februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 5 Tilmelding til Årsmøde 2010 side 6 Indkaldelse til generalforsamling 2010 side 7 Årsregnskab 2009 og Budget 2011 for foreningen side 8 Vedtægter for foreningen side 11 Husk statistik m.m. side 14 Register i kronologisk orden for Ret & Skel, årgang 2009 side 16 Emneregister for Ret & Skel, årgang 2009 side 17 Program for Årsmødet 2010 side 18 2

3 Fra formanden Godt nytår og velkommen til de nye Hegnsyn! Det nye år 2010, har indtil videre vist sig som et år med en rigtig vinter, der sikkert ikke har givet meget arbejde til Hegnsynene endnu. Der er en særlig feststemning over at kunne byde velkommen til de nye Hegnsyn og til det arbejde, som skal finde sted i de næste fire år. Jeg ser frem til fire spændende år, hvor Hegnsynene viser, at man kan levere varen til gavn for borgerne og samfundet. Mange af jer er formentlig genudpegede, men det er mit indtryk, at der denne gang er udpeget en hel del nye hegnsynsmedlemmer. I nogle kommuner er der gået politik i udpegningen, så dygtige og erfarne hegnsynsmedlemmer ikke er genudpeget. Men for alle såvel gamle som nye, skal I vide, at foreningen står til rådighed med støtte til arbejdet. Foreningen af Hegnsyn har allerede afholdt ét begynderkursus på Vissenbjerg Storkro her i februar måned, hvor tilslutningen har været endog meget stort. Bestyrelsen såvel som foreningens rådgivere og Direktoratet for FødevareErhverv, vil også løbende stå til rådighed for spørgsmål i forbindelse med det daglige arbejde. Nogle af de nye hegnsynsmedlemmer har spurgt efter hjælpematerialer. I denne forbindelse kan jeg henvise til foreningens hjemmeside hvor man vil kunne finde de nødvendige hjælpeværktøjer, ligesom man kan finde alle foregående numre af Ret og Skel, fra 2003 og frem til dette blad. Det er vigtigt for mig, som formand for Foreningen af Hegnsyn, at pointere vigtigheden af kontinuitet og samspil mellem hegnssynsmedlemmerne og sekretærerne. Dette har stor betydning for de resultater og det omdømme Hegnsynene opnår i udpegningsperioden. Alle, der har indflydelse, skal medvirke til at hegnsynsmedlemmerne, nye som gamle, bliver klædt så godt på som muligt til at vejlede, lave forlig og kendelser. Som hegnsynsformand kan jeg foreslå at man, for evt. at fastholde kontinuiteten, indkalder til et farvel/goddag møde her i begyndelse af året, med såvel tidligere som nye hegnsynsmedlemmer og sekretærer. Formålet er at sikre en glidende overgang, samtidig med at man 3

4 får skabt et godt samarbejde omkring de sager, der ligger i overgangen. Som nævnt andet sted i bladet, afholder Foreningen af Hegnsyn årsmøde den 26. og 27. marts 2010 på Christiansminde Kursuscenter ved Svendborg. Årsmødet, hvor der samtidig holdes generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor hegnsynsfolk fra hele landet mødes, for sammen med kolleger at høre om hegnsynsforhold og drøfte konkrete sager, som man arbejder med derhjemme. Da vi starter på en ny fire års valgperiode, vil der på generalforsamlingen være valg af bestyrelse på dagsordenen. Hele bestyrelsen og suppleanter, inklusiv formanden, er på valg. Af de nuværende medlemmer af bestyrelsen er kasserer Jørgen Nielsen, Svendborg Kommune, sekretær Preben Andersen, Nørre Djurs Kommune, formand Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande Kommune alle genudpeget som hegnsynsformænd og villige til genvalg til bestyrelsen. Næstformand Mogens Peulicke, Helsingør Kommune, samt vores uddannelsesmand Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde Kommune er ikke genudpeget som hegnsynsmedlemmer. Der skal derfor foreslås mindst to nye medlemmer til bestyrelsen, og skal vi følge traditionen, bør det være to fra Sjælland. Jeg opfordrer derfor medlemmer, der måtte ønske at gøre et stykke arbejde for foreningen, og som har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen, om at gøre opmærksom på dette. Med ønsket om en fortsat god vinter, skal jeg opfordre alle - også sekretærer - til at deltage i årsmødet 2010 på Christiansminde Kursuscenter med udsigt over det smukke Svendborgssund. Jens Ernst Nielsen SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til: 4

5 Foreningen af hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. og redaktør: Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis tre personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 5

6 Tilmelding til årsmøde marts kommunens navn Følgende tilmeldes: Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær. Overnatning X Frokost X Ja Nej Fredag. Lørdag. 1. Navn ( ) Adresse Postnr. + By 2. Navn ( ) 3. Navn ( ) 4. Navn ( ) Sidste rettidige tilmelding: 19. marts 2010 klip ud og send til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, Ved afbud senere end mandag d. 22. marts 2010 skal tilmeldingsgebyret betales. Ønsker bustransport til/fra Odense Banegård Skriv antal Deltagerliste vil blive sendt ca. 23. marts til den person, der er anført som nr. 1 på denne liste. Pris med overnatning: Kr. 2500,- pr. person Pris uden overnatning: Kr. 1800,- pr. person Beløbet bedes indsat på bankkonto, Reg. nr.: 1513 Kontonr.: (Foreningens CVR ) Dato og underskrift. evt. stempel 6

7 General forsamling Fredag den 26. marts 2010, kl , Svendborg Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formanden aflægger beretning. 4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer fra hegnsynsformand Otto Ziegler, Brønderslev. Forslag 1, ændring til vedtægtens 4, 5. afsnit: Nuværende ordlyd: Hvert Hegnsyn/vurderingsmænd har en stemme. De udpeger selv deres stemmeberettigede. Ændres til: Alle hegnsynsmedlemmer/vurderingsmænd har stemmeret. Forslag 2 (trækkes, hvis forslag 1 vedtages) Tilføjelse til vedtægtens 2: Kun hegnsynsformænd/vurderingsformænd kan vælges til bestyrelse og andre tillidshverv. 7. Valg af formand. 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 9. Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag skal være formanden i hænde senest den 26. februar Alle er velkomne til generalforsamlingen. Hvert Hegnsyn har en stemme, jfr. foreningens vedtægter, der er optrykt i dette nr. af Ret & Skel og også findes på hjemmesiden hegnsyn.dk Bestyrelsen 7

8 ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/ Indtægter: Regnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008 Kontingenter , , ,00 Deltagergebyrer: Årsmøde , , ,00 Regionsmøde , , ,00 Kursus , ,00 Ret & Skel 2.600, , ,00 Renter 5.537, , ,98 Indtægter i alt: , , ,98 Udgifter: Årsmøde , , ,98 Regionsmøde ,50 * , ,44 Kursus , ,30 Bestyrelsesmøder (inkl. diæter og rejseudgifter): , , ,58 Honorarer , , ,00 Ret & Skel ,24 * , ,53 Kontorhold , , ,22 Hjemmeside 463,00 500,00 95,00 Gaver m.m , ,00 927,00 Gebyrer 10,00 75,00 5,00 Udgifter i alt: , , ,05 Årets resultat: , , ,93 8

9 STATUS PR 31/ Aktiver: Regnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008 Postgiro: 656,80 656,80 Bankkonti: , , , ,53 Passiver: Kapital 1/1 2009: , ,60 Årets resultat: , , , , ,53 Herning den 15. januar 2010 Bent Jensen, Forretningsfører Jørgen Nielsen, Kasserer Søren Christensen, Revisor Jakob Rohde, Revisor SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET Udgifter v. årsmøde Regnskab 2009 Regnskab 2008 Hotel Christiansminde: , ,00 Bustransport/Nyborg: 2.745, ,82 Foredragsholdere: , ,16 Medlemsgaver: , ,00 Diverse: - 600, , ,98 Udgifter v. regionsmøde Hejse Kro, Fredericia: , ,00 Foredragsholdere: * ,50 (2008: 9.875,-) , , ,44 Udgifter v. kursus Konfliktløsning (undervisere) ,50 Diæt og transport (kursusledelse) 2.626,80 Vissenbjerg Kro 5.805, ,30 9

10 Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar Regnskab 2009 Regnskab 2008 Porto vedr. nr. 116 (2008): 3.565, ,68 Udgifter vedr. nr. 117: , ,23 Udgifter vedr. nr. 118: , ,44 Udgifter vedr. nr. 119: , ,68 Udgifter vedr. nr. 120: * (mgl. Porto+trykning) ,75 (mgl. Porto) , , ,53 Udgifter v. kontorhold Kontorhold: , ,00 Revision: 4.843, ,97 Porto: 34,75 (inkl. mailadr.) 1.446, , ,22 BUDGET 2011 Indtægter Budget Regnskab 2009 Kontingentindtægter , ,00 Deltagergebyrer: Årsmøde , ,00 Regionsmøde , ,00 Kursus ,00 - Ret & Skel 2.600, ,00 Renter 6.000, , , ,87 Udgifter Årsmøde , ,12 Regionsmøde , ,50 * Kursus ,00 - Bestyrelsesmøder inkl. diæter og rejseudgifter , ,52 Honorarer: , ,00 Ret & Skel: , ,24 * Kontorhold: , ,95 Hjemmeside: 600,00 463,00 Gaver m.m.: 1.500, ,73 Renter og gebyrer: 10,00 10, , ,06 Årets resultat: 1.490, ,81 10

11 Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn Vedtaget på konstituerende møde den 5/ og på det ordinære medlemsmøde den 28/ Ændret på den ordinære generalforsamling 24/ Ændret på den ordinære generalforsamling 26/ Ændret på den ordinære generalforsamling 20/ Ændret på den ordinære generalforsamling 15/ Ændret på den ordinære generalforsamling 15/ Foreningens navn er FORENINGEN AF HEGNSYN. Dens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet,,ret & SKEL. Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret. Endvidere med ret til at benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. 2 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, valgt med skyldig hensyntagen til landsdelene. For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder. Valget gælder for samme periode, som er gældende for kommunevalg. 3 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to af bestyrelsens øvrige medlemmer forlanger det. Over bestyrelsesmøderne udfærdiges beslutningsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer det med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af begæring herom. 11

12 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller ved optagelse i bladet,,ret & SKEL med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, bortset fra de i 9 og 10 omhandlede tilfælde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert Hegnsyn/vurderingsmænd har en stemme. De udpeger selv deres stemmeberettigede. Afstemninger skal ske skriftligt, når blot en af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen træder i kraft efter afslutning af generalforsamlingen. 5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formanden aflægger beretning. 4. Kassereren foreligger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg skal dagsordenen yderligere indeholde: 7. Valg af formand. 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer, som angivet i 2, og som konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 9. Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse og rettidige fremsendte forslag der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskabet. Regnskabet forelægges revisorerne, revideres af disse og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. 7 Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige forretninger. 12

13 Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til at redigere foreningens blad og eventuelle andre publikationer. 8 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 9 Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 10 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsning da kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte medlemmer. Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning træffes af bestyrelsen i samråd med Kommunernes Landsforening. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 15. marts Som dirigent: Svend Gunnar Kofoed-Dam I bestyrelsen: Helge Sølgaard Frede Weber Andresen Jørgen Fjordvald Preben Andersen Jørgen Jensen Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør 1000 andre hver måned. Du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf

14 Husk statistik m.m. Statistikker, adresser på nye hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd og sekretærer, kommunens EAN-numre til opkrævning af gebyrer og kontingent - alt sammen oplysninger, der er nødvendige for foreningens forretningsfører til brug ved administration af foreningen. Heldigvis er der i det daglige foreningsarbejde en god og frugtbar dialog mellem rigtig mange hegnsynsekretærer og foreningen. Men nogle få kommuner har valgt ikke at have sekretærer tilknyttet Hegnsynene, og andre kommuners sekretærer vælger åbenbart at leve lidt i det skjulte, hvorfor der stadig er plads til forbedringer i kommunikationen mellem kommunerne og foreningen. Vi har derfor i år, der som bekendt er starten på en ny fireårsperiode for Hegnsynene, valgt at sende et brev til hegnsynsekretærerne i alle vore medlemskommuner, om hvilke oplysninger vi som landsforening gerne vil have, og det har givet pote. Vi sendte brevet ud i januar måned og har allerede modtaget en masse henvendelser fra sekretærerne, og det ser faktisk ud som om, vi for første gang har chancen for at kunne opbygge et noget nært fuldgyldigt register over alle hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven i foreningen. Vi vil derfor opfordre alle sekretærer/hegnsyns- og vurderingsformænd, der ikke allerede har indsendt navnene på deres hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd pr. 1. januar 2010, til snarest muligt at få dem sendt til forretningsføreren. Et lille hjertesuk i den forbindelse kunne måske være, at man også ville oplyse navnene på, hvem de nye afløser fra de gamle råd. Det er nemlig sådan, at listen over modtagerne af Ret & Skel er opført efter navne, og ikke efter kommuner, hvorfor det ville fremme arbejdet med at finde ud af, hvem de nye skal overtage bladet efter, hvis vi også fik de gamles navne. Med hensyn til gamle numre af Ret & Skel, må der til de gamle hegnsynsmedlemmer lyde en opfordring til, at man overlader sine blade til de nye, der så kan bruge dem som opslagsværk. En ny trend giver problemer I forbindelse med, at vi nu modtager navne på såvel de udnævnte hegnsynsmedlemmer som vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven, kan vi se, at der rejser sig en for os ny problemstilling. Tidligere havde vi nemlig i foreningen en klar opfattelse af, at det stort set var de samme personer, der blev udnævnt begge steder. Det kan vi nu se ikke er tilfældet mere. I mange kommuner er det nu helt eller delvist forskellige, der udnævnes til henholdsvis hegnsynsmedlemmer og 14

15 vurderingsmænd. I nogle tilfælde er der sammenfald mellem formændene for de to råd, medens der i andre tilfælde ikke er sammenfald overhovedet. Da foreningens medlemmer omfatter såvel hegnsynsmedlemmer som vurderingsmænd, så burde der vel så være tale om to medlemskaber af foreningen for kommuner med forskellige medlemmer i de to råd, men ingen kommuner har tegnet medlemskab for vurderingsmænd. Et problem i sådanne tilfælde er det jo så, at det for ét medlemskab kun er hegnsynsmedlemmer, der modtager Ret & Skel, medens vurderingsmændene ikke modtager bladet. Det må derfor være op til den nyvalgte bestyrelse efter årsmødet at få afklaret disse forhold, der ikke synes i samklang med de nuværende vedtægter for foreningen. Statistik For to år siden satte foreningen en hegnsynsstatistik i værk, og vi lagde ud med et forsøg på at skabe et overblik over sagerne i 2007, hvilket blev fulgt op med hensyn til Bevæggrunden var, at det længe havde været en mangel ikke at kunne oplyse pressen og andre interesserede, herunder også foreningens egne medlemmer, om det samlede antal af hegnsynssager på landsplan - og om det samlede antal af henvendelser, der ikke blev til sager - og endelig om hvor mange af de gennemførte sager, der endte med henholdsvis kendelser eller forlig. Da statistik og administration i det hele taget jo ikke altid er en populær arbejdsopgave, er vi helt på det rene med, at statistikopgørelser skal være så enkle som muligt. Derfor beder vi kun én gang om året sekretærerne/ hegnsynsformændene om at besvare fire enkle spørgsmål. Vi bringer på næste side spørgeskemaet, som vi håber at få tilbage i udfyldt stand inden 10.marts. BREVKASSE Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller mail til og få svar her i bladet. 15

16 Hegnsyns-statistik Hegnsynet (Hegnsynene) i Kommunenavn: Følgende kan oplyses vedr. året 2009: 1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/sekretæren modtaget 3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 4. Hvor mange sager endte med forlig: Underskrift: Klippes ud og sendes eller es til forretningsføreren snarest Forretningsfører Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf: Mobil: Kronologisk orden for numrene i 2009 Nr. 117 Februar 2009 Fra formanden Tilmelding til Årsmøde 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Indkaldelse til generalforsamling 2009 Årsregnskab og budget for foreningen Vedtægter for foreningen Ny lovgivning vedr. inddrivelse af tilgodehavender Statistik for 2008 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen Register i kronologisk orden for Ret & Skel, årg Emneregister for Ret & Skel, årg Program for Årsmødet 2008 Nr. 118 Juni 2009 Fra formanden Nabokrige på TV Ny film om hegnsyn i støbeskeen Anne Holst sagde farvel på årsmødet Teknisk uheld - vi beklager Spørg bare Evaluering af Årsmødet 2009 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen Nr. 119 September 2009 Fra formanden Tilmelding til regionsmøde på Hejse Kro Ny mand i stolen hos FødevareErhverv Træer på og ved offentlig vej Brevkasse Spørg bare Program for regionsmødet på Hejse Kro 16

17 Nr. 120 December 2009 Fra formanden Tilmelding til Hegnsynskursus 1 for hegnsynsmænd og sekretærer Foreningen af Hegnsyn i Danmark Hjælp til de nye Hegnsyn Omkostningsfordeling ved skelforretninger Spørg bare Regionsmødet 2009 Brevkasse Emneregister Adresser, oplysning om honorarer m.v. februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Anne Holst sagde farvel på årsmødet juni 2009 nr. 118 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Emneregister for Ret & Skel, årg februar 2009 nr. 117 Evaluering af Årsmødet 2009 juni 2009 nr. 118 Foreningen af Hegnsyn i Danmark februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Fra formanden februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Hjælp til de nye Hegnsyn december 2009 nr. 120 Indkaldelse til generalforsamling 2009 februar 2009 nr. 117 Nabokrige på TV juni 2009 nr. 118 Ny film om hegnsyn i støbeskeen juni 2009 nr. 118 Ny lovændring vedr. inddrivelse af tilgodehavender februar 2009 nr. 117 Ny mand i stolen hos FødevareErhverv september 2009 nr. 119 Omkostningsfordeling ved skelforretn. december 2009 nr. 120 Program for regionsmøde på Hejse Kro september 2009 nr. 119 Program for Årsmødet 2009 februar 2009 nr. 117 Regionsmødet 2009 december 2009 nr. 120 Register i kronologisk orden for 2008 februar 2009 nr. 117 Statistik for 2008 februar 2009 nr. 117 Spørg bare februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Teknisk uheld - vi beklager juni 2009 nr. 118 Tilmelding til Hegnsynskursus december 2009 nr. 120 Tilmelding til Regionsmøde på Hejse Kro september 2009 nr. 119 Tilmelding til Årsmøde 2009 februar 2009 nr. 117 Træer på og ved offentlig vej september 2009 nr. 119 Vedtægter for foreningen februar 2009 nr. 117 Årsregnskab og budget for foreningen februar 2009 nr. 117 Tilsvarende registre for årgangene findes i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85 Årgang 2001 i nr. 89 Årgang 2002 i nr. 93 Årgang 2003 i nr. 97 Årgang 2004 i nr. 101 Årgang 2005 i nr. 105 Årgang 2006 i blad nr. 109 Årgang 2007 i blad nr. 113 Årgang 2008 i blad nr

18 Program for årsmødet 2010 Fredag den 26. og lørdag den 27. marts 2010 Christiansminde Kursuscenter, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg Fredag Kl : Ankomst og frokost. Kl : Mødet åbnes af formanden. Kl : Indlæg v. specialkonsulent Bjarne Lanng, FødevareErhverv, om læhegnsloven og administrationen af læhegnsordningen. Kl : Kaffepause. Kl : Indlæg v. advokat Jørgen Jørgensen om bevisførelse for Hengsynet og for domstolene. Kl : Pause. Kl : Generalforsamling (se dagsorden side 7) Kl : Årsmødemiddag m. underholdning af sangerinden Helle Høyer. Lørdag Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Formanden indleder lørdagens møde Morgensang. Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv ved fuldmægtig Flemming Jessen, om bla. direktoratets rolle i forhold til vore arbejdsområder, honorarspørgsmålet, reglerne omkring diæter m.m. Kaffepause. Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra årsmødedeltagerne. Svarpanelet består af advokat Jørgen Jørgensen og rådgiverne Sv. G. Kofoed-Dam og Holger Engvang. Spørgerne opfordres til forinden at aflevere/fremsende spørgsmål (gerne med skitse) til formanden eller forretningsføreren. Formanden afrunder årsmødet. Frokost og afrejse. Deltagergebyr: Kr. 2500,- pr. person med overnatning. Kr. 1800,- pr. person uden overnatning. Tilmelding: Se side 6 Sidste frist: 19. marts Bustransport: Afgang Odense Banegård til Svendborg fredag ca. kl Afgang Svendborg til Odense Banegård lørdag ca. kl Husk at medbringe Hegnsloven og dette nummer af Ret & Skel. Bestyrelsen

19 SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand Svend Gunnar Kofoed-Dam Tlf samt hos FødevareErhverv, v. Flemming Jessen, tlf , Vedr. Mark og Vejfredsspørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen, tlf (helst kl. 9-12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning b Velkommen til generalforsamlingen

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere