**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø"

Transkript

1 ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser. trllaga blver alch'g nonumental som Sevlla. hstolsk sorr C6r'cloba eller sagnomspr-rnden som Granada. \lcn b1'er-r er' r-de det.,. Nen cle bol b1, l-n-ol clet scneste,s ror*wrr* jun 2oo6. -':.3' folstar' becl'e encl clanskele at r,:erclsætte clen slags. Derfbl el clct pa tcle at tage tl centur"r"r og blve fortrolg r.nccl Costa clel Sols hovedstacl, \t har sarnmensat et program, s:r clr-r ser clet r-r-rnclr,ærlge lobet al en enkelt clag. \el at mærke en hverdag, for ellers gr c1u glp af noget vgtgt. \lrlaga skal ople\-es. nr' b1-en surt'unel af den claglge aktr.tet. J' % blo'et r'ælclg h1'ggelg, og ngen ange rtnlagtler?os r-ecl det kke sclr', 't r' q # tl r8 Brgclrcr' lrrrl dtr lora g.0c-10.00hrrbentlg.rppett n:l mere. Nen dette cl cn staf. Der er ngen gruncl tl at nocle op p Plaza cle la \larna fbr tr-rrstkontoret (1) abner cloren klokken 9. ller-r du bor hcller kke Vellte ret rleget længere, Senele pa clagen blr er clet vamlt, og nclcn fomrclclagcn er tl ende. skal v r'ær'e lældge rlcd spadseletnlen bl'ens gader'.! : t1 r-, *: {

2 Marquds de Laros er Mcløgas p opulære slentre-strøg, J' f,'fr Etffr 11 -Fff' 4".*t j; t: t4 t,rl sffff. ^ lll",-+#* '*l:: ry*f f rry# : 'll "t fr,...r f' LT l af H.C. Anclelsen (3). Hvs clu kke allelecle har set ham. er clet pa tcle. tr-re nn, nf En lcl oh klrsssl llor,u'uu-lluu n rn gcttttlttl rttlcn trtll'ltrgtcn for alvol gar gang. F.n ccrfe cort lecl.te kencler elle, og hertl et stecl urellent to og fre t c/.tttrros pr'. person. Skltet :rr.uroncerel sclstnæ\'nte tl 30 meget ove'konntelge cent ptt hjornet al' Pnelta clel ar og Herrera Rer-. clcl ll.or et af cle ægte steclet' lggel ('0. En chtlto cl en lullg og f turebagt stang al pancleka- geclej. Den sef\;eres lrxllge ste- clcr'. l-nen her r,encler kokkenet ucl rnocl ga- clen, se kan necl cle lge n1'sge l folgc tlbe- Cøft con leche og churros. recln ngen. Jusk endclg at bagr':tlkct skal cl1-ppes krffer-r. fol her bestnr steclet fbr kaffe kan hernmelgheclen. nan bestlle chokolaclc r*.-.*.x* *. *l* t- '1" r kt spansk og dansk, har noget tl ejendomshandel, præsentabel og punktlg. V tlbyder et hyggelgt arbejdsklma og god løn under ordnede forhold. Rng og tal med Lonne eller send dt CV p e-mal tl kendskab er Dct er \.gtgt at ro (2), rejst tl nncle on flskerclrengen, clel falbod cle besoget stal'ter p: turstkontolet. for uclen et bykort vl clu folq dg fbrtabt p spaclsereturen frske varer Lr1'ens g"cler. Han el kke sa ojncfaldencle \erv ncl byens ljertc, Pa Plaza cle la NaLna be- Yolk. men dct er Den llle n).tter Har,f'rue heller kke. v lejlgheclen et blk p to tl som Frheclsgudnden at st.rtlrer. Pa clen rnden scle af ho- Dcn ene ucl mocl sosden er veclstroget genllcll Plaza de la Xlarna str b1'ens nye sta- kaste llagas \.altegn El Cencrcbe- El Cenachero. Jacer Qdrcd Le6n., d[uofgt Avda. Alcalde Clemente Daz Ruz,41. Pueblo Lopez o Fuengrola (vejen fra centrum mod Mjas - skrt overfor Jyske Bank) Tel Fra Danmark Jun 2006 SO,*tttt",e

3 Ankomst Kommer du bl, er der pkælder under rutens udgangspunkt: Plaza de a Marna. Her kan du ogs kaste et blk p Mlagas t] arabske fundamenter, der blev opdaget under udgravnngen tl p-kælderen. Den bllgste løsnng p transportproblemet er at tage toget (statonen Mlaga Centro) eller bussen tl centrum. Du har allgevel ntet at bruge blen tl løbel af det beskrevne be- Mercado de Atarazanas. F t ;.1 l sø9. Bemærk, at programmet er sammensat med henblk p t1l sn churro, men clet er lrere almndelgt on-r ettenr-rdclagen. en hverdag. Undg mandag, som er personalets hvledag nogle af byens Hunclrede lneter længerc fremrne munder Herrela del Rey ucl Mercaclo de Atarøzct- nas (.5), byens 125-rge ton'ehal. hvor" boclerne svulmer af fnlgt og gront. clugfrsk fra "t\l- seværdgheder. lnformaton lagas kokkenhave" Guaclall.ror'ce-clalen. P dette tdspunkt af Turstkontor: P Nettet: formclclagen købel restarlratørerne stort ncl. Xen lokale husnoclre ved ogs. at cle becl- www. malagatu rsmo. com Andre telefonnumre Parador de Gbralfaro: La Posada de Antono, C/ Cranada nr. 33: ste kvaltetel og prser fncles l-rer. hallens anden afclelng brnger fskeboclerne O2O havets stærke aromrr nd hyen. Bernærk ton'ehallens hot'cclndgang. Den el clet eneste mn- cle otrl lraurernes skbsr.æf E ("atarazanas"), der la p samme sted, al.oo-p.os f\f';;!'; de F6lr Senz (6). Hcl er ntet at se - og det er l-rstoren. For' tre r'ter sclen val det llle torv hjcmsted fbr centrumhancllens stolthed: storbyens store stormagasn F'6lx Scnz. clag vrker bygnngen ret beskeclen. Det afskallede sklt og de lrvdtede r-r- '1. Turstkontor pplaza Marna.2. El Cenachero.3. H.C Andersen.4. Caf6 med churros. 5. Mercado de Atarazanas.6. Plaza de F6lz Senz. 7. Cl. hovedgade Nueva.8. Plz. de la Consttuc6n.9. Marqu6s de Laros. 10. Pasaje de Chntas. 11. Cl, bydel. 12. Plaza Uncbay. 13. Katedralen. 14. Pcassomuseet. 15. Plaza de la Merced. 16. Romersk healer. 17. Alcazaba. 18. Cbralfaro. 19. Restaurant Parador de Cbralfaro. 20. Casa de Cuarda. 21. Restaurant La Posada de Antono, cler fortæller om en fblretnng, vnsmljlret X,llaga. Det er en del forælclecles f'a clag tl anclen, gencraton sden, men r,rdr.klncla El Cort6 ngl6s bnede en gen svarer tl to generatoner krn borte og rer.olutonerede handlen, ja d1fest set hele pro- Danmalk. Fla F6lx Senz ton-et fbr-tsæt- l. Fdlx Sdenz. ter r- gennen den vnduer,'r Færdge gardner, gardnstænger & brusebadsskærme,.y Myggenet tl døre og,k Grats overslag dt hjem eller kontor ESPRT -D&,flølA' Tel: 'r Se udstllngen vores Superstore )r Forrstlbud: 10% rabat p færdge gardner gar.r-rle volr-rton 1>0O-tallet. Den var Velkonunert tl HOSTAT MARBETLA Fuengrola Svenskejet hostal med personlg servce personale. Nyopført. Stlle. Centralt..5 mn. fra stranden..arcondton og vrfte o. Svensktalende. -ltrlx'lrtla,: tr./ l'l r t t r t'/ s ( ; t ( c )( )11c t' Calle Marbella Fuengrola TellFax Lr tt t t'l.1 nfo www. l-rostalmartrella- nfo +o sor-rvsren Jun 2006 hoved- gacle \ueva (7). Nuer.a (dvs. '\ygrrdc' nrcdlortc ogsr en rc- ndend ørs persenner, rullegardner & markser qr*

4 hestevogn og bus Foran katedralen w #r turster en rundtur centrum..lt.-. ff ltt holder hestevognene, der tlbyder Pladsen foran katedralen er en af 15 ;rr':a,! :*: r - holdepladser Mlagatour, en der kommer vdt omkrng turstbus byen. Passagererne kan st af og p bussen dagens løb med den samme bllet. Det er praktsk og bllg transportform for folk, der ogs vl opleve Mlagas yderhjørner. Desuden kom- menteres rutens seværdgheder p otte sprog. lø Consttuc6n. centrllms før'ste snorlge gade, Tre rhuncl'ecler senel'e tog de krstne byplanlæggeres genvej gennem rnclclelalderlabyrn- byplanlæggerne deen med \u- op den store nlestok. Laros-gaden er den vgtgste af de nye hoveclarer. der under clcn stot'e bl reno clng eva-gaclen ten, de havde arvet efter alaberne. V fortsætter Plaza tl hovedtorvet de la Consttuc6n (8), som kroner byens slentrestlog N'larqu6s de Laros (9). 6, tallets sclste l"ralvdel bragte centrr-rm. P spaclseretr-rren mellern lys og sund har'luf nd Marquds de Laros. MBT sko er nspreret af Masaerne, ranke mennesker som bevæger sg et ujævnt terræn. Skoene genskaber NTLLGENT naturens ujævnheder og gver dg et gangmønster, der aktverer HELE dn krop. V lagerfører sandaer,' '*'&K.. Forbedrer fyskken, muskulaturen og blodcrkulatonen. Forbedrer dn holdnnq, nr du gr og nr du str. Bekæmper overvægt, cellults og opsten af reknuder. Reducerer smerter ryg, led og fødder. Styrker og former kroppen..lun 2006 SOt*tSfeN Ot

5 cl'alens (13) kolge nclre a a '.t. Den er kke stor - kke ctter' spanskc folholcl - men r-elpro- portoneret, sour clet fbn'entcs lf en bygnng mecl gmnclplan af re-,t'"!l næssancemcstc- ren Dego cle l loe. L)'set nem cle s S- genstore glasmaleler fbrjagel skurlrnelheclen, som ofte ekssteler clsse store stenkas- *:, sc1" l.:, Den fbrste katedral pa steclet blev nclvet b1-ens gamle moskc. sorn rnrn clelp:t gk grrng med at bygge orn sengotsk tr ll et 'l stl. * Pasaje de Chntas. gaclens flotte patrcer-ejendon-r- \u me kan man se. del var penge clagclse clel af r1,en. (ler starter hvor Laros-gaclen encler' (11) bag cleerne. Byen r-ar ntclt sn næstsclste blornstrngsperocle, fbr sarrrr.nen mec'l Blbao nord val l,lrlaga s1'cl Spenens fbrste rnoderne ndlrstlbl-. L"npulsen kon fla havnen. hvor clet lokale alstokrat stltecle kompagnskabel urecl t1-ske og engelskc kobrnæncl. Bag det nye stolllorgerskab lggel smaborgerskabct, Bag krrn lr.clcn :rlv q:r p:r upog nclkob clen lrldste Glem kke at clc genvej Xl.-llaga fle rnzurrcrne. cler nægtecle et kaptnlelc pa foldel- agtge r-lkar', n'rclls cle havcle chancen. Som acl- etlteblfl varsel - tl tl Zapateros. og cr rlct lrelc r cjcn gcn- gelne holclt s:rcl:rn nen. Spanskkl.ndge genkencler' ncrlt gacle ne: Ollclas (pottenagernc), Especera (kry dclerhancllerne). Calclerela (keclel- en af Nlrlagas sclste skopr-rdsere. Der er ogs: et pat' tbrtovsrestallranter nred r-rclsgt tl dcn nr-t lukkecle Caf6 de Chntas. uclo- gerne), Cntera (banclhancller'ne), Hclc hrcn lrlcr olgrnsclet clelggjort en ballet, cler talte mecl Lorcas og Dals sarnalllej- cn olentalsk prns. tl der' clronnng. P opdagelse centrums gyder. Sdst p folmclclagen skal r. skygge. nar \.an'nen tr1.kker. l{ej. clenne clel al b1'sn cr kke farlg - mecl rnnclre n.ran glemmer bykortet! Centrum l'ral nogle og t)1-e A ncm formcldagens oblgatorske proglarn! genopf-andt byen. 42 SOLKYSTEN lun 2006 son'r l-r1'lclerne p et sttpermarkecl. Carnas ("senge") \,ar natllrlgvs gaclen. ll'or cle rejsenclc sogte log - og lejlghedsr.s sel:kjb sengcn. Det sclstc el r sr stadg mlrlgt. gadenavne, der kan fbres tlbage tl cla det Det katolske Kongepar (lsabel og Felnando) Sr cr r gcn- l-roveclnclgang. pa gaclen. pa gaclel cfter et'hvcn,. Skoma- smeclene). Carretera (r'ognma- gjorcle hende r,rcl anch'c l-randleren r.nrakulnst. sau'rlle1t mecl se clen gotske skel rnan moclstandsgrupper pa vejen tl Glanacla - f'eltto- rned grar-olen. knvsmeclen og Caf6 dct Cl.rntas val et al de sære stecler. hvor ndr-rstlbaloncr'nc rno(ltcs rnerl zgojncrrrr. ar.antgarclen r.necl bagstr:rllet. og - r'ed en lejlghecl - dansernclen ste mncle clm clen gotske kerec!'al el hor.e dnclgangen. Den sclclel nn nalloklken "lglcsa clel Sagralo" pa clen anclen scle af kateclralcns pato - ovcl fbr' clnren, tr,rrsterne benl'tter'. For at clrelne lra \orclspancn folcleltes nngsfl'ldt stnton'. Her or-erlever den llle kobntand og gron- cle. senere fbltlocl rlan, gets mal - blerhele trlllagas rlaurske befolknng solgt som sln'er. nclvan- cleles o'ge La- salne lettc vnkler', Pasaje cle Chntas (10) el to e1,clg1, 61.t kryclsel hnanden p et stem- ret Cf,tLE ros-gaclens store tacrcler kgger' man ncl acl cle hancllencles sur r-r,rcler. llnclre fblholcl. men de cle krstr"re efter l-rurde kampe erob- sk1'- rnan srla gvc1e1', og clesnclen el det for'flskencle at soge tl- tlugt Fle zr tdlgere har-de engang mellerr"r. r\lange'af cle beclste "fund" gor F artel rev clet mcste necl og startecle fblf'a. Gotkken fblekom clenr allerecle lclt rnosgroet. lgcson.r v sel pa klunketden clag. Ene- har.e en f}okost mecl gode tapos, Y1 kan f.eks. anbefule Ajoblanco pr Plaza Uncltay (12), cler har fær'dge tapas-menuel pa spsckortet. a 1{.00-'5.c6 hmlen. soger \lcns. solcn \tar hojc\t p:t v tlflugt kate- Den gotske katedrals hoztedndgang. Pa vej rr-rndt katedlalen er clel tle stecler. grsten bol ch'æle lclt længere. Bag hojalteret lg- gcr Santa Btlbaras kapel rnecl en pragtfulcl gotsk alte tar.le ffa 124, uclfort af den flamske rlester \colts lller. Den er' ogs: cn overlevencle fl'a byens fbrste katedlal. To kapellel tl hojre æres clen llle jomflr-r, sor"n dronnng sabel skænkede N{hlaga tl n"rncle om sejlen ovel mallrerne. Dronnn-

6 t, Køtedrøen bleo aldrg færdg. Den møngler en gen og kong Fernando knæler bøn foran jourfruen, rnen de kongelges statller er et senere vær'k af Pedro de N{ena. Sdstnævnte - en af barokkens største mestre vedværk - efterlod st ho- X'{lagas katedral: 40 pragtfr-r1cle blledskærer-arbejder' p kor-stolene, som rnan m stlle sg tlf'eds rned at beundre gennem gtteret. Albejdet tog s\1' ar lra 1b)0-Ol. Nr,r v er ved koret, s bemærk placerngen bygnngens centrurn. Dette tr'æk adskller spanske katedralel fra andre Europa. Byggeret tog flere rhundreder og endte langt nde barokken, hr-ad man bemærker p de sdste facader. Helt færclg blev katedralen alclrg. Den mangler et af de planlagte tvllngetrne, sa los ntalagueos kender den som "La 'languta". V kan oversætte det som "Vor enalrnede Frue". følge tracltonen skænkede byen pengene tl USA's fr- hedskamp mod englænderne. som spanerne jo ogs havde et holn sden p. X'en en anden verson vl vde, at pengene gk tl en n1' lancleye tl Antequera. Pa dctte tdspunkt ltstoren r:rr prorteterne pa det offentlges anlægsbr,rdget s smt undel ændrng. Ude fra skr.rffer katedralen en smule, ford den lggel ndespæ1'1'et bykernen. Et hæslgt hotel har stlet udsgten fra søsden, som betog H.C. Andersen. A P, ls.cc-'ll.ob a, qaden er "' stadg Andowa - et alternatv lngen skatter eller afgfter p arv, ndkomst eller formue Fyrstedømmet de grønne dale højt Pyrenæerne, solen med det sunde bjergklma og rene klde vand. Ejendomme kan tlbydes tl salg alle prsklasser. huse. lejlgheder - land "øm" og kødes Vor enønnede Frue. varmt, men Buenavsta-paladset med Pcasso-museet (14) lgger kke langt bolte. Det er nemt sagt, at museets faste samlng er en anden sorterng af kunstnerens r,ærker. Da fodebl'en alt fol sent fk rnulghed for at ndrette musellm, \,ar den afdode kunstners r'ærker oppe pls. Krtkerne overser clesuden. at n]useet arrangerer mange særudstllnger af usædr.anlg kvaltet. For øjeblkket er det "Antbes' pcasso'e1". Det franske Pcasso-museum Ant- bes har fol forste gang udlnt 73 r'ær'kel fra cle entusastske eftet'krgsr, l-rvor Pcasso brugte Gl- mald'ernes slot sorn ateler og slap sn glæde over nazsmens nederlag los. Denne særudstllng el en af r'ets kulturelle begvenheder Nllaga. og ndtl den 11. jun kan det stadg ns. Det restaurerede og ud'n'dede Buenavsta-palads blev for nylg hædret af USA's arktekter som et af r-erclens t bedste eksempler p. hr,ordan et sdant plojekt ndpasses et ganrnelt byml1ø. ADVOKAT MO\A ELSABETH DAVDSEN Benyt Deres egen danske advokat ved rdgvnng jurdske og økonomske spørgsm, herunder:. Køb & Salg af fast ejendom.. Skatterdgvnng og spanske skatteopgørelser.. Testamenter, arv og skfte.. Selskabsetablerng. V taler skandnavsk - engelsk - fransk. V er Andorra for at hjælpe Dem. Undlad kke, Mecllent uj Advokatsanlmdet Dannrurk sotrtt selv p slutfasen, at kontakte os og sammenlgn vore tlbud. Colego de Abogaclo.s Mtlaga AGENCA N'ESEN S. A. rer. (+37G) slz 022'^X':X?:',T,::l?;,.Jl15fl3l,ll Fax (+376) E-ma l: br ttne ad Jun 2006 sot*tsren os

7 Pløzø le lø Merced. hnanden. Bølgelne slkkede borgens fundamenter, for dengang rakte havet længere nd, eller byen kortere ud. En stor del af den er anlagt pa opfyldt terræn. Alcazaba'en er et bllede p maurerens snd. Der er nye fæst- nnger nden adgangen fæstnngen, og fra det ene asnt tl det følgende foregr snævre zg-zag passager. Dern passerer man kke øb med en blod- tørstg knv hævet tl det forræderske hug, arabelen altd frygter fra sne egne. Dybt nde det labyrntske bygnngsværk lgger hans ntrne lv fred lol fremmede blkke: l.raremsgardene tl Buenao st a-p a øds et me d P Bevset foq at Mlaga er en af Europas ældste byer, fnder man ogs Buenavsta-paladset, hvor restaurerngen bragte byens fønkske grundsten for dagens lyr. Materelle restel' er der f al men f'a gamle skrfter ved v, fønkerne kaldte byen Malaka. Et navn der fortæller om 2700 c øs s o -muse et. (15), hvor kunstnerens fødehjems-rnuseum har hjernme. Det er kke tanken at kgge nd denne omgang, men toryet er et af Mlagas mest stemnngslyldte og bør nkluderes dagens rute. a lr.co-te.oo [:]"lh,'fj; llle romerske teater (16), en ny blev revet ned. Kr-rlturhuset halde man.srnænd placeret pladask oven teatret! Et anclet eksempel pa francotdens byfornyelse er det famøse hotel folan Byens alaberborg, alcazaba'en sn nuværende lorm fra det 11. rhundrede, l-rvor Mlaga en kort overgang rs kontnutet pa stedet. epsode Fra Pcasso-museet gr turen vdere tl Plaza de la Merced Teatret er kommet tl værdghed. blev et selvstændgt kongedørnme - omend et af de rnndste - efter at francotdens kulturhus da 'n'{.{!. '!r;:?* r.:tt:t';,,,g ff,x*' byens lange l-rstore. :tdx hud. Her endte de lvet C6rdoba-kalfatet faldt ra som kanarefugle et gyldent bur. En mærkelg skæbne fol landsbypger, hvs eneste forbrydelse var et ldt katedralen. (17), stammel de seksuelle slaver'. Mange norder-ropæske pger blev bortført og solgt tl arabske herrer, som satte prs p deres mælkehvde bedre udseeende end nomralt. Vsse afsnt af Nllagas alcazaba er endda mcget restar:rerede, og kke altd p den mde, nutdens alkæologer vlle have fore- trukket. Men efter den seneste standsættelse har byen fet et

8 Udsgten bloer hele tden bedre poejen tl Gbrølføro, Krnkelkro ge ø c ø z øb ø' en. r'ærdgt mnde orn clenne næsten 700-alge pelode sn hstole. a re.oo-ea.oo 1,n,.11.o,.1,1 var det nlr \;2ben kanonen blevet rrere effektr-t, og gamle tæstnnger af alcazaba'ens t)'pe val kke sa skre som tdlgere. Yusuf af Glanacla b1-ggece G- bralfaro-foltct (18) pa bjerget or-er alcazaba'en og forbanct cle to brgnngsrrrkcr rrrccl cn rcj rlellern belæstecle mule. Dcnne vej kan v kke benl-t- Sommerens varme debat Kunstneren Jos6 Abad (Tenerfe, 1942) sger, han kke kan skulpturer. Men det kan alle ;.,.g andre tlsyneladende, :tl.a--* 11 3r r. lfur;;*? l9s' 4 l' at snakke om sne l'.'; l;t, :,9 og menngerne er stærkt delte. lngen forholder sg lgegyldge tl de 15 værker sold En øf Abads skulpturer. smedejern, der sden maj har domneret centrums strategske pladser. Frluftsudstllngen vl præge bybl- ledet frem oktober. tl udgangen af

9 P ndkøb og fere med rabatkort er et restau- rabatkort tl en, to eller syv Men det er en god mulgranter, flamenco-opvsnn- hed for folk, der ved den byen. Prserne Tast Mlaga-card dages fere nyttgt steder: forretnnger, Mlagatour. Desuden f r du rabatter mere end 100 ekssterer... ger. henholdsvs 28, 35 og 40 euro. Med kortet har du adgang tl en halv snes museer og monumenter samt er Man kan kke sge, ntatvtagerne (de handlende byens hstorske centrum) har gjort meget for at markedsføre deen, sden den blev ntroduceret for. besøget. Der er mere end og søg p "Mlaga Card" (husk at stave det korrekt med trykstreg). Efter bestllng p lnternettet kan kor- tet kan (hvs du forstr spansk) kaste et blk p mulghederne afhentes under selve comalaga.com. sorn ngen bor r,tndr'ære. en parallelvej fzr alcazaba'en op tl Gbralfaro. For at eve sg nd fbrholdene, kan man lobe derop. som om bcle fjenden og f:rnclen var hælene. Del er an- Solnedgangen oplever terrassen clct nærlggencle Pa- v men nclr-elsen stemnngen cr garanteret 2llltentsk. og steclets egen vngrcl bjcrgene procluceler nogle af lllagas beclste vne. fra raclor'-hotels restaurar"t (19), v har r'æret fblttdseende nok tl at bestlle borcl. h'n'or Fol denne clel af læserskaler.t er cler lesen'eret plac1s en af dre grunde tl at sky'nde sg, det Gblalf'aro kke lukker' flere besogencle nd efter klokken Proglamnet holcler mecl lodcler og trsser, for lask spacls(rctcnrpo cr tler' rttnutter tl toppen. 'lange vl foletr'ække at tage blen vecl en anden lellghed. rnen clet er faktsk s1'nd. Tr,rren tl fbcls cl fantastsk channerencle. fold udsgten tl byen og bugten hele tden p bjerget lrones clen mecl et panolama-r-en. fra GLrralfaros hoje flrstnngsn"rule. a lg.co-ea.gn --'- - Alternat'et er al \,lllagas beclste restallranter,'rla Posada de Antono" (21), der lgger pa adressen C/ Glanacla nr. JJ, Restallranten drves fra Hollyn'oocl al skr.resplleren Antono Banderas, ltten clet et' nr-t kke derfor. clen skal anbef;rles. Det el' et vellungerencle og 'el- blve vecl jorclen - centrum - og r-rdskyde besoget Gbralfalo tl en anclen lejlgl'red. s fald er clel tcl tl at læggc vejen om Xlla.qas '.rldste r-nstue "Antgua Casa de Guarcla" (20), cler' lgger pa hovedstroget Ala- srnagencle spansk steakhollse. rnecla Prncpal nr'. 18, Pa hvor kodet grlles pa det clen lange trædsk noterer travle tjcnere plsen ned rnecl kldt, ln'er' abne lclsted. Byens ædste oærtshus. on gang g'.esterne fr sen'eret et fskaftappet glas al oncletne af Talen er fbrrevolutonlert russsk egetræ. Helt r-ræncl'et er lokalet kke r,oluton - bolsjevkkernes rekke Golblchor-s. Fotcts: store pod Poul l'r'e.1'skøtt n fl s- Nyhedshrev fra ssurandørgruppen ff *rffff#ff fug-"j Å den te, men uden fol rmu'en lober '1000 forretnnger det hstorske centrum. Hvlke er de mest nteressante lor dg? Du uafhænqgeforskrngsmæglere &# q fl*= Jun 2005 *&fmf*tw*lgp S*re**dryr*p*rærr **ts TffT Helbredsforskrng: Dettagerkun 11/2tl2tmeratgennemdrøfteDereshelbredsforskrng,sDevedhvadDeerdækketfor,menkkemndsthvad Lr R{,r'.r forskrngen kke dækker. Rng tl os og aftal td. Klar besked, s AC-gruppen. t:\r = lndbo- & husforskrng: Vort koncept - hvor v aflægger personlgt besøg, tager fotos og vurderer rskoforholdene p stedet - vser sg at være rgtgtl V har kke haft problemer skadesbehandlngen, ford alt er veldokumenteret, og særlge rsko og ejendele er ndskrevet polcerne. Denne fotoregstrerng er grats hos AC-gruppen. Autoforskrng: Det er snart td tl fornyelse. Betaler De markedspræmen? V fra vor sde ndhenter altd 3 tlbud, s v er skre p at De fr den bedste dæknng tl den bedste prs!!l Prsbevdst, s AC-gruppen. Comundad Forskrng: Er fællesomkostnngerne bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foresl bestyrelsen at ndhente aternatvt tlbud. V præsenterer gerne dette p dansk/engelsk/spansk. V sparer præmekroner - endnu en rgtg god grund tl at benytte AC-gruppen. Nyhed!!! Sal det g stærkt med polceudstedelsen? V har vores bærbare computer med, trdløs nternet forbndelse, - og Deres polce kan udskrves p stedet 80 % af tlfældene. Det er slut med mdlertdge køretlladelser og "venten ugevs p polcen" - endnu en ekstra servce fra AC-gruppen. Telefon Fax E-mal: prser. provnsen. Kontakt AG-Gruppen og hør mere om Jan Wolfgang: Peter S. Mørck: den gode tryghed tl helt nye fordelagtge Henrk Andersen en forskrng specelt tl os Mlaga Aftal td for et besøg, hvor v gennemgr Deres forskrnger. Preben R. Marn O ØST FOR MALAGA: Tyllesen: Bran Hansen: ] Ole lun 2006 tot"tsrrn oz

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

MISS MÁLAGA FØR DEN STORE FINALE MÁLAGAS FODBOLDDRØMME KOMMER PÅ PRØVE VALGKAMP I DEN ØKONOMISKE RUTSJEBANE CÁCERES: RIDDERBYEN HVOR TIDEN STÅR STILLE

MISS MÁLAGA FØR DEN STORE FINALE MÁLAGAS FODBOLDDRØMME KOMMER PÅ PRØVE VALGKAMP I DEN ØKONOMISKE RUTSJEBANE CÁCERES: RIDDERBYEN HVOR TIDEN STÅR STILLE September 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien CÁCERES: RIDDERBYEN HVOR TIDEN STÅR STILLE MÁLAGAS FODBOLDDRØMME KOMMER PÅ PRØVE VALGKAMP I DEN ØKONOMISKE RUTSJEBANE MISS MÁLAGA FØR DEN STORE FINALE

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Fokus på boligen. Nu kommer vi også på Costa Blanca. Selvangivelsen: Det bliver billigere. Zapatero skifter økonomiminister

Fokus på boligen. Nu kommer vi også på Costa Blanca. Selvangivelsen: Det bliver billigere. Zapatero skifter økonomiminister Nu kommer vi også på Costa Blanca Maj 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Fokus på boligen Selvangivelsen: Det bliver billigere Zapatero skifter økonomiminister Vi prøvekører den nye Porsche Seniorlandsbyen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub Gouda Rejseforsikring er med lil al dække Globen. Vi dækker ogs~ gerne dig. Som DllK-medlem får du 33% rabat på rejseforsikringer til dig og din familie (medrejsende samboende saml egne børn). Ring til

Læs mere

IDEER TIL EN DANSK FERIE PADDEHATTENE SØREN KJELDSEN MØDER VERDENS BEDSTE ET MODERNE CHOK I DET GAMLE SEVILLA

IDEER TIL EN DANSK FERIE PADDEHATTENE SØREN KJELDSEN MØDER VERDENS BEDSTE ET MODERNE CHOK I DET GAMLE SEVILLA Maj 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien PADDEHATTENE ET MODERNE CHOK I DET GAMLE SEVILLA ENGLANDS MEST KRITISKE EUROPARLAMENTARIKER ER EN DANSK-ARGENTINSK SPANIER SØREN KJELDSEN MØDER VERDENS BEDSTE

Læs mere

VARM TIL VINTEREN STARTEN GÅR TIL DANSK REVY 2011 DEN DANSKE REVISOR SOM FIK JULIO IGLESIAS TIL AT SPIDSE ØRER CARMONA : HELE ANDALUSIENS HISTORIE

VARM TIL VINTEREN STARTEN GÅR TIL DANSK REVY 2011 DEN DANSKE REVISOR SOM FIK JULIO IGLESIAS TIL AT SPIDSE ØRER CARMONA : HELE ANDALUSIENS HISTORIE November 2010 Magasinet for skandinaver i Spanien VARM TIL VINTEREN STARTEN GÅR TIL DANSK REVY 2011 CARMONA : HELE ANDALUSIENS HISTORIE DEN DANSKE REVISOR SOM FIK JULIO IGLESIAS TIL AT SPIDSE ØRER November

Læs mere

FORÅRSFRISKE FARVER MÁLAGAS NY MALERIMUSEUM PÅ TUNFISKERI MED ANDALUSIENS SIDSTE FØNIKERE BARONESSEN ÅBNER DØRENE TIL

FORÅRSFRISKE FARVER MÁLAGAS NY MALERIMUSEUM PÅ TUNFISKERI MED ANDALUSIENS SIDSTE FØNIKERE BARONESSEN ÅBNER DØRENE TIL April 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien BARONESSEN ÅBNER DØRENE TIL MÁLAGAS NY MALERIMUSEUM DANSKERE PÅ VALG TIL BYRÅDET: DERFOR STILLER VI OP PÅ TUNFISKERI MED ANDALUSIENS SIDSTE FØNIKERE FORÅRSFRISKE

Læs mere

MAJ 2013. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.

MAJ 2013. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel. MAJ 2013 ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.dk 50 20 12 48 ÅBNINGSTIDER: Tirsdag - Torsdag 12.00-15.00 Ved Dorthe Holm

Læs mere

solkysten Bolig i Spanien Udlændingenes interesse vender tilbage Ronda Healing Romantikkens møde med Andalusien en patient fortæller om sin oplevelse

solkysten Bolig i Spanien Udlændingenes interesse vender tilbage Ronda Healing Romantikkens møde med Andalusien en patient fortæller om sin oplevelse solkysten MARTS 2014 Nº 422 33. årg. Ronda Romantikkens møde med Andalusien Healing en patient fortæller om sin oplevelse Bolig i Spanien Udlændingenes interesse vender tilbage KLÆ R DE KENDTE PÅ NYHEDER

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Everyday life in Zambia by Maria Skriver

Everyday life in Zambia by Maria Skriver Everyday life in Zambia by Maria Skriver Danmark i fjern fortid 2014 En tidlig forårsmorgen slår sine folder over Gudenåens udspring, hvor min bror og jeg stille byder dagen velkommen med en af vores utallige

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere