Revision eller udvidet gennemgang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision eller udvidet gennemgang?"

Transkript

1 Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet gennemgang.

2 Revision eller udvidet gennemgang? Er din virksomhed i regnskabsklasse B, har du mulighed for at vælge mellem en ny erklæringsstandard udvidet gennemgang eller fortsat revision. Udvidet gennemgang er kort fortalt, som ordet siger, en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Udover et review indeholder udvidet gennemgang bl.a. bekræftelser fra pengeinstitutter, advokatbrev, tingbøger og dokumentation for skatteindberetninger. Udvidet gennemgang vil adskille sig fra revision, ved at revisor som udgangspunkt ikke: Kontrollerer den fysiske lageroptælling, som virksomheden har foretaget Kontrollerer regnskabstal og -oplysninger ved test til underliggende dokumentation Udarbejder et revisionsprotokollat til ledelsen i virksomheden. Ny erklæringsstandard for dig i Regnskabsklasse B Indtil nu har det været sådan, at virksomheder over en vis størrelse skulle have deres årsregnskab revideret, men reglerne for, hvad revisor skal undersøge i henhold til revisionsstandarderne, har nogle gange været for omfattende i forhold til mindre virksomheder. Derfor har Folketinget den 6. december 2012 indført en ny erklæringsstandard, der egner sig bedre til virksomheder i regnskabsklasse B. Erklæringsstandarden hedder udvidet gennemgang. Danmarks største revisionsfirma PwC hilser lovændringen velkommen og forventer, at de mindste danske virksomheder som følge af lovændringen med fordel kan benytte sig af denne nye valgmulighed. 2 Revision eller udvidet gennemgang?

3 Fremover har regnskabsklasse B-virksomheder følgende muligheder: Klasse B, udvidet gennemgang eller revision (klasse B stor) Klasse B, revision, udvidet gennemgang, review eller assistance (klasse B små) mio. kr mio. kr < 8 mio. kr. < 4 mio. kr. < 12 Nettoomsætning Balancesum Antal ansatte Valgmulighederne gælder for virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af de nævnte størrelser. Udvidet gennemgang kan således ikke sidestilles med en revision, da den ikke giver samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men kan være et godt alternativ for de virksomheder, som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som revisionen giver. Her får du et indblik i de nye regler og de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet gennemgang. Du skal være opmærksom på, at der på ordinære generalforsamlinger, der holdes efter 1. januar 2013, kan træffes beslutning om at overgå til udvidet gennemgang for det kommende årsregnskab. De mindste selskaber og koncerner De mindste selskaber kan fortsat undlade revision og udvidet gennemgang, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overstiger to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Holdingselskaber Som noget nyt kan holdingselskaber med ejerandele på over 20 % i andre virksomheder, og som sammenlagt ikke overstiger grænsen for revisionspligt, ligeledes undlade revision, hvilket er en lempelse i forhold til tidligere. Andre virksomheder i regnskabsklasse B skal vælge mellem udvidet gennemgang eller revision. Revision eller udvidet gennemgang? 3

4 Stil skarpt på din virksomhed og dine interessenters behov Det rigtige valg for din virksomhed vil bl.a. afhænge af, hvor kompleks din virksomhed er, dens ejerstruktur, ledelse og økonomiske situation, samt hvilke behov dine interessenter har. Som en overordnet rettesnor for, hvilket behov din virksomhed har, kan du placere din virksomhed i nedenstående model. Den vandrette akse illustrerer din virksomheds kompleksitet og den lodrette akse de krav, dine interessenter stiller til dig. Virksomhedens kendetegn Krav fra interessenter (eksternt) Mange Revision Revision Kompleksitet (internt) Lav Høj Udvidet gennemgang Revision/udvidet gennemgang Få De typiske interessenter der bruger regnskabsinformation fra virksomheden, finder du i modellen her: Interessenters behov Ejere/aktionærer Medarbejdere SKAT og andre myndigheder Virksomhed Kunder Banker/rådgivere Leverandører 4 Revision eller udvidet gennemgang?

5 Dine overvejelser Du kan søge inspiration i denne liste med områder og overvejelser, som kan have betydning for dit valg mellem de enkelte alternativer: Interessenterne Hvilke forventninger eller krav har din bank, dine nuværende og fremtidige kunder og dine leverandører til sikkerheden af årsregnskabet? Ejerstruktur Har virksomheden én eller flere ejere, og er der forskel i de enkelte ejeres involvering i den daglige drift? Hvordan er adskillelsen mellem ejerskab og ledelse? Ledelse Hvilket behov har virksomheden for at tiltrække og fastholde en professionel bestyrelse? Hvilke specifikke krav har ledelsen til kontrolmiljøet og kvaliteten af intern kontrol i virksomheden? Kompleksitet Hvad er kompleksiteten i virksomheden ud fra en vurdering af branchen? Hvilke komplekse forhold påvirker regnskabsaflæggelsen i form af fx igangværende arbejder, sammensatte salg, finansielle instrumenter eller udenlandske datterselskaber? Økonomisk situation Hvad er virksomhedens finansielle styrke? Hvor stor er soliditetsgraden og virksomhedens afhængighed af ekstern finansiering? Hvordan er stabiliteten i virksomhedens indtjening? Fremtidig udvikling Har virksomheden ønske om eller behov for at tiltrække eksterne investorer eller långivere for at sikre finansiering af de fremtidige vækstplaner? Har du gjort dig overvejelser om den fremtidige exitstrategi, og hvad det medfører af øgede krav til sikkerheden af regnskabsinformation? Tre typer virksomheder og deres valg På næste side kan du se eksempler på tre typer virksomheder, deres kendetegn og interessenter, og hvad de hver især ville vælge. Revision eller udvidet gennemgang? 1. Den ejerledede virksomhed 2. Virksomheder med bredere ejerkreds 3. Datterselskaber af større koncerner Revision eller udvidet gennemgang? 5

6 Tre typer virksomheder og deres valg 1. Den ejerledede virksomhed En ejerledet virksomhed er kendetegnet ved, at ejeren er kraftigt involveret i virksomhedens daglige drift. Ofte er der ikke en bestyrelse, eller bestyrelsen består af familiemedlemmer og evt. en advokat. Hovedinteressenterne i mange ejerledede virksomheder er: Ejerlederen Har normalt ikke behov for en revision af årsregnskabet. Kan evt. købe særskilte ydelser fra revisor rettet mod udvalgte områder, fx revisors kontrol af den fysiske lageroptælling. SKAT På selvangivelsen registreres, hvilken involvering revisor har haft. Det må dog antages, at valget mellem revision og udvidet gennemgang normalt ikke har afgørende betydning for SKAT. Banker Bankerne vil i mange tilfælde finde en udvidet gennemgang tilstrækkelig og kun i særlige situationer stille krav om revision af årsregnskabet. Kravet om revision vil stige i takt med engagementets størrelse og virksomhedens kompleksitet. Kunder Selskaber, som deltager i konkurrencer, tilbudsgivning og prækvalifikationer kan få stillet krav om revision på grund af økonomisk sikkerhed for gennemførelse af projekter, fx arkitekter, ingeniører, entreprenører og maskinleverandører. Leverandører Vil normalt ikke stille særlige krav. Samlet set vil det være en fordel for mindre ejerledede virksomheder at vælge udvidet gennemgang. Undtagelsen kan være der, hvor banken stiller krav om revision, hvis virksomheden har store vækstambitioner, eller hvis virksomheden forventes solgt inden for en kortere årrække. 2. Virksomheder med bredere ejerkreds Denne type virksomhed er kendetegnet ved, at der er en bestyrelse med eksterne medlemmer, og ejerkredsen er bredere. Ikke alle kapitalejere deltager i driften. Virksomheden kan ofte have ambitioner om at vokse. Risiko for besvigelser får også en større betydning for bestyrelse og kapitalejere. I denne type virksomhed vil den bredere ejerkreds og bestyrelsen med eksterne medlemmer ofte føre til, at revision af årsregnskabet er mere værdiskabende end udvidet gennemgang. Revision kan være med til at sikre et bedre fundament for vækst. 3. Datterselskaber af større koncerner I mange tilfælde vil moderselskabet i internationale koncerner ikke stille krav om revision af den rapportering, som et mindre dansk datterselskab skal aflevere til moderselskabet. Dette rejser naturligt spørgsmålet, om der er behov for revision af det eksterne årsregnskab. Såfremt der ikke er særlige forhold, som gør sig gældende, vil det i mange tilfælde være relevant at overveje udvidet gennemgang frem for revision. Særlige forhold kan være forventet kraftig vækst eller muligt frasalg inden for en kortere årrække. 6 Revision eller udvidet gennemgang?

7 Spørg PwC om udvidet gennemgang Valget er dit, og vi hjælper dig gerne med at træffe det valg, der passer bedst til din virksomhed også selvom du ikke er kunde hos PwC endnu. Du finder os i hele landet. Aarhus København Strandvejen Hellerup T: Holbæk Ahlgade Holbæk T: Odense Rytterkasernen Odense C T: Slagelse Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse T: Aarhus Jens Chr. Skous Vej Aarhus C T: Esbjerg Stormgade Esbjerg T: Holstebro Hjaltesvej Holstebro T: Ringkøbing I.C. Christensens Allé Ringkøbing T: Sønderborg Ellegårdvej Sønderborg T: Herning Rønnebærvej Herning T: Lillebælt Vesterballevej Fredericia T: Skive Resenvej Skive T: Vejle Hjulmagervej 8K 7100 Vejle T: Hillerød Milnersvej Hillerød T: Næstved Toldbuen Næstved T: Skjern Østergade Skjern T: Aalborg Skelagervej 1A 9000 Aalborg T: Revision eller udvidet gennemgang? 7

8 Værdi for vores relationer Vores vision er at skabe værdi i de relationer, vi indgår i, og vi ved, at vores kunder ser forskelligt på, hvad værdi er for dem. Derfor vil du opleve, at vi bestræber os på at sætte os i dit sted, forstå dine behov og din forretning, før vi peger på konkrete løsninger, når du samarbejder med os. Succes skaber vi sammen. Revision. Skat. Rådgivning.

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere