BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR."

Transkript

1 NR. 5 Juni 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21

2 BRANDVÆSEN NR. 5 Juni ÅRGANG ISSN ISSN (elektronisk udgave) Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN august 2013 er 15. juli Indhold Leder: Det mener FKB Vigtigt med bred opbakning til national forebyggelse....side 3 Navne: Jens Larsen stopper i Odsherred...side 4 Preben Lisbjerg, Holstebro, død....side 4 Poul Laursen, Nyborg, har sparet sig selv væk... side 4 Beredskabsstyrelsen fejrer 75 år...side 6 FKB: Indkaldelse til generalforsamling...side 8 Årsmøde. Altid plads til en til.... side 9 Årsmøde. Husk tilmelding...side 9 Seniorer i grænselandet Af T.K. Jensen...side 10 Seniorer. Generalforsamling...side 10 Den robuste kommune: Lessons learned from England Af Søren Ipsen...side 11 Resilience...side brandfolk til Sønderborg....side 14 Superøvelse i Korsør: Meteorregn skabte kaos og katastrofe...side 16 Bavnen brænder...side indsatser plus forplejning...side 17 RESC...side 18 Stor KST havde styr på kommunikationen...side til øvelse....side 20 Ekstra oplevelse...side 20 Ros til SINE-arkitekturen...side 21 Brandvæsen i Nordfriesland: Hver landsby har sin brandstation...side brandværn....side 23 1,5 % er brandmænd... side 24 Sammenligning...side 25 Fælles vagtcentral...side 25 Aldersmæssig krise forude....side 26 Responstid: 10 minutter... side 26 Brandvæsen i Flensburg Førsteudrykning på mindst 10 mand...side 27 Ejerens problem....side 28 Brandkøretøjer...side 29 De fleste får brandsyn hvert 6. År side 29 Kommentar til stafet: Kræmmermarked med overnatning er kun salgsområde Af Jan B. Kristiansen...side 30 Forebyggelsesstafet: Tværfagligt forebyggende arbejde i Tønder Af Jacob Christiansen...side 31 Hvem sælger...side 34

3 Juni 2013 BRANDVÆSEN LEDER Det mener FKB: Vigtigt med bred opbakning til national forebyggelse Vi skal huske, at den bedste forebyggelse foregår tæt på borgerne Det forebyggende arbejde har traditionelt set ikke fyldt så meget som det afhjælpende, hverken økonomisk eller i forhold til medarbejderressourcer, men med drøftelserne om redningsberedskabet efter 2014 har vi nu mulighed for at bringe dette emne til torvs. Vi skal finde forebyggelsens DNA Vi skal styrke forebyggelsen og forståelsen for at forebygge. Arbejdet med en national forebyggelsesstrategi begynder snart, og det er afgørende, at alle med indsigt på området inddrages og samarbejder konstruktivt. Målet er en effektiv strategi, som vi alle efterfølgende skal arbejde med og udmønte helt ud i yderste led i kommunerne sammen med borgere, institutioner, boligselskaber, virksomheder osv. FKB forventer derfor, at alle de centrale myndigheder på området, Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen, bidrager til arbejdet og i en koordineret dialog med FKB og andre interessenter får beskrevet det forebyggende områdes særlige kendetegn, karakter og udfordringer. Det skal ske forud for formuleringen af selve strategien, således at den kommende nationale forebyggelsesstrategi udfærdiges på baggrund af et højt vidensog erfaringsgrundlag, herunder også med inddragelse af erfaringer fra andre (nordiske) lande. Forståelse giver medejerskab Alene på den måde vil vi kunne sikre, at strategien bliver af høj faglig værdi og kvalitet. Hvis dette opnås, vil strategien Et øget fokus på og øgede ressourcer til det forebyggende arbejdet efter vores bedste vurdering vil betyde et fald i de samlede samfundsøkonomiske omkostninger umiddelbart blive accepteret og opfattet som anvendelig og operationel. Med andre ord, hvis vi med al vores faglige indsigt kan konstatere, at strategien giver mening, er det jo evident, at den efterfølgende implementering lettes, og at accept i alle led nemmere tilvejebringes. Herudover er det jo også kendt, at inddragelse skaber medejerskab, så hvorfor ikke benytte dette simple kunstgreb og lade os komme i gang med arbejdet? Det betaler sig Men en ting er proces, ejerskab og implementering en anden er, hvorfor det overhovedet er vigtigt med en national forebyggelsesstrategi? Hvad er det, vi skal opnå ved sådan en ny strategi? Hvad er det overordnede formål? Uden at vi her skal foregribe arbejdet med at tilvejebringe et informeret grundlag for udarbejdelsen af strategien, kan vi godt afsløre, at et øget fokus på og øgede ressourcer til det forebyggende arbejdet efter vores bedste vurdering vil betyde et fald i de samlede samfundsøkonomiske omkostninger. Eksempelvis vil en øget forebyggende indsats over for institutioner betyde færre brande, ulykker, tilskadekomster mv., således at institutioner i videre udstrækning vil kunne varetage deres kerneopgaver. Færre hændelser vil give færre dage, hvor driften umulig- eller vanskeliggøres. Eksemplerne er mange, og kan formulereres for alle områder, hvor der iværksættes forbyggende indsatser. Forebyggelse i alle forvaltninger Det er ikke kun på beredskabsområdet, at vi med en øget forebyggende indsats vil kunne nedbringe antallet af hændelser. Der er et stort potentiale for udvikling af forebyggelsesarbejdet i de forskellige dele af de kommunale forvaltninger. Det kan være risikostyring, arbejdsmiljø, sundhed, trafiksikkerhed, klima, oversvømmelser osv., og ansvaret for forebyggelsesarbejdet på disse områder er jo netop forankret lokalt i kommunen. Alle kommunale brandvæsener bør erkende, at vi er en integreret del af den kommunale administration, og at vi indgår i det kommunale arbejde med forebyggelse på alle områder. Det er vigtigt, at vi (både chefer og ledere) formår at navigere og positionere os i denne organisation, således at vores viden om forebyggelse nyttiggøres bredt i den kommunale struktur. Og formålet med det hele? Ja, det er jo simpelt: Vi skal gøre det forebyggende arbejde så godt, at vi får færre utilsigtede hændelser (uanset område), og dermed nedbringer de samfundsøkonomiske omkostninger ved de utilsigtede hændelser. 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Juni 2013 Midt i alle besparelserne kan Jens Larsen glæde sig over, at han afleverer et moderne brandvæsen, hvor kun en enkelt tankvogn er ældre end fra Foto: John Olsen. Odsherred har sparet 3 mio. kr. Af Erik Weinreich To og et halvt års udrykninger er analyseret, og der kan ikke spares mere, siger Jens Larsen, der snart slutter som beredskabschef Når Jens Larsen efter planen stopper som beredskabschef i Odsherred ved udgangen af august, kan han aflevere et strømlinet beredskab, hvor alt har været endevendt for at finde besparelser. Siden kommunesammenlægningen er nettoudgiften faldet fra ni til seks mio. kr., og skal der spares mere, kan beredskabet ikke opretholdes. - Det har været en spændende tid, og jeg synes gennemgående, det er gået godt, selv om det har været belastende med de mange besparelser, indrømmer Jens Larsen og fortsætter: - Efter kommunesammenlægningen brugte vi utrolig meget tid på at beregne konsekvenser af spareforslag, og fx blev alle udrykninger i to og et halvt år analyseret. Det viste sig, at vi kunne spare lidt ved en differentieret udrykning, men i praksis sparede vi ikke noget. Tværtimod, fordi vi så skulle betale for vagter. Besparelse på cheflønnen - Politikerne måtte acceptere, at det ikke kunne lade sig gøre, og i stedet omnormerede man to stillinger, så beredskabschefen ikke længere er forvaltningschef, og så viceberedskabschefen blev inspektør. - Forinden var brandstationen i Vig lukket. Det gav en masse uro men skaffede 1,5 mio. kr. I dag holder vi udrykningstider på minutter fra stationen i Asnæs til Vig, og men undtagelse af nogle enkelte hjørner af kommunen, hvor vi bruger 20 minutter, opretholder vi et serviceniveau, så holdleder og syv mand er fremme inden for 15 minutter. - Bedre kan det ikke blive. Det tager trods alt 4-5 minutter, før vi er ude af garagen. - Nej, der kan ikke spares yderligere ved en ny og større sammenlægning af brandvæsner. Sagsmængden er stadig den samme, og man mister nok lokalkendskabet, som jeg synes er meget vigtigt, siger Jens Larsen. Brandbil og skrivebord Den 1. januar var det 25 år siden, at jobbet som brandinspektør i daværende Dragsholm Kommune blev ledigt. Syv år tidligere var unge Jens Larsen ansat som kommunens bygningsingeniør, og nu blev han brandinspektør ved siden af sammen med mange andre gøremål. Siden er funktionerne blevet mere krævende, og i dag går en meget stor del af tiden med brandsyn og med at give råd og vejledning til borgere og virksomheder. - Jeg mener, det kræver byggeteknisk baggrund at være beredskabschef. Derudover skal man både kunne styre en brandbil og et skrivebord. Jeg bruger nok to tredjedele af tiden ved skrivebordet, siger Jens Larsen. 4

5 Juni 2013 BRANDVÆSEN NAVNE Dødsfald Af Erik Weinreich Tidligere beredskabschef i Holstebro, Preben Lisbjerg, er død den 29. april. Gennem 40 år var Preben Lisbjerg aktiv i beredskabet i Holstebro, startende som brandmand og senere som inspektør ved først Civilforsvaret og derefter brandvæsnet. Fra 2000 til 2004 var han beredskabschef i Holstebro Kommune, der dengang havde indbyggere. Preben Lisbjerg havde overblik og en god forståelse for computernes muligheder, og da brandvæsnerne i 1990 erne fik lov til at tage nye opgaver ind, overtog hans beredskab som noget helt nyt dengang vedligeholdelsen af hjemmeplejens biler, han udarbejdede et program for nødkald, gik ind i service af ildslukkere og organiserede kommunens storskrald-ordning. Preben Lisbjerg var seniormedlem i FKB. Han blev 68 år. Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: Har sparet sig selv væk Beredskabschefen i Nyborg ville ikke tage ansvaret for flere besparelser Af Erik Weinreich Beredskabschef Poul Laursen, Nyborg, har sparet sig selv væk. Ikke med sin gode vilje, men han mente ikke, at et sparekrav på ca. 2 mio. kr. var forsvarligt i forhold til opgaverne og overholdelse af beredskabsloven. Poul Laursen, 48 år, er godt i gang med brandsyn og byggesager i Kerteminde. Foto: Robert Wengler. Redningsberedskabet i Nyborg har et budget på ca. 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. dækker Falcks kontrakt. Besparelsen skulle derfor alene findes på de sidste 4 mio. kr., der fortrinsvis går til lønninger. Det kunne Poul Laursen ikke anbefale, og han valgte derfor at opsige sin stilling til fordel for Kerteminde Kommune, hvor han pr. 1. maj er ansat som beredskabsinspektør. Poul Laursen er uddannet ingeniør, har en mastergrad i brandsikkerhed og har været beredskabschef i Nyborg i fem år. Her har han bl.a. arbejdet for en mere ligelig fordeling af Storebæltsberedskabet mellem Nyborg og Korsør. Netop Storebæltsbroen hører til de særlige udfordringer for redningsberedskabet i Nyborg. Dertil kommer virksomheden Nord A/S (det tidligere Kommunekemi). Indtil videre er viceberedskabschef Ulrik Degn konstitueret som beredskabschef i Nyborg. Stillingen som beredskabschef er endnu ikke opslået ledig. skadeservice i sandhedens øjeblik DØGNVAGT DB-82x50.indd :15:56 5

6 NAVNE BRANDVÆSEN Juni 2013 Dronning Margrethe og prinsesse Marie her sammen med bl.a. direktør Henning Thiesen og forsvarsminister Nick Hækkerup her noget af det tunge redningsudstyr til gennembrydning af beton. Omstillingsparathed er en styrke 75 år med civilbeskyttelse. Beredskabsstyrelsen fejret med kongelig deltagelse Af Erik Weinreich Itakt med forandringer i samfundet har Beredskabsstyrelsen ændret sig fra i 1938 at være et civilt luftværn i en tid med truende verdenskrig til i dag at være et bredt favnende, fredsmæssigt beredskab mod natur- og menneskeskabte katastrofer i både ind- og udland. 1. maj fejrede Beredskabsstyrelsen 75 års jubilæum, og såvel styrelsens direktør Henning Thiesen som forsvarsminister Nick Hækkerup fremhævede parathed til forandringer som en styrke. I dag er det krigsmæssige beredskab helt afskaffet og erstattet af et specialiseret beredskab, der kan sættes ind overalt. Samtidig er der fokus på forebyggelse, krisestyring og evnen til at kunne yde international bistand, sagde Henning Thiesen. Som eksempler på katastrofer, hvor Beredskabsstyrelsen tidligere under betegnelsen Civilforsvaret har deltaget, nævnte han stormfloden i Holland i januar 1953, oversvømmelser i Italien i 1960 erne og Sorø-togulykken i 1988, fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004, jordskælvet i Haiti 2010 og Fukushima-katastrofen Ressourcerne skal udnyttes Set med Forsvarsministeriets øjne har den største forandring for Beredskabsstyrelsen været overflytningen i 2004 fra Indenrigsministeriet til Forsvarsministeriet. I snart ti år har forsvarsministeren også været civilbeskyttelsesminister, og det har været en periode med et upåklageligt godt samarbejde, nævnte Nick Hækkerup. Han fremhævede vigtigheden af at styrke samarbejdet mellem forskellige myndigheder og aktører i samfundets samlede beredskab og at udnytte forsvarets og Hjemmeværnets ressourcer i beredskabet. Demo for kongelige Styrelsens jubilæum blev fejret i overværelse af Dronning Margrethe og prinsesse Marie, der har gennemgået en introduktionsuddannelse i Beredskabsstyrelsen og er tilknyttet Den Frivillige Indsatsstyrke ved BRS Herning. Efter talerne fik de kongelige og et par hundrede andre gæster en demonstration af lidt af Beredskabsstyrelsens ekspertise, bl.a. det kemiske beredskab. 6

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 FKB BRANDVÆSEN Juni 2013 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Indkaldelse til generalforsamling I henhold til 4 i Vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) indkaldes herved til ordinær generalforsamling fredag den 23. august 2013 kl i Aalborg Kultur- og Kongrescenter Generalforsamlingen er for Foreningens A-medlemmer og æresmedlemmer, ansat som beredskabschefer m.m. Seniormedlemmer og æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, jf. FKBs vedtægter, 4 stk. 8. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, jf. FKBs vedtægter, 4 stk. 8. Dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Formandens beretning. c. Regnskab for det foregående år (2012). c.1 FKBs regnskab. c.2 Regnskab for FKBs Legat. d. Budget for det kommende år (2014), herunder fastsættelse af kontingent. e. Valg af formand (for 2 år). Valget gælder også til bestyrelsen for FKBs Legat. Formanden er ikke på valg i år. f. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (for 2 år) Valget gælder også til bestyrelsen for FKBs Legat. På valg er Tommy Rise, Niels Christensen og Søren Ipsen. Bestyrelsen indstiller i samråd med kredsformandskabet genvalg af Tommy Rise, Niels Christensen og Søren Ipsen g. Valg af suppleant til FKBs bestyrelse (for 1 år). Bestyrelsen indstiller i samråd med kredsformandskabet valg af Flemming Nygaard- Jørgensen. h. Godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede statsautoriserede revisor eller registrerede revisor. Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm. i. Valg af 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Bang som kritisk revisor og Jørgen Pedersen som revisorsuppleant. j. Indkomne forslag. k. Fastlæggelse af tid og sted for de kommende 2 årsmøder og generalforsamlinger. l. Eventuelt. Evt. forslag, jf. punkt j, skal fremsendes til undertegnede senest 4 uger før generalforsamlingen. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 8

9 Juni 2013 BRANDVÆSEN fkb Husk: Tilmelding til årsmøde senest den 21. juni FKB holdt senest årsmøde i Aalborg i 2009, hvor store og små brandpunkter fyldte godt i udstillingshallen. Efter denne dato tillægges et gebyr for ekstra administration Af Erik Weinreich Altid plads til en til Flot opbakning til årsmødets brandpunkter Af Erik Weinreich Som tidligere år har FKB oplevet stor interesse for at udstille på årsmødets brandpunkter, der er en vigtig del af de faglige indslag. Det er ganske enkelt den bedste lejlighed for beredskabets leverandører til at møde det samlede redningsberedskab, lige som det er redningsberedskabets bedste lejlighed til at møde alle leverandører. Endnu er der ledige brandpunkter, og som altid vil arrangørerne søge at finde praktiske løsninger, hvis nye leverandører skulle melde sig efter, at sidste planlagte brandpunk er bestilt. Tilmelding til brandpunkter foregår via og spørgsmål kan rettes til viceberedskabschef i Aalborg. Jan Nedza på , Tilmelding til FKBs årsmøde foregår via FKBs hjemmeside og sidste frist for tilmelding er den 21. juni. Det gælder for såvel overnatning som årsmødets forskellige arrangementer. Ved tilmelding efter 21. juni tillægges et gebyr på kr. 250,- pr. tilmelding med max to personer. De senere år har der været en en stigende tendens til sen tilmelding, hvilket har kostet meget ekstra administration. Gebyret skal lokke alle til at tilmelde sig i god tid. 9

10 FKB BRANDVÆSEN Juni 2013 Vi mødtes i Frøslevlejren til en spændende rundvisning i de forskellige museer. Foto: Richard Damgaard. Senior generalforsamling onsdag den 21. august kl. 15 i Aalborg Kongres og Kulturcenter Seniorer i grænselandet Fin deltagelse og gode oplevelser ved seniorklubbens første arrangement. Vi blev næsten misundelige på frivillige brandmænd i Nibøl Af T.K. Jensen, formand for Klubben af Seniorer i FKB Fortid og nutid mødtes ved seniorklubben første arrangement, hvor 32 deltagere midt i april var på 2-dages studietur i grænseområdet. Første besøg var de forskellige museer i Frøslevlejren, hvorefter turen gik videre til Vagtcentral Leitstelle Nord, hvor projektmedarbejder Sebastian Annewanter meget fint gennemgik opbygning af det tyske brandberedskab, som er meget forskellig fra det danske. Bagefter fik vi forevist den meget moderne vagtcentral, der er fælles for politi og brandvæsen. Efterfølgende fortalte projektmedarbejder Peter Staunstrup om Interreg.112, der er et EU-projekt for beredskab uden grænser. Formålet er at opbygge gensidig assistance mellem brandvæsner på begge sider af grænsen, og der er bl.a. etableret SINE radioforbindelse, så man kan kommunikere med hinanden. Flot materiel til frivillige brandmænd Efter en hyggelig aften på Hotel Landhaus i Süderlügum, der var præget af kan du huske, fortsatte turen dagen efter til brandstationen i Nibøl, hvor lederen Uwe Mussack gennemgik et beredskab, alene baseret på 75 ulønnede, frivillige brandmænd til et slukningsområde på indbyggere. Den ret nye brandstation imponerede lige som materiellet, der svarede til tre slukningstog, alt med moderne udstyr. Godt, at vi ikke længere er tjenestegørende, så ville en lille misundelse nok kunne have ramt os. Tak til FKB for økonomisk tilskud, som gjorde turen mulig. Klubbens næste arrangement forventes at blive en endagstur i efteråret. Link: Beredskab uden grænser: Dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Klubbens beretning. c. Regnskab for 2012 (kalenderår) d. Budget for 2013 (kalenderår), herunder fastsættelse af evt. kontigent e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: T.K. Jensen, kreds 2, og Leif Jensen, kreds 4. Bestyrelsen indstiller til genvalg af begge. f. Indkomne forslag. g. Eventuelt. Evt. forslag i henhold til punkt f. skal fremsendes til undertegnede senest 4 uger før generalforsamlingen. T.K. Jensen formand for Seniorklubben Generalforsamlingen er for FKBs Seniormedlemmer samt ikke tjenestegørende Æresmedlemmer. Succes for seniorklub Med næsten 80 medlemmer er den kun et år gamle seniorklub under FKB en rigtig succes. Klubben er for tidligere A-medlemmer, og ud over faglige udflugter og lignende samvær tilbyder klubben også at stå til rådighed for FKBs bestyrelse med forskelige arbejdsopgaver. 10

11 Juni 2013 BRANDVÆSEN Den robuste kommune London Fire Brigade er en vigtig brik i et robust London, hvor der arbejdes hårdt på at udpege risici. Lessons learned from England Oversvømmelser og nedbrud i kommunikationen opfattes som de største trusler mod det robuste samfund. Øvelser i samarbejde er vigtigere en planlægning Af Søren Ipsen, beredskabschef i Kolding, medlem af styregruppen for Den Robuste Kommune Projektet Den Robuste Kommune gennemførte i midten af april en studietur til London med deltagelse af 15 repræsentanter fra Falck, Beredskabsstyrelsen, Malmø Kommune, danske brandvæsner og projektets styregruppe. Studieturen havde til formål at afdække britiske initiativer hen imod et robust samfund, som jo er Den Robuste Kommunes omdrejningspunkt. Et robust London På Londons City Hall blev rejsegruppen modtaget af embedsmænd fra London Resilience Team, der består af repræsentanter fra bystyret og andre lokale, beredskabsansvarlige myndigheder. London Resilience Team har bl.a. ansvaret for at foretage risikoanalyser for London med udgangspunkt i den nationale risikovurdering. Overraskende nok scorer oversvømmelse og nedbrud i kommunikationsinfrastrukturen højest i risikomatricen, hvor den ene akse udgøres af hændelsestypens sandsynlighed og den anden akse af hændelsens konsekvens. Kun hændelser, der forventes at kunne indtræffe inden for en femårig Resilience I takt med at lokale og nationale beredskaber mere og mere skal være forberedt på ukendte frem for kendte risici, er ordet robusthed vundet frem. Det hedder på engelsk resilience. 11

12 Den robuste kommune BRANDVÆSEN Juni 2013 periode, tages i betragtning. Mere langsigtede udfordringer, fx klimabestemte trusler, varetages ikke af London Resilience Team men af en anden enhed i bystyret. Samarbejde vejer tungt Hvor beredskabstankegangen for 10 år siden var centreret om planlægning og planer, fokuserer myndigheder i dag i højere grad på kapacitetsopbygning og -vedligeholdelse bl.a. ved hjælp af uddannelse og øvelser. Kapacitetsopbygning i London handler eksempelvis om, at de flere end 170 forskellige beredskabsaktører kan samarbejde og koordinere. Overraskende nok scorer oversvømmelse og nedbrud i kommunikationsinfrastrukturen højest i risikomatricen, hvor den ene akse udgøres af hændelsestypens sandsynlighed og den anden akse af hændelsens konsekvens Desuden er det afgørende for en resilient by, at der er en kobling og en stringent sammenhæng mellem Hvordan kan samfundet fortsætte, når katastrofen indtræffer? Fortsat drift for dummies kan give lidt af svaret. risikoanalyser og den beredskabsmæssige kapacitet. Lokale og nationale risici hører sammen Et eksempel på denne beredskabstankegang kan siges at være involvering af frivillige og virksomheder i et sammenhængende beredskab. Under OL i 2012 gjorde bystyret i høj grad brug af borgere og frivillige fra relevante virksomheder til løsning af kommunikationsopgaver - lige fra information om transportsituationen på gadeplan til udveksling af oplysninger mellem myndighederne og virksomhederne. London Resilience Team er et ud af 43 såkaldte local resilience forums i England. Disse fora er lovbestemte og skal som minimum mødes to gange om året. Deres fornemste opgave er at omsætte de nationalt fastsatte risici til lokalt relevante risici. Udpegning af risici De nationale risici udpeges en gang årligt med Civil Contingencies Secretariat som tovholder. Det er en stabsfunktion, centralt placeret i Statsministeriet. Umiddelbart virker en årlig revision overvældende, men embedsmændene forklarer takten med, at den tilbagevendende proces sikrer de medvirkende parter en løbende læring og dygtiggørelse. På baggrund af de udpegede risici vurderer myndighederne konsekvenserne ved hændelser, der har deres udspring i de nationale risici. Næste Brand og rednings fornemste opgave er at beskytte lokalsamfundet. 12

13 Juni 2013 BRANDVÆSEN Den robuste kommune Vi kan lære af andre. Danmark behøver ikke at opfinde Den robuste Kommune fra bunden af. Andre lande er i gang med præcis samme udfordring, hvilket den danske delegation forvissede sig om i London. skridt i processen er opbygningen af den kapacitet, der er nødvendig for at kunne håndtere disse hændelser. Også de statslige myndigheder ser private virksomheder og civilsamfundet, herunder den enkelte borger, som vigtige brikker i et sammenhængende beredskab. Af samme årsag har Civil Contingencies Secretariat været med til at udgive Business Continuity For Dummies (Fortsat drift for Dummies) i den velkendte serie af vejledninger. De nationale myndigheder indrømmer dog, at det er vanskeligt at få græsrodsbevægelser og lokalsamfund i tale om Robustheden begynder allerede hos børnene, der kan følge figurerne Molly og Ben gennem farlige situationer. de vigtige emner. Derfor satser myndighederne i fremtiden på at involvere eksisterende lokale netværk, for eksempel spejderledere. Praksis på lokalt/regionalt niveau Studieturen bød også på et besøg ved Essex County Fire & Rescue Service, som er ét af 55 brandvæsner i England og Wales. Her har filosofien igennem flere år været at øge civilsamfundets bevidsthed om lokale risici og korrekt håndtering af kriser gennem undervisning af skolebørn. Grundtanken er, at børnene opfostres til at være risikobevidste samfundsborgere, og at børnene snakker med forældrene om hverdagens farer. Der er ingen tvivl om, at studieturens deltagere har fået udvidet netværket og har fået inspiration med hjem i bagagen Molly og Ben Myndighedernes værktøjer har udviklet sig over årene fra udleverede cd-rom, børnebøger, kalendere til interaktive spil på nettet under kampagnen What if..? Figurerne Molly og Ben, som udgør den røde tråd i kampagnen, oplever farlige situationer under strandturen og giver gode råd om bl.a. sikker adfærd med luftmadrasser til vands og om tidevandet. Desuden udsættes Molly og Ben for strømsvigt, snestorm og oversvømmelse for derigennem at italesætte hverdagens farer i skoleundervisningen. Der er ingen tvivl om, at studieturens deltagere har fået udvidet netværket og har fået inspiration med hjem i bagagen, så indsatsen for at skabe robuste kommuner i Danmark kan fortsætte. 13

14 Internationale Feuerwehr Sternfahrt Organisation BRANDVÆSEN Juni 2013 En lang kortege af veteranbrandbiler vil om fire år pynte i landskabet omkring Sønderborg, når den Internationale Feuerwehr Sternfahrt Organisation holder sit 22. stævne. Billedet her er fra stævnet i Østrig i år brandfolk til Sønderborg I 2017 mødes frivillige brandfolk i Danmark til internationalt stævne med både sport, fest og faglighed Af Erik Weinreich Det er både fagligt og festligt, siger John Jannsen, Rødekro, om Sternfahrt, hvor frivillige brandfolk fra hele Europa, ja også fra USA, hvert andet år sætter hinanden stævne for at skabe sociale og faglige netværk, udveksle erfaringer og dyste i kendte brandmands-discipliner. Årets stævne fandt sted i Østrig, om to år holdes det i Schweiz, og i maj 2017 vil Danmark for anden gang være vært, denne gang i Sønderborg. I 1997 blev stævnet holdt i Ebeltoft. De faglige indslag kan fx være foredrag som i år, hvor danske deltagere fortalte om indsatserne ved dobbeltdækker busulykken i København i 2001 De faglige indslag kan fx være foredrag som i år, hvor danske deltagere fortalte om indsatserne ved dobbeltdækker busulykken i København i 2001 og Seest-ulykken i 2004 og Seest-ulykken i 2004, begge dele set i forhold til den danske struktur for redningsberedskabet, fortæller John Jannsen, Rødekro, der er formand for den danske Sternfahrt-komité. Blandt de fornøjelige indslag fremhæver han traditionen med et langt optog af gamle brandbiler fra mange lande. I år deltog 150 oldtimere og 50 nyere brandkøretøjer i optoget, der efter en længere tur i lokalområdet slutter i værtsbyen. Den danske komité har allerede sat to mand på opgaven med at koordinere denne opgave. Link: Internationale Feuerwehr Sternfahrt Organisation 14

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet NR. 6 August 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samarbejde Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet Side 10-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 6 August 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver BRANDVÆSEN NR. 6 August 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET marts 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 Red farmor BrandBevægelsens kampagne for flere røgalarmer til de ældre er nu gennemført en eller flere gange i 41 af landets kommuner Af Peter Hofman-Bang,

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud NR. 1 Februar 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Kæmpefuser En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud (Foto: Hans Jørgen Pedersen) Side 18-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012.

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012. NR. 10 December 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Side 4-27 BRANDVÆSEN NR. 10 December 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere