Ny Stemme - blad /10/ :35 Side ÅR NR 4 Oktober ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG"

Transkript

1 Ny Stemme - blad /10/ :35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober ÅRGANG

2 Ny Stemme - blad /10/ :35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde med en lokalredaktion nedsat af Norsk Landsforening for Laryngectomerte, og ved hjælp af tilskud fra Kræftens Bekæmpelse. Bladet distribueres til samtlige aktive medlemmer af DLFL og af DLFL`s søsterforeninger i Island og Norge. Oplag: Tryk: Hanbo Grafisk, Brovst Redaktør/Ansvarshavende Hans S. Sørensen Ørnevej 19, Tranum DK-9460 Brovst Tlf.: Dansk redaktionskomite Niels Holger Hansen, Fåborgvej 59, DK-5610 Assens Tlf.: , fax: Mobil Carl-Johann Ryser Knud Rasmussens Vej Esbjerg N Tlf.: Gudrun Mørup, Postvænget 30 DK-5884 Gudme Tlf.: Britt Prangsbøll, Sundtoften 386, DK-4800 Nykøbing Falster Tlf.: Mobil.: Redaktør af lægebrevkassen Overlæge Palle B. Iversen Højeloftvænge 167 DK-3500 Værløse Redaktør af den sociale Brevkasse Lars Kofoed Kræftens Bekæmpelse, PSA Strandboulevarden 49 DK-2100 København Ø Distribution DLFL Strandboulevarden 49, bygn. 1, st, DK-2100 København Ø Tlf.: og Fax: Landsforeningen direkte Tlf.: Landsformand Anne-Lise Steen Lindormevej 14, Kulhuse DK-3630 Jægerspris Tlf.: Mobil: Næstformand Henning Kirkegaard Langelunden 1, 1.th DK-2990 Nivå Tlf.: Mobil Kasserer Niels Holger Hansen Fåborgvej 59 DK-5610 Assens Tlf.: , fax: Mobil Sekretær John Damtoft, Malles Hus Svinget 9, Vind, DK-7500 Holstebro Tlf.: Mobil Fax.: Bestyrelsesmedlemmer Bent Østergaard Andersen Lokesvej 32, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Britt Prangsbøll, Sundtoften 386 DK-4800 Nykøbing Falster Tlf.: Mobil: Steen Møller Begonievej 16, DK-9750 Østervrå Tlf.: Mobil: Sidste frist for indlæg til nr. 5 er: 10. november 2005 Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: og fax: Gironr.: Besøg foreningen på internetadressen Åbent for personlige henvendelser mandag Protektor: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra, Grevinde af Frederiksborg. Bestyrelsessuppleanter Finn Koefoed Melsted Langgade 29, 3760 Gudhjem Tlf.: Carl-Johann Ryser Knud Rasmussens Vej Esbjerg N Tlf.: Ella Thomsen Sanddalsvej 41, DK-5700 Svendborg Tlf.: DLFL s Jubilæumskonto af 1990 v/bent Lassen, Klingeskov 30, Klintebjerg, DK-5450 Otterup. Tlf.: Nyt tlf. fra 15/6: DLFL s Fritidshuse»Lykkebo«Kystvejen 21, Lyngsbæk Strand DK-8400 Ebeltoft. Tlf.: »Høyruphus«Klitvej 19, Lyngsbæk Strand DK-8400 Ebeltoft. Tlf.: NORGE: Laryngectomerte Leder: Kjell Gillingsrud Glimmerveien 15, N-1784 Halden Tlf. p.: Mobil: ISLAND: Formand: Ragnar Davidsson Gnodarvogur 74, IS-104 Reykjavik Tlf.: FINLAND: Suomen Kurkku Kolmas Linja 29 SF Helsinki Tlf.: , fax: SVERIGE: Laryngfórbundet Barks väg 14, S Solna Tlf.: & Texttlf.: , fax: Ordförande: Bo Person, Övre Hantverksgatan 20 A S Östersund. Tlf.: L E D E R Leder At skrive lederen til ny stemme denne gang, giver meget stof til eftertanke, for der er virkelig sket meget siden sidste nummer - så ser jeg endda bort fra det store særnummer i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum. Vi har holdt landskursus og årsmøde med generalforsamling i Vingsted, og herom, samt evaluerings resultaterne, læs andet sted i bladet. Vi har holdt den 17. Nordiske Kongres august i Odense. Vi syntes, det var fagligt og socialt godt planlagt, det er også 3 år siden, vi nedsatte kongrespræsidiet og kongresudvalget, der også var medaktører ved afviklingen af kongressen. Foreningen vil gerne her udtrykke sin meget store taknemmelighed for den indsats, der blev gjort af alle implicerede parter. Det var lørdag vi var flest deltagere, 135 i alt - ganske flot syntes vi selv. Redaktøren refererer fra kongressen/jubilæet andet sted i dette nummer. DLFL s 40 års jubilæum blev holdt om fredagen, den 19. august, på kongressens 2. dag, hvor vi havde prøvet at samle alle de, der gennem årene har betydet noget for DLFL, ligesom vi havde inviteret deltagere, hvor DLFL havde betydet noget for dem. Foreningen blev hyldet med mange flotte taler, se referater andet sted. TAK for jeres varme ord, og foreningen takker ligeledes for de mange dejlige gaver, vi har modtaget, de vil blive fordelt rundt om i foreningens sommerhuse og på kontoret på Strandboulevarden. I anledning af DLFL s jubilæum blev der fremstillet et jubilæumsskrift - et særnummer af ny stemme. Det var en opgave Bent Lassen, sammen med flere af foreningens samarbejdspartnere og medlemmer, påtog sig. Oprindelig var det Rigmor Lautrup, der skulle have været med til den opgave, men sådan skulle det ikke være. Godt hjulpet af Hanne Tranberg, Villy Olsen, Ulla Boberg, Helge Rasmussen og mange, mange andre, samlede Bent Lassen informationer sammen - helt uvurderlige oplysninger, der endte ud i et fantastisk jubilæumsskrift, der fortalte om DLFL fra den første dag til nu, også på hjælpemiddelområdet. For os, der kun har været med i en kortere årrække, er det meget spændende læsning. På foreningens vegne tak for ordene i 3 Indholdsfortegnelse Forsidefoto: En ihærdig københavner Peter Sørensen, foreviget af fotografen Niels Holger Hansen. Blomsterhøst til borddekoration ved den vellykkede festaften på Vingstedkurset Leder v/ Anne-Lise Steen. Generalforsamling i Vingsted den 25/ Anmeldelse af Vingstedkursus 2005 v/birthe P. Evaluering af landskkursus v/ Bente Hollerup. Evaluering af Årsmøde v/ Anne-Lise Steen. Vingsted v/john Damtoft. Nyt fra Lokalforeningerne. DLFL s deltagelse i den Norske Landsforenings Landskursus 05. Ny struktur kræver styrkelse af det lokale handicaparbejde. Den XVII Nordiske Kongres v/ Hans Sørensen. 25: Torsdag: officiel åbning og foredrag. 28: Fredag: udflugt og jubilæumsreception. 32: Lørdag: foredrag. 36: Lørdag: festaften. 37: Søndag: opsamling/afslutning. Tak for kongressen v/ Gudrun Nørby. Adresser på de enkelte institutter. Landsforeningens fritidshuse. 2 3

3 Ny Stemme - blad /10/ :35 Side 4 skriftet, og tak for det meget store arbejde, der er lagt i jubilæums-skriftet - det har taget sin tid at frembringe! Sådan kunne jeg blive ved, for der er meget at fortælle fra de gode dage i Odense ved afviklingen af den 17. Nordiske Kongres samt DLFL s 40 års jubilæum. Sluttelig vil jeg bare sige, at jeg er taknemmelig for at være den, der med rigtig god hjælp fra alle jer andre: deltagere - bestyrelse - gæster fra nær og fjern - kongres præsidium - kongresudvalg og ikke mindst fra forretningsudvalget, har fået lov til at stå i spidsen for afholdelsen af kongressen og jubilæet. Anne-Lise Steen Landsformand Efterlysning Da Landskurset i Vingsted var slut, var der glemt en lille sort håndleds-taske. Det er en ventilbruger, der er ejeren - men HVEM!!! Ejeren kan henvende sig på kontoret på Strandboulevarden for udlevering. Generalforsamling i Vingsted den 25. juni 2005 v/ John Damtoft Formanden Anne-Lise Steen indledte mødet med en række praktiske oplysninger omkring busafgang, frokost etc. Herefter ønskede Anne-Lise velkommen til generalforsamlingen 2005 og erklærede den for åben. Før vi gik i gang med dagsordenen, mindedes forsamlingen de medlemmer, som ikke er her mere. Selvom der normalt ikke nævnes navne ønskede Anne- Lise i år gerne at nævne Rigmor Lautrup, formand for Århus lokalforening, mangeårigt bestyrelsesmedlem, konsulent og æresmedlem i foreningen. De afdøde medlemmer blev herefter mindet med 2 minutters stilhed, hvorunder forsamlingen rejste sig. Anne-Lise takkede forsamlingen og vi gik herefter over til dagsordenen. Referatet vil følge dagsordenens punkter og anføre bemærkninger og evt. beslutninger under det enkelte punkt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag til dirigent er Sytter Kristensen fra LEV og Anne-Lise efterlyser andre kandidater? Der er ikke andre og Sytter Kristensen blev valgt med applaus. Dirigenten takker for valget og bemærker, at hun jo ikke er ganske ukendt med forsamlingen, som hun kender fra sidste år. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i.h.t. vedtægtens bestemmelser herom. Den lille forvirring omkring dateringen på dagsordenen, var afklaret og uden betydning for indvarslingen, vi kunne herefter gå videre til næste punkt. 2. Valg af referent og stemmetællere Dirigenten meddeler at bestyrelsen foreslår John Damtoft valgt som referent, der er ikke andre forslag og JD blev valgt med applaus. Dirigenten meddeler endvidere, at bestyrelsen foreslår Eva Andersen + Rosa Lassen + Bente Hollerup valgt som stemmetællere, og de vælges alle med applaus. 3. Fremlæggelse af beretning for DLFL med henblik på godkendelse Årsberetningen er udsendt til foreningens aktive medlemmer og ligger til afhentning sammen med de øvrige materialer her i salen. Formanden ønskede dog at knytte enkelte bemærkninger til beretningen, og til det pågående og kommende arbejde uden at gå i enkeltheder. Strukturreformen havde dog så stor betydning for foreningens fremtidige arbejde, at den nødvendigvis 4 5

4 Ny Stemme - blad /10/ :35 Side 6 måtte nævnes. Det havde været ønskeligt, om vi kunne være kommet lidt videre med at diskutere visioner for foreningens fremtid, og det er nødvendigt at vi får en sådan diskussion, dog er det sådan, her og nu, at de helt aktuelle opgaver og spørgsmål der ligger i strukturreformen må have første prioritet. Så det er her vi vil samle vore kræfter lige nu, og det er et stort arbejde vi skal igennem, - og som vi sammen med DSI, er godt i gang med. Det stiller også krav til samarbejdet i bestyrelsen, og ikke mindst samarbejdet i forretningsudvalget, og begge steder fungerer samarbejdet virkelig godt. Vi når meget, og vi når det i en god samarbejdstone. Der var ingen spørgsmål og dirigenten tog herefter ordet og bemærkede, at foreningen udførte et bemærkelsesværdigt stort og godt arbejde i forbindelse med den nye kommunalreform, og kunne herefter konkludere, at beretningen var godkendt, med applaus fra salen. 4. Fremlæggelse af regnskab med henblik på godkendelse Kasserer Holger Hansen, fremlagde og kommenterede det udleverede regnskab. Regnskabet udviser ingen overraskelser, vi kan holde det i sorte tal og med de ekstra udgifter vi har fået til bl.a. porto, er det faktisk ganske tilfredsstillende. Der var en større besparelse i regnskabet, idet man havde sparet et ret stort beløb ved en delvis aflysning af efterårskonferencen, en aflysning man havde fundet acceptabelt under hensyn til, at lokalforeningernes repræsentanter var inviteret til Nordisk Kongres i august. Såfremt der er mere specifikke spørgsmål til regnskabet, har vi i år allieret os med Niels Kirkegaard fra vores revisionsfirma, Deloitte, så spørg endelig. Axel Brøndum Christensen havde spørgsmål vedrørende lokalforeningernes regnskaber, og deres inddragelse i landsforeningens regnskab, idet han havde bemærket, at der for nogle foreningers vedkommende måtte være tale om en sammenblanding af 2 regnskabsår! Hvilket kunne bekræftes af kassereren. Villy Olsen havde spørgsmål vedr. aflysning af efterårsmødet, og kassereren orienterede, at det var besluttet på et fælles bestyrelsesmøde i foråret. Formanden supplerede og orienterede, at kurset for konsulenterne ville blive fastholdt, og at lokalforeningernes repræsentanter ville blive indbudt til et dagseminar, og som tidligere bemærket fandt bestyrelsen besparelsen acceptabel, under hensyn til sammenkomsten i august. Bent Lassen bemærker til regnskabet, at han finder inddragelse af lokalforeningernes regnskaber, som er regnskabsmæssigt korrekt, særdeles relevant og hensigtsmæssigt, bl.a. under hensyntagen til fastholdelse af div. tilskud. Finder at det er et godt regnskab som bestyrelsen kan fortjene ros for. Indlægget udløste applaus fra salen, og da der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger, konkluderede dirigenten, at regnskabet var godkendt. 5. Fremlæggelse af beretning og regnskab for DLFL`s Jubilæumskonto af 1990, til orientering v / Bent Lassen. Dirigenten bemærkede, at punktet jo alene var til orientering, og det blev fremlagt af Bent Lassen. Regnskabet er fremlagt i salen og udleveret til alle interesserede. Bent orienterede, at der er udbetalt 36 legater til opererede i regnskabsåret, hvilket jo er et af hovedformålene med fonden, samtidigt er der udbetalt 1 rejselegat til et medlem af foreningen. Herefter blev regnskabet gennemgået, og Bent bemærkede omkring fondens formue på ca. 5,2 mill. hvoraf fritidshusenes værdi udgjorde godt 2,9 mill. at det forholdsvise store beløb skulle ses i sammenhæng med, at man indenfor de kommende par år forventede at skulle opdatere begge fritidshuse. Regnskabet gav i øvrigt ikke anledning til særlige bemærkninger eller spørgsmål. Dirigenten konkluderede, at regnskabet og redegørelsen var klar og udtømmende, og beretning og regnskab kunne herefter tages til efterretning. 6. Fastsættelse af kontingent Dirigenten gav ordet til kassereren der indstillede, at kontingentet på de nuværende kr. 150,00 årligt fastholdes. Hvilket blev vedtaget med applaus. Dirigenten bemærkede, at hun fandt det var godt, at kontingentet kunne holdes så lavt, at alle kunne være med, hvilket i øvrigt er en tradition indenfor DSI. 7. Behandling af indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 1. juni 2005 Der er ikke indkommet forslag, og dirigenten konstaterede, at det kunne tyde på, at bestyrelsen dækker medlemsinteresserne, hvilket må være ret tilfredsstillende. Der er nu en kaffepause, før vi går videre med pkt. 8, men før alle går til kaffe ønsker dirigenten, at stemmetællerne konstaterer, hvor mange stemmeberettigede der er tilstede, hvilket lykkes efter nogle optællinger, og det blev konstateret, at der var 46 stemmeberettigede. 8. Valg til bestyrelse Dirigenten orienterer, at der er talt til 46 stemmeberettigede, jf. 5 stk. 11 og orienterer om valgprocedurerne, første valg er: a. Valg af kasserer for 2 år. Holger Hansen er villig til genvalg Dirigenten konstaterede, at hun nok kunne høre på klapsalverne, at der var en stor tilslutning, men måtte alligevel som dirigent spørge, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet og dirigenten ønskede Holger tillykke med valget. Ny kasserer for en 2 årig periode er herefter Holger Hansen. Holger takkede for valget og for tilliden. Vil ikke love sorte tal på regnskabet næste år, men lover at gøre sit bedste. Herefter er der valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Henning Kirkegaard, Villig til genvalg Steen Møller Villig til genvalg Dirigenten efterlyste forslag til andre kandidater fra forsamlingen? John Damtoft fik herefter ordet og fortalte, at han på bestyrelsens vegne var blevet pålagt, meget stærkt at anbefale genvalg. Både Henning og Steen har gjort det forbistret godt, og som vi har hørt tidligere, så samarbejdes der faktisk ganske fortræffeligt i såvel bestyrelse som forretningsudvalg, og når vi nu har genvalgt Holger, så lad os give dem 2 år mere, så vi sikrer, at det gode samarbejde forsætter. Valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at der ikke er andre kandidater, så medmindre nogen har noget at indvende mod de opstillede, er de hermed valgt. Henning og Steen takkede for valget. Herefter går vi til valg af suppleanter, og i henhold til bestemmelserne er suppleanterne på valg hvert år. c. 3 suppleanter: Carl-Johann Ryser Villig til genvalg Ella Thomsen Villig til genvalg Ib Nellemann Jensen Villig til genvalg Dirigenten efterlyser andre kandidater? Bent Lassen anbefaler Flemming Schmidt-Petersen fra Århus. Flemming er opereret primo 2003 og er tilstede. Bent anbefaler at stemme på Flemming. (NN) anbefaler Finn Koefoed, Bornholm. Vil gerne anbefale ham, idet (NN) finder, at han er en mand med en stor vifte af viden. Finn er tilstede. Der afholdtes herefter en skriftlig afstemning mellem de 5 kandidater, og dirigenten orienterede om afstemningsreglerne. Der måtte maksimalt skrives 3 forskellige navne på afstemningssedlerne, og de 3 med det største antal stemmer vil herefter være valgt. NYTTIGE NUMRE Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 DK-2100 København Ø Tlf.: Kræft-linien Tlf: Åbent hverdage lørdag og søndag Her fås også oplysning om telefonnumre, samt åbningstider på de forskellige Rådgivningscentre og satellitter rundt i landet. Strubeløse og pårørende træffes på Mødestedet Mandag Landsforeningens lokaler Strandboulevarden 49, bygn. 1. st. DK-2100 København Ø Benyt bus: 3,18,19, 40 eller S-tog til Nordhavn Station. Eventuelle spørgsmål tlf.: eiler Mødestedet Husk Mødestedet er for landsforeningens medlemmer i hele landet. HUSK Sidste frist for stof til ny stemme Bladet udsendes i februar, april, juni, september og december måned. Ønsker man stof optaget i bladet skal det være fremsendt til redaktionen senest den 10. måneden forud. 6 7

5 Ny Stemme - blad /10/ :35 Side 8 Efter udlevering af stemmesedlerne konstateres det, at der er 47 stemmeberettigede, idet en enkelt var smuttet udenfor ved den første optælling. Kandidatlisten er herefter som følger: (efterfølgende stemmetal) Carl-Johann Ryser 35 Ella Thomsen 28 Ib Nellemann Jensen 12 Flemming Schmidt-Pedersen 27 Finn Koefoed 39 Afstemningen gav følgende resultat, jf. ovenstående kandidatliste, hvor stemmetallene er anført i parentes. Følgende er herefter valgt som hhv. 1., 2. og 3. suppleant: Finn Koefoed Carl-Johann Ryser Ella Thomsen Dirigenten gav ordet til formanden, der ønskede de nyvalgte velkommen, og bemærkede: I skulle vide hvad i går ind til, det er jo bestyrelsen, der trækker læsset. Formanden rettede også en tak til de kandidater, der stillede op og ikke blev valgt, og rigtig mange tak til dig der nu må forlade bestyrelsen. Tak skal i have alle sammen. Finn takkede for valget og bemærkede, at det har anet ham i mange år, som formanden sagde, at der er et stykke arbejde der skal gøres, men nu har han stillet op og er blevet valgt, og så vil han naturligvis påtage sig det arbejde som bestyrelsen pålægger ham - tak for valget. d. 2 revisorer Kurt Zacho Andersen, villig til genvalg Villy Olsen, villig til genvalg Dirigenten konstaterer, at de begge er tilstede, og efterlyser evt. andre kandidater? Der er ikke andre kandidater, og begge genvælges med applaus. e. 1 revisorsuppleant Axel Brøndum Christensen er villig til genvalg Dirigenten konstaterer, at ABC er til stede og efterlyser evt. andre kandidater? Der er ikke andre kandidater, og ABC blev genvalgt med applaus. I optællingspausen benyttede Sytter anledningen til at komme med nogle bemærkninger omkring kommunalreformen, og knyttede især bemærkninger til de nye handicapråd, og DSI s arbejde rundt omkring i kommunerne. Landkortet er faldet på plads nu, men der er megen diskussion omkring organisationen i kommunerne. Ellers vil jeg ikke sige så meget her og nu. Reformen blev efterlyst fra salen og Anne-Lise orienterede, at reformen var udsendt til lokalforeningerne, og i øvrigt kunne hentes på nettet, Frede orienterede at adressen er: www. im.dk Sytter kunne fortælle, at sidste udgave har være tilgængelig i et par uger nu. Holger benyttede lejligheden til at takke for alle de mange gaver, der var givet til banko og lotteri i år, vi er faktisk oppe på et overskud på ca ,- kr. - men pengene er brugt, bl.a. til festaftenen etc., også tak for frimærkerne, selv om der skal mange frimærker til 1 kg, så gør de mange bække små, at det skæpper i kassen. 9. Eventuelt Dirigenten efterlyste spørgsmål, kommentarer etc., der kan jo ikke vedtages noget under eventuelt, men vi kan få rejst nogle punkter og drøftet nogle forhold, og det kan have en meget stor værdi i det fremtidige arbejde. Der var forslag om, at suppleanter kan sidde i 2 år. Det foreslås endvidere, at det er generalforsamlingen, der fremover skal vælge revisionsselskabet, og ikke som i dag kassereren og bestyrelsen. Forslag til bestyrelsen om at diskutere, om vi ikke ved kommende generalforsamlinger kan benytte en dirigent fra foreningen, vi kunne godt spare de kr. Opfordrer samtidigt til, at der hvert år udarbejdes et budget for det kommende år, hvilket i høj grad kunne bedre arbejdet for foreningens valgte revisorer. Opfordrer bestyrelsen til at kigge på disse punkter. Formanden bemærker, at hun forsat finder det er en god idé at tage en dirigent udefra, og vores udgifter til Sytter er en pose med noget godt i, og det er det dirigenten koster os. På samme vis med revisoren, men vi tager det til efterretning. Der var herefter lidt diskussion om udgifter til kørsel etc. Bent bemærker omkring revisionsplanen, at den stammer fra den tid, hvor der ikke var krav om en ekstern revision, og det kunne måske give anledning til at diskutere, om der forsat er behov for en intern revision. (NN) ønsker gerne, at bestyrelsen kunne arbejde med fysioterapi for nyopererede, behovet for terapien og især betalingen for terapien. Finder ikke at bestemmelserne heromkring er tilfredsstillende, og fortalte om sin erfaring med udgangspunkt i egen situation. Formanden bemærker, at det måske fremtidigt kan blive enklere med terapi med 98 kommuner frem for nu 270 kommuner. Sytter anførte, at sagen måske med fordel kan rejses igennem DSI. Dirigenten konstaterede, at der ikke er flere indlæg, men der er jo også kommet nogle forslag, som bestyrelsen nu kan arbejde Sytter Kristensen dirigent Vingsted-kursus 2005 Jeg har lyst til at komme med en lille skrivelse angående jeres fantastiske kursus. Jeg hedder Birthe og arbejder som sygeplejerske på øre-næse-hals op/ amb. på Aalborg Sygehus Syd. Jeg har gennem årene tænkt på, hvor stort et operativt indgreb en laryngectomi må være. Hvordan kan man få en tilværelse efter dette? Men på dette kursus ser jeg virkelig, hvordan I kan leve livet efter en laryngectomi. Jeg har kun mødt positive, humørfyldte, søde og hjælpsomme personer. Hernede får de nyopererede mulighed for at se diverse hjælpemidler og høre hvordan andre opererede klarer sig. Talepædagogerne er videre med, og som måske kan give anledning til forslag om vedtægtsændringer næste år. Dirigenten takker forsamlingen for, at den har gjort det til et nemt hverv at lede generalforsamlingen, og med tak for i dag gives ordet til formanden. Anne-Lise orienterede om Nordisk Kongres i Odense og om jubilæumssammenkomsten i samme forbindelse. Endvidere kunne orienteres, at landskurset næste år vil finde sted her i meget dygtige til at lære fra sig, og der er mulighed for at blive endnu bedre til at kommunikere med andre. Jeg er glad for at pårørende også bliver inddraget aktivt i kurset. De pårørende har også været gennem en svær periode med angst og usikkerhed, og ofte føler de nok, at de må være den stærke. Psykologerne Nette og Leif Nord havde vi en hel dag, hvor der dels var oplæg og gruppearbejde. Jeg tror mange kunne nikke genkendende til det, at skulle mestre et liv, der blev helt anderledes for familien. Der har været flere rigtig gode og muntre indlæg af eks o.læge Palle Iversen, og Jytte Dreyer John Damtoft referent Vingsted i uge 26, hvilket medfører at generalforsamlingen vil blive afholdt den 1. juli Afsluttende en tak til Sytter for at du igen i år klarede vores generalforsamling og til Nils Kirkegaard fra Deloitte. Der blev ikke brug for dig, men det er jo kun godt, og tak til jer alle for et godt kursusforløb. I har alle være meget aktive og det har være en fornøjelse. Kom godt hjem, og på gensyn næste år. som fortalte om livsglædens nødvendighed. Busturen til Skamlingsbanken var også rigtig god. Jeg oplever et sammenhold blandt de laryngectomerede og deres familie. Til slut vil jeg håbe, at også andre sygeplejersker får lyst og mulighed for at komme herned. Det er absolut et af de bedste kurser jeg har været på, og det er fordi det har været sammen med de laryngectomerede og deres familier. Vingsted, den Birthe P. 8 9

6 Ny Stemme - blad /10/ :35 Side 10 Evaluering af Landskursus 2005 v/ Bente Hollerup Evaluering af Årsmødet 2005 v/ Anne-Lise Steen Landskursus 2005 blev afviklet fra den 20. til den 24. juni på Vingstedcentret. Der var visiteret 83 deltagere fra hele landet, og det var en lille stigning i antallet af deltagere i forhold til sidste år. Godt halvdelen af deltagerne afleverede evalueringsskemaerne, og her er en sammenskrivning af nogle af besvarelserne. Hvad var godt? Nævn 3 ting du synes bedst om. Rigtig mange har skrevet, at de synes bedst om kommunikationstræningen, kropsligt velvære og åndedræt. Der er også ros til foredragene, oplæggene og gruppearbejde med psykologerne og de arbejdende værksteder torsdag. Flere bemærker også, at det er godt med muligheden for at møde ligestillede og udveksle erfaringer. Hvad var dårligt? Nævn 3 ting du synes mindst om. Her var der ikke så mange ting, men der er en del deltagere, der har skrevet, at aftensmaden var meget kedelig. Nogle synes, at der er for lidt tid til kommunikationstræning og fysioterapi. Hvilke forslag har du til programmet for næste år? Her er det en stor fornøjelse at læse, at flere har skrevet, at programmet er så godt, at man ikke har forslag til forbedringer. Stavgang nævnes som en god aktivitet. Der bliver foreslået, at der bliver mere kommunikationstræning og at kurset evt. udvides til 2 uger. Kursusudvalgets evaluering. Kurset blev afviklet i en god stemning, og heldigvis blev vi skånet for alvorlig sygdom i løbet af ugen. Deltagerne var aktive og gik positivt til de mange aktiviteter, der var på kurset, tak for det. Vi er glade for, at så mange har udfyldt skemaet. Besvarelserne viser heldigvis, at der er stor tilfredshed med det faglige program og afviklingen af kurset. Vi er i gået i gang med at planlægge næste års landskursus, og vi vil tage alle deltagernes forslag og kommentarer med i overvejelserne, når vi laver programmet til Landskursus På kursusudvalgets vegne Bente Hollerup Kursusleder. Resultatet af indkomne evalueringsskemaer blev, at der i år kun var udfyldt 18 skemaer - et fald fra sidste år. Det har stor betydning, at vi får så mange besvarelser ind som overhovedet muligt, så vi kan få det optimale ud af det følgende års planlægning af årsmødet! Der var 2 afdelinger på skemaet. Den første var: Nævn 3 ting du syntes bedst om. Her var der flest der syntes, Ole Lauth var bedst, Stig Langvad fra DSI kom ind på en anden plads og sidst kom Jytte Dreyer. De fleste skemaer var besvaret med, at det sociale samvær var godt, ligeså de arbejdende værksteder, hvor male-gruppen og stavgang var et hit. Der var stor tilfredshed med, at der var lagt sjæl og arbejde i planlægningen - og dermed også i resultatet. Der var også stor tilfredshed med, at der var så mange deltagere til årsmødet og ikke mindst til generalforsamlingen. Flere gav udtryk for det løft det giver, at deltage i Vingsted. Som én sagde: Hvorfor tror i, jeg gerne betaler for at komme til Vingsted?. Festaftenen var også populær og afviklingen af generalforsamlingen og årsmødet forløb i en god og rolig ånd. Fortsæt med det, lød det på de fleste skemaer. Anden del af skemaet lød: Nævn 3 ting du syntes var dårligt. En del svarede, at ingenting var dårligt. Generelt var der mange klager over aftensmaden. Det bliver ændret næste år. Der blev efterlyst deltagerlister, det kan vi også sørge for fremover. Forslag til næste år: Stavgang - petanque - kroket - Hanne Vibeke Holst - Lone Kuhlmann - 2 foredrag der hænger sammen over 2 dage - Marie Finne fra Sønderjylland: Livet som sømand og præstekone. Noget psykologi til årsmødedeltagerne - ellers noget der er ligeså godt som i Disse var udtalelserne på evalueringsskemaerne fra årsmødet i Vingsted Anne-Lise Steen, Henning Kirkegaard og Niels Holger Hansen

7 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 12 Vingsted, sommeren 2005, uge 25 v/ John Damtoft For mange af medlemmerne i DLFL, opererede, koner, mænd, partnere og/eller mere professionelt tilknyttede foreningen, så bliver denne næstsidste uge i juni ofte tilbragt i Vingsted Centret, et center der ligeså traditionelt er under ombygning/udbygning, således også i år. Det skal dog bemærkes, at det pågående byggearbejde ikke i år gav anledning til gener af bemærkelsesværdig art, og de små gener der måtte forekomme, kompenseredes på god vis af et altid særdeles venligt og hjælpsomt hotelpersonale. Ugen i Vingsted er delt i 2 dele, et landskursus med kompenserende undervisning, og et årsmøde. Landskurset er koncentreret om taletræning/ stemmetræning, og er et ganske uundværligt supplement til den taleundervisning, der tidligere er modtaget. Værdien af undervisningen er ikke mindst den inspiration, der ligger i at være sammen med mange andre med det samme problem, nemlig manglende talefærdighed, og så her opleve - og virkelig blive gjort bevidst herom - at det er muligt at komme til at tale og kommunikere igen, ja i det hele taget muligt, at leve et liv igen, et godt og indholdsrigt liv! Denne oplevelse er vigtig for den opererede, men den er faktisk lige så vigtig for de pårørende, og de pårørende oplever, i samværet med andre pårørende, at de problemer de har sloges med, ja de samme problemer har alle måttet slås med, der er ingen, der er helt alene, og det er ikke den enkelte, der ikke magter at klare tingene og næsten må give op, det er noget man er fælles med mange andre om. Det er en stor oplevelse for mange at opleve det, at de ikke er alene, de er stadig en del af et fællesskab med de samme oplevelser og de samme problemer. Det er i det fællesskab, hvor man ikke har nødig at forklare sig, og hvor man gensidigt inspirerer hinanden, det er her, der opleves et overskud til, at tage imod og benytte den undervisning dagene er fyldt med. Den anden del, årsmødet, er den mere sociale del, her er der ikke nogen konkret taleundervisning, her er undervisningen den inspiration, der ligger i samværet og i deltagelse i de forskellige arrangementer og foredrag dagene er fyldte med. Her oplever mange, at man kan have et socialt liv, og være med i et socialt fællesskab, selvom meget er blevet anderledes. Det er således med mange og store forventninger de fleste møder frem til Vingsted og modtages og, i nødvendigt omfang, vises tilrette af mere erfarne medlemmer. Og levede landskurset og årsmødet så også i år op til de forventninger? Ja det gjorde de, taleundervisningen var således opdelt i grupper, at den kunne målrettes mod den enkelte deltagers ønsker og behov, og ingen forlod kurset uden oplevelsen af, at have lært noget nyt og med bevidstheden om, at det er muligt at få en stemme og en kommunikation igen, og at det er muligt forsat at gøre det lidt bedre. Men kommunikation er jo meget mere end at tale sammen, det er også at opleve sammen, at udføre opgaver sammen, i det hele taget at udtrykke sig, hvad enten det er ved deltagelse i skydning, male/tegne eller med indsamling af planter og blomster til borddekoration, og ikke mindst deltagelse i korsang, vel at mærke for opererede! Der var mange kreative aktiviteter at deltage i, og med en vågen og aktiv kursusledelse, og dygtige undervisere, var der også sørget for, at alle deltog, og igennem deltagelsen oplevede, hvor givende det kunne være

8 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 14 Nyt fra Lokalforeningerne Ud over de meget konkrete aktiviteter, taleundervisning, fysioterapi, høreprøver og andre måder at udtrykke sig på, var der dagligt foredrag for pårørende og for både pårørende og opererede, et af disse sidste skal fremhæves som særdeles aktuelt for alle. Psykolog Nette Nord Foredraget var samtidigt et oplæg til efterfølgende gruppediskussioner, foredragets titel var: Om at mestre det liv der blev anderledes for hele familien, foredraget holdtes af psykolog Leif Nord, og det efterfølgende oplæg til gruppearbejdet blev forestået af psykolog Nette Nord. Sjældent er et foredrag blevet lyttet til med større interesse og større indlevelse, alle følte det vedkommende og alle kunne genkende mange af udsagnene hos sig selv. Foredraget gav megen stof til eftertanke og gav et meget nærværende og konkret materiale for de efterfølgende gruppediskussioner. Generelt for ugen i Vingsted, og det der står tilbage nu snart 2 måneder efter, er den inspiration som mødet med kollegaer og med en række dygtige og engagerede undervisere og hjælpere har efterladt. Det er erindringen om muntre og livsbekræftende foredrag og oplevelse, og om mødet med et kursus - og mødeledelse - der formåede at kombinere undervisning, foredrag og mere kreative og underholdende aktiviteter på en sådan vis, at alle blev deltagere. John Damtoft Lokalforening Frederiksborg Amt, DLFL v/henning Kirkegaard Langelunden 1,1. th. DK-2990 Nivå Tlf.: Bowling tur i maj Den 10 maj var vi for femte år i træk ude og bowle, som altid en dejlig aften. Vi blev kun 13 denne gang hvoraf 11 spillede en time resten to timer. Vi havde den sædvanlige kampånd, der var kamp til det sidste, men Kennie trak det længste strå og løb med guldet. Henning måtte se sig slået men fik dog sølv, lige i halen kom Flemming, men da han ikke kunne komme helt op, så blev det til bronze. Selv om der blev kæmpet, blev der også tid til at få en lille en til halsen - det giver jo en naturlig tørst at spille. Efter to timers spil gik vi til bords, hvor vi fik det bedste vi nogen sinde har fået i centeret. Først en laks der smeltede på tungen, og bøffen var perfekt, vi havde jo en kok med, som var enig med os andre. En god rødvin blev det også til, og så var der is i alle afskygninger, så alt i alt en god aften. Vi havde den glæde at kunne byde Inge-Lise og Erling, som var med for første gang, velkommen. Jeg er sikker på at vi ser jer mange gange. Nu må vi se, om der er stemning for, at vi skal ud og bowle i Jeg håber det, men vi skal måske finde på noget nyt? Bustur i juni Den 4. juni kl startede vi fra Hillerød med kurs mod mødestedet i København, hvor vi skulle hente de sidste, der skulle med, vi blev i alt 40 personer. Ud af København ned af motorvejen gik det, hvor Henning bød velkommen til turen og gav en lille briefing om, hvad der skulle ske. Der efter bød vores chauffør velkommen og præsenterede sig som Steen og ønskede os god tur. Efter en times kørsel hold vi den første pause på en rasteplads. Solen strålede over os, og vi havde selvfølgelig øl og vand med, som hurtigt blev åbnet, for det giver jo en naturlig tørst at køre i bus. Nå, vi måtte af sted igen med kurs mod Næstved. Vel ankommen til havnen så vi vores skib komme til kaj, så vi kunne komme ombord til første klasses smørebrød med øl og vand. Da alle havde sat sig gik turen ud gennem Næstved kanal, med kurs mod Gavnø slot. Under turen blev vi underholdt af skipperen, som fortalte os, at vi skulle forstille os, at vi sejlede i Spanien, så den første ø vi mødte havde han givet navnet Rhodos, hvor der var 15 graders varme om dagen og 9 om natten. Efter en times sejlads nåde vi Gavnø, hvor vi lå stille lidt og fik en beskrivelse om slottet og dens beboer. Skipper sagde, at vi skulle tie stille, for greven kunne ikke tåle støj. Så gik turen videre mod Enø, hvor vi var en lille time senere. Der lagde vi til kaj i 20 minutter, hvor der blev mulighed for at gå i land og handle i fiskerhuset, og derpå gik turen tilbage til Næstved, under vejs fik vi kaffe og noget i de små glas. Vel ankommen tilbage holdt bussen klar til at fortsætte dagen, vi kørte til Holsteinborg Gods gennem en gammel allè, hvor vi var nød til at kører i zig - zag, for at bussen ikke skulle ramme de gamle træer. Vel ude igen fortsatte vi ud af de små veje, hvor andre bilister måtte ud i grøftekanten, for at vi kunne passerer. Vi blev nød til at stoppe ved en brugs. Henning havde ikke forudset, at alle var så tørstige, at vi blev nødt til at provianterer. Ud af vejen gik det igen, til vi nåede en lille landsby med et gadekær, hvor frøerne kvækkede og vi fik en god parkeringsplads foran kirken, hvor vi kunne få glæde af det, vi fik i brugsen. Da klokken blev nåede 14 15

9 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 16 vi næste mål nemlig Fuglebjerg Kro, hvor bordet var dækket op, som om det var de kongelige, der skulle komme. Vi fik Hamburgryg, der var til at tygge med tungen, med en masse grønsager, og noget i glassene - til slut var der citronfromage. Efter vi havde spist, fortalte værtinden om kroen, som stammer tilbage fra 1600 tallet, og havde kongelig status, en meget interessant beretning. Nu var det tid til at vende hjem, og kl nåede vi København og fortsatte til Hillerød, hvortil vi ankom kl Vi starter op igen i lokalforeningen den 23. august med fællesspisning. 20. september har vi banko- spil og den 25.,november julefest. Nu har I datoerne, der skal nok komme brev ud i god tid til alle. Der vil også ske noget i oktober, men datoen er ikke fastlagt endnu. Til slut ønskes alle en god eftersommer/efterår. På lokal foreningens vegne Henning.... Ja så kom vi godt fra start, og som vanen tro gik snakken godt, men det var jo også længe siden vi har været sammen. En stor tak til kennie for den dejlige mad du kom med, det skal du nok få lov til en anden gang. Vi havde besøg af Claus Nellemose fra Atos, som fortalte levende om de ting, han har til strubeløse og andre med sygdom i halsen. Vi havde den store glæde at Vicepræsidenten fra Nepal Mr. Ramesh Banskota gerne vil se, hvad der sker i en lokalforening. Vi fik det indtryk at han hyggede sig meget, så det kan ske, at han nu tager hjem og prøver at lave noget lignende i Nepal, for dem der er ramt på samme måde som os. Jeg kom med nogle oplysninger om, hvad vores plan er for fremtiden. Blandt andet om, at sejlturen på Øresund nu er fastlagt, det bliver den 28. oktober, det var så tæt på vores 16 års fødselsdag for foreningen som muligt. I 2006 har vi generalforsamling. Og som i alle ved, sker der meget i Danmark fra den 1. januar Derfor vil jeg prøve, om vi kan få socialformand for Frederiksborg Amt Hans Andersen, til at komme og fortælle os om, hvad der sker med undervisning og hjælpemidler og mange andre ting. Det bliver den 21. marts Så nu har vi god tid til at få skrevet spørgsmål op, vi gerne vil høre om. Det næste der er på programmet er bankospillet den 20. september kl på Skansevejen som altid. Hvis I har mulighed for at skaffe nogle præmier til spillet, modtages de med glæde, blot jeg får besked senest den 14. september, så vi har tid til at købe nogle. Det var alt får nu på gensyn den 20. september. Henning. Lokalforening Midt/Vest v/axel Brøndum Christensen Mejerigaarden 5, st. th. DK-8800 Viborg Tlf.: Midt/Vest har afviklet 2 af de 3 planlagte sammenkomster for Referatet fra den årlige generalforsamling i marts, er udførligt refereret i ny stemme, og den årlige udflugt bliver meget detaljeret omtalt i dette nr. I forbindelse med den nye reformstruktur forsøger vi fra vores afdeling, at få så mange som muligt af vore medlemmer gjort interesseret i at deltage i de nye DSI afdelinger, der skal oprettes i de nye storkommuner. Vort næste arrangement er fastsat til fredag den 25. november i Viborg med den traditionelle julesammenkomst - der vil blive udsendt invitation med dagens program. Mange hilsener fra klubben Axel Brøndum Christensen. Sommerudflugt 2005 Fredag den 10. juni i år var Midt/Vest lokalforenings medlemmer inviteret på udflugt til Mariager, til Danmarks Salt Center, med efterfølgende spisning på Hvidsten Kro, der ligger lidt nord for Randers. Saltcentret ligger jo ikke som noget midtpunkt for lokalforeningens område, så for at køreafstandene ikke skulle afholde nogen fra deltagelse, var der arrangeret fælleskørsel i bus med opsamling forskellige steder i de 2, nu snart forhenværende amter, Ringkjøbing og Viborg. Det kan oplyses at bussen kørte en rundtur på i alt ca. 480 km. - for opsamling og aflevering. 28 efterkom indbydelsen, og vi fik en god og interessant dag ud af det. Undervejs til saltcentret gjorde vi ophold på en rasteplads, hvor vi blev spist af med håndmadder (lækre) samt øl / vand, ad libitum, såfremt man kun ønskede én! - formanden havde på vanlig vis arrangeret godt vejr! Saltcentret i Mariager er placeret på havnen, og Akzo Nobel i Mariager, der er Skandinaviens eneste saltproducent, producere årligt ca tons salt ud af horsten i Hvornum. Med den nuværende produktion vil der efter beregningerne være salt nok til de næste ca år, så selv de yngre medlemmer behøver ikke være bange for, at skulle komme til at undvære salt til æggene. I centret er der udstillinger om salt, hvad salt kan bruges til - og det er faktisk ganske utroligt mange ting - samt om saltets historie. Den historie er både lang og spændende, og illustrerer hvor afhængige menneskeheden til alle tider har været af salt. Salt med den kemiske betegnelse NaCl, natriumklorid, er vel nok det mest kendte og daglig anvendte mineral vi kan forestille os. I store dele af verden er salt forsat den eneste konserveringsmetode, der er til rådighed, og det er faktisk ikke så mange år siden, at salt- karret her i landet var den gængse konserveringsmetode, nogle af os kan stadig huske smagen af saltet flæsk fra karret, og den var såmænd ikke så dårlig endda. Saltcentret rummer en stor og alsidig udstilling om saltet, dets brydning, produktion, distribution og anvendelse. Der var samtidig mulighed for at følge en kyndig rundviser, og her lytte til de mange historie han kunne fortælle om saltets betydning og dets produktion her på lokalt hold. Der blev samtidigt tilbudt en gratis og guidet rundvisning i de dybe gruber under saltcentret, hvor der i gruben blev vist, og kommenteret, en film om den lokale saltproduktion. Ikke alle vovede sig ind i elevatoren og ned i dybet for at opleve en rigtig saltmine, men de der tog mod til sig og tog elevatoren, fortrød ikke oplevelsen. Hvor dybt saltminen egentlig lå blev ikke oplyst, men vurderet efter den lidt rystende tur i elevatoren, var vi ret dybt nede!, det skal dog bemærkes, at da vi tog nødudgangen fra minen, kom vi direkte ud i udstillingen, hvorfra vi også havde taget elevatoren, hvorledes det nu kunne lade sig gøre? I centrets udstillingslokale var der salg af diverse produkter af salt, og der foruden rummede centret et svømmebassin med en sådan saltkoncentration, at man faktisk ikke kunne synke, hvilket opnås når saltkoncentrationen ligge på ca. 30%. Ingen af tur deltagerne havde dog taget badetøj med, så den oplevelse måtte vi undvære. Efter oplevelserne i saltcentret gik turen, efter en busrundtur i Mariagers snævre gader med de smukke gamle huse, videre mod Hvidsten kro. Kroen der måske er mest kendt for at have lagt navn til en våben modtageeller sabotagegruppe, Hvidsten Gruppen. Gruppen, der tog navn efter den lille by Hvidsten, bestod af lokale folk, flere med tilknytning til kroen og indbyrdes familierelationer. Gruppen blev som bekendt optrevlet i besættelsens sidste år, og 8 fra gruppen blev henrettet af besættelsesstyrken, og flere sendt til koncentrationslejr i Tyskland. Et meget hårdt slag for den lille by og specielt for familien Fiil på Hvidsten Kro. Vi ankom til kroen ved 16- tiden og havde herefter god tid og lejlighed til at se kroens forskellige lokaliteter og alt det, der var samlet sammen gennem mange år. Af større ting var det specielt div. landbrugsredskaber, der var indsamlet - mange af genstandende kunne godt bruge en kærlig hånd! I et par separate bygninger med selskabslokaler, var der en særdeles stor og varieret - og meget velholdt samling - af diverse geværer og bøsser, ligesom der var bevaret et lille køkken fra omkring forrige århundredskifte. I en anden mindre bygning, ligeledes indrettet for selskaber, var kroens historie med de forskellige ejere etc. gengivet på væggene i en slags kalkmaleri. Men vi var på kro, og uanset alt andet interessant, så var det dog maden vi var kommet for, og vi fik en rigtig god kroplatte med diverse forskellige traditionelle retter, næsten da, for en enkel skal fremhæves, kroens æggekage med sprødt stegt flæsk og sennep af egen produktion, det er virkelig en ret der kunne gøre kroen fortjent til nogle stjerner, måske ikke i Michelin guiden, men så hos DLFL! Efter veloverstået kroplatte med æggekage gik turen sydvest over og formanden, der jo er lokalkendt i et stort område, havde planlagt turen langs Nørreå dalen fra Randers mod Viborg, en strækning hvor også vores chauffør var lokalkendt, og kunne fortælle lidt om diverse lokaliteter. Viborg var første afsætningsplads og herefter fulgte Herning, 16 17

10 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 18 Holstebro, Skive og en lang og interessant tur var slut. Vores udmærkede hr. formand skal have megen ros for arrangementet, og på alle medlemmers vegne en tak til dig Axel, for turen og for det store arbejde du til enhver tid er parat til at udføre for lokalforeningen. John Damtoft Lokalforeningen Nordjylland v/steen Møller Begonievej 16 DK-9750 Østervrå Tlf.: Siden sidst har vi været på vores årlige sommerudflugt, som gik til Læsø, jeg må indrømme, at vejret ikke var det bedste vi har set, men det var der jo ikke noget at gøre ved. Vi mødte 26 personer op og skulle med færgen kl , og da vi var kommet ombord, var der dækket op til os, så vi kunne få os en dejlig frokost, og det hjalp lidt på humøret. Da vi så nåede Læsø kl , holdt der en bus, som skulle køre og guide os rundt på øen hele eftermiddagen. Det var en alle tiders chauffør, som kunne holde humøret oppe på os alle sammen - det var virkeligt en oplevelse, som vi sent glemmer, og så betød det ikke så meget, der kom lidt regn. Vi så Saltsyderiet og Tanghuset, hvorefter vi kørte på sømandshjemmet, hvor vi fik kaffe, kringle og lagkage. Så kørte vi videre og så/hørte om øens historie. Da klokken var 19,00, var der tid til at vende tilbage til færgen, hvor vi fik aftensmad på vej hjem. Da vi nåede Frederikshavn igen, var vi også blevet noget trætte men var enige om, at det har været en dejlig dag. Mandag den 30. august holdt Lokalforeningen Nordjylland bestyrelsesmøde, hvor vi skulle fastlægge efterårets program. Vi vil i dette efterår prøve noget nyt, således at vi allerede starter kl , for dem der har lyst. Lokalforeningen byder på 3 stk. smørebrød, så derfor bedes I tilmelde jer senest 2 dage før til Steen tlf eller Linda tlf , hvis I ønsker at deltage i spisningen, men I er også velkommen til først at møde kl. 19,30, hvor aftenens tema begynder, det kræver ikke tilmelding. Vi tror, det vil blive dejligt med lidt mere tid til socialt samvær, der er jo altid god gang i snakken, inden vi skal være ude af taleinstituttet, med det resultat, at tyveri alarmen et par gange er gået i gang, inden vi har fået ryddet helt op, så vi mente, vi godt kunne bruge mere tid sammen. Vinterens program ser således ud: Onsdag d. 5 oktober kl.18.00: afholdes på Taleinstituttet: Spis sammen aften og Banko. Efter spisningen kl , vil der være bankospil. Tag en pakke med og Lokalforeningen vil give nogle ekstra flotte gevinster, så mød op og lad os få en hyggelig aften. Husk brød til kaffen, øl og vand kan købes til sædvanlige billige priser. Onsdag d. 2 november: Spis sammen aften, og hvad der ellers skal ske står lidt åbent endnu, men mon vi ikke finder på noget? Lørdag den 10. december kl : Julestue. Vi vil her servere en dejlig julefrokost fra Skalborg Kro. Vi vil også prøve at finde én, der kan spille lidt julemusik for os, det er altid hyggeligt op mod jul. Øl og vand kan købes til sædvanlige billige priser, ønsker man snaps eller andre drikkevarer, må dette selv medbringes. Tilmelding til Julestuen senest den 7. december, til Linda på tlf eller til Steen på tlf Det vil glæde os meget, også at se de passive medlemmer, som er meget velkomne til alle vore aktiviteter. Venlig hilsen Linda Enemark og Steen Møller. Mødestedet v/preben Kristjansen Smakkegårdsvej sal til venstre DK-2820 Gentofte Tlf.: Mandag den 4. juni havde vi alle tiders bustur med Frederiksborg lokalklub. Det vil jeg ikke skrive så meget om, for I kan læse det hele om turen under Frederiksborg Lokalforening. Mandag den 13. juni var det sidste møde før sommerferien. Mødestedet Der blev serveret varme pandekager med syltetøj, flødeskum og chokoladedrys. Det var der ingen, der havde noget imod. Den 20. juni var vi nogle, der var på Landskursus, desværre alt for få. Den 1. august starter vi op igen. Det ville være dejlig, hvis der var flere, der kunne finde herind. Fredag den 5. august tog vi på den årlige skovtur på Bakken, som var alle tiders. Vi startede med en forfriskning i Hulen kl Derefter gik vi samlet hen til Valentino og fik noget godt at spise. Sild, pålæg, varme retter og ost. Irish Coffie eller almindelig kaffe med en lille en til. Så blev der sat nogle drikkevarer på bordet, så vi kunne skylle maden ned. Kl gik nogle hjem. Tilbage var dem, der havde påtaget sig at være lukkevagter. Mandag den 29. august havde vi besøg af Claus Nellemose fra Simonsen og Weel, som fortalte om de hjælpemidler, som de fleste strubeløse bruger. Næste ny stemme udkommer i december. Venlig hilsen fra bestyrelsen, Preben. Mødestedets skovtur Den 5. august holdt Mødestedet sin årlige skovtur, der gik til Dyrehavsbakken ved Klampenborg nord for København. Vi mødtes i Hulen for lige at få slukket den værste tørst, efter en gå- eller en hestevognstur fra Klampenborg station. Derefter gik vi over på Valentino, hvor det store kolde bord med lunt stod klar - der var selvfølgelig også klare dråber til de små glas. Maden var god, stemningen ligeså, og da vi havde fået stillet sulten, flyttede vi os til et andet bord, hvor vi kunne få skyllet tænderne i noget fadøl - man siger det er godt for mundhygiejnen, så det måtte vi jo gøre. Omkring kl var der nogle, der gerne ville hjem, så de tog afsked. Tilbage var vi dog en trofast skare, der nu gik på opdagelse og havnede på Bakkekroen, hvor der kom gang i dansen. Som tiden gik, blev vi færre og færre, men sådan er det vel altid, nogle skal tidligt i seng, og andre kan ikke finde hjem i god tid - men pyt! Til sidst var vi tre, der holdt ud til den bitre ende, blot for at konstatere, at sidste tog var kørt, øv! Imidlertid holdt der en taxa, og han kunde godt finde til Nivå, og han vidste også, hvad han skulle have for det, men skidt med det, jeg havde en dejlig aften/nat sammen med jer. Til slut en stor ros til Preben og Peter, det var en tur alle var glade for at deltage i. Synd, at der ikke var flere der kom, men hold ud, det kan jo ske, at de kommer til næste år, når i laver en tur. Hilsen Henning Kirkegaard. Klub Trekanten, Vejle amt v/frede Udesen Dampskibsvejen 9 DK-7120 Vejle Ø Tlf.: Årets 3. arrangement Tænk - vi har næsten glemt, at der har været dejlige perioder med sol i denne sommer. Vores årlige udflugt foregik i strålende sol. Vi mødtes ved det traditionsrige Ejer Bavnehøj, hvor vi nød et flot morgenbord. Det var ellers med bange anelser arrangørerne satsede. Efter dette solide morgen måltid begav vi os til den Gamle By i Århus. Der var masser at se og opleve. Det er et herligt sted - også med ydmyge steder til en kop kaffe 18 19

11 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 20 eller en øl. Nu var alle sultne, og vi kørte til Hotel Marselis ved Århus Bugten, hvor vi nød en dejlig Wienerschnitsel med tilbehør. Der var også en flot dessert. Efter en vidunderlig dag kunne vi alle begive os glade hjem. En stor tak til arrangørerne. Nu er det så tid til næste arrangement. Omkring Vejle er der mange smukke steder. Naturen kan sagtens klare sig, men oplevelsen kan få et lille pift for eksempel i form af kunst, eller som man har gjort i Lille Malund. Her er der en have ud over det sædvanlige. Det er meget imponerende, hvad flittige hænder har formået at skabe. Vi mødes ved Vejle Handicapcenter i Grønnegade lørdag den 17. september kl og kører til Lille Malund. Her giver vi os god tid til at se de smukke blomster og buske inden frokosten i det overdækkede areal. Vi håber mange vil møde op. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Julearrangementet den 25. november. Årets 4. arrangement Desværre måtte vi ændre datoen for klubbens fjerde arrangement "Lille Malund", fra den 17. til den 11. september, af forskellige årsager! Vi beså den smukke have "Lille Malund" i strålende solskin. Det 'overflødighedshorn' af smukke blomster, buske, stier og små vandløb, er en stor oplevelse. Vi havde medbragt godt humør, og stemningen steg et par grader, da det flotte smørrebrød kom på bordet - det var en dejlig skovtur. Det eneste skår i glæden var, at fremmødet kunne have været større, vi tilbød endda Limousinekørsel, frokost og kaffe! Nu håber vi rigtig mange vil finde vej til Vejle Handicap Center den 25. november, til vores traditionelle julefrokost og bankospil om vore egne pakker og lækre ænder. Snyd ikke jer selv for den oplevelse! Med venlig hilsen, Jacob Bach. Storstrøm klubben v/dorte Lund Kirsebærplantagen 62 Nyråd DK-4760 Vordingborg Tlf.: hotmail.com FORÅRSTUR TIL MØN Søndag den 22. maj arrangerede Storstrømsklubben en tur ud i foråret. Vi mødtes i Nyråd (4 km fra Vordingborg), hvor vi fyldte bilerne op. Første stop var ved campingpladsen på Ulfshale på Møn. Her havde Ole J fedtet sig ind og fået tilladelse til, at vi måtte sidde ved deres borde og bænke og nyde medbragt kaffe og brød. Ingelise havde nybagte boller, ost, smør og marmelade med, så vi smovsede rigtigt. Vejret var med os - skønt forårsvejr. Efter kaffen kørte vi via dæmningen til den lille ø Nyord. En besøgsværdig ø, hvor man parkerer bilen ved indgangen til øen. Det er som at blive sat en hel del år tilbage i tiden, alene den fred og idyl, som fortryllede øen, var helt unik. Vi havde en fantastisk dygtig lokal guide til at vise os rundt og fortælle om øens fortid og nutid. Blandt andet besøgte vi den lille bitte kirke, hvor der ikke er elektrisk lys installeret. Kan man lige forestille sig en gudstjeneste juleaften i stearinlysets skær...? Dagens middag blev indtaget på Jagtkroen midt i Fanefjord Skov. Aftensolen skinnede smukt på de lysegrønne og stadig sprøde blade på de store gamle bøgetræer, som omkransede den gamle kro. Det var en dejlig dag blandt gode venner. NYKØBING F - REVYEN På vores forårstur til Møn fremkom ideen om at tage i revy sammen i klubben. Onsdag den 3. august mødtes 8 forventningsfulde glade mennesker på en restaurant i Nykøbing F, hvor der blev serveret HØJT belagt smørrebrød (næsten for meget af det gode..!), men spist blev det, og dertil øl og et par snapse. Humøret var højt, da vi bevægede os de få skridt hen over torvet til teatret, hvor revydirektør Flemming Krøll stod og tog imod de mange revygæster. Ole J. havde sørget for billetterne.vi sad fantastisk godt ved to 4- mands borde. Vi havde læst flotte omtaler af årets Nykøbing F revy, og vi blev bestemt heller ikke skuffede. Det var en rigtig god og sjov revy, hvor vi bl.a. kom omkring både politik på landsplan og lokalplan. Dygtige og engagerede skuespillere, som havde virkelig fat i publikum, som sluttede af med stående klapsalver. En sjov aften i lystige venners lag. Stor sensommerhilsen til alle. På klubbens vegne Dorte Lund. Lørdag den 27. juli var jeg til bisættelse af vor Nestor Knud Rasmussen, Nr. Alslev, Falster. Knud blev opereret så langt tilbage som i 1967 og blev 85 år. Han var med til at stifte vores klub netop i år for 25 år siden. Knud var i 1990 med til at få mig ind i klubarbejdet som en hjælp til selvhjælp, da jeg var længst nede. Knud efterleves af sin hustru Lisette, børn og børnebørn og blev kort før sin død oldefar. Æret være Knud s Minde! Ole. Lokalforening Fyn v/ella Thomsen Sanddalsvej 41 DK-5700 Svendborg Tlf.: Så er vi atter på banen igen, her fra Fyn. Der var lidt tvivl om, hvem der fremover skal føre pennen, nu efter at Gudrun er gået på pension. Gudrun ønsker at nyde sit otium nede i hendes dejlige lejlighed i Gudme, og det er der bestemt ikke noget at sige til, når vi tænker på alle de år, hun har været på banen og gjort et kæmpe arbejde, både for Landsforeningen og for os her på Fyn - tak for det Gudrun! Resten af mig kender I jo udmærket, ik? Det bliver så mig, Holger, der skal trætte jer med vores oplevelser fremover. Siden sidst har vi været ude og sejle, måske ikke på det store ocean, men der var dog vand under kølen, og man kunne skimte land på begge sider, nemlig Odense å. Vi sejlede fra Munke Mose forbi Odense Zoo og ud til Fruens Bøge, en tur på ca. 30 min., en rigtig køn tur - vejret havde jeg sørget for, helt i top med højt solskin, en rigtig sommerdag skønt vi kun skrev den 8. juni. Vel ankommet til Fruens Bøge gik turen videre gennem den skønne skov op til Carlslunde Kro, hvor æggekagen ventede. Og hvilken æggekage, man kunne næsten ikke 'se' over den, så meget flæsk var der dynget ovenpå den - og så smagte det jo himmelsk. Der var, hvad man kunne spise, og efter et par mundfulde samt måske en enkelt dram til, var vi godt 'satte'. Kaffen blev serveret Tur til Sønderjylland Foreningen har været på en dejlig tur til Sønderjylland. Vi startede ude ved Odense Congres Center, hvor Ebbe holdt med en af ham lejet bus. Vi var helt trygge ved at Ebbe sad ved rattet, han har trods alt kørt bus i Odense ca. 20 år, samt faret syd på med turister - altså vi var hans turister til det sydlige. Efter lidt venten i Odense kom vi endelig af sted, turen gik til en rasteplads syd for Kolding, ja vi var lige inde ved Scandic Hotel og ude under bøgetræerne, hvor vi også fik tid til at sælge et lotteri, inden turen gik tilbage til vores 'luksusliner', der sejlede os tilbage til mosen. En helt igennem dejlig dag. Selvom vi opkrævede en 50'er i brugerbetaling, var der et underskud på kr ,- men pyt, de penge var givet godt ud. Vi var 28 af sted på denne udflugt, og vi måtte desværre sige nej til et par, da jeg havde bestilt for få pladser på kroen, men det sker ikke igen, lover jeg!!! Vort næste tiltag blev turen til Sønderjylland, som er beskrevet nedenfor. samle et par fra Stilling op. Vi fandt vores rasteplads og Ella pakkede rundstykker ud, hun havde tigget dem ved sin bager i Svendborg. Vejret var med os, og vi fik morgenmad i fin stil, efter en times tid gik turen igen sydpå til Flegaard i Süderlügum, (Tyskland), eller lige syd for den gamle Sæd grænseovergang. Tro det om i vil, men der blev handlet ind, så det var en ren fornøjelse, og jeg stod da heller ikke tilbage. Vi havde fået 20 21

12 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 22 en time til at handle i, men det var jo selvfølgelig ikke nok, så da alle næsten var færdige, blev vi enige om, at vi jo lige så godt kunne spise vores medbragte mad, da der er borde til det samme nede ved butikken. Solen stod højt på himlen, så hvorfor ikke spise her, og Ebbe spurgte pænt i butikken, om der ikke var rabat, (vi jo var 29 personer i en bus). Det var ikke noget som de brugte mere, men vi kunne da godt købe en kasse øl og det gjorde vi - så! Så gik turen til Tønder, hvor vi gik rundt og beundrede den gamle by, stadig i højt solskind. Der var nogle, som fandt et lille listigt sted, for at opretholde væskebalancen og andre som skulle på apoteket. Tiden nærmede sig kaffetid og vi kørte ud til Højer Sluse, hvor vi nød Ellas hjemmebag og en måske ikke så varm kaffe, men det var da OK. Da vi havde nydt naturen ved slusen og handlet lidt i den lille butik, var det tid til at sætte kursen mod vort aftensmadsted nemlig Emmerlev Klev Strandhotel, hvor bordet var dækket og vor gamle ven Peter ventede på os. Det var bare en god middag, selv om Jeg & Ella, der skulle have blendet mad, blev noget skuffede, da de havde blendet alt sammen i en stor pærevælling. Det smagte da godt, det var bare synet, som ikke var så pænt. Ellers var alle glade og tilfredse, og det er jo nogle flinke mennesker dernede, så vi tog afsked med et glad sind. Så gik turen tilbage til Odense, for nu var der nogle, som var ved at blive lidt matte i sokkerne efter en lang og god dag - så alt i alt en dejlig dag. Med håbet om en fortsat god eftersommer, vil jeg slutte mine udgydelser. På Lokalforeningen Fyn s vegne Holger. Lokalforeningen Roskilde Amt v/gerda Hansen Neergårdsparken 10 st. th Roskilde Lokalforening Roskilde Amt. Lørdag den 21. maj mødtes vi i Lyngby til den årlige skovtur, som i år var en sejltur på søerne nord for København. Turen begyndte i silende regn, men det tog alle med godt humør. Vi sejlede først fra Lyngby til Frederiksdal, hvor vi indtog vores medbragte mad. Derefter gik turen ud på Furesøen, og da vi atter nærmede os Lyngby, brød solen endelig frem. Så fik vi en sejltur på Bagsværd sø i solskin - det reddede lige dagen. Vi fik en sejltur i meget smukke omgivelser, en oplevelse i den flotte danske natur. Den fælles udflugt, (3 amts), var i år arrangeret af Storstrøms Amt. Turen gik til Stevns den 2. september. Alt var fint tilrettelagt med 2 interessante rundvisninger. Først besøgte vi De Danske Spritfabrikker i Dalby, hvor der i mange år er lavet Heering Liqeur og Gl. Dansk m.m.. Vi så blandt andet de imponerende egetræsfade og et museum med mange morsomme effekter. Smagsprøver fik vi også! Senere kørte vi til godset Gjorslev, hvor der var rundvisning på slottet. På Gjorslev har man Sjællands største løsgående kvægdrift, og vi var heldige også at få lov til at se den imponerende stald. 368 malkekøer plus ungkvæg mener jeg, der var. Dagen sluttede med et lækkert måltid på traktørstedet Bøgeskoven. Tak for en god og oplevelsesrig dag med godt samvær. Med venlig hilsen og på gensyn i Ny Østergade den 3. oktober. Gerda Hansen. Vi har til dette nr. ikke hørt fra følgende lokalforeninger: Lokalforening Århus Lokalforening Vestsjælland Sønderjylland DLFL s deltagelse i den Norske Landsforenings Landskursus 2005 v/ Bestyrelsesmedlem Steen Møller Denne gang var jeg den heldige, sammen med min kone, at få lov til at repræsentere Danmark ved det Norske Landskursus. For at nå derop til tiden, var vi nødt til at sejle fra Frederikshavn til Gøteborg aftenen før og så køre op til Hafjell ved Lillehammer om natten. Det blev en meget spændende tur, for det er ikke så nemt for en Vendelbo at begå sig i Norge. Jeg blev advaret, af en god bekendt som er nordmand, om det med at overholde hastighederne skulle man tage alvorligt, for der var kameraer opsat overalt og bøderne var store - han sendte tilmed også en prisliste. Jeg slap dog uden fartbøder, men der var noget med bom penge, som ikke gik så godt, for da vi nåede næsten til Oslo, kom vi til et sted, hvor man skulle betale 20 norske kroner. Der var baner, hvor man kunne bruge bom-bis, og så var der baner, hvor man kunne betale med mønter. Kl. tre om natten ser man jo ikke så godt, så jeg kørte hen hvor man betaler med mønter, men havde ikke norske kr., så jeg prøvede med en dansk 20'er. Det gik ikke, så tænkte jeg, at jeg jo ikke kunne holde her hele natten, derfor listede vi stille forbi det røde lys, hvorpå der kom en bus som standsede i en anden bane, hvor der sad en person i et betalingshus. Så slog jeg havari blinket til og gik derover for at betale mine 20 kr., men nu kunne jeg ikke betale kontant, for jeg var blevet fotograferet, så jeg fik jeg et giro kort, nu på 50 kr., som jeg ikke kunne betale hos ham, men kun på en Esso station eller et posthus. Tak sagde jeg og kørte af sted, og efter en del kilometer kom der atter en bom, men nu havde vi jo lært lidt af den første, eller også var vi blevet mere vågne, for der var sandelig en bane, hvor der stod manuel betaling, så den tog vi og betalte 20 kr., og forsøgte også at betale de 50 kr. jeg skyldte, men det kunne stadig ikke lade sig gøre ved bommen. Vi ankom til Lillehammer klokken 7 om morgenen, og når man er lidt moderne, så har man jo GPS i bilen og den virkede fint indtil nu, hvor kortet ikke dækkede længere. Det var godt tåget, men vi fandt et skilt, hvor der stod Højfjeldshotel, så der drejede vi af og så kørte opad og opad, til vi var over skyerne, og der var minsandten en bom mere. Nu var tiden inde til at spørge om vej, og vi fik den besked, at vi godt kunne køre ned igen, for det var ikke der. Så fandt vi hotellet og blev budt velkommen af dem, der allerede var ankommet bl.a. Åse og Kai Vestgården, som vi havde hilst på i Danmark sidste sommer til vores eget Landskursus - derpå spiste vi morgenmad, inden vi lige fik et par timer på øjet, for Landskursuset startede først kl. 15. Om aftenen gik vi en tur for at se os lidt omkring, og så opdagede vi, at hvis vi var kørt lige ud hele vejen, var vi kørt lige til hotellet, og vi fandt også en Esso station lige nedenfor hotellet, så kunne vi jo betale vores gæld der, men at modtage bompenge der, kendte de ikke noget til, så vi måtte længere ind mod Oslo. Så prøvede vi posthuset, men de skulle have 65 kr. for at sende pengene pr. giro, så det blev i alt 115 kr., og det blev os for dyrt, så vi håbede, at vi kunne finde et sted på hjemturen, selv om der stod, at hvis ikke vi betalte inden 3 arbejdsdage, ville det koste 400 kr. - og det lykkedes at få betalt de 50 kr. om søndagen. Vi havde nogle dejlige dage sammen med de norske deltagere, som var meget behjælpelige, og som også kørte os rundt i området, så vi fik set en masse flotte steder. Tilslut vil vi gerne takke den Norske Landsforening for nogle dejlige og lærerige dage oppe hos jer, og tak for den store gæstfrihed i viste os, et virkeligt flot Landskursus. For øvrigt kom vi godt hjem uden yderligere problemer. Bestyrelsesmedlem Steen Møller

13 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 24 Vigtig meddelelse til medlemmer af DLFL der har energi og lyst til at være med, hvor tingene foregår Ny struktur kræver styrkelse af det LOKALE handicaparbejde af DSI s formand Stig Langvad Den XVII Nordiske Kongres, august 2005 v/ Hans S. Sørensen DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer, etablerer i dette efterår 98 nye afdelinger, der skal gøre det muligt for foreningerne at få indflydelse på de kommende kommuners handicappolitik. Side 13: 1) 1967: Den første nordiske kongres blev afholdt i Danmark den 5. maj på Christianshavn på Amager. 2) 1968: Den første nordiske sammenkomst, (ikke kongres!), Finland maj. 3) 1969: Den anden nordiske kongres blev afholdt i Oslo september For den enkelte borger med handicap betyder strukturreformen, at ens kommune fra 2007 får al magten, æren og pengene til at gøre godt med - sådan cirka! Kommunen skal bevilge og finansiere alle former for hjælpemidler og specialundervisning for både børn og voksne. Kommunen får ansvaret for forebyggelses- og genoptræningsindsatsen på sundheds-området. Hvis man vil slås for bedre vilkår - som borger og FORENING - så skal man altså i dialog med den enkelte kommune! Der bliver oprettet 98 nye handicap-råd i de 98 nye kommuner! Deres arbejde skal starte allerede den 1. april INTERES- SERET? De kommende fem regioner skal indgå aftaler om hvilke institutioner og behandlingstilbud, der fra 2007 skal føres videre i de nye regioner, og hvilke der bliver kommunale. Du finder tid og sted på DSI s hjemmeside: også om Kommuner skal, sammenlagte eller ej, snarest fastlægge principper og budget for handicapområdet. HAR DU LYST TIL AT BLANDE DIG? DSI skal, ifølge loven, udpege 3-7 medlemmer til handicaprådene. Derfor opretter DSI i dette efterår 98 nye afdelinger - én for hver ny kommune. Hver HANDICAPFORENINGS LOKALKREDS skal udpege én person, der får stemmeretten i DSI-afdelingen. Bent Lassen Handicap-rådsmedlemmer mv. skal repræsentere alle slags handicap - ikke kun deres eget. Rådsmedlemmerne behøver tilbagemeldinger fra de borgere, der føler problemerne på deres krop. Det vil ske på møderne i DSI-afdelingen, hvor foreningerne kan mødes og diskutere den lokale handicap-politik. Det bliver vigtigt fremover at være mange aktive på det lokale niveau. Har du lyst til at deltage i dette arbejde, så kontakt din FOR- ENING eller evnt. din lokale kredsformand. Måske kan du blive FORENINGENS officielle repræsentant i DSI-afdelingen. DIS hjemmeside: BERIGTIGELSER VEDRØRENDE JUBILÆUMSSKRIFTET Side 31: Over billedet af Jubilæumskontoens bestyrelse. I teksten bestyrelse i jubilæumsåret er Villy Olsen faldet ud. Bagsiden: Bestyrelsen 2005 Forneden, er følgende titler byttet om: 3. linie: Suppleant Carl-Johann Ryser 5. linie: Bestyrelsesmedlem Britt Prangsbøll Redaktøren Alle referater af de mange indlæg samt begivenheder, fra afholdelsen af Kongressen/Jubilæet, er kogt ned, efter bedste evne, af redaktøren. Torsdag den 18. august Den XVII Nordiske Kongres, august 2005 på Radison SAS H.C.Andersen Hotel, Odense Ved ankomsten/registreringen blev deltagerne budt velkommen af landsformand Anne-Lise Steen, næstformand Henning Kirkegaard og kasserer Niels Holger Hansen. Der blev udleveret en DLFL-sæk m/en flaske vin samt en mappe med et jubilæumsskrift og div. papirer, bl.a. de deltagende landes taler - de der var på engelsk var oversat. Der var dejlig frokost kl hvorefter deltagerne mødtes i kongressalen til åbningshøjtideligheden. Velkomsten. Efter præsidiets og kongresudvalgets 3 års kæmpe forarbejde til den 17. kongres i Danmark, kunne DLFL's landsformand Anne-Lise Steen byde kongresdeltagerne hjerteligt velkommen til den XVII Nordiske Kongres, her i det smukkeste sommervejr, der kom som bestilt. Anne-Lise udtalte ønsket om, at kongressen måtte få et positivt og vellykket forløb for alle, og udtalte et særlig velkommen til gæsterne fra Norge, Sverige, Finland, Island, Estland og Lithauen samt til deltagerne fra CEL og IAL. Der var i alt tilmeldt talepædagoger og en afdelingsleder, der tilsluttede sig lørdag. Også velkommen til hjælpemiddelfirmaerne, der har sponsoreret forskellige tiltag på kongressen - tak for det. Udstillerne var Kapitex, Simonsen & Weel, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GMBH og SJ-Medical. Anne-Lise Steen sagde endvidere: Tak fordi I er mødt så talstærkt op, og vil være med til at få nogle gode dage med et alsidigt fagligt program med gode sociale tiltag. Til at festligholde kongresåbningen havde kongresudvalget bestilt ODIN-koret fra Odense til, i 2 omgange, at underholde deltagerne. Anne-Lise tog nu fat på programmet med at byde ODIN-koret velkommen til kongressen, hvorpå de sang 1. afdeling meget disciplineret, klangfuldt og smukt under en kyndig leder samt med et fint klaverakkompagnement. Det var en god ide samt en rigtig fin oplevelse. Den officielle åbning. Stiftamtmand Nina Würtzen foretog den officielle åbning af kongressen og hilste deltagerne velkommen til Fyn i håbet om, at kongressen viribusinitis - ved de forenede kræfter - må få et godt forløb og et godt udbytte. For at en stor eller lille opgave skal løses kræver det, at nogen interesserer sig for den, og de der gør en indsats må bakkes op! Indenfor de sidste 100 år har de opståede foreninger samarbejdet patienter, læger og andre behandlere imellem, med god virkning. Er det et nordisk træk at angribe opgaverne på denne måde? - vi er vist flere der tror, det forholder sig således. Gode resultater er opnået i vore lande omkring tuberkulose, hjertesygdomme og kræft, også med hensyn til mange andre sygdomme og lidelser. I forbindelse med mit arbejde i Kræftens Bekæmpelse, har jeg fået nærmere kendskab til, hvordan det med terapeutisk og lægelig dygtighed 24 25

14 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side og snilde er lykkedes, væsentligt, at afbøde det afbræk i talens brug, som en livsnødvendig fjernelse af strubehovedet medfører. De nordiske foreningers samarbejde har uden tvivl sin del af æren for denne gunstige udvikling. Denne Kongres har været forberedt grundigt og længe i ønsket om at leve op til deltagernes forventninger. Jeg håber kongressen giver anledning til yderligere fremskridt for forskningen og vil styrke det nordiske samarbejde. Jeg har hermed den ære, at erklære den XVII Nordiske Kongres for åbnet. Amtsborgmester Jan Boye indledte sine velkomstord fra Fyns Amt med at konstatere en vis tendens i at trække på skuldrene af nordisk samarbejde. Er det ikke blot et projekt for politikere, møder og mange ord, men få handlinger og resultater? Der er rigtig mange eksempler på det modsatte, denne 17. Nordiske Kongres er et af disse eksempler, der viser det tætte samarbejde mellem de nordiske foreninger og nu også de baltiske lande. Man var glad for, at DLFL havde lagt Kongressen i 'centrum af Danmark', og ønskede samtidig stort tillykke med DLFL's 40 års jubilæum. Direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse følte, det var en stor ære, at bringe KB's hilsen til denne festlige åbningsceremoni. En perspektivrig og relevant kongres. Kræft bekæmpes med brutale kampmidler, med mange varige spor. Man forsker på at gøre behandlingerne mere skånsomme, og med skræddersyede tilbud til den enkelte ramte. Om år kan kræften bekæmpes eller holdes i ave. Kræft i Arne Roligheds barndom var = død, (og så gammel er Arne Rolighed jo ikke! - R.), og sygdommen var tys-tys! Nu er det fantastisk opmuntrende signaler, der lyder fra forskerne. En optimisme der bygger på kendskab til vores proteiner og gener - perspektiver med biologiske kampmidler. Arne Rolighed hilste kongressen med ordene, som Bill Clinton formulerede det: Når vore børnebørn hører ordet cancer - ja, så tænker de alene på et billede på stjernehimlen. Formanden for De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, Stig Langvad havde også mange rosende ord om vores forening, efter han havde betrådt talerstolen ad en l a n g rampe, der i øvrigt absolut ikke var for bred!! DLFL er en græsrodsbevægelse, der arbejder frivilligt for en fælles sag, og hvor der er sammenhold. Skønt en af de mindste af DSI's store medlemsskare, udøver DLFL i praksis et grundigt og særdeles aktivt og respekteret arbejde, ikke blot indenfor DLFL's egen medlemskreds, men også gennem alle lokalforeningerne m.v., og sandelig også i udadvendte sammenhænge, med kontakter til behandlere, og ikke mindst med et frugtbart samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og gennem DSI, hvor foreningen yder en stor indsats. Når kræftens gåde er løst, vil DSI se frem til at arve organisationen ! Større kompliment kan vel ingen af DSI's medlemsforeninger ønske sig. Stig Langvad ønskede på DSI's vegne til slut et godt og frugtbart udbytte for kongressens deltagere og samtidig hjertelig tillykke med DLFL's 40 års jubilæum, mandag den 22. august Nu var vi fremme ved ODIN-koret's 2. afdeling og efter stor applaus sluttede Anne-Lise Steen talerrækken af med at takke alle for deres åbningstaler, samt ODIN-koret for deres eminente korsange med dygtigt klaver-akkompagnement. Efter en kort pause var der hilsener fra de deltagende lande: Fra Estland talte Maret Jahu og Tiiu Tammemäe. De er begge talepædagoger, der er ca. 200 i Estland, og de er stolte af at repræsentere estiske logopæder. Tak for invitationen og den varme velkomst. Der er kun få logopæder der har specialiseret sig i laryngectomi på grund af det lille befolkningstal på 1 1/2 million, hvoraf den ene million er estere. De opererede undervises i Tallinn og i Tartu. Vi håber på at udvide kontakter med henblik på viden og samarbejde i forskningen. Vores organisation har 16 års fødselsdag og har gode kontakter med logopæder i Finland, Sverige og Danmark og vi håber at havet forbinder, og ikke adskiller, os. Tillykke med DLFL's 40 års fødselsdag den 22. august Tak for jeres opmærksomhed og held og lykke med kongressen. Fra Finland talte formand Markku Nurmela. Samarbejdet i de nordiske LE-foreninger har stået på i 37 år, til stor gavn for strube- og mundhulecancer. DLFL har været meget aktiv de seneste år og Finland følger med stor interesse DLFL's fremgangsrige arbejde - ny stemme er en meget fin informationskilde. Finland alene har ændret sine regler, og i 10 år haft et samarbejde mellem strube- og mundhulecancerpatienter indenfor den samme organisation. LE-invalidernes forenings nye navn er: Suomen Kurkku, og foreningen er vokset fra nogle få til landsomfattende medlemmer. Markku Nurmela ønsker lykke og fremgang for alle LE-patienter og behandlere i Norden og Balticum, samt styrke og mod til foreningerne og deres medarbejdere, i kampen mod svær sygdom. Fra Island talte formand Ragnar Davidson. Med-laryngectomerede, laryngectomi-foreninger og deltagere sendes en hilsen, en særlig til værten for kongressen i år, DLFL. I tiden efter operationen har vi alle et behov for at dele vores erfaring, og tilpasse os den nye og mærkelige forandring i ens liv, som en laryngectomi virkelig er. Vi i Island er stolte over at være en del af en endnu større organisation, og er stolte over, at vi her på kongressen føler, vi bevæger os fra isolation til en fornemmelse af at høre til. Også i Island tilbyder vi patienter besøg før, under og efter operationen. Alle patienter har følt det som en stor hjælp og støtte. Valgfrit, det er et tilbud, og ingen har endnu takket nej!. Vi afholder årsmøder i vores forening Ny-rodd, til stor værdi for de implicerede. Alle vore medlemmer sender de varmeste hilsener, og vi repræsentanter fra Island håber denne kongres bliver et møde, hvor vi alle rækker en hjælpende hånd ud til hinanden, hvad der jo i virkeligheden er, hvad dette møde handler om. Logopæder fra Lithauen takkede for invitationen og understregede vigtigheden af en kongres, der samler kolleger fra de baltiske og nordiske lande, for at udvide vore perspektiver, og måske indføre nye teknikker i rehabiliteringen af vore patienter. Vi takker jer igen, kære arrangører, for at samle så mange fremragende talere og deltagere. Tak. Norges formand Kjell Gillingsrud, der er på sin 2. kongres, bemærker, at programmet for kongressen i Danmark har et meget højt fagligt indhold. For tre år siden i Stockholm havde han en drøm, at på sigt vil der ikke være behov for deres forening. Drømme kan man have, men virkeligheden viser sig at være en ganske anden. I Norge rammes nu ca. 550 personer af kræft i hoved/ halsområdet. Disse søger foreningen om hjælp og støtte i den første vanskelige tid. Foreningens besøgere og ældre medlemmer råder og vejleder og støtter. Derfor er det vigtigt vi er til stede, da vi ved hvilke problemer, der kan opstå. For dem er vi til! Kjell Gillingsrud ønskede værtsskabet lykke til med kongressen og dens videre forløb. DLFL's Landsformand Anne-Lise Steen rundede talerækken af med at fortælle lidt om, hvad der er 27 sket i Danmark siden kongressen på Lidingö i Stockholm i 2002 og kunne meddele, at antallet af laryngectomerede i 2004 gik ned markant i Danmark, men siden har der været en lille og uforklarlig stigning specielt i Vestsjællands Amt. Som Laryng Forbundet i Sverige, mangler vi tilgang til DLFL, glædeligt dersom det ikke skyldes, at der ikke rapporteres om alle de eventuelle nye tilfælde? Den store amts og kommunalreform optager os meget. Hvordan vi skal organisere os, og hvad der skal ske med vores handicap-kompenserende specialundervisning - vi er jo en lille gruppe! Men, men, alt er ikke sort, vi er i tæt kontakt til Kræftens Bekæmpelse, KB, og De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, om at få placeret dygtige folk de rette steder, og holder ligeledes tæt kontakt med vore konsulenter, der kommer under de nye regioner - endnu er de knyttet til amterne. Lad os nu få nogle gode dage ved denne 17. Nordiske Kongres. -R- De nordiske formænd. Fra venstre: Markku Numela, Finland - Kjell Gillingsrud, Norge - Anne-Lise Steen, DK - Ragnar Davidsson, Island - Bo Person, Sverige. 2 timers foredrag Efter kaffepausen denne torsdag, var der 2 timers foredrag af først Dr. Rainer Seidl og derefter af logopæd Ricki Nusser-Müller-Busch, Unfallkrankenhaus Berlin. Dr. Rainer talte om synkebesvær og viste videooptagelser af tungen, mundhulen og øverste del af spiserøret, hvordan man arbejder med maden, (bolus = kugle af mad), når synkefunktionen træder i funktion, og hvordan maden passerer ned bag tungen og gennem spiserøret, forbi luftrøret

15 Ny Stemme - blad /10/ :36 Side 28 og videre. Billederne viste forskellige former for problemer i halsområdet, også hvad der sker, når patienten får maden ind i luftrøret, 'i den gale hals', og hvordan man i de tilfælde kan hjælpe at løse problemet ved indtagelse af mere fast føde m.v. Til indledning, sagde Dr. Rainer, at der er sket store fremskridt inden for akutmedicin og teknologi, med forbedret overlevelse og levetid for alle slags sygdomme. Laryngectomerede er nødt til at lære at tale på en anden måde - men kan på sædvanlig vis spise og drikke, hvorimod en partiel operation i luftvejene eller spiserøret ofte giver problemer med at spise og drikke, men ikke med at tale. At spise og drikke er nødvendigt for at leve, og også for de vigtige sociale og kulturelle begivenheder, der giver megen glæde, for eksempel i forbindelse med at spise med familie eller venner, og ved arrangementer som denne DLFL kongres. Videoptagelserne viste, hvad der sker med føde og væske i svælget ved normal synkefunktion, og hvad der sker i forstyrrende sekvenser, når man mangler dele i mundhulen, svælget eller strubehovedet. Synkeforstyrrelse forringer livskvaliteten og patienter har risko for fejlernæring og dehydrering, derfor er synkeproblemer meget vigtige at få løst. Logopæd Ricki Nusser-Müller-Busch gennemgik detaljeret, hvori synkebesvær består, og hvordan man skematisk kan dele synke-funktionen op, hvordan de berørte kropsdele spiller ind i udførelsen af de forskellige funktioner. Hvordan man forbereder sig til at spise. Hvordan synsindtrykket og lugten af maden spiller ind, og er med til at aktiverer spytproduktionen. Hvordan armenes funktion stimulerer synkebevægelsen, at man aktiverer hænderne, for at bringe maden op til munden. I mundhulen smager man og bider og tygger maden. Med kæbebevægelser formes en kugle af mad, med spyt. Man placerer bolus midt på tungen. Tungebevægelsen bringer bolus gennem mundhulen bagud, ned i svælget, og transporterer maden gennem svælget forbi tungebasis, der skubber på. Strubehovedet og dermed svælgvæggenes peristaltiske bølge skubber bolus, kuglen af mad, videre ned. Herpå rejser strubehovedet sig og lukker = synkerefleks/synke-reaktion. Spiserøret åbner sig, og en peristaltisk bølge skubber maden ned til og ind i maven. Et meget instruktivt foredrag af begge talere. Foredragene bevægede sig omkring et vanskeligt område. Det er små områder i mund og svælg, hvori der kan opstå meget vitale problemer, og som der er forsket, og fremover vil blive forsket mere i, til gavn for nuværende og fremtidige patienter. Til slut takkede begge talere for invitationen til denne 17. Nordiske Kongres og bragte samtidig hilsener og lykønskninger i anledning af DLFL's fødselsdag fra Foreningen for Laryngectomerede og folk med operationer i mund- svælg- og struberegionen i Berlin. Programmet var nøje blevet fulgt, og efter en hvile-time, mødtes alle til en dejlig middag, og derefter var aftenen til fri benyttelse. Nogle fulgte en interessant byvandring, andre besøgte Casino og atter andre slappede blot af. -R- Fredag den 19. august Udflugten - det sociale arrangement. Fredag morgen kl sad alle deltagerne i to busser, den ene dobb. dækker, og udflugtsturen startede med en rundtur i og omkring midt-odense, og en glimrende guide fortalte om bygninger, kirker og lidt om det gamle Odenses historie. Så gik turen ud på midt og en del af det sydlige Fyn - en smuk tur på de små veje, hvor afgrøder og gårde blev omtalt, og dele af Egeskov's historie og slægtskaber orienterede Guiden os interessant om - til vi ankom til Egeskov. Her blev vi opdelt i hold, engelsktalende og skandinaver og vist rundt på slottet. Derpå gik vi rundt på div. udstillinger i de gamle avlsbygninger. Frokosten var noget for sig, i den gode mening! - vi fik udleveret en picnickurv til 5 personer, hvorpå vi bænkede os i små grupper og nød en fint arrangeret og meget velsmagende mad - også en rigtig god idé. Turen tilbage foregik ad den gl. hovedvej Svendborg-Odense, der er under ombygning til motorvej, som fynboerne har trængt til i årevis. Så vidt jeg er orienteret, er det èn af de tættest trafikerede vejstrækninger i Danmark. Alt i alt en glimrende og vel gennemtænkt/tilrettelagt tur, der var yderst spændende og belærende, og vejret var i den grad med os, varmt og solrigt. -R- Fredag den 19. august DLFL's 40 års jubilæums-reception på Radison SAS H.C.Andersen Hotel, Odense. Kl mødtes kongresdeltagerne, og særligt indbudte, til reception i foyeren til koncerthuset. Forsamlingen blev underholdt af en dygtig hyggepianist, der fik konkurrence af de småsnakkende deltagere med div. lækkerier i munden - og der bredte sig en god og festlig/hyggelig stemning. Atter tog vores formand Anne-Lise Steen ordet, og fra trappen til koncertsalens balkon-etage bød hun alle rigtig hjertelig velkommen til DLFL's 40 års jubilæum, tæt på den rigtige dato, den 22. august, og takkede for det store fremmøde, og ikke mindst for alle de hilsener DLFL havde modtaget. Gavebordet bugnede og der var mange spændende ting. Så vidt Anne-Lise: så er der i dag flere deltagere, der var til stede den 22. august I dag er der ligeledes gæster fra Odd Fellow Logen Hammeren i Korsør, der var med til at starte vores foreningsblad Det ny stemme blad, der nu er 42 år gammelt. I dag er bladets navn 'ny stemme', som bekendt. DLFL har været medlem af DSI i 35 år, og indledte et samarbejde med KB også for 35 år siden, et samarbejde der i dag er endt med, at DLFL nu har kontor på Strandboulevarden, det gamle Finsen, og hvor vi ofte mødes med de organisationer, der har samarbejde med KB. Det nordiske samarbejde indledtes 1964 og i 1981 kom Island til, og siden er der afholdt Nordisk Kongres på skift mellem de nordiske lande. I 1967 blev der etableret kontakt til CEL, ligesom der er samarbejde med IAL - begge organisationer har gæster med her på kongressen. I 1997 var Danmark og Norge værter ved den 9. Europæiske Kongres i Vingsted med 250 deltagere. Sådan kunne jeg blive ved - lokalforeninger er oprettet, konsulentordningen o.s.v. og en stor amts- og kommunalreform står nu for døren. Men alt det nye kan kun lade sig gøre, fordi foreningens medlemmer er aktive og engagerede. Dog lige nu handler det om DLFL's 40 års jubilæum og vi har bedt Hanne Tranberg om at holde styr på talerækken. Inden referat af de mange taler, vil redaktøren gerne udtale her: 28 29

16 Ny Stemme - blad /10/ :37 Side år er rigtig mange for en så lille forening, og hvilket også blev bekræftet af de mange indlæg, der senere blev foredraget fra trappen. Det er ret usædvanligt, at en stadig, (og heldigvis), lille forening, har formået at markedsføre vores budskab/sygdom så synligt i de medier/fora der er nødvendig, for at blive hørt - specielt i det offentlige regi. Og alligevel er vort sygdomsbillede ikke ret kendt blandt menig mand, og karakteristisk er det bl.a., at folk vender sig på gaden og undrer sig over vores ny stemme! Med til løsningen af DLFL's mange opgaver hører, (rigtig mange andre personer ufortalt), at følgende ildsjæle har ført an i mange, mange år med en utrolig indsats, og med en utrættelig ihærdighed, nemlig afdøde Rigmor Lautrup samt Gudrun Mørup, Bent Lassen, Hanne Tranberg, Bente Hollerup, Niels Holger Hansen og vores næstformand Henning Kirkegaard samt landsformand Anne-Lise Steen. Hver for sig, og sammen, har de ydet et påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen DLFL, der i dag styres/ledes af de tidligere såvel som de nye ildsjæle, der flittigt og frivilligt fortsætter arbejdet for DLFL og dets medlemmer. Toastmasteren par excellence Hanne Tranberg viste atter sine evner for faget - en perfekt mikrofonholder og styrer af indlægsholdere blandt deltagerne, der ønskede at få ordet - og det var mange. Centerleder Kai Evan Pedersen, Kræftens Bekæmpelse, Odense sagde et stort tillykke med de 40 år, også på vegne af afdelingschef i KB Anne Nissen, der desværre var forhindret. Der er tradition for et godt og tæt samarbejde med KB, og Anne Nissen sætter stor pris på, når I som naboer på Strandboulevarden, kigger forbi. Man lærer af hinanden og det er jeres fore- nings fortjeneste, at patientforeninger på kræftområdet og KB's patientstøtte-afdeling mødes en gang i kvartalet. Her får man gode ideer af hinanden, og vi har nu fået lavet rullegardiner efter DLFL,s opskrift. Som leder af kræftrådgivningen i 18 år, blev jeg aldrig opsøgt af laryngectomerede, indtil det slog mig, at jeres konsulentordning imødegår netop de mange psykologiske og øvrige problemer, der kan opstå. Og konsulenterne er bl.a. med til at sikre patienternes kendskab til DLFL. I KB glæder vi os til et fortsat frugtbart samarbejde i København og ude i landet. Held og lykke fremover. Gaven fra os i KB får I mandag den 22. aug., på dagen - jeg ved, der er en stor hilsen fra både formand Anne Thomassen og direktør Arne Rolighed. Tillykke med jubilæet. En varm hilsen bragte overlæge Hanne Sand Hansen, der gennem 44 års arbejde på Finsen og senere Rigshospitalet, har meget stort kendskab og erfaring med vores sygdomme. Og et tæt samarbejde med DLFL har gennem årene været meget frugtbart og lærerigt. Hilsenen glædede specielt vores formand, der har arbejdet sammen med Hanne S.H. på Finsen, for senere yderligere at blive Hanne Sand Hansen's patient på Rigshospitalet. Amtsformand i DSI Fyn, Birte Malling ønskede DLFL og særligt Anne-Lise Steen tillykke med jubilæet og mindes det gode samarbejde i DSI med Anne-Lise gennem årene, hvor det slet ikke er undgået Birte Malling's opmærksomhed, (med smil på læben), at dersom Anne-Lise havde noget på hjertet, og gerne så det fremmet, ja så manglede det ikke på ihærdighed fra Anne-Lise's side, hvilket DLFL forhåbentligt har fået og får glæde af fremover. Formand Kjell Gillingsrud, Norge udtalte fra talerstolen : Kære danske venner. Jeg vil benytte anledningen til at gratulere DLFL med de første 40 år. Vi har været en lillebror på mange måder, blandt andet da vi hentede inspiration hos jer, til at danne vores forening 2 år senere. Samarbejdet mellem os har i alle årene været meget godt, og vi har hentet inspiration til aktiviteter og satsningsområder fra jer. I stor grad har vores landskurser været bygget op som hos jer. Gennem årene har vi vel fundet vores egen vej, uden at dette på nogen måde har været til hinder for et frugtbart samarbejde, som jeg har et stærkt ønske om skal fortsætte ind i fremtiden. Som et synligt tegn på vores hilsen, vil jeg overrække denne gave til formanden i anledning af dagen, og samtidig ønske lykke til med de næste 40 år. Da det danske flag er det ældste i verden, er vor lille gave et flag med inskription. Jeg gratulerer med dagen". Formand i Island Ragnar Davidsson's hyldest til DLFL lød således: Kære damer og herrer. Over et langt tidsrum har DLFL haft stor betydning for Island, og været os til megen støtte og vejledning. Det er derfor med glæde og stolthed, at alle medlemmer i Ny Stemme i Island, ønsker DLFL held og lykke med sin 40 års fødselsdag. Jeg vil gerne bede jeres formand Anne-Lise Steen om at komme herop og tage imod et lille stykke af Island, så i ikke glemmer os på "Sagaöen, som min ven kasserer Holger altid kalder os. Held og lykke til jer alle i dag og for alles fremtid. Til slut vil jeg gerne sige, eller synge: Livet er ikke det værste man har, hvis foreningen er klar. Kære Landsforening indledte Bent Lassen sin hilsen og fortsatte: Siden min start som larynge-ctomeret i 1978 har jeg samlet artikler og foto's af foreningsrelaterede begivenheder. 5 ringbind er det blevet til og jeg har, efter bedste evne, oplyst hvem der er på diverse fotografier. Materialet har jeg besluttet at overlade til nuværende og fremtidige bestyrelser i DLFL, hvem jeg håber materialet kan være til gavn. Materialet spænder fra 1979 frem til 1998 samt fra tidligere år. En del ligger i kasser hjemme, når jeg får en ledig stund - eller to! - vil jeg katalogisere og dernæst overlade alt materialet til landsforeningen. De varmeste hilsner i anledning af jubilæet og god vind i de kommende år ønsker Bent Lassen. Helge Rasmussen, en højt skattet ven af DLFL, var sandelig mødt op til receptionen, og bragte sin personlige hilsen til Landsforeningen. DLFL har haft hans store bevågenhed, idet Helge først i 60'erne påbegyndte et stort og vanskeligt arbejde med udvikling af en vibrator, der blev videreudviklet og prøvekørt gennem årene sammen med blandt andre Høyrup-Jessen. En interessant artikel af Helge Rasmussen herom, er bragt i Jubilæumsskriftet. Bente Hollerup overbragte en hilsen fra Taleinstituttet i Århus. Tillykke med jubilæet. Taleinstituttet har stor respekt for DLFL. Landsforeningen arbejder seriøst og målrettet, med stor ildhu og engagement for de ramte og pårørende. Tak for samarbejdet og god vind fremover. Personligt sagde Bente: Jeg har meget at takke Landsforeningen for. Siden jeg i 1989 begyndte at arbejde med strubeløse, har jeg fået stor støtte af foreningen. Jeg har rejst rundt i verden til kurser og kongresser, og fået en viden, der har gavnet min faglige udvikling - uden jeres økonomiske støtte havde dette ikke været muligt. De sidste år 30 31

17 Ny Stemme - blad /10/ :37 Side 32 har jeg haft fornøjelsen at være i kursusledelsen for Landsforeningens Landskursus, hvor samarbejdet har været let og præget af gensidig tillid og åbenhed - tak for det! Jeg ønsker Landsforeningen tillykke med jubilæet og held og lykke fremover. Direktøren for De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, Poul H. Petersen, en rigtig god ven af DLFL, rundede receptionen for foreningens 40 års jubilæum i fin stil. Foreningen kender Poul P. rigtig godt, bl.a. fra dirigenthverv på landsmøderne i Vingsted, hvor han med fast og sikker hånd styrede slagets gang. Og som oplægsholder på et pænt antal kurser, har Poul P. underholdt mange kursister med spændende oplæg. Poul P. udtalte bl.a.: I har skabt en forening, der leverer flotte resultater til medlemmerne - og i er, som en medlemsmæssigt ganske beskeden forening, imponerende synlige og aktive i det fælles handicappolitiske arbejde i DSI. I giver jer også tid til andre, som samarbejdet med jeres nordiske venner, til indsatsen i DSI og til projekter i Nepal. Ikke kun projekter for strubeløse, men også for udviklingshæmmede børn og paraplyorganisationen i Nepal. Jeg ønsker jer held og lykke med arbejdet fremover og glæder mig til at fejre jeres 50 års jubilæum. Torben Møller Jensen, FSD medbragte et stort tillykke fra stammeforeningen og takkede samtidigt for det gode samarbejde gennem årene, specielt her de sidste år, hvor vi har modtaget stor hjælp i vort ulandsarbejde i Nepal. Vi håber den gode kontakt vil fortsætte i årene fremover. Vi ønsker god vind for DLFL i tiden der kommer, tillykke med de første 40 år. Frede Udesen, klubrepræsentant fra klub Trekanten, Vejle Amt, der fornemmede, at talerrækken lakkede mod enden, fortalte om kontakten med DLFL foranlediget af hans operation. Det hele startede med besøg af en konsulent på sygehuset, og senere ophold på taleinstitut og dermed kontakt med andre strubeløse i forskellige lokalforeninger samt Landskursus i Vingsted. Der er rigtig meget at takke foreningen for, så jeg syntes vi skal give foreningen DLFL et længe leve - 3 gange hurra! - og det rungede ud i foyereren. DLFL's landsformand Anne-Lise Steen sluttede receptionen med at takke de fremmødte for en meget hyggelig festligholdelse af DLFL's 40 års jubilæum, takkede endnu engang for de mange 32 gaver og ser frem til, som Poul P. sagde, at vi mødes igen til 50 års jubilæet i R- Lørdag den 20. august Orientering om NEPAL. Man mødtes atter i foredragssalen kl hvor der stod Nepal på programmet. Hanne Tranberg og Bent Lassen orienterede om engagementet i Nepal, understøttet af Bent Lassens flotte og instruktive video, der bl.a. viste struktur og arbejdsgange i projektsamarbejdet med DLFL's partnere i Nepal. Alt arbejde udføres for Danida-midler og bærer frugt i den grad, at Hanne Tranberg til efteråret rejser ud i 3 mdr. for at følge yderligere op på indsatsen. Indsatsen, anstrengende under de ofte vanskelige forhold, kræver sin mand, men det ser ud til ikke at skræmme Hanne, der igennem ca. 10 år, i tæt samarbejde med Bent Lassen, har udført pionærarbejdet. Under stor bevågenhed fra alle implicerede parter, er begge blevet støttet og rost for deres store indsats, der har givet så positivt et resultat for nepaleserne gennem årene. Undervisningen, også i ren administration, og med kontrol af midlerne, kræver også stor opmærksomhed samt indsigt i de helt anderledes forhold, der hersker derude. Afstande, transportproblemer, og sprogbarrierer er dagligdags problemer, der skal overvindes. Fra starten, efter udløbet af den første projektperiode i midt halvfemserne, stod det klart, at det var nødvendigt, at søge om fornyelse af projektet. Siden da har DLFL udvidet sit ulandsengagement med et samarbejde med en forældreforening til handicappede børn (PAFMR) og en paraplyforening for handicappede (NFD-N). Vi fik et fint indblik i arbejdet i dette fremmede (U)land med de utroligt kæmpestore og smukke blå/hvide bjergpanoramer. 33 Derpå talte vicepræsident Ramesh Banskota fra Nepalese Laryngectomees Association (NLA). Det var et privilegium at deltage her, og Ramesh var beæret over at kunne fremlægge et indlæg om laryngectomerede i Nepal, og tale om den hjælp der ydes foreningen, (NLA), fra DLFL i Danmark, som er vital for vores organisations overlevelse. Ramesh Banskota, der i 1988 var laryngectomeret uden at have lært at tale, samt en ligestillet S.L.Shresta, der nu er formand for NLA, blev anbefalet til en 'samtale', der dengang foregik skriftligt, med en japaner Shoji-Nakamura, der var på besøg i Nepal. De blev begge inviteret til Japan og i Tokyo lærte de at tale med spiserørsstemmen på 45 dage, og japanerne var så forbavsede /tilfredse, at de begge fik undervisning som instruktører de næste 45 dage. De tre måneders basis-taletræning samt instruktørundervisning medførte, at de ved hjælp fra 3 læger samt taleterapeut Karna og en anden laryngectomeret Moti Lal, fik et kontor op at stå, Shresta, taleterapeuten Karna, samt Ramesh donerede møbler og kontorartikler. Herfra blev der så påbegyndt optræning af opererede. Dette var starten. Japan tilbød gratis optræning af 2 personer om året. I halvfemserne kom de i kontakt med afdøde Gunnar Andrè Jensen, daværende sekretær i DLFL, og den danske organisations rolle har siden da været yderst afgørende med vejledning, og med den økonomiske støtte, (fra Danida), kom der yderligere gang i undervisningen m.v. Nu er man i stand til at træne tidligere og nyopererede og forberede dem til en økonomisk, fysisk og social rehabilitering, sagde Ramesh. Nepal er økonomisk bagefter, og kommunikations- og transportsystemerne er meget primitive, så det nøjagtige tal for laryngectomerede i hele landet, er ikke fastslået nøjagtigt. Foreningens medlemsskare forventes at overstige 150 i I organisationen er forholdet mellem kvinder og mænd 1:10, idet 99% af kvinderne er analfabeter og foretrækker ikke at være aktive - man forsøger at udligne denne forskel. Nu da NLA er kommet på fode, glemmer vi ikke den tidligere formand for DLFL Bent Lassen og hans resolutte støtte til NLA's bedste. Hans hjælp og forslag var af umådelig værdi, for at få organisationen til at fungere. På samme måde vil jeg gerne udtrykke min tak til Hanne Tranberg for hendes hjælp og rådgivning til højnelse af NLA. Jeg håber den goodwill, der består mellem de to lande og de to organisationer, vil fortsætte mange år endnu, og til slut takker jeg DLFL og dets medlemmer for deres venlige samarbejde. Inden kaffepausen talte medlem af bestyrelsen i International Association of Laryngectomees på 5. år Marianne Peerbom-Kooijman, der bor i Holland. Hun er tidligere formand for CEL i en periode og derefter bestyrelsesmedlem i 3 år. Marianne er uddannet på IAL's taleinstitut. Esophageal tale er hendes primære kommunikationsmetode, men taler også meget flydende med elektrolarynx. Blev som 27 årig laryngectomeret, for mere end 15 år siden. Marianne kommer som repræsentant for IAL. IAL blev grundlagt i 1952, idet 9 klubber for laryngectomerede mødtes i Cleveland, OH., USA, for at diskutere rehabilitering af laryngectomerede - IAL blev født! 315 klubber er reduceret nu til 180 af forskellige grunde. Danmark er det eneste skandinaviske land, der er medlem af IAL. Norge og Sverige har været medlemmer. IAL gør følgende: 1) Som enestående, usammenligneligt i hele verden, afholdes årligt Voice Institute for at lære talesprogspatologer at lære laryngectomerede at tale eller forbedre deres tale, et 4 dages kursus. 2) Årligt møde for medlemsklubberne og enhver anden laryngectomeret. 3 dage, som denne kongres, med foredragsholdere, salgsudstillinger, valg af ledelse og bestyrelse - samt en masse sjov! 3) Udgiver "IAL News" 3 x årligt - desværre kun på engelsk.

18 Ny Stemme - blad /10/ :37 Side 34 4) Uddannelsesmateriale bl.a. en video om mund til stomi genoplivning. (Forslag til DLFL: at fremvise ved div. udstillinger, på standen, samt til udlån til lokalforeningerne, -R-) 5) Omfattende Webside: - 8 forskellige sprog computergenereret - besøges af mdl. = over 1 mill. årligt. Konklusion: IAL inviterer alle foreninger for laryngectomerede til at slutte op. Mange gør stærk - det er ikke vor hensigt at ændre noget af det, i gør nu - men vi kan alle lære af hinanden og muligvis samarbejde om nogle fremtidige projekter. Bob Mehrman, formanden for IAL, og direktør Jack Henslee sender, på bestyrelsens vegne, deres hilsener. IAL's årsmøde og Voice Institute afholdes i de nærmeste dage, derfor kan de desværre ikke være til stede. Efter kaffepausen talte afdelingslæge Karin Lambertsen, Aarhus Sygehus, Afd. H. om DYSFAGI. FEES står for Fleksible Endoscope Evaluation of Swallowing. Denne test med et fleksibelt endoskop udføres primært på intensivafdelingen på patienter med neurologiske skader, alvorlige hjerneskader med høj risiko for fejlsynkning, (at patienten får maden i den gale hals, luftrøret), og dermed udvikling af fejlsynknings-lungebetændelse. Undersøgelsen skal vise, om det er sikkert, at begynde at give patienten mad gennem munden, og om patienten er i stand til selv at beskytte deres luftveje. Til selve undersøgelsen anvender man et testmåltid bestående af vand, mælk, æblemos og brød, og maden er farvet grøn med frugtfarve, for at gøre den synlig. Med endoskopet anbragt gennem næsen og ned i næsesvælget, kan man dermed følge maden fra munden til indgangen til spiserøret. Synkeundersøgelsen kan yderligere kombineres med en sensorisk test kaldet FEEST, en luft-impuls stimulus på struben. Et projekt med strålebehandlede mundhulecancer-patienter er indledt, og næste år planlægges at undersøge andre patientgrupper med FEEST. FEES-undersøgelsen blev vist på video, hvor man tydeligt kunne følge madens 'vandring' ned til spiserøret, og hvordan den også kan finde vej til luftvejene i specielle tilfælde. Professor Cai Grau, DMSc.,Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, talte om moderne strålebehandling og resultater af bestråling af hoved-halscancer. Ingenlunde fordi foredraget var på dansk, (men jeg finder dog, at engelsk og lægesprog er ret vanskeligt at forstå -R-), så var emnerne lettere at opfatte, og særdeles interessante og godt foredraget. Jeg hæftede mig navnlig ved, at omkostningerne ved strålebehandling kun andrager 5% af de samlede omkostninger til onkologi. Svensk undersøgelse! Strålebehandlingen foregår over 5-8 uger i mange små fraktioner. Forsøg har vist, at det procentvise bedste resultat opnås ved at give strålerne alle ugens 7 dage, accelereret strålebehandling. Før gav man stråler 5 gange om ugen, men så kunne cellerne få tid at sunde sig og vokse igen til den flg. mandag. Primær radikal behandling bruges til sygdomme med lokal-regional spredning som kræft i hoved og hals, prostata og livmoderhals, lunger eller blære. Palliativ strålebehandling gives mod knoglemetastaser, superior vena cava syndrom, rygmarvssammentrykning, tumorulcerationer eller blødninger. Få fraktioner er ofte tilstrækkelig til at afhjælpe symptomerne, og i nogle tilfælde er de livsforlængende. På video vistes, hvorledes man indstiller kanonen til strålebehandlingen, og særdeles tydelige billeder, scanning af hjernen, viste de områder der skulle behandles, og hvorledes man med den nyeste teknik prøver at undgå at ramme uønskede områder. Ved hoved eller halskræft, f.eks. mundkræft, kan operation, hvis man taler om en tumor T1'er eller T2'er, med godt resultat kombineres med strålebehandling. I modsætning til mundkræft kan strubekræft strålebehandles - med meget få bivirkninger. Danish Head og Neck Cancer Study Group, (DAHANCA), har netop fuldendt en undersøgelse, der omfatter 900 strubekræftpatienter, der blev behandlet med accellereret strålebehandling og viste tæt ved 90% strubebevarelse for en T1'er og en T2'er tumor. Alt i alt et fremragende og interessant foredrag. Efter frokost talte overlæge Jens Ahm Sørensen, Plastikirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital om REKONSTRUKTIV KIRURGI i forbindelse med hoved-halscancer. Rekonstruktion efter operationer i tungen eller kæben blev meget instruktiv vist på video og forklaret, så selv lægfolk havde en chance for at få indblik i, og forstå, de komplicerede kirurgiske indgreb, der blev foretaget, og hvilke enormt flotte resultater, forskningen har ledt frem til. Ligeledes blev det vist og forklaret, hvorledes man kunne tage reparations-materiale fra kinden, fra låret eller fra skinnebenet og man så hvordan resultatet blev, efter en tid. Dele af tungen blev fjernet og en lap sat ind eller tungeroden blev, efter operation af canceren, også tilført materiale, så resultatet blev rigtig flot. En kæbe blev 'restaureret' og reservedelen hæftet på plads med et bånd, et imponerende kirurgisk indgreb. Også dette var et særdeles spændende og interessant godt foredraget indlæg. Efter atter en pause fik vi indblik i HYPERBAR ILT BEHANDLING, en trykkammer-behandling af sygeplejerske Annet Schack von Brockdorff, Anæstesiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Der blev vist en video fra Rigshospitalets kælder. Hernede er der lige netop plads til et ret stort trykkammer, samt de nødvendige styringsinstrumenter. I trykkammeret behandles mange sygdoms symptomer med dette ilt-overtryk, specielt strålekomplikationer. Kammeret er udstyret med en sluse, hvorved personale udefra, under behandlingen, kan komme ind i tilfælde af problemer, og vise versa. Der er tilknyttet et meget kompetent personale, der tjekkes helbredsmæssigt jævnligt. Der er en dykkerinstruktøruddanet, (eller var det 2?), en tekniker, en læge og en sygeplejerske, Annet, der selv har gennemgået et dykkerkursus. Sikkerheden er i top, og søgningen til behandling er i stærk stigning, og man har opnået fine resultater i form af tydelig bedring i patienternes tilstand, men da behandlingen er ret ny, har man endnu ikke udarbejdet en statistik over resultaterne. Det tekniske personale arbejdede en tid alene, indtil Annet fandt, at en sygeplejerske ville kunne indvirke positivt på patienterne, at de følte sig mere sikre og trygge før, under og efter behandlingen. Hvad forskningen dog ikke kan udrette i vore dage - godt for det. Efter kaffepausen denne travle lørdag eftermiddag i august, skulle lattermusklerne aktiveres og fhv. overlæge Ole Helmig var manden, der kunne bringe latteren frem. En levnedsbeskrivelse, næsten, fra hans yngre dage, sprængfyldt med anekdoter, blev hurtigt og sikkert leveret fra podiet med borde og mikrofoner. Fhv. talepædagog Ulla Boberg, der befandt sig på scenen, vendte Helmig sig ofte imod - men Ulla tog det med fatning. Specielt de legendariske oplevelser fra Brovst sygehus, vakte netop redaktøren's, m/frue, opmærksomhed, og vi kan føje til, at der er sket et eller andet på hospitalet siden. Dygtige kirurger har svunget kniven på redaktørens krop adskillige gange, med et, (synligt for enhver!), rimeligt resultat. Anekdoterne var ganske morsomme, og ordene kom i én strid strøm i små 5 kvarter - ganske godt gået - stor applaus. Sidste foredrag var Overlæge Viggo Balle, Københavns Amts Sygehus, Gentofte der fremlagde en interessant spørgeskemaundersøgelse om Livskvalitet hos laryngectomerede med taleventil. Undersøgelsen var udført af stud. med. Kamilla 34 35

19 Ny Stemme - blad /10/ :37 Side 36 Thim Sørensen og stud. med. Sondre Nordby. 26 strubeløse fra Københavns Amt blev inviteret og 17 patienter efterkom opfordringen til en interwievundersøgelse. Gennemsnitsalderen var 66 år, 4 kvinder og 13 mænd deltog. Skemaerne er udarbejdet af Den Europæiske Cancerorganisation, EORTC, og oversat til mange sprog. Flest patienter udtrykte problemer med smags- og lugtesans, tandproblemer, sejt slim, hoste og mundtørhed. En del havde vægtøgningsproblemer samt problemer med at passe arbejde og hobby. Bemærkelsesværdigt er det, at taleproblemer ikke angives som et problem, selvom man er strubeløs! Alt i alt havde de fleste en god livskvalitet, selv med de følgesymptomer og handicaps, som strålebehandling og kirurgi medfører. I et senere nummer af ny stemme vil hele undersøgelsen blive bragt, med foromtale af overlæge Viggo Balle. Og så var det pludselig blevet tid til at tage en slapper og klæde om til festaftenen. Festaftenen lørdag den kl på Radison SAS H.C.Andersen Hotel, Odense. Den indbudte forsamling mødtes i foyeren til koncerthuset, hvor næstformand Henning Kirkegaard med en velkomstdrink bød kongressens deltagere velkommen, hvorpå Laila Johansen læste Kejserens Nye Klæder af H. C. Andersen, inspireret af stedet vi befandt os på, og da det jo, som Laila sagde, er bekendt i den store verden, at det er 200 året for H. C. Andersens fødsel. Laila havde også ladet sig inspirere af det festlige tøj, forsamlingen havde iført sig, og det var jo alt sammen så sandt, så sandt -. I kongressalen var der dækket festligt op på store runde borde. Her bød Anne-Lise Steen velkommen og håbede vi alle fik en god fest. Hanne Tranberg var toastmaster, til hvem man skulle meddele sig, for at indgå i talerrækken. Man takkede for invitationen fra nær og fjern, at man havde glædet sig meget til kongressen, samt at få kontakt med så mange ligestillede - og at kongressen og alt, var èn stor oplevelse. Efter forretten kaldte Anne-Lise kongrespræsidiet og udvalget op og overrakte et indbundet eksemplar af jubilæumsskriftet - rigtig mange klapsalver for deres store indsats. Dernæst blev konerne til mændene og mændene til konerne kaldt op og fik overrakt en gave, fordi uden konerne til mændene og vise versa, var dette store arrangement næppe kommet så flot op at stå, stor applaus - og sandelig om ikke redaktøren af ny stemme også blev kaldt op og fik overrakt en hilsen. Ind imellem fremkaldelser og taler fik vi noget rigtig godt at spise - en meget flot og velsmagende 3 retters middag med hvide og røde vine og kaffe derefter. Dette referat er ikke helt kronologisk, men jeg husker, at manden for jubilæumsskriftet nemlig Bent Lassen, blev hyldet på det varmeste, for en helt utrolig indsats. Et flot og gennemarbejdet jubilæums-skrift, hvor det meste af gammelt materiale er fundet i diverse gemmer mange steder - hvilket må have voldt stort besvær - men som også må være en stor opmuntring for Bent Lassen selv, at det lykkedes at skabe denne flotte og interessante historiske oversigt. Stående blev der sunget: For he is a jolly good fellow - teksten er særdeles meget passende og rammende for netop Bent Lassen. Stor hyldest til en stor mand. Senere sagde en bevæget toastmaster Hanne, at en vis person ville have skrevet meget til denne kongres, dersom hun ikke var gået bort - og derpå gav Hanne ordet til Gudrun Mørup, hvorpå Morten Steen, på Gudrun's vegne, formidlede en stor tak for invitationen, samt orienterede kongresdeltagerne om, at Gudrun havde været deltager ved alle de kongresser, der har været holdt i forbindelse med DLFL. Gudrun blev næstformand i DLFL i 1982 og gjorde et enestående kæmpe arbejde for foreningen igennem 20 år, altså det halve åremål af vores forenings 40 års levetid. Gudrun havde et rigtig godt valgt ønske, at vi sang fødselsdagssang for DLFL - hvilket alle gjorde stående - og sangen bragede ud i lokalet. Under middagen underholdt et glimrende orkester stille og hyggeligt, og spillede senere på aftenen op til dans. Ragnar, troubadouren fra Island, gik på senen, ved eller efter desserten - og jeg garanterer, at de der ikke kendte Ragnar, ville lægge 'hovedet på blokken' og erklære, at den mand intet har fejlet, overhovedet ikke er opereret, og dermed ikke 'hører til' i vores kreds. Nok har Ragnar en fortid som operasanger, men at en strubeløs kan træne sig op til at 'levere varen', at synge så flot, ja det undrer mig, (og sikkert også mange af jer andre), hver gang jeg hører Ragnar. FLOT - FLOT. For min egen del kan jeg fortælle, at da jeg var færdigopereret, havde jeg et møde med en sygeplejerske på Sygehus Syd i Aalborg, der berettede om Ragnar - at han havde sunget for deltagerne i Vingsted, det må have været i 2002, så ikke et øje var tørt. Det måtte jeg jo tro på - og nu har jeg så selv oplevet det indtil flere gange. Stående applaus til Ragnar. Og så dansede kongressen og resten af aftenen var for egen regning, hvilket absolut ikke gav skår i samværet eller dansen. Helt igennem atter et vellykket arrangement for de festligt klædte kongresdeltagere. -R- Søndag den 21. august Opsamling og konklusion mv. Søndag morgen, efter morgenkaffen, var det tid til at konkludere på kongressen og jubilæet. I kongressalen, ved de runde borde fra festaftenen, samledes deltagerne atter, og snakken gik livligt

20 Ny Stemme - blad /10/ :37 Side 38 Anne-Lise bad de deltagere, der havde noget på hjertet, om at komme med deres bemærkninger om kongressen/jubilæet. Sammenfaldende var ALLE bemærkninger, at alt var forløbet over al forventning, alle følte sig beriget af foredragene, samværet med deltagerne fra nær og fjern, maden og underholdningen og udflugten, det sociale arrangement til Egeskov, festaftenen - alt var i top. Stor tak for en vellykket kongres, og en ligeså vellykket afvikling af jubilæumsreceptionen. Og Anne-Lise sluttede kongressen samt festligholdelsen af jubilæet med et: Kom godt hjem og på gensyn i Finland i Efter farvel'ler og kram hankede deltagerne op i deres bagage og forlod hotellet, en god og lærerig oplevelse rigere. Arrangørerne skal have mange roser for deres indsats, hvor vejret oven i købet var medspiller - et helt utroligt smukt eftersommervejr alle dagene. -R- TAK for kongressen Hermed vil Kalle og jeg gerne sige Landsforeningen DLFL mange tak for en rigtig dejlig oplevelse i Odense til Nordisk Kongres. Vi syntes alt var så godt planlagt, og de gode foredrag var bare interessante. Og mødet med så mange dejlige mennesker giver energi til krop og sjæl. Det var meget at lægge i vores rygsæk, til de gode minder man kan tage op. Endnu engang tak. Gudde og Kalle Glem aldrig hvor meget lys du spreder. Hvor meget støtte du giver, hvor mange smil du henter frem, og hvor mange hjerter du varmer, ved at være akkurat som du er! Gudrun Nørby Lykkegårdsvej 8A 6700 Esbjerg Jubilæumsvin Restoplaget af jubilæumsvinen, en chilensk rødvin cabernet Sauvignon 2004, kan købes for kr. 40,00 pr. flaske + porto. Vinen kan også købes og afhentes på kontoret på Strandboulevarden 49 på Østerbro, eller hos kassereren Niels Holger Hansen, Fåborgvej 59 i Assens, og når vi mødes, har Holger flasker med, så længe lager haves! Adresser på de enkelte institutter er følgende: Bornholms Amt: Kommunikationscentret Sveasvej 5, 3700 Rønne Tlf Nordjyllands Amt: Taleinstituttet Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg Tlf Viborg Amt: Voksenspecialskolen Rosenstræde 6, 8800 Viborg Tlf Ringkjøbing Amt: Center for Kommunikation Gl. Landevej 53 E, 7400 Herning Tlf Århus Amt: Taleinstituttet Tjørnevej 6, 8240 Risskov Tlf Vejle Amt: Center for Kommunikation og Hjælpemidler Vester Engvej 56, 7100 Vejle Tlf Sønderjyllands Amt: Tale-Høre-Synsinstituttet og Hjælpemiddelcentral Bjerggade 4 B, 6200 Aabenraa Tlf Ribe Amt: Kommunikationscentret Gjesinglund Allé Esbjerg Tlf Fyns Amt: Fyns Amts Tale- Høreinstitut Rytterkasernen Odense C Tlf Vestsjællands Amt: Tale-høre-synsinstituttet Sorøvej 8, 4200 Slagelse Tlf vest amt.dk Roskilde Amt: Center for specialundervisning Ny Østergade 7, 1. sal 4000 Roskilde Tlf Storstrøms Amt: Specialskolen for Voksne Skovboulevarden Nykøbing F Tlf Frederiksborg Amt: Kommunikationscentret Skansevej 2 D 3400 Hillerød Københavns Amt: Tale- og Høreinstituttet Taleafdelingen Skodsborgvej 1 B, 3. sal, 2830 Virum Tlf Frederiksberg Kommune: Kommunikationscenteret Dronningensvej Frederiksberg Tlf Københavns Kommune: Center for specialundervisning for Voksne Frankrigsgade København S Tlf KONTAKT DIN KONSULENT Benyt de nedenstående telefontider, så er du næsten altid sikker på at træffe din konsulent Sydjylland og Fyn: Bent Lassen Klingeskov 30, Klintebjerg DK-5450 Otterup Tlf: , Nyt tlf. fra 15. juni: Mellem Midtjylland: John Damtoft Malles Hus, Svinget 9, Vind DK-7500 Holstebro Tlf.: Mobil: Fax: Mellem Københavns Amt: Preben Kristjansen Smakkegårdsvej 79 2.tv. DK-2820 Gentofte Tlf. & fax: Mellem Nordjyllands Amt: Steen Møller Begonievej 16, DK-9750 Østervrå Tlf.: Mellem Roskilde og Vestsjællands Amter samt Storstrøms Amt: Ivan Jensen Ridebanevej 61, Udby DK-4300 Holbæk Tlf. & fax: Mellem Frederiksborg og Bornholms Amter: Henning Kirkegaard Langelunden 1, 1.th., DK-2990 Nivå Tlf: Bedst mandag - fredag Københavns og Frederiksberg Kommuner: Gurli Lavin Langkildevej 6 F, 2650 Hvidovre Tlf.:

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

41 ÅR NR 4 September 2004 42. ÅRGANG

41 ÅR NR 4 September 2004 42. ÅRGANG 41 ÅR NR 4 September 2004 42. ÅRGANG De strubeløses medlemsblad ny stemme Nr. 3 2004 42. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

43 ÅR NR 4 September 2006 44. ÅRGANG

43 ÅR NR 4 September 2006 44. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2006 23/08/06 8:43 Side 1 43 ÅR NR 4 September 2006 44. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2006 23/08/06 8:43 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2006 44. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere