November 2008 Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 Side 1 af 16"

Transkript

1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ GENERELT DELTAGER KØRETØJER KLASSER LØBSRUTEN P-ETAPER S-ETAPER SEK-ETAPER LØBSRUTEN KORT PUNKTER PÅ KORT PILE OG PUNKTER PÅ KORT KORTUDKLIP MED INDTEGNET RUT TULIPANER KONTROLSTEDER KONTROLKORT OPGIVEN TIDSKONTROL HEMMELIG TIDSKONTROL HEMMELIG RUTEKONTROL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING KONTRAORDRE TEKNISK KONTROL BEDØMMELS RESPITTID RESULTATLIST TIDTAGNING INDIVIDUELLE MESTERSKABER...16 November 2008 Side 1 af 16

2 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION PÅLIDELIGHEDSLØB GENERELT Som pålidelighedsløb - P-løb betragtes en konkurrence, hvor der primært lægges vægt på, at en given rute gennemkøres med en bestemt gennemsnitshastighed, sekundært at den givne rute findes ved hjælp af kort og rutebog. Pålidelighedsløb udarbejdes og afvikles efter dette reglement DELTAGERE Et mandskab består af kører (Chauffør) og 2. kører (Observatør). Udover disse må der ikke være andre personer med i bilen, med mindre løbsledelsens tilladelse foreligger KØRETØJER Tilladte køretøjer er alene, køretøjer der stemmer overens med færdselsreglerne i det land hvori køretøjer er indregistreret, samt stemme overens med køretøjets registreringsattest. Eventuelle yderligere krav til køretøjet skal fremgå af tillægsreglerne til de enkelte løb, (se pkt D) I køretøjet må der, ud over køretøjets almindelige udstyr, kun forefindes følgende ekstra måleudstyr: - Elektroniske eller mekaniske triptællere. - Elektroniske eller mekaniske speedpiloter. - Elektronisk speedometer - Digitale eller almindelige ure - Digitale eller almindelige stopure. Eventuelle yderligere begrænsninger i tilladt måleudstyr skal fremgå af tillægsreglerne til de enkelte løb, (se pkt D) I køretøjet skal der medbringes: - Registreringsattest (evt. kopi). - Advarselstrekant. - Førstehjælpskasse/taske Eventuelle yderligere krav til sikkerhedsudstyr m.m. skal fremgå af tillægsreglerne til de enkelte løb, (se pkt D) Side 2 af 16 November 2008

3 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB I historiske løb, løb for bilmærker eller lignende løb er det tilladt: - at stille yderligere krav til køretøjerne. - at begrænse tilladt måleudstyr. - at stille yderligere krav til køretøjernes sikkerhedsudstyr m.m.. Ovennævnte yderligere krav og/eller begrænsninger skal fremgå af tillægsreglerne til de enkelte løb KLASSER Klasseinddelingen er frit. Klasseinddelingen kan f.eks. foretages på følgende grundlag: 1. Løbsruter med forskellige længder. 2. Løbsruter af samme længde med forskellige sværhedsgrader. 3. Løbsruter med eller uden S-etaper og/eller SEK-etaper. 4. Løbsruter som er kombineret af forskellene, som er nævnt under 1, 2 og 3. Det er tilladt at oprette separat(e) begynderklasse(r). Generalklassement kan kun udskrives for de klasser, som kører de sværeste løbsruter. Det er tilladt at oprette en turistklasse, der kører efter særskilte regler LØBSRUTEN Løbsruten består af flere etaper, der afgrænses af opgivne tidskontroller. For hver etape angiver sidste ordre OTK s placering og nummer. Der kan forekomme følgende typer af etaper: - Pålidelighedsetaper - P-etaper. - Specialetaper - S-etaper. - Sekundetaper - SEK-etaper. - Pålidelighedsetaper med indlagte sekundetaper. Det skal fremgå af tillægsreglerne hvilken typer af etaper, der anvendes. Der kan indlægges pauser. På et hvilket som helst tidspunkt af løbet, når bilen er kørende, skal både kører og 2. kører være ombord i køretøjet. November 2008 Side 3 af 16

4 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION F. Deltagerne skal gennemkøre hele løbsruten P-ETAPER En P-etape er en etape, hvor løbsruten beskrives ved rubrikkort, tulipaner og kortudklip med indtegnet rute. På P-etaper må der ikke kræves større nøjagtighed end 100 m i alle retninger. På kortudklip med indtegnet rute i 1:25.000, 1: og 1: må der ikke kræves større nøjagtighed end 25 m i alle retninger. P-etaper kan køres med gennemsnitshastigheder mellem km/t. Hastigheden skal være den samme for hele etapen. Tidtagningen foregår i minutter S-ETAPER En S-etape er en etape, hvor løbsruten beskrives ved tulipaner. S-etaper kan køres med skiftende gennemsnitshastigheder mellem km/t. Tidtagningen foregår i minutter SEK-ETAPER En SEK-etape er en etape, hvor der skal køres så tæt som muligt på den gennemsnitshastighed der er angivet i rutebogen. En SEK-etape kan enten være en selvstændig etape mellem to OTK, eller en delstrækning som indgår i en P-etape. Hvis en SEK-etape indgår som en delstrækning i en P-etape, skal der af rutebogen klart fremgå hvilken delstrækning der er SEK-etape. Dette skal ske ved at angive afstanden fra etapens start til start på SEK-etapen og afstanden fra etapens start til SEK-etapens slutning (eks.: SEK-etape 12,400 km - 19,700 km.) En SEK-etape er en etape, hvor ruten beskrives ved rubrikkort eller tulipaner. Side 4 af 16 November 2008

5 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB Hvis SEK-etapen indgår som en delstrækning i en P-etape, beskrives ruten altid ved rubrikkort. SEK-etaper kan køres med skiftende gennemsnitshastigheder mellem km/t. Hvis en SEK-etape indgår som en delstrækning i en P-etape, kan gennemsnitshastigheden ikke være skiftende, Gennemsnitshastigheden (km/t) for SEK-etapen kan dog afvige fra etapens km/t. Hvor km/t for en SEK-etape, der indgår som en delstrækning i en P-etape, afviger fra etapens km/t, skal dette klart fremgå af rutebogen. Den angivne km/t for SEK-etapen skal anvendes fra forudgående OTK til slutning af den afstand, som er angivet i rutebogen. Tidtagningen foregår i timer, minutter og sekunder. Hvor SEK-etape indgår som en delstrækning i en P-etape foretages tidtagningen på SEKetapen kun ved en eller flere HTK. Tidtagningsformen oplyses i tillægsreglerne. RUTEBESKRIVELSE LØBSRUTEN Ruten beskrives ved rubrikkort, tulipaner og kortudklip med indtegnet rute: - P-etaper beskrives ved rubrikkort med punkter, kortudsnit med pile og punkter, eller rubrikkort med pile og punkter kombineret med tulipaner og kortudklip med indtegnet rute. - S-etaper beskrives ved tulipaner - SEK-etaper beskrives ved rubrikkort eller tulipaner. - Hvor SEK-etaper indgår som en delstrækning i en P-etape beskrives hele etapen ved kortudsnit. Der skal altid køres nærmeste vej på kortet. Nærmeste vej skal altid være mindst 20 % kortere end nogen anden vej. Udmålingen foretages mellem de punkter på løbsruten, hvor valgmuligheden forefindes. Løbsruten indebærer, at der ikke må vendes for at opnå en kortere rute. De enkelte sider i rutebogen skal mindst indeholde følgende oplysninger: - Klassekategori - Side nr. - Etape navn og eller nr. - OTK nr. for etapens start - OTK nr. for etapens slut - Etapens længde - Ideal køretid for etapen Hvis gennemsnitshastigheden (km/t) for en SEK-etape der indgår som en delstrækning i en P- etape afviger fra etapens km/t, skal dette klart fremgå af rutebogen. November 2008 Side 5 af 16

6 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Rutebogen skal udleveres til deltagerne senest 30 min før start KORT I rutebogen anvendes der kun rubrikkort af nyere kort i målestoksforhold 1:50.000, 1: og 1: Til kortudklip med indtegnet rute må der endvidere anvendes nyere kort i målestoksforhold 1:10.000, 1: og 1:25:000. Rubrikkort og kortudklip er altid anbragt med retningen nord opad. Hvor der ved tekst eller signaturafbrydelser på rubrikkortet kan opstå tvivl om ruten, skal rubrikkortet tydeliggøres ved optegning/radering på rubrikkortet. Det er endvidere tilladt at foretage tydelige raderinger eller overkrydsning på rubrikkortet til afbrydelse af veje som ikke skal benyttes. Det er tilladt at opfotografere kort: - målestoksforhold 1: til 1: målestoksforhold 1: til 1: Originalt målestoksforhold angives i parentes. - målestoksforhold 1: til 1: målestoksforhold 1: til 1: F. Vejene på rubrikkortene skal følges nøjagtig. G. Veje dækket af TK-mærker eller tal for punkter og pile må ikke benyttes. H. På kortudklip med indtegnet rute skal den indtegnede rute følges nøje PUNKTER PÅ KORT Startpunktet på et kortudsnit er angivet med en prik omgivet af en cirkel og markeret med TKnr. Efterfølgende punkter er markeret med 1, 2, 3, o s v. i den rækkefølge som punkterne skal tilkøres. Et punkt må kun tilkøres en gang. En ring om det indtegnede punkt angiver, at punktet skal tilkøres ad nærmeste vej. Side 6 af 16 November 2008

7 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB En hestesko om det indtegnede punkt angiver, at punktet skal tilkøres ad nærmeste vej, der fører gennem hesteskoens åbning. Undervejs til punktet må hesteskoen ikke berøres. Ved kørsel fra eller til punkt, må man ikke berøre de punkter inkl. cirkler/hestesko, man ikke er på vej til, og intet vejstykke mellem to punkter må berøres mere end én gang PILE OG PUNKTER PÅ KORT Startpunktet på et kortudsnit er angivet med en prik og markeret med OTK-nr. Efterfølgende pile/punkter er markeret med 1, 2, 3, o.s.v. i den rækkefølge som pilene/punkterne skal tilkøres. En pil/punkt må kun tilkøres en gang. En pil skal tilkøres ad nærmeste vej, og efterfølgende køres i pilens retning i hele pilens længde. Pile skal følges nøjagtigt, som de er tegnet. Et punkt angiver, at punktet skal tilkøres ad nærmeste vej Ved kørsel fra eller til pil/punkt, må man ikke berøre de pile/punkter man ikke er på vej til, og intet vejstykke mellem to punkter må berøres mere end én gang. Hvis en pil starter før eller slutter efter et vejsammenstød, skal pilens start og/eller slutpunkt gå mindst 2 millimeter, forbi et sådan vejsammenstød Kortudklip med indtegnet rute. Ruten indtegnes på et kortudklip med en ikke afbrudt streg fra rutens start til rutens slut. Den indtegnede rute afsluttes med en pil som dels angiver den retning hvori ruten skal køres, og dels angiver nøjagtig det punkt hvori den indtegnede rute slutter. Start på en indtegnet rute er det punkt, hvori forudgående punkt eller pil på rubrikkort slutter, eller det punkt hvor en tulipan slutter. Startpunkt skal kunne fastlægges efter entydige naturlige terrængenstande. C Slutpunktet på en indtegnede rute skal altid slutte på en vej, som forefindes på, rubrikkortet eller kortudklippet hvor ruten skal fortsætte. En indtegnet rutes slutpunkt skal slutte mindst 2 millimeter før eller efter, såfremt den ikke slutter i et vejsammenstød. En indtegnet rute skal altid slutte i et vejsammenstød, såfremt løbsruten fortsætter med tulipan(er). November 2008 Side 7 af 16

8 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Tulipaner Et punkt på løbsruten tilkøres efter en ikke målfast tegning - tulipan - af et vejsammenstød og en afstand. Den vej, man kommer fra, er på tegningen angivet med en bolle, som altid vender nedad. Den vej, der skal køres, er på tegningen angivet med en pil. Den angivne vej følges den angivne længde - uanset eventuelle retningsændringer KONTROLSTEDER På løbsruten kan opstilles kontrolsteder med det formål, at kontrollere at færdselsregler, køretider, m.v. overholdes. Kontrolsteder kan være: - opgivne tidskontroller, OTK - hemmelig tidskontroller, HTK - hemmelige rutekontroller, HRK - kontraordrer, KO - tekniske kontroller, TEK På private områder kan der opsættes skilte med: forbud påbud vejledning. Skiltene kan supplere, men ikke erstatte en køreordre. AFMÆRKNING BETEGNELSE Al indkørsel forbudt Forbyder al indkørsel Fuldt stop Påbud om fuldt stop Side 8 af 16 November 2008

9 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB Terrænpil Tydliggør løbsruten (kun vejledende Udover den for kontrollens udførelse nødvendige ophold er egentlig ophold indenfor kontrolsteders afmærkning forbudt. Ethvert bemandet kontrolsted skal på forespørgsel oplyse/udpege placering samt navn og klokkeslæt. Såfremt en deltager ikke kan tilkøre kontrolstedet på grund af kø eller lignende eller kontrolstedets udformning, kan overbringelse af kontrolkortet ske til fods. Deltagerne skal da kunne påvise køretøj og medkører KONTROLKORT Mandskabet får udleveret kontrolkort til notering/afstempling Kontrolkortet er det dokument, efter hvilket mandskabets resultat udregnes. Mandskabet er alene ansvarlig for alle notater på kontrolkortet. Kontrolkortets rubrikker skal udfyldes fortløbende. Alle notater skal være let læselige og skrevet med bestandig skrift. Ved korrekt opstillet kontrolmarkering, men manglende - stempel - bogstav - kontrolmandskab skal der noteres "defekt kontrol" eller lignende i kontrolkortets første frie rubrik. F. Ved defekt kontrolmarkering kan der noteres Defekt kontrol eller lignende i kontrolkortet. Kontrolstedet kan kun slettes som tællende ved enten opslag eller ved protestafgørelse. G. Mandskabet må ikke foretage rettelser i kontrolkortet, hverken for at ændre eller tydeliggøre en notering. Overtrædelse medfører udelukkelse samt indberetning til O-udvalget. November 2008 Side 9 af 16

10 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION H. Sker der skrivefejl fra et kontrolmandskabs side, skal kontrolmandskabet signere rettelsen. I. Et kontrolmandskabs skrivefejl kan efter løbet rettes af: - løbsleder - dommer hvis det klart fremgår, at kontrolmandskabet har lavet et forkert notat. J. Rubrik med to eller flere noteringer/afstemplinger bedømmes som manglende kontrol Omstempling i samme rubrik er dog tilladt. K. Såfremt der i en rubrik forefindes både et tidsnotat samt noteret bogstav/afstempling, er kun tidsnotatet gældende. L. En hel blank side i kontrolkortet straffes ikke OPGIVEN TIDSKONTROL En OTK har til formål at kontrollere at den angivne køretid overholdes. En OTK er altid bemandet. (Skilt H eller V) (Skilt V) (Skilt H) Varsel Kontrolstedet Ved opstilling af kontrolsteder må afstanden fra varslingsskilt til kontrolstedet max. være 50 m. Ankomsttiden til en OTK er det tidspunkt, hvor mandskabet overrækker kontrolkortet til kontrolmandskabet. Såfremt et mandskab passerer varslingsskiltet tidligere end 1 min før mandskabets ønskede ankomsttid, regnes det aktuelle passagetidspunkt som ankomsttid. Det er tilladt at standse før varslingsskiltet og afvente idealtid. Kontrolmandskabet skal på forespørgsel, oplyse OTK s nummer. Side 10 af 16 November 2008

11 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB Tiden på P-etaper og S-etaper gives som påbegyndt minut (sekunder smides væk), og noteres med fire lige store tal og påføres kontrolmandskabets initialer. Tiden på SEK-etaper gives som minut og sekunder, og noteret med seks lige store tal og kontrolmandskabets initialer. Afgang fra OTK sker i den rækkefølge, hvormed deltagerne ankommer, og med min. 1 minuts mellemrum. Afgangstid må ikke være samme minut som ankomsttid Afgangstiden påføres af kontrolmandskabet HEMMELIG TIDSKONTROL En HTK har til formål at kontrollere at den angivne gennemsnitshastighed overholdes. En HTK er altid bemandet. (Skilt V) (Skilt H) Kontrolstedet Ankomsttiden ved HTK er det tidspunkt, hvor bilen passerer kontrolskiltene. En HTK skal ufortøvet tilkøres og kontrolkort øjeblikkelig overrækkes for tidsnotat. Overtrædelse medfører udelukkelse, samt indberetning til O-udvalget. Afgang fra HTK sker i den rækkefølge hvormed deltagerne ankommer, og med min. 1 minuts mellemrum. Afgangstid må ikke være samme minut som ankomsttid. Afgangstiden påføres af kontrolmandskabet. Efter henvendelse til HTK er omkørsel for notering/afstempling af manglende kontroller tilladt. HTKén skal derefter tilkøres i korrekt rækkefølge. Første henvendelse er gældende med hensyn til tidsberegningen. Kontrolstedet, HTK, kan være opsat uden skiltning. Kontrolmandskabet foretager tidtagningen efter deltagernes startnumre når deltagerne passerer kontrolstedet. Deltagerne skal ikke standse ved kontrolstedet. F. Når tidtagning foretages i minutter, skal en HTK placeres mellem det 10. og det 50. sekund. November 2008 Side 11 af 16

12 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION HEMMELIG RUTEKONTROL En HRK har til formål at kontrollere om deltagerne følger løbsruten. En HRK kan være bemandet eller ubemandet. Notering foregår ved enten notat fra kontrolmandskab, afstempling eller notering af bogstav. (Skilt V) (Skilt H) Kontrolstedet Det bør tilstræbes, at stempelkontroller indrettes således, at deltagerne kan stemple siddende i bilen med sikkerhedsselen fastspændt HASTIGHEDSBEGRÆNSNING Hastighedsbegrænsninger kan meddeles deltagerne ved skiltning i terræn. Færdselslovens hastighedsbegrænsninger gælder altid. (Skilt V) (Skilt H) (Skilt H eller V) Hastighedsbegrænsning ophævelse KONTRAORDRE En KO markerer at løbsruten ikke kan følges. En KO kan være bemandet eller ubemandet, og kan kun opstilles på løbsruten. Notering foregår ved enten notat fra kontrolmandskab eller afstempling. Afgang kan indebære en vending. Side 12 af 16 November 2008

13 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB (Skilt V) (Skilt H) Kontrolstedet En KO skal angive følgende: - På hvilken etape og i hvilken ordre deltagerne befinder sig. - En anvisning af hvorledes deltagerne kommer til det sted hvor løbet genoptages. - En angivelse af hvor i køreordren/rutebogen, løbet genoptages. - En angivelse af den nye køretid samt ny etapelængde. Gennemsnitshastigheden for etapen må ikke hæves TEKNISK KONTROL Løbsledelsen kan før, under og efter løbet afholde teknisk kontrol: TEK. Teknisk kontrol skal kontrollere at køretøjet er i overensstemmelse med anmeldelsen samt, overholder reglementet, og i øvrigt opfylder færdselslovens bestemmelser. Registreringsattest eller kopi heraf skal forevises. Der må kun deltage biler med totalvægt indtil 3500 kg. Bilen må ikke udskiftes under løbet. E Start, videre deltagelse eller bedømmelse i et arrangement kræver godkendelse af TEK. (Skilt V) (Skilt H) Kontrolstedet Skiltning af TEK foretages kun, såfremt, placering hverken, fremgår af slutinstruktion eller køreordre. November 2008 Side 13 af 16

14 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Ved TEK har deltagerne pligt til at henvende sig BEDØMMELS Antallet af tildelte point lægges til grund for bedømmelsen således at laveste antal point er bedst. Det enkelte mandskabs resultat fremkommer ved at sammenholde dets kontrolkort med idealkontrolkortet. Kontrolkortet skal beregnes således, at der gives færrest muligt point. Kontrolkortet beregnes efter følgende pointskala: - For sen eller for tidlig til TK på P og S-etaper - For sen eller for tidlig til TK på SEK-etape - Manglende HRK, KO - Manglende OTK, HTK 10 point 1 point 25 point 300 point pr. min pr. sek. (max 120 point) Har flere mandskaber i samme klasse opnået samme antal point, regnes det mandskab for bedst, som først opfylder nedenstående krav i angiven rækkefølge: - færrest manglende TK - færrest antal point for, for tidlig/sen ankomst til HTK på SEK-etaper - færrest antal point for, for tidlig ankomst til TK. - færrest antal point for, for sen ankomst til TK. - færrest antal point for, manglende kontroller Er der ingen forskel i ovenstående for mandskaberne, placeres disse ens. F. Den arrangerende klub har pligt til at opbevare kontrolkortene i mindst 30 dage efter udsendelse af endelig resultatliste RESPITTID Respittiden er den maksimale forsinkelse i forhold til mandskabets idealkøretid. Respittidens længde, samt angivelse af eventuel opdeling, skal senest oplyses i slutinstruktion 1. Side 14 af 16 November 2008

15 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB Respittiden skal altid være minimum 30 minutter. Hvis der i løbet er indlagt pauser skal respittiden mellem start og pause, mellem 2 pauser og/eller mellem pause og mål, mindst være 20 min. Forbrugt respittid ved en OTK kan ikke indkøres ved andre TK'er. Respittiden kan forlænges, såfremt der er sikkerhed for, at samtlige mandskaber får meddelelse herom og kvitterer for meddelelsen RESULTATLISTE Resultatlisten skal indeholde følgende oplysninger: - arrangerende klub - løbsdato - eventuelle protesters ordlyd og afgørelse - tidspunkt for præmieuddeling - mandskaberne i placeringsrækkefølge i klassen samt for hvert mandskab: - navn, licensnummer og licenskategorier - samlet antal point for manglende TK - samlet antal point for for tidlig/sen ankomst til HTK på SEK-etaper - samlet antal point for for tidlig ankomst til TK - samlet antal point for for sen ankomst til TK - samlet antal point for manglende kontroller - total antal point - eventuelle præmier TIDTAGNING Der skal tilstræbes anvendelse af radiostyret ure af Frankfurtertype til tidtagningen. Hoveduret - justeret efter dansk normaltid opstilles ved licenskontrollen. Tidtagningen sker efter kontrollernes ure - justeret efter hoveduret. Tiden skal noteres i timer og minutter. Ved SEK-etaper skal tiden noteres i timer, minutter og sekunder Idealtid er den beregnede køretid mellem to TK'er Idealkøretiden mellem to TK er skal være mindst 5 min. November 2008 Side 15 af 16

16 REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION INDIVIDUELLE MESTERSKABER Anmeldelsen skal væres skriftlig og underskrevet af mindst én fra mandskabet, eller elektronisk. Såfremt en løbsleder afviser en rettidig anmeldelse, skal dette straks meddeles både til anmelderen og O-udvalget. Desuden skal afvisningen meddeles skriftlig - rekommanderet - senest to døgn efter modtagelsen af anmeldelsen. For at opnå DM/UM point skal mandskabet: - have gyldig O-licens - være dansk statsborger eller have fast bopæl i Danmark. Ved de udvalgte DM/UM-løb gives DM/UM-point, der alene tæller til afgørelse af mesterskabet. Der kan hvert år afvikle DM/UM-mesterskab. O-udvalget udskriver mesterskabet og fastsætter turneringsregler - herunder pointgivning, som offentliggøres senest 1. februar. Side 16 af 16 November 2008

Dansk Automobil Sports Union

Dansk Automobil Sports Union GRUNDLÆGGENDE REGLER FOR HISTORISK REGULARITY RALLY (Historisk Pålidelighedsrally) Nærværende regelsæt er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Automobil Sports Union reglement 4, Reglement for pålidelighedsløb

Læs mere

Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally

Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally DASU 15-11-2017 Reglement 4.4 Historisk Regularity Rally 4.400 GENERELT 2 4.401 DELTAGERE 2 4.402 KØRETØJER 2 4.403 KLASSER 3 4.404 LØBSRUTEN 4 4.405 P-ETAPER (PÅLIDELIGHEDSETAPER)

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

November 2010 Side 1 af 19

November 2010 Side 1 af 19 ØKONOMILØB (ECO RALLY)...2 4.200 GENERELT...2 4.201 DELTAGER...2 4.202 KØRETØJER...2 4.203 KLASSER... 3 4.204 KONKURRENCESTRÆKNING... 4 4.205 KONTROLSTEDER... 6 4.206 KONTROLKORT... 8 4.209 HEMMELIG RUTEKONTROL...

Læs mere

O-SPORTENS løbslederhåndbog 12. udgave

O-SPORTENS løbslederhåndbog 12. udgave PLANLÆGNING D-klassen: Side LØBSRUTE... 1 TRANSPORTETAPER... 1 4.110 A+B... 1 KORT GENERELT... 2 4.111... 2 Eksempel: Radering på rubrikkort... 2 PUNKTER PÅ RUBRIKKORT... 3 4.113... 3 Eksempel: Punkter

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

Reglement for klubrally

Reglement for klubrally Indhold 3.20 Køretøjer... 2 3.20.0 Køretøjer... 2 3.20.1 Udrustning... 3 3.20.2 Dæk... 3 3.20.3 Startnumre... 3 3.20.4 Reklamer... 3 3.21 Før konkurrencen... 5 3.21.0 Tillægsregler... 5 3.21.1 Anmeldelse...

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELS... 1 DELTAGERKLASSER... 2 4.100 KLASSER... 2 4.101 MANDSKABER... 2 4.102 OPRYKNING... 2 4.103 NEDRYKNING... 3 LØBSRUT... 3 4.110 GENERELT... 3 4.111 GENERELT FOR

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

O-SPORTENS løbslederhåndbog 10. udgave

O-SPORTENS løbslederhåndbog 10. udgave PLANLÆGNING - ØKONOMILØB: Side ØKONOMILØB...1 LØBSRUTEN (KONKURRENCESTRÆKNING)...1 4.204...1 Ruten:...1 Løbsområde...1 Vejvalg...1 Rutebogen:...2 Køretid...3 Gennemsnitshastigheden...3 Vejnavne og retningsangivne

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2014

Munkebjerg Hill Climb 2014 Slutinstruktion nr. 1 6. august 2014 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 603 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

November 2012 Side 1 af 14

November 2012 Side 1 af 14 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION... 2 4.000 GENERELT... 2 4.001 REGLEMENT... 2 4.002 MEDLEMSSKAB... 2 4.003 ANSVAR... 2 4.004 FORSIKRING... 3 4.005 ORDENSFORSKRIFTER... 3 4.006 STRAFBESTEMMELSER... 4 4.007

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2015

Munkebjerg Hill Climb 2015 Slutinstruktion nr. 1 5. august 2015 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 605 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 Regler for Hill Climb, manøvre- og specialprøver Indhold 3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 3.55 Konkurrenceformen...

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

November 2015 Side 1 af 15

November 2015 Side 1 af 15 ØKONOMILØB (ECO RALLY)... 2 4.200 GENERELT... 2 4.201 DELTAGERE... 2 4.202 KØRETØJER... 2 4.203 KLASSER... 3 4.204 KONKURRENCESTRÆKNING... 4 4.205 RUTEBOG... 5 4.206 KONTROLSTEDER... 6 4.207 KONTROLKORT/VOGNKORT...

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Vejsportsudvalget. Brøndby den 30. november 2015 Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 03/15 20. november 2015 på Vissenbjerg Storkro, kl. 16.00 18.

Vejsportsudvalget. Brøndby den 30. november 2015 Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 03/15 20. november 2015 på Vissenbjerg Storkro, kl. 16.00 18. Vejsportsudvalget Brøndby den 30. november 2015 Dagsorden for Vejsportsudvalgsmøde 03/15 20. november 2015 på Vissenbjerg Storkro, kl. 16.00 18.00 Til stede: Referat: Ole Skov (OS), Verner Hald (VH), Kim

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Årets Klubrally begivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2012 igen med Ikast

Læs mere

Vejledning til DASU Beregningsprogram

Vejledning til DASU Beregningsprogram Vejledning til DASU Beregningsprogram INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION...3 SYSTEMKRAV... 3 INSTALLERING... 3 ORGANISERING AF PROGRAM- /DATAFILER... 3 BMP... 3 DATA... 3 INSTALLATION OG DEFINITIONER...

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES Tillægsregler Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB LADIES 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Praktisk info Firma Multi Motion 2011 Langesø. Langesøvej 146, 5462 Morud

Praktisk info Firma Multi Motion 2011 Langesø. Langesøvej 146, 5462 Morud Distancerne: Firma Multi Motion 30 km Praktisk info Firma Multi Motion 2011 Langesø. Langesøvej 146, 5462 Morud Cykeldistance: ca. 24 km, fortrinsvis på asfalt og befæstede skovstier. Løbedistance: ca.

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 Indhold 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 296-2. OFFICIALS... 2 296-3. STÆVNER... 2 296-4. INSTRUMENTER... 3 296-5. ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN... 4 296-5.1.

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse Tillægsregler FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2014 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Enduroreglement. 3.01. Formål.

Enduroreglement. 3.01. Formål. reglement 3.01. Formål. 1 Formålet med dette regelsæt er at definere rammerne for afholdelse af enduroløb i Danmark. Endvidere skal endurosporten være med til at højne standarden blandt motorcyklister

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT FKOBST 187-3 2013-12 udkast FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT Ref.: a. FSUBST 491-7 Bestemmelser for Idrætsvirksomheden i Forsvaret (2009-07) b. FKOVEJL PS. 400-3, Kap. 23, pkt. 14

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Firma Multi Motion Langesø 2014

Firma Multi Motion Langesø 2014 Firma Multi Motion Langesø 2014 Velkommen Firmaidræt Odense byder velkommen til Firma Multi Motion Langesø for 11 år i træk For at afviklingen af løbet kan fungerer bedst muligt, beder vi dig om at gennemlæse

Læs mere

REGLEMENT FOR MINIRALLY

REGLEMENT FOR MINIRALLY REGLEMENT FOR MINIRALLY Indhold Regler for minirally...1 3.30 Køretøjer...2 3.30.0 Køretøjer...2 3.30.1 Udrustning...3 3.30.2 Dæk...3 3.30.3 Startnumre...3 3.30.4 Reklamer...3 3.31 Før konkurrencen...5

Læs mere

Generelle bestemmelser for rallysporten

Generelle bestemmelser for rallysporten Generelle bestemmelser for rallysporten DASU 15-11-2017 Generelle bestemmelser for rallysporten Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International

Læs mere

STANDARD SIKKERHEDSPLAN

STANDARD SIKKERHEDSPLAN INDLEDNING Denne vejledning har til formål at angive mulige løsninger på enhver løbsleders største udfordring: at sikre tilskuere, lodsejere, officials og deltagere på bedst mulig måde under afviklingen

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Regler for VinterCup 2008/2009

Regler for VinterCup 2008/2009 Regler for VinterCup 2008/2009 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter,

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Søndag den 12. august 2012 Kontrol og træningskørsel lørdag d. 11. august

Invitation til Munkebjerg HillClimb Søndag den 12. august 2012 Kontrol og træningskørsel lørdag d. 11. august Indhold: Bekendtgørelse...side 2 Maksimalt deltagerantal...side 2 Licenskursus for debutanter...side 2 Tidsplan for løbsdag...side 2 Beskrivelse af løbet...side 2 Organisation...side 3 Anmeldelse...side

Læs mere

Regler for VinterCup 2010/11

Regler for VinterCup 2010/11 Regler for VinterCup 2010/11 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Generelle bestemmelser for rallysporten

Generelle bestemmelser for rallysporten Generelle bestemmelser for rallysporten DASU 15-11-2017 Generelle bestemmelser for rallysporten Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International

Læs mere

Praktisk info Firma Multi Motion 2010 Langesø.

Praktisk info Firma Multi Motion 2010 Langesø. Praktisk info Firma Multi Motion 2010 Langesø. Distancerne: Firma Multi Motion 30 km Cykeldistance: ca. 24 km, fortrinsvis på asfalt og befæstede skovstier. Løbedistance: ca. 6 km Distancer Firma Multi

Læs mere

6. ADAC-Klingberg-Classic am 01.06.2013 sportlich

6. ADAC-Klingberg-Classic am 01.06.2013 sportlich 6. ADAC-Klingberg-Classic am 01.06.2013 sportlich OBS: Læs opslagstavlen! Går ikke glip af vores briefing til køreren! Meld et team?! Gennemførelsesbestemmelser og beskrivelse af opgaverne: Motor- und

Læs mere

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT 9 HISTORISKE BILER 9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER 9.3.1.1 Introduktion Hensigten med Youngtimer klassen er at give motorsportsinteresserede en mulighed for at dyrke

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2013

Fynsk Sprint Cup 2013 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2013 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM)

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) 1 Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) Dateret 27. 08. 2007 Regelsættet redigeret og opdateret d. 06-02-2011 Indhold: Vedtægter Regler for kontingent indbetaling Regler for tilmelding til arrangementer

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere