Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg"

Transkript

1 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at skødeekspeditionen og dermed frigivelsen af klagers købesum blev forsinket. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger til klager om muligheden for at få udbetalt en del af købesummen, inden der forelå anmærkningsfrit skøde, og om muligheden for nem mortifikation af et pantebrev. Endelig angår sagen spørgsmålet, om det er i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede ikke reagerede på klagers henvendelser. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 1. juli 2009 en formidlingsaftale med indklagede. Aftalen var gældende i 6 måneder, og udbudsprisen var aftalt til kr ,00. Vedrørende betaling til indklagede var aftalt: [...]

2 2 [...] Øvrige salgsfremmende foranstaltninger er i det tilhørende salgsbudget specificeret således: Den 3. august 2009 udarbejdede indklagede en købsaftale og salgsprovenu. Klager og køberne har underskrevet købsaftalen, men det fremgår ikke af købsaftalen hvilken dato. Klager har oplyst, at hun underskrev købsaftalen den 6. august Salgsprovenuberegningen er underskrevet af klager den 3. august Det fremgår af købsaftalen, at sælger og køber skulle have signeret skødet senest den 28. august 2009, og at fristen for anmeldelse til tinglysning er den 22. september 2009.

3 3 Den 22. september 2009 sendte indklagede fuldmagtsblanket og erklæring vedrørende pantebrev til klager. Den 30. september 2009 skrev indklagede i en til klagers pengeinstitut: Som skøderepræsentant for både sælger og køber kan jeg herved frigive kr af den deponerede købesum. Beløbet bedes overført til sælgers løbende konto. Kopi af denne mail er også sendt til sælgers datter Den 2. oktober 2009 skrev klager til indklagede bl.a.: Forløbet efter underskrivelsen af købsaftalen den 3. august altså for 2 måneder siden har været utilfredsstillende og meget lidt kompetent. Jeg er stærkt utilfreds med, at du ikke fik sendt mig fuldmagtsblanketten til brug ved elektronisk tinglysning, eller at den er sendt, men du ved ikke hvornår og hvortil. Da jeg undervejs ringer og spørger til tinglysningen får jeg af din kollega at vide, at alt går efter planen og han regner med, der er at tinglyst skøde ugen efter. Det er muligt at han ikke kender sagen, men så må han give besked videre. I må have et kommunikationsproblem på kontoret. Jeg ringer igen efter en uges tid, da jeg endnu ikke har hørt fra dig. Jeg får så i al hast tilsendt og tilbagesendt den forsinkede fuldmagt fra min mor. Jeg læser iøvrigt at blanketten har kunnet downloades fra 3. august! Men der er stadig ingen godkendelse som jeg også skulle få besked om på min (?) Jeg læser på tinglysningens hjemmeside, at de behandler fuldmagterne fra dag til dag. Hvorfor er der på 5 arbejdsdage ikke sket noget? I dag blev jeg igen meget irriteret efter henvendelse til [klagers mors bank]. Frigivelsen af penge, du lovede at klare for 2 dage siden, kunne ikke lade sig gøre. Man var i [banken] meget forundrede over, at jeg kunne få den information fra dig. Med de aftaler der er mellem købers bank og [klagers mors bank], lader det sig overhovedet ikke gøre. Jeg føler mig holdt for nar! kender du ikke betingelserne, når du oplyser mig??? Jeg har brugt meget tid på disse samtaler, og finder det ikke rimeligt, man selv skal undersøge tingene. Det er voldsomt irriterende, at tingene gøres unødigt mere besværlige. Med de store beløb i banken er det heller ikke helt uvæsentligt om beløbet er til 0,25 eller 2 %.

4 4 Den 23. oktober 2009 skrev klager i en til indklagede, at indklagede selv skulle gå ind og se, hvor langt fuldmagten var i tinglysningssystemet, og ikke vente på, at der kom besked pr. . Klager foreslog desuden indklagede at prøve at tinglyse på ydertidspunkter, hvor der ikke var så meget pres på telefonerne og systemet i øvrigt hos tinglysningen. Den 17. december 2009 skrev indklagede i en til klager, at han samme dag 4 gange havde forsøgt at tinglyse skødet, men hver gang havde fået fejlmeddelelse. Den 20. december 2009 skrev klager til indklagede bl.a.: Nu troede jeg, tinglysningen af skødet på [ejendommens adresse] efter lang, lang tids venten var lige om hjørnet, nu da skifteretsattesten var igennem. Sådan var det desværre ikke. Da jeg fredag ringede til dit kontor [indklagedes medarbejder], fik jeg at vide, at fuldmagten var forældet. I samme øjeblik hun sagde det, huskede jeg datoen 1. december 2009 men nu er det jo dig som mægler, der skal tage højde for den slags. Er det oven i købet ikke dig, der har sat datoen? Dvs. at du for mindst 3 uger siden skulle have indhentet en ny fuldmagt hos de involverede parter. Det glippede altså også. Jeg er nærmest rasende og finder behandlingen aldeles utilfredsstillende. Nu kan jeg se frem til yderligere forlængelse af handlen. Indsendelse og behandling af fuldmagter, jul, nytår osv. [ ] Med mindre du har en meget god forklaring, mener jeg, det må have betydning for dit salær, da dette forløb er helt grotesk og desuden påfører min mor yderligere udgifter. Svar udbedes! Den 21. december 2009 skrev indklagede til klager: Vores første oplæg i sagen var et skøde i den gamle system, men da vi først fik skødet indleveret af dig den 27. august 2009, var det gamle tinglysningssystem lukket ned og vi skule derfor begynde i det nye digitale system. (ejendommen) har været vores første sag i det nye system, og de oplysninger vi fik fra vores forening gik på, at det nye system formentlig i begyndelsen ville tage noget længere tid end det gamle system. I det gamle system kunne vi få et skøde lyst på mellem 2 4 uger, og ved

5 5 udarbejdelsen af tinglysningsfuldmagterne, havde jeg på det tidspunkt ingen fantasi om, at et skøde kunne tage mere end 3 måneder for at komme igennem. Derfor blev fuldmagterne alene udfærdiget til den 1. december I løbet af torsdag i sidste uge forsøgte jeg at tinglyst 4 5 gange, men hver gang kom beskeden om en intern fejl, og først sent på dagen opdagede jeg de manglende fuldmagter. Da jeg ikke var på kontoret i fredags fik jeg givet besked om, at der skulle mailes nye fuldmagter ud. Alle fuldmagterne er indleveret og de sendes i dag til tinglysningsretten med anmodning om øjeblikkelig behandling, med henvisning til de tidligere fuldmagter. Som indehaver bærer jeg ansvaret for vore regler for udfærdigelsen af fuldmagterne, og jeg mener min beslutning og tidsbegrænsning til 1. december var forsvarlig, også henset til den rådgivning vi havde modtaget. Men det er mit ansvar. Jeg håber på din forståelse i denne meget specielle situation. Den 7. januar 2010 skrev indklagede til klager og oplyste, at en advokat, som indklagede havde kontaktet, skulle have kr. for at tage sig af et bortkommet pantebrev. Klager meddelte derefter den 4. februar 2010 indklagede, at hun selv ville tage sig af pantebrevsaflysningen. Samtidig skrev klager til indklagede og foreslog, at indklagede skulle give en salærreduktion på kr. svarende til det aftalte vederlag til fremvisning og kørsel. Den 22. februar 2010 rykkede klager indklagede for svar. Den 23. februar skrev indklagede til klager: Jeg har modtaget din mail af Skødet er lyst, men med retsanmærkning omkring det tinglyste ejerpantebrev. Hovedparten af købesummen er frigivet, men sagen kan ikke afsluttes før der foreligger anmærkningsfrit skøde på ejendommen. Jeg har den i sagen noteret du selv foretager mortifikation af ejerpantebrevet, og har lagt den ind som den dag hvor jeg ville kontakte dig, for at høre hvor langt du er kommet med denne sag. Kan du oplyse mig hvor langt du er med sagen, pt? Da jeg er ansvarlig for, at skødet leveres til køber i anmærkningsfri, tjekker jeg lige

6 6 forholdene herfor hos DE. Hvis de mener sagen kan afsluttes fra min side rent økonomisk, afslutter jeg sagen. Jeg forventer et svar senest i overmorgen. Samme dag skrev klager til indklagede og oplyste, at hun var i gang med mortifikationen men ikke kendte tidsforløbet i det. Samtidig mindede klager indklagede om sit forslag til et nedsalg i salæret. Den 1. marts 2010 sendte indklagede sin afregning til klager: Den 21. marts 2010 skrev klager til indklagede og spurgte, hvorfor der var en post på 625 kr. for rekvirering af tilstandsrapport i salgsprovenuet, når indklagede ikke havde udført dette arbejde. Den 23. marts 2010 sendte indklagede kreditnota på 625 kr. til klager. Den 5. april 2010 skrev klager til indklagede og oplyste, at klagers forsikring ikke var blevet opsagt automatisk, som indklagede havde oplyst ville ske. Den 7. april 2010 skrev indklagede til klager og oplyste, at forsikringen nu var opsagt af købers selskab. Den 13. april 2010 skrev indklagede til klager og tilbød at forlige sagen ved at betale de kr., som klager havde krævet i sin sag i nævnet og dække klagers udgift til klagenævnet. Den 14. april 2010 afviste klager at tage imod det foreslåede forlig.

7 7 Den 15. og 19. april 2010 opfordrede indklagede igen klager til at indgå forlig. Klager afviste at indgå forlig begrundet i, at klager oplevede, at hun havde forsøgt dialog med indklagede, inden sagen blev indbragt for klagenævnet, og at indklagede på det tidspunkt ikke reagerede på klagers henvendelser, og klager ønskede herefter sagen behandlet i nævnet. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke haft styr på skødesagen. Der skulle ske tinglysning efter de nye regler om digital tinglysning, og klager forventede derfor, at indklagede var ekstra opmærksom på den ny procedure. Klager kontaktede indklagede og fik at vide, at alt var i orden, for en uge senere at få at vide, at indklagede afventede dokumenter fra klager. Det viste sig, at indklagede aldrig havde sendt de manglende blanketter til klager. Fuldmagterne, som skulle bruges til den digitale tinglysning, nåede at udløbe, inden indklagede fik lyst skødet, og skødet blev derfor afvist fra tinglysning, og indklagede måtte indhente nye fuldmagter fra parterne. Dette forsinkede ekspeditionen yderligere og kunne have været undgået, da det var indklagede, der havde begrænset fuldmagternes gyldighed til 3 måneder. Indklagede stillede klager i udsigt, at hun kunne få udbetalt kr ,00 af købesummen, selvom betingelserne for købesummens frigivelse i øvrigt ikke var opfyldt. Efterfølgende fik klager oplyst fra sin bank, at dette ikke kunne lade sig gøre. Indklagede var således ikke klar over betingelserne for frigivelse. Indklagede oplyste, at et bortkommet pantebrev kunne mortificeres nemmere og billigere end tidligere. Det viste sig at være ukorrekt for så vidt angår det pantebrev, der var i ejendommen. Klager henvendte sig flere gange til indklagede og gjorde opmærksom på sin utilfredshed, og opfordrede indklagede til at give en salærreduktion samt erstatte klager for skødeforsinkelsen. Indklagede reagerede ikke på disse henvendelser. I forbindelse med klagesagens behandling har indklagede tilbudt klager 5.000,00 kr. Det er helt uacceptabelt, at indklagede ikke besvarede klagers henvendelser og først reagerede, da sagen var indbragt for klagenævnet. Efter handlen modtog klager en opkrævning fra sit forsikringsselskab på husforsikring. Indklagede havde oplyst klager om, at opsigelse af hendes forsikring skete automatisk, hvilket altså ikke var tilfældet.

8 8 Efter nævnets henvendelse har klager ønsket sagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af avisannoncering og dokumentationsomkostninger som krævet, og om indklagede skal forrente afregningsbeløbet over for klager. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at have begået fejl i forbindelse med sagens behandling. Indklagede havde håbet, at sagen kunne have været tinglyst i det gamle system, men det kunne ikke nås. Hvis den af indklagede planlagte tinglysningsproces var gennemført, før der blev lukket ned for det gamle system, ville der ikke have været noget problem. Sagen har været den første indklagede har gennemført i det ny tinglysningssystem, og de oplysninger, indklagede havde om proceduren, tog ikke højde for alle aspekter. Indklagede har f.eks. ikke fået meddelelse om notering af fuldmagt. Henset til de tinglysningstider, der var inden overgangen til digital tinglysning, mener indklagede, at det var forsvarligt at vælge en fuldmagt, der var gældende i 3 måneder. Indklagede havde ikke fantasi til at forestille sig, at processen kunne strække sig ud over denne periode. Indklagede har alene tilbudt at spørge klagers bank, om der kunne frigives et delbeløb af købesummen inden de formelle betingelser var opfyldt, men under henvisning til de afgivne fuldmagter. Det kan ikke bebrejdes indklagede, at banken ikke ville være med til det. Indklagede afviser at have noget ansvar for mortifikationen af det bortkomne pantebrev. Indklagede har ikke haft til opgave at sørge for mortifikation af pantebrevet. Indklagede sendte sin faktura til klager og tilkendegav dermed sin holdning til sagen og til klagers ønske om en salærreduktion. Efter sagens indbringelse for Klagenævnet for Ejendomsformidling tilbød indklagede klager 5.000,00 kr., svarende til klagers krav. Dette tilbud er ikke givet, fordi indklagede erkender at have begået fejl, men udfra et ønske fra indklagedes side om forligsmæssigt at lukke sagen på grund af sagens begrænsede økonomi. Nævnet udtaler: Indklagede satte i købsaftalen fristen for, at skødet skulle være klar til signering til den 24. august 2009, fristen for at skødet skulle være signeret til den 28. august 2009 og fristen for anmeldelse til tinglysning til den 22. september Tinglysningssystemet var lukket fra den 20. august til den 9. september 2009 som følge af overgangen til digital tinglysning. Det er derfor ikke korrekt, når indklagede over for nævnet henholder sig til, at hvis skødet var tinglyst, som indklagede havde planlagt, var dette sket før overgangen til digital tinglysning, og så havde der ikke været noget problem.

9 9 Såfremt indklagede ville have skødet tinglyst i det gamle system, skulle han have indsat andre frister, og have sørget for, at dokumenterne blev sendt af sted inden den 20. august Henset til at købsaftalen blev underskrevet den 6. august 2009, finder nævnet, at dette kunne have været nået. Nævnet finder, henset til de tidligere tinglysningstider, ikke anledning til at kritisere, at indklagede valgte en fuldmagtsperiode på 3 måneder, idet nævnet ikke finder, at indklagede burde have forudset, at overgangen til digital tinglysning ville give så lange ekspeditionstider, som blev tilfældet. Nævnet finder det imidlertid kritisabelt, at indklagede ikke sørgede for at have nye fuldmagter klar, da de første udløb, uden at skødet var blevet tinglyst. Nævnet finder, at den indklagede sendte til sælgers pengeinstitut den 30. september 2009 ikke har karakter af en forespørgsel, men giver indtryk af, at indklagede forventede, at der kunne frigives forlods, og det er også det indtryk, indklagede har givet klager. Nævnet finder således, at indklagede har stillet klager i udsigt, at klagers mor kunne få frigivet en del af købesummen, inden de formelle betingelser for frigivelse var opfyldt. Nævnet kritiserer indklagede for at have givet det indtryk, når en sådan frigivelse ikke kunne lade sig gøre. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede har stillet klager i udsigt, at det bortkomne pantebrev kunne mortificeres ved en nemmere og billigere procedure end tidligere. Det fremgår af sagen, at indklagede indhentede et tilbud fra en advokat på at forestå mortifikationen, hvilket tilbud klager ikke ønskede at gøre brug af. Nævnet finder ikke anledning til kritik af indklagede i den forbindelse. Nævnet udtaler videre, at det er kritisabelt, at indklagede ikke reagerede på klagers henvendelser, hvor hun gjorde opmærksom på sin utilfredshed. Nævnet finder, at det ikke kan bebrejdes indklagede, at købers forsikringsselskab ikke opsagde klagers mors husforsikring, som de skulle have gjort pr. overtagelsesdagen. Da indklagede, efter klagers henvendelse herom, rettede henvendelse til købers forsikringsselskab, som derefter sørgede for, at den gamle forsikring blev opsagt, finder nævnet ikke anledning til at kritisere indklagede i den forbindelse. Nævnet finder at indklagede, som følge af den udtalte kritik skal tåle en salærreduktion på kr. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt

10 10 af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at indklagede i salgsbudgettet har anført et beløb på kr. til annoncering i ugeavis og Budstikken, uden at det nærmere er specificeret, hvor mange annoncer klager kan forvente for dette beløb. Det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnets formand, Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter samt Grundejernes Landsorganisation repræsentant (4 nævnsmedlemmer) udtaler om spørgsmålet om specifikation: Efter forarbejderne til bestemmelsen i 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom finder vi, at specifikationskravet er opfyldt, hvis forbrugeren får oplyst, i hvilke medier der vil blive annonceret, og hvor mange annoncer forbrugeren får for det aftalte beløb. Da indklagede ikke har givet oplysning om antallet af annoncer, har indklagede hverken i formidlingsaftalen eller i salgsbudgettet på tilstrækkelig vis specificeret den aftalte annoncering. Forbrugerrådets repræsentant (1 nævnsmedlem) udtaler: Jeg er enig med flertallet i, at forbrugeren skal have oplysning om, hvilke medier der annonceres i, og hvor mange annoncer forbrugeren får. Henset til formålet med kravet om specifikation, finder jeg, at opfyldelse af specifikationskravet tillige forudsætter, at forbrugeren får oplyst, hvilken størrelse annoncer forbrugeren får for det aftalte beløb. Da indklagede ikke har givet oplysning om antallet af annoncer og størrelsen heraf, tiltræder jeg, at indklagede ikke på tilstrækkelig vis har specificeret den aftalte annoncering. Med de anførte begrundelser kan nævnets medlemmer ikke godkende indklagedes krav på betaling af annoncering i ugeavis og Budstikken, kr. inkl. moms. Nævnet bemærker videre, at indklagede har opkrævet dokumentationsomkostninger med kr., som anført i salgsbudget og formidlingsaftale. Indklagede har imidlertid ikke, på trods af nævnets opfordring hertil, fremsendt dokumentation for de afholdte

11 11 udgifter, hvorfor nævnet ikke kan godkende indklagedes krav på betaling af kr. til dokumentationsomkostninger. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 250 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 250 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere