Årsberetning. Oktober 2004 Oktober 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Oktober 2004 Oktober 2005"

Transkript

1 DANSK KENNEL KLUB - Kreds 2 Årsberetning Bestyrelsen Oktober 2004 Oktober 2005 Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Revisor: Revisorsuppleant: Kisser Pyrmov Hovedgaden 9, 4262 Sandved ( Karin Claumarch Dalbyvej 41, 4140 Borup ( Kate Schlüter Holbækvej 132, Snævre, 4420 Regstrup ( Helle Toft Nielsen Ægirsvej 28, 4200 Slagelse ( Kirsten Kargård Sidevej 1, Gerlev Enge, 4200 Slagelse ( Lene Grann Abildgårdsvej 7, 4520 Svinninge ( Dan Hansen Mørkøvvej 10, Marke, 4520 Svinninge ( Per Lund Skadevænget 2, Vellerup, 4050 Skibby ( Henrik Johansen Lisedal, Nørreskovvej 5, 4440 Mørkøv ( )

2 Formandsberetning Hvad er der sket i kreds 2 i det forløbne år? Det er sådan, at vi har delt posterne imellem os med kontaktpersoner, som hver især har udformet beretningen vedrørende de forskellige aktiviteter. Jeg vil så indledningsvis berette om de generelle ting. Samarbejdet med DKKs sekretariat og hovedbestyrelsesmedlemmer har været godt og konstruktivt. Mange tak for det. Den 8. januar 2005 var der formandsmøde, hvor hovedbestyrelsen luftede ideen med at kredsene kunne byde ind på en international udstilling - ikke et krav til kredsene men et tilbud. Der ville være et begrænset antal internationale udstillinger, som kredsene kunne stå for. DKK's sekretariat ville selvfølgelig yde bistand. Træning af hunde, hvor føreren ikke er medlem af DKK, blev også drøftet. Hovedbestyrelsen fastholder, at alle, der ønsker at træne på en DKK-træningsplads skal være medlem af DKK, hvorimod det er ok, at specialklubberne under DKK kan tilbyde træning til såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Vi er dog enige med hovedbestyrelsen i, at det vigtigste er, at hundene bliver trænet. Vi fik derudover en flot præsentation af mentalbeskrivelserne samt af kredshåndbogen. I marts var der repræsentantskabsmøde, hvor vi bl.a. sagde farvel til Ingrid Klindrup, som ikke ønskede genvalg, ved det tidligere valg blandt medlemmerne. 21. august var der kredsbestyrelsesmøde, hvor kreds 2 ikke var repræsenteret. Af referatet kan vi se, at der var tale om et godt møde, hvor DKK har hørt på kredsene. DKK's nye uddannelsesstruktur er trådt i kraft, hvilket betyder, at nye elever skal gennemgå basiskursus og derefter deltage i og bestå et adfærdskursus, før de kan starte på den linie, de ønsker. Senere vil det så være nemmere at skifte linie." Hjemmeside v. Kate Schlüter Det er stadig Søren Mikkelsen, der er primus motor på vores hjemmeside, som er godt besøgt. Vi kan ikke sige, om der har været flere på siden, efter at vi fik vores nye navn: men i længden vil det jo nok være lidt nemmere at finde os med dette. Medlemsarrangementer / Karin Claumarch / Kirsten Kargård DKK rettede henvendelse til kredsen om vi ville hjælpe med et hundearrangement ved Roskilde Dyrskue den juni. Vi hjalp til ved afviklingen af raceparaden. Desuden havde vi arrangeret dogdancing med Emmy Simonsen og hendes Border Collie Whisper, samt agility-opvisning, hvor 3 forskellige træningspladser deltog. Alt var en stor succes. I forbindelse med Slagelse Festuge arrangeres hvert år Dyrenes dag denne gang faldt arrangementet for første gang på en lørdag, nemlig 2. juli, hvorfor vi havde mulighed for at deltage. Vi havde en stand, hvor man kunne få oplysninger om DKK, ligesom man havde mulighed for at få gode råd af en af DKK's adfærdskonsulenter, Lars Kr. Nielsen.

3 Derudover havde vi hundeparade, agilityopvisning og dog dancing. En stor tak til alle, der stillede op; til hundeparaden lykkedes det os at vise 56 forskellige racer og over 100 hunde deltog. Det var også et flot syn, da de fleste gik tur gennem Anlægget bagefter vi fik rigtigt vist DKK-flaget. Også en stor tak til Emmy Simonsen, der endnu en gang stillede op med sit imponerende Dog Dancing Show. Ved sidste års generalforsamling kæmpede Slagelse Træningsplads for at overleve, da kommunen havde planer om at benytte deres træningsareal til en ny Inline rulleskøjtebane heldigvis bar anstrengelserne frugt og banen fik en anden placering, så i år kunne pladsen fejre sit 20 års jubilæum. Starten på Slagelse Træningsplads, der sammen med træningspladser i Skibby og Fensmark var de første i kredsen (det var den gang, kreds 2 også dækkede det, der i dag er Kreds 10) var almindelig lydighed, men hurtigt kom også hvalpemotivation til og også agilitytræning blev tilbudt, da det blev introduceret i Danmark. I anledning af jubilæet blev der d. 3. september holdt Åbent-Hus-Dag med Hundematch og et lille for-sjov agilitystævne. Kurser Kreds 2 har i det forløbne år afholdt Basiskursus den 5. februar i Slagelse. Undervisere var Bitten von Aspern og Annette Engberg. Der deltog 11 personer på dette vellykkede kursus, heraf en LP elev og en hvalpe-elev fra kredsen foruden et par bestyrelsesmedlemmer. Basiskursus, samt beståelse af et adfærdskursus, som tidligere nævnt, vil fremover være et must for alle, der skal i gang med en eller anden form for uddannelse i DKK regi. Skuer v. Dan Hansen Den 14/ havde vi Stestrup skue; det blev som altid en hyggelig og god dag med ca. 150 hunde - rigtig flot. Den 11/ var det tid til det årlige Pinseskue, hvor vejret i år var meget afvekslende. Vi var i år tilbage på det normale antal hunde, ca en dejlig dag. Den 27/ prøvede vi igen Hundematch i Holbæk der deltog 21 hunde samt 5 til Barn og hund og Juniorhandling - dejlig stemning, skønt vejr, og tæt på en helside med flotte billeder i dagspressen dagen efter. Den 3/ var der i forbindelse med Slagelse Træningsplads 20 års jubilæum bl. a. også Hundematch også her deltog 21 hunde ligesom der også var Barn og hund konkurrence. Her var virkelig pyntet op med flag osv. Vores skuer har været en succes og vi kan kun takke alle de mange hjælpere og gode dommere. Også tak til vores mange sponsorer og alle deltagerne, som gør, at der også er en sund økonomi i vores skuer. Af forskellige årsager må jeg standse med arbejdet i Kreds 2 og hermed skuer. Tak. Ringtræning v. Lene Grann Det er gået godt rundt om på ringtræningspladserne; desværre har vi dog måttet stoppe ringtræningen i Vig p.g.a manglende kursister - en stor tak til Conni for at prøve. Det har været et spændende år med mange prøvelser. Håber I vil bruge den nye kontaktperson lige så tit som mig.

4 Hvalpe- og unghundemotivation I sæsonen 2004/2005 har vi tilbudt hvalpemotivation 4 steder i kredsen, nemlig i Gundsølille, Ringsted, Slagelse og Vig. Vi har tidligere kunnet tilbyde hvalpetræning i Herlufmagle også, men der har været så få tilmeldinger der, at holdene stort set ikke blev oprettet. Derfor findes muligheden for hvalpemotivation ikke længere i Herlufmagle. Til gengæld er der stor efter-spørgsel efter træning på de øvrige træningspladser, så stor at det er svært for ikke at sige umuligt at tilgodese efterspørgslen. Vi kunne godt bruge nogle flere hvalpeinstruktører på disse træningspladser. Selvom vi til stadighed er på jagt efter egnede instruktøremner blandt vore kursister, så kræver det, at disse har tid og lyst til at tage uddannelsen. Vi har i år to hvalpeelever, der er under uddannelse, og som snart skal til instruktørprøve, det såkaldte Modul 3. Den ene elev er i Vig og den anden i Slagelse. I Gundsølille havde vi sidste år en hvalpe-elev, som var tilmeldt modul 1, men som desværre ikke deltog i kurset alligevel. Til gengæld har de nu en ny hvalpeelev, som efter planen skal på Modul 1 til foråret. Familiehundekurser / kørekorttræning v. Helle Toft Nielsen Der har i 2004/2005 været tilbudt familiehundetræning og kørekorttræning i Ringsted og Slagelse. Det er et meget populært kursustilbud og rigtigt mange ønsker at deltage, hvilket er en meget positiv tendens. Lydighedstræning Vi har i det forløbne år haft lydighedstræning i Ringsted og Gundsølille. I Ringsted er de oven i købet så heldige, at de har fået en LP-elev, som tegner til at blive rigtig dygtig. Ved sidste generalforsamling kunne vi oplyse, at vi havde fået en ny LP elev i Slagelse. Desværre har vi måttet sige farvel til hende igen af personlige grunde. Og så gik det desværre hverken værre eller bedre end at vores LP-instruktør i Slagelse også af personlige grunde har måttet stoppe som instruktør. Af den grund kan vi desværre ikke længere tilbyde LP-træning i Slagelse. Officielle lydighedsprøver / kredsmesterskab Ved Kreds 2 s officielle lydighedsprøver 2. Pinsedag d. 16. maj var 53 hunde og førere oppe til prøve. Der var 25 hunde og førere, der blev belønnet med en 1. præmie. Ved kredsmesterskabet,samme dag vandt følgende personer: klasse 1: Bonnie Sperling fra Borup med Rottweiler Zuma s Dezign klasse 2: Mona Lund fra Gundsømagle med Shetland Sheepdog Firehøje s Sweet Sheila (opnåede det flotte resultat at få maximumpoint). klasse 3: Tina Jensen fra Høng med Australsk Cattledog Fairy Hill s Blue Falk Aey eliteklasse: Ole Jensen fra Kr. Hyllinge med Blandingshund Bastian Når vinderne afleverer Kredsens vandrepokal til næste år, vil de modtage en pokal som erstatning. Den er sponsoreret af firmaet Coverit. Dette firma har lovet, at de også fremover vil stå som sponsor for en erstatningspokal til KM vinderne. Flot.

5 Endelig kan vi oplyse, at Mona Lund her fra Kreds 2 har vundet DM i lydighed klasse 2 med sin shetland sheepdog "Firehøj's Sweet Sheila" med top point 220 point. Flottere kan det ikke blive. Agilitytræning På træningspladsen i Kirke Hyllinge har vi haft den store glæde at kunne byde velkommen til en ny AG-elev. På træningspladsen i Slagelse har der været rimelig tilslutning til træningen, dog har der ikke været så mange til de øvede hold. På træningspladsen i Regstrup, hvor der er selvtræning for ekvipager, der har trænet mindst 1 sæson, har træningen forløbet fint, men også her er der plads til flere - en af kredsmestrene er for øvrigt fra denne træningsplads. Officielt agilitystævne / kredsmesterskab v. Kate Schlüter Vores pinseskue i Køge blev igen i år en stor succes med stop for tilmeldinger før deadline. Der var 75 deltagere med i alt 273 starter fordelt med 13 små, 32 mellem og 30 store hunde. På dagen fik Tina Skotte Rindom fra Hvidovre med Shetland Sheepdog Zenza certifikat i agility; Susanne Miller fra Rødovre med Mellempudel Anton fik også certifikat og blev AGCHAMP på dagen. Endelig fik Pia Jensen fra Haslev med Dansk Svensk Gårdhund Vakse et certifikat i springklassen. Kredsmestrene for 2005 blev: Agility mellem hunde Hanne Egholm Hansen, Kalundborg, med Shetland Sheepdog Vaks Agility store hunde Susanne Prier Hansen, Ørslev, med Border Collie Bastian Spring mellem hunde Lone Hansen, Skælskør, med Beagle Oliver Spring store hunde Susanne Prier Hansen, Ørslev, med Border Collie Bastian Endelig kan vi fortælle, at Flemming Hansen fra Kreds 2 er blevet Danmarksmester for store hunde ved DM i agility med sin groenendael Kvina; Ved det netop afholdte VM i agility var der også hele 2 ekvipager fra Kreds 2, som var udtaget - nemlig Søren Gräs med sin border collie Zimba og Flemming Hansen med sin groenendael Kvina. Afslutning Ja, det var så bestyrelsens beretning. Der skal lyde en stor tak til kredsens engagerede instruktører, der gør et kæmpe arbejde for kredsens hunde og deres ejere. Tak til aspiranter og elever. Tak til alle aktive medlemmer som har gjort en indsat for kredsen i det forløbne år." På bestyrelsens vegne Kisser Pyrmov Formand for DKK's Kreds 2

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Årgang 9 Nr. 2 Maj 2012 - Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Læs om det hele inde i bladet

Læs om det hele inde i bladet vognen havde tilhørt hendes for nyligt afdøde mor, og nu skulle den sælges. Jeg var selvfølgelig meget yngre dengang, men åbenbart ikke klogere, for det der med, at man helst selv skal have lidt, eller

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere