125 års Jubilæum Det var her det hele startede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede."

Transkript

1 S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn, på Hotel Stadt Hamborg, senere Landmandshotellet nu KRABASKEN og Slagelse Museum - Det gamle Trykkeri

2 125 år Det nummer af S-Posten, du nu sidder med, er noget særligt; nemlig et jubilæumsnummer, der markerer at det er 125 siden den socialdemokratiske partiforening i Slagelse blev oprettet. Dengang var mangt og meget anderledes. Danmark havde så småt taget hul på udviklingen fra bondesamfund til industrisamfund, byerne var begyndt at vokse, og det samme var arbejderklassen. Med Socialdemokratiet og fagbevægelsen i front begyndte opbygningen af fremtidens Danmark - det velfærdssamfund, som vi kender og som vi socialdemokrater kæmper for den dag i dag. I dette jubilæumsnummer forsøger vi at dække de seneste 25 års begivenheder i Slagelse, set fra partiforeningens perspektiv. Vi kan ikke på den plads, der er til rådighed, gå ret meget i detaljer, men vi har forsøgt gennem nogle historiske glimt, og gennem bidrag fra og om nogle af de personer, der har spillet en rolle i, hvad vi kan kalde det socialdemokratiske Slagelse, at give et indtryk af hvordan disse 25 år er forløbet. Som havet består af dråber, består en politisk bevægelse af enkelte mennesker, som hver for sig og i fællesskab er med til at løfte de opgaver, en lokal partiorganisation arbejder med. Da det er umuligt, individuelt at takke hver enkelt, der har været med til at trække læsset, skal der på denne plads lyde en tak, der gælder alle, der hver på sin måde og på sin plads har været med i partiforeningens arbejde her i Slagelse. Der er dog en der ikke bør glemmes: Erik Nielsen, partiforeningens kasserer, som i en stor del af de 25 år var en af de bærende kræfter i partiforeningens arbejde, ikke kun som kasserer, men også som den, der altid var parat til at bidrage, når det gjaldt de praktiske og administrative opgaver. Redaktionen har bestået af: Hans Lembøl, Flemming Nielsen og Finn Schou-Larsen Redaktionen takker Svend Aage Christiansen for hans værdifulde hjælp, gennem personlige oplysninger og kildematerialer fra hans arkiv.

3 125 år med Socialdemokraterne i Slagelse Den 8. februar 1885 stiftedes på Hotel Stadt Hamborg Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn. Slagelse var dengang en købstad med godt indbyggere, og det var en af de første provinsbyer, hvor der oprettedes en socialdemokratisk forening, efter at selve partiet var stiftet i 1871 i København af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Igennem årene har socialdemokraterne haft stor indflydelse på Slagelses udvikling som en driftig by, der undertiden også kaldes Vestsjællands hovedstad. I 1885 mest en handelsby med mindre håndværksvirksomheder. I dag stadig en handelsby, men samtidig også med mange store og små industrivirksomheder, og i høj grad en uddannelsesby. Men det er nu ikke Slagelses udvikling, dette jubilæumsnummer skal handle om. Her skal der fortælles om de seneste 25 års socialdemokratisk indsats i Slagelse. Om de første 100 år kan man læse i det jubilæumsnummer af S-Posten, der udkom i 1985, og som kan findes på partiforeningens hjemmeside. Dette jubilæumsnummer, der er et særnummer af S-Posten tager udgangspunkt i Borgmesteren hed Aage Nørgaard. Ved byrådsvalget den 19. november 1985 blev partiets spidskandidat, Steen Bach Nielsen valgt med 1637 personlige stemmer og afløste 1. januar 1986 Aage Nørgaard, der ikke genopstillede, på borgmesterposten. Partiforeningens formand hed i 1985 Svend Aage Christiansen. Ham kommer vi til at høre mere om siden hen. I de seneste 25 år har partiforeningen haft følgende formænd: Svend Aage Christiansen Nils Terp Sten Clod Poulsen 1990 Preben Risom Svend Aage Christiansen Søren Kjøllsen 3 måneder 1998 Lotte Hansen Finn Schou Larsen S-Borgmestre siden 1985: Aage Nørgaard Steen Bach Nielsen Lis Tribler Det begyndte den 8. februar 1885 I Sorø Amtstidende for den 9. februar 1885 kan man læse følgende: Arbeiderforeningen for Slagelse og Omegn holdt i Aftes et Møde paa Hotel Stadt Hamborg, hvor Foreningen konstitueredes, Lovene vedtoges og Bestyrelse valgtes. Til Formand valgtes Skomagersvend F. Andersen, til Næstformand: Skomager H.P. Larsen; Repræsentanter: Skomager Kümler, Arbeidsmand F. Jacobsen, Arbeidsmand J.P. Frandsen, Typograf C. Olsen; Suppleanter: Skrædersvend Rosenqvist og Skrædersvend Christensen; Kasserer: Bogholder Nj. Jensen; Revisorer: Typograf Abrahamsen og Ølhandler Chr. Jørgensen. Hotel Stadt Hamborg blev senere til Landmandshotellet, som igen blev til teateret Krabasken. Og 100 år senere kunne partiforeningen holde jubilæumsfest Det skete i Bygningen i Eriksgade, og formanden, Svend Aage Christiansen holdt denne jubilæumstale: S-Posten jubilæumsnummer. 3

4 Vi er mange i partiforeningen, der har glædet os til denne 100 års dag. Det er derfor en stor glæde, at så mange er mødt frem på denne dag; en særlig glæde er, at vores partifomand, Anker Jørgensen kunne komme i aften, samt vore tyske partikammerater. Velkommen til Slagelse, Anker, Claus og Irmgard. Jeg har med stor interesse læst om pionerernes mod og kamp for de ideer, de troede på. Disse modige folk, skomagersvende, skræddere og arbejdsmænd med Frederik Andersen i spidsen samledes i dag for 100 år siden på hotel Stadt Hamborg og stiftede vores partiforening. Slagelse var en af Højres solide højborge, og matadorerne mente at de let kunne fortrænge disse urostiftere og forsøgte økonomisk krig mod de røde hunde. I Sorø Amtstidende (den hedder i dag Sjællands Tidende) kom ædel harme til udtryk, når Højre kom med grove udfald mod Socialdemokratiet. Ja det var dengang. Det blev dog for galt for redaktør Hans Jensen og andre ledende venstrefolk, da socialdemokraterne ville have en rød fane; Man forsøgte at overtale Frederik Andersen til at det skulle være et dannebrogsflag eller i hvert fald med et lille kors ved stangen. Det blev ingen af delene, hvilket vi kan se her i aften. Ved indgangen til det nye århundrede bar arbejdet frugt, partiet kom i byrådet. I 1917 fik partiet flertal i byrådet, og H.P. Hansen blev borgmester. H.P. Hansen var ved valget i 1913 blevet valgt til folketinget. Valgdeltagelsen var på 92%. Slagelse-Korsør kredsen har siden givet valg til Socialdemokratiet og næsten altid med en lokal repræsentant. Efter H.P. Hansen var det Poul Hansen og siden 1960 Egon Jensen. Den eneste ikke-lokale var Viggo Kampmann, der var kredsens folketingsmand en årrække. Men tilbage til byrådsarbejdet, hvor Melgaard blev borgmester efter H.P. Hansen. Melgaard opnåede 25 års jubilæum og betød meget for byen ikke mindst i krigens svære tid. Som en hyldest til Melgård på hans 60 års dag 15. februar 1946 skrev forfatteren Aage Hermann: hærdet i den røde lilje, i et aldrig slukket bål, hverken tyske bøssepiber eller Hipos lyssky krig, har forskrækket dette hjerte, der var dansk og uden svig. Poul Hansen blev den næste borgmester, hvilket han var i 17 år. Poul Hansen var medlem af byrådet i ikke mindre end 37 år. Efter Poul Hansens død var Egon Jensen borgmester nogle måneder, men foretrak Folketinget. Ved valget efter kommunesammenlægningen 1970 blev Aage Nørgaard valgt, og har siden været byens borgmester, men nu har Aage meddelt, at han ikke længere ønsker at fortsætte på denne post. Nu da jeg har nævnt de i partiforeningens historie mest kendte personer, skal vi ikke glemme de mange medlemmer, der i hverdagen udfører store og små job til gavn for vor bevægelse. Det var lidt historie, men nu gælder det fremtiden, ikke mindst kommunevalget den 19. november. Der var brug for Socialdemokratiet i 1885, der er brug for Socialdemokratiet nu og i fremtiden. Mange har gjort sig tanker om borgmesterposten, men til dette kan jeg sige: Partiet har altid forstået at finde frem til velegnede, økonomisk ansvarlige samt socialt bevidste personer til borgmesterposten, men det er jo ikke kun spidskandidaten, det handler om. Vi skal have sammensat en liste med rimelig sammensætning af erhverv, geografi og køn. Med sammenhold i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, DUI, DSU, AOF, fagbevægelse og partiforening samt vores støtteforening. Jeg vil som det sidste i min tale udtrykke tak til til de partimedlemmer, der har har abejdet på at markere vores 100 års dag. Med håbet om fremgang for partiet vil jeg foreslå, at vi udbringer et trefoldigt leve. Socialdemokartiet længe leve! Som et æsel er han stædig, som en stridshingst er han stejl, og i krigens onde dage, vi velsignede hans fejl, thi da så vi, at hans vilje var stærk og sej som stål, 4 S-Posten jubilæumsnummer

5 Aage Nørgaard, Slagelses borgmester Da den socialdemokratiske partiforening fejrede sit 100 års jubilæum den 8. februar 1985, hed Slagelses borgmester Aage Nørgaard. Og det havde Slagelses borgmester heddet lige siden den første kommunalreform trådte i kraft 1. april 1970, da Slagelse ophørte med at være en købstadskommune og sammen med 6 omgivende sognekommuner blev til den Slagelse kommune, vi kendte indtil 1. januar Aage Nørgaard var nummer 5 i rækken af socialdemokratiske borgmestre siden Slagelse fik sin første socialdemokratiske borgmester i Hans politiske karriere begyndte i 1962, da partiforeningen skulle finde kandidater til byrådsvalget og syntes, at det ville være en god ide at få en politimand med på listen (Aage Nørgaard var på det tidspunkt overpolitibetjent). AageNørgaard blev valgt ind i byrådet og blev formand for Skoleudvalget og medlem af Socialudvalget, to af de tunge udvalg. I 1966 var der valg til byrådet igen, og der var genvalg til Aage Nørgaard, som i den sidste periode af Slagelses tid som købstadskommune kom til at beklæde posterne som formand for både Skoleudvalget og Socialudvalget. Desuden kom han ind i Kasse- og Regnskabsudvalget (det der i dag hedder Økonomiudvalget). Det kan man nok tillade sig at kalde en lynkarriere. Og karrieren var egentlig først lige begyndt for Aage Nørgaard, idet han i forbindelse med byrådsvalget i 1970 blev opstillet som socialdemokraternes spidskandidat og blev byens borgmester; en post som han skulle komme til at beklæde de næste 16 år. Man må konstatere, at der ikke just har været hyppige borgmesterskift i Slagelse. I de næsten 40 år, der er forløbet siden kommunalreformen i 1970, har der været fire borgmestre, og i 36 af de 40 år er det en socialdemokrat, der har beklædt posten. I løbet af sit politiske liv var Aage Nørgaard engageret i meget andet end borgmester- og byrådsarbejdet i Slagelse; bl.a. var han valgt ind i Kommunernes Landsforenings Lønudvalg, hvor han sad i tre perioder, og derudover var han næstformand i Værkudvalget, medlem af Teknisk Skoles bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Naturgas Sjælland, i hvilken egenskab han var med til etableringen af naturgasforsyningen i de daværende Vestsjællands og Storstrøms amter. Endvidere blev Aage Nørgaard i 1975 valgt som den første formand for Slagelse Sparekasse, der - efter ændring af bank- og sparekasseloven samme år - under dette navn videreførte den tidligere virksomhed Sparekassen for Slagelse og Omegn. Dette hverv viste, hvilken tillid Aage Nørgaard havde blandt en meget bred kreds af borgere. Aage Nørgaard var meget interesseret i idræt. Da DDSGI, De Danske Skytte Gymnastik og Idrætsforeninger skulle holde planlægningsmøde vedrørende landsstævnet i 1981 tog Aage Nørgaard selv derover for at anbefale Slagelse som værtskommune. Han blev bl.a. spurgt, om Slagelse kunne tilbyde en idrætshal, der levede op til de krav, man stillede fra DDSGI s side. Dette bekræftede Aage Nørgaard, idet Antvorskovhallen, der på dette tidspunkt ikke var bygget, ville være velegnet til formålet. Den nåede heldigvis også at være klar til tiden! Det var en særdeles tilfreds borgmester, der hermed havde sikret Slagelse som værtskommune for en af de største idrætsbegivenheder, der finder sted i Danmark hvert 4. år. I forbindelse med at Aage Nørgaards borgmesterperiode nærmede sig afslutningen i 1985 han havde selv ønsket, at nye kræfter skulle til blev han interviewet til kommunens personaleblad, Trelleborg. Her blev han bl.a. spurgt, om han mente, at der havde været en rød tråd i hans måde at lede byrådet på, og han svarede Jeg har haft en helt klar rød tråd igennem mit virke som borgmester, og det er, at kommunens interesser er gået frem for alt. Jeg har af og til måttet fire på de politiske målsætninger, og har måttet tilsidesætte dem, hvis det har været i kommunens interesse. S-Posten jubilæumsnummer. 5

6 den socialdemokratiske liste blev han valgt ind i det byråd, der indledte sit arbejde 1. januar 1986, men det skulle nu også være afslutningen på hans politiske karriere, havde han bestemt. En afslutning med maner, kan man sige, idet han i 1987 kunne fejre et politisk sølvbryllup - 25 års uafbrudt medlemskab af byrådet. Med udgangen af byrådsperioden den 31. december 1989 afsluttede Aage Nørgaard en periode på 28 år i byrådet, altid med Slagelse kommunes interesser i fokus. Den 28. april 1997 sluttede et langt og aktivt liv i politik, men Aage Nørgaard huskes stadig med respekt af mange, både i og uden for socialdemokraternes rækker. Jeg har i mit lederskab af byrådet søgt et bredt samarbejde mellem de partier, der har været repræsenteret, om de store problemer, som skulle løses her i kommunen, og jeg mener også at det er lykkedes at få bred tilslutning til løsning af de virkelig store problemer. I løbet af interviewet kommer man rundt om mange aspekter af det politiske arbejde, en borgmester er engageret i. Man ved jo, at bølgerne kan gå højt i en byrådssal, og Aage Nørgaard bliver spurgt, om han tit har skullet ringe med klokken. Svaret lyder...jeg har søgt en ledelse af byrådet, hvor der tales i en ordentlig tone til hinanden, og den forgrovelse af sproget som spores, har jeg søgt at undgå skulle slå igennem i byrådet; derfor har jeg været ret hurtig med klokken, når der røg en lille finke af panden. Mod et årtusindskifte Med 1985 sluttede Socialdemokraternes første 100 år i Slagelse, og der blev taget hul på en ny periode, der skulle indebære endnu en kommunalreform. Men det var der selvfølgelig ingen, der vidste på det tidspunkt. 1. januar 1986 begyndte Steen Bach Nielsen sit arbejde som Slagelses nye borgmester. Om sin borgmestertid, der varede i 8 år, indtil 31. december 1993, fortæller Steen selv følgende: Jeg har også været der med klokken, når byrådets medlemmer i deres indlæg har søgt, groft at nedvurdere deres politiske modstandere i byrådet. Man kan have forskellig opfattelse af tingene, og så kan man afgøre sagen ved flertal. Selv om Aage Nørgaard som tidligere nævnt ikke ønskede at fortsætte på borgmesterposten, havde han bestemt ikke mistet lysten til og interessen for det politiske arbejde. Med en opstilling på en 7. plads på 6 S-Posten jubilæumsnummer

7 Torsdag den 2. januar 1986 kørte jeg tidligt om morgenen hjemmefra. Godt inde ad Sorøvej gav rygmarven af gammel vane besked på at dreje til højre ad Holbækvej for at komme ud til Nørrevangsskolen som så mange gange før. Heldigvis koblede hjernen til og gav besked på at køre ligeud mod bymidten! En periode med daglig gang på Slagelse Rådhus skulle tage sin begyndelse. Der skete ikke meget de første dage. Sager tager deres begyndelse ude i forvaltningerne, senere kommer udvalgene ind over og først til sidst lander sagerne på borgmesterens bord. Men så gik det også stærkt de følgende 8 år. Langt de fleste initiativer samlede bred opbakning i byrådet. Selv den vanskeligste sag at lukke 3 skoler, fordi elevtallet faldt dramatisk, kunne næsten hele Byrådet samles om. Stærke følelser i forældrekredsene og blandt lærerne kom til udtryk. Min egen datter, der gik på en af de lukningstruede skoler blev mobbet af sin matematiklærer. Det var rigtigt ubehageligt ikke mindst for min datter, men det var en af de nødvendige beslutninger, som et ansvarligt byråd måtte træffe. En enkelt sag delte byrådet lige over. Indførelsen af dækningsafgiften, der gav et provenu på 60 mio. kr. over hele perioden. Til gengæld kunne byrådet fint samles om at bruge pengene. De skulle gå til fremadrettede investeringer. Et af de stærkeste udtryk for en fælles indsats kom med beslutningen om en total oprydning nord for jernbanestationen. Det var et kæmpeløft for Slagelse, at et gammelt nedslidt erhvervsområde blev ændret til attraktive boliger for alle aldre og et moderne trafikcenter med den nye busstation i en smuk arkitektonisk udformning som områdets centrum. Gennem disse arrangementer udviklede byrådets medlemmer forståelse og respekt for hinanden, og det medvirkede ofte til at efterfølgende forhandlinger kunne foregå på en positiv og saglig måde! Jeg mindes i den sammenhæng en tur til Stargard, en polsk by der ønskede et samarbejde med os umiddelbart efter murens fald. Økonomiudvalget lånte (for at spare) et ældre folkevognsrugbrød af AOF og kørte den lange vej til Stargard med det resultat, at første gang vi skulle mødes med repræsentanter i Stargard ved byens store kirke, faldt sidedøren af, da vi stod ud af bilen. Det var ikke noget imponerende indtryk det velstående Danmark gav vores kommende venner i det frie Polen. Ved næste besøg havde vi da også lejet en mere moderne udgave, der kunne stå mål med, hvad der blev forventet af os. Men den første tur gav et sammenhold imellem økonomiudvalget medlemmer, der kom til udtryk ved at udvalget mødtes årligt til private sammenkomster 4 år efter, det var fratrådt. Den helt store begivenhed var naturligvis Slagelses købstadsjubilæum i 1988, hvor vi fyldte 700 år. Et helt år med kulturelle arrangementer, folkelige begivenheder og den helt store fest med Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen den 13. december, hvor også grundstenen til Nørrevangskirken blev nedlagt af Dronning Margrethe. Der er mange minder knyttet til min borgmesterperiode. Jeg lærte rigtigt meget gennem den tid, og det var naturligvis forbundet med stor personlig smerte at tabe borgmesterposten ved udgangen af 1993, men det er sådan, at det også åbner nye døre, og alt, hvad der blev lært og ligger i rygsækken glæder jeg mig til at tage frem i mit nye arbejde som formand for regionsrådet i Region Sjælland. På trods af den åbenbare uenighed om denne finansieringsform var der en god tone mellem byrådets partier. Jeg arbejdede helt bevidst med, at byrådets medlemmer også blev indbudt til begivenheder, hvor dagens arbejde blev afløst af sociale sammenkomster, der gjorde det muligt at drøfte fremtiden for Slagelse under hyggelige former med god mad og drikke. S-Posten jubilæumsnummer. 7

8 Den socialdemokratiske partiforening har altid husket at fejre sine mærkedage, således også foreningens 110 års dag i februar 1995, hvor tidligere statsminister Anker Jørgensen og fru Ingrid var hædersgæster. Anker Jørgensen havde ry for at tale i 37 minutter, og den tid holdt han også ved 110 års festen, der i øvrigt fandt sted i en periode, hvor Slagelse ikke var socialdemokratisk styret, idet man ved valget i 1993 havde tabt borgmesterposten til den (dengang) konservative Jens Jørgensen. Det fik Anker til at sammenligne realisten, som sagde vi har enorme problemer med optimisten, der sagde Bare rolig, vi kommer igen. Og det gjorde vi jo med valget En af de legendariske skikkelser i Socialdemokratiet i Slagelse var Den røde Godsejer, Hans Buchardt Petersen. Dels var han en af de få måske den eneste socialdemokratiske godsejer i riget. Dels var han bramfri som få. Et eksempel: Til afskedsreceptionen for Steen Bach Nielsen i 1993, da socialdemokraterne mistede borgmesterposten, udtalte den røde godsejer, at Steen ikke havde gjort noget galt, men at han ind imellem nok havde fået forkert rådgivning (af embedsmændene), og så skulle han i øvrigt have givet nogle større frokoster for at trække pengemænd til byen, og smilet noget mere til sine vælgere. Glimt fra historien Dengang var valgloven anderledes, og der var valg i enkeltmandskredse. Og indtil for godt 100 år siden, var det en højremand, der blev valgt i Slagelse-Korsør kredsen. Siden blev det anderledes og kredsen har givet valg til mange socialdemokratiske folketingsmedlemmer gennem årene. Vi har tidligere omtalt den røde godsejer, men Slagelse har haft en anden mindst lige så legendarisk person, kommunisten Viggo Marker, der i en menneskealder, ja næsten flere, deltog aktivt i det politiske liv. I 1995 fik Viggo Marker ordet i S-Posten til en hyldest til Lis Tribler (på det tidspunkt var Socialdemokratiet i opposition, mens den (dengang) konservative Jens Jørgensen var borgmester. Viggo Marker skrev således: Utroligt hvad den pige hun orker, medens mændene ligger og snorker, hvem sidder så og skribler? Det gør Lis Tribler! Jens han er lille og voven, men Lis kan ta ham fra oven. Jens han vil privatisere. Men Lis siger: Stop ikke mere. Forholdet mellem Socialdemokratiet og kommunisterne har ikke altid været præget af den store varme. Derfor var det heller ikke uden problemer, da det tidligere kommunistiske byrådsmedlem, Bodil Knudsen, i 1992, efter at have været løsgænger i byrådet i et par år, besluttede sig til at blive medlem hos socialdemokraterne. Men selv om nogle var meget imod det, blev Bodil på generalforsamlingen i 1992 godkendt som medlem af Socialdemokratiet. Og det viste sig at blive en stor gevinst. Bodil Knudsen har igennem årene ydet en yderst flittig, kompetent og engageret indsats som byrådsmedlem og udvalgsformand. I mange årtier har Slagelse været regeret af socialdemokraterne. Og mange tænker sikkert på Slagelse som en socialdemokratisk kommune. Men sådan har det ikke altid været. Går vi tilbage til den tid, da den socialdemokratiske partiforening blev stiftet, var Slagelse faktisk en af Højres solide højborge. Vi kan trække vort eget læs her. La Jens rejse over til Esbjerg. Der kan han følges med Benny. For Ribus, det er der spænd i. Det er flot når Jens han dribler, men målene, dem laver Lis Tribler. Mændene ofte er sure. De vil køre i den gamle skure. Vi kan ikke stå stille og træde - vil vi have fremskridt til fælles glæde, må vi hen hvor ideerne pibler. Det bliver altså Lis Tribler. Og det blev som bekendt Lis Tribler efter at Socialdemokraterne efter kommunevalget i 1997 atter kunne danne regering i Slagelse. Vi kan så efterfølgende konstatere, at Lis har været borgmester i både det 20. og det 21. århundrede samt i to kommuner, den gamle Slagelse Kommune og den ny Slagelse Storkommune. 8 S-Posten jubilæumsnummer

9 Ingen fest uden sange Man kan undertiden blive spurgt om, hvad der er typisk dansk. Hvis man skal nævne noget rigtig typisk dansk, må det blive lejlighedssange. Det er et meget dansk fænomen, at når man holder en fest, er der altid en eller flere, der har skrevet en sang hertil. Således også i vores partiforening, hvor der var sange til både 100 års og 110 års jubilæumsfesterne. Her har vi den sang, der blev sunget ved 100 års jubilæet. Melodien er selvfølgelig Når jeg ser et rødt flag smælde. Vi vil ønske held og lykke for partiets ve og vel Alle må være med til at bygge vores fremtid, og skabt af os selv. Vi skal stå solidarisk i striden om end den bliver bitter og hård Vi vil ha det i tanken hele tiden, indtil atter ved målet vi står Når de røde faner smælder over Slagelse, vor by, er det klart for os alle det gælder at socialdemokrater på ny her i dag har en grund til at feste, for partiet bli r hundrede år det vil stadigvæk kæmpe for det bedste, det vil værne om arbejder kår Det var mænd der kunne kæmpe der er skyld i denne dag, deres kampånd, den ku ingen dæmpe tappert stred de for arbejdets sag. Første formand der kom her i staden var Hr. Andersen, skomagersvend, han var med li fra starten og balladen for socialdemokratiet, men F.A. ville ha en fane af en helt bestemt kulør, scocialistrød han bragte på bane uha nej, sa en vis redaktør. Men præcis som i masser af sager, Fred rik vandt sig en sejr på ny i såvel kamp som fest vi derfor flager med en farve, der hævder vort ry Fem borgmestre har vi nået at få valgt i vores by, Og når Åge, som jeg har forstået, holder op, skal vi vælge en ny. Hver en borgerlig tror på og venter at Borgmesteren bli r én af dem, stå nu fast, så de færre stemmer henter så bli rfremtiden ikke så slem S-Posten jubilæumsnummer. 9

10 Slagelse i perioden 1998 til 2009 Af borgmester Lis Tribler Her på tærsklen til en fjerde periode som borgmester i Slagelse Kommune vil jeg kaste et blik tilbage på 12 begivenhedsrige år. De første 8 år i spidsen for den Gamle Slagelse Kommune og de fire sidste år som borgmester i den nye Slagelse Kommune - sammenlagt af Hashøj, Skælskør, Korsør og Slagelse. Valget i 1997 var et gyservalg, men det lykkedes heldigvis at vælte Jens Jørgensen efter blot fire år. Optællingen på valgaftenen gav skiftevis flertal til de borgerlige og os. Men da Antvorskov valgdistrikt som det sidste indløb, sejrede vi sammen med SF. Et nervøst SF, som tre uger før valget kom for sent med anmeldelsen af fælles valgforbund, hvorfor vi var meget bange for, hvilke konsekvenser det fik. Ved fintællingen dagen efter viste det sig, at kun 21 stemmer skilte de to blokke. De første otte år var i høj grad præget af den store skoleudbygningsplan, som moderniserede og udbyggede skolerne for den nette sum af 200 millioner kroner. En ambitiøs plan, som gav skolerne de fysiske rammer til en høj faglig undervisning. I takt med at beskæftigelsen steg, steg også behovet for pasning. Der blev udbygget med flere vuggestueog børnehavepladser og for at tilgodese forældre med aften- og nattevagter, åbnede vi en døgnbørnehave. Også Skolefritidsordningerne oplevede en større søgning og der blev bygget ved samtlige skoler. I 2000 blev der indgået en aftale med Vestsjællands Amt om at anlægge den længe ventede omfartsvej vest om Slagelse. ( Den var aftalt færdig i 2006, men Amtet manglede penge og der kom en strukturreform i vejen). Som opfølgning på renoveringen af boligerne i Ringparken igangsatte byrådet en stor boligsocial indsats i området. Der blev ansat en beboerrådgiver og igangsat en lang række initiativer, som skulle højne kvaliteten af boligområdet. Miljøet kom højere på den politiske dagsorden og der blev iværksat en række grønne initiativer under sloganet Fej for egen dør. Kloakrenoveringerne tog fart og der blev investeret millioner af kroner i nye og renoverede kloaker. Slagelse blev i perioden synlig for alle ikke kun regionalt men også nationalt og internationalt via Slagelse Forenede Håndboldklubber. Deres satsning på at få Anja Andersen som træner og ambitionen om at vinde store internationale trofæer lykkedes og placerede Slagelse i manges bevidsthed. I hele perioden led kommunen under den skæve udligning, som år for år gav til de rige og tog fra de fattige kommuner, men vi klarede os, indtil det endelig lykkedes at få ændret udligningen i forbindelse med struktur- og opgavereformen. På ældreområdet fortsatte vi nybygningen og ombygningen af kommunens plejehjem så alle opfyldte nutidens krav. Der blev ligeledes bygget en del ældreboliger samt et seniorbofællesskab. Som eksempler fra handlingsplanen kan nævnes udvikling af bymidten, etablering af Trelleborg Golfklub, Inlinerbanen i Herrestræde samt udbygning af Kina/ Japanvej. 10 S-Posten jubilæumsnummer

11 Diskussionerne om en struktur- og opgavereform begyndte i 2002 og regeringen nedsatte en strukturkommission. I sommeren 2004 blev der fremsat lovforslag om de fremtidige kommunestørrelser og opgavefordelingen mellem kommunerne, regionerne og staten. I marts 2005 blev sammenlægningerne godkendt og forberedelserne til at lægge Korsør, Skælskør, Hashøj og Slagelse sammen tog fart. Et nyt Danmarkskort tog form med 98 Kommuner og 5 Regioner. Perioden fra 2006 til og med 2009 har været præget af det kæmpe arbejde, der fulgte i reformens kølvand. 31 byrådsmedlemmer skulle sammen med medarbejdere driftsharmonisere samtlige serviceopgaver, opbygge nye kulturer og udarbejde nye politikker på samtlige kommunale områder. Det har været en kæmpe opgave, men også en udfordring som det kun er få forundt, at være en del af. Slagelse kommune gik som en af de første kommuner fra sammenlægning til udvikling ikke mindst ved den ændring af den administrative organisation, som vi gennemførte, som en af de første kommuner i landet. Det er inden for det sidste halve år lykkedes Slagelse Kommune at få del i statslige puljer til breddeidræt, ny færge, partnerskab omkring integration, støjafskærmning langs motorvejen og infrastruktur. Nordeafonden har derudover doneret 36 millioner til en gang-, cykel- og ridesti døbt Fodsporet på den nedlagte jernbane mellem Slagelse og Næstved. Her i december 2009 vedtager Slagelse Byråd en ny samlet kommuneplan, som giver retningen og synliggør udviklingspotentialet for vore tre købstæder, vore 100 landsbyer/landdistrikter samt vore øer. For at højne uddannelsesniveauet har Byrådet nedsat et uddannelsesråd, som har det mål at gøre Slagelse til uddannelsesby nr.1 i Region Sjælland. I denne periode er det lykkedes at få en afdeling af Syddansk Universitet til Slagelse ved fusionen af handelshøjskolen med Syddansk Universitet. I skrivende stund er det vedtaget i folketingets trafikudvalg at staten bygger den vestlige omfartsvej fra Kalundborgvej helt til Harrested ved en ekstra bevilling på 109 millioner kroner til 2. etape. Vejen vil stå færdig i Fremtidsperspektiverne for Slagelse Kommune er gode. Vi har en fornuftig økonomi og har udsigt til 900 nye arbejdspladser i forbindelse med udbygningen af Slagelse Sygehus. Lis Tribler S-Posten jubilæumsnummer 11

12 Der er brug for Socialdemokratiet. Af Svend Aage Christiansen Samme overskrift brugte jeg i mit indlæg i S-postens jubilæumsnummer ved partiforeningens 100 års jubilæum. Der var brug for socialdemokraterne i 1885 og Der er brug for partiet i 2010, dette i meget høj grad. Egoismen har de senere år sneget sig ind i og på den danske befolkning, imod medmenneskelige hensyn og forståelse for andres situation, har egoismen næsten stormet frem. Partier med en hel anden grundholdning end vores, har solgt sig til befolkningen ved lån i vores partiprogram og dermed opnået en styrke de ikke har fortjent. Der er brug for et parti (vores) som står for solidaritet og humanisme, vi har brug for en politik, hvor de bredeste skuldre bære de tungeste byrder. Fordeling af samfundsskabte goder skal ikke tilfalde de snu og smarte, men være til gavn for alle. Lokalt her i Slagelse har vi her i november 2009 fået genvalgt vores Socialdemokratiske borgmester. Kommunens første kvindelige borgmester blev genvalgt og kan fortsætte sit virke i en ny 4 årig periode, som er hendes 4. Vi går ind i jubilæumsåret med 5 byrådsmedlemmer fra vores partiforening Lis Tribler, Helle Blak, Emine Koca, Bodil Knudsen og Kurt Rasmussen samt Steen Bach Nielsen som regionsformand. Med indstilling fra vores partiforening har vi John Dyrby Paulsen i Folketinget på en vigtig post som forsvarsordfører. Jeg vil til afslutning af mit indlæg genbruge samme afslutning som i 1985, det er desværre blevet aktuelt igen, så med ændring af årstallet, vil jeg slutte som følger, jeg citerer: 125 år er lang tid, men udviklingen de senere år med sociale nedskæringer og den store arbejdsløshed, samt vanskelige forhold for de svageste grupper, viser, at der er brug for Socialdemokratiet. Vi har en pligt overfor den opvoksende ungdom. Alle må sikres uddannelsesmuligheder og arbejde og ingen må af økonomiske årsager være hindret i at deltage i fritidsaktiviteter. Der er brug for et stærkt Socialdemokrati til gavn for befolkningen både på lands- og lokalt plan. Citat slut. Slagelse partiforening har desuden fået valgt 3 kvinder. Ligestillingen må siges, at have slået igennem i vores partiforening. Slagelse partiforenings bidrag til storkommunens samlede Socialdemokratiske opstillingsliste var 4 kvinder og 4 mænd. Dertil kan så bemærkes at foreningen i flere år havde kvindelig formand, Lotte Hansen, samt det lokale LO s formand også er en kvinde, Anne Knudsen, så det må konkluderes, at vi lokalt lever op til ligestilling. 12 S-Posten jubilæumsnummer

13 1985: Den socialdemokratiske patiforening i Slagelse kan fejre sit 100 års jubilæum. Steen Bach Nielsen vælges som borgmester og efterfølger fra 1. januar 1986 Aage Nørgaard, der har regeret siden Et ikke særlig heldigt år for socialdemokraterne i Slagelse. Ved byrådsvalget i november går de borgerlige partier af med sejren, og de næste 4 år er den (dengang) konservative Jens Jørgensen borgmester Så skinner solen atter på Slagelses socialdemokrater, der efter byrådsvalget atter kan tegne sig for borgmesterposten og regeringsmagten efter et borgerligt intermezzo på 4 år. Ny borgmester er Lis Tribler, og vi kan bryste os af, at vi som en af de meget få danske kommuner har en kvinde på borgmesterposten I perioden fra 1998 til 2001 blev den første erhvervspolitik vedtaget og en 10 punkts handlingsplan opstillet og gennemført med henblik på at øge erhvervsudviklingen i Slagelse. Årstal, begivenheder og navne 1999 Tage Petersen har 25 års jubilæum som byrådsmedlem, Tage Petersen har været formand for flere stående udvalg og en lang række år 1. viceborgmester januar træder den seneste kommunalreform i kraft, og storkommunen Slagelse, der nu foruden selve Slagelse består af de tidligere Hashøj, Korsør og Skælskør kommuner er en realitet. Indbyggertallet er nu godt , og Slagelse er dermed en af landets største kommuner. Der er 5 socialdemokratiske partiforeninger i kommunen, Slagelse, Hashøj, Korsør, Boeslunde og Skælskør 2009 Atter et valgår. For første gang skal der på normal vis vælges nyt byråd i den ny Slagelse kommune, der endnu engang bliver en rød kommune med Lis Tribler som borgmester. 12 socialdemokratiske og 4 SFmandater sikrer det røde flertal til tænderskærende ærgrelse for den borgerlige opposition, anført af Venstre, der har ført en intensiv og dyr valgkamp. Nævnes skal det også, at den tidligere borgmester Steen Bach Nielsen samtidig gør politisk come-back som Regionsformand i Region Sjælland. S-Posten jubilæumsnummer 13

14 Status på 125 år som partiforening. Af formand Finn Schou-Larsen I forbindelse med et jubilæum er det en god anledning til at gøre status over den aktuelle situation for Socialdemokratiet i Slagelse og især for Slagelse Partiforening. Jeg er glad for at konstatere, at der fortsat er god opbakning fra medlemmerne. Slagelse Partiforening er fortsat den største i Slagelse Kommune. Vilkårene for den politiske indflydelse er efter sammenlægningen af de 4 gamle kommuner Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj ændret på visse områder. Det gælder især valgkampe til kommunevalg og det løbende samarbejde med A-gruppen i Slagelse Byråd. På disse 2 væsentlige områder er det nu Fællesledelsen, der har ansvaret. Fællesledelsen vil fremtidig være sammensat af repræsentanter for 3 partiforeninger, nemlig Slagelse Partiforening, Korsør Partiforening og Skælskør Partiforening. De 2 mindre partiforeninger, Hashøj Partiforening og Boeslunde Partiforening ophører formentlig efter afholdelse af deres respektive generalforsamlinger i foråret 2010 og medlemmerne overgår efter eget ønske til en af de fortsættende foreninger. Nogle har spurgt, hvorfor de 3 fortsættende foreninger ikke lægges sammen til én forening. Min vurdering er, at der i øjeblikket ikke er basis herfor. Foreningerne fungerer meget forskelligt og det skal man respektere. Fremtiden må vise, om der senere skulle opstå interesse herfor. Sammenlægningen af de 4 gamle kommuner har tydeligt vist, hvor svært det er at få fælles fodslag både i den politiske verden og i den kommunale administration. 14 S-Posten jubilæumsnummer Denne forskel i kultur og traditioner gør sig også gældende i partiforeningerne. Den netop overståede valgkamp, hvor Socialdemokratiet fik 12 mandater, men mistede 1 mandat i Slagelse Byråd, viser tydeligt, at vi skal blive bedre til at forklare vores politik. Vi skal også blive bedre til at føre en fælles valgkamp, og må ikke forfalde til at føre sognerådspolitik. Måske kan det under visse omstændigheder give nogle ekstra stemmer, men det forvirrer vælgerne, så de kommer i tvivl om hvor de har Socialdemokraterne. Jeg kan derfor ikke stærkt nok opfordre til, at vi finder fælles fodslag i partiet. Frem til den næste valgkamp vil vore politiske modstandere sætte alle sejl til for at vippe os af pinden. Det er deres demokratiske ret at forsøge på det, men det er sandelig også vores demokratiske ret at søge at forhindre det ved at vi fører en ansvarlig og socialt retfærdig politik, så vælgerne bliver klar over, at det er klogt at satse på Socialdemokraterne. Vi har nu fire år til at vise, hvordan socialdemokratisk politik er til gavn for kommunen og dens befolkning. I den forbindelse kan vi på det lokale plan glæde os over, at Slagelse Partiforening er repræsenteret med samme antal kandidater som hidtil: Borgmester Lis Tribler, Bodil Knudsen, Helle Blak, Emine Koca og Kurt Rasmussen. Samtidig blev Steen Bach Nielsen valgt til formand for regionen. Slagelse Partiforening kan derfor være stolt af, at vi både har en borgmester og en regionsformand i vor midte de næste 4 år. Stort til lykke med valget, og god vind de næste 4 år. Jeg vil slutte mine bemærkninger med at ønske Slagelse Partiforening til lykke med 125 års jubilæet og håbe, at bestyrelsen fortsat vil arbejde for, at vi altid står som en samarbejdspartner, der på demokratisk vis søger at få størst mulig indflydelse med troværdigheden i behold.

15 Slagelse Partiforening Invitation Januar 2010 Vi fylder 125 år og inviterer i denne anledning til reception mandag den 8. februar 2010 på dagen, hvor det præcis er 125 år siden vores forening blev stiftet. Det skal naturligvis fejres, og det bliver det. Lørdag den 6. februar om aftenen holder partiforeningen et festarrangement med spisning og musikalsk underholdning for medlemmer og indbudte gæster. På selve 125 års dagen, mandag den 8. februar 2010, afholdes der fra kl reception i AOF s nyindrettede lokaler i det gamle telefonhus. Indgang via porten ud mod H.P. Hansens Plads. Til receptionen indbyder vi gode venner og samarbejdspartnere til et par hyggelige timer. Skulle man have lyst til at give en gave, ønsker vi os ikke vin eller lignende, men gerne et kontant bidrag. Vi vil bl.a. bruge pengene til uddannelsesaktiviteter m.v. for medlemmerne, herunder unge mennesker der kunne tænke sig at deltage i den politiske udvikling i Slagelse Kommune. Finn Schou-Larsen Formand

16 Invitation til medlemmerne. Slagelse Partiforening Januar 2010 Socialdemokraterne i Slagelse har 125 års jubilæum i Dette fejres med en jubilæumsmiddag Lørdag, den 6. februar 2010 kl I Slagelsehallen, Parkvej 33, Slagelse, hvor Karsten Kupiec leverer musikken. Festmenu: Velkomstdrink Forret: Hvidvinsdampet laks pyntet m/rejer, kaviar, asparges og dressing, dertil kuvertbrød. Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med hvide/franske kartofler, tyttebær og waldorfsalat. Dessert: Hjemmebagt brownie med frisk frugt og vanillecreme Kaffe m/småkager Natmad: Ungarsk gullaschsuppe, dertil kuvertbrød Pris: Middag incl. drikkevarer under middagen, kaffe og natmad er pr. person kr. 125, idet partiforeningen giver tilskud. Tilmelding: Bindende tilmelding senest mandag den 25. januar 2010 kl til kasserer Tom Månsson på telefon eller på mail Samtidig bedes beløbet kr. 125 pr. person indbetalt i Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5356, kontonummer Når betalingen er registreret fremsendes adgangsbillet(ter). Vi håber, at mange af jer vil være med til at fejre 125 års jubilæet, så tilmeld dig med det samme og som nævnt senest den 25. januar 2010 kl

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere