Københavns Boldspil-Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Boldspil-Union"

Transkript

1 Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007

2

3 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige faciliteter og alt for få fodboldbaner i forhold til befolkningstallet. Masser af nye flotte byggerier i hidtil ubebyggede områder af København, men desværre og meget kritisabelt uden de nødvendige idrætsfaciliteter. Tusindvis af københavnere virker i alle vore medlemsklubber og når vi har brug for frivillige til varetagelse af KBU s og DBU s udvalgsarbejde er vi godt hjulpet i KBU. Dansk fodbold har 2 flagskibe vore bedste landshold på herre og kvindesiden. Ingen tvivl om, at meget så meget anderledes ud i dansk breddefodbold, hvis vi ikke var i stand til at sælge og generere rigtig mange penge på vort herrelandshold og dets kampe i Parken og NRGi-Park. Derfor er det dobbelt ærgerligt, at holdet ikke har været i stand til at levere varen og vinde de vigtige kampe. Endnu en slutrunde, denne gang i Østrig/Schweiz bliver uden dansk og dermed også danske tilskueres deltagelse. Godt at vide, at vore sponsorer og TV2 fortsat bakker op, hvorimod det kniber lidt mere for vore tilskuere, men de bliver jo også stop fodret med fodboldlækkerier i TV hver uge med kampe fra alle de store nationale ligaer og fra UEFAs klubturneringer. Det andet flagskib er vort kvindelandshold. Stor cadeau til dem for deres resultater og spil i året der gik. Selv en spionskandale i Kina kan ikke ændre ved dette indtryk. At det så næppe rækker til en OL-billet er så en anden ting, men Sverige er også en stor kvindenation. Jeg er dog nødt til at komme lidt malurt i bægeret, for selvom kvindernes teknik er væsentligt forbedret i de senere år gennem den økonomiske satsning, som DBU har gennemført må vi fortsat konstatere, at der ikke er økonomisk overskud på denne sektor. Nogen vil anføre, at det skal der heller ikke være, men der er jeg ikke enig. Det er min holdning, at hvis DBU år efter år skal afsætte mange millioner i tilskud til talentudvikling, må det være rimeligt at opstille forventninger til en vis økonomisk tilbagebetaling. Har vi den rigtige talentudvikling i Danmark? Jeg har ikke svaret, men DBU har under alle omstændigheder besluttet at iværksætte en ny strategi med kraftig fremtidig indsnævring af talentmassen, nedlæggelse af Unionsstævnerne og indførelsen af et licenssystem for de eliteklubber, der ønsker at deltage i de bedste ungdomsrækker for drenge og piger. Den endelige vedtagelse af disse tiltag forventes at ske på DBU s årsmøde i februar Det bliver spændende at følge udviklingen og se, hvor mange af KBU s klubber, der kan leve op til kravene. På turneringsfronten har DBU s bestyrelse iværksat et udredningsarbejde med plusser og minusser for at vende lokalunionernes turneringer, blandt andet for at aflive kvalifikationsturneringen, således at der bliver direkte oprykning fra Københavnsserien til Danmarksserien. Det at vende KBU s turneringer har alene indflydelse på helårsturneringer, og der har det vist sig, at KBU har forholdsmæssigt flere helårsturneringer end de øvrige lokalunioner. En vending i KBU vil derfor større administrative problemer med fordeling af baner, da de fleste kampbaner befinder sig på kommunale anlæg, der oftest ligger stille i sommerpausen. KBU har derfor meddelt DBU, at vi forbeholder os egne særregler, så vi kan fortsætte med de nuværende turneringer, blot vi sikrer, at vi er i stand til at levere de oprykningshold der kræves efter turneringsreglerne. KBU s bestyrelse er lidt splittet i denne sag hvad siger KBU s klubber? I den sammenhæng vil der også fremkomme nye forslag til strukturen i Danmarksserien. Skal der være 3 eller 4 rækker? Hvor mange skal kunne rykke op og ned mellem 2. division og danmarksserien. Kom nu med jeres forslag! For at spille kamp er det nødvendigt med en dommer, og det skal helst være en uvildig i sort. Alle ved hvor svært det er at vække dommerinteressen hos de unge. De vil gerne spille fodbold, men dommer! Derfor er det naturligvis dobbelt ærgerligt når en dommer beslutter at stoppe på grund af spillere, trænere, ledere eller forældres adfærd. Læs på KBU s hjemmeside om de 10 bud. Dem burde alle kende og respektere. Når det er sagt skal årets sag kort berøres, fordi der ligger noget fundamentalt i denne sag, som har givet anledning til megen meningsudveksling med bestyrelsen i KFD. KBU ÅRSBERETNINGEN

4 En voldssag er en sag for meget. Det kan vi aldrig blive uenige om. Det afgørende er, om dommerne uden om KBU/DBU kan indføre et regelsæt om nul-tolerance, hvor dommeren suverænt afgør, om udviklingen i en kamp skal medføre kampens afbrydelse eller ej. Det mener jeg ikke kan være tilfældet. En dommer, der føler sig truet, skal naturligvis være berettiget til at fløjte en kamp af, men fordi en spiller efter en udvisning udviser despekt for dommeren, uden at episoden i øvrigt eskalerer fra spilere, ledere ellers tilskueres side, da skal dommeren fortsætte kampen, indberette spilleren, som KBU helt sikkert efterfølgende vil idømme en streng straf med en lang karantæne. De 2 holds spillere skal ikke stå tilbage som gidsler. Jeg skal være den første til at indrømme, at det kan være vanskeligt for dommeren lige i øjeblikket at træffe det rigtige valg, men en forbedret uddannelse af vore dommere med konfliktløsning m.v. vil forhåbentlig i fremtiden hjælpe dommerne, så de undgår disse oplevelser og KBU får væsentlig færre disciplinærsager. Dog må dommerne og KFD acceptere, at KBU s system kan beslutte at omgøre dommerens beslutning, så kampen alligevel skal færdigspilles. Jeg håber naturligvis at vi igen får et godt forhold til KFD, da vi jo i bund og grund har fælles interesse i at får kampene gennemført. Københavnsk fodbold er i øvrigt tilsmilet af en masse frivillige, der ønsker at medvirke til alternative former for fodbold. Streetsoccer, pana, beachsoccer m.v. Det har sæsonen igennem været en stor succes med indtil flere store stævner på Københavns Rådhusplads. Det er former for fodbold, som givet vil tiltrække mange unge i de kommende år, og så er det vores pligt at sørge for, at de bliver implementeret i vore klubber, så de kommer ind i et samlet socialt samvær. Indendørsspillet hedder spillet nu futsal. Det er lidt anderledes end traditionel indefodbold, men da det spilles uden bander og til almindelige håndboldmål kan futsal spilles i alle håndboldhaller, og det skulle gerne betyde, at vore klubber kan få flere haltider i fremtiden. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik har udarbejdet en flot rapport med den sigende arbejdstittel: Farvel til fodbold? Hvorfor fravælger de årige klubfodbolden, når de nu i øvrigt elsker at spille fodbold. Jeg kommer ikke her med en længere redegørelse eller forslag til løsning. Det vil Søren gøre på vort årsmøde og i senere artikler. Jeg tillader mig dog her at stille et par væsentlige spørgsmål, der har relation til frafaldsproblematikken: Skal københavnsk fodbold bygge på kvantitet eller kvalitet? Skal vi blot acceptere, at der er unge mennesker, der hellere vil spille uorganiseret fodbold i parker og på stranden eller skal vi selv tilbyde de unge disse former for spilmuligheder, så vi kan fastholde dem i medlemsklubberne? De spillere vi taber, er det talenterne? Jeg håber på en god debat på årsmødet. De københavnske faciliteter halter fortsat bagud. Selvom Københavns bystyre har afsat rigtig store millionbeløb til genopretning af de københavnske anlæg, går der endnu en rum tid, førend mærkbare forbedringer kan opleves. Det er en stor skude, der skal vendes, og det har da også allerede vist sig, at budgetforudsætningerne for disse renoveringsopgaver slet ikke holder, hvorfor man igen og igen må søge om tillægsbevillinger. Men jeg har tiltro til, at et bredt flertal i borgerrepræsentationen vil sikre, at renoveringen gennemføres som planlagt. Kunstgræsbaner skyder op en efter en. I år er der indviet baner i Ryparken, på Svanemølleanlægget og på Kløvermarken og der er afsat midler til et fornyet anlæg på Kulbanevej. Næste år gælder det Klosterfælleden, Emdrup, to stk. i Valby og på Bellahøj. Men det er ikke nemt. Seneste nyt er på Bellahøj, at fredningsmyndighederne er modstander af, at man fjerner asfalt mod at pålægge kunstgræs. Resten af KBU s kommuner er også godt med. Som bekendt har kommunen også planer om bebyggelse på fodboldbanearealer. Mest omtalt er Kløvermarken med den velkendte kinesiske mur. Det har nu udmøntet sig i en arkitektkonkurrence, som vi følger meget tæt, så vi kan fastholde politikerne på, at der ikke må nedlægges fodboldbaner uden at der sikres erstatningsbaner. Dette gælder også en kommende linieføring fra Lyngbyvej ved Ryparkanlægget over Nordhavnen. I løbet af 2007 har jeg haft drøftelser med KBU s divisionsklubber om et eventuelt fælles fremtidigt superligastadion. Det er der ikke grundlag for, strategien går nu på at sikre, at der kan spilles 1. Divisions fodbold på alle berørte divisionsstadions. Foreløbig har det medført, at det er besluttet at opgradere Østerbro stadion, så det kan anvendes til såvel fodbold som atletik på bedste vis. Afslutningsvist vil jeg ønske alle klubber og ledere en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår Jeg håber, at de efterfølgende beretninger vil give jer den fornødne inspiration, at vi får et godt og inspirerende repræsentantskabsmøde den 21. januar. KBUs bestyrelse anno KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

5 TURNERINGSUDVALGET Christian Kofoed Turneringsudvalget, der primært har beskæftiget sig med rækkeinddelinger, overordnet turneringsplanlægning, fast-læggelse af turneringsreglement samt nye tiltag på turneringsområdet, har i 2007 bestået af Christian Kofoed (formand), Steen Christensen (KBU), Bent Fischer (B 1908), Jørgen Andersen (FB) og Poul Frederiksen (HIK) blev i indledt med en debat på KBU s repræsentantskabsmøde om turneringsstrukturen for herreseniorturneringerne. Det primære tema var spørgsmålet om KBU skulle fortsætte m$ed rene 1. holdsrækker eller blande 1. hold med sekundahold på alle niveauer. Sekundært blev op- og nedrykningen mellem Københavnsserien og de underliggende rækker drøftet. Efterfølgende er denne udveksling blevet justeret og det er blevet muligt også for 3. hold at rykke op som vindere af Serie 1 pulje bød også på en enkelt nyskabelse inden for samarbejde med andre lokalunioner, idet 2 U/14 hold fra LFBU deltog i KBU bedste og næstbedste rækker. Fra 2008 deltager LFBU holdene i SBU s turneringer. Samarbejdet med BBU fortsætter, og var i 2007 karakteriseret ved at Hasle deltog, fordi de vandt over FC Bornholm i den interne BBU kvalifikationskamp. I 2008 vil Bornholm være repræsenteret af Nexø, der i år slog Hasle i kvalifikationskampen. I forlængelse heraf har en udvidelse til to BBU-hold i KS fra 2009 været drøftet. En løsning som Turneringsudvalget efter at have konsulteret klubberne er positive overfor. I 2008 udvides samarbejdet med BBU med et pigejuniorhold. Samarbejdet om andre fælles turneringer med SBU, BBU og LFBU på både kvinde- og herresiden velfungerende, og bedømt ud fra tilbagemeldingerne for klubberne også til deres tilfredshed. I samarbejde med Børneudvalget besluttede udvalget næste skridt i indførelsen af Holdninger & Handlinger. I 2007 har der ikke været rækker med 11-mands fodbold for lilleputter ligesom pokalturneringen for lilleputter er afskaffet. Muligheden for 9-mands fodbold indføres samtidigt i Drenge-rækkerne. I 2008 udvides 9-mandstur-neringerne til også at blive tilbudt i U/14 aldersgruppen. Fleksibilitet contra fælles turneringsregler har ligeledes været et løbende diskussions punkt, og reglerne justeres løbende, i takt med at der indhøstes erfaringer. KBU er således fortsat i forreste række, når det gælder implementeringen af DBU s holdningskatalog. Afviklingen af 2006-turneringen vil mest blive husket som en stille sæson, få turneringssager og gode vejrforhold. Detailplanlægningen af kampe, hvor KBU ikke påsætter dommere, var for andet år lagt ud til klubberne, hvor hjemmeholdet nu i princippet kan fastsætte spilletidspunktet for en given kamp. Efter en indkøringsfase, ser det nu ud til, at klubberne er blevet fortrolige med ordningen. Udvalget har foretaget rækkeinddelinger til 2008-sæsonen, herunder i samarbejde med Herreeliteungdomsudvalget og Kvindeudvalget vurderet de københavnske klubbers styrke til deltagelse i Ungdoms-DM, Pigejunior-DM og de herre/kvindeturneringer som arrangeres sammen med SBU/LFBU sluttede som den begyndte med diskussioner og overvejelser om ændringer af turneringsordningerne for Danmarksserien og Kvalifikationsrække, og de øverste rækker under KBU. Der er ønske om at nedlægge Kvalifikationsrækken, fordele holdene herfra i Danmarksserien og lokalunionernes bedste rækker, udvide antallet af Danmarksserie puljer til 3 eller 4, med 14 eller 16 hold i hver, ændre på op- og nedrykning mellem såvel 2. division og Danmarksserien som mellem Danmarksserien og lokalunionernes bedste rækker. Endelig ønske oprykningsspillet fra lokalunionernes bedste rækker til Danmarksserien afskaffet. DBU ønsker denne ændring gennemført i sommeren 2008, og stiller forslag herom til vedtagelse på DBU s repræsentantskabsmøde i slutningen af februar. I skrivende stund er der allerede stillet to forskellige forslag, som skal gennemføre dette, og mon ikke der kommer flere ændringsforslag, inden den endelige afgørelse på DBU s møde. Det er derfor alt for tidligt på nuværende tidspunkt at forudsige de eksakte konsekvenser for KBU s klubber og turneringer, men udvalget har besluttet at søge at friholde alle rækker fra Serie 1 og nedefter for ændringerne i 2008, og således alene lade Københavnsserien opfange omlægningens konsekvensændringer i de københavnske turneringer. KBU ÅRSBERETNINGEN

6 DISCIPLINÆRUDVALGET Vagn Christensen Udvalgets sammensætning Udvalget, der i år har behandlet det samme antal sager, som sidste år nemlig 31 har igen bestået af følgende personer: Christian Kofoed, Jim Voss, Lars Orthmann, Henrik Boie (fra BBU) samt undertegnede, med god støtte fra administrationskontoret ved Jan Kristensen. Endvidere har følgende FairPlayambassadører fungeret gennem sæsonen, og har med deres indsats, på en særdeles kvalificeret og kompetent måde medvirket til, at året trods alt ikke har medført flere disciplinære sager end de dog fortsat for mange (!) 31, som året altså bragte: Ambassadørerne har været: Torben Mogensen, Bjarne Busgaard, Kim Bach, Ken Foltmar, Carsten Ankerdal, Lars Orthmann, John Larsen, Ivan Holm, Brian Nissen, Søren Højlo, Frank Sparholt og Søren Bannow. Antallet af sager må ned Trods det faktum, at der i år ikke har været flere grovere overtrædelser af regler og reglement i forhold til sidste år, er antallet dog fortsat for stort. 31 er og bliver 31 for mange. Det er for dårligt, at spillere, ledere og trænere ikke kan styre deres temperament, og føler sig tilskyndet til at gå over gevind med enten trusler om eller i enkelte tilfælde endog at udføre fuldbyrdet vold mod andre. Jeg må appellere til, at alle parter prøver at styre sig og udviser tilstrækkelig fair play overfor de andre, uagtet hvor snydt, man føler sig. Læserne af denne årsrapport kan ved selvsyn se hvor uanstændigt opførslen har været i de 31 tilfælde og vil med garanti give mig ret i, at sådan opførsel ikke hører hjemme i og omkring vore kampe. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til i fremtiden at medvirke, således at alle udviser tilstrækkelig fair play til, så vi i de kommende sæsoner ikke får samme disciplinærsagsstatistik at se. Det være sig ikke alene spillerne selv, men så sandelig også deres omgivelser, ledere, trænere og ikke mindst for entusiastiske tilskuere og fan s. Tak Afslutningsvis skal jeg takke mine kollegaer i udvalget, alle FairPlayambassadørerne samt kontoret for god og kvalificeret hjælp til at få det hele til at fungere på en særdeles tilfredsstillende måde. Uden jeres indsats og hjælp, ville jobbet som disciplinærudvalgsformand have været meget vanskeligere. Tak og på forhåbentlig gensyn i næste sæson. Der bliver med garanti brug for jer alle. 6 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

7 KBU DISCIPLINÆRSAGER 2007 KBU ÅRSBERETNINGEN

8 KBU UDVISNINGER 8 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

9 KBU UDVISNINGER KBU ÅRSBERETNINGEN

10 KVINDEUDVALGET Diana Andersen Kvindefodbold er en af de mest voksende idrætsgrene globalt set, og det er også tydeligt, at der er kommet meget mere fokus på pige og kvindefodbold i de seneste år. Med på tilskuerpladserne i Kina til de fleste kampe, promoveringen af en kvindelig fodboldspiller som brasilianske Martha og at stort set alle FIFA s lande i dag også tilbyder kvindefodbold, er vi et stort skridt i den rigtige retning. I Danmark havde vi også håbet at kvindelandsholdets deltagelse i VM ville have været mere succesfyldt, således at vi ville få endnu mere positiv fokus på kvindefodbold. Den store succes kom ikke, men vi kan heldigvis også i Danmark mærke, at kvinde- og pigefodbold bliver mere og mere udbredt og velanset. Første skridt til at blive endnu bedre er den enkelte spillers udvikling og i forhold til talentudviklingen skete der midt på året strukturelle ændringer, hvilket betød, at vi som lokalunion ikke længere skal varetage talentudviklingen på U15 og U14 niveau. U15 blev fra august måned lagt under DBU-regi, mens det i første omgang var meningen at U14 skulle nedlægges. Fra mange forskellige interessegrupper i kvindefodboldverdenen blev der dog arbejdet for, at der fortsat skulle være et spillerudviklingsniveau under U15 og DBU s besluttede heldigvis at man i første omgang arbejder videre med et Før U15niveau. Derfor blev sommerens talentstævner for hhv. U14 på Bornholm og U15 i Vildbjerg afslutningen på den hidtige struktur.u14 stævnet på Bornholm blev trods lidt svingende resultater en god oplevelse og godt udstillingsvindue for vores spillere, hvoraf flere gjorde sig godt bemærket. I Vildbjerg fik U15 holdet en flot 2.plads og selvom det ikke er resultaterne, men de enkelte spilleres individuelle præstationer, der skal evalueres på, så er det altid dejligt, at kunne komme hjem med nogle gode kampe og resultater i bagagen. Pia Jensen, Mette Zebis, Sanne Nielsen, Susanne Kierulff, René Olsson, Stine Larsen, Cecilie Frandsen, Tanja Jørgensen har varetaget trænerfunktionerne på vores tre unionshold og jeg vil her gerne takke hele trænerstaben for et rigtig flot stykke arbejde gennem årene. Vi har i KBU besluttet at fortsætte med et spillerudviklingstilbud for spillere på år men for ikke at stride mod Holdninger og Handlinger har vi udviklet det eksisterende U12, til et tilbud om støttetræning tre forskellige steder i København. Der er ansat 5 trænere til at varetage støttepunktstræningen: Kim Bach og Jan Pedersen, som cheftrænere, René Christensen som målmandstræner samt Mathilde Dam og Ida Perin som assistenttrænere. Antallet af spillere ligger samlet på 30, men jeg håber fortsat at endnu flere klubber vil tage imod tilbuddet. Støttepunktstræningen handler i bund og grund som spillerudvikling, men derudover fik de deltagende piger en ekstra oplevelse, da vi i starten af november fik besøg af et australsk regionshold for U14 og U12 piger. Spillerne som deltog i sommerens U14 stævne samt spillerne, der deltager i støttepunktstræningen, spillede kampe mod australierne og der var rigtig landskampstemning i Club Danmark hallen. Efterfølgende var der fælles- 10 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

11 spisning og socialt samvær og var en rigtig god oplevelse for både spillere, trænere og ledere. Hverken i sæsonen 2007 eller i den kommende sæson vil KBU få hold med i den bedste pigejuniorrække i Danmark. Man kan hurtigt sige, at det er fordi visse personer foretrækker jyske spillere, men vi må altså hellere kigge indad, og se på hvad der kan gøres bedre, således at vi kan beholde vores talentfulde spillere i de københavnske klubber. Det er frustrerende, men vi må også, som københavnske fodboldledere erkende, at i udvælgelsesprocessen har de københavnske klubber ikke haft tilstrækkeligt med resultater samt antal og gennemførte hold i forhold til eksempelvis jyske. Jeg vil, som KBU er utroligt gerne se københavnske klubber i de bedste rækker i Danmark, men ikke kun pga. af stoltheden over københavnsk fodbold, men lige så vel fordi vilkårene for de dygtige spillere, der vælger eksempelvis Brøndby og Skovlunde unægtelig bliver forringet, når de kommer til at bruge for meget tid på transport i stedet for at bruge fritiden på skole, andre fritidsinteresser og venner. Derfor er ønsket fra min side, at vi i København fortsat kan udvikle gode spillere, men at vi også bliver meget bedre til at fastholde spillerne i et godt og udviklende træningsmiljø. Vi står desværre overfor nogle kæmpe udfordringer med de forfærdelig ringe baneforhold vi har i København, og jeg er ganske klar over, at når antallet af baner er så ringe, er det desværre ofte pige og kvindeklubberne, der kommer sidst i klubprioriteringerne. Dette handler jo ikke kun for ungdommen men lige så vel på seniorsiden. Vi kan dog kun håbe på, at politikerne på Københavns rådhus er så interesserede i at byens befolkning skal have mulighed for at dyrke fodbold ( og andre idrætsgrene) indenfor en rimelig afstand, så der kan ske både en stigning kvalitativt og kvantitativt i forhold til fodboldfaciliteter. Kvindeudvalget har i årets løb ikke lavet så mange nye tiltag, hvilket skyldes at vi har været midt i ændringer i udvalgsstrukturen, så vi har været mere afventede og ellers forsøgt at opretholde de eksisterende aktiviteter. Kim Vedel, Steen Christensen og Lars Antonisen har været gode aktiver i udvalget ligeså vel som Leif Wettendorf, der har fungeret som sekretær. Stor tak til alle for jeres indsats. KBU ÅRSBERETNINGEN

12 HERREELITEUDVALGET FOTO: PER KJÆRBYE John Larsen Dette er den sidste beretning for herreeliteungdomsudvalget i KBUs historie. Unionsstævnet i Vejle 2007 blev det allersidste, hvor lokalunionerne stod for holdene og var i Vejle for at vise talenterne, så man kunne måle og sammenligne talenterne fra KBU med de andre lokalunioners tilsvarende. Det vigtigste var ikke at vinde stævnerne, men mere at vise hvor langt man var kommet med arbejdet omkring STU for de yngste talenter i aldersgrupperne U15 og U16. I KBU har vi via samlinger i Valby fra september 2006 og frem til Vejlestævnet 2007 arbejdet med en trup på spillere. Vores træning altid har fokuseret på den tekniske og taktiske indlæring hos den individuelle spiller, ud princippet om at det fysiske altid kan komme senere. Til dette store arbejde har vi haft nogle gode trænere i Steen Gleie og Flemming Lindquist, med god hjælp fra holdlederne Finn Aamodt og Jesper Nielsen, der med deres store viden og indsigt i Københavnsk fodbold udførte et stort arbejde med at finde talenterne. Det er ikke mange talenter, de ikke opdagede, selvfølgelig med god hjælp fra klubberne. Vi har også haft tilknyttet, Michael Erlangsen, som målmandstræner. Jeg er sikker på, at der er mange unge målmandstalenter, der har været glade for at træne under Michael, som er dygtig til at lære fra sig, og er meget seriøs med sin målmandstræning. Det arbejde overgår nu til DBU, der på talentcentre skal stå for træningen af talenterne. Der blevet ansat et par fuldtidstrænere til dette arbejde. Jeg kan godt være lidt nervøs for, at man med dette nye tiltag, snævrer for hurtigt ind og derved kan risikere at miste nogle talenter, da vejen til DBUs talentcentre kan synes lang. Jeg håber, at man i DBU er opmærksom på, at det store arbejde mange frivillige har udført i lokalunionerne, hvor man fandt talenterne helt ude i krogene bliver vanskeligt at udføre. Jeg ved dog godt, at man påtænker at finde nogle interesserede, som kan udføre dette arbejde for DBU. Jeg håber og tror på, at vi er på vej til at videreudvikle den talentudvikling, vi igennem en årrække i KBU og de københavnske klubber har igangsat. Det nye tiltag kan blive rigtig godt, hvis man i DBU husker at lytte til alle de dygtige træner og ledere, der ude i klubberne har fingrene på pulsen, glem dem ikke, de er vigtige for dansk fodbolds videreudvikling. KBU har i 2007 ikke været så dominerende i de bedste ungdomsrækker. Det bliver sværere og sværere at fastholde talenterne i Københavnsk fodbold. Der er en meget stor konkurrence fra klubberne rundt om København. Når man ikke engang i FC Midtjylland kan finde talenterne i de omkringliggende klubber, man har indgået samarbejdsaftaler med, men skal rundt og fiske i hele Danmark, for at lave kontrakter med helt unge spillere, mener jeg at man har misforstået noget i FC Midtjylland. Det er vigtigt at de unge bliver i deres nærmiljø og udvikler sig der. Det er en kedelig udvikling, som jeg er bange for fortsætter i fremtiden. Man kan ikke se en kamp i f.eks. Ekstra Bladets skoleturnering midt på dagen, uden at der er en talentspejder til stede, som efterfølgende henvender sig til de unge spillere på deres skoler, for at få spillerne til at skifte klub. Det er ikke så 12 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

13 FOTO: PER KJÆRBYE mærkeligt at disse unge mennesker bliver forvirret og deres forældre ser dem allerede som kommende stjerner. Der vil også blive indført et licenssystem. Klubberne skal opfylde en række krav omkring talentudviklingen. Jeg håber, at man passer på, ikke at stille for store krav til klubberne. Det er mit ønske, at der også bliver plads til de klubber, der kan lave et godt stykke arbejde, selv om deres 1. hold ikke er i superligaen. I KBU starter vi 2008 et nyt koncept scouting for U14 vi håber således, at vi vil være i stand til at finde og udvikle de unge talenter inden de evt. kommer med på DBUs talentcenter. Det bliver den nye gruppe U&U (Uddannelse & Udvikling) som i KBU, skal være ansvarlige for dette projekt. Dette er min sidste beretning som formand for KBU Herreeliteungdomsudvalg. Jeg har samtidig meddelt KBUs bestyrelse, at jeg ikke genopstiller til KBU bestyrelse til repræsentantskabsmødet i januar måned, hvor jeg er på valg. Jeg har valgt at stoppe nu efter 23 år i KBU, nu hvor der sker så mange nye ting, er det tid til, at der kommer nye friske kræfter til. Jeg har haft mange dejlige oplevelser med de københavnske klubber og har også haft fornøjelsen i at repræsentere KBU i DBUs Herreeliteudvalg i mange år. Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig, at holde mig væk fra fodbolden, men vil nok prioritere min kone og min familie først, som tak for, at jeg altid har haft fuld opbakning til at være med i fodboldens verden, som jeg elsker. Man kan roligt sige, at ringen slutter her. Jeg startede med ungdomsfodbolden i KBU og er nu blevet holdledere for DBUs Oldboys landshold. Det er rigtig hyggeligt, at nogle af spillerne på Oldboys landsholdet, er de første jeg lærte at kende i sin tid på KBUs unionhold. Der skal lyde en meget stor tak til alle i KBUs Herreeliteudvalg, for mange gode og spændende timer sammen. I har lavet et fantastik stykke arbejde gennem tiden. Tak til KBUs bestyrelse, klubberne og administrationen for godt samarbejde. Jeg vil gerne rette en særlig tak til vores Administrationschef Jan Kristensen, for en fantastik loyalitet og hjælpsomhed, når tingene ikke altid gik som planlagt. KBU ÅRSBERETNINGEN

14 DOMMERUDVALGET Henrik Ravnild Dommerudvalget har i 2007 bestået af Henrik Ravnild og Vagn Christensen fra KBUs bestyrelse, Niels Erik van Zeijst og Erik Kold fra KFD (Københavns fodbolddommer Klub). Igen i år har KBU været gode til at rekruttere nye dommere, helt nøjagtigt bestod 35 dommere eksamen i løbet af Alle ville gerne dømme kampe for KBU. Af disse er 27 stadig aktive. 35 nye dommere er en fremgang på knap 20% for den aktive dommerstand under KBU. Før vi løfter armene over hovedet i triumf er der dog andre faktorer der gør at antallet af dommere fortsat kun er status quo. Erfaringen fra tidligere år viser at vinterpausen mellem første og anden sæson koster mange dommere og også i pausen mellem 2006 og 2007 mistede KBU mange dommere. Desværre er det ofte de yngre dommere som falder fra og med tabet af disse mistes mange dømte kampe over en lang årrække. Tabet af de unge dommere er særligt beklageligt set i lyset af at de kun dømmer i U14 drenge og pigerækkerne. Rækker hvor det traditionelt ikke er spillerne, der volder kvaler. Alle vore spillere og klubber ønsker en KBU påsat dommer, og hvis kurven skal knækkes kræves at der dannes fælles front til gavn og glæde for alle parter. Derfor skal herfra sendes en appel til alle trænere, ledere, spillere og forældre om at tage godt imod de nye dommere og respektere at disse ligesom de nye fodboldspillere skal lære at kravle før de kan gå. Da jeg foruden at være formand for dommerudvalget også er unionens formand er forholdet til dommerne nærmere beskrevet i min formandsberetning og vil blive yderligere konkretiseret ved aflæggelse af den mundtlige beretning på vort årsmøde. I skrivende stund ved jeg dog, at dommerudvalget på sit kommende møde skal diskutere, hvordan man eventuelt gennem pengepræmier kan få de enkelte hold og spillere til at vise fair play, ikke kun over for hinanden men i lige så høj grad over for dommeren. Dommernes Top 10 FOTO: PER KJÆRBYE 14 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

15 INDEUDVALGET Steen Christensen Sæsonen blev den første, og samtidig næstsidste, hvor både klassisk dansk Indefodbold og Futsal stod på KBUs program. Som den første lokalunion afholdt KBU officielle mesterskaber for Seniorer, både for mænd og kvinder. Tårnby s kvinder og Østerbro s mænd fik æren af at blive de første KM-vindere. I de 8 Indefodbold-KM-rækker blev der kåret 8 forskellige klubber som KM-vindere. I alt fik 16 klubber medaljer. I den igangværende sæson synger Indefodbolden på sidste vers. Derfor er det også glædeligt, at man i KBU får lejlighed til at lægge ryg til den store afskedsforestilling, når DM-finalestævnet for HerreSenior finder sted lørdag, 5 januar 2008 i Valby-Hallen. DBU har planlagt DM-finalestævnet for Futsal til at finde sted lørdag/søndag 16./17. februar 2008 i Kalundborg, hvor KBU stiller med et KvindeSeniorhold om lørdagen og et HerreSeniorhold om søndagen. Det skal blive interessant, at se hvordan det spænder af. Til slut en stor tak til alle dem, som får KBUs indendørs bestræbelser til at forløbe godt. Især en stor tak til The Dream Team : John Mikkelsen og Poul Frederiksen, der trofast har mødt op som officials, og været meget medvirkende til at stævnerne forløber som de skal. Også tak til Hubert Freynhofer fra kontoret. På Futsal-området skal der tildeles stor tak til Leif Wettendorff, som har gjort et kæmpearbejde for at implementere Futsal-reglerne til KFD-dommerne, og ligeledes stor tak til verdens bedste Futsal-dommer, Lars Gerner, som bør være den som både KBU, men især DBU/DFU bør rette henvendelse til, når Futsal omsider skal indkøres som det nye DBU-spil. Det er lidt uhensigtsmæssigt, at køre med Indefodbold og Futsal samtidigt, hvilket har været et problem i 2006/07 og i den igangværende sæson. De to spil henvender sig til de samme spillere og klubber. Derfor vil KBU i 2008/09 meget bedre kunne koncentrere sig om en løbende Futsalturnering, der kan stå på i november, december, januar og februar. 2006/07 blev også banebrydende i Indefodbold, da KBU fulgte DBUs Holdninger & Handlinger, hvor det frarådes at afholde mesterskaber for børn under 12 år. Dette bevirkede at KBU skar 7 KM-børnerækker bort, således at der tilbagestod 8 officielle KM-rækker i KBU-regi. Det var ikke bare en principiel beslutning, men også et efterhånden tiltrængt tiltag, da hysteriet fra de voksne nogen gange nåede uværdige højder. Selv om det altid er rart med intensitet og engagement, så var det ikke altid børnene selv forstod, hvad det egentlig var de voksne sådan hidsede sig op over. Indefodbold: Indefodbold: HerreSenior: 1. Østerbro 2. Hvidovre 3. B Brønshøj U18-Drenge 1. Frem 2. B93 3. HIK 4. AB70 U16-Drenge: 1. Hvidovre 2. B93 3. Skjold 4. Frem U14-Drenge: 1. Vanløse 2. B Skjold 4. Husum Old-Boys: 1. KB 2. KFUM 3. Prespa 4. Skovshoved KvindeSenior: 1. Skjold 2. Damsø 3. Brønshøj 4. Tårnby U17-Piger: 1. Tårnby 2. Damsø 3. Rødovre 4. Skjold U14-Piger: 1. HIK 2. B93 3. Damsø 4. AB70 Futsal: Futsal: HerreSenior: 1. Østerbro 2. FB 3. Brønshøj 4. Hvidovre KvindeSenior: 1. Tårnby 2. Exercitus 3. Fremad Valby Samlet pointstilling for Futsal og Indefodbold ( point for ) : 1. B93 9 pt. 2. Østerbro 8 Damsø 8 Skjold 8 Hvidovre 8 Tårnby 8 7. HIK 6 8. Frem 5 9. Vanløse 4 KB Br.høj 3 FB 3 B KFUM AB70 2 B Rødovre 2 FB 2 Exercitus 2 Prespa Husum 1 Fr.V. 1 Skovsh. 1 KBU ÅRSBERETNINGEN

16 UDDANNELSESUDVALGET Tom Jensen BUddannelsesudvalget har igen i år haft mange spændende tilbud til klubberne, og jeg vil her ganske kort redegøre for de tiltag vi har forsøgt os med: Vi tilbød en studietur til Madrid i januar 2007 for ca. 40 københavnske klubformænd repræsenterende ca. 20 klubber, og det blev en meget inspirerende og udbytterig tur. Mange af de klubformænd der deltog i turen, har tidligere deltaget i netværksmøder, og har på den måde lært hinanden at kende. Madridturen blev så stor en succes og fik en så god opbakning, så DBU har kopieret ideen!!!! Efterfølgende blev der lavet et opfølgningsmøde på Madridturen, og det blev også velbesøgt af Madridfarerne med udveksling af mange gode historier, som garanteret ikke var blevet dårligere af at blive genopfrisket! Vi forventer at komme med et nyt tilbud netværkstilbud for klubformænd i foråret 2007 Desuden forventer vi ligeledes at starte en række lignende netværksmøder op for andre målgrupper, som f.eks. ungdomsformænd, nye bestyrelsesmedlemmer etc. Træneruddannelse og inspirationskurser - vores tilbud til trænerne skal ses som et supplement til det strukturerede uddannelsestilbud fra DBU. I samarbejde med de øvrige lokalunioner er en række 3 timers inspirations kurser til børne- ungdomstrænerne blevet samskrevet, og derefter udbudt som ens kurser i alle unioner. Erfaringerne fra vores klubber, har gjort at vi som den eneste union udelukkende tilbyder kurserne som klubkurser. Afholdelsen af disse kurser sker naturligvis ikke i samme hastighed som i de øvrige unioner, men med oprettelsen af det seneste skud på stammen, Børnefodboldens basis, er der kommet mere fart på salget. Kurset er udviklet for at fremme implementeringen af DBU s Holdninger og Handling, hvorfor der også fra centralt hold gives et betydeligt tilskud. Dette 6 timers kursus koster 600,- at afholde for klubben For at lokke lidt flere trænere til at få inspiration, har vi valgt at lave nogle kurser med undervisere der kan lokke lidt flere trænere af huse. Med den type arrangementer vil vi også gerne give alle trænere mulighed for at se noget de ikke har mulighed for til dagligt. I år har vi haft besøg af U17 landstræner Glen Riddersholm, Horst Wein og Ole Kelddorf samt Brad Douglas. Alle arrangementer der trak en bred skare af trænere til Da Holdninger og Handling blev til handling - vores største tiltag i 2007 var uden tvivl vores engagement af Horst Wein i 2 uger i september. Wein var ude i 10 klubber efter princippet om at når Muhammed ikke vil komme til bjerget må bjerget Samlet kom over 400 børnetrænere til at opleve Wein s tanker i praksis på helt almindelige børn i deres egen klub. Absolut en god oplevelse og en fantastisk inspiration for børnefodbolden i de københavnske klubber Internationalt - med globaliseringen og EU kommer internationaliseringen tættere og tættere på græsrodsfodbolden og vores første større forsøg i den retning bliver afholdelse af Copenhagen International Football Congress i Valby i januar En lang række internationale oplægsholdere kommer til Valby og giver inspiration til de trænere der måtte finde arrangementet interessant. Vi glæder os til at se udviklingen af arrangementet de kommende år. Tak til de mange klubledere og trænere der har deltaget på vores arrangementer for god sparring og udfordring. Også tak til kontoret som har været dygtige sparringspartnere og hjælpere for os også i 2007! Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gerne takke udvalget (som i denne sammenhæng er Jan Sørensen!) for indsatsen i 2007 en enestående indsats fra Jans side, som igen i 2007 bar præg af engagement, iderigdom, nysgerrighed og en tilpas lyst til at udfordre holdninger i Københavnsk fodbold. 16 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

17 BØRNEUDVALGET Steen Gleie Vi har haft et år, hvor vi igen har lavet nye tiltag for børn. Vi har afviklet en 9:9 turnering for U12, spillet Jyske 3-bold og lavet Horst Wein stævner. Hvad angår 9:9 turneringen, kan det siges, at den har været en stor succes, hvor vi har set masser af god fodbold og hvor alle spillere uanset niveau kan få lov til at udvikle sig i det nødvendige tempo. Selvfølgelig vil der altid være diskussioner omkring detaljer i spillet, som kommer frem. Skal man spille med offside? Hvor stor skal banen være? Vi kan sige, at der i løbet af året er kommet mange input til KBU. Alle har været drøftet i UU og Klubservice og man har så ud fra dette truffet nogle beslutninger om fremtidens 9:9. Selvfølgelig vil ikke alle være tilfredse med nogle af afgørelserne, men KBU har prøvet at finde de løsninger, som passer bedst. Det gode ved U12 turneringen er jo, at den er uden stilling. Hvilket jo så gør, at man i den enkelte kamp godt kan eksperimentere med lidt andre regler, der kan aftales mellem holdene og samtidigt spille frit, da resultatet ikke betyder noget i turneringen. Det er med stor glæde, at vi i samarbejde med Klubservice har udviklet 9:9 for U13 og dermed årgangsopdelt i U13 og U14 til næste år. Dette er desuden hæftet op på DBUs holdningshæfte, som udkommer i revideret form i starten af næste år. Jyske 3-bold var en kæmpe succes, hvor vi igen havde mange glade og tilfredse børn ude at spille fodbold på baner tilpasset deres størrelse. Det er et stort stævne og vi siger tak til de klubber, som har afviklet disse. Hårdt arbejde af klubberne har gjort, at det blev kæmpe succeser. Horst Wein stævner tog vi også fat på. Spillet er med 2 mål i hver ende og skal udvikle børns spilintelligens. Ingen tvivl om, at her er der skabt et koncept, som holder hele vejen. Igen så vi mange glade unger og masser af god fodbold. Man oplever helt klart, at piger og drenge synes, at det er sjovt at spille andre former for fodbold end lige de traditionelle kampe. Også her tak til de klubber, der hjalp med at arrangere disse stævner. Fælles for ovenstående er, at vi rigtig gerne vil sørge for masser af udvikling blandt de københavnske drenge og piger. Det er klart, at når vi sætter nye skibe i søen, vil der være noget, som man kan kritisere. Hvorfor gør I ikke sådan? Hvorfor laver I det ikke sådan? Og det var bedre før i tiden. Men vi må konstatere, at vi på alle områder af fodbolden er presset. Vi SKAL blive bedre til at fastholde vores unge spillere. Vi mister 7 ud af 10 spillere fra de er 12 til de er 18. Det er en katastrofe. Derfor bør vi være på forkant med udviklingen og derfor afprøver vi nye former for spil. Og ja, der er noget, som vi kan gøre bedre hele tiden. Derfor er det dejligt, at bevæge sig rundt i det københavnske børnefodboldmiljø og få input. Og der er meget grøde ude i klubberne. Mange tænker positivt på udvikling af nye tiltag og glæder sig over medlemsfremgang. Samtidigt skal vi også blive bedre til at skabe gode fodboldspillere, så også her er de nye tanker med til at skabe gode og dygtige spillere, idet vi spiller med proportioner tilpasset deres alder. Og jo, man kan helt sikkert finde 10 årige, der godt kan spille 11:11. MEN de rører bare ikke bolden så meget, så de udvikler sig ikke. Derfor: Mindre baner, færre spillere = flere berøringer til den enkelte, mere involvering i spillet = Dygtigere spillere. Dette var en gennemgang af nogle af de vigtigste ting på området og vi fortsætter ufortrødent næste år med mere innovation til glæde for børnene og til gavn for københavnsk fodbold. KBU ÅRSBERETNINGEN

18 KONSULENTERNE Flemming Jensen Jens Højbjerg Konsulenternes arbejde har i 2007 haft en del fokusering på implementeringen af holdninger og handlinger. KBU s klubber skal have stor ros for at have taget godt imod holdninger og handlinger. Faktisk har klubberne ofte efterlyst at KBU, kunne holde klubbernes tempo i forhold til implementeringen af holdninger og handlinger. Det er verdensklasse af KBU s klubber, da implementeringen kræver en stor ekstra indsats af dem. Mange klubber er allerede nået langt, og flere klubber er allerede belønnet med medlemsfremgang og glade ungdomsmedlemmer samt forældre. Foran os i KBU står nu i særdeleshed opgaven med at fastholde de unge fra 12 år og opefter. Det bliver en spændende opgave, som vi er sikre på, at KBU s klubber allerede i 2008 vil have fokus på. En af de store succeser i KBU, og i dansk fodbold i almindelighed, har været formandsklubberne. For KBU s vedkommende har formandsklubben budt på uddannelses- og netværksture til Malmø, Århus og Odense. Det er vores klare opfattelse, at det har været en stor succes. Det er en fornøjelse at se, hvordan klubformændene netværker og sammen bidrager til et løft af fodbolden i KBU. Der er et møde tilbage i denne omgangs formandsklub. Konsulenterne håber, at kunne fastholde formandsnetværket og vil samarbejde med KBUs bestyrelse og udvalg om at fastholde netværkskulturen i KBU. Konsulenterne har i år også taget initiativ til at opstarte en fodboldklub på Nørrebro med base i den nyistandsatte Nørrebro Park. I samarbejde med kvarterløft Nørrebro Park er der opstartet en fodboldklub primært for børn og unge. På indre Nørrebro findes der ikke en etableret fodboldklub for børn og unge eller en 11-mandsbane i et område med indbyggertal som i 18 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

19 hele Esbjerg kommune! Det er derfor en stor opgave at få denne klub op at stå. Til at løfte denne opgave er der ansat en projektkonsulent for - i første omgang - 2 år. Vi har fået stillet en eller to stk. 7-bane(r) til rådighed i Nørrebro Park. KBU s konsulenter bidrager til klubbens udvikling gennem rådgivning og sparring med den ansatte konsulent og den kommende bestyrelse. Klubben er i november 2007 døbt Nørrebro United. Projektet er bl.a. finansieret af Københavns kommune og Integrationsministeriet. Den efterhånden traditionsrige Skole-Pige Cup blev igen i år afviklet på banerne i Valby Idrætspark. Antallet af piger har stabiliseret sig på omkring de 1200, men vi får stadig besøg af nye skoler ligesom de fleste gamle kommer igen år efter år. Fagforbundet 3F er blevet en fast samarbejdspartner i forbindelse med Skole-Pige Cuppen. De gav igen i år en støvletaske til alle pigerne, ligesom der var en bold til hvert af de deltagne hold. Vi håber, at vi igen i 2008 kan invitere de københavnske skoler pigerne er i hvert fald ikke i tvivl. De synes, at det er en rigtig hyggelig dag. Streetsoccer har gennem de sidste 3 år været med til at kaste en positivt lys på KBU. Og igen i 2007 har der været afviklet en lang række stævner rundt om i København, men nu er det så også slut. Dagsordenen har fra start været, at streetsoccer skulle parkeres i DBU, og da DBU sidste efterår nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle kigge på Alternative former for fodbold er det kun en naturlig følge, at den fremtidige streetsoccer bliver placeret her. Formen og strukturen er endnu ikke klar, men lur os om ikke at bliver en række stævner rundt om i landet i Streetsoccer League Denmark har tjent sit formål det har været 3 forrygende år, med masser af oplevelser og ikke mindst masser af god og seværdig fodbold. I den forbindelse skal der rettes en stor tak til vores trofaste makker, Lennart Boel, uden ham havde der ikke været ret meget streetsoccer. Endvidere har streetsoccer kun været muligt p.g.a. en række generøse sponsorer og bidragsydere. Københavns Tekniske Skole som har været vores tøjsponsor, Electronic Arts Denmark som har givet præmierne og sidst men ikke mindst Københavns Kommune som har betalt med klingende mønt har også markeret sig positivt inden for klubudvikling. Konceptet Klubudvikling på klubbens præmisser har fået en forholdsvis god start i det forløbne år. Klubudvikling på klubbens præmisser er som navnet indikerer et udviklingsforløb, hvor det er klubbens egne ønsker og behov, der er i højsædet, og ikke nødvendigvis det som konsulenten måtte have af værktøjer i tasken. Indtil videre har 3 klubber meldt sig ind i kampen, og for 2 vedkommende er handleplanen i skrivende stund på plads. Det bliver spændende at følge de 3 klubber i 2008 og de kan forhåbentlig også være ambassadører for andre klubber, der kunne tænke sig at arbejde med udvikling. Afslutningsvis vil vi takker for et godt og spændende år og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. KBU ÅRSBERETNINGEN

20 REGNSKAB for regnskabsåret 2006/2007 Københavns Boldspil-Union Ved Sporsløjfen 10, 2.th København Ø Resultatopgørelse for tiden 1. November Oktober 2007 og Balance pr. 31. Oktober samt Budget for perioden 1. November Oktober 2008 Unionsoplysninger Unionens navn: Københavns Boldspil-Union. Bestyrelse: Henrik Ravnild, Christian Kofoed, Vagn Christensen, John Larsen, Steen Christensen, Tom Jensen, Diana Andersen og Steen Gleie. Administrationschef: Jan Kristensen. Interne revisorer: Per Aggerholm og Kim Madsen. Revisor: Bille & Buch-Andersen A/S. Pengeinstitut: Nordea Bank Danmark, Erhvervsafdelingen, Vesterbrogade 8, O900 København C. Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og administrationschefen har dags dato aflagt årsrapporten for Københavns Boldspil-Union for regnskabsåret 2006/2007. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 21. november 2007 Jan Kristensen administrationschef Forretningsudvalg: Henrik Ravnild, formand Christian Kofoed, næstformand Vagn Christensen, kasserer Påtegning af de interne revisorer: Kim Madsen, Intern revisor Per Aggerholm, Intern revisor Den uafhængige revisors påtegning Til generalforsamlingen i Københavns Boldspil-Union Vi har revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2006/2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Det i årsrapporten opførte budget for 2007/2008 er udarbejdet af unionens bestyrelse og er ikke revideret af os. Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 20 KBU ÅRSBERETNINGEN 2007

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Regnskab for 2015/16

Regnskab for 2015/16 Regnskab for 2015/16 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger... 1-2 Foreningens oplysninger... 3 Regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance pr. 30. september 2016 6 Noter til årsregnskabet... 7

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere