Ledhejseport brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledhejseport brugermanual"

Transkript

1 Ledhejseport brugermanual NN

2 INDHOLD 1. Generel information 1 2. Beskyttelsesforanstaltning for brugeren 1 3. Liste over nødvendigt værktøj 3 4. Sikkerhedspåbud 3 5. Konstruktions- og monteringskrav 4 6. Supplerende oplysninger Før montering 4 7. Montering af skinnerne Tjek lodret og vandret løbeskinne Placering af løbeskinner og beslag Montering af lodret løbeskinne Montering af vandrette løbeskinner 6 8. Samling af portsektioner Oversigt over hængsler til løberuller Montering af nederste sektion Montering af resten af portsektionerne Justering af løbeskinner og øverste sektion Fjeder systemet Montering af fjeder system Justering af porten Montering af tætningslister Dæk/beskyttelsesplade og portstolpe montering Instruks for vedligehold og justering Vedligeholdelsesplan Demontering og bortskaffelse Demontering Bortskaffelse Fremgangsmåde ved uheld og svigt Reservedelsspecifikation 18 Version 1 februar 2015

3 Monteringsvejledning og brugsanvisning for ledhejseporte 1. Generel information Port brugermanual Beskrivelse af port Ledhejseporten er højisoleret med 40 mm polystyren og tætningslister. Stålpanelerne er galvaniserede og pulverlakerede. Ledhejseportene er fremstillet til montage i uopvarmede rum. Der er garanti på alle dele: 10 år på hardware, 5 år på stålpaneler - dog 10 år mod rust. Portens tilsigtede brug Garageportene er beregnet til manuel åbning og lukning af garage. Advarsel om måden porten ikke må anvendes på/til Porten må kun anvendes som tilsigtet. Hvis porten anvendes til andet formål, eller der laves ændringer på konstruktionen, står leverandøren ikke inden for sikkerheden ved porten, og garantien vil hermed falde bort. 2. Beskyttelsesforanstaltninger for brugeren Advarsel! Der er en kraftig spænding i fjederen, og denne må ikke løsnes, idet dette kan medføre alvorlige skader. Klemsikring Portelementernes samlinger er udformet med størst mulig hensyntagen til klemfare mellem de enkelte elementer. Forholdsregler Ledhejseporten skal monteres iht. installationsvejledningen. Se dokumentationen for de enkelte dele. Ved spørgsmål kontakt da leverandøren. 1

4 Der må ikke udføres reparation eller laves ændringer på ledhejseporten. Alle reparationer og justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificerede/uddannede personer. Leddhejseporten er ikke legetøj og skal betjenes derefter. Børn må ikke betjene porten eller lege med den/på den. Fjedrens monteringsbeslag må aldrig fjernes eller løsnes, da dette kan være farligt på grund af den store fjedrebelastningen. Der må kun anvendes originale styreskinner og beslag i forbindelse med monteringen, ellers kan der være fare for nedstyrtning og nedsat funktion, samtidig vil garantien vil bortfalde. Montage: Det anbefales, at der anvendes handsker under montage, da der kan være skabe kanter på skinner og lignede. Vedligeholdelse og reparation: Ledhejseporten skal vedligeholdelses for at opnå en sikker og langvarig funktion af porten. Periodisk vedligeholdelse er med til at forlænge portens levetid (se Vedligeholdelsesplan). Reparation og vedligeholdelse af fjedre må kun foretages at kvalificerede/uddannede personer, der har kendskab til faren derved. MEGET HØJ FJEDRESPÆNDING! Porten må ikke rengøres med opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier. Porten rengøres bedst med en våd klud. Nedstyrtningsfare: Hvis ledhejseporten ikke bliver monteret korrekt og med de rigtige beslag, er der fare for, at den falder ned. I denne montagevejledning beskrives korrekt montage. Klemfare: Man skal være opmærksom på personer i nærheden af porten, mens den betjenes, se under afsnittet Sikkerhed i nærværende betjeningsmanual. 2

5 3. Liste over nødvendigt værktøj NR NAVN SPECIFIKATION ANTAL NOTAT 1 Boremaskine 1 2 Svensknøgle 1 3 Topnøglesæt 1 4 Målebånd 7,5 m 1 5 Skruetrækker (lige) 2 6 Skruetrækker (kryds) 2 7 Stålstang Diameter: 12 mm; Længde: 450 mm 2 8 Stige 1 9 Hammer 1 10 Tænger 1 11 Bor Diameter: 20 mm 1 12 Bor Ø10, Ø4.2, Ø6 én af hver 13 Rektangulær træblok 750*150*150 mm Smøringsolie 500 gram 15 Stålkabel 5 m 1 16 Blyant 1 4. Sikkerhedspåbud For at din egen sikkerhed og for at reducere unødvendige skader, bør denne manual læses omhyggeligt inden installation af ledhejseporten, og brugsanvisningen bør følges nøje. Hvis du er i tvivl om nogle af de procedurer, der henvises til, kontakt da en kvalificeret montør eller lokal portforhandler. For ikke-standard ledhejseporte - bed om kvalificeret rådgivning. Få en kvalificeret person til at installere fjedresystemet. Anbring alle medsendte labels synligt. Bær ikke nogen form for smykker, ur eller løstsiddende tøj under montagen. Anvend en solid stige. Opbevar denne manual efter installation for at udføre de krævede sikkerhedskontroller og vedligeholdelseseftersyn. 3

6 5. Konstruktions- og monteringskrav Se tegning. 6. Supplerende oplysninger 6.1. Før montering 1. Mål portåbningens bredde og højde og kontroller om de passer til størrelsen på den købte port. 2. Pladsbehov på begge sider af portåbningen skal opfylde kravene vist på fig Portoverliggeren (underkant af portåbningen) skal have samme niveau som overkant af porten. 4. Der må ikke være nogen form for hindringer omkring portåbningen, som kan påvirke monteringen f.eks. rørføringer. 5. Hvis portåbningen har en nr. 2 overligger (mindre end 2 m fra portåbningen), skal den effektive porthøjde bestemmes således: Højden over gulv af overligger nr. 2 højden af portåbningen. 6. Hvis der er rør under loftet (mindre end 2 m fra portåbningen), bestem den effektive portoverliggers højde sammenlignet med situationen, hvor røret er over portåbningshøjden eller under portåbningshøjden. 4

7 7. Montering af skinnerne 7.1. Tjek lodret og vandret skinne 7.2. Placering af løbeskinner og beslag For at sikre, at ledhejseporten kører korrekt op og ned, og at den ikke kører skævt, er det vigtigt at løbeskinnerne sidder i præcis samme højde. 1. Start med at måle CE-skinnerne. 2. Ved den ene side af porthullet måles skinnens længde fra gulvet, og der afmærkes et punkt på væggen. 3. Ved hjælp af et vaterpas og et langt brædde eller en lang stang findes det tilsvarende punkt på den modsatte side af porthullet, hvor der også afsættes et mærke. 4. Mål fra det sidstnævnte mærke til gulvet - er dette mål kortere end CE-skinnens længde, skal mærket flyttes det manglende stykke op, og der skal laves nye afmærkninger på begge sider af porthullet ud fra den i punkt 3 beskrevne fremgangsmåde. 5. Linien mellem de 2 afmærkede punkter er referencelinien for den videre montering Montering af lodrete skinner Lodrette skinner (fig. 2): Find de på tegningen viste komponenter frem, saml som vist, men spænd ikke skruer og bolte. 5

8 Placeringen af de lodrette skinner (fig. 3): De samlede lodrette skinner stilles op af væggen langs porthullet som vist på udsnittet på tegningen. Hvis en af skinnerne ikke når op til referencelinien, anbringes en passende afstandsklods under skinnen. Afmærk og bestem typen af vægskruer. Fastgør og spænd begge lodrette skinner til væggen Montering af vandrette løbeskinner Fastgør de vandrette løbeskinner og samlebeslag (fig. 4) øverst på CE-skinnerne - tilspænd ikke. Efter montering af de vandrette løbeskinner, løftes disse til vandret position. Mål derefter afstanden til loft og til væg. Hvis afstanden til loftet er større end til væggen, monteres et vandret støttebeslag. Alternativt kan der monteres et hulskinnebeslag ned fra loftet. Det tilrådes at forstærke evt. svage lofter og vægge, hvilket kan udføres med f.eks. 2 stk. 1,2 m vinkeljern i hver side. Disse kan opsættes som 2 symmetriske støttebeslag. 6

9 Placering af støttebeslag (som eksempel nævnes kun det lodrette beslag): Ud fra de to lodrette monteringsafmærkninger på de vandrette løbeskinner i venstre og højre side af væggen afsættes på loftet 2 parallelle afmærkninger, der er vinkelrette på de lodrette afmærkninger. Placeringen af de lodrette beslag bestemmes af eksisterende skruehuller i de vandrette løbeskinner. Bemærk: Det er vigtigt, at ovennævnte afmærkninger er afsat præcist og parallelt, og også at støtte- og bærebeslagene er placeret parallelt. Skruer og bolte tilspændes (fig. 5). Ved anvendelse af vandrette støttebeslag (vægmontering) tilrådes det at forstærke med skråstiver. Bemærk: Vær opmærksom på, at skruer og bolte i løbeskinnen vender sådan, at de ikke kan spærre for løbe-rullerne. Montering af vandrette løbeskinner (dobbeltskinner) i rum med lav frihøjde: Type lav frihøjde løbeskinne anvendes ved frihøjder mellem 10 og 20 cm. Fastgør den nedre og øvre skinne som vist (fig. 6). Hvis det er nødvendigt med støttebeslag, udføres det som vist (fig. 5). 7

10 8. Samling af portsektioner Bemærk: Benyt 3 stk. træstolper 70 x 15 x 15 cm som underlag for portsektionerne. Dæk de træstolperne med gl. tæppe el lign. for at beskytte portsektionerne mod skader. Læg facadesiden af sektionen nedad for at montere dørbeslag, balancekabel, indvendigt og udvendigt trædebeslag og hængsel. Elektrisk skrue/spænde materiel skal indstilles til moment 180 Nm Oversigt over hængsler til løberuller 8

11 8.2. Montering af nederste sektion Montering af nederste portbeslag Det nederste portbeslag i højre side monteres med 3 selvskærende skruer, derefter fastgøres kablet på tappen af beslaget Montering af midterste hængsel Kontroller antallet af hængsler og placeringer i henhold til Tabel 1. Hængslets aksel skal være parallel med sektionens vandrette sidekant. Port bredde < 3649 mm Antal hængsler 1 Hængsel placering Center af port Tabel 1 9

12 Montering af sektionen i skinnerne 1. Flyt sektionen til portåbningen, så forsiden vender udad og bundtætningen vender mod gulvet. Skub løberullen ind i den højre, lodrette løbeskinne og løberullens aksel ind i det beslag, som du lige har monteret i nederst i højre side. Pres sektionen ud mod murens indvendige side. Vær sikker på, at afstanden fra sektionen og til begge løbeskinner er ens - altså at sektionen sidder i midten. Afstanden fra sektionen til løbeskinnen bør være 18 mm, se fig. 10. Kontroller også, at sektionen står vandret. Dette gøres ved at måle afstanden mellem sektionens overkant og den vandrette referencelinje i begge sider, se fig. 11. Ved difference - niveller v.h.a. tynde træ- eller metalplader i den lave ende. Dette er vigtigt for en perfekt portfunktion. 2. Skub en løberulle ind i den venstre lodrette løbeskinne og kør den helt ned og skub dens aksel ind i det nederste rullebeslag i venstre side og fastgør dette til sektionen med selvskærende skruer (ikke mindre end 3). Kontroller at højre og venstre rullebeslag sidder ens og lige højt. Kablet, se fig. 12, fastgøres på beslagets tap i venstre side). 3. Skub en løberulle ind i venstre og højre løbeskinne. Sæt dem ud for sektionens øverste kant, skub akslen ind i løberullebeslaget Type # 1 for hver side og fastgør beslag og hængsel med selvskærende skruer, se fig

13 8.3. Montering af resten af portsektionerne Monter portsektionerne samt #2, #3 og #4 løberulle og hængsel til løberulle som vist i fig. 14. Vær opmærksom på, at #2 løberulle placeres mellem anden og tredje sektion, #3 løberulle placeres mellem tredje og fjerde sektion. I midten af sektionen er kun midterhængslet nødvendigt. Hængslerne til løberuller skal være absolut parallelle med sektionens kanter i begge sider. Bemærk: Øverste løberulle vil løbe i øverste vandrette løbeskinne og resten i den nederste vandrette løbeskinne, hvis der ikke over porten er en frihøjde, eller frihøjden er lav Justering af løbeskinner og øverste sektion. Tilstræb, at vinklen mellem løbeskinnen og muren er den samme som vinklen med rullebeslaget. Dette gøres ved justering af de lodrette løbeskinner. Hvis ikke portbladet er fuldstændigt lodret eller, hvis der er mere en 2-3 mm mellem portsektionerne og muren, skal de lodrette løbeskinner flyttes, og glideren på det øverste hængsel til løberulle i begge sider skal justeres. Se fig. 15 for korrekt placering af det øverste hængsel for løberulle. 11

14 9. Fjeder systemet 9.1. Montering af fjeder systemet Samling af venstre og højre beslag for fjederaksel Komponenterne fjederaksel, venstre og højre akselleje-beslag, torsionsfjedre-beslag, venstre og højre kabelrulle og torsionsfjedre prøvesamles, se fig. 16. Ud over monteringshuller i CE beslaget og akselleje-beslaget fastgøres (med M8 x 10 mm skruer) sidstnævnte også i muren med enten selvskærende eller expanderskruer afhængig af murtype og -tilstand Placering af torsionsfjeder-beslag Kun en enkelt fjeder benyttes, skal beslaget placeres i midten over porten på f.eks. en forstærkning, der som en bro monteres over porten. Afmærk og fastgør midterbeslaget til forstærkningsbroen med skruer eller expanderbolte. 12

15 Samling af torsionsfjeder-akslen Placer torsionsfjeder-beslaget på midten af akslen og med 45 graders-kanten vendt som vist på fig. 17. Hvis kabelrullen drejer højre om, fastgør den til højre side af akslen; hvis kabelrullen drejer venstre om, placeres den på venstre side af akslen. At fastslå omdrejningsretning på en kabelrulle gøres på følgende måde: Hvis rillerne på kabelrullen vender frem mod sidemuren, eller kabelrullen er mærket med RH, så drejer den venstre om. Modsat hvis rillerne vender bort fra sidemuren eller den er mærket med LH, så er det en kabelrulle, der drejer højre om. Vend kabelrullen på akslen, sådan at fastgørelsen vender ind mod midten. Bestem torsionsfjederens omdrejningsretning ved at iagttage fjederens frie ende, se fig. 18. Hvis fjederenden peger opad, er retningen højre om, og omvendt. Hvis der medfølger et brudsikkerhedssæt med leveringen, monteres det under hensyn til omdrejningsretningen, se fig

16 Samling af torsionsfjeder-akslens komponenter Som vist på fig. 20 samles torsionsfjeder-akslen ved først at afmontere det ene akselleje-beslag og det midterste støttebeslag til torsionsfjederen. Dernæst skubbes de viste komponenter ind på akslen. Fastgør fjederbeslaget med selvskærende eller expanderskruer; det afmonterede aksellejebeslag genmonteres. Den koniske fjederblok fastgøres til fjederbeslaget med to bolte og møtrikker, som tilspændes for at undgå skader Forspænding af torsionsfjeder Bemærk: Denne del af hele montagen kræver mest opmærksomhed med hensyn til sikkerhed, så derfor vil en kvalificeret person være en stor hjælp. Etabler en solid stige med korrekt højde og placering op af porten. Monter to passende Ø mm stålrør ind i hullerne i fjederspændeblokken. Spænd først 2-3 omdrejninger og fortsæt til det antal, der er angivet i Tabel 2. Efterspænding af fjederen: Bloker stålrøret med spændt fjeder mod port eller væg, mens de to bolte på fjederspændeblokken tilspændes stramt på akslen. Port højde (cm) Anbefalet antal drej af fjeder Anbefalet antal drej Tabel 2 Fastspænd den venstre og højre kabeltromle stramt til akslen. Kablet fra hver side af bundsektionen af porten vikles stramt om de respektive kabelruller i de derværende spor; med kablet stramt fastspændes det til tromlen med to skruer. Til sidst fjernes stålrørene i fjederspændeblokken, og kablerne skal være lige stramme, se fig

17 11. Justering af porten Efter montering af porten, ryd op og fjern alle unødvendige objekter. Rul porten op og ned for at kontrollere, at den kører let, og at ingenting klemmer samt at begge kabler er lige stramme. Kør porten op til en tilfældig stilling; hvis porten herfra selv kører op eller ned, er fjederspændingen ikke korrekt; gentag justering fra Tabel 2 på side 14. Kør porten til topstilling, juster venstre og højre vandrette løbeskinne for at sikre ens afstand mellem porten og løbeskinnen, disse skal være helt vandrette og i samme højde, se fig

18 12. Montering af tætningslister Når porten er færdig og justeret, vil det forøge tætheden at montere tætningslister mellem mur og portfladen. Ud fra portåbningens bredde og højde tilpasses tætningslister med 45 graders samling mellem lodret og vandret. Ved montering fjernes først beskyttelsesbånd, afmærk og bor et passende antal ø 6 mm huller i tætningslisten, afmærk disse på murportstolpe, bor ø 6 mm huller og fastgør med skruer og rawlplugs. Det er vigtigt, at gummitætningen støder hårdt mod portfladen. Til slut monteres evt. dækskinner. Hvis der er anvendt CE løbeskinner med sidetætning, husk da at montere en vandret tætning øverst. 13. Dæk/beskyttelsesplade og portstolpe montering Monter beskyttelsesplade, hvis højden over portoverliggeren er mindre end 200 mm, og afstanden mellem portrammen og sidevæggen er mindre end 100 mm. Det er op til opgavens art at vælge det bedst egnede beslag for fastgørelse af dæk/beskyttelsespladerne. 14. Instruks for vedligehold og justering Rul porten op og ned en gang om måneden manuelt for at kontrollere balancesystemet, og for at porten ikke klemmer. Tilkald fagfolk for reparation, hvis der er problemer Vedligeholdelsesplan Service og reparationer Mindst en gang om året skal der foretages tjek af portens funktioner. Hvis der er funktioner, som ikke fungerer som de skal, bør man bestille service-eftersyn. Sliddele Kontroller alle bevægelige dele, skinner og sikkerhedsudstyr for brudsteder og beskadigelser og udskift eventuelt beskadigede dele. Balance Kontroller portsektionernes vægtudligning. Åbn porten manuelt (se brugervejledningen) til hoftehøjde. Porten skal forblive i denne position. Sænker porten sig, skal trækfjederens spænding forøges (se under afsnit 9. Justering af porten). Undlades dette er der risiko for personbeskadigelse. Der skal udvises forsigtighed i forbindelse med opspænding af fjederen, da den er i spænd. Fiksering Alle bolte & skruer i forbindelse med porten og skinnerne skal kontrolleres og eventuelt efterspændes. Ruller og løbeskinner Alle ruller skal være lette at dreje, når porten er lukket. Indstil rullerne om nødvendigt. Løbeskinnerne kan rengøres - men må ikke smøres eller fedtes ind. Hængsler og rulleholdere Smøres efter behov Låsecylinderen Brug kun special låseolie 16

19 Tæthed Kontroller gummilæberne for beskadigelse og se til at de er intakte. Om nødvendigt skal de udskiftes. Funktionsfejl Porten skal som udgangspunkt åbne og lukke let og ubesværet, er dette ikke tilfældes skal en sagkyndig person straks foretage den nødvendige korrektion. Rengøring Port-sektionerne er overfladebehandlet med lak. De må kun rengøres med almindelig vand & sæbe, dog kan man anvende almindeligt kendte lak-plejemidler. Beskyttelsesforanstaltninger under vedligehold og justering Se i øvrigt vedligeholdelsesplan. Det anbefales at der anvendes handsker, idet at der kan være skabe kanter på skinner og lignede 15. Demontering og bortskaffelse Demontering Porten kan afmonteres i omvendt rækkefølge af monteringen Bortskaffelse Bortskaf porten via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller på en kommunal genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl. Aflever alle emballagematerialer på et affaldsdepot, så miljøet skånes. 17

20 16. Fremgangsmåde ved uheld og svigt Symptom: Mulig årsag: Fejlrettelse: Støj når porten åbnes 1. Systemet er ikke tilspændt 1. Tilspænd 2 Løbeskinnerne er ikke parallelle 3. Smøring af hængsler og kabelruller mangler 2. Juster lodrette og vandrette løbeskinner 3. Smør Porten kæntrer når den åbnes Kabeltrækket af de to sider er uens Juster spændingen på kabeltromlen. 17. Reservedelsspecifikation Lodrette løbeskinner Vandrette løbeskinner CE-skinne med tætningslister Tætningsliste til top Sektioner / paneler Hængsel midt Hængsler sider Løberuller Kabler Topbeslag Bundbeslag Akselleje Aksel Kabelrulle Torsionsfjeder Fjederbrudssikring 18

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Garageport Original Brugermanual

Garageport Original Brugermanual Garageport Original Brugermanual 710000 / 720000 / 730000 / 740000 Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup 86822088 INDHOLD 1. Generel information 1 1.1. Instruktion for betjening af porten

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Ledhejseport brugermanual

Ledhejseport brugermanual Ledhejseport brugermanual NN 2016.1 INDHOLD 1. Generel information 1 2. Beskyttelsesforanstaltning for brugeren 1 3. Liste over nødvendigt værktøj 3 4. Sikkerhedspåbud under montage 3 5. Inden montering

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende ogvedligeholde dette beslagss æt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derforfølgende instruktioner og advarsler indenmontage påbegyndes!

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Montagevejledning Habila 900

Montagevejledning Habila 900 Montagevejledning Habila 900 Februar 2012 1 DOWN 1 Tjek at højde og bredde svarer til målspecifikationen. 2 Tjek at omkringliggende konstruktion er ret, i vinkel, skruefast og udført tilstrækkelig stabil.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung FI Kokoonpanoohjeet HR Skupština Upute FR Notice de Montage IT Istruzioni di Montaggio BS Skupština Uputstvo NL Montage Instructies CS Montážní Návod RO Instrucţiuni

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TM-1200 BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200. TM-1200_manual_dk

TM-1200 BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200. TM-1200_manual_dk TM-1200 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200 1 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Prisliste og teknisk information

Prisliste og teknisk information Lindab Doorline Prisliste og teknisk information Lindab Doorline garageport Prisliste og teknisk information Incl. moms - 15. juli 2008 1112.07 Priser for Lindab Doorline garageporte Lindab Doorline garageporte

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Redskabsskur Model Classic

Redskabsskur Model Classic Redskabsskur Model Classic Behold Monteringsvejledninger, hvis du skulle få brug for den fremover Contents 1 2 22 3 MADE IN GREATBRITAIN Advarsel Der er gjort et stort arbejde for At undgå splinter i træet,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk TM-CAGE BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-cage 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Installationsvejledning - ASTORIA

Installationsvejledning - ASTORIA Installationsvejledning - ASTORIA 1. Åben emballagen. Kontroller at alle dele findes med (Se reservedelslisten bagest i denne vejledning). Gør klar til montering. Fig. 1-1 2. Spænd side profilerne (A11)

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Sådan gør du! På dette opslag finder du monteringsvejledning af karmen punkt 1-3. På bagsiden af opslaget finder du monteringsvejledning af dørplader punkt 4-8.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B AP-550-monteringsvejledning Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: 11550VOL010 Volkswagen Fox 2005> Del B B1 Indledning GoldCruise er et optimalt fleksibelt

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 -

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 - bilindretning Dansk samle- og montagevejledning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Ladda ned den svenska versionen på www.raaco.com Last ned norsk versjon

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Installations manual. Image Toscana svømmebassin.

Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S. Udgave: 1.1 10 2003. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Image Toscana svømmebassin.

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TINTA. Monteringsvejledning Guideline

TINTA. Monteringsvejledning Guideline TINTA Monteringsvejledning Guideline 1 Generelt Ved montering af et køkken er der nogle generelle regler som du altid skal huske. Disse står beskrevet i Installation af køkken - guideline som er et hæfte

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere