Nr. 1 Februar ,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne"

Transkript

1 Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier for Spar Nord Banks A/S' administration af pensionspuljen...side Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S' pensionspulje...side Retningslinier for Spar Nord Bank A/S' administration af børneopsparingspuljen...side Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S' børneopsparingspulje...side Puljeresultater...side Puljeafkast...side Har du også betalt for meget? Af Susanne Hansen, pensionskonsulent i Spar Nords Forretningsudvikling var første år med de nye fradragsregler for indbetalinger på pensionsordninger. Fradragsregler der blandt andet gjorde den livsvarige livrente ekstra interessant. I 9 vedtog Folketinget en lovændring, som har betydet, at der siden. januar kun har været fradrag for indbetalinger op til. kr. på ratepensionsordninger og ophørende livrenter. Men selv om de nye regler efterhånden har været gældende i et år, er det desværre ikke alle, der er opmærksomme på dem. Bevar overblikket Du kan få overblik over dine indbetalinger ved at tjekke oplysninger om dine pensionsordninger på ligesom det vil også fremgå af din årsopgørelse fra SKAT. Årsopgørelsen kan du se fra. marts i din Skattemappe på www. skat.dk. Udsendelsen af årsopgørelse på papir sker fra begyndelsen af april. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at grænsen gælder for alle dine ratepensioner og ophørende livrenter under ét uanset om de er oprettet privat, via din arbejdsgiver, i et pengeinstitut, forsikringsselskab eller en pensionskasse. Herudover et det væsentligt at holde sig for øje, at hvis du inden. april 9 har oprettet en privatindbetalt pensionsordning med et større engangsindskud, der skal fratrækkes over flere år, så skal dette fradrag modregnes i grænsen på de. kr., inden du kan fratrække nye indbetalinger. Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne inden for. kronersgrænsen prioriteres således:. Resterende fradrag på ordninger oprettet før. april 9. Arbejdsgiverordninger. Private ordninger Men hvad betyder det for dig? Lad os tage et eksempel: Du har en: privat ratepension oprettet med engangsindskud på. kr. i. (Denne ordning skal fratrækkes med. kr. hvert år i perioden -). arbejdsgiverbetalt ratepension oprettet med årlig indbetaling på. kr. privat ratepension med løbende indbetaling på. kr. Her vil din private ratepension medføre, at der kun kan fratrækkes op til. kr. på andre ratepensioner (eller ophørende livrenter) indtil dette indskud er fuldt fratrukket i år. I kan der således yderligere fratrækkes. kr., der er indbetalt via din arbejdsgiver. For den private ratepension med løbende indbetaling på. kr. gælder, at her kan alene fratrækkes. kr. i. For det overskydende beløb på. kr. på den private ratepension er der flere muligheder: Enten kan indbetalingen overføres til en livsvarig livrente, beløbet kan blive stående på pensionsordningen, eller beløbet kan tilbagebetales. Vælger du at overføre beløbet til en livsvarig livrente, opnår du tillige fradrag for denne del af indbetalingen. Dette gælder også selv om overførslen først sker i. Vælger du, at lade beløbet blive stående på pensionsordningen uden fradrag for indbetalingen opnår du ikke fradrag for din indbetaling og du skal heller ikke betale skat af udbetalingen. Udbetalingen af denne del af din pensionsopsparing vil ske efter det såkaldte krone-til-krone-princip, der betyder, at selve indbetalingen udbetales skattefrit, mens den del af din opsparing, der hidrører fra påløbne renter mv. af den ikke-fradragsberettigede indbetaling, beskattes på udbetalingstidspunktet. Endelig kan du altså også vælge at få det beløb, du ikke har fået fradrag for udbetalt igen. Det kan ske ved at henvende dig til det pengeinstitut eller det forsikringsselskab, der administrerer den ordning, hvor der er indbetalt for meget. Hvis der er tale om en arbejdsgiverordning, skal du dog være opmærksom på, at du skal have arbejdsgivers accept af tilbagebetalingen. (fortsættes næste side) tættere på

2 Markedskommentar. kvartal Økonomisk set, var der især forhold, som dominerede : Den europæiske statsgældskrise, de massive lempelser fra den amerikanske centralbank og klare tegn på vækst. De europæiske statsgældproblemer blev for alvor synlige i foråret, hvor Grækenland måtte kaste håndklædet i ringen og bede om hjælp fra EU og IMF. I slutningen af november måtte Irland også bede om hjælp og mange frygtede, at Portugal ville følge efter, men det skete ikke i. Den hjælpefond, som er lavet til formålet, er så stor, at den kan håndtere de græske, irske og portugisiske problemer. Men skulle det ske, at Spanien også må bede om hjælp, som nogle frygter, er problemstillingen værre end oprindelig antaget. Der er dog ingen tvivl om, at politikerne vil gøre alt, hvad der er i deres magt, til at gældskrisen ikke skal ødelægge euro-samarbejdet. Derfor har man også aftalt at lave en permanent krisefond, men ikke uden sværdslag. Tyskland frygter, at de kommer til at betale for de andre landes misrøgt og overforbrug, mens tyskerne selv har udvist tilbageholdenhed. I USA udløb i foråret det første store program for centralbankens opkøb af obligationer, også kaldet kvantitative lempelser (QE). Der er ingen tvivl om, at dette program sammen med de øvrige tiltag sikrede, at den finansielle sektor ikke kollapsede under finanskrisen. Hen over sommeren steg centralbankens frygt for en ny økonomisk nedtur (double-dip) og at priserne skulle begynde at falde (deflation). Derfor introducerede centralbanken et nyt opkøbsprogram (QE), som blev endelig søsat i november. Hvor der under QE blev købt obligationer for. mia. USD, vil der under QE blive købt for op til mia. USD. Den globale vækst så ud til at tage fart i, som det fremgår af figur. Specielt Tyskland overraskede særdeles positivt, men også Sverige viste overraskende gode takter, jo længere vi kom ind i. I USA viste de økonomiske indikatorer, at det værste ser ud til at være bag amerikanerne og at der er en underliggende vækst: Arbejdsløsheden har toppet, gode regnskaber fra virksomhederne og stabilisering af husmarkedet. I BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) buldrede væksten derudad med tendens til overophedning, og derfor blev der også indført forskellige vækst-dæmpende foranstaltninger i flere af landene. De gældsplagede europæiske lande oplevede derimod negativ vækst, primært på grund af store offentlige besparelser. Nationalbanken hævede indskudsbevisrenten gange i oktober fra, pct. til, pct., men holdt udlånsrenten uændret på, pct. Årsagen var en normalisering af likviditeten i euro-zonen i forbindelse med udløb af nogle af den europæiske centralbanks (ECB) lange låneprogrammer. De europæiske banker ønskede ikke at have helt så mange kontanter liggende i kassen, hvilket grundlæggende er et sundhedstegn, men det betød, at de korte markedsrenter i EUR steg og Nationalbanken måtte derfor tilpasse renterne. AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. GRUPPE INDEHOLDER KUN DANSKE AKTIER Danmark, USA, England, Japan, Hong Kong, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Norge, Italien, Luxembourg, Sverige,9 Holland, FIG. : ØKONOMISKE INDIKATORER USA, EU OG BRIK* Figur : Økonomiske indikatorer: G og BRIK* PMI Indeks 9 USA Eurozonen BRIK *Brasilien, Rusland, Indien og Kina *Brasilien, Rusland, Indien og Kina US EU BRIK Kilde: Datastream Fra forsiden Hvorfor overføre indbetalingen til en livsvarig livrente? Som udgangspunkt er indbetalingen i første omgang sket til en pensionsopsparing, og der er stadig fradragsgrænse eller ej rigtig mange gode grunde til at indbetale til pension. Ved at indbetale på den livsvarige livrente opnår du som tidligere omtalt, fradrag for denne indbetaling også. Hertil kommer, at alle analyser pt. viser, at danskernes levealder er stærkt stigende i disse år vi skal med andre ord bruge penge længere og sikre vores økonomi i flere år. Kombinationen af kapital- og ratepension og livsvarige livrenter er for mange af os rigtig god. Den livsvarige livrente udbetales fra et fastsat tidspunkt og så længe du er i live den kan således ses som basisøkonomien sammen med de offentlige ydelser. Hvis du ønsker det, kan du også medforsikre en ægtefælle eller samlever, sådan at udbetalingen fortsætter så længe bare én af jer er i live. Endelig er det muligt at tilknytte en såkaldt garanti. Med garantien får du sikkerhed for, at en del af ordningen kommer til udbetaling til dine pårørende ved din død. Når du således har sikret dig, at basisøkonomien er på plads hele livet, opnår du større økonomisk frihed til at bruge opsparingen fra kapital- og ratepension i de første år efter, du er stoppet som erhvervsaktiv. I Spar Nord vil vi gerne hjælpe dig både med at opnå overblik og med at sammensætte din pensionsordning på den for dig bedste måde. Book et møde med din rådgiver allerede i dag.

3 Kursstigningerne på aktiemarkederne accelererede i. kvartal, se figur. Som det fremgår af tabel, steg det danske KAXCAP-indeks med, pct. i. kvartal og sluttede året med et afkast på hele, pct. MSCI Verdensindekset steg med, pct. i. kvartal målt i DKK, og endte året med kursstigninger på, pct. var således et rigtigt godt aktieår. Årsagerne til de markant stigende aktiekurser skal blandt andet findes i stigende opkøbsaktivitet blandt de børsnoterede virksomheder, den lave rente, stigende indtjening i de børsnoterede selskaber og en spirende optimisme med hensyn til den globale vækst. Efter kvartaler med positivt afkast, gav de danske stats- og realkreditobligationer negativt afkast i årets sidste kvartal. Hvor gældskrisen i Grækenland i foråret medførte lavere obligationsrenter i Tyskland og Danmark, jf. figur, blev reaktionen modsat i efteråret. Usikkerheden om Irland og Portugal og frygt for, at Spanien også ville komme i uføre, øgede generelt risikopræmien på obligationer og drev derved obligationsrenterne op i Tyskland og dermed også i Danmark. Trods et negativt markedsafkast på danske stats- og realkreditobligationer i. kvartal på hhv. -, pct. og -, pct., blev positivt med markedsafkast på hhv., pct. og, pct. som det fremgår af tabel. Udsigterne Vi forventer, at de finansielle markeder vil have stigende fokus på væksttemaet i den kommende periode, og at der ikke vil være den store fokus på statsgældsproblemerne. Da vi samtidig vurderer, at aktier grundlæggende er attraktivt prisfastsat og obligationsrenten stadig er meget lav, forventer vi, at aktier vil give et bedre afkast end obligationer den kommende periode. Men der er risici, og specielt obligationsrenterne kan stige markant i. Hvis det skyldes stigende økonomisk aktivitet og udfasning af centralbankernes ekstraordinære tiltag, er det grundlæggende positivt også for aktier. Men hvis det derimod skyldes en stigende mistillid til de stater, der har høj gæld, kan det skabe megen uro i alle de finansielle markeder. Vi mener, at de lange obligationsrenter generelt vil stige i, mens centralbankerne i USA og Eurozonen vil holde renten i ro i lang tid endnu. Disse vurderinger danner baggrund for den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. Kapitalforvaltningen. januar TABEL : UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK. kvt. Land Indeks Danmark OMXC,9% 9,% Danmark Totalindeks (Cappet),%,% Europa MSCI Europe,%,% USA S&P,%,% Verden MSCI World,%,% Danmark Statsobl. (EFFAS -),% -,% Danmark Realkredit (Nykredit),% -,% Europa Statsobl. (EFFAS),% -,% Europa Kreditobl. (iboxx),% -,% FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK... = Figur : Aktiemarkederne i USA, Europa og Danmark... = 9 9 jan mar maj jul sep nov Danmark: OMXC USA: S&P (DKK) Europa: MSCI (DKK) Kilde: Reuters EcoWin FIG. : RENTEN PÅ -ÅRIG STATS- OBLIGATION Figur : Renten på -årig statsobligation,,,, Kilde: Bloomberg Kilde: Reuters EcoWin,,,,, jan mar maj jul sep nov Danmark Tyskland USA Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på 9,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Både danske aktier og udenlandske aktier har bidraget positivt til afkastet, mens danske obligationer har bidraget negativt. % % Porteføljen gav i hele et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet særdeles tilfredsstillende. gruppe ruppe gruppe AFKAST I PROCENT, Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe Gruppe -, pct., pct. -, pct., pct., pct. - -, pct. Gruppe Dårligste,% gruppe % Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab BASF, Xstrata, ArcelorMittal, 9,9 pct. Swedish Match, Gruppe Carnival, Gruppe Dårligste, pct. Dårligste - -, pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - -, pct.,9 pct.,9 pct. 9 -, pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL 9,9 pct. -, pct., pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier), pct. Selskab, pct. Novo Nordisk, % Carlsberg A/S 9, % A.P. Møller Mærsk A 9, Danske Bank 9, Danisco, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation - % Realkredit DK,9, % Nykredit, pct. Var Nykredit, AKTIVSAMMENSÆTNING % % Dårligste,%,% - -,9 pct., pct.,%,% -,99 pct. ppe -, pct. - Energi Gruppe,9 pct. Materialer Industri, pct., pct. -,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyningsselskaber Diverse Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (9,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til mar- kedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. - afkastet, - mens danske obligationer har bidraget negativt. - - markedsudviklingen - er afkastet særdeles tilfredsstillende AFKAST I PROCENT, - UDSVING Gruppe I AFKAST, Både danske aktier og udenlandske aktier har bidraget positivt til Porteføljen gav i hele et afkast på, pct. Set i forhold til Gruppe Gruppe -, pct. Gruppe, pct. Dårligste -, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. -, kvartal pct.. kvartal, pct Gruppe,9 pct. Dårligste AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER Energi Energi Gruppe Materialer Materialer Industri - -,9 pct. Industri, pct. - -,, Forbrugsgoder Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans Gruppe, pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct. Konsumentvarer, pct. Sundhedspleje, pct. Finans, pct. 9, pct., pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL,9 pct. -, pct., pct., pct. IT, pct. IT,9 pct. Telekommunikation, pct. Telekommunikation, pct. Forsyningsselskaber Forsyningsselskaber Dårligste Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe % % % % Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab -, pct. Novo Nordisk,,% Carlsberg A/S 9,- % Danske Bank,9 A.P. Møller Mærsk A, Danisco,9 Diverse Diverse : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit DK,9 % Realkredit DK, % Nykredit,,9% % %,% gruppe Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab BASF, Xstrata, ArcelorMittal, Swedish Match, Infineon, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (9,),% Udenlandske obligationer (,),% Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,),

6 uppe - - Gruppe GRUPPE - % % Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe uppe pe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Både danske aktier og udenlandske aktier har bidraget positivt til afkastet, mens danske obligationer har bidraget negativt. - Porteføljen - gav i hele et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen - er afkastet særdeles tilfredsstillende. - - AFKAST - I PROCENT, UDSVING I AFKAST, - Gruppe Gruppe 9 -, pct. Energi Materialer Gruppe Energi,9 pct. Dårligste -, pct. Materialer, pct. Industri Industri - - Forbrugsgoder, pct. Konsumentvarer AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL Gruppe Forbrugsgoder,% %. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier). pct., pct.,9 pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER, - - Konsumentvarer Sundhedspleje Sundhedspleje, pct. Finans. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct. Finans, pct.. kvartal. Dårligste kvartal. kvartal. kvartal IT IT Telekommunikation -, pct., pct. Telekommunikation Forsyningsselskaber Forsyningsselskaber Diverse, pct. Diverse, pct. Selskab Novo Nordisk, Carlsberg A/S 9, Danske Bank,9 A.P. Møller Mærsk A, Danisco,9 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab,% BASF, ArcelorMittal, Xstrata, Swedish Match, Infineon, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % % % Nykredit, % Realkredit, Var. Nykredit, AKTIVSAMMENSÆTNING Gruppe,,9 pct., 9,%,%, pct. Energi, pct. Materialer Industri,, -,, pct. Forbrugsgoder, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal,9 pct. Konsumentvarer, pct., pct. Sundhedspleje Finans,pct. IT, pct. Telekommunikation Forsyningsselskaber Diverse Kursværdi i mio. kr.,% Danske obligationer (99,) Udenlandske obligationer (,) Indeksobligationer (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Øvrige puljeaktiver (,) e i investeringsforeninger (,)

7 uppe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet ikke tilfredsstillende. Danske aktier har bidraget positivt til afkastet, mens danske obligationer har bidraget negativt. - Porteføljen gav i hele et afkast på, pct. Set i forhold til - markedsudviklingen er afkastet tilfredsstillende. Har du BankValg og er du over år, % er din opsparing placeret i denne gruppe %,% % e - - AFKAST I PROCENT, - Gruppe, pct., pct., pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal pct. -. kvartal. kvartal. kvartal 9. kvartal UDSVING I AFKAST, Gruppe - Gruppe,,, pct.,9 pct., pct., pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, pct.,9 pct., pct., pct., pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk, Carlsberg A/S, Danske Bank, Danisco, A.P. Møller Mærsk A, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation Var. Nykredit, % Nordea, % DLR,, pct.,,, -, pct. Dårligste -,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIVSAMMENSÆTNING,%,%,% Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (.,) Danske aktier (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Øvrige puljeaktiver (,) e i investeringsforeninger (,)

8 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af pensionspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S den. februar Kunden kan vælge hvilken gruppe pensionsmidlerne skal placeres i, eller kunden kan vælge at deltage i Bankvalg. Spar Nord Bank A/S Bankvalg består af følgende grupper: Gruppe : For kunder i alderen op til år Gruppe : For kunder i alderen til år Gruppe : For kunder i alderen til år Gruppe : For kunder over år Deltagelse i Bankvalg forudsætter, at kunden accepterer automatisk og uden særskilt aftale at skifte gruppe efter aldersgrænser. Således skiftes i Bankvalg: - fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år - fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år - fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år. Gruppeskift sker ved udgangen af det år, hvor kunden har passeret aldersgrænsen. Såfremt kunden vælger individuelt gruppevalg, skal gruppeskift ske på kundens eget initiativ. Den enkelte gruppe udgør en selvstændig gruppe med eget VP-depot eller udenlandsk depot. Der er for de enkelte grupper i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af.., af Spar Nord Bank A/S direktion fastlagt følgende retningslinier for administrationen. ) Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens værdi ved en ændring i renten på procentpoint. En varighed på f.eks. betyder, at beholdningens værdi vil ændres med % ved en renteændring på procentpoint. Ved beregning af varigheden på konverterbare realkreditobligationer, bliver varigheden korrigeret for risikoen for ekstraordinære udtrækninger (benævnt korrigeret varighed). Investeringsstrategi og risikoeksponering GRUPPE : % aktier og % obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % 9%,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske aktier % %, Udenlandske aktier % %,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % GRUPPE : % aktier og % obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske aktier % %, Udenlandske aktier % %,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % GRUPPE : % aktier og % obligationer Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske aktier % %, Udenlandske aktier % %,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % GRUPPE :,% aktier og 9,% obligationer Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige. Desuden kan en mindre del investeres i danske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende ramme: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske og udenlandske aktier % %,,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % %

9 9 Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Maksimalt % af den enkelte gruppes puljemidler må placeres i en enkelt emittents aktier. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der beregnes pensionsafkastskat af rente, udbytte og kursreguleringer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Bruges afledte finansielle instrumenter til porteføljepleje, skal puljen holde en likvid beholdning svarende til nettopositionen i det underliggende aktiv eller indeks, så der ikke sker gearing. Afledte instrumenter regnes sammen med den eventuelt tilhørende likvide beholdning ind i rammerne for de enkelte puljer efter det underliggende aktiv eller indeks. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i - i Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af... Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf., stk., nr. og, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan tillige ske i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv //EØF (UCITS-direktivet). Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af... Omkostninger og handelsvilkår For grupperne beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Spar Nord Bank A/S opkræver følgende administrationsgebyr: For de første. kr. betales, % p.a. For de næste. kr. betales, % p.a. For beløb over. kr. betales, % p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens pensionskonto tilknyttet puljepensionsordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelsen / udtræden. Depotgebyr - Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for grupperne vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ikke kursskæring. Hvis en handelsordre fra grupperne ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Der betales et gebyr på kr. pr. puljekonto for ethvert gruppeskift med undtagelse af aldersbestemt gruppeskift (Bankvalg). Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljegrupperne: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer Danske aktier Udenlandske aktier Danske indeksobligationer Investeringsforeninger Satser, % af kursværdien, % af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger, % af kursværdien, % af kursværdien, % af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger, % af kursværdien Tilbagesøgning af udenlandsk skat Spar Nord Bank A/S afholder omkostningerne overfor eksterne samarbejdspartnere ved tilbagesøgning af udenlandsk skat. Disse omkostninger bliver fordelt blandt puljedeltagerne. Øvrige: Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber og betales af den enkelte gruppe. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensionsindestående i Spar Nord Bank A/S plus et tillæg på, procentpoint. Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af gruppernes afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt pensionsafkastbeskatningsloven. Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum måneds varsel med ikrafttræden den. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den. april. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af pensionspuljen i Spar Nord Bank A/S. Noter til investeringsrammerne

10 Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S pensionspulje. Tilmelding Tilmelding til Spar Nord Bank A/S pensionspulje - gruppe,, og - kan ske med ekspeditionsdages varsel med virkning fra førstkommende måned.. Indskud En puljekonto er en indlånskonto med en særlig forrentning. Alle indskud indsættes på en kontantkonto. Spar Nord Bank investerer løbende indskuddet på kontoen i værdipapirer. Investeringerne i de enkelte grupper foretages efter de retningslinier, som er godkendt af Spar Nord Bank A/S direktion.. Depot Der kan ikke tilknyttes et individuelt depot til en puljekonto. Dog undtages depoter, der kun indeholder aktier i Spar Nord Bank A/S. Der kan både tilknyttes depot og pulje til en kontantkonto.. Bankvalg Spar Nord Bank A/S Bankvalg består af følgende grupper: Gruppe : For kunder i alderen op til år Gruppe : For kunder i alderen til år Gruppe : For kunder i alderen til år Gruppe : For kunder over år Deltagelse i Bankvalg forudsætter, at kunden accepterer - automatisk og uden særskilt aftale - at skifte gruppe efter aldersgrænser.. Individuelt gruppevalg Kunden kan individuelt vælge gruppe uanset alder.. Gruppeskift Gruppeskift i Bankvalg: fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år Gruppeskift sker ved udgangen af det kalenderår, hvor kontohaver har passeret aldersgrænsen. Gruppeskift i individuelt gruppevalg: Gruppeskift i individuelt gruppevalg sker kun på kundens eget initiativ og på måden beskrevet under punkt.. Afkast Pensionspuljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. Afkastet beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinst/kurstab fra værdipapirerne samt rente af indestående, der ikke er placeret i værdipapirer, fratrukket handelsomkostninger. Ved hver måneds slutning udregnes månedens afkast på de enkelte grupper. Det beregnede afkast i de enkelte grupper fordeles ud fra gruppens samlede gennemsnitlige indestående og den enkelte kontos forholdsmæssige andel af det gennemsnitlige indestående i den forløbne måned. Fra tidspunktet for indtræden i den aftalte gruppe til månedens udgang, forrentes puljekontoen med den til enhver tid gældende årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensions indestående i Spar Nord Bank A/S. Pensionspuljens regnskabsår følger kalenderåret og afkastet tilskrives én gang årligt, medio januar det efterfølgende år. Beregningen af gruppernes afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere samt pensionsafkastbeskatningsloven.. Negativt afkast Hvis afkastet af grupperne i en måned, på grund af kurstab, bliver negativt, modregnes det negative afkast i årets tidligere måneders positive afkast eller modregnes i førstkommende måned med positivt afkast. Hvis der pr... fortsat er negativt afkast, hæves dette på puljekontoen. Negativt afkast konstateret før..99 skal efter lovgivningen fremføres og modregnes i pensionskontoens fremtidige positive afkast. Det negative afkast kan også indbetales med beskattede midler af kunden. 9. Offentliggørelse af puljeafkast Det månedlige puljeafkast offentliggøres på Puljenyt udgives hvert kvartal og offentliggøres på Puljenyt udleveres i enhver af Bankens afdelinger. Årsudgaven af Puljenyt sendes til samtlige puljekunder, når kalenderåret gøres op. De tre øvrige kvartalsudgaver af Puljenyt kan på kundens anmodning tilsendes. Spar Nord Bank kan opkræve et gebyr ved udsendelse af kvartalsudgaverne.. Omkostninger Spar Nord Bank beregner gebyr og omkostninger for administration af pensionspuljen. Gebyrsatsen og evt. omkostninger fremgår af Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af pensionspuljen, godkendt af Spar Nord Banks direktion. Gebyrer og evt. omkostninger fratrækkes ved tilskrivning af afkastet medio januar det efterfølgende år.. Udtræden af pensionspuljen Kunder i pensionspuljens gruppe,, og kan med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære ordningen overflyttet til en anden tilsvarende pensionsordning i Spar Nord Bank. Ved udtræden af pensionspuljen i kalenderåret bliver afkastet beregnet og tilskrevet sammen med administrationsgebyret pr. udtrædelsesdagen. Fra udtrædelsesmåned og til ekspeditionsdag forrentes midlerne med Bankens årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensions indestående. Noter til investeringsrammerne. Ved danske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer noteret på Københavns Fondsbørs.. Ved udenlandske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, som er noteret på et reguleret marked udenfor Danmark.. Alle aktier og obligationer skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i art. i direktiv /9/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig ikke i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE).. Opsparingen kan anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked (jf. note ). Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.. Ved danske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre eller Færøernes landsstyre.. Ved udenlandske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af medlemsstater inden for Den Europæiske Union, stater som Fællesskabet har indgået aftale med eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt.. Ved danske erhvervsobligationer og udenlandske obligationer forstås stats- og erhvervsobligationer med rating som Investment Grade hos enten Standard and Poors eller Moodys. Udenlandske obligationer skal handles på anerkendte børser.. Ved indeksobligationer forstås indekserede obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller Danmarks Skibskreditfond og noteret på Københavns Fondsbørs.

11 Hvis afkastet er negativt, se beskrivelse under punkt. Negativt afkast. Såfremt puljekontoen skal opgøres midt i en måned på grund af dødsfald, forrentes midlerne med Bankens årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensions indestående fra seneste månedsopgørelse og til udbetalingsdato.. Overførsel Kunder i pensionspuljen kan med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære puljekontoen overflyttet: fra én gruppe til en anden til et andet pengeinstitut til et forsikringsselskab til en pensionskasse Hvis der er optjent negativt afkast på en puljekonto kan overførsel til andet pengeinstitut kun finde sted, hvis: det modtagende pengeinstitut indfrier det negative afkast kunden selv indbetaler det negative afkast kontant beløbet kan hæves på puljekontoen Overførsel af puljepensionskonto skal ske ved iagttagelse af Bankens sædvanlige opsigelsesfrister for pensionsordninger, og der beregnes et overførselsgebyr i henhold til Spar Nord Banks gebyroversigt. Overførselsgebyret hæves på puljekontoen.. Ophør Spar Nord Bank A/S kan med måneders varsel til udgangen af måned meddele, at pensionspuljen ophører. Kontiene vil da efterfølgende blive forrentet med den til enhver tid værende kontantrente.. Øvrige forhold Disse generelle vilkår erstatter tidligere generelle vilkår og træder i kraft. april. Ændres de generelle vilkår vil et nyt eksemplar blive sendt til puljedeltagerne.

12 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af børneopsparingspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S,. februar Spar Nord Bank A/S pulje til børneopsparing består af grupper, gruppe -, som administrativt indgår i Spar Nord Bank A/S pensionspulje, gruppe -, og har samme investeringsstrategi som disse grupper. Kunden indgår i puljens gruppe - indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen. Kunden bliver år før udløb informeret om mulighederne og kan således vælge at udtræde af puljens gruppe - at forblive i puljens gruppe - indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen Ved indtrædelse i puljens gruppe - skal kunden underskrive erklæring om, at placeringen sker i henhold til kundens eget valg og for kundens egen risiko. Udtræden af puljen kan ske med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned. ) Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens værdi ved en ændring i renten på procentpoint. En varighed på f.eks. betyder, at beholdningens værdi vil ændres med % ved en renteændring på procentpoint. Ved beregning af varigheden på konverterbare realkreditobligationer, bliver varigheden korrigeret for risikoen for ekstraordinære udtrækninger (benævnt korrigeret varighed). Investeringsstrategi og risikoeksponering GRUPPE : % aktier og % obligationer. Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % 9%,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske aktier % %, Udenlandske aktier % %,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % GRUPPE : % aktier og % obligationer. Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske aktier % %, Udenlandske aktier % %,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % GRUPPE : % aktier og % obligationer. Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske aktier % %, Udenlandske aktier % %,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % GRUPPE :,% aktier og 9,% obligationer. Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige. Desuden kan en mindre del investeres i danske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,, Samlet obligationsandel % %,,,,, Danske og udenlandske aktier % %,,, Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,, Danske stats- og realkreditobligationer % %,, Indeksobligationer % %, Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % %

13 Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Maksimalt % af den enkelte gruppes puljemidler må placeres i en enkelt emittents aktier. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Bruges afledte finansielle instrumenter til porteføljepleje, skal puljen holde en likvid beholdning svarende til nettopositionen i det underliggende aktiv eller indeks, så der ikke sker gearing. Afledte instrumenter regnes sammen med den eventuelt tilhørende likvide beholdning ind i rammerne for de enkelte puljer efter det underliggende aktiv eller indeks. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i - i Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af... Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf., stk., nr. og, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan tillige ske i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv // EØF (UCITS-direktivet). Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af... Omkostninger og handelsvilkår For puljen beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Puljedeltagerne betaler hvert år et puljeadministrationsgebyr på,% p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens børneopsparingskonto tilknyttet puljeordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelse / udtræden. Depotgebyr Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for puljen vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ingen kursskæring. Hvis en handelsordre fra puljen ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Det er gratis at skifte gruppe én gang årligt, derefter betales et gebyr på kr. pr. puljekonto for hvert gruppeskift inden for samme kalenderår. Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljen: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer Danske indeksobligationer Danske aktier Udenlandske aktier,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger Investeringsforeninger Satser,% af kursværdien,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien,% af kursværdien,% af kursværdien Tilbagesøgning af udenlandsk skat Spar Nord Bank A/S afholder omkostningerne overfor eksterne samarbejdspartnere ved tilbagesøgning af udenlandsk skat. Disse omkostninger bliver fordelt blandt puljedeltagerne. Øvrige Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og til de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber, og betales af puljen. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensionsindestående i Spar Nord Bank A/S plus et tillæg på, procentpoint. Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt pensionsafkastbeskatningsloven. Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum måneds varsel med ikrafttræden den. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den. april. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af børneopsparingspulje i Spar Nord Bank A/S. Noter til investeringsrammerne

14 Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S' børneopsparingspulje Spar Nord Bank A/S s børneopsparingspulje består af grupper, gruppe, som indgår administrativt i Spar Nord Banks pensionspulje, gruppe -, og har samme investeringsstrategi som disse grupper.. Tilmelding Tilmelding til Spar Nord Bank A/S s børneopsparingspulje kan ske med ekspeditionsdages varsel med virkning fra førstkommende måned. Tilmeldingen indebærer, at børneopsparingsordningen fremover består af konti, nemlig hovedkontoen, som fortsætter på gældende betingelser og vilkår, herunder rentevilkår, samt en ny puljekonto, som er underkonto til hovedkontoen. Det beløb, som skal deltage i puljen, fortsætter på gældende betingelser og vilkår, herunder rentevilkår for hovedkontoen, indtil det aftalte overførselstidspunkt.. Indskud En puljekonto er en indlånskonto med en særlig forrentning. Spar Nord Bank investerer løbende indskuddet på puljekontoen i værdipapirer. Investeringerne foretages efter de retningslinier, som er godkendt af Spar Nord Banks direktion. Børneopsparingspuljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S.. Indplacering i grupper Ved indtræden i puljen vælges, hvilke(n) puljegruppe(r) børneopsparingen ønskes placeret i. Ændring i valg af puljegruppe sker kun på kundens eget initiativ. Ændring kan ske med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned. Som udgangspunkt deltager kunden i puljens gruppe - indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen. Kunden bliver år før udløb informeret om mulighederne og kan således vælge: at udtræde af puljens gruppe - at forblive i puljens gruppe - indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen Ved indtrædelse i puljens gruppe - skal kunden underskrive erklæring om, at placeringen sker i henhold til kundens eget valg og for kundens egen risiko.. Afkast Afkastet beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinst/kurstab fra disse samt rente af indestående, der ikke er placeret i værdipapirer, fratrukket handelsomkostninger. Ved hver måneds slutning udregnes månedens afkast på de enkelte grupper. Det beregnede afkast i de enkelte grupper fordeles ud fra gruppens samlede gennemsnitlige indestående og den enkelte kontos forholdsmæssige andel af det gennemsnitlige indestående i den forløbne måned. Fra tidspunktet for indtræden i den valgte puljegruppe til månedens udgang forrentes puljekontoen med kontant rente for børneopsparingskonti. Børneopsparingspuljens regnskabsår følger kalenderåret og afkastet tilskrives én gang årligt, medio januar det efterfølgende år. Beregning af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere. Negativt afkast Hvis en puljegruppes afkast i en måned, på grund af kurstab, er negativt, modregnes det negative afkast i årets tidligere måneders positive afkast eller modregnes i førstkommende måned med positivt afkast. Hvis der pr... fortsat er negativt afkast, hæves dette på puljekontoen.. Omkostninger Spar Nord Bank beregner gebyr og omkostninger for administration af børneopsparingspuljen. Gebyrsatsen og evt. omkostninger fremgår af retningslinier godkendt af Spar Nord Banks direktion. Gebyrer og evt. omkostninger fratrækkes ved tilskrivning af afkastet medio januar det efterfølgende år.. Udtræden af børneopsparingspuljen Indskydere i børneopsparingspuljen kan med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære puljekontoen overflyttet til hovedkontoen i Spar Nord Bank. Ved udtræden af børneopsparingspuljen i kalenderåret bliver afkastet beregnet og tilskrevet sammen med administrationsgebyret pr. udtrædelsesdagen. Hvis afkastet er negativt, se beskrivelsen under pkt., Negativt afkast.. Overførsel Indskydere i børneopsparingspuljen kan med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære børneopsparingsordningen overflyttet til et andet pengeinstitut. Hvis der er optjent negativt afkast på en puljekonto kan overførsel til andet pengeinstitut kun finde sted, hvis beløbet kan hæves på puljekontoen.. Ophør Spar Nord Bank kan med måneders varsel til udgangen af en måned meddele, at børneopsparingspuljen ophører. Kontiene vil da efterfølgende blive forrentet med Spar Nord Banks kontante rente for børneopsparingskonti. 9. Øvrige forhold Disse generelle vilkår træder i kraft pr.. januar. Ændres de generelle vilkår vil et nyt eksemplar blive tilsendt puljedeltagerne. Noter til investeringsrammerne. Ved danske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer noteret på Københavns Fondsbørs.. Ved udenlandske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, som er noteret på et reguleret marked udenfor Danmark.. Alle aktier og obligationer skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i art. i direktiv /9/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig ikke i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE).. Opsparingen kan anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked (jf. note ). Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.. Ved danske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre eller Færøernes landsstyre.. Ved udenlandske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af medlemsstater inden for Den Europæiske Union, stater som Fællesskabet har indgået aftale med eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt.. Ved danske erhvervsobligationer og udenlandske obligationer forstås stats- og erhvervsobligationer med rating som Investment Grade hos enten Standard and Poors eller Moodys. Udenlandske obligationer skal handles på anerkendte børser.. Ved indeksobligationer forstås indekserede obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller Danmarks Skibskreditfond og noteret på Københavns Fondsbørs.

15 Puljeresultater Forklaring Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundede til en decimal. Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligationsog kontant beholdningen. Belægges med pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med pct. skat. Afkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast -, -, -, -, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,, -, Afkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,9,,, Afkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -,9, Samlet afkast -, -,,, Afkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,9, Samlet afkast 9,,,,9 Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast 9 Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,, -,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -9, -, -, -, Samlet afkast -, -, -, -,* * Negativt afkast refunderet pga. underskudsgaranti i. Puljeafkast for Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,9, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -,,,,9 Puljeafkast for Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,,

16 Puljeafkast for Årlige afkast i procent 9 Årets renteindtægter på aktivposter (. kr) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Kontant Indeksobligationer Øvrige renteindtægter Aktieudbytte...9. Årets kursregulering af værdipapirer (. kr) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe.. 9 Indeksobligationer Danske aktier..9.. Udenlandske aktier...9 Årets kursregulering af valuta.9..9 Andre aktiver - Puljens samlede resultat og handelsomkostninger (. kr) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Kurtage / provision Samlet resultat.... Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. februar Obligationsbeholdning efter renterisiko (korrigeret varighed)* (. kr) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe,,,, Indeksobligationer,,,, sbeholdninger (mio. kr.) (. kr) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe,, 9,.,9 Udenlandske obligationer,,,, Indeksobligationer,,,9, Danske aktier,9,9,, Udenlandske aktier,,9,, Kontant,,,, * Korrigeret varighed angiver den procentvise ændring i gruppernes kurstab-/gevinst ved en ændring i renten på pct.-point, hvor man samtidig har taget hensyn til konverteringsretten på realkreditobligationer. Puljeafkastet kan følges måned for måned på Årets næste tre numre af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen? PuljeNyt Nr. 1 Februar 29 - -1-1 -2-2 -3-3 -4 Afkast for 28-2,38 pct. -1,1 pct. -28, pct. -38,4 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?...

Læs mere

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension PuljeNyt Nr. 1 Februar 21 3 2 2 1 1 Afkast for 29 2,26 pct. 21,28 pct. 1,46 pct.,76 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Interessen for at hæve SP Pension har været overvældende stor. Der er så få

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Markedskommentar... side 3 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe 3... side 8 Gruppe 4... side 9 Puljeresultater...

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

AFKAST I PROCENT FOR ÅRET

AFKAST I PROCENT FOR ÅRET Puljenyt Nr. 1 Februar 216 tættere på 2 2 1 1 pct. AFKAST I PROCENT FOR ÅRET 21 22, pct. 16,6 pct. 8,73 pct. 2,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Endnu et år med høje afkast...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljeresultaterne de bedste nogensinde!

Puljeresultaterne de bedste nogensinde! Puljenyt Nr. 1 Januar 26 Indhold Puljeresultaterne 2, de bedste nogensinde... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3...

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. )

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Administration af puljer Kapitel 3 Kundeinformation Kapitel 4 Puljers investering i finansielle

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP...

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP... Puljenyt Nr. 1 Februar 2 Indhold Nye muligheder med SP... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4...

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Retningslinjer. for investering og administration af midler i. Lokal Puljeinvest i Fynske Bank. Gældende fra 1. juli 2016

Retningslinjer. for investering og administration af midler i. Lokal Puljeinvest i Fynske Bank. Gældende fra 1. juli 2016 Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Fynske Bank Gældende fra 1. juli 2016 Generelt om puljeinvestering hos Fynske Bank Fynske Bank (i det følgende benævnt pengeinstituttet)

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 2 Spar Nord puljenyt Jævne afkast i 2016 INDHOLD Jævne afkast 2016... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST

REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de regler, der gælder for Puljeinvest. 1. Generelt Du kan deltage i Puljeinvest med pensionsopsparing

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8.

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere