Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation Marts 2004 indeholder"

Transkript

1 Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens aktiviteter Serviceleverandører for de forskellige services på anlægget Revideret regnskab for 2003 og budgetforslag for 2004 Kanalnøgle februar 2004 Resultatet af vejledende brugerafstemning februar o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 14. april Dato: Underskrift: Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 1 af 1

2 Ordinær generalforsamling Onsdag den 14. april 2004 kl Greve Borgerhus, Greveager, 2670 Greve Greve, den 20. marts 2004 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2003 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget for 2004 og fastsættelse af kontingent. (se følgende side) 5. Forslag fra medlemmerne (se følgende side) 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af kasserer. Lene Sørensen er på valg. Villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik Hobel, Ove Nielsen og Benny Olofsen. Alle er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Mikael Bak Nielsen, Rachied Bouziyane 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Lasse Svensson, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 2 af 2

3 Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget / kontingent Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at det vedlagte budget for 2004 godkendes samt at kontingent som følge deraf fastsættes til kr ,- inkl. moms, Copydan og KODA. Kontingentet opkræves med kr. 887,50 den 1. maj og kr. 887,50 den 1. november måned Bestyrelsen gør opmærksom på at grundet TV3 kun er indregnet i 2004 budgettet med 8 måneders betaling ( ) kan der med uændret kanalsammensætning og TV3 indregnet med 12 måneders betaling i 2005 allerede nu forventes en stigning af kontingentet næste år. Bestyrelsen vil yderligere behandle dette tema i beretningen til generalforsamlingen. Ad pkt. 5: Forslag fra medlemmerne Finn Borch Andersen, Hedager 45 har stillet følgende forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen udarbejde forslag til en løsning, der tillader, at de enkelte husstande i fremtiden, uafhængigt af andre husstandes valg, selv vil kunne bestemme, hvilke betalingskanaler, de ønsker at kunne modtage og betale for. Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen vil anbefale forslaget og vil yderligere behandle dette tema i beretningen til generalforsamlingen. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 3 af 3

4 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 Copydan afgifter Med det antal kanaler foreningen har, skal der betales 185,60 kr. pr. medlem i Copydan - afgift for 2004, som er inkluderet i bestyrelsens forslag til budget for Da foreningen i henhold til gældende lov opkræver afgiften på vegne af Copydan, skal der ikke beregnes moms for denne afgift. COPYDAN pr. år / medlem første TV - kanaler og alle nævnte radioprogrammer 57,30 58, ,93 63,38 64, TV - kanal / pr. kanal 12,69 13,04 13,42 13,71 14,03 14, TV -kanal / pr. kanal 6,34 6,51 6,70 6,85 7,01 7,15 Efterfølgende kanaler / pr. kanal 3,88 3,99 4,11 4,20 4,30 4,39 I alt for året ,58 165,16 160,43 185,60 KODA - afgifter KODA - afgift for 2004 vil for hvert medlem udgøre 21,40 kr., som er inkluderet i bestyrelsens forslag til budget for Da foreningen i henhold til gældende lov opkræver afgiften på vegne af KODA, skal der ikke beregnes moms for denne afgift. KODA pr. år / medlem MTV 2,19 2,24 2,30 2,35 Eurosport 0,33 1,62 1,66 1,69 TV3 1,58 2,24 2,30 (a) 3+ 1,58 2,24 2,30 (a) Euronews 0,34 0,35 0,36 Info-kanalen 0,92 0,94 0,96 National Geographic 2,24 2,30 2,35 TCM 2,30 2,35 Cartoon 2,30 (a) CNN 0,35 0,36 TV2 Zulu 1,66 (a) TV Danmark 1 2,30 (a) 5-12 radiokanaler 10,29 10,51 10,76 10,98 I alt for året 15,97 22,35 31,82 21,40 (a) = afgiften er omlagt til at være en Copydan afgift. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 4 af 4

5 Programafgifter for betalingskanaler Nedenstående programafgifter er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget Der er anvendt de fra programleverandørerne oplyste priser pr. 1. marts Pr. medlem 2001 mdl mdl årlig 2003 mdl årlig 2004 mdl. CNN 2,50 2,50 30,00 2,75 33,00 2,75 33,00 Eurosport 4,50 4,50 54,00 5,50 66,00 5,58 67,00 MTV 4,00 4,00 48,00 4,00 48,00 4,00 48, ,75 9,14 109,68 9,25 111,25 9,25 111,25 Cartoon Network + TCM 3,25 3,25 39,00 3,25 39,00 3,25 39,00 Discovery 3,10 3,10 37,20 3,10 37,20 3,95 47,40 BBC Prime 4,00 4,00 48,00 4,00 48,00 4,00 48,00 Euronews - 1,50 18,00 1,20 14,40 1,20 14,40 National Geographic - 3,50 42,00 3,00 36,00 3,00 36,00 TV2 Zulu 8,25 99,00 8,00 96,00 TV Danmark 1 8,95 107,40 8,95 107,40 TV3 (kun 8 mdr. I 2004) 9,75 10,19 122,28 10,25 123,00 15,95 127,60 DK4 6,95 83,40 Ialt excl. moms 858,45 Ialt inkl. moms 1073,00 Samlede programafgifter Samlede programafgifter Copydan 160,43 185,60 KODA 31,82 21,40 Programafgifter for betalingskanaler 954, ,00 Samle programafgifter 1144, ,00 Sammenligning af priser med egen parabol / Kabel TV Den følgende sammenligning er alene baseret på oplysninger der i uge 7 var på pågældende leverandørers hjemmesider: Eriksminde kr. i kr. i 2004 (forslag) 2004 årlig Canal Digital Viasat Guld Viasat Sølv Viasat Basis TDC Grund TDC Mellem TDC Fuld kr. første år og kr. følgende år ( inkl. ikke TV2) kr. (inkl. ikke TV2 og TV2 Zulu) kr. (inkl. ikke TV2 og TV2 Zulu) kr. (inkl. ikke TV2 og TV2 Zulu) kr kr kr. NB: Vær opmærksom på at der kan være forskelle mellem hvilke og det antal TV kanaler der er i de nævnte pakker. Opstillingen viser alene hvilke alternativer der er til medlemskabet af foreningen. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 5 af 5

6 Honorarer Nedenstående beløb er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget for Der er sket en regulering på ca. 3 pct. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal Ialt for året Forsikringer / Serviceaftaler Oplysninger om foreningens forsikringer / serviceaftaler: Type af forsikring / serviceaftaler excl. moms Bestyrelsesansvarsforsikring 750,00 750,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 500,00 500,00 600,00 800,00 AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte medarbejdere Antenneforsikring inkl. i fuldserviceaftale Inkl. i kontingent til FDA Inkl. i kontingent til FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2.400,00 2,400, , ,00 Fuldserviceaftale på gadenettet inkl. returvej 96000, ,00 Sammenligning af priser på Internet Den følgende sammenligning er alene baseret på oplysninger der i uge 7 var på pågældende leverandørers hjemmesider: Model 1 og 2 er foreningens aftale med Arrownet Hastighed Model1 månedspris Model 2 månedspris TDC månedspris Tiscali månedpris Cybercity månedspris Tele2 månedspris 256 Kbps. 109,- 149,- (1)139,- 295,- 339,- 340,- 512 Kbps. 159,- 199,- 409,- 295,- 360,- 340, Kbps. 299,- 349,- 475,- 559,- 430, Kbps. 549,- 599,- 500,- 745,- 530, Kbps. 995, ,- 680,- (1) + 0,50 kr. pr. MB Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 6 af 6

7 De seneste ændringer på anlægget I løbet af 2003 er anlægget udbygget / ændret på følgende måde: DR2 problemerne blev endelig løst ved at vi nu modtager signalet fra en jordbaseret sender. P5 Sky Radio kom på anlægget P6 Radio 100FM kom på anlægget Radio Yes2day kom på anlægget DR klassisk blev omlagt til modtagelse fra anden satellitposition Radio Melodie (tysk) kom på i stedet for den stoppede Radio N Joy Roskildekanalen deler plads med Kanal København Den tyske musikkanal VIVA kom på som prøvekanal DK4 kom på i stedet for TV3 Generel information om foreningens aktiviteter Velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer, der er kommet til i det seneste år vi er nu 790 medlemmer tilsluttet antenneanlægget det er over 90 % af husstandene i foreningens område. Bestyrelsen håber I er tilfreds med det tilbud og den service foreningen leverer. Vi håber at se jer til den kommende generalforsamling. Skulle der være forhold I ønsker at gøre foreningens bestyrelse opmærksom på så kontakt venligst bestyrelsen. Bestyrelsen Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend Nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann Stolpeager Best. Medlem Benny Olofsen Højager Ove B. Nielsen Bredager Henrik Hobel Knoldager Vedtægter Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside Betaling via PBS Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god ordning. Kontingent forfalder til betaling 1. maj og 1. november. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Vi leverer gode signaler - bring dem videre Foreningens investeringer i gadenettet og i digitalt udstyr i hovedstationen giver alle mulighed for at modtage gode signaler. Jeres stikledning og husinstallation har naturligvis stor betydning for at I kan bringe disse gode signaler videre til radio- og TV-apparater samt til PC. Brug kun kvalitetskomponenter. Læs mere herom på foreningens hjemmeside. Gamle stikdåser Der kan være enkelte af den gamle (fra begyndelsen af 1970 erne) type stikdåser rundt i hjemmene. Generelt vil vi opfordre til at de bliver skiftet ud, men har I en sådan kan vi levere stik i meget Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 7 af 7

8 begrænset omfang. Antennestik Foreningen opfordrer til at alle bruger HF-tætte stik. Det medfører at der blive mindre støj udefra der blander sig med TV- og radiosignalerne. Foreningen har den gode type stik som kan købes til indkøbspris ved henvendelse til formanden. Ved salg af ejendom Husk at få køber til at overtage medlemskabet af antenneforeningen. I modsat fald skal ske udmeldelse med deraf følgende betaling af udmeldelsesgebyr. Endvidere er det vigtigt at bemærke udmeldelsesfristerne i vedtægterne. Foreningens servicepartnere Bestyrelse vil gerne følge med i hvordan medlemmerne serviceres af de leverandører foreningen har indgået aftale med. Der afholdes løbende møder med leverandørerne, og på disse møder drøftes de forhold, som begge parter har oplevet som problemer siden sidst. Send gerne en mail til foreningens formand der samler disse problemer op til møderne / kontakterne med leverandørernes medarbejdere. Informationskanalen og hjemmesiden På Informationskanalen og hjemmesiden informeres om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Der kan foretages annoncering af produkter eller serviceydelser. Der foretages forsøg med lokal - TV. Hvis I har spørgsmål vedr. Informationskanalen kontakt venligst foreningens redaktør Svend Nielsen på tlf eller e-post Foreninger kan gratis få omtalt deres virke på foreningens Infokanal maks. 1 side + evt. tekst TV. Kontakt redaktøren. Hvis I har spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst foreningens formand Kai Nielsen på tlf , mobil eller e-post Foreningen er medlem af FDA Foreningen har gennem mange år været medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på en lang række områder varetager foreningens interesser og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Der kan læses mere på FDA s hjemmeside Bestyrelsens er med flere medlemmer repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) samt i FDA Forum. Foreningen er andelshaver i DAFO Foreningen er blevet andelshaver i DAFO A.m.b.a. Danske Antenneanlægs Indkøbsforening, der har til formål at indgå indkøbsaftaler med leverandører af programmer og komponenter til distribution / brug i medlemsforeningernes antenneanlæg. Der kan læses mere på DAFO s hjemmeside Foreningen er repræsenteret i selskabets bestyrelse ved formanden. Servicepartnere for de forskellige services på anlægget Service på gadenettet leveres af Dansk Kabel TV Foreningen har aftale med Dansk Kabel TV om service på anlægget inkl. service på returvej. Fuldserviceaftalen dækker fejlsøgning frem til 1. stik i husinstallationen og reparation af alle komponenter og kabler i hovedstationen og gadenettet (kabelnettet) frem til den enkelte tilslutnings- Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 8 af 8

9 stander (tilslutningsstanderen er snitfladen mellem foreningens gadenet og grundejerens tilslutningsledning / husinstallation). Det er kun foreningens serviceleverandør, der må foretage reparationer, frakoblinger og tilkoblinger i tilslutningsstanderne, der er foreningens ejendom. Det betyder, at der i tilfælde af problemer med anlægget kan ske fejlmelding til Dansk Kabel TV på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl på tlf Fejl på større dele af gadenettet søges udbedret samme dag. Fejl hos de enkelte medlemmer udbedres i normal arbejdstid den følgende dag. Husk tilkald til fejl på egen stikledning / husinstallation er for egen regning. Derfor snak med nabo og genboer om de har samme fejl inden du tilkalder Dansk Kabel TV. Stikledning og husinstallation skal være iorden Brug kun kvalitetsmaterialer og HF - tætte materialer i din husinstallation. Det giver den bedste modtagelse af radio og TV - signaler og er et must ved Internet via gadenettet. Undersøg hos dit forsikringsselskab om din stikledning (mellem tilslutningsstander og første stik i huset) til antenneanlægget er omfattet af din husforsikring (skjulte stikledninger). Der er så stor forskel på forsikringsselskaberne, at foreningen ikke kan sige noget generelt. Foreningen har et mindre lager af komponenter til at ombygge husinstallationen til Internet. Kontakt venligst foreningens formand. Generelle betingelser for brug af Internet og Selector Brug af Internet fra af Arrownet og brug af Selector fra TDC Kabel TV kræver tilslutning til foreningens kabelnet, herunder fuld betaling af kontingenter for modtagelse af foreningens programpakke og for nye medlemmer rettidig betaling af tilslutningsafgifter. Udmeldelse af fællesantenneforeningen medfører frakobling og dermed bortfald af adgangen til at bruge Internet fra Arrownet og Selector fratdc Kabel TV. Det er det enkelte medlems opgave i alle tilfælde selv at opsige abonnement på Internet hos Arrownet og Selector hos TDC Kabel TV. Internet via gadenettet leveres af Arrownet Foreningen har aftale med Arrownet om at levere Internet - service via kabelanlægget. Aftalen med Arrownet optager en båndbredde svarende til 2 TV - kanaler på anlægget. Løsningen giver en hurtig og billig adgang til Internet og omfatter Fast Internetadgang - forbindelsen er åben når PC'en er tændt - telefonen er fri til samtaler Fri trafik og forbrug (e-post og Internet) 10 E-post adresser - 10 Mbyte webhotel - Kundeservice på alle ugens dage Leverance - leje - af kabelmodem og kabler Mulighed for tilkøb af netkort, kabler og installationsydelser Frit valg mellem 5 hastigheder - mellem 5 og 73 gange hurtigere end et almindeligt modem Hastighed Model 1 månedspris Model 2 månedspris 256/128 Kbps. 109,- 149,- 512/256 Kbps. 159,- 199,- 1024/512 Kbps. 299,- 349,- 2048/1024 Kbps. 549,- 599,- 4096/2048 Kbps. 995, ,- Oprettelsesafgift 1.695,- 695,- Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 9 af 9

10 Ovennævnte priser er inkl. moms. Læs mere på hvor det også er muligt at tilmelde sig Internet. Fejlmelding på Internet sker til Arrownet Kundeservice på tlf på alle ugens hverdage kl og weekend og helligdage kl Der er lukket 24.12, og 1.1. Såfremt fejlen er på gadenettet eller på din stikledning og husinstallation sender Arrownet fejlen videre til Dansk Kabel TV, der efterfølgende kontakter dig. Fejl på gadenettet (til og med tilslutningsstander) er omfattet af foreningens serviceaftale med Dansk Kabel TV og vil blive udbedret uden udgift for medlemmerne. Fejl på din stikledning og husinstallation kan også efter aftale med dig repareres af Dansk Kabel TV for din regning. Hvis du har spørgsmål til foreningen om etablering af Internet, tilpasning af din husinstallation m.v. kontakt foreningens formand Kai Nielsen på tlf mobil Internet blev sat i drift 25. februar Efter 2 års drift bruger ca. 35 % af foreningens medlemmer bruger Internet fra Arrownet.. Selector via kabelnettet leveres af TDC Kabel TV Foreningen har aftale med TDC Kabel TV om levering af supplerende programpakker via den digitale Selector - dekoder på foreningens kabelnet. Aftalen med TDC Kabel TV optager TV - kanalerne S06- S08, S21, S23, S35, S36 og S37. Den står muligvis overfor indskrænkninger ud fra den vejledende undersøgelse i efteråret OBS: Det er kun enkelte af Selector - pakkerne der kan leveres via gadenettet. Læs mere på Selector dekoder kan købes / lejes hos TDC Kabel TV s sædvanlige udsalgssteder. Fejlmelding sker til Selector - service på tlf på hverdage kl og weekend kl Hvis du har spørgsmål til foreningen om etablering af Selector dekoder service, så kontakt foreningens formand Kai Nielsen på tlf mobil Resultatet af den vejledende brugerafstemning februar 2004 Eriksminde Antenneforening har i januar februar 2004 gennemført en vejledende brugerafstemning. Materialet, som blev udsendt til medlemmerne i forbindelse med afstemningen kan ses sidst i dette dokument. Medlemmerne skulle returnere skemaerne senest søndag den 8. februar 2004 til et af bestyrelsens medlemmer for at kunne være med i optællingen. Skemaerne er blevet optalt februar med henblik på at blive behandlet på bestyrelsens møde den 11. februar Tak til medlemmerne Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til medlemmerne for den store opbakning der har været til denne vejledende brugerafstemning. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 10 af 10

11 Stemmeprocent på 50 Af foreningens 780 medlemmer afleverede 50 pct. afstemningsskemaerne tilbage i udfyldt form. Det er ganske enkelt rekord i forhold til vejledende brugerafstemninger gennemført i de senere år. Opgørelse over medlemmernes afgivne stemmer på de enkelte ønskede kanaler. Sum kolonnen indeholder også kr. 800,- (de øvrige samlede radio/tv udgifter m.m.) og afspejler det samlede kontingent incl. betalingskanaler i den rækkefølge, der er afgivet stemmer på dem. Kanal navn Afgivne stemmer % af de afgivne 389 stemmer Pris pr. kanal Sum inkl. 800,- kr. (samlet kontingent) TV2 Zulu ,3 120,00 920, ,1 137, ,10 TV Danmark ,9 134, ,35 Discovery ,3 59, ,60 Eurosport ,0 83, ,30 CNN ,2 41, ,55 Cartoon Networks/TCM ,9 48, ,30 National Geographic ,6 45, ,30 TV ,3 239, ,55 BBC Prime ,8 60, ,55 DK ,8 101, ,80 Euronews ,5 18, ,80 MTV ,4 60, ,80 Viasat Sport 90 23,1 71, ,05 Animal Planet 88 22,6 46, ,55 Discovery Travel and Adventure 75 19,3 46, ,05 Hallmark/Fox Kids 53 13,6 48, ,80 Discovery Science 50 12,9 46, ,30 Discovery Civilization 46 11,8 46, ,80 BBC World 44 11,3 33, ,55 Travel Channel 37 9,5 33, ,30 E'Entertainment 36 9,3 56, ,55 VH1 22 5,7 45, ,55 Disney Channel 18 4,6 300, ,55 Mezzo 13 3,3 45, ,55 BBC Food 10 2,6 33, ,30 MCM 6 1,5 22, ,80 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 11 af 11

12 Tabel: Grafisk opstilling af antal stemmer for hver kanal Antal stemmer MCM 6 BBC Food 10 Mezzo 13 Disney Channel 18 VH1 22 E'Ent ert ainment 36 Travel Channel 37 BBC World 44 Discovery Civilizat ion 46 Discovery Science 50 Hallmark / Fox Kids 53 Discovery Travel m.v. 75 Viasat Sport 90 MTV 122 Eur onews 142 DK4 178 BBC Prime 178 TV3 188 Nat ional Geogr aphic 228 Cartoon / TCM 237 CNN 238 Eurosport Nordic 241 Discovery 293 TV Danmark TV2 Zul u Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 12 af 12

13 Fransk og Spansk TV Til spørgsmålet vedrørende: Ønsker du fortsat Fransk og Spansk TV. Svarene fordelte sig som følgende: Fransk: Ja = 29 Nej = Spansk: Ja = 32 Nej = Blanke: 12 Oversigt over hvilket beløb medlemmerne max. vil betale for RADIO/TV. Alle beløb er i intervaller op og nedrundet til nærmeste valgte beløb deleligt med 100 kr. (det skal bemærkes at 800 kr. er de samlede øvrige radio/tv udgifter m.m. uden betalingskanaler). Kontingent i kr. ( 800 kr. +? ) Beløb alene til betalingskanaler Antal afgivne stemmer % af stemmer 800 kr. 0 kr. 3 0,8 % 900 kr. 100 kr. 5 1,3 % 1000 kr. 200 kr. 10 2,5 % 1100 kr. 300 kr. 6 1,5 % 1200 kr. 400 kr. 18 4,6 % 1300 kr. 500 kr. 12 3,1 % 1400 kr. 600 kr. 14 3,5 % 1500 kr. 700 kr ,2 % 1600 kr. 800 kr. 15 3,8 % 1700 kr. 900 kr ,2 % 1800 kr kr. 25 6,4 % 1900 kr kr. 16 4,1 % 2000 kr kr ,4 % 2100 kr kr. 1 0,3 % 2200 kr kr. 2 0,5 % 2300 kr kr. 4 1,0 % 2400 kr kr. 6 1,5 % 2500 kr kr. 8 2,0 % 3000 kr kr. 1 0,3 % Ubrugelige 4 1,0 % Totaler i alt: ,0 % Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 13 af 13

14 Hvor meget er du villig til at betale pr. år i kontingent for radio og TV? Samlet stemmefordeling pr. gruppe i spørgeskemaet 3 grupper, samt totalt gennemsnit for alle 3 grupper. Beløbs fordeling: Under kr. = kr. Over kr. Totalt I alt Antal stemmer % af alle stemmer 32,6 % 39,6 % 27,8 % 100,0 % Gennemsnit/gruppen kr kr kr kr. Tabel: Grafisk opstilling af antal stemmer for kontingentets størrelse Pct , ,6 27, Under 1700 kr kr ( uænd ret ) Over 1700 kr. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 14 af 14

15 Eriksminde Antenneforening Kanalnøgle Marts 2004 TV - PROGRAM Kanal Frekvens S T D RADIOPROGRAM Frekvens Svensk TV4 S09 161,25 X X DR P1 88,20 S10 168,25 DR P2 Musik og Kultur 88,70 DR ,25 X X DR P3 91,70 Infokanalen 6 182,25 DR P4 Københavns Radio 90,10 TV2 / TV2 Lorry 7 189,25 X X DR Klassisk 102,60 Svensk TV ,25 X X Sky Radio P5 101,80 Svensk TV ,25 X X Radio100FM (P6) 92,70 Eurosport Nordic ,25 X X SVT P1 93,40 DK ,25 X X X SVT P2 95,10 TV Danmark ,25 X X SVT P3 97,80 TV2 Zulu S11 231,25 X X X Radio Køge 91,10 CNN International S13 245,25 X X Radio Roskilde 103,80 BBC Prime S14 252,25 X X X KISS FM 94,60 Roskilde Kanalen S15 259,25 X Radio Yes2day 100,50 Kanal København S15 259,25 X X NRJ Greve 105,60 DR2 S X X X NDR 2 87,70 3+ S17 273,25 X X NDR 4 98,80 Cartoon Network S18 280,25 X Deutsches Welle 105,00 TCM S18 280,25 X Radio Melodie 99,90 Euronews S19 287,25 X X RTL Radio 107,90 Norsk TV2 S20 294,25 X X VIVA (P) S25 335,25 X X X ARD S26 343,25 X X X Discovery S27 351,25 X X X CNBC S28 359,25 X National Geographic S28 359,25 X MTV S29 367,25 X X X TV Danmark 1 S30 375,25 X X Spansk TVE (P) S31 383,25 X (P) = Prøvekanal ZDF S32 391,25 X RTL S33 399,25 X S = Stereo Fransk TV5 (P) S34 407,25 X T = Tekst TV SAT1 S38 439,25 X D = Modtages Digitalt Foreningens Servicepartnere Serviceområde Firmanavn Hjemmeside Telefon Hovedstation og Gadenet Dansk Kabel TV Internet via kabelnettet Arrownet Selector-dekoder TDC Kabel TV Foreningen generelt Formand Kai Nielsen / Mail: Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 15 af 15

16 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 16 af 16

17 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 17 af 17

18 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 18 af 18

19 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 19 af 19

20 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 20 af 20

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne.

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne. Eriksminde Antenneforening den 25. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 12. april 2010 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Nyhedsbrev den 12. oktober 2012 Vigtig information om internetløsningen fra antenneforeningen Nye samarbejdspartnere på internetløsningen fra 20. november 2012 Informationsmøde

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 102. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2003. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev april 2013 Nyhedsbrev april 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 4.-6. april 2013. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes mandag

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00 Islands Brygge 10. februar 2004 Til Bryggenets repræsentantskab Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). tirsdag

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

HOAF s ordinære generalforsamling 2017

HOAF s ordinære generalforsamling 2017 Dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning for 2016 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2016 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Medlemsinformation. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2009.

Medlemsinformation. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2009. Medlemsinformation Eriksminde Antenneforening Greve, den 15. marts 2009 Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling 30. marts 2009 Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MEDLEMSINFORMATION

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MEDLEMSINFORMATION MAJ 2008 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MEDLEMSINFORMATION Denne medlemsinformation udsendes til alle i Eriksminde DENNE MEDLEMSINFORMATION INDEHOLDER BL.A. - Ny strømregulativer kræver ændring i strømforsyning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 9 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling den 25 / 03 2009 @ Annonce efter uddelere @ Vedtægter @ Resultat af Programafstemning 2009 @ Intet Tv-signal

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg

Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Forslag Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med Skodsborg Strandhaves Antenneforenings bestyrelse om at lave et

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 INDHOLD: INDLEDNING.... 2 GENERALFORSAMLINGEN 27. JANUAR 2016... 2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET... 3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET... 3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere