Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen"

Transkript

1 v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen Ad 1) Steen Stender (1) blev valgt til dirigent af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterer, at generalforsamling er lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. Der er 29 boliger + 1 fuldmagt repræsenteret ved generalforsamlingen. 52,6 % af boligerne repræsenteret. 2) Bestyrelsens beretning forelægges v/formand Leif Jensen (27) Bolig (46): Skal det være muligt at tage familie og børnebørn med til fastelavn? Beboerne: Det må være op til den nye bestyrelse at beslutte. Beretningen vedtaget. 3) Forelæggelse af årsregnskab samt godkendelse v/kasserer Carsten Brinch (3). Årsregnskab 2011 Foreningen har overskud på kr i resultatopgørelse - væsentligt over det budgetterede Det større overskud kan i store træk tilskrives at vi ikke har repareret belægninger og petanquebanen som budgetteret. På indtægtssiden har foreningen opkrævet kr for manglende deltagelse i arbejdage Ekstraordinære indtægter beløber sig til kr Beløbet er ekspeditionsgebyrer for besvarelse af forespørgselsskemaer fra ejendomsmæglere. I balancen er egenkapitalen ca. kr Kabel TV 2011 Den øverste kasse viser total udgifter på ca. kr Den nederste kasse viser total opkrævning på ca. kr Overskuddet overføres til næste år 1

2 Forsikring 2011 Total præmie ca. kr Beboerne er opkrævet i 2. kvartal Beboer: Hvorfor blev den tidligere husforsikring opsagt? Bestyrelsen: Forsikringsopsigelsen er ikke begrundet. Måske fordi, vores bebyggelse er blevet 20 år og ikke rentabel for det tidligere selskab (Alm. Brand). Den nye forsikring er blevet lidt dyrere, men ikke væsentligt. Beboerne: Er der nogen væsentlige ændringer i betingelserne? Carsten: Mægleren har indhentet samme betingelser og denne ligger på hjemmesiden. Beboer: Hvornår vidste vi, at vi skiftede forsikringsselskab? Svar: Omkring oktober og det ses i bestyrelsesreferater. Beboerne: Bestyrelsen skal holde mere øje med forsikringen. Bestyrelsen: Den nye forsikring er bundet i en 3-årig periode. Helle (6): Vi har haft 3 gange vandskade i bebyggelsen og det kunne være grunden til at det tidligere selskab har sagt os op. Assurandøren var meget negativ, da vi anmeldte vores vandskade og gav udtryk for at de var trætte af os. Beboer: Giv bestyrelsen input omkring forsikringer så vi kan få en fælles beslutning hvad forsikringen skal omhandle. Regnskab er godkendt. 4) Fremlæggelse bestyrelsens budgetforslag for 2012 til godkendelse v/kasserer Carsten Brinch (3). Budget 2012 Foreningen forventer et overskud på ca. kr Udeblivelse fra arbejdsdage bidrager til driften på kr Glatførebekæmpelse kr Fastelavn kr Høstfest kr års jubilæum. Maling legeplads kr Budget Kabel TV 2012 Den øverste kasse viser total udgifter på ca. kr Den nederste kasse viser total opkrævning på ca. kr

3 Overskuddet overføres til næste år. Budget forsikring 2012 Total præmien udgør ca. kr , som fordeles og opkræves med fællesudgifterne i april måned Leif: Der er budgetteret med , hvilket er alt for højt. Er steget med 150 % ift. år 2006! Kr er gået til formanden. Kasseren/Administratoren får derfor i alt kr Hvilket formanden ville nedbringe i det forgangne år (2011). Bestyrelsen fremlagde ved næstsidste møde 3 forslag, hvor formandens honorar skulle afskaffes, men ved sidste møde blev formandshonoraret ikke medtaget, da Carsten udelod forslaget fra oplægget til indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilket ikke var aftalt med resten af bestyrelsen. Den afgående formand forslår derfor, at administrationshonoraret bortfalder, samt formandens honorar også bortfalder. Dog skal en kommende kasserer modtage kr for arbejdet. Leif konstaterer, at der ikke længere er en stor arbejdsbyrde i bestyrelsen. Det har ikke tidligere været gennemskueligt, hvad honorarerne var/er gået til. Leif forslår at administrationsgebyret skal splittes op og dermed bliver gennemskuelig. Vedtægter giver bestyrelsen ret til at aflønne, men den går ud over os alle. Leif: Så længe vi har så mange frivillige er det ikke nødvendigt at betale os fra det. Carsten: Generalforsamlingen har tidligere stemt budgetterne igennem. Leif: Tidligere har det været bestyrelsen som har været administrator. Dog fik Carsten overdraget administratoropgaven ved sidste generalforsamling grundet, at han i de tidligere år havde varetaget denne opgave, men nu er der atter liv i bestyrelsen. Stender: Formanden har taget de overordnede opgaver, mens administratoren har taget de tidskrævende opgaver. Har selv været administrator. Administrator valgt udefra er dyr. Kr er billigt. Leif: fra har bestyrelsen været administrator. Carsten har gjort et godt job som kasserer. Leif opremser de tidligere administratorhonorarer. Beboer: Hvorfor denne debat? Carsten: Jeg gør ikke dette gratis. Jeg sørger for arbejdsdagene o.a.. Tidligere bestyrelse har ikke gjort noget som helst. Leif: Carsten har altid ringet på min dør før arbejdsdagene. Det er ikke fair at den tidligere bestyrelse ikke har gjort noget. Jeg har altid gået forrest på arbejdsdagene. Det er ikke vores/min intention at opkræve penge for vores eget frivillige arbejde, og så længe der er frivillige hænder, så lad os benytte os af det. Leif: Ja, Carsten har tidligere siddet alene, men nu har vi en handlekraftig bestyrelse som vil nedbringe honorarerne. Bestyrelsen får løn gennem bestyrelsesfesten. Charlotte(36) : Per Væver er enig med Leif. Stender: Leif forslår kr til administrationshonoraret, hvoraf de kr går til kassereren. 3

4 Carsten: En administrator udefra koster ca. kr ,- pr. bolig. Per Riis (29): Det er ærgerligt at bestyrelsen ikke kan finde ud af det. Til Carsten: Hvorfor ikke tage i mod at nedbringe arbejdet mod også at få nedbragt honoraret? Stender: Det er for dårligt at vi har skærmydsler for ca. kr Det er småligt at bestyrelsen internt angriber hinanden. Ib: Det drejer sig om bestyrelsen vil lave et stykke arbejde gratis. Men det vil Carsten ikke tillade. Hvorfor må den ikke det? Stender: Tarveligt at den tidligere bestyrelse ikke kan samarbejde. Stender går af som dirigent, da Per Riis (29) protesterer over at dirigenten hele tiden selv tager ordet. Ib fra bestyrelsen (51) overtager dirigentjobbet. Formanden Leif: Uenigheden opstod efter at formanden vil bortskaffe sit eget honorar, hvilket Carsten ikke vil tillade. Ib: Det er forfærdeligt at den tidligere bestyrelse ikke må lave noget, hvilket Carsten ikke vil tillade. Beboer: Det kunne være rart med gennemsigtighed med honoraret. Leif: Jeg har prøvet på at arbejde med at nedsætte honoraret for mig selv og administrator, men det fik jeg en meget nedladende mail på. Grundejerforeningens filosofi har altid været baseret på beboernes frivillige arbejdskraft. Carsten: skal jeg referere fra absurde mails modtaget fra dig Leif til generalforsamlingen? Leif: Vi har 2 timer tilbage. Med hensyn til administrationshonoraret har jeg givet min mening til kende, men vælger at trække forslaget. Budget vedtaget. 5A) Nedlæggelse af Petanquebanen 5B) Tagrensningsfrekvens Stender (1) foreslår at generalforsamlingen kræver, at der minimum indhentes 3 tilbud omkring dette. Leif: Den primære ide med rensningen er at undgå at mosen løfter tagstenene. 5C) Gennemkørsel på stierne Bestyrelsen skal finde ud af, hvad der kan gøres for at gøre det mindre attraktivt for gennemkørsel af området. Leif: I som er berørt må komme med input til den nye bestyrelse. Beboer: hvad med bomme/chikaner/blomsterkummer i området? Leif: Husk på at stierne er brandveje. Vi skal informere offentlige myndigheder og indhente tilladelse for at lave ændringer. Ib: Den nye bestyrelse må undersøge, hvad der kan/skal gøres. 4

5 5D) Ændring af deklaration som muliggør bygning af overdækket terrasse/udestue Beboer: Hvorfor skal vi ikke have lov til at tilbygge? Stender: En udestue er en tilbygning. Forslaget går på en overdækket terrasse, det er ikke en tilbygning. Forslaget har tidligere været drøftet på en generalforsamling. Generalforsamlingen i 2009 vedtog forslag. Stender: Jeg går ud fra det er et videreforslag på tidligere forslag. Charlotte (36): Vores ide er at få opført udestuer. Derfor starter vi med at forsøge at ændre deklarationen ellers kan vi ikke få godkendt udestuerne. Leif: Vi er ved at bevæge os væk fra forslaget. Stender: Dette forslag har ikke noget med det tidligere forslag at gøre. Gør det klart overfor kommunen, hvad vi vil! Carsten (3): er i mod forslaget, da ens bolig kan opleve værdi forringelse ved salg, hvis man bliver nabo til en tilbygning. Forslag er vedtaget med stemmerne 16 (16/30 = 53,3 %) for og 9 (9/30 = 30 %) i mod. 6) Valg af formand: Henrik Bach (31) 7) Valg af bestyrelse: Carsten Brinch (3), Per Væver (36), Torben Grum (37) 8) Valg af suppleanter: Ingen stillede op. 9) Bestyrelsen er valgt til administrator. 10) Airi Pedersen (12) blev valgt til Revisor og ingen suppleanter ønskede at stille op. 11) Eventuelt 11A) Samme festudvalg som sidste år er valgt! 11B) Forslag til bestyrelsen lav en fortegnelse over, hvilke personer, der ønsker papir og elektronisk. Andre emner under eventuelt 11C) Forslag: Hegn ved Nordlig P-plads? 11D) Forslag: Skiltning eller andet så Lidl-trafik ledes til rundkørsel i stedet for vending i krydset ved Hyrdeengen. 11E) Forslag: Beboermarkerede parkeringspladser til deres 1. bil? 11F) Forslag: Fællesdage: Udkrudtsbrænding på parkeringspladserne. 11G) Hundelorte er et problem - Kan vi lave en fælles dag for opsamling af disse eller opstilling af anlæg til modtagelse af disse? Dele af den gamle bestyrelse takkede af og ønskede god vind til den nye Valmuebakken, april Ib Rass Hansen Dirigent Carsten Brinch Henrik Bach Formand Per Væver Torben Grum 5

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere