Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Ny regimentschef Dragoner gav den gas Otto M. Acthons dragonsabel Socialrådgiver ved JDR Idrætsdag Nyt om personel Den første Verdenskrig Efterlysning Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. Dragondag på kasernen i Holstebro den 16. maj 2009 blev et tilløbsstykke. Se billederne på OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Ny regimentschef Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. Kære Dragoner og soldaterforeninger 25. marts 2009 overtog jeg jobbet som chef for Jydske Dragonregiment, efter nu Generalmajor Kurt Mosgaard. Med en fortid som student fra Holstebro, sergent og sekondløjtnant ved Jydske Dragonregiment er omgivelserne ikke fremmede og de vækker mange gode minder. I de sidste 15 år har mit fokus været på forsvarets internationale operationer, dels som sagsbehandler, bataljonschef, sektions- og afdelingschef i staben ved Hærens Operative Kommando og Forsvarsstaben, afbrudt af en kort periode som chef for Taktisk Afdeling og leder af VUT-I på Hærens Officersskole. Jeg er glad for at tiltræde som chef for Jydske Dragonregiment som jeg altid har regnet for at være et af landets bedste. Gensynet viser, at meget er som det var i gamle dage vi uddanner soldater, men også de forandringer, der er. Uddannelsen af vores soldater er langt mere fokuseret og alvorlig. Ikke underligt, da udsendelserne venter lige rundt om hjørnet ikke bare en gang, men igen og igen. Kontakten og informationerne til de pårørende er derfor mit højst prioriterede område. Herudover vil mit fokus være at skabe de bedst mulige rammer for hverdagen og uddannelsen, selv om ansvaret for det meste ligger i den operative struktur, er koordinationen på kasernen mit ansvar. Kan vi give vores dragoner et bedre arbejdsmiljø, kan der blive lidt bedre plads til udrustning, køretøjer og på kontorer? Behovet er der! Jeg ser frem til kontakten med byen, InterForce og ikke mindst soldaterforeningerne, der samler vores levende historie og danner en ramme for vores soldater, når de forlader regimentet til civil tjeneste. 3

4 Dragoner gav den gas Point of no return. I høj fart deathslider sergent Arvidsen, 1. eskadron mod bunden. Af sergent N. B. Bechfeldt 2. eskadron. Fredag d. 13. marts drog 16 befalingsmænd fra 1. og 2. HBU eskadron af sted til Hochsauerlandmarch i Hallenberg-Liesen beliggende 50 km vest for Kassel. Efter en lang tur, ankom vi sent om aftenen til Liesen, hvor vi skulle indskrives og indkvarteres. Da vi var blevet indskrevet, kørte vi til bestemmelsesstedet for vores indkvartering, som skulle vise sig at være en mindre idrætshal, hvor der i forvejen var fyldt til bristepunktet med tyske soldater. Derfor sad vi op i bussen igen, for at opsøge indkvartering på et hotel eller lign. Vi fandt et fint lille sted, hvor sergent Gerdsen og undertegnedes charme, bragte prisen ned i et fornuftigt leje, med et høfligt løfte om, at vi ville besøge baren senere. Vi holdte naturligvis vores løfte, men holdte lidt igen for at være klar til lørdagens konkurrence. Lørdag morgen kørte vi til stedet, hvor vi aftenen før blev indskrevet, og fik de sidste detaljer på plads med starttider osv.. Opgavemarchen foregår 4 i rammen af et firmandshold og delegationslederen premierløjtnant T.L. havde efter grundige overvejelser inddelt det således, at 2. ESK stillede med et tonser -hold og et mere afslappet støtte -hold. En beslutning der skulle vise sig at komme eskadronen til gode. 1. ESK kopierede taktikken, og her i forberedelsesfasen, blev vi samtidig klar over at også Hærens Kampskole var repræsenteret, så der var lagt op til intern dansk konkurrence fra start. Marchen er tilrettelagt som en orienteringsopgavemarch og gennemføres i kampuniform og støvler med en rygsæk på min. 7,5 kg. På selve ruten var indlagt ni opgaveposter, hvor forskellige militære færdigheder blev testet. Ved hver station får man oplyst et koordinat som føre en til næste post. Imellem opgavestationerne, var også dødeposter, hvor der blot var et koordinat til næste post. Opgaveposterne bestod af panser-/flykending, afstandsbedømmelse, feltforhindringsbane, sikkerhedspolitiske spørgsmål, ROE-spørgsmål, skydning med salonriffel, førstehjælp, deathslide, lastbiltræk, ilmarch og håndgranatkast. Tiden på selve marchen løber kun imellem posterne, og ventetid ved de forskellige stationer har derfor ingen indflydelse på den samlede marchtid. Tonser holdet fra 2. ESK startede kl med panser- /flykending, ROE og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Her scorede vi 33 ud af 40 mulige point og kom således godt fra start. Herefter tonsede vi af sted, og op af bakke i bjergluft, og med rygsæk på, gav koldstarten en smule blodsmag i

5 munden på et par af os. Næste station stod på afstandsbedømmelse, hvor vi fik 14 ud af 30 mulige point - Konklusion: Afstandsbedømmelse er svært i bjergrigt terræn! Herefter stod den på feltforhindringsbane og håndgranatkast, hvor vi klarede os fint. Vi gav den fuld gas og kom frem til næste station, hvor de tyske ingeniørtropper havde brugt to bjærgningskøretøjer til at spænde en wire ud imellem bunden i en dal og en hylde på en bjergside. Dette udgjorde en selvtillidsprøve på nogle hundrede meters deathslide (se billede). Hængende i armene på et spil, drøner man af sted, indtil man nærmer sig jorden, hvor det er meningen at man løber til standsning. Undertegnede tordnede i jorden med lidt over 30 km/t og blev bragt til standsning på en mere kreativ måde til arrangørernes store morskab. Ved næste station skulle en lastbil trækkes ca. 25 meter, og vi fik en udmærket tid. Dog er det værd at nævne at seniorholdet fra Hærens Kampskole for andet år i træk fik den ubestridte bedste tid på denne disciplin Der er bred enighed ved de tyske arrangører om, at det skyldes et lavere og formentlig også lidt tungere tyngdepunkt hos disse lidt mere modne deltagere. Med lidt tysk oversættelseshjælp fik vi toppoint i den skriftlige test i førstehjælp, og herefter var der kun skydning og ilmarch tilbage, hvor vi gjorde det fornuftigt. Tilbage var der blot at vente til om aftenen, hvor resultaterne for dagens strabadser skulle offentliggøres. 2. ESK gjorde sig gældende i to kategorier. Danskerne gjorde god figur ved at have alle 3 topplaceringer i kategorien Bedste udenlandske hold. Her blev tonser -holdet fra 1. ESK nr. 3, Senior -holdet fra HKS blev nummer 2, og tonser -holdet fra 2. ESK blev nr. 1. Ydermere havde tonser -holdet fra 2. ESK gjort sig gældende i den samlede kategori, og kom ind på en 3. plads iblandt de 114 deltagende hold. En præstation der har krævet, at vi ved hjemkomsten var tvunget til at flytte om på hylderne i vores pokalskab, da en pokal der er Champions League trofæet værdig nu pryder pokalskabet i bygning 12. Lørdag aften og nat blev succesen fejret sammen med de festglade tyskere over nogle øl. En fin afslutning på et, efter min mening, godt struktureret arrangement, som giver deltagerne meget både socialt og fagligt, og som samtidig skaber gode kontakter på tværs af de deltagende nationer. Her ses 2. eskadron med tonser -holdet forrest og støtte -holdet bagerst. Øverst fra venstre er det delegationslederen premierløjtnant T.L, PL Duus, sergent Gerdsen, sergent Drabe. Nederst fra venstre er det sergent Hjorth, sergent Ormstrup, sergent Bechfeldt og sergent Mark. 5

6 Otto M. Acthons dragonsabel Af R.N. Kjær, Gildemester, Løjtnantsgildet ved Jydske Dragonregiment. Fredag den 24. april 2009 fik premierløjtnant (PL) Ulrik Sørensen, 2. Kampvognseskadron tildelt oberstløjtnant (OL) Acthons dragonsabel. Det skete i forbindelse med afholdelse af Gildeting (red.: generalforsamling) i Løjtnantsgildet af Jydske Dragonregiment. PL Ulrik Sørensen i M/84 foran 2. ESK bygning med Dragonsablen hængende i bæltet. For at forstå den ære, der er tilknyttet overdragelsen af OL Acthons dragonsabel, vil jeg kort redegøre for hvem OL Achton var og hvor dragonsablen kommer ind i billedet. Oberstløjtnant Otto Mønsted Acthon blev født den 21. december 1917 og kom efter officersskolen til Jydske Dragonregiment i Randers den 1. november Efter 2. Verdenskrig deltog han meget aktivt i opbygningen af de danske panser- og opklaringsenheder og flyttede med Jydske Dragonregiment til 6 Holstebro til den nyetablerede Dragonkaserne og tilhørende øvelsesterræn i Han studerede flittigt andre landes udvikling af panservåbnet, herunder mellemkrigstidens doktriner i England, Frankrig og Tyskland med efterfølgende erfaringer fra 2. Verdenskrig. De bedste af disse erfaringer udnyttede oberstløjtnant Otto M. Achton i uddannelsen og organiseringen af danske kampvognsstyrker op gennem 1950 erne og 1960 erne. Han udnævntes til oberstløjtnant den 1. februar 1959 og var i flere perioder chef for en af regimentets panserbataljoner. Ind imellem var han udstationeret i Pakistan som FN observatør og overværede her bl.a. store panserslag mellem Pakistan og Indien. Han var ligeledes udstationeret som chef for den danske FN-bataljon på Cypern. Han sluttede som chef for II Panserbataljon/Jydske Dragonregiment, hvorfra han den 31. august 1971 blev pensioneret kun 53 år gammel efter ansøgning bl.a. i protest mod den igangværende decentralisering af kampvogneskadroner i Hæren. Oberstløjtnant Otto M. Achton døde efter kort tids sygdom den 13.

7 august Han var ridder af Dannebrogordenen. Oberstløjtnant Otto M. Acthon bar i tjenesten en original dragonsabel anvendt af dragoner i perioden efter De Slesvigske Krige ( og 1864) og indtil ca. 1. Verdenskrig. Den blev i 1954 givet til daværende ritmester Otto M. Acthon af en nabo til det nyetablerede øvelsesterræn. Naboen en landmand hvis navn ikke kendes, havde i 1909 været dragon i Randers og var blevet hjemsendt med sin dragonsabel. Han havde siden købt en gård udenfor Holstebro, og efter Jydske Dragonregiments flytning til Holstebro i 1953 besluttede gårdejeren, at den gamle og noget rustne sabel skulle tilbageleveres til det regiment, han mange år tidligere havde tjent. Da han første gang så en ritmester til hest i øvelsesterrænet, kontaktede han ritmesteren og overdrog ham sablen som tak for en dejlig og minderig tid som dragon i Randers og som en velkomst til regimentet til Holstebro. Ritmesteren til hest var Otto M. Acthon. Han fik herefter sablen forkromet og anvendte den siden som sin tjenestesabel. Ved Regimentets afskedsfrokost for oberstløjtnant Otto M. Acthon den 28. august 1971 overdrog han sablen til sin adjudant, premierløjtnant Jens Chr. Frandsen (red.: tidligere chef for Hærens Materielkommando) med ret til at bære den indtil pensionering. Ved overdragelsen berettede oberstløjtnanten ovennævnte historie om sablen og pålagde premierløjtnanten senest ved pensionsalderen at aflevere sablen til Jydske Dragonregiments Løjtnantsgilde til ejendom. Jens Chr. Frandsen er med udnævnelsen til generalmajor den 1. oktober 1993 udrustet med en generalsabel og kan som følge heraf ikke længere anvende dragonsablen. Efter aftale med chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Per B. Krogh overdrages sablen til Jydske Dragonregiments Løjtnantsgilde lørdag den 5. marts 1994 under en middag i Casinoet i forbindelse med Jydske Dragonregiments Weekendkursus 94, helt i overensstemmelse med oberstløjtnant Otto M. Acthons direktiv. Sablen skal bæres af en yngre, tjenstgørende dragonofficer, som i særlig grad har markeret sig inden for den operative anvendelse af panserenheder, herunder uddannelsen af KVGDEL, KVGESK og PNBTN. OL Acthons Dragonsabel blev tildelt PL Ulrik Sørensen med følgende begrundelse: PL har i en længere periode fungeret som delingsfører for 2. kampvognsdeling i 2. kampvognseskadron såvel i forberedelsen som under gennemførelsen af NRF 10 og beredskabet som QRF/ KVGDET til IRAK og ISAF. PL har i den egenskab ydet en stor indsats i arbejdet med udarbejdelse af BBF og forankring af de fælles procedure der i dag danner grundlaget PL Ulrik Sørensen i sin kampvogn indsat på ISAF-4. 7

8 for Panserbataljonens fælles indsættelsesmetoder (TTP) og KVG BBF. PL besidder gode evner som kampvognsdelingsfører og opnåede med sin deling fremragende resultater på trods af store personeludskiftninger. PL deltog aktivt i ansvaret for det samlede opgave spektrum for 2. kampvognseskadron i perioden PL trådte til med kort varsel i forbindelse med udsendelse af KVGDET til ISAF i 2007 og var således den første danske kampvognsdelingsfører til at føre en kampvognsdeling i Helmand. Dette indebar klargøring, udsendelse og modtagelse af kampvognsdetachementet samt føring af kampvognsdelingen som forspids for en kolonne på knap 100 køretøjer under fremrykning fra Kandahar Airbase til Camp Bastion. Og herefter en endelig etablering af kampvognsvåbnets position og evner i forhold til det hårdt prøvede Livgarder kompagni på ISAF hold 4. PL har siden hjemkomsten fungeret som næstkommanderende kampvognseskadron og Oberstløjtnant Otto M. Acthons dragonsabel stående foran 2. Kampvognseskadrons våbenskjold. senest som fungerende chef for 2. kampvognseskadron. Under vanskelige vilkår har PL ydet en stor indsats for panservåbnet i Danmark, dette fortjener en særlig anerkendelse. Dragonsablen vil blive båret af PL Ulrik Sørensen frem til foråret 2011, hvor bæringsretten vil overgå til en ny officer ved Jydske Dragonregiment. Måske vil næste tildeling også tilgodese 2. kampvognseskadron, da de nu har fået tildelt Dragonsablen til tre på hinanden følgende officerer. PL S.S. Andersen PL B.B. Hundevad og nu PL U. Sørensen. 8

9 Socialrådgiver ved JDR Af Mie Nørby Dahl. Så er der igen en fast socialrådgiver på JDR, jeg er ansat pr. d. 1. maj og mit navn er Mie Nørby Dahl. Lidt kort om mig selv, jeg er 27 år og er bosat i Holstebro, jeg blev uddannet som socialrådgiver fra CVU vita Holstebro i januar Efterfølgende har jeg arbejdet med børn/unge og deres familier i kommunalt regi. Jeg er ofte at finde med et par løbesko på i min fritid og ellers har jeg en bibeskæftigelse som handicaphjælper for en ung kvinde. Jeg er primært tilknyttet det faste personel og udstationeret soldater, et andet fokuspunkt er de pårørende, som også altid er velkommen til at henvende sig. Jeg kan være behjælpelig i forhold til både arbejdsmæssige og private problematikker, lige fra samlivsproblemer, ansøgning om fonds midler, forsættelse, reaktioner efter traumatiske oplevelser, stress, sygdom og arbejdsskader mv. Jeg vil desuden fra august, i samarbejde med socialrådgiveren på Flyvestation Karup, opstarte en børnegruppe for børn af soldater, der er udstationeret, dette er et pilotprojekt under FAK. Jeg er at træffe på telefon nr.: eller mobil nr.: , min mail på FIIN er FAK- SSEK-17 eller ssek- På kasernen er jeg at finde i bygning 20 og kan træffes alle ugens dage som udgangspunkt mellem kl , så kig forbi til en snak og en kop kaffe. 9

10 Idrætsdag Af chefsergent Preben Hein. Syvhundrede medarbejdere på Dragonkasernen deltog den sidste fredag i april måned 2009 i årets første idrætsdag. Antallet af deltagere var denne gang øget betragteligt og dette skyldtes ikke mindst, at Panserbataljonens stab, 4. Mekaniserede Infanterikompagni, Kampvognsdelingen og Stabseskadronen igen er tilbage i garnisonen, efter seks måneders tjeneste i det sydlige Afghanistan. Som nævnt i artikler ved tidligere idrætsdage, så hviler der en positiv forbandelse over den HBUESK som har til huse i den sydligste del af redekammen. Siden Hærens Basis Uddannelses start, har denne eskadron formået at trække det længste strå hver gang resultatet af idrætsdagene var gjort op. Syv mands fodbold Efter gennemførelsen af de seksten discipliner, i et super godt vejr, skulle spændingen sidst på dagen udløses. 4. Mekaniserede Infanterikompagni som i dagens løb havde sat sig hårdt på flere af de soldatermæssige discipliner såsom skydning og Forhindringsbaneløb, samt flere af de blødere discipliner såsom tovtrækning og beachvolleyball var der måske en overraskelse i vente, men da spændingen til allersidst blev udløst, var det igen den sydlige HBUESK (2) som vandt håneretten i forårets idrætsdag med 1. HBUESK og 4. Mekaniserede Infanterikompagni lige i hælene. Vandrepokalen for hurtigste 1000 m stafethold blev vundet af 4. Mekaniserede Infanterikompagni og vandrepokalen for flest deltagende i motionsløbet blev vundet af 1. HBUESK. Uden for konkurrencen havde stabene i de to bataljoner, Tung Transport Sektionen og Garnisonsstøttelementet sat hinanden stævne i en intern dyst i hockey. Denne blev, meget overraskende for de øvrige, uden besvær vundet af Garnisonsstøtteelementet, som med taktisk snilde, gode tekniske detaljer og en forrygende kondition fejede modstanderne, en efter en af banen. Det er arrangørernes håb, at 10 Stærkmandskonkurrence. Hockey.

11 Stævneåbning med faldskærmsudspring. Forsvarets Sundhedstjeneste, Lokalstøtteelementet og Forsvarets Materieltjeneste også er på banen når det igen går løs den sidste fredag i september så konkurrencen (fællesskabet) kan blive yderligere styrket. Efter syv timers dyst, smil og snerren, snak på kryds og tværs og lejlighedsvis optankning af energidepoterne, ved det til dagen fremskudte cafeteria område på idrætspladsen, afsluttede major Kim K. Madsen, i oberstens fravær, på poetisk vis en vellykket idrætsdag. Chef 2. HBUESK, kaptajn U. Krag. Cafeteriets forsyningsområde. 11

12 12

13 Ny tandlæge ved JDR Af Ulrik Tang Bertelsen, Tandlæge af reserven 2. grad. Jeg er pr. 1. april den nye tandlæge på kasernen i Holstebro. Jeg er kandidat fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, år Siden da har jeg udfordret mit fag fra flere vinkler. Jeg begyndte med nogle år som børnetandlæge og arbejdede derefter i en kombination af kommunal regi og privat praksis i det Midt- og Vestjyske. I 2005 var jeg tillige tandlæge i Nuuk på Grønland og efter den militærøvelse ud i det tandlægefaglige var jeg klar til hvad som helst. Grønland giver erfaring, der har man kun sig selv, sine hænder og gode hoved. Tilbage i København blev jeg klinikleder i Herlev Kommunale Tandpleje, og i dag er jeg så gået i militæret i kombination med privat praksis på Thy. Indtil videre trives jeg på kasernen og i det gode team på infirmeriet. Min sundhedstilgang kendetegnes bedst ved det latinske Primum non nocere (først og fremmest ikke at skade) der er en del af det antikke lægeløfte ad Hippokrates. Det kan på godt tandlæge-dansk omformuleres til, kun at bore eller trække visdomstænder ud, når det er strengt nødvendigt. Vi ses på infirmeriet. Tjenestemand Oversergent D.V. De Giorgi er ansat som tjenestemand pr. 1. maj Oversergenten ses her sammen med sin chef, kaptajn M. Evers-Nielsen og regimentschefen. oberst T.Aa. Lund. 13

14 03. juni kl Koncert (se dagspressen) 04. juni kl Koncert (se dagspressen) 05. juni kl Koncert (se dagspressen) 17. juni Dansk industri Medaljeoverrækkelse HKH 14

15 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN. Tyskernes sammenbrud efter Fochs sejre Foch - der efter sejren ved Marne blev udnævnt til Marskal af Frankrig - spildte ikke tiden. Det stod klart for ham, at det var de Allieredes store chance netop nu, og han hamrede uafbrudt løs på den tyske front, så fjenden ingen ro havde og sled de tyske reserver op, der totalt udmattede tyskerne. Den 8. august 1918 var den sorteste dag i den tyske hærs historie - som general Erich von Ludendorff selv kaldte den, blev syv tyske divisioner rendt over ende i et større slag, hvor ikke mindre end 600 kampvogne og 2000 kanoner var sat ind af de allierede, og værre var det da den tyske disciplin svigtede alvorligt. Soldater overgav sig afdelingsvis, og de fremrykkende tyske reservesoldater, blev af de vigende soldater hilst med tilråb som strejkebrydere og krigsforlængere. Oppe i den øverste ledelse, der foruden Ludendorff også var Hindenburg og Kejser Wilhelm II, blev man klar over, at grænsen var ved at være nået - krigen matte bringes til ophør, men hvordan... Man var ikke indstillet på, at skulle acceptere hvilke som helst krav fra de allierede, men forsøge at undgå en kapitulation, men tyskerne var hele tiden i defensiven og i virkeligheden var afgørelsen faldet, udviklingen lod sig ikke standse. l virkeligheden var den tyske revolution startet. Der skete mytterier ved flåden i Kiel, der snart fængede hele Nordog Vesttyskland, samtidig skete der et oprør i Bayern. Endelig, sent om aftenen den 8. november 1918, indså den militære ledelse, at kejseren imod sin vilje, matte gå af, og om formiddagen næste dag gav Wilhelm II omsider efter på sine betin- Det blev de amerikanske kampvogne med larvefødder der trods stor tysk modstand, fik afsluttet første verdenskrig ved sin overlegenhed og effektivitet. Havde tyskerne forstået betydningen af dette nye våben fra begyndelsen havde resultatet måske set anderledes ud... 15

16 Den kl ophørte Den Første Verdenskrig, hvor op mod 70 mio. mand havde været under våben og mio. var omkommet og anrettet enorme materielle ødelæggelser. Her ses marskal Foch stige ind i feltmarskal Haigs mobile, fremskudte hovedkvarter. Freden var en realitet. gelser. Dem blev der dog ikke taget hensyn til, republikken blev proklameret næste dags morgen i Berlin, hvor situationen var uhyre spændt. Natten til den 10. november 1918 gik ekskejser Wilhelm over grænsen til Holland, hvor han levede i relativ ubemærkethed til sin død i Den 7. november 1918 var de tyske forhandlere kommet til Marskal Fochs hovedkvarter i en jernbanevogn i Compiégne skoven, og fik våbenbetingelserne overrakt. De var hårde og i virkeligheden var de ensbetydende med en kapitulation. Tyskerne forsøgte at få vilkårene ændret, men opnåede kun ubetydeligheder eller ingenting. Klokken fem om morgenen den 11. november 1918 skrev de under, og klokken 11 samme formiddag ophørte ilden pa vestfronten. Den største og mest frygtelige krig i verdenshistorien var slut, der havde kostet mio. soldater livet, tyve mio. var såret (heraf syv mio. alvorligt som invalider resten at livet) og hertil kommer de store civile tab 16 og enorme materielle ødelæggelser. Mortens Krigsfangenskab i Bretagne Morten beretter om livet som landmand i Bretagne: Min kammerat og jeg hos Jan Fyric var dagen lang besat af alle de forskellige opgaver der skulle løses, for Jan Fyric var ikke ung og hans to sønner i tysk fangenskab. Æblehøsten stod for døren, og træerne var plantet i rækker med en sådan afstand, at der kunne dyrkes korn imellem disse. Nar der skulle høstes æbler til vin (Cider), blev æblerne samlet i hver sort for sig, for ved valsningen at blive knust og sammensat i bestemte sorter samlet i en balje, for senere at blive presset imellem to planker, så der kun var kernehuset tilbage. Saften blev hældt i tohundrede liters fade for gæring over et stykke tid. Herefter blev saften suget over i et tomt fad, men sådan at bundfaldet blev tilbage, senere kom noget af det pa et brænderi og blev benyttet til Cognac fremstilling. Lønnen er 1 franc om dagen, som vi far udbetalt hver fjortende dag af sergenten. Vi er ikke alle lige gode til at skrive under, til tider kan de fleste godt have en lille bimmerling på, men sergenten siger ikke noget, han far vist en skilling af bønderne. Om søndagen er vi alle ti mand hjemme i huset, og skal selv holde os ved kost, som tolken køber ind til os sammen med en vagtmand. Vort linned skal vi selv vaske uden for huset, hvor der er en lille dam, kantet med en masse flade sten, og her kommer der også kvinder fra landsbyen om hverdagen, for at skrubbe deres tøj og så er det jo tint, at vi kan have det for os selv om søndagen. Jeg har nu fortalt lidt om, hvad vi bliver sat til her i Bretagne, som ligesom er en verden for sig selv, fuld af gamle sagn og romantik og påvirket af Atlanterhavets nærhed og milde klima takket være Golfstrømmen. Her vokser også planter, som vi ikke ser derhjemme.

17 Hele verden åndede lettet op ved krigens ophøre den kl. 1100, og der blev hurtigt feststemning i Frankrig og overalt. Tankerne gik nu til det kolosale antal faldne og sårede soldater. Det er noget særligt for mig, når der er post hjemmefra, og jeg får ret ofte breve, hvor der også kunne være en lille sum penge til mig. En dag fik jeg et brev, hvori der stod, at min lillebror Carl under en orlov hos sine forældre i Sønderjylland, ved kærestens hjælp, var deserteret over Konge åen til Danmark, hvilket glædede mig meget, da jeg ikke havde hørt fra ham i længere tid, da han havde været pa vestfronten. Læs i næste artikel om Morten Schultz videre fangenskab i Frankrig... Efterlysning Regimentet efterlyser gamle uniformer, dragon og infanteri, samt dele og andre genstande fra tiden. Vi vil gerne kunne udstille uniformer som vist på billedet forskellige steder blandt andet på Forsvarsmuseet i Aalborg og Prinsens Livregiments mindelokaler på den gamle kaserne i Viborg. Ligger du inde med uniformsdele eller andre genstande du vil glæde regimentet med, bedes du kontakte korporal Tommy Bruhn på telefon eller Evt. mail: Vi glæder til at høre fra dig. 17

18 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 18

19 Fra landsformanden Gode venner. Indledningsvis en stor tak til alle medlemmer og bestyrelser, der fortsat værner om vort gode gamle regiment. Det glæder mig, at I alle er opmærksomme på, at vore unge kollegaer - især i Hæren - i dag har nogle meget vanskelige og farlige opgaver. Vi bør som soldaterforening virkelig deltage i støtten til dem. Vi bør arbejde for, at SOLDATEN og hans/hendes pårørende sættes i centrum. Vi må håbe på, at politikerne virkelig forstår dette under de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. Det glæder mig at det nu er besluttet at anerkende SOLDATEN med en flagdag, som helt alene er for SOLDATEN, nemlig den 5. September. Jeg glæder mig til at se rigtig mange soldaterkammerater til jubilæumsstævnet den 13. juni. Alle er hjerteligt velkommen, selv om det naturligvis er jubilarerne, der er i centrum. Jeg er tryg ved arrangementskomiteens forberedelse og specielt tilfreds med, at ideen om at flytte frokosten uden for Viborg heldigvis er droppet. Tak for det. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage fat i tidligere Prinsener og opfordre dem til medlemskab. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg synes det er under lavmålet, når andre soldaterforeninger sammenblander min rolle som landsformand med min rolle som politiker. Men I skal ikke være i tvivl, i begge roller knokler jeg for at få SOLDATEN i centrum. De bedste hilsener - og på gensyn i Viborg den 13. juni. Jubilarstævne Du kan endnu nå at tilmelde dig jubilarstævnet lørdag den 13. juni. Se indbydelse i april Dragonen. Sidste frist for indbetaling er mandag den 8. juni. Indbetal pr. deltager kr. 240,- på konto Ved spørgsmål kan du ringe til Donation I januar Dragonen var der en artikel om en tilskadekommen soldat, Morten Mathiasen. I artiklen blev læserne opfordret til at give et bidrag til Mortens behandling i udlandet. Prinsens Livregiments Soldaterforenings Fødselsdagsfond har besluttet at give kr. 5000,- til Mortens behandling. Aflysning Den årlige fællesudflugt planlagt til afholdelse 5. september aflyses. Årsag: Datoen 5. september er af folketinget blevet fastsat til at være årlig flagdag for alle vore soldater. Så selvfølgelig samles vi ikke til fælles udflugt. Vi prioriterer naturligvis soldatens dag! I stedet for vil vi hver især benytte dagen til at flage og deltage i et af de arrangementer der afholdes rundt i landet. Vi vil vise at vi bakker op om vore soldater, at vi støtter vore sårede og mindes vore faldne. Hjemmeside: Danske soldater Du kan læse om danske soldater og finde information om Danske Soldaterforeningers organisation m.v. på www. Danske soldater.dk. Velkommen hjem Det ligger nu fast at de næste hjemkomst parademarcher, - hvor vi ønsker vore soldater velkommen hjem finder sted således: KFOR hold 20 i Fredericia torsdag 20. august og for ISAF hold 7 i Slagelse torsdag 27. august. Har du mulighed for det så mød op og vis at vi bakker vore soldater op. Jens Chr. Lund Husk repræsentantskabsmødet 12. juni 2009 kl I ønskes alle en god sommer 19

20 Kassereren fremlagde regnskab som balancerede med kr , udviste et overskud på kr. 814 og en beholdning på kr Regnskabet godkendtes. Herefter gik vi over til valgene, en lidt kedelig affære, idet alle valg var genvalg. Formanden overrakte 25 års tegn til: STØT VORE SOLDATER Uanset om du er for eller imod dansk deltagelse i krig så vis, at du støtter vore udsendte. VIS AT DU BAKKER OP! Du kan købe en magnet-sløjfe til at sætte bag på bilen ved at indbetale kr. 50 til Arbejdernes Landsbank, 8600 Silkeborg, registreringsnummer 5347 og kontonummer Du kan også købe en lille pin til at have siddende på jakken eller blusen. De koster kr. 20 stykket. Altså, - en tur på posthuset eller i banken der gerne hjælper med at overføre beløbet. Overførsel via netbank er naturligvis også muligt. Læs mere på om historien bag sløjfen og om hvad overskuddet fra salget går til. Fra venstre: Henrik Dam Jeppesen, Verner Grave, Poul Erik Jensen Frandsen. Herefter gik vi over til et veldækket kaffebord med blødt brød og en masse snak. Skydeafslutning Tirsdag 7. april var årets skytter samlet for at overvære præmieoverrækkelserne og for at få en bid brød og en dram. I den nu afsluttede sæson havde vort 1.hold placeret sig på 2.pladsen. Her er de gæve gutter med præmien, som er en vandrepræmie. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev Tlf Mobil Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Generalforsamling Onsdag 25.marts afholdtes ordinær generalforsamling i marineforeningens lokaler på Århus havn. Efter velkomst valgtes Ove Grøn til dirigent. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Fra venstre: Niels, Verner, Jens og Asbjørn. Asbjørn var i det hele taget dagens mand, han modtog præmien for flest skudte handicappoint og efterfølgende fik han også præmien for den største fremgang i sæsonen. Henning 20

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark De danske IPA huse Idéoplæg til IPAs Venner Facebookcamp 2014 en god begyndelse IPAs tillidsfolk efter årets valg INDHOLD

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere