PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015"

Transkript

1 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

2 PROGRAM GENERALFORSAMLING kl kl Indskrivning til generalforsamling Velkomst ved formanden og officiel åbning Generalforsamling Kåring af Årets Transportvirksomhed 2015 Frokost 2

3 DAGSORDEN til DTL - Danske Vognmænds generalforsamling Lørdag 9. maj 2015 Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse Pkt. 3. Forelæggelse af DTLs årsregnskab til godkendelse, jf. bilag 1, side 4 og 5 Pkt. 4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, jf. bilag 2, side 6 Pkt. 5. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse, jf. bilag 3, side 6 Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent og indskud, jf. bilag 4, side 7 Pkt. 7. Indkomne forslag, jf. bilag 5, side 7 Fra DTLs bestyrelse: Forslag til vedtægtsændring: Revidering og ændring af vedtægternes 15.1 vedrørende mødeog stemmeret på generalforsamlingen Pkt. 8. Eventuelt 3

4 Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 Resume af regnskab for 2014 samt budget for 2015 RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB BUDGET t.kr. kr. kr. Kontingentindtægter inkl. regionskontingent Kommercielle indtægter PRIMÆRE INDTÆGTER I ALT Lønninger, personaleudgifter & uddannelse Honorarer Generalforsamling Mødeaktiviteter Bildrift Repræsentation Projekter Kontorhold inkl. inventar og kontormaskiner Kommunikation & information Revision, advokat og anden specialassistance Kontingenter mv EDB drift Lejeomkostninger Momsregulering PRIMÆRE UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter 0-0 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen foreslår resultatet overført til næste år. Det reviderede regnskab ligger til eftersyn på DTLs kontor i dagene 15. april til 4. maj

5 Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 BALANCE PR AKTIVER t.kr. kr. Immaterielle anlægsaktiver Biler Inventar Kunst Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Beholdning af TIR-Carnets Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER t.kr. kr. Saldo Nedskrivning kapitalandele Overført resultat EGENKAPITAL I ALT Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld & mellemregning Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Garanti-, kautions-og eventuelforpligtelser: 5

6 Bilag 2 Dagsordenens punkt 4 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse (for 2 år) KANDIDATER opstillet i alfabetisk orden: Bestyrelsesmedlem Suppleant Opstillet af Jens H. Petersen Jørgen Buhl Region Midt/Nord Hanstholm Hasselager Kristian Skov Petersen Jens-Ole Larsen Danske Fragtmænd A/S Taastrup Slagelse Martin Danielsen Kaj Andersen Fyns Vognmandsforening Odense Tommerup Ole Bang Jensen Kenneth Jakobsen Sønderjyllands Vognmandsforening Haderslev Kruså Steen Tofteng Frank Lange Kjøbenhavns Vognmandslaug Rødovre Svinninge Bilag 3 Dagsordenens punkt 5 Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse (for 1 år) Revisor Henning Lauritsen, Holstebro Ole Frederiksen, Søborg Suppleant Poul Silkjær, Skive Frederik Christensen, Ringsted 6

7 Bilag 4 Dagsordenens punkt 6 Fastsættelse af kontingent og indskud Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud. Bilag 5 Dagsordenens punkt 7 Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en generel revision af vedtægternes Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at medlemmer af bestyrelsen i en medlemsforening, der hverken er indehavere eller ledende medarbejdere, kan udpeges som delegerede til generalforsamlingen. Flere medlemsforeninger har i dag den udfordring, at de har bestyrelsesmedlemmer, som ikke længere er indehavere eller ledende medarbejdere, men som gerne vil fortsætte det organisatoriske arbejde og derfor sidder i bestyrelsen i medlemsforeningen. I praksis udpeges disse medlemmer som delegerede til generalforsamlingen. Med ændringsforslaget bliver vedtægterne således tilrettet den nuværende praksis. Det fremsatte ændringsforslag betyder også, at andet punktum får en revideret ordlyd, idet den nuværende ordlyd fremstår uklar. Den reviderede ordlyd giver bestyrelsen mulighed for at tillade, at der gives de personer, som normalt kan udpeges som delgerede, møde- og stemmeret, selvom de repræsenterer en medlemsvirksomhed eller medlemsforening, som er i restance. Udover ovenstående ændringsforslag foreslår bestyrelsen også, at den fremover kan give DTLmedlemmer tilladelse til at give møde på generalforsamlingen, selvom disse ikke er udpeget som delgerede. Som det fremgår af ovenstående begrundelsen foreslås det generelt, at det er bestyrelsen i stedet for generalforsamlingen, der forud for dens afholdelse kan tillade, at der gives møde- og/eller stemmeret efter bestemmelsen. Begrundelsen herfor er, at det er meget sent, at der først på selve generalforsamlingen bliver taget endelig stilling til, hvorvidt man har møde- og/eller stemmeret til en generalforsamling. Ændringsforslaget indeholder som noget nyt en forpligtigelse for bestyrelsen til at orientere generalforsamlingen ved dens begyndelse om, hvem der er givet tilladelse til efter Den nugældende 15.1 om møde- og stemmeret er formuleret således: 7

8 15. Møde-og stemmeret 15.1 Som delegerede kan udpeges indehavere af eller ledende medarbejdere i en Medlemsvirksomhed og forudsat, at den virksomhed eller Medlemsforening, den pågældende er tilknyttet, ikke er i restance, jf Generalforsamlingen kan dog på bestyrelsens indstilling tillade, at der gives en delegeret, som ikke opfylder de ovennævnte krav, møde-og stemmeret. Bestemmelsen forslås formuleret således: 15. Møde-og stemmeret 15.1 Som delegerede kan udpeges indehavere af eller ledende medarbejdere i en Medlemsvirksomhed eller medlemmer af bestyrelsen i en Medlemsforening forudsat, at den virksomhed eller Medlemsforening, den pågældende er tilknyttet, ikke er i restance pr. 15. januar i året for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan forinden generalforsamlingens afholdelse tillade, at der gives de pågældende, som kan udpeges som delgerede, møde- og stemmeret, selvom de repræsenterer en virksomhed eller Medlemsforening, som er i restance. Bestyrelsen kan ligeledes forinden generalforsamlingens afholdelse tillade, at der gives repræsentanter for DTL s Medlemmer møderet til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal ved dens begyndelse orienteres om eventuelle tilladelser givet efter denne bestemmelse. 8

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012

Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012 Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandsberetning 4. Fastsættelse af kontingent 5. Præsentation af et par interessante temaer fra Primanet

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere