Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation Marts 2004 indeholder"

Transkript

1 Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens aktiviteter Serviceleverandører for de forskellige services på anlægget Revideret regnskab for 2003 og budgetforslag for 2004 Kanalnøgle februar 2004 Resultatet af vejledende brugerafstemning februar o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 14. april Dato: Underskrift: Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 1 af 1

2 Ordinær generalforsamling Onsdag den 14. april 2004 kl Greve Borgerhus, Greveager, 2670 Greve Greve, den 20. marts 2004 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2003 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget for 2004 og fastsættelse af kontingent. (se følgende side) 5. Forslag fra medlemmerne (se følgende side) 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af kasserer. Lene Sørensen er på valg. Villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Hobel, Ove Nielsen og Benny Olofsen. Alle er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Mikael Bak Nielsen, Rachied Bouziyane 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Lasse Svensson, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 2 af 2

3 Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget / kontingent Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at det vedlagte budget for 2004 godkendes samt at kontingent som følge deraf fastsættes til kr ,- inkl. moms, Copydan og KODA. Kontingentet opkræves med kr. 887,50 den 1. maj og kr. 887,50 den 1. november måned Bestyrelsen gør opmærksom på at grundet TV3 kun er indregnet i 2004 budgettet med 8 måneders betaling ( ) kan der med uændret kanalsammensætning og TV3 indregnet med 12 måneders betaling i 2005 allerede nu forventes en stigning af kontingentet næste år. Bestyrelsen vil yderligere behandle dette tema i beretningen til generalforsamlingen. Ad pkt. 5: Forslag fra medlemmerne Finn Borch Andersen, Hedager 45 har stillet følgende forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen udarbejde forslag til en løsning, der tillader, at de enkelte husstande i fremtiden, uafhængigt af andre husstandes valg, selv vil kunne bestemme, hvilke betalingskanaler, de ønsker at kunne modtage og betale for. Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen vil anbefale forslaget og vil yderligere behandle dette tema i beretningen til generalforsamlingen. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 3 af 3

4 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 Copydan afgifter Med det antal kanaler foreningen har, skal der betales 185,60 kr. pr. medlem i Copydan - afgift for 2004, som er inkluderet i bestyrelsens forslag til budget for Da foreningen i henhold til gældende lov opkræver afgiften på vegne af Copydan, skal der ikke beregnes moms for denne afgift. COPYDAN pr. år / medlem første TV - kanaler og alle nævnte radioprogrammer 57,30 58, ,93 63,38 64, TV - kanal / pr. kanal 12,69 13,04 13,42 13,71 14,03 14, TV -kanal / pr. kanal 6,34 6,51 6,70 6,85 7,01 7,15 Efterfølgende kanaler / pr. kanal 3,88 3,99 4,11 4,20 4,30 4,39 I alt for året ,58 165,16 160,43 185,60 KODA - afgifter KODA - afgift for 2004 vil for hvert medlem udgøre 21,40 kr., som er inkluderet i bestyrelsens forslag til budget for Da foreningen i henhold til gældende lov opkræver afgiften på vegne af KODA, skal der ikke beregnes moms for denne afgift. KODA pr. år / medlem MTV 2,19 2,24 2,30 2,35 Eurosport 0,33 1,62 1,66 1,69 TV3 1,58 2,24 2,30 (a) 3+ 1,58 2,24 2,30 (a) Euronews 0,34 0,35 0,36 Info-kanalen 0,92 0,94 0,96 National Geographic 2,24 2,30 2,35 TCM 2,30 2,35 Cartoon 2,30 (a) CNN 0,35 0,36 TV2 Zulu 1,66 (a) TV Danmark 1 2,30 (a) 5-12 radiokanaler 10,29 10,51 10,76 10,98 I alt for året 15,97 22,35 31,82 21,40 (a) = afgiften er omlagt til at være en Copydan afgift. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 4 af 4

5 Programafgifter for betalingskanaler Nedenstående programafgifter er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget Der er anvendt de fra programleverandørerne oplyste priser pr. 1. marts Pr. medlem 2001 mdl mdl årlig 2003 mdl årlig 2004 mdl. CNN 2,50 2,50 30,00 2,75 33,00 2,75 33,00 Eurosport 4,50 4,50 54,00 5,50 66,00 5,58 67,00 MTV 4,00 4,00 48,00 4,00 48,00 4,00 48, ,75 9,14 109,68 9,25 111,25 9,25 111,25 Cartoon Network + TCM 3,25 3,25 39,00 3,25 39,00 3,25 39,00 Discovery 3,10 3,10 37,20 3,10 37,20 3,95 47,40 BBC Prime 4,00 4,00 48,00 4,00 48,00 4,00 48,00 Euronews - 1,50 18,00 1,20 14,40 1,20 14,40 National Geographic - 3,50 42,00 3,00 36,00 3,00 36,00 TV2 Zulu 8,25 99,00 8,00 96,00 TV Danmark 1 8,95 107,40 8,95 107,40 TV3 (kun 8 mdr. I 2004) 9,75 10,19 122,28 10,25 123,00 15,95 127,60 DK4 6,95 83,40 Ialt excl. moms 858,45 Ialt inkl. moms 1073,00 Samlede programafgifter Samlede programafgifter Copydan 160,43 185,60 KODA 31,82 21,40 Programafgifter for betalingskanaler 954, ,00 Samle programafgifter 1144, ,00 Sammenligning af priser med egen parabol / Kabel TV Den følgende sammenligning er alene baseret på oplysninger der i uge 7 var på pågældende leverandørers hjemmesider: Eriksminde kr. i kr. i 2004 (forslag) 2004 årlig Canal Digital Viasat Guld Viasat Sølv Viasat Basis TDC Grund TDC Mellem TDC Fuld kr. første år og kr. følgende år ( inkl. ikke TV2) kr. (inkl. ikke TV2 og TV2 Zulu) kr. (inkl. ikke TV2 og TV2 Zulu) kr. (inkl. ikke TV2 og TV2 Zulu) kr kr kr. NB: Vær opmærksom på at der kan være forskelle mellem hvilke og det antal TV kanaler der er i de nævnte pakker. Opstillingen viser alene hvilke alternativer der er til medlemskabet af foreningen. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 5 af 5

6 Honorarer Nedenstående beløb er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget for Der er sket en regulering på ca. 3 pct. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal Ialt for året Forsikringer / Serviceaftaler Oplysninger om foreningens forsikringer / serviceaftaler: Type af forsikring / serviceaftaler excl. moms Bestyrelsesansvarsforsikring 750,00 750,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 500,00 500,00 600,00 800,00 AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte medarbejdere Antenneforsikring inkl. i fuldserviceaftale Inkl. i kontingent til FDA Inkl. i kontingent til FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2.400,00 2,400, , ,00 Fuldserviceaftale på gadenettet inkl. returvej 96000, ,00 Sammenligning af priser på Internet Den følgende sammenligning er alene baseret på oplysninger der i uge 7 var på pågældende leverandørers hjemmesider: Model 1 og 2 er foreningens aftale med Arrownet Hastighed Model1 månedspris Model 2 månedspris TDC månedspris Tiscali månedpris Cybercity månedspris Tele2 månedspris 256 Kbps. 109,- 149,- (1)139,- 295,- 339,- 340,- 512 Kbps. 159,- 199,- 409,- 295,- 360,- 340, Kbps. 299,- 349,- 475,- 559,- 430, Kbps. 549,- 599,- 500,- 745,- 530, Kbps. 995, ,- 680,- (1) + 0,50 kr. pr. MB Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 6 af 6

7 De seneste ændringer på anlægget I løbet af 2003 er anlægget udbygget / ændret på følgende måde: DR2 problemerne blev endelig løst ved at vi nu modtager signalet fra en jordbaseret sender. P5 Sky Radio kom på anlægget P6 Radio 100FM kom på anlægget Radio Yes2day kom på anlægget DR klassisk blev omlagt til modtagelse fra anden satellitposition Radio Melodie (tysk) kom på i stedet for den stoppede Radio N Joy Roskildekanalen deler plads med Kanal København Den tyske musikkanal VIVA kom på som prøvekanal DK4 kom på i stedet for TV3 Generel information om foreningens aktiviteter Velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer, der er kommet til i det seneste år vi er nu 790 medlemmer tilsluttet antenneanlægget det er over 90 % af husstandene i foreningens område. Bestyrelsen håber I er tilfreds med det tilbud og den service foreningen leverer. Vi håber at se jer til den kommende generalforsamling. Skulle der være forhold I ønsker at gøre foreningens bestyrelse opmærksom på så kontakt venligst bestyrelsen. Bestyrelsen Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend Nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann Stolpeager Best. Medlem Benny Olofsen Højager Ove B. Nielsen Bredager Henrik Hobel Knoldager Vedtægter Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside Betaling via PBS Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god ordning. Kontingent forfalder til betaling 1. maj og 1. november. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Vi leverer gode signaler - bring dem videre Foreningens investeringer i gadenettet og i digitalt udstyr i hovedstationen giver alle mulighed for at modtage gode signaler. Jeres stikledning og husinstallation har naturligvis stor betydning for at I kan bringe disse gode signaler videre til radio- og TV-apparater samt til PC. Brug kun kvalitetskomponenter. Læs mere herom på foreningens hjemmeside. Gamle stikdåser Der kan være enkelte af den gamle (fra begyndelsen af 1970 erne) type stikdåser rundt i hjemmene. Generelt vil vi opfordre til at de bliver skiftet ud, men har I en sådan kan vi levere stik i meget Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 7 af 7

8 begrænset omfang. Antennestik Foreningen opfordrer til at alle bruger HF-tætte stik. Det medfører at der blive mindre støj udefra der blander sig med TV- og radiosignalerne. Foreningen har den gode type stik som kan købes til indkøbspris ved henvendelse til formanden. Ved salg af ejendom Husk at få køber til at overtage medlemskabet af antenneforeningen. I modsat fald skal ske udmeldelse med deraf følgende betaling af udmeldelsesgebyr. Endvidere er det vigtigt at bemærke udmeldelsesfristerne i vedtægterne. Foreningens servicepartnere Bestyrelse vil gerne følge med i hvordan medlemmerne serviceres af de leverandører foreningen har indgået aftale med. Der afholdes løbende møder med leverandørerne, og på disse møder drøftes de forhold, som begge parter har oplevet som problemer siden sidst. Send gerne en mail til foreningens formand der samler disse problemer op til møderne / kontakterne med leverandørernes medarbejdere. Informationskanalen og hjemmesiden På Informationskanalen og hjemmesiden informeres om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Der kan foretages annoncering af produkter eller serviceydelser. Der foretages forsøg med lokal - TV. Hvis I har spørgsmål vedr. Informationskanalen kontakt venligst foreningens redaktør Svend Nielsen på tlf eller e-post Foreninger kan gratis få omtalt deres virke på foreningens Infokanal maks. 1 side + evt. tekst TV. Kontakt redaktøren. Hvis I har spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst foreningens formand Kai Nielsen på tlf , mobil eller e-post Foreningen er medlem af FDA Foreningen har gennem mange år været medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på en lang række områder varetager foreningens interesser og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Der kan læses mere på FDA s hjemmeside Bestyrelsens er med flere medlemmer repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) samt i FDA Forum. Foreningen er andelshaver i DAFO Foreningen er blevet andelshaver i DAFO A.m.b.a. Danske Antenneanlægs Indkøbsforening, der har til formål at indgå indkøbsaftaler med leverandører af programmer og komponenter til distribution / brug i medlemsforeningernes antenneanlæg. Der kan læses mere på DAFO s hjemmeside Foreningen er repræsenteret i selskabets bestyrelse ved formanden. Servicepartnere for de forskellige services på anlægget Service på gadenettet leveres af Dansk Kabel TV Foreningen har aftale med Dansk Kabel TV om service på anlægget inkl. service på returvej. Fuldserviceaftalen dækker fejlsøgning frem til 1. stik i husinstallationen og reparation af alle komponenter og kabler i hovedstationen og gadenettet (kabelnettet) frem til den enkelte tilslutnings- Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 8 af 8

9 stander (tilslutningsstanderen er snitfladen mellem foreningens gadenet og grundejerens tilslutningsledning / husinstallation). Det er kun foreningens serviceleverandør, der må foretage reparationer, frakoblinger og tilkoblinger i tilslutningsstanderne, der er foreningens ejendom. Det betyder, at der i tilfælde af problemer med anlægget kan ske fejlmelding til Dansk Kabel TV på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl på tlf Fejl på større dele af gadenettet søges udbedret samme dag. Fejl hos de enkelte medlemmer udbedres i normal arbejdstid den følgende dag. Husk tilkald til fejl på egen stikledning / husinstallation er for egen regning. Derfor snak med nabo og genboer om de har samme fejl inden du tilkalder Dansk Kabel TV. Stikledning og husinstallation skal være iorden Brug kun kvalitetsmaterialer og HF - tætte materialer i din husinstallation. Det giver den bedste modtagelse af radio og TV - signaler og er et must ved Internet via gadenettet. Undersøg hos dit forsikringsselskab om din stikledning (mellem tilslutningsstander og første stik i huset) til antenneanlægget er omfattet af din husforsikring (skjulte stikledninger). Der er så stor forskel på forsikringsselskaberne, at foreningen ikke kan sige noget generelt. Foreningen har et mindre lager af komponenter til at ombygge husinstallationen til Internet. Kontakt venligst foreningens formand. Generelle betingelser for brug af Internet og Selector Brug af Internet fra af Arrownet og brug af Selector fra TDC Kabel TV kræver tilslutning til foreningens kabelnet, herunder fuld betaling af kontingenter for modtagelse af foreningens programpakke og for nye medlemmer rettidig betaling af tilslutningsafgifter. Udmeldelse af fællesantenneforeningen medfører frakobling og dermed bortfald af adgangen til at bruge Internet fra Arrownet og Selector fratdc Kabel TV. Det er det enkelte medlems opgave i alle tilfælde selv at opsige abonnement på Internet hos Arrownet og Selector hos TDC Kabel TV. Internet via gadenettet leveres af Arrownet Foreningen har aftale med Arrownet om at levere Internet - service via kabelanlægget. Aftalen med Arrownet optager en båndbredde svarende til 2 TV - kanaler på anlægget. Løsningen giver en hurtig og billig adgang til Internet og omfatter Fast Internetadgang - forbindelsen er åben når PC'en er tændt - telefonen er fri til samtaler Fri trafik og forbrug (e-post og Internet) 10 E-post adresser - 10 Mbyte webhotel - Kundeservice på alle ugens dage Leverance - leje - af kabelmodem og kabler Mulighed for tilkøb af netkort, kabler og installationsydelser Frit valg mellem 5 hastigheder - mellem 5 og 73 gange hurtigere end et almindeligt modem Hastighed Model 1 månedspris Model 2 månedspris 256/128 Kbps. 109,- 149,- 512/256 Kbps. 159,- 199,- 1024/512 Kbps. 299,- 349,- 2048/1024 Kbps. 549,- 599,- 4096/2048 Kbps. 995, ,- Oprettelsesafgift 1.695,- 695,- Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 9 af 9

10 Ovennævnte priser er inkl. moms. Læs mere på hvor det også er muligt at tilmelde sig Internet. Fejlmelding på Internet sker til Arrownet Kundeservice på tlf på alle ugens hverdage kl og weekend og helligdage kl Der er lukket 24.12, og 1.1. Såfremt fejlen er på gadenettet eller på din stikledning og husinstallation sender Arrownet fejlen videre til Dansk Kabel TV, der efterfølgende kontakter dig. Fejl på gadenettet (til og med tilslutningsstander) er omfattet af foreningens serviceaftale med Dansk Kabel TV og vil blive udbedret uden udgift for medlemmerne. Fejl på din stikledning og husinstallation kan også efter aftale med dig repareres af Dansk Kabel TV for din regning. Hvis du har spørgsmål til foreningen om etablering af Internet, tilpasning af din husinstallation m.v. kontakt foreningens formand Kai Nielsen på tlf mobil Internet blev sat i drift 25. februar Efter 2 års drift bruger ca. 35 % af foreningens medlemmer bruger Internet fra Arrownet.. Selector via kabelnettet leveres af TDC Kabel TV Foreningen har aftale med TDC Kabel TV om levering af supplerende programpakker via den digitale Selector - dekoder på foreningens kabelnet. Aftalen med TDC Kabel TV optager TV - kanalerne S06- S08, S21, S23, S35, S36 og S37. Den står muligvis overfor indskrænkninger ud fra den vejledende undersøgelse i efteråret OBS: Det er kun enkelte af Selector - pakkerne der kan leveres via gadenettet. Læs mere på Selector dekoder kan købes / lejes hos TDC Kabel TV s sædvanlige udsalgssteder. Fejlmelding sker til Selector - service på tlf på hverdage kl og weekend kl Hvis du har spørgsmål til foreningen om etablering af Selector dekoder service, så kontakt foreningens formand Kai Nielsen på tlf mobil Resultatet af den vejledende brugerafstemning februar 2004 Eriksminde Antenneforening har i januar februar 2004 gennemført en vejledende brugerafstemning. Materialet, som blev udsendt til medlemmerne i forbindelse med afstemningen kan ses sidst i dette dokument. Medlemmerne skulle returnere skemaerne senest søndag den 8. februar 2004 til et af bestyrelsens medlemmer for at kunne være med i optællingen. Skemaerne er blevet optalt februar med henblik på at blive behandlet på bestyrelsens møde den 11. februar Tak til medlemmerne Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til medlemmerne for den store opbakning der har været til denne vejledende brugerafstemning. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 10 af 10

11 Stemmeprocent på 50 Af foreningens 780 medlemmer afleverede 50 pct. afstemningsskemaerne tilbage i udfyldt form. Det er ganske enkelt rekord i forhold til vejledende brugerafstemninger gennemført i de senere år. Opgørelse over medlemmernes afgivne stemmer på de enkelte ønskede kanaler. Sum kolonnen indeholder også kr. 800,- (de øvrige samlede radio/tv udgifter m.m.) og afspejler det samlede kontingent incl. betalingskanaler i den rækkefølge, der er afgivet stemmer på dem. Kanal navn Afgivne stemmer % af de afgivne 389 stemmer Pris pr. kanal Sum inkl. 800,- kr. (samlet kontingent) TV2 Zulu ,3 120,00 920, ,1 137, ,10 TV Danmark ,9 134, ,35 Discovery ,3 59, ,60 Eurosport ,0 83, ,30 CNN ,2 41, ,55 Cartoon Networks/TCM ,9 48, ,30 National Geographic ,6 45, ,30 TV ,3 239, ,55 BBC Prime ,8 60, ,55 DK ,8 101, ,80 Euronews ,5 18, ,80 MTV ,4 60, ,80 Viasat Sport 90 23,1 71, ,05 Animal Planet 88 22,6 46, ,55 Discovery Travel and Adventure 75 19,3 46, ,05 Hallmark/Fox Kids 53 13,6 48, ,80 Discovery Science 50 12,9 46, ,30 Discovery Civilization 46 11,8 46, ,80 BBC World 44 11,3 33, ,55 Travel Channel 37 9,5 33, ,30 E'Entertainment 36 9,3 56, ,55 VH1 22 5,7 45, ,55 Disney Channel 18 4,6 300, ,55 Mezzo 13 3,3 45, ,55 BBC Food 10 2,6 33, ,30 MCM 6 1,5 22, ,80 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 11 af 11

12 Tabel: Grafisk opstilling af antal stemmer for hver kanal Antal stemmer MCM 6 BBC Food 10 Mezzo 13 Disney Channel 18 VH1 22 E'Ent ert ainment 36 Travel Channel 37 BBC World 44 Discovery Civilizat ion 46 Discovery Science 50 Hallmark / Fox Kids 53 Discovery Travel m.v. 75 Viasat Sport 90 MTV 122 Eur onews 142 DK4 178 BBC Prime 178 TV3 188 Nat ional Geogr aphic 228 Cartoon / TCM 237 CNN 238 Eurosport Nordic 241 Discovery 293 TV Danmark TV2 Zul u Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 12 af 12

13 Fransk og Spansk TV Til spørgsmålet vedrørende: Ønsker du fortsat Fransk og Spansk TV. Svarene fordelte sig som følgende: Fransk: Ja = 29 Nej = Spansk: Ja = 32 Nej = Blanke: 12 Oversigt over hvilket beløb medlemmerne max. vil betale for RADIO/TV. Alle beløb er i intervaller op og nedrundet til nærmeste valgte beløb deleligt med 100 kr. (det skal bemærkes at 800 kr. er de samlede øvrige radio/tv udgifter m.m. uden betalingskanaler). Kontingent i kr. ( 800 kr. +? ) Beløb alene til betalingskanaler Antal afgivne stemmer % af stemmer 800 kr. 0 kr. 3 0,8 % 900 kr. 100 kr. 5 1,3 % 1000 kr. 200 kr. 10 2,5 % 1100 kr. 300 kr. 6 1,5 % 1200 kr. 400 kr. 18 4,6 % 1300 kr. 500 kr. 12 3,1 % 1400 kr. 600 kr. 14 3,5 % 1500 kr. 700 kr ,2 % 1600 kr. 800 kr. 15 3,8 % 1700 kr. 900 kr ,2 % 1800 kr kr. 25 6,4 % 1900 kr kr. 16 4,1 % 2000 kr kr ,4 % 2100 kr kr. 1 0,3 % 2200 kr kr. 2 0,5 % 2300 kr kr. 4 1,0 % 2400 kr kr. 6 1,5 % 2500 kr kr. 8 2,0 % 3000 kr kr. 1 0,3 % Ubrugelige 4 1,0 % Totaler i alt: ,0 % Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 13 af 13

14 Hvor meget er du villig til at betale pr. år i kontingent for radio og TV? Samlet stemmefordeling pr. gruppe i spørgeskemaet 3 grupper, samt totalt gennemsnit for alle 3 grupper. Beløbs fordeling: Under kr. = kr. Over kr. Totalt I alt Antal stemmer % af alle stemmer 32,6 % 39,6 % 27,8 % 100,0 % Gennemsnit/gruppen kr kr kr kr. Tabel: Grafisk opstilling af antal stemmer for kontingentets størrelse Pct , ,6 27, Under 1700 kr kr ( uænd ret ) Over 1700 kr. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 14 af 14

15 Eriksminde Antenneforening Kanalnøgle Marts 2004 TV - PROGRAM Kanal Frekvens S T D RADIOPROGRAM Frekvens Svensk TV4 S09 161,25 X X DR P1 88,20 S10 168,25 DR P2 Musik og Kultur 88,70 DR ,25 X X DR P3 91,70 Infokanalen 6 182,25 DR P4 Københavns Radio 90,10 TV2 / TV2 Lorry 7 189,25 X X DR Klassisk 102,60 Svensk TV ,25 X X Sky Radio P5 101,80 Svensk TV ,25 X X Radio100FM (P6) 92,70 Eurosport Nordic ,25 X X SVT P1 93,40 DK ,25 X X X SVT P2 95,10 TV Danmark ,25 X X SVT P3 97,80 TV2 Zulu S11 231,25 X X X Radio Køge 91,10 CNN International S13 245,25 X X Radio Roskilde 103,80 BBC Prime S14 252,25 X X X KISS FM 94,60 Roskilde Kanalen S15 259,25 X Radio Yes2day 100,50 Kanal København S15 259,25 X X NRJ Greve 105,60 DR2 S X X X NDR 2 87,70 3+ S17 273,25 X X NDR 4 98,80 Cartoon Network S18 280,25 X Deutsches Welle 105,00 TCM S18 280,25 X Radio Melodie 99,90 Euronews S19 287,25 X X RTL Radio 107,90 Norsk TV2 S20 294,25 X X VIVA (P) S25 335,25 X X X ARD S26 343,25 X X X Discovery S27 351,25 X X X CNBC S28 359,25 X National Geographic S28 359,25 X MTV S29 367,25 X X X TV Danmark 1 S30 375,25 X X Spansk TVE (P) S31 383,25 X (P) = Prøvekanal ZDF S32 391,25 X RTL S33 399,25 X S = Stereo Fransk TV5 (P) S34 407,25 X T = Tekst TV SAT1 S38 439,25 X D = Modtages Digitalt Foreningens Servicepartnere Serviceområde Firmanavn Hjemmeside Telefon Hovedstation og Gadenet Dansk Kabel TV Internet via kabelnettet Arrownet Selector-dekoder TDC Kabel TV Foreningen generelt Formand Kai Nielsen / Mail: Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 15 af 15

16 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 16 af 16

17 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 17 af 17

18 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 18 af 18

19 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 19 af 19

20 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 20 af 20

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Kontingentnedsættelse i NAL MedieNet Referat af generalforsamling 17.02.2010 Flere hastigheder på Internettet TV behøver ikke ses på TV et 3 Formanden har ordet 4 Referat af generalforsamling 17.02.2010

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2011 Vejledende programafstemning Deltag i Børnekonkurrencen afgiv din stemme senest 26. september 2011 NYE TILTAG IP telefoni og højere hastigheder

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Ulovligt NET-fiskeri NAL MedieNET under angreb NAL-Kurser 3 Formanden har ordet 5 Referat af generalforsamlingen 12.02.2013 7 Web-TV overalt 9 NAL MedieNet under angreb 11 Info fra Dataudvalget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Hastigheder på NAL MedieNet Hærværk hos NAL MedieNet Ny forretningsfører 3 Formanden har ordet 5 Medlemsundersøgelse 7 Ny forretningsfører 8 Kanaloversigt 9 Hastigheder på

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN STEMMESEDDEL TIL VALG AF PROGRAMMER TIL PAKKE 1 Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2011 INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS

Læs mere