BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR."

Transkript

1 NR. 5 Juni 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21

2 BRANDVÆSEN NR. 5 Juni ÅRGANG ISSN ISSN (elektronisk udgave) Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN august 2013 er 15. juli Indhold Leder: Det mener FKB Vigtigt med bred opbakning til national forebyggelse....side 3 Navne: Jens Larsen stopper i Odsherred...side 4 Preben Lisbjerg, Holstebro, død....side 4 Poul Laursen, Nyborg, har sparet sig selv væk... side 4 Beredskabsstyrelsen fejrer 75 år...side 6 FKB: Indkaldelse til generalforsamling...side 8 Årsmøde. Altid plads til en til.... side 9 Årsmøde. Husk tilmelding...side 9 Seniorer i grænselandet Af T.K. Jensen...side 10 Seniorer. Generalforsamling...side 10 Den robuste kommune: Lessons learned from England Af Søren Ipsen...side 11 Resilience...side brandfolk til Sønderborg....side 14 Superøvelse i Korsør: Meteorregn skabte kaos og katastrofe...side 16 Bavnen brænder...side indsatser plus forplejning...side 17 RESC...side 18 Stor KST havde styr på kommunikationen...side til øvelse....side 20 Ekstra oplevelse...side 20 Ros til SINE-arkitekturen...side 21 Brandvæsen i Nordfriesland: Hver landsby har sin brandstation...side brandværn....side 23 1,5 % er brandmænd... side 24 Sammenligning...side 25 Fælles vagtcentral...side 25 Aldersmæssig krise forude....side 26 Responstid: 10 minutter... side 26 Brandvæsen i Flensburg Førsteudrykning på mindst 10 mand...side 27 Ejerens problem....side 28 Brandkøretøjer...side 29 De fleste får brandsyn hvert 6. År side 29 Kommentar til stafet: Kræmmermarked med overnatning er kun salgsområde Af Jan B. Kristiansen...side 30 Forebyggelsesstafet: Tværfagligt forebyggende arbejde i Tønder Af Jacob Christiansen...side 31 Hvem sælger...side 34

3 Juni 2013 BRANDVÆSEN LEDER Det mener FKB: Vigtigt med bred opbakning til national forebyggelse Vi skal huske, at den bedste forebyggelse foregår tæt på borgerne Det forebyggende arbejde har traditionelt set ikke fyldt så meget som det afhjælpende, hverken økonomisk eller i forhold til medarbejderressourcer, men med drøftelserne om redningsberedskabet efter 2014 har vi nu mulighed for at bringe dette emne til torvs. Vi skal finde forebyggelsens DNA Vi skal styrke forebyggelsen og forståelsen for at forebygge. Arbejdet med en national forebyggelsesstrategi begynder snart, og det er afgørende, at alle med indsigt på området inddrages og samarbejder konstruktivt. Målet er en effektiv strategi, som vi alle efterfølgende skal arbejde med og udmønte helt ud i yderste led i kommunerne sammen med borgere, institutioner, boligselskaber, virksomheder osv. FKB forventer derfor, at alle de centrale myndigheder på området, Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen, bidrager til arbejdet og i en koordineret dialog med FKB og andre interessenter får beskrevet det forebyggende områdes særlige kendetegn, karakter og udfordringer. Det skal ske forud for formuleringen af selve strategien, således at den kommende nationale forebyggelsesstrategi udfærdiges på baggrund af et højt vidensog erfaringsgrundlag, herunder også med inddragelse af erfaringer fra andre (nordiske) lande. Forståelse giver medejerskab Alene på den måde vil vi kunne sikre, at strategien bliver af høj faglig værdi og kvalitet. Hvis dette opnås, vil strategien Et øget fokus på og øgede ressourcer til det forebyggende arbejdet efter vores bedste vurdering vil betyde et fald i de samlede samfundsøkonomiske omkostninger umiddelbart blive accepteret og opfattet som anvendelig og operationel. Med andre ord, hvis vi med al vores faglige indsigt kan konstatere, at strategien giver mening, er det jo evident, at den efterfølgende implementering lettes, og at accept i alle led nemmere tilvejebringes. Herudover er det jo også kendt, at inddragelse skaber medejerskab, så hvorfor ikke benytte dette simple kunstgreb og lade os komme i gang med arbejdet? Det betaler sig Men en ting er proces, ejerskab og implementering en anden er, hvorfor det overhovedet er vigtigt med en national forebyggelsesstrategi? Hvad er det, vi skal opnå ved sådan en ny strategi? Hvad er det overordnede formål? Uden at vi her skal foregribe arbejdet med at tilvejebringe et informeret grundlag for udarbejdelsen af strategien, kan vi godt afsløre, at et øget fokus på og øgede ressourcer til det forebyggende arbejdet efter vores bedste vurdering vil betyde et fald i de samlede samfundsøkonomiske omkostninger. Eksempelvis vil en øget forebyggende indsats over for institutioner betyde færre brande, ulykker, tilskadekomster mv., således at institutioner i videre udstrækning vil kunne varetage deres kerneopgaver. Færre hændelser vil give færre dage, hvor driften umulig- eller vanskeliggøres. Eksemplerne er mange, og kan formulereres for alle områder, hvor der iværksættes forbyggende indsatser. Forebyggelse i alle forvaltninger Det er ikke kun på beredskabsområdet, at vi med en øget forebyggende indsats vil kunne nedbringe antallet af hændelser. Der er et stort potentiale for udvikling af forebyggelsesarbejdet i de forskellige dele af de kommunale forvaltninger. Det kan være risikostyring, arbejdsmiljø, sundhed, trafiksikkerhed, klima, oversvømmelser osv., og ansvaret for forebyggelsesarbejdet på disse områder er jo netop forankret lokalt i kommunen. Alle kommunale brandvæsener bør erkende, at vi er en integreret del af den kommunale administration, og at vi indgår i det kommunale arbejde med forebyggelse på alle områder. Det er vigtigt, at vi (både chefer og ledere) formår at navigere og positionere os i denne organisation, således at vores viden om forebyggelse nyttiggøres bredt i den kommunale struktur. Og formålet med det hele? Ja, det er jo simpelt: Vi skal gøre det forebyggende arbejde så godt, at vi får færre utilsigtede hændelser (uanset område), og dermed nedbringer de samfundsøkonomiske omkostninger ved de utilsigtede hændelser. 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Juni 2013 Midt i alle besparelserne kan Jens Larsen glæde sig over, at han afleverer et moderne brandvæsen, hvor kun en enkelt tankvogn er ældre end fra Foto: John Olsen. Odsherred har sparet 3 mio. kr. Af Erik Weinreich To og et halvt års udrykninger er analyseret, og der kan ikke spares mere, siger Jens Larsen, der snart slutter som beredskabschef Når Jens Larsen efter planen stopper som beredskabschef i Odsherred ved udgangen af august, kan han aflevere et strømlinet beredskab, hvor alt har været endevendt for at finde besparelser. Siden kommunesammenlægningen er nettoudgiften faldet fra ni til seks mio. kr., og skal der spares mere, kan beredskabet ikke opretholdes. - Det har været en spændende tid, og jeg synes gennemgående, det er gået godt, selv om det har været belastende med de mange besparelser, indrømmer Jens Larsen og fortsætter: - Efter kommunesammenlægningen brugte vi utrolig meget tid på at beregne konsekvenser af spareforslag, og fx blev alle udrykninger i to og et halvt år analyseret. Det viste sig, at vi kunne spare lidt ved en differentieret udrykning, men i praksis sparede vi ikke noget. Tværtimod, fordi vi så skulle betale for vagter. Besparelse på cheflønnen - Politikerne måtte acceptere, at det ikke kunne lade sig gøre, og i stedet omnormerede man to stillinger, så beredskabschefen ikke længere er forvaltningschef, og så viceberedskabschefen blev inspektør. - Forinden var brandstationen i Vig lukket. Det gav en masse uro men skaffede 1,5 mio. kr. I dag holder vi udrykningstider på minutter fra stationen i Asnæs til Vig, og men undtagelse af nogle enkelte hjørner af kommunen, hvor vi bruger 20 minutter, opretholder vi et serviceniveau, så holdleder og syv mand er fremme inden for 15 minutter. - Bedre kan det ikke blive. Det tager trods alt 4-5 minutter, før vi er ude af garagen. - Nej, der kan ikke spares yderligere ved en ny og større sammenlægning af brandvæsner. Sagsmængden er stadig den samme, og man mister nok lokalkendskabet, som jeg synes er meget vigtigt, siger Jens Larsen. Brandbil og skrivebord Den 1. januar var det 25 år siden, at jobbet som brandinspektør i daværende Dragsholm Kommune blev ledigt. Syv år tidligere var unge Jens Larsen ansat som kommunens bygningsingeniør, og nu blev han brandinspektør ved siden af sammen med mange andre gøremål. Siden er funktionerne blevet mere krævende, og i dag går en meget stor del af tiden med brandsyn og med at give råd og vejledning til borgere og virksomheder. - Jeg mener, det kræver byggeteknisk baggrund at være beredskabschef. Derudover skal man både kunne styre en brandbil og et skrivebord. Jeg bruger nok to tredjedele af tiden ved skrivebordet, siger Jens Larsen. 4

5 Juni 2013 BRANDVÆSEN NAVNE Dødsfald Af Erik Weinreich Tidligere beredskabschef i Holstebro, Preben Lisbjerg, er død den 29. april. Gennem 40 år var Preben Lisbjerg aktiv i beredskabet i Holstebro, startende som brandmand og senere som inspektør ved først Civilforsvaret og derefter brandvæsnet. Fra 2000 til 2004 var han beredskabschef i Holstebro Kommune, der dengang havde indbyggere. Preben Lisbjerg havde overblik og en god forståelse for computernes muligheder, og da brandvæsnerne i 1990 erne fik lov til at tage nye opgaver ind, overtog hans beredskab som noget helt nyt dengang vedligeholdelsen af hjemmeplejens biler, han udarbejdede et program for nødkald, gik ind i service af ildslukkere og organiserede kommunens storskrald-ordning. Preben Lisbjerg var seniormedlem i FKB. Han blev 68 år. Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: Har sparet sig selv væk Beredskabschefen i Nyborg ville ikke tage ansvaret for flere besparelser Af Erik Weinreich Beredskabschef Poul Laursen, Nyborg, har sparet sig selv væk. Ikke med sin gode vilje, men han mente ikke, at et sparekrav på ca. 2 mio. kr. var forsvarligt i forhold til opgaverne og overholdelse af beredskabsloven. Poul Laursen, 48 år, er godt i gang med brandsyn og byggesager i Kerteminde. Foto: Robert Wengler. Redningsberedskabet i Nyborg har et budget på ca. 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. dækker Falcks kontrakt. Besparelsen skulle derfor alene findes på de sidste 4 mio. kr., der fortrinsvis går til lønninger. Det kunne Poul Laursen ikke anbefale, og han valgte derfor at opsige sin stilling til fordel for Kerteminde Kommune, hvor han pr. 1. maj er ansat som beredskabsinspektør. Poul Laursen er uddannet ingeniør, har en mastergrad i brandsikkerhed og har været beredskabschef i Nyborg i fem år. Her har han bl.a. arbejdet for en mere ligelig fordeling af Storebæltsberedskabet mellem Nyborg og Korsør. Netop Storebæltsbroen hører til de særlige udfordringer for redningsberedskabet i Nyborg. Dertil kommer virksomheden Nord A/S (det tidligere Kommunekemi). Indtil videre er viceberedskabschef Ulrik Degn konstitueret som beredskabschef i Nyborg. Stillingen som beredskabschef er endnu ikke opslået ledig. skadeservice i sandhedens øjeblik DØGNVAGT DB-82x50.indd :15:56 5

6 NAVNE BRANDVÆSEN Juni 2013 Dronning Margrethe og prinsesse Marie her sammen med bl.a. direktør Henning Thiesen og forsvarsminister Nick Hækkerup her noget af det tunge redningsudstyr til gennembrydning af beton. Omstillingsparathed er en styrke 75 år med civilbeskyttelse. Beredskabsstyrelsen fejret med kongelig deltagelse Af Erik Weinreich Itakt med forandringer i samfundet har Beredskabsstyrelsen ændret sig fra i 1938 at være et civilt luftværn i en tid med truende verdenskrig til i dag at være et bredt favnende, fredsmæssigt beredskab mod natur- og menneskeskabte katastrofer i både ind- og udland. 1. maj fejrede Beredskabsstyrelsen 75 års jubilæum, og såvel styrelsens direktør Henning Thiesen som forsvarsminister Nick Hækkerup fremhævede parathed til forandringer som en styrke. I dag er det krigsmæssige beredskab helt afskaffet og erstattet af et specialiseret beredskab, der kan sættes ind overalt. Samtidig er der fokus på forebyggelse, krisestyring og evnen til at kunne yde international bistand, sagde Henning Thiesen. Som eksempler på katastrofer, hvor Beredskabsstyrelsen tidligere under betegnelsen Civilforsvaret har deltaget, nævnte han stormfloden i Holland i januar 1953, oversvømmelser i Italien i 1960 erne og Sorø-togulykken i 1988, fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004, jordskælvet i Haiti 2010 og Fukushima-katastrofen Ressourcerne skal udnyttes Set med Forsvarsministeriets øjne har den største forandring for Beredskabsstyrelsen været overflytningen i 2004 fra Indenrigsministeriet til Forsvarsministeriet. I snart ti år har forsvarsministeren også været civilbeskyttelsesminister, og det har været en periode med et upåklageligt godt samarbejde, nævnte Nick Hækkerup. Han fremhævede vigtigheden af at styrke samarbejdet mellem forskellige myndigheder og aktører i samfundets samlede beredskab og at udnytte forsvarets og Hjemmeværnets ressourcer i beredskabet. Demo for kongelige Styrelsens jubilæum blev fejret i overværelse af Dronning Margrethe og prinsesse Marie, der har gennemgået en introduktionsuddannelse i Beredskabsstyrelsen og er tilknyttet Den Frivillige Indsatsstyrke ved BRS Herning. Efter talerne fik de kongelige og et par hundrede andre gæster en demonstration af lidt af Beredskabsstyrelsens ekspertise, bl.a. det kemiske beredskab. 6

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 FKB BRANDVÆSEN Juni 2013 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Indkaldelse til generalforsamling I henhold til 4 i Vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) indkaldes herved til ordinær generalforsamling fredag den 23. august 2013 kl i Aalborg Kultur- og Kongrescenter Generalforsamlingen er for Foreningens A-medlemmer og æresmedlemmer, ansat som beredskabschefer m.m. Seniormedlemmer og æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, jf. FKBs vedtægter, 4 stk. 8. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, jf. FKBs vedtægter, 4 stk. 8. Dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Formandens beretning. c. Regnskab for det foregående år (2012). c.1 FKBs regnskab. c.2 Regnskab for FKBs Legat. d. Budget for det kommende år (2014), herunder fastsættelse af kontingent. e. Valg af formand (for 2 år). Valget gælder også til bestyrelsen for FKBs Legat. Formanden er ikke på valg i år. f. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (for 2 år) Valget gælder også til bestyrelsen for FKBs Legat. På valg er Tommy Rise, Niels Christensen og Søren Ipsen. Bestyrelsen indstiller i samråd med kredsformandskabet genvalg af Tommy Rise, Niels Christensen og Søren Ipsen g. Valg af suppleant til FKBs bestyrelse (for 1 år). Bestyrelsen indstiller i samråd med kredsformandskabet valg af Flemming Nygaard- Jørgensen. h. Godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede statsautoriserede revisor eller registrerede revisor. Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm. i. Valg af 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Bang som kritisk revisor og Jørgen Pedersen som revisorsuppleant. j. Indkomne forslag. k. Fastlæggelse af tid og sted for de kommende 2 årsmøder og generalforsamlinger. l. Eventuelt. Evt. forslag, jf. punkt j, skal fremsendes til undertegnede senest 4 uger før generalforsamlingen. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 8

9 Juni 2013 BRANDVÆSEN fkb Husk: Tilmelding til årsmøde senest den 21. juni FKB holdt senest årsmøde i Aalborg i 2009, hvor store og små brandpunkter fyldte godt i udstillingshallen. Efter denne dato tillægges et gebyr for ekstra administration Af Erik Weinreich Altid plads til en til Flot opbakning til årsmødets brandpunkter Af Erik Weinreich Som tidligere år har FKB oplevet stor interesse for at udstille på årsmødets brandpunkter, der er en vigtig del af de faglige indslag. Det er ganske enkelt den bedste lejlighed for beredskabets leverandører til at møde det samlede redningsberedskab, lige som det er redningsberedskabets bedste lejlighed til at møde alle leverandører. Endnu er der ledige brandpunkter, og som altid vil arrangørerne søge at finde praktiske løsninger, hvis nye leverandører skulle melde sig efter, at sidste planlagte brandpunk er bestilt. Tilmelding til brandpunkter foregår via og spørgsmål kan rettes til viceberedskabschef i Aalborg. Jan Nedza på , Tilmelding til FKBs årsmøde foregår via FKBs hjemmeside og sidste frist for tilmelding er den 21. juni. Det gælder for såvel overnatning som årsmødets forskellige arrangementer. Ved tilmelding efter 21. juni tillægges et gebyr på kr. 250,- pr. tilmelding med max to personer. De senere år har der været en en stigende tendens til sen tilmelding, hvilket har kostet meget ekstra administration. Gebyret skal lokke alle til at tilmelde sig i god tid. 9

10 FKB BRANDVÆSEN Juni 2013 Vi mødtes i Frøslevlejren til en spændende rundvisning i de forskellige museer. Foto: Richard Damgaard. Senior generalforsamling onsdag den 21. august kl. 15 i Aalborg Kongres og Kulturcenter Seniorer i grænselandet Fin deltagelse og gode oplevelser ved seniorklubbens første arrangement. Vi blev næsten misundelige på frivillige brandmænd i Nibøl Af T.K. Jensen, formand for Klubben af Seniorer i FKB Fortid og nutid mødtes ved seniorklubben første arrangement, hvor 32 deltagere midt i april var på 2-dages studietur i grænseområdet. Første besøg var de forskellige museer i Frøslevlejren, hvorefter turen gik videre til Vagtcentral Leitstelle Nord, hvor projektmedarbejder Sebastian Annewanter meget fint gennemgik opbygning af det tyske brandberedskab, som er meget forskellig fra det danske. Bagefter fik vi forevist den meget moderne vagtcentral, der er fælles for politi og brandvæsen. Efterfølgende fortalte projektmedarbejder Peter Staunstrup om Interreg.112, der er et EU-projekt for beredskab uden grænser. Formålet er at opbygge gensidig assistance mellem brandvæsner på begge sider af grænsen, og der er bl.a. etableret SINE radioforbindelse, så man kan kommunikere med hinanden. Flot materiel til frivillige brandmænd Efter en hyggelig aften på Hotel Landhaus i Süderlügum, der var præget af kan du huske, fortsatte turen dagen efter til brandstationen i Nibøl, hvor lederen Uwe Mussack gennemgik et beredskab, alene baseret på 75 ulønnede, frivillige brandmænd til et slukningsområde på indbyggere. Den ret nye brandstation imponerede lige som materiellet, der svarede til tre slukningstog, alt med moderne udstyr. Godt, at vi ikke længere er tjenestegørende, så ville en lille misundelse nok kunne have ramt os. Tak til FKB for økonomisk tilskud, som gjorde turen mulig. Klubbens næste arrangement forventes at blive en endagstur i efteråret. Link: Beredskab uden grænser: Dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Klubbens beretning. c. Regnskab for 2012 (kalenderår) d. Budget for 2013 (kalenderår), herunder fastsættelse af evt. kontigent e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: T.K. Jensen, kreds 2, og Leif Jensen, kreds 4. Bestyrelsen indstiller til genvalg af begge. f. Indkomne forslag. g. Eventuelt. Evt. forslag i henhold til punkt f. skal fremsendes til undertegnede senest 4 uger før generalforsamlingen. T.K. Jensen formand for Seniorklubben Generalforsamlingen er for FKBs Seniormedlemmer samt ikke tjenestegørende Æresmedlemmer. Succes for seniorklub Med næsten 80 medlemmer er den kun et år gamle seniorklub under FKB en rigtig succes. Klubben er for tidligere A-medlemmer, og ud over faglige udflugter og lignende samvær tilbyder klubben også at stå til rådighed for FKBs bestyrelse med forskelige arbejdsopgaver. 10

11 Juni 2013 BRANDVÆSEN Den robuste kommune London Fire Brigade er en vigtig brik i et robust London, hvor der arbejdes hårdt på at udpege risici. Lessons learned from England Oversvømmelser og nedbrud i kommunikationen opfattes som de største trusler mod det robuste samfund. Øvelser i samarbejde er vigtigere en planlægning Af Søren Ipsen, beredskabschef i Kolding, medlem af styregruppen for Den Robuste Kommune Projektet Den Robuste Kommune gennemførte i midten af april en studietur til London med deltagelse af 15 repræsentanter fra Falck, Beredskabsstyrelsen, Malmø Kommune, danske brandvæsner og projektets styregruppe. Studieturen havde til formål at afdække britiske initiativer hen imod et robust samfund, som jo er Den Robuste Kommunes omdrejningspunkt. Et robust London På Londons City Hall blev rejsegruppen modtaget af embedsmænd fra London Resilience Team, der består af repræsentanter fra bystyret og andre lokale, beredskabsansvarlige myndigheder. London Resilience Team har bl.a. ansvaret for at foretage risikoanalyser for London med udgangspunkt i den nationale risikovurdering. Overraskende nok scorer oversvømmelse og nedbrud i kommunikationsinfrastrukturen højest i risikomatricen, hvor den ene akse udgøres af hændelsestypens sandsynlighed og den anden akse af hændelsens konsekvens. Kun hændelser, der forventes at kunne indtræffe inden for en femårig Resilience I takt med at lokale og nationale beredskaber mere og mere skal være forberedt på ukendte frem for kendte risici, er ordet robusthed vundet frem. Det hedder på engelsk resilience. 11

12 Den robuste kommune BRANDVÆSEN Juni 2013 periode, tages i betragtning. Mere langsigtede udfordringer, fx klimabestemte trusler, varetages ikke af London Resilience Team men af en anden enhed i bystyret. Samarbejde vejer tungt Hvor beredskabstankegangen for 10 år siden var centreret om planlægning og planer, fokuserer myndigheder i dag i højere grad på kapacitetsopbygning og -vedligeholdelse bl.a. ved hjælp af uddannelse og øvelser. Kapacitetsopbygning i London handler eksempelvis om, at de flere end 170 forskellige beredskabsaktører kan samarbejde og koordinere. Overraskende nok scorer oversvømmelse og nedbrud i kommunikationsinfrastrukturen højest i risikomatricen, hvor den ene akse udgøres af hændelsestypens sandsynlighed og den anden akse af hændelsens konsekvens Desuden er det afgørende for en resilient by, at der er en kobling og en stringent sammenhæng mellem Hvordan kan samfundet fortsætte, når katastrofen indtræffer? Fortsat drift for dummies kan give lidt af svaret. risikoanalyser og den beredskabsmæssige kapacitet. Lokale og nationale risici hører sammen Et eksempel på denne beredskabstankegang kan siges at være involvering af frivillige og virksomheder i et sammenhængende beredskab. Under OL i 2012 gjorde bystyret i høj grad brug af borgere og frivillige fra relevante virksomheder til løsning af kommunikationsopgaver - lige fra information om transportsituationen på gadeplan til udveksling af oplysninger mellem myndighederne og virksomhederne. London Resilience Team er et ud af 43 såkaldte local resilience forums i England. Disse fora er lovbestemte og skal som minimum mødes to gange om året. Deres fornemste opgave er at omsætte de nationalt fastsatte risici til lokalt relevante risici. Udpegning af risici De nationale risici udpeges en gang årligt med Civil Contingencies Secretariat som tovholder. Det er en stabsfunktion, centralt placeret i Statsministeriet. Umiddelbart virker en årlig revision overvældende, men embedsmændene forklarer takten med, at den tilbagevendende proces sikrer de medvirkende parter en løbende læring og dygtiggørelse. På baggrund af de udpegede risici vurderer myndighederne konsekvenserne ved hændelser, der har deres udspring i de nationale risici. Næste Brand og rednings fornemste opgave er at beskytte lokalsamfundet. 12

13 Juni 2013 BRANDVÆSEN Den robuste kommune Vi kan lære af andre. Danmark behøver ikke at opfinde Den robuste Kommune fra bunden af. Andre lande er i gang med præcis samme udfordring, hvilket den danske delegation forvissede sig om i London. skridt i processen er opbygningen af den kapacitet, der er nødvendig for at kunne håndtere disse hændelser. Også de statslige myndigheder ser private virksomheder og civilsamfundet, herunder den enkelte borger, som vigtige brikker i et sammenhængende beredskab. Af samme årsag har Civil Contingencies Secretariat været med til at udgive Business Continuity For Dummies (Fortsat drift for Dummies) i den velkendte serie af vejledninger. De nationale myndigheder indrømmer dog, at det er vanskeligt at få græsrodsbevægelser og lokalsamfund i tale om Robustheden begynder allerede hos børnene, der kan følge figurerne Molly og Ben gennem farlige situationer. de vigtige emner. Derfor satser myndighederne i fremtiden på at involvere eksisterende lokale netværk, for eksempel spejderledere. Praksis på lokalt/regionalt niveau Studieturen bød også på et besøg ved Essex County Fire & Rescue Service, som er ét af 55 brandvæsner i England og Wales. Her har filosofien igennem flere år været at øge civilsamfundets bevidsthed om lokale risici og korrekt håndtering af kriser gennem undervisning af skolebørn. Grundtanken er, at børnene opfostres til at være risikobevidste samfundsborgere, og at børnene snakker med forældrene om hverdagens farer. Der er ingen tvivl om, at studieturens deltagere har fået udvidet netværket og har fået inspiration med hjem i bagagen Molly og Ben Myndighedernes værktøjer har udviklet sig over årene fra udleverede cd-rom, børnebøger, kalendere til interaktive spil på nettet under kampagnen What if..? Figurerne Molly og Ben, som udgør den røde tråd i kampagnen, oplever farlige situationer under strandturen og giver gode råd om bl.a. sikker adfærd med luftmadrasser til vands og om tidevandet. Desuden udsættes Molly og Ben for strømsvigt, snestorm og oversvømmelse for derigennem at italesætte hverdagens farer i skoleundervisningen. Der er ingen tvivl om, at studieturens deltagere har fået udvidet netværket og har fået inspiration med hjem i bagagen, så indsatsen for at skabe robuste kommuner i Danmark kan fortsætte. 13

14 Internationale Feuerwehr Sternfahrt Organisation BRANDVÆSEN Juni 2013 En lang kortege af veteranbrandbiler vil om fire år pynte i landskabet omkring Sønderborg, når den Internationale Feuerwehr Sternfahrt Organisation holder sit 22. stævne. Billedet her er fra stævnet i Østrig i år brandfolk til Sønderborg I 2017 mødes frivillige brandfolk i Danmark til internationalt stævne med både sport, fest og faglighed Af Erik Weinreich Det er både fagligt og festligt, siger John Jannsen, Rødekro, om Sternfahrt, hvor frivillige brandfolk fra hele Europa, ja også fra USA, hvert andet år sætter hinanden stævne for at skabe sociale og faglige netværk, udveksle erfaringer og dyste i kendte brandmands-discipliner. Årets stævne fandt sted i Østrig, om to år holdes det i Schweiz, og i maj 2017 vil Danmark for anden gang være vært, denne gang i Sønderborg. I 1997 blev stævnet holdt i Ebeltoft. De faglige indslag kan fx være foredrag som i år, hvor danske deltagere fortalte om indsatserne ved dobbeltdækker busulykken i København i 2001 De faglige indslag kan fx være foredrag som i år, hvor danske deltagere fortalte om indsatserne ved dobbeltdækker busulykken i København i 2001 og Seest-ulykken i 2004 og Seest-ulykken i 2004, begge dele set i forhold til den danske struktur for redningsberedskabet, fortæller John Jannsen, Rødekro, der er formand for den danske Sternfahrt-komité. Blandt de fornøjelige indslag fremhæver han traditionen med et langt optog af gamle brandbiler fra mange lande. I år deltog 150 oldtimere og 50 nyere brandkøretøjer i optoget, der efter en længere tur i lokalområdet slutter i værtsbyen. Den danske komité har allerede sat to mand på opgaven med at koordinere denne opgave. Link: Internationale Feuerwehr Sternfahrt Organisation 14

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Organisering af Hovedstadens Beredskab fase 1 Kære alle Dette ekstraordinære nyhedsbrev handler om ét emne, processen for organiseringen af vores fælles arbejdsplads, Hovedstadens Beredskab. Som jeg sagde

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

Mødereferat fra Hovedbestyrelsesmødet den 11. august 2007 på Broager Brandstation

Mødereferat fra Hovedbestyrelsesmødet den 11. august 2007 på Broager Brandstation Side 1 af 5 Mødt var: Arne Christensen (AC) Andreas Hoffmann (AH) Henrik Sohl (HS) Otto Hirschel (OH) Johannes Johannesen (JJ) Peter Petersen (PP) Peter Sørensen (PS) Afbud fra: Ole J. Sørensen Forelægger:

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Referat af Beredskabskommissionens møde 10. juni 2016 Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen... 3 2. Ændringer

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere