ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen"

Transkript

1 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen

2 Indhold Kontrolknapper Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4 Brug ved hjælp af genopladelige batterier...5 Anvendelse af AC-adapteren...6 Betjening af din radio - DAB...7 Valg af station - DAB...8 Display-visning - DAB...9 Sådan finder du nye stationer - DAB...10 Sekundære serviceenheder - DAB...10 Manuel tuning - DAB Visning af signalstyrke - DAB Indstillinger for dynamisk område (DRC) - DAB...12 Betjening af din radio - Tuning - FM...13 Manuel tuning - FM...14 Display-visning - FM...15 Favoritknap...16 Genkald af din favoritstation...16 Faste stationer, DAB og FM...17 Stereo / Mono indstilling - FM...18 Indstilling af skanningsfølsomhed - FM...19 Software-version...20 Nulstilling af system...21 Høretelefonsindgang...22 Ekstra indgangsstik...22 Lidt om batterier Displayets baggrundsbelysning...25 USB-stik til opgradering af software...25 Generelt...26 Specifikationer...26 Kredsløbsfunktioner...26 Garanti...Bagsiden 1

3 Kontrolknapper (Frontpanel) Højttaler x 2 2. Volumen-knappen 3. Omskifter for DAB / FM 4. Knappen Automatisk kanalsøgning 5. Favoritknap 6. Info-knappen 7. Forindstillings-knappen 8. On / Off (tænd/sluk) 9. Knappen Tuning / Select 10. Indikator for opladning/ lavt batteriniveau 11. Teleskopantenne 2

4 Kontrolknapper (Bagpanel) 12. Høretelefonsindgang 13. Ekstra indgangsstik 14. Batterirum 15. USB-terminal (kun til vedligeholdelse/opdatering) 16. DC jævnstrømsindgang 17. Skrue til batterirum

5 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier (Se også side 23) 1. Sørg for at din radio er frakoblet stikkontakten og at antennen er fuldt udtrukket. 2. Åbn batteridækslet på enhedens underdel ved hjælp af en flad skruetrækker for at løsne skruen, der fastspænder batteridækslet. 3. Skub vælgeren i batterirummet til positionen Alkaline. 4. Læg 4 LR20 (str. D) alkaliske batterier i batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet som vist på indersiden af batteridækslet. 5. Luk batteridækslet og fastspænd skruen forsigtigt ved hjælp af en flad skruetrækker. Skru det ikke alt for stramt i. 2 Vigtigt: Når du anvender alkaliske batterier, skal batterivælgeren indstilles til positionen Alkaline. Glemmer du at gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på batterier eller radio. Når batterierne er brugt op, viser indikatoren for opladning/ lavt batteriniveau rødt et kort stykke tid. Herefter slukker radioen af sig selv. Herefter vil du ikke kunne tænde radioen igen, før batterierne er udskiftet, eller indtil du forbinder radioen til lysnettet med den medfølgende adapter. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. For lavest mulige driftsomkostninger anbefaler vi, at du så vidt muligt anvender din Expression med strøm fra lysnettet og begrænser brugen af batterier til særlige lejligheder. Hvis du planlægger at anvende radioen med batterier i længere tid, anbefaler vi, at du anskaffer dig et sæt genopladelige batterier. 3 4

6 Brug ved hjælp af genopladelige batterier Se også side Sørg for at din radio er frakoblet stikkontakten og at antennen er fuldt udtrukket. 2. Åbn batteridækslet på enhedens underdel ved hjælp af en flad skruetrækker for at løsne skruen, der fastspænder batteridækslet. 3. Skub vælgeren i batterirummet til positionen NiMH. 4. Læg 4 genopladelige LR20 (str. D) batterier i batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet som vist på indersiden af batteridækslet. Radioen er designet til brug med Nikkel Metalhydrid (NiMH) genopladelige batterier. 5. Luk batteridækslet og fastspænd skruen forsigtigt ved hjælp af en flad skruetrækker. Skru det ikke alt for stramt i. 6. Forbind adapterledningen til din radio og sæt stikproppen i stikkontakten. 7. Ladeindikatoren blinker grønt som tegn på, at batterierne er under opladning. Batterierne er fuldt opladet efter 3-7 timer, afhængigt af deres kapacitet. Ladeindikatoren lyser konstant grønt, når opladningen er gennemført. Vigtigt: Når du anvender genopladelige batterier, skal batterivælgeren indstilles til positionen NiMH. Batteriene oplades kun, når radioen er slukket og forbundet til AC-adapteren. Når batterierne er brugt op, viser indikatoren for opladning/ lavt batteriniveau rødt et kort stykke tid. Herefter slukker radioen af sig selv. Herefter vil du ikke kunne tænde radioen igen, før batterierne er udskiftet, eller indtil du forbinder radioen til lysnettet med den medfølgende adapter. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. 3 2 VIGTIGT: Batterier bør aldrig udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. Efter brug skal opbrugte batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding. 5

7 Anvendelse af AC-adapteren 1. Forbind adapteren til stikket mærket DC in på radioens bagpanel. 2. Indsæt adapteren i en almindelig stikkontakt. Når adapteren er tilsluttet radioen, og der er tændt på kontakten, kobles batterierne automatisk fra. Hvis adapteren er forbundet til radioen, men der ikke er tændt på kontakten, trækker radioen i stedet strøm fra batterierne, såfremt der er batterier i. Tag stikket til AC-adapteren ud af både radio og stikkontakt, når radioen ikke er i brug. VIGTIGT: Adapteren bruges til at forbinde radioen med stikkontakten. Stikkontakten som anvendes til radioen skal holdes frit tilgængelig under normal brug. For at kunne frakoble radioen fra strømforsyningen fuldstændigt skal adapteren fjernes helt fra stikkontakten. 6

8 Betjening af din radio - DAB 1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud. 2. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio. Displayet viser Welcome to DAB, velkommen til DAB. 3. Hvis det er første gang, du bruger radioen, udføres en hurtig søgning efter DAB-stationer på DAB-bånd III. Hvis radioen har været i brug før, stiller den ind på den sidst hørte station Under søgningen vises en forløbsbjælke for søgningen i bunden af displayet. 5. Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den første station (i numerisk-alfa-rækkefølge A...Z). 6. Hvis listen med stationer stadig er tom efter søgningen, viser displayet Service not available, ingen services. 7. Hvis du ikke kan opnå signal, kan det være nødvendigt at flytte radioen til et sted med bedre modtageforhold. I så fald skal du enten slukke radioen og tænde den igen, eller du kan trykke på knappen Auto Tune for at gentage søgningen. 7

9 Valg af station - DAB 1. I øverste linje af displayet vises navnet på den aktuelle station. 2. Drej knappen Tuning, hvis du vil gennemse listen med tilgængelige stationer i nederste del af displayet. Slip knappen, når du finder den station, du vil høre. 3. Tryk og slip Tuning knappen for at vælge station. Displayet viser Now tuning..., stiller ind, mens radioen finder den nye station. 4. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. 2,3 Bemærk: Når du har valgt en station, kan displayet vise Service not available, ingen service. I så fald kan det være nødvendigt at flytte radioen til et sted med bedre modtageforhold. Brug af indstillingerne for radiostationer til dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side

10 Display-visning- DAB Din radio kan vise en række oplysninger på displayet:- 1. Tryk på knappen Info for at skifte mellem de forskellige oplysninger. a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. 1 a b b. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. c c. Multiplex Navn Viser navnet på den DAB multiplex, den aktuelle station tilhører. d d. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato. e. Frekvens Viser frekvensen på den DAB multiplex, den aktuelle station tilhører. e f. Bitrate & audiotype Viser bitrate & audiotype for den aktuelle station. f g. Signalstyrke Viser en graf over signalstyrken for den aktuelle station. 9 g

11 Søgning efter nye radiostationer - DAB Med tiden bliver der flere nye stationer tilgængelige. Hvis du vil søge efter nye stationer, skal du gøre følgende:- 1. Tryk kort på knappen Auto Tune. Displayet viser Scanning..., søger, og radioen gennemsøger DAB-bånd III for DAB-kanaler. Efterhånden som nye radiostationer findes, stiger tælleren i højre side af displayet, og de fundne stationer føjes til radioens stationsliste. 1 Sekundære serviceenheder - DAB 1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation tilbyder sekundære services, viser displayet >> ud for stationens navn i stationslisten. Den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du drejer tuning-knappen med uret. 2. Tryk og slip Tuning knappen for at vælge station. 1,2 3. Når den sekundære service lukker ned, skifter radioen automatisk tilbage til den primære radiostation (eller primære service), hvis denne er tilgængelig. 10

12 Manuel tuning - DAB Med manuel tuning kan du stille nøjagtigt ind på de forskellige stationer på DAB-bånd III. 1. Tryk og hold knappen Info, indtil displayet viser Manual tune. Tryk kort på knappen Tuning for at vælge funktionen Drej knappen Tuning for at søge efter den ønskede DAB-station. 3. Tryk kort på knappen Tuning. Den lyse blok i signalstyrkegrafen viser minimum signalstyrken for god DAB-modtagelse. Signalblokken flytter sig op og ned og viser dig signalstyrken, mens du justerer teleskopantennen eller ændrer radioens placering. Hvis der findes nye radiostationer på den valgte DAB multiplex, føjes disse til radioens stationsliste Tryk kort på knappen Tuning for at vende tilbage til normal visning. Visning af signalstyrke - DAB 1. Tryk gentagne gange på knappen Info, indtil nederste linje i displayet viser signalstyrkegrafen Placér radioen og justér antennen, indtil grafen viser det højst mulige antal sorte felter på signalstyrkegrafen. Almindeligvis opnås den bedste modtagelse, når antennen er strakt helt ud. 3. Den lyse signalblok angiver den mindst mulige signalstyrke, der kræves for tilfredsstillende modtagelse. 11

13 Indstillinger for dynamisk område - DAB Justering af dynamisk område (også betegnet DRC) kan gøre det nemmere at høre de stille passager, hvis radioen anvendes i støjfyldte omgivelser. 1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio Tryk og hold knappen Info. Displayet viser Manual tune., manuel tuning. 3. Drej knappen Tuning, indtil displayet viser DRC Tryk kort på knappen Tuning for at aktivere justeringsmodus. 5. Drej knappen Tuning og vælg den ønskede indstilling for DRC (standardindstillingen er 0). DRC 0 - DRC er slået fra, evt DRC fra udbyderen ignoreres. DRC 1/2 - DRC er sat til det halve af udbyders niveau. DRC 1 - DRC er sat til udbyders niveau Tryk kort på knappen Tuning for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til normal visning. Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt. 12

14 Betjening af din radio - Tuning - FM 1. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud. 2. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio Tryk på DAB / FM knappen for at vælge FM 4. Tryk kort på knappen Auto tune, hvorefter radioen søger op ad frekvensbåndet (fra laveste til højeste frekvens) og standser automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig signalstyrke Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn Hvis du vil søge videre efter andre stationer, skal du trykke kort på knappen Auto tune igen. 7. Hvis du vil søge ned ad FM-båndet (fra højeste til laveste frekvens), skal du trykke på knappen Auto tune og holde den inde i 2 sekunder. 8. Når FM-båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte ende af båndet. 9. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. Brug af indstillingerne for radiostationer til dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet Stereo / Mono indstilling - FM på side 18 for yderligere detaljer. 13

15 Manuel tuning - FM 1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio. 2. Tryk på DAB / FM knappen for at vælge FM-bølgelængde. Stræk forsigtigt teleskopantennen ud til fuld længde ved FM-modtagelse. 1,6 3. Drej knappen Tuning for at stille ind på en station. For hvert klik, knappen giver, ændres frekvensen med 50 khz op eller ned Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdesafslutning. 5. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau med knappen Volume. 6. Når du vil slukke radioen, skal du trykke på knappen On / Off. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet Stereo / Mono indstilling - FM på side 18 for yderligere detaljer

16 Display-måder - FM Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. I FM-modus kan den nederste linje i displayet indstilles til at vise en af følgende oplysninger:- 1 a 1. Tryk på knappen Info for at gennemse de forskellige muligheder. a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. b b. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. c c. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato. d. Frekvens Viser frekvensen for den aktuelle station. d e. Audiomodus Displayet viser Auto (stereo) eller Mono. Bemærk: Din radio viser No Radio Text, ingen radio tekst, i displayets nederste linje, hvis ingen scrolltekst er tilgængelig, og No PTY, ingen PTY, hvis der ikke findes oplysninger om programtype. e 15

17 Knappen Favourite Din radio har en knap, som hvis du trykker på den, omgående vælger det relevante frekvensbånd og stiller ind på din favoritstation. Med knappen kan du gemme en favoritstation fra enten DAB eller FM frekvensbåndet. Hvis du vil indsætte en favoritstation, skal du gøre følgende: 1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud og tænd radioen. 2. Vælg det relevante frekvensbånd (DAB eller FM) og stil ind på den ønskede radiostation som beskrevet på de foregående sider. 3. Tryk på knappen Favourite og hold den inde (i 5 sekunder), indtil displayet viser My Fav. Saved, favorit gemt. 3 Genkald af din yndlingsstation 1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud og tænd for din radio. Hvis radioen er indstillet til afspilning fra Aux-terminalen, skal du trykke kort på knappen DAB / FM for at vende tilbage til afspilning af radio. 2. Tryk kort på knappen Favourite, hvorefter radioen autimatisk vælger DAB- eller FM-båndet og stiller ind på den radiostation, du har gemt som favorit i radioens hukommelse. 2 16

18 Faste stationer - DAB og FM For at gøre det nemmere at stille ind på de stationer, du ofte lytter til, kan du gemme radiostationer som faste stationer. Din radio har separate faste programpladser for DAB- og FM-stationer. Du kan have så mange eller få faste stationer af hver slags, som du vil. Du kan nemt skifte mellem visning af alle DAB-stationer (eller alle FMstationer) og visning udelukkende af faste stationer. Enhver station eller frekvens, der er indsat som fast station, kan nemt slettes igen, hvis du senere skulle ønske det. Faste stationer gemmes i radioen, også når der slukkes for den. 1. Hvis du vil indsætte en fast station, skal du først stille ind på stationen. 2. Tryk og hold knappen Preset, indtil displayet viser en V-markering ud for stationens navn eller frekvens. Dette angiver, at radiostationen er indsat som fast station. Hvis du vil fjerne markeringen, skal du trykke og holde knappen Preset igen. 2,4 3. Gentag trin 1 og 2 for hver station, du vil indsætte som fast station. 4. Hvis du kun ønsker at få vist de faste stationer for det aktuelle frekvensbånd, når du søger efter en station, skal du trykke kort på knappen Preset, hvorefter hjertesymbolet vises på displayet. 5. Hvis du vil lytte til en fast radiostation, skal du dreje knappen Tuning, indtil den ønskede station vises. Tryk kort på knappen Tuning for at godkende og stille ind på den valgte station Hvis du vil annullere visning af faste stationer, skal du trykke kort på knappen Preset, hvorefter hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Herefter har du adgang til den fulde stationsliste, når du drejer på knappen Tuning. 6 17

19 Stereo / Mono indstilling - FM Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen. 1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio. 2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 13-14) 1 3. Tryk kort på knappen Tuning, hvorefter displayet viser Switch to Mono, skifter til mono. Radioen afspiller den aktuelle station i mono. Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder kun for den aktuelt valgte station. Mono-indstillingen fjernes automatisk, når du stiller ind på en anden station. 4. Hvis du vil annullere Mono, men fortsætte med at lytte til den aktuelle station, skal du trykke kort på knappen Tuning, hvorefter displayet viser Switch to Auto, skifter til auto. Radioen afspiller den aktuelle station i stereo, hvis signalstyrken er høj nok

20 Indstilling af skanningsfølsomhed - FM Normalt søger din radio efter FM-stationer, der går stærkt nok igennem til, at du opnår en god modtagelse. Skulle du ønske det, kan du dog indstille den automatiske søgefunktion til også at medtage stationer med lavere signalstyrke, f.eks. fra sendere længere væk. Din radios autosøgefunktion giver mulighed for at indrette søgningen efter, om du søger nære eller fjerne stationer Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio Tryk om nødvendigt på knappen DAB / FM og vælg FM-båndet. 3. Tryk og hold knappen Info, indtil displayet viser FM Scan Zone, FM søgezone. Tryk dernæst på knappen Tuning for at åbne menuen scan zone, valg af søgeområde Drej knappen Tuning for at skifte mellem valgmulighederne Local og Distant (nær og fjern) i nederste linje af displayet. Hvis du vælger Distant, søger radioen også efter svagere stationer under kanalsøgningen. Den aktive indstilling vises på displayet markeret med en *. 5. Tryk kort på knappen Tuning for at bekræfte dit valg. Radioen vender tilbage til det almindelige display. Indstillingen for Local eller Distant gemmes i radioen og forbliver aktiv, indtil du ændrer den, eller til systemet nulstilles. 3-5 Bemærk: Standardindstillingen (når radioen er ny, eller hvis du har nulstillet systemet) er at udelade de svagere signaler fra (fjerne) sendere, der går svagt igennem. 19

21 Software-version Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. 1. Hvis du vil se oplysninger om softwareversionen på displayet, skal du stille radioen på DAB-modus, trykke på knappen Info og holde den inde i 2 sekunder. 1,3 2. Drej knappen Tuning, indtil displayet viser SW version. Tryk på knappen Tuning, hvorefter softwareversionen vises på displayet. 3. Tryk på knappen Info for at vende tilbage til normal visning. 2 20

22 Nulstilling af system Hvis din radio holder op med at fungere korrekt, hvis der falder bogstaver ud på displayet, eller hvis displayet på anden vis forekommer ukomplet, kan det være nødvendigt at nulstille radioens system. Når du nulstiller radioen, gendannes de standardindstillinger, radioen havde med fra fabrikken. Alle faste stationer slettes, og listen over DAB-stationer tømmes. Hvis du er flyttet til en anden del af landet og ønsker at slette lokale DABstationer, du ikke længere kan modtage, kan du ligeledes gennemføre denne handling. Din radio søger automatisk efter de DAB-stationer, der er tilgængelige i dit nye område, når den genstarter. 1. Stil radioen på DAB- eller FM-modus. Tryk på knappen Info og hold den inde i 2 sekunder Drej knappen Tuning, indtil displayet viser Factory Reset, standardindstillinger, og tryk dernæst kort på knappen Tuning. 3. Hvis du vil gennemføre en fuld nulstilling, skal du endnu engang trykke kort på knappen Tuning. Radioen gennemfører en fuld nulstilling. Alle faste stationer og stationslisten slettes. 4. Når systemet starter op igen, gennemføres en søgning efter stationer på DAB-båndet. 2-3 Hvis radioen går ned på grund af en elektrostatisk udladning, skal du nulstille apparatet (tag adapterstikket ud af stikkontakten, fjern batterierne, vent et øjeblik og forbind så radioen til strømkilden igen). Herefter skulle radioen igen fungere normalt. 21

23 Høretelefonindgang På radioens bagpanel finder du et 3,5 mm Stik til høretelefoner til brug med enten hovedtelefoner eller øretelefoner. Ved at sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk. Vær opmærksom på, at hovedtelefoners følsomhed kan variere betragteligt. Vi anbefaler derfor, at du altid skruer ned for lyden, inden du forbinder hovedtelefoner til radioen. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øreprop eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. Ekstra indgangsstik 1. Tilslut en stereo eller mono lydkilde (d.v.s. CD-afspiller, MP3-afspiller etc.) til terminalen Aux in-terminalen. 2. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio. Tryk kort på knappen DAB / FM, indtil displayet viser AUX IN. Bemærk, at Aux in-terminalen kun kan vælges, når der er tilsluttet en ekstern lydkilde til radioen. 3. Justér lydstyrken til det ønskede niveau med Volume knappen på din afspiller og på radioen. 4. Fjern kablet fra Aux in-terminalen eller tryk kort på knappen DAB / FM når du vil annullere afspilning fra ekstern lydkilde. 22

24 Lidt om batterier Genopladelige batterier Din Roberts Expression radio er designet, så den giver dig valget mellem flere strømkilder. Du kan slutte den til lysnettet med den medfølgende kraftfulde adapter, eller hvis du vil høre radio på et sted, hvor der ikke er adgang til lysnettet, kan du anvende enten alkaliske eller genopladelige batterier. Vi anbefaler ikke brugen af kul-zink eller zinkklorid batterier. Det er meget vigtigt, at du læser følgende råd og advarsler. 1) Uanset hvilken type batterier, du vælger, er det meget vigtigt, at batteritypevælgeren i batterirummet er indstillet til den korrekte batteritype. a. Hvis der ikke ligger batterier i radioen, skal du lade vælgeren stå på positionen Alkaline. I denne position minimeres radioens strømforbrug, når du lader den køre på strøm fra lysnettet. b. Hvis du anvender alkaliske batterier, skal vælgeren stå på positionen Alkaline. c. Hvis du anvender genopladelige batterier, skal vælgeren stå på positionen NiMH. Din radio er designet til brug med genopladelige batterier af typen nikkel metalhydrid. Du bør ikke anvende andre typer genopladelige batterier i denne radio. 2) Bland ALDRIG gamle og nye alkaliske batterier. De gamle batterier kan tage skade og lække, hvilket kan beskadige radioen og det underlag, radioen står på. 3) Bland ALDRIG gamle og nye genopladelige batterier. Dette kan medføre ustabil opladning og nedsat batterilevetid. Bland aldrig genopladelige batterier med andre batterityper eller batterier med forskellig kapacitet, selv ikke når batterierne er nye. 4) Bland ALDRIG alkaliske og genopladelige batterier. Forsøg på genopladning af alkaliske batterier kan medføre, at farlige situationer opstår. Din Expression radio anvender en række metoder til at sikre korrekt og sikker opladning af genopladelige nikkel metalhydrid batterier. Hermed beskyttes dine batterier mod unødvendig opladning og afladning. Beskyttelsen virker kun korrekt, hvis du følger de råd, der blev givet i foregående afsnit. I særdeleshed gælder, at radioen ikke vil kunne oplade batterierne korrekt, hvis du anvender en blanding af batterier af forskellige mærker, alder eller kapacitet. Vi anbefaler, at du køber et sæt genopladelige batterier og anvender dem i radioen som et sæt. Batterierne bør altid oplades sammen og aflades sammen, ikke lånes ud til andre apparater fra tid til anden. På den måde opnår du den bedste ydeevne til din radio. Vi anbefaler, at du køber genopladelige batterier af et anerkendt mærke og med en kapacitet på mindst 2500mAh. Batterier af denne kapacitet vil kunne drive din radio i timer, afhængigt af lydstyrken og afhængigt af, om du lytter til DAB- eller FM-stationer (DAB anvender en anelse mindre strøm end FM). Ydeevnen afhænger også af batteriernes tilstand. Batterier med en højere kapacitet kan købes, og de kan holde længere, men er generelt også dyrere. Før du lægger et nyt sæt genopladelige batterier i radioen, bør du kontrollere, at batteritypevælgeren under batteridækslet er indstillet til NiMH. Læg batterierne i radioen som vist på illustrationen i batterirummet. Forbind lysnetadapteren til radioen og sæt stikproppen i stikkontakten. Mens batterierne lader, blinker ladeindikatoren grønt. Når batterierne er fuldt opladet, holder indikatoren op med at blinke og afgiver et konstant grønt lys. Ladetiden for batterierne afhænger af, hvor megen opladning de har brug for. Nye batterier kan være delvist opladet, når du først tager dem i brug, men almindeligvis tager et sæt batterier adskillige timer om en fuld opladning (dette kan være mellem 3 og 7 timer, afhængigt af batteriernes kapacitet og deres oprindelige ladestatus). 23

25 Hvis du lader radioen køre på batterier, vil indikatoren for opladning/ lavt batteriniveau være slukket, indtil batterierne er næsten kørt tør. Indikatoren for opladning/lavt batteriniveau tænder og lyser rødt et kort stykke tid, inden radioen automatisk lukker ned. Dette sker for at undgå, at batterierne aflades helt. Tømmes batterierne helt, kan det beskadige dem og nedsætte deres levetid. Hvis du lader radioen køre på strøm fra lysnettet, mens der sidder genopladelige batterier i den, afbrydes ladeprocessen, indtil du slukker radioen. Når du slukker radioen på knappen On/Off, genoptages opladningen. Hvis batterierne allerede er opladet, lader de kun yderligere nogle få minutter, inden ladeindikatoren holder op med at blinke. Hvis du kun lytter til radio i kort tid ad gangen, er det ikke nødvendigt at forbinde radioen til lysnettet og oplade batterierne hver gang, den har været i brug. Men hvis du ikke skal bruge radioen i nogle uger, anbefaler vi, at batterierne er fuldt opladet (ladeindikatoren lyser konstant grønt), inden du sætter radioen til side. Hvis du ikke skal bruge radioen i nogle måneder, anbefaler vi, at du tager batterierne ud af den og opbevarer dem på et køligt sted, hvor børn ikke kan få adgang til dem, hvor de ikke udsættes for fugt, og hvor batteriterminalerne ikke kan komme i kontakt med metalgenstande. Hvis du passer på dine genopladelige batterier, kan de holde længe og tåler flere hundrede opladninger og afladninger. Når dine genopladelige batterier ikke længere fungerer optimalt, bør du af hensyn til miljøet aflevere dem i en container til indsamling af brugte batterier. Undgå risiko for skade ved at følge disse retningslinjer Hvis du ikke anvender dine batterier korrekt, kan det medføre lækage med udsivende batterivæske, overophedning eller eksplosion. Batterivæske er korrosiv og kan også være giftig. Batterivæske kan medføre forbrændinger på huden, beskadige øjnene og være skadelig, hvis den sluges. 1. Hold batterier udenfor børns rækkevidde. 2. Undlad at opvarme, åbne, punktere, smadre eller brænde batterier. 3. Bland aldrig forskellige batterityper og bland aldrig gamle batterier med nye. Udskift altid alle batterier på samme tid. 4. Undlad at transportere eller opbevare batterier på en sådan måde, at terminalerne kan komme i kontakt med metalgenstande. 5. Tag batterierne ud af radioen, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge radioen i længere tid. 6. Tag omgående gamle og tomme batterier ud og bortskaf dem i overensstemmelse med de regler for bortskaffelse, der er gældende hvor du bor. 7. Hvis et batteri lækker, skal du tage alle batterier ud af radioen, så vidt muligt uden at komme i kontakt med den udsivende batterivæske. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klæder, bør du omgående vaske området med vand. Før du lægger nye batterier i radioen, skal du rengøre batterirummet grundigt med et fugtigt papirlommetørklæde eller følge batteriproducentens anvisninger for rengøring. 24

26 Displayets baggrundsbelysning 1. Når radioen kører på batterier, vil displayets baggrundslys være tændt i ca. 12 sekunder hver gang, du trykker på en knap. 2. Når radioen kører på lysnettet via den medfølgende AC-adapter, er displayets baggrundslys altid tændt, når radioen er. USB-stik til opgradering af software Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på 25

27 Generelt Udsæt ikke denne radio for vand, damp eller sand. Efterlad ikke radioen hvor den udsættes for stærk varme, som f.eks. i en parkeret bil, hvor det kan blive endog meget varmt, selv når det ikke er særlig varmt udenfor, da dette vil kunne beskadige radioen. Vi anbefaler, at du så vidt muligt anvender DAB-båndet, da stationer på DAB-båndet almindeligvis går mere interferensfrit igennem end stationer på FM-båndet. Navnepladen sidder i bunden af radioen. Din radio bør aldrig udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, ovenpå radioen. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. Specifikationer Tilslutningskrav Hovedenheder AC V 50/60Hz (adapter) Batterier 4 x LR20 (str. D) Batterilevetid Op til 100 timers afspilning med et normalt brug på 4 timer dagligt ved normal lydstyrke og brug af alkaliske batterier. Op til 15 timer mah NiMH Op til 40 timer mah NiMH Frekvensdækning FM DAB Kredsløbsfunktioner Højttaler Udgangseffekt Høretelefonstik Ekstra indgangsstik 2 x 76 mm 2 x 1 watt 3,5 mm dia. stereo 3,5 mm dia. stereo Antennesystem FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne MHz MHz Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 26

28 Garanti Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug. 2. Konsekventielle skader. 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. NB. En beskadiget eller knækket teleskopantenne repareres ikke under garantien. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Forhandleren vil sandsynligvis kunne udbedre en evt. defekt hurtigt og effektivt, men skulle det være nødvendigt, vil forhandleren sende apparatet til firmaets serviceafdeling for reparation. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. Issue 1 DA 2011 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere