HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER"

Transkript

1

2

3 29. august 1963 startede: HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER Der var så mange spejdere i 1. Slagelse, at man ønskede at dele gruppen. Derfor oprettede man 3. Slagelse med 4 spejderpatruljer ledet af Lisbeth Asmussen. I 1964 delte man 3. Hellig Anders ulveflok, og oprettede 4. Hellig Anders flok under 3. Hellig Anders. 30. august 1967 startede: 4. HELLIG ANDERS DRENGE Grundlaget var ulvene fra den ekstra flok i 3. Hellig Anders, og på et frisk initiativ fra Knud Vagn Larsen, kom hurtigt en stor og godt arbejdende gruppe i gang. 4. oktober 1971, blev det vedtaget at sammenlægge de 2 grupper til: TRELLEBORG GRUPPE Der var på korpsplan drøftelser om, at fremtiden var fællesarbejde og allerede efter sommerferien, startede troppene fællesmøder under ledelse af de 2 tropsledere Solveig Møller og Jan Rosasco. Trelleborg var derved en af de første fællesgrupper. 29. november 2005, blev det vedtaget at gruppen ændrede navn til: TRELLEBORG SPEJDERNE

4 Opstart af 3. SLAGELSE PIGER Når en ny trop bliver startet, melder der sig straks spørgsmålet, hvad gør vi nu? Pludselig har man ikke noget grej, det skal de gamle jo selv bruge! Rigtigt stort bliver problemet, når én af siger: SOMMERLEJR!! Ved forældres hjælp fik hver patrulje da skaffet en køkkenkasse og fyldt op med ting og sager (mange fra mors køkken), der blev malet med fantasi og med navn på alt. Der blev samlet aviser (de skulle bundtes og snøres på en bestemt måde) helst 12 tons ad gangen, ellers var studenterne ikke meget for at køre her ned. Der blev samlet flasker (med og uden saft o. lign.), så ville flaskemanden kun tage de kurante, resten måtte så smadres hos skrællemanden. Nej hvor var vi beskidte! Vi kom bestemt ikke sovende til det, men alle 4patruljer fik da telt over hovedet, - lidt stolte var vi, da vi drog på den første lejr til Falster. Solen stod højt på himlen, og vi fik en dejlig lejrplads under skyggefulde træer, og med masser af materiale til spejderarbejder. Der blev lavet flotte køkkenborde, vaskestativer og velfungerende bålsteder. At vejret så slog om til blæst og regn, og tropsfører Lisbeth måtte sendes hjem med halsbetændelse og 40 grader feber, var jo knapt så godt, så alt blev vel ikke så regelmenteret, som det skulle. Næste år gik turen til Røsnæs, nu var vi blevet skrappere. Når man er i tropsrådet, kan man også fungere i køkkenteltet, så der blev ganget og skrevet op, hvor meget rugbrød, margarine, ost og kød, der skal til 30 personer, når vi 6 derhjemme til hverdag. Alt var i orden, kun havde vi ikke planlagt vejret ordentlig, for selvfølgelig øsregnede det, da vi blev sat af med alt vores habengut ved et lille skur. Først spiste vi vores madpakker, men tiden blev lang, så en patrulje bad om lov at slå teltet op og i løbet af ingen tid, havde vi alle teltene oppe og pigerne et sted at sove. Heldigvis blev det blæsevejr dagen efter, så vi fik tørret det våde tøj.

5 Alle havde travlt, for mange skulle jo tage duelighedstegn. Der var konkurrencer, heik og bagning i hjemmelavet ovn osv. Forældredag også og den dag fungerede alt fint. Den bedste tur gik dog til Juelsminde. Lejrpladsen lå lige ned til stranden, men i græsbevoksede klitter, mellem små fyrretræer. Der blev lavet spejderarbejde i stor stil, foruden de regelmenterede køkkenarbejder, portal, flagstang ja selv en totempæl, som tropsfører Fido blev bundet til den sidste dag. Der var heik og natløb. En aften kl blev der kogt brændenældesuppe og senere lavede pigerne bivuak og fik lov at sove i dem. Vi gamle var oppe kl for at se, hvordan det fungerede, de sov roligt og stille. Det var lejrliv og gode minder, og jeg ønsker andre spejdere mange sådanne oplevelser og tillykke med de 25 år. Med venlig hilsen Ingelise Hansen Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet Sommerlejr 1964

6 Opstart af 4. HELLIG ANDERS TROP I sommeren 1967 var jeg netop færdig med aftjeningen af min værnepligt og havde i 1966/67 deltaget i Gilwell-træningens 1. og 2. del. Gilwell skulle afsluttes med 3. del, som kunne bestå i ledelsen af en spejderafdeling (flok/trop/klan) i en periode på 6 måneder. Jeg havde været aktiv spejder i 2. Hellig Anders, som patruljeleder for Buldogge, aktiv skovmand og rover (seniorspejder) og tropsassistent under Gunnar Svendborgs ledelse. Det havde været en meget god og spændende periode. Jeg fik den idé, at det kunne spændende at starte sin egen trop og havde opsnappet oplysninger om, at der var en 4. Hellig Anders flok uden trop, som havde 7-8 ulveunger, som nu ved sommerferien 1967 faktisk skulle vælge mellem at stoppe med spejderiet eller blive spejdere i 1., 2. eller 3. Hellig Anders. Jeg fik kontakt med Alis Valsgaard og Sigrid Christiansen, som var ledere af flokken, og drøftede planerne med bl.a. daværende kolonnechef Knud Georg Kristensen. Planerne tog form. Vi drøftede idéen med forældrerådets formand, revisor S. Trzeciak og fik opbakning fra forældrene til de 7-8 børn. De ville alle være med til starten af den nye trop. Alle var meget interesserede i planerne, og en meget aktiv forældrekreds hjalp med de mange praktiske problemer. Vi Startede troppen med 1 patrulje, Elsdyr, hvor valget af den første patruljeleder naturligt faldt på Jørn Ole Jespersen. I løbet af kort tid var vi så mange at patruljen Spover kunne oprettes og de følgende år kom Ræve og Mår til. Vi fik stor støtte af forældrene, specielt var forældrerådet meget aktivt. Af formænd bør også nævnes Mogens Serritslev og Svend Aage Jensen. Af kasserere Ruth Jespersen og Jonna Dam, som jeg alle havde et fint samarbejde med. Jeg husker perioden som noget af det mest spændende, der er sket i mit liv. Fremskaffelsen af materiel, telte, tropstander, patruljestandere, indretning af patruljelokalerne og skabelsen af det særpræg, der gjorde 4. Hellig Anders og senere Trelleborg til noget værdsat og respekteret i Vestsjællands division. I ledelsen af troppen fik jeg stor støtte af Jørgen Pedersen (også kaldet skrald ), som gik op i arbejdet med liv og sjæl. Min patruljeassistent Jan Rosasco fra

7 Buldogge kom også med i arbejdet og var den naturlige arvtager, da jeg stoppede som troppens leder og blev leder af den nydannede Trelleborg gruppe, som bestod af såvel piger (fra 3. Slagelse) og drengene fra 4. Hellig Anders. Forud for korpslejren Ny Hedeby ved Hostrup sø i Sønderjylland, hvor troppen deltog, var jeg blevet redaktør af korpsets blad Spejdernes Magasin, og jeg fik også ansvaret for starten og de 4 første år med det fælles korpsblad Spejd. Efterhånden tog familielivet meget af min fritid, og jeg besluttede mig i slutningen af 1975 for at stoppe midlertidigt med mit aktive spejderliv. På daværende tidspunkt var Trelleborg gruppe på godt 120 medlemmer, bestående af en stor miniflok med min søster Bodil (Baloo) Erichsen (nu Andersen) som leder, en stor juniorflok, en spejdertrop med 4 pige- og 4 drengepatruljer og en stor seniorafdeling. Vi havde ikke ledermangel, idet vi vel var i alt ca ledere og havde mange aktive seniorer, som var på vej og brændte efter at tage del i lederarbejdet i Trelleborg. Senere har det gang på gang kriblet i mig, når jeg kom til at tænke på spejderlivet i 4. Hellig Anders og Trelleborg, og jeg har ofte haft lyst til at trække i spejdertrøjen igen. Det har været en uvurderlig og utrolig spændende periode med mange gode oplevelser. Tillykke med jubilæet fra en af de gamle. Knud Vang Larsen Knud Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet patrulje Elsdyr

8 OPSTART af TRELLEBORG GRUPPE Jan Rosasco skriver: Jeg blev i 1970 tropsassistent i 4. Hellig Anders, med Knud Vang Larsen som tropsleder. Efter sommerlejren på møn i 1971 blev jeg tropsleder, idet Knud Vang Larsen ønskede at trække sig tilbage og fungere som gruppeleder. Da jeg samme år havde været på sommerlejr med 3. Slagelses piger på Bornholm, og var blevet gift med Solveig, der lige var blevet tropsleder i 3. Slagelse, blev vi enige om, at prøve en sammenlægning af de to grupper. Dette for at spare, det man kalder dobbeltarbejde, men lige så meget for, at vi syntes, det kunne være sjovt, at have både drenge og piger i samme gruppe, tankerne var jo fremme på korpsplan. Således blev vi faktisk en af de første grupper, der havde integreret spejderarbejde. Det var ikke fordi de 2 grupper kørte dårligt, idet der var mange spejdere i begge grupper. Nå men sammenlægningen skete ikke uden sværdslag, der blev afholdt flere forældremøder, hvor bølgerne gik højt. Et af de største problemer var nok pigernes forældre, idet de mente, at pigerne ikke ville få noget ud af det, men ville stå i skyggen af drengene. Det har jo heldigvis vist sig at være anderledes. Sammenlægningen blev en realitet, og vi startede op med 7 patruljer. Jeg var tropsleder sammen med Solveig og Lotte Riegels var assistent. Året efter var succesen hjemme, og vi lavede en 8. patrulje og havde ikke mistet nogen spejdere, det gik bare derudaf. Vi havde 65 spejdere og havde et nært samarbejde med flokken. Vi viste os snart som en toneangivende faktor i Divisionen som langt den største gruppe.

9 Det blev til nogle dejlige år med nogle dejlige og aktive spejdere. Sluttelig vil jeg sige, at uden Knud Vang Larsen, som forestod alt det administrative, var det ikke blevet så let, som det blev. Herigennem en tak til Knud Vagn. Med spejderhilsen Jan Rosasco Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet På vej på gå-ben med kærre til korpslejren i Ny Hedeby ved Hostrup Sø i Sønderjylland i sommeren 1969

10 Hans Vallentin Pedersen (nu Stoltz) skriver: I 1979 var der ikke så mage spejdere, idet en del ledere var holdt op, og der ikke havde været ny ledertilgang. Birgit Dam stod alene tilbage med minierne og juniorerne, og Søren Lyhne som gruppeleder og seniorleder og sørgede for, at troppen ikke gik helt i stå. Det var ikke holdbart, og jeg sagde ja til at overtage troppen. Jeg fik alle over 11 år i troppen, og Birgit overtog de mindste, og der kom hurtigt aktiviteter i gang igen, med ny tilgang og snart havde vi 3 gode patruljer. I 1980 deltog vi på Lerchenborglejren, der druknede i regn, men vi var så deldige, at vi ikke blev oversvømmet, og under regnen samlede vi os sammen i vores dejlige tee-pee. Der var i øvrigt mange gode aktiviteter med pioner, skæg og sketch, natur mv. Året efter havde vi gruppesommerlejr på Samsø, hvor vi lå på en dejlig læ fyldt plads ved Sælvigbugten. Der var Sudandag med primiarbejder, hike og cykelture. Niels Rasmussen overtog troppen i 1982 under vores sommerlejr, der for troppens vedkommende gik til Toggerbo Spejdercenter. Det kneb imidlertid med at få spejdere, så troppen holdt en agitation en aften i september, hvor der kom virkeligt mange forældre med deres børn. De fleste var dog 8 10 år, og gode råd var dyre, idet vores minileder ikke havde tid mere. Til alt held fik vi fat i Anni Brostrøm til at tage sig at de mange nye. De næste år kørte ret stabilt med en del lederrokeringer, og nogle gode oplevelser på cykelture og kanoture, og Korpslejr, Blå Sommer i I 1986 var troppen på Forlev Spejdercenter, hvilket gav appetit til mange spejdere til selv at tage på efterårslejr der og andre steder. Troppens anden udenlandstur forgik i 1987, hvor vi var på kanotur i Sverige. Det var en helt anderledes spændende og udfordrende tur, end vi var vant til, og man skal ikke så langt op, før der er et øde og barsk terræn.

11 På trods af vores gruppes lidenhed i dag, kan vi dog være med i konkurrencerne, og Maar patruljen har lige været på landspatruljeturnering og blevet de bedste i lejrsport, nr. 2 i hemmelig opgave og landets 3. bedste patrulje. På trods af den gode lederstab vi er i dag, vil jeg dog slutte med at sige, at den bedste jubilæumsgave, vi kunne ønske os, er nogle flere ledere og hjælpere, og vi vil satse en del på en frisk tilgang af spejdere, idet vi har mulighederne i dag til at rumme dem. Med spejderhilsen Hans Vallentin Pedersen Uddrag fra 25 års jubilæumsbladet -1988

12 Ejnar Engel skriver: I januar 1987 blev jeg tropsassistent i Trelleborg og stoppede mine spejderaktiviteter (TL og GL) i København. På det tidspunkt var der ikke så mange ledere i gruppen, men troppen havde 3 patruljer med en del ældre aktive og dygtige unge mennesker. Efter troppens sommerlejr som var en kanotur til Åsen i Sverige, byttede Hans Vallentin og jeg kasket. Arbejdet med at få en PL/PA patrulje (Quark) på benene fortsatte og dannelsen af fælles drenge- og pigepatruljer tog sin begyndelse, dette mest for at få mere homogene patruljer. Og endelig var Maar patruljen opsat på at deltage i Landspatruljeturneringen (LPT) I BP s fodspor. Året blev en stor succes, bl.a. fordi Maar blev landels 3. bedste patrulje og vandt forårsturneringen. I de kommende år faldt medlemstallet i troppen, bl.a. pga. manglende tilgang fra afdelingerne før troppen. Det førte til, at vi i vinteren knapt havde en patrulje. For at gøre spejderarbejdet mere spændende og sjovt, havde vi et lille årstid et samarbejde med Høng Trop, og jeg blev assistent i juniorflokken for at få en bedre overgang mellem junior og trop. Processen lykkedes, men inden da rykkede vi 4 juniorer op i troppen, sådan at vi igen kunne deltage i LPT Kong Valde. Med 3 gamle og 3 nye spejdere drog Maar af sted til Hylkedam og viste endnu en gang sin samarbejdsvilje og dygtighed ved at blive 9. bedste patrulje. Siden 1992 har troppen været i udlandet mange gang, kun afbrudt af 2 korpslejre og en enkelt divisionslejr. Resultaterne på løb og turneringer er næsten fantastiske, og det er umuligt at nævne det hele. Her kun nogle enkelte resultater LPT 96 Gøngehøvdingen: hvor Grævling og Elsdyr deltog og blev henholdsvis landets 7. og 10. bedste patruljer, LPT 2000: hvor Elsdyr og Maar deltog og blev henholdsvis landets 15. og 16. bedste patruljer og sluttelig, at vi på forårsturneringerne de sidste 11 år, 8 gange er blevet divisionens bedste trop. Siden da er der sket mangt og meget. Tropsledelsen har hele tiden forsøgt at følge med tiden og gøre spejderarbejdet tidssvarende. Det har vi bl.a. gjort ved at lytte til vores patruljeledere og assistenter og drøftet arbejdet i troppen. Ja, i det

13 hele taget fået en god dialog med spejderne, for derefter at arbejde på tingene, og få dem til at fungere så godt som muligt. Selvfølgelig er spejderarbejdet ikke helt det samme nu, som for 10 til 20 år siden, det skal være afvekslende og med god aktion, dog må det gerne indeholde de traditionelle spejderværdier som patrulje- og friluftsliv, oplevelser, learning by doing, aktiviteter og medbestemmelse. Traditionel morse, bro bygningsopgaver og lignende, der kommer på hver turnering, synes spejderne er kedeligt, og det giver heller ikke tropsledelsen nye udfordringer, som netop er nødvendig for at spejdere og ledere får gode oplevelser. Vi er tæt på målet, når vi de sidste år og op til i dag, har afleveret omkring 50% af juniorerne til vor seniorgren. Med spejderhilsen TL Ejnar Engel Uddrag fra 40 års jubilæumsbladet Blå Sommer 1999

14 Gruppeleder Mette Bjerregaard skriver: Gruppens medlemstal er gennem de 50 år både gået op og ned. I 1990 var vi 45 medlemmer, og i 2003 var vi 120 medlemmer. I dag er vi 100 medlemmer. Vi er 18 ledere, der er fordelt i de 6 afdelinger, nogle er unge og andre lidt ældre. De fleste af lederne har været spejdere siden de var 6-10 år, andre er blevet spejdere og ledere som voksne, fælles for os alle er, at det er vores fritid, vi bruger på at være ulønnede ledere. Vi har et velfungerende samarbejde og holder 7 ledermøder om året, hvor vi bl.a. orienterer hinanden om arbejdet i de forskellige afdelinger, planlægger fælles aktiviteter og drøfter nye tiltag. Gennem årene har der været flere weekender fælles for ledere og bestyrelse, hvor forskellige emner har været til debat, bl.a. blev der lavet en målsætning og årsplan for gruppen, samt talt om den råde tråd i arbejdsstoffet. Vi har nu en udviklingsplan, hvor vi har sat os nogle mål, som vi arbejder på at nå. Et af vores mål er, at det skal være attraktivt at være leder, derfor har vi bl.a. været på Kragerup Go High, og senest har vi Curlet i Tårnby på Amager. For at få gruppens økonomi til at løbe rundt, har vi brug for andre indtægter end spejdernes kontingent. Vi har haft forskellige andre indtægtskilder: vores eget lotteri, uddelt reklamer, fældet juletræer (hårdt arbejde), samlet og solgt tomme vinflasker, vi søger jævnligt om økonomisk støtte hos Sct. Georgs gilderne, Lions, fonde m.v. I foråret købte vi en teaterforestilling, som vi så solgte billetter til, og lige nu er vi så heldige, at vi hver måned får del i overskuddet fra spillekiosken på Bredegade. Specielt vores måde at kommunikere på er ændret gennem de sidste 50 år. Internettet bliver brugt hele tiden, her ligger bl.a. vores arbejdsstof og registrering af medlemmer. På hjemmesiden og på facebook kan kommende og nuværende medlemmer søge oplysninger om os, se billeder og følge med i vores aktiviteter. Spejderne tilmelder sig til ture og lejre på hjemmesiden, og vi har naturligvis trådløst internet i spejderhuset.

15 I sommeren 2012 afholdte de 5 spejderkorps i Danmark den første fælleslejr - nemlig Spejdernes Lejr 2012, og det er bestemt ikke den sidste, allerede nu er der planer om at afholde den næste Spejdernes Lejr i 2017, og der er forslag om, at den skal ligge i Slagelse! Tidligere deltog vi hvert 5. år på Blå Sommer, som var DDS s korpslejr, men vi har sikkert deltaget i den sidste Blå Sommer. Sommerlejrene for de ældste spejdere har gennem årene ofte foregået til udlandet, de har været i Tjekkiet, Schweiz, Island og flere gange i Sverige, ofte på kanotur. I de senere år har lejrene budt på bjergbestigning i Sydpolen, Roadtrip til Østrig, og i år var projektet Fra Gilleleje til Gedser, hvor spejderne ved egen kraft skulle bevæge sig fremad, så der blev gået, cyklet, svømmet og roet. I gamle dage deltog troppen i Forårsturneringen arrangeret af divisionen, men i dag bliver der årligt arrangeret 11 forskellige løb rundt omkring i Danmark, som troppen kan deltage i. På disse løb er det udfordringer, fantasiramme og friluftsliv, der er nogle af grundelementerne, idet der nu bliver kaldt Adventurespejd. Vi har mange medlemmer i alle afdelinger, en aktiv bestyrelse samt mange forældre, der støtter op om vores aktiviteter. Så mine jubilæumsønsker er, at vi fortsat kan fastholde vores medlemstal, jævnligt få nye og friske ledere, og på den måde være i stadig udvikling, så vi fortsat kan tilbyde spændende og udfordrende oplevelser og aktiviteter for børn og unge. Med spejderhilsen Mette

16

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Midtjyske Distrikt Distriktsturnering 2011

Midtjyske Distrikt Distriktsturnering 2011 Midtjyske Distrikt Distriktsturnering 2011 Til ledere for junior, spejder og senior Ved årets distriktsturnering den -. april 2011 håber vi på en lige så stor tilslutning som sidste år. Dette lederbrev

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden.

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Spejderne i Ans Velkommen som KFUM-spejder i Ans Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Formål: For over 100år siden grundlagde

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst Det længe ventede forår er kommet, og alle spejdere skal i den kommende tid på ture, løb eller turneringer. Sommerlejren for minier og juniorer går til Næsbycentret i

Læs mere

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1 Teltdugen Grejs/Lindved gruppe 2014 Nr. 1 Lederen Siden sidste udgave af Teltdugen er vi i Grejs / Lindved Gruppe kommet godt i gang med et endnu et spejder-år; vi er dog lige nu i en mørk periode af året

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund

Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund 17. februar 2009 Årsberetning ved GL Annoncering Gruppemødet er annonceret i Staldtips nr. 70 (nov. jan.). Historie, hus og grund Gruppen er nu 18 år gammel: Vi

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE

VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE -En del af KFUM-spejderne i Danmark KFUM-Spejderne i Bredballe, Ekkodalen 2,Bredballe, 7120 Vejle Ø KÆRE FORÆLDER Dit barn er nu Spejder hos KFUM i Bredballe. Vi har i dette

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS TUPLA GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014 GraastenSpejderne DDS 1 Forsidebillede: Glade Mikrospejdere og der kommer flere og flere til! 2 Gruppen Sommeren er over os, og det er fantastisk! Vi nyder

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Knud Rasmussen Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var:

Læs mere

Kære spejdere, forældre og ledere

Kære spejdere, forældre og ledere Kære spejdere, forældre og ledere Så er det blevet tid til et nyt EKKO. Redaktionen har desværre ligget lidt stille her efter jul, men nu er den klar igen. Bladet gælder frem til og med sommerferien. Vi

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål.

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål. Formandens beretning Spejderåret 2013 startede med vores årlige generalforsamling i februar. I marts måned blev der i Hytten i Jyllandsgade afholdt kursusdag for gruppens ledere, seniorer og bestyrelse.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Hvilket knob? Juni, Juli og August 2011. Send løsningen til: jensbangklarup@gmail.com og vind fine præmier!

Hvilket knob? Juni, Juli og August 2011. Send løsningen til: jensbangklarup@gmail.com og vind fine præmier! PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Juni, Juli og August 2011 Hvilket knob? Send løsningen til: jensbangklarup@gmail.com og vind fine præmier! Svaret på sidste konkurrence var "Pagodebål" En

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sommerlejre Velkommen tilbage efter sommerlejrene!

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: Enghytten Tlf:

Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: Enghytten Tlf: HOS Det Danske Spejderkorps Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: 70261541 Enghytten Tlf: 54921541. www.nakskovspejderne.dk E-mail: Info@nakskovspejderne.dk Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Til nye spejdere

Læs mere

Sommerlejr på BORNHOLM

Sommerlejr på BORNHOLM VI MANGLER REKLAME SPONSOR Sommerlejr på BORNHOLM Ildsjæl? Bliv brandmand! Svendborg Brandmandsforening www.svendborg-brand.dk Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 Jørn Skaarup

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Referat

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren Indhold: Side 3 Rockfest i Rødovre, Næstved og Ringsted 4 Korpslejr/Blå Sommer 2009 5 Mikro-/Miniprogram 6 Mikrogrenen 7 Minigrenen 8 Nyt fra Styrelsen 9 Juniorsommerlejr på Bornholm 10 Juniorprogram 11

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop?

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at være med, eller er du nysgerrig efter vide mere om at være spejder - så læs videre i denne lille folder. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2016/2017 Troppen 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide. Formålet

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Fellowposten Januar - Februar 2006 Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Adresseliste LEDERNE Gruppeleder Morten Nilsson, Haderslevgade 28, 1671 København V 26 32 29 36 Gruppeass. Steen Mærkelund, Karlslunde

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR

HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR HORNE-TISTRUP GRUPPE I 50 ÅR 1 HORNEPOSTEN, nr. 293, maj/juni/juli 2008 Horne Tistrup gruppe i 50 år Horne-Tistrup gruppe er startet en gang i 40 erne og blev nedlagt igen inden 1950. På det tidspunkt

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse forår 2016 DDS Program Om undersøgelserne Kvantitativ: Spørgeskema på nettet, ca 40 spørgsmål +

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 1. Læs om vores PR. arrangement på side 9. Husk Gruppemøde d. 24. februar - se mere på side 5.

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 1. Læs om vores PR. arrangement på side 9. Husk Gruppemøde d. 24. februar - se mere på side 5. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 1 Læs om vores PR. arrangement på side 9. Husk Gruppemøde d. 24. februar - se mere på side 5. Indholdsfortegnelse: Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010

1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010 1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010 Oplag 25. Udgives af KFUM og K Spejderne Stevns-Nord 1 Indhold Side Indhold + Fra redaktøren 2 Fra kasseren 3 Vigtige datoer 4 Billeder fra det forgangene år.. 5 Bæver

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 Kong Svend er stadig en stor spejdergruppe, og vi er også blevet lidt flere i løbet af 2015. Vi startede året med at være 163

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011 Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015 Vi har brug for dig s målsætning 2011 Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8 Velkommen til jubilæumsåret 2010 Tiderne skifter, samfundet ændres, spejderarbejdet

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Februar, Marts, April, 2012

Februar, Marts, April, 2012 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Februar, Marts, April, 2012 Hvilken bydel skal spejdere fra Ålborg og omegn bo i på Spejdernes Lejr 2012. Find svaret på http://2012.spejderne.dk Send løsningen

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Tilstede: Ingemann, Bent, Else, Susse, Lise, Lone, Jeppe, Victoria, Johnny, Mads,

Læs mere

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne.

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne. Moresco Logo Bruges som udgangspunkt altid Sekundært Logo Bruges kun hvis det andet slet ikke kan lade sig gøre Praktisk brug På sigt laver vi en hel stribe eks på brugen af vores logo. Det første element

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe Universet Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe December 201 2 / Januar 201 3 1Fødselsdage spejder år 1 8/1 2 Kristoffer Brix Vartenberg 1 6 år 29/1 2 Astrid Ørbæk Seliger 1 0 år 6/1 Joakim Townsley

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S T E N L I L L E S P E J D E R N E Gruppelederberetning for 2005 L A U R E N T I U S Gruppeleder Torben Poulsen Lårupvej 45 4293 Dianalund 58260124/28408530 info@naturplejecenter.dk

Læs mere

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Anders Møller Oktober 2007 Alle vil udvikling - ingen vil forandring! Søren Kierkegaard

Læs mere

Det har været et interessant år og godt med et større indblik i vores børns spejderliv.

Det har været et interessant år og godt med et større indblik i vores børns spejderliv. Indhold: Side 3 Nyt fra formanden 4 Lommeorden 5 Hej Mikro/mini 6 Program for mikro/mini 7 100 år med bevægelse 8 Lodsedler 9 Tænkedag, hvad er det? 10 Hvorfor fik vi en ny Hej -bog 11 Fastelavnstur 11

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere