Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse"

Transkript

1 Referat af generalfrsamling d. 28/ kl , afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen. 2. Valg af dirigent Sm vanligt valgtes Mgens Pedersen uden mdkandidater. Han knstaterede mødet lvligt indvarslet på både e-pst i maj g siden i pstkasserne mere end tre uger før mødet. 3. Frmandens beretning Mgens mente, at det var ukrrekt at kalde det frmandens beretning; men det er, hvad der står i vedtægterne, g det dækker ver, at det er frmandens beretning ver det i bestyrelsen skete siden sidste generalfrsamling. Vi er uændret 44 parceller. 14 er tilmeldt generalfrsamlingen. Heldigvis skal vi ikke stemme m vedtægterne, fr det kræver tilstedeværelse af 29 parceller 2/3 af alle. Nye medlemmer af grundejerfreningen er Ove Neumann på Krkusvej 24 (efter Kirsten Hybschmann). Et medlem af freningen Lne Jensen, Krkusvej 9 er desværre afgået ved døden. Jeg beder frsamlingen m at rejse sig g mindes Lne ved ét minuts stilhed. Det frløbne år er frløbet rligt. Der købes g sælges ikke ret meget men det har der nu aldrig gjrt i Blmstervænget hvr ejendmsmæglerne j smigrer s med betegnelsen Strandens Smørhul. Der bygges heller ikke meget. Bestyrelsen er derfr ikke blevet hørt m ngen sager i dette år. Nget andet er, at Gammel Slagelse Kmmune ikke var til at råbe p, når bestyrelsen udtalte sig. Det betød, at dispensatiner fra byggevedtægt m.m. fr slet ikke at tale m vres egne vedtægter sm regel uden besvær blev givet. Sm bekendt er det j sådan, at det er meget rart selv at få en dispensatin, mens det kan være rigtig irriterende eller ven i købet til str ulempe, når naben får én. Det er selvfølgelig gså derfr man her bestemmelser g har en bestyrelse til at sikre dem. Det bliver spændende at se, hvrdan den nye kmmune vil udvikle sig på det felt. Jeg har ngle tilkendegivelser fra kmmunen m, at praksis er ved at ændre sig. I bestyrelsen har vi under alle mstændigheder aftalt, at vi vil være aktive praktive på dette felt. Vi vil gerne sikre, at vi i grundejerfreningen i videst muligt mfang verhlder g fasthlder de bestemmelser, der gælder fr mrådet, både kmmunens g vres lkale bestemmelser. Her gælder det efter de gde principper, sm blev vedtaget i 2005, at vi ønsker: et lyst mråde g ikke en plantage, havudsigt eller havglimt j længere man br tilbage. åbent mråde, veje skal ikke være plankeværker

2 bevare strandfaunaen, ikke haveklnier. fremstå sm ét mråde med mindst mulig skelmarkering. Og selv m husene bliver større g frbindelsen tilbage til det helt åbne landskab uden beplantninger verhvedet bliver stadig svagere, så skal vi alligevel søge at bevare denne ånd fr stedet. Går man rundt i andre mråder af stranden plever man plankeværker g et lukkethed, sm snarere hører vres parcelhuskvarterer inde i byerne til, men vi trds alt stadig har en del af den prindelige åbenhed g den vil vi i bestyrelsen gerne værne m. Vi har afhldt 3 bestyrelsesmøder g har især drøftet følgende hvedtemaer: Nabhjælp (et indbrud) Hjemmeside Fælles arealer Nabhjælp: Vi har psat t skilte. Et ved prtalen g et andet lidt mere diskret, men ikke til at verse ved sti-indgangen på Tulipanvej. Vi trr, at en styrkelse af nabhjælp kan være frebyggende g i det mindst afhjælpende i frbindelse med indbrud. Bedst er det at frebygge g frhindre, men dernæst er det vigtigt at blive tilkaldt. Det er det sidste element, sm vi meget let kan styrke g derved sikre, at et hus udsat fr indbrud meget hurtigt lukkes igen. Hjemmeside: Vi har fået en hjemmeside. Man kan ggle eller slå direkte p på blmstervænget.dk. Vi begynder så småt at bygge p med plysninger m freningen g frskellige serviceplysninger fr medlemmerne. Der kan gså lægges histriske data (f.eks. årets båltale) g gammelt billedmateriale m mrådet ind. Vi vil gså spørge jer, m vi må lægge telefnnumre g adresser dg alene med adgang fr medlemmer. Det kunne være en måde at styrke nabhjælpen altså at man altid vil kunne finde telefnnumret på en nab eller beber, hvr der har været indbrud. Fælles arealer: Vres primære pgave at sikre Veje g vendepladser vedligehldes g fasthldes: Vi har simpelt hen gennemgået veje g vendepladser. Umiddelbart er det vres vurdering, at veje g vendepladser ligger ngenlunde frie g tilgængelige. Når der sker bevksning, sm genererer brugen af arealerne, tager bestyrelsen en snak med de invlverede g medvirker til at genprette situatinen Bevksning udvikler sig, således at udsynet i videst muligt mfang prethldes. Vi har i flere tilfælde været inde i en dialg med flere medlemmer. Sm regel med et gdt resultat. Fælles strandarealer er tilgængelige g frihldes fra tæt bevksning. Strandrensningen hjalp et stykke ad vejen. Der er stadig lige vel stre arealer, der er bevkset med hybenrser, men fr størstedelens vedkmmende findes rserne på de enkelte grundejeres areal g ikke på fællesarealerne. Bestyrelsen medvirker gerne, hvis grundejere ønsker at få fjernet hybenrser p til fællesarealet. Vi udsender traditinelt t infrmatinsblade m året. I maj g september men frandring fryder, så i år blev det en Juleinfrmatin i december.

3 Traditinelle aktiviteter er igen afviklet på en fin måde: 1. Strandrensning: Mere end 25 mennesker. Der blev ryddet gdt p på stranden, flyttet bålplads g fjernet hybenrser på fællesarealet (Kurt er ved at have gdt fat på rserne ved stranden). Tak til Birte g Mgens, frdi I stillede hus g arbejdskraft til rådighed, hvilket bl.a. resulterede i ngle dejlige snitter. 2. Indsamling til Skt. Hans-bål: Her var vi ikke så mange. Omvendt var heller ikke så mange læs affald til bålet. Men tak til de 8-10 stykker, der var mødt p. Uanset vi ikke var så mange, så var bålet bestemt strt nk vist igen strandens største, frdi der åbenbart er ngle, der kører affald til udefra. Igen en tak til Bjaldby fr tilvejebringelse af traktr g vgn til frmålet, g fr selve kørslen af traktren. Det kræver sin mand. 3. Skt. Hans-aften: Det fltteste vejr man kunne tænke sig. Vi sang efter traditinen fædrelandets sange. Der var mange mennesker frsamlet g det vil gså sige: Mange km til bålet udefra. Vi havde inviteret en lkalhistriker gårdejer Helge Christiansen fra Bildsø. Han hldt en fin lille tale m pastr Niels Dahl ( Dahls hus, sm Erik Jensen br i), sm måske nk var allermest interessant fr s i Blmstervænget, men sm alle dg lyttede til. Derfr vil I gså kunne genfinde den i næste infrmatinsblad g på hjemmesiden. Generelt knstateres (sådan lidt uden fr arealet ): Der er udarbejdet en lkalplan fr Strandhtellet s areal. Der kan bygges udlejningsbliger i 2 etager på arealet. Mit gæt er, at det nu vil tage ngle år, før ngen prøver at realisere den plan. Trafikregulering i krydset, et frsøg på at gøre trafikken langsmmere i krydset frnuftigt nk fr der er en stigende trafik. Klakering: Vil ramme Stillinge Strand i 2012 (nummer 5 af 6 strandmråder). Ngle parceller i Blmstervænget vil være tvangsindlagte til klakering, andre vil kunne tilvælge. Strandlyst hvr vi plejer at hlde generalfrsamling genåbner i løbet af juli måned. Affaldsrdning/skrald: Slagelse Kmmune har ændret til mere øklgisk rdning. Frringet service g flerdbling af prisen fr de grundejere, der kun bruger rdningen m smmeren. Helårsbrugerne synes mere tilfredse med rdningen. Bestyrelsen kan afsluttende knstatere, at vi frtsat har en gd g engageret medlemsskare, sm støtter pænt p m freningen. Og det er mit håb, at vi frtsat må kunne bygge på denne fællesskabsfølelse. I 2010 har vi en mulighed fr at tilføje lidt til fællesskabet: 2010: Næste år er jubilæums-år. 40-år jubilæum (kan jeg se ud fra at vi afhldt 35- årsjubilæum i 2005 et strmfuldt ét af slagsen). Freningen blev stiftet den 20. juni Det vil vi gerne markere ved en fest. Bestyrelsen vil selvfølgelig medvirke til arrangementet, men vi vil gså meget gerne have ngle flere medlemmer til at deltage. Vi vil gerne nedsætte et festudvalg g vi beder derfr gså interesserede til at melde sig i dag eller i hvert fald her i løbet af smmeren. Spørgsmål til beretningen:

4 a) Kan man få nabhjælpsmærker? sv: Ja, bestyrelsen fremskaffer dem, g der læggers i pstkasser, hvr der ikke er psat på huset. b) Hvilke(t) telefnnummer vil blive tilgængeligt på hjemmesidens adresselister? sv: Det bestemmer man selv. Der bliver en frmular til udfyldelse på hjemmeside/i efterårsinf. Herefter gdkendtes beretningen. 4. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet, g knstaterede, at vres egenkapital er vkset med knapt kr ,-. Spørgsmål til regnskabet: Hvrdan praktiseres vejvedligehldelsen? sv. Det er i øjeblikket primært bestyrelsen, der udfører arbejdet; men vi kntakter den gl. vejmand igen. Bjaldby har tilbudt at skrabe vejene mellem de egentlige reparatiner. Regnskabet gdkendtes 5. Valg til bestyrelsen De tre, der var på valg, genvalgtes (g på det efterfølgende bestyrelsesmøde knstituerede bestyrelsen sig), så bestyrelsen stadig består af: Frmand: Pul Bjergved, næstfrmand: Jens Lydlph-Nielsen, Kasserer: Peder Sustmann Larsen, Sekretær: Sebastian Adrján Dyhr, medlem: Kurt Kristensen. Sm suppleant freslges Kim Winther, der valgtes. Martin Sass genvalgtes. 6. Valg af revisr Per Madsen genvalgtes 7. Kntingent Uændret på kr. 300,- 8. Indkmne frslag Ingen 9. Evt. Sp. Hvrdan fjernes rester fra sankthansbål? Sv. fra medlem: Jeg synes, at man bare selv skal fjerne det, når man pdager det. Vi skal føle et fælles ansvar fr mrådet g ikke hele tiden inddrage bestyrelsen, hvr vi selv kan klare det. Bestyrelsen: Vi går ned kl. 13 g tager det på Jenses trailer, så kan man hjælpe til. Sp. Kan man pfrdre udlejere til at gøre lejere pmærksm på, hvr stierne er, g hvrdan man pfører sig i mrådet. Flere gange er flk gået gennem vres grund. Bestyrelsen: Vi vil gerne hjælpe. Km til s, inden prblemet løber p. Vi ser på at lave et krt, sm kan hænges p i husene, så man kan se, hvr stierne er. Og vi tager kntakt med udlejere mkring en vejledning. Sp. Kan vi gøre nget fr at dæmpe hastigheden på vres veje?

5 Bestyrelsen: Vi har snakket m at etablere midlertidige vejbump m smmeren; men de kster kr , g det er lidt rigeligt. Vi undersøger lvligheden g muligheden fr indsnævringschikaner g placering af 20-km - g kør-frsigtigt - skilte. Sp. Kan der gøres nget ved, at stien i strandengen er meget såret? Bestyrelsen: Det er svært at regulere flks adfærd g det er j ikke kun s selv, der går der men vi skal kigge på, m vi kan gøre nget. Kl takkedes fr gd r g rden.

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse Indhold Referat af generalforsamling 28/6-2009 med formandens beretning for 2008-09 Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/9-2009 Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere