Teknik- og implementeringsgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og implementeringsgruppen"

Transkript

1 Teknik- og implementeringsgruppen Møde december 2014 Dok.nr. 14/

2 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status datamigrering og datakonsistens 3. Status E2E-test 4. Nyt lovforslag elafgifter 5. BRS ændringer (dokument med ændringsmarkeringer vedlagt) 6. Håndtering af elvarme 7. BRS-002 leveranceophør og afbrydelser (forslag fra DONG Energy vedlagt) 8. Plan for videre arbejde 9. Eventuelt Dok.nr. 14/

3 Tids- og aktivitetsplan Behandlet på Dialogforum Opdateret tids- og aktivitetsplan udsendt til TI-gruppen indeholder lidt flere milepæle Kommentarer/spørgsmål? Dok.nr. 14/

4 Leveranceplan - ændring Følgende BRS kommer ikke med i leverancen BRS-003 Håndtering af fejlagtigt leverandørskift BRS-011 Fejlagtige flytninger Baggrunden er, at vi har haft designmæssige udfordringer med de to BRS Leveres i stedet i leverancen Dok.nr. 14/

5 Status datakonsistens Dok.nr. 14/

6 Ny kontrolmetode for Målepunkt stamdata hårde felter Siden sidst Processen er designet og godkendt af arbejdsgruppen Tool (software) er udviklet Nyt FTPs-site klar ultimo 2014, men det nødvendige sikkerhedsniveau Pilot (KMD) er startet Datavalidering for målepunkter: Beslutningsmøde omkring design af løsning Kommende opgaver Eksekvering af pilot vedr. ny kontrolmetode Første sammenligning via ny metode er fortsat tænkt til Januar 2015 Opfølgning på ca. 20 el leverandører, som fortsat er i gang med korrektioner Dok.nr. 14/

7 Validering af målepunkts data - tidsserier Aktuel status Software er udviklet og er klar til første demo og review Sammenligning er planlagt på to niveauer aht. datamængder: Summeret pr. dag per målepunkt, udtrækkes på månedsbasis Detaljer per målepunkt på dagsbasis til brug ved fejlfinding Nyt FTPs-site klar ultimo 2014, men det nødvendige sikkerhedsniveau site bliver fælles med målepunkt stamdata Kommende opgaver Demo for arbejdsgruppe Planlægning af pilot. Dok.nr. 14/

8 Status datamigrering Dok.nr. 14/

9 Status på datamigrering Pilottest på migrering startet efter planen Alle systemleverandører er oprettet og de fleste har været logget på Sædvanlige indkøringsproblemer er forekommet Migreringsmiljøet er et testmiljø for både IT leverandører og ENDK Nyfundne fejl i migreringsmiljøet rettes indenfor rimmelig tid Største udfordring er pt. ændring til datamodel - rettelse gennemføres i morgen Fuld fokus på at hjælpe IT leverandørerne igennem testperioden - pt. afsat 1½ ressource til at varetage operatørrollen hos ENDK Dok.nr. 14/

10 Facts & Findings Filtype Antal gennemløb 1 LINKS 11 2 ELECTRICAL_HEATING 7 3 CONTACTS 8 4 NEW_MP 12 5 UPDATE_MP 7 Antal aktører aktive 3 Mindste antal indsendelser 4 Største antal indsendelser 30 Mindste antal records 1 Største antal records Status Kommentar Antal File rejected Afvist af operatør 3 File error Fejl under modtagelse eller import 18 Delta Loaded Migreringsdata har gennemført migrering og er oprettet i Datahub 19 Dok.nr. 14/

11 Open issue liste Defect Description 3444 UAT Migration test: alphanumeric characters in meter_conversion_factor field does not create error 3446 UAT: Migration test: adress creates technical validation errors 3447 UAT: Migration test: Wrong info in log test invoked by testing metereading occurence UAT: migration test, many different chage_type_code entries should not result in "duplicate data 3450 delivered in file" - errors for same mp 3484 UAT: Migration test - Correct meterversionfactor results in technical rejection in filetype 5 update_mp UAT: Migration test: Contacts adress field validation should only be max 60 characters including 3494 special characters 3496 UAT: Migration - links subscription entry is not populated in migrated_data_links view UAT: Migration - more than one migration job from the same customer should not be able to block 3506 for processing other migration job though if of same file type yes UAT: Migration: Migration tool returns more than one pr migration step status with same 3507 content though send on different times E2E Migration: new mp is rejected on false reason E2E - Migration test: Contacts file results in file error and error code technical error on 3515 datamigration 3516 E2E Datamigration: new mp results in rejection on load delta after technical and functional validation Dok.nr. 14/

12 Status E2E-test Dok.nr. 14/

13 Aktiviteter Flere aktører i gang God dialog Vores fornemmelse at der er en føle/lære proces i gang. Ingen masse indsendelse. 15 incident registreret fra It-Leverandører 8 åbne 7 lukkede Ny release i dag. Dok.nr. 14/

14 Release oversigt 2 januar 2015 Release 5 /Actual 16 december BRS-002: End of Supply (disconnect by supplier) BRS-003: Management of incorrect change of supplier BRS-005: Request for master data BRS-007: Close down of metering point BRS-011: Automatic Incorrect Move-In/Move-Out BRS-013: Xconnect metering point BRS-026: Request for calculated time series BRS-045: Reminders for missing metered data BRS-046: Submission of Contact Addresses (Grid Operator) SMF 27 - Start Reminder Process for Time Series Manually SMF 28 - Bulk Correction Tool Dok.nr. 14/

15 60000 BRS oversigt BRS Change of supplier BRS End of supply BRS Master data request BRS Establishment of metering point BRS Submission of master data BRS Close down of metering point BRS Connection of metering point BRS Move-in, reported by electricity supplier BRS Move-out, reported by electricity supplier BRS Change of settlement method BRS Install meter BRS Disconnection and reconnection of metering point BRS Submission of consumer master data BRS Submission of EAC by grid operator BRS Submission of meter reading by grid operator BRS Maintain charge links BRS Request for master data charge BRS Request for service from grid company BRS Submission of contact addresses Antal Dok.nr. 14/

16 200 BRS oversigt BRS Submission of contact addresses BRS Request for service from grid company BRS Request for master data charge BRS Submission of meter reading by grid operator BRS Submission of EAC by grid operator BRS Install meter BRS Disconnection and reconnection of metering point BRS Change of settlement method BRS Move-out, reported by electricity supplier BRS Move-in, reported by electricity supplier BRS Connection of metering point BRS Close down of metering point BRS Master data request BRS Establishment of metering point BRS End of supply BRS Change of supplier Dok.nr. 14/

17 300 Antal beskeder/uge Dok.nr. 14/

18 Lovforslag i høring Elafgiftsloven Dok.nr. 14/

19 Elafgiftsloven - I Ingen væsentlige ændringer i forhold til det, der allerede fremgik af elforsyningsloven Værnsregel mod forudfakturering af momsregistrerede virksomheder DataHub skal indeholde forudsætninger for netvirksomhedernes opkrævning af elafgifter Værnsregler mod elleverandørens fejlagtige indmelding af elafgifter Regler for fakturering af elafgifter fra netvirksomhed til elleverandør Regler for fakturering af elafgifter fra elleverandør til slutkunde Erhversskibsregel nedsat elafgift ændres til delvis godtgørelse af elafgift Dok.nr. 14/

20 Elafgiftsloven - II Energinet.dk har afholdt et afklaringsmøde med SKAT og har aftalt endnu et par møder i januar måned: Behov for momsregistreringsfelt (værnsregel) Elvarme håndtering, herunder kombination med solceller Styring af fritagelse for elafgifter m.m. Kontrolopgaver Energinet.dk arbejder på at sikre en offentliggørelse af de tilhørende bekendtgørelser hurtigst muligt dette gælder bekendtgørelser i relation til begge de nye love Dok.nr. 14/

21 BRS - ændringer Dok.nr. 14/

22 Ændringer som følge af ny lovgivning Betalingsvilkår udgår i kundestamdata Nyt felt i kundestamdata: momsregistreret (JA/NEJ) BRS-004 (oprettelse af MP) - netvirksomheden modtager tilknytninger for elafgifter BRS-004 (oprettelse af MP) - ny målepunktstype til elvarme (D14) + evt. en anden afgiftsbetinget målepunktstype (D15) BRS-006 (stamdata net) - netvirksomheden modtager tilknytninger for elafgifter BRS-022 (andelstal) fremsendelse af andelstal til netvirksomhed BRS-027 (aggregering af engrosydelser) aggregeringer til netvirksomheden BRS-033 (opdatering tarif-prisliste) - netvirksomheden modtager elafgifter BRS-037 (afregningsstamdata) - netvirksomheden modtager tilknytninger for elafgifter Dok.nr. 14/

23 Ændringer fra ønskelisten Nye felter i målepunktsstamdata (felter oprettes og medtages i Forskrift I, men ingen tilknyttet funktionalitet indholdet er alene til informationsbrug for elleverandøren) Afbrydelsesart (Fjernafbrydelig / Manuel afbrydelig) Vaskeanvisning (Er vasket/ Er ikke vasket / Kan ikke vaskes) Anlægskapacitet (kw) Tilslutningstype (Direkte tilsluttet / Installationstilsluttet) Aggregerings ID BRS-023, BRS-026, BRS-027, BRS-028, BRS-029 og BRS- 030 (energitidsserier) Dok.nr. 14/

24 Andre ændringer - I Tilflytning to stamdatameddelelser (4.9.6) Fejlagtige flytninger og stamdatameddelelser tilbage i tid (BRS-011) Ny fejlmeddelelse: E98 - Måling har forkert fortegn Fejlmeddelelse: E86 Ukorrekt værdi er tilføjet et par steder Ny fejlkode i formålet er at blokere for nye aflæsninger indtil evt. manglende aflæsninger er indsendt Dok.nr. 14/

25 Andre ændringer - II Mulighed for foreløbigt estimat i BRS-021 samt potentielt andre ændringer fra flexafregningsgruppen Småændringer i BRS-023 Tællerstand tilføjet i BRS-025 Elleverandøren modtager stop af leverance i BRS-036 (aftagepligt) BRS-043 ændring i sekvensdiagram (meddelelse om faktisk start er flyttet) BRS-045 (hullerlog) positiv kvittering ved ingen huller Bilag: Stamdata og ITX Dok.nr. 14/

26 Elvarme håndtering I Etablering af elvarme forudsætter, at der foreligger en BBR registrering Elleverandøren indmelder en ny elvarmeinstallation ved hjælp af BRS-039 (ny servicekode) Netvirksomheden opretter på grundlag af den modtagne serviceanmodning elvarmeinstallationen, konkret ved at oprette et childmålepunkt (D14) til det eksisterende E17-parentmålepunkt. Elleverandøren foretager efterfølgende følgende tilknytninger: Til E17 målepunktet tilknyttes den reducerede elafgiftstarif (elvarmeafgiftstarif 1) Til D14 målepunktet tilknyttes en elafgiftstarif, der svarer til differencen mellem elvarmeafgift 1 og fuld elafgift (elvarmeafgiftstarif 2) Dok.nr. 14/

27 Elvarme håndtering II Netvirksomheden er ansvarlig for at indsende de relevante måledata på E17 og D14 målepunkterne. Ingen ændring, hvad angår E17 målepunktet, der fortsat bærer det fulde forbrug D14 målepunktet anvendes alene til at sikre, at der betales fuld elafgift af forbrug under og op til kwh Samme principper, som anvendes af netvirksomhederne i dag. På årsbasis skal der på D14-målepunktet indmeldes: MIN (Forbrug på E17; 4000 kwh) D14 indmeldelsen fordeles ligeligt henover forbrugsperioden Ved leverandørskifte og flytning foretages en forholdsmæssig fordeling af de kwh Dok.nr. 14/

28 Ændringer til BRS Tidspunkt for fremsendelse af afbrydelsesanmodning til netvirksomhed: Nu: 3 arbejdsdage før forventet leveranceophør med henblik på at begrænse antallet af annulleringsmeddelelser til net Forslag: Ved indmeldelse af leveranceophør med gentagelse for hver efterfølgende ændring indsendt af elleverandøren 2. Udvidelse af afbrydelsesanmodning: Tilføjelse af tidspunkt for afbrydelse dato, tidspunkt (fra til) Sendt fra elleverandøren er der tale om en anmodning Sendt fra netvirksomheden er der tale om et planlagt tidspunkt Fritekstfelt til yderligere information Vil åbne ny debat og behov for afklaring omkring indhold og kryptering Dok.nr. 14/

29 BRS-002 åbne spørgsmål 1. Må elleverandøren fremsende flere anmodninger efter at have modtaget en accept indeholdende dato og tidspunkt for afbrydelsen fra netvirksomheden og i givet fald, hvad er så fortolkningen heraf og hvad med frister? For at undgå problemer i relation til ovenstående kan det være nødvendigt at fjerne den automatisk fremsendte afbrydelsesanmodning eller med andre ord elleverandøren skal indmelde leveranceophør efterfulgt af en afbrydelsesanmodning Samtidig kan der naturligt stilles krav om obligatorisk kvittering fra netvirksomheden altså enten afvisning eller accept på hver anmodning Dok.nr. 14/

30 BRS-002 åbne spørgsmål 2. Indsendelse af afbrydelsesmeddelelse: Nu: Meddelelse om afbrydelse må først sendes til DataHub, efter at fysisk afbrydelse er gennemført. Indmeldelse skal ske på skæringsdatoen, hvis dette er en arbejdsdag og ellers senest på første arbejdsdag efter skæringsdato (skæringsdato er her dagen efter at den fysiske afbrydelse er gennemført). Forslag: Der åbnes op for mulighed for indsendelse af denne meddelelse dagen før skæringsdato altså indsendelse på dagen for fysisk afbrydelse med skæringsdato dagen efter. Herved bliver det muligt at orientere elleverandøren om afbrydelsen umiddelbart efter at den er gennemført og ikke først dagen efter. Dok.nr. 14/

31 Eventuelt Dok.nr. 14/

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect

WS 0 Kick-off. 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect WS 0 Kick-off 04-06-2013, KTC Kristian Ellebæk Kjær, Senior Architect Dette dokument indeholder konfidentiel information. Dokumentet må udelukkende benyttes til at evaluere Netcompany som mulig leverandør

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere