SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb"

Transkript

1 SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013

2 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere Redskab til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Understøtter kvalitet og patientsikkerhed Medvirker til at optimere arbejdsgangene Rette data til rette sted på rette tid. 2

3 Målet med implementeringen er: At den enkelte medarbejder forstår baggrunden for samarbejdsaftalen ud fra samarbejdspartnerens synsvinkel At den enkelte medarbejder føler ansvar og ejerskab for samarbejdsaftalen At den enkelte medarbejder forstår at anvende samarbejdsaftalen i praksis At den enkelte medarbejder er bevidst om konsekvenser for samarbejdspartnere, hvis samarbejdsaftalen ikke følges At den enkelte medarbejder får undervisning og it-værktøjer, som kan digitalisere arbejdsgangene i samarbejdsaftalen At den enkelte medarbejder er bekendt med samarbejdsaftalen og Sygehus-hjemmepleje standarderne inden for eget arbejdsområde. 3

4 Grundprincipper i SAM:BO Sammenhængende borger/patientforløb Indsatsen afpasses efter behovet Udskrivningen begynder ved indlæggelsen Sammenhæng og fleksibilitet gennem dialog Borgeren / patienten inddrages 4

5 Fælles retningslinjer for udskrivningsplanlægning Retningslinjer for planlægning og dialog: Dialog mellem sygehus og kommune straks fra indlæggelsen Opnå sammenfald mellem færdigbehandlingstidspunkt og udskrivningstidspunkt. Færdigbehandlingstidspunkt afgøres af den ansvarlige sygehuslæge Udskrivningstidspunktet besluttes i dialog mellem sygehuset og kommunen. 5

6 Forløbene i SAM:BO Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Ambulante patientforløb Behandlingsforløb kortere end 48 timer - redigeret Behandlingsforløb længere end 48 timer - redigeret Indsatsen efter udskrivning Skadestueforløb - NY 6

7 Forløbene i SAM:BO Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Ambulante patientforløb Behandlingsforløb under 48 timer Behandlingsforløb over 48 timer Indsatsen efter udskrivning Skadestueforløb 7

8 Behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed uden væsentlige ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Planlagte behandlingsforløb af op til 2 døgns varighed, hvor ændringer i funktionsniveau og hjælpebehov er kendt på forhånd Ændringer Forløb ændret tidsfrist fra under 24 timer til under 48 timer Indlæggelsesrapporten skal sendes indenfor 8 timer i stedet for 24 timer Udskrivningsrapport erstatter telefonisk kontakt ved vanlig hjælp og hvis hjælpen starter senere end næste læsning. 8

9 Forløbene i SAM:BO Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Ambulante patientforløb Behandlingsforløb under 24 timer Behandlingsforløb over 48 timer Indsatsen efter udskrivning Skadestueforløb 9

10 Behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Kommunen afsender indlæggelsesrapport indenfor 8 timer Af mere end 2 døgns varighed For patienter, såvel nye som kendte i den kommunale hjemmepleje Og hvor der forventes mindre eller væsentlige ændringer i funktionsevne og dermed hjælpebehov Ændringer Forløb ændret tidsfrist fra under 24 timer til under 48 timer Indlæggelsesrapporten skal sendes indenfor 8 timer i stedet for 24 timer 10

11 Eksempel på patientforløb over 48 timer Borger køres på sygehus Borger registreres indlagt på sygehus Kommunen modtager indlæggelses-advis Borger registreres fraværende i det kommunale system. Sygehus modtager automatisk indlæggelsesrapportsuppleret med manuelle opdateringer.inden for 8 timer Dialog, mundtlig/skriftlig Sygehus sender Plejeforløbsplan senest 48 timer efter indlæggelsesstart Kvittering sendes af kommunen - stiller uddybende? være i dialog Aftale om udskrivning indgås Opfølgende elektronisk Plejeforløbsplan sendes til kommunen. Sygehus gennemfører udskrivningssamtale. Indhold dokumenteres. Sygehus sender udskrivelsesrapport og evt. GOP til kommunen 1 Kommunen modtager udskrivelsesadvis Borger modtager igen hjælp fra kommunen. Sygehus sender epikrise + evt. GOP til egen læge 11

12 Kompliceret udskrivning Væsentlige ændringer i borgerens/familiens situation i hjemmet eller i borgerens funktionsevne set i forhold til situationen før indlæggelsen Væsentlige ændringer i bopælskommunens indsats set i forhold til situationen inden indlæggelsen. I sygehusets vurdering af borgerens/patientens funktionsevne må medtænkes det mulige funktionstab ved selve udskrivningen og borgerens tilbagevenden til eget hjem. Væsentlige ændringer er eksempelvis: Etablering af døgnhjemmepleje, boligændring eller flytning til anden bolig, installation af hjælpemidler, etc. 12

13 Forløbene i SAM:BO Indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Ambulante patientforløb Behandlingsforløb under 24 timer Behandlingsforløb over 48 timer Indsatsen efter udskrivning Skadestueforløb 13

14 Kommunikation og samarbejde vedr. skadestueforløb: Borger fra kommune til skadestue Afgrænsning Kommunikation og samarbejde ved: Skadestueforløb Skadeklinikforløb Kommunens opgaver og ansvar Skadestuens opgaver og ansvar Kendt borger Hvor medarbejder er til stede i hjemmet, når borger sendes til skadestue. Medarbejderen kontakter straks skadestuen på telefon eller elektronisk via indlagt korrespondance. Der medsendes patientens medicin og medicinliste. Borgere, som pga. betydelig nedsat fysisk, psykisk eller sociale problemer: Kommunen afgør, om plejepersonalet ledsager borgeren på sygehuset. I tilfælde, hvor kommunen ikke sender ledsager med, skal borgeren have sygesikringskortet med eller der påsættes et ID-armbånd jf. samarbejdsaftalen om Ledsagelse og praktisk hjælp. Der medsendes et sæt tøj og et par sko til borgeren. Kendt borger Skadestue Kommunen Hvor medarbejder IKKE er til stede i hjemmet, når borgeren sendes til skadestuen Medarbejderen fra skadestuen ringer til kommunen for at indhente oplysninger, hvor dette er relevant for behandlingen på skadestuen. 14 Medarbejderen fra skadestuen stiller de spørgsmål skadestuen finder relevant til medarbejderen fra kommunen, som minimum: Medicinliste Habituel tilstand Årsag til indlæggelse Akut telefonnr. At opdaterede kontaktoplysninger findes på VisInfoSyd. Oplysningerne fra kommunen sendes via korrespondance eller gives pr. telefon.

15 Kommunikation og samarbejde vedr. skadestueforløb Afgrænsning Kommunikation og samarbejde ved: Skadestueforløb Skadeklinikforløb Kommunens opgaver og ansvar Skadestuens opgaver og ansvar Borger fra kommune til skadestue Kendt borger Hvor medarbejder er til stede i hjemmet, når borger sendes til skadestue. Medarbejderen kontakter straks skadestuen på telefon eller elektronisk via indlagt korrespondance. Der medsendes patientens medicin og medicinliste. Borgere, som pga. betydelig nedsat fysisk, psykisk eller sociale problemer: Kommunen afgør, om plejepersonalet ledsager borgeren på sygehuset. I tilfælde, hvor kommunen ikke sender ledsager med, skal borgeren have sygesikringskortet med eller der påsættes et ID-armbånd jf. samarbejdsaftalen om Ledsagelse og praktisk hjælp. Der medsendes et sæt tøj og et par sko til borgeren. Medarbejderen fra skadestuen stiller de spørgsmål skadestuen finder relevant til medarbejderen fra kommunen, som minimum: Medicinliste Habituel tilstand Årsag til indlæggelse Akut telefonnr. 15

16 Kommunikation og samarbejde vedr. skadestueforløb Afgrænsning Kommunikation og samarbejde ved: Skadestueforløb Skadeklinikforløb Kommunens opgaver og ansvar Skadestuens opgaver og ansvar Borger fra kommune til skadestue Kendt borger Skadestue Kommunen Hvor medarbejder IKKE er til stede i hjemmet, når borgeren sendes til skadestuen Medarbejderen fra skadestuen ringer til kommunen for at indhente oplysninger, hvor dette er relevant for behandlingen på skadestuen. At opdaterede kontaktoplysninger findes på VisInfoSyd. Oplysningerne fra kommunen sendes via korrespondance eller gives pr. telefon. 16

17 Kommunikation og samarbejde vedr. skadestueforløb Borger fra skadestue til hjemmet (For borger som har behov for kommunale ydelser/hjælp) Kendt borger Skadestuen Kommunen Kendt borger der sendes hjem efter behandling på skadestuen, som har behov for hjælp fra kommunen. Skadestuen sender elektronisk en indlagt korrespondance til kommunen. Hvor skadestuen forventer handling fra kommunens side inden næste tidspunkt for læsning af korrespondancemeddelelse, kontaktes kommunen pr. telefon. Kommunen læser korrespondancemeddelelser kl , og kl Ikke kendt borger der sendes hjem efter behandling på skadestuen. Ved behov ringer skadestuen til akuttelefonen i kommunen og aftaler det videre forløb med den vagthavende sygeplejerske. At opdaterede kontaktoplysninger findes på VisInfoSyd. 17

18 Forløb Under 48 timer Over 48 timer Ambulant Sam:Bo ændring Forløb ændret tidsfrist fra under 24 timer til under 48 timer Forløb ændret tidsfrist fra over 24 timer til over 48 timer Uændret Indlæggelsesrapporten skal sendes indenfor 8 timer i stedet for 24 timer Udskrivningsrapport erstatter telefonisk kontakt ved vanlig hjælp og hvis hjælpen starter senere end næste læsning. Indlæggelsesrapporten skal sendes indenfor 8 timer i stedet for 24 timer Ukompliceret udskrivelse Indlæggelsesrapport Udskrivningsrapport Telefonisk kontakt ved behov for hjælp inden næste læsning Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Kvittering for forløbsplan Udskrivningsrapport Kompliceret udskrivelse + Udvidet koordinering (Video, korrespondance, telefon eller fysisk fremmøde) 18

19 Hvordan aftales udskrivning? Forløb kortere end 48 timer: Indlagt korrespondance / udskrivningsrapport Telefon Ukomplicerede forløb længere end 48 timer: Plejeforløbsplan + kvittering fra kommunen + udskrivningsrapport Komplicerede forløb længere end 48 timer: Plejeforløbsplan + udvidet koordinering + udskrivningsplan Udvidet koordinering: Konference via videokonference, korrespondance eller fremmøde Skadestueforløb: Indlagt korrespondance Udskrivningsrapport Telefon 19

20 Kommunen læser korrespondance og udskrivningsrapporter kl , & alle uges 7 dage. Kommunen læser og kvitterer for forløbsplan/plejeforløbsplan på alle hverdage (mandag til fredag) kl til Sygehus Tjekker løbende meddelelser indlæggelse og ambulant besøg (Patienten er tilstede) Ambulatorierne læser 1. gang om dagen (patienter der ikke er tilstede) 20

21 Nuværende Indlæggelsesrapport ustruktureret (korrespondance) Nye standarder XDIS 16 Struktureret indlæggelsesrapport Forløbsplan ustruktureret (Korrespondance) XDIS 21 Nyt navn Struktureret Plejeforløbsplan Kvittering for forløbsplan (korrespondance) Uændret Udskrivningsrapport Ustruktureret (Korrespondance) XDIS 18 Struktureret Udskrivningsrapport Indlagt / ambulant Korrespondance Uændret 21

22 Hvor findes SAM:BO? Elektronisk udgave på VisInfoSyd og regionens hjemmeside opslagsform: Arbejdsudgave i relevante områder og afdelinger mv. (mappe kan vedligeholdes) 22

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere