**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø"

Transkript

1 ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser. trllaga blver alch'g nonumental som Sevlla. hstolsk sorr C6r'cloba eller sagnomspr-rnden som Granada. \lcn b1'er-r er' r-de det.,. Nen cle bol b1, l-n-ol clet scneste,s ror*wrr* jun 2oo6. -':.3' folstar' becl'e encl clanskele at r,:erclsætte clen slags. Derfbl el clct pa tcle at tage tl centur"r"r og blve fortrolg r.nccl Costa clel Sols hovedstacl, \t har sarnmensat et program, s:r clr-r ser clet r-r-rnclr,ærlge lobet al en enkelt clag. \el at mærke en hverdag, for ellers gr c1u glp af noget vgtgt. \lrlaga skal ople\-es. nr' b1-en surt'unel af den claglge aktr.tet. J' % blo'et r'ælclg h1'ggelg, og ngen ange rtnlagtler?os r-ecl det kke sclr', 't r' q # tl r8 Brgclrcr' lrrrl dtr lora g.0c-10.00hrrbentlg.rppett n:l mere. Nen dette cl cn staf. Der er ngen gruncl tl at nocle op p Plaza cle la \larna fbr tr-rrstkontoret (1) abner cloren klokken 9. ller-r du bor hcller kke Vellte ret rleget længere, Senele pa clagen blr er clet vamlt, og nclcn fomrclclagcn er tl ende. skal v r'ær'e lældge rlcd spadseletnlen bl'ens gader'.! : t1 r-, *: {

2 Marquds de Laros er Mcløgas p opulære slentre-strøg, J' f,'fr Etffr 11 -Fff' 4".*t j; t: t4 t,rl sffff. ^ lll",-+#* '*l:: ry*f f rry# : 'll "t fr,...r f' LT l af H.C. Anclelsen (3). Hvs clu kke allelecle har set ham. er clet pa tcle. tr-re nn, nf En lcl oh klrsssl llor,u'uu-lluu n rn gcttttlttl rttlcn trtll'ltrgtcn for alvol gar gang. F.n ccrfe cort lecl.te kencler elle, og hertl et stecl urellent to og fre t c/.tttrros pr'. person. Skltet :rr.uroncerel sclstnæ\'nte tl 30 meget ove'konntelge cent ptt hjornet al' Pnelta clel ar og Herrera Rer-. clcl ll.or et af cle ægte steclet' lggel ('0. En chtlto cl en lullg og f turebagt stang al pancleka- geclej. Den sef\;eres lrxllge ste- clcr'. l-nen her r,encler kokkenet ucl rnocl ga- clen, se kan necl cle lge n1'sge l folgc tlbe- Cøft con leche og churros. recln ngen. Jusk endclg at bagr':tlkct skal cl1-ppes krffer-r. fol her bestnr steclet fbr kaffe kan hernmelgheclen. nan bestlle chokolaclc r*.-.*.x* *. *l* t- '1" r kt spansk og dansk, har noget tl ejendomshandel, præsentabel og punktlg. V tlbyder et hyggelgt arbejdsklma og god løn under ordnede forhold. Rng og tal med Lonne eller send dt CV p e-mal tl kendskab er Dct er \.gtgt at ro (2), rejst tl nncle on flskerclrengen, clel falbod cle besoget stal'ter p: turstkontolet. for uclen et bykort vl clu folq dg fbrtabt p spaclsereturen frske varer Lr1'ens g"cler. Han el kke sa ojncfaldencle \erv ncl byens ljertc, Pa Plaza cle la NaLna be- Yolk. men dct er Den llle n).tter Har,f'rue heller kke. v lejlgheclen et blk p to tl som Frheclsgudnden at st.rtlrer. Pa clen rnden scle af ho- Dcn ene ucl mocl sosden er veclstroget genllcll Plaza de la Xlarna str b1'ens nye sta- kaste llagas \.altegn El Cencrcbe- El Cenachero. Jacer Qdrcd Le6n., d[uofgt Avda. Alcalde Clemente Daz Ruz,41. Pueblo Lopez o Fuengrola (vejen fra centrum mod Mjas - skrt overfor Jyske Bank) Tel Fra Danmark Jun 2006 SO,*tttt",e

3 Ankomst Kommer du bl, er der pkælder under rutens udgangspunkt: Plaza de a Marna. Her kan du ogs kaste et blk p Mlagas t] arabske fundamenter, der blev opdaget under udgravnngen tl p-kælderen. Den bllgste løsnng p transportproblemet er at tage toget (statonen Mlaga Centro) eller bussen tl centrum. Du har allgevel ntet at bruge blen tl løbel af det beskrevne be- Mercado de Atarazanas. F t ;.1 l sø9. Bemærk, at programmet er sammensat med henblk p t1l sn churro, men clet er lrere almndelgt on-r ettenr-rdclagen. en hverdag. Undg mandag, som er personalets hvledag nogle af byens Hunclrede lneter længerc fremrne munder Herrela del Rey ucl Mercaclo de Atarøzct- nas (.5), byens 125-rge ton'ehal. hvor" boclerne svulmer af fnlgt og gront. clugfrsk fra "t\l- seværdgheder. lnformaton lagas kokkenhave" Guaclall.ror'ce-clalen. P dette tdspunkt af Turstkontor: P Nettet: formclclagen købel restarlratørerne stort ncl. Xen lokale husnoclre ved ogs. at cle becl- www. malagatu rsmo. com Andre telefonnumre Parador de Gbralfaro: La Posada de Antono, C/ Cranada nr. 33: ste kvaltetel og prser fncles l-rer. hallens anden afclelng brnger fskeboclerne O2O havets stærke aromrr nd hyen. Bernærk ton'ehallens hot'cclndgang. Den el clet eneste mn- cle otrl lraurernes skbsr.æf E ("atarazanas"), der la p samme sted, al.oo-p.os f\f';;!'; de F6lr Senz (6). Hcl er ntet at se - og det er l-rstoren. For' tre r'ter sclen val det llle torv hjcmsted fbr centrumhancllens stolthed: storbyens store stormagasn F'6lx Scnz. clag vrker bygnngen ret beskeclen. Det afskallede sklt og de lrvdtede r-r- '1. Turstkontor pplaza Marna.2. El Cenachero.3. H.C Andersen.4. Caf6 med churros. 5. Mercado de Atarazanas.6. Plaza de F6lz Senz. 7. Cl. hovedgade Nueva.8. Plz. de la Consttuc6n.9. Marqu6s de Laros. 10. Pasaje de Chntas. 11. Cl, bydel. 12. Plaza Uncbay. 13. Katedralen. 14. Pcassomuseet. 15. Plaza de la Merced. 16. Romersk healer. 17. Alcazaba. 18. Cbralfaro. 19. Restaurant Parador de Cbralfaro. 20. Casa de Cuarda. 21. Restaurant La Posada de Antono, cler fortæller om en fblretnng, vnsmljlret X,llaga. Det er en del forælclecles f'a clag tl anclen, gencraton sden, men r,rdr.klncla El Cort6 ngl6s bnede en gen svarer tl to generatoner krn borte og rer.olutonerede handlen, ja d1fest set hele pro- Danmalk. Fla F6lx Senz ton-et fbr-tsæt- l. Fdlx Sdenz. ter r- gennen den vnduer,'r Færdge gardner, gardnstænger & brusebadsskærme,.y Myggenet tl døre og,k Grats overslag dt hjem eller kontor ESPRT -D&,flølA' Tel: 'r Se udstllngen vores Superstore )r Forrstlbud: 10% rabat p færdge gardner gar.r-rle volr-rton 1>0O-tallet. Den var Velkonunert tl HOSTAT MARBETLA Fuengrola Svenskejet hostal med personlg servce personale. Nyopført. Stlle. Centralt..5 mn. fra stranden..arcondton og vrfte o. Svensktalende. -ltrlx'lrtla,: tr./ l'l r t t r t'/ s ( ; t ( c )( )11c t' Calle Marbella Fuengrola TellFax Lr tt t t'l.1 nfo www. l-rostalmartrella- nfo +o sor-rvsren Jun 2006 hoved- gacle \ueva (7). Nuer.a (dvs. '\ygrrdc' nrcdlortc ogsr en rc- ndend ørs persenner, rullegardner & markser qr*

4 hestevogn og bus Foran katedralen w #r turster en rundtur centrum..lt.-. ff ltt holder hestevognene, der tlbyder Pladsen foran katedralen er en af 15 ;rr':a,! :*: r - holdepladser Mlagatour, en der kommer vdt omkrng turstbus byen. Passagererne kan st af og p bussen dagens løb med den samme bllet. Det er praktsk og bllg transportform for folk, der ogs vl opleve Mlagas yderhjørner. Desuden kom- menteres rutens seværdgheder p otte sprog. lø Consttuc6n. centrllms før'ste snorlge gade, Tre rhuncl'ecler senel'e tog de krstne byplanlæggeres genvej gennem rnclclelalderlabyrn- byplanlæggerne deen med \u- op den store nlestok. Laros-gaden er den vgtgste af de nye hoveclarer. der under clcn stot'e bl reno clng eva-gaclen ten, de havde arvet efter alaberne. V fortsætter Plaza tl hovedtorvet de la Consttuc6n (8), som kroner byens slentrestlog N'larqu6s de Laros (9). 6, tallets sclste l"ralvdel bragte centrr-rm. P spaclseretr-rren mellern lys og sund har'luf nd Marquds de Laros. MBT sko er nspreret af Masaerne, ranke mennesker som bevæger sg et ujævnt terræn. Skoene genskaber NTLLGENT naturens ujævnheder og gver dg et gangmønster, der aktverer HELE dn krop. V lagerfører sandaer,' '*'&K.. Forbedrer fyskken, muskulaturen og blodcrkulatonen. Forbedrer dn holdnnq, nr du gr og nr du str. Bekæmper overvægt, cellults og opsten af reknuder. Reducerer smerter ryg, led og fødder. Styrker og former kroppen..lun 2006 SOt*tSfeN Ot

5 cl'alens (13) kolge nclre a a '.t. Den er kke stor - kke ctter' spanskc folholcl - men r-elpro- portoneret, sour clet fbn'entcs lf en bygnng mecl gmnclplan af re-,t'"!l næssancemcstc- ren Dego cle l loe. L)'set nem cle s S- genstore glasmaleler fbrjagel skurlrnelheclen, som ofte ekssteler clsse store stenkas- *:, sc1" l.:, Den fbrste katedral pa steclet blev nclvet b1-ens gamle moskc. sorn rnrn clelp:t gk grrng med at bygge orn sengotsk tr ll et 'l stl. * Pasaje de Chntas. gaclens flotte patrcer-ejendon-r- \u me kan man se. del var penge clagclse clel af r1,en. (ler starter hvor Laros-gaclen encler' (11) bag cleerne. Byen r-ar ntclt sn næstsclste blornstrngsperocle, fbr sarrrr.nen mec'l Blbao nord val l,lrlaga s1'cl Spenens fbrste rnoderne ndlrstlbl-. L"npulsen kon fla havnen. hvor clet lokale alstokrat stltecle kompagnskabel urecl t1-ske og engelskc kobrnæncl. Bag det nye stolllorgerskab lggel smaborgerskabct, Bag krrn lr.clcn :rlv q:r p:r upog nclkob clen lrldste Glem kke at clc genvej Xl.-llaga fle rnzurrcrne. cler nægtecle et kaptnlelc pa foldel- agtge r-lkar', n'rclls cle havcle chancen. Som acl- etlteblfl varsel - tl tl Zapateros. og cr rlct lrelc r cjcn gcn- gelne holclt s:rcl:rn nen. Spanskkl.ndge genkencler' ncrlt gacle ne: Ollclas (pottenagernc), Especera (kry dclerhancllerne). Calclerela (keclel- en af Nlrlagas sclste skopr-rdsere. Der er ogs: et pat' tbrtovsrestallranter nred r-rclsgt tl dcn nr-t lukkecle Caf6 de Chntas. uclo- gerne), Cntera (banclhancller'ne), Hclc hrcn lrlcr olgrnsclet clelggjort en ballet, cler talte mecl Lorcas og Dals sarnalllej- cn olentalsk prns. tl der' clronnng. P opdagelse centrums gyder. Sdst p folmclclagen skal r. skygge. nar \.an'nen tr1.kker. l{ej. clenne clel al b1'sn cr kke farlg - mecl rnnclre n.ran glemmer bykortet! Centrum l'ral nogle og t)1-e A ncm formcldagens oblgatorske proglarn! genopf-andt byen. 42 SOLKYSTEN lun 2006 son'r l-r1'lclerne p et sttpermarkecl. Carnas ("senge") \,ar natllrlgvs gaclen. ll'or cle rejsenclc sogte log - og lejlghedsr.s sel:kjb sengcn. Det sclstc el r sr stadg mlrlgt. gadenavne, der kan fbres tlbage tl cla det Det katolske Kongepar (lsabel og Felnando) Sr cr r gcn- l-roveclnclgang. pa gaclen. pa gaclel cfter et'hvcn,. Skoma- smeclene). Carretera (r'ognma- gjorcle hende r,rcl anch'c l-randleren r.nrakulnst. sau'rlle1t mecl se clen gotske skel rnan moclstandsgrupper pa vejen tl Glanacla - f'eltto- rned grar-olen. knvsmeclen og Caf6 dct Cl.rntas val et al de sære stecler. hvor ndr-rstlbaloncr'nc rno(ltcs rnerl zgojncrrrr. ar.antgarclen r.necl bagstr:rllet. og - r'ed en lejlghecl - dansernclen ste mncle clm clen gotske kerec!'al el hor.e dnclgangen. Den sclclel nn nalloklken "lglcsa clel Sagralo" pa clen anclen scle af kateclralcns pato - ovcl fbr' clnren, tr,rrsterne benl'tter'. For at clrelne lra \orclspancn folcleltes nngsfl'ldt stnton'. Her or-erlever den llle kobntand og gron- cle. senere fbltlocl rlan, gets mal - blerhele trlllagas rlaurske befolknng solgt som sln'er. nclvan- cleles o'ge La- salne lettc vnkler', Pasaje cle Chntas (10) el to e1,clg1, 61.t kryclsel hnanden p et stem- ret Cf,tLE ros-gaclens store tacrcler kgger' man ncl acl cle hancllencles sur r-r,rcler. llnclre fblholcl. men de cle krstr"re efter l-rurde kampe erob- sk1'- rnan srla gvc1e1', og clesnclen el det for'flskencle at soge tl- tlugt Fle zr tdlgere har-de engang mellerr"r. r\lange'af cle beclste "fund" gor F artel rev clet mcste necl og startecle fblf'a. Gotkken fblekom clenr allerecle lclt rnosgroet. lgcson.r v sel pa klunketden clag. Ene- har.e en f}okost mecl gode tapos, Y1 kan f.eks. anbefule Ajoblanco pr Plaza Uncltay (12), cler har fær'dge tapas-menuel pa spsckortet. a 1{.00-'5.c6 hmlen. soger \lcns. solcn \tar hojc\t p:t v tlflugt kate- Den gotske katedrals hoztedndgang. Pa vej rr-rndt katedlalen er clel tle stecler. grsten bol ch'æle lclt længere. Bag hojalteret lg- gcr Santa Btlbaras kapel rnecl en pragtfulcl gotsk alte tar.le ffa 124, uclfort af den flamske rlester \colts lller. Den er' ogs: cn overlevencle fl'a byens fbrste katedlal. To kapellel tl hojre æres clen llle jomflr-r, sor"n dronnng sabel skænkede N{hlaga tl n"rncle om sejlen ovel mallrerne. Dronnn-

6 t, Køtedrøen bleo aldrg færdg. Den møngler en gen og kong Fernando knæler bøn foran jourfruen, rnen de kongelges statller er et senere vær'k af Pedro de N{ena. Sdstnævnte - en af barokkens største mestre vedværk - efterlod st ho- X'{lagas katedral: 40 pragtfr-r1cle blledskærer-arbejder' p kor-stolene, som rnan m stlle sg tlf'eds rned at beundre gennem gtteret. Albejdet tog s\1' ar lra 1b)0-Ol. Nr,r v er ved koret, s bemærk placerngen bygnngens centrurn. Dette tr'æk adskller spanske katedralel fra andre Europa. Byggeret tog flere rhundreder og endte langt nde barokken, hr-ad man bemærker p de sdste facader. Helt færclg blev katedralen alclrg. Den mangler et af de planlagte tvllngetrne, sa los ntalagueos kender den som "La 'languta". V kan oversætte det som "Vor enalrnede Frue". følge tracltonen skænkede byen pengene tl USA's fr- hedskamp mod englænderne. som spanerne jo ogs havde et holn sden p. X'en en anden verson vl vde, at pengene gk tl en n1' lancleye tl Antequera. Pa dctte tdspunkt ltstoren r:rr prorteterne pa det offentlges anlægsbr,rdget s smt undel ændrng. Ude fra skr.rffer katedralen en smule, ford den lggel ndespæ1'1'et bykernen. Et hæslgt hotel har stlet udsgten fra søsden, som betog H.C. Andersen. A P, ls.cc-'ll.ob a, qaden er "' stadg Andowa - et alternatv lngen skatter eller afgfter p arv, ndkomst eller formue Fyrstedømmet de grønne dale højt Pyrenæerne, solen med det sunde bjergklma og rene klde vand. Ejendomme kan tlbydes tl salg alle prsklasser. huse. lejlgheder - land "øm" og kødes Vor enønnede Frue. varmt, men Buenavsta-paladset med Pcasso-museet (14) lgger kke langt bolte. Det er nemt sagt, at museets faste samlng er en anden sorterng af kunstnerens r,ærker. Da fodebl'en alt fol sent fk rnulghed for at ndrette musellm, \,ar den afdode kunstners r'ærker oppe pls. Krtkerne overser clesuden. at n]useet arrangerer mange særudstllnger af usædr.anlg kvaltet. For øjeblkket er det "Antbes' pcasso'e1". Det franske Pcasso-museum Ant- bes har fol forste gang udlnt 73 r'ær'kel fra cle entusastske eftet'krgsr, l-rvor Pcasso brugte Gl- mald'ernes slot sorn ateler og slap sn glæde over nazsmens nederlag los. Denne særudstllng el en af r'ets kulturelle begvenheder Nllaga. og ndtl den 11. jun kan det stadg ns. Det restaurerede og ud'n'dede Buenavsta-palads blev for nylg hædret af USA's arktekter som et af r-erclens t bedste eksempler p. hr,ordan et sdant plojekt ndpasses et ganrnelt byml1ø. ADVOKAT MO\A ELSABETH DAVDSEN Benyt Deres egen danske advokat ved rdgvnng jurdske og økonomske spørgsm, herunder:. Køb & Salg af fast ejendom.. Skatterdgvnng og spanske skatteopgørelser.. Testamenter, arv og skfte.. Selskabsetablerng. V taler skandnavsk - engelsk - fransk. V er Andorra for at hjælpe Dem. Undlad kke, Mecllent uj Advokatsanlmdet Dannrurk sotrtt selv p slutfasen, at kontakte os og sammenlgn vore tlbud. Colego de Abogaclo.s Mtlaga AGENCA N'ESEN S. A. rer. (+37G) slz 022'^X':X?:',T,::l?;,.Jl15fl3l,ll Fax (+376) E-ma l: br ttne ad Jun 2006 sot*tsren os

7 Pløzø le lø Merced. hnanden. Bølgelne slkkede borgens fundamenter, for dengang rakte havet længere nd, eller byen kortere ud. En stor del af den er anlagt pa opfyldt terræn. Alcazaba'en er et bllede p maurerens snd. Der er nye fæst- nnger nden adgangen fæstnngen, og fra det ene asnt tl det følgende foregr snævre zg-zag passager. Dern passerer man kke øb med en blod- tørstg knv hævet tl det forræderske hug, arabelen altd frygter fra sne egne. Dybt nde det labyrntske bygnngsværk lgger hans ntrne lv fred lol fremmede blkke: l.raremsgardene tl Buenao st a-p a øds et me d P Bevset foq at Mlaga er en af Europas ældste byer, fnder man ogs Buenavsta-paladset, hvor restaurerngen bragte byens fønkske grundsten for dagens lyr. Materelle restel' er der f al men f'a gamle skrfter ved v, fønkerne kaldte byen Malaka. Et navn der fortæller om 2700 c øs s o -muse et. (15), hvor kunstnerens fødehjems-rnuseum har hjernme. Det er kke tanken at kgge nd denne omgang, men toryet er et af Mlagas mest stemnngslyldte og bør nkluderes dagens rute. a lr.co-te.oo [:]"lh,'fj; llle romerske teater (16), en ny blev revet ned. Kr-rlturhuset halde man.srnænd placeret pladask oven teatret! Et anclet eksempel pa francotdens byfornyelse er det famøse hotel folan Byens alaberborg, alcazaba'en sn nuværende lorm fra det 11. rhundrede, l-rvor Mlaga en kort overgang rs kontnutet pa stedet. epsode Fra Pcasso-museet gr turen vdere tl Plaza de la Merced Teatret er kommet tl værdghed. blev et selvstændgt kongedørnme - omend et af de rnndste - efter at francotdens kulturhus da 'n'{.{!. '!r;:?* r.:tt:t';,,,g ff,x*' byens lange l-rstore. :tdx hud. Her endte de lvet C6rdoba-kalfatet faldt ra som kanarefugle et gyldent bur. En mærkelg skæbne fol landsbypger, hvs eneste forbrydelse var et ldt katedralen. (17), stammel de seksuelle slaver'. Mange norder-ropæske pger blev bortført og solgt tl arabske herrer, som satte prs p deres mælkehvde bedre udseeende end nomralt. Vsse afsnt af Nllagas alcazaba er endda mcget restar:rerede, og kke altd p den mde, nutdens alkæologer vlle have fore- trukket. Men efter den seneste standsættelse har byen fet et

8 Udsgten bloer hele tden bedre poejen tl Gbrølføro, Krnkelkro ge ø c ø z øb ø' en. r'ærdgt mnde orn clenne næsten 700-alge pelode sn hstole. a re.oo-ea.oo 1,n,.11.o,.1,1 var det nlr \;2ben kanonen blevet rrere effektr-t, og gamle tæstnnger af alcazaba'ens t)'pe val kke sa skre som tdlgere. Yusuf af Glanacla b1-ggece G- bralfaro-foltct (18) pa bjerget or-er alcazaba'en og forbanct cle to brgnngsrrrkcr rrrccl cn rcj rlellern belæstecle mule. Dcnne vej kan v kke benl-t- Sommerens varme debat Kunstneren Jos6 Abad (Tenerfe, 1942) sger, han kke kan skulpturer. Men det kan alle ;.,.g andre tlsyneladende, :tl.a--* 11 3r r. lfur;;*? l9s' 4 l' at snakke om sne l'.'; l;t, :,9 og menngerne er stærkt delte. lngen forholder sg lgegyldge tl de 15 værker sold En øf Abads skulpturer. smedejern, der sden maj har domneret centrums strategske pladser. Frluftsudstllngen vl præge bybl- ledet frem oktober. tl udgangen af

9 P ndkøb og fere med rabatkort er et restau- rabatkort tl en, to eller syv Men det er en god mulgranter, flamenco-opvsnn- hed for folk, der ved den byen. Prserne Tast Mlaga-card dages fere nyttgt steder: forretnnger, Mlagatour. Desuden f r du rabatter mere end 100 ekssterer... ger. henholdsvs 28, 35 og 40 euro. Med kortet har du adgang tl en halv snes museer og monumenter samt er Man kan kke sge, ntatvtagerne (de handlende byens hstorske centrum) har gjort meget for at markedsføre deen, sden den blev ntroduceret for. besøget. Der er mere end og søg p "Mlaga Card" (husk at stave det korrekt med trykstreg). Efter bestllng p lnternettet kan kor- tet kan (hvs du forstr spansk) kaste et blk p mulghederne afhentes under selve comalaga.com. sorn ngen bor r,tndr'ære. en parallelvej fzr alcazaba'en op tl Gbralfaro. For at eve sg nd fbrholdene, kan man lobe derop. som om bcle fjenden og f:rnclen var hælene. Del er an- Solnedgangen oplever terrassen clct nærlggencle Pa- v men nclr-elsen stemnngen cr garanteret 2llltentsk. og steclets egen vngrcl bjcrgene procluceler nogle af lllagas beclste vne. fra raclor'-hotels restaurar"t (19), v har r'æret fblttdseende nok tl at bestlle borcl. h'n'or Fol denne clel af læserskaler.t er cler lesen'eret plac1s en af dre grunde tl at sky'nde sg, det Gblalf'aro kke lukker' flere besogencle nd efter klokken Proglamnet holcler mecl lodcler og trsser, for lask spacls(rctcnrpo cr tler' rttnutter tl toppen. 'lange vl foletr'ække at tage blen vecl en anden lellghed. rnen clet er faktsk s1'nd. Tr,rren tl fbcls cl fantastsk channerencle. fold udsgten tl byen og bugten hele tden p bjerget lrones clen mecl et panolama-r-en. fra GLrralfaros hoje flrstnngsn"rule. a lg.co-ea.gn --'- - Alternat'et er al \,lllagas beclste restallranter,'rla Posada de Antono" (21), der lgger pa adressen C/ Glanacla nr. JJ, Restallranten drves fra Hollyn'oocl al skr.resplleren Antono Banderas, ltten clet et' nr-t kke derfor. clen skal anbef;rles. Det el' et vellungerencle og 'el- blve vecl jorclen - centrum - og r-rdskyde besoget Gbralfalo tl en anclen lejlgl'red. s fald er clel tcl tl at læggc vejen om Xlla.qas '.rldste r-nstue "Antgua Casa de Guarcla" (20), cler' lgger pa hovedstroget Ala- srnagencle spansk steakhollse. rnecla Prncpal nr'. 18, Pa hvor kodet grlles pa det clen lange trædsk noterer travle tjcnere plsen ned rnecl kldt, ln'er' abne lclsted. Byens ædste oærtshus. on gang g'.esterne fr sen'eret et fskaftappet glas al oncletne af Talen er fbrrevolutonlert russsk egetræ. Helt r-ræncl'et er lokalet kke r,oluton - bolsjevkkernes rekke Golblchor-s. Fotcts: store pod Poul l'r'e.1'skøtt n fl s- Nyhedshrev fra ssurandørgruppen ff *rffff#ff fug-"j Å den te, men uden fol rmu'en lober '1000 forretnnger det hstorske centrum. Hvlke er de mest nteressante lor dg? Du uafhænqgeforskrngsmæglere &# q fl*= Jun 2005 *&fmf*tw*lgp S*re**dryr*p*rærr **ts TffT Helbredsforskrng: Dettagerkun 11/2tl2tmeratgennemdrøfteDereshelbredsforskrng,sDevedhvadDeerdækketfor,menkkemndsthvad Lr R{,r'.r forskrngen kke dækker. Rng tl os og aftal td. Klar besked, s AC-gruppen. t:\r = lndbo- & husforskrng: Vort koncept - hvor v aflægger personlgt besøg, tager fotos og vurderer rskoforholdene p stedet - vser sg at være rgtgtl V har kke haft problemer skadesbehandlngen, ford alt er veldokumenteret, og særlge rsko og ejendele er ndskrevet polcerne. Denne fotoregstrerng er grats hos AC-gruppen. Autoforskrng: Det er snart td tl fornyelse. Betaler De markedspræmen? V fra vor sde ndhenter altd 3 tlbud, s v er skre p at De fr den bedste dæknng tl den bedste prs!!l Prsbevdst, s AC-gruppen. Comundad Forskrng: Er fællesomkostnngerne bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foresl bestyrelsen at ndhente aternatvt tlbud. V præsenterer gerne dette p dansk/engelsk/spansk. V sparer præmekroner - endnu en rgtg god grund tl at benytte AC-gruppen. Nyhed!!! Sal det g stærkt med polceudstedelsen? V har vores bærbare computer med, trdløs nternet forbndelse, - og Deres polce kan udskrves p stedet 80 % af tlfældene. Det er slut med mdlertdge køretlladelser og "venten ugevs p polcen" - endnu en ekstra servce fra AC-gruppen. Telefon Fax E-mal: prser. provnsen. Kontakt AG-Gruppen og hør mere om Jan Wolfgang: Peter S. Mørck: den gode tryghed tl helt nye fordelagtge Henrk Andersen en forskrng specelt tl os Mlaga Aftal td for et besøg, hvor v gennemgr Deres forskrnger. Preben R. Marn O ØST FOR MALAGA: Tyllesen: Bran Hansen: ] Ole lun 2006 tot"tsrrn oz

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd: n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd: fol Tarfa tarner Afrka

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

M 4^æa. f den forbindelse vil jeg som ombassodør for Hondigolf-Bornholm udtrykke mit håb om ot du. ''Jes Høgh

M 4^æa. f den forbindelse vil jeg som ombassodør for Hondigolf-Bornholm udtrykke mit håb om ot du. ''Jes Høgh Hondgolf - Bornholm 201 3 Kere golfspller! Det er nu td tl ot planlæ.gge golf spllet 2Ot3. f den forbndelse vl jeg som ombassodør for Hondgolf-Bornholm udtrykke mt håb om ot du kommer tl 4. udgove of Hondgolf-Bornholm

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

-\\ \ j{i. i;; \-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.. 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, " å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i;" i tf+ il.t-i-;-t+; i i

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i; i tf+ il.t-i-;-t+; i i Vodskov cv Revyen 1902., f --:- f-; - r-,r,j+-,, ;,.'',-',-,;" tf+ l.t--;-t+; Vodskov-Revyen 1902.! Mel.: Falderavsen. rr l-ler Vodskov By v alle rolg bor, Faldera! th af Munterhed er nasten kke Spor,

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte FoV-\/.øaa"- 7q 1'{.' Lc6 Stephan Hansen, Nykøbng F. Bueslryttelaug, sgter efter medatjer ved senor-em ndendørs slovenske Koper. Pnrverroro Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sdste ndendørs-em

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010 Marsk & Muld Farup Sneblad 15. årgang nr. 5 august - september 2010 www. farupsn.dk er for alle, men mest for dg/snet. Hvem skal være Årets Borger 2010? REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgves den 1. alle lge

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

:-: a-1 o6 =;:: 4*.; 8ør.:',.,' g*t. *6tF. l a

:-: a-1 o6 =;:: 4*.; 8ør.:',.,' g*t. *6tF. l a ^ \J :: C) a1 o6 Fr rc re =;:: \ Å 4* ; 8ør:,, g*t t, * *6tF l a " TRÆNNG t)r1::r, kke kar c;e rnåske på grund a c: ctal1g1t knæ eler kroppe;r,= :,:,,[1 På bare en hal\ r t= :::^, r Salttens andre skarer

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere