Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013"

Transkript

1 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl. bstyrelse: Allan, Kim Referent: Henrik 1. Valg af dirigent Lars Jacobsen blev enstemmigt valgt og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og dermed lovlig. 2. Beretninger Formandens beretning, se bilag 1 Senior udvalgsformandens beretning, se bilag 2 Ungdoms udvalgsformandens beretning, se bilag 3 3. Regnskab ved Henriette Jacobsen Henriette aflagde sit sidste årsregnskab, og glædede sig over et år med et flot overskud på ,36 kr. og aktiver på ,58 kr. Det fulde regnskab kan se som separat bilag. Det blev diskuteret om ikke indtægten på aftalen med OK kan øges og der er vist potentiale. 4. Indkomne forslag Forslag til vedtægts ændringer ved STBK s bestyrelse: 5 Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling og består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 2 i lige år, og 3 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges minimum 2 suppleanter og der kan vælges 2 ungdoms-suppleanter. Suppleanter vælges for 1 sæson af gangen. (Ungdoms-suppleanter er medlemmer under 25 år) Bestyrelsen vælger selv sin formand, som er foreningens repræsentant udadtil, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter selv de nødvendige udvalg. Kasserer og formand tegner foreningen i økonomisk henseende. Pernille redegjorde for bestyrelsens syn på sagen vedr. de 2 ungdomssuppleanter flere hænder og synspunkter fra de unge. Forslaget blev enstemmigt vedtaget

2 5. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter Nuværende bestyrelse på valg: Jørgen Kjørup (ikke villig til genvalg) Allan Simonsen(villig til genvalg) Henrik Børresen (villig til genvalg) Suppleanter: Kim Vennegaard (villig til genvalg) Tina Frederiksen (villig til genvalg) Revisor: Johnny Pedersen (villig til genvalg) Revisor suppleant: Bodil Due (villig til genvalg) Nyvalgt bestyrelse: Lykke Neubert Andersen er nyvalgt Allan Simonsen er genvalgt Henrik Børresen er genvalgt Suppleanter: Kim Vennegaard er genvalgt Tina Frederiksen er genvalgt Jes Christiansen er nyvalgt Helle Søgaard Dalsten er nyvalgt Ungdoms suppleanter: Tina Pedersen er nyvalgt William Bergmann Børresen er nyvalgt Revisor: Johnny Pedersen er genvalgt Revisor suppleant: Bodil Due er genvalgt Jane Kjørup er indsat som ny kasserer Øvrig bestyrelse: Formand Pernille Jensen er ikke på valg i år. USU formand Susanne Østerholm er ikke på valg i år 6. Eventuelt Pernille Jensen takkede Henriette Jacobsen for mange års trofast tjeneste på kasserer posten. Se hele talen her: Kære Henriette - kære kasser Du har nu i 11 år været kasser for STBK du og jeg har fulgt hinanden i STBK og overtog i 2002 den formelle tegningsret til forretningen.

3 Som jeg nævnte i min beretning har du ydet en helt ekstra ordinær indsats og besiddet en tung post i mange år. Det er ikke altid den letteste post at være kasser. Det er unægtelig nemmere at uddele indbydelser til FEST end det er at dele girokort ud. Du har gjort det i mange år med oprejst pande og de to sidste år har mailopkrævning afløst girokort udfordringen op og det lykkedes. Der er mange kontingenter at holde styr på. Der er også flere bestyrelses medlemmer der bruger løs og boner og kvitteringer, regninger eller manglen på samme, der skal konteres og regnskabet passe. Du har udvist meget pligtopfyldenhed og tillid til de af os der bruger af STBK kassen. Samtidig har STBK altid haft tillid til dig som kassemester selv om jeg ved det har gået dig på - at der ikke har været overskud i ret mange af de sæsonener, hvor du har været kasser. Du slutter på toppen med et flot regnskab.. Henriette du besidder mange kvaliteter, du kan være skarp når bestyrelsen bliver for vidtløftig men samtidig kreativ når der skal være arrangementer her tænker jeg på de mange blomsterdekorationer du i tidens løb har udsmykket vores fester med. Du har givet dit besyv med i mange diskussioner også selv om det ikke har drejet sig om økonomi og jeg ved at dit badmintonhjerte findes og at det også banker for ungdommen. For nogle år siden lavede DIF altså Danmarks Idræts Forening en kampagne i TV. Kampagnen var utraditionel. Den var bygget om at det kan være svært at sige tak. Men så skulle man bare sige noget andet. Jeg husker den fordi i kampagnens TVspot havde udskiftet ordet tak med underlige ord som fiskekutter, autoværn, majskolbe, altankasse og kalenderlys. Det vil jeg ikke Jeg vil sige Squash pokal På vegne at STBK bestyrelse vil jeg hermed overrække dig denne. Pernille hævede mødet. 24/ Henrik Børresen

4 Bilag 1 formandens beretning: Årsberetning for sæsonen 2012/2013 Så er det 11. gang at jeg som formand for STBK skal berette om en sæson i STBK og for en gang skyld vil jeg begynde bagfra. For under parolen det skal fejres har STBK atter være med til at skabe nyt liv i den gamle hædre kronede klub. Den 23. marts afholdte STBK efter forrige års pause seniorafslutning og hvilken fest. Men der var/er virkelig også noget at fejre og det med de allernærmeste naboer - nemlig Østfalsters Badmintonklub. Sæsonafslutningen med næste 70 deltagere var kulminationen på en sæson hvor der i begge klubber blev skabt fornyet energi, resultater, gamle medlemmer kom tilbage til deres klubber og spilleglæde genskabt. Så ja der var noget skulle fejres. OG det er der også for den øvrige den af forretningen STBK. For første gang har denne siddende bestyrelse formået, at holde udgifter og indtægter balancerende og det vel at mærke uden nedgang i aktivitetsniveau. Økonomien har i flere sæsonen spillet os et puds, men vi har igen i år lavet budget budget kontrol og kæmpet for at få sponsorater. Mange spillere giver store udgifter til især ungdomsstævner - men det er også ungdommen, der i år har trukket det store læs på indtægtssiden. Dels er der bare flere spillere, dels kæmpede de unge bragt med at sælge lotteri i efteråret uden denne flotte indsats og bankospillets overskud havde vi igen måtte se røde talt det skal vi ikke og det skulle fejres!! Derfor var det også helt naturligt, at der i tråd med andre sæsonen, den April skulle afholdes klubmesterskaber for ungdom og senior. Det blev for begges vedkommende rekord store klubmesterskab faktisk det største i nyere tid. I ungdomsrækkerne blev der spillet 156 kampe på 2 dage og der var præmier ang masse til nr og i flere årgange i rækkerne fra A-C. Foruden dette har vores U15/U17 spillere været til Guldkampen i Farum Arena. Ved seniorklubmesterskaberne blev der spillet 51 kampe med A og B rækker. STBK tabte dog den indbyrdes kamp mellem STBK og ØBK om flest titler. Forsommerens halfordeling brød med alle traditioner og for første i mange sæsoner kunne vi tilbyde flere timer og mere badminton ikke mindst pga. samarbejdet med Østfalster. Og i Stubbekøbing hallen fik vi tilkæmpet os et helt kvarter. Det er 2. sæson med GULE medlemsskaber, motionstimer der ligger sent fredag aften og onsdag eftermiddag. GULE medlemskaber har betydet, at der faktisk kun var 2 ledige baner en onsdag eftermiddag og en fredag aften. STBK kunne i sæsonen tilbyde 36 haltimer (95 % af tiden er blevet udnyttet i hallen), og 11 times ungdomstræning og 2x2 timers seniortræning, hvor af det 3½ time foregik i Horbelev hallen. I løbet af sæsonen er der desuden afholdt en del aktiviteter og igen både badminton og ikke badmintonrelaterede arrangementer. Sommerbadminton med afslutning i Gundslevholms klatretårn og på Naturpladsen Bavnehøj. Store Legedag, Bogø Træningslejr (U9-U13), Forældre/barn turnering. Seniordag for STBK og ØBK med træning og fælles mad. Forzadag hvor 1. og 2. holds spillerene stod for en alternativ ungdomstræning. DGI Nybegynder stævne. Juleafslutning for ungdom og senior. Bankospil. Besøg af Breddekonsulent Linda Nielsen fra Badminton Danmark og efterfølgende opstarts møde ned U15/U17 spillere det såkaldte Food- walk and talk møde. Deltagelse i Liv Stubbekøbings fortælleraften og på bedding er et sommerarrangement den 28. juni med en trofast sponsor. STBK er ifølge vedtægterne hjemmehørende i Stubbekøbing, et Stubbekøbing der nu strækker sig længere ud. Det er mange år siden at badminton sporten har haft det så godt på Nordfalster. Livet i Stubbekøbing kan for udefra kommende virke tilbagelænet men vil man have liv? så kom til Stubbekøbing Hallen en af ovenstående dage eller en af de 14 lørdage STBK også fylder hallen med aktive borgere fra Stubbekøbing og omegn vel at bemærke i alderen 6-80 år. Tak til STBK s bestyrelse for det store arbejde som I hver især yder for STBK. En speciel tak til Henriette Jacobsen, som efter 11 år på den tunge kassererpost har valgt at stoppe. Du har ydet en helt ekstra ordinær indsats og besiddet en tung post i mange år. Og tak til Jørgen Kjørup som efter 8 år også har valgt at stoppe vi kommer til at savne dig som sparringsparter i bestyrelsen men også til populært sagt at sælge Sand i Sahara. En bestyrelse er en dynamisk gruppe, der skal afspejle sine med medlemmer og derfor fra tid til anden bør ændre sammensætning. Men når det er sagt sætter jeg stor pris på at I andre forstætter det er af stor betydning i

5 en tid hvor vi står foran at skulle ændre på formen og arbejdsopgaverne i STBK og matche medlemmernes ønsker. På vegne af Stubbekøbing badmintonklub vil jeg benytte lejligheden til at takke trænere, holdledere, forældre og andre frivillige. Hovedsponsorer Nordea, XL Byg PW. WULFF og Sportigan, Tak til Forza for samarbejdet og til Erhvervslivet i Stubbekøbing og omegn som sponsorer af bankogaver, skilte og spillertøj. Tak for en succesfuld sæson i STBK Formand Pernille Jensen Bilag 2 Senior udvalgsformandens beretning: Kære bestyrelse og spillere, Året startede med et samarbejde med Horbelev. Et samarbejde omkring 1. og 2. holdet. Vi fik delt seniorer, motionister og veteraner i de to haller. Lad mig være helt ærlig, der er virkelig blevet en kæmpe succes. Vi har oplevet en glæde og en gejst, som ikke er set længe, især hos motionister og veteraner. 1. holdet har igen i år været stærkt spillende, og vi har til fulde opfyldt vores ambitioner. 2. holdet har været yderst stabilt, dog har der igen været problemer, med at få et sammentømret hold. Det er en arbejdsopgave vi skal have løst, men bestemt ikke noget, der er uoverkommeligt. Næste sæson, ser allerede nu lysere ud. Det der glæder mig allermest, er de snakke jeg har haft med motionister, som virkelig har fundet glæden, ved badminton igen. Det betyder, at jeg med sindsro, kan se frem til sæson 2013/2014. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fortsætter det gode samarbejde med Horbelev. Jeg kan ikke se nogen grund til, at der ikke skulle være grubund for det i fremtiden. Når jeg ser tilbage på de timer vi har brugt i div. haller, så har det altid været med smil og en fantastisk kampånd, især skal jeg fremhæve den flotte opbakning, fra forældrene til vores gamle spillere. Det er det der går det hele meget sjovere. Ikke mindst tak for deres lækre kager, de smager fremragende. Det mest fantastiske er, at vores motionister altid er god for en omgang guld! Det er noget vi igen i år har set bevis på. Til sidst vil jeg gerne takke de fantastiske spillere, der er med til, at få Stubbekøbing Badmintonklub, til at løbe rundt. Tak til bestyrelsen, især for, at vi ikke spiller med plastikbolde. På det mere personlige plan, vil jeg sige tak for jeres overbærenhed og forståelse. Jeg er stor tilhænger af, de nye tiltag i bestyrelsen. Et stor tak skal lyde til Jacob Brinck, for et rigtigt godt samarbejde. Ingrid der gør et pragtfuldt stykke arbejde i Horbelev. Tak til Jørgen, for et blændende samarbejde i bestyrelsen, jeg håber at vi kan gøre brug af dig i fremtiden, til diverse opgaver. Jeg ser frem til en ny god sæson. Allan Simonsen p.s. beklager at jeg ikke kunne være hos jer i dag men vender stærkt tilbage.

6 Bilag 3 Ungdoms udvalgsformandens beretning: Året startede med planlagt go dav igen tur som tidligere med stor succes på Bogø hvor begynderspillere til og med U 13 tog cyklerne til Bogø med 24 timer s badminton- igen iår med stor forældreopbakning til mad m.m. Det blev besluttet vi skulle prøve at lave et tilbud til de børn der har efterspurgt mere træning og vil spille mere badminton og vi fik planlagt og oprettet en 3. modultræning for spillere, der dog blev i Horbelev s hal pga af manglende haltid i Stubbekøbing. Vi valgte derfor også i år at de højeste rangerede spillere selv skulle tilmelde og betale for kredstræning i kredsen men ingen spillere tilmeldte sig kredsens træning -men vi fik opbakning til vores egen 3. modultræning med vores nye træner Nicklas der har udviklet den positivt, og det må siges at have været en succes med træningen. Der blev tilmeldt til holdturnering i år med 11 hold. Et hold på Sjælland i U 15 A række som fik udfordringer men nåede en 2. plads i puljen. 10 hold blev tilmeldt i LF kredsens holdturnering. 4 hold i U 11 hvilket var rigtigt flot i forhold til de tidligere år. Man valgte i år at lave trekant turneringer med U 11 holdene så de spillede 2 holdkampe hver gang hvilket har givet godt spil, enkelte spillere har syntes det var nok med en holdkamp men det er rigtigt positivt at se der kommer nye hold med fra flere klubber. I U 13 havde vi også 4 hold med et drengehold og 3 4 på stribe hold Der var ikke ekstraspillere på U 13 holdene så der måtte lånes og byttes lidt for det har kunnet gå op når nogen meldte fra, men det er også her afviklet godt. U 15/17 har igen været afviklet under samme pulje og springet er stort når 1.års U 15 møder 2. års U 17. Specielt mix holdet har mødt stor forskel på modstand i årets turnering. Det var med glæde vi fik skiftet noget af holdtøjet der var slidt helt op, og vi er glade for der også blev fundet et par nye sponsor til holdtøjet. Efteråret bød også traditionen tro på forældre/ barn turnering med rekord høj deltagelse, hvor mange havde en hyggelig eftermiddag. Vi fik gennem DGI og med Stubbekøbing skole lavet en badmintondag med 3og 4 klasse s elever og det gik godt og efterfølgende givet nogle nye spillere. Der kom til den nye sæson igen stor tilslutning af spillere, og vi har måttet stoppe for tilgang på begynder og 2 hold. Vi havde ventet mange spillere i U gruppen men nogle i den store pigegruppe stoppede. Vi havde også en forventning om flere børn fra tidligere Horbelev der skulle starte men det blev kun 3 spillere der kom. Vi har tilbudt følgende stævner i år som tidligere. LBS for U 13 til U 17 (stor tilslutning) Landsdelsmesterskaber (stor tilslutning) LF mesterskab. (stor tilslutning) Værløse for U med lille deltagelse. Udtagelse til LM (stor tilslutning) og LM for udtaget spillere. (stor tilslutning) DMU med overnatning for udtaget spillere. (stor tilslutning) Herudover har flere spillere i år selv tilmeldt sig flere stævner end dem klubben har udbudt. Jeg mener vi skal holde fast i de store ture selv om det er dyre stævner- spillerne har gode oplevelser og der er opbakning og stor deltagelse. Der er hjemtaget mange medaljer til Stubbekøbing badmintonklub over året og senest 6 guldmedaljer til årets DMU Vintersæsonen sluttede af traditionen tro med klubmesterskaberne midt i April hvor mange nye klubmestre blev fundet. I år havde vi valgt at slå mini mesterskaberne sammen med klubmesterskaberne. Der blev set op til de mange der i årets løb har udmærket sig og fik pokaler. Der var efterfølgende afslutningshygge for spillere op til U 13 med. U 15/17 spillerenes afslutning var i år en tur til finalen i badmintonligaen, hvor der var fuld fart og god stemning da Team Skælskør Slagelse slog Skovshoved i golden sæt, og først var der mulighed for at se Tine Baun spille afskedskamp mod Camilla Martin. I år har vi sommerbadminton som lukker sæsonen af inden sommerferien, der er i år delt op i 2 hold og der afsluttes med stubbekøbingløbet 1-6. Jeg syntes det har været en god og spændende sæson, og glæder mig specielt over succes med vores 3. modultræning. En stor Tak til vores super gode ungdomstrænere der altid går positive til opgaverne.

7 Til slut tak til alle holdledere som har været behjælpelig med hold i holdturneringen, og i forbindelse med stævner tak til vores trofaste ringedamer som har hjulpet med stævnerne. Susanne Østerholm Hansen Ungdomsformand Stubbekøbing badmintonklub

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer

TÅI F. Nyt. Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅI F Nyt Nr. 1 Marts 2008 16. årgang V I R IGAN E Å S G IGEN! Nytårsappel 2008 - Seniorer TÅIF - Nyt TÅIF Kontaktperson: Carsten M. Olesen Kontakttelefon: 86 33 42 15 Forsamlingshuset i Vejlby Kontaktperson:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere