Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Ny regimentschef Dragoner gav den gas Otto M. Acthons dragonsabel Socialrådgiver ved JDR Idrætsdag Nyt om personel Den første Verdenskrig Efterlysning Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. Dragondag på kasernen i Holstebro den 16. maj 2009 blev et tilløbsstykke. Se billederne på OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Ny regimentschef Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. Kære Dragoner og soldaterforeninger 25. marts 2009 overtog jeg jobbet som chef for Jydske Dragonregiment, efter nu Generalmajor Kurt Mosgaard. Med en fortid som student fra Holstebro, sergent og sekondløjtnant ved Jydske Dragonregiment er omgivelserne ikke fremmede og de vækker mange gode minder. I de sidste 15 år har mit fokus været på forsvarets internationale operationer, dels som sagsbehandler, bataljonschef, sektions- og afdelingschef i staben ved Hærens Operative Kommando og Forsvarsstaben, afbrudt af en kort periode som chef for Taktisk Afdeling og leder af VUT-I på Hærens Officersskole. Jeg er glad for at tiltræde som chef for Jydske Dragonregiment som jeg altid har regnet for at være et af landets bedste. Gensynet viser, at meget er som det var i gamle dage vi uddanner soldater, men også de forandringer, der er. Uddannelsen af vores soldater er langt mere fokuseret og alvorlig. Ikke underligt, da udsendelserne venter lige rundt om hjørnet ikke bare en gang, men igen og igen. Kontakten og informationerne til de pårørende er derfor mit højst prioriterede område. Herudover vil mit fokus være at skabe de bedst mulige rammer for hverdagen og uddannelsen, selv om ansvaret for det meste ligger i den operative struktur, er koordinationen på kasernen mit ansvar. Kan vi give vores dragoner et bedre arbejdsmiljø, kan der blive lidt bedre plads til udrustning, køretøjer og på kontorer? Behovet er der! Jeg ser frem til kontakten med byen, InterForce og ikke mindst soldaterforeningerne, der samler vores levende historie og danner en ramme for vores soldater, når de forlader regimentet til civil tjeneste. 3

4 Dragoner gav den gas Point of no return. I høj fart deathslider sergent Arvidsen, 1. eskadron mod bunden. Af sergent N. B. Bechfeldt 2. eskadron. Fredag d. 13. marts drog 16 befalingsmænd fra 1. og 2. HBU eskadron af sted til Hochsauerlandmarch i Hallenberg-Liesen beliggende 50 km vest for Kassel. Efter en lang tur, ankom vi sent om aftenen til Liesen, hvor vi skulle indskrives og indkvarteres. Da vi var blevet indskrevet, kørte vi til bestemmelsesstedet for vores indkvartering, som skulle vise sig at være en mindre idrætshal, hvor der i forvejen var fyldt til bristepunktet med tyske soldater. Derfor sad vi op i bussen igen, for at opsøge indkvartering på et hotel eller lign. Vi fandt et fint lille sted, hvor sergent Gerdsen og undertegnedes charme, bragte prisen ned i et fornuftigt leje, med et høfligt løfte om, at vi ville besøge baren senere. Vi holdte naturligvis vores løfte, men holdte lidt igen for at være klar til lørdagens konkurrence. Lørdag morgen kørte vi til stedet, hvor vi aftenen før blev indskrevet, og fik de sidste detaljer på plads med starttider osv.. Opgavemarchen foregår 4 i rammen af et firmandshold og delegationslederen premierløjtnant T.L. havde efter grundige overvejelser inddelt det således, at 2. ESK stillede med et tonser -hold og et mere afslappet støtte -hold. En beslutning der skulle vise sig at komme eskadronen til gode. 1. ESK kopierede taktikken, og her i forberedelsesfasen, blev vi samtidig klar over at også Hærens Kampskole var repræsenteret, så der var lagt op til intern dansk konkurrence fra start. Marchen er tilrettelagt som en orienteringsopgavemarch og gennemføres i kampuniform og støvler med en rygsæk på min. 7,5 kg. På selve ruten var indlagt ni opgaveposter, hvor forskellige militære færdigheder blev testet. Ved hver station får man oplyst et koordinat som føre en til næste post. Imellem opgavestationerne, var også dødeposter, hvor der blot var et koordinat til næste post. Opgaveposterne bestod af panser-/flykending, afstandsbedømmelse, feltforhindringsbane, sikkerhedspolitiske spørgsmål, ROE-spørgsmål, skydning med salonriffel, førstehjælp, deathslide, lastbiltræk, ilmarch og håndgranatkast. Tiden på selve marchen løber kun imellem posterne, og ventetid ved de forskellige stationer har derfor ingen indflydelse på den samlede marchtid. Tonser holdet fra 2. ESK startede kl med panser- /flykending, ROE og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Her scorede vi 33 ud af 40 mulige point og kom således godt fra start. Herefter tonsede vi af sted, og op af bakke i bjergluft, og med rygsæk på, gav koldstarten en smule blodsmag i

5 munden på et par af os. Næste station stod på afstandsbedømmelse, hvor vi fik 14 ud af 30 mulige point - Konklusion: Afstandsbedømmelse er svært i bjergrigt terræn! Herefter stod den på feltforhindringsbane og håndgranatkast, hvor vi klarede os fint. Vi gav den fuld gas og kom frem til næste station, hvor de tyske ingeniørtropper havde brugt to bjærgningskøretøjer til at spænde en wire ud imellem bunden i en dal og en hylde på en bjergside. Dette udgjorde en selvtillidsprøve på nogle hundrede meters deathslide (se billede). Hængende i armene på et spil, drøner man af sted, indtil man nærmer sig jorden, hvor det er meningen at man løber til standsning. Undertegnede tordnede i jorden med lidt over 30 km/t og blev bragt til standsning på en mere kreativ måde til arrangørernes store morskab. Ved næste station skulle en lastbil trækkes ca. 25 meter, og vi fik en udmærket tid. Dog er det værd at nævne at seniorholdet fra Hærens Kampskole for andet år i træk fik den ubestridte bedste tid på denne disciplin Der er bred enighed ved de tyske arrangører om, at det skyldes et lavere og formentlig også lidt tungere tyngdepunkt hos disse lidt mere modne deltagere. Med lidt tysk oversættelseshjælp fik vi toppoint i den skriftlige test i førstehjælp, og herefter var der kun skydning og ilmarch tilbage, hvor vi gjorde det fornuftigt. Tilbage var der blot at vente til om aftenen, hvor resultaterne for dagens strabadser skulle offentliggøres. 2. ESK gjorde sig gældende i to kategorier. Danskerne gjorde god figur ved at have alle 3 topplaceringer i kategorien Bedste udenlandske hold. Her blev tonser -holdet fra 1. ESK nr. 3, Senior -holdet fra HKS blev nummer 2, og tonser -holdet fra 2. ESK blev nr. 1. Ydermere havde tonser -holdet fra 2. ESK gjort sig gældende i den samlede kategori, og kom ind på en 3. plads iblandt de 114 deltagende hold. En præstation der har krævet, at vi ved hjemkomsten var tvunget til at flytte om på hylderne i vores pokalskab, da en pokal der er Champions League trofæet værdig nu pryder pokalskabet i bygning 12. Lørdag aften og nat blev succesen fejret sammen med de festglade tyskere over nogle øl. En fin afslutning på et, efter min mening, godt struktureret arrangement, som giver deltagerne meget både socialt og fagligt, og som samtidig skaber gode kontakter på tværs af de deltagende nationer. Her ses 2. eskadron med tonser -holdet forrest og støtte -holdet bagerst. Øverst fra venstre er det delegationslederen premierløjtnant T.L, PL Duus, sergent Gerdsen, sergent Drabe. Nederst fra venstre er det sergent Hjorth, sergent Ormstrup, sergent Bechfeldt og sergent Mark. 5

6 Otto M. Acthons dragonsabel Af R.N. Kjær, Gildemester, Løjtnantsgildet ved Jydske Dragonregiment. Fredag den 24. april 2009 fik premierløjtnant (PL) Ulrik Sørensen, 2. Kampvognseskadron tildelt oberstløjtnant (OL) Acthons dragonsabel. Det skete i forbindelse med afholdelse af Gildeting (red.: generalforsamling) i Løjtnantsgildet af Jydske Dragonregiment. PL Ulrik Sørensen i M/84 foran 2. ESK bygning med Dragonsablen hængende i bæltet. For at forstå den ære, der er tilknyttet overdragelsen af OL Acthons dragonsabel, vil jeg kort redegøre for hvem OL Achton var og hvor dragonsablen kommer ind i billedet. Oberstløjtnant Otto Mønsted Acthon blev født den 21. december 1917 og kom efter officersskolen til Jydske Dragonregiment i Randers den 1. november Efter 2. Verdenskrig deltog han meget aktivt i opbygningen af de danske panser- og opklaringsenheder og flyttede med Jydske Dragonregiment til 6 Holstebro til den nyetablerede Dragonkaserne og tilhørende øvelsesterræn i Han studerede flittigt andre landes udvikling af panservåbnet, herunder mellemkrigstidens doktriner i England, Frankrig og Tyskland med efterfølgende erfaringer fra 2. Verdenskrig. De bedste af disse erfaringer udnyttede oberstløjtnant Otto M. Achton i uddannelsen og organiseringen af danske kampvognsstyrker op gennem 1950 erne og 1960 erne. Han udnævntes til oberstløjtnant den 1. februar 1959 og var i flere perioder chef for en af regimentets panserbataljoner. Ind imellem var han udstationeret i Pakistan som FN observatør og overværede her bl.a. store panserslag mellem Pakistan og Indien. Han var ligeledes udstationeret som chef for den danske FN-bataljon på Cypern. Han sluttede som chef for II Panserbataljon/Jydske Dragonregiment, hvorfra han den 31. august 1971 blev pensioneret kun 53 år gammel efter ansøgning bl.a. i protest mod den igangværende decentralisering af kampvogneskadroner i Hæren. Oberstløjtnant Otto M. Achton døde efter kort tids sygdom den 13.

7 august Han var ridder af Dannebrogordenen. Oberstløjtnant Otto M. Acthon bar i tjenesten en original dragonsabel anvendt af dragoner i perioden efter De Slesvigske Krige ( og 1864) og indtil ca. 1. Verdenskrig. Den blev i 1954 givet til daværende ritmester Otto M. Acthon af en nabo til det nyetablerede øvelsesterræn. Naboen en landmand hvis navn ikke kendes, havde i 1909 været dragon i Randers og var blevet hjemsendt med sin dragonsabel. Han havde siden købt en gård udenfor Holstebro, og efter Jydske Dragonregiments flytning til Holstebro i 1953 besluttede gårdejeren, at den gamle og noget rustne sabel skulle tilbageleveres til det regiment, han mange år tidligere havde tjent. Da han første gang så en ritmester til hest i øvelsesterrænet, kontaktede han ritmesteren og overdrog ham sablen som tak for en dejlig og minderig tid som dragon i Randers og som en velkomst til regimentet til Holstebro. Ritmesteren til hest var Otto M. Acthon. Han fik herefter sablen forkromet og anvendte den siden som sin tjenestesabel. Ved Regimentets afskedsfrokost for oberstløjtnant Otto M. Acthon den 28. august 1971 overdrog han sablen til sin adjudant, premierløjtnant Jens Chr. Frandsen (red.: tidligere chef for Hærens Materielkommando) med ret til at bære den indtil pensionering. Ved overdragelsen berettede oberstløjtnanten ovennævnte historie om sablen og pålagde premierløjtnanten senest ved pensionsalderen at aflevere sablen til Jydske Dragonregiments Løjtnantsgilde til ejendom. Jens Chr. Frandsen er med udnævnelsen til generalmajor den 1. oktober 1993 udrustet med en generalsabel og kan som følge heraf ikke længere anvende dragonsablen. Efter aftale med chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Per B. Krogh overdrages sablen til Jydske Dragonregiments Løjtnantsgilde lørdag den 5. marts 1994 under en middag i Casinoet i forbindelse med Jydske Dragonregiments Weekendkursus 94, helt i overensstemmelse med oberstløjtnant Otto M. Acthons direktiv. Sablen skal bæres af en yngre, tjenstgørende dragonofficer, som i særlig grad har markeret sig inden for den operative anvendelse af panserenheder, herunder uddannelsen af KVGDEL, KVGESK og PNBTN. OL Acthons Dragonsabel blev tildelt PL Ulrik Sørensen med følgende begrundelse: PL har i en længere periode fungeret som delingsfører for 2. kampvognsdeling i 2. kampvognseskadron såvel i forberedelsen som under gennemførelsen af NRF 10 og beredskabet som QRF/ KVGDET til IRAK og ISAF. PL har i den egenskab ydet en stor indsats i arbejdet med udarbejdelse af BBF og forankring af de fælles procedure der i dag danner grundlaget PL Ulrik Sørensen i sin kampvogn indsat på ISAF-4. 7

8 for Panserbataljonens fælles indsættelsesmetoder (TTP) og KVG BBF. PL besidder gode evner som kampvognsdelingsfører og opnåede med sin deling fremragende resultater på trods af store personeludskiftninger. PL deltog aktivt i ansvaret for det samlede opgave spektrum for 2. kampvognseskadron i perioden PL trådte til med kort varsel i forbindelse med udsendelse af KVGDET til ISAF i 2007 og var således den første danske kampvognsdelingsfører til at føre en kampvognsdeling i Helmand. Dette indebar klargøring, udsendelse og modtagelse af kampvognsdetachementet samt føring af kampvognsdelingen som forspids for en kolonne på knap 100 køretøjer under fremrykning fra Kandahar Airbase til Camp Bastion. Og herefter en endelig etablering af kampvognsvåbnets position og evner i forhold til det hårdt prøvede Livgarder kompagni på ISAF hold 4. PL har siden hjemkomsten fungeret som næstkommanderende kampvognseskadron og Oberstløjtnant Otto M. Acthons dragonsabel stående foran 2. Kampvognseskadrons våbenskjold. senest som fungerende chef for 2. kampvognseskadron. Under vanskelige vilkår har PL ydet en stor indsats for panservåbnet i Danmark, dette fortjener en særlig anerkendelse. Dragonsablen vil blive båret af PL Ulrik Sørensen frem til foråret 2011, hvor bæringsretten vil overgå til en ny officer ved Jydske Dragonregiment. Måske vil næste tildeling også tilgodese 2. kampvognseskadron, da de nu har fået tildelt Dragonsablen til tre på hinanden følgende officerer. PL S.S. Andersen PL B.B. Hundevad og nu PL U. Sørensen. 8

9 Socialrådgiver ved JDR Af Mie Nørby Dahl. Så er der igen en fast socialrådgiver på JDR, jeg er ansat pr. d. 1. maj og mit navn er Mie Nørby Dahl. Lidt kort om mig selv, jeg er 27 år og er bosat i Holstebro, jeg blev uddannet som socialrådgiver fra CVU vita Holstebro i januar Efterfølgende har jeg arbejdet med børn/unge og deres familier i kommunalt regi. Jeg er ofte at finde med et par løbesko på i min fritid og ellers har jeg en bibeskæftigelse som handicaphjælper for en ung kvinde. Jeg er primært tilknyttet det faste personel og udstationeret soldater, et andet fokuspunkt er de pårørende, som også altid er velkommen til at henvende sig. Jeg kan være behjælpelig i forhold til både arbejdsmæssige og private problematikker, lige fra samlivsproblemer, ansøgning om fonds midler, forsættelse, reaktioner efter traumatiske oplevelser, stress, sygdom og arbejdsskader mv. Jeg vil desuden fra august, i samarbejde med socialrådgiveren på Flyvestation Karup, opstarte en børnegruppe for børn af soldater, der er udstationeret, dette er et pilotprojekt under FAK. Jeg er at træffe på telefon nr.: eller mobil nr.: , min mail på FIIN er FAK- SSEK-17 eller ssek- På kasernen er jeg at finde i bygning 20 og kan træffes alle ugens dage som udgangspunkt mellem kl , så kig forbi til en snak og en kop kaffe. 9

10 Idrætsdag Af chefsergent Preben Hein. Syvhundrede medarbejdere på Dragonkasernen deltog den sidste fredag i april måned 2009 i årets første idrætsdag. Antallet af deltagere var denne gang øget betragteligt og dette skyldtes ikke mindst, at Panserbataljonens stab, 4. Mekaniserede Infanterikompagni, Kampvognsdelingen og Stabseskadronen igen er tilbage i garnisonen, efter seks måneders tjeneste i det sydlige Afghanistan. Som nævnt i artikler ved tidligere idrætsdage, så hviler der en positiv forbandelse over den HBUESK som har til huse i den sydligste del af redekammen. Siden Hærens Basis Uddannelses start, har denne eskadron formået at trække det længste strå hver gang resultatet af idrætsdagene var gjort op. Syv mands fodbold Efter gennemførelsen af de seksten discipliner, i et super godt vejr, skulle spændingen sidst på dagen udløses. 4. Mekaniserede Infanterikompagni som i dagens løb havde sat sig hårdt på flere af de soldatermæssige discipliner såsom skydning og Forhindringsbaneløb, samt flere af de blødere discipliner såsom tovtrækning og beachvolleyball var der måske en overraskelse i vente, men da spændingen til allersidst blev udløst, var det igen den sydlige HBUESK (2) som vandt håneretten i forårets idrætsdag med 1. HBUESK og 4. Mekaniserede Infanterikompagni lige i hælene. Vandrepokalen for hurtigste 1000 m stafethold blev vundet af 4. Mekaniserede Infanterikompagni og vandrepokalen for flest deltagende i motionsløbet blev vundet af 1. HBUESK. Uden for konkurrencen havde stabene i de to bataljoner, Tung Transport Sektionen og Garnisonsstøttelementet sat hinanden stævne i en intern dyst i hockey. Denne blev, meget overraskende for de øvrige, uden besvær vundet af Garnisonsstøtteelementet, som med taktisk snilde, gode tekniske detaljer og en forrygende kondition fejede modstanderne, en efter en af banen. Det er arrangørernes håb, at 10 Stærkmandskonkurrence. Hockey.

11 Stævneåbning med faldskærmsudspring. Forsvarets Sundhedstjeneste, Lokalstøtteelementet og Forsvarets Materieltjeneste også er på banen når det igen går løs den sidste fredag i september så konkurrencen (fællesskabet) kan blive yderligere styrket. Efter syv timers dyst, smil og snerren, snak på kryds og tværs og lejlighedsvis optankning af energidepoterne, ved det til dagen fremskudte cafeteria område på idrætspladsen, afsluttede major Kim K. Madsen, i oberstens fravær, på poetisk vis en vellykket idrætsdag. Chef 2. HBUESK, kaptajn U. Krag. Cafeteriets forsyningsområde. 11

12 12

13 Ny tandlæge ved JDR Af Ulrik Tang Bertelsen, Tandlæge af reserven 2. grad. Jeg er pr. 1. april den nye tandlæge på kasernen i Holstebro. Jeg er kandidat fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, år Siden da har jeg udfordret mit fag fra flere vinkler. Jeg begyndte med nogle år som børnetandlæge og arbejdede derefter i en kombination af kommunal regi og privat praksis i det Midt- og Vestjyske. I 2005 var jeg tillige tandlæge i Nuuk på Grønland og efter den militærøvelse ud i det tandlægefaglige var jeg klar til hvad som helst. Grønland giver erfaring, der har man kun sig selv, sine hænder og gode hoved. Tilbage i København blev jeg klinikleder i Herlev Kommunale Tandpleje, og i dag er jeg så gået i militæret i kombination med privat praksis på Thy. Indtil videre trives jeg på kasernen og i det gode team på infirmeriet. Min sundhedstilgang kendetegnes bedst ved det latinske Primum non nocere (først og fremmest ikke at skade) der er en del af det antikke lægeløfte ad Hippokrates. Det kan på godt tandlæge-dansk omformuleres til, kun at bore eller trække visdomstænder ud, når det er strengt nødvendigt. Vi ses på infirmeriet. Tjenestemand Oversergent D.V. De Giorgi er ansat som tjenestemand pr. 1. maj Oversergenten ses her sammen med sin chef, kaptajn M. Evers-Nielsen og regimentschefen. oberst T.Aa. Lund. 13

14 03. juni kl Koncert (se dagspressen) 04. juni kl Koncert (se dagspressen) 05. juni kl Koncert (se dagspressen) 17. juni Dansk industri Medaljeoverrækkelse HKH 14

15 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN. Tyskernes sammenbrud efter Fochs sejre Foch - der efter sejren ved Marne blev udnævnt til Marskal af Frankrig - spildte ikke tiden. Det stod klart for ham, at det var de Allieredes store chance netop nu, og han hamrede uafbrudt løs på den tyske front, så fjenden ingen ro havde og sled de tyske reserver op, der totalt udmattede tyskerne. Den 8. august 1918 var den sorteste dag i den tyske hærs historie - som general Erich von Ludendorff selv kaldte den, blev syv tyske divisioner rendt over ende i et større slag, hvor ikke mindre end 600 kampvogne og 2000 kanoner var sat ind af de allierede, og værre var det da den tyske disciplin svigtede alvorligt. Soldater overgav sig afdelingsvis, og de fremrykkende tyske reservesoldater, blev af de vigende soldater hilst med tilråb som strejkebrydere og krigsforlængere. Oppe i den øverste ledelse, der foruden Ludendorff også var Hindenburg og Kejser Wilhelm II, blev man klar over, at grænsen var ved at være nået - krigen matte bringes til ophør, men hvordan... Man var ikke indstillet på, at skulle acceptere hvilke som helst krav fra de allierede, men forsøge at undgå en kapitulation, men tyskerne var hele tiden i defensiven og i virkeligheden var afgørelsen faldet, udviklingen lod sig ikke standse. l virkeligheden var den tyske revolution startet. Der skete mytterier ved flåden i Kiel, der snart fængede hele Nordog Vesttyskland, samtidig skete der et oprør i Bayern. Endelig, sent om aftenen den 8. november 1918, indså den militære ledelse, at kejseren imod sin vilje, matte gå af, og om formiddagen næste dag gav Wilhelm II omsider efter på sine betin- Det blev de amerikanske kampvogne med larvefødder der trods stor tysk modstand, fik afsluttet første verdenskrig ved sin overlegenhed og effektivitet. Havde tyskerne forstået betydningen af dette nye våben fra begyndelsen havde resultatet måske set anderledes ud... 15

16 Den kl ophørte Den Første Verdenskrig, hvor op mod 70 mio. mand havde været under våben og mio. var omkommet og anrettet enorme materielle ødelæggelser. Her ses marskal Foch stige ind i feltmarskal Haigs mobile, fremskudte hovedkvarter. Freden var en realitet. gelser. Dem blev der dog ikke taget hensyn til, republikken blev proklameret næste dags morgen i Berlin, hvor situationen var uhyre spændt. Natten til den 10. november 1918 gik ekskejser Wilhelm over grænsen til Holland, hvor han levede i relativ ubemærkethed til sin død i Den 7. november 1918 var de tyske forhandlere kommet til Marskal Fochs hovedkvarter i en jernbanevogn i Compiégne skoven, og fik våbenbetingelserne overrakt. De var hårde og i virkeligheden var de ensbetydende med en kapitulation. Tyskerne forsøgte at få vilkårene ændret, men opnåede kun ubetydeligheder eller ingenting. Klokken fem om morgenen den 11. november 1918 skrev de under, og klokken 11 samme formiddag ophørte ilden pa vestfronten. Den største og mest frygtelige krig i verdenshistorien var slut, der havde kostet mio. soldater livet, tyve mio. var såret (heraf syv mio. alvorligt som invalider resten at livet) og hertil kommer de store civile tab 16 og enorme materielle ødelæggelser. Mortens Krigsfangenskab i Bretagne Morten beretter om livet som landmand i Bretagne: Min kammerat og jeg hos Jan Fyric var dagen lang besat af alle de forskellige opgaver der skulle løses, for Jan Fyric var ikke ung og hans to sønner i tysk fangenskab. Æblehøsten stod for døren, og træerne var plantet i rækker med en sådan afstand, at der kunne dyrkes korn imellem disse. Nar der skulle høstes æbler til vin (Cider), blev æblerne samlet i hver sort for sig, for ved valsningen at blive knust og sammensat i bestemte sorter samlet i en balje, for senere at blive presset imellem to planker, så der kun var kernehuset tilbage. Saften blev hældt i tohundrede liters fade for gæring over et stykke tid. Herefter blev saften suget over i et tomt fad, men sådan at bundfaldet blev tilbage, senere kom noget af det pa et brænderi og blev benyttet til Cognac fremstilling. Lønnen er 1 franc om dagen, som vi far udbetalt hver fjortende dag af sergenten. Vi er ikke alle lige gode til at skrive under, til tider kan de fleste godt have en lille bimmerling på, men sergenten siger ikke noget, han far vist en skilling af bønderne. Om søndagen er vi alle ti mand hjemme i huset, og skal selv holde os ved kost, som tolken køber ind til os sammen med en vagtmand. Vort linned skal vi selv vaske uden for huset, hvor der er en lille dam, kantet med en masse flade sten, og her kommer der også kvinder fra landsbyen om hverdagen, for at skrubbe deres tøj og så er det jo tint, at vi kan have det for os selv om søndagen. Jeg har nu fortalt lidt om, hvad vi bliver sat til her i Bretagne, som ligesom er en verden for sig selv, fuld af gamle sagn og romantik og påvirket af Atlanterhavets nærhed og milde klima takket være Golfstrømmen. Her vokser også planter, som vi ikke ser derhjemme.

17 Hele verden åndede lettet op ved krigens ophøre den kl. 1100, og der blev hurtigt feststemning i Frankrig og overalt. Tankerne gik nu til det kolosale antal faldne og sårede soldater. Det er noget særligt for mig, når der er post hjemmefra, og jeg får ret ofte breve, hvor der også kunne være en lille sum penge til mig. En dag fik jeg et brev, hvori der stod, at min lillebror Carl under en orlov hos sine forældre i Sønderjylland, ved kærestens hjælp, var deserteret over Konge åen til Danmark, hvilket glædede mig meget, da jeg ikke havde hørt fra ham i længere tid, da han havde været pa vestfronten. Læs i næste artikel om Morten Schultz videre fangenskab i Frankrig... Efterlysning Regimentet efterlyser gamle uniformer, dragon og infanteri, samt dele og andre genstande fra tiden. Vi vil gerne kunne udstille uniformer som vist på billedet forskellige steder blandt andet på Forsvarsmuseet i Aalborg og Prinsens Livregiments mindelokaler på den gamle kaserne i Viborg. Ligger du inde med uniformsdele eller andre genstande du vil glæde regimentet med, bedes du kontakte korporal Tommy Bruhn på telefon eller Evt. mail: Vi glæder til at høre fra dig. 17

18 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 18

19 Fra landsformanden Gode venner. Indledningsvis en stor tak til alle medlemmer og bestyrelser, der fortsat værner om vort gode gamle regiment. Det glæder mig, at I alle er opmærksomme på, at vore unge kollegaer - især i Hæren - i dag har nogle meget vanskelige og farlige opgaver. Vi bør som soldaterforening virkelig deltage i støtten til dem. Vi bør arbejde for, at SOLDATEN og hans/hendes pårørende sættes i centrum. Vi må håbe på, at politikerne virkelig forstår dette under de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. Det glæder mig at det nu er besluttet at anerkende SOLDATEN med en flagdag, som helt alene er for SOLDATEN, nemlig den 5. September. Jeg glæder mig til at se rigtig mange soldaterkammerater til jubilæumsstævnet den 13. juni. Alle er hjerteligt velkommen, selv om det naturligvis er jubilarerne, der er i centrum. Jeg er tryg ved arrangementskomiteens forberedelse og specielt tilfreds med, at ideen om at flytte frokosten uden for Viborg heldigvis er droppet. Tak for det. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage fat i tidligere Prinsener og opfordre dem til medlemskab. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg synes det er under lavmålet, når andre soldaterforeninger sammenblander min rolle som landsformand med min rolle som politiker. Men I skal ikke være i tvivl, i begge roller knokler jeg for at få SOLDATEN i centrum. De bedste hilsener - og på gensyn i Viborg den 13. juni. Jubilarstævne Du kan endnu nå at tilmelde dig jubilarstævnet lørdag den 13. juni. Se indbydelse i april Dragonen. Sidste frist for indbetaling er mandag den 8. juni. Indbetal pr. deltager kr. 240,- på konto Ved spørgsmål kan du ringe til Donation I januar Dragonen var der en artikel om en tilskadekommen soldat, Morten Mathiasen. I artiklen blev læserne opfordret til at give et bidrag til Mortens behandling i udlandet. Prinsens Livregiments Soldaterforenings Fødselsdagsfond har besluttet at give kr. 5000,- til Mortens behandling. Aflysning Den årlige fællesudflugt planlagt til afholdelse 5. september aflyses. Årsag: Datoen 5. september er af folketinget blevet fastsat til at være årlig flagdag for alle vore soldater. Så selvfølgelig samles vi ikke til fælles udflugt. Vi prioriterer naturligvis soldatens dag! I stedet for vil vi hver især benytte dagen til at flage og deltage i et af de arrangementer der afholdes rundt i landet. Vi vil vise at vi bakker op om vore soldater, at vi støtter vore sårede og mindes vore faldne. Hjemmeside: Danske soldater Du kan læse om danske soldater og finde information om Danske Soldaterforeningers organisation m.v. på www. Danske soldater.dk. Velkommen hjem Det ligger nu fast at de næste hjemkomst parademarcher, - hvor vi ønsker vore soldater velkommen hjem finder sted således: KFOR hold 20 i Fredericia torsdag 20. august og for ISAF hold 7 i Slagelse torsdag 27. august. Har du mulighed for det så mød op og vis at vi bakker vore soldater op. Jens Chr. Lund Husk repræsentantskabsmødet 12. juni 2009 kl I ønskes alle en god sommer 19

20 Kassereren fremlagde regnskab som balancerede med kr , udviste et overskud på kr. 814 og en beholdning på kr Regnskabet godkendtes. Herefter gik vi over til valgene, en lidt kedelig affære, idet alle valg var genvalg. Formanden overrakte 25 års tegn til: STØT VORE SOLDATER Uanset om du er for eller imod dansk deltagelse i krig så vis, at du støtter vore udsendte. VIS AT DU BAKKER OP! Du kan købe en magnet-sløjfe til at sætte bag på bilen ved at indbetale kr. 50 til Arbejdernes Landsbank, 8600 Silkeborg, registreringsnummer 5347 og kontonummer Du kan også købe en lille pin til at have siddende på jakken eller blusen. De koster kr. 20 stykket. Altså, - en tur på posthuset eller i banken der gerne hjælper med at overføre beløbet. Overførsel via netbank er naturligvis også muligt. Læs mere på om historien bag sløjfen og om hvad overskuddet fra salget går til. Fra venstre: Henrik Dam Jeppesen, Verner Grave, Poul Erik Jensen Frandsen. Herefter gik vi over til et veldækket kaffebord med blødt brød og en masse snak. Skydeafslutning Tirsdag 7. april var årets skytter samlet for at overvære præmieoverrækkelserne og for at få en bid brød og en dram. I den nu afsluttede sæson havde vort 1.hold placeret sig på 2.pladsen. Her er de gæve gutter med præmien, som er en vandrepræmie. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev Tlf Mobil Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Generalforsamling Onsdag 25.marts afholdtes ordinær generalforsamling i marineforeningens lokaler på Århus havn. Efter velkomst valgtes Ove Grøn til dirigent. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Fra venstre: Niels, Verner, Jens og Asbjørn. Asbjørn var i det hele taget dagens mand, han modtog præmien for flest skudte handicappoint og efterfølgende fik han også præmien for den største fremgang i sæsonen. Henning 20

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. Marts 2007 12. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082/40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven.

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven. Nyhedsbrev nr. 14. April 2009 Kære æbleven. Der er gået godt og vel tre måneder siden sidste nyhedsbrev så nu er det på tide at få fulgt op på noget af det, der har været siden sidste nyhedsbrev. Indhold:

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere