Kastrup Nr. 3 Juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastrup Nr. 3 Juli 2006"

Transkript

1 Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Gang i ombygningen Side 2 Forsvar for velfærden Side 3 og 4 Fagligt arbejde og udvikling af demokrati i Mellemamerika Side 12 og 13 Uddannelse i bagagen Side 17 Peter Paysen er en af de 25 3F ere på speditions- og logistikvirksomheden Mahé, hvor der altid er plads til en munter bemærkning og et grin. Læs mere på midtersiderne.

2 Den nemmeste vej at fragte byggematerialer op på førstesalen. Fuld fart på ombygningen Mere plads, lys og luft til den faglige afdeling. De roder og regerer i dele af afdelingens hus på Saltværksvej. En stor ombygning er i fuld gang. 1. salen over den faglige afdeling inddrages og indrettes med kantine, køkken, pauserum og fælles faciliteter. Pavilloner på parkeringspladsen til nogle af de faglige medarbejdere. I den nuværende kantine bliver der mødelokale og kopirum. Væggene mod gangarealet brydes ned, og der bliver opsat glas, så der bliver mere lys og luft. - Den nye indretning skal understøtte den måde, vi arbejder på, og give plads til de to nye medarbejdere, som er ansat i forbindelse med fusionerne med renovationsarbejderne og RBF, fortæller Henrik Bay-Clausen, næstformand i 3F Kastrup. Også afdelingens kasserer Helle Bliddal skal huses i faglig afdeling, da der også er pladsmangel i kasse/a-kasse, hvor der er ansat én medarbejder fra Renovation. Parkering og handicaplift Samtidig efterkommer afdelingen et krav fra kommunen om flere parkeringspladser. Det sker bl.a. ved at beskære bøgehækkene, så de bliver smallere. Det bliver også lettere for renovationsfolkene at hente skrald. En anden nyskabelse bliver en handicaplift ved hovedindgangen på Saltværksvej. Liften kan også bruges til transport af tunge varer. Byggerod Ombygningen giver ca. 150 kvadratmeter mere plads i vestfløjen ud mod Vintergækvej. Bygningen er fra starten forberedt til, at 1. salen kan inddrages. Der bliver sat fire store vinduer i taget, så der er sikret dagslys på den nye etage. Der etableres vareelevator fra den nuværende kantine til den nye kantine, så mad og drikkevarer ikke skal slæbes op af trapperne. Ifølge tidsplanen skal ombygningen være færdig 1. oktober. I den tid kan lokalerne i faglig afdeling ikke benyttes, og medarbejderne er placeret i grupperummene i kælderen og i pavilloner, der er opstillet på parkeringspladsen. - Det giver noget praktisk bøvl, men det går fint, siger Henrik Bay-Clausen og tilføjer, at afdelingen har haft ærgerlige oplevelser med nogle leverandører. - Nogle af dem tilsidesætter arbejdsmiljøreglerne ved fx at køre kran uden at bruge hjelm eller arbejde med motorsav uden høreværn. Det har vi selvfølgelig påtalt og forventer ikke, at det gentager sig. Og så kan Henrik Bay- Clausen i øvrigt berolige medlemmer og naboer, som har udtrykt bekymring for, om de smukke platantræer på Vintergækvej fjernes. - Træerne er beskåret kraftigt, men de vil vokse sig flotte igen med dråbeformede kroner, som lader mere lys slippe ind ad vinduerne i faglig afdeling, siger han. Så er der pause. Plader skæres til.

3 3F Kastrup følger udlicitering af skraldet tæt Danmarkshistoriens største udbud omfatter små 500 renovationsarbejdere. Allan Kreutzfeldt Det står fast, at R98 skal udliciteres. 11 bydele i København, som betjenes af ca. 500 renovationsarbejdere fra R98, er omfattet. Det forpligter nu tillidsrepræsentanterne og den faglige afdeling i 3F Kastrup til at være på forkant med udviklingen. Heldigvis har vi forholdsvis god tid, da udliciteringen kommer til at foregå af flere omgange med start i 2009 og det sidste i Det er Danmarkshistoriens største udbud, og de faglige klubber og 3F har indtil nu prøvet at få overblik over konsekvenserne. I den forbindelse blev der holdt en konference i Helsingør, hvor tiden blev brugt på at finde de vigtige ting, der skulle være med i et kommende udbudsmateriale, som derefter skulle præsenteres for overborgmester Ritt Bjerregaard og miljøborgmester Klaus Bondam. Der blev holdt et møde på Københavns Rådhus den 29. maj, hvor den egentlige dialog startede. Et positivt møde hvor vi kom frem med vores bekymringer, ikke mindst for de bløde værdier, som vi mener kendetegner R98 her tænkes på integration, uddannelse, flexjob for de nedslidte og lignende. Vi blev af borgmestrene lovet, at vi ville blive en tæt medspiller i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet, og håber selvfølgelig, at de vil holde ord, så vi kan komme uden om de useriøse vognmænd, for hvem profit er det eneste saliggørende, her tænkes især på HC Svendsen i Tårnby-Dragør. Kun få gode eksempler Et af problemerne ved den kommende udlicitering i København er, at en god arbejdsplads splittes op for alle vinde. Skraldebilerne bliver løbende holdt vedlige på R98 s eget værksted. Foto: Jens Th. Billedet tilhører R98. Et andet, at det kan blive vanskeligt for kommunen at føre tilstrækkeligt tilsyn med i værste fald 11 forskellige leverandører. Generelt er udlicitering altid et problem, fordi baggrunden er et ønske om at spare penge. En rapport for nylig skulle gengive 10 gode eksempler på udlicitering af renovation, men man kunne kun finde 9 eksempler, der var værd at berette om. Klubber og fagforening skal nu i gang med Frederiksberg Kommune, også her håber vi på en forståelse for de problemer, vi kan se. Allan Kreutzfeldt 17. maj til forsvar for velfærden Arbejdere og gymnasieelever i fælles fodslag gennem Københavns gader. Over demonstrerede den 17. maj for at forsvare velfærden mod regeringens planer om massive forringelser af: Efterløn, dagpenge for unge og ældre, SU for de studerende og vilkårene for flygtninge og indvandrere. 500 af 3F Kastrups medlemmer deltog i den store demonstration i København. Medlemmerne samledes ved fagforeningen kl og kørte i lejede busser til Christianshavns Torv, hvor der var fælles demonstration med 500 elever fra Christianshavns Gymnasium. Vi gik sammen over Knippelsbro til Kongens Nytorv. Demonstrationerne viste, hvor omfattende modstanden mod regeringens angreb på velfærden er. Resultaterne af protesterne kan ses af, at en række af de værste ting i regeringens udspil er pillet ud. Men det er ikke tilstrækkeligt, for der er råd til velfærd. Gate Gourmets klubfane foldes ud. Fælles demonstrationstog forbi Lagkagehuset på Christianshavn. Klub KAOS fra LSG Sky Chefs fremviser flotte T-shirts. 3

4 Aktionsdage med 3F Kastrup Regeringen afvikler velfærden. En velfærdsreform burde styrke velfærden i et rigt land som Danmark. I stedet vælger regeringen at afvikle velfærden. Det bliver ikke uden modstand fra 3F Kastrup. Sammen med andre 3F afdelinger i København tog vi initiativ til at lave en aktionsdag mod regeringens forslag om en halvering af dagpengene for de årige, herefter fulgte en aktionsdag mod forringelser af efterlønnen, og endnu en imod at smide de ældre ud af dagpengesystemet. Aktionerne var nu landsdækkende i 3F. Medlemmer ude fra arbejdspladserne tog sammen med afdelingen på aktionsdagene til metroen på Kgs. Nytorv, Kastrup Lufthavn, Tårnby Station, TEC og Sundbyvester Plads for at gøre opmærksom på den voksende ulighed, forslagene medfører. Vi ved, at besparelserne hverken skaber flere arbejdspladser eller uddannelsespladser! Og vi vil ikke vende det døve øre til, mens regeringen laver skattelettelser til de grupper i samfundet, som allerede har rigeligt, mens det bliver de arbejdsløse, de studerende, de ældre, kontanthjælpsmodtagere og indvandrere, som skal betale. I afdelingen oplevede vi, at aktionsdagene blev modtaget meget positivt, der var en god dialog, hvor vi var mødt op, og folk ville gerne læse det skriftlige materiale, som Forbundet 3F havde lavet. Vi håber, at vi med vores fremmøde og materialet har været en øjenåbner for dem, som var i tvivl eller ikke kendte til indholdet i regeringens udspil. Aktionsdagene endte med en demostrationsdag foran Christiansborg den 17.maj (se side 3). Winnie Sørensen A-kasseleder

5 Mindre skiftehold og mere indflydelse Der lyttes intenst. Debatten var livlig og en hel række krav og forventninger kom på bordet. Krav til skiftehold: l Mindre af det og mere indflydelse på tilrettelæggelsen l Mulighed for at veksle skifteholdstillæg til kortere arbejdstid l Fri hver anden weekend, weekendstart fredag kl l Samme minimumsvagtlængde for deltids- og fuldtidsansatte: 6 timer. Kravene til uddannelse og tryghed: l Opsparing af ret til betalt uddannelse l Ret til uddannelse ved opsigelse, bedre barselsorlov til mænd og kvinder l Løn under sygdom kortere anciennitetskrav for løn under sygdom og længere periode med fuld løn l Sikkerhed i ansættelse længere opsigelsesvarsler. Nu handler det om, at kravene skal sendes til forbundet og afstemmes med kravene fra resten af landet, så 3F kan stå samlet og parat til forhandlingerne i De reelle forhandlinger starter først sidst på efteråret. I løbet af efteråret vil CO Industri holde møder over hele landet for tillidsrepræsentanter, så de kan komme med input til forhandlerne. Odj Konference i 3F Kastrup fastlagde overenskomstkrav til forbundet. 18. og 19. maj samledes 55 tillidsrepræsentanter, talsmænd og klubbestyrelsesmedlemmer til konference for at drøfte, hvordan vi får et godt resultat til overenskomsten i 2007, hvor Industri-, Transport- og Byggeoverenskomsterne skal forhandles. Bjarne Mortensen fra forbundets Industrigruppe kom med inspiration fra forbundet og gennemgik, hvad man forventer, at Dansk Industri spiller ud med til de kommende overenskomstforhandlinger. Forbundets Industrigruppe udmeldte følgende ideer til krav: l Uddannelse l Pension l Længere barsel til mænd l Løn under sygdom i længere periode l Bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne l Genebetaling for skiftehold vil komme meget op i diskussionen, er det penge eller sundhed, der skal fremmes? Forventninger til DI s krav: l Omkostningsreduktion (genebetaling) l Årlig arbejdstidsnorm, så sparer man overarbejdsbetaling og afspadsering l Færre tillidsrepræsentanter. Bjarne Mortensen fra forbundets Industrigruppe giver inspiration. Den 20. juni 2006 blev der indgået et velfærdsforlig mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale. Aktionsdagene og demonstrationer rundt om i landet, som 3F Kastrup også har været meget aktive i, har været med til at fjerne de værste forringelser i regeringens velfærdsudspil. Det har bla. betydet, at halveringen af dagpengene for de årige er droppet. Kontant trussel om at miste dagpenge, gælder alle Forsikrede ledige skal gå ind på AF s hjemmeside mindst en gang ugentligt. Hvis ikke, Forringelser af dagpengene i velfærdsreformen mistes ydelserne, indtil de har tilmeldt sig igen. Ved udeblivelse eller forglemmelse af et hvilken som helst møde med AF får man tre ugers karantæne, og i gentagelsestilfælde mister man dagpengeretten. Man får 14 dages karantæne, hvis man glemmer at fortælle AF, at man har fået arbejde. Det betyder, at den ledige ikke vil få dagpenge i de første 14 dage af næste ledighedsperiode, også selv om de ikke fik udbetalt dagpenge efter, at de er gået i arbejde eller har haft en dagpengeudbetaling i den periode, som forseelsen relaterer til. Mere kontrol og bureaukrati Der indføres et ekstra rådighedstjek hver 3. måned. Forslaget vil på ingen måde hjælpe flere ledige i arbejde, men skabe en voldsom ekstra administrativ byrde i a- kasserne. Det anslås, at der skal gennemføres yderligere rådighedsvurderinger oven i de rådighedsvurderinger, som i forvejen gennemføres. Sværere at genoptjene dagpengeret Beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeret øges fra 26 uger til 52 uger inden for 3 år. Øget aktivering Straksaktivering af personer, der er blevet tilbudt et job to gange, uden at den pågældende er kommet i job, eller hvis personen har mistet arbejdet kort efter ansættelsen. Jagt på de årige Den forlængede dagpengeret for 55 til 59 årige ophæves. Forslaget vil ifølge LO s beregninger indebære, at ledige vil miste deres dagpenge og i stedet modtage kontanthjælp, hvoraf hovedparten vil lande på en kontanthjælpssats som svarer til 60% af dagpengene. Der indføres aktiveringspligt for de 58 til 59 årige. I praksis vil det formodentlig betyde, at mange personer i denne aldersgruppe vil tilbringe resten af deres tid på arbejdsmarkedet i aktivering, virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud. Forringelser af efterlønnen Pensionsalderen hæves til 66 år i 2023 og til 67 år i Efterlønsalder hæves Efterlønsalderen hæves til 61 år i 2017, til 62 år i 2019 og til 63 år i Hermed forkortes efterlønsperioden fra 5 til 4 år fra Det mulige antal år med optjening af skattefri præmie (penge som man optjener, når man ikke vælger efterløn) reduceres tilsvarende fra 3 til 2 år. I 2015 skal der tages stilling til, om aldersgrænsen skal stige yderligere, fx til 70 år, i takt med en stigning i levetiden for 60 årige. Yderligere stigning i aldersgrænserne træder i kraft i Ud over ovennævnte havde regeringen forslag om forringelser, der rammer elever og studerende, kontanthjælpsmodtager og indvandrere. Når vi har den konkrete lovtekst, kan du læse mere om forliget på vores hjemmeside: 5

6 faglig-nyt Pensionsbidraget stiger 0,9% Pr. 1. juli 2006 stiger pensionsbidraget til 10,8%, hvor arbejdsgiveren betaler 7,2% og medarbejderen 3,6%, det er en samlet stigning på 0,9%. Stigningen gælder, hvis du arbejder under Industriens Overenskomst, Transportoverenskomsterne under HTS og BYG eller en tiltrædelsesoverenskomst til disse. Overenskomst med Worldwide Flight Services (WFS) WFS, et nyt firma i Kastrup, og 3F Kastrup har underskrevet lokalaftale for arbejdet, der udføres i den nye cargoterminal på Kystvejen. Lokalaftalen er indgået i tilknytning til Industriens Overenskomst. Lokalaftalen er på niveau med lokalaftalerne i SAS Cargo. Det vil blandt andet sige: l Funktionærlignende ansættelse l Månedsløn, der efter en måned er på kr. og efter et år på kr. l Forbedrede barselsregler, pension m.m. 3F Kastrup ser frem til et godt samarbejde med det nye firma og byder det velkommen i Københavns Lufthavn. Der arbejder 11 3F ere hos WFS nu, og der er valgt tillidsrepræsentant (se side 7) og sikkerhedsrepræsentant. Orthana ny overenskomst Overenskomsten hos Orthana er blevet fornyet. Den indeholder en lønstigning på 5,20 kr. i timen, så lønnen efter tre måneder nu er kr. pr. måned inklusive tillæg for aftenhold. Haugsted lønforhandling Hos Haugsted blev der aftalt en lønstigning på 2,40 kr. i timen på de to første løntrin og 6,05 kr. i timen på de sidste, så nu er slutlønnen efter 48 måneders ansættelse 141,20 kr. i timen eller kr. om måneden Brug nettet Nem adgang til forbundet og afdeling. Hent pjecen i afdelingen. Pjecen viser vej til oplysninger og kontakt via nettet. Få hundrede meter til en af Danmarks smukkeste kyster DHL Aviation ny overenskomst Hos DHL er der indgået en ny treårig overenskomst, hvor lønnen er aftalt for 2006 og Der blev aftalt lønstigninger på 3 kr. i timen på slutløn i år, så den nu er 145 kr. i timen eller kr. om måneden. I 2007 kommer der et nyt løntrin, så slutlønnen efter 36 måneder bliver 151 kr. i timen eller kr. pr. måned Derudover blev der aftalt stigninger på satserne på forskudt tid fra 2 til 2,50 kr. i timen. Der blev indgået en aftale om, at når DHL Aviation håndterer fly fra andre selskaber end DHL (tredieparts-handling), så udløser det et tillæg, der svarer til forskellen mellem DHL slutlønnen og SAS Cargos slutløn. Det er pt. 10 kr. i timen. Nødebo dejligt hus med god plads Hundested byen med flest soltimer Idyllisk havnefront med Sjællands største is Bestil efterårets ferie nu se bagsiden 6

7 Christian Thomsen, 37 år, er nyvalgt tillidsrepræsentant i den nye virksomhed Worldwide Flight Services, WFS, som har brudt SAS s monopol på at håndtere luftfragt i Kastrup Lufthavn. WFS åbnede 1. maj med en stor terminal på Kystvejen og er startet småt op med elleve 3F ere. Worldwide Flight Services Det hele er nyt Klart formandsvalg Henrik Bay-Clausen bliver afdelingens nye formand. Frank vid Stein er ny faglig sekretær i 3F Kastrup. Han har i 5½ år været faglig sekretær i Restaurations Branchens Forbund, RBF, og var inden da 11 år i Gate Gourmet på Kystvejen, hvor han var tillidsrepræsentant, da flykøkkenet lukkede. Franks ansættelse i 3F Kastrup er en følge af RBF s sammenlægning med 3F. 1. juli overflyttes ca. 150 medlemmer til Kastrup afdeling. Det bliver Franks opgave at varetage interesserne for de cirka medlemmer, der er ansat i lufthavnens flykøkkener. Frank startede 2. maj, men kender afdelingen og mange af de ansatte fra sin tid i lufthavnen. - Det er en god og aktiv Den 27. marts blev det afgjort, hvem der er 3F Kastrups nye formand. Den hidtidige næstformand Henrik Bay-Clausen vandt valget i en klar afgørelse. Afgørelsen blev truffet ved urafstemning, hvor 58,7 procent af afdelingens medlemmer deltog. Henrik Bay-Clausen fik stemmer. Ken Fischer, tillidsmand i LSG Sky Chefs fik stemmer. Der var 141 blanke stemmesedler og 13 ugyldige. Claus Lindegaard er formand for afdelingen indtil generalforsamlingen i november, hvor det også afgøres, hvem der bliver afdelingens nye næstformand. Hvis der kommer flere kandidater til næstformandsposten, skal valget afgøres ved urafstemning. Henrik Bay-Clausen, 46 år, har været ansat i 3F Kastrup siden 1992 og været næstformand i afdelingen i 10 år. Han varetager en række faglige områder i 3F Kastrup og arbejder bl.a. med lufthavnsuddannelser samt underviser i arbejdsret for 3F. Ny faglig sekretær med baggrund fra lufthavnen Frank vid Stein - efternavnet er færøsk og betyder ved stenen. afdeling, som jeg er glad for at være en del af, siger Frank. Frank bor i Dragør med kone og to børn. - Der er endnu ikke mange kunder, men virksomheden har satset stort i tiltro til, at de kommer, siger Christian. Hans egen baggrund er ansættelse i flere firmaer i lufthavnen, bl.a. otte år i konkurrenten SAS Cargo. - Men jeg vil gerne prøve noget nyt. Og som tillidsrepræsentant håber jeg, at kunne være med til at skabe en god arbejdsplads fra starten. Jens Otto Søndergaard Larsen, 38 år, blev tillidsrepræsentant i Gate Gourmet i marts Han var inden da sikkerhedsrepræsentant i flere år, men påtog sig formandsposten, da den tidligere tillidsrepræsentant Nina Sepstrup er langtidssygemeldt på grund af det hårde psykiske arbejdspres i forbindelse med afskedigelser i Gate Gourmet. - Næstformanden Søren Holst ønskede ikke at overtage hvervet som tillidsrepræsentant. Han blev dog overtalt til at fortsætte som næstformand, fortæller Jens Otto. De fysiske forhold er fine, og det samme gælder for dialogen med ledelsen. Det ser ud til, at ledelsen også er i stand til at tiltrække kunder. Lige nu er vi i alt 20 ansatte, men alle tror på hurtig vækst, siger han. Christian har ikke været fagligt aktivt tidligere, og han ser frem til at blive rustet til Gate Gourmet Troen på sammenhold skal genoprettes Brudte løfter - Arbejdsstyrken blev næsten halveret, da vi mistede Maersk som kunde. Cirka 80 kolleger er blevet fyret, og vi har været igennem en utrolig hård omgang med brudte løfter m.m. Kolleger er bl.a. blevet lovet fratrædelsesgodtgørelse, som de ikke har fået, siger den nye tillidsmand. Han fortæller, at da ledelsen under sidste overenskomstforhandling ønskede at afskaffe aftalen om SIFU (sidst ind først ud), fik man forhandlet sig frem til en aftale. Den gik ud på, at hvis virksomheden kom i en situation, hvor man måtte opsige folk på grund af arbejdsmangel, ville de opsagte medarbejdere få kr. i aftrædelsesgodtgørelse. De opsagte medarbejdere blev af Gate Gourmet opfordret til at søge job i LSG Sky Chefs. De fleste fik da også hvervet som tillidsrepræsentant på kommende kurser. - Jeg synes, vi har fået en god start. Alle kolleger er medlem af 3F Kastrup. Vi har valgt sikkerhedsrepræsentant, haft møder med 3F Kastrup og er kommet rigtig godt fra start, siger Christian. job, men ledelsen løb fra løftet om godtgørelse kolleger er blevet fanget af ledelsens brudte løfter, men da vi har god dokumentation for vores sag, vinder vi forhåbentlig retsagen, som nu er på vej til faglig voldgift, siger Jens Otto. Et hårdt forløb Jens Otto beretter om et meget hårdt forløb, som har stået på siden september. Arbejdsstyrken hos Gate Gourmet er nu nede på 98 fastansatte 3F ere. Den kraftige nedskæring og måden, den er foregået på, har tæret på sammenholdet. - Derfor bliver den primære opgave at få kollegerne til at genvinde troen på, at sammen er vi stærke, siger Jens Otto. Han er netop startet på kurser for tillidsrepræsentanter og glæder sig til at blive klædt helt på til det nye hverv. - Jobbet som tillidsrepræsentant er meget anderledes end hvervet som sikkerhedsrepræsentant. Som sikkerhedsrepræsentant har man Arbejdstilsynet i ryggen. Som tillidsrepræsentant er man ikke stærkere, end kollegerne gør én, siger Jens Otto. 7

8 CPH Rengøring Ny spændende udfordring Lena Hjorth, 45 år, blev valgt som tillidsrepræsentant i CPH Rengøringen den 3. maj og har netop indledt jobbet sammen med en nyvalgt bestyrelse. Hun har erfaring fra jobbet som tillidsrepræsentant for 15 år siden, da hun arbejdede som smørrebrødsjomfru i det nuværende Nordea. - Men det er så mange år siden, at min viden er rusten, så jeg starter fra bunden med grundkurserne G1 og G2 til august, siger hun. Lena blev ansat i CPH for 2½ år siden og er glad for jobbet, arbejdspladsen og kollegerne. - Mine børn er voksne 19 og 24 år så nu er der blevet overskud til andet og mere end job og familie, siger hun og tilføjer, at det er rart at have plads til at kunne kaste sig over nye, spændende udfordringer. Den nye bestyrelse i De blå pigers Klub er knap nok trukket i arbejdstøjet, men Lena forudser, at der bliver nok at beskæftige sig med. - Bl.a. skal vi sørge for, at alle kollegerne bliver organiseret, og vi skal have overflyttet nogle stykker, der endnu ikke er i 3F Kastrup. Jan Samuel, 40 år, har i cirka to måneder været tillidsrepræsentant for 30 kolleger i MMM Trading. Han har en vis faglig erfaring fra hvervet som sikkerhedsrepræsentant på en anden arbejdsplads i lufthavnen, men har ikke været tillidsrepræsentant før. - Jeg ser frem til at tage fat, og håber at kunne gøre en indsats for mine kolleger på gulvet, siger han. Jan har været ansat i MMM Trading i knap to år. Arbejdet består i at pakke toldvarer og køre dem til LSG Sky Chefs, som fragter dem ud til flyene. - Vi har meget ensidigt, gentaget arbejdet, og jobbene er fysisk hårde. Arbejdsforholdene kunne være bedre. MMM Trading Ser frem til at tage fat Det hele er lidt gammeldags, men der er ved at blive rettet op på det, siger Jan. Jan starter på kurser for tillidsrepræsentantere til efteråret, og han glæder sig til at få den faglige viden, der kan give større sikkerhed i det nye hverv. - Jeg føler mig på bar bund, siger han. Men jeg har lige deltaget i afdelingens overenskomstkonference og fik fyldt så meget på, at jeg er helt ør i hovedet. Desuden fik jeg en del kontakter med andre tillidsfolk og en klar fornemmelse af, at der står en solid afdeling klar til at hjælpe os nye tillidsfolk på vej. Orlov Faglig sekretær Lars Brogaard holder orlov fra 3/7-4/ ny-valgte Sikkerhedsrepræsentanter DHL Aviation MMM Trading Rui Franco Brian Petersen CPH Bagagevognsservice Jan Kragh Flyarbejderne i SGS Susanne B. Jensen Gate Gourmet Kim Johansen Dennis Lysberg Worldwide Flight Services Albertus Botha Renoflex Erik H. Larsen LSG Sky Chefs Jan Marjan Sikkerhedsrepræsentanter Gate Gourmet CHP Rengøringen Jens Otto S. Larsen Lena Hjorth MMM Trading Worldwide Flight Services Jan samuel Christian Thomsen Husk at give 3F Kastrup besked, hvis der vælges eller genvælges sikkerhedsrepræsentant Vi sørger for, at vedkommende bliver anmeldt og dermed får den beskyttelse overenskomsten giver. Tag på tur i det blå med kutteren Anton. Kom med på sejltur den 12. august 2006 fra kl M/S Anton er en ombygget fiskekutter, der ejes af Landsforeningen Levende Hav. Kutteren har alle moderne faciliteter og er godkendt til at En dag til havs tage passagerer med. Alt redningsudstyr er godkendt. Besætningen er uddannet og har mange års erfaring med sejlads. På turen fortæller skipper om kutteren Antons historie, om havmiljøet (vi tager havprøver) og det naturskånsomme fiskeri. Der bliver mulighed for fiskeri. Medbring madpakke. Øl/vand kan købes og fiskestænger lånes. Der er desværre kun plads til 12 passagerer. Tilmelding til Claus Lindegaard senest den 26 juli: En voksen og et barn. Vi laver vi lodtrækning om pladserne. 8

9 Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn indkalder til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 28. november 2006, kl i salen, Saltværksvej 68 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. november Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 27. november 2006 kl. 12. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Bestyrelsens beretning v/formand 3. Rapport fra udvalgene v/udvalgsformand a) Oplysningsudvalg b) Miljøudvalg c) Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitiskudvalg d) Bladudvalget 4. Regnskab v/kasserer 5. Indkomne forslag a) Kontingent 2007 b) Andre 6. Valg ifølge lovene På bestyrelsens vegne Claus Lindegaard Aktivprisen blev uddelt 1. maj Hans Hüttel Ålborg Universitet, Institut for Datalogi, for hans indsats for dialog blandt mennesker. Næste INTRO - KURSUS for fagligt interesserede holdes som lokalt dagkursus hos 3F Kastrup i dagene: Natteravnene for deres indsats for tryggere natteliv for vores unge. Mandag, tirsdag og onsdag den september Intro-kurset er for alle medlemmer fra alle brancher, der gerne vil vide mere om det faglige arbejde, om overenskomsterne, om miljøarbejdet og om fagbevægelsen i det hele taget. Der vil blive lagt vægt på, hvad der sker lokalt i 3F Kastrup, hvad man får for kontingentet, og hvem det er der arbejder i huset. Der kommer også indspark fra hovedforbundet. Kurset er også en god idé for nyvalgte tillidsfolk, klubbestyrelsesmedlemmer og sikkerhedsrepræsentanter. Tilmelding til Lilian (på de gule blamketter). Vi dækker løntab og der er naturligvis fuld forplejning. Tårnby Lokalhistoriske Samling for det flotte arbejde med dokumentation af lokalhistorien og for i den forbindelse altid at huske almindelige mennesker. Er der spørgsmål så ring til Lilian (tlf ) eller Henrik (tlf ). 9

10 En arbejdspla til et Brian Adamsen slapper af i hyggekrogen, hvor bare babes pryder væggen. 3F erne i speditions- og logistikvirksomheden Mahé står parat, når nødhjælp skal hurtigt og effektivt ud til katastrofer. Selv hårdt presset er det ikke muligt at vriste mange negative udtalelser ud af 3F erne i speditions- og logistikvirksomheden Mahé i Kastrup. Det er en arbejdsplads, hvor man trives. Jobbene er selvstændige, løn og arbejdsforhold fornuftige, og tonen kollegerne imellem er munter. 22-årige Dennis Christiansson, der efter tre års læretid som lageroperatør i Mahé og udstået militærtjeneste er vent tilbage til virksomheden som faglært lagerarbejder, udtrykker det sådan: - Vi har det sjovt med hinanden. Der er altid tid til et grin. Den muntre omgangsform giver sig også udtryk i spøgefulde navne til gange i de store lagerhaller. Her står reoler på rad og række med mangeartede varer spændende fra elektronik i alle afskygninger over shampoo i metervis til the i farvestrålende emballager. Der er fyldt ud på alle hylder i det kvadratmeter store lager. Håndterer Unicefs nødhjælp kvadratmeter af lagerpladsen er forbeholdt terminalen med gods til og fra lufthavnen. Her kommer godset hurtigt ind og hurtigt ud, og de fire 3F ere, der er fast i terminalen, arbejder i to skift, fra 8-16 og Det er også folkene i terminalen, der slår ørerne ud en ekstra gang, når nyhederne beretter om naturkatastrofer rundt om i verden. Mahé har nemlig i mange år håndteret Unicefs nødhjælp, og det er folkene i terminalen, der sikrer, at det rette udstyr kommer af sted hurtigst muligt til de nødlidende. - Det er selvfølgelig forretning for os som alt andet, men man bliver engageret i at sikre, at hjælpen kommer frem i tide, siger Peter Møller, tillidsrepræsentant for de 25 3F ere i Mahé. Men han indrømmer, at når man hører om en katastrofe et sted i verden, så tænker man også, at nu er der arbejde. - Det er en hård branche, og der er mange om buddet, tilføjer han. Pladsproblemer Mahé, der er rent danskejet, har ligget i Kastrup i 31 år, og har som de fleste andre i branchen oplevet op- og nedgange. Efter restrukturering i 2004 er virksomheden kommet på fode. Den er repræsenteret i 7 lande verden over, har afdelinger i Århus, Billund og Taastrup med 300 ansatte inklusive de cirka 130 i Kastrup. Og Mahé er i vækst. Så meget, at hallerne i såvel Kastrup som Taastrup er ved at være fyldt til smertegrænsen. - Vi har et pladsproblem, og det er desværre ikke muligt at udvide i Kastrup, siger logistikchef Jan Lykke Andersen. Lagerhotel Den store pladssluger er hotelvirksomheden. Mahé er lagerhotel for en række store og små virksomheder, og har indgået meget forskellige aftaler med dem. - Lagerhotellet er inddelt i to områder. I det ene område er man knyttet til et bestemt firma, som man arbejder tæt Peter Møller foran en af gangene, som kollegerne har forsynet med alternative navne. John Jensen og Thomas Pedersen kunne lige så godt have været ansat i Comway, der benytter Mahé som lagerhotel. 10

11 ds med plads grin Logistikchef Jan lykke Andersen kæmper med et pladsproblem. Peter Møller er tillidsrepræsentant for de 25 3F ere i Mahé. sammen med. I det andet ligger varer fra firmaer med et mindre behov, fortæller Peter Møller. Computerfirmaet Comway er et eksempel på en virksomhed, som Mahé arbejder tæt sammen med. Comway råder over to store lagerrum og betjenes af 3F erne John Jensen og Thomas Pedersen. - Vi arbejder udelukkende med Comway og kunne i princippet lige så godt være ansat af dem, siger John Jensen. Der er ingen, der blander sig Og netop det, at man er ansvarlig for sit eget arbejdsområde, udtrykker flere ansatte som den helt store fordel. - Vi bestemmer selv, hvornår og hvordan vi udfører arbejdet, og så længe aftalerne overholdes uden problemer, er der ingen, der blander sig, giver John Jensen som eksempel på det tilfredsstillende i at arbejde selvstændigt. - Og det er en af grundene til, at kollegerne absolut ikke er interesseret i jobrotation, nævner Peter Møller. Brian Adamsen understreger det samme synspunkt. - Når vi er ansvarlige for en enkelt kunde, bliver arbejdet frit, selvstændigt og meningsfuldt, siger han. Selvstændigheden i jobbet fremhæves også af Peter Paysen, som har været ansat i Mahé i otte år. Og lange ansættelser er ikke et særsyn. Personaleomsætningen er lav, hvilket ellers ikke er specielt kendetegnende for en branche med meget hårdt fysisk arbejde. En snigende slange Peter Møller tilkendegiver, at de fysiske belastninger er en snigende slange i Paradis. For arbejdet er hårdt. Og det er ikke alt, der kan klares med maskiner og køretøjer. Containerne, der kommer ad søvejen, er ofte lastet til bristepunktet. Hver eneste centimeter er udnyttet. Det gælder især fragt fra Østen, hvor det er billigt at få stablet godset manuelt uden pladskrævende paller. Til gengæld er det ikke billigt eller hensigtsmæssigt, at kollegerne i Kastrup skal bruge muskelkraft og smidighed på at hale godset ud. - Et eksempel er kasser med metalbolte, som vejer 55 kg. Det er hårdt at læsse en containerfuld af dem på paller med håndkraft, siger Peter Møller. Han understreger, at han opfordrer kollegerne til at bruge hjælperedskaber og ikke forslæbe sig, men det kan ikke altid kan lade sig gøre. Et andet problem i de store lagerhaller er indeklimaet. I terminalen er der ind imellem rasende koldt om vinteren, og i lagerhotellet gloende hedt om sommeren. Peter Møller arbejder selv i lagerhotellet og siger med et smil, at problemet i terminalen er mindst, for dér kan man bare tage mere tøj på. De gode forhold i Mahé gør 3F erne til småforbrugere af 3F Kastrups ressourcer, men Peter Møller havde god brug for afdelingens ekspertise, da Mahé i vinter nedlagde sin kørselsafdeling. - Det lykkedes os at få den ordning, at alle fire chauffører fortsat er ansat i Mahé. Men vores tre biler kører under transportringen FACT. Dermed kører bilerne ikke alene for Mahé, men også for andre firmaer, men kollegerne de er stadig ansat her, siger han. Dennis Christiansson vendte tilbage til Mahé efter militærtjeneste. 11

12 Fagligt arbejde og demokratiudvikling Når man bevæger sig rundt i Guatemala eller hovedstaden, Ciudad de Guatemala, er risikoen for at møde bevæbnede enkeltpersoner eller styrker stor. Politi og militær mødte vi Solidaritetsgruppen fra 3F Kastrup i marts 2005 i store mængder. Det var trods alt ikke en hverdagsbegivenhed, men skyldtes, at der lige netop i denne periode var store demonstrationer mod den mellemamerikanske frihandelsaftale (CAFTA), som USA s regering vil sætte i værk sammen med de mellemamerikanske regeringer i USA s baggård. Landarbejderorganisationer, fagforeninger, organisationer, som repræsenterer den indianske befolkning m.fl. havde efter ugers fordemonstrationer arrangeret national demonstrationsdag blandt andet i hovedstaden (se bille- Demonstration om privatisering og frihandelsaftale og demonstrerende USTAC-medlemmer Bemærk SiD-trøjerne. de ovenfor). Med kraftigt opsyn fra politi- og militærstyrkerne, som også omringede fagforeningshuse for at få mere styr på, hvem der monstro stod bag. Bybilledet er også til hverdag præget af bevæbnede vagter. Ser man en varebil eller en lastbil, så ser man som regel også et gevær stikke ud fra passagersædet eller ladet, hvor den bevæbnede chauffør-assistent sidder. Foran vores ellers hyggelige hotel møder vi de to bevæbnede vagter, som venligt genner os ind bag hotellets mure (man skal ikke stå og hænge udenfor), mens de selv, godt påklædt, er ved begyndelsen af en kold nattevagt. Vi mødte heldigvis ikke de bevæbnede gangsterbander, som ellers plager landets øvrige befolkning i rigeligt omfang. En af de fagforeningsrepræsentanter, som vi mødte i december 2005, havde været nødt til sammen med familien at flytte hjemmefra til en anden del af byen, fordi han nægtede at betale beskyttelsespenge til den lokale bande. På samme tid var en af avisnyhederne (dog ikke en af de usædvanlige), at en buschauffør var blevet skudt, fordi han nægtede at betale bompenge til nogle bandemedlemmer, som mente, at han var på vej ind i deres område. Civilsamfund Er det så lige her, man skal satse på at understøtte demokratiudvikling og opbygning af civilsamfund? Ja, det er det ifølge officiel dansk bistandspolitik. Og det er meget fornuftigt. Behovet er der åbenlyst. De voldelige indslag i samfundet skyldes bl.a., at landet har været igennem 34 års borgerkrig. Kort fortalt: Fra 1944 til 1954 havde præsidenter med demokratisk og socialt sindelag indført demokratiske, parlamentariske spilleregler, fagforeningsrettigheder, et sygesikringssystem og en jordreform til gavn for de fattige bønder. Helt upassende ifølge militærfolk, som med inspiration og støtte fra CIA gennemførte et kup i Skiftende militærdiktaturer, med støtte fra USA, tilsidesatte demokratiske rettigheder, myrdede og fængslede politiske modstandere, fagforeningsfolk, indianske organisationsfolk og landsbybeboere. Borgerkrigen startede i 1962, og inden fredsaftalen i 1996 var omkring mennesker slået ihjel. Landet har mange naturressourcer, men flyder ikke i mælk og honning. 60% af befolkningen lever i stor fattigdom, med 1 dollar om dagen eller mindre til rådighed. Uligheden er enorm og har også en etnisk baggrund. Ca. 50% af befolkningen er mayaindianere, ca. 45% er ladinos (blanding af indianere og hvide). De, der sidder på flæsket, jorden og produktionsapparatet, er først og fremmest hvide. Traditionelt hører Guatemala til dessert-landene i Mellemamerika. Eksportprodukter har især været kaffe, bananer, sukker og kardemomme. Men der er behov for at udvikle flere produktionsområder. Især når man tager i betragtning, at en 12

13 moralsk og sikkerhedsmæssig hjælp i et land, hvor volden florerer, og hvor de voldelige elementer ikke kun er kriminelle uden for statsapparatet. Formålet med bistanden og USTAC s arbejde er: l sikre ordnede, rimelige forhold for de ansatte i DGAC såvel som de andre firmaer i lufthavnen l støtte udviklingen af en ordentlig branche, der udfylstor del af indtægten i landet kommer fra bistandshjælp eller fra penge, som udvandrede borgere sender hjem til familierne. 3F-indsats Muligheden for at støtte demokratiudvikling og opbygning af civilsamfund er der også. I Danmark står DANI- DA (med basis i Udenrigsministeriet og nu Bistandsministeriet) for Danmarks bistandsprojekter. 3F som organisation udfører på den baggrund en del aktiviteter, fx i Guatemala. Skal der blive levedygtigt demokrati og være stabile civilsamfund, er der både brug for organisationer, som kan virke rimeligt i samfundet, og for brancher, som fungerer og er produktive. Organisationer er fx fagforeninger, som både skal bidrage til at forbedre forholdene for medlemmerne og til at sikre en stabil produktionsog erhvervsudvikling og en demokratisk samfundsudvikling. Brancher er fx lufthavne og luftfart. Derfor har vi Solidaritetsgruppen fra 3F Kastrup været i Guatemala for at støtte USTAC, lufthavnsfagforeningen, og udviklingen af lufthavnen. Vi har holdt en stribe møder med USTAC-bestyrelsesmedlemmer og med ledere i lufthavnen (lufthavnens vicedirektør, terminalchefer, administrationschefer, operationschefer, sikkerhedschefer m.fl.). Et gennemgående emne var uddannelser, dvs. arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser generelt, men selvfølgelig især lufthavnsuddannelser. Både indholdet i uddannelserne, organisationernes rolle, finansieringen, skolerne, betydningen for ansatte, firmaer og myndigheder mm. Andre emner var fx mikset af funktioner og firmaer i lufthavnen; overenskomststruktur i Danmark og overenskomstdækning i lufthavnen; samarbejdsstruktur i firmaerne og mellem firmaerne og fagforeningen; og almindelig snak om livet og opgaverne i lufthavnene. Ikke med en forventning om, at danske forhold bare kan eller skal kopieres i Guatemala, men med muligheden for at plukke gode ideer og anvende dele af de danske ordninger til at fremme uddannelse og udvikling inden for lufthavns-/luftfartsbranchen i Guatemala. Dette arbejde kan vi udbygge i Guatemala og udbrede til andre lande i regionen. Artiklerne er skrevet af Mogens Pedersen. 3F ere og USTAC-medlemmer i Guatemalas lufthavn La Aurora. Den fagforening, som 3F samarbejder med inden for lufthavnsområdet i Guatemala er USTAC. USTAC står for Unión Sindical de Trabajadores de Aviación Civil, Fagforbundet for Arbejdere inden for Civil Luftfart. Vi mødtes med USTAC-bestyrelsen m.fl. i La Auroralufthavnen i Ciudad de Guatemala. USTAC er først og fremmest forankret i, hvad der nærmest svarer til CPH/ Københavns Lufthavne. Firmaet hedder DGAC, Generaldirektoratet for Civil Luftfart, og er en offentlig virksomhed. Organisationsprocenten er over 50, hvad der er ret, godt der på egnen. USTAC har ændret vedtægterne, så det bliver muligt at optage medlemmer fra an- 3F og det regionale transportsamarbejde. USTAC OG 3F dre firmaer i lufthavnen. (Vedtægterne skal reelt godkendes af myndighederne, som ikke har protesteret mod ændringen). Dvs. at man kan arbejde for at få medlemmer i handlingfirmaer, cateringfirmaer, cargofirmaer, tekniske firmaer osv. Desuden er der fra regeringens side lagt op til en (vis) privatisering af lufthavnen. (Og en privatisering i Guatemala kan godt være mere besværlig og risikobetonet end i København). Det understreger, at USTAC skal have mulighed for at have medlemmer i alle typer virksomheder i lufthavnen. Vores 3F s opgave er at videregive viden og erfaringer her fra landet. Om uddannelser, om overenskomstdækning, om firmastrukturer, om samarbejdsrelationer, om miljø, om privatisering m.m. Det kan forhåbentlig bidrage til at skabe fremskridt i Guatemala. Desuden kan besøg og et vist opsyn udefra være en lille 3F, og før det SiD, har en mangeårig tradition for bistands- og solidaritetsarbejde i Mellemamerika. Det rækker tilbage til tiden efter omstyrtelsen af Somoza diktaturet i Nicaragua i 1979 og senere afslutningen af borgerkrigen i El Salvador. SiD bistod i Nicaragua med fx opbygning af tillidsmandsskoler, bl.a. til gavn for landarbejdere. I de forskellige lande, fx også El Salvador og Honduras, har det i høj grad været landarbejdere, som har fået hjælp til udvikling af deres organisationer, uddannelser, arbejdsmiljø, m.m. Bl.a. inden for banansektoren og sukkersektoren. Siden er der taget initiativ til et samarbejde inden for transportsektoren. Det foregår både i de enkelte lande og som et regionalt samarbejde. Det gælder både landtransport, havneområdet og luftfart. De regionale møder bliver brugt til at udbrede erfaringer og opbygge viden. Dels med gensidig erfaringsudveksling, dels med bidrag fra de udefra kommende, dvs. repræsentanter Demonstranter med bl.a. USTAC-transparent. Solidaritetsgruppen Solidaritetsgruppen fra 3F Kastrup har deltaget i de regionale Mellemamerika transportmøder og møder på nationalt plan med repræsentanter for fagforeninger og ledelser i lufthavne mm., først og fremmest i Guatemala og Nicaragua. Gruppen består af: Hector Dorrego, SAS Component, Mogens Pedersen, SAS Component, Peter Vium, CPH/Kbh. Lufthavne. Desuden har Claus Lindegaard, vores lokale afdelingsformand, deltaget, men først og fremmest som repræsentant for 3F(forbund) og ITF. Mellemamerika 3F ere og USTAC-medlemmer i USTAC s mødelokale. fra ITF (Det Internationale Transportarbejder Forbund), 3F og Solidaritetsgruppen fra 3F Kastrup. Det skulle gerne give et lille bidrag til at skabe bedre fagforeninger, som igen kan bidrage til at skabe mere velfungerende samfund. Dvs. samfund med en højere grad af social tryghed og retssikkerhed, og med bedre mulig- der en nyttig funktion og fungerer regulært og professionelt. Dermed kan fagforeningen være en positiv faktor i samfundsudviklingen. Det er vigtigt i et land, hvor der stadig er et stort behov for at udrydde korruption i statsapparatet, gennemføre en vis afmilitarisering, sikre menneskerettigheder og afhjælpe analfabetisme, arbejdsløshed og fattigdom. heder for selvstændig økonomisk udvikling og bekæmpelse af fattigdom. I de regionale møder deltager fagforeninger fra: Nicaragua: FNDT (transportarbejdere); MGA (lufthavnsarbejdere); FNP (havnearbejdere). El Salvador: SITEAIES (lufthavnsarbejdere). Guatemala: USTAC (lufthavnsarbejdere); SINTRA- POR (havnearbejdere); SI- TRADGTMICIVI (ansatte i transport-, kommunikationsog boligministeriet). Honduras: SINEMAE- QUIPH (lastbilchauffører); ANAMETH (meteorologer, bl.a. i lufthavne); SITRAENP (havnearbejdere). Panama: SIELAS (lufthavnsarbejdere). 13

14 a-kassen a-kassen a-kassen a-kassen a-kassen Er du blevet kontaktet om 3F Lønforsikring? 1 Husk adressen! Arbejdsformidlingen (AF) skal kende din adresse: Du skal huske at melde adresseforandring til AF, og du skal bo på den adresse (se din post hver dag), du har opgivet til AF. En postboks eller en poste restance adresse er ikke nok. Hvis AF ikke har din rigtige adresse, kan du blive pålagt at tilbagebetale alle dagpenge fra det tidspunkt, da adressen ikke er rigtig længere. Vil du have dagpenge til tiden, 2 må du aflevere dit dagpengekort til tiden Senest i afdelingen mandag morgen kl i udbetalingsugen. Husk at udfylde dagpengekortet korrekt. 3 Meld dig ledig 1. dag Du skal tilmeldes AF senest fra den dag, hvor du skal modtage arbejdsløshedsdagpenge. Du kan blive tilmeldt her i afdelingen eller på den AF, der er nærmest din bopæl, og inden for det amt, du bor i. Her får du en ledighedserklæring og et dagpengekort, som skal udfyldes og afleveres i a-kassen. Har du problemer med at udfylde erklæringen, kan du henvende dig i a-kassen, så vil vi hjælpe. Medlemmer, der siger jobbet op og dermed pådrager sig tre ugers karantæne, skal tilmeldes AF på deres 1. ledighedsdag. Karantænen bliver nemlig først effektiv fra den dag, man er registreret som ledig i AF-systemet. 4 Efterløn Tænker du på at forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn, så kontakt a-kassen og aftal en tid, så vi kan give dig personlig vejledning om efterlønsordningen. Ekspeditionstiden for personlig henvendelse i a-kassen helst: Mandag-fredag: kl Torsdag tillige: kl Er du forhindret i at komme ekspeditionstiden, så ring og aftal en tid med os. 3F har i samarbejde med ALKA lavet en lønforsikring. I den forbindelse sendes der breve ud til medlemmerne om forsikringen efterfulgt af et telefonopkald med henblik på at sælge forsikringen. Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er en privat tillægsforsikring, som er bygget op som et tillæg til dine dagpenge. Tegner du en tillægsforsikring består din samlede udbetaling af dagpenge + til- lægsforsikring. Det betyder, at du får udbetalt et beløb oven i dine dagpenge, hvis du bliver ufrivillig ledig. Du skal være opmærksom på, at der er mange begrænsninger i udbetaling af forsikringen ved ledighed, så sæt dig grundigt ind i ordningen, før den tegnes. Forsikringen er en privat aftale mellem ALKA og dig, og derfor skal du kontakte ALKA, hvis du har brug for rådgivning. Afdelingen rådgiver ikke om forsikringen. Udbetaling af Feriedagpenge Du kan læse mere om forsikringen på vores hjemmeside: eller ved at kontakte ALKA på tlf eller ved at sende en mail til dk. Vores mening om lønforsikring I 3F Kastrup så vi hellere, at man generelt hævede satserne for arbejdsløshedsdagpengene, det vil give en mere retfærdig fordeling af ydelserne. I stedet skal man tegne en individuel forsikring, som ikke alle kan få glæde af! De tillægsforsikringer vi har set indtil videre, har udelukket grupper på arbejdsmarkedet, som har tilbagevendende ledighed. De vil ikke kunne få udbetalt forsikringen ved ledighed på trods af, at det er dem, der er mest udsat for ledighed, og derfor har mest brug for de ekstra penge. Winnie Sørensen Tjek dine rabatter hos ALKA Svensk idyl, så det basker ALKA har gennemført prisnedsættelser, hvor en typisk familie i gennemsnit kan spare kr. årligt på sine forsikringer hos ALKA. Priserne er nedsat på bil-, familie- og husforsikring. Store skove, elve og piblende vandfald Naturpark med elge så store som huse Landsbyidyl som vi kender den fra Emil fra Lønneberg og Børnene i Bulderby Det lille Thehus i Markaryd et must når man er på de kanter Bestil efterårets ferie nu se bagsiden For at få udbetalt dine feriedagpenge skal du på ferietidspunktet være: l medlem af en a-kasse l have holdt den ferie, som du har optjent fra en arbejdsgiver l holde ferie l være i arbejde som lønmodtager eller være ledig (tilmeldt AF) umiddelbart inden ferien l have ret til dagpenge på ferietidspunktet Hvis du er ledig, skal du huske at give AF besked om ferien senest 14 dage før. Dine feriedagpenge vil normalt blive udbetalt med den sats, du har på ferietidspunktet. Hvis du ikke har modtaget dagpenge fra a-kassen og derfor ikke har fået beregnet en sats, får du dimittendsatsen (satsen for nyuddannede). Vil du have pengene til tiden, skal vi have ansøgningen en måned før feriens start. Husk at du skal svare på alle spørgsmålene i skemaet. Tina Prisnedsættelserne er skræddersyet fagbevægelsens medlemmer. Tjek, at du har fået dine prisnedsættelser. ALKA Forbundsservice direkte telefon: eller HUSK A-kassen holder lukket mandag og tirsdag i de uger, hvor vi kører dagpengekort. Det drejer sig om dagene: 24. og 25. juli 21. og 22. august 18. og 19. september 23. og 24. oktober 14

15 Valgkamp, alliance eller hva? Først vil jeg lykønske Henrik med valget som den kommende formand for 3F Kastrup. Derefter vil jeg sige tak, især til tre tillidsfolk med SAS relationer, fordi de på deres retfærdige måde var med til at præge valget, så vi kunne beholde vores tillidsmand i LSG. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor de har blandet sig i valget. To af dem ved at give den ene af de opstillede lov til at komme på besøg og ikke den anden. Ja! Michael og Keld det er jer, jeg tænker på. Så har I sammen med Søren foreslået den ene af kandidaterne frem for den anden, og jeg tænker! Hvorfor alle de anstrengelser? Der er den mulighed, at de tre herrer mener, at Henrik var den bedst egnede af kandidaterne. Det kan også være Kens holdninger, som bl.a. går ud på, at bestyrelsesmedlemmer skal være aktive, der skræmmer? For det er jo ikke på stor- eller netværksmøder arrangeret af fagforeningen og LO, at man møder de tre herrer. Det er heller ikke på skifteholdskonferencerne, hvor fagforeningens chefforhandlere deltager, og man taler om hovedoverenskomsterne 2007, at man ser dem (det er åbenbart ikke så vigtigt). Jeg har for den sags skyld heller ikke set den kommende formand på disse møder. En tredje mulighed kan være, at der var lavet en valgalliance. At hvis Henrik blev valgt ville en af de tre herrer stille op som næstformand og hjælpes på samme måde som formanden. Nej! Den er for langt ude, sådan noget kan ikke finde sted, ikke i vores fagforening. Der kan sikkert nok være andre forklaringer, det er jo som sagt kun fantasien, der sætter grænser. Men en ting er sikkert: Fremtiden bliver interessant. Jeg håber, at den kommende næstformand bliver til gavn og ikke kun af navn. Altså en aktiv person. En som er med, hvor tingene sker, og som har en finger på pulsen. Man kan omformulere Kennedys ord til. Hvad kan du tilføre 3F Kastrup? Jeg vil slutte med endnu en gang at takke de tre herrer for deres medvirken til, at vi kan beholde vores tillidsmand. En tillidsmand som tør stå fast overfor ledelsen, når det er nødvendigt. En tillidsmand som ved hver lokal lønforhandling har stået fast på de goder, vi har opnået gennem årene og samtidig sørget for, at kollegaerne både har fået mere i lønningsposen samt mere frihed. Gad vide om de tre herrer kan prale af det samme. PS. Brug nu ikke den undskyldning med, at SAS har været i krise, for det har vi sandelig også prøvet ikke mindst på grund af SAS og deres nye koncepter. Hilsen fra glad mand Poul-Erik Persson Svar på Poul Erik Perssons indlæg om valg af formand for 3F Kastrup Hej Poul Der er noget, du helt klart har misforstået, når du nævner, at Ken Ficher ikke har fået adgang til vores arbejdsplads, dette er ikke korrekt. Jeg blev ringet op af Ken, hvor han spurgte, om han måtte komme ud på vores stuer, dette sagde jeg, at han bare kunne gøre, og desuden har han jo selv et havnekort og kan færdes i CPH på lige fod med os andre. Inden han ringede, havde jeg et møde med tillidsmand Søren Bøtter og tillidsmand Michael Visby, hvor vi besluttede at støtte op om Henrik Bay. Henrik Bay har altid været en ualmindelig god støtte for os alle i SGS og har stået til rådighed for os på alle tider af døgnet, derfor valgte jeg personligt at støtte Henrik. Jeg har intet imod Ken på nogen måde og har altid haft en stor respekt for hans faglige arbejde, ingen tvivl om det. Men det er et frit land, vi lever i, og vi stemmer på dem, som vi mener er bedst. Jeg har ikke tænkt mig at opstille som næstformand, da jeg har rigeligt i at arbejde på at skabe bedre vilkår i vores egen virksomhed, jeg mener ikke, at hverken Visby eller Søren har tænkt sig at opstille som næstformand, og jeg vil gøre opmærksom på, at jeg opfordrede Ken til at stille op til denne post, men det ville han ikke, og det er bare ærgeligt. Jeg havde hørt rygter om, at jeg ikke ville have Ken herud, men det vil jeg på det kraftigste afvise, men en ting er helt klart, og det er, at efter at valget var overstået, oplevede jeg, at Ken ikke kunne hilse på mig i 3F, og der var jeg klar over, at mit valg var det rigtige. Jeg har ikke deltaget på Skiftholdskonferencen og netværksmøder, fordi jeg har, for mig, vigtigere ting at tage mig af, og det er vores egen arbejdsplads og mine kollegaer. Og husk en ting; vi har altid fået forhandlet en god løn hjem, og var de første som forhandlede den 6. ferieuge igennem, og har aldrig været bange for at hjælpe andre klubber, når det galdt, deriblandt jer. Jeg er stolt af mit faglige arbejde og har ikke dårlig samvittighed over noget som helst. Til sidst hjertelig tillykke med din tillidsmand. Med venlig hilsen Kell Bidstrup Formand Ekspeditionsarbejdernes klub Brevet hvis noget skulle ske Tanken kan virke skræmmende, men det kunne jo være, at jeg ikke kom hjem fra arbejde, indkøbsturen eller ferien i morgen. Er mine efterladte sikret? Har de nok at leve af? Nok til at kunne omstille deres liv? Kender de til alle mine konti, pensioner og forsikringer og andet (det gør jeg knap nok selv)? Det ville nok være rigtig fornuftigt og voksent af mig at få listet alle disse vigtige ting: l Hvad ønsker jeg for mine børn? l Hvem arver mig og hvordan står min samlever, når vi ikke er gift? Er der andre, der er afhængige af mig? Skal jeg snakke med 3F Kastrups advokat? Hvor er mit testamente? l Hvor er mine konti og depoter? l Hvilke forsikringer har jeg privat, på arbejde, via foreninger og andet? l Begravelseshjælp fra 3F Kastrup? l Hvem er min bankrådgiver, advokat, revisor, tillidsrepræsentant? Og så må jeg nok også hellere gør mig nogle tanker om, hvordan jeg vil skaffes af vejen, og hvordan jeg synes, at de skulle fejre det. Og fremover vil jeg love mig selv, at jeg må tage brevet frem, hver gang jeg fylder rundt og få rettet oplysningerne. Mine børn skal have en kopi, når de bliver gamle nok. Mine forældre burde vel også have en - og måske mine søskende. Under alle omstændigheder ville de alle være bedre rustet hvis jeg nu ikke kom hjem i morgen... Mette Lisberg, kassererkontoret Alle afdelingens medlemmer er velkomne i 3F Kastrups Net Café Aftenåbent: Hver onsdag fra kl. 16 til 20 Indgang fra Vintergækvej Fra den ansvarshavende redaktør Søren Bøtter og Michael Visby, som også er omtalt i Poul Erik Perssons skrivelse, føler sig dækket ind af Kell Bidstrups svar. Formandsvalget er også blevet diskuteret på afdelingens bestyrelsesmøde; protokollen er tilgængelig i afdelingen. Ansvarshavende redaktør Claus Lindegaard Net Cafeen kan også benyttes på hverdage i afdelingens åbningstider henvendelse i Receptionen Det er gratis og der er fri adgang til internet 15

16 Opråb til de unge i 3F Kastrup Ungdomsudvalget var også repræsenteret med en event på sidste års Ullerup Marked. Så er det slut med at sidde inden døre Nu beder vi dig tage aktivt fat, kom ned og start en ungdomsdebat. Hvad vil du have, og hvor vil du hen? Det er din mening, vi søger. Vi er pt. fire frivillige, som brænder for at forbedre unges muligheder. Vi mener, at der skal gøres mere for unge her i området. Hvad har manglet af tilbud til dig, hvad er blevet overset? Har du nogle gode ideer, så kan du være med til at sætte dagsordnen. Vi kan bl.a. tilbyde en bred vifte af ungdomskurser og andre relevante kurser, gratis Net Café og sms-service om aktiviteter og hotte events. Udover det så er kammeratligt samvær selvfølgelig også en del af det. Er din nysgerrighed blevet vakt og lysten tændt, så gør noget ved sagen Ring til os enten på eller nedenstående numre. Du kan også sende en mail til Mvh 3F Kastrup s Ungdomsudvalg Thomas Petersen Carsten Nielsen Tlf: Tlf: Niels Duthart Mia Petersen Tlf: Tlf: Mød ungdomsudvalget på Ullerup Marked den 11., 12. og 13. august Jobpatruljen besøgte sidste år en lang række lokale arbejdspladser. Jobpatruljens aktivister får en spændende sommer Jobpatruljen besøger lokale virksomheder for at tale med unge og deres arbejdsgivere om løn og arbejdsforhold. Samtidig fortæller aktivisterne de unge om fagforeningen og opfordrer dem til at melde sig ind. q Mit barn har fået en ansættelseskontrakt. Alle der har været ansat i en måned, og har mere end 8 timer om ugen har krav på en ansættelseskontrakt. q Mit barn får den rigtige løn. De fleste virksomheder er dækket af overenskomst med fagforeningen, det kan være en god idé at få tjekket lønsedlen hos tillidsmanden eller fagforeningen. q Mit barn arbejder ikke i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Personer under 18 år må ikke arbejde, hvor der serveres øl, vin eller spiritus. Din fagforening er med i samarbejdet i den lokale LO-sektion om at tilrettelægge årets Jobpatrulje, og vi har brug for dig! Som aktivist i sommerens Jobpatrulje får du mange spændende oplevelser sammen med andre unge aktive. Det er meget tilfredsstillende at være med til at sikre andre unge gode arbejdsforhold, men derudover får man også tilbud om relevant uddannelse og gennemgår en personlig udvikling, som samlet giver stor selvtillid. q Mit barn arbejder ikke sort. Det kan få alvorlige konsekvenser at arbejde ulovligt. Fx er dit barn kun dækket af arbejdsgiverens forsikringer, hvis det foregår lovligt. q Mit barn arbejder ikke med farlige stoffer eller opløsningsmidler. Snak med dit barn om støv, røg, os, svampe, sprøjtemidler osv. q Mit barns skoleklasse har haft besøg af en gæstelærer fra fagforeningen, der fortalte om rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet. q Mit barn får 12,5% i feriepenge. Også børn og unge har krav på feriepenge, spørg barnets arbejdsgiver om de har styr på reglerne. Hvis du er interesseret, så giv mig en hurtig besked. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for flere oplysninger. Vi håber at se dig i Jobpatruljen! Med venlig hilsen Allan Kreutzfeldt Faglig sekretær 3F Kastrup Har du tjekket dit barns fritidsjob? 3F Ungdom har udarbejdet denne tjekliste, der gennemgår de 10 vigtigste ting, børn og unge bør være opmærksom på, når de arbejder i ferier, efter skole eller i weekenden. Kan du hakke det hele af? q Mit barn får dagpenge ved sygdom. Alle der har været ansat i 8 uger og arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, har krav på sygedagpenge. q Mit barn arbejder ikke alene i butik mellem klokken og på hverdage og og i weekenden, medmindre der går en sikkerhedsvagt rundt i området. q Mit barn er medlem af fagforeningen. Børn og unge under 18 år kan blive medlem af 3F Kastrup til 58,50 kr. om måneden. Har du øvrige spørgsmål omkring dit barns fritidsjob, er du velkommen til at ringe til 3F Kastrup tlf eller Fagbevægelsens Hotline tlf

17 Ekspeditionsarbejderne vil have mere viden Ekspeditionsarbejderne vil gerne have mere uddannelse i bagagen. Ekspeditionsarbejderne står i kø for at lære mere via projektet Uddannelse i bagagen. Ekspeditionsarbejdere, der har været ansat i SGS i mere end 15 år eller er over 45 år, har fået et tilbud om at lære mere. Det har de taget imod med kyshånd. Projektet Uddannelse i bagagen har plads til i alt 40 medarbejdere - 2 grupper med hver 20 personer - og alle pladser bliver fyldt op. Forløbet starter med en samtale, hvor man fastlægger, hvilken viden den enkelte medarbejder ønsker og har behov for. Det kan være øgede kundskaber i dansk, engelsk, matematik eller edb, Oplagt chance for at lære nyt eller der kan være tale om tekniske, faglige fag i eller uden for lufthavnen. - Den sidste halve snes år har SAS stillet krav til nyansattes viden og færdigheder på områder, som ikke havde den store betydning tidligere, fortæller Henrik Bay-Clausen, næstformand i 3F Kastrup. Derfor har medarbejdere, der er lidt ældre i gårde, behov for at få fyldt på, så de er lige så godt rustet til at fastholde jobbet eller til at finde et nyt, som de yngre kolleger er. Uddannelsesforløbet er sammensat ud fra den enkelte deltagers behov. Det strækker sig over 20 uger, hvor medarbejderen får fri til at dygtiggøre sig med fuld løn. Projektet støttes af EU s Socialfond. Det er Fagligt Internationalt Center, FIC, der har formuleret ansøgningen til EU og styrer projektet. Det sker i tæt samarbejde med Ekspeditionsarbejdernes Klub, 3F Kastrup og SGS. FIC beskriver projektet sådan på sin hjemmeside: Uddannelse i bagagen Det overordnede formål med projektet er at udvikle, beskrive og igangsætte en uddannelsesmodel og god praksis Ordblindeundervisning for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Baggrunden er, at virksomheden SGS (som bl.a. håndterer bagage i lufthavnen) ønsker at etablere en systematisk uddannelsesplanlægning af virksomhedens kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Gennem kompetenceafklaring, almen og faglig opkvalificering forbedres medarbejdernes muligheder for enten at blive i virksomheden eller for at finde beskæftigelse i andre virksomheder og dermed bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Udover virksomheden SGS Kastrup Lufthavn deltager 3F Kastrup, VUC Vestegnen og Teknisk Erhvervsuddannelses Center (TEC) i projektet, som støttes økonomisk af EU s Socialfond og løber i perioden april 2006 oktober Vil du gerne blive bedre til at læse, stave og skrive dansk, så er der mulighed for undervisning hos 3F Kastrup på Saltværksvej. Ring til os på tlf og få en aftale med en ordblindeunderviser. Undervisningen er gratis, og vi har hold både dag og aften. Det er næsten umuligt at følge en uddannelse, når man arbejder på aften, siger Bjarne Jensen. Ekspeditionsarbejder Bjarne Jensen arbejder fast på aften, og det gør det så godt som umuligt at følge et uddannelsesforløb. Bjarne Jensen, 43 år, har arbejdet 24 år med bagage i lufthavnen. Han er nu på fast aftenhold og har vanskeligt ved at følge et uddannelsesforløb. Derfor har han grebet chancen for at deltage i projekt Uddannelse i bagagen. Han er blandt de ca. 80, der på nuværende tidspunkt har været igennem den kompetenceafklaring, som fastlægger uddannelsesbehovet. Det, Bjarne Jensen satser på at bruge 20 ugers uddannelse på hvis han er blandt de 40 heldige, der får tilbudet er it, ergonomi og engelsk. - Jeg har pc-kørekort og er meget interesseret i it. Det, vi bruger på jobbet er ret enkelt, men det er rart at være rustet, hvis det skulle blive nødvendigt at søge andet arbejde. Engelsk har man jo altid brug for både på og uden for jobbet. Ergonomi har jeg valgt, fordi jobbet er fysisk hårdt. Det bliver hårdere og hårdere, og man bliver jo ikke yngre. Jeg kan da godt mærke, at det knirker engang imellem, og så er det en fordel at have viden om, hvordan man bruger sin krop mest hensigtsmæssigt, siger Bjarne Jensen. Undervisningen er normalt 3 timer pr. uge, men der kan også være mulighed for at gå i arbejdstiden 2 gange 3 timer med løn, men så skal følgende være opfyldt : l Du er mellem 25 og 60 år l Du har haft dit nuværende job i mindst 6 måneder l Du er kortuddannet l Støtten gives i højst 80 uger l Din arbejdsgiver giver sin tilladelse Fortæl også meget gerne din kolleger og venner om dette gode tilbud, de er nemlig også velkomne. 17

18 Lyst til kursus eller uddannelse Uanset om man er i arbejde eller arbejdsløs er der mange muligheder for at tilegne sig nye kompetencer eller dygtiggøre sig inden for sit arbejdsområde. Det handler selvfølgelig også om økonomi. Er det muligt at nå derhen, hvor man gerne vil? Første skridt på vejen er at finde frem til det, man gerne vil. Så her er en række gode links, der kan være en hjælp, når man går i gang med at undersøge kursus- og uddannelsesmulighederne: På afdelingens egen hjemmeside under uddannelse, kan man se hvor, der lige nu er ledige kursuspladser på AMU, Handelsskoler, VUC med flere. Listen opdateres en gang om ugen. Uddannelsesguiden hvor der kan søges på både uddannelse og erhverv. Med mange gode oplysninger og henvisninger til den enkelte uddannelsesinstitution og dens studievejledere. Teknisk skole. Der udbyder erhvervsuddannelserne og efteruddannelse inden for fx: Landtransport, Lager og Logistik, Automatik og proces, El, Elektronik og data, Flyteknik, og Vvs. Københavns tekniske skole. Der udbyder erhvervsuddannelserne og efteruddannelse inden for fx: Byggeri, Anlæg, Ejendomsservice, Gartner, Grafisk, Film og tv, Håndværk, Industri, It- og værktøjskurser, Madfremstilling, Service og Varmeteknik. Niels Brock. Under brochurer kan kursuskataloger downloades. Der udbydes uddannelse og efteruddannelse inden for fx: Akademiuddannelser, Sprog, Økonomi, Regnskab, Matematik. PC-kørekort (Basis Avanceret PC-erhverv), IT-administrator, Cisco, Datamatiker, Datanom, Personlig udvikling, Iværksætteruddannelsen, Uddannelser udbudt på engelsk og meget andet. Hvis man mangler nogle skoleforudsætninger er der følgende muligheder: FVU Forberedende VoksenUndervisning, AVU Almen VoksenUddannelse, Danskuddannelser for voksne udlændinge, Studieforberende enkeltfag: HF-fag og STXfag, HF-eksamen sammenstykket af enkeltfag over min. 2 år. Studentereksamen student på 2 år, GSK Gymnasiale SuppleringsKurser. Øvrige tilbud: Flex- og fjernundervisning m.m. Nyt grej i Net Cafeen 12 nye pc ere skal også bruges af ledige på afdelingens MAF-kurser. Afdelingen har investeret i otte spritnye computere til Net Cafeen og endnu fire er bestilt og undervejs. De 12 pc ere skal bl.a. bruges af ledige på de såkaldte MAF-kurser, der skal give ledige motivation, afklaring og inspiration til at søge job, så deres fremtid er sikret. Det er afdelingen, der kører kurserne, som tilbydes efter tre måneders ledighed. Kurserne strækker sig over fem dage, fordelt over to uger med tre dage den første uge og to dage den anden uge. De gamle pc ere, der var brugte ved anskaffelsen, er slidt op. De nye er hurtigere Torben Thiim (t.v.) afleverer foldere i R98. Peter Ausker Olsen benytter en af de nye pc ere i afdelingens Jobklub. og bedre sikret, så de kan bruges både internt og eksternt. Pc erne kan benyttes af alle i Net Cafeen. Den er åben i afdelingens åbningstid samt onsdag aften. Den er bemandet med medlemmer fra afde- 3F Kastrups miljøudvalg, markerede igen i år den 28. april. Miljøudvalget havde til dagen produceret en lille folder, hvor der var oplistet en række arbejdsmiljøproblemer. Ideen var, at sikkerhedsrepræsentanterne afhentede eksemplarer af denne i afdelingen og efterfølgende udleverede den til deres kollegaer på arbejdspladsen. De skulle så prioritere og afkrydse tre af de oplistede temaer, som efter lingen, der stiller deres edbviden til rådighed. Så det er altid muligt at få kvalificeret hjælp. Arbejdsmiljøets Internationale Dag den 28. april 2006 deres mening var et arbejdsmiljøproblem på deres arbejdsplads. Efterfølgende skulle sikkerhedsrepræsentanten, gerne sammen med tillidsrepræsentanten, overrække de prioriterede temaer til ledelsen, der så skulle sikre, at det efterfølgende bliver behandlet i sikkerhedsorganisationen. Desværre var der ikke mange sikkerhedsrepræsentanter, der reagerede på miljøudvalgets henvendelse, men som det fremgår af billedet, så bakkede bl.a. Torben Thiim og hans kollegaer fra R98 op om ideen. Sikkerhedsrepræsentanterne hos flykøkkenet LSG, var ligeledes meget aktive, og også hos SGS KR B og Servisair, var der aktivitet på dagen. Her findes databasen over ledige job, men også mange andre nyttige oplysninger. Tjek dit lokale AF (AF Storkøbenhavn) og videre under jobsøger, her ligger Flaskehalslisten, der viser de områder, hvor der aktuelt er mangel på arbejdskraft, og de områder, man forventer der i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft. Under punktet Bliv voksenlærling findes den aktuelle liste over tilskudsområder til voksenlærlinge. Indimellem kan man også finde konkrete kursustilbud/ projekter, som AF har sammensat i samarbejde med arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Vil man gerne have uddannelse, men ikke ved hvad det skal være, ligger programmet Studie og Erhverv på vores computere i Net Cafeen, her kan man lave en lille test, ved at svare på en række spørgsmål, og på baggrund af svarene regner programmet sig frem til, hvilke fagområder der evt. kunne være interessant for netop dig. En sådan test giver selvfølgelig ikke den endelige sandhed, men kan måske give et fingerpeg om hvilken retning man skal vælge eller give inspiration til at undersøge en bestemt branche og dens muligheder nærmere. Har du spørgsmål til økonomi under kursus/uddannelse, eller har du ikke adgang til en computer eller kan finde ud af at bruge den, så kontakt afdelingen og aftal en tid, så hjælper vi dig. Efterløns- og Pensionistklubbens skovtur gik i 2006 til Bakkens Perle nogle af de 53 deltagere holder pause, mens andre prøver Bakkens rutschebane. 18

19 The Author John B. Rasmussen. Tre tractorbitches indtager mandebastionen, traktorgruppen. Udstødningsrøgen ligger tungt omkring traktor TBL 280, inde i førerkabinen er luften varm og fugtig, og det er besværligt at holde ruderne fri for dug, i baggrunden kværner tårnradioen som sædvanlig for fulde omdrejninger. En umiskendelig kvindestemme forkynder: Sas-traktor med Kilo-Bravo-Delta fra Charlie 40 til hangaren. Ovenstående situationsrapport er et hverdagsbillede af det feministiske islæt, som traktorgruppen er velsignet med. Traktorgruppen er beriget med tre særdeles kompetente kvinder, Eva Houstrup Nielsen, Laila Grøntved og Lene Fogelberg Hansen, deres arbejdsopgaver er de samme Laila Grøntved 3 kvinder og 100 mand som resten af traktorgruppens besætning. Deres baggrund er KR-C, og via afisningen er de så landet i traktorgruppen, hvor de er meget tilfredse med hverdagen. Disse tre stærke kvinder i den mandsdominerede verden, som traktorgruppen er, udfylder deres plads til fulde, det vil sige, at de udfører nøjagtig de samme opgaver som deres mandlige kolleger: De/antiicing, preventivbehandling caddy rangering, dispatch, departure-check, push- back med towbar og TBL, hangararbejde bl.a. rangeringslederrollen og meget meget mere. Eva Houstrup Nielsen med anciennitet fra 1981, det var dengang, da det var ISS, der rengjorde flyene, bemærker: Arbejdets egenart var det, som tiltrak mest. Laila og Lene nikker samstemmende. Laila og Eva søgte ud på afisningen, da denne var en selvstændig afdeling, og blev antaget, i første omgang som afløsere, men allerede året efter blev de fastansat. Eva havde søgt ud på afisningen året før, men havde fået afslag fra teknisk afdeling med den kuriøse undskyldning, der er jo ikke noget dametoilet! Det er der såmænd heller ikke i dag. Lene er kommet til lidt senere, men fra første gang hun så og fik at vide, hvad traktorgruppens arbejde gik ud på, skulle hun bare prøve det. Eva fortæller om nogle af de oplevelser hun har haft med traktorførere i tidens løb. Da hun arbejdede i ISS/KR-C mente hun, at de var nogle gamle sure mænd, når de smed hende ud af flyene, fordi de skulle rangeres til en anden standplads. I dag mener hun at disse gamle sure mænd faktisk ikke var så sure og heller ikke så gamle. I virkeligheden var og er de ret søde og hjælpsomme. I dag gør hun nøjagtig det samme, som de gjorde dengang, men som hun siger: Dengang viste jeg jo ikke det, som jeg ved i dag. Og hun fortsætter: En af de ting, som jeg også har lagt mærke til, er, at når man kan sine ting, bliver man også respekteret derefter, men det at blive udchekket til det hele, er i sig selv en stor udfordring. Et synspunkt som også Laila og Lene deler. Her i afdelingen er det også muligt at diskutere og tale om biler/motorcykler Lene er faktisk motorcyklist og køkkener, der skal laves om, ja, alt mellem himmel og jord også madopskrifter, men uanset hvad man drøfter, er der ingen dårlig stemning bagefter, intet nag. I en afdeling med mange kvinder kan kvinder godt være lidt onde og bære nag, indskyder Lene. Selvironi er også en ting, som vi benytter os meget af, fortsætter Eva, blandt andet kalder vi piger os selv tractorbitches - det synes drengene også er sjovt, vi griner meget af os selv, og vi er ikke bange for at indrømme fejl, det er drengene for øvrigt heller ikke. Jeg har faktisk været ude for, at en kollega skulle udføre en arbejdsopgave, som han ikke var helt dus med, han spurgte faktisk mig, om jeg ikke kunne køre med ham. Det var overraskende, at han ikke spurgte en mandlig kollega, jeg var meget beæret og overrasket, men det beviser, at vi alle i traktorgruppen er i samme båd, det er kanon. I dag fungerer Eva som afiserkoordinator, desuden er hun jobtræner både på isen og i traktorgruppen. Laila, som er den tillidsvalgte, er miljørepræsentant og det er hun glad for. Selve arbejdet og de opgaver, som ligger i hvervet, er utrolig interessante, men til tider er det svært at få folk til at forstå, hvor langsommeligt systemet er. Som tingene er i dag, er det også svært at få tid til at hjælpe folk med selv de mest basale ting. Vi har for eksempel i øjeblikket nogle lærlinge, men det er utroligt svært at få tid til at være dem, bare en lille smule, behjælpelig. Disse interviews er begået i dagene omkring den 8. marts, og meget apropos kan man vel sige, at Clara Zetkin, damen der opfandt kvindernes internationale kampdag i 1910, ikke har levet forgæves, man kan vel også sige at den kamp for længst er vundet, hvis der i det hele taget har været nogen kamp i traktorgruppen. sas-traktor med Kilo- Bravo-Delta skub og tag yankee, victor, tango og uniform hjem til hangaren og rapportér ved Skub, yankee, victor, tango og uniform hjem til hangaren og jeg rapporterer ved 78, Kilo-Bravo-Delta. John B. Rasmussen Eva Hostrup Nielsen. Efterløns- og Pensionistklubben AUGUST 2006 Onsdag den 9.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Tilmelding til høstfest Onsdag den 16.: Kammeratlig sammenkomst kl Ikke fastlagt? kl Sidste frist for tilmelding til høstfesten Onsdag den 23.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Onsdag den 30.: Høstfest kl SEPTEMBER 2006 Onsdag den 13.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Onsdag den 20.: Kammeratlig sammenkomst kl Ikke fastlagt? kl Onsdag den 27.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl OKTOBER 2006 Onsdag den 11.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Onsdag den 18.: Kammeratlig sammenkomst kl Ikke fastlagt? kl Onsdag den 25.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Avisen udgives af: Faglig Fælles Forbund Kastrup, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup, tlf.: , Ansvarshavende: Claus Lindegaard. Redaktionsudvalg: Lilian Heneberg, Holger Zimling, Bent Sivertsen og Hector Dorrego. Redaktør: Jette Kingod Fotos: Anne Bang og 3F Kastrup. Grafisk produktion: PJ Grafisk. Tryk: Johnsen Offset. Deadline for næste nummer: Mandag den 16. oktober Småhistorier, artikler, forslag til artikler/arbejdspladsportræt - kontakt afdelingen. Ønskes hjælp til skrivning - kontakt afdelingen 19

20 Returadresse: 3F Kastrup Saltværksvej Kastrup ID-NR M A G A S I N P O S T B Feriehusudlejning efteråret i Sverige og Danmark Jeg ønsker at leje feriehus i perioden uge 35-52: Navn: CPR: Adresse: Postnr. og by: Telefon: n Sverige n Danmark Ønske periode: Alternativ periode: Hvis du ønsker at leje et af husene i perioden uge (max. 1 uge), så skal du inden 31. juli aflevere en seddel med dit ønske. Ugeudlejning har fortrinsret. Se billeder på: hvor du også kan bestille. Umiddelbart efter 31. juli trækker vi lod mellem de indkomne ønsker og giver besked om resultatet. Prisen: Depositum kr. 400,- Ugelejen fra fredag kl. 18 til fredag kl. 18 kr ,- Weekendlejen fra fredag kl. 18 til søndag kl. 24 kr. 875,- NB: Der er stadig ledige perioder i foråret. Henvendelser om leje af feriehusene: Torsdag mellem 15 og 17. Tjek ledige perioder på vores hjemmeside:

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere