsstederne. Blindeårskort og alle former for skolekort, uddannelseskort, SU-kort mv. tilbagebetales kun efter fremsendelse af anmodning til Trafikselskabet Movia. Tilbagebetalingen ydes således, at passageren kun kommer til at betale for antal dage fra første gyldighedsdag til henvendelsesdagen (inkl.). Betalingen pr. dag er dagsprisen. 17

18 Tilbagebetalingen udgør herefter forskellen mellem det oprindelige købsbeløb og betalingen for antal dage til og med henvendelsesdagen med fradrag af 10% i ekspeditionsgebyr, dag minimum kr. 25,00. Det beregnede tilbagebetalingssbeløb udbetales kun, såfremt det overstiger kr. 25,00. Tabte eller på anden måde bortkomne periodekort erstattes ved identifikation mod betaling af nyt kortgebyr plus et ekspeditionsgebyr for tabte eller på anden måde bortkomne reservekort opkræves kun kortgebyret. Særlige bestemmelser Betalingsforhold Salg af billetter og kort sker mod kontant betaling eller ved brug af rekvisition. I busser sælges kun kontantbilletter, dog modtages også rekvisitioner til opladning af værdikort. Ved påstigning i tog skal man være i besiddelse af gyldig billet eller kort. Checks modtages i busser, såfremt værdien af checken svarer til købte billetter og med forevisning af billedlegitimation. Chaufføren er ikke forpligtet til at modtage kr. 500,00- eller 1.000,00-sedler. 18

19 Hunde og andre dyr Små hunde, katte, fugle og andre små dyr kan gratis tages med, når de er anbragt i tasker, kurve el. lign., som opbevares på skødet, og når de forbliver i tasken eller kurven under hele befordringen. Førerhunde kan altid tages med gratis. For andre hunde/dyr end de ovenfor nævnte, må der løses billet/værdikort/periodekort, (ca.halv voksentakst). Hunde skal i bussen / toget være i snor og under kontrol. Hver passager kan i busserne kun medbringe een hund/eet dyr. Hunde/andre dyr må ikke forulempe passagerer eller tilgrise bussen/toget. Chaufføren/togpersonalet er berettiget til i givet fald at afvise befordring af hunde/andre dyr. Bagage og cykler I busserne kan mindre bagagegenstande tages med, såfremt chaufføren skønner, at de ikke vil være til gene for de øvrige passagerer og for chaufføren. I modsat fald kan disse genstande henvises til bussens bagagerum mod opkrævning af særskilt gebyr. Befordring af cykler med videre, der sker med passagerledsagelse, sker efter specielle takster, men dog kun i det omfang pladsforholdene tillader det. Kørestole og andre hjælpemidler kan tages gratis med i det omfang pladsforholdene tillader det. Pakker transporteret på legevogn, barnevogn og lignende befordres efter de takster og regler, der er gældende for transport af godsforsendelser. 19

20 Befordring af større bagagegenstande, cykler med videre kan ikke ske med bybusserne, samt visse andre mini/midibusser. Bussernes gangareal må ikke blokeres af bagagegenstande med videre. I togene gælder særlige bestemmelser. Barnevogne På busser med midterperron og/eller bagperron er det tilladt at tage barnevogne og klapvogne med, når pladsforholdene tillader det. Disse busser er forsynet med et særligt skilt på busfronten og ved udstigningsdøren. Passageren må normalt selv sørge for på- og aflæsning. Barnevogne skal placeres på midterperronen og/eller bagperronen og skal være bremset under kørslen. Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude, tæppe og forlæder. På busser uden midterperron og/eller bagperron kan barnevogne befordres gratis i bagagerummet. Der er visse mindre bustyper, der ikke kan befordre barnevogne under nogen form. I togene gælder særlige bestemmelser. Tobaksrygning Tobaksrygning er ikke tilladt i busserne. I togene er rygning tilladt som anført ved skiltning. 20

21 Rulleskøjter Personer med rulleskøjter på fødderne medtages ikke i busserne/togene. Is, mad og drikkevarer Det er ikke tilladt at indtage is, mad og drikkevarer i busserne. Bortvisning/afvisning Chaufføren/togpersonalet har ret til at afvise/bortvise personer fra bussen/toget, såfremt de er til gene for chaufføren og/eller øvrige passagerer, herunder hvis de foretager tilgrisning af sæder, mv. Chaufføren/togpersonalet kan ligeledes afvise passagerer, som ikke har eller vil anskaffe gyldig billet eller kort. Bortvisning kan eventuelt ske ved politiets hjælp. Ildelugtende genstande Det er forbudt at medtage ildelugtende genstande eller noget, der kan tilsmudse eller på anden måde genere passagererne. Fundne sager Fundne sager i busserne opbevares hos entreprenørerne i ca. 14 dage. Derefter afleveres de til politiet. For togenes vedkommende bedes der rettet henvendelse til det pågældende baneselskab. 21

22 Skytter, politi og militærpersoner Der må ikke befordres eksplosive stoffer, herunder navnlig fænghætter/sprængkapsler, detonerende tændrør o.lign. Dog må der medføres i alt 5 kg. ammunition til lovligt gevær, revolver eller salonriffel i original og forsvarlig fabriksemballage, ligesom jægere, skytter og personer, der rejser i det offentliges tjeneste, kan medføre håndvåben-ammunition i sædvanligt omfang. Standsning På bybusruterne finder standsning kun sted ved faste stoppesteder. På øvrige ruter finder standsning i byerne kun sted ved stoppestederne, ellers efter behov, dog ikke mindre end 300 meter fra et stoppested. I Næstved, Nykøbing F., Nakskov, Vordingborg og Maribo standser bybusserne kun ved stoppesteder med gule busskilte, medens de øvrige ruter kun standser ved stoppesteder med blå busskilte. For rute 800 gælder særlige regler. - se fodnoten i den enkelte køreplan. Kontrolafgift Passagerer, som ved billetkontrol på busserne og i Lollandsbanens og Lokalbanens tog ikke kan forevise gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift. Såfremt en passager benytter en andens personlige kort, vil dette sidestilles med manglende gyldig rejsehjemmel. Kortet inddrages og der vil blive opkrævet en kontrolafgift. 22

23 Betales kontrolafgiften ikke kontant ved afkrævningen, har passageren pligt til at opgive navn og adresse til kontrolløren samt forevise legitimation. Såfremt passageren nægter dette, kan kontrolløren foranledige politiet tilkaldt for at fastslå passagerens identitet. Kontrolafgiften inddrives i givet fald ved udpantning. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. For DSB-togene gælder særlige bestemmelser. Driftsforstyrrelser Trafikselskabet Movia (og entreprenørerne) påtager sig intet ansvar for eventuelle manglende plads, svigtende korrespondance med andre ruter/befordringsmidler, eller forsinkelser samt andre forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften af en hvilken som helst art eller årsag. Trafikselskabet Movia (og entreprenørerne) yder i sådanne tilfælde ikke godtgørelse ved benyttelse af taxi eller lign. For togene gælder særlige bestemmelser. 23

24 Kundecenter tlf

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane i Region

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

HAUFFØR EJLEDNING. Gyldig fra maj 2014

HAUFFØR EJLEDNING. Gyldig fra maj 2014 HAUFFØR EJLEDNING Gyldig fra maj 2014 Gå til det ønskede kapitel, ved at klikke på dem i listen: Kapitel 1 Billettyper, regler m.v. Kapitel 2 Bus-Tog samarbejde Kapitel 3 Kommuner Kapitel 4 Andre trafikselskaber

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4.

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. Bilag 5 Liste over typer af kundehenvendelser De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. nr. Hovedpunkt nr. Underpunkt Søgeord 1 Køreplanlægning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0284 Klageren: XX Indklagede: Sydtrafik Klagen vedrører: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel.

S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0279 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) INDHOLD Færgen Turkort Færgen Turkort Fanø 3+4-5 Køb, check-in, priser og betingelser Færgen Periodekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere