Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Ny regimentschef Dragoner gav den gas Otto M. Acthons dragonsabel Socialrådgiver ved JDR Idrætsdag Nyt om personel Den første Verdenskrig Efterlysning Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. Dragondag på kasernen i Holstebro den 16. maj 2009 blev et tilløbsstykke. Se billederne på OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Ny regimentschef Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. Kære Dragoner og soldaterforeninger 25. marts 2009 overtog jeg jobbet som chef for Jydske Dragonregiment, efter nu Generalmajor Kurt Mosgaard. Med en fortid som student fra Holstebro, sergent og sekondløjtnant ved Jydske Dragonregiment er omgivelserne ikke fremmede og de vækker mange gode minder. I de sidste 15 år har mit fokus været på forsvarets internationale operationer, dels som sagsbehandler, bataljonschef, sektions- og afdelingschef i staben ved Hærens Operative Kommando og Forsvarsstaben, afbrudt af en kort periode som chef for Taktisk Afdeling og leder af VUT-I på Hærens Officersskole. Jeg er glad for at tiltræde som chef for Jydske Dragonregiment som jeg altid har regnet for at være et af landets bedste. Gensynet viser, at meget er som det var i gamle dage vi uddanner soldater, men også de forandringer, der er. Uddannelsen af vores soldater er langt mere fokuseret og alvorlig. Ikke underligt, da udsendelserne venter lige rundt om hjørnet ikke bare en gang, men igen og igen. Kontakten og informationerne til de pårørende er derfor mit højst prioriterede område. Herudover vil mit fokus være at skabe de bedst mulige rammer for hverdagen og uddannelsen, selv om ansvaret for det meste ligger i den operative struktur, er koordinationen på kasernen mit ansvar. Kan vi give vores dragoner et bedre arbejdsmiljø, kan der blive lidt bedre plads til udrustning, køretøjer og på kontorer? Behovet er der! Jeg ser frem til kontakten med byen, InterForce og ikke mindst soldaterforeningerne, der samler vores levende historie og danner en ramme for vores soldater, når de forlader regimentet til civil tjeneste. 3

4 Dragoner gav den gas Point of no return. I høj fart deathslider sergent Arvidsen, 1. eskadron mod bunden. Af sergent N. B. Bechfeldt 2. eskadron. Fredag d. 13. marts drog 16 befalingsmænd fra 1. og 2. HBU eskadron af sted til Hochsauerlandmarch i Hallenberg-Liesen beliggende 50 km vest for Kassel. Efter en lang tur, ankom vi sent om aftenen til Liesen, hvor vi skulle indskrives og indkvarteres. Da vi var blevet indskrevet, kørte vi til bestemmelsesstedet for vores indkvartering, som skulle vise sig at være en mindre idrætshal, hvor der i forvejen var fyldt til bristepunktet med tyske soldater. Derfor sad vi op i bussen igen, for at opsøge indkvartering på et hotel eller lign. Vi fandt et fint lille sted, hvor sergent Gerdsen og undertegnedes charme, bragte prisen ned i et fornuftigt leje, med et høfligt løfte om, at vi ville besøge baren senere. Vi holdte naturligvis vores løfte, men holdte lidt igen for at være klar til lørdagens konkurrence. Lørdag morgen kørte vi til stedet, hvor vi aftenen før blev indskrevet, og fik de sidste detaljer på plads med starttider osv.. Opgavemarchen foregår 4 i rammen af et firmandshold og delegationslederen premierløjtnant T.L. havde efter grundige overvejelser inddelt det således, at 2. ESK stillede med et tonser -hold og et mere afslappet støtte -hold. En beslutning der skulle vise sig at komme eskadronen til gode. 1. ESK kopierede taktikken, og her i forberedelsesfasen, blev vi samtidig klar over at også Hærens Kampskole var repræsenteret, så der var lagt op til intern dansk konkurrence fra start. Marchen er tilrettelagt som en orienteringsopgavemarch og gennemføres i kampuniform og støvler med en rygsæk på min. 7,5 kg. På selve ruten var indlagt ni opgaveposter, hvor forskellige militære færdigheder blev testet. Ved hver station får man oplyst et koordinat som føre en til næste post. Imellem opgavestationerne, var også dødeposter, hvor der blot var et koordinat til næste post. Opgaveposterne bestod af panser-/flykending, afstandsbedømmelse, feltforhindringsbane, sikkerhedspolitiske spørgsmål, ROE-spørgsmål, skydning med salonriffel, førstehjælp, deathslide, lastbiltræk, ilmarch og håndgranatkast. Tiden på selve marchen løber kun imellem posterne, og ventetid ved de forskellige stationer har derfor ingen indflydelse på den samlede marchtid. Tonser holdet fra 2. ESK startede kl med panser- /flykending, ROE og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Her scorede vi 33 ud af 40 mulige point og kom således godt fra start. Herefter tonsede vi af sted, og op af bakke i bjergluft, og med rygsæk på, gav koldstarten en smule blodsmag i

5 munden på et par af os. Næste station stod på afstandsbedømmelse, hvor vi fik 14 ud af 30 mulige point - Konklusion: Afstandsbedømmelse er svært i bjergrigt terræn! Herefter stod den på feltforhindringsbane og håndgranatkast, hvor vi klarede os fint. Vi gav den fuld gas og kom frem til næste station, hvor de tyske ingeniørtropper havde brugt to bjærgningskøretøjer til at spænde en wire ud imellem bunden i en dal og en hylde på en bjergside. Dette udgjorde en selvtillidsprøve på nogle hundrede meters deathslide (se billede). Hængende i armene på et spil, drøner man af sted, indtil man nærmer sig jorden, hvor det er meningen at man løber til standsning. Undertegnede tordnede i jorden med lidt over 30 km/t og blev bragt til standsning på en mere kreativ måde til arrangørernes store morskab. Ved næste station skulle en lastbil trækkes ca. 25 meter, og vi fik en udmærket tid. Dog er det værd at nævne at seniorholdet fra Hærens Kampskole for andet år i træk fik den ubestridte bedste tid på denne disciplin Der er bred enighed ved de tyske arrangører om, at det skyldes et lavere og formentlig også lidt tungere tyngdepunkt hos disse lidt mere modne deltagere. Med lidt tysk oversættelseshjælp fik vi toppoint i den skriftlige test i førstehjælp, og herefter var der kun skydning og ilmarch tilbage, hvor vi gjorde det fornuftigt. Tilbage var der blot at vente til om aftenen, hvor resultaterne for dagens strabadser skulle offentliggøres. 2. ESK gjorde sig gældende i to kategorier. Danskerne gjorde god figur ved at have alle 3 topplaceringer i kategorien Bedste udenlandske hold. Her blev tonser -holdet fra 1. ESK nr. 3, Senior -holdet fra HKS blev nummer 2, og tonser -holdet fra 2. ESK blev nr. 1. Ydermere havde tonser -holdet fra 2. ESK gjort sig gældende i den samlede kategori, og kom ind på en 3. plads iblandt de 114 deltagende hold. En præstation der har krævet, at vi ved hjemkomsten var tvunget til at flytte om på hylderne i vores pokalskab, da en pokal der er Champions League trofæet værdig nu pryder pokalskabet i bygning 12. Lørdag aften og nat blev succesen fejret sammen med de festglade tyskere over nogle øl. En fin afslutning på et, efter min mening, godt struktureret arrangement, som giver deltagerne meget både socialt og fagligt, og som samtidig skaber gode kontakter på tværs af de deltagende nationer. Her ses 2. eskadron med tonser -holdet forrest og støtte -holdet bagerst. Øverst fra venstre er det delegationslederen premierløjtnant T.L, PL Duus, sergent Gerdsen, sergent Drabe. Nederst fra venstre er det sergent Hjorth, sergent Ormstrup, sergent Bechfeldt og sergent Mark. 5

6 Otto M. Acthons dragonsabel Af R.N. Kjær, Gildemester, Løjtnantsgildet ved Jydske Dragonregiment. Fredag den 24. april 2009 fik premierløjtnant (PL) Ulrik Sørensen, 2. Kampvognseskadron tildelt oberstløjtnant (OL) Acthons dragonsabel. Det skete i forbindelse med afholdelse af Gildeting (red.: generalforsamling) i Løjtnantsgildet af Jydske Dragonregiment. PL Ulrik Sørensen i M/84 foran 2. ESK bygning med Dragonsablen hængende i bæltet. For at forstå den ære, der er tilknyttet overdragelsen af OL Acthons dragonsabel, vil jeg kort redegøre for hvem OL Achton var og hvor dragonsablen kommer ind i billedet. Oberstløjtnant Otto Mønsted Acthon blev født den 21. december 1917 og kom efter officersskolen til Jydske Dragonregiment i Randers den 1. november Efter 2. Verdenskrig deltog han meget aktivt i opbygningen af de danske panser- og opklaringsenheder og flyttede med Jydske Dragonregiment til 6 Holstebro til den nyetablerede Dragonkaserne og tilhørende øvelsesterræn i Han studerede flittigt andre landes udvikling af panservåbnet, herunder mellemkrigstidens doktriner i England, Frankrig og Tyskland med efterfølgende erfaringer fra 2. Verdenskrig. De bedste af disse erfaringer udnyttede oberstløjtnant Otto M. Achton i uddannelsen og organiseringen af danske kampvognsstyrker op gennem 1950 erne og 1960 erne. Han udnævntes til oberstløjtnant den 1. februar 1959 og var i flere perioder chef for en af regimentets panserbataljoner. Ind imellem var han udstationeret i Pakistan som FN observatør og overværede her bl.a. store panserslag mellem Pakistan og Indien. Han var ligeledes udstationeret som chef for den danske FN-bataljon på Cypern. Han sluttede som chef for II Panserbataljon/Jydske Dragonregiment, hvorfra han den 31. august 1971 blev pensioneret kun 53 år gammel efter ansøgning bl.a. i protest mod den igangværende decentralisering af kampvogneskadroner i Hæren. Oberstløjtnant Otto M. Achton døde efter kort tids sygdom den 13.

7 august Han var ridder af Dannebrogordenen. Oberstløjtnant Otto M. Acthon bar i tjenesten en original dragonsabel anvendt af dragoner i perioden efter De Slesvigske Krige ( og 1864) og indtil ca. 1. Verdenskrig. Den blev i 1954 givet til daværende ritmester Otto M. Acthon af en nabo til det nyetablerede øvelsesterræn. Naboen en landmand hvis navn ikke kendes, havde i 1909 været dragon i Randers og var blevet hjemsendt med sin dragonsabel. Han havde siden købt en gård udenfor Holstebro, og efter Jydske Dragonregiments flytning til Holstebro i 1953 besluttede gårdejeren, at den gamle og noget rustne sabel skulle tilbageleveres til det regiment, han mange år tidligere havde tjent. Da han første gang så en ritmester til hest i øvelsesterrænet, kontaktede han ritmesteren og overdrog ham sablen som tak for en dejlig og minderig tid som dragon i Randers og som en velkomst til regimentet til Holstebro. Ritmesteren til hest var Otto M. Acthon. Han fik herefter sablen forkromet og anvendte den siden som sin tjenestesabel. Ved Regimentets afskedsfrokost for oberstløjtnant Otto M. Acthon den 28. august 1971 overdrog han sablen til sin adjudant, premierløjtnant Jens Chr. Frandsen (red.: tidligere chef for Hærens Materielkommando) med ret til at bære den indtil pensionering. Ved overdragelsen berettede oberstløjtnanten ovennævnte historie om sablen og pålagde premierløjtnanten senest ved pensionsalderen at aflevere sablen til Jydske Dragonregiments Løjtnantsgilde til ejendom. Jens Chr. Frandsen er med udnævnelsen til generalmajor den 1. oktober 1993 udrustet med en generalsabel og kan som følge heraf ikke længere anvende dragonsablen. Efter aftale med chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Per B. Krogh overdrages sablen til Jydske Dragonregiments Løjtnantsgilde lørdag den 5. marts 1994 under en middag i Casinoet i forbindelse med Jydske Dragonregiments Weekendkursus 94, helt i overensstemmelse med oberstløjtnant Otto M. Acthons direktiv. Sablen skal bæres af en yngre, tjenstgørende dragonofficer, som i særlig grad har markeret sig inden for den operative anvendelse af panserenheder, herunder uddannelsen af KVGDEL, KVGESK og PNBTN. OL Acthons Dragonsabel blev tildelt PL Ulrik Sørensen med følgende begrundelse: PL har i en længere periode fungeret som delingsfører for 2. kampvognsdeling i 2. kampvognseskadron såvel i forberedelsen som under gennemførelsen af NRF 10 og beredskabet som QRF/ KVGDET til IRAK og ISAF. PL har i den egenskab ydet en stor indsats i arbejdet med udarbejdelse af BBF og forankring af de fælles procedure der i dag danner grundlaget PL Ulrik Sørensen i sin kampvogn indsat på ISAF-4. 7

8 for Panserbataljonens fælles indsættelsesmetoder (TTP) og KVG BBF. PL besidder gode evner som kampvognsdelingsfører og opnåede med sin deling fremragende resultater på trods af store personeludskiftninger. PL deltog aktivt i ansvaret for det samlede opgave spektrum for 2. kampvognseskadron i perioden PL trådte til med kort varsel i forbindelse med udsendelse af KVGDET til ISAF i 2007 og var således den første danske kampvognsdelingsfører til at føre en kampvognsdeling i Helmand. Dette indebar klargøring, udsendelse og modtagelse af kampvognsdetachementet samt føring af kampvognsdelingen som forspids for en kolonne på knap 100 køretøjer under fremrykning fra Kandahar Airbase til Camp Bastion. Og herefter en endelig etablering af kampvognsvåbnets position og evner i forhold til det hårdt prøvede Livgarder kompagni på ISAF hold 4. PL har siden hjemkomsten fungeret som næstkommanderende kampvognseskadron og Oberstløjtnant Otto M. Acthons dragonsabel stående foran 2. Kampvognseskadrons våbenskjold. senest som fungerende chef for 2. kampvognseskadron. Under vanskelige vilkår har PL ydet en stor indsats for panservåbnet i Danmark, dette fortjener en særlig anerkendelse. Dragonsablen vil blive båret af PL Ulrik Sørensen frem til foråret 2011, hvor bæringsretten vil overgå til en ny officer ved Jydske Dragonregiment. Måske vil næste tildeling også tilgodese 2. kampvognseskadron, da de nu har fået tildelt Dragonsablen til tre på hinanden følgende officerer. PL S.S. Andersen PL B.B. Hundevad og nu PL U. Sørensen. 8

9 Socialrådgiver ved JDR Af Mie Nørby Dahl. Så er der igen en fast socialrådgiver på JDR, jeg er ansat pr. d. 1. maj og mit navn er Mie Nørby Dahl. Lidt kort om mig selv, jeg er 27 år og er bosat i Holstebro, jeg blev uddannet som socialrådgiver fra CVU vita Holstebro i januar Efterfølgende har jeg arbejdet med børn/unge og deres familier i kommunalt regi. Jeg er ofte at finde med et par løbesko på i min fritid og ellers har jeg en bibeskæftigelse som handicaphjælper for en ung kvinde. Jeg er primært tilknyttet det faste personel og udstationeret soldater, et andet fokuspunkt er de pårørende, som også altid er velkommen til at henvende sig. Jeg kan være behjælpelig i forhold til både arbejdsmæssige og private problematikker, lige fra samlivsproblemer, ansøgning om fonds midler, forsættelse, reaktioner efter traumatiske oplevelser, stress, sygdom og arbejdsskader mv. Jeg vil desuden fra august, i samarbejde med socialrådgiveren på Flyvestation Karup, opstarte en børnegruppe for børn af soldater, der er udstationeret, dette er et pilotprojekt under FAK. Jeg er at træffe på telefon nr.: eller mobil nr.: , min mail på FIIN er FAK- SSEK-17 eller ssek- På kasernen er jeg at finde i bygning 20 og kan træffes alle ugens dage som udgangspunkt mellem kl , så kig forbi til en snak og en kop kaffe. 9

10 Idrætsdag Af chefsergent Preben Hein. Syvhundrede medarbejdere på Dragonkasernen deltog den sidste fredag i april måned 2009 i årets første idrætsdag. Antallet af deltagere var denne gang øget betragteligt og dette skyldtes ikke mindst, at Panserbataljonens stab, 4. Mekaniserede Infanterikompagni, Kampvognsdelingen og Stabseskadronen igen er tilbage i garnisonen, efter seks måneders tjeneste i det sydlige Afghanistan. Som nævnt i artikler ved tidligere idrætsdage, så hviler der en positiv forbandelse over den HBUESK som har til huse i den sydligste del af redekammen. Siden Hærens Basis Uddannelses start, har denne eskadron formået at trække det længste strå hver gang resultatet af idrætsdagene var gjort op. Syv mands fodbold Efter gennemførelsen af de seksten discipliner, i et super godt vejr, skulle spændingen sidst på dagen udløses. 4. Mekaniserede Infanterikompagni som i dagens løb havde sat sig hårdt på flere af de soldatermæssige discipliner såsom skydning og Forhindringsbaneløb, samt flere af de blødere discipliner såsom tovtrækning og beachvolleyball var der måske en overraskelse i vente, men da spændingen til allersidst blev udløst, var det igen den sydlige HBUESK (2) som vandt håneretten i forårets idrætsdag med 1. HBUESK og 4. Mekaniserede Infanterikompagni lige i hælene. Vandrepokalen for hurtigste 1000 m stafethold blev vundet af 4. Mekaniserede Infanterikompagni og vandrepokalen for flest deltagende i motionsløbet blev vundet af 1. HBUESK. Uden for konkurrencen havde stabene i de to bataljoner, Tung Transport Sektionen og Garnisonsstøttelementet sat hinanden stævne i en intern dyst i hockey. Denne blev, meget overraskende for de øvrige, uden besvær vundet af Garnisonsstøtteelementet, som med taktisk snilde, gode tekniske detaljer og en forrygende kondition fejede modstanderne, en efter en af banen. Det er arrangørernes håb, at 10 Stærkmandskonkurrence. Hockey.

11 Stævneåbning med faldskærmsudspring. Forsvarets Sundhedstjeneste, Lokalstøtteelementet og Forsvarets Materieltjeneste også er på banen når det igen går løs den sidste fredag i september så konkurrencen (fællesskabet) kan blive yderligere styrket. Efter syv timers dyst, smil og snerren, snak på kryds og tværs og lejlighedsvis optankning af energidepoterne, ved det til dagen fremskudte cafeteria område på idrætspladsen, afsluttede major Kim K. Madsen, i oberstens fravær, på poetisk vis en vellykket idrætsdag. Chef 2. HBUESK, kaptajn U. Krag. Cafeteriets forsyningsområde. 11

12 12

13 Ny tandlæge ved JDR Af Ulrik Tang Bertelsen, Tandlæge af reserven 2. grad. Jeg er pr. 1. april den nye tandlæge på kasernen i Holstebro. Jeg er kandidat fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, år Siden da har jeg udfordret mit fag fra flere vinkler. Jeg begyndte med nogle år som børnetandlæge og arbejdede derefter i en kombination af kommunal regi og privat praksis i det Midt- og Vestjyske. I 2005 var jeg tillige tandlæge i Nuuk på Grønland og efter den militærøvelse ud i det tandlægefaglige var jeg klar til hvad som helst. Grønland giver erfaring, der har man kun sig selv, sine hænder og gode hoved. Tilbage i København blev jeg klinikleder i Herlev Kommunale Tandpleje, og i dag er jeg så gået i militæret i kombination med privat praksis på Thy. Indtil videre trives jeg på kasernen og i det gode team på infirmeriet. Min sundhedstilgang kendetegnes bedst ved det latinske Primum non nocere (først og fremmest ikke at skade) der er en del af det antikke lægeløfte ad Hippokrates. Det kan på godt tandlæge-dansk omformuleres til, kun at bore eller trække visdomstænder ud, når det er strengt nødvendigt. Vi ses på infirmeriet. Tjenestemand Oversergent D.V. De Giorgi er ansat som tjenestemand pr. 1. maj Oversergenten ses her sammen med sin chef, kaptajn M. Evers-Nielsen og regimentschefen. oberst T.Aa. Lund. 13

14 03. juni kl Koncert (se dagspressen) 04. juni kl Koncert (se dagspressen) 05. juni kl Koncert (se dagspressen) 17. juni Dansk industri Medaljeoverrækkelse HKH 14

15 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN. Tyskernes sammenbrud efter Fochs sejre Foch - der efter sejren ved Marne blev udnævnt til Marskal af Frankrig - spildte ikke tiden. Det stod klart for ham, at det var de Allieredes store chance netop nu, og han hamrede uafbrudt løs på den tyske front, så fjenden ingen ro havde og sled de tyske reserver op, der totalt udmattede tyskerne. Den 8. august 1918 var den sorteste dag i den tyske hærs historie - som general Erich von Ludendorff selv kaldte den, blev syv tyske divisioner rendt over ende i et større slag, hvor ikke mindre end 600 kampvogne og 2000 kanoner var sat ind af de allierede, og værre var det da den tyske disciplin svigtede alvorligt. Soldater overgav sig afdelingsvis, og de fremrykkende tyske reservesoldater, blev af de vigende soldater hilst med tilråb som strejkebrydere og krigsforlængere. Oppe i den øverste ledelse, der foruden Ludendorff også var Hindenburg og Kejser Wilhelm II, blev man klar over, at grænsen var ved at være nået - krigen matte bringes til ophør, men hvordan... Man var ikke indstillet på, at skulle acceptere hvilke som helst krav fra de allierede, men forsøge at undgå en kapitulation, men tyskerne var hele tiden i defensiven og i virkeligheden var afgørelsen faldet, udviklingen lod sig ikke standse. l virkeligheden var den tyske revolution startet. Der skete mytterier ved flåden i Kiel, der snart fængede hele Nordog Vesttyskland, samtidig skete der et oprør i Bayern. Endelig, sent om aftenen den 8. november 1918, indså den militære ledelse, at kejseren imod sin vilje, matte gå af, og om formiddagen næste dag gav Wilhelm II omsider efter på sine betin- Det blev de amerikanske kampvogne med larvefødder der trods stor tysk modstand, fik afsluttet første verdenskrig ved sin overlegenhed og effektivitet. Havde tyskerne forstået betydningen af dette nye våben fra begyndelsen havde resultatet måske set anderledes ud... 15

16 Den kl ophørte Den Første Verdenskrig, hvor op mod 70 mio. mand havde været under våben og mio. var omkommet og anrettet enorme materielle ødelæggelser. Her ses marskal Foch stige ind i feltmarskal Haigs mobile, fremskudte hovedkvarter. Freden var en realitet. gelser. Dem blev der dog ikke taget hensyn til, republikken blev proklameret næste dags morgen i Berlin, hvor situationen var uhyre spændt. Natten til den 10. november 1918 gik ekskejser Wilhelm over grænsen til Holland, hvor han levede i relativ ubemærkethed til sin død i Den 7. november 1918 var de tyske forhandlere kommet til Marskal Fochs hovedkvarter i en jernbanevogn i Compiégne skoven, og fik våbenbetingelserne overrakt. De var hårde og i virkeligheden var de ensbetydende med en kapitulation. Tyskerne forsøgte at få vilkårene ændret, men opnåede kun ubetydeligheder eller ingenting. Klokken fem om morgenen den 11. november 1918 skrev de under, og klokken 11 samme formiddag ophørte ilden pa vestfronten. Den største og mest frygtelige krig i verdenshistorien var slut, der havde kostet mio. soldater livet, tyve mio. var såret (heraf syv mio. alvorligt som invalider resten at livet) og hertil kommer de store civile tab 16 og enorme materielle ødelæggelser. Mortens Krigsfangenskab i Bretagne Morten beretter om livet som landmand i Bretagne: Min kammerat og jeg hos Jan Fyric var dagen lang besat af alle de forskellige opgaver der skulle løses, for Jan Fyric var ikke ung og hans to sønner i tysk fangenskab. Æblehøsten stod for døren, og træerne var plantet i rækker med en sådan afstand, at der kunne dyrkes korn imellem disse. Nar der skulle høstes æbler til vin (Cider), blev æblerne samlet i hver sort for sig, for ved valsningen at blive knust og sammensat i bestemte sorter samlet i en balje, for senere at blive presset imellem to planker, så der kun var kernehuset tilbage. Saften blev hældt i tohundrede liters fade for gæring over et stykke tid. Herefter blev saften suget over i et tomt fad, men sådan at bundfaldet blev tilbage, senere kom noget af det pa et brænderi og blev benyttet til Cognac fremstilling. Lønnen er 1 franc om dagen, som vi far udbetalt hver fjortende dag af sergenten. Vi er ikke alle lige gode til at skrive under, til tider kan de fleste godt have en lille bimmerling på, men sergenten siger ikke noget, han far vist en skilling af bønderne. Om søndagen er vi alle ti mand hjemme i huset, og skal selv holde os ved kost, som tolken køber ind til os sammen med en vagtmand. Vort linned skal vi selv vaske uden for huset, hvor der er en lille dam, kantet med en masse flade sten, og her kommer der også kvinder fra landsbyen om hverdagen, for at skrubbe deres tøj og så er det jo tint, at vi kan have det for os selv om søndagen. Jeg har nu fortalt lidt om, hvad vi bliver sat til her i Bretagne, som ligesom er en verden for sig selv, fuld af gamle sagn og romantik og påvirket af Atlanterhavets nærhed og milde klima takket være Golfstrømmen. Her vokser også planter, som vi ikke ser derhjemme.

17 Hele verden åndede lettet op ved krigens ophøre den kl. 1100, og der blev hurtigt feststemning i Frankrig og overalt. Tankerne gik nu til det kolosale antal faldne og sårede soldater. Det er noget særligt for mig, når der er post hjemmefra, og jeg får ret ofte breve, hvor der også kunne være en lille sum penge til mig. En dag fik jeg et brev, hvori der stod, at min lillebror Carl under en orlov hos sine forældre i Sønderjylland, ved kærestens hjælp, var deserteret over Konge åen til Danmark, hvilket glædede mig meget, da jeg ikke havde hørt fra ham i længere tid, da han havde været pa vestfronten. Læs i næste artikel om Morten Schultz videre fangenskab i Frankrig... Efterlysning Regimentet efterlyser gamle uniformer, dragon og infanteri, samt dele og andre genstande fra tiden. Vi vil gerne kunne udstille uniformer som vist på billedet forskellige steder blandt andet på Forsvarsmuseet i Aalborg og Prinsens Livregiments mindelokaler på den gamle kaserne i Viborg. Ligger du inde med uniformsdele eller andre genstande du vil glæde regimentet med, bedes du kontakte korporal Tommy Bruhn på telefon eller Evt. mail: Vi glæder til at høre fra dig. 17

18 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 18

19 Fra landsformanden Gode venner. Indledningsvis en stor tak til alle medlemmer og bestyrelser, der fortsat værner om vort gode gamle regiment. Det glæder mig, at I alle er opmærksomme på, at vore unge kollegaer - især i Hæren - i dag har nogle meget vanskelige og farlige opgaver. Vi bør som soldaterforening virkelig deltage i støtten til dem. Vi bør arbejde for, at SOLDATEN og hans/hendes pårørende sættes i centrum. Vi må håbe på, at politikerne virkelig forstår dette under de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. Det glæder mig at det nu er besluttet at anerkende SOLDATEN med en flagdag, som helt alene er for SOLDATEN, nemlig den 5. September. Jeg glæder mig til at se rigtig mange soldaterkammerater til jubilæumsstævnet den 13. juni. Alle er hjerteligt velkommen, selv om det naturligvis er jubilarerne, der er i centrum. Jeg er tryg ved arrangementskomiteens forberedelse og specielt tilfreds med, at ideen om at flytte frokosten uden for Viborg heldigvis er droppet. Tak for det. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage fat i tidligere Prinsener og opfordre dem til medlemskab. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg synes det er under lavmålet, når andre soldaterforeninger sammenblander min rolle som landsformand med min rolle som politiker. Men I skal ikke være i tvivl, i begge roller knokler jeg for at få SOLDATEN i centrum. De bedste hilsener - og på gensyn i Viborg den 13. juni. Jubilarstævne Du kan endnu nå at tilmelde dig jubilarstævnet lørdag den 13. juni. Se indbydelse i april Dragonen. Sidste frist for indbetaling er mandag den 8. juni. Indbetal pr. deltager kr. 240,- på konto Ved spørgsmål kan du ringe til Donation I januar Dragonen var der en artikel om en tilskadekommen soldat, Morten Mathiasen. I artiklen blev læserne opfordret til at give et bidrag til Mortens behandling i udlandet. Prinsens Livregiments Soldaterforenings Fødselsdagsfond har besluttet at give kr. 5000,- til Mortens behandling. Aflysning Den årlige fællesudflugt planlagt til afholdelse 5. september aflyses. Årsag: Datoen 5. september er af folketinget blevet fastsat til at være årlig flagdag for alle vore soldater. Så selvfølgelig samles vi ikke til fælles udflugt. Vi prioriterer naturligvis soldatens dag! I stedet for vil vi hver især benytte dagen til at flage og deltage i et af de arrangementer der afholdes rundt i landet. Vi vil vise at vi bakker op om vore soldater, at vi støtter vore sårede og mindes vore faldne. Hjemmeside: Danske soldater Du kan læse om danske soldater og finde information om Danske Soldaterforeningers organisation m.v. på www. Danske soldater.dk. Velkommen hjem Det ligger nu fast at de næste hjemkomst parademarcher, - hvor vi ønsker vore soldater velkommen hjem finder sted således: KFOR hold 20 i Fredericia torsdag 20. august og for ISAF hold 7 i Slagelse torsdag 27. august. Har du mulighed for det så mød op og vis at vi bakker vore soldater op. Jens Chr. Lund Husk repræsentantskabsmødet 12. juni 2009 kl I ønskes alle en god sommer 19

20 Kassereren fremlagde regnskab som balancerede med kr , udviste et overskud på kr. 814 og en beholdning på kr Regnskabet godkendtes. Herefter gik vi over til valgene, en lidt kedelig affære, idet alle valg var genvalg. Formanden overrakte 25 års tegn til: STØT VORE SOLDATER Uanset om du er for eller imod dansk deltagelse i krig så vis, at du støtter vore udsendte. VIS AT DU BAKKER OP! Du kan købe en magnet-sløjfe til at sætte bag på bilen ved at indbetale kr. 50 til Arbejdernes Landsbank, 8600 Silkeborg, registreringsnummer 5347 og kontonummer Du kan også købe en lille pin til at have siddende på jakken eller blusen. De koster kr. 20 stykket. Altså, - en tur på posthuset eller i banken der gerne hjælper med at overføre beløbet. Overførsel via netbank er naturligvis også muligt. Læs mere på om historien bag sløjfen og om hvad overskuddet fra salget går til. Fra venstre: Henrik Dam Jeppesen, Verner Grave, Poul Erik Jensen Frandsen. Herefter gik vi over til et veldækket kaffebord med blødt brød og en masse snak. Skydeafslutning Tirsdag 7. april var årets skytter samlet for at overvære præmieoverrækkelserne og for at få en bid brød og en dram. I den nu afsluttede sæson havde vort 1.hold placeret sig på 2.pladsen. Her er de gæve gutter med præmien, som er en vandrepræmie. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev Tlf Mobil Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Generalforsamling Onsdag 25.marts afholdtes ordinær generalforsamling i marineforeningens lokaler på Århus havn. Efter velkomst valgtes Ove Grøn til dirigent. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Fra venstre: Niels, Verner, Jens og Asbjørn. Asbjørn var i det hele taget dagens mand, han modtog præmien for flest skudte handicappoint og efterfølgende fik han også præmien for den største fremgang i sæsonen. Henning 20

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest 14-05-2012 11:14:47 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Hevring terræn vest Vest Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/6 211 Station 2 Mål 1 1/7 245 Station 3 Mål 1 1/6 Venstre 225 Mål 2 S20 Vertikal

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1. Station 1 Skive Farve Afstand Stilling. Mål 1 C30 Sort 288 Liggende. Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende

RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1. Station 1 Skive Farve Afstand Stilling. Mål 1 C30 Sort 288 Liggende. Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 C30 Sort 288 Liggende Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende Station 2 Mål 1 S15 Vertikal Sort 200 Knælende Station

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere