Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010"

Transkript

1 Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER GN opnåede igen i andet kvartal tydelige resultater af den omfattende omstrukturering, der blev foretaget i Den organiske vækst var 3%, og der blev dermed opnået positiv organisk omsætningsvækst for andet kvartal i træk. EBITA steg fra DKK 2 mio. i andet kvartal 2009 til DKK 113 mio. GN Netcom opnåede 8% organisk vækst i forhold til samme periode sidste år, drevet af Unified Communications (UC). Når der ses bort fra OEM-forretningen i Mobile headset var den organiske vækst på 20%. GN Netcom opnåede en tocifret EBITA-margin på 10,5% i andet kvartal som følge af den driftsmæssige gearing og den vellykkede omstrukturering. GN Netcom fortsætter med at lancere innovative produkter og i løbet af de kommende måneder vil GN Netcom udvide sin UC produktportfølje med en UC speakerphone. Organisk vækst i GN ReSound var flad i forhold til samme periode sidste år og GN ReSound har dermed bragt den negative organiske vækst fra de seneste fem kvartaler til ende. EBITA var DKK 63 mio., hvilket var en stigning fra DKK 54 mio. sidste år. Med udgangspunkt i den vellykkede lancering af Surround Sound by ReSound produkterne ReSound Live TM og dot 2 by ReSound TM i slutningen af 2009 samt den igangværende globale lancering af ReSound Alera forventer GN ReSound en vækst over markedet i andet halvår af Den umiddelbare reaktion fra kunderne bekræfter, at ReSound Alera er et banebrydende fremskridt inden for trådløse høreapparater. Den igangværende omstrukturering af GN ReSounds produktion og supply chain forløber som planlagt og forventes, som tidligere offentliggjort, fortsat at skabe omkostningsbesparelser på op til DKK 200 mio. på løbende basis ved udgangen af 2011 samt forbedret kvalitet og kundeservice. På baggrund af udviklingen i GN ReSound og GN Netcom i første halvår og det nuværende makroøkonomiske klima fastholder GN sine forventninger til omsætning og EBITA, der blev udmeldt i Delårsrapport 1/2010. GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på 3% i forhold til andet kvartal EBITA udgjorde i alt DKK 113 mio., svarende til en stigning på DKK 111 mio. i forhold til andet kvartal GN Netcoms omsætning blev på DKK 495 mio., svarende til en organisk vækst på 8%, og EBITA udgjorde DKK 52 mio. mod DKK (43) mio. i samme periode sidste år. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset var den organiske vækst på 20%. GN ReSound opnåede med DKK 789 mio. sin største omsætning siden fjerde kvartal Den organiske vækst var flad og svarede til forventningerne. Der forventes fortsat vækst over markedet i andet halvår EBITA udgjorde DKK 63 mio. mod DKK 54 mio. sidste år. I DPTG/TPSA-voldgiftssagen afventer GN voldgiftsrettens kendelse om DPTG s krav vedrørende fase 1 (perioden 1994-medio 2004). Parterne i voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA har fra voldgiftsretten i Wien fået meddelelse om, at en kendelse i sagen af logistiske årsager ikke vil blive afsagt før i september Den 5. maj modtog GN den fuldstændige ordlyd af kendelsen, hvori den tyske højesteret erklærede beslutningen truffet af det tyske Bundeskartellamt den 11. april 2007 om at forbyde salget af GN ReSound til Sonova for ulovlig. GN vil anmelde et krav mod Bundeskartellamt for at få erstatning for det tab, som GN har lidt, hvilket pr. juli 2010 udgjorde ca. EUR 1 mia. GN offentliggjorde og gennemførte i maj et aktietilbagekøbsprogram på DKK 88 mio. Programmet blev gennemført med henblik på at dække GN's langsigtede incitamentsprogram. Det er GN's mål at udbetale udbytte på 15-25% af det årlige resultat, og selskabet vil desuden inden for generalforsamlingens bemyndigelse lancere aktietilbagekøbsprogrammer, når det findes hensigtsmæssigt. Det er GN's langsigtede mål at fastholde en kapitalstruktur med en kombination af gæld og egenkapital, således at den nettorentebærende gæld ikke udgør mere end to gange EBITDA. OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010 GN Netcom GN ReSound Koncern i alt * (DKK mio.) 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Organisk vækst 8% (30)% 0% (7)% 3% (17)% Bruttomargin 53% 42% 59% 61% 57% 54% EBITA 52 (43) EBITA-margin 10,5% (9,9)% 8,0% 7,1% 8,8% 0,2% Frit cash flow (20) *) Øvrige er inkluderet i totalen GN Store Nord Delårsrapport 2/ 2010 Side 1 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

2 GN NETCOM Som det fremgik af Årsrapport 2009, har GN Netcom i 2010 fokus på omsætningsvækst samtidig med, at det stramme greb om omkostningsniveauet fastholdes. Disse to fokusområder var fortsat klart afspejlet i resultatet for andet kvartal 2010, som udviste solid organisk omsætningsvækst og en tocifret EBITA-margin. GN Netcoms samlede omsætning for andet kvartal 2010 blev på DKK 495 mio., svarende til en organisk vækst på 8% i forhold til andet kvartal Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset var den organiske vækst på 20%. Som tidligere meddelt har GN Netcom besluttet ikke at fortsætte med OEM-aktiviteter med lav avance, og OEM-omsætningen udgør nu mindre end 5% af GN Netcoms samlede omsætning. På det vigtige amerikanske marked skabte GN Netcom fortsat kraftig tocifret organisk vækst på 40% i forhold til andet kvartal GN Netcoms samlede organiske vækst for første halvår var på 8%, hvilket skal ses i forhold til omsætningsforventningen for helåret 2010 på 'mindst 5%'. I lyset af den nuværende usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling for 2010 fastholder GN Netcom de allerede udmeldte forventninger til omsætning og EBITA. På baggrund af den driftsmæssige gearing, der følger med omsætningsvæksten, og det fortsatte omkostningsfokus, opnåede GN Netcom en tocifret EBITA-margin på 10,5% (DKK 52 mio.) i andet kvartal 2010 i forhold til en negativ EBITAmargin på 9,9% (DKK (43) mio.) i andet kvartal GN Netcom opnåede en bruttomargin på 53% mod 42% i andet kvartal Den forbedrede bruttomargin viser, at den nye forretningsmodel, der blev implementeret i 2008/09 som et led i FAST, virker efter hensigten. Driftsomkostningerne udgjorde DKK 211 mio. i andet kvartal mod DKK 205 mio. i første kvartal Stigningen skyldtes hovedsageligt den styrkede USD. Nettodriftskapitalen blev reduceret og udgjorde DKK 35 mio. ultimo andet kvartal. Nettodriftskapitalen forventes at stige i løbet af resten af GN Netcom skabte cash flow fra driftsog investeringsaktiviteter før skat og finansielle poster på DKK 82 mio. mod DKK 46 mio. i andet kvartal Omsætningen for CC&O headset udgjorde DKK 307 mio., svarende til en organisk vækst på 11% i forhold til andet kvartal 2009, som følge af den stigende udbredelse af UC. Som tidligere oplyst forventer markedsanalytikere, at CC&Omarkedet i 2014 vil være tredoblet fra ca. USD 0,6 mia. i 2009 til ca. USD 1,8 mia. i Forventningen er baseret på den antagelse, at 50 mio. af verdens omkring 400 mio. kontoransatte vil anvende UC, og at 50% af disse UC-brugere vil bruge et headset. GN Netcom har fra starten været ledende på det voksende UC marked. GN Netcom var i 2007 den første til at optimere et produkt til Microsoft Office Communicator (OCS), og GN Netcom er fortsat markedsledende inden for OCS. GN Netcom har foretaget en række større UC-installationer på verdensplan og står desuden bag den største enkeltstående OCSslutbrugerinstallation med næsten headset. Omsætningen fra UC produkter steg med mere end 50% i andet kvartal 2010 i forhold til samme kvartal året før. GN Netcom øger sin salgs- og markedsføringskapacitet inden for udvalgte områder med henblik på at udnytte de lovende muligheder inden for UC. Til oktober planlægger CC&O Headset at udvide porteføljen af UC-produkter gennem lanceringen af speakerphone-produktet Jabra SPEAK TM 410, som er udviklet til UC-brugere i det professionelle kontorsegment. Den nye speakerphone er ideel til enkeltopkald og mindre telefonkonferencer, og den tilkobles gennem pc'ens USB-port. Jabra SPEAK TM 410 leverer den bedste lydkvalitet inden for sin kategori med bredbåndslyd og suveræn brugervenlighed. Produktet forventes at kunne leveres fra midten af oktober. Omsætningen for Mobile headset blev på DKK 188 mio., svarende til en organisk vækst på 4% i forhold til andet kvartal Mobile headset opnåede kraftig tocifret organisk vækst for GN Netcoms eget Jabra brand. Mobile headset opnåede EBITA på break-even niveau i andet kvartal. Mobile headset vil lancere en række innovative produkter forud for fjerde kvartal, herunder en opgraderet udgave af Jabra CRUISER (speakerphone) samt en opgraderet udgave af det ikoniske monoheadset, Jabra STONE. I løbet af de næste par måneder vil Mobile headset gå ind på markedet for trådede stereomobilheadset, som har oplevet tocifrede vækstrater i løbet af de seneste kvartaler og nu udgør omkring 20% af det samlede håndfrie marked. GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 2 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

3 GN RESOUND GN ReSound forbedrede sin omsætning i andet kvartal og GN ReSound bragte dermed den negative organiske vækst fra de seneste fem kvartaler til ophør. GN ReSound forventer en vækst over markedet i andet halvår 2010 og fastholder derfor omsætningsforventningen til helåret 2010, der blev udmeldt i Delårsrapport 1/2010. Forventningen om vækst er baseret på den vellykkede lancering af Surround Sound by ReSound produkterne ReSound Live TM og dot 2 by ReSound TM i slutningen af 2009 samt den igangværende globale lancering af ReSound Alera og den tilsvarende Beltone True produktfamilie. GN ReSound opnåede en omsætning på DKK 789 mio. i andet kvartal, svarende til en flad organisk vækst i forhold til samme kvartal sidste år. Bruttomarginen for GN ReSound blev 59% mod 61% i andet kvartal Bruttomarginen blev negativt påvirket af engangsomkostninger på DKK 19 mio. i forbindelse med supply chain-projektet. Når der ses bort fra disse engangsomkostninger, lå bruttomarginen på niveau med sidste år. EBITA for GN ReSound blev på DKK 63 mio. (EBITA-margin på 8,0%) mod DKK 54 mio. (7.1%) i andet kvartal Når der bortses fra engangsomkostninger, var EBITA-marginen på 10,4% i andet kvartal GN ReSounds cash flow fra drifts- og investeringsaktiviteter før skat og finansielle poster var på DKK (8) mio. mod DKK 104 mio. i andet kvartal Driftskapitalen bidrog negativt med DKK (59) mio., hovedsageligt på grund af midlertidige stigninger i varelagre som følge af introduktionen af nano-coating og lanceringen af ReSound Alera. Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (82) mio., en stigning fra DKK (61) mio. i andet kvartal 2009, som følge af investeringer i distribution samt i produktionsteknologi og -faciliteter. slutbrugeren ikke længere behøver at bære tilbehør, og som skaber problemfri, trådløs kommunikation med stor rækkevidde. De første reaktioner fra brugere og fagfolk bekræfter alle ReSound Alera s nøglefunktioner: Stor umiddelbar anerkendelse af lydkvalitet og design. Brugervenligt trådløst tilbehør uden ledninger eller overflødige apparater, der skal bæres. En intuitiv softwareplatform med det eneste deciderede trådløse tilpasningsværktøj på markedet. Pr. 1. august blev GN ReSound føjet til listen over det britiske sundhedsministeriums, NHS, foretrukne leverandører i England. GN ReSound har tidligere leveret høreapparater til NHS uden at være foretrukken leverandør. NHS udgør verdens største enkeltkontrakt målt på antal enheder. GN ReSound udbygger fortsat samarbejdet med Veterans Affairs (VA) i USA, og de seneste salgstal viser, at GN Re- Sound øgede sin andel af VA's samlede indkøb af høreapparater til 6% i andet kvartal 2010, mod 4% i andet kvartal 2009 og 5% i første kvartal GN ReSound opnåede pæne salgstal for forstærker-i-øret apparaterne (RIE) ReSound Live og tinnitus produkterne, som er udviklet for at mindske det ubehag, som folk med tinnitus oplever. Siden maj måned har GN ReSound også udbygget sin portefølje i det meget vigtige i-øret (ITE)-segment med de forbedrede ReSound Live produkter. Tidligt i andet kvartal blev nano-coating teknologien introduceret og allerede nu er mere end 90% af alle bag-øret (BTE) høreapparater fra GN ReSound produceret med et beskyttende nanolag. Nanobeskyttelsen, gør enhederne væsentligt mere vandafvisende. Dette øger pålideligheden og brugeroplevelsen og medfører større tilfredshed, lavere vedligeholdelsesomkostninger og øget brand-værdi. Omsætningen for Høreapparater udgjorde DKK 705 mio., svarende til en flad organisk vækst. Omsætningen for Audiologisk diagnoseudstyr blev på DKK 84 mio., svarende til en organisk vækst på 3%. GN ReSound lancerer i øjeblikket ReSound Alera globalt. ReSound Alera anvender den suveræne Surround Sound by ReSound teknologi med uovertruffen lydkvalitet. Den kraftige processor i den nye chip, ReSound Range, løfter de avancerede algoritmer bag Surround Sound by ReSound til nye højder. ReSound Alera er desuden det første høreapparat med den nyskabende 2.4 GHz trådløse teknologi, hvor Den igangværende omstrukturering af GN ReSounds produktion og supply chain forløber som planlagt og forventes fortsat at skabe omkostningsbesparelser på op til DKK 200 mio. på løbende basis ved udgangen af 2011 samt forbedret kvalitet og kundeservice. En væsentlig milepæl ved dette tiltag blev nået med juni-åbningen af det nye regionale driftscenter i Oxford, England. Centret samler en række lokale produktionsanlæg i Europa og dækker det britiske marked samt hele Nordeuropa og Tyskland med produktion af ITE høreapparater. Når omstruktureringen er gennemført, forventes en forbedring af EBITA-marginen på 6-7 procentpoint ved et uændret omsætningsniveau. GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 3 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

4 ØVRIGE AKTIVITETER OG ANDRE FORHOLD Udbytte- og aktietilbagekøbspolitik GN Store Nord meddelte i Delårsrapport 1/2010, at en udbytte- og aktietilbagekøbspolitik ville blive offentliggjort i løbet af sommeren GN's overordnede finansielle mål er at skabe et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne gennem en kombination af udbyttebetalinger og en stigende aktiekurs. Det er GN's mål at udbetale udbytte på 15-25% af det årlige resultat, og selskabet vil indenfor generalforsamlingens bemyndigelse lancere aktietilbagekøbsprogrammer, når det findes hensigtsmæssigt. Udbyttebetalinger og aktietilbagekøb vil bl.a. afhænge af likviditetsbehovet til den løbende drift, strategiske muligheder samt kapitalstrukturen. Som tidligere meddelt er det GN s langsigtede mål at fastholde en kapitalstruktur med en kombination af gæld og egenkapital, således at den nettorentebærende gæld ikke udgør mere end to gange EBITDA. På baggrund af ovennævnte politik samt den forventede væsentlige forbedring i GN Store Nords EBITA fra DKK 8 mio. i 2009 til DKK mio. i 2010, er det bestyrelsens hensigt at anbefale, at der foruden udbetaling af udbytte baseret på nettoresultatet for 2010 også indledes et aktietilbagekøbsprogram. Dette skal ses som udtryk for, at bestyrelsen i stigende grad er tilfreds med udviklingen i selskabet, samt at selskabet er godt på vej mod fornyet vækst. Der vil blive givet yderligere oplysninger senest i forbindelse med forslagene til den årlige generalforsamling i Ovennævnte planer er baseret på den væsentlige forbedring af den løbende drift samt visse antagelser om de makroøkonomiske forhold. Anvendelse af et eventuelt provenu fra TPSA vil blive behandlet særskilt og som en enkeltstående begivenhed. Langsigtede finansielle mål Som det fremgik af Delårsrapport 1/2010, vil GN Store Nord offentliggøre sine langsigtede finansielle mål i løbet af efteråret Krav mod det tyske Bundeskartellamt vedrørende forbuddet mod et salg af GN ReSound til Sonova Den 5. maj modtog GN den fuldstændige ordlyd af kendelsen, hvori den tyske højesteret erklærede beslutningen truffet af det tyske Bundeskartellamt den 11. april 2007 om at forbyde salget af GN ReSound til Sonova for ulovlig. GN vil anmelde et krav mod Bundeskartellamt for at få erstatning for det tab, som GN har lidt, hvilket pr. juli 2010 udgjorde ca. EUR 1 mia. Voldgiftssag mod TPSA I DPTG/TPSA-voldgiftssagen afventer GN voldgiftsrettens kendelse om DPTG s krav vedrørende fase 1 (perioden 1994-medio 2004). Parterne i voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA har fra voldgiftsretten i Wien fået meddelelse om, at en kendelse i sagen af logistiske årsager ikke vil blive afsagt før i september FORVENTNINGER 2010 VALUTAKURS DKK/USD 5,5 GN fastholder de forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 1/2010: Omsætning EBITA Amortisering, finans etc. GN Netcom Organisk vækst på mindst 5% DKK mio. GN ReSound Positiv organisk vækst DKK mio. Øvrige DKK ~ (30) mio. GN Store Nord Positiv organisk vækst på 3-5% DKK mio. DKK ~ (50) mio. FREMADRETTEDE UDSAGN Udsagnene om fremtidige forhold i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn vedrørende 2009 er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig ikke at være korrekte. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, omfatter bl.a. men er ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på GN s markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktion og udvikling i verserende retssager (inklusive, men ikke begrænset til kollektive søgsmål og patentkrænkelsessager i USA). Denne delårsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i GN Store Nord A/S. GN Store Nord Delårsrapport 2/ 2010 Side 4 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april juni 2010 samt for perioden 1. januar 30. juni 2010 for GN Store Nord A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. april 30. juni 2010 samt for perioden 1. januar 30. juni 2010 for GN Store Nord A/S. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, 11. august 2010 Bestyrelse Per Wold-Olsen Formand William E. Hoover, Jr. Næstformand Carsten Krogsgaard Thomsen Jørgen Bardenfleth René Svendsen-Tune Wolfgang Reim Leo Larsen Nikolai Bisgaard Jonas Prahl Jørgensen Direktion Mogens Elsberg CEO, GN Netcom Lars Viksmoen CEO, GN ReSound Anders Boyer CFO, GN Store Nord & GN Netcom OVERSIGT OVER REGNSKABSSIDERNE I DELÅRSRAPPORT 2/2010 Koncernens hovedtal... 6 Resultatopgørelse... 7 Totalindkomstopgørelse... 7 Balance... 8 Koncern egenkapital... 8 Pengestrømsopgørelse... 9 Note 1 Anvendt regnskabspraksis... 9 Note 2 Segmentoplysninger Note 3 Incitamentsprogrammer Note 4 Aktiebesiddelser GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 5 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

6 Koncernens hovedtal* (DKK mio.) 2. kvt. 2. kvt. År til dato År til dato Året (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Organisk vækst 3 % (17)% 2 % (18)% (16)% Resultat af primær drift 106 (6) 185 (79) (23) Finansielle poster, netto (2) (5) (2) (51) (71) Periodens resultat 76 (3) 134 (101) (70) Afholdte udviklingsomkostninger (115) (111) (224) (236) (449) EBITDA EBITA (63) 8 Balance Aktiekapital Egenkapital Samlede aktiver Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (101) (87) (156) (183) (151) Heraf: Udviklingsprojekter (62) (62) (116) (137) (259) Køb af materielle aktiver (27) (12) (40) (22) (50) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (frit cash flow) Nøgletal Bruttomargin 57 % 54 % 56 % 53 % 54 % EBITA-margin 8,8 % 0,2 % 8,1 % (2,6)% 0,2 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) 2,2 % 0,0 % 4,0 % (1,2)% 0,2 % Egenkapitalens forrentning 1,6 % (0,1)% 2,8 % (2,3)% (1,6)% Soliditetsgrad 64 % 59 % 64 % 59 % 62 % Nettorentebærende gæld (gennemsnit)/ebitda 2,9 11,1 2,9 11,1 7,2 Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 0,37 (0,01) 0,66 (0,50) (0,34) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 0,37 (0,01) 0,65 (0,50) (0,34) Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 0,87 0,86 1,41 1,69 3,49 Cash flow fra drifts- og investeringsaktivitet pr. aktie 0,38 0,43 0,66 0,79 2,76 Børskurs ultimo perioden Øvrige Antal ansatte, ultimo perioden ~4.375 ~4.350 ~4.375 ~4.350 ~4.150 Markedsværdi *Baseret på nøgletalsdefinitioner fra årsrapporten for Markedsværdien er beregnet som antal udestående aktier x børskurs ultimo perioden. GN Store Nord Delårsrapport 2/ 2010 Side 6 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

7 Resultatopgørelse Koncern 2. kvt. 2. kvt. År til dato År til dato Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (559) (552) (1.071) (1.123) (2.168) Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (106) (106) (219) (213) (418) Salgs- og distributionsomkostninger (396) (356) (744) (741) (1.401) Ledelses- og administrationsomkostninger (125) (186) (251) (396) (769) Andre driftsindtægter 6 (2) 10-4 Resultat af primær drift 106 (6) 185 (79) (23) Fortjeneste (tab) ved afhændelse af aktiviteter Resultat før finansielle poster og skat 106 (6) 185 (79) 70 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (30) (23) (48) (77) (118) Resultat før skat 104 (11) 183 (130) (1) Skat af periodens resultat (28) 8 (49) 29 (69) Periodens resultat 76 (3) 134 (101) (70) Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie (EPS) 0,37 (0,01) 0,66 (0,50) (0,34) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 0,37 (0,01) 0,65 (0,50) (0,34) EBITA (63) 8 Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (7) (8) (14) (16) (31) Resultat af primær drift 106 (6) 185 (79) (23) Totalindkomstopgørelse Koncern 2. kvt. 2. kvt. År til dato År til dato Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Periodens resultat 76 (3) 134 (101) (70) Øvrig totalindkomst Aktuarmæssig gevinst (tab) Valutakursregulering mv. 374 (201) (31) Skat vedrørende øvrig totalindkomst (29) 15 (45) (3) (13) Øvrig totalindkomst efter skat 345 (186) (27) Periodens totalindkomst 421 (189) 683 (94) (97) GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 7 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

8 Balance Koncern 30. juni 31. marts 31. dec 30. juni (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Bankgæld Andre langfristede forpligtelser Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig skat Anden gæld Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Koncern egenkapital Aktiekapital (opdelt i aktier Indbetalt Kursreguleringer Egne Overført Egenkapital (DKK mio.) à DKK 4) overkurs aktier overskud i alt Balance 31. december (1.850) (344) Periodens resultat (101) (101) Valutakursregulering mv Skat vedrørende øvrig totalindkomst - - (3) - - (3) Periodens totalindkomst (101) (94) Aktiebaseret vederlæggelse (tildelt) Køb/salg af egne aktier og andre egenkapitalinstrumenter Balance 30. juni (1.843) (344) Periodens resultat Aktuarmæssig gevinst (tab) Valutakursregulering mv. - - (41) - - (41) Skat vedrørende øvrig totalindkomst - - (1) - (9) (10) Periodens totalindkomst - - (42) - 39 (3) Aktiebaseret vederlæggelse (tildelt) Balance 31. december (1.885) (344) Periodens resultat Valutakursregulering mv Skat vedrørende øvrig totalindkomst - - (45) - - (45) Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse (tildelt) Aktiebaseret vederlæggelse (udnyttet) - (124) Køb/salg af egne aktier og andre egenkapitalinstrumenter (153) - (153) Balance 30. juni (1.336) (341) GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 8 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

9 Pengestrømsopgørelse Koncern 2. kvt. 2. kvt. År til dato År til dato Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift 106 (6) 185 (79) (23) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (32) 80 (94) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat Finansielle poster, netto (3) (33) (10) (63) (84) Betalte skatter, netto (5) (20) (12) (30) (57) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver, netto (71) (69) (131) (149) (281) Køb af materielle aktiver, netto (25) (10) (38) (19) 105 Køb af andre langfristede aktiver, netto (5) - (6) - (27) Køb af virksomheder - (7) - (13) (13) Salg af virksomheder Afhændelse af aktiviteter, herunder betalte forpligtelser i forbindelse med afvikling af aktivitet - (1) - (2) (13) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (101) (87) (156) (183) (151) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (frit cash flow) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (65) (94) (86) (150) (575) Nettopengestrømme 13 (5) (9) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler 6 (2) Likvide midler ved periodens udgang Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU samt danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. ÆNDRING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GN Store Nord har med virkning fra 1. januar 2010 implementeret de relevante nye eller ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag som specificeret i note 35 til årsrapporten for Grundprincipperne i de mest relevante regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag er beskrevet nedenfor. Implementering af de nye eller ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling eller resulteret i ændringer til noteoplysninger. IFRS 3 (Revised) Business Combinations har ændret GN s regnskabspraksis i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fra en købsprisallokeringsmodel til en dagsværdimodel. Den ændrede tilgangsvinkel i IFRS 3 har også medført ændringer i andre relaterede regnskabsstandarder. Overordnet set har den ændrede regulering haft følgende væsentlig påvirkning på GN s regnskabspraksis vedrørende virksomhedssammenslutninger: Transaktionsomkostninger, der kan henføres til virksomhedssammenslutninger, er ikke længere en del af kostprisen for den overtagne virksomhed. Transaktionsomkostninger indregnes fremover i resultatopgørelsen. Betingede købsvederlag indregnes til dagsværdi på overtagelsesdagen. Efterfølgende ændringer i dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Tidligere blev ændringer i betingede købsvederlag indregnet i goodwill. Ved trinvise overtagelser foretages opgørelse af dagsværdi af de overtagne nettoaktiver, når GN opnår kontrol. På dette tidspunkt opgøres også tidligere erhvervede kapitalandele til dagsværdi. Forskelle mellem dagsværdi og den regnskabsmæssige værdi indregnes i resultatopgørelsen. Tidligere blev goodwill opgjort ved hvert enkelt køb og værdiregulering blev indregnet direkte i egenkapitalen. Erhvervelse af yderligere ejerandele efter en virksomhedssammenslutning medfører ikke en ny opgørelse af dagsværdi med regulering i resultatopgørelsen, men vises som en egenkapitaltransaktion. Tilsvarende vises salg af ejerandele uden tab af kontrol som en egenkapitaltransaktion. Når GN erhverver mindre end 100% af aktierne i den overtagne virksomhed, vælges det transaktion for transaktion at indregne fuld goodwill eller kun at indregne goodwill svarende til GN s ejerandel. Goodwill reduceres ikke længere som følge af efterfølgende realisation af en overtagen virksomheds udskudte skatteaktiver, som ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet. Når en eventuel reguleringsperiode på grund af usikkerhed på indregningstidspunktet er forløbet, indregnes ændringer i skatteaktiver, der ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet, i resultatopgørelsen. Bortset fra ovennævnte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til beskrivelsen i årsrapporten for GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 9 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

10 Note 2 - Segmentoplysninger Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (232) (254) (327) (298) - - (559) (552) Bruttoresultat Omkostningsførte udviklingsomkostninger** (35) (35) (69) (70) - - (104) (105) Salgs- og distributionsomkostninger** (139) (101) (252) (248) - - (391) (349) Ledelses- og administrationsomkostninger (37) (88) (79) (89) (9) (9) (125) (186) Andre driftsindtægter (4) 6 (2) EBITA 52 (43) (2) (9) Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (2) (2) (5) (6) - - (7) (8) Resultat af primær drift 50 (45) (2) (9) 106 (6) Finansielle poster (14) 11 9 (20) 3 4 (2) (5) Resultat før skat 36 (34) (5) 104 (11) Skat af periodens resultat (10) 19 (18) (11) - - (28) 8 Periodens resultat 26 (15) (5) 76 (3) Pengestrømsopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (59) (9) (32) 80 Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat (7) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (19) (25) (82) (61) - (1) (101) (87) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet før finansielle poster og skat (8) (8) Skat og finansielle poster - 13 (12) (30) 4 (36) (8) (53) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (frit cash flow) (20) (44) Balance GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) AKTIVER Goodwill Udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver (65) (63) Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender fra dattervirksomheder*** (358) (155) - - Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt (277) Aktiver i alt (118) PASSIVER Egenkapital i alt Bankgæld Andre langfristede forpligtelser (128) (107) Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld Gæld til leverandører Gæld til dattervirksomheder*** (1.454) (1.641) - - Andre kortfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt (1.413) (1.577) Passiver i alt (118) GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 10 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

11 Note 2 Segmentoplysninger (fortsat) Supplerende information GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Geografisk fordeling af omsætning Europa 44% 48% 33% 40% 100% 100% 37% 43% Nordamerika 45% 41% 42% 40% 0% 0% 43% 40% Resten af verden 11% 11% 25% 20% 0% 0% 20% 17% Afholdte udviklingsomkostninger (35) (36) (80) (75) - - (115) (111) Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering og afskrivning af udviklingsomkostninger** (17) (19) (34) (37) - - (51) (56) Omkostningsførte udviklingsomkostninger (35) (35) (69) (70) - - (104) (105) EBITDA 61 (30) (3) Afskrivninger (9) (13) (23) (25) (4) (6) (36) (44) EBITA 52 (43) (2) (9) EBITA-margin 10,5 % (9,9)% 8,0 % 7,1 % NA NA 8,8 % 0,2 % Antal ansatte, ultimo perioden ~825 ~875 ~3.525 ~3.450 ~25 ~25 ~4.375 ~4.350 *Under "Øvrige" indgår koncernens fællesfunktioner, Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme og elimineringer. **Indeholder ikke andel af amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, jf. definitionen af EBITA. ***Præsenteres netto Note 3 - Incitamentsprogrammer Ultimo juni 2010 udestod i alt stk. optioner (gennemsnitlig strikekurs 69) svarende til 0,4% af de udstedte aktier. Der udestår i alt warrants i GN Netcom (7,8% af antallet af aktier). Der udestår i alt warrants i GN ReSound (4,1% af antallet af aktier). Note 4 - Aktiebesiddelser Bestyrelsens og direktionens beholdninger af GN-aktier udgør pr. 11. august 2010 henholdsvis stk. og 0 stk. Pr. 11. august 2010 udgjorde GN s beholdning af egne aktier stk., svarende til 3,1% af aktiekapitalen på i alt stk. aktier. Beholdningen dækker hovedsageligt GN s langsigtede incitamentsprogrammer. GN-aktien har et "free float" på 100%, og der er ingen dominerende aktionærer. ATP og har anmeldt en ejerandel overstigende 10% af GN s aktiekapital, Marathon Asset Management LLP og Parvus Asset Management (UK) LLP har begge anmeldt en ejerandel på mere end 5% af GN's aktiekapital. Udenlandske aktionærer anslås at eje ca. 50% af GN.Plans GN Store Nord Delårsrapport 2/2010 Side 11 af 11 Investorkontakt: Mikkel Danvold, Tlf.:

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER GN Store Nord opnåede i første kvartal meget tydelige resultater af den omfattende

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST GN Store Nord opnåede med afsæt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for Unified

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio.

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio. Delårsrapport 3/2009 GN FORTSÆTTER MED AT SKABE POSITIVT CASH FLOW FORVENTNINGER TIL FRIT CASH FLOW ØGES TIL CA. DKK 0,5 MIA. FORVENTNINGER TIL EBITA UÆNDREDE Som tidligere udmeldt er GN s fokus for 2009

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS GN Store Nord opnåede med udgangspunkt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

HOVEDTAL. År til dato 2009

HOVEDTAL. År til dato 2009 Delårsrapport 2/2009 OMSTRUKTURERINGSTILTAG SKABER BEDRE RE- SULTATER END TIDLIGERE UDMELDT. VÆSENTLIG FORBEDRING AF POSITIVT CASH FLOW. GN s resultat for andet kvartal blev som forventet, og forventningerne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

GN Store Nord Organisk vækst på mere end 7% (lave/midt del af intervallet) 0-(25)

GN Store Nord Organisk vækst på mere end 7% (lave/midt del af intervallet) 0-(25) Delårsrapport 3/2011 KRAFTIG INDTJENINGSFORBEDRING SAMLEDE FORVENTNINGER TIL 2011 BEKRÆFTET GN Store Nord skabte kraftigt forbedret indtjening og fortsatte med at tage markedsandele i tredje kvartal. Den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere