21. januar Rejse RegleR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. januar 2007. Rejse RegleR"

Transkript

1 21. januar 2007 Rejse RegleR

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Takster Gebyr for betalingskort Nattakster Billetter Børn Seniorer Værdikort Periodekort Voksenkort Seniorkort Skolekort SU-kort Efterlønskort Blinde og svagtseende Boomerangkort og Firmakort Pladsreservation for større grupper Kort til værnepligtige Rekvisitionsrejser Tilbagebetaling og godtgørelse Periodekort Særlige bestemmelser Hunde og andre dyr Bagage og cykler Barnevogne Tobaksrygning Rulleskøjter Is, mad og drikkevarer Bortvisning/afvisning Ildelugtende genstande Fundne sager Skytter, politi og militærpersoner Standsning Kontrolafgift Driftsforstyrrelser

3 Indledning Rejser i Takstområde Syd (det hidtidige Storstrøms Amt) Takster for lokal befordring i Takstområde Syd fastsættes af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. Befordringen udføres af busser fra selskaber, der kører efter aftale med Trafikselskabet Movia (busserne er ved indgangen og på fronten mærket med movia-bomærket), og private jernbaner, samt DSB tog. Trafikselskabet Movia s rejseregler gælder for alle busser samt private jernbaner og DSB s togstrækninger ved lokale rejser i Takstområde Syd Rejser til og fra Takstområde Syd Der er for rejser, der foretages over grænserne mellem de 3 takstområder Vest (hidtidige Vestsjællands Amt), Hovedstad (hidtidige Hovedstadsregionen), fastsat særlige regler, der fremgår af en særlig udarbejdet brochure herom. Rejser mellem Takstområde Syd og Takstområde Hovedstad, der foretages med Lokalbanens tog, foregår efter DSB s takstsystem for landsdækkende rejser. Mellem FynBus og Trafikselskabet Movia er der etableret et takstsamarbejde, der alene omfatter busrute 800 Nykøbing F. - Odense og retur. Herudover deltager Trafikselskabet Movia i det landsdækkende takstsamarbejde.

4 Generelt Kun billetter og betalingskort godkendt af Trafikselskabet Movia er gyldige til befordring med de af regulativet omfattende busser og tog. Billetter og betalingskort skal opbevares under kørslen og forevises på forlangende. Betalingskort indlæses i kortlæseren ved påstigning for at være gyldig som rejsehjemmel. Overdragelse af tidsgyldige billetter, periodekort, Boomerangkort samt værdikort er ikke tilladt. Overtrædelse medfører indskriden i henhold til de gældende kontrolbestemmelser. Der må ikke rettes i påskrift på billetter og kort. Misbrug medfører inddragelse af billet eller betalingskort og afkrævning af kontrolafgift. Passagerer, der ved kontrol i busser og privatbanetog, ikke kan fremvise gyldig billet eller betalingskort, afkræves en kontrolafgift. Betales kontrolafgiften ikke kontant ved afkrævningen, har passageren pligt til at opgive navn og adresse til kontrolløren samt forevise legitimation. Såfremt passageren nægter dette, kan kontrolløren foranledige politiet tilkaldt for at fastslå passagerens identitet. Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. For DSB-tog gælder særlige kontrolregler. Passageren skal ved påstigning forvisse sig om, at afstempling på billet eller betalingskort er korrekt. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles dette straks til chaufføren, togpersonalet eller personalet på kortsalgsstedet, hvorefter afstemplingen korrigeres.

5 Passagerer som køber betalingskort skal ved udleveringen forvisse sig om at indkodningen i betalingskortet er korrekt. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles det straks til personalet på kortsalgsstedet, hvorefter indkodningen korrigeres. Passagerer, der benytter tog i Takstområde Syd, skal ved påstigning være i besiddelse af gyldig billet eller betalingskort. I modsat fald vil der kunne opkræves en kontrolafgift. Billetter og betalingskort er i tog gyldige til 2. Klasse/ Standard. Til kørsel på 1.Klasse/DSB 1 skal udover almindelig billet eller betalingskort betales en særlig tillægstakst, der fastsættes af DSB. Trafikselskabet Movia (Takstområde Syd) s driftsdøgn begynder kl og slutter kl Tvivlsspørgsmål vedrørende gyldighedsregler med videre afgøres af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, og kan ikke indbringes for domstolene eller anden administrativ myndighed.

6 Takster Oversigt over gældende takster fås i busser, på stationer og på kortsalgssteder. Følgende billet- og betalingskorttyper er gyldige: Kontantbilletter Værdikort Boomerangkort Periodekort Barnekort Voksenkort Seniorkort Hundekort Skolekort (ikke gyldig i DSB-tog) Uddannelseskort (herunder også. produktionsskolekort) SU-kort Efterlønskort Blindeårskort Rejsekort for værnepligtige DSB billetter/-kort gyldige i henhold til. bus/tog-samarbejdets regler. Der vil kunne forekomme enkelte andre typer gyldige billetter og betalingskort.

7 Gebyr for betalingskort For betalingskort med påtryk og/eller billede opkræves ved førstegangsudstedelse et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende taksttabel. For betalingskort uden påtryk opkræves ved førstegangsudstedelse et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende taksttabel. Nattakster På de særlige natbusruter (anført specielt i køreplanen) opkræves et nattaksttillæg uanset rejsens længde. Nattaksttillægget opkræves af alle passagerer uanset hvilken type billet eller betalingskort, der rejses på, undtaget herfra er Boomerangkort, hvor nattaksttillægget opkræves automatisk. Der gælder særlige regler ved særarrangementer. 7

8 Billetter Billetter omfatter følgende hovedtyper: Kontantbilletter med omstigningsret Billetter skal forevises på forlangende. Der er omstigningsret på kontantbilletter, indenfor tidsgyldigheden, afhængig af antallet af zoner. Sidste påstigning skal ske inden billettens udløbstid. I tog og når bussen kører fra en endestation, er det den planmæssige afgangstid, der afgør om billetten er gyldig. Ved stoppesteder på strækningen, er det tidspunktet, hvor bussen passerer stoppestedet, der afgør om billetten er gyldig. Overdragelse af tidsgyldige billetter er ikke tilladt. Billetterne stemples med udløbstidstidspunkt, dato og nummeret på den zone, hvorfra afrejsen sker. Kontantbilletterne er tidsbegrænsede efter følgende skala: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer Billetten skal være gyldig til den fjerneste zone på rejsen. Ved beregningen af antal zoner regnes der med den strækning, man reelt må benytte til rejsemålet. Billetmaskinens tidsangivelse følger uret.

9 Børn Billetter til børn, der ikke er fyldt 16 år, udstedes til ca. halv pris af voksentaksten. To børn kan rejse på en voksenbillet. 1 betalende voksen kan gratis medtage op til 2 børn i aldersgruppen til det fyldte 12.år (altså 0-11 år inkl.) 1 betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn (0-15 år inkl.), der rejser alene, omfattes ikke af ordningen, det vil sige, at de skal betale barnebillet, jævnfør ovenfor. Ovennævnte regler for gratisbørn gælder ikke rejser på enhver form for skolekort og uddannelseskort. Seniorer Billetter til seniorer udstedes til voksentakst. Værdikort Værdikort erstatter kontanter. Passageren kan indsætte et vilkårligt beløb over kr. 100,00, på værdikortet, som kan lades op igen og igen med flere penge. Der kan kun indsættes hele kroner. Der kan ikke indsættes penge på værdikortet i busser og tog. For busser er rekvisitionsrejser dog undtaget, ligesom rute 114 på Fejø. Værdikortet kan benyttes til betaling af alle typer rejser, idet rejsen først identificeres ved rejsens start.

10 Værdikortet skal tids- og zonestemples i kortlæseren i bussen, eller på perronen ved rejsens start for at være gyldig rejsehjemmel. Der kan foretages omstigning på værdikortet, indenfor det antal zoner det er gyldig til og indenfor en tidsgyldighed der afhænger af antallet af zoner: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer Børn betaler ca. halv pris af voksentaksten. Værdikort er upersonlige og flere personer, der rejser sammen kan benytte samme værdikort, hvis værdikortet afstemples for hver person. Passageren kan kræve en kvittering udstedt i forbindelse med brug af værdikortet. Ved rejser med tog skal passageren trække en kvittering i perronkortlæseren kvittering og kort med samme kortnummer skal forevises ved billettering i toget. Beskadigede værdikort godtgøres ikke hos chaufføren, men passageren henvises til et kortsalgssted. Passagerer med beskadigede værdikort må købe billet. 10

11 Periodekort Periodekort sælges som kort gyldigt til vilkårlig periode af mindst 14 brugsdage. Ligeledes bestemmer passageren selv, hvor mange zoner periodekortet skal gælde til. Periodekort er personlige og ved første henvendelse medbringes et vellignende fotografi i pasfotostørrelse(ca. 30 mm x 30 mm) af den pågældende sammen med det i taksttabellen fastsatte gebyr. Det må endvidere oplyses, til hvor mange zoner periodekortet skal have gyldighed. Periodekort kan udstedes og fornyes 60 dage før ikrafttrædelsesdagen. Periodekort skal altid medbringes i forbindelse med fornyelse. Bestilling og fornyelse af periodekort kan kun ske på kortsalgssteder. Periodekort skal ved påstigning indlæses i kortlæseren i bussen eller på perronen. Ved rejser med tog, skal den fra perronkortlæseren udstedte kvittering forevises sammen med kortet ved billetkontrol i toget. Kort og kvittering skal have samme kortnummer. Der kan foretages omstigning på periodekort indenfor det antal zoner, det er gyldigt til og indenfor en tidsperiode, der afhænger af antallet af zoner.: 1 zone 1 time 2 zoner 1½ time 3 zoner 2 timer 4 zoner 2 timer 5 zoner 2½ time 6 zoner 2½ time 7 zoner og derover 3 timer 11

12 Der kan ikke foretages en ny rejse i et andet gyldighedsområde før tidsgyldigheden for den forrige rejse er udløbet. Periodekort kan udstedes til hunde/dyr. Prisen er ca. halv voksentakst. Barnekort Barnekort udstedes til bestemte navngivne børn, der ikke er fyldt 16 år på kortets første gyldighedsdag. Ved udstedelse af barnekort kan der kræves dokumentation af fødselsår og -dato. Børn (0-15 år) betaler ca. halv voksentakst. Voksenkort Voksenkort udstedes til bestemte navngivne personer, der er fyldt 16 år, men ikke 65 år på kortets første gyldighedsdag. Seniorkort Seniorkort udstedes til bestemte, navngivne personer, Der er fyldt 65 år. Der er under 65 år og som modtager offentlig, social pension Som dokumentation for ovennævnte skal ved billettering forevises STS - seniorlegitimation eller DSB - legitimationskort. Ved udstedelse af seniorkort kan der kræves dokumentation af fødselsår og -dato. Personer under 65 år skal forevise STS - seniorlegitimation eller et DSB legitimationskort. Seniorer betaler ca. halv voksentakst. 12

13 Skolekort Der udstedes til folkeskolelever et særligt skolekort, som er gyldigt til et ubegrænset antal rejser i den/de på kortet anførte zoner på kommunens skoledage. Det vil sige, at kortet ikke er gyldigt i ferier, samt weekends og helligdage. Kortet er gyldigt i busser og privatbanetog, men under ingen omstændigheder i DSB s tog. Til uddannelsessøgende, samt elever på produktionsskoler, kan der udstedes særlige periodekort, der er gyldige efter de almindelige regler for periodekort. Taksterne for disse kort er fastsat efter særlig aftale med SU-Styrelsen, og udstedes centralt af Trafikselskabet Movia, idet uddannelseskort af alle arter dog kan fornyes på alle kortsalgssteder. De fleste uddannelsessøgende benytter Boomerangkort. SU-kort Til studerende ved de videregående uddannelser, udstedes der periodekort. Taksten for SU-kortet er som grundlag den samme som for almindelige periodekort der fradrages dog en egenbetaling og udbetales en rabat, fastsat af SU-styrelsen. SU-kortet kan bestilles og fornyes på samtlige kortsalgssteder. 13

14 Efterlønskort Efterlønskortet er et periodekort. Taksten for et efterlønskort er ca. halv voksentakst, også på kortgebyret. Efterlønskort kan købes af efterlønsmodtagere, modtagere af flexydelse, samt overgangsydelsesmodtagere Der kræves dokumentation ved købet i form af meddelelse fra bl.a. arbejdsløshedskasse. Efterlønskort kan bestilles og fornyes på samtlige kortsalgssteder. Blinde og svagtseende Mod forevisning af et af Instituttet for blinde og svagtseende eller fra Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid udstedt og underskrevet legitimationskort eller medlemskort, kan en blind få udstedt et særligt årskort. Blinde, der ikke har nævnte årskort, må købe almindelig rejsehjemmel. Rejser en blind på årskortet sammen med en ledsager, barn eller voksen, betales almindelig takst for ledsageren. Reglerne for medtagning af gratisbørn finder også anvendelse her. Rejser en blind sammen med en ledsager, barn eller voksen, og ikke er i besiddelse af ovennævnte årskort, betales almindelig billet. Rejser den pågældende alene, kan der løses almindelig billet til ca. halv takst Ved billetkøbet skal der henvises til ledsagerordningen, med angivelse af rejse for en eller to personer. Reglerne for medtagning af gratisbørn finder også anvendelse her. Førerhunde kan altid tages med gratis. 14

15 Boomerangkort og Firmakort Trafikselskabet Movia kan indgå en aftale med enkeltpersoner eller virksomheder om kørsel med kollektiv trafik i Takstområde Syd efter særlige forretningsbetingelser, fastsat af Trafikselskabet Movia s bestyrelse. Der er udarbejdet en særlig brochure om Boomerangkort, som udleveres på samtlige kortsalgssteder kan også læses på Reglerne for periodekort vedrørende indlæsning i kortlæser i busser og udstedelse af kvittering ved rejse med tog, gælder også for Boomerangkort og Firmakort. Man kan ikke kombinere flere Boomerangkort og/eller Firmakort til samme rejse. Pladsreservation for større grupper For grupper på 10 personer og derover, der rejser sammen, vil der ved anmeldelse senest 4 hverdage før rejsens påbegyndelse til busselskabet, der udfører kørsel på den/de pågældende ruter, samt DSB og privatbanerne, kunne træffes aftale om rejsetidspunkter med videre. Der udstedes/tilsendes en pladsreservation til kunden, som skal forevises ved billetteringen. Kort til værnepligtige For værnepligtige kan det af DSB udstedte kort benyttes til fri befordring med busser og tog i Takstområde Syd. I øvrigt gælder samme regler som for periodekort. Henvendelse om udstedelse sker til tjenestestedet. 15

16 Rekvisitionsrejser Institutioner, virksomheder o. lign., der har brug for at kunne udlevere bus/togbilletter eller kort til bestemte formål, kan med fordel indgå en aftale med Trafikselskabet Movia om rekvisitionsrejser. Rekvisitionsrejser fungerer på den måde, at Trafikselskabet Movia leverer et antal rekvisitioner til kunden. Kunden udsteder selv rekvisitionen efter behov, der derefter kan benyttes til køb af billetter m.v. uden kontant betaling. I forbindelse med indgåelse af sådan rejseaftale med Trafikselskabet Movia, aftales samtidig en særlig rabat med kunden. Forudsætningen for rabat er, at der i aftaleperioden købes billetter og kort for et aftalt minimumbeløb. Rekvisitionen kan herefter anvendes til køb af billetter og kort på samtlige kortsalgssteder, i busser og på togstrækninger i Takstområde Syd. Tilbagebetaling og godtgørelse. Billetter Der ydes ikke tilbagebetaling for ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Dog kan billetter annulleres indtil 5 minutter efter købet på salgsstedet. Værdikort Tabte eller på anden måde bortkomne værdikort erstattes ikke. Tilbagebetaling af restværdien på ubenyttede eller delvist benyttede værdikort kan kun ske på kortsalgsstederne. Restværdien på værdikort udbetales med fradrag af 10% i ekspeditionsgebyr, dog udbetales ikke restværdier på under 25 kr. 16

17 Periodekort Periodekort vil ved driftsforstyrrelser blive godtgjort efter følgende retningslinier: Driftsforstyrrelsen skal vare mindst 7 sammenhængende dage, og periodekortet skal have gyldighed til mindst 7 af driftsforstyrrelsesdagene. Der ydes godtgørelse i forhold til antallet af driftsforstyrrelsesdage. Der ydes godtgørelse i forhold til antallet af ramte ruter således, at der ydes: 1/4 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er mindst 3/4 af ruterne i drift. 1/2 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er højst 3/4 og mindst 1/2 af ruterne i drift. 3/4 godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er højst 1/2 og mindst 1/4 af ruterne i drift. Fuld godtgørelse, hvor der i periodekortets gyldighedsområde er mindre end 1/4 af ruterne i drift. Kravet om godtgørelse skal udgøre mindst kr , før godtgørelse foretages. Kravet indgives først, når periodekortet udløber, og skal fremsættes inden 6 måneder efter driftsforstyrrelsens afslutning. Henvendelse herom skal ske til Trafikselskabet Movia. Periodekort tilbagebetales i andre tilfælde af kortsalgsstederne. Blindeårskort og alle former for skolekort, uddannelseskort, SU-kort mv. tilbagebetales kun efter fremsendelse af anmodning til Trafikselskabet Movia. Tilbagebetalingen ydes således, at passageren kun kommer til at betale for antal dage fra første gyldighedsdag til henvendelsesdagen (inkl.). Betalingen pr. dag er dagsprisen. 17

18 Tilbagebetalingen udgør herefter forskellen mellem det oprindelige købsbeløb og betalingen for antal dage til og med henvendelsesdagen med fradrag af 10% i ekspeditionsgebyr, dag minimum kr. 25,00. Det beregnede tilbagebetalingssbeløb udbetales kun, såfremt det overstiger kr. 25,00. Tabte eller på anden måde bortkomne periodekort erstattes ved identifikation mod betaling af nyt kortgebyr plus et ekspeditionsgebyr for tabte eller på anden måde bortkomne reservekort opkræves kun kortgebyret. Særlige bestemmelser Betalingsforhold Salg af billetter og kort sker mod kontant betaling eller ved brug af rekvisition. I busser sælges kun kontantbilletter, dog modtages også rekvisitioner til opladning af værdikort. Ved påstigning i tog skal man være i besiddelse af gyldig billet eller kort. Checks modtages i busser, såfremt værdien af checken svarer til købte billetter og med forevisning af billedlegitimation. Chaufføren er ikke forpligtet til at modtage kr. 500,00- eller 1.000,00-sedler. 18

19 Hunde og andre dyr Små hunde, katte, fugle og andre små dyr kan gratis tages med, når de er anbragt i tasker, kurve el. lign., som opbevares på skødet, og når de forbliver i tasken eller kurven under hele befordringen. Førerhunde kan altid tages med gratis. For andre hunde/dyr end de ovenfor nævnte, må der løses billet/værdikort/periodekort, (ca.halv voksentakst). Hunde skal i bussen / toget være i snor og under kontrol. Hver passager kan i busserne kun medbringe een hund/eet dyr. Hunde/andre dyr må ikke forulempe passagerer eller tilgrise bussen/toget. Chaufføren/togpersonalet er berettiget til i givet fald at afvise befordring af hunde/andre dyr. Bagage og cykler I busserne kan mindre bagagegenstande tages med, såfremt chaufføren skønner, at de ikke vil være til gene for de øvrige passagerer og for chaufføren. I modsat fald kan disse genstande henvises til bussens bagagerum mod opkrævning af særskilt gebyr. Befordring af cykler med videre, der sker med passagerledsagelse, sker efter specielle takster, men dog kun i det omfang pladsforholdene tillader det. Kørestole og andre hjælpemidler kan tages gratis med i det omfang pladsforholdene tillader det. Pakker transporteret på legevogn, barnevogn og lignende befordres efter de takster og regler, der er gældende for transport af godsforsendelser. 19

20 Befordring af større bagagegenstande, cykler med videre kan ikke ske med bybusserne, samt visse andre mini/midibusser. Bussernes gangareal må ikke blokeres af bagagegenstande med videre. I togene gælder særlige bestemmelser. Barnevogne På busser med midterperron og/eller bagperron er det tilladt at tage barnevogne og klapvogne med, når pladsforholdene tillader det. Disse busser er forsynet med et særligt skilt på busfronten og ved udstigningsdøren. Passageren må normalt selv sørge for på- og aflæsning. Barnevogne skal placeres på midterperronen og/eller bagperronen og skal være bremset under kørslen. Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude, tæppe og forlæder. På busser uden midterperron og/eller bagperron kan barnevogne befordres gratis i bagagerummet. Der er visse mindre bustyper, der ikke kan befordre barnevogne under nogen form. I togene gælder særlige bestemmelser. Tobaksrygning Tobaksrygning er ikke tilladt i busserne. I togene er rygning tilladt som anført ved skiltning. 20

21 Rulleskøjter Personer med rulleskøjter på fødderne medtages ikke i busserne/togene. Is, mad og drikkevarer Det er ikke tilladt at indtage is, mad og drikkevarer i busserne. Bortvisning/afvisning Chaufføren/togpersonalet har ret til at afvise/bortvise personer fra bussen/toget, såfremt de er til gene for chaufføren og/eller øvrige passagerer, herunder hvis de foretager tilgrisning af sæder, mv. Chaufføren/togpersonalet kan ligeledes afvise passagerer, som ikke har eller vil anskaffe gyldig billet eller kort. Bortvisning kan eventuelt ske ved politiets hjælp. Ildelugtende genstande Det er forbudt at medtage ildelugtende genstande eller noget, der kan tilsmudse eller på anden måde genere passagererne. Fundne sager Fundne sager i busserne opbevares hos entreprenørerne i ca. 14 dage. Derefter afleveres de til politiet. For togenes vedkommende bedes der rettet henvendelse til det pågældende baneselskab. 21

22 Skytter, politi og militærpersoner Der må ikke befordres eksplosive stoffer, herunder navnlig fænghætter/sprængkapsler, detonerende tændrør o.lign. Dog må der medføres i alt 5 kg. ammunition til lovligt gevær, revolver eller salonriffel i original og forsvarlig fabriksemballage, ligesom jægere, skytter og personer, der rejser i det offentliges tjeneste, kan medføre håndvåben-ammunition i sædvanligt omfang. Standsning På bybusruterne finder standsning kun sted ved faste stoppesteder. På øvrige ruter finder standsning i byerne kun sted ved stoppestederne, ellers efter behov, dog ikke mindre end 300 meter fra et stoppested. I Næstved, Nykøbing F., Nakskov, Vordingborg og Maribo standser bybusserne kun ved stoppesteder med gule busskilte, medens de øvrige ruter kun standser ved stoppesteder med blå busskilte. For rute 800 gælder særlige regler. - se fodnoten i den enkelte køreplan. Kontrolafgift Passagerer, som ved billetkontrol på busserne og i Lollandsbanens og Lokalbanens tog ikke kan forevise gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift. Såfremt en passager benytter en andens personlige kort, vil dette sidestilles med manglende gyldig rejsehjemmel. Kortet inddrages og der vil blive opkrævet en kontrolafgift. 22

23 Betales kontrolafgiften ikke kontant ved afkrævningen, har passageren pligt til at opgive navn og adresse til kontrolløren samt forevise legitimation. Såfremt passageren nægter dette, kan kontrolløren foranledige politiet tilkaldt for at fastslå passagerens identitet. Kontrolafgiften inddrives i givet fald ved udpantning. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. For DSB-togene gælder særlige bestemmelser. Driftsforstyrrelser Trafikselskabet Movia (og entreprenørerne) påtager sig intet ansvar for eventuelle manglende plads, svigtende korrespondance med andre ruter/befordringsmidler, eller forsinkelser samt andre forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften af en hvilken som helst art eller årsag. Trafikselskabet Movia (og entreprenørerne) yder i sådanne tilfælde ikke godtgørelse ved benyttelse af taxi eller lign. For togene gælder særlige bestemmelser. 23

24 Kundecenter tlf

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0104 Klageren: XX Indklagede: FynBus Klagen vedrører: En kontrolafgift på 5.800 kr. Misbrug af periodekort. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0194 Klageren: XX på vegne YY 5250 Odense SV. Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr., samt 2.987 kr. i forbrug på

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0120 Klageren: XX 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0274 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på kvikkort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på kvikkort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0138 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: FynBus CVRnummer: 29 97 99 44 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0033 Klageren: XX på vegne YY 8643 Ans By Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0202 Klageren: Indklagede: XX 2100 København ø DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. + rykkergebyr 100 kr. for rejse med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0358 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0039 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0035 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2000 Frederiksberg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Cvr nummer: 21 26 38 34

Cvr nummer: 21 26 38 34 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0063 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er.

3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er. 3-1 3 Rejseregler s rejseregler er det juridiske grundlag for rejser med Sydtra- fiks busser og tog. Du kan læse om de forskellige billetter og kort, om takstsystemer, om tilbagebetaling og erstatning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af klippekort. Ingrid Dissing (2stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0106 Klageren: Indklagede: XX 2942 Skodsborg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner/ fejlstempling af

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0256 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Glemt at stemple. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Spørgsmål om hjemmel til kontrol foretaget på fortovet samt anmodning om CPR-nummer.

Kontrolafgift på 750 kr. Spørgsmål om hjemmel til kontrol foretaget på fortovet samt anmodning om CPR-nummer. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0178 Klageren: Indklagede: XX 8210 Aarhus V Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Spørgsmål om hjemmel til kontrol foretaget

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på skolekort. Blev chaufføren

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på skolekort. Blev chaufføren AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0150 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 4771 Gl. Kalvehave Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden stemplet klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0134 Klageren: XX 4871 Horbelev Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for at

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund.

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0383 Klageren: XX 2000 Frederiksberg. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0239 Klageren: Indklagede: XX 1762 København v DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ikke forevist billet. Kontrolafgift 750 kr. + 100 kr.

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0359 Klageren: Indklagede: XX 1956 Frederiksberg C Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på i alt 200 kr. Glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0410 Klageren: Indklagede: X på vegne af sønnen Y 2000 Frederiksberg DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0236 Klageren: XX 1425 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0105 Klageren: XX 2400 KBH NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0279 Klageren: XX 3770 Allinge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0241 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: Parternes krav: XX 8220 Brabrand Midttrafik Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0081 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0266 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende zone på periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0042 Klageren: XX på vegne YY 3460 Birkerød Indklagede: Movia CVR.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 375 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0241 Klageren: XX 8210 Århus V Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0287 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0178 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0280 Klageren: Indklagede: XX 8220 Brabrand Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået Forretningsbetingelser Gyldig fra 8. november 2012 DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0106 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0251 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8452 Harlev J. Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet periodekort samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet periodekort samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0072 Klageren: XX 3500 Værløse Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet periodekort samt adfærd i forbindelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0114 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F)

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0101 Klageren: XX 4970 Rødby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering.

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0051 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0138 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en børnebillet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0246 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0070 Klageren: XX 4652 Hårlev Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind, da rejsekortet ikke var udrullet i bybusserne i Aarhus.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind, da rejsekortet ikke var udrullet i bybusserne i Aarhus. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0076 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0009 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0226 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metroselskabet A/S ved Metro Service I/S Cvr. nummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere