**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "**3 *.. *t. !l: ,flf I. ::i: r,a. il:i3. til. t, $ø"

Transkript

1 ., fg1 F F **3 *.. *t..!l: :::,flf r,a. f rx 1 n l:3 'l e'. L tl -6 R-q t$ l,: t, R w 3;q t, $ø :ff {ff sa hvorclan skulle r,rcllændngene en herlg rt har rettet op pa clct seneste alhuncl'ecles forsorlrnelser. trllaga blver alch'g nonumental som Sevlla. hstolsk sorr C6r'cloba eller sagnomspr-rnden som Granada. \lcn b1'er-r er' r-de det.,. Nen cle bol b1, l-n-ol clet scneste,s ror*wrr* jun 2oo6. -':.3' folstar' becl'e encl clanskele at r,:erclsætte clen slags. Derfbl el clct pa tcle at tage tl centur"r"r og blve fortrolg r.nccl Costa clel Sols hovedstacl, \t har sarnmensat et program, s:r clr-r ser clet r-r-rnclr,ærlge lobet al en enkelt clag. \el at mærke en hverdag, for ellers gr c1u glp af noget vgtgt. \lrlaga skal ople\-es. nr' b1-en surt'unel af den claglge aktr.tet. J' % blo'et r'ælclg h1'ggelg, og ngen ange rtnlagtler?os r-ecl det kke sclr', 't r' q # tl r8 Brgclrcr' lrrrl dtr lora g.0c-10.00hrrbentlg.rppett n:l mere. Nen dette cl cn staf. Der er ngen gruncl tl at nocle op p Plaza cle la \larna fbr tr-rrstkontoret (1) abner cloren klokken 9. ller-r du bor hcller kke Vellte ret rleget længere, Senele pa clagen blr er clet vamlt, og nclcn fomrclclagcn er tl ende. skal v r'ær'e lældge rlcd spadseletnlen bl'ens gader'.! : t1 r-, *: {

2 Marquds de Laros er Mcløgas p opulære slentre-strøg, J' f,'fr Etffr 11 -Fff' 4".*t j; t: t4 t,rl sffff. ^ lll",-+#* '*l:: ry*f f rry# : 'll "t fr,...r f' LT l af H.C. Anclelsen (3). Hvs clu kke allelecle har set ham. er clet pa tcle. tr-re nn, nf En lcl oh klrsssl llor,u'uu-lluu n rn gcttttlttl rttlcn trtll'ltrgtcn for alvol gar gang. F.n ccrfe cort lecl.te kencler elle, og hertl et stecl urellent to og fre t c/.tttrros pr'. person. Skltet :rr.uroncerel sclstnæ\'nte tl 30 meget ove'konntelge cent ptt hjornet al' Pnelta clel ar og Herrera Rer-. clcl ll.or et af cle ægte steclet' lggel ('0. En chtlto cl en lullg og f turebagt stang al pancleka- geclej. Den sef\;eres lrxllge ste- clcr'. l-nen her r,encler kokkenet ucl rnocl ga- clen, se kan necl cle lge n1'sge l folgc tlbe- Cøft con leche og churros. recln ngen. Jusk endclg at bagr':tlkct skal cl1-ppes krffer-r. fol her bestnr steclet fbr kaffe kan hernmelgheclen. nan bestlle chokolaclc r*.-.*.x* *. *l* t- '1" r kt spansk og dansk, har noget tl ejendomshandel, præsentabel og punktlg. V tlbyder et hyggelgt arbejdsklma og god løn under ordnede forhold. Rng og tal med Lonne eller send dt CV p e-mal tl kendskab er Dct er \.gtgt at ro (2), rejst tl nncle on flskerclrengen, clel falbod cle besoget stal'ter p: turstkontolet. for uclen et bykort vl clu folq dg fbrtabt p spaclsereturen frske varer Lr1'ens g"cler. Han el kke sa ojncfaldencle \erv ncl byens ljertc, Pa Plaza cle la NaLna be- Yolk. men dct er Den llle n).tter Har,f'rue heller kke. v lejlgheclen et blk p to tl som Frheclsgudnden at st.rtlrer. Pa clen rnden scle af ho- Dcn ene ucl mocl sosden er veclstroget genllcll Plaza de la Xlarna str b1'ens nye sta- kaste llagas \.altegn El Cencrcbe- El Cenachero. Jacer Qdrcd Le6n., d[uofgt Avda. Alcalde Clemente Daz Ruz,41. Pueblo Lopez o Fuengrola (vejen fra centrum mod Mjas - skrt overfor Jyske Bank) Tel Fra Danmark Jun 2006 SO,*tttt",e

3 Ankomst Kommer du bl, er der pkælder under rutens udgangspunkt: Plaza de a Marna. Her kan du ogs kaste et blk p Mlagas t] arabske fundamenter, der blev opdaget under udgravnngen tl p-kælderen. Den bllgste løsnng p transportproblemet er at tage toget (statonen Mlaga Centro) eller bussen tl centrum. Du har allgevel ntet at bruge blen tl løbel af det beskrevne be- Mercado de Atarazanas. F t ;.1 l sø9. Bemærk, at programmet er sammensat med henblk p t1l sn churro, men clet er lrere almndelgt on-r ettenr-rdclagen. en hverdag. Undg mandag, som er personalets hvledag nogle af byens Hunclrede lneter længerc fremrne munder Herrela del Rey ucl Mercaclo de Atarøzct- nas (.5), byens 125-rge ton'ehal. hvor" boclerne svulmer af fnlgt og gront. clugfrsk fra "t\l- seværdgheder. lnformaton lagas kokkenhave" Guaclall.ror'ce-clalen. P dette tdspunkt af Turstkontor: P Nettet: formclclagen købel restarlratørerne stort ncl. Xen lokale husnoclre ved ogs. at cle becl- www. malagatu rsmo. com Andre telefonnumre Parador de Gbralfaro: La Posada de Antono, C/ Cranada nr. 33: ste kvaltetel og prser fncles l-rer. hallens anden afclelng brnger fskeboclerne O2O havets stærke aromrr nd hyen. Bernærk ton'ehallens hot'cclndgang. Den el clet eneste mn- cle otrl lraurernes skbsr.æf E ("atarazanas"), der la p samme sted, al.oo-p.os f\f';;!'; de F6lr Senz (6). Hcl er ntet at se - og det er l-rstoren. For' tre r'ter sclen val det llle torv hjcmsted fbr centrumhancllens stolthed: storbyens store stormagasn F'6lx Scnz. clag vrker bygnngen ret beskeclen. Det afskallede sklt og de lrvdtede r-r- '1. Turstkontor pplaza Marna.2. El Cenachero.3. H.C Andersen.4. Caf6 med churros. 5. Mercado de Atarazanas.6. Plaza de F6lz Senz. 7. Cl. hovedgade Nueva.8. Plz. de la Consttuc6n.9. Marqu6s de Laros. 10. Pasaje de Chntas. 11. Cl, bydel. 12. Plaza Uncbay. 13. Katedralen. 14. Pcassomuseet. 15. Plaza de la Merced. 16. Romersk healer. 17. Alcazaba. 18. Cbralfaro. 19. Restaurant Parador de Cbralfaro. 20. Casa de Cuarda. 21. Restaurant La Posada de Antono, cler fortæller om en fblretnng, vnsmljlret X,llaga. Det er en del forælclecles f'a clag tl anclen, gencraton sden, men r,rdr.klncla El Cort6 ngl6s bnede en gen svarer tl to generatoner krn borte og rer.olutonerede handlen, ja d1fest set hele pro- Danmalk. Fla F6lx Senz ton-et fbr-tsæt- l. Fdlx Sdenz. ter r- gennen den vnduer,'r Færdge gardner, gardnstænger & brusebadsskærme,.y Myggenet tl døre og,k Grats overslag dt hjem eller kontor ESPRT -D&,flølA' Tel: 'r Se udstllngen vores Superstore )r Forrstlbud: 10% rabat p færdge gardner gar.r-rle volr-rton 1>0O-tallet. Den var Velkonunert tl HOSTAT MARBETLA Fuengrola Svenskejet hostal med personlg servce personale. Nyopført. Stlle. Centralt..5 mn. fra stranden..arcondton og vrfte o. Svensktalende. -ltrlx'lrtla,: tr./ l'l r t t r t'/ s ( ; t ( c )( )11c t' Calle Marbella Fuengrola TellFax Lr tt t t'l.1 nfo www. l-rostalmartrella- nfo +o sor-rvsren Jun 2006 hoved- gacle \ueva (7). Nuer.a (dvs. '\ygrrdc' nrcdlortc ogsr en rc- ndend ørs persenner, rullegardner & markser qr*

4 hestevogn og bus Foran katedralen w #r turster en rundtur centrum..lt.-. ff ltt holder hestevognene, der tlbyder Pladsen foran katedralen er en af 15 ;rr':a,! :*: r - holdepladser Mlagatour, en der kommer vdt omkrng turstbus byen. Passagererne kan st af og p bussen dagens løb med den samme bllet. Det er praktsk og bllg transportform for folk, der ogs vl opleve Mlagas yderhjørner. Desuden kom- menteres rutens seværdgheder p otte sprog. lø Consttuc6n. centrllms før'ste snorlge gade, Tre rhuncl'ecler senel'e tog de krstne byplanlæggeres genvej gennem rnclclelalderlabyrn- byplanlæggerne deen med \u- op den store nlestok. Laros-gaden er den vgtgste af de nye hoveclarer. der under clcn stot'e bl reno clng eva-gaclen ten, de havde arvet efter alaberne. V fortsætter Plaza tl hovedtorvet de la Consttuc6n (8), som kroner byens slentrestlog N'larqu6s de Laros (9). 6, tallets sclste l"ralvdel bragte centrr-rm. P spaclseretr-rren mellern lys og sund har'luf nd Marquds de Laros. MBT sko er nspreret af Masaerne, ranke mennesker som bevæger sg et ujævnt terræn. Skoene genskaber NTLLGENT naturens ujævnheder og gver dg et gangmønster, der aktverer HELE dn krop. V lagerfører sandaer,' '*'&K.. Forbedrer fyskken, muskulaturen og blodcrkulatonen. Forbedrer dn holdnnq, nr du gr og nr du str. Bekæmper overvægt, cellults og opsten af reknuder. Reducerer smerter ryg, led og fødder. Styrker og former kroppen..lun 2006 SOt*tSfeN Ot

5 cl'alens (13) kolge nclre a a '.t. Den er kke stor - kke ctter' spanskc folholcl - men r-elpro- portoneret, sour clet fbn'entcs lf en bygnng mecl gmnclplan af re-,t'"!l næssancemcstc- ren Dego cle l loe. L)'set nem cle s S- genstore glasmaleler fbrjagel skurlrnelheclen, som ofte ekssteler clsse store stenkas- *:, sc1" l.:, Den fbrste katedral pa steclet blev nclvet b1-ens gamle moskc. sorn rnrn clelp:t gk grrng med at bygge orn sengotsk tr ll et 'l stl. * Pasaje de Chntas. gaclens flotte patrcer-ejendon-r- \u me kan man se. del var penge clagclse clel af r1,en. (ler starter hvor Laros-gaclen encler' (11) bag cleerne. Byen r-ar ntclt sn næstsclste blornstrngsperocle, fbr sarrrr.nen mec'l Blbao nord val l,lrlaga s1'cl Spenens fbrste rnoderne ndlrstlbl-. L"npulsen kon fla havnen. hvor clet lokale alstokrat stltecle kompagnskabel urecl t1-ske og engelskc kobrnæncl. Bag det nye stolllorgerskab lggel smaborgerskabct, Bag krrn lr.clcn :rlv q:r p:r upog nclkob clen lrldste Glem kke at clc genvej Xl.-llaga fle rnzurrcrne. cler nægtecle et kaptnlelc pa foldel- agtge r-lkar', n'rclls cle havcle chancen. Som acl- etlteblfl varsel - tl tl Zapateros. og cr rlct lrelc r cjcn gcn- gelne holclt s:rcl:rn nen. Spanskkl.ndge genkencler' ncrlt gacle ne: Ollclas (pottenagernc), Especera (kry dclerhancllerne). Calclerela (keclel- en af Nlrlagas sclste skopr-rdsere. Der er ogs: et pat' tbrtovsrestallranter nred r-rclsgt tl dcn nr-t lukkecle Caf6 de Chntas. uclo- gerne), Cntera (banclhancller'ne), Hclc hrcn lrlcr olgrnsclet clelggjort en ballet, cler talte mecl Lorcas og Dals sarnalllej- cn olentalsk prns. tl der' clronnng. P opdagelse centrums gyder. Sdst p folmclclagen skal r. skygge. nar \.an'nen tr1.kker. l{ej. clenne clel al b1'sn cr kke farlg - mecl rnnclre n.ran glemmer bykortet! Centrum l'ral nogle og t)1-e A ncm formcldagens oblgatorske proglarn! genopf-andt byen. 42 SOLKYSTEN lun 2006 son'r l-r1'lclerne p et sttpermarkecl. Carnas ("senge") \,ar natllrlgvs gaclen. ll'or cle rejsenclc sogte log - og lejlghedsr.s sel:kjb sengcn. Det sclstc el r sr stadg mlrlgt. gadenavne, der kan fbres tlbage tl cla det Det katolske Kongepar (lsabel og Felnando) Sr cr r gcn- l-roveclnclgang. pa gaclen. pa gaclel cfter et'hvcn,. Skoma- smeclene). Carretera (r'ognma- gjorcle hende r,rcl anch'c l-randleren r.nrakulnst. sau'rlle1t mecl se clen gotske skel rnan moclstandsgrupper pa vejen tl Glanacla - f'eltto- rned grar-olen. knvsmeclen og Caf6 dct Cl.rntas val et al de sære stecler. hvor ndr-rstlbaloncr'nc rno(ltcs rnerl zgojncrrrr. ar.antgarclen r.necl bagstr:rllet. og - r'ed en lejlghecl - dansernclen ste mncle clm clen gotske kerec!'al el hor.e dnclgangen. Den sclclel nn nalloklken "lglcsa clel Sagralo" pa clen anclen scle af kateclralcns pato - ovcl fbr' clnren, tr,rrsterne benl'tter'. For at clrelne lra \orclspancn folcleltes nngsfl'ldt stnton'. Her or-erlever den llle kobntand og gron- cle. senere fbltlocl rlan, gets mal - blerhele trlllagas rlaurske befolknng solgt som sln'er. nclvan- cleles o'ge La- salne lettc vnkler', Pasaje cle Chntas (10) el to e1,clg1, 61.t kryclsel hnanden p et stem- ret Cf,tLE ros-gaclens store tacrcler kgger' man ncl acl cle hancllencles sur r-r,rcler. llnclre fblholcl. men de cle krstr"re efter l-rurde kampe erob- sk1'- rnan srla gvc1e1', og clesnclen el det for'flskencle at soge tl- tlugt Fle zr tdlgere har-de engang mellerr"r. r\lange'af cle beclste "fund" gor F artel rev clet mcste necl og startecle fblf'a. Gotkken fblekom clenr allerecle lclt rnosgroet. lgcson.r v sel pa klunketden clag. Ene- har.e en f}okost mecl gode tapos, Y1 kan f.eks. anbefule Ajoblanco pr Plaza Uncltay (12), cler har fær'dge tapas-menuel pa spsckortet. a 1{.00-'5.c6 hmlen. soger \lcns. solcn \tar hojc\t p:t v tlflugt kate- Den gotske katedrals hoztedndgang. Pa vej rr-rndt katedlalen er clel tle stecler. grsten bol ch'æle lclt længere. Bag hojalteret lg- gcr Santa Btlbaras kapel rnecl en pragtfulcl gotsk alte tar.le ffa 124, uclfort af den flamske rlester \colts lller. Den er' ogs: cn overlevencle fl'a byens fbrste katedlal. To kapellel tl hojre æres clen llle jomflr-r, sor"n dronnng sabel skænkede N{hlaga tl n"rncle om sejlen ovel mallrerne. Dronnn-

6 t, Køtedrøen bleo aldrg færdg. Den møngler en gen og kong Fernando knæler bøn foran jourfruen, rnen de kongelges statller er et senere vær'k af Pedro de N{ena. Sdstnævnte - en af barokkens største mestre vedværk - efterlod st ho- X'{lagas katedral: 40 pragtfr-r1cle blledskærer-arbejder' p kor-stolene, som rnan m stlle sg tlf'eds rned at beundre gennem gtteret. Albejdet tog s\1' ar lra 1b)0-Ol. Nr,r v er ved koret, s bemærk placerngen bygnngens centrurn. Dette tr'æk adskller spanske katedralel fra andre Europa. Byggeret tog flere rhundreder og endte langt nde barokken, hr-ad man bemærker p de sdste facader. Helt færclg blev katedralen alclrg. Den mangler et af de planlagte tvllngetrne, sa los ntalagueos kender den som "La 'languta". V kan oversætte det som "Vor enalrnede Frue". følge tracltonen skænkede byen pengene tl USA's fr- hedskamp mod englænderne. som spanerne jo ogs havde et holn sden p. X'en en anden verson vl vde, at pengene gk tl en n1' lancleye tl Antequera. Pa dctte tdspunkt ltstoren r:rr prorteterne pa det offentlges anlægsbr,rdget s smt undel ændrng. Ude fra skr.rffer katedralen en smule, ford den lggel ndespæ1'1'et bykernen. Et hæslgt hotel har stlet udsgten fra søsden, som betog H.C. Andersen. A P, ls.cc-'ll.ob a, qaden er "' stadg Andowa - et alternatv lngen skatter eller afgfter p arv, ndkomst eller formue Fyrstedømmet de grønne dale højt Pyrenæerne, solen med det sunde bjergklma og rene klde vand. Ejendomme kan tlbydes tl salg alle prsklasser. huse. lejlgheder - land "øm" og kødes Vor enønnede Frue. varmt, men Buenavsta-paladset med Pcasso-museet (14) lgger kke langt bolte. Det er nemt sagt, at museets faste samlng er en anden sorterng af kunstnerens r,ærker. Da fodebl'en alt fol sent fk rnulghed for at ndrette musellm, \,ar den afdode kunstners r'ærker oppe pls. Krtkerne overser clesuden. at n]useet arrangerer mange særudstllnger af usædr.anlg kvaltet. For øjeblkket er det "Antbes' pcasso'e1". Det franske Pcasso-museum Ant- bes har fol forste gang udlnt 73 r'ær'kel fra cle entusastske eftet'krgsr, l-rvor Pcasso brugte Gl- mald'ernes slot sorn ateler og slap sn glæde over nazsmens nederlag los. Denne særudstllng el en af r'ets kulturelle begvenheder Nllaga. og ndtl den 11. jun kan det stadg ns. Det restaurerede og ud'n'dede Buenavsta-palads blev for nylg hædret af USA's arktekter som et af r-erclens t bedste eksempler p. hr,ordan et sdant plojekt ndpasses et ganrnelt byml1ø. ADVOKAT MO\A ELSABETH DAVDSEN Benyt Deres egen danske advokat ved rdgvnng jurdske og økonomske spørgsm, herunder:. Køb & Salg af fast ejendom.. Skatterdgvnng og spanske skatteopgørelser.. Testamenter, arv og skfte.. Selskabsetablerng. V taler skandnavsk - engelsk - fransk. V er Andorra for at hjælpe Dem. Undlad kke, Mecllent uj Advokatsanlmdet Dannrurk sotrtt selv p slutfasen, at kontakte os og sammenlgn vore tlbud. Colego de Abogaclo.s Mtlaga AGENCA N'ESEN S. A. rer. (+37G) slz 022'^X':X?:',T,::l?;,.Jl15fl3l,ll Fax (+376) E-ma l: br ttne ad Jun 2006 sot*tsren os

7 Pløzø le lø Merced. hnanden. Bølgelne slkkede borgens fundamenter, for dengang rakte havet længere nd, eller byen kortere ud. En stor del af den er anlagt pa opfyldt terræn. Alcazaba'en er et bllede p maurerens snd. Der er nye fæst- nnger nden adgangen fæstnngen, og fra det ene asnt tl det følgende foregr snævre zg-zag passager. Dern passerer man kke øb med en blod- tørstg knv hævet tl det forræderske hug, arabelen altd frygter fra sne egne. Dybt nde det labyrntske bygnngsværk lgger hans ntrne lv fred lol fremmede blkke: l.raremsgardene tl Buenao st a-p a øds et me d P Bevset foq at Mlaga er en af Europas ældste byer, fnder man ogs Buenavsta-paladset, hvor restaurerngen bragte byens fønkske grundsten for dagens lyr. Materelle restel' er der f al men f'a gamle skrfter ved v, fønkerne kaldte byen Malaka. Et navn der fortæller om 2700 c øs s o -muse et. (15), hvor kunstnerens fødehjems-rnuseum har hjernme. Det er kke tanken at kgge nd denne omgang, men toryet er et af Mlagas mest stemnngslyldte og bør nkluderes dagens rute. a lr.co-te.oo [:]"lh,'fj; llle romerske teater (16), en ny blev revet ned. Kr-rlturhuset halde man.srnænd placeret pladask oven teatret! Et anclet eksempel pa francotdens byfornyelse er det famøse hotel folan Byens alaberborg, alcazaba'en sn nuværende lorm fra det 11. rhundrede, l-rvor Mlaga en kort overgang rs kontnutet pa stedet. epsode Fra Pcasso-museet gr turen vdere tl Plaza de la Merced Teatret er kommet tl værdghed. blev et selvstændgt kongedørnme - omend et af de rnndste - efter at francotdens kulturhus da 'n'{.{!. '!r;:?* r.:tt:t';,,,g ff,x*' byens lange l-rstore. :tdx hud. Her endte de lvet C6rdoba-kalfatet faldt ra som kanarefugle et gyldent bur. En mærkelg skæbne fol landsbypger, hvs eneste forbrydelse var et ldt katedralen. (17), stammel de seksuelle slaver'. Mange norder-ropæske pger blev bortført og solgt tl arabske herrer, som satte prs p deres mælkehvde bedre udseeende end nomralt. Vsse afsnt af Nllagas alcazaba er endda mcget restar:rerede, og kke altd p den mde, nutdens alkæologer vlle have fore- trukket. Men efter den seneste standsættelse har byen fet et

8 Udsgten bloer hele tden bedre poejen tl Gbrølføro, Krnkelkro ge ø c ø z øb ø' en. r'ærdgt mnde orn clenne næsten 700-alge pelode sn hstole. a re.oo-ea.oo 1,n,.11.o,.1,1 var det nlr \;2ben kanonen blevet rrere effektr-t, og gamle tæstnnger af alcazaba'ens t)'pe val kke sa skre som tdlgere. Yusuf af Glanacla b1-ggece G- bralfaro-foltct (18) pa bjerget or-er alcazaba'en og forbanct cle to brgnngsrrrkcr rrrccl cn rcj rlellern belæstecle mule. Dcnne vej kan v kke benl-t- Sommerens varme debat Kunstneren Jos6 Abad (Tenerfe, 1942) sger, han kke kan skulpturer. Men det kan alle ;.,.g andre tlsyneladende, :tl.a--* 11 3r r. lfur;;*? l9s' 4 l' at snakke om sne l'.'; l;t, :,9 og menngerne er stærkt delte. lngen forholder sg lgegyldge tl de 15 værker sold En øf Abads skulpturer. smedejern, der sden maj har domneret centrums strategske pladser. Frluftsudstllngen vl præge bybl- ledet frem oktober. tl udgangen af

9 P ndkøb og fere med rabatkort er et restau- rabatkort tl en, to eller syv Men det er en god mulgranter, flamenco-opvsnn- hed for folk, der ved den byen. Prserne Tast Mlaga-card dages fere nyttgt steder: forretnnger, Mlagatour. Desuden f r du rabatter mere end 100 ekssterer... ger. henholdsvs 28, 35 og 40 euro. Med kortet har du adgang tl en halv snes museer og monumenter samt er Man kan kke sge, ntatvtagerne (de handlende byens hstorske centrum) har gjort meget for at markedsføre deen, sden den blev ntroduceret for. besøget. Der er mere end og søg p "Mlaga Card" (husk at stave det korrekt med trykstreg). Efter bestllng p lnternettet kan kor- tet kan (hvs du forstr spansk) kaste et blk p mulghederne afhentes under selve comalaga.com. sorn ngen bor r,tndr'ære. en parallelvej fzr alcazaba'en op tl Gbralfaro. For at eve sg nd fbrholdene, kan man lobe derop. som om bcle fjenden og f:rnclen var hælene. Del er an- Solnedgangen oplever terrassen clct nærlggencle Pa- v men nclr-elsen stemnngen cr garanteret 2llltentsk. og steclets egen vngrcl bjcrgene procluceler nogle af lllagas beclste vne. fra raclor'-hotels restaurar"t (19), v har r'æret fblttdseende nok tl at bestlle borcl. h'n'or Fol denne clel af læserskaler.t er cler lesen'eret plac1s en af dre grunde tl at sky'nde sg, det Gblalf'aro kke lukker' flere besogencle nd efter klokken Proglamnet holcler mecl lodcler og trsser, for lask spacls(rctcnrpo cr tler' rttnutter tl toppen. 'lange vl foletr'ække at tage blen vecl en anden lellghed. rnen clet er faktsk s1'nd. Tr,rren tl fbcls cl fantastsk channerencle. fold udsgten tl byen og bugten hele tden p bjerget lrones clen mecl et panolama-r-en. fra GLrralfaros hoje flrstnngsn"rule. a lg.co-ea.gn --'- - Alternat'et er al \,lllagas beclste restallranter,'rla Posada de Antono" (21), der lgger pa adressen C/ Glanacla nr. JJ, Restallranten drves fra Hollyn'oocl al skr.resplleren Antono Banderas, ltten clet et' nr-t kke derfor. clen skal anbef;rles. Det el' et vellungerencle og 'el- blve vecl jorclen - centrum - og r-rdskyde besoget Gbralfalo tl en anclen lejlgl'red. s fald er clel tcl tl at læggc vejen om Xlla.qas '.rldste r-nstue "Antgua Casa de Guarcla" (20), cler' lgger pa hovedstroget Ala- srnagencle spansk steakhollse. rnecla Prncpal nr'. 18, Pa hvor kodet grlles pa det clen lange trædsk noterer travle tjcnere plsen ned rnecl kldt, ln'er' abne lclsted. Byens ædste oærtshus. on gang g'.esterne fr sen'eret et fskaftappet glas al oncletne af Talen er fbrrevolutonlert russsk egetræ. Helt r-ræncl'et er lokalet kke r,oluton - bolsjevkkernes rekke Golblchor-s. Fotcts: store pod Poul l'r'e.1'skøtt n fl s- Nyhedshrev fra ssurandørgruppen ff *rffff#ff fug-"j Å den te, men uden fol rmu'en lober '1000 forretnnger det hstorske centrum. Hvlke er de mest nteressante lor dg? Du uafhænqgeforskrngsmæglere &# q fl*= Jun 2005 *&fmf*tw*lgp S*re**dryr*p*rærr **ts TffT Helbredsforskrng: Dettagerkun 11/2tl2tmeratgennemdrøfteDereshelbredsforskrng,sDevedhvadDeerdækketfor,menkkemndsthvad Lr R{,r'.r forskrngen kke dækker. Rng tl os og aftal td. Klar besked, s AC-gruppen. t:\r = lndbo- & husforskrng: Vort koncept - hvor v aflægger personlgt besøg, tager fotos og vurderer rskoforholdene p stedet - vser sg at være rgtgtl V har kke haft problemer skadesbehandlngen, ford alt er veldokumenteret, og særlge rsko og ejendele er ndskrevet polcerne. Denne fotoregstrerng er grats hos AC-gruppen. Autoforskrng: Det er snart td tl fornyelse. Betaler De markedspræmen? V fra vor sde ndhenter altd 3 tlbud, s v er skre p at De fr den bedste dæknng tl den bedste prs!!l Prsbevdst, s AC-gruppen. Comundad Forskrng: Er fællesomkostnngerne bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foresl bestyrelsen at ndhente aternatvt tlbud. V præsenterer gerne dette p dansk/engelsk/spansk. V sparer præmekroner - endnu en rgtg god grund tl at benytte AC-gruppen. Nyhed!!! Sal det g stærkt med polceudstedelsen? V har vores bærbare computer med, trdløs nternet forbndelse, - og Deres polce kan udskrves p stedet 80 % af tlfældene. Det er slut med mdlertdge køretlladelser og "venten ugevs p polcen" - endnu en ekstra servce fra AC-gruppen. Telefon Fax E-mal: prser. provnsen. Kontakt AG-Gruppen og hør mere om Jan Wolfgang: Peter S. Mørck: den gode tryghed tl helt nye fordelagtge Henrk Andersen en forskrng specelt tl os Mlaga Aftal td for et besøg, hvor v gennemgr Deres forskrnger. Preben R. Marn O ØST FOR MALAGA: Tyllesen: Bran Hansen: ] Ole lun 2006 tot"tsrrn oz

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -"4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd:

$å nært. $,fl ,,'(1,$,.,,,, i*.. a*, -4. ,llr- I. 'qq å1.-- '; l-:1.{ 28 solkysren. , 2o06. r-. rd: n $å nært,,'(1,$,.,,,, *.. -_ -"4 f $,fl -. : l.l r:. ff K"*,,llr- / 'qq å1.-- '; a*, W 28 solkysren Ju, 2o06 l-:1.{ r-. rd: fol Tarfa tarner Afrka

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

-\\ \ j{i. i;; \"-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49..

-\\ \ j{i. i;; \-,---.- .i: lj 1 \,* Ærå. m.; **X' æ.'. -'--F. ..b JF..Æ. .s*. -:-*f&å t'-j -.*': *,t. iår. '-'!*a:-or E;*' 49.. 3 -\\ \ j{ ;; t" \ \ \L t \"-,---- j t L : lj t!, \,* æ s* b JFÆ & * Ærå m; æ' -'--F **X' -:-*f&å t'-j -*': *,t, år '-'!*a:-or E;*' 49,ds ;, " å lpujulra hrrngel pa l,clcrsclen af Serlå t \er,acla solr

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

Farver, signalfarver og splash s

Farver, signalfarver og splash s Rs Rejser Oplæg PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE CYAN - 0 MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - 0 BLACK - CYAN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË Drftsprøven BRUUN & HJEJLE KA M!GHELSEN POUL HEOMANN CHRSTAN CAMLLA HEl: WlLE PETER F THOMMEßEN HENRK WËOELl~wEDËlLSBORG PER MAGD CHRSTAN ðchcw MADSEN HËNRK DCHMAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD GTTE

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere