Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør I mødet deltager: Afbud: Formand Per Tærsbøl Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Adm. direktør Jacob Brønnum Direktionssekretær Helle Andersen Vandchef Morten Timmermann Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen Bestyrelsesmedlem Steffen Agger Bestyrelsesmedlem Christian Holmer Hansen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Ansøgning om lånegaranti i Helsingør Kommune Vand A/S 5. Årsmøde og generalforsamling i Danva Vand A/S og Spildevand A/S 6. Revision af anlægsplan Servicemål prisloft 2016 Spildevand A/S 8. Servicemål prisloft 2016 Vand A/S 9. Fællesmøde med CTMK om spildevandsstrategi Spildevand A/S 10. Besigtigelsestur for bestyrelsen Vand A/S og Spildevand A/S 11. DANVA og ny kontingent struktur Vand A/S og Spildevand A/S Punkter til orientering: Regulering, rammevilkår & økonomi 12. Sammenligning af priser og takster Vand A/S og Spildevand A/S kvartal 2014 regnskab Vand A/S og Spildevand A/S Tavshedspligt ikke fraveget 14. Orientering om dom vedr. vejbidrag 15. Vandkvalitet Vand A/S Styringsmæssige relationer 16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 17. Kommunikation 18. Mødeplan Eventuelt - 1 -

2 Bilagsoversigt: Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Vand A/S Bilag 5.1 Invitation til Årsmøde Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 anlæg Bilag 6.2 Anlægsskema 2015 Bilag kvartalsregnskab 2014 Tavshedspligt ikke fraveget Bilag 13.2 Anlægsopfølgning 4. kvartal 2014 Tavshedspligt ikke fraveget - 2 -

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet. Intet at berette. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Intet at berette

4 Punkter til beslutning: 4. Ansøgning om lånegaranti i Helsingør Kommune Bilag 4.1 PWC Erklæring Forsyning Helsingør Vand A/S Direktionen har vurderet lånebehovet for 2014 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør, er der behov for en kommunal lånegaranti over for KommuneKredit. Lånebekendtgørelsen regulerer hvilke anlægsinvesteringer, der er låneberettigede. Direktionen har sammen med selskabets revisor vurderet, at der er lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Vand A/S på 11. mio. ud af de samlede anlægsinvesteringer i 2014 på 29 mio. kr. For Spildevandsselskabet vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov. Vurdering af lånebehovet er sket ud fra de afholdte anlægsomkostninger, omfanget af historiske afskrivninger, indtægter fra tilslutningsbidrag, ekstraordinær effektiviseringsgevinster med videre. Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, hvorved Helsingør Kommune jf. lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti og beløbet belaster ikke Helsingør Kommunens låneramme. Lånegaranti og udbetaling fra KommuneKredit skal ske senest 31. marts 2015 for investeringer i regnskabsåret Bestyrelsen skal endeligt tage stilling til selskabets principper og politik for finansiering på april bestyrelsesmødet, herunder løbetid og renteform. Lånoptagelsen i er foretaget i konverterbare lån med variabel rente, således at disse eventuelt kan omlægges, når principperne er fastlagt. Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Erklæring fra PwC om berettigelse af beløbene er vedlagt. Sagen skal behandles i økonomiudvalget den 16. marts og den 23. marts i byrådet. Direktionen indstiller, at: Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 11 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

5 5. Årsmøde og generalforsamling i DANVA Bilag 5.1 Invitation til Årsmøde Årsmøde og generalforsamling i DANVA (med overnatning) Der holdes årsmøde og generalforsamling torsdag den 28. fredag den 29. maj 2015 på Radisson Blu H. C. Andersens Hotel i Odense. Alle kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeberettigede er FH s ledelse. Direktionen indstiller, at: Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i årsmødet i DANVA Bestyrelsen besluttede, at Jan Dam Christensen og Morten Timmermann deltager. Helle Andersen kontakter Bjørn Andersen og Steffen Agger for at høre, om de vil deltage

6 6. Revision af anlægsplan 2015 Bilag 6.1 Budgetopfølgning 2015 anlæg Bilag 6.2 Anlægsskema 2015 Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Spildevand A/S Der søges om tillægsbevilling med TDKK Forsyning Helsingør påbegyndte en renovering af rådnetårnet på Helsingør Renseanlæg i Anlægget skulle tømmes for sand, som havde aflejret sig inde i tanken siden tankens etablering i Tømning og inspektion blev udført for dels driftsmidler og dels anlægsmidler og havde en samlet ramme på ca ,- kr. i 2014 regnskabet. Da det er første gang, tanken skulle tømmes, og det er eksplosive stoffer, som vi har med at gøre, havde vi valgt COWI som rådgiver. Under tømningen og den efterfølgende inspektion af tank og anlæg er renoveringen udvidet med følgende forhold: Omkostning til større kran, da Vejdirektoratet ikke inden for en overskuelig tid kunne tillade midlertidig tilladelse til at krydse fortovet langs Flyderborgvej. Udskiftning af omrører påkrævet, da slidte lejer og motor ikke kunne udskiftes og ombygges til den forventede belastning ved fremtidig drift af rådnetårnet. Da renoveringen ses som væsentlig, skal hele installationen opfylde nye ATEX regler (regler for anlæg med eksplosive stoffer), som er væsentlig skærpede siden Den tilknyttede gastank viste tegn på væsentlig trykskader som følge af overbelastning og skal renoveres. Inspektion af tankens indvendige sider viser mange overfladeskader, revner og eroderet beton. Ovenstående opgaver ses som nødvendige og renoveringsarbejdet er fortsat. Desværre betyder det omfattende merarbejde en ekstra udgift på 2 mio. kr., som direktionen ønsker en udvidelse af anlægsbevilling fra 3,5 til 5,5 mio.kr. på anlægsprojektet Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene. Direktionen indstiller, at Forslag til revision af anlægsplanen godkendes. Bestyrelsen godkendte indstillingen

7 7. Servicemål prisloft Spildevand A/S Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2015 indberette en række regnskabstal vedr og forventede investeringer i 2016 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af et prisloft 2016, som forventes at komme i høring i midten af august Eksisterende servicemål som ønskes videre ført i prisloft 2016 I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Spildevand fået tillæg for et særligt forhold vedr. husleje. Huslejen er til Naturstyrelsen for Nordkystens og Sydkystens Renseanlæg. Den samlede husleje er ca ,- kr., og i 2015 blev det særlige forhold vurderet til ,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i anmelde den samlede husleje som et særligt forhold. I prisloft 2015 har FH Spildevand fået godkendt nedenstående service- og miljømål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendte beløb i Badevandssikring( kr. som miljømål) Drift af kvalitetssikring /kloaktilsynsordn. ( kr. som servicemål) ,- kr ,- kr. Samlet værdi af service- og miljø mål 2016 er ,- kr. Det er kun drift af kvalitetssikring af kloak, som bestyrelsen skal godkende som servicemål i Badevandssikring er pålagt fra Helsingør Kommune. Nyt servicemål til prisloft 2016 Forsyning Helsingør er ved at udarbejde en ny spildevandsstrategi, som skal lægge retningslinjer for de kommende års indsats på bl.a. miljøområdet, hvor kommunale udlederkrav og statens vandplaner stiller krav til Forsyning Helsingør Desuden vil der være store forventning til Forsyning Helsingør om ikke alene at klimatilpasse egne anlæg, men også at bidrag til at kommunens klimatilpasningsplan opfyldes. Da klimatilpasningen formentlig vil være omfattende, bl.a. som følge af mange kystnære installationer, søges om servicemålsmidler til ansættelse af en klimaplanlægger, samt om midler til gennemførelse af et måleprogram, der skal øge vores viden om vandvejene og mulighederne for overfladisk afstrømning. Klimaplanlæggeren søges for en 3 årig ansættelse og midler skal hvert år søges i Forsyningssekretariatet. Klimaplanlægning og måleprogram TDKK I beløbet er indregnet omkostninger til husleje, adm. måleprogram og transport. Direktionen indstiller, at Forsyningssekretariatet til prisloft 2016 søges om fortsættelse af de eksisterende servicemål og om nyt servicemiljømål vedr. klimaplanlægning. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

8 8. Servicemål til prisloft Vand A/S Forsyning Helsingør skal inden 15. april 2015 indberette en række regnskabstal vedr og forventede investeringer i 2016 til Forsyningssekretariatet. Desuden skal Forsyning Helsingør ansøge om godkendelse af service- og miljømål, og anmelde særlige forhold. Alle indberetninger og ansøgninger indgår i Forsyningssekretariatets vurdering og udarbejdelse af et prisloft 2016, som forventes at komme i høring i midten af august Eksisterende forhold som ønskes videre ført i prisloft 2016 I prisloft 2015 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt et særligt forhold vedr. husleje. Huslejen er til Helsingør Komme for Solbakken Vandværk og til Naturstyrelsen for Hellebæk Vandværk. Den samlede husleje er ca ,- kr. pr. år., men i 2015 blev det særlige forhold kun vurderet til ,- kr. af Forsyningssekretariatet. Direktionen vil igen i år anmelde den fulde huslejeudgift som et særligt forhold. I pisloft 2015 har Forsyning Helsingør Vand fået godkendt nedenstående servicemål, der alle søges igen. I parentes er vist de godkendt beløb i Produktion på 4 produktionslinjer /forsyningssikkerhed ( kr.) Drift af dokumenteret drikkevandssikkerhed/dds ( kr.) Ekstra vandprøver pga. forureningstrussel ( kr.) ,- kr ,- kr ,- kr. Samlet værdi af servicemål 2016 er ,- kr. Nyt servicemål til prisloft 2016 Efter den langvarige og alvorlige forurening af drikkevandet i Køge for 3-4 år siden, er reglerne og opmærksomheden blevet skærpet om etablering og drift af kontraventiler. Ventilerne inddeles i kategorier 1-5, hvor 1 findes i de fleste alm. husstandsmålere. Men mange husstande skal have kategori 2-3 på grund af køkkenmaskiner tilkoblet nettet, f.eks. køleskabe med ismaskiner (amerikanske køleskabe) og Quooker kogende vandhaner. Ligeledes har mange spa bade og badekar, der ligeledes kræver kategori 2-3. På tilsvarende vis har mange virksomheder kaffemaskiner og produktionsanlæg, som er tilkoblet vandforsyningen og her kan kategori 4-5 være nødvendigt. Et tjek på egne vandværk og renseanlæg viste flere manglende kontraventiler og vi må derfor formode, at også øvrige virksomheder mangler tidssvarende og lovpligtige kontraventiler. Der søges derfor om servicemålsmidler til ansættelse af en medarbejder i 2 år til kontrol af ventiler på de ca. 700 virksomheder, som er så store vandforbrugere, at de får rabat på spildevandsafledningen. Desuden skal medarbejderen gennemfører kampagner overfor private vandforbrugere. Der søges om følgende service- og miljømål til prisloft 2016: Kampagne vedr. kontraventiler ,- kr. I beløbet er indregnet omkostninger til husleje, adm. og transport. Direktionen indstiller, at Forsyningssekretariatet til prisloft 2016 søges om fortsættelse af de eksisterende servicemål og om nyt servicemål vedr. kontraventiler. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

9 9. Fællesmøde med CTMK om spildevandsstrategi På bestyrelsens seminar, i september 2014, blev udkastet til en spildevandsstrategi drøftet. Da dele af strategiens indhold, er afhængig af kommunens spildevandsplan og klimatilpasningsplan, blev det anbefalet, at der blev holdt et fællesmøde mellem bestyrelsen og TMK udvalget. Siden september har direktionen arbejdet videre med spildevandsstrategien og har i dag et tydligt behov for at få flere elementer med i den kommunale planlægning og myndighedsudøvelse. Nedenfor er listet mulige emner op, som Forsyning Helsingør og TMK udvalget kunne drøfte: Serviceniveau på private og kommunale vandløb Serviceniveau på Forsyning Helsingør s ledninger (ændring af spildevandsplanen) Drøftelse af skybrudssikring, f.eks. samme niveau over alt, eller stedsspecifikt Drøftelse af afledningsret (regnvand). F.eks. afledning fra 30% eller 50% bebyggelse Håndhævelse af en afledningsret, f.eks. indarbejdes i lokalplaner Øget samarbejde, f.eks. afholdelse af workshop og temadage om prioritering af klimatilpasning, Prioritering af indsats vedr. statens vandplaner og lokale miljøkrav. Ledende medarbejdere i Center for Teknik, Miljø, og Klima støtter forslaget om et fællesmøde. I forhold til en færdiggørelse af spildevandsstrategien er det direktionens forslag, at mødet holdes inden udgangen af maj Direktionen indstiller, at Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktion til at indgå en aftale med formanden for TMKudvalget, Johannes Hecht- Nielsen, om et snarligt fælles møde til bl.a. at drøfte ovenstående forhold. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

10 10. Besigtigelsestur for bestyrelsen Forsyning Helsingør har udarbejdet en strategi for vandforsyningen. Vi kalder den Fra vand til fødevare, hvor vi gerne vil indarbejde de erfaring som fødevarevirksomheder har gjort om kvalitet, hygiejne og forsyningssikkerhed. Udarbejdelsen af strategien bygger på den dystre kendsgerning, at ca. 40 % af vandforureningerne er skabt på vandværket eller i vandtankene. Et tal som vi gerne skulle bring ned. Strategien kan kort opdeles i 4 temaer: Sikring af eksisterende vandtanke, bl.a. overdækning af tanken i Hellebæk. Ny indvindingsstrategi, der dels tager højde for forureningstrusler, dels udnytter grundvandsressourcen på en bægerdygtig måde. Indførsel af dokumenteret drikkevandssikkerhed, som bl.a. er certificering, etablering af hygiejnezoner og efteruddannelse af personale. Værkdesign. Dvs. ombygning af eksisterende værk til 2 strenget produktion og planlægningen af nyt vandværk i Snekkersten. Strategiarbejdet skrider fremad og i 2015 påbegyndes overdækningen af Hellebæk, konsulenter opstarter arbejdet med indvindingsstrategien, certificeringen gennemføres og vi påbegynder arbejdet med værkdesign. I værkdesignet indgår dels en etablering af 2 strenget produktionssystem på Hellebæk Vandværk. Dels skal funktionskravene til et nyt vandværk formuleres, så evt. ansøgninger om tilladelser, projektering og udbud kan startes op. Efter direktionens plan, skal bestyrelsen i efteråret ved budgetforhandlingerne tage stilling til denne væsentlige fase af vandstrategien, - et nyt vandværk i Snekkersten. Forud for denne drøftelse og beslutning i bestyrelsen, er det direktionens anbefaling, at bestyrelsen kommer rundt og ser aktuelle nye vandværker. Både på Sjælland og det øvrige Danmark, er der flere nye vandværker under opførsel. En besigtigelse vil give bestyrelsen et bedre grundlag for at træffe beslutning om et evt. nyt vandværk. Direktionen anbefaler turen gennemføres i slutningen af september eller starten af oktober. Afhængigt af bestyrelsens ønsker, kan turen indbefatte en overnatning eller begrænses til en enkelt dag. Direktionen indstiller, at Bestyrelsen bemyndiger formanden til at arrangerer en tur i efteråret til nye vandværker i Danmark. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

11 11. Danva og ny kontingentstruktur Vand- og spildevandsselskabernes brancheforening, DANVA, har varslet en ny struktur for kontingent opkrævning hos de stemmeberettigede medlemmer. Forslag om den nye struktur har været i høring i perioden 3. til 22. februar DANVA bestyrelse vil på den kommende generalforsamling den 28. maj 2015 og med baggrund af de modtagne bemærkninger, fremsætte forslag om ændring af kontingentstrukturen med virkning fra 1. januar Det er DANVA s bestyrelse, som har sat strukturændringen i gang, da de mener der er behov for en mere robust kontingentstruktur, der i højere grad end den nuværende, er forberedt på de forventede fusioner mellem medlemsselskaberne. Den nye struktur er en blanding af nye elementer og en videreførelse af flere af de nuværende elementer i kontingentstrukturen. I det følgende nævnes nogle eksempler: En simpel struktur ønskes, basseret på vandmængden. Sammenhæng mellem kontingentets størrelse og antal stemmer. Beregningsgrundlag på vandindvinding, vand behandling, distribution af vand, transport af spildevand og behandling af spildevand. Fra få trin til en mere lineær sammenhæng mellem vandmængderne og kontingentets størrelse Indførsel af en basispris, f.eks ,- kr. for trin 1. Benchmarking finasieres over kontingentet (i dag brugerbetalt) Den nye struktur giver nogle selskaber et lavere kontingent end i dag, og andre få et højere. DANVAs foreløbige beregning viser, at ca. 1/3 får et lavere kontingent, 1/3 får uændret og 1/3 får et højere. Forsyning Helsingør vil få en stigning på ca kr. pr. år, svarende til ca. 18 % højere takst. Set med Forsyning Helsingørs briller, er det en fordel med den kontingent betalte benchmarking. I dag er det kun ca. 2/3 dele af selskaberne, som laver DANVAs benchmarking og det giver et svagere resultat og svækker DANVA som lobbyvirksomhed. Afslutningsvis skal nævnes, at kontingent til DANVA betragtes af Forsyningssekretariatet som en 1:1 udgift. Det vil sige, at kontingent forhøjelse kan lægges ovenpå taksten og rammes ikke af et besparelseskrav. Direktionen indstiller at, Bestyrelsen tager kontingentstrukturen til efterretning Forsyning Helsingørs repræsentant ved generalforsamlingen bemyndiges til at stemme for en ændring af kontingentstrukturen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

12 Punkter til orientering: Regulering, rammevilkår & økonomi 12. Sammenligning af priser og takster Her kort opsummering over taksterne i FH for 2015, hvor afgifter der gør sig gældende indenfor hvert forsyningsområde samt øvrige oplysninger om moms, skat mv. er oplyst. VAND For 2015 opkræves der en statsafgift på 5,86 kr./m3 mod 5,46 kr./m3 vand i 2014, hertil skal indregnes moms. Der indregnes endvidere et drikkevandsbidrag på 0,67 kr./m3 plus moms Drikkevandsbidraget forventes udfaset i 2017 og formålet med bidraget er at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsopland og områder, som er særligt følsomme over for forurening. SPILDEVAND For Spildevand opkræves ingen særskilte afgifter til staten. Der indbetales en statsafgift på rensningsanlæggene, som beløber sig til 2,2 mio. kr., eller svarende til ca. 0,75 kr./m3. Hertil kommer moms af omsætningen. FORSYNING HELSINGØR SAMLET Prisudviklingen siden dannelsen af Forsyning Helsingør fremgår af nedenstående tabel. Som det ses har priserne de seneste 4 år stort set været de samme, heri indregnet almindelig inflation på ca. 10%. Med andre ord, det er blevet ca. 10% billigere at være kunde i Forsyning, svarende til en besparelse på lidt mindre end kr. om året. De ovenfor nævnte stigninger i afgifterne på vand er heller ikke slået igennem, så de effektiviseringsforbedringer FH har gennemført, er kommet kunderne til gode fuldt ud

13 Sammenligning med de øvrige forsyningsselskaber i Nordsjælland ser for 2015 således ud: 2015 sammenlignet med andre Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter Årlige beløb VAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år SPILDEVAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Samlet Samlet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at de ca. 10 % er den samlede udvikling i forbrugerpriser siden 2010 iflg. DKs statistik. Fra 2014 til 2015 er der tale om et fals (deflation) på 0,1%

14 kvartalsregnskab 2014 Tavshedspligt er ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

15 14. Orientering af dom vedr. vejbidrag Østre Landsret gav Slagelse Kommunen medhold i en sag efter stoploven. Fra Forsyningssekretariatets hjemmeside fremgår følgende: Pressemeddelelse februar 2015 Østre Landsret har taget Slagelse Kommunes påstand om ugyldighed af Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag til følge. Forsyningssekretariatet frifindes for at betale erstatning til kommunen. Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger: Det her er et vigtigt og principielt område for os. Det har hele tiden været vores opfattelse, at Forsyningssekretariatet har til opgave at føre tilsyn med, at kommunerne ikke uretmæssigt trækker penge ud af vandselskaberne. Dommen fra Østre Landsret begrænser vores muligheder for at gribe ind, så nu vil vi nærlæse dommen, og tage stilling til, om vi vil anke den til Højesteret. Sagen handler om, hvorvidt Forsyningssekretariatet må gribe ind over for kommunernes betaling for afledning af vand fra de kommunale veje. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at et stort antal danske kommuner betalte for lidt i vejbidrag til de lokale spildevandsselskaber i perioden Sammenlagt vurderede Forsyningssekretariatet, at kommunerne betalte cirka 385 millioner kroner for lidt i perioden fordelt på godt 300 sager. To af sagerne vedrørte Slagelse Kommune. På vegne af Slagelse Kommune har Kommunernes Landsforening (KL) lagt sag an mod Forsyningssekretariatet. KL har ønsket to af Forsyningssekretariatets tidligere afgørelser underkendt. Afgørelserne har medført, at Slagelse Kommune er blevet trukket i bloktilskud fra staten. Kommunerne fastsætter selv størrelsen på det såkaldte vejbidrag, som de betaler til spildevandsselskaberne. Vejbidraget skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med at aflede vand fra kommunens veje til kloakkerne. Den enkelte kommune indberetter hvert år rådighedsbeløb til Forsyningssekretariatet, der skal godkende indberetningen. Det følger af stoploven, der gælder for kommuner, der ejer vand- og spildevandsforsyninger. For Forsyning Helsingør kan dommen få stor betydning, da Helsingør Kommune i 2013 valgte at betale 13,4 mio. kr. til Forsyning Helsingør, netop for at undgå at blive trukket efter stoploven. Helsingør Kommune tog dog forbehold til evt. tilbagebetaling, hvis Forsyningssekretariatets afgørelse blev omstødt. Det er der det som nu er sket, dog ved vi endnu ikke om dommen bliver anket. Til orientering kan oplyses, at de 13,4 mio. kr. er tilgået Forsyning Helsingør Spildevand. Selskabet fik det pågældende et overskud og er bl.a. derfor blev trukket i skat af dele af beløbet. En tilbagebetaling vil derfor have væsentlig betydning for selskabet. Når sagen er yderligere afklaret vil bestyrelsen blive orienteret på ny

16 15. Vandkvalitet Forsyning Helsingør indvinder fra 26 boringer i oplandet til vores 4 vandværker. På hver boring foretages den lovpligtige boringskontrol hvert 4. år. Kontrollen omfatter en række nedbrydningsstoffer fra pesticider. Desuden foretages en kontrol for perklorethylen på boringerne i Espergærde hvert 4. år. På vores store kildeplads ved Kohaven i Hellebæk, ligger 6 af de i alt 9 boring, som er knyttet til Hellebæk Vandværk. Boring DGU er den boring, der ligger længst mod vest og nærmest Skibstrup Affaldscenter og vurderes som værende udsat, i forhold til en mulig forurening fra den gamle losseplads på Skibstrup Affaldscenter. Som den eneste boring, har der siden 2000 været muligt at detektere pesticidrester i boring DGU Ved sidste lovpligtige boringskontrol i 2013 og ved en ekstra kontrol i december 2014, blev der påvist 4-CPP (restprodukt af phonoxysyrer), mechlorprop og ethylenthiourea.. Der er ingen grænseværdier for pesticider i boringerne, men der er lovkrav for indholdet i drikkevandet fra vandværket. Værdien for hvert enkelt pesticid må ikke overstige 0,10 µg/l og summen af alle pesticider må ikke overstige 0,50 µg/l. Forsyning Helsingør har således mulighed for at fortynde sig ud af vandkvalitetsproblemet, og der er ej heller påvist pesticidrester i drikkevandet. Vandet fra værkerne bliver kontrolleret for pesticidrester med den ½ årlige kontrol. Nedenfor er vist analyseresultater siden 2000 for udvalgte parametre for boring DGU (detektionsgrænse 0,010 µg/l): År Prøve nr Prøvemærke Udtaget dato 4-CPP i µg/l Ethylenthiourea i µg/l Mechlorprop i µg/l ,036 <0, Prøve mrk ,033 <0, B <0, B , <0,01 <0, <0,01 <0, Prøvehane ,20 0,010 0, Prøvehane ,13 0,010 0,017 Som det ses af ovennævnte tabel, har fundene tidligere været sporadiske. Men med fundene i 2013 og 2014 har vi påvist et regelmæssigt indhold af pesticidrester. En fortsat udnyttelse af boringen og en fortynding af indholdet af pesticidresterne, vil nok kunne forsvares ud fra grænseværdierne i lovgivningen, men det vil stride imod Helsingør Kommunes Vandforsyningsplan Heri er nævnt, at vandforsyningen i videst muligt omfang skal baseres på naturligt og rent grundvand. Den nye viden om pesticidrester vil indgå i direktionens arbejde med en ny indvindingsstrategi, og er et element i den nye vandstrategi (fra vand til fødevarer). Vandindvindingsstrategien udarbejdes i tæt samarbejde med Helsingør Kommune og både den nye viden om pesticider og den eksisterende viden om øvrige forureningskilder, vil indgå i planer for en langsigtet og bægerdygtig udnyttelse af grundvandsmagasinerne, så vi fortsat kan basere vores vandindvinding på rent grundvand. Indtil den nye vandindvindingsstrategi foreligger, formentlig i 2016, vil Forsyning Helsingør fortsat bruge boring DGU , dog i mindst muligt omfang

17 Styringsmæssige relationer 16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 13. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

18 17. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Ingen aktuelle sager

19 18. Mødeplan april Kl maj Kl juni Kl august Kl november Kl december Kl Bestyrelsen besluttede, at ændre mødet den 9. december 2015 til torsdag den 3. december 2015, da formand og næstformand er indkaldt til andet møde den 9. december. 19. Eventuelt Intet at berette

20 Forsyning Helsingør Vand A/S Administrerende direktør Jacob Brønnum Haderslevvej Helsingør 18. februar 2015 Til Forsyning Helsingør Vand A/S og Helsingør Kommune Efter aftale med ledelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S har vi foretaget en gennemgang af opgørelsen af anlægsinvesteringer i Ledelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S har på baggrund af bogføringen pr. 31. december 2014 opgjort anlægsinvesteringen for 2014 til DKK 29 mio. Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af årets anlægsinvesteringer. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af de afholdte anlægsinvesteringer. Stikprøven har omfattet DKK 10 mio. af årets samlede anlægsinvesteringer og svarer til ca. 34 % af de samlede opgjorte anlægsinvesteringer. Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Ved den foretagne gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at opgørelsen af investeringen for 2014 ikke i al væsentlighed indeholder låneberettigede investeringer. Med venlig hilsen Per Timmermann Statsautoriseret revisor Michael Bak Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

21

22

23 Budgetopfølgning anlæg 2015 samt realiseret pr. 18/2 2015, TDKK Projekt Realiseret ÅTD Budget 2015 Afvigelse Forventet afsluttet Budget ændringer Forslag til rev. Budget pr. 25/ Kommentarer 40 Forsyning Helsingør Vand A/S Andre Anlæg VAND3 - Biler, udskiftning VAND5 - Minigraver, udskiftning Distribution VAND1 - Ledningsarbejde internt VAND2 - Ledningsarbejde eksternt VAND4 - Ventiler og stophaner (arbejde fra målerprojekt VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk Produktion senere VAND10 - Todeling af Hellebæk vandværk VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk VAND7 - Overfladebehandling rentvandstank Hellebæk senere 500 VAND8 - Boringer VAND9 - Værkdesign senere Forsyning Helsingør Spildevand A/S Andre Anlæg SPV7 - Køb og udskiftning af småmaskinel Distribution SPV1 - Strømpeforing og TV-inspektion SPV10 - Opsamling slidlag, arkæolog mv SPV11 - Skitseprojektering og opklaring senere SPV12 - Vandplanstiltag senere 500 SPV13 - Pumpestationer og Trykledninger - almen renovering SPV2 - Oprensning af søer SPV3 - Mindre saneringsopgaver - eksterne SPV4 - Mindre anlægsopgaver - Kloakteam SPV5 - Ombygning af bassin ved Mads Holmsvej SPV6 - Gennemgang af alle små bygværker og ledninger SPV8 - Regnvand væk fra fællessystem SPV9 - Ny kloak i åben land Produktion SPV15 - Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene Renoveringer rådnetank skal foretages - se rev. anlægsbeskrivelse SPV16 - Fosforanlæg SPV17 - Skruepresseranlæg/decanter på Helsingør renseanlæg SPV2 - Oprensning af søer Hovedtotal L:\HR & Admin - FHH&A\Generelt\Bestyrelsesmøder\FH\2015\Spildevand og vand\01 Bestyrelsesmøde 25. februar 2015\02_Bilag\6.1 Budgetopfølgning 2015 ANLÆG Vand+SPV.xlsxAnlægsprojekter 1 / :56

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. marts 2014

Bestyrelsesmøde 10. marts 2014 Bestyrelsesmøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/12-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere