68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 3/ Flyvevåbnets Soldaterforening - Soldaterjubilæer 2011 Årgang Giiiv agt - til jubilæum - træd an! Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum på FSN Aalborg, Karup, Skrydstrup og i Jonstruplejren. Kom og oplev gensynet med kendte ting og steder - og først og fremmest med gamle kammerater. Også ikke-jubilarer og ikke-medlemmer af FSF er velkomne. Programmet omfatter - Orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen siden sidst - Rundvisning og demonstration af materiel - Jubilæumstegn tildeles 25, 40, 50, 60 og 70 års jubilarer - Spisning og kammeratligt samvær (Diætmad: bestilles ved jubilæumsudvalget senest 1 uge før) Både Flyvevåbnet og Soldaterforeningen lægger sig i selen for at gøre jubilæumsdagen festlig og udbytterig, men dagens højdepunkt er selvfølgelig mødet med kammeraterne. Har du, som jubilerende medlem, ikke modtaget indbydelse senest den 9. august så kontakt jubilæumsudvalget. Tilmelding - som er nødvendig og bindende - sker ved indbetaling af 230 kr. på det medfølgende girokort (for ikke-medlemmer er prisen 275 kr.) Husk at skriv hvilken flyvestation du møder op på! Værløse-Jonstrup Lørdag den 3. september Mødested: Jonstruplejrens hovedvagt senest kl Bemærk mødestedet Tilmelding senest den 16. august Karup Lørdag den 10. september Mødested: Propelmessen ved Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 23. august Skrydstrup Lørdag den 24. September Mødested: Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl Tilmelding senest den 13. september Aalborg Lørdag den 24. September Jubilæumsudvalget v/bent Petersen, Solsortevej 7, Østengaard, 7100 Vejle Tlf.: Giro Netbank: Registreringsnr og kontonr Mødested Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 13. september

4 4 PROPEL Nr. 3/2011 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: En legende og æresmedlem i det Nordjyske er borte Lige før påske fik vi den sørgelige meddelelse om, at vores gode ven og soldaterkammerat, Poul Christensen, var sovet stille ind efter nogen tids sygdom. Han blev 76 år. Poul var en markant skikkelse i Flyvevåbnets Soldaterforening i det nordjyske i næsten et halvt århundrede. Han var revisor i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg i 22 år. Han var kasserer i Aalborg afdeling (tidligere Kreds 1) i 40 år, medens han i lokalafdelingen samtidigt har stået for finanserne i samfulde 45 år. Pouls udadvendte personlighed gjorde, at han var god til at kommunikere med alle. Han havde et lyst sind og var altid god for en god historie med en vovet kant. Han havde en naturlig evne til at tryllebinde en forsamling med sin naturlige charme. Poul havde desuden en klar holdning til Flyvevåbnets Soldaterforening og var absolut gennem mange år sammen med sin kone Jonna primus motor både i det Nordjyske og på landsplan. Han var respekteret og vellidt i mange kredse, hvilket de mange fortjenstmedaljer og hædersbevisninger, som han gennem årene blev tildelt, bevidner om. Poul engagerede sig i alt, hvad han foretog sig. Mindehøjtideligheden den 5. maj samt soldaterjubilæerne var noget Poul satte stor pris på var vel tilrettelagt og han lagde selv mange kræfter i det. Poul kom jævnligt på Flyvestationen, hvor han var en kendt og respekteret skikkelse, der repræsenterede FSF på bedste vis. Poul var aktiv i bestyrelsesarbejdet til det sidste, men måtte dog trække sig i år på grund af hans sygdom. I lokalafdelingen var han gennem de senere år den store mentor, hvis gode råd og vejledning vil blive dybt savnet. Æret være Pouls minde! Helge Hoff Poul Christensen som vi alle husker ham En af Pouls utallige regnskabsaflæggelser Mindehøjtidelighed ved flyvergravene

5 PROPEL Nr. 3/ Flyversoldatens ur blev for syvende gang uddelt den 24. marts, da decemberholdet blev hjemsendt fra AFTC i Karup. Ernst fra PR-udvalget foretog overrækkelsen, og sagde blandt andet: Jeg er overbevist om, at I mange gange i de seneste 4 måneder har glædet jer til i dag. Jeg har også glædet mig til at overrække Flyversoldatens Ur til holdets bedste soldaterkammerat. Jeg kom ind i Flyvevåbnet længe før I var født. Ja faktisk flere år før mange af jeres forældre blev født. Jeg skal nemlig til 55 års jubilæum til september. Det er Flyvevåbnets Soldaterforening som sammen med Flyvestationerne arrangerer de jubilæer, hvor vi kan mødes og snakke om minderne fra da vi var i den blå uniform. Flyversoldatens Ur Jeg har bevaret kontakten til Flyvevåbnet gennem Soldaterforeningen, hvor jeg er formand for PRudvalget. Her har jeg kontakt til mange af de kammerater, jeg fik den gang. Og der var mange. For vi var over soldater i Flyvevåbnet, som havde mere end 500 flyvemaskiner og endnu flere piloter. Det kammeratskab er selve fundamentet i soldaterforeningen. Og det vil jeg selvfølgelig håbe, at I også finder ud af. En gang med tiden og meget gerne snart. Fordi vi har alt for få medlemmer i jeres alder. Fordi den her forening af gamle mænd har brug for nye ideer fra unge medlemmer. Men nu til det, jeg egentlig kom for. Hvad skal der til for at blive den bedste soldaterkammerat på det her hold? Jeg vil bruge jeres egne ord: Holdets bedste soldaterkammerat er utroligt hjælpsom i delingen. Han er god til at få arrangeret ting for delingen. Sidst, men ikke mindst, er han altid er i godt humør. Så kort og præcist kan Heine Scriver Poulsen fra 1. deling beskrives. Dine kammerater har valgt dig som den bedste soldaterkammerat på holdet. Tillykke. Heine var mildt sagt meget stolt, da han til applaus fra alle holdkammeraterne modtog det flotte FSF-armbåndsur. Redaktionen beklager dybt På grund af sygdom, og deraf følgende renderi ud og ind af hospitaler, var der desværre 2 generalforsamlingsreferater, der ikke kom med i aprilbladet, selv om de var indsendt rettidigt. Jeg er meget ked af det skete, og beder lokalafdelingerne Thy- Mors og Vandel samt alle PROPELs øvrige læsere undskylde. Generalforsamling Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Med venlig hilsen Ernst Fra venstre Leo Kanstrup, Jens Overgaard og Kurt Kristensen. Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 23. februar i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler. Formanden bød velkommen, og han påtog sig også hvervet som dirigent. Formandens beretning: Beretningen var kort. Vi deltog den 13. marts 2010 i landsskydning i Aalborg og den 22. august 2010 afviklede vi vores årlige Jagerskydning med 26 deltagere. Der er Jagerskydning igen den 21. august Regnskab: Kassereren fremlagde regnskabet, det viste et mindre underskud (27,75). Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes: Knud Larsen Leo Pedersen Erik Rohde Kristian K. Christiansen Som bestyrelsessuppleant genvalgtes: Leif Bjerg Som revisor genvalgtes: Christian Blåbjerg Under eventuelt overrakte formanden 50 års hæderstegn til Leo Kanstrup og 40 års hæderstegn til Jens Overgaard og Kurt Kristensen. Formanden takkede for fremmødet og aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. H. J. Jensen, sekretær

6 6 PROPEL Nr. 3/2011 Fisketur ved Karup Å FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Lørdag den 6. August inviterer Karup Afdeling til fisketur ved Karup å. Det er for alle medlemmer med påhæng. Husk at medbringe gyldigt fisketegn, hvis I vil fiske. Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker. Så prøver vi om fisken vil bide på, ved tiden spiser vi frokost, som afdelingen er vært for. Den består af kartoffelsalat og frikadeller samt en øl eller vand. Sluttidspunkt bestemmer vi senere. Kørselsvejledning: der drejes til modsat side som Karup lufthavn. Der står et lille skilt. Gerne tilmelding af hensyn til maden til undertegnede senest lørdag 30. juli på tlf eller Aktivitetskalender Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil Grillparty bliver lørdag den 27. august kl Julefrokost bliver lørdag den 19. november kl Dart første tirsdag i måneden startende den 4. oktober dernæst 1. november, 6. december, 3. januar, 7. februar og 6. marts Venlig hilsen Niels Med venlig hilsen Henning Halkjær Generalforsamlingen FSF Skrydstrup Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Telefon , Mobil E-post: blev afholdt på Flyvestation Skrydstrup den 28. februar. Der blev startet med en gang gule ærter i cafeteriet, hvorefter vi gik over til generalforsamlingen. Formanden bød velkommen, Bent Petersen blev valg til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som stemmetællere blev Preben Kuta og Jørgen Fredeløkke valgt. Formandsberetningen og regnskabet blev vedtaget, der var ingen nye forslag indkommet. Den nye bestyrelse kom til at se sådan ud: formand: Jens Yttung, næstformand Jens Chr.Nielsen, kasserer: Lis Yttung, sekretær: Heine Andresen, bestyrelsesmedlemmer Erik Krogsriis, Hans M. Henningsen, Arne Andersen Leif Pedersen. Som delegerede til repræsentantskabsmødet i oktober blev Erik Krogsriis og Leif Pedersen valgt. Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter der blev snakket og lidt efter lidt tog folk hjem, alt i alt en rigtig god aften. Venlig hilsen Jens Yttung formand Tjek kalenderen på Se din bestyrelse på Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Det var tyndt besat den torsdag Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Formanden for lokalafdeling vandel, Jens Chr. Nielsen dekorerer her Lars-Erik Bøtker Petersen med 25 års tegnet. I baggrunden ses fra v. kasserer Ejvind Knudsen og Bjarne Olsen. Det var en rigtig hyggelig aften, man kan undre sig over, at ikke flere end 11 havde fundet det ulejligheden værd at være sammen med de gamle kammerater fra deres fælles værn, Flyvevåbnet. Faktisk var der kun to under 50 år, det var de to, der skulle have deres 25 års tegn, nemlig Lars-Erik Bøtker Petersen og Bjarne Olsen. De fik deres 25 års tegn overrakt efter generalforsamlingen. Formanden Jens Chr. Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog under dagsordenernes punkt 1. N.M. Schaiffel-Nielsen som dirigent. Han blev valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem annoncering i Propel, og derfor var beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden. Stille år Der under punkt 2, formandens beretning, indledte med at konstatere, at fremmødet var sparsomt. Der er syv der skal have medaljer. Jeg har kun fået tilbagemelding fra fire, der er to

7 PROPEL Nr. 3/ afbud og tre har ikke meldt tilbage. Fire skulle have haft 40 års tegn og tre 25 års tegn. Seks gange i løbet af det forgangne år havde foreningens fanebærer været ude med fanen. Den 23. april var man i Christiansfeld (1864) 4. maj i Kolding og Randbøl, dagen efter den 5. maj var man på Skamlingsbanken og endelig var man i Kolding for at modtage HM Dronning Margrethe og Prinsgemalen HKH Henrik. Skydningen på Staldgården i Kolding blev omtalt. Lejemålet af skydebanen var blevet sagt op med virkning fra 1. april, men fik vist alligevel lov at blive. Den 8. marts skulle formanden og næstformanden til møde i Kolding, hvor man forventede en afklaring af situationen. Formanden meddelte, at han var blevet medlem af hovedbestyrelsen. Han sluttede med at lægge op til generalforsamlingen om man ville være med til at lave en udflugt til enten Karup (Flyvevåbnets Historiske Samling), eller Danmarks Flymuseum i Stauning. Formandens beretning blev vedtaget med applaus. I den efterfølgende debat lovede N.M. Schaiffel-Nielsen at undersøge mulighederne for et besøg ved et af de to steder. Resultatet vil blive meddelt i Propel. Økonomi eller mangel på samme Under dagsordenens punkt 3. kunne kassereren Ejvind Knudsen kunne fremlægge et regnskab, der viste et underskud på 710,50. Med en formue på 4.497,13 kr. kan man ved at dividere med 710 regne ud, at det vil vare 6,333 år inden foreningens kasse er helt tom. Det gav anledning til en del debat om den økonomiske fremtid. Enden på debatten blev, at deltagerne hver lagde 110 kr. på bordet, viljen til at betale, hvad det koster at være medlem af underafdelingen, blev hermed demonstreret. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen ved næste repræsentantskabsmøde at fortælle at det kniber med at få pengene til at slå til. Under debatten om økonomien var der undren over, at formand ikke kendte hovedbestyrelsens samlede regnskab for FSF. Dagsordenens punkt 4. var vanen tro, -Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen. Under debatten om deltagelse i skydning på Staldgården blev forsamlingen enige om, at deltagerne selv skulle betale 50,00 kr. for at deltage. Dette ud over de 30 kr. man betaler pr skydedag. Valg til bestyrelsen Dagsordenens punkt 5. Valg til bestyrelsen var en formssag, Frank Lausen, Ejvind Knudsen og Mads E. Hansen var på valg. Uden modkandidater blev de genvalgt. Dagsordenens punkt 6. Valget af såkaldte kritiske revisorer og suppleanter gav følgende resultat, Lars-Erik Bøtker Petersen blev valgt i stedet for Poul Rytter Pedersen, der ikke ønskede at fortsætte, hvorimod Peter Ladegaard blev genvalgt. Dagsordenens punkt 7. Økonomi, var blevet behandlet under punkt 3, kassererens beretning. Dagsordenens punkt 8. Her var der en vis debat om den manglende deltagelse i generalforsamlingen. Som en deltager sagde, -Hvordan skal det blive bedre, når selv min svigersøn, der er medlem og har gjort tjeneste i Flyvevåbnet ikke vil med. Der var også en debat om, hvordan man får samlet medlemmernes adresser, hvilket vil spare porto og give bestyrelsen mulighed for hurtigt at sende meddelelser til medlemmerne om udflugter eller andre arrangementer. Man debatterede også indholdet i propel, hvor der var manglende tilfredshed med de mange billeder uden tekster. Der blev givet udtryk for, at man hellere så artikler om flyvning og forholdene i det gamle værn. Formanden kunne fortælle, at næste generalforsamling vil blive afholdt i hallen i Vandel den 22. februar Eventuelt var ren hyggesnak. Aktivitetsoversigt 2011 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Juni 2. Kr. himmelfartsdag. March til Krigergravene på Svendborg Kirkegård med kransenedlæggelse på bl.a. de allierede flyveres grave. Der mødes på Torvet i Svendborg kl Valdemarsdag kl i Den Fynske Landsby, Odense. Der mødes med faner kl. 18:30 ved den firlængede gård med vandmøllen. August 28. Idrætsskydning i Christiansminde, Svendborg September 2. Udflugt sammen med Folk og Forsvar. Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen telefon Flagdag for Danmarks udsendte. 10. SFF afholder fugleskydning (2. lørdag i september) kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense med morgenkaffe, salg af skydelodder. NB! Bemærk at der fremover holdes fugleskydning 2. lørdag i september, så det ikke falder sammen med flagdagen for Danmarks udsendte. 14. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense. Feltpræst i Irak Sognepræst O. Degn-Andersen vil berette om sin tjeneste og sine oplevelser som feltpræst på Hold 3 i Irak. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. November 14. Markering af Slaget ved Nyborg Foredrag kl på Dannevirke Sdr. Boulevard i Odense. Hvad gør danske soldater i Sudan? Major Mogens Nyholm vil fortælle om sin tjeneste ved United Nations Mission in Sudan (UNMIS) Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 20. Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense(3. søndag i november). Spillet begynder kl præcis. Nye tiltag på HISAM Gennem det sidste par år er der sket nogle ændringer i HISAM s forskellige udstillinger, hovedsageligt hvad angår besættelsestiden, men også hvad angår fremtidige elektroniske rundvisninger. Rundviser: Kaptajn O. V. Pedersen Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM.

8 8 PROPEL Nr. 3/2011 FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Sidste gang, der blev arrangeret Åbent Hus, på Flyvestation Værløse, var i Her lød meldingen: Det lå os på Flyvestation Værløse meget på sinde at give offentligheden en stor oplevelse af vores virke og kunnen på flyvestationen som afslutning på 68 års virke som operativ flyvestation. Historien om Flyvestation Værløse er dog også historien om en gigantisk arbejdsplads, om godt kollegialt sammenhold, om stor teknisk kunnen og om redningsaktioner og statsbesøg. På museet kan du købe et udstillingskatalog for 50 kr. Mosegaarden holder til på Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbningstiderne er tirsdag til fredag kl og søndag kl , undtagen i pinsen og søndage i juli. Der er gratis adgang. Du kan se billeder og læse mere på Bag Hegnet Ja, det er navnet på en udstilling, som frem til den 23. oktober 2011, kan opleves på Mosegaarden i Værløse. Udstillingen handler naturligvis om Flyvestation Værløses historie. Mange af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv været tjenstgørende eller besøgt flyvestationen, den flyvestation der så brat blev taget fra os ved forsvarsforliget i Derfor vil det nok være særdeles spændende for os tidligere Flyversoldater at besøge udstillingen. Der er jo stadig en debat kørende om området. Da udstillingen blev åbnet, sagde Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen blandt andet: Flyvestation Værløse har været en afgørende brik i Det Danske Forsvar i efterkrigstiden og dermed i forsvaret for demokrati og menneskerettigheder. Flyvestationens redningshelikoptere har betydet forskellen mellem liv og død for mennesker i nød. Arbejdet på flyvestationen har betydet mening, sammenhold og smør på brødet for mange mennesker i lokalområdet. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, hvad området skal bruges til. Der er, for at sige det mildt, delte meninger. Hvem skal overtage ejerskabet efter Forsvaret? Hvem skal forestå oprydning af forurenet jord og grundvand? Hvor meget nybyggeri skal der være plads til? Hvornår får offentligheden adgang til de store naturområder? Der er mange spørgsmål, men én ting er vi enige om: Vi skal i den fremtidige anvendelse tage afsæt i de værdier og kulturhistoriske spor, som er skabt på flyvestationen. Museumschef Cathrine Kyø Hermansen, Furesø Museer, fortalte blandt andet, at udstillingen bare er toppen af et isbjerg, båret oppe af en stor og bred undersøgelse som museets medarbejdere har gennemført omkring dagligdagen på Flyvestationen. Undersøgelsen har været drevet af nysgerrighed, ønsket om at få et indblik i, hvad der egentlig skete, inde bag hegnet, og efterfølgende fremlægge historien for de besøgende i håb om at give perspektiv. Lokalpolitikeren Alf Blume udtalte: Er jydemafiaen i Folketinget så stærk, at den nu tager den sidste rest af også Flyvevåbnet fra Sjælland, efter at denne mafia stjal flåden fra København og dermed fuldførte, hvad englænderne påbegyndte i Du kan følge hele historien, lige fra Lejren ved Værløses start i hvor en arbejdsmand, som arbejde med at få lejren opført, fik 10 kr. om ugen i løn - over flyvepladsens påbegyndelse i 1933, Tyskernes besættelse fra og frem til udfasningen i 2004, som også betød at vi måtte forlade den Flyverstue, som vi havde arbejdet hårdt med siden Vi forlod flyvestationen i Forsvarets dag på Kronborg Program for Søndag den 19. juni Afhentning af frokostbilletter mv. på Axeltorv Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller. Der gøres klar til afmarch Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets Tamburkorps Kranselægning, Kronborg. Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst Indrykning i Riddersalen, Kronborg. Fanerne føres ind Møde i Riddersalen på Kronborg Slot. Velkomst ved formanden for Forsvarets Dag Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller. Dirigent: Anders G. Karlsen Udenrigsministeren, Lene Espersen Fællessang: Hvor smiler fager den danske kyst Musikkorpset spiller Til rådighed for overrækkelse af hæderstegn mm Fællessang: I alle de riger og lande Forsvarschefen, General Knud Bartels Fællessang: Den danske sang er en ung blond pige Fanerne føres ud Afslutning ved formanden for Forsvarets Dag Frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte. (Frokostbillet(er) til kr. 100,-/prs. indsættes på Reg.Nr.: 5493 Kontonr.: , Mærket med Navn og Kronborg) Forventet afslutning i kasematten. Tilmelding foretages til afdelingens formand Jørgen Amonsen på e mail: eller på telefon senest den 7. juni. Du er meget velkommen til at invitere din ledsager med, og det kunne endda være rigtig hyggeligt. Vejret plejer at være godt, så hvorfor tilmelder du dig ikke med det samme? Der er kun få dage til tilmeldingsfristen udløber.

9 PROPEL Nr. 3/ Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 05. juni, Navy Day, Dragør Fort 15. juni, Valdemarsdag, Holmens Kirke 19. juni, Forsvarets Dag, Kronborg 06. august, Tur til Stevnsfortet, Koldkrigsmuseet 05. september, National Flagdag 05. september, Soldatens & Orlogsgastens Dag, Frederiksberg Rådhus 25. september, 200 m skydning, Skydebanerne, Kalvebod Brygge Du kan se mere orientering på: Grillafslutning Ligesom sidste år, og i forhåbentlig ligeså godt vejr, afslutter vi sæsonen med kaffe, kage, kølige forfriskninger og helstegt pattegris. Det bliver lørdag den 25. juni kl. 14 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Du kan tage bus 312 fra Frederikssund Station. Du kan også vælge at tage bus 312 fra Ølstykke Station, men den tur varer længere. Vi vil igen finde en fornuftig pris der dækker hele arrangementet undtagen drikkevarer, dem køber du, som vanligt, på stedet til de sædvanlige lave priser. De er faktisk så små, så du nærmest skal bukke dig når du betaler. Tilmeldingen skal foretages til Kaj Clausen på webspeed.dk eller på telefon efter kl. 18. Absolut sidste tilmeldingsdag er den 15. juni, hvor der i øvrigt flages i anledning af Valdemarsdag. Stevnsfortet Tag med på en tur til Koldkrigsmuseet Stevnsfortet sammen med FSF og KSS den 6. august. Museet ligger nedgravet i Stevns Klint og Stevnsfortets oprindelige opgave har været at kontrollere den sydlige indsejling til Øresund. Fortet blev bygget i årene , og blev nedlagt igen i år Museet blev indviet i Turen er guidet under jorden i de 1,6 km lange gange og rum. Du skal have varmt tøj med, temperaturen vil i undergrunden kun være omkring 10 gr. Efter frokost har du 2 timer til selv at udforske fortet udendørs. Afgang fra Sjælør Station kl. 08:30 hvor vi lander igen ca. kl. 16:45. Turen koster 250,-Kr. / person og håndmadder indgår i prisen. Beløbet skal indbetales på KSS s foreningskonto Tilmelding er bindende og skal foretages til Michael Bedsted på Tlf , eller på mail: dk Sidste frist for tilmelding er den 3. juli. Der er begrænset deltagerantal, så det er igen Først til Mølle princippet der er gældende. Flere oplysninger og program for turen kan ses på: stevnsfort_2011b.pdf Ystad International Military Tattoo Vores formand har fra Øresundsbroen fået tilbud om rabat på billetter til Ystad International Military Tattoo, som foregår i tidsrummet fra den 17. til 20. august, med en Brobizz-Rabat på 20%. Rabatten gælder dog kun den 17 og 18. august på sektionerne A - C og M - O. I kan finde oplysninger om tattooet på ystadtattoo.se/index.asp Jørgen Amonsen vil gerne stå for bestilling af billetter, så kontakt ham, hvis i er interesseret. Kontaktmuligheder kan ses sidst i invitationen til Forsvarets dag Koncerter og Særlige arrangementer på Kastellet Onsdag 1. juni kl Kastelskoncert v/8. Regiments Musikkorps. Onsdag 8. juni kl Kastelskoncert v/den Kgl. Livgardes Musikkorps. Onsdag 15. juni kl Kastelskoncert v/hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde. Onsdag 22. juni kl Kastelskoncert v/ Søværnets Tamburkorps. Onsdag 10. august Kastelskoncert v/prinsens Musikkorps Onsdag 24. august Koncert v/ Slesvigske Musikkorps Onsdag 17. august Koncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps, København Onsdag 24. august Koncert v/ Slesvigske Musikkorps Onsdag 31. august v/hjemmeværnets Musikkorps, Nordsjælland Onsdag 07. september Koncert v/prinsens Musikkorps, og Hjemmeværnets Tamburkorps København Søndag 30. oktober Kastellet fylder 347 år ÅBENT HUS. Koncerter v 8 Regiments Musikkorps, Hjemmeværnets Musikog Tambourkorps Vendsyssel, Hjemmeværnets Musikkorps København, Hjemmeværnets Tamburkorps København NB: Kalenderen er foreløbig og kan blive ændret. (Se også: Roskilde Airshow Roskilde Lufthavn lægger plads og luft til endnu et gigantisk Flystævne. Det bliver i weekenden den 27. og 28. august Lørdag Voksne kr / børn 7-14 år 75.- / 0-6 år gratis. Søndag Voksne kr / børn 7-14 år 75.- / 0-6 år gratis. Billetter til begge dage Voksne kr / børn 7-14 år / 0-6 år gratis. Adgangsbilletter kan købes enten kontant før indgang til publikumsområdet fra billettelte eller via vores webshop. Der kan ikke garanteres at der kan købes med Dankort ved indgangen.http://www.airshow.dk/ Seneste nyt. I min øresnegl kan jeg høre at Det er ganske vist. Istedløven vil blive fejret på sin tidligere plads, på Flensborg Kirkegård med en indvielse den 10. eller 12. september I skrivende stund den 30. april, er jeg blevet oplyst om to forskellige datoer, men vi hører nok nærmere i medierne. Torben Ek a

10 10 PROPEL Nr. 3/2011 Lokalafdeling Bornholm Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø. Tlf.: Generalforsamling torsdag den 3. marts. Vi var 6 fremmødte og startede med et lille traktement inden generalforsamlingen og da vi kun var 6 deltagere udgik punkt 1 valg af stemmetællere Og Søren blev næsten traditionen tro valgt til dirigent. Punkt 2 formandens beretning: startede med at der ikke var medlemstilbagegang det foregående år stadig 15 medlemmer, men der er svært at få nye medlemmer da der ikke er værnepligtige flyvere på øen og vi ved godt at generalforsamlingen skal holdes i februar måned men da formanden både har bryllupsdag og fødselsdag i sidste halvdel af februar måned (og har fyldt år en del gange) er generalforsamlingen rykket til først i marts måned og derfor meldte formanden også fra til hovedbestyrelsens generalforsamling den 25. og så er det heller ikke så let at komme til generalforsamlingen, nu hvor lokalerne er flyttet til Frederikssund, når man kommer ude fra, men Elmer - formanden - har været oppe i de nye lokaler, meget hyggelige der på den nedlagte skole, men næste år kan det være at der skal betales leje af lokalet vi bruger til generalforsamlingen, indtil videre har vi frit kunne låne lokalet, det var hoved essensen af formandens beretning, der blev vedtaget. Punkt 3 Kasserer Erik Linds fremlægning af regnskabet. Det blev godkendt. Punkt 4 valg af næstformand Erling Quistgaard, sekretær Knud Johansen, og revisor Søren Christensen der alle modtog genvalg. Punkt 5 indkommende forslag. Var ingen. Punkt 6 Eventuelt: var der en livlig men hyggelig debat om forskellige ting vedrørende foreningen, også om der var nogle tiltag som kunne gøres for at få nye medlemmer Selve generalforsamlingen sluttede ca. kl og derefter var der en hyggelig stemning og lystig snak om den fælles interesse - flyvemaskiner - indtil vi sluttede ved tiden Sekretær Knud Johansen Disse lokaler, der i øvrigt var velvilligt stillet til rådighed af Vordingborg Kommune, blev samlingsstedet for afdelingens medlemmer gennem 18 år. For ca. 4 år siden måtte vi forlade vores Flyverstue, idet Vordingborg Kommune solgte bygningerne omkring Kulturel Forvaltning, hvor vi også havde til huse. Dette ændrede status for afdelingens virke; der blev længere mellem arrangementerne, men den faste kerne holdt dog sammen. Omtrent samtidig skete der en strukturændring i Flyvevåbnets Soldaterforening, idet der blev oprettet 5 nye afdelinger tilknyttet hver en Flyvestation. For Afdeling 61 blev det fremtidige tilhørsforhold Flyvestation Skalstrup, hvor afdelingen fik en Flyverstue stillet til rådighed. Denne sammenlægning af Afdeling 61, 64 og 65 blev desværre aldrig det, der var tænkt, idet Flyvestation Skalstrup kort tid efter blev solgt til Forsvarets Lægekorps, og vi måtte ud. Bestyrelserne i Værløse afdelingen og Skalstrup afdelingen satte sig sammen for at se på mulighederne for at sammenlægge de to afdelinger. Dette blev gjort ved en stiftende generalforsamling i Jonstruplejren, der var blevet hjemsted for Værløse Afdelingen. Forud for denne sammenlægning var det blevet besluttet, at det fremtidige samarbejde skulle tage højde for medlemsskaren, der nu var spredt over et langt større geografisk område, således at fællesaktiviteterne skulle fordeles mellem syd, vest og nord; men med Værløse Jonstrup Afdelingen som drejningspunkt! Man var rigtigt glade for sammenlægningen i Værløse Jonstrup Afdelingens bestyrelse, da det gav den del tilgang af medlemmer og derved et øget medlemstilskud fra Hovedforeningen; MEN man glemte ALT om hvad man havde lovet forud for sammenlægningen. Afdelingsbestyrelsen havde rigeligt nok at gøre med at tækkes en lille gruppe fra sin egen tidligere afdeling! Ikke forstået på den måde, at de arrangementer bestyrelsen arrangerede nu primært i Frederikssund var forbudt for medlemmer syd for Hovedvej 1, nej men ikke ét arrangement i nærheden af det sydlige. Ikke nok med det! Det har siden sammenlægningen været muligt for de to sydlige lokalafdelinger at få så meget som én tilskudskrone, selv om der er blevet søgt til forud planlagte arrangementer, bl.a. de lovpligtige generalforsamlinger! Se det er hvad jeg kalder Medlemspleje! I samme forbindelse kan jeg oplyse, at Lokalafdeling Sydsjælland opløses den 20. maj Med kammeratlig hilsen fra en forhenværende afdelingsformand og landsformand Flemming Raalund En afdelings historie Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: Det var en flot efterårsdag den 20. oktober 1966 på Flyverdetachement 502 i Sydsjælland. Det var også den dag, da en lille gruppe tidligere flyversoldater blev enige om at oprette en afdeling af Flyvevåbnets Soldaterforening. Dette blev starten på AFDELING 61. De første år var det Kasernen ved Stensved, der dannede rammerne om afdelingens aktiviteter godt ledet af en meget aktiv bestyrelse, og gennem mange år med Arnfred Rasmussen som formand. Aktiviteterne blev udvidet med samarbejde over afdelingsgrænserne på Sjælland til gavn for medlemmerne i disse. Her kan bl.a. nævnes: Kristi Himmelfart ture og Dart turneringer. På et tidspunkt i slutningen af firserne, fik afdelingen sin egen Flyverstue i midten af Vordingborg by. Den nye bestyrelse Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , Mobil E-post: Formand Jan Christensen, Slagelse Kasserer Jørgen R. Petersen, Slagelse Bestyrelsesmedlem Jens Knudsen, Korsør Ole Vendelbo, Slagelse Erik Hansen, Slagelse Revisor Preben Nielsen, Slagelse Der er ikke valgt bestyrelses- og revisorsuppleant. Bakketur Tirsdag den 5. juli gentager vi vores bakketur, hvor vi spiser stegt flæsk med persillesovs og lytter til festlig jazz på Den Hvide Hest. Da der er forskellige ønsker med transport og andre gøremål, er der ikke samlet transport, men vi mødes derinde. Af hensyn til bordbestilling skal der tilmeldes i god tid senest den 10. juni på telefon , så vil vi forsøge at reservere bord kl. 18. a

11 PROPEL Nr. 3/ Grillaften Fredag den 12. august er der igen tændt op i grillen fra kl. 18 på Vestergade 25 i Slagelse. Som sædvanlig tager man selv det med, som der skal grilles, samt drikkevarer. Sidste tilmelding er den 9. august på telefon eller Billard Den første torsdag i måneden kl Vi mødes i klubhuset på Strandvejen 55, Slagelse, lige efter glarmesteren. Juleafslutning Lørdag den 3. december kl Bemærk at det er i nye lokaler på Museet, Bredgade, Slagelse (Grafisk lokale). Der er frokost samt pakkerafling. Pris m.m. kommer i PROPEL. Redaktionen svarer I referatet fra lokalafdeling Vandels generalforsamling kritiseres den måde, PROPEL bliver redigeret på: Man debatterede også indholdet i propel, hvor der var manglende tilfredshed med de mange billeder uden tekster. Der blev givet udtryk for, at man hellere så artikler om flyvning og forholdene i det gamle værn. Hr. Schaiffel-Nielsen -referenten - har tidligere fremført en tilsvarende klage overfor undertegnede, og mit svar den gang og nu er, at det ikke er eller bliver en betingelse for at få et foto i bladet, at indsenderen oplyser, hvem der er med på billedet. Forholdene i det gamle værn bliver fremragende beskrevet i Flyvevåbnet, som PROPEL jo er et indstik i, så medlemsbladet er primært forbeholdt foreningsrelaterede indlæg. Billederne herunder begrunder vist mit svar. Ernst Kronvold Frederiksen Hvis redaktionen forlanger, at man, som betingelse for at få dette billede i bladet, skal angive navne på alle mødedeltagerne, vil det ikke vare længe, før der ikke vil være et eneste billede i PROPEL. Et eksempel på et foto indsendt af klageren med følgende tekst: HKH Prins Henrik hilser på besætningen på Eskadrille 721 s Challenger. Herefter fik prinsen en rundtur i flyet. Hvad mon de øvrige 5 personer på billedet hedder? Ingen kommentarer

12 12 PROPEL Nr. 3/2011 Landsskydningsresultater 2011 Individuelle resultater Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffer X=10 Herrer 1 Bent T.Christensen Skrydstrup Vestjysk Kasper Høeg Skrydstrup Vestjysk Helge Hoff Aalborg Aalborg Brian Nielsen Aalborg Aalborg Jens Yttung Skrydstrup Vestjysk Kalle Hoff Aalborg Aalborg Stephan Schjoldager Aalborg Vendsyssel 118 Herre Veteran 1 Christian K. Christiansen Aalborg Thy-Mors x Per Simonsen Aalborg Aalborg Knud Larsen Aalborg Thy-Mors 190 7x Inglev Hansen Skrydstrup Vestjysk 190 9x Egon Baltzersen Værløse-Jonstrup Sydsjælland Svend Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved Knud Hansen Værløse-Jonstrup Sydsjælland Per Hansen Værløse-Jonstrup Sydsjælland 183 5x Leif Bjerg Aalborg Thy-Mors 183 4x Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjysk Per Clausen Værløse-Jonstrup Knud Bisgaard Aalborg Aalborg Mathias Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved 179 4x10 14 Torben Ek Værløse-Jonstrup 179 2x10 15 Ove Grandt Skrydstrup Vestjysk 178 3x Ole Andersen Værløse-Jonstrup 178 3x10 17 Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg 178 2x10 18 Leo Pedersen Aalborg Thy-Mors Hilding Hansen Værløse-Jonstrup Knud Bødker Aalborg Aalborg René Crone Aalborg Vendsyssel 173 (1x9) 2 22 Jørgen Hinrichsen Værløse-Jonstrup 173 (1x8) 2 23 Bent Aasand Skrydstrup Als/Sundved Eyvin Teisner-Kjær Skrydstrup Als/Sundved 171 1x10 25 Jens Winther Aalborg Vendsyssel 170 2x10 26 Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved 167 1x10 27 Christen Mathiesen Skrydstrup Als/Sundved Ervin Peters Skrydstrup Als/Sundved 166 1x Bjørn Petersen Værløse-Jonstrup Sydsjælland 166 2x10 30 Knud Bidstrup Jensen Aalborg Vendsyssel Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel 163 2x Hardy Christensen Aalborg Vendsyssel 163 1x Kai Sørensen Værløse-Jonstrup 163 1x10, 6x9 34 Svend Erik Sørensen Aalborg Aalborg 163 1x10, 4x9 35 Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel Ivan Sørensen Aalborg Aalborg Hans Jørgen Jensen Aalborg Thy-Mors 132 Damer 1 Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel Herdis Rasmussen Aalborg Aalborg 169 Damer Veteran 1 Doris Larsen Aalborg Thy-Mors Lis Yttung Skrydstrup Vestjysk Lise Raalund Værløse-Jonstrup Sydsjælland Lisbeth Bjerg Aalborg Thy-Mors Tove Bødker Aalborg Aalborg Inge Hansen Værløse-Jonstrup Sydsjælland Grethe Sørensen Aalborg Aalborg Birthe Nielsen Aalborg Aalborg Anna Lis Kam Aalborg Aalborg Marianne Baltzersen Værløse-Jonstrup Sydsjælland Gunhild Jensen Aalborg Thy-Mors 142

13 PROPEL Nr. 3/ Holdresultater Landsskydningsresultater 2011 Nr. Afdeling Lokalafdeling Point Træffer X=10 Herrer 1 Skrydstrup Vestjydsk 513 Bent T. Christensen, Kasper Høeg, Jens Yttung 2 Aalborg Aalborg 468 Helge Hoff, Brian Nielsen, Kalle Hoff Herre veteran 1 Aalborg Thy-Mors Christian K Christiansen, Knud Larsen, Leif Bjerg Værløse-Jonstrup Sydsjælland Egon Baltzersen, Knud Hansen, Per Hansen Aalborg Aalborg Per Simonsen, Knud Bisgaard, Ib Folke Nielsen Skrydstrup Vestjysk Inglev Hansen, Jørn Nielsen, Ove Grandt Værløse-Jonstrup Per Clausen, Torben Ek, Ole Andersen Skrydstrup Als/Sundved Svend Jacobsen, Mathias Jacobsen, Bent Aasand Værløse-Jonstrup Hilding Hansen, Jørgen Hinrichsen, Kaj Sørensen Aalborg Vendsyssel René Crone, Jens Vinther, Knud Bidstrup Jensen Skrydstrup Als/Sundved Eyvin Teisner-Kjær, Heine Andresen, Christen Mathiesen Aalborg Vendsyssel Hardy Christensen, Harry Sørensen, Finn Schjoldager Aalborg Aalborg Knud Bødker, Svend Erik Sørensen, Ivan Sørensen 475 Damer veteran 1 Værløse-Jonstrup Sydsjælland Lise Raalund, Inge Hansen, Marianne Baltzersen Aalborg Aalborg Tove Bødker, Grethe Sørensen, Birthe Nielsen Aalborg Thy-Mors Doris Larsen, Lisbeth Bjerg, Gunhild Jensen 506 Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning. Det var dejligt, at så mange var med, håber der er større tilslutning til næste år, gør det til en lejlighed at mødes med de andre fra afdelingerne. De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalen, som jeg vil bede om at blive overrakt ved en festlig lejlighed. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for skydeudvalget Ved pointlighed er det sidste skud på sidste skive, der er gældende (anført i parentes)

14 14 PROPEL Nr. 3/2011 Farewell Sikorsky S-61 Sea King Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Helicopter Wing Karup i marts. Det var en rigtig forårsdag, himlen var blå. Da Flyvertaktisk Kommando kom til syne kunne man også se tre-fire T-17 i gang landingsrunden. Flyveelever, der var i gang med at lave landingsøvelser, sagde den logiske tankegang. Ind gennem hovedvagten. Ind i den gamle fenrikmesse, i dag hovedkvarter for Helicopter Wing Karup (HWK) for at sige god dag til presseofficeren, der fulgte os ud til Hangar 22, hvor BOY, alias B.B. Thomsen ventede på os for at fortælle om Sikorsky S-61, Sea Kings sidste dag på Karup inden den bliver solgt til en endnu ikke ukendt kunde. Glimrende helikopter BOY udtaler sig om S-61 eren med en vist vægt. Han har tilbragt 5,300 timer i henholdsvis venstre forsæde, omskolingsog 2. pilotens plads plads, men det meste af tiden som fartøjschef, det vil sige i højre forsæde. Han har været med helt fra dengang da DECCA en var navigationsmidlet til vore dages GPS, som gør navigation til en lej sammenlignet med gamle dages næsten kort & kompas navigation. Selv om S-61 var et stort fremskridt da den blev implementeret i Flyvevåbnet i maj måned I 1967 blev Eskadrille 722 og S-61 ren nærmest verdensberømte for indsatsen ved færgen Skagerraks forlis, hvor de reddede 69 personer op af havet. Endnu bedre -Er du blevet omskolet til EH-101 Merlin? Med den korte tid jeg har tilbage, har det ikke været på tale. Jeg var med dengang helikopteren skulle vurderes inden købet. Jeg brugte det meste af et år i Stokholm i den fælles nordiske indkøbskommission, der jo alligevel ikke kunne blive enige om at fælles indkøb, da vi jo heldigvis besluttede os for EH-101, som er en virkelig potent helikopter. BOY siger videre om EH-101 eren, den har det overskud som S-61 eren mangler blandt andet når der skal startes i kraftig med- eller sidevind, foruden det den ellers kan. Hertil kommer den større flyvehatighed plus det, at den har det mest moderne kommunikations- og andet elektronisk udstyr. Farvel til S-61 Så går turen ud til en af HWK mange shelters. Her står halenummer U-278 og venter på at blive solgt. Den står i VIP konfigurationen. Det vil sige, at der er røde sæder langs fuselagen. Ven enden af sæderne ved skydedøren i helikopterens højre side står en pakning, -Hvad er det I har der? Ville vi vide, -Det er den redningsbåd, der skal hjælpe os til at overleve, hvis vi blive nødt til at lande på vandet. BOY henleder opmærksomheden på, at S-61 et skabt til at lande på vand. Det er godt nok et par årtier siden man sidst foretog en landing på Arresø i Nordsjælland. Helt henne agter er der to stole, alt med rødt betræk. I de to stole plejer udkigsmændene at sidde når helikopteren er konfigureret til eftersøgningsmission. I dette konfiguration er det der, hvor HM Dronning Margrethe den II sidder når hun skal flyves et eller andet sted hen i en fart. Der hvor de røde sæder er monteret i venstre side, vil der i stedet være plads til en båre, hvor lægen kunne arbejde. I højre side står et konsol med alt det udstyr som flyradiooperatøren, der styrer FLIR en Forward Looking Infrared (Infrarød søger, som ser fremad) og passer radiokommunikationen. Som BOY siger, -Det, der foregår i det område er så kompliceret, at vi af flyvesikkerhedsmæssige grunde har overladt det til operatøren. Han kan kommunikere med piloten og gøre opmærksom på, hvad han ser nede på havoverfladen under eftersøgning til havs. BOY understreger, at besætningen på en redningshelikopter er en helhed. Her kan ingen undværes, og det er bydende nødvendigt, at vi har et perfekt samarbejde, piloten kan intet udrette alene, og det samme gælder for alle andre i besætningen. Det sidste kig vi tager i S-61 eren er ind i cockpittet. Her bliver helikopterens alder ganske tydelig, de analoge instrumenter er i overtal. Kunderne Forsvarets Materieltjeneste (FMT) holder kortene tæt ind til kroppen når spørgsmålet om, hvem køberne er rejses. BOY fortæller at man har haft et stort antal kunder på besøg i ugerne syv og otte. Det er endt u i 50 forskellige tilbud. Tilbuddene kan gå på hele luftfartøjet med tilhørende reservedele eller kun på en pakke med reservedele eller én eller flere motorer. Alle tilbuddene skulle være i hus hos FMT den 17 marts. FMT har ikke lagt skjul på, at man ønsker at få så stort et provenu ud af salget som muligt. -På vandrørene går der rygter om at Boeing, som har overtaget Sikorsky fabrikkerne, vil byde ind for at få lov til at sælge nye helikoptere til Søværnet, her det noget på sig? BOY ryster smilende på hovedet, og siger, -Det har jeg intet kendskab til. -Kan helikopterne komme til at flyve i Danmark? -Sandsynligheden for at S-61 kommer til at flyve i Danmark er ikke stor. Det har noget at gøre med komplicerede certificeringsregler. S-61 har været vedligeholdt af det danske Flyvevåben efter forskrifter fra Sikorsky (flystel) og general Electric (motorer). For at vi kan sælge dem i øvrigt skal der søges eksporttilladelse både i Danmark og i USA. Reservedele på rad og række Det at sælge syv mellemtunge helikoptere er ikke nogen enkel sag. Kunderne er meget kræsne, de vil vide, hvad det er de betaler for. Derfor er alle brugbare og reparable dele pakket ned og nummereret. I en anden shelter stod der yderligere to S-61 ere som var klar til salg. BOY sagde, -Én af kunderne vi havde på besøg gav udtryk for, at de var så velholdte som havde de bare fløjet 6-7 år. Det var imponerende at se, hvilket kæmpearbejde der lå bag at have styr på alt til den sidste skrue for ikke at glemme dokumentationen der hører med til vedligeholdelsen. Udenfor er det stadig forår og solen skinner, inde i shelteren er det hundekoldt, men sikke dog en orden. BOY kører os tilbage til Hangar 22. Udenfor er der et leben omkring en EH-101 er. Hvad sker der? Spørger vi, -Nåh, der er en OSCE inspektion, svare BOY. Vi tager afsked med ham, inden da når han at fortælle, at han går på pension med udgangen af april, samtidig med at salget af S-61 gerne skulle være afsluttet. På turen tilbage mod hovedvagten stopper vi for fuldt stop ved Karup Lufthavn. Vi kigger ned til højre og får øje på et transportfly der lignede en IL-76 Candid. Begivenhederne for 21 år siden, har vendt op og ned på meget. Ikke så enkelt Vi spurgte hos FMT omkring eksporttilladelser. Derfra lød svaret, -Da S-61 er krigsmateriel skal der jævnfør våbenlovens 6 søges om udførselstilladelse hos Justitsministeriet (JM), JM retter i den forbindelse henvendelse til Udenrigsministeriet (UM), om man der har indvendinger mod udførelse af i dette tilfælde S-61. Hvis UM ikke har indvendinger og JM er enig, så får FMT tilladelse til at sælge. Hermed er sagen ikke klar, hvis der foreligger en videresalgsklausul fra virksomheden som solgte helikopteren til Danmark, skal de også spørges. FMT undersøger i øjeblikket om det er tilfældet. Vi ville også vide, om der var klausuler med hensyn til at sælge helikopterne til ustabile lande eller lande der ligger i konflikt med naboerne.

15 PROPEL Nr. 3/2011 Mærkedage juni-juli Kaptajn B.B. Thomsen, BOY, i det cockpit, hvor han har tilbragt timer. Regnet om bliver det 726 fulde arbejdsdage svarende til at han har siddet der 1,98 arbejdsår, hver dag hele året rundt, inklusiv helligdage. Sikorsky S-61 Sea King, halenummer U-278. Den er, trods sine 46 stadig en smuk moden dame. Halenumrene U-275 og U-276 sammen med masser af stumper, læs reservedele, som er pakket og klar til at blive leveret til køber, som vil betale mest for dem. 85 år /48 80 år / / / / /52 874/ / /52 Kaj Clausen, Krokusvænget 27,4950 Asnæs Aage Kæseler, Sønder Alle 30A, , 7500 Holstebro J. Malthe Jacobsen, Vestergade 19, 7790 Thyholm Ole Christian Bendtsen, Mejerivej 39, 4700 Næstved Vagn Sehested, Ahornvej 10, 7470 Karup J Marthinus Holm Marschal, Sprogøvej 32, 7400 Herning Svend Aage Futtrup, Østerild Byvej 87, 7700 Thisted Harald Lund, Amagervej 100, 6900 Skjern 75 år / / / / / / / /57 Ib Folke Nielsen, Thomas Olesen Løkkensvej 1, 9200 Aalborg SV Ove Villy Jørgensen, Vesterby Alle 8, st. th., 2630 Tåstrup Knud H. P. Jacobsen, Hovedgaden 5, 4621 Gadstrup Laust Johan Nees, Teglgårdsvej 23, 01. tv., 7620 Lemvig Jimmy Kisbye, Almuevangen 13, 3250 Gilleleje Elo Henri Jensen, Hillerødholmsalle 99, 1. tv., 3400 Hillerød Niels Harbo Jensen, Egebjergvej 8, 6880 Tarm Leif Juul Pedersen, Valløvej 6, 8900 Randers 70 år / / / / / / /60 Poul Eli Hinge Andersen, Bisgårdsparken 18, 8300 Odder Erik Hansen, Karkasvej 9, 4200 Slagelse Kurt Ege Andersen, Eddagården 1, 2. tv., 2200 København N Jens Aagaard Nielsen, Fjordbakken 34, 8930 Randers NØ Hans Peter Johansen, Vestervej 84, 3600 Frederikssund Aksel Nielsen, Henrik Stampesvej 21, 9310 Vodskov Svend Erik Poulsen, Birkefredsvej 17, 9460 Brovst 65 år AUG/ / / / / / / / / / / / / / /64 Steen-Birger Aagaard, Enighedsvej 36, st., 2920 Charlottenlund Gert Ebbe Jensen, Holmparken 46, st. tv., 7400 Herning Johny Lemvigh Larsen, Bjørnstrupvej 69, 3230 Græsted Svend Aage Suhr, Bundgårdsvej 31, 9000 Aalborg Ove Elkjær Mikkelsen, Fuglekongevej 23, 8400 Ebeltoft Preben Bach Raaby, Jadevej 22, 8541 Skjødstrup Kristian Olesen Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund Ronald Christensen, Vilstedvej 108, 9670 Løgstør Erling Qvistgaard, Havnegade 24, 3770 Allinge Leif Frederiksen, Mødalvej 75, 8471 Sabro Tage Holm Madsen, Vittrup Alle 39, 2770 Kastrup Christian Andersen, Jernbanegade 15, 8830 Tjele Leo Vestergaard Pedersen, Markvænget 12B, 7700 Thisted Jørgen T. Andersen, Egevej 34, 4684 Holmegård Bjarne Sørresiig, Houlkærvej 32, 2. tv., 8800 Viborg 60 år maj/71 nov/71 maj/71 aug/71 nov/73 feb/72 feb/74 nov/73 Villy Jensen, Kirkevej 3, 4532 Gislinge Preben Dahl Johansen, Lyngtoften 3, 7490 Aulum Lars Frits Hansen, Mørkelmosevej 5, 2980 Kokkedal Kurt Johansen, Præstegårdsvej 21, 4863 Eskildstrup Lars H. Mortensen, Teglværksgade 19, 2. tv., 8000 Aarhus C Flemming Iversen, Toften 4, 5450 Otterup Flemming Westen, Amalievænget 21, 4900 Nakskov Erik Petersen, Uglekjær 62, 6200 Aabenraa 50 år maj 82 aug/80 maj/81 Bo Vinge-Brandt, Siøvej 67, 8670 Hadsten Kim Helmer Gluud, Nødebo Skovvænge 19, 3480 Fredensborg Søren René Hansen, Køng Møllevej 1, 4750 Lundby 40 år aug/92 Kenny Carstensen, Arkaden 12, 8860 Ulstrup Reservedele i originale pakninger er købernes garanti for at det ikke er såkaldte Bogus, ukurante reservedele, som kunder bliver snydt med. Thorvald Jensen, Krakovs Alle 7, 6740 Bramming Husk at du skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL. 15

16 16 PROPEL Nr. 3/2011 Elegante nyheder fra effektudvalget Effektudvalget har været på jagt efter nye artikler til dig. Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr. Regnjakke - 265,- kr. Fritidsdragt med refleks - 500,- kr. Til højre: Poloshirt - 125,- kr. Herunder: Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr. Keramikkrus - 250,- kr. Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen! Se større fotos, størrelser og de mange andre artikler på PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 105 Papegøjehaven mandag den 15. november 2012 kl. 18.30 Deltagere: 60 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 105 i GF Nordjylland. Efter at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere