Københavns Boldspil-Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Boldspil-Union"

Transkript

1 Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007

2

3 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige faciliteter og alt for få fodboldbaner i forhold til befolkningstallet. Masser af nye flotte byggerier i hidtil ubebyggede områder af København, men desværre og meget kritisabelt uden de nødvendige idrætsfaciliteter. Tusindvis af københavnere virker i alle vore medlemsklubber og når vi har brug for frivillige til varetagelse af KBU s og DBU s udvalgsarbejde er vi godt hjulpet i KBU. Dansk fodbold har 2 flagskibe vore bedste landshold på herre og kvindesiden. Ingen tvivl om, at meget så meget anderledes ud i dansk breddefodbold, hvis vi ikke var i stand til at sælge og generere rigtig mange penge på vort herrelandshold og dets kampe i Parken og NRGi-Park. Derfor er det dobbelt ærgerligt, at holdet ikke har været i stand til at levere varen og vinde de vigtige kampe. Endnu en slutrunde, denne gang i Østrig/Schweiz bliver uden dansk og dermed også danske tilskueres deltagelse. Godt at vide, at vore sponsorer og TV2 fortsat bakker op, hvorimod det kniber lidt mere for vore tilskuere, men de bliver jo også stop fodret med fodboldlækkerier i TV hver uge med kampe fra alle de store nationale ligaer og fra UEFAs klubturneringer. Det andet flagskib er vort kvindelandshold. Stor cadeau til dem for deres resultater og spil i året der gik. Selv en spionskandale i Kina kan ikke ændre ved dette indtryk. At det så næppe rækker til en OL-billet er så en anden ting, men Sverige er også en stor kvindenation. Jeg er dog nødt til at komme lidt malurt i bægeret, for selvom kvindernes teknik er væsentligt forbedret i de senere år gennem den økonomiske satsning, som DBU har gennemført må vi fortsat konstatere, at der ikke er økonomisk overskud på denne sektor. Nogen vil anføre, at det skal der heller ikke være, men der er jeg ikke enig. Det er min holdning, at hvis DBU år efter år skal afsætte mange millioner i tilskud til talentudvikling, må det være rimeligt at opstille forventninger til en vis økonomisk tilbagebetaling. Har vi den rigtige talentudvikling i Danmark? Jeg har ikke svaret, men DBU har under alle omstændigheder besluttet at iværksætte en ny strategi med kraftig fremtidig indsnævring af talentmassen, nedlæggelse af Unionsstævnerne og indførelsen af et licenssystem for de eliteklubber, der ønsker at deltage i de bedste ungdomsrækker for drenge og piger. Den endelige vedtagelse af disse tiltag forventes at ske på DBU s årsmøde i februar Det bliver spændende at følge udviklingen og se, hvor mange af KBU s klubber, der kan leve op til kravene. På turneringsfronten har DBU s bestyrelse iværksat et udredningsarbejde med plusser og minusser for at vende lokalunionernes turneringer, blandt andet for at aflive kvalifikationsturneringen, således at der bliver direkte oprykning fra Københavnsserien til Danmarksserien. Det at vende KBU s turneringer har alene indflydelse på helårsturneringer, og der har det vist sig, at KBU har forholdsmæssigt flere helårsturneringer end de øvrige lokalunioner. En vending i KBU vil derfor større administrative problemer med fordeling af baner, da de fleste kampbaner befinder sig på kommunale anlæg, der oftest ligger stille i sommerpausen. KBU har derfor meddelt DBU, at vi forbeholder os egne særregler, så vi kan fortsætte med de nuværende turneringer, blot vi sikrer, at vi er i stand til at levere de oprykningshold der kræves efter turneringsreglerne. KBU s bestyrelse er lidt splittet i denne sag hvad siger KBU s klubber? I den sammenhæng vil der også fremkomme nye forslag til strukturen i Danmarksserien. Skal der være 3 eller 4 rækker? Hvor mange skal kunne rykke op og ned mellem 2. division og danmarksserien. Kom nu med jeres forslag! For at spille kamp er det nødvendigt med en dommer, og det skal helst være en uvildig i sort. Alle ved hvor svært det er at vække dommerinteressen hos de unge. De vil gerne spille fodbold, men dommer! Derfor er det naturligvis dobbelt ærgerligt når en dommer beslutter at stoppe på grund af spillere, trænere, ledere eller forældres adfærd. Læs på KBU s hjemmeside om de 10 bud. Dem burde alle kende og respektere. Når det er sagt skal årets sag kort berøres, fordi der ligger noget fundamentalt i denne sag, som har givet anledning til megen meningsudveksling med bestyrelsen i KFD. KBU ÅRSBERETNINGEN

4 En voldssag er en sag for meget. Det kan vi aldrig blive uenige om. Det afgørende er, om dommerne uden om KBU/DBU kan indføre et regelsæt om nul-tolerance, hvor dommeren suverænt afgør, om udviklingen i en kamp skal medføre kampens afbrydelse eller ej. Det mener jeg ikke kan være tilfældet. En dommer, der føler sig truet, skal naturligvis være berettiget til at fløjte en kamp af, men fordi en spiller efter en udvisning udviser despekt for dommeren, uden at episoden i øvrigt eskalerer fra spilere, ledere ellers tilskueres side, da skal dommeren fortsætte kampen, indberette spilleren, som KBU helt sikkert efterfølgende vil idømme en streng straf med en lang karantæne. De 2 holds spillere skal ikke stå tilbage som gidsler. Jeg skal være den første til at indrømme, at det kan være vanskeligt for dommeren lige i øjeblikket at træffe det rigtige valg, men en forbedret uddannelse af vore dommere med konfliktløsning m.v. vil forhåbentlig i fremtiden hjælpe dommerne, så de undgår disse oplevelser og KBU får væsentlig færre disciplinærsager. Dog må dommerne og KFD acceptere, at KBU s system kan beslutte at omgøre dommerens beslutning, så kampen alligevel skal færdigspilles. Jeg håber naturligvis at vi igen får et godt forhold til KFD, da vi jo i bund og grund har fælles interesse i at får kampene gennemført. Københavnsk fodbold er i øvrigt tilsmilet af en masse frivillige, der ønsker at medvirke til alternative former for fodbold. Streetsoccer, pana, beachsoccer m.v. Det har sæsonen igennem været en stor succes med indtil flere store stævner på Københavns Rådhusplads. Det er former for fodbold, som givet vil tiltrække mange unge i de kommende år, og så er det vores pligt at sørge for, at de bliver implementeret i vore klubber, så de kommer ind i et samlet socialt samvær. Indendørsspillet hedder spillet nu futsal. Det er lidt anderledes end traditionel indefodbold, men da det spilles uden bander og til almindelige håndboldmål kan futsal spilles i alle håndboldhaller, og det skulle gerne betyde, at vore klubber kan få flere haltider i fremtiden. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik har udarbejdet en flot rapport med den sigende arbejdstittel: Farvel til fodbold? Hvorfor fravælger de årige klubfodbolden, når de nu i øvrigt elsker at spille fodbold. Jeg kommer ikke her med en længere redegørelse eller forslag til løsning. Det vil Søren gøre på vort årsmøde og i senere artikler. Jeg tillader mig dog her at stille et par væsentlige spørgsmål, der har relation til frafaldsproblematikken: Skal københavnsk fodbold bygge på kvantitet eller kvalitet? Skal vi blot acceptere, at der er unge mennesker, der hellere vil spille uorganiseret fodbold i parker og på stranden eller skal vi selv tilbyde de unge disse former for spilmuligheder, så vi kan fastholde dem i medlemsklubberne? De spillere vi taber, er det talenterne? Jeg håber på en god debat på årsmødet. De københavnske faciliteter halter fortsat bagud. Selvom Københavns bystyre har afsat rigtig store millionbeløb til genopretning af de københavnske anlæg, går der endnu en rum tid, førend mærkbare forbedringer kan opleves. Det er en stor skude, der skal vendes, og det har da også allerede vist sig, at budgetforudsætningerne for disse renoveringsopgaver slet ikke holder, hvorfor man igen og igen må søge om tillægsbevillinger. Men jeg har tiltro til, at et bredt flertal i borgerrepræsentationen vil sikre, at renoveringen gennemføres som planlagt. Kunstgræsbaner skyder op en efter en. I år er der indviet baner i Ryparken, på Svanemølleanlægget og på Kløvermarken og der er afsat midler til et fornyet anlæg på Kulbanevej. Næste år gælder det Klosterfælleden, Emdrup, to stk. i Valby og på Bellahøj. Men det er ikke nemt. Seneste nyt er på Bellahøj, at fredningsmyndighederne er modstander af, at man fjerner asfalt mod at pålægge kunstgræs. Resten af KBU s kommuner er også godt med. Som bekendt har kommunen også planer om bebyggelse på fodboldbanearealer. Mest omtalt er Kløvermarken med den velkendte kinesiske mur. Det har nu udmøntet sig i en arkitektkonkurrence, som vi følger meget tæt, så vi kan fastholde politikerne på, at der ikke må nedlægges fodboldbaner uden at der sikres erstatningsbaner. Dette gælder også en kommende linieføring fra Lyngbyvej ved Ryparkanlægget over Nordhavnen. I løbet af 2007 har jeg haft drøftelser med KBU s divisionsklubber om et eventuelt fælles fremtidigt superligastadion. Det er der ikke grundlag for, strategien går nu på at sikre, at der kan spilles 1. Divisions fodbold på alle berørte divisionsstadions. Foreløbig har det medført, at det er besluttet at opgradere Østerbro stadion, så det kan anvendes til såvel fodbold som atletik på bedste vis. Afslutningsvist vil jeg ønske alle klubber og ledere en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår Jeg håber, at de efterfølgende beretninger vil give jer den fornødne inspiration, at vi får et godt og inspirerende repræsentantskabsmøde den 21. januar. KBUs bestyrelse anno KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

5 TURNERINGSUDVALGET Christian Kofoed Turneringsudvalget, der primært har beskæftiget sig med rækkeinddelinger, overordnet turneringsplanlægning, fast-læggelse af turneringsreglement samt nye tiltag på turneringsområdet, har i 2007 bestået af Christian Kofoed (formand), Steen Christensen (KBU), Bent Fischer (B 1908), Jørgen Andersen (FB) og Poul Frederiksen (HIK) blev i indledt med en debat på KBU s repræsentantskabsmøde om turneringsstrukturen for herreseniorturneringerne. Det primære tema var spørgsmålet om KBU skulle fortsætte m$ed rene 1. holdsrækker eller blande 1. hold med sekundahold på alle niveauer. Sekundært blev op- og nedrykningen mellem Københavnsserien og de underliggende rækker drøftet. Efterfølgende er denne udveksling blevet justeret og det er blevet muligt også for 3. hold at rykke op som vindere af Serie 1 pulje bød også på en enkelt nyskabelse inden for samarbejde med andre lokalunioner, idet 2 U/14 hold fra LFBU deltog i KBU bedste og næstbedste rækker. Fra 2008 deltager LFBU holdene i SBU s turneringer. Samarbejdet med BBU fortsætter, og var i 2007 karakteriseret ved at Hasle deltog, fordi de vandt over FC Bornholm i den interne BBU kvalifikationskamp. I 2008 vil Bornholm være repræsenteret af Nexø, der i år slog Hasle i kvalifikationskampen. I forlængelse heraf har en udvidelse til to BBU-hold i KS fra 2009 været drøftet. En løsning som Turneringsudvalget efter at have konsulteret klubberne er positive overfor. I 2008 udvides samarbejdet med BBU med et pigejuniorhold. Samarbejdet om andre fælles turneringer med SBU, BBU og LFBU på både kvinde- og herresiden velfungerende, og bedømt ud fra tilbagemeldingerne for klubberne også til deres tilfredshed. I samarbejde med Børneudvalget besluttede udvalget næste skridt i indførelsen af Holdninger & Handlinger. I 2007 har der ikke været rækker med 11-mands fodbold for lilleputter ligesom pokalturneringen for lilleputter er afskaffet. Muligheden for 9-mands fodbold indføres samtidigt i Drenge-rækkerne. I 2008 udvides 9-mandstur-neringerne til også at blive tilbudt i U/14 aldersgruppen. Fleksibilitet contra fælles turneringsregler har ligeledes været et løbende diskussions punkt, og reglerne justeres løbende, i takt med at der indhøstes erfaringer. KBU er således fortsat i forreste række, når det gælder implementeringen af DBU s holdningskatalog. Afviklingen af 2006-turneringen vil mest blive husket som en stille sæson, få turneringssager og gode vejrforhold. Detailplanlægningen af kampe, hvor KBU ikke påsætter dommere, var for andet år lagt ud til klubberne, hvor hjemmeholdet nu i princippet kan fastsætte spilletidspunktet for en given kamp. Efter en indkøringsfase, ser det nu ud til, at klubberne er blevet fortrolige med ordningen. Udvalget har foretaget rækkeinddelinger til 2008-sæsonen, herunder i samarbejde med Herreeliteungdomsudvalget og Kvindeudvalget vurderet de københavnske klubbers styrke til deltagelse i Ungdoms-DM, Pigejunior-DM og de herre/kvindeturneringer som arrangeres sammen med SBU/LFBU sluttede som den begyndte med diskussioner og overvejelser om ændringer af turneringsordningerne for Danmarksserien og Kvalifikationsrække, og de øverste rækker under KBU. Der er ønske om at nedlægge Kvalifikationsrækken, fordele holdene herfra i Danmarksserien og lokalunionernes bedste rækker, udvide antallet af Danmarksserie puljer til 3 eller 4, med 14 eller 16 hold i hver, ændre på op- og nedrykning mellem såvel 2. division og Danmarksserien som mellem Danmarksserien og lokalunionernes bedste rækker. Endelig ønske oprykningsspillet fra lokalunionernes bedste rækker til Danmarksserien afskaffet. DBU ønsker denne ændring gennemført i sommeren 2008, og stiller forslag herom til vedtagelse på DBU s repræsentantskabsmøde i slutningen af februar. I skrivende stund er der allerede stillet to forskellige forslag, som skal gennemføre dette, og mon ikke der kommer flere ændringsforslag, inden den endelige afgørelse på DBU s møde. Det er derfor alt for tidligt på nuværende tidspunkt at forudsige de eksakte konsekvenser for KBU s klubber og turneringer, men udvalget har besluttet at søge at friholde alle rækker fra Serie 1 og nedefter for ændringerne i 2008, og således alene lade Københavnsserien opfange omlægningens konsekvensændringer i de københavnske turneringer. KBU ÅRSBERETNINGEN

6 DISCIPLINÆRUDVALGET Vagn Christensen Udvalgets sammensætning Udvalget, der i år har behandlet det samme antal sager, som sidste år nemlig 31 har igen bestået af følgende personer: Christian Kofoed, Jim Voss, Lars Orthmann, Henrik Boie (fra BBU) samt undertegnede, med god støtte fra administrationskontoret ved Jan Kristensen. Endvidere har følgende FairPlayambassadører fungeret gennem sæsonen, og har med deres indsats, på en særdeles kvalificeret og kompetent måde medvirket til, at året trods alt ikke har medført flere disciplinære sager end de dog fortsat for mange (!) 31, som året altså bragte: Ambassadørerne har været: Torben Mogensen, Bjarne Busgaard, Kim Bach, Ken Foltmar, Carsten Ankerdal, Lars Orthmann, John Larsen, Ivan Holm, Brian Nissen, Søren Højlo, Frank Sparholt og Søren Bannow. Antallet af sager må ned Trods det faktum, at der i år ikke har været flere grovere overtrædelser af regler og reglement i forhold til sidste år, er antallet dog fortsat for stort. 31 er og bliver 31 for mange. Det er for dårligt, at spillere, ledere og trænere ikke kan styre deres temperament, og føler sig tilskyndet til at gå over gevind med enten trusler om eller i enkelte tilfælde endog at udføre fuldbyrdet vold mod andre. Jeg må appellere til, at alle parter prøver at styre sig og udviser tilstrækkelig fair play overfor de andre, uagtet hvor snydt, man føler sig. Læserne af denne årsrapport kan ved selvsyn se hvor uanstændigt opførslen har været i de 31 tilfælde og vil med garanti give mig ret i, at sådan opførsel ikke hører hjemme i og omkring vore kampe. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til i fremtiden at medvirke, således at alle udviser tilstrækkelig fair play til, så vi i de kommende sæsoner ikke får samme disciplinærsagsstatistik at se. Det være sig ikke alene spillerne selv, men så sandelig også deres omgivelser, ledere, trænere og ikke mindst for entusiastiske tilskuere og fan s. Tak Afslutningsvis skal jeg takke mine kollegaer i udvalget, alle FairPlayambassadørerne samt kontoret for god og kvalificeret hjælp til at få det hele til at fungere på en særdeles tilfredsstillende måde. Uden jeres indsats og hjælp, ville jobbet som disciplinærudvalgsformand have været meget vanskeligere. Tak og på forhåbentlig gensyn i næste sæson. Der bliver med garanti brug for jer alle. 6 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

7 KBU DISCIPLINÆRSAGER 2007 KBU ÅRSBERETNINGEN

8 KBU UDVISNINGER 8 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

9 KBU UDVISNINGER KBU ÅRSBERETNINGEN

10 KVINDEUDVALGET Diana Andersen Kvindefodbold er en af de mest voksende idrætsgrene globalt set, og det er også tydeligt, at der er kommet meget mere fokus på pige og kvindefodbold i de seneste år. Med på tilskuerpladserne i Kina til de fleste kampe, promoveringen af en kvindelig fodboldspiller som brasilianske Martha og at stort set alle FIFA s lande i dag også tilbyder kvindefodbold, er vi et stort skridt i den rigtige retning. I Danmark havde vi også håbet at kvindelandsholdets deltagelse i VM ville have været mere succesfyldt, således at vi ville få endnu mere positiv fokus på kvindefodbold. Den store succes kom ikke, men vi kan heldigvis også i Danmark mærke, at kvinde- og pigefodbold bliver mere og mere udbredt og velanset. Første skridt til at blive endnu bedre er den enkelte spillers udvikling og i forhold til talentudviklingen skete der midt på året strukturelle ændringer, hvilket betød, at vi som lokalunion ikke længere skal varetage talentudviklingen på U15 og U14 niveau. U15 blev fra august måned lagt under DBU-regi, mens det i første omgang var meningen at U14 skulle nedlægges. Fra mange forskellige interessegrupper i kvindefodboldverdenen blev der dog arbejdet for, at der fortsat skulle være et spillerudviklingsniveau under U15 og DBU s besluttede heldigvis at man i første omgang arbejder videre med et Før U15niveau. Derfor blev sommerens talentstævner for hhv. U14 på Bornholm og U15 i Vildbjerg afslutningen på den hidtige struktur.u14 stævnet på Bornholm blev trods lidt svingende resultater en god oplevelse og godt udstillingsvindue for vores spillere, hvoraf flere gjorde sig godt bemærket. I Vildbjerg fik U15 holdet en flot 2.plads og selvom det ikke er resultaterne, men de enkelte spilleres individuelle præstationer, der skal evalueres på, så er det altid dejligt, at kunne komme hjem med nogle gode kampe og resultater i bagagen. Pia Jensen, Mette Zebis, Sanne Nielsen, Susanne Kierulff, René Olsson, Stine Larsen, Cecilie Frandsen, Tanja Jørgensen har varetaget trænerfunktionerne på vores tre unionshold og jeg vil her gerne takke hele trænerstaben for et rigtig flot stykke arbejde gennem årene. Vi har i KBU besluttet at fortsætte med et spillerudviklingstilbud for spillere på år men for ikke at stride mod Holdninger og Handlinger har vi udviklet det eksisterende U12, til et tilbud om støttetræning tre forskellige steder i København. Der er ansat 5 trænere til at varetage støttepunktstræningen: Kim Bach og Jan Pedersen, som cheftrænere, René Christensen som målmandstræner samt Mathilde Dam og Ida Perin som assistenttrænere. Antallet af spillere ligger samlet på 30, men jeg håber fortsat at endnu flere klubber vil tage imod tilbuddet. Støttepunktstræningen handler i bund og grund som spillerudvikling, men derudover fik de deltagende piger en ekstra oplevelse, da vi i starten af november fik besøg af et australsk regionshold for U14 og U12 piger. Spillerne som deltog i sommerens U14 stævne samt spillerne, der deltager i støttepunktstræningen, spillede kampe mod australierne og der var rigtig landskampstemning i Club Danmark hallen. Efterfølgende var der fælles- 10 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

11 spisning og socialt samvær og var en rigtig god oplevelse for både spillere, trænere og ledere. Hverken i sæsonen 2007 eller i den kommende sæson vil KBU få hold med i den bedste pigejuniorrække i Danmark. Man kan hurtigt sige, at det er fordi visse personer foretrækker jyske spillere, men vi må altså hellere kigge indad, og se på hvad der kan gøres bedre, således at vi kan beholde vores talentfulde spillere i de københavnske klubber. Det er frustrerende, men vi må også, som københavnske fodboldledere erkende, at i udvælgelsesprocessen har de københavnske klubber ikke haft tilstrækkeligt med resultater samt antal og gennemførte hold i forhold til eksempelvis jyske. Jeg vil, som KBU er utroligt gerne se københavnske klubber i de bedste rækker i Danmark, men ikke kun pga. af stoltheden over københavnsk fodbold, men lige så vel fordi vilkårene for de dygtige spillere, der vælger eksempelvis Brøndby og Skovlunde unægtelig bliver forringet, når de kommer til at bruge for meget tid på transport i stedet for at bruge fritiden på skole, andre fritidsinteresser og venner. Derfor er ønsket fra min side, at vi i København fortsat kan udvikle gode spillere, men at vi også bliver meget bedre til at fastholde spillerne i et godt og udviklende træningsmiljø. Vi står desværre overfor nogle kæmpe udfordringer med de forfærdelig ringe baneforhold vi har i København, og jeg er ganske klar over, at når antallet af baner er så ringe, er det desværre ofte pige og kvindeklubberne, der kommer sidst i klubprioriteringerne. Dette handler jo ikke kun for ungdommen men lige så vel på seniorsiden. Vi kan dog kun håbe på, at politikerne på Københavns rådhus er så interesserede i at byens befolkning skal have mulighed for at dyrke fodbold ( og andre idrætsgrene) indenfor en rimelig afstand, så der kan ske både en stigning kvalitativt og kvantitativt i forhold til fodboldfaciliteter. Kvindeudvalget har i årets løb ikke lavet så mange nye tiltag, hvilket skyldes at vi har været midt i ændringer i udvalgsstrukturen, så vi har været mere afventede og ellers forsøgt at opretholde de eksisterende aktiviteter. Kim Vedel, Steen Christensen og Lars Antonisen har været gode aktiver i udvalget ligeså vel som Leif Wettendorf, der har fungeret som sekretær. Stor tak til alle for jeres indsats. KBU ÅRSBERETNINGEN

12 HERREELITEUDVALGET FOTO: PER KJÆRBYE John Larsen Dette er den sidste beretning for herreeliteungdomsudvalget i KBUs historie. Unionsstævnet i Vejle 2007 blev det allersidste, hvor lokalunionerne stod for holdene og var i Vejle for at vise talenterne, så man kunne måle og sammenligne talenterne fra KBU med de andre lokalunioners tilsvarende. Det vigtigste var ikke at vinde stævnerne, men mere at vise hvor langt man var kommet med arbejdet omkring STU for de yngste talenter i aldersgrupperne U15 og U16. I KBU har vi via samlinger i Valby fra september 2006 og frem til Vejlestævnet 2007 arbejdet med en trup på spillere. Vores træning altid har fokuseret på den tekniske og taktiske indlæring hos den individuelle spiller, ud princippet om at det fysiske altid kan komme senere. Til dette store arbejde har vi haft nogle gode trænere i Steen Gleie og Flemming Lindquist, med god hjælp fra holdlederne Finn Aamodt og Jesper Nielsen, der med deres store viden og indsigt i Københavnsk fodbold udførte et stort arbejde med at finde talenterne. Det er ikke mange talenter, de ikke opdagede, selvfølgelig med god hjælp fra klubberne. Vi har også haft tilknyttet, Michael Erlangsen, som målmandstræner. Jeg er sikker på, at der er mange unge målmandstalenter, der har været glade for at træne under Michael, som er dygtig til at lære fra sig, og er meget seriøs med sin målmandstræning. Det arbejde overgår nu til DBU, der på talentcentre skal stå for træningen af talenterne. Der blevet ansat et par fuldtidstrænere til dette arbejde. Jeg kan godt være lidt nervøs for, at man med dette nye tiltag, snævrer for hurtigt ind og derved kan risikere at miste nogle talenter, da vejen til DBUs talentcentre kan synes lang. Jeg håber, at man i DBU er opmærksom på, at det store arbejde mange frivillige har udført i lokalunionerne, hvor man fandt talenterne helt ude i krogene bliver vanskeligt at udføre. Jeg ved dog godt, at man påtænker at finde nogle interesserede, som kan udføre dette arbejde for DBU. Jeg håber og tror på, at vi er på vej til at videreudvikle den talentudvikling, vi igennem en årrække i KBU og de københavnske klubber har igangsat. Det nye tiltag kan blive rigtig godt, hvis man i DBU husker at lytte til alle de dygtige træner og ledere, der ude i klubberne har fingrene på pulsen, glem dem ikke, de er vigtige for dansk fodbolds videreudvikling. KBU har i 2007 ikke været så dominerende i de bedste ungdomsrækker. Det bliver sværere og sværere at fastholde talenterne i Københavnsk fodbold. Der er en meget stor konkurrence fra klubberne rundt om København. Når man ikke engang i FC Midtjylland kan finde talenterne i de omkringliggende klubber, man har indgået samarbejdsaftaler med, men skal rundt og fiske i hele Danmark, for at lave kontrakter med helt unge spillere, mener jeg at man har misforstået noget i FC Midtjylland. Det er vigtigt at de unge bliver i deres nærmiljø og udvikler sig der. Det er en kedelig udvikling, som jeg er bange for fortsætter i fremtiden. Man kan ikke se en kamp i f.eks. Ekstra Bladets skoleturnering midt på dagen, uden at der er en talentspejder til stede, som efterfølgende henvender sig til de unge spillere på deres skoler, for at få spillerne til at skifte klub. Det er ikke så 12 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

13 FOTO: PER KJÆRBYE mærkeligt at disse unge mennesker bliver forvirret og deres forældre ser dem allerede som kommende stjerner. Der vil også blive indført et licenssystem. Klubberne skal opfylde en række krav omkring talentudviklingen. Jeg håber, at man passer på, ikke at stille for store krav til klubberne. Det er mit ønske, at der også bliver plads til de klubber, der kan lave et godt stykke arbejde, selv om deres 1. hold ikke er i superligaen. I KBU starter vi 2008 et nyt koncept scouting for U14 vi håber således, at vi vil være i stand til at finde og udvikle de unge talenter inden de evt. kommer med på DBUs talentcenter. Det bliver den nye gruppe U&U (Uddannelse & Udvikling) som i KBU, skal være ansvarlige for dette projekt. Dette er min sidste beretning som formand for KBU Herreeliteungdomsudvalg. Jeg har samtidig meddelt KBUs bestyrelse, at jeg ikke genopstiller til KBU bestyrelse til repræsentantskabsmødet i januar måned, hvor jeg er på valg. Jeg har valgt at stoppe nu efter 23 år i KBU, nu hvor der sker så mange nye ting, er det tid til, at der kommer nye friske kræfter til. Jeg har haft mange dejlige oplevelser med de københavnske klubber og har også haft fornøjelsen i at repræsentere KBU i DBUs Herreeliteudvalg i mange år. Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig, at holde mig væk fra fodbolden, men vil nok prioritere min kone og min familie først, som tak for, at jeg altid har haft fuld opbakning til at være med i fodboldens verden, som jeg elsker. Man kan roligt sige, at ringen slutter her. Jeg startede med ungdomsfodbolden i KBU og er nu blevet holdledere for DBUs Oldboys landshold. Det er rigtig hyggeligt, at nogle af spillerne på Oldboys landsholdet, er de første jeg lærte at kende i sin tid på KBUs unionhold. Der skal lyde en meget stor tak til alle i KBUs Herreeliteudvalg, for mange gode og spændende timer sammen. I har lavet et fantastik stykke arbejde gennem tiden. Tak til KBUs bestyrelse, klubberne og administrationen for godt samarbejde. Jeg vil gerne rette en særlig tak til vores Administrationschef Jan Kristensen, for en fantastik loyalitet og hjælpsomhed, når tingene ikke altid gik som planlagt. KBU ÅRSBERETNINGEN

14 DOMMERUDVALGET Henrik Ravnild Dommerudvalget har i 2007 bestået af Henrik Ravnild og Vagn Christensen fra KBUs bestyrelse, Niels Erik van Zeijst og Erik Kold fra KFD (Københavns fodbolddommer Klub). Igen i år har KBU været gode til at rekruttere nye dommere, helt nøjagtigt bestod 35 dommere eksamen i løbet af Alle ville gerne dømme kampe for KBU. Af disse er 27 stadig aktive. 35 nye dommere er en fremgang på knap 20% for den aktive dommerstand under KBU. Før vi løfter armene over hovedet i triumf er der dog andre faktorer der gør at antallet af dommere fortsat kun er status quo. Erfaringen fra tidligere år viser at vinterpausen mellem første og anden sæson koster mange dommere og også i pausen mellem 2006 og 2007 mistede KBU mange dommere. Desværre er det ofte de yngre dommere som falder fra og med tabet af disse mistes mange dømte kampe over en lang årrække. Tabet af de unge dommere er særligt beklageligt set i lyset af at de kun dømmer i U14 drenge og pigerækkerne. Rækker hvor det traditionelt ikke er spillerne, der volder kvaler. Alle vore spillere og klubber ønsker en KBU påsat dommer, og hvis kurven skal knækkes kræves at der dannes fælles front til gavn og glæde for alle parter. Derfor skal herfra sendes en appel til alle trænere, ledere, spillere og forældre om at tage godt imod de nye dommere og respektere at disse ligesom de nye fodboldspillere skal lære at kravle før de kan gå. Da jeg foruden at være formand for dommerudvalget også er unionens formand er forholdet til dommerne nærmere beskrevet i min formandsberetning og vil blive yderligere konkretiseret ved aflæggelse af den mundtlige beretning på vort årsmøde. I skrivende stund ved jeg dog, at dommerudvalget på sit kommende møde skal diskutere, hvordan man eventuelt gennem pengepræmier kan få de enkelte hold og spillere til at vise fair play, ikke kun over for hinanden men i lige så høj grad over for dommeren. Dommernes Top 10 FOTO: PER KJÆRBYE 14 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

15 INDEUDVALGET Steen Christensen Sæsonen blev den første, og samtidig næstsidste, hvor både klassisk dansk Indefodbold og Futsal stod på KBUs program. Som den første lokalunion afholdt KBU officielle mesterskaber for Seniorer, både for mænd og kvinder. Tårnby s kvinder og Østerbro s mænd fik æren af at blive de første KM-vindere. I de 8 Indefodbold-KM-rækker blev der kåret 8 forskellige klubber som KM-vindere. I alt fik 16 klubber medaljer. I den igangværende sæson synger Indefodbolden på sidste vers. Derfor er det også glædeligt, at man i KBU får lejlighed til at lægge ryg til den store afskedsforestilling, når DM-finalestævnet for HerreSenior finder sted lørdag, 5 januar 2008 i Valby-Hallen. DBU har planlagt DM-finalestævnet for Futsal til at finde sted lørdag/søndag 16./17. februar 2008 i Kalundborg, hvor KBU stiller med et KvindeSeniorhold om lørdagen og et HerreSeniorhold om søndagen. Det skal blive interessant, at se hvordan det spænder af. Til slut en stor tak til alle dem, som får KBUs indendørs bestræbelser til at forløbe godt. Især en stor tak til The Dream Team : John Mikkelsen og Poul Frederiksen, der trofast har mødt op som officials, og været meget medvirkende til at stævnerne forløber som de skal. Også tak til Hubert Freynhofer fra kontoret. På Futsal-området skal der tildeles stor tak til Leif Wettendorff, som har gjort et kæmpearbejde for at implementere Futsal-reglerne til KFD-dommerne, og ligeledes stor tak til verdens bedste Futsal-dommer, Lars Gerner, som bør være den som både KBU, men især DBU/DFU bør rette henvendelse til, når Futsal omsider skal indkøres som det nye DBU-spil. Det er lidt uhensigtsmæssigt, at køre med Indefodbold og Futsal samtidigt, hvilket har været et problem i 2006/07 og i den igangværende sæson. De to spil henvender sig til de samme spillere og klubber. Derfor vil KBU i 2008/09 meget bedre kunne koncentrere sig om en løbende Futsalturnering, der kan stå på i november, december, januar og februar. 2006/07 blev også banebrydende i Indefodbold, da KBU fulgte DBUs Holdninger & Handlinger, hvor det frarådes at afholde mesterskaber for børn under 12 år. Dette bevirkede at KBU skar 7 KM-børnerækker bort, således at der tilbagestod 8 officielle KM-rækker i KBU-regi. Det var ikke bare en principiel beslutning, men også et efterhånden tiltrængt tiltag, da hysteriet fra de voksne nogen gange nåede uværdige højder. Selv om det altid er rart med intensitet og engagement, så var det ikke altid børnene selv forstod, hvad det egentlig var de voksne sådan hidsede sig op over. Indefodbold: Indefodbold: HerreSenior: 1. Østerbro 2. Hvidovre 3. B Brønshøj U18-Drenge 1. Frem 2. B93 3. HIK 4. AB70 U16-Drenge: 1. Hvidovre 2. B93 3. Skjold 4. Frem U14-Drenge: 1. Vanløse 2. B Skjold 4. Husum Old-Boys: 1. KB 2. KFUM 3. Prespa 4. Skovshoved KvindeSenior: 1. Skjold 2. Damsø 3. Brønshøj 4. Tårnby U17-Piger: 1. Tårnby 2. Damsø 3. Rødovre 4. Skjold U14-Piger: 1. HIK 2. B93 3. Damsø 4. AB70 Futsal: Futsal: HerreSenior: 1. Østerbro 2. FB 3. Brønshøj 4. Hvidovre KvindeSenior: 1. Tårnby 2. Exercitus 3. Fremad Valby Samlet pointstilling for Futsal og Indefodbold ( point for ) : 1. B93 9 pt. 2. Østerbro 8 Damsø 8 Skjold 8 Hvidovre 8 Tårnby 8 7. HIK 6 8. Frem 5 9. Vanløse 4 KB Br.høj 3 FB 3 B KFUM AB70 2 B Rødovre 2 FB 2 Exercitus 2 Prespa Husum 1 Fr.V. 1 Skovsh. 1 KBU ÅRSBERETNINGEN

16 UDDANNELSESUDVALGET Tom Jensen BUddannelsesudvalget har igen i år haft mange spændende tilbud til klubberne, og jeg vil her ganske kort redegøre for de tiltag vi har forsøgt os med: Vi tilbød en studietur til Madrid i januar 2007 for ca. 40 københavnske klubformænd repræsenterende ca. 20 klubber, og det blev en meget inspirerende og udbytterig tur. Mange af de klubformænd der deltog i turen, har tidligere deltaget i netværksmøder, og har på den måde lært hinanden at kende. Madridturen blev så stor en succes og fik en så god opbakning, så DBU har kopieret ideen!!!! Efterfølgende blev der lavet et opfølgningsmøde på Madridturen, og det blev også velbesøgt af Madridfarerne med udveksling af mange gode historier, som garanteret ikke var blevet dårligere af at blive genopfrisket! Vi forventer at komme med et nyt tilbud netværkstilbud for klubformænd i foråret 2007 Desuden forventer vi ligeledes at starte en række lignende netværksmøder op for andre målgrupper, som f.eks. ungdomsformænd, nye bestyrelsesmedlemmer etc. Træneruddannelse og inspirationskurser - vores tilbud til trænerne skal ses som et supplement til det strukturerede uddannelsestilbud fra DBU. I samarbejde med de øvrige lokalunioner er en række 3 timers inspirations kurser til børne- ungdomstrænerne blevet samskrevet, og derefter udbudt som ens kurser i alle unioner. Erfaringerne fra vores klubber, har gjort at vi som den eneste union udelukkende tilbyder kurserne som klubkurser. Afholdelsen af disse kurser sker naturligvis ikke i samme hastighed som i de øvrige unioner, men med oprettelsen af det seneste skud på stammen, Børnefodboldens basis, er der kommet mere fart på salget. Kurset er udviklet for at fremme implementeringen af DBU s Holdninger og Handling, hvorfor der også fra centralt hold gives et betydeligt tilskud. Dette 6 timers kursus koster 600,- at afholde for klubben For at lokke lidt flere trænere til at få inspiration, har vi valgt at lave nogle kurser med undervisere der kan lokke lidt flere trænere af huse. Med den type arrangementer vil vi også gerne give alle trænere mulighed for at se noget de ikke har mulighed for til dagligt. I år har vi haft besøg af U17 landstræner Glen Riddersholm, Horst Wein og Ole Kelddorf samt Brad Douglas. Alle arrangementer der trak en bred skare af trænere til Da Holdninger og Handling blev til handling - vores største tiltag i 2007 var uden tvivl vores engagement af Horst Wein i 2 uger i september. Wein var ude i 10 klubber efter princippet om at når Muhammed ikke vil komme til bjerget må bjerget Samlet kom over 400 børnetrænere til at opleve Wein s tanker i praksis på helt almindelige børn i deres egen klub. Absolut en god oplevelse og en fantastisk inspiration for børnefodbolden i de københavnske klubber Internationalt - med globaliseringen og EU kommer internationaliseringen tættere og tættere på græsrodsfodbolden og vores første større forsøg i den retning bliver afholdelse af Copenhagen International Football Congress i Valby i januar En lang række internationale oplægsholdere kommer til Valby og giver inspiration til de trænere der måtte finde arrangementet interessant. Vi glæder os til at se udviklingen af arrangementet de kommende år. Tak til de mange klubledere og trænere der har deltaget på vores arrangementer for god sparring og udfordring. Også tak til kontoret som har været dygtige sparringspartnere og hjælpere for os også i 2007! Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gerne takke udvalget (som i denne sammenhæng er Jan Sørensen!) for indsatsen i 2007 en enestående indsats fra Jans side, som igen i 2007 bar præg af engagement, iderigdom, nysgerrighed og en tilpas lyst til at udfordre holdninger i Københavnsk fodbold. 16 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

17 BØRNEUDVALGET Steen Gleie Vi har haft et år, hvor vi igen har lavet nye tiltag for børn. Vi har afviklet en 9:9 turnering for U12, spillet Jyske 3-bold og lavet Horst Wein stævner. Hvad angår 9:9 turneringen, kan det siges, at den har været en stor succes, hvor vi har set masser af god fodbold og hvor alle spillere uanset niveau kan få lov til at udvikle sig i det nødvendige tempo. Selvfølgelig vil der altid være diskussioner omkring detaljer i spillet, som kommer frem. Skal man spille med offside? Hvor stor skal banen være? Vi kan sige, at der i løbet af året er kommet mange input til KBU. Alle har været drøftet i UU og Klubservice og man har så ud fra dette truffet nogle beslutninger om fremtidens 9:9. Selvfølgelig vil ikke alle være tilfredse med nogle af afgørelserne, men KBU har prøvet at finde de løsninger, som passer bedst. Det gode ved U12 turneringen er jo, at den er uden stilling. Hvilket jo så gør, at man i den enkelte kamp godt kan eksperimentere med lidt andre regler, der kan aftales mellem holdene og samtidigt spille frit, da resultatet ikke betyder noget i turneringen. Det er med stor glæde, at vi i samarbejde med Klubservice har udviklet 9:9 for U13 og dermed årgangsopdelt i U13 og U14 til næste år. Dette er desuden hæftet op på DBUs holdningshæfte, som udkommer i revideret form i starten af næste år. Jyske 3-bold var en kæmpe succes, hvor vi igen havde mange glade og tilfredse børn ude at spille fodbold på baner tilpasset deres størrelse. Det er et stort stævne og vi siger tak til de klubber, som har afviklet disse. Hårdt arbejde af klubberne har gjort, at det blev kæmpe succeser. Horst Wein stævner tog vi også fat på. Spillet er med 2 mål i hver ende og skal udvikle børns spilintelligens. Ingen tvivl om, at her er der skabt et koncept, som holder hele vejen. Igen så vi mange glade unger og masser af god fodbold. Man oplever helt klart, at piger og drenge synes, at det er sjovt at spille andre former for fodbold end lige de traditionelle kampe. Også her tak til de klubber, der hjalp med at arrangere disse stævner. Fælles for ovenstående er, at vi rigtig gerne vil sørge for masser af udvikling blandt de københavnske drenge og piger. Det er klart, at når vi sætter nye skibe i søen, vil der være noget, som man kan kritisere. Hvorfor gør I ikke sådan? Hvorfor laver I det ikke sådan? Og det var bedre før i tiden. Men vi må konstatere, at vi på alle områder af fodbolden er presset. Vi SKAL blive bedre til at fastholde vores unge spillere. Vi mister 7 ud af 10 spillere fra de er 12 til de er 18. Det er en katastrofe. Derfor bør vi være på forkant med udviklingen og derfor afprøver vi nye former for spil. Og ja, der er noget, som vi kan gøre bedre hele tiden. Derfor er det dejligt, at bevæge sig rundt i det københavnske børnefodboldmiljø og få input. Og der er meget grøde ude i klubberne. Mange tænker positivt på udvikling af nye tiltag og glæder sig over medlemsfremgang. Samtidigt skal vi også blive bedre til at skabe gode fodboldspillere, så også her er de nye tanker med til at skabe gode og dygtige spillere, idet vi spiller med proportioner tilpasset deres alder. Og jo, man kan helt sikkert finde 10 årige, der godt kan spille 11:11. MEN de rører bare ikke bolden så meget, så de udvikler sig ikke. Derfor: Mindre baner, færre spillere = flere berøringer til den enkelte, mere involvering i spillet = Dygtigere spillere. Dette var en gennemgang af nogle af de vigtigste ting på området og vi fortsætter ufortrødent næste år med mere innovation til glæde for børnene og til gavn for københavnsk fodbold. KBU ÅRSBERETNINGEN

18 KONSULENTERNE Flemming Jensen Jens Højbjerg Konsulenternes arbejde har i 2007 haft en del fokusering på implementeringen af holdninger og handlinger. KBU s klubber skal have stor ros for at have taget godt imod holdninger og handlinger. Faktisk har klubberne ofte efterlyst at KBU, kunne holde klubbernes tempo i forhold til implementeringen af holdninger og handlinger. Det er verdensklasse af KBU s klubber, da implementeringen kræver en stor ekstra indsats af dem. Mange klubber er allerede nået langt, og flere klubber er allerede belønnet med medlemsfremgang og glade ungdomsmedlemmer samt forældre. Foran os i KBU står nu i særdeleshed opgaven med at fastholde de unge fra 12 år og opefter. Det bliver en spændende opgave, som vi er sikre på, at KBU s klubber allerede i 2008 vil have fokus på. En af de store succeser i KBU, og i dansk fodbold i almindelighed, har været formandsklubberne. For KBU s vedkommende har formandsklubben budt på uddannelses- og netværksture til Malmø, Århus og Odense. Det er vores klare opfattelse, at det har været en stor succes. Det er en fornøjelse at se, hvordan klubformændene netværker og sammen bidrager til et løft af fodbolden i KBU. Der er et møde tilbage i denne omgangs formandsklub. Konsulenterne håber, at kunne fastholde formandsnetværket og vil samarbejde med KBUs bestyrelse og udvalg om at fastholde netværkskulturen i KBU. Konsulenterne har i år også taget initiativ til at opstarte en fodboldklub på Nørrebro med base i den nyistandsatte Nørrebro Park. I samarbejde med kvarterløft Nørrebro Park er der opstartet en fodboldklub primært for børn og unge. På indre Nørrebro findes der ikke en etableret fodboldklub for børn og unge eller en 11-mandsbane i et område med indbyggertal som i 18 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

19 hele Esbjerg kommune! Det er derfor en stor opgave at få denne klub op at stå. Til at løfte denne opgave er der ansat en projektkonsulent for - i første omgang - 2 år. Vi har fået stillet en eller to stk. 7-bane(r) til rådighed i Nørrebro Park. KBU s konsulenter bidrager til klubbens udvikling gennem rådgivning og sparring med den ansatte konsulent og den kommende bestyrelse. Klubben er i november 2007 døbt Nørrebro United. Projektet er bl.a. finansieret af Københavns kommune og Integrationsministeriet. Den efterhånden traditionsrige Skole-Pige Cup blev igen i år afviklet på banerne i Valby Idrætspark. Antallet af piger har stabiliseret sig på omkring de 1200, men vi får stadig besøg af nye skoler ligesom de fleste gamle kommer igen år efter år. Fagforbundet 3F er blevet en fast samarbejdspartner i forbindelse med Skole-Pige Cuppen. De gav igen i år en støvletaske til alle pigerne, ligesom der var en bold til hvert af de deltagne hold. Vi håber, at vi igen i 2008 kan invitere de københavnske skoler pigerne er i hvert fald ikke i tvivl. De synes, at det er en rigtig hyggelig dag. Streetsoccer har gennem de sidste 3 år været med til at kaste en positivt lys på KBU. Og igen i 2007 har der været afviklet en lang række stævner rundt om i København, men nu er det så også slut. Dagsordenen har fra start været, at streetsoccer skulle parkeres i DBU, og da DBU sidste efterår nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle kigge på Alternative former for fodbold er det kun en naturlig følge, at den fremtidige streetsoccer bliver placeret her. Formen og strukturen er endnu ikke klar, men lur os om ikke at bliver en række stævner rundt om i landet i Streetsoccer League Denmark har tjent sit formål det har været 3 forrygende år, med masser af oplevelser og ikke mindst masser af god og seværdig fodbold. I den forbindelse skal der rettes en stor tak til vores trofaste makker, Lennart Boel, uden ham havde der ikke været ret meget streetsoccer. Endvidere har streetsoccer kun været muligt p.g.a. en række generøse sponsorer og bidragsydere. Københavns Tekniske Skole som har været vores tøjsponsor, Electronic Arts Denmark som har givet præmierne og sidst men ikke mindst Københavns Kommune som har betalt med klingende mønt har også markeret sig positivt inden for klubudvikling. Konceptet Klubudvikling på klubbens præmisser har fået en forholdsvis god start i det forløbne år. Klubudvikling på klubbens præmisser er som navnet indikerer et udviklingsforløb, hvor det er klubbens egne ønsker og behov, der er i højsædet, og ikke nødvendigvis det som konsulenten måtte have af værktøjer i tasken. Indtil videre har 3 klubber meldt sig ind i kampen, og for 2 vedkommende er handleplanen i skrivende stund på plads. Det bliver spændende at følge de 3 klubber i 2008 og de kan forhåbentlig også være ambassadører for andre klubber, der kunne tænke sig at arbejde med udvikling. Afslutningsvis vil vi takker for et godt og spændende år og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. KBU ÅRSBERETNINGEN

20 REGNSKAB for regnskabsåret 2006/2007 Københavns Boldspil-Union Ved Sporsløjfen 10, 2.th København Ø Resultatopgørelse for tiden 1. November Oktober 2007 og Balance pr. 31. Oktober samt Budget for perioden 1. November Oktober 2008 Unionsoplysninger Unionens navn: Københavns Boldspil-Union. Bestyrelse: Henrik Ravnild, Christian Kofoed, Vagn Christensen, John Larsen, Steen Christensen, Tom Jensen, Diana Andersen og Steen Gleie. Administrationschef: Jan Kristensen. Interne revisorer: Per Aggerholm og Kim Madsen. Revisor: Bille & Buch-Andersen A/S. Pengeinstitut: Nordea Bank Danmark, Erhvervsafdelingen, Vesterbrogade 8, O900 København C. Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og administrationschefen har dags dato aflagt årsrapporten for Københavns Boldspil-Union for regnskabsåret 2006/2007. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 21. november 2007 Jan Kristensen administrationschef Forretningsudvalg: Henrik Ravnild, formand Christian Kofoed, næstformand Vagn Christensen, kasserer Påtegning af de interne revisorer: Kim Madsen, Intern revisor Per Aggerholm, Intern revisor Den uafhængige revisors påtegning Til generalforsamlingen i Københavns Boldspil-Union Vi har revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2006/2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Det i årsrapporten opførte budget for 2007/2008 er udarbejdet af unionens bestyrelse og er ikke revideret af os. Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 20 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2007 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FEMININ POWER - I HEIMDAL STYRER KVINDERNE! FRAFALD - STOR KBU UNDERSØGELSE JURISTER PÅ BANEN - CULPA HAR DERES EGNE "REGLER"

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 Indhold Indhold Aldersbegrænsning fjernet 3 DBU til VM 3 Nye retningslinjer

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Fotos: Per Kjærbye Design og tryk: Ellis print, 2605 Brøndby 2 Indhold Kære fodboldvenner... 5 Highlights fra årets turneringer... 11 Historieskrivning

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere