HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER"

Transkript

1

2

3 29. august 1963 startede: HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER Der var så mange spejdere i 1. Slagelse, at man ønskede at dele gruppen. Derfor oprettede man 3. Slagelse med 4 spejderpatruljer ledet af Lisbeth Asmussen. I 1964 delte man 3. Hellig Anders ulveflok, og oprettede 4. Hellig Anders flok under 3. Hellig Anders. 30. august 1967 startede: 4. HELLIG ANDERS DRENGE Grundlaget var ulvene fra den ekstra flok i 3. Hellig Anders, og på et frisk initiativ fra Knud Vagn Larsen, kom hurtigt en stor og godt arbejdende gruppe i gang. 4. oktober 1971, blev det vedtaget at sammenlægge de 2 grupper til: TRELLEBORG GRUPPE Der var på korpsplan drøftelser om, at fremtiden var fællesarbejde og allerede efter sommerferien, startede troppene fællesmøder under ledelse af de 2 tropsledere Solveig Møller og Jan Rosasco. Trelleborg var derved en af de første fællesgrupper. 29. november 2005, blev det vedtaget at gruppen ændrede navn til: TRELLEBORG SPEJDERNE

4 Opstart af 3. SLAGELSE PIGER Når en ny trop bliver startet, melder der sig straks spørgsmålet, hvad gør vi nu? Pludselig har man ikke noget grej, det skal de gamle jo selv bruge! Rigtigt stort bliver problemet, når én af siger: SOMMERLEJR!! Ved forældres hjælp fik hver patrulje da skaffet en køkkenkasse og fyldt op med ting og sager (mange fra mors køkken), der blev malet med fantasi og med navn på alt. Der blev samlet aviser (de skulle bundtes og snøres på en bestemt måde) helst 12 tons ad gangen, ellers var studenterne ikke meget for at køre her ned. Der blev samlet flasker (med og uden saft o. lign.), så ville flaskemanden kun tage de kurante, resten måtte så smadres hos skrællemanden. Nej hvor var vi beskidte! Vi kom bestemt ikke sovende til det, men alle 4patruljer fik da telt over hovedet, - lidt stolte var vi, da vi drog på den første lejr til Falster. Solen stod højt på himlen, og vi fik en dejlig lejrplads under skyggefulde træer, og med masser af materiale til spejderarbejder. Der blev lavet flotte køkkenborde, vaskestativer og velfungerende bålsteder. At vejret så slog om til blæst og regn, og tropsfører Lisbeth måtte sendes hjem med halsbetændelse og 40 grader feber, var jo knapt så godt, så alt blev vel ikke så regelmenteret, som det skulle. Næste år gik turen til Røsnæs, nu var vi blevet skrappere. Når man er i tropsrådet, kan man også fungere i køkkenteltet, så der blev ganget og skrevet op, hvor meget rugbrød, margarine, ost og kød, der skal til 30 personer, når vi 6 derhjemme til hverdag. Alt var i orden, kun havde vi ikke planlagt vejret ordentlig, for selvfølgelig øsregnede det, da vi blev sat af med alt vores habengut ved et lille skur. Først spiste vi vores madpakker, men tiden blev lang, så en patrulje bad om lov at slå teltet op og i løbet af ingen tid, havde vi alle teltene oppe og pigerne et sted at sove. Heldigvis blev det blæsevejr dagen efter, så vi fik tørret det våde tøj.

5 Alle havde travlt, for mange skulle jo tage duelighedstegn. Der var konkurrencer, heik og bagning i hjemmelavet ovn osv. Forældredag også og den dag fungerede alt fint. Den bedste tur gik dog til Juelsminde. Lejrpladsen lå lige ned til stranden, men i græsbevoksede klitter, mellem små fyrretræer. Der blev lavet spejderarbejde i stor stil, foruden de regelmenterede køkkenarbejder, portal, flagstang ja selv en totempæl, som tropsfører Fido blev bundet til den sidste dag. Der var heik og natløb. En aften kl blev der kogt brændenældesuppe og senere lavede pigerne bivuak og fik lov at sove i dem. Vi gamle var oppe kl for at se, hvordan det fungerede, de sov roligt og stille. Det var lejrliv og gode minder, og jeg ønsker andre spejdere mange sådanne oplevelser og tillykke med de 25 år. Med venlig hilsen Ingelise Hansen Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet Sommerlejr 1964

6 Opstart af 4. HELLIG ANDERS TROP I sommeren 1967 var jeg netop færdig med aftjeningen af min værnepligt og havde i 1966/67 deltaget i Gilwell-træningens 1. og 2. del. Gilwell skulle afsluttes med 3. del, som kunne bestå i ledelsen af en spejderafdeling (flok/trop/klan) i en periode på 6 måneder. Jeg havde været aktiv spejder i 2. Hellig Anders, som patruljeleder for Buldogge, aktiv skovmand og rover (seniorspejder) og tropsassistent under Gunnar Svendborgs ledelse. Det havde været en meget god og spændende periode. Jeg fik den idé, at det kunne spændende at starte sin egen trop og havde opsnappet oplysninger om, at der var en 4. Hellig Anders flok uden trop, som havde 7-8 ulveunger, som nu ved sommerferien 1967 faktisk skulle vælge mellem at stoppe med spejderiet eller blive spejdere i 1., 2. eller 3. Hellig Anders. Jeg fik kontakt med Alis Valsgaard og Sigrid Christiansen, som var ledere af flokken, og drøftede planerne med bl.a. daværende kolonnechef Knud Georg Kristensen. Planerne tog form. Vi drøftede idéen med forældrerådets formand, revisor S. Trzeciak og fik opbakning fra forældrene til de 7-8 børn. De ville alle være med til starten af den nye trop. Alle var meget interesserede i planerne, og en meget aktiv forældrekreds hjalp med de mange praktiske problemer. Vi Startede troppen med 1 patrulje, Elsdyr, hvor valget af den første patruljeleder naturligt faldt på Jørn Ole Jespersen. I løbet af kort tid var vi så mange at patruljen Spover kunne oprettes og de følgende år kom Ræve og Mår til. Vi fik stor støtte af forældrene, specielt var forældrerådet meget aktivt. Af formænd bør også nævnes Mogens Serritslev og Svend Aage Jensen. Af kasserere Ruth Jespersen og Jonna Dam, som jeg alle havde et fint samarbejde med. Jeg husker perioden som noget af det mest spændende, der er sket i mit liv. Fremskaffelsen af materiel, telte, tropstander, patruljestandere, indretning af patruljelokalerne og skabelsen af det særpræg, der gjorde 4. Hellig Anders og senere Trelleborg til noget værdsat og respekteret i Vestsjællands division. I ledelsen af troppen fik jeg stor støtte af Jørgen Pedersen (også kaldet skrald ), som gik op i arbejdet med liv og sjæl. Min patruljeassistent Jan Rosasco fra

7 Buldogge kom også med i arbejdet og var den naturlige arvtager, da jeg stoppede som troppens leder og blev leder af den nydannede Trelleborg gruppe, som bestod af såvel piger (fra 3. Slagelse) og drengene fra 4. Hellig Anders. Forud for korpslejren Ny Hedeby ved Hostrup sø i Sønderjylland, hvor troppen deltog, var jeg blevet redaktør af korpsets blad Spejdernes Magasin, og jeg fik også ansvaret for starten og de 4 første år med det fælles korpsblad Spejd. Efterhånden tog familielivet meget af min fritid, og jeg besluttede mig i slutningen af 1975 for at stoppe midlertidigt med mit aktive spejderliv. På daværende tidspunkt var Trelleborg gruppe på godt 120 medlemmer, bestående af en stor miniflok med min søster Bodil (Baloo) Erichsen (nu Andersen) som leder, en stor juniorflok, en spejdertrop med 4 pige- og 4 drengepatruljer og en stor seniorafdeling. Vi havde ikke ledermangel, idet vi vel var i alt ca ledere og havde mange aktive seniorer, som var på vej og brændte efter at tage del i lederarbejdet i Trelleborg. Senere har det gang på gang kriblet i mig, når jeg kom til at tænke på spejderlivet i 4. Hellig Anders og Trelleborg, og jeg har ofte haft lyst til at trække i spejdertrøjen igen. Det har været en uvurderlig og utrolig spændende periode med mange gode oplevelser. Tillykke med jubilæet fra en af de gamle. Knud Vang Larsen Knud Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet patrulje Elsdyr

8 OPSTART af TRELLEBORG GRUPPE Jan Rosasco skriver: Jeg blev i 1970 tropsassistent i 4. Hellig Anders, med Knud Vang Larsen som tropsleder. Efter sommerlejren på møn i 1971 blev jeg tropsleder, idet Knud Vang Larsen ønskede at trække sig tilbage og fungere som gruppeleder. Da jeg samme år havde været på sommerlejr med 3. Slagelses piger på Bornholm, og var blevet gift med Solveig, der lige var blevet tropsleder i 3. Slagelse, blev vi enige om, at prøve en sammenlægning af de to grupper. Dette for at spare, det man kalder dobbeltarbejde, men lige så meget for, at vi syntes, det kunne være sjovt, at have både drenge og piger i samme gruppe, tankerne var jo fremme på korpsplan. Således blev vi faktisk en af de første grupper, der havde integreret spejderarbejde. Det var ikke fordi de 2 grupper kørte dårligt, idet der var mange spejdere i begge grupper. Nå men sammenlægningen skete ikke uden sværdslag, der blev afholdt flere forældremøder, hvor bølgerne gik højt. Et af de største problemer var nok pigernes forældre, idet de mente, at pigerne ikke ville få noget ud af det, men ville stå i skyggen af drengene. Det har jo heldigvis vist sig at være anderledes. Sammenlægningen blev en realitet, og vi startede op med 7 patruljer. Jeg var tropsleder sammen med Solveig og Lotte Riegels var assistent. Året efter var succesen hjemme, og vi lavede en 8. patrulje og havde ikke mistet nogen spejdere, det gik bare derudaf. Vi havde 65 spejdere og havde et nært samarbejde med flokken. Vi viste os snart som en toneangivende faktor i Divisionen som langt den største gruppe.

9 Det blev til nogle dejlige år med nogle dejlige og aktive spejdere. Sluttelig vil jeg sige, at uden Knud Vang Larsen, som forestod alt det administrative, var det ikke blevet så let, som det blev. Herigennem en tak til Knud Vagn. Med spejderhilsen Jan Rosasco Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet På vej på gå-ben med kærre til korpslejren i Ny Hedeby ved Hostrup Sø i Sønderjylland i sommeren 1969

10 Hans Vallentin Pedersen (nu Stoltz) skriver: I 1979 var der ikke så mage spejdere, idet en del ledere var holdt op, og der ikke havde været ny ledertilgang. Birgit Dam stod alene tilbage med minierne og juniorerne, og Søren Lyhne som gruppeleder og seniorleder og sørgede for, at troppen ikke gik helt i stå. Det var ikke holdbart, og jeg sagde ja til at overtage troppen. Jeg fik alle over 11 år i troppen, og Birgit overtog de mindste, og der kom hurtigt aktiviteter i gang igen, med ny tilgang og snart havde vi 3 gode patruljer. I 1980 deltog vi på Lerchenborglejren, der druknede i regn, men vi var så deldige, at vi ikke blev oversvømmet, og under regnen samlede vi os sammen i vores dejlige tee-pee. Der var i øvrigt mange gode aktiviteter med pioner, skæg og sketch, natur mv. Året efter havde vi gruppesommerlejr på Samsø, hvor vi lå på en dejlig læ fyldt plads ved Sælvigbugten. Der var Sudandag med primiarbejder, hike og cykelture. Niels Rasmussen overtog troppen i 1982 under vores sommerlejr, der for troppens vedkommende gik til Toggerbo Spejdercenter. Det kneb imidlertid med at få spejdere, så troppen holdt en agitation en aften i september, hvor der kom virkeligt mange forældre med deres børn. De fleste var dog 8 10 år, og gode råd var dyre, idet vores minileder ikke havde tid mere. Til alt held fik vi fat i Anni Brostrøm til at tage sig at de mange nye. De næste år kørte ret stabilt med en del lederrokeringer, og nogle gode oplevelser på cykelture og kanoture, og Korpslejr, Blå Sommer i I 1986 var troppen på Forlev Spejdercenter, hvilket gav appetit til mange spejdere til selv at tage på efterårslejr der og andre steder. Troppens anden udenlandstur forgik i 1987, hvor vi var på kanotur i Sverige. Det var en helt anderledes spændende og udfordrende tur, end vi var vant til, og man skal ikke så langt op, før der er et øde og barsk terræn.

11 På trods af vores gruppes lidenhed i dag, kan vi dog være med i konkurrencerne, og Maar patruljen har lige været på landspatruljeturnering og blevet de bedste i lejrsport, nr. 2 i hemmelig opgave og landets 3. bedste patrulje. På trods af den gode lederstab vi er i dag, vil jeg dog slutte med at sige, at den bedste jubilæumsgave, vi kunne ønske os, er nogle flere ledere og hjælpere, og vi vil satse en del på en frisk tilgang af spejdere, idet vi har mulighederne i dag til at rumme dem. Med spejderhilsen Hans Vallentin Pedersen Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet -1988

12 Ejnar Engel skriver: I januar 1987 blev jeg tropsassistent i Trelleborg og stoppede mine spejderaktiviteter (TL og GL) i København. På det tidspunkt var der ikke så mange ledere i gruppen, men troppen havde 3 patruljer med en del ældre aktive og dygtige unge mennesker. Efter troppens sommerlejr som var en kanotur til Åsen i Sverige, byttede Hans Vallentin og jeg kasket. Arbejdet med at få en PL/PA patrulje (Quark) på benene fortsatte og dannelsen af fælles drenge- og pigepatruljer tog sin begyndelse, dette mest for at få mere homogene patruljer. Og endelig var Maar patruljen opsat på at deltage i Landspatruljeturneringen (LPT) I BP s fodspor. Året blev en stor succes, bl.a. fordi Maar blev landels 3. bedste patrulje og vandt forårsturneringen. I de kommende år faldt medlemstallet i troppen, bl.a. pga. manglende tilgang fra afdelingerne før troppen. Det førte til, at vi i vinteren knapt havde en patrulje. For at gøre spejderarbejdet mere spændende og sjovt, havde vi et lille årstid et samarbejde med Høng Trop, og jeg blev assistent i juniorflokken for at få en bedre overgang mellem junior og trop. Processen lykkedes, men inden da rykkede vi 4 juniorer op i troppen, sådan at vi igen kunne deltage i LPT Kong Valde. Med 3 gamle og 3 nye spejdere drog Maar af sted til Hylkedam og viste endnu en gang sin samarbejdsvilje og dygtighed ved at blive 9. bedste patrulje. Siden 1992 har troppen været i udlandet mange gang, kun afbrudt af 2 korpslejre og en enkelt divisionslejr. Resultaterne på løb og turneringer er næsten fantastiske, og det er umuligt at nævne det hele. Her kun nogle enkelte resultater LPT 96 Gøngehøvdingen: hvor Grævling og Elsdyr deltog og blev henholdsvis landets 7. og 10. bedste patruljer, LPT 2000: hvor Elsdyr og Maar deltog og blev henholdsvis landets 15. og 16. bedste patruljer og sluttelig, at vi på forårsturneringerne de sidste 11 år, 8 gange er blevet divisionens bedste trop. Siden da er der sket mangt og meget. Tropsledelsen har hele tiden forsøgt at følge med tiden og gøre spejderarbejdet tidssvarende. Det har vi bl.a. gjort ved at lytte til vores patruljeledere og assistenter og drøftet arbejdet i troppen. Ja, i det

13 hele taget fået en god dialog med spejderne, for derefter at arbejde på tingene, og få dem til at fungere så godt som muligt. Selvfølgelig er spejderarbejdet ikke helt det samme nu, som for 10 til 20 år siden, det skal være afvekslende og med god aktion, dog må det gerne indeholde de traditionelle spejderværdier som patrulje- og friluftsliv, oplevelser, learning by doing, aktiviteter og medbestemmelse. Traditionel morse, bro bygningsopgaver og lignende, der kommer på hver turnering, synes spejderne er kedeligt, og det giver heller ikke tropsledelsen nye udfordringer, som netop er nødvendig for at spejdere og ledere får gode oplevelser. Vi er tæt på målet, når vi de sidste år og op til i dag, har afleveret omkring 50% af juniorerne til vor seniorgren. Med spejderhilsen TL Ejnar Engel Uddrag fra 40 års jubilæumsbladet Blå Sommer 1999

14 Gruppeleder Mette Bjerregaard skriver: Gruppens medlemstal er gennem de 50 år både gået op og ned. I 1990 var vi 45 medlemmer, og i 2003 var vi 120 medlemmer. I dag er vi 100 medlemmer. Vi er 18 ledere, der er fordelt i de 6 afdelinger, nogle er unge og andre lidt ældre. De fleste af lederne har været spejdere siden de var 6-10 år, andre er blevet spejdere og ledere som voksne, fælles for os alle er, at det er vores fritid, vi bruger på at være ulønnede ledere. Vi har et velfungerende samarbejde og holder 7 ledermøder om året, hvor vi bl.a. orienterer hinanden om arbejdet i de forskellige afdelinger, planlægger fælles aktiviteter og drøfter nye tiltag. Gennem årene har der været flere weekender fælles for ledere og bestyrelse, hvor forskellige emner har været til debat, bl.a. blev der lavet en målsætning og årsplan for gruppen, samt talt om den råde tråd i arbejdsstoffet. Vi har nu en udviklingsplan, hvor vi har sat os nogle mål, som vi arbejder på at nå. Et af vores mål er, at det skal være attraktivt at være leder, derfor har vi bl.a. været på Kragerup Go High, og senest har vi Curlet i Tårnby på Amager. For at få gruppens økonomi til at løbe rundt, har vi brug for andre indtægter end spejdernes kontingent. Vi har haft forskellige andre indtægtskilder: vores eget lotteri, uddelt reklamer, fældet juletræer (hårdt arbejde), samlet og solgt tomme vinflasker, vi søger jævnligt om økonomisk støtte hos Sct. Georgs gilderne, Lions, fonde m.v. I foråret købte vi en teaterforestilling, som vi så solgte billetter til, og lige nu er vi så heldige, at vi hver måned får del i overskuddet fra spillekiosken på Bredegade. Specielt vores måde at kommunikere på er ændret gennem de sidste 50 år. Internettet bliver brugt hele tiden, her ligger bl.a. vores arbejdsstof og registrering af medlemmer. På hjemmesiden og på facebook kan kommende og nuværende medlemmer søge oplysninger om os, se billeder og følge med i vores aktiviteter. Spejderne tilmelder sig til ture og lejre på hjemmesiden, og vi har naturligvis trådløst internet i spejderhuset.

15 I sommeren 2012 afholdte de 5 spejderkorps i Danmark den første fælleslejr - nemlig Spejdernes Lejr 2012, og det er bestemt ikke den sidste, allerede nu er der planer om at afholde den næste Spejdernes Lejr i 2017, og der er forslag om, at den skal ligge i Slagelse! Tidligere deltog vi hvert 5. år på Blå Sommer, som var DDS s korpslejr, men vi har sikkert deltaget i den sidste Blå Sommer. Sommerlejrene for de ældste spejdere har gennem årene ofte foregået til udlandet, de har været i Tjekkiet, Schweiz, Island og flere gange i Sverige, ofte på kanotur. I de senere år har lejrene budt på bjergbestigning i Sydpolen, Roadtrip til Østrig, og i år var projektet Fra Gilleleje til Gedser, hvor spejderne ved egen kraft skulle bevæge sig fremad, så der blev gået, cyklet, svømmet og roet. I gamle dage deltog troppen i Forårsturneringen arrangeret af divisionen, men i dag bliver der årligt arrangeret 11 forskellige løb rundt omkring i Danmark, som troppen kan deltage i. På disse løb er det udfordringer, fantasiramme og friluftsliv, der er nogle af grundelementerne, idet der nu bliver kaldt Adventurespejd. Vi har mange medlemmer i alle afdelinger, en aktiv bestyrelse samt mange forældre, der støtter op om vores aktiviteter. Så mine jubilæumsønsker er, at vi fortsat kan fastholde vores medlemstal, jævnligt få nye og friske ledere, og på den måde være i stadig udvikling, så vi fortsat kan tilbyde spændende og udfordrende oplevelser og aktiviteter for børn og unge. Med spejderhilsen Mette

16

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted.

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch Versioner: 02122013, original 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. 30122013: Note 1: nyt om Steen Løth. Indgangskilde: Poul Larsen som

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Erik Ejegod Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var: De

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem

Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem Wandalsvej 10 5700 Svendborg Telefon: 62220771 SUPER SPAR er supermarkeder med et stort sortiment af alle dagligvarer, specialiteter

Læs mere

Gruppeledernes oktober-hjørne 2012 Nu falmer skoven trindt om land -

Gruppeledernes oktober-hjørne 2012 Nu falmer skoven trindt om land - 1 Gruppeledernes oktober-hjørne 2012 Nu falmer skoven trindt om land - -og tro mig, om ikke alle vores spejdere skal ud i den! Her i efterårsmånederne holder Amager Division nogle skønne fælles-ture for

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage:

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage: 27. Årgang 2011 Marts - April - Maj ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ Fødselsdage: Marts Mathias 05.03. Anne 08.03. Svend-Aage 22.03. April. Heidi Mathias Magnus

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan...

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan... Stjernekasteren, særnummer 2004, 2. udgave Indhold: Planen...3 Huset...4 Grunden...6 Økonomi...8 Vi er... 10 Du kan... 12 Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! side 1 Skibhusspejderne, Det

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste Gruppemøde 28. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning v/ grupperådsformand Britta Sivertsen 3. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 4. Forhandling

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 14. Maj 17. maj 2015 2 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

2 Blå Sommer Evaluering i stikord!

2 Blå Sommer Evaluering i stikord! Referat af bjørnemøde 29-08-2004 Aktivitetshomoer igen- Kristian & Michael Aben: camilla havde glemt at skrive en ny abe, men valgte at give den til Cathrine (indlæg) Tilstede: Kano, David, Signe, Kristian,

Læs mere

Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8

Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8 Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8 Gruppekalender/Opslagstavle Fing 5 fejl. Side 2 Nævenyttigt Side 3 Tilmeldinger Side 8 Lederne

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014 Atter var fremmødet stort til det årlige fastelavnsløb. I år dannede Rønnebæk Skole en god ramme om løbet. Ved tøndeslagningen

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Udkast. Stjernegruppen

Udkast. Stjernegruppen as t dk U Foto: Tropspatrulje på hike i Apuseni bjergene i Transsylvanien, sommer 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen er en

Læs mere

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Ridderturneringen er startet Ridderturneringen blev skudt i gang mandag kl. 16, med Kongen, Dronningen og Prinsessen som æresgæster. Gul,

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011 Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre AugustAugust-Oktober 2011-1- Indhold Side 2 Ny sæson starter! 3 Kasserer 5 Pakning af patruljekasser 5 Mikro-/Mini 5 Mærkedage mikro/mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Juniorprogram

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Invitation til Mohrondoløbet... 8 Juleafslutning... 9 Indkaldelse til Forældremøde... 10 Kalender... 11

Læs mere