HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER"

Transkript

1

2

3 29. august 1963 startede: HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER Der var så mange spejdere i 1. Slagelse, at man ønskede at dele gruppen. Derfor oprettede man 3. Slagelse med 4 spejderpatruljer ledet af Lisbeth Asmussen. I 1964 delte man 3. Hellig Anders ulveflok, og oprettede 4. Hellig Anders flok under 3. Hellig Anders. 30. august 1967 startede: 4. HELLIG ANDERS DRENGE Grundlaget var ulvene fra den ekstra flok i 3. Hellig Anders, og på et frisk initiativ fra Knud Vagn Larsen, kom hurtigt en stor og godt arbejdende gruppe i gang. 4. oktober 1971, blev det vedtaget at sammenlægge de 2 grupper til: TRELLEBORG GRUPPE Der var på korpsplan drøftelser om, at fremtiden var fællesarbejde og allerede efter sommerferien, startede troppene fællesmøder under ledelse af de 2 tropsledere Solveig Møller og Jan Rosasco. Trelleborg var derved en af de første fællesgrupper. 29. november 2005, blev det vedtaget at gruppen ændrede navn til: TRELLEBORG SPEJDERNE

4 Opstart af 3. SLAGELSE PIGER Når en ny trop bliver startet, melder der sig straks spørgsmålet, hvad gør vi nu? Pludselig har man ikke noget grej, det skal de gamle jo selv bruge! Rigtigt stort bliver problemet, når én af siger: SOMMERLEJR!! Ved forældres hjælp fik hver patrulje da skaffet en køkkenkasse og fyldt op med ting og sager (mange fra mors køkken), der blev malet med fantasi og med navn på alt. Der blev samlet aviser (de skulle bundtes og snøres på en bestemt måde) helst 12 tons ad gangen, ellers var studenterne ikke meget for at køre her ned. Der blev samlet flasker (med og uden saft o. lign.), så ville flaskemanden kun tage de kurante, resten måtte så smadres hos skrællemanden. Nej hvor var vi beskidte! Vi kom bestemt ikke sovende til det, men alle 4patruljer fik da telt over hovedet, - lidt stolte var vi, da vi drog på den første lejr til Falster. Solen stod højt på himlen, og vi fik en dejlig lejrplads under skyggefulde træer, og med masser af materiale til spejderarbejder. Der blev lavet flotte køkkenborde, vaskestativer og velfungerende bålsteder. At vejret så slog om til blæst og regn, og tropsfører Lisbeth måtte sendes hjem med halsbetændelse og 40 grader feber, var jo knapt så godt, så alt blev vel ikke så regelmenteret, som det skulle. Næste år gik turen til Røsnæs, nu var vi blevet skrappere. Når man er i tropsrådet, kan man også fungere i køkkenteltet, så der blev ganget og skrevet op, hvor meget rugbrød, margarine, ost og kød, der skal til 30 personer, når vi 6 derhjemme til hverdag. Alt var i orden, kun havde vi ikke planlagt vejret ordentlig, for selvfølgelig øsregnede det, da vi blev sat af med alt vores habengut ved et lille skur. Først spiste vi vores madpakker, men tiden blev lang, så en patrulje bad om lov at slå teltet op og i løbet af ingen tid, havde vi alle teltene oppe og pigerne et sted at sove. Heldigvis blev det blæsevejr dagen efter, så vi fik tørret det våde tøj.

5 Alle havde travlt, for mange skulle jo tage duelighedstegn. Der var konkurrencer, heik og bagning i hjemmelavet ovn osv. Forældredag også og den dag fungerede alt fint. Den bedste tur gik dog til Juelsminde. Lejrpladsen lå lige ned til stranden, men i græsbevoksede klitter, mellem små fyrretræer. Der blev lavet spejderarbejde i stor stil, foruden de regelmenterede køkkenarbejder, portal, flagstang ja selv en totempæl, som tropsfører Fido blev bundet til den sidste dag. Der var heik og natløb. En aften kl blev der kogt brændenældesuppe og senere lavede pigerne bivuak og fik lov at sove i dem. Vi gamle var oppe kl for at se, hvordan det fungerede, de sov roligt og stille. Det var lejrliv og gode minder, og jeg ønsker andre spejdere mange sådanne oplevelser og tillykke med de 25 år. Med venlig hilsen Ingelise Hansen Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet Sommerlejr 1964

6 Opstart af 4. HELLIG ANDERS TROP I sommeren 1967 var jeg netop færdig med aftjeningen af min værnepligt og havde i 1966/67 deltaget i Gilwell-træningens 1. og 2. del. Gilwell skulle afsluttes med 3. del, som kunne bestå i ledelsen af en spejderafdeling (flok/trop/klan) i en periode på 6 måneder. Jeg havde været aktiv spejder i 2. Hellig Anders, som patruljeleder for Buldogge, aktiv skovmand og rover (seniorspejder) og tropsassistent under Gunnar Svendborgs ledelse. Det havde været en meget god og spændende periode. Jeg fik den idé, at det kunne spændende at starte sin egen trop og havde opsnappet oplysninger om, at der var en 4. Hellig Anders flok uden trop, som havde 7-8 ulveunger, som nu ved sommerferien 1967 faktisk skulle vælge mellem at stoppe med spejderiet eller blive spejdere i 1., 2. eller 3. Hellig Anders. Jeg fik kontakt med Alis Valsgaard og Sigrid Christiansen, som var ledere af flokken, og drøftede planerne med bl.a. daværende kolonnechef Knud Georg Kristensen. Planerne tog form. Vi drøftede idéen med forældrerådets formand, revisor S. Trzeciak og fik opbakning fra forældrene til de 7-8 børn. De ville alle være med til starten af den nye trop. Alle var meget interesserede i planerne, og en meget aktiv forældrekreds hjalp med de mange praktiske problemer. Vi Startede troppen med 1 patrulje, Elsdyr, hvor valget af den første patruljeleder naturligt faldt på Jørn Ole Jespersen. I løbet af kort tid var vi så mange at patruljen Spover kunne oprettes og de følgende år kom Ræve og Mår til. Vi fik stor støtte af forældrene, specielt var forældrerådet meget aktivt. Af formænd bør også nævnes Mogens Serritslev og Svend Aage Jensen. Af kasserere Ruth Jespersen og Jonna Dam, som jeg alle havde et fint samarbejde med. Jeg husker perioden som noget af det mest spændende, der er sket i mit liv. Fremskaffelsen af materiel, telte, tropstander, patruljestandere, indretning af patruljelokalerne og skabelsen af det særpræg, der gjorde 4. Hellig Anders og senere Trelleborg til noget værdsat og respekteret i Vestsjællands division. I ledelsen af troppen fik jeg stor støtte af Jørgen Pedersen (også kaldet skrald ), som gik op i arbejdet med liv og sjæl. Min patruljeassistent Jan Rosasco fra

7 Buldogge kom også med i arbejdet og var den naturlige arvtager, da jeg stoppede som troppens leder og blev leder af den nydannede Trelleborg gruppe, som bestod af såvel piger (fra 3. Slagelse) og drengene fra 4. Hellig Anders. Forud for korpslejren Ny Hedeby ved Hostrup sø i Sønderjylland, hvor troppen deltog, var jeg blevet redaktør af korpsets blad Spejdernes Magasin, og jeg fik også ansvaret for starten og de 4 første år med det fælles korpsblad Spejd. Efterhånden tog familielivet meget af min fritid, og jeg besluttede mig i slutningen af 1975 for at stoppe midlertidigt med mit aktive spejderliv. På daværende tidspunkt var Trelleborg gruppe på godt 120 medlemmer, bestående af en stor miniflok med min søster Bodil (Baloo) Erichsen (nu Andersen) som leder, en stor juniorflok, en spejdertrop med 4 pige- og 4 drengepatruljer og en stor seniorafdeling. Vi havde ikke ledermangel, idet vi vel var i alt ca ledere og havde mange aktive seniorer, som var på vej og brændte efter at tage del i lederarbejdet i Trelleborg. Senere har det gang på gang kriblet i mig, når jeg kom til at tænke på spejderlivet i 4. Hellig Anders og Trelleborg, og jeg har ofte haft lyst til at trække i spejdertrøjen igen. Det har været en uvurderlig og utrolig spændende periode med mange gode oplevelser. Tillykke med jubilæet fra en af de gamle. Knud Vang Larsen Knud Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet patrulje Elsdyr

8 OPSTART af TRELLEBORG GRUPPE Jan Rosasco skriver: Jeg blev i 1970 tropsassistent i 4. Hellig Anders, med Knud Vang Larsen som tropsleder. Efter sommerlejren på møn i 1971 blev jeg tropsleder, idet Knud Vang Larsen ønskede at trække sig tilbage og fungere som gruppeleder. Da jeg samme år havde været på sommerlejr med 3. Slagelses piger på Bornholm, og var blevet gift med Solveig, der lige var blevet tropsleder i 3. Slagelse, blev vi enige om, at prøve en sammenlægning af de to grupper. Dette for at spare, det man kalder dobbeltarbejde, men lige så meget for, at vi syntes, det kunne være sjovt, at have både drenge og piger i samme gruppe, tankerne var jo fremme på korpsplan. Således blev vi faktisk en af de første grupper, der havde integreret spejderarbejde. Det var ikke fordi de 2 grupper kørte dårligt, idet der var mange spejdere i begge grupper. Nå men sammenlægningen skete ikke uden sværdslag, der blev afholdt flere forældremøder, hvor bølgerne gik højt. Et af de største problemer var nok pigernes forældre, idet de mente, at pigerne ikke ville få noget ud af det, men ville stå i skyggen af drengene. Det har jo heldigvis vist sig at være anderledes. Sammenlægningen blev en realitet, og vi startede op med 7 patruljer. Jeg var tropsleder sammen med Solveig og Lotte Riegels var assistent. Året efter var succesen hjemme, og vi lavede en 8. patrulje og havde ikke mistet nogen spejdere, det gik bare derudaf. Vi havde 65 spejdere og havde et nært samarbejde med flokken. Vi viste os snart som en toneangivende faktor i Divisionen som langt den største gruppe.

9 Det blev til nogle dejlige år med nogle dejlige og aktive spejdere. Sluttelig vil jeg sige, at uden Knud Vang Larsen, som forestod alt det administrative, var det ikke blevet så let, som det blev. Herigennem en tak til Knud Vagn. Med spejderhilsen Jan Rosasco Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet På vej på gå-ben med kærre til korpslejren i Ny Hedeby ved Hostrup Sø i Sønderjylland i sommeren 1969

10 Hans Vallentin Pedersen (nu Stoltz) skriver: I 1979 var der ikke så mage spejdere, idet en del ledere var holdt op, og der ikke havde været ny ledertilgang. Birgit Dam stod alene tilbage med minierne og juniorerne, og Søren Lyhne som gruppeleder og seniorleder og sørgede for, at troppen ikke gik helt i stå. Det var ikke holdbart, og jeg sagde ja til at overtage troppen. Jeg fik alle over 11 år i troppen, og Birgit overtog de mindste, og der kom hurtigt aktiviteter i gang igen, med ny tilgang og snart havde vi 3 gode patruljer. I 1980 deltog vi på Lerchenborglejren, der druknede i regn, men vi var så deldige, at vi ikke blev oversvømmet, og under regnen samlede vi os sammen i vores dejlige tee-pee. Der var i øvrigt mange gode aktiviteter med pioner, skæg og sketch, natur mv. Året efter havde vi gruppesommerlejr på Samsø, hvor vi lå på en dejlig læ fyldt plads ved Sælvigbugten. Der var Sudandag med primiarbejder, hike og cykelture. Niels Rasmussen overtog troppen i 1982 under vores sommerlejr, der for troppens vedkommende gik til Toggerbo Spejdercenter. Det kneb imidlertid med at få spejdere, så troppen holdt en agitation en aften i september, hvor der kom virkeligt mange forældre med deres børn. De fleste var dog 8 10 år, og gode råd var dyre, idet vores minileder ikke havde tid mere. Til alt held fik vi fat i Anni Brostrøm til at tage sig at de mange nye. De næste år kørte ret stabilt med en del lederrokeringer, og nogle gode oplevelser på cykelture og kanoture, og Korpslejr, Blå Sommer i I 1986 var troppen på Forlev Spejdercenter, hvilket gav appetit til mange spejdere til selv at tage på efterårslejr der og andre steder. Troppens anden udenlandstur forgik i 1987, hvor vi var på kanotur i Sverige. Det var en helt anderledes spændende og udfordrende tur, end vi var vant til, og man skal ikke så langt op, før der er et øde og barsk terræn.

11 På trods af vores gruppes lidenhed i dag, kan vi dog være med i konkurrencerne, og Maar patruljen har lige været på landspatruljeturnering og blevet de bedste i lejrsport, nr. 2 i hemmelig opgave og landets 3. bedste patrulje. På trods af den gode lederstab vi er i dag, vil jeg dog slutte med at sige, at den bedste jubilæumsgave, vi kunne ønske os, er nogle flere ledere og hjælpere, og vi vil satse en del på en frisk tilgang af spejdere, idet vi har mulighederne i dag til at rumme dem. Med spejderhilsen Hans Vallentin Pedersen Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet -1988

12 Ejnar Engel skriver: I januar 1987 blev jeg tropsassistent i Trelleborg og stoppede mine spejderaktiviteter (TL og GL) i København. På det tidspunkt var der ikke så mange ledere i gruppen, men troppen havde 3 patruljer med en del ældre aktive og dygtige unge mennesker. Efter troppens sommerlejr som var en kanotur til Åsen i Sverige, byttede Hans Vallentin og jeg kasket. Arbejdet med at få en PL/PA patrulje (Quark) på benene fortsatte og dannelsen af fælles drenge- og pigepatruljer tog sin begyndelse, dette mest for at få mere homogene patruljer. Og endelig var Maar patruljen opsat på at deltage i Landspatruljeturneringen (LPT) I BP s fodspor. Året blev en stor succes, bl.a. fordi Maar blev landels 3. bedste patrulje og vandt forårsturneringen. I de kommende år faldt medlemstallet i troppen, bl.a. pga. manglende tilgang fra afdelingerne før troppen. Det førte til, at vi i vinteren knapt havde en patrulje. For at gøre spejderarbejdet mere spændende og sjovt, havde vi et lille årstid et samarbejde med Høng Trop, og jeg blev assistent i juniorflokken for at få en bedre overgang mellem junior og trop. Processen lykkedes, men inden da rykkede vi 4 juniorer op i troppen, sådan at vi igen kunne deltage i LPT Kong Valde. Med 3 gamle og 3 nye spejdere drog Maar af sted til Hylkedam og viste endnu en gang sin samarbejdsvilje og dygtighed ved at blive 9. bedste patrulje. Siden 1992 har troppen været i udlandet mange gang, kun afbrudt af 2 korpslejre og en enkelt divisionslejr. Resultaterne på løb og turneringer er næsten fantastiske, og det er umuligt at nævne det hele. Her kun nogle enkelte resultater LPT 96 Gøngehøvdingen: hvor Grævling og Elsdyr deltog og blev henholdsvis landets 7. og 10. bedste patruljer, LPT 2000: hvor Elsdyr og Maar deltog og blev henholdsvis landets 15. og 16. bedste patruljer og sluttelig, at vi på forårsturneringerne de sidste 11 år, 8 gange er blevet divisionens bedste trop. Siden da er der sket mangt og meget. Tropsledelsen har hele tiden forsøgt at følge med tiden og gøre spejderarbejdet tidssvarende. Det har vi bl.a. gjort ved at lytte til vores patruljeledere og assistenter og drøftet arbejdet i troppen. Ja, i det

13 hele taget fået en god dialog med spejderne, for derefter at arbejde på tingene, og få dem til at fungere så godt som muligt. Selvfølgelig er spejderarbejdet ikke helt det samme nu, som for 10 til 20 år siden, det skal være afvekslende og med god aktion, dog må det gerne indeholde de traditionelle spejderværdier som patrulje- og friluftsliv, oplevelser, learning by doing, aktiviteter og medbestemmelse. Traditionel morse, bro bygningsopgaver og lignende, der kommer på hver turnering, synes spejderne er kedeligt, og det giver heller ikke tropsledelsen nye udfordringer, som netop er nødvendig for at spejdere og ledere får gode oplevelser. Vi er tæt på målet, når vi de sidste år og op til i dag, har afleveret omkring 50% af juniorerne til vor seniorgren. Med spejderhilsen TL Ejnar Engel Uddrag fra 40 års jubilæumsbladet Blå Sommer 1999

14 Gruppeleder Mette Bjerregaard skriver: Gruppens medlemstal er gennem de 50 år både gået op og ned. I 1990 var vi 45 medlemmer, og i 2003 var vi 120 medlemmer. I dag er vi 100 medlemmer. Vi er 18 ledere, der er fordelt i de 6 afdelinger, nogle er unge og andre lidt ældre. De fleste af lederne har været spejdere siden de var 6-10 år, andre er blevet spejdere og ledere som voksne, fælles for os alle er, at det er vores fritid, vi bruger på at være ulønnede ledere. Vi har et velfungerende samarbejde og holder 7 ledermøder om året, hvor vi bl.a. orienterer hinanden om arbejdet i de forskellige afdelinger, planlægger fælles aktiviteter og drøfter nye tiltag. Gennem årene har der været flere weekender fælles for ledere og bestyrelse, hvor forskellige emner har været til debat, bl.a. blev der lavet en målsætning og årsplan for gruppen, samt talt om den råde tråd i arbejdsstoffet. Vi har nu en udviklingsplan, hvor vi har sat os nogle mål, som vi arbejder på at nå. Et af vores mål er, at det skal være attraktivt at være leder, derfor har vi bl.a. været på Kragerup Go High, og senest har vi Curlet i Tårnby på Amager. For at få gruppens økonomi til at løbe rundt, har vi brug for andre indtægter end spejdernes kontingent. Vi har haft forskellige andre indtægtskilder: vores eget lotteri, uddelt reklamer, fældet juletræer (hårdt arbejde), samlet og solgt tomme vinflasker, vi søger jævnligt om økonomisk støtte hos Sct. Georgs gilderne, Lions, fonde m.v. I foråret købte vi en teaterforestilling, som vi så solgte billetter til, og lige nu er vi så heldige, at vi hver måned får del i overskuddet fra spillekiosken på Bredegade. Specielt vores måde at kommunikere på er ændret gennem de sidste 50 år. Internettet bliver brugt hele tiden, her ligger bl.a. vores arbejdsstof og registrering af medlemmer. På hjemmesiden og på facebook kan kommende og nuværende medlemmer søge oplysninger om os, se billeder og følge med i vores aktiviteter. Spejderne tilmelder sig til ture og lejre på hjemmesiden, og vi har naturligvis trådløst internet i spejderhuset.

15 I sommeren 2012 afholdte de 5 spejderkorps i Danmark den første fælleslejr - nemlig Spejdernes Lejr 2012, og det er bestemt ikke den sidste, allerede nu er der planer om at afholde den næste Spejdernes Lejr i 2017, og der er forslag om, at den skal ligge i Slagelse! Tidligere deltog vi hvert 5. år på Blå Sommer, som var DDS s korpslejr, men vi har sikkert deltaget i den sidste Blå Sommer. Sommerlejrene for de ældste spejdere har gennem årene ofte foregået til udlandet, de har været i Tjekkiet, Schweiz, Island og flere gange i Sverige, ofte på kanotur. I de senere år har lejrene budt på bjergbestigning i Sydpolen, Roadtrip til Østrig, og i år var projektet Fra Gilleleje til Gedser, hvor spejderne ved egen kraft skulle bevæge sig fremad, så der blev gået, cyklet, svømmet og roet. I gamle dage deltog troppen i Forårsturneringen arrangeret af divisionen, men i dag bliver der årligt arrangeret 11 forskellige løb rundt omkring i Danmark, som troppen kan deltage i. På disse løb er det udfordringer, fantasiramme og friluftsliv, der er nogle af grundelementerne, idet der nu bliver kaldt Adventurespejd. Vi har mange medlemmer i alle afdelinger, en aktiv bestyrelse samt mange forældre, der støtter op om vores aktiviteter. Så mine jubilæumsønsker er, at vi fortsat kan fastholde vores medlemstal, jævnligt få nye og friske ledere, og på den måde være i stadig udvikling, så vi fortsat kan tilbyde spændende og udfordrende oplevelser og aktiviteter for børn og unge. Med spejderhilsen Mette

16

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68 Hjælpere søges til PR-aktiviteter En spejdergruppe som Erik Menved er altid afhængig af, at vi konstant får nye spejdere. Specielt skal der nye spejdere til i de mindste aldersgrupper efterhånden som spejderne

Læs mere

Spejdersport. December - Januar - Februar 2007

Spejdersport. December - Januar - Februar 2007 Spejdersport December - Januar - Februar 2007 23. Årgang Nyt fra Spejderchefen Så er vi ved at skulle afslutte dette års spejderarbejde. Vi har afsluttet årets turneringer med LPT en som den sidste. I

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Efter en lang sommerferie som. De af jer der har været med på

Efter en lang sommerferie som. De af jer der har været med på KFUM-Spejderne i Vojens nr. 3 2007 Mødetider og -steder Fra gruppelederens pc Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Invitation til Mohrondoløbet... 8 Juleafslutning... 9 Indkaldelse til Forældremøde... 10 Kalender... 11

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Stifindere og spejdere var på juletur sammen. En af fornøjelserne på turen var at spille OKNAB, hvor der kunne vindes

Læs mere

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud.

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud. Gruppens historie 1987 Grib Skov Trop blev stiftet d. 1/4 1987. Der blev indkaldt til informationsmøde d. 26. april og de nye ulve startede kort tid efter. Det første forældremøde blev dog først holdt

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B. 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B

Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B. 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B KFUM-Spejderne i Vojens nr. 2 2004 Mødetider og -steder Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior 4. kl. 5. kl. Tirsdag

Læs mere

Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke.

Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke. Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke. Jeg skriver dette i slutningen af 2008 efter min erindring og efter bedste hukommelse med støtte fra visse protokoller og regnskaber. Det er altså min

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

75 års Jubilæumsskrift

75 års Jubilæumsskrift 75 års Jubilæumsskrift DUI 1929 2004 Indledning Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af at DUI Hvidovre afdeling har bestået i 75 år. Formålet med skriftet er at give et lille tilbageblik på en svunden

Læs mere

Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Gruppeass. Grp.rådsformand. Lene Olsen. Bo Jakobsen. Frederik d. IIIs vej 20.

Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Gruppeass. Grp.rådsformand. Lene Olsen. Bo Jakobsen. Frederik d. IIIs vej 20. Gruppeleder Mette Holter Brændeskov Gruppeass. Mogens Bahnsen Gruppeass. Bo Jakobsen Grp.rådsformand Lene Olsen Grp.rådsmedl. Vini Kristiansen Grp.rådsmedl. Robert P. Hansen Grp.rådsmedl. Vanessa Knudstorp

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Orienteringsklubben Roskilde Bjældevej 20 4000 Roskilde e-mail : okroskilde@okr.dk Bankkonto: 0392 2551306863 Hjemmeside : www.okr.

Orienteringsklubben Roskilde Bjældevej 20 4000 Roskilde e-mail : okroskilde@okr.dk Bankkonto: 0392 2551306863 Hjemmeside : www.okr. Snitzlingen Medlemsblad for Orienteringsklubben Roskilde September Nr. 5 OKR løber i 2. division Marginalerne var ikke med OKR. Barske Jan, og 50 Km orienteringeløb Sol, sommer og Italien Læs to spændende

Læs mere