Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør I mødet deltager: Afbud: Formand Per Tærsbøl Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Adm. direktør Jacob Brønnum Direktionssekretær Helle Andersen Vandchef Morten Timmermann Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen Bestyrelsesmedlem Steffen Agger Bestyrelsesmedlem Christian Holmer Hansen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Ansøgning om lånegaranti i Helsingør Kommune Vand A/S 5. Årsmøde og generalforsamling i Danva Vand A/S og Spildevand A/S 6. Revision af anlægsplan Servicemål prisloft 2016 Spildevand A/S 8. Servicemål prisloft 2016 Vand A/S 9. Fællesmøde med CTMK om spildevandsstrategi Spildevand A/S 10. Besigtigelsestur for bestyrelsen Vand A/S og Spildevand A/S 11. DANVA og ny kontingent struktur Vand A/S og Spildevand A/S Punkter til orientering: Regulering, rammevilkår & økonomi 12. Sammenligning af priser og takster Vand A/S og Spildevand A/S kvartal 2014 regnskab Vand A/S og Spildevand A/S Tavshedspligt ikke fraveget 14. Orientering om dom vedr. vejbidrag 15. Vandkvalitet Vand A/S Styringsmæssige relationer 16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 17. Kommunikation 18. Mødeplan Eventuelt - 1 -

2 Bilagsoversigt: Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Vand A/S Bilag 5.1 Invitation til Årsmøde Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 anlæg Bilag 6.2 Anlægsskema 2015 Bilag kvartalsregnskab 2014 Tavshedspligt ikke fraveget Bilag 13.2 Anlægsopfølgning 4. kvartal 2014 Tavshedspligt ikke fraveget - 2 -

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet. Intet at berette. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Intet at berette

4 Punkter til beslutning: 4. Ansøgning om lånegaranti i Helsingør Kommune Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Vand A/S Direktionen har vurderet lånebehovet for 2014 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør, er der behov for en kommunal lånegaranti over for KommuneKredit. Lånebekendtgørelsen regulerer hvilke anlægsinvesteringer, der er låneberettigede. Direktionen har sammen med selskabets revisor vurderet, at der er lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Vand A/S på 11. mio. ud af de samlede anlægsinvesteringer i 2014 på 29 mio. kr. For Spildevandsselskabet vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov. Vurdering af lånebehovet er sket ud fra de afholdte anlægsomkostninger, omfanget af historiske afskrivninger, indtægter fra tilslutningsbidrag, ekstraordinær effektiviseringsgevinster med videre. Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, hvorved Helsingør Kommune jf. lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti og beløbet belaster ikke Helsingør Kommunens låneramme. Lånegaranti og udbetaling fra KommuneKredit skal ske senest 31. marts 2015 for investeringer i regnskabsåret Bestyrelsen skal endeligt tage stilling til selskabets principper og politik for finansiering på april bestyrelsesmødet, herunder løbetid og renteform. Lånoptagelsen i er foretaget i konverterbare lån med variabel rente, således at disse eventuelt kan omlægges, når principperne er fastlagt. Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Erklæring fra PwC om berettigelse af beløbene er vedlagt. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 16. marts og den 23. marts i byrådet. Direktionen indstiller, at: Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 11 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

5 5. Årsmøde og generalforsamling i DANVA Bilag 5.1 Invitation til Årsmøde Årsmøde og generalforsamling i DANVA (med overnatning) Der holdes årsmøde og generalforsamling torsdag den 28. fredag den 29. maj 2015 på Radisson Blu H. C. Andersens Hotel i Odense. Alle kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeberettigede er FH s ledelse. Direktionen indstiller, at: Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i årsmødet i DANVA Bestyrelsen besluttede, at Jan Dam Christensen og Morten Timmermann deltager. Helle Andersen kontakter Bjørn Andersen og Steffen Agger for at høre, om de vil deltage

6 6. Revision af anlægsplan 2015 Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 anlæg Bilag 6.2 Anlægsskema 2015 Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Spildevand A/S Der søges om tillægsbevilling med TDKK Forsyning Helsingør påbegyndte en renovering af rådnetårnet på Helsingør Renseanlæg i Anlægget skulle tømmes for sand, som havde aflejret sig inde i tanken siden tankens etablering i Tømning og inspektion blev udført for dels driftsmidler og dels anlægsmidler og havde en samlet ramme på ca ,- kr. i 2014 regnskabet. Da det er første gang, tanken skulle tømmes, og det er eksplosive stoffer, som vi har med at gøre, havde vi valgt COWI som rådgiver. Under tømningen og den efterfølgende inspektion af tank og anlæg er renoveringen udvidet med følgende forhold: Omkostning til større kran, da Vejdirektoratet ikke inden for en overskuelig tid kunne tillade midlertidig tilladelse til at krydse fortovet langs Flyderborgvej. Udskiftning af omrører påkrævet, da slidte lejer og motor ikke kunne udskiftes og ombygges til den forventede belastning ved fremtidig drift af rådnetårnet. Da renoveringen ses som væsentlig, skal hele installationen opfylde nye ATEX regler (regler for anlæg med eksplosive stoffer), som er væsentlig skærpede siden Den tilknyttede gastank viste tegn på væsentlig trykskader som følge af overbelastning og skal renoveres. Inspektion af tankens indvendige sider viser mange overfladeskader, revner og eroderet beton. Ovenstående opgaver ses som nødvendige og renoveringsarbejdet er fortsat. Desværre betyder det omfattende merarbejde en ekstra udgift på 2 mio. kr., som direktionen ønsker en udvidelse af anlægsbevilling fra 3,5 til 5,5 mio.kr. på anlægsprojektet Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene. Direktionen indstiller, at Forslag til revision af anlægsplanen godkendes. Bestyrelsen godkendte indstillingen

7 7. Servicemål prisloft Spildevand A/S Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2015 indberette en række regnskabstal vedr og forventede investeringer i 2016 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af et prisloft 2016, som forventes at komme i høring i midten af august Eksisterende servicemål som ønskes videre ført i prisloft 2016 I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Spildevand fået tillæg for et særligt forhold vedr. husleje. Huslejen er til Naturstyrelsen for Nordkystens og Sydkystens Renseanlæg. Den samlede husleje er ca ,- kr., og i 2015 blev det særlige forhold vurderet til ,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i anmelde den samlede husleje som et særligt forhold. I prisloft 2015 har FH Spildevand fået godkendt nedenstående service- og miljømål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendte beløb i Badevandssikring( kr. som miljømål) Drift af kvalitetssikring /kloaktilsynsordn. ( kr. som servicemål) ,- kr ,- kr. Samlet værdi af service- og miljø mål 2016 er ,- kr. Det er kun drift af kvalitetssikring af kloak, som bestyrelsen skal godkende som servicemål i Badevandssikring er pålagt fra Helsingør Kommune. Nyt servicemål til prisloft 2016 Forsyning Helsingør er ved at udarbejde en ny spildevandsstrategi, som skal lægge retningslinjer for de kommende års indsats på bl.a. miljøområdet, hvor kommunale udlederkrav og statens vandplaner stiller krav til Forsyning Helsingør Desuden vil der være store forventning til Forsyning Helsingør om ikke alene at klimatilpasse egne anlæg, men også at bidrag til at kommunens klimatilpasningsplan opfyldes. Da klimatilpasningen formentlig vil være omfattende, bl.a. som følge af mange kystnære installationer, søges om servicemålsmidler til ansættelse af en klimaplanlægger, samt om midler til gennemførelse af et måleprogram, der skal øge vores viden om vandvejene og mulighederne for overfladisk afstrømning. Klimaplanlæggeren søges for en 3 årig ansættelse og midler skal hvert år søges i Forsyningssekretariatet. Klimaplanlægning og måleprogram TDKK I beløbet er indregnet omkostninger til husleje, adm. måleprogram og transport. Direktionen indstiller, at Forsyningssekretariatet til prisloft 2016 søges om fortsættelse af de eksisterende servicemål og om nyt servicemiljømål vedr. klimaplanlægning. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

8 8. Servicemål til prisloft Vand A/S Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2015 indberette en række regnskabstal vedr og forventede investeringer i 2016 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af et prisloft 2016, som forventes at komme i høring i midten af august Eksisterende forhold som ønskes videre ført i prisloft 2016 I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt et særligt forhold vedr. husleje. Huslejen er til Helsingør Komme for Solbakken Vandværk og til Naturstyrelsen for Hellebæk Vandværk. Den samlede husleje er ca ,- kr. pr. år., men i 2015 blev det særlige forhold kun vurderet til ,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i år anmelde den fulde huslejeudgift som et særligt forhold. I pisloft 2015 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt nedenstående servicemål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendt beløb i Produktion på 4 produktionslinjer /forsyningssikkerhed ( kr.) Drift af dokumenteret drikkevandssikkerhed/dds ( kr.) Ekstra vandprøver pga. forureningstrussel ( kr.) ,- kr ,- kr ,- kr. Samlet værdi af servicemål 2016 er ,- kr. Nyt servicemål til prisloft 2016 Efter den langvarige og alvorlige forurening af drikkevandet i Køge for 3-4 år siden, er reglerne og opmærksomheden blevet skærpet om etablering og drift af kontraventiler. Ventilerne inddeles i kategorier 1-5, hvor 1 findes i de fleste alm. husstandsmålere. Men mange husstande skal have kategori 2-3 på grund af køkkenmaskiner tilkoblet nettet, f.eks. køleskabe med ismaskiner (amerikanske køleskabe) og Quooker kogende vandhaner. Ligeledes har mange spa bade og badekar, der ligeledes kræver kategori 2-3. På tilsvarende vis har mange virksomheder kaffemaskiner og produktionsanlæg, som er tilkoblet vandforsyningen og her kan kategori 4-5 være nødvendigt. Et tjek på egne vandværk og renseanlæg viste flere manglende kontraventiler og vi må derfor formode, at også øvrige virksomheder mangler tidssvarende og lovpligtige kontraventiler. Der søges derfor om servicemålsmidler til ansættelse af en medarbejder i 2 år til kontrol af ventiler på de ca. 700 virksomheder, som er så store vandforbrugere, at de får rabat på spildevandsafledningen. Desuden skal medarbejderen gennemfører kampagner overfor private vandforbrugere. Der søges om følgende service- og miljømål til prisloft 2016: Kampagne vedr. kontraventiler ,- kr. I beløbet er indregnet omkostninger til husleje, adm. og transport. Direktionen indstiller, at Forsyningssekretariatet til prisloft 2016 søges om fortsættelse af de eksisterende servicemål og om nyt servicemål vedr. kontraventiler. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

9 9. Fællesmøde med CTMK om spildevandsstrategi På bestyrelsens seminar, i september 2014, blev udkastet til en spildevandsstrategi drøftet. Da dele af strategiens indhold, er afhængig af kommunens spildevandsplan og klimatilpasningsplan, blev det anbefalet, at der blev holdt et fællesmøde mellem bestyrelsen og TMK udvalget. Siden september har direktionen arbejdet videre med spildevandsstrategien og har i dag et tydligt behov for at få flere elementer med i den kommunale planlægning og myndighedsudøvelse. Nedenfor er listet mulige emner op, som Forsyning Helsingør og TMK udvalget kunne drøfte: Serviceniveau på private og kommunale vandløb Serviceniveau på Forsyning Helsingør s ledninger (ændring af spildevandsplanen) Drøftelse af skybrudssikring, f.eks. samme niveau over alt, eller stedsspecifikt Drøftelse af afledningsret (regnvand). F.eks. afledning fra 30% eller 50% bebyggelse Håndhævelse af en afledningsret, f.eks. indarbejdes i lokalplaner Øget samarbejde, f.eks. afholdelse af workshop og temadage om prioritering af klimatilpasning, Prioritering af indsats vedr. statens vandplaner og lokale miljøkrav. Ledende medarbejdere i Center for Teknik, Miljø, og Klima støtter forslaget om et fællesmøde. I forhold til en færdiggørelse af spildevandsstrategien er det direktionens forslag, at mødet holdes inden udgangen af maj Direktionen indstiller, at Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktion til at indgå en aftale med formanden for TMKudvalget, Johannes Hecht- Nielsen, om et snarligt fælles møde til bl.a. at drøfte ovenstående forhold. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

10 10. Besigtigelsestur for bestyrelsen Forsyning Helsingør har udarbejdet en strategi for vandforsyningen. Vi kalder den Fra vand til fødevare, hvor vi gerne vil indarbejde de erfaring som fødevarevirksomheder har gjort om kvalitet, hygiejne og forsyningssikkerhed. Udarbejdelsen af strategien bygger på den dystre kendsgerning, at ca. 40 % af vandforureningerne er skabt på vandværket eller i vandtankene. Et tal som vi gerne skulle bring ned. Strategien kan kort opdeles i 4 temaer: Sikring af eksisterende vandtanke, bl.a. overdækning af tanken i Hellebæk. Ny indvindingsstrategi, der dels tager højde for forureningstrusler, dels udnytter grundvandsressourcen på en bægerdygtig måde. Indførsel af dokumenteret drikkevandssikkerhed, som bl.a. er certificering, etablering af hygiejnezoner og efteruddannelse af personale. Værkdesign. Dvs. ombygning af eksisterende værk til 2 strenget produktion og planlægningen af nyt vandværk i Snekkersten. Strategiarbejdet skrider fremad og i 2015 påbegyndes overdækningen af Hellebæk, konsulenter opstarter arbejdet med indvindingsstrategien, certificeringen gennemføres og vi påbegynder arbejdet med værkdesign. I værkdesignet indgår dels en etablering af 2 strenget produktionssystem på Hellebæk Vandværk. Dels skal funktionskravene til et nyt vandværk formuleres, så evt. ansøgninger om tilladelser, projektering og udbud kan startes op. Efter direktionens plan, skal bestyrelsen i efteråret ved budgetforhandlingerne tage stilling til denne væsentlige fase af vandstrategien, - et nyt vandværk i Snekkersten. Forud for denne drøftelse og beslutning i bestyrelsen, er det direktionens anbefaling, at bestyrelsen kommer rundt og ser aktuelle nye vandværker. Både på Sjælland og det øvrige Danmark, er der flere nye vandværker under opførsel. En besigtigelse vil give bestyrelsen et bedre grundlag for at træffe beslutning om et evt. nyt vandværk. Direktionen anbefaler turen gennemføres i slutningen af september eller starten af oktober. Afhængigt af bestyrelsens ønsker, kan turen indbefatte en overnatning eller begrænses til en enkelt dag. Direktionen indstiller, at Bestyrelsen bemyndiger formanden til at arrangerer en tur i efteråret til nye vandværker i Danmark. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

11 11. Danva og ny kontingentstruktur Vand- og spildevandsselskabernes brancheforening, DANVA, har varslet en ny struktur for kontingent opkrævning hos de stemmeberettigede medlemmer. Forslag om den nye struktur har været i høring i perioden 3. til 22. februar DANVA bestyrelse vil på den kommende generalforsamling den 28. maj 2015 og med baggrund af de modtagne bemærkninger, fremsætte forslag om ændring af kontingentstrukturen med virkning fra 1. januar Det er DANVA s bestyrelse, som har sat strukturændringen i gang, da de mener der er behov for en mere robust kontingentstruktur, der i højere grad end den nuværende, er forberedt på de forventede fusioner mellem medlemsselskaberne. Den nye struktur er en blanding af nye elementer og en videreførelse af flere af de nuværende elementer i kontingentstrukturen. I det følgende nævnes nogle eksempler: En simpel struktur ønskes, basseret på vandmængden. Sammenhæng mellem kontingentets størrelse og antal stemmer. Beregningsgrundlag på vandindvinding, vand behandling, distribution af vand, transport af spildevand og behandling af spildevand. Fra få trin til en mere lineær sammenhæng mellem vandmængderne og kontingentets størrelse Indførsel af en basispris, f.eks ,- kr. for trin 1. Benchmarking finasieres over kontingentet (i dag brugerbetalt) Den nye struktur giver nogle selskaber et lavere kontingent end i dag, og andre få et højere. DANVAs foreløbige beregning viser, at ca. 1/3 får et lavere kontingent, 1/3 får uændret og 1/3 får et højere. Forsyning Helsingør vil få en stigning på ca kr. pr. år, svarende til ca. 18 % højere takst. Set med Forsyning Helsingørs briller, er det en fordel med den kontingent betalte benchmarking. I dag er det kun ca. 2/3 dele af selskaberne, som laver DANVAs benchmarking og det giver et svagere resultat og svækker DANVA som lobbyvirksomhed. Afslutningsvis skal nævnes, at kontingent til DANVA betragtes af Forsyningssekretariatet som en 1:1 udgift. Det vil sige, at kontingent forhøjelse kan lægges ovenpå taksten og rammes ikke af et besparelseskrav. Direktionen indstiller at, Bestyrelsen tager kontingentstrukturen til efterretning Forsyning Helsingørs repræsentant ved generalforsamlingen bemyndiges til at stemme for en ændring af kontingentstrukturen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

12 Punkter til orientering: Regulering, rammevilkår & økonomi 12. Sammenligning af priser og takster Her kort opsummering over taksterne i FH for 2015, hvor afgifter der gør sig gældende indenfor hvert forsyningsområde samt øvrige oplysninger om moms, skat mv. er oplyst. VAND For 2015 opkræves der en statsafgift på 5,86 kr./m3 mod 5,46 kr./m3 vand i 2014, hertil skal indregnes moms. Der indregnes endvidere et drikkevandsbidrag på 0,67 kr./m3 plus moms Drikkevandsbidraget forventes udfaset i 2017 og formålet med bidraget er at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsopland og områder, som er særligt følsomme over for forurening. SPILDEVAND For Spildevand opkræves ingen særskilte afgifter til staten. Der indbetales en statsafgift på rensningsanlæggene, som beløber sig til 2,2 mio. kr., eller svarende til ca. 0,75 kr./m3. Hertil kommer moms af omsætningen. FORSYNING HELSINGØR SAMLET Prisudviklingen siden dannelsen af Forsyning Helsingør fremgår af nedenstående tabel. Som det ses har priserne de seneste 4 år stort set været de samme, heri indregnet almindelig inflation på ca. 10%. Med andre ord, det er blevet ca. 10% billigere at være kunde i Forsyning, svarende til en besparelse på lidt mindre end kr. om året. De ovenfor nævnte stigninger i afgifterne på vand er heller ikke slået igennem, så de effektiviseringsforbedringer FH har gennemført, er kommet kunderne til gode fuldt ud

13 Sammenligning med de øvrige forsyningsselskaber i Nordsjælland ser for 2015 således ud: 2015 sammenlignet med andre Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter Årlige beløb VAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år SPILDEVAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Samlet Samlet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at de ca. 10 % er den samlede udvikling i forbrugerpriser siden 2010 iflg. DKs statistik. Fra 2014 til 2015 er der tale om et fals (deflation) på 0,1%

14 kvartalsregnskab 2014 Tavshedspligt er ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

15 14. Orientering af dom vedr. vejbidrag Østre Landsret gav Slagelse Kommunen medhold i en sag efter stoploven. Fra Forsyningssekretariatets hjemmeside fremgår følgende: Pressemeddelelse februar 2015 Østre Landsret har taget Slagelse Kommunes påstand om ugyldighed af Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag til følge. Forsyningssekretariatet frifindes for at betale erstatning til kommunen. Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger: Det her er et vigtigt og principielt område for os. Det har hele tiden været vores opfattelse, at Forsyningssekretariatet har til opgave at føre tilsyn med, at kommunerne ikke uretmæssigt trækker penge ud af vandselskaberne. Dommen fra Østre Landsret begrænser vores muligheder for at gribe ind, så nu vil vi nærlæse dommen, og tage stilling til, om vi vil anke den til Højesteret. Sagen handler om, hvorvidt Forsyningssekretariatet må gribe ind over for kommunernes betaling for afledning af vand fra de kommunale veje. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at et stort antal danske kommuner betalte for lidt i vejbidrag til de lokale spildevandsselskaber i perioden Sammenlagt vurderede Forsyningssekretariatet, at kommunerne betalte cirka 385 millioner kroner for lidt i perioden fordelt på godt 300 sager. To af sagerne vedrørte Slagelse Kommune. På vegne af Slagelse Kommune har Kommunernes Landsforening (KL) lagt sag an mod Forsyningssekretariatet. KL har ønsket to af Forsyningssekretariatets tidligere afgørelser underkendt. Afgørelserne har medført, at Slagelse Kommune er blevet trukket i bloktilskud fra staten. Kommunerne fastsætter selv størrelsen på det såkaldte vejbidrag, som de betaler til spildevandsselskaberne. Vejbidraget skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med at aflede vand fra kommunens veje til kloakkerne. Den enkelte kommune indberetter hvert år rådighedsbeløb til Forsyningssekretariatet, der skal godkende indberetningen. Det følger af stoploven, der gælder for kommuner, der ejer vand- og spildevandsforsyninger. For Forsyning Helsingør kan dommen få stor betydning, da Helsingør Kommune i 2013 valgte at betale 13,4 mio. kr. til Forsyning Helsingør, netop for at undgå at blive trukket efter stoploven. Helsingør Kommune tog dog forbehold til evt. tilbagebetaling, hvis Forsyningssekretariatets afgørelse blev omstødt. Det er der det som nu er sket, dog ved vi endnu ikke om dommen bliver anket. Til orientering kan oplyses, at de 13,4 mio. kr. er tilgået Forsyning Helsingør Spildevand. Selskabet fik det pågældende et overskud og er bl.a. derfor blev trukket i skat af dele af beløbet. En tilbagebetaling vil derfor have væsentlig betydning for selskabet. Når sagen er yderligere afklaret vil bestyrelsen blive orienteret på ny

16 15. Vandkvalitet Forsyning Helsingør indvinder fra 26 boringer i oplandet til vores 4 vandværker. På hver boring foretages den lovpligtige boringskontrol hvert 4. år. Kontrollen omfatter en række nedbrydningsstoffer fra pesticider. Desuden foretages en kontrol for perklorethylen på boringerne i Espergærde hvert 4. år. På vores store kildeplads ved Kohaven i Hellebæk, ligger 6 af de i alt 9 boring, som er knyttet til Hellebæk Vandværk. Boring DGU er den boring, der ligger længst mod vest og nærmest Skibstrup Affaldscenter og vurderes som værende udsat, i forhold til en mulig forurening fra den gamle losseplads på Skibstrup Affaldscenter. Som den eneste boring, har der siden 2000 været muligt at detektere pesticidrester i boring DGU Ved sidste lovpligtige boringskontrol i 2013 og ved en ekstra kontrol i december 2014, blev der påvist 4-CPP (restprodukt af phonoxysyrer), mechlorprop og ethylenthiourea.. Der er ingen grænseværdier for pesticider i boringerne, men der er lovkrav for indholdet i drikkevandet fra vandværket. Værdien for hvert enkelt pesticid må ikke overstige 0,10 µg/l og summen af alle pesticider må ikke overstige 0,50 µg/l. Forsyning Helsingør har således mulighed for at fortynde sig ud af vandkvalitetsproblemet, og der er ej heller påvist pesticidrester i drikkevandet. Vandet fra værkerne bliver kontrolleret for pesticidrester med den ½ årlige kontrol. Nedenfor er vist analyseresultater siden 2000 for udvalgte parametre for boring DGU (detektionsgrænse 0,010 µg/l): År Prøve nr Prøvemærke Udtaget dato 4-CPP i µg/l Ethylenthiourea i µg/l Mechlorprop i µg/l ,036 <0, Prøve mrk ,033 <0, B <0, B , <0,01 <0, <0,01 <0, Prøvehane ,20 0,010 0, Prøvehane ,13 0,010 0,017 Som det ses af ovennævnte tabel, har fundene tidligere været sporadiske. Men med fundene i 2013 og 2014 har vi påvist et regelmæssigt indhold af pesticidrester. En fortsat udnyttelse af boringen og en fortynding af indholdet af pesticidresterne, vil nok kunne forsvares ud fra grænseværdierne i lovgivningen, men det vil stride imod Helsingør Kommunes Vandforsyningsplan Heri er nævnt, at vandforsyningen i videst muligt omfang skal baseres på naturligt og rent grundvand. Den nye viden om pesticidrester vil indgå i direktionens arbejde med en ny indvindingsstrategi, og er et element i den nye vandstrategi (fra vand til fødevarer). Vandindvindingsstrategien udarbejdes i tæt samarbejde med Helsingør Kommune og både den nye viden om pesticider og den eksisterende viden om øvrige forureningskilder, vil indgå i planer for en langsigtet og bægerdygtig udnyttelse af grundvandsmagasinerne, så vi fortsat kan basere vores vandindvinding på rent grundvand. Indtil den nye vandindvindingsstrategi foreligger, formentlig i 2016, vil Forsyning Helsingør fortsat bruge boring DGU , dog i mindst muligt omfang

17 Styringsmæssige relationer 16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 13. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

18 17. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Ingen aktuelle sager

19 18. Mødeplan april Kl maj Kl juni Kl august Kl november Kl december Kl Bestyrelsen besluttede, at ændre mødet den 9. december 2015 til torsdag den 3. december 2015, da formand og næstformand er indkaldt til andet møde den 9. december. 19. Eventuelt Intet at berette

20 Forsyning Helsingør Vand A/S Administrerende direktør Jacob Brønnum Haderslevvej Helsingør 18. februar 2015 Til Forsyning Helsingør Vand A/S og Helsingør Kommune Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i Ledelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2014 opgjort anlægsinvesteringen for 2014 til DKK 29 mio. Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 10 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 34 % af de samlede opgjorte anlægsinvesteringer. Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Ved den foretagne gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at opgørelsen af investeringen for 2014 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer. Med venlig hilsen Per Timmermann Statsautoriseret revisor Michael Bak Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

21

22

23 Budgetopfølgning anlæg 2015 samt realiseret pr. 18/2 2015, TDKK Projekt Realiseret ÅTD Budget 2015 Afvigelse Forventet afsluttet Budget ændringer Forslag til rev. Budget pr. 25/ Kommentarer 40 Forsyning Helsingør Vand A/S Andre Anlæg VAND3 - Biler, udskiftning VAND5 - Minigraver, udskiftning Distribution VAND1 - Ledningsarbejde internt VAND2 - Ledningsarbejde eksternt VAND4 - Ventiler og stophaner (arbejde fra målerprojekt VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk Produktion senere VAND10 - Todeling af Hellebæk vandværk VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk VAND7 - Overfladebehandling rentvandstank Hellebæk senere 500 VAND8 - Boringer VAND9 - Værkdesign senere Forsyning Helsingør Spildevand A/S Andre Anlæg SPV7 - Køb og udskiftning af småmaskinel Distribution SPV1 - Strømpeforing og TV-inspektion SPV10 - Opsamling slidlag, arkæolog mv SPV11 - Skitseprojektering og opklaring senere SPV12 - Vandplanstiltag senere 500 SPV13 - Pumpestationer og Trykledninger - almen renovering SPV2 - Oprensning af søer SPV3 - Mindre saneringsopgaver - eksterne SPV4 - Mindre anlægsopgaver - Kloakteam SPV5 - Ombygning af bassin ved Mads Holmsvej SPV6 - Gennemgang af alle små bygværker og ledninger SPV8 - Regnvand væk fra fællessystem SPV9 - Ny kloak i åben land Produktion SPV15 - Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene Renoveringer rådnetank skal foretages - se rev. anlægsbeskrivelse SPV16 - Fosforanlæg SPV17 - Skruepresseranlæg/decanter på Helsingør renseanlæg SPV2 - Oprensning af søer Hovedtotal L:\HR & Admin - FHH&A\Generelt\Bestyrelsesmøder\FH\2015\Spildevand og vand\01 Bestyrelsesmøde 25. februar 2015\02_Bilag\6.1 Budgetopfølgning 2015 ANLÆG Vand+SPV.xlsxAnlægsprojekter 1 / :56

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2016 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: 14.45-15.45 Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 06-06-2013 kl. 9:00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 27. april 2016 Tidspunkt: 12.00 13.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, i Helsingør

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Metodenotat Oktober 2016 Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen Herning, den 19.10.2010 Dagorden til bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S Dato: 14.10.2010 Tid: 9.00 Sted: Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b, Til stede: Bestyrelse: Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 7. marts 2016, kl. 18:30 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 35 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 14. februar 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen (Afbud) Lars

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere