ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E"

Transkript

1 ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2007 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

2 ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2007 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla Heurlin side 3 Markedsopdatering / af afdelingsdirektør Bo Overvad side 4 Om MiljøTeknologi / af aktiechef Lars Bacher side 6 Generalforsamlingen 2007 / af direktør Ulla Heurlin side 8 Investeringsoversigt / af salgschef Mikael Danielsen side 10 Afdelingsstatus / rente- og aktiebaserede afdelinger side 12

3 DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE MEDLEM, Alle afdelingerne i Alm. Brand Invest klarede sig godt gennem den megen uro, der kendetegnede de finansielle markeder i de første par måneder af Starten af året var præget af stigende renter med deraf følgende faldende afkast på obligationsinvesteringerne. Til trods for dette ligger afkastene i obligationsafdelingerne på mellem 0,61 og 0,99% for de første 3 måneder, hvilket er tilfredsstillende. Aktiemarkederne var ligeledes gennem en noget turbulent tid også her klarede vores afdelinger sig pænt med afkast fra 0,01 til 4,93%. Den første del af 2007 var desuden præget af gennemførelsen af ikke mindre end 4 fusioner. Den 16. marts 2007 afholdt vi den første ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag om fusion af en række afdelinger blev behandlet sammen med et forslag om en del ændringer i foreningens vedtægter. Forslagene blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Der var ikke den fornødne formue repræsenteret til, at forslagene kunne vedtages endeligt. Forslagene blev derfor andenbehandlet og endeligt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling mere, vi holdt i umiddelbar forlængelse af vores ordinære generalforsamling mandag den 16. april Den 16. april 2007 sagde vi så farvel til afdelingerne Pantebreve og Korte Obligationer, der begge blev fusioneret med afdelingen Obligationer. Vi sagde også farvel til afdelingen Aktier Norden, der blev fusioneret med afdelingen Europæiske Aktier samt til afdelingen Stock- Picking, der blev fusioneret med afdelingen Mix. Fusionerne afventer i skrivende stund Finanstilsynets godkendelse. NÅR GODKENDELSEN FORELIGGER HAR VI 7 AFDELINGER: Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, MiljøTeknologi Alm. Brand Invest, Globale Aktier Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand Invest, Mix - der alle er lagt an investeringsmæssigt, så de er klar til den udvikling, vi forventer. Inde i Nyhedsbrevet kan du læse om, hvordan udviklingen har været i den afdeling, du har investeret i. Du kan også læse om, hvordan generalforsamlingen gik, ligesom du kan læse om de forventninger, vi har til den kommende tid på de finansielle markeder. God læselyst! ULLA HEURLIN DIREKTØR 3

4 MARKEDSOPDATERING (ÅR TIL DATO) af afdelingsdirektør Bo Overvad GENERELT Forventningerne til den internationale økonomi har svinget frem og tilbage i første kvartal 2007, ikke mindst forventningerne til USA har skiftet i takt med de økonomiske nøgletal. De asiatiske nøgletal fortsætter med at overraske positivt. Væksten i Kina fortsætter på et højt niveau understøttet af en solid fremgang i privatforbrug og investeringer. Regeringen er opmærksom på eventuelle tegn på overophedning og benytter fortsat mulighederne for at gribe ind, hvor det er nødvendigt. De japanske nøgletal fortsætter ligeledes den positive udvikling og fremgangen bliver mere og mere solid. Vi venter fortsat på, at privatforbruget vil accelerere således, at væksten bliver bredere funderet. Året startede med en stor tiltro til, at økonomien var på vej op igen, godt understøttet af stærke tal fra slutningen af sidste år... Forventningerne til USA s økonomi skifter fortsat næsten fra nøgletal til nøgletal. Året startede med en stor tiltro til, at økonomien var på vej op igen, godt understøttet af stærke tal fra slutningen af sidste år. Usikkerheden omkring det amerikanske boligmarked, specifikt sub-prime lånemarkedet, var dog medvirkende til, at de finansielle markeder pludseligt frygtede store problemer og øgede kreditrestriktioner. Denne frygt er senest dæmpet igen, uden at usikkerheden omkring boligmarkedet af den grund er forsvundet. Arbejdsmarkedet er fortsat meget stærkt og inflationspresset intakt, ikke mindst som følge af stigende energipriser grundet geopolitisk uro. Det sikrer en positiv udvikling i den samlede lønsum og dermed forbrugsmulighederne. Stigende energipriser er en trussel mod inflationsudviklingen, ikke mindst frygten for, at stigningerne skal smitte af på priserne på andre varer og lønninger, bekymrer den amerikanske centralbank. Europæisk økonomi fortsætter de positive tendenser fra Optimismen i erhvervslivet er fortsat høj og arbejdsmarkedet klarer sig bedre end ventet for blot få måneder siden. Privatforbruget giver dog fortsat problemer. Den tyske momsforhøjelse har dæmpet det tyske forbrug, men også blandt de øvrige store lande er der tegn på at det indenlandske forbrug er svagt. Der er således fortsat tale om en todelt økonomi. Som i USA bekymrer inflationsudviklingen fortsat den europæiske centralbank (ECB). RENTEMARKEDERNE Frygten for inflation og stigende officielle renter som følge heraf, vil fortsat være et væsentligt tema i markederne de kommende måneder. Den flade rentestruktur gør det svært at få de lange renter til at falde, før end der er klare tegn på faldende officielle renter. 4

5 Vi vurderer fortsat at den amerikanske centralbank har nået deres mål i denne omgang mht. til de korte renter. Balancen mellem vækst og inflation er dog fortsat usikker, ikke mindst hvor meget på forkant med udviklingen den amerikanske centralbank (FED) ønsker at være, efter at Bernanke har taget over. De højere end ventede energipriser, som skyldes geopolitisk usikkerhed, har ændret inflationsbilledet i negativ retning. Det betyder at vi nu venter, at Fed afventer eventuelle rentenedsættelser, indtil svagere vækst bør åbne op for lavere renter i slutningen af året. til sidst at komme pænt igen i marts. Også her er det de store skift i forventningerne til den amerikanske økonomi og boligmarkedet der har været temaet. Vi mener fortsat, at aktiemarkedet er prissat relativt billigt i en historisk sammenligning. Indtjenings-forventningerne har taget højde for en noget lavere indtjening i 2007 i forhold til 2006, hvilket er positivt. Der er fortsat en risiko for pæne udsving på aktiemarkederne i de kommende måneder, ikke mindst så længe, der er usikkerhed omkring den økonomiske udvikling og rentemarkederne. Vi vurderer, at den europæiske økonomi kan blive præget negativt af en svagere amerikansk økonomi i I Europa fortsætter ECB en stram linie og de har klart indikeret, at en yderligere renteforhøjelse i andet kvartal er sandsynlig, også her begrundet i inflationsfrygten. Vi vurderer, at den europæiske økonomi kan blive præget negativt af en svagere amerikansk økonomi i 2007, hvorfor ECB senere kan følge Fed og sætte renten ned igen. Usikkerheden omkring ECB vil dog påvirke de lange renter, således at de først vil kunne følge de amerikanske når det bliver klart, at ECB er på hold. AKTIEMARKEDERNE Aktiemarkederne har været volatile i første kvartal. Efter en meget positiv start på året dykkede markedet i februar for FÅ NYHEDSBREVET TILSENDT ELEKTRONISK Som medlem af Alm. Brand Invest kan du gratis tilmelde dig vores elektroniske service. Denne service giver mulighed for at modtage Nyhedsbrevet elektronisk. Ønsker du at benytte denne service skal vi blot bede dig om at sende en til eller gå ind på under menupunktet Afdelinger og tilmelde dig. 5

6 OM MILJØTEKNOLOGI af aktiechef Lars Bacher INVESTÉR I MILØJET DET BETALER SIG Her er miljøets ønskeseddel: Energi af den rene slags. Ren luft. Rent vand. Større fokus på genbrug og genanvendelse. Udvikling af nye og holdbare produktionsmetoder. Men selvom listen og den er længere end her skitseret ligner en ønskeseddel, er det måske i virkeligheden et slags ultimatum. Skal vi kunne håndtere fremtidens miljøudfordringer med succes, skal der handles nu. Presset på klodens ressourcer bliver større og større, ikke mindst i takt med en voldsom befolkningstilvækst og de stigende krav, der følger med den. Vi bliver flere og flere, og vi vil alle sammen have mere og mere. Men heldigvis er der nu klare tegn på, at miljøet bliver taget seriøst. Flere og flere virksomheder ser løsningen af miljøudfordringerne som sunde og vækstorienterede forretningsområder... Miljøet er rykket fra avisernes nyheds- og debatsektioner ind i business sektionerne. Erhvervslivet har sat miljøudfordringerne på dagsordenen, ikke blot i Europa, men også i USA og Kina (300 mio. kinesere står uden adgang til rent drikkevand!). Flere og flere virksomheder ser løsningen af miljøudfordringerne som sunde og vækstorienterede forretningsområder. Grønne regnskaber får nu følgeskab af nytænkende produktudvikling og bæredygtig produktion. Samtidig oplever vi en politisk vilje til at sætte handling bag ordene, som vi ikke har set den før. På tværs af landegrænser går statsledere sammen om at udforme konkrete handlingsplaner for en fælles indsats. Når lande som f.eks. Kina, USA og Europa finder sammen og bliver enige om at satse mere på grøn energi, giver det ekko over hele verden. Vi kan alle sammen blive enige om, at det er godt at tænke på miljøet. Men det er faktisk endnu bedre og mere effektivt at investere i det. Det gælder også for dig som investor. MILJØTEKNOLOGI ER FREMTIDENS VÆKSTMARKED Sagt lidt direkte: God samvittighed er ikke nødvendigvis lig med et godt afkast. Men i tilfældet investeringer i miljøteknologi tror vi på det. Miljøteknologi vil blive fremtidens vækstmarked. Det er der en række gode grunde til. Miljøteknologi er og vil i endnu højere grad blive er en væsentlig bidragsyder til at lægge kursen om uden at vores levestandard reduceres. Tværtimod. Miljøteknologi kan øge velstanden og sikre miljøet på samme tid. Vi tror på, at virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af nye teknologier inden for miljøområdet vil vokse markant et langt stykke i det 21. århundrede. Til gavn for miljøet og til glæde for dig som investor. Hvis du med ordet miljøteknologi tænker utopiske el-biler og en enkelt vindmølle eller to, er vi glade for at kunne give dig et andet perspektiv på området. Vi investerer i en bred, varieret og omhyggeligt udvalgt vifte af virksomheder: Selskaber med speciale i rensning af spildevand i Japan og Singapore, brændselscelleproducenter i USA og Canada, solcelleproducenter i Tyskland og vindmøllefabrikanter i Danmark. Og det er kun et nænsomt udpluk af vores portefølje, der omfatter 60 virksomheder over hele kloden. Det sikrer også en god spredning. INVESTERINGER I TRE VÆKSTOMRÅDER Som indikeret ovenfor fokuserer vi på tre vækstområder, nemlig: Alternativ energi (vind, sol og brændselsceller ny energi kunne man også kalde det), behandling af luft og vand og endelig genbrug/genanvendelse. 6

7 Vi tror, at det er inden for de tre områder, at vi vil se den største udvikling og den største vækst. Og, på sigt, store afkast. Vindmøller og vindkraft har allerede bevist deres konkurrencedygtighed og vil gøre det i endnu højere grad i fremtiden. Se blot på, at USA stiler efter at 10% af deres samlede strømforbrug skal være grønt i 2020, og Kina har planer om min grønne megawatt inden for samme tidsramme. ved læsning af regnskaber og analyser om udviklingstendenser m.v. Vi tager også ud og besøger de pågældende virksomheder, møder ledelsen og føler dem på tænderne. Derudover arbejder vi tæt og eksklusivt sammen med det i London beliggende rådgivningshus, Impax, som råder over markedets førende rådgivningseksperter inden for miljøteknologi. Alt det kan du som investor høste frugterne af. Solen er verden største energikilde, og f.eks. Japan og Tyskland er langt fremme med udvikling og brug af solenergi. Samtidig er prisen på solenergi faldende, hvilket vil gøre det endnu mere attraktivt at skifte til netop den. Miljøteknologi er vitterlig et vækstområde, hvor du kan kombinere god samvittighed med et rigtigt godt afkast... Brugen af brændselsceller vil give brændstof til alt fra busser til mobiltelefoner (her er det lige værd at tænke over, hvor mange mobiltelefoner, der allerede findes, og hvor mange flere, der vil komme til). Rensnings og behandling af vand vil blive voldsomt efterspurgte ydelser. I 2025 vil 5 ud af 8 mia. mennesker ikke have nok rent vand. Allerede i 2010 vil vandmarkedet i USA alene udgøre 150 mia. dollar. Du får del i fremtidens vækstområde. Din risiko mindskes ved den store spredning i porteføljen. Du får mulighed for at investere i brancher og selskaber, som ikke findes i Danmark. Du får en strategi for dine penge og ikke blot endnu et stykke papir. Miljøteknologi er vitterlig et vækstområde, hvor du kan kombinere god samvittighed med et rigtigt godt afkast. Vi glæder os til at byde dig velkommen inden for. INVESTÉR NU DET VIL BETALE SIG Fremtiden tegner godt. Før vi overhovedet går ind og investerer i en given virksomhed, har vi udført et grundigt forarbejde. Ikke blot 7

8 GENERALFORSAMLINGEN 2007 af direktør Ulla Heurlin Mandag den 16. april 2007 holdt vi ordinær generalforsamling i Alm. Brand Invest på SAS Radisson Scandinavia Hotel på Amager. På generalforsamlingen forelagde bestyrelsesformand Søren Jenstrup årsrapporten for Søren Jenstrup fortalte, at 2006 var et godt aktieår og et - i forhold til tidligere år - mindre godt obligationsår. Renten steg nemlig i løbet af 2006 ikke meget, men i flere små ryk. Når renten stiger, påvirker det kurserne på obligationer negativt, og dermed er der ikke mange kursgevinster at opnå ved i nvesteringer i obligationer. Til gengæld gav aktieinvesteringerne endnu engang pæne afkast og igen udmærkede det danske aktiemarked sig med særligt høje afkast. Udviklingen i 2006 svarede til bestyrelsens forventninger for året... Udviklingen i 2006 svarede til bestyrelsens forventninger for året. Søren Jenstrup kunne konstatere, at han på den ordinære generalforsamling sidste år netop anbefalede fokus på investering i aktier. Den måske vigtigste opgave for bestyrelsen er at have en holdning til den kommende udvikling på de finansielle markeder, sådan at investeringerne og afdelingerne i Alm. Brand Invest altid er tilrettelagt bedst muligt. Bestyrelsen får rådgivning fra analyseafdelingen i Alm. Brand Banks børsafdeling, Alm. Brand Henton, og på baggrund af de vurderinger og analyser den får herfra, træffer bestyrelsen beslutning om de overordnede investeringsstrategier for afdelingerne. Efter Søren Jenstrups redegørelse for udviklingen i 2006, gennemgik direktør Ulla Heurlin afkastene og resultaterne i de enkelte afdelinger i Med en enkelt undtagelse var der positive afkast i alle afdelingerne. Eneste undtagelse var afdelingen Obligationer Pension, der gik ud af 2006 med et afkast på 0,21%. Ulla Heurlin kunne dog fortælle, at afdelingen allerede måneden efter have et tilfredsstillende positivt afkast. Ulla Heurlin sluttede sin gennemgang med at fortælle lidt mere om afdelingen MiljøTeknologi. Afdelingen investerer i selskaber over hele verden, der arbejder med udviklingen af miljøteknolgiske produkter og processer. Markedet er modnet betydeligt i de sidste par år, og mere end 92% af de selskaber, afdelingen investerer i, giver i dag overskud. Markedet er præget af stor vækst og uanede muligheder i takt med, at behovet for og ønsket om miljørigtige løsninger vokser over hele verden. Søren Jenstrup sluttede forelæggelsen af årsrapporten med at gennemgå bestyrelsens forslag til udbytter for Generalforsamlingen godkendte forslagene. Udbytterne i 2006 Afdeling 1 - Danske Obligationer Afdeling 2 - Danske Aktier Afdeling 3 - Pantebreve Afdeling 4 - Korte Obligationer Afdeling 8 - Aktier Norden Afdeling 10 - Stock Picking Afdeling 11 - Obligationer Pension Afdeling 12 - Mix Pension 3,00 kr. 19,75 kr. 2,75 kr. 2,50 kr. 1,25 kr. 9,00 kr. 3,75 kr. 8,00 kr. 8

9 Efter gennemgangen af årsrapporten var det tid til valg af medlemmer til bestyrelsen. Søren Jenstrup og Ole Vagner var begge på valg i medfør af vedtægterne. Søren Jenstrup blev genvalgt af generalforsamlingen, og på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen blev han endvidere genvalgt som formand for bestyrelsen. Ole Vagner ønskede ikke genvalg. I hans sted valgtes Karsten Poulsen. Karsten Poulsen er direktør i Keops A/S og har omfattende erfaring fra den finansielle sektor. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om valg af KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for Alm. Brand Invest. Forslaget var begrundet i et ønske fra foreningens nuværende administrationsselskab om en administrativ forenkling. Administrationsselskabet anvender selv KPMG C. Jespersen som revisionsselskab. Søren Jenstrup takkede Ole Vagner og Deloitte for samarbejdet og deres store indsats for foreningen. Til sidst på den ordinære generalforsamling gennemgik afdelingsdirektør Bo Overvad Alm. Brand Banks forventninger til udviklingen på de finansielle markeder i Herefter fortsatte mødet med en anden ekstraordinær generalforsamling til behandling af de forslag bestyrelsen havde stillet om fusion af 4 afdelinger med deraf følgende vedtægtsændringer. Forslagene blev behandlet første gang på en ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2007, hvor forslagene blev vedtaget uden den fornødne formuerepræsentation. Søren Jenstrup gennemgik og begrundede forslagene. Generalforsamlingen vedtog de stillede forslag. Dirigenten takkede for en god generalforsamling og ønskede forsamlingen en fortsat god aften. 9

10 INVESTERINGSOVERSIGT (PER 30. APRIL 2007) Afdeling ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER Fondskode: DK Beskrivelse Afdelingen investerer som hovedregel i danske stats og realkreditobligationer, men har også mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer. Fokus vil være rettet på afkast efter skat. Afdelingen sigter mod kursstigninger og udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER PENSION Fondskode: DK Afdelingen investerer som hovedregel i danske stats og realkreditobligationer, men har også mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer. Fokus vil være rettet på afkast før skat. Afdelingen sigter mod kursstigninger og udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST MIX Fondskode: DK Afdelingen investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST DANSKE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer bredt i danske selskaber. Afdelingen sigter mod kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST EUROPÆISKE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer i en bred vifte af aktier noteret på børserne i Europa. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST MILJØTEKNOLOGI Fondskode: DK Afdelingen investerer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder,forureningsbekæmpelse, miljøforbedring og genbrug. Afdelinger sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. ALM. BRAND INVEST GLOBALE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer i udenlandske aktier noteret på anerkendte børser verden over. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. *) Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. I to ud af tre tilfælde vil afkastet være mellem afkastet +/- standardafvigelsen. I det sidste tilfælde vil afkastet med stor sandsynlighed være mellem afkastet +/- 2 x standardafvigelse. Eksempelvis vil et afkast givet ved 10% og standardafvigelse 3 være mellem 7%-13% i to ud af tre tilfælde og i sidste tilfælde stort set være mellem 4%-16%. 10

11 NB: Alm Brand Invest påtager sig intet ansvar for beslutninger truffet ved brug af denne oversigt og historiske afkast er ikke lig med fremtidige afkast. Standardafvigelse/ Målgruppe/Tidshorisont Historiske afkast i % gns. afkast (5 år) Udbytte i kr. Målgruppe: Personer med frie midler. Tidshorisont: Minimum 2 år 2002: 8,49 % 2003: 3,25 % 2004: 4,93 % 2005: 4,11 % 2006: 0,26 % SA: 2,52* GA: 4,20%** 2002: 6,00 kr. 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. 2005: 5,75 kr. 2006: 3,00 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 2 år 2002: 7,94 % 2003: 3,08 % 2004: 4,60 % 2005: 4,05 % 2006: 0,21 % SA: 2,44* GA: 3,89%** 2002: 0,00 kr.*** 2003: 0,00 kr.*** 2004: 0,00 kr.*** 2005: 0,00 kr.*** 2006: 3,75 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 13,35 % 2003: 14,54 % 2004: 6,46 % 2005: 22,86 % 2006: 6,57 % SA: 8,15* GA: 7,41%** 2002: 0,00 kr.*** 2003: 0,00 kr.*** 2004: 0,00 kr.*** 2005: 0,00 kr.*** 2006: 8,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 25,08 % 2003: 25,55 % 2004: 30,10 % 2005: 39,93 % 2006: 23,33 % SA: 16,65* GA: 18,76%** 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 1,00 kr. 2005: 13,75 kr. 2006: 19,75 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 32,95 % 2003: 12,09 % 2004: 6,17 % 2005: 16,90 % 2006: 17,50 % SA: 16,12* GA: 3,94%** 2002: 1,75 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 1,00 kr. 2006: 0,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 4 år 2002: 49,06 % 2003: 11,90 % 2004: 3,94 % 2005: 21,16 % 2006: 3,50 % SA: 21,08* GA: 1,71%** 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2002: 35,67 % 2003: 12,05 % 2004: 0,01 % 2005: 26,50 % 2006: 7,80 % SA: 15,14* GA: 2,13%** 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. **) Den store afvigelse i afkastene i gennemsnit afspejler forskellen i konjunkturudviklingen i de pågældende områder. Dette viser hvor vigtigt det er som investor at sprede sin risiko og man kan ikke med sikkerhed sige at fordi Danske Aktier har givet et større gennemsnitligt afkast over de seneste 5 år end eks, Globale Aktier, så vil det også gøre det i fremtiden. ***) Ikke udbyttebetalende 11

12 ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER INVESTERINGSPROFIL Er statsobligationer og realkreditobligationer noget for dig, men har du ikke tid til at følge dine obligationer, så du eksempelvis undgår udtrækninger og derved taber penge? Så er afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer den rette løsning for dig. I afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer får du en løsning, hvor du mod at løbe en minimal risiko, har mulighed for at få et afkast, der ligger væsentligt over en indlånskonto. For de sidste 5 år har gennemsnittet af dette afkast været flotte 4,20%. Har du derfor en tidshorisont på mere end 1,5 år, og ønsker du ikke at løbe nogen større risiko, så er afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer noget for dig. Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 6,75 kr. 2002: 6,00 kr. 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. 2005: 5,75 kr. 2006: 3,00 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 2001: 1,79 kr. 2002: 1,52 kr. 2003: 1,63 kr. 2004: 0,88 kr. 2005: 2,66 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 756 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 0,39% LØBETID 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 RISIKOBAROMETER Værdipapir Andel 2,00% Nykredit Real ,22% 2,00% Nykredit Real ,76% 2% Nykredit 01/01/2011 8,00% 2,00% Nordea Kredit ,33% 2,00% BRFkredit ,54% 4% Nordea 01/10/2038 6,31% 2% Realkredit Danmark 01/01/2011 6,17% 2% BRFKredit 01/01/2016 5,76% 0% Denmark 01/08/2007 5,23% 2% Kalvebod 01/11/2014 4,72% 12

13 ALM. BRAND INVEST OBLIGATIONER PENSION INVESTERINGSPROFIL Er statsobligationer og realkreditobligationer noget for dig, men har du ikke tid til at følge dine pensioninvesteringer, så du f.eks. undgår udtrækninger og derved taber penge? Så er afdelingen Alm. Brand Invest Obligationer Pension den rette løsning for dig. Vores dygtige rådgivere følger markedet tæt og handler på reaktionerne i markedet. Dette er til gavn for dig, som ikke har tid eller lyst til at følge markedet hver dag. Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. april 2007: 184 mio. kr. Bedst egnet til pensionsmidler Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 0,45% LØBETID 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 RISIKOBAROMETER Værdipapir Andel 5% Nykredit 01/10/ ,91% 5,00% Nordea Kredit 01/10/ ,87% 5,00% Real.Danm. 26D s ,48% 4% BRFkredit 01/10/ ,18% 5,00% Real. Danm. 01/10/ ,06% 4,00% Danske Stat INK ,92% Var% Nykredit 01/10/2028 5,47% 4% Kommunekredit 01/07/2029 4,13% 3,00% Danmarks Skibskrf ,21% 5% BRF 01/10/2035 2,60% 13

14 ALM. BRAND INVEST MIX INVESTERINGSPROFIL Har du svært ved at få tid til at pleje dine pensionsinvesteringer, så er afdelingen Alm. Brand Invest Mix noget for dig. Denne afdeling spreder sine investeringer på obligationer, aktier samt kontante midler. På den måde opnår du en rigtig god spredning af dine penge, uden at du selv behøver at tage stilling til, om det nu er tiden til f.eks. aktier eller obligationer. Du køber populært sagt en strategi for dine penge og ikke enkelte papirer, som du løbende skal holde øje med. Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. april 2007: 215 mio. kr. Bedst egnet til pensionsmidler Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 4,25% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 RISIKOBAROMETER Værdipapir Andel Sektor 5,00% Nordea Kredit 01/10/ ,23% 7- år Var% Nykredit 01/10/2028 6,98% 7- år 4% BRFkredit 01/10/2028 6,43% 7- år Danske Bank 4,29% Diversificerede Banker 6,00% Nykredit Real. 02A s ,50% 7- år 6,00% Totalkredit 111C s ,46% 7- år Novo Nordisk 2,81% Medicinalindustri Vestas Wind Systems 2,41% Tung elektrisk industri De Sammensluttede Vognmaend 2,28% Lastvognstransport Nordea 1,88% Diversificerede Banker 14

15 ALM. BRAND INVEST DANSKE AKTIER INVESTERINGSPROFIL Afdeling Alm. Brand Invest Danske Aktier investerer bredt i danske selskaber. Som investor i afdelingen bliver du derfor medejer af de virksomheder, som du dagligt kan høre om i bl.a. TV2 s Finansnyheder. Det kan være selskaber som AP Møller, Vestas, Nordea og GN Store Nord. Fordelen ved afdelingen er, at du køber en strategi, og ikke et enkelt papir. Vores dygtige rådgivere følger markedet tæt og handler på reaktionerne i markedet. Det er til gavn for dig, som ikke har tid eller lyst til at følge markedet hver dag. Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 1,00 kr. 2005: 13,75 kr. 2006: 19,75 kr. Formue pr. 30. april 2007: 324 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 10,53% SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Sektor Danske Bank 9,76% Diversificerede Banker Novo Nordisk 8,57% Medicinalindustri Vestas Wind Systems 8,19% Tung elektrisk industri De Sammensluttede Vognmaend 6,80% Lastvognstransport Nordea 5,89% Diversificerede Banker Group 4 Securicor 4,86% Kommercielle serviceyd Coloplast 4,68% Sundhedstilbehør N.K.T. Holding 4,67% Elektriske komponenter & udstyr A.P. Moeller Maersk 4,49% Skibsfart Topdanmark 4,05% Diversificeret forsikring RISIKOBAROMETER 15

16 ALM. BRAND INVEST EUROPÆISKE AKTIER INVESTERINGSPROFIL Afdeling Alm. Brand Invest Europæriske aktier investerer bredt i europæiske aktier. Vi tager på ferie i Europa og køber europæiske varer, så hvorfor ikke også investere i europæiske selskaber? Fordelen ved afdelingen er, at du køber en strategi for det europæiske aktiemarked, og ikke blot et enkelt papir. Vores dygtige rådgivere følger markedet tæt og handler på reaktionerne i markedet. Det er til gavn for dig, som ikke har tid eller lyst til at følge markedet hver dag. Fondskode: DK Startdato: 3. juli 1998 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 1,75 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 1,00 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 155 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 7,74% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Land Sektor ABN Amro Holding 2,33% Holland Diversificerede Banker Nestle 2,17% Schweiz Pakkede varer Glaxosmithkline 1,99% England Medicinalindustri Deutsche Bank 1,91% Tyskland Diversificerede Banker Axa 1,88% Frankrig Diversificeret forsikring Ubs N 1,86% Schweiz Diversificerede Banker Allianz 1,85% Tyskland Diversificeret forsikring Siemens 1,80% Tyskland Industrielle konglomerater Total 1,78% Frankrig Totalleverandør af olie & gas Daimlerchrysler 1,77% Tyskland Fabrikation af biler RISIKOBAROMETER 16

17 ALM. BRAND INVEST MILJØTEKNOLOGI INVESTERINGSPROFIL Ved at investere i Alm. Brand Invest Miljøteknologi investerer du i et af fremtidens vækstmarkeder. Denne afdeling investerer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med udviklingen af vedvarende energikilder, forureningsbekæmpelse, miljøforbedring og genbrug. Vi forventer, at disse områder vil blive nogle af de hurtigst voksende i fremtiden. Da afkast og risiko følges ad, anbefaler vi denne investering som et supplement til øvrige aktieinvesteringer. Fondskode: DK Startdato: 24. september 1999 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 224 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på HISTORISKE AFKAST seneste 5 år INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 8,86% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Land Sektor Vestas Wind Systems 3,94% Danmark Tung elektrisk industri Itron 2,94% USA Elektronisk udstyr & instrumen Gamesa Corporacion Tecnologica 2,54% Spanien Tung elektrisk industri LKQ 2,36% USA Auto & MC-udstyr Kingspan Group 2,32% Irland Byggeprodukter Tomra System 2,17% Norge Industrielle maskiner Stericycle 2,11% USA Miljøservice Kurita Water Industries 2,07% Japan Anlægs- og ingeniørvirksomhed Chloride Group 2,06% England Elektriske komponenter & udstyr Abengoa 2,05% Spanien Anlægs- og ingeniørvirksomhed RISIKOBAROMETER 17

18 ALM. BRAND INVEST GLOBALE AKTIER INVESTERINGSPROFIL Når man investerer, er det vigtigt at sprede sine investeringer over flere lande og brancher. Derfor bør en afdeling med globale aktier være repræsenteret i næsten alle depoter. Via afdeling Alm. Brand Invest Globale Aktier får du mulighed for at placere en del af din opsparing i brancher, som ikke er repræsenteret på det danske aktiemarked. Det er nemlig vigtigt at have brede investeringsrammer både hvad angår politik, lande/valutaer, sektorer og selskaber. Afdelingen Alm. Brand Invest Globale Aktier giver således mulighed for at optimere dine investeringer, så de ikke er begrænset af regionale hensyn. Dermed får du en bedre risikospredning, hvilket er afgørende for en succesrig oplevelse med aktierne. HISTORISKE AFKAST seneste 5 år Fondskode: DK Startdato: 22. november 2000 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. Formue pr. 30. april 2007: 141 mio. kr. Dag-til-dag opdateringer og kommentarer til udviklingen kan findes på INDEKSERET UDVIKLING hvad er 100kr. blevet til? Afkast år til dato 2007: 3,45% LANDEFORDELING SEKTOR 10 STØRSTE FONDSKODER pr. 30. april 2007 Værdipapir Andel Land Sektor Nestle 2,71% Schweiz Pakkede varer Cigna 2,67% USA Sundhedsledelse Diageo 2,19% England Destillerier & vinforhandlere Bank Of America 1,98% USA Diversificerede Banker Teva Pharmaceutal 1,79% Israel Medicinalindustri Toyota Motor 1,77% Japan Fabrikation af biler Microsoft 1,71% USA Udvikling af operativsystemer Fortis 1,63% Belgien Diversificeret finansiel service Lilly Eli 1,61% USA Medicinalindustri Siemens 1,61% Tyskland Industrielle konglomerater RISIKOBAROMETER 18

19

20 addlemon.com Alm. Brand Invest har et tæt samarbejde med Alm. Brand Bank. Rådgiverne har derfor et indgående kendskab til alle afdelinger i Alm. Brand Invest. Den personlige rådgivning sikrer, at dine forventninger til risiko og afkast passer til det, du vælger at investere i. ESBERG Kirkegade Esbjerg Forsikring tlf Bank tlf HORSENS Torvet Horsens Forsikring tlf Bank tlf LYNGBY Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Forsikring tlf Bank tlf ROSKILDE Støden Roskilde Forsikring tlf Bank tlf SØNDERBORG Perlegade Sønderborg Forsikring tlf Bank tlf HELLERUP Strandvejen Hellerup Forsikring tlf Bank tlf HØRSHOLM Hovedgaden Hørsholm Forsikring tlf Bank tlf NYKØBING FALSTER Langgade Nykøbing F Forsikring tlf Bank tlf RØNNE Store Torvegade Rønne Forsikring tlf Bank tlf VEJLE Søndergade Vejle Forsikring tlf Bank tlf HERNING Østergade Herning Forsikring tlf Bank tlf KOLDING Rendebanen Kolding Forsikring tlf Bank tlf NÆSTVED Jernbanegade Næstved Forsikring tlf Bank tlf SILKEBORG Vestergade Silkeborg Forsikring tlf Bank tlf VIBORG Sct. Mathias Gade Viborg Forsikring tlf Bank tlf HILLERØD Slotsgade Hillerød Forsikring tlf Bank tlf KØBENHAVN Rådhuspladsen København V Forsikring tlf Bank tlf ODENSE Vestergade Odense C Forsikring tlf Bank tlf SLAGELSE Gl. Torv Slagelse Forsikring tlf Bank tlf AALBORG Ved Stranden Aalborg Forsikring tlf Bank tlf HJØRRING Østergade Hjørring Forsikring tlf Bank tlf KØGE Torvet Køge Forsikring tlf Bank tlf RANDERS Østervold Randers Forsikring tlf Bank tlf SVENDBORG Ramsherred Svendborg Forsikring tlf Bank tlf ÅRHUS H.H. Seedorffs Stræde Århus C Forsikring tlf Bank tlf INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON: INTERNET: ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 2 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 2 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 2 / 2007 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 2 / 2007 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2006 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2006 Direktionen orienterer / af direktør Ulla

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 2 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 2 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 2 / 2006 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 2 / 2006 Direktionen Orienterer / af Direktør Ulla

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 KVARTAL 2004 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE INVESTOR, Som ny direktør i Alm. Brand Invest er det

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere