ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E"

Transkript

1 ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2007 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

2 ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2007 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla Heurlin side 3 Markedsopdatering / af afdelingsdirektør Bo Overvad side 4 Om MiljøTeknologi / af aktiechef Lars Bacher side 6 Generalforsamlingen 2007 / af direktør Ulla Heurlin side 8 Investeringsoversigt / af salgschef Mikael Danielsen side 10 Afdelingsstatus / rente- og aktiebaserede afdelinger side 12

3 DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE MEDLEM, Alle afdelingerne i Alm. Brand Invest klarede sig godt gennem den megen uro, der kendetegnede de finansielle markeder i de første par måneder af Starten af året var præget af stigende renter med deraf følgende faldende afkast på obligationsinvesteringerne. Til trods for dette ligger afkastene i obligationsafdelingerne på mellem 0,61 og 0,99% for de første 3 måneder, hvilket er tilfredsstillende. Aktiemarkederne var ligeledes gennem en noget turbulent tid også her klarede vores afdelinger sig pænt med afkast fra 0,01 til 4,93%. Den første del af 2007 var desuden præget af gennemførelsen af ikke mindre end 4 fusioner. Den 16. marts 2007 afholdt vi den første ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag om fusion af en række afdelinger blev behandlet sammen med et forslag om en del ændringer i foreningens vedtægter. Forslagene blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Der var ikke den fornødne formue repræsenteret til, at forslagene kunne vedtages endeligt. Forslagene blev derfor andenbehandlet og endeligt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling mere, vi holdt i umiddelbar forlængelse af vores ordinære generalforsamling mandag den 16. april Den 16. april 2007 sagde vi så farvel til afdelingerne Pantebreve og Korte Obligationer, der begge blev fusioneret med afdelingen Obligationer. Vi sagde også farvel til afdelingen Aktier Norden, der blev fusioneret med afdelingen Europæiske Aktier samt til afdelingen Stock- Picking, der blev fusioneret med afdelingen Mix. Fusionerne afventer i skrivende stund Finanstilsynets godkendelse. NÅR GODKENDELSEN FORELIGGER HAR VI 7 AFDELINGER: Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, MiljøTeknologi Alm. Brand Invest, Globale Aktier Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand Invest, Mix - der alle er lagt an investeringsmæssigt, så de er klar til den udvikling, vi forventer. Inde i Nyhedsbrevet kan du læse om, hvordan udviklingen har været i den afdeling, du har investeret i. Du kan også læse om, hvordan generalforsamlingen gik, ligesom du kan læse om de forventninger, vi har til den kommende tid på de finansielle markeder. God læselyst! ULLA HEURLIN DIREKTØR 3

4 MARKEDSOPDATERING (ÅR TIL DATO) af afdelingsdirektør Bo Overvad GENERELT Forventningerne til den internationale økonomi har svinget frem og tilbage i første kvartal 2007, ikke mindst forventningerne til USA har skiftet i takt med de økonomiske nøgletal. De asiatiske nøgletal fortsætter med at overraske positivt. Væksten i Kina fortsætter på et højt niveau understøttet af en solid fremgang i privatforbrug og investeringer. Regeringen er opmærksom på eventuelle tegn på overophedning og benytter fortsat mulighederne for at gribe ind, hvor det er nødvendigt. De japanske nøgletal fortsætter ligeledes den positive udvikling og fremgangen bliver mere og mere solid. Vi venter fortsat på, at privatforbruget vil accelerere således, at væksten bliver bredere funderet. Året startede med en stor tiltro til, at økonomien var på vej op igen, godt understøttet af stærke tal fra slutningen af sidste år... Forventningerne til USA s økonomi skifter fortsat næsten fra nøgletal til nøgletal. Året startede med en stor tiltro til, at økonomien var på vej op igen, godt understøttet af stærke tal fra slutningen af sidste år. Usikkerheden omkring det amerikanske boligmarked, specifikt sub-prime lånemarkedet, var dog medvirkende til, at de finansielle markeder pludseligt frygtede store problemer og øgede kreditrestriktioner. Denne frygt er senest dæmpet igen, uden at usikkerheden omkring boligmarkedet af den grund er forsvundet. Arbejdsmarkedet er fortsat meget stærkt og inflationspresset intakt, ikke mindst som følge af stigende energipriser grundet geopolitisk uro. Det sikrer en positiv udvikling i den samlede lønsum og dermed forbrugsmulighederne. Stigende energipriser er en trussel mod inflationsudviklingen, ikke mindst frygten for, at stigningerne skal smitte af på priserne på andre varer og lønninger, bekymrer den amerikanske centralbank. Europæisk økonomi fortsætter de positive tendenser fra Optimismen i erhvervslivet er fortsat høj og arbejdsmarkedet klarer sig bedre end ventet for blot få måneder siden. Privatforbruget giver dog fortsat problemer. Den tyske momsforhøjelse har dæmpet det tyske forbrug, men også blandt de øvrige store lande er der tegn på at det indenlandske forbrug er svagt. Der er således fortsat tale om en todelt økonomi. Som i USA bekymrer inflationsudviklingen fortsat den europæiske centralbank (ECB). RENTEMARKEDERNE Frygten for inflation og stigende officielle renter som følge heraf, vil fortsat være et væsentligt tema i markederne de kommende måneder. Den flade rentestruktur gør det svært at få de lange renter til at falde, før end der er klare tegn på faldende officielle renter. 4

5 Vi vurderer fortsat at den amerikanske centralbank har nået deres mål i denne omgang mht. til de korte renter. Balancen mellem vækst og inflation er dog fortsat usikker, ikke mindst hvor meget på forkant med udviklingen den amerikanske centralbank (FED) ønsker at være, efter at Bernanke har taget over. De højere end ventede energipriser, som skyldes geopolitisk usikkerhed, har ændret inflationsbilledet i negativ retning. Det betyder at vi nu venter, at Fed afventer eventuelle rentenedsættelser, indtil svagere vækst bør åbne op for lavere renter i slutningen af året. til sidst at komme pænt igen i marts. Også her er det de store skift i forventningerne til den amerikanske økonomi og boligmarkedet der har været temaet. Vi mener fortsat, at aktiemarkedet er prissat relativt billigt i en historisk sammenligning. Indtjenings-forventningerne har taget højde for en noget lavere indtjening i 2007 i forhold til 2006, hvilket er positivt. Der er fortsat en risiko for pæne udsving på aktiemarkederne i de kommende måneder, ikke mindst så længe, der er usikkerhed omkring den økonomiske udvikling og rentemarkederne. Vi vurderer, at den europæiske økonomi kan blive præget negativt af en svagere amerikansk økonomi i I Europa fortsætter ECB en stram linie og de har klart indikeret, at en yderligere renteforhøjelse i andet kvartal er sandsynlig, også her begrundet i inflationsfrygten. Vi vurderer, at den europæiske økonomi kan blive præget negativt af en svagere amerikansk økonomi i 2007, hvorfor ECB senere kan følge Fed og sætte renten ned igen. Usikkerheden omkring ECB vil dog påvirke de lange renter, således at de først vil kunne følge de amerikanske når det bliver klart, at ECB er på hold. AKTIEMARKEDERNE Aktiemarkederne har været volatile i første kvartal. Efter en meget positiv start på året dykkede markedet i februar for FÅ NYHEDSBREVET TILSENDT ELEKTRONISK Som medlem af Alm. Brand Invest kan du gratis tilmelde dig vores elektroniske service. Denne service giver mulighed for at modtage Nyhedsbrevet elektronisk. Ønsker du at benytte denne service skal vi blot bede dig om at sende en til eller gå ind på under menupunktet Afdelinger og tilmelde dig. 5

6 OM MILJØTEKNOLOGI af aktiechef Lars Bacher INVESTÉR I MILØJET DET BETALER SIG Her er miljøets ønskeseddel: Energi af den rene slags. Ren luft. Rent vand. Større fokus på genbrug og genanvendelse. Udvikling af nye og holdbare produktionsmetoder. Men selvom listen og den er længere end her skitseret ligner en ønskeseddel, er det måske i virkeligheden et slags ultimatum. Skal vi kunne håndtere fremtidens miljøudfordringer med succes, skal der handles nu. Presset på klodens ressourcer bliver større og større, ikke mindst i takt med en voldsom befolkningstilvækst og de stigende krav, der følger med den. Vi bliver flere og flere, og vi vil alle sammen have mere og mere. Men heldigvis er der nu klare tegn på, at miljøet bliver taget seriøst. Flere og flere virksomheder ser løsningen af miljøudfordringerne som sunde og vækstorienterede forretningsområder... Miljøet er rykket fra avisernes nyheds- og debatsektioner ind i business sektionerne. Erhvervslivet har sat miljøudfordringerne på dagsordenen, ikke blot i Europa, men også i USA og Kina (300 mio. kinesere står uden adgang til rent drikkevand!). Flere og flere virksomheder ser løsningen af miljøudfordringerne som sunde og vækstorienterede forretningsområder. Grønne regnskaber får nu følgeskab af nytænkende produktudvikling og bæredygtig produktion. Samtidig oplever vi en politisk vilje til at sætte handling bag ordene, som vi ikke har set den før. På tværs af landegrænser går statsledere sammen om at udforme konkrete handlingsplaner for en fælles indsats. Når lande som f.eks. Kina, USA og Europa finder sammen og bliver enige om at satse mere på grøn energi, giver det ekko over hele verden. Vi kan alle sammen blive enige om, at det er godt at tænke på miljøet. Men det er faktisk endnu bedre og mere effektivt at investere i det. Det gælder også for dig som investor. MILJØTEKNOLOGI ER FREMTIDENS VÆKSTMARKED Sagt lidt direkte: God samvittighed er ikke nødvendigvis lig med et godt afkast. Men i tilfældet investeringer i miljøteknologi tror vi på det. Miljøteknologi vil blive fremtidens vækstmarked. Det er der en række gode grunde til. Miljøteknologi er og vil i endnu højere grad blive er en væsentlig bidragsyder til at lægge kursen om uden at vores levestandard reduceres. Tværtimod. Miljøteknologi kan øge velstanden og sikre miljøet på samme tid. Vi tror på, at virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af nye teknologier inden for miljøområdet vil vokse markant et langt stykke i det 21. århundrede. Til gavn for miljøet og til glæde for dig som investor. Hvis du med ordet miljøteknologi tænker utopiske el-biler og en enkelt vindmølle eller to, er vi glade for at kunne give dig et andet perspektiv på området. Vi investerer i en bred, varieret og omhyggeligt udvalgt vifte af virksomheder: Selskaber med speciale i rensning af spildevand i Japan og Singapore, brændselscelleproducenter i USA og Canada, solcelleproducenter i Tyskland og vindmøllefabrikanter i Danmark. Og det er kun et nænsomt udpluk af vores portefølje, der omfatter 60 virksomheder over hele kloden. Det sikrer også en god spredning. INVESTERINGER I TRE VÆKSTOMRÅDER Som indikeret ovenfor fokuserer vi på tre vækstområder, nemlig: Alternativ energi (vind, sol og brændselsceller ny energi kunne man også kalde det), behandling af luft og vand og endelig genbrug/genanvendelse. 6

7 Vi tror, at det er inden for de tre områder, at vi vil se den største udvikling og den største vækst. Og, på sigt, store afkast. Vindmøller og vindkraft har allerede bevist deres konkurrencedygtighed og vil gøre det i endnu højere grad i fremtiden. Se blot på, at USA stiler efter at 10% af deres samlede strømforbrug skal være grønt i 2020, og Kina har planer om min grønne megawatt inden for samme tidsramme. ved læsning af regnskaber og analyser om udviklingstendenser m.v. Vi tager også ud og besøger de pågældende virksomheder, møder ledelsen og føler dem på tænderne. Derudover arbejder vi tæt og eksklusivt sammen med det i London beliggende rådgivningshus, Impax, som råder over markedets førende rådgivningseksperter inden for miljøteknologi. Alt det kan du som investor høste frugterne af. Solen er verden største energikilde, og f.eks. Japan og Tyskland er langt fremme med udvikling og brug af solenergi. Samtidig er prisen på solenergi faldende, hvilket vil gøre det endnu mere attraktivt at skifte til netop den. Miljøteknologi er vitterlig et vækstområde, hvor du kan kombinere god samvittighed med et rigtigt godt afkast... Brugen af brændselsceller vil give brændstof til alt fra busser til mobiltelefoner (her er det lige værd at tænke over, hvor mange mobiltelefoner, der allerede findes, og hvor mange flere, der vil komme til). Rensnings og behandling af vand vil blive voldsomt efterspurgte ydelser. I 2025 vil 5 ud af 8 mia. mennesker ikke have nok rent vand. Allerede i 2010 vil vandmarkedet i USA alene udgøre 150 mia. dollar. Du får del i fremtidens vækstområde. Din risiko mindskes ved den store spredning i porteføljen. Du får mulighed for at investere i brancher og selskaber, som ikke findes i Danmark. Du får en strategi for dine penge og ikke blot endnu et stykke papir. Miljøteknologi er vitterlig et vækstområde, hvor du kan kombinere god samvittighed med et rigtigt godt afkast. Vi glæder os til at byde dig velkommen inden for. INVESTÉR NU DET VIL BETALE SIG Fremtiden tegner godt. Før vi overhovedet går ind og investerer i en given virksomhed, har vi udført et grundigt forarbejde. Ikke blot 7

8 GENERALFORSAMLINGEN 2007 af direktør Ulla Heurlin Mandag den 16. april 2007 holdt vi ordinær generalforsamling i Alm. Brand Invest på SAS Radisson Scandinavia Hotel på Amager. På generalforsamlingen forelagde bestyrelsesformand Søren Jenstrup årsrapporten for Søren Jenstrup fortalte, at 2006 var et godt aktieår og et - i forhold til tidligere år - mindre godt obligationsår. Renten steg nemlig i løbet af 2006 ikke meget, men i flere små ryk. Når renten stiger, påvirker det kurserne på obligationer negativt, og dermed er der ikke mange kursgevinster at opnå ved i nvesteringer i obligationer. Til gengæld gav aktieinvesteringerne endnu engang pæne afkast og igen udmærkede det danske aktiemarked sig med særligt høje afkast. Udviklingen i 2006 svarede til bestyrelsens forventninger for året... Udviklingen i 2006 svarede til bestyrelsens forventninger for året. Søren Jenstrup kunne konstatere, at han på den ordinære generalforsamling sidste år netop anbefalede fokus på investering i aktier. Den måske vigtigste opgave for bestyrelsen er at have en holdning til den kommende udvikling på de finansielle markeder, sådan at investeringerne og afdelingerne i Alm. Brand Invest altid er tilrettelagt bedst muligt. Bestyrelsen får rådgivning fra analyseafdelingen i Alm. Brand Banks børsafdeling, Alm. Brand Henton, og på baggrund af de vurderinger og analyser den får herfra, træffer bestyrelsen beslutning om de overordnede investeringsstrategier for afdelingerne. Efter Søren Jenstrups redegørelse for udviklingen i 2006, gennemgik direktør Ulla Heurlin afkastene og resultaterne i de enkelte afdelinger i Med en enkelt undtagelse var der positive afkast i alle afdelingerne. Eneste undtagelse var afdelingen Obligationer Pension, der gik ud af 2006 med et afkast på 0,21%. Ulla Heurlin kunne dog fortælle, at afdelingen allerede måneden efter have et tilfredsstillende positivt afkast. Ulla Heurlin sluttede sin gennemgang med at fortælle lidt mere om afdelingen MiljøTeknologi. Afdelingen investerer i selskaber over hele verden, der arbejder med udviklingen af miljøteknolgiske produkter og processer. Markedet er modnet betydeligt i de sidste par år, og mere end 92% af de selskaber, afdelingen investerer i, giver i dag overskud. Markedet er præget af stor vækst og uanede muligheder i takt med, at behovet for og ønsket om miljørigtige løsninger vokser over hele verden. Søren Jenstrup sluttede forelæggelsen af årsrapporten med at gennemgå bestyrelsens forslag til udbytter for Generalforsamlingen godkendte forslagene. Udbytterne i 2006 Afdeling 1 - Danske Obligationer Afdeling 2 - Danske Aktier Afdeling 3 - Pantebreve Afdeling 4 - Korte Obligationer Afdeling 8 - Aktier Norden Afdeling 10 - Stock Picking Afdeling 11 - Obligationer Pension Afdeling 12 - Mix Pension 3,00 kr. 19,75 kr. 2,75 kr. 2,50 kr. 1,25 kr. 9,00 kr. 3,75 kr. 8,00 kr. 8

9 Efter gennemgangen af årsrapporten var det tid til valg af medlemmer til bestyrelsen. Søren Jenstrup og Ole Vagner var begge på valg i medfør af vedtægterne. Søren Jenstrup blev genvalgt af generalforsamlingen, og på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen blev han endvidere genvalgt som formand for bestyrelsen. Ole Vagner ønskede ikke genvalg. I hans sted valgtes Karsten Poulsen. Karsten Poulsen er direktør i Keops A/S og har omfattende erfaring fra den finansielle sektor. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om valg af KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for Alm. Brand Invest. Forslaget var begrundet i et ønske fra foreningens nuværende administrationsselskab om en administrativ forenkling. Administrationsselskabet anvender selv KPMG C. Jespersen som revisionsselskab. Søren Jenstrup takkede Ole Vagner og Deloitte for samarbejdet og deres store indsats for foreningen. Til sidst på den ordinære generalforsamling gennemgik afdelingsdirektør Bo Overvad Alm. Brand Banks forventninger til udviklingen på de finansielle markeder i Herefter fortsatte mødet med en anden ekstraordinær generalforsamling til behandling af de forslag bestyrelsen havde stillet om fusion af 4 afdelinger med deraf følgende vedtægtsændringer. Forslagene blev behandlet første gang på en ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2007, hvor forslagene blev vedtaget uden den fornødne formuerepræsentation. Søren Jenstrup gennemgik og begrundede forslagene. Generalforsamlingen vedtog de stillede forslag. Dirigenten takkede for en god generalforsamling og ønskede forsamlingen en fortsat god aften. 9

10 INVESTERINGSOVERSIGT (PER 30. APRIL 2007) Afdeling ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER Fondskode: DK Beskrivelse Afdelingen investerer som hovedregel i danske stats og realkreditobligationer, men har også mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer. Fokus vil være rettet på afkast efter skat. Afdelingen sigter mod kursstigninger og udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER PENSION Fondskode: DK Afdelingen investerer som hovedregel i danske stats og realkreditobligationer, men har også mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer. Fokus vil være rettet på afkast før skat. Afdelingen sigter mod kursstigninger og udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST MIX Fondskode: DK Afdelingen investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST DANSKE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer bredt i danske selskaber. Afdelingen sigter mod kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST EUROPÆISKE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer i en bred vifte af aktier noteret på børserne i Europa. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST MILJØTEKNOLOGI Fondskode: DK Afdelingen investerer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder,forureningsbekæmpelse, miljøforbedring og genbrug. Afdelinger sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST GLOBALE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer i udenlandske aktier noteret på anerkendte børser verden over. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. *) Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. I to ud af tre tilfælde vil afkastet være mellem afkastet +/- standardafvigelsen. I det sidste tilfælde vil afkastet med stor sandsynlighed være mellem afkastet +/- 2 x standardafvigelse. Eksempelvis vil et afkast givet ved 10% og standardafvigelse 3 være mellem 7%-13% i to ud af tre tilfælde og i sidste tilfælde stort set være mellem 4%-16%. 10

11 NB: Alm Brand Invest påtager sig intet ansvar for beslutninger truffet ved brug af denne oversigt og historiske afkast er ikke lig med fremtidige afkast. Standardafvigelse/ Målgruppe/Tidshorisont Historiske afkast i % gns. afkast (5 år) Udbytte i kr. Målgruppe: Personer med frie midler. Tidshorisont: Minimum 2 år 2002: 8,49 % 2003: 3,25 % 2004: 4,93 % 2005: 4,11 % 2006: 0,26 % SA: 2,52* GA: 4,20%** 2002: 6,00 kr. 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. 2005: 5,75 kr. 2006: 3,00 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 2 år 2002: 7,94 % 2003: 3,08 % 2004: 4,60 % 2005: 4,05 % 2006: 0,21 % SA: 2,44* GA: 3,89%** 2002: 0,00 kr.*** 2003: 0,00 kr.*** 2004: 0,00 kr.*** 2005: 0,00 kr.*** 2006: 3,75 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 13,35 % 2003: 14,54 % 2004: 6,46 % 2005: 22,86 % 2006: 6,57 % SA: 8,15* GA: 7,41%** 2002: 0,00 kr.*** 2003: 0,00 kr.*** 2004: 0,00 kr.*** 2005: 0,00 kr.*** 2006: 8,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 25,08 % 2003: 25,55 % 2004: 30,10 % 2005: 39,93 % 2006: 23,33 % SA: 16,65* GA: 18,76%** 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 1,00 kr. 2005: 13,75 kr. 2006: 19,75 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 32,95 % 2003: 12,09 % 2004: 6,17 % 2005: 16,90 % 2006: 17,50 % SA: 16,12* GA: 3,94%** 2002: 1,75 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 1,00 kr. 2006: 0,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 4 år 2002: 49,06 % 2003: 11,90 % 2004: 3,94 % 2005: 21,16 % 2006: 3,50 % SA: 21,08* GA: 1,71%** 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 35,67 % 2003: 12,05 % 2004: 0,01 % 2005: 26,50 % 2006: 7,80 % SA: 15,14* GA: 2,13%** 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. **) Den store afvigelse i afkastene i gennemsnit afspejler forskellen i konjunkturudviklingen i de pågældende områder. Dette viser hvor vigtigt det er som investor at sprede sin risiko og man kan ikke med sikkerhed sige at fordi Danske Aktier har givet et større gennemsnitligt afkast over de seneste 5 år end eks, Globale Aktier, så vil det også gøre det i fremtiden. ***) Ikke udbyttebetalende 11

12 ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER INVESTERINGSPROFIL Er statsobligationer og realkreditobligationer noget for dig, men har du ikke tid til at følge dine obligationer, så du eksempelvis undgår udtrækninger og derved taber penge? Så er afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer den rette løsning for dig. I afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer får du en løsning, hvor du mod at løbe en minimal risiko, har mulighed for at få et afkast, der ligger væsentligt over en indlånskonto. For de sidste 5 år har gennemsnittet af dette afkast været flotte 4,20%. Har du derfor en tidshorisont på mere end 1,5 år, og ønsker du ikke at løbe nogen større risiko, så er afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer noget for dig. Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 6,75 kr. 2002: 6,00 kr. 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. 2005: 5,75 kr. 2006: 3,00 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 2001: 1,79 kr. 2002: 1,52 kr. 2003: 1,63 kr. 2004: 0,88 kr. 2005: 2,66 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 756 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 0,39% LØBETID 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 RISIKOBAROMETER Værdipapir Andel 2,00% Nykredit Real ,22% 2,00% Nykredit Real ,76% 2% Nykredit 01/01/2011 8,00% 2,00% Nordea Kredit ,33% 2,00% BRFkredit ,54% 4% Nordea 01/10/2038 6,31% 2% Realkredit Danmark 01/01/2011 6,17% 2% BRFKredit 01/01/2016 5,76% 0% Denmark 01/08/2007 5,23% 2% Kalvebod 01/11/2014 4,72% 12

13 ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER PENSION INVESTERINGSPROFIL Er statsobligationer og realkreditobligationer noget for dig, men har du ikke tid til at følge dine pensioninvesteringer, så du f.eks. undgår udtrækninger og derved taber penge? Så er afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer Pension den rette løsning for dig. Vores dygtige rådgivere følger markedet tæt og handler på reaktionerne i markedet. Dette er til gavn for dig, som ikke har tid eller lyst til at følge markedet hver dag. Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. april 2007: 184 mio. kr. Bedst egnet til pensionsmidler Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 0,45% LØBETID 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 RISIKOBAROMETER Værdipapir Andel 5% Nykredit 01/10/ ,91% 5,00% Nordea Kredit 01/10/ ,87% 5,00% Real.Danm. 26D s ,48% 4% BRFkredit 01/10/ ,18% 5,00% Real. Danm. 01/10/ ,06% 4,00% Danske Stat INK ,92% Var% Nykredit 01/10/2028 5,47% 4% Kommunekredit 01/07/2029 4,13% 3,00% Danmarks Skibskrf ,21% 5% BRF 01/10/2035 2,60% 13

14 ALM. BRAND INVEST MIX INVESTERINGSPROFIL Har du svært ved at få tid til at pleje dine pensionsinvesteringer, så er afdelingen Alm. Brand Invest Mix noget for dig. Denne afdeling spreder sine investeringer på obligationer, aktier samt kontante midler. På den måde opnår du en rigtig god spredning af dine penge, uden at du selv behøver at tage stilling til, om det nu er tiden til f.eks. aktier eller obligationer. Du køber populært sagt en strategi for dine penge og ikke enkelte papirer, som du løbende skal holde øje med. Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. april 2007: 215 mio. kr. Bedst egnet til pensionsmidler Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 4,25% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 RISIKOBAROMETER Værdipapir Andel Sektor 5,00% Nordea Kredit 01/10/ ,23% 7- år Var% Nykredit 01/10/2028 6,98% 7- år 4% BRFkredit 01/10/2028 6,43% 7- år Danske Bank 4,29% Diversificerede Banker 6,00% Nykredit Real. 02A s ,50% 7- år 6,00% Totalkredit 111C s ,46% 7- år Novo Nordisk 2,81% Medicinalindustri Vestas Wind Systems 2,41% Tung elektrisk industri De Sammensluttede Vognmaend 2,28% Lastvognstransport Nordea 1,88% Diversificerede Banker 14

15 ALM. BRAND INVEST DANSKE AKTIER INVESTERINGSPROFIL Afdeling Alm. Brand Invest Danske Aktier investerer bredt i danske selskaber. Som investor i afdelingen bliver du derfor medejer af de virksomheder, som du dagligt kan høre om i bl.a. TV2 s Finansnyheder. Det kan være selskaber som AP Møller, Vestas, Nordea og GN Store Nord. Fordelen ved afdelingen er, at du køber en strategi, og ikke et enkelt papir. Vores dygtige rådgivere følger markedet tæt og handler på reaktionerne i markedet. Det er til gavn for dig, som ikke har tid eller lyst til at følge markedet hver dag. Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 1,00 kr. 2005: 13,75 kr. 2006: 19,75 kr. Formue pr. 30. april 2007: 324 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 10,53% SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Sektor Danske Bank 9,76% Diversificerede Banker Novo Nordisk 8,57% Medicinalindustri Vestas Wind Systems 8,19% Tung elektrisk industri De Sammensluttede Vognmaend 6,80% Lastvognstransport Nordea 5,89% Diversificerede Banker Group 4 Securicor 4,86% Kommercielle serviceyd Coloplast 4,68% Sundhedstilbehør N.K.T. Holding 4,67% Elektriske komponenter & udstyr A.P. Moeller Maersk 4,49% Skibsfart Topdanmark 4,05% Diversificeret forsikring RISIKOBAROMETER 15

16 ALM. BRAND INVEST EUROPÆISKE AKTIER INVESTERINGSPROFIL Afdeling Alm. Brand Invest Europæriske aktier investerer bredt i europæiske aktier. Vi tager på ferie i Europa og køber europæiske varer, så hvorfor ikke også investere i europæiske selskaber? Fordelen ved afdelingen er, at du køber en strategi for det europæiske aktiemarked, og ikke blot et enkelt papir. Vores dygtige rådgivere følger markedet tæt og handler på reaktionerne i markedet. Det er til gavn for dig, som ikke har tid eller lyst til at følge markedet hver dag. Fondskode: DK Startdato: 3. juli 1998 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 1,75 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 1,00 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 155 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 7,74% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Land Sektor ABN Amro Holding 2,33% Holland Diversificerede Banker Nestle 2,17% Schweiz Pakkede varer Glaxosmithkline 1,99% England Medicinalindustri Deutsche Bank 1,91% Tyskland Diversificerede Banker Axa 1,88% Frankrig Diversificeret forsikring Ubs N 1,86% Schweiz Diversificerede Banker Allianz 1,85% Tyskland Diversificeret forsikring Siemens 1,80% Tyskland Industrielle konglomerater Total 1,78% Frankrig Totalleverandør af olie & gas Daimlerchrysler 1,77% Tyskland Fabrikation af biler RISIKOBAROMETER 16

17 ALM. BRAND INVEST MILJØTEKNOLOGI INVESTERINGSPROFIL Ved at investere i Alm. Brand Invest Miljøteknologi investerer du i et af fremtidens vækstmarkeder. Denne afdeling investerer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med udviklingen af vedvarende energikilder, forureningsbekæmpelse, miljøforbedring og genbrug. Vi forventer, at disse områder vil blive nogle af de hurtigst voksende i fremtiden. Da afkast og risiko følges ad, anbefaler vi denne investering som et supplement til øvrige aktieinvesteringer. Fondskode: DK Startdato: 24. september 1999 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 224 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 8,86% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Land Sektor Vestas Wind Systems 3,94% Danmark Tung elektrisk industri Itron 2,94% USA Elektronisk udstyr & instrumen Gamesa Corporacion Tecnologica 2,54% Spanien Tung elektrisk industri LKQ 2,36% USA Auto & MC-udstyr Kingspan Group 2,32% Irland Byggeprodukter Tomra System 2,17% Norge Industrielle maskiner Stericycle 2,11% USA Miljøservice Kurita Water Industries 2,07% Japan Anlægs- og ingeniørvirksomhed Chloride Group 2,06% England Elektriske komponenter & udstyr Abengoa 2,05% Spanien Anlægs- og ingeniørvirksomhed RISIKOBAROMETER 17

18 ALM. BRAND INVEST GLOBALE AKTIER INVESTERINGSPROFIL Når man investerer, er det vigtigt at sprede sine investeringer over flere lande og brancher. Derfor bør en afdeling med globale aktier være repræsenteret i næsten alle depoter. Via afdeling Alm. Brand Invest Globale Aktier får du mulighed for at placere en del af din opsparing i brancher, som ikke er repræsenteret på det danske aktiemarked. Det er nemlig vigtigt at have brede investeringsrammer både hvad angår politik, lande/valutaer, sektorer og selskaber. Afdelingen Alm. Brand Invest Globale Aktier giver således mulighed for at optimere dine investeringer, så de ikke er begrænset af regionale hensyn. Dermed får du en bedre risikospredning, hvilket er afgørende for en succesrig oplevelse med aktierne. HISTORISKE AFKAST seneste 5 år Fondskode: DK Startdato: 22. november 2000 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 141 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 3,45% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Land Sektor Nestle 2,71% Schweiz Pakkede varer Cigna 2,67% USA Sundhedsledelse Diageo 2,19% England Destillerier & vinforhandlere Bank Of America 1,98% USA Diversificerede Banker Teva Pharmaceutal 1,79% Israel Medicinalindustri Toyota Motor 1,77% Japan Fabrikation af biler Microsoft 1,71% USA Udvikling af operativsystemer Fortis 1,63% Belgien Diversificeret finansiel service Lilly Eli 1,61% USA Medicinalindustri Siemens 1,61% Tyskland Industrielle konglomerater RISIKOBAROMETER 18

19

20 addlemon.com Alm. Brand Invest har et tæt samarbejde med Alm. Brand Bank. Rådgiverne har derfor et indgående kendskab til alle afdelinger i Alm. Brand Invest. Den personlige rådgivning sikrer, at dine forventninger til risiko og afkast passer til det, du vælger at investere i. ESBERG Kirkegade Esbjerg Forsikring tlf Bank tlf HORSENS Torvet Horsens Forsikring tlf Bank tlf LYNGBY Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Forsikring tlf Bank tlf ROSKILDE Støden Roskilde Forsikring tlf Bank tlf SØNDERBORG Perlegade Sønderborg Forsikring tlf Bank tlf HELLERUP Strandvejen Hellerup Forsikring tlf Bank tlf HØRSHOLM Hovedgaden Hørsholm Forsikring tlf Bank tlf NYKØBING FALSTER Langgade Nykøbing F Forsikring tlf Bank tlf RØNNE Store Torvegade Rønne Forsikring tlf Bank tlf VEJLE Søndergade Vejle Forsikring tlf Bank tlf HERNING Østergade Herning Forsikring tlf Bank tlf KOLDING Rendebanen Kolding Forsikring tlf Bank tlf NÆSTVED Jernbanegade Næstved Forsikring tlf Bank tlf SILKEBORG Vestergade Silkeborg Forsikring tlf Bank tlf VIBORG Sct. Mathias Gade Viborg Forsikring tlf Bank tlf HILLERØD Slotsgade Hillerød Forsikring tlf Bank tlf KØBENHAVN Rådhuspladsen København V Forsikring tlf Bank tlf ODENSE Vestergade Odense C Forsikring tlf Bank tlf SLAGELSE Gl. Torv Slagelse Forsikring tlf Bank tlf AALBORG Ved Stranden Aalborg Forsikring tlf Bank tlf HJØRRING Østergade Hjørring Forsikring tlf Bank tlf KØGE Torvet Køge Forsikring tlf Bank tlf RANDERS Østervold Randers Forsikring tlf Bank tlf SVENDBORG Ramsherred Svendborg Forsikring tlf Bank tlf ÅRHUS H.H. Seedorffs Stræde Århus C Forsikring tlf Bank tlf INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON: INTERNET: ALM. SUND FORNUFT

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger:

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger: SEPTEMBER 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE INVEST investor 2 nye afdelinger: Nu mixer vi obligationer med aktier Aktier giver mere i længden: Sådan sætter du din opsparing sammen Manden med kronen Erik Hoffmeyer

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere