Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt."

Transkript

1 Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) - afbud Birgit Roswall (BR) Mogens Pedersen (MP) - afbud Irene Toft Hjort (ITH) Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) Mette Therkildsen (MT) Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. 4-5 Referent: Mette Therkildsen Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden for mødet 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. februar Meddelelser fra formanden 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2014 til godkendelse (Deloitte) 5. Orientering om skattesag, vejbidrag, vandsektorloven etc. (Deloitte) 6. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. 1. kvartalsrapport Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. marts 2015 til orientering 8. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

2 9. Kommunikation 10.Dato for næste bestyrelsesmøde d. 29. april Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 24. februar Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 2. Meddelelser fra formanden Ingen bemærkninger. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Ingen bemærkninger. 4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2014 til godkendelse Deloitte fremlagde årsrapporten og protokollatet for Årsregnskabet for Gribvand A/S viser følgende hovedtal: Herefter fremlagde Deloitte revisionsprotokollatet for 2014 og fremhævede følgende hovedpunkter: Som tidligere år har der været rigtig god dialog og godt samarbejde Revisionen er forløbet som planlagt

3 Deloitte har afgivet Management Letter om den løbende revision uden væsentlige bemærkninger, men med anbefalinger til forbedringer Enefuldmagt til skriftlig instruktion (selvom banken er anmodet om at slette enefuldmagter, så fremgår det stadig af engagementsoversigten fra banken. Direktøren tager derfor igen kontakt til banken.) Usikkerhed om skattemæssige indgangsværdier, jf. nedenfor om orientering om skattesagen I løbet af året har der været løbende rådgivning om: Reguleringsmæssige forhold Skatte- og momsforhold Regnskabsmæssig rådgivning Løbende økonomiassistance Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat, som herefter blev underskrevet. 5. Orientering om skattesag, vejbidrag, vandsektorloven etc. Deloitte orienterede om status på skattesagen: Selskabet har i september 2014 påklaget SKATs nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier i Gribvand Spildevand til Landsskatteretten (LSR): Sagen afventer behandling af de sager der ligger for an i køen Deloitte vurderer fortsat, at Gribvand Spildevand har en god sag. Deloitte anbefaler, at der fremsendes supplerende sagsfremstilling til LSR, når LSR påbegynder sagsbehandlingen, med alternativ DCF beregninger med henblik på at få LSR til at hæve værdierne i forhold til SKAT s beregninger Status på vand- og spildevandsselskabernes skattesager generelt 4 af de såkaldte 2007-sager er afgjort af Landskatteretten i juni 2014 Landskatteretten stadfæster SKAT s afgørelser, men giver principielt to åbninger: 1) der har ikke været præsenteret noget alternativ til SKAT s beregninger og 2) kalkulationsrenten kan sættes lavere end den risikofrie rente 2 af sagerne er indbragt for domstolene i september 2014 Der kan gå 1-2 år før der kommer afgørelser Herefter orienterede Deloitte om Slagelse-sagen vedrørende vejbidrag: Sag afgjort i året (Slagelse) 6% vejbidrag hævet til 8% (uddeling) af FS Indtil videre ikke kendskab til yderligere sager Usikkerhed om konsekvenserne heraf udgangspunktet er, at kommunen fastsætter procentsatsen efter Betalingsloven DANVA arbejder for en m2-model Endelig drøftedes status på ny regulering af vandsektorloven. Deloitte orienterede om, at de nyeste rygter er, at forhandlinger er gået i stå og først forventes afsluttet efter valget.

4 Alligevel viste det sig, at der selv samme dag som bestyrelsesmødet er indgået en forligsaftale (vedhæftet referatet). Om skat fremgår nedenstående af forligsaftalen: 6. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. 1. kvartalsrapport 2015 MT nævnte, at regningskørslen er forløbet planmæssigt samt ejendomsmæglere foretager flytning i forbindelse med ejendomshandel. Forsyningssekretariatet har indbudt til et møde vedr. TOTEX Total økonomien, dvs. inkl. anlæg. For GVS kan det medføre ændrede effektiviseringskrav. Direktørkredsen i Nordsjælland har besluttet at foretage en Benchmarkinganalyse af vagtordningen.

5 Den fælles analyse af forsyningsselskaberne i Nordsjælland pågår. Materialeindsamling pågår. Bank og Revision vil blive udbudt i efteråret. Selskabets bankrådgiver i Nordea stopper. Nordea har nævnt, at selskabet muligvis fremadrettet skal betale renter af indeståender. MT, sammen med Deloitte arbejder på en model, hvor dette eventuelt kan imødegås. MT vender tilbage til bestyrelsen herom pr. mail, såfremt en beslutning er nødvendig forud for næste bestyrelsesmøde. BR forespurgte til Tvangsauktioner og erfaringerne fra de 6, der er behandlet i perioden. MT kunne oplyse, at selskabet ikke har fortrinsret i forhold til den nye køber af ejendommen. Såfremt tvangsauktionerne skylder Gribvand Spildevand penge er det anmeldt til skat med en senere mulighed for at få pengene, såfremt der er midler hertil. Sommerhusproblematikken, status og fremdrift Opklassificering af zonestatus for sommerhusområderne fra landzonestatus til byzonestatus, blev behandlet af Konkurrencerankenævnet efter klage fra Gribvand Spildevand. Klagen medførte, at Forsyningssekretariatet udarbejdede en ny metode som tilgodeser Gribvand Spildevand A/S s klage, der netop gik på, at metoden som var gældende op til afgørelsen, ikke kunne anvendes i praksis. Opklassificeringen af sommerhusområderne er ikke igangsat endnu, primært grundet travlhed med andre projekter. Gribvand Spildevand har skriftligt aftalt med Forsyningssekretariatet, at selskabet kan vende tilbage i sagen når som helst og at sagen ikke forældes. Opklassificeringen vil øge værdien af Gribvand Spildevands anlægsaktiv. Tidligere er beregnet, at opklassificeringen vil øge værdien med ca. 60 mio. kr. Forinden sommerhusområderne opklassificeres til byzone, bør Deloitte dog analysere om opklassificeringen evt. kan have nogle oversete ulemper for Gribvand Spildevand. Selve opklassificeringen burde med den nye vejledning fra Forsyningssekretaria-tet, ikke være en udfordring som tidligere. Opklassificeringen gennemføres i Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. marts 2015 til orientering MT gennemgik kort balancen pr. 31. marts Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6 8. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse MT indstillede til bestyrelsen at godkende dagsorden, herunder Bestyrelsens beretning (fremgår af årsrapporten) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse (godkendt på bestyrelsesmødet d. 29. april) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. (Det indstilles, at årets overskudsdisponering godkendes i henhold til det i årsrapporterne foreslåede. Således indstilles, at årets resultat overføres til egenkapitalen) Valg af revisor (Det indstilles, at Deloitte fortsætter som revisor, jf. kontrakt der er indgået efter udbud) Eventuelt (Intet) Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 9. Kommunikation Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet. 10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. juni kl. 9:30 på Helsinge Rådhus. MT sender invitation til Generalforsamlingen til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes d. 12. maj 2015 kl :00. I efteråret afholdes møderne d. 22. september, 27. oktober og 8. december. MT booker møderne 11. Eventuelt Ingen bemærkninger Godkendt d. 9. juni 2015 Jannich Petersen Birgit Roswall Flemming Møller Mogens Pedersen Irene Toft Hjorth Per Stig Gersholm Jensen

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere