Padborg, Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,"

Transkript

1 Padborg, Referat fra mødet den kl i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am , Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Haderslev Kommune, Jørgen Popp Petersen, Tønder Kommune, Gary Funck, Kreis Nordfriesland, Johannes Schmidt, Stadt Flensburg, Frank Nickelsen, Frisisk mindretal, Marion Petersen, Deutsche Minderheit, Karsten Stühmer und Mario de Vries, Kreis Schleswig-Flensburg, Stephan Kleinschmidt, Sønderborg Kommune, Christian Panbo, Aabenraa Kommune, Tim Wulff, Aabenraa Kommune, Irena Scheicher, Ministerium für Kultur, Justiz und Europa, Hans Philip Tietje, Region Syddanmark, Dirk Wenzel, Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg, Johanna Jürgensen, Stiftung Nordfriesland, Lotte Urfe, Aabenraa Kommune, Thomas Frahm, Stadt Flensburg, Helle Barsøe, Sønderborg Kommune, Karsten Jensen, Tønder Kommune, Jørn Mejer, Haderslev Kommune, Anne-Mette Olsen, Peter Hansen, Regionskontor & Infocenter, Andreas Ott, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, Ralf Marguardt (Tolk) Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Haderslev Kommune, Jørgen Popp Petersen, Tønder Kommune, Gary Funck, Kreis Nordfriesland, Johannes Schmidt, Stadt Flensburg, Frank Nickelsen, Frisisk mindretal, Marion Petersen, Deutsche Minderheit, Karsten Stühmer und Mario de Vries, Kreis Schleswig-Flensburg, Stephan Kleinschmidt, Sønderborg Kommune, Christian Panbo, Aabenraa Kommune, Tim Wulff, Aabenraa Kommune, Irena Scheicher, Ministerium für Kultur, Justiz und Europa, Hans Philip Tietje, Region Syddanmark, Dirk Wenzel, Kulturstiftung des Kreises Schleswig- Flensburg, Johanna Jürgensen, Stiftung Nordfriesland, Lotte Urfe, Aabenraa Kommune, Thomas Frahm, Stadt Flensburg, Helle Barsøe, Sønderborg Kommune, Karsten Jensen, Tønder Kommune, Jørn Mejer, Haderslev Kommune, Anne-Mette Olsen, Peter Hansen, Regionskontor & Infocenter, Andreas Ott, Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig, Ralf Marguardt (Dolmetscher) Afbud: Jens Møller, Tønder Kommune, Margarethe Ehler, Kreis Nordfriesland,Tom Holden Jensen, Sønderborg Kommune, Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Kultur, Justiz und Europa, Rune Højer, Haderslev Kommune, Sybilla Lena Nitsch, Dansk mindretal Entschuldigt: Jens Møller, Tønder Kommune, Margarethe Ehler, Kreis Nordfriesland, Tom Holden Jensen, Sønderborg Kommune, Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Kultur, Justiz und Europa, Rune Højer, Haderslev Kommune, Sybilla Lena Nitsch, Dansk mindretal Gæster: Renate Schnack, Gerd Voß Gäste: Renate Schnack, Gerd Voß 1 / 21

2 1. Velkomst Gary Funck bød særligt velkommen til Renate Schnack som dagens oplægsholder, til Dirk Wenzel og Karsten Jensen som nye forvaltningsrepræsentanter fra henholdsvis Kreis Schleswig-Flensburg og Tønder Kommune, og til Irena Scheicher som suppleant for Susanne Bieler-Seelhoff. Han meddelte desuden, at Sybilla Lena Nitsch afløser Manfred Kühl i udvalget. 1. Begrüßung Gary Funck begrüßte insbesondere Renate Schnack als Referentin für die heutige Sitzung, Dirk Wenzel und Karsten Jensen als neue Vertreter der Verwaltung aus dem Kreis Schleswig-Flensburg bzw. Tønder Kommune, und Irena Scheicher als Stellvertreterin für Susanne Bieler-Seelhoff. Er teilte außerdem mit, dass Sybilla Lena Nitsch Manfred Kühl im Ausschuss ablöst. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Genehmigung der Tagesordnung Genehmigt 3. Handlingsplan sprogpolitik Land Schleswig-Holstein / Renate Schnack (bilag) Renate Schnack er mindretalskommiteret for det danske og frisiske mindretal samt sinti og roma i Land Schleswig- Holstein. Hun vil redegøre for indholdet i Land Schleswig-Holsteins nye handlingsplan på sprogområdet. 3. Handlungsplan Sprachenpolitik Land Schleswig-Holstein / Renate Schnack (Anlage) Renate Schnack ist die Minderheitenbeauftragte für die dänische und die friesische Minderheit sowie die Sinti und Roma im Land Schleswig-Holstein. Sie wird über den Inhalt des neuen Handlungsplans zur Sprachenpolitik berichten. Handlingsplanen drøftes. Der Handlungsplan wird besprochen. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig opfordrer til, at der også udarbejdes en tilsvarende handlingsplan for dansk side. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig fordert dazu auf, dass von dänischer Seite ein entsprechender Handlungsplan erarbeitet wird. Renate Schnacks oplæg er vedhæftet referatet. Renate Schnacks Vortrag ist dem Protokoll beigefügt. 2 / 21

3 Renate Schnack understregede i sit oplæg, at den præsenterede sprogpolitik først og fremmest drejer sig om mindretals- og regionalsprog. Der er dog henvisninger til dansk som nabosprog, da sprogpolitikken også omhandler, hvordan mindretalssproget dansk kan styrkes i flertalsbefolkningen. Hvis flere flertalsborgere kan dansk, vil det give det danske mindretal en øget mulighed for at kommunikere på dansk, og det vil også styrke mindretalssprogets status. Renate Schnack unterstrich in ihrem Vortrag, dass es bei der vorgestellten Sprachenpolitik in erster Linie um Minderheitensprachen und Regionalsprachen geht. Es gibt jedoch Hinweise auf Dänisch als Nachbarsprache, da die Sprachenpolitik auch behandelt, wie die Minderheitensprache Dänisch in der Mehrheitsbevölkerung gestärkt werden kann. Wenn die Bürger der Mehrheit Dänisch können, wird dies der dänischen Minderheit eine größere Möglichkeit bieten auf Dänisch zu kommunizieren und dies wird auch den Status der Minderheitensprache stärken. Udvalget beslutter at afvise indstillingen, da punktet kræver mere forberedelse. I stedet skal ønsket om en sprogpolitik for både mindretals-, regional- og flertalssprog tages op i forbindelse med den sprogstrategi, der skal udarbejdes som en del af KursKultur. Der Ausschuss beschließt die Vorlage abzuweisen, da dieser Punkt mehr Vorbereitung erfordert. Stattdessen soll der Wunsch nach einer Sprachpolitik für Minderheitensprachen, Regionalsprachen sowie Sprache der Mehrheit im Zusammenhang mit der Sprachstrategie aufgenommen werden, die als ein Teil von KursKultur erarbeitet werden soll. Der er gennem KursKulturprojektet afsat midler til at gennemføre aktiviteter til fremme af nabosprog, regional- og mindretalssprog. Hvis hver enkelt partner og mindretallene skal tilgodeses ordentligt i forhold til formidling af sprogtilbud og indhold i sprogstrategi, vil det være en stor fordel, hvis hver partner og mindretallene udpeger en kontaktperson for sprogområdet. Im Projekt sind außerdem Mittel zur Durchführung von Aktivitäten vorgesehen, die der Förderung der Nachbarsprachen und der Regional- und Minderheitensprachen dienen. Sollen dabei alle Partner und alle Minderheiten vernünftig in die Vermittlung der Sprachangebote und des Inhaltes der Sprachenstrategie einbezogen werden, wäre es ein großer Vorteil, wenn alle Partner und Minderheiten jeweils eine Kontaktperson für den Sprachbereich benennen. 3 / 21

4 Medlemmerne i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig vil arbejde for, at der fra deres respektive forvaltninger udpeges en kontaktperson i forhold til sprogområdet. Die Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland-Schleswig werden sich dafür einsetzen, dass von Seiten ihrer jeweiligen Verwaltungen eine Kontaktperson für den Sprachbereich benannt wird. Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt. 4. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 4. Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig 4.1 Evaluering (bilag) Anders Fonager Christensen vil fremlægge evalueringens hovedresultater, og efterfølgende er der lagt op til diskussion af nedenstående indstillinger fra Kulturfaggruppen Evaluation (Anlage) Anders Fonager Christensen präsentiert die Hauptergebnisse der Evaluation, anschließend sollen die untenstehenden n der Kulturfachgruppe diskutiert werden. Præsentationen er vedhæftet referatet. Die Präsentation ist dem Protokoll beigefügt Proces forberedelse af ny kulturaftaleperiode Der udtrykkes generel opbakning til kulturaftalekonceptet fra både politisk niveau og kulturforvaltningerne. Særligt de adspurgte kulturaktører er meget tilfredse og understreger, at støtten gennem Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig har været en forudsætning for gennemførsel af deres projekter Prozess Vorbereitung einer Nachfolgevereinbarung Das Kulturvereinbarungskonzept wird sowohl von politischer Seite als auch von den Kulturverwaltungen grundsätzlich befürwortet. Insbesondere die befragten Kulturakteure sind sehr zufrieden und unterstreichen, dass die Unterstützung durch die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig für die Durchführung ihrer Projekte unerlässlich war. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig giver forvaltningen den opgave at Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beauftragt die 4 / 21

5 udarbejde et forslag til en 4-årig kulturaftale fra Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für eine vierjährige Kulturvereinbarung von Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt Model for ny kulturaftale En stor del af kritikken i evalueringen går på, at der er for meget administration forbundet med den nuværende kulturaftale. Det anføres desuden, at både interne og eksterne samarbejdspartnere ikke kan kende forskel på, hvad der er særligt ved kulturaftalen er i forhold til Interreg-projekterne KulturDialog og det nuværende projekt KursKultur. Kulturfaggruppen anbefaler derfor, at der arbejdes med en kulturaftalemodel, hvor der ikke længere vil være en kulturpulje men til gengæld indsatsområder, der understøttes af store regionale projekter. De store tværgående regionale projekter skal sikre et mere strategisk arbejde i kulturaftaleregi og afspejle den kulturstrategi, der skal udarbejdes inden for rammerne af KursKultur. Derudover skal indsatsområderne bidrage til en klarere synliggørelse af det, der kan opnås gennem kulturaftalen. Fordelen ved større regionale projekter, der defineres og gennemføres i et samarbejde med udvalgte fagpersoner, er også, at der kan skabes en klarere sammenhæng mellem de politiske ønsker og indholdet i projekterne. Det kan desuden bedre styres, at hele regionen får gavn af projekterne Modell für eine neue Kulturvereinbarung Besonders kritisch wird in der Evaluation gesehen, dass die jetzige Kulturvereinbarung mit einem zu großen verwaltungsmäßigen Aufwand verbunden ist. Es wird weiterhin angeführt, dass sowohl interne als auch externe Kooperationspartner nicht erkennen können, inwiefern sich die Kulturvereinbarung von den Interreg-Projekten KulturDialog und dem aktuellen Projekt KursKultur unterscheidet. Die Kulturfachgruppe empfiehlt daher, dass mit einem Kulturvereinbarungsmodell gearbeitet wird, bei dem kein Förderpool eingerichtet wird, sondern mit Handlungsfeldern gearbeitet wird, zu denen mit großen regionalen Projekten beigetragen wird. Die großen regionalen Projekte sollen eine stärker strategisch ausgerichtete Arbeit im Rahmen der Kulturvereinbarung sicherstellen und mit der geplanten Kulturstrategie im Rahmen von KursKultur konform sein. Darüber hinaus sollen die Handlungsfelder dazu beitragen, dass deutlich wird, was mit der Kulturvereinbarung erreicht werden kann. Der Vorteil größerer regionaler Projekte, die zusammen mit ausgewählten Experten definiert und durchgeführt werden, besteht auch darin, dass ein deutlicherer Zusammenhang zwischen den politischen Wünschen und dem Inhalt der Projekte hergestellt werden kann. Darüber hinaus hat man größeren Einfluss darauf, dass die ganze Region von den 5 / 21

6 Projekten profitiert. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter, at der arbejdes med en kulturaftalemodel, hvor der ikke længere vil være en kulturpulje men til gengæld indsatsområder, der understøttes af store regionale projekter. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, dass mit einem Kulturvereinbarungsmodell gearbeitet wird, bei dem es keinen Förderpool mehr gibt, sondern stattdessen Handlungsfelder, zu denen durch große regionale Projekte beigetragen wird. Udvalget beslutter, at forvaltningen skal udarbejde to modeller som forslag til organisering af ny kulturaftale. Den ene model skal være uden pulje men med indsatsområder, der understøttes af store regionale projekter. Den anden model skal indeholde en eller flere puljer. Det er en vigtig forudsætning for begge modeller, at der også gives plads til den mere smalle kultur. Der Ausschuss beschließt, dass die Verwaltung zwei Modelle als Vorschläge zur Organisierung einer neuen Kulturvereinbarung erarbeiten soll. Das eine Modell soll ohne Fördertopf sein, aber mit Handlungsfeldern, die von großen regionalen Projekten unterstützt werden. Das andere Modell soll einen oder mehrere Fördertöpfe beinhalten. Für beide Modelle ist es eine wichtige Voraussetzung, dass auch mehr Raum für die eher schmale Kultur gegeben wird Inddragelse af Region Syddanmark som regulær partner Region Syddanmark bidrager til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig gennem bevillingen til Kulturboost, og samarbejdet omkring denne del af kulturaftalen har været velfungerende. For at sikre et fortsat godt samarbejde med Region Syddanmark og skabe en god sammenhæng med initiativer, der kommer inden for rammerne af samarbejdet mellem Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark, anbefaler Kulturfaggruppen, at Region Sydddanmark inddrages som partner i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig fra starten af Einbeziehung der Region Syddanmark als regulärer Partner Die Region Syddanmark trägt über die Bezuschussung von Kulturboost zur Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig bei, und die Zusammenarbeit in diesem Bereich der Kulturvereinbarung hat gut funktioniert. Um auch zukünftig eine gute Zusammenarbeit mit der Region Syddanmark sicherzustellen und einen Bogen zu Initiativen zu schlagen, die durch die Zusammenarbeit zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark zustande kommen, empfiehlt die Kulturfachgruppe, die Region Sydannmark von Anfang 6 / 21

7 forberedelsesprocessen. an als Partner der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig in den Vorbereitungsprozess einzubeziehen. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter, at Region Syddanmark i forhold til planlægning af ny kulturaftaleperiode inddrages fra starten af forberedelsesprocessen. Die Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, die Region Syddanmark vom Beginn des Vorbereitungsprozesses an in die Planung einer neuen Kulturvereinbarungsperiode einzubeziehen. Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt. 4.2 H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig Orientering om de mange aktiviteter fra medio september til medio november. 4.2 H.C. Andersen im Herzogtum Schleswig Information über die vielen Aktivitäten von Mitte September bis Mitte November. Andreas Ott fortæller om de mange aktiviteter under projektet H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig. Projektet er støttet af Region Syddanmark med DKK. Der er gennemført en lang række papirklipworkshops for skoleelever, hvor tilbagemeldingerne har været meget positive. Det er kommet bag på organisationstemaet, at så mange museer og andre kulturinstitutioner gør brug af tilbuddet om at komme på fortællerworkshop. Den 1., 8., afholdes der kultursaloner i Gråsten, i Flensborg og på Föhr. Gary Funck sammenfatter, at H.C. Andersen projektet viser, at kulturaftalesekretariatet løfter mere end bare at administrere kulturaftalen. Andreas Ott berichtet über die vielen Aktivitäten des Projekts H.C. Andersen im Herzogtum Schleswig. Das Projekt wird von der Region Syddanmark mit rund EUR gefördert. Es wurden sehr viele Workshops zum Scherenschnitt mit Schülern durchgeführt, wobei die Rückmeldungen sehr positiv waren. Das Organisationsteam war überrascht, dass so viele Museen und andere Kulturinstitutionen das Angebot der Erzählworkshops nutzen. Am 1., 8., und finden Kultursalons in Gråsten, in Flensburg und auf Föhr statt. Gary Funck fasst zusammen, dass das H.C. Andersen Projekt zeigt, dass das Kulturvereinbarungssekretariat zu mehr in der Lage ist als lediglich die Kulturvereinbarung zu verwalten. Informationen zur Kenntnisnahme. 7 / 21

8 Orientering taget til efterretning 4.3 Orientering om ændrede rammebetingelser for indgåelse af nye kulturaftaler med det danske kulturministerium fra 2015 Andreas Ott vil orientere om møde med kulturstyrelsen den Information zu den geänderten Rahmenbedingungen für neue Kulturvereinbarungen mit dem dänischen Kulturministerium ab 2015 Andreas Ott berichtet vom Treffen mit Kulturstyrelsen am Andreas Ott beretter, at de planlagte besparelser på kulturaftaleområdet vil udmøntes på en måde, så det fortrinsvis vil være hovedstadsområdet, der rammes. Det er en klar prioritering fra regeringens side, at kulturen uden for København skal styrkes, og at det kan forventes, at København Kommune procentualt bidrager lige så meget til kulturen, som de øvrige kommuner gør. Det forventes, at den nye kulturminister Bertel Haarder vil lægge vægt på områder som talentudvikling, de frivillige og norden inkl. Slesvig. Orientering taget til efterretning. Andreas Ott berichtet, dass die geplanten Einsparungen im Bereich der Kulturvereinbarung sich so auswirken werden, dass in erster Linie das Hauptstadtgebiet davon betroffen sein wird. Seitens der Regierung gibt es eine klare Priorität, dass die Kultur außerhalb von København gestärkt werden soll und es ist zu erwarten, dass die Kommune København prozentual genau so viel zur Kultur beiträgt wie die übrigen Kommunen. Es wird erwartet, dass der neue Kulturminister Bertel Haarder Wert legen wird auf Gebiete wie Talententwicklung, das Ehrenamt und den Norden sowie Schleswig. Informationen zur Kenntnisnahme. 5. Ny struktur på kulturområdet Sønderjylland-Schleswig På sit møde den 23. april 2015 besluttede Kulturudvalg Sønderjylland- Schleswig at anbefale bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig, at der etableres en selvstændig kulturafdeling under Region Sønderjylland- Schleswig, som Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er integreret i. Lederen af afdelingen skal have videst mulig beslutningskompetence. Anbefalingen behandles i bestyrelsen den Neustrukturierung des Kulturbereichs Sønderjylland- Schleswig Auf der Sitzung am 23. April 2015 beschloss der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig dem Vorstand für die Region Sønderjylland- Schleswig zu empfehlen, eine eigenständige, der Region Sønderjylland-Schleswig untergeordnete, Kulturabteilung einzurichten, in der die Kulturvereinbarung integriert ist. Die Abteilungsleitung soll eine möglichst große Entscheidungsbefugnis 8 / 21

9 Det nedsatte ad hoc udvalg, der består af de to bestyrelsesformænd og de to kulturudvalgsformænd sammen med repræsentanter fra forvaltningsgruppen, støtter op om kulturudvalgets anbefaling, og der er i ad hoc gruppen enighed om at indstille følgende til bestyrelsen: besitzen. Dies wird dem Vorstand am als vorliegen. Der dafür einberufene Ad Hoc-Ausschuss, bestehend aus zwei Vorstandsmitgliedern, zwei Kulturausschussmitgliedern und mit Vertretern der Verwaltungsgruppe, stützt sich dabei auf die Empfehlung des Kulturausschusses und hat sich darauf geeinigt, dem Vorstand folgende Empfehlungen vorzulegen: Der etableres en fælles kulturafdeling med det mål både indadtil og udadtil at få en fælles indgang til det grænseoverskridende kultursamarbejde. Enheden skal samle Regionskontorets, Kulturaftalens og det kommende Interreg-projekts kulturaktiviteter Afdelingen koordineres fagligt af Regionskontor & Infocenter Kulturkoordinatoren har det faglige ansvar på kulturområdet, hvilket forudsætter beslutningskompetence. Meromkostninger i forbindelse med etablering af kulturkoordinatorstilling dækkes gennem personalebudgettet for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (ca DKK p.a.) frem til udgangen af den indeværende kulturaftaleperiode. Det forventes at opnå synergieffekter, højere faglig kvalitet og en større grad af fleksibilitet derudover forventes en effektivisering på forvaltningsniveau. Etablierung einer gemeinsamen Kulturabteilung mit dem Ziel, eine gemeinsame zentrale Ansprechstelle nach innen und außen für grenzüberschreitende Kulturzusammenarbeit zu schaffen. Darin sollen Kulturangelegenheiten des Regionskontors, der Kulturvereinbarung und des kommenden Interreg-Projekts zusammengeführt werden. Die Abteilung wird fachlich durch das Regionskontor & Infocenter koordiniert. Die Kulturkoordination trägt die fachliche Verantwortung im Kulturbereich, was eine Entscheidungsbefugnis voraussetzt. Die Mehrkosten in Verbindung mit der Schaffung einer Kulturkoordinationsstelle werden durch das Personalbudget der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig gedeckt (ca Euro/ DKK pro Jahr) bis zum Vereinbarungsende. Durch die engere Zusammenarbeit werden Synergieeffekte, fachliche Qualitätssteigerung, größere Flexibilität und gleichzeitig eine deutliche Verringerung des Verwaltungsaufwandes erwartet. en fra ad hoc gruppen til bestyrelsen har betydning for Die des Ad hoc-ausschusses für den Vorstand hat 9 / 21

10 kulturaftalens budget, og derfor beder formand og næstformand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig udvalget forholde sig til nedenstående indstilling. Einfluss auf den Haushalt der Kulturvereinbarung, deshalb bitten der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses Sønderjylland-Schleswig den Ausschuss darum, zu untenstehender Stellung zu nehmen. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter, at såfremt bestyrelsen godkender ny struktur på kulturområdet, så kan kulturaftalens personalebudget frem til udgangen af 2016 yde et bidrag på max DKK til at oppebære meromkostninger ved etablering af kulturkoordinatorstilling. Dette er under forudsætning af, at varetagelsen af kulturkoordinationsfunktionen sker med faglig reference til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. En forhandling omkring videre finansiering indgår som del af forhandlingerne omkring forberedelse af ny kulturaftaleperiode. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, dass unter der Voraussetzung der Zustimmung des Vorstandes zur Neustrukturierung im Kulturbereich das Personalbudget der Kulturvereinbarung bis Ende 2016 mit einem Betrag von maximal Euro/ DKK belastet werden kann, um Mehrkosten zu decken, die durch die Schaffung einer Kulturkoordinationsstelle entstehen. Dieses gilt unter Voraussetzung der alleinigen fachlichen Verantwortung des Kulturkoordinators gegenüber dem Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig. Die Verhandlung über die weitere Finanzierung fließt in die Verhandlungen zur Vorbereitung einer neuen Kulturvereinbarung ein. Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt. 6. KursKultur 6. KursKultur 6.1 Mundtlig orientering omkring status for projektopstart / Anne-Mette Olsen Budget og ansøgningens ordlyd er ved at blive rettet til i henhold til de betingelser, som Interreg har opstillet. Julia Bick er ansat som projektmedarbejder (30 timer ugentligt), Karin 6.1 Mündlicher Bericht über den Stand des Projektanfangs / Anne-Mette Olsen Das Budget und der Wortlaut des Antrags werden derzeit entsprechend den Anforderungen von Interreg korrigiert. Julia Bick wurde als Projektmitarbeiterin angestellt (30 Stunden wöchentlich), 10 / 21

11 Hildebrandt som sekretariatsmedarbejder (20 timer ugentligt), Angela Jensen som kommunikationsmedarbejder (25 timer ugentligt), og den er der samtaler vedr. stillingen som projektkoordinator (Vincent Büsch er efterfølgende blevet ansat som projektkoordinator og starter den 19. oktober). Første ansøgningsfrist er den 27. oktober, og projektsekretariatet er i gang med at informere om projektet og puljen. Karin Hildebrandt als Sekretariatsmitarbeiterin (20 Stunden wöchentlich), Angela Jensen als Kommunikationsmitarbeiterin (25 Stunden wöchentlich), und am finden Bewerbungsgespräche für die Stelle als Projektkoordinator statt. (Zwischenzeitlich ist Vincent Büsch als Projektkoordinator angestellt worden, er beginnt am 19. Oktober). Die erste Antragsfrist ist am 27. Oktober und das Projektsekretariat informiert derzeit über das Projekt und den Fördertopf. Orientering taget til efterretning Informationen zur Kenntnisnahme Præcisering af retningslinjer vedr. kultur- og netværkspulje De formelle retningslinjer er vedlagt interregansøgningen som bilag og er meget lig retningslinjerne under KulturDialog. Udover de formelle retningslinjer er det imidlertid vigtigt, at der bliver taget stilling til nedenstående spørgsmål i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, så der i rådgivning af mikroprojektaktører kan gives så klare svar som muligt. Kulturfaggruppen indstiller følgende præciseringer: 6. 2 Präzisieren der Richtlinie zum Kultur- und Netzwerkpool Die formelle Richtlinie wurde dem Interregantrag beigefügt und ähnelt sehr der Richtlinie von KulturDialog. Darüber hinaus ist es dennoch wichtig, dass zu den untenstehenden Punkten im Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig Stellung genommen wird, damit den Mikroprojektakteuren in der Beratung klare Antworten gegeben werden können. Die Kulturfachgruppe empfiehlt eine Präzisierung in folgenden Punkten: Mindretallenes status I forbindelse med KulturDialog projektet vedtog Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig følgende interne regel: Det danske mindretal opfattes som hørende til den danske kulturkreds og det tyske mindretal hørende til den tyske kulturkreds. Bevilling af et projekt kræver en aktiv dansk og tysk partner, samt at projektet er grænseoverskridende, og da mindretallene regnes for hørende til Umgang mit den Minderheiten In Verbindung mit dem Projekt KulturDialog hat der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig folgende interne Regel beschlossen: Die dänische Minderheit gehört zum dänischen Kulturkreis und die deutsche Minderheit zum deutschen Kulturkreis. Die Bewilligung eines Projektes erfordert einen aktiven deutschen und dänischen Partner, und dass das Projekt grenzüberschreitend ist. Da die Minderheiten 11 / 21

12 flertallets kulturkreds betyder det, at et projekt mellem tysk mindretalspartner og tysk flertalspartner i reglen ikke kan godkendes. Det samme gør sig gældende for dansk mindretal og dansk flertal. Derimod kan projekter mellem dansk mindretal og tysk mindretal godkendes ligesom projekter mellem f.eks. dansk mindretal, dansk flertal og en yderligere tysk partner også er i orden. Projekter med partnerkonstellationen mindretal-flertal (grænseoverskridende) kan dog bevilliges i velbegrundede enkelttilfælde. Det frisiske mindretal er selvstændig projektpartner men regnes for projektpartner syd for grænsen, og da alle projekter skal være grænseoverskridende, kræver projekter med frisisk partner syd for grænsen mindst en partner nord for grænsen. zum Kulturkreis der Mehrheitsbevölkerung gerechnet werden, bedeutet dies, dass ein Projekt zwischen einem deutschen Minderheitenpartner und einem deutschen Mehrheitenpartner nicht genehmigt wird, das Gleiche gilt für die dänische Minderheit mit der dänischen Mehrheit. Ein Projekt zwischen der deutschen und der dänischen Minderheit kann genehmigt werden ebenso wie z.b. ein Projekt mit der dänischen Minderheit, der dänischen Mehrheit und einem weiteren deutschen Partner genehmigt werden kann. Projekte mit der Partnerkonstellation Minderheit-Mehrheit (grenzüberschreitend) kann jedoch in begründeten Ausnahmefällen genehmigt werden. Die friesische Minderheit ist selbstständiger Projektpartner wird aber als deutscher Projektpartner angesehen, so dass hier ein Partner nördlich der Grenze erforderlich ist, damit das Projekt grenzüberschreitend ist. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter at bibeholde den nuværende regel ud fra en betragtning om, at reglen ikke har hæmmet mindretallenes deltagelse i mikroprojekter, har styrket mindretallenes funktion som brobyggere, og at en ændring af reglen kan resultere i for mange rene mindretals- flertalsprojekter inden for samme kulturkreds. Muligheden for at støtte rene flertals-mindretalsprojekter inden for samme kulturkreds i velbegrundede enkelttilfælde er ikke udnyttet under KulturDialog, hvorfor denne mulighed udelades, så retningslinjerne er så klare som mulige. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, die jetzige Regel beizubehalten aus der Erfahrung heraus, dass diese nicht dazu geführt hat, dass die Minderheiten an weniger Mikroprojekten beteiligt waren. Die Funktion der Minderheiten als Brückenbauer wurde gestärkt. Eine Änderung der Regel könnte dazu führen, dass es zu viele reine Minderheiten Mehrheitsprojekte innerhalb des gleichen Kulturkreises geben wird. Die Möglichkeit reine Mehrheiten- Minderheitenprojekte innerhalb des gleichen Kulturkreises in begründeten Ausnahmefällen zu fördern, wurde unter KulturDialog nicht genutzt, weshalb diese Möglichkeit entfällt, um die Regeln so 12 / 21

13 klar wie möglich zu gestalten. Udvalget beslutter at fastholde undtagelsesreglen om, at grænseoverskridende projekter mellem mindretal og flertal indenfor samme kulturkreds, dvs. dansk mindretal-dansk flertal, tysk mindretaltysk flertal kan godkendes i velbegrundede enkelttilfælde. Der Ausschuss beschließt an der Ausnahmeregelung, dass Projekte zwischen Minderheit und Mehrheit innerhalb des selben Kulturkreises, d.h. dänische Minderheit-dänische Mehrheit, deutsche Minderheitdeutsche Mehrheit, in gut begründeten Einzelfällen genehmigt werden können, festzuhalten Vedtagelse af max. og min. støttesummer I de formelle retningslinjer defineres et mikroprojekt ikke nærmere med angivelse af max eller minimum budgetmæssig størrelse. Under KulturDialog har tommerfingerreglen været, at Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ikke bevilger over Euro pr. år til et mikroprojekt über max. und min. Fördersummen In der formellen Richtlinie wird ein Mikroprojekt nicht näher definiert im Hinblick auf max. und min. Betragsgrenzen. Im KulturDialog Projekt hat der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig (als Faustregel) nicht über Euro pro Jahr für ein Mikroprojekt genehmigt. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter ikke at fastsætte min. og max. støttesummer, da det vil indskrænke udvalgets handlefrihed og vil være et uhensigtsmæssigt signal til projektansøgere om at lægge sig på niveau med de vedtagne summer. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, keine min. und max. Fördergrenzen festzulegen, da es die Handlungsfähigkeit des Ausschusses einschränken würde und es wäre ein unzweckmäßiges Signal an die Antragsteller. Sie würden sich evtl. an die Betragsgrenzen anlehnen. Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt. 13 / 21

14 6.2.3 Medfinansiering Der er i de formelle retningslinjer ikke noget, der forhindrer, at der kan ydes 100 % støtte til et mikroprojekt Mitfinanzierung In der formellen Richtlinie steht nicht, dass ein Projekt nicht mit 100% Fördergeldern gefördert werden kann. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig fastholder, at der forventes en passende medfinansiering, omend en 100 % finansiering bør være mulig i velbegrundede tilfælde. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig hält daran fest, dass eine Mitfinanzierung in angemessener Höhe erwartet werden kann, eine Vollfinanzierung soll aber in begründeten Fällen möglich sein. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig fastholder, at der som forudsætning for støtte gennem kultur- og netværkspuljen forventes en passende egenfinansiering. En 100 % finansiering er mulig i velbegrundede tilfælde. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig hält daran fest, dass als Voraussetzung für eine Förderung durch den Kultur-und Netzwerkpool eine angemessene Eigenfinanzierung erwartet wird. Eine Vollfinanzierung ist in gut begründeten Einzelfällen möglich Mikroprojekternes varighed Gennem KulturDialog var der mulighed for at yde støtte til både etårige og flerårige projekter. Mange støttemodtagere har udtrykt stor glæde over, at det var muligt at modtage støtte til flerårige projekter Die Laufzeit der Mikroprojekte Im KulturDialog Projekt bestand die Möglichkeit sowohl einjährige als auch mehrjährige Projekte zu fördern. Viele Antragsteller waren sehr froh über die Möglichkeit, eine Förderung für mehrjährige Projekte zu erhalten. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter at holde fast i muligheden for at støtte både etårige og flerårige projekter. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, an der Möglichkeit der Förderung sowohl einjähriger als auch mehrjähriger Projekte festzuhalten. 14 / 21

15 Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt. 7. Præcisering af retningslinjer for transportpulje Transportpuljen henvender sig til skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner i Region Sønderjylland-Schleswig, som arbejder med børn og unge. Der tilstræbes en så vidt muligt ubureaukratisk hjælp til dækning af transport, entré, m.m. i forbindelse med grænseoverskridende møder. Målet er at støtte et aktivt samarbejde mellem danske og tyske partnere. Børn og unge skal få mulighed for at udvikle deres interkulturelle og sproglige kompetencer. 7. Präzisieren der Richtlinie zum Transportpool Der Transportpool richtet sich an Schulen, KinderTageseinrichtungen, Vereine und sonstige Institutionen in der Region Sønderjylland- Schleswig, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Diese sollen möglichst unbürokratisch Mittel aus dem Pool beantragen können, um Ausgaben für Transport, Eintrittsgelder usw. in Verbindung mit grenzüberschreitenden Treffen decken zu können. Ziel ist die Unterstützung einer aktiven Zusammenarbeit von deutschen und dänischen Partnern. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, ihre interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln. Det er meningen, at ansøgningerne løbende skal indsendes til projektsekretariatet, hvor de så også bliver behandlet. Sagsbehandlingen skal ikke vare længere end to uger. Kontaktfaggruppen og Kulturudvalget Sønderjylland-Schleswig skal gennemføre halvårlige evalueringer med fokus på indhold og den geografiske fordeling af ansøgningerne. Vorgesehen ist, dass Anträge laufend beim Projektsekretariat eingereicht und dort auch bearbeitet werden. Die Bearbeitungszeit sollte dabei 2 Wochen nicht überschreiten. Die Kontaktfachgruppe und der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig sollen halbjährliche Evaluierungen hinsichtlich der Inhalte und der geografischen Verteilung der Anträge durchführen. De formelle retningslinjer for ansøgninger til transportpuljen er vedlagt Interreg-ansøgningen som bilag (se bilag). Dog betragtes det som nødvendigt, at præcisere de foreliggende retningslinjer, både med hensyn til rådgivningen at potentielle ansøgere og for at sikre en effektiv behandling af ansøgningerne. Die formellen Kriterien hinsichtlich einer Antragsstellung an den Transportpool lagen dem Interreg-Antrag bei (s. Anlage). Sowohl für die Beratung potentieller Antragsteller als auch die Gewährleistung einer effektiven Bearbeitung der Anträge erscheint es jedoch notwendig, die vorliegenden Kriterien zu präzisieren. 15 / 21

16 7.1.1 Tilskudsberettige aktiviteter Blandt målene for puljen er at fremme grænseoverskridende møder og det aktive samarbejde mellem danske og tyske partnere. I den forbindelse skal det præciseres, hvilken slags aktiviteter dette dækker. Således blev der allerede stillet det spørgsmål, hvorvidt forberedende møder mellem lærere er tilskudsberettigede eller f.eks. teaterbesøg af danske skoleklasser i Tyskland Förderfähige Aktivitäten Zur Zielsetzung des Pools gehören die Förderung von grenzüberschreitenden Treffen sowie einer aktiven Zusammenarbeit deutscher und dänischer Partner. Hier sollte noch genauer definiert werden, welche Art von Aktivitäten hiermit gemeint sind. So wurde bereits die Frage gestellt, ob auch vorbereitende Treffen von Lehrern förderfähig sind oder beispielsweise ein Theaterbesuch einer dänischen Schulklasse in Deutschland. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig vedtager, at når der er tale om grænseoverskridende møder, er det møder mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Forberedelsesmøder i forbindelse med planlægningen er derfor ikke tilskudsberettigede. De grænseoverskridende mødeaktiviteter skal indeholde en form for interaktion mellem en eller flere partnere. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, dass unter grenzüberschreitenden Treffen Begegnungen zwischen dänischen und deutschen Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 26 Jahren zu verstehen sind. Vorbereitungstreffen zu Planungszwecken sind demnach nicht förderfähig. Bei den grenzüberschreitenden Begegnungen soll es Elemente der Interaktion mit einem oder mehreren Partnern geben. Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt Mindretallenes status: I forhold til transportpuljen er der ingen erfaringer at trække på i forhold til mindretallene. Kontaktfaggruppen har diskuteret spørgsmålet og anbefaler, at der skal gælde de samme retningslinjer som ved kultur- og netværkspuljen, se nærmere beskrivelse under dagsordenspunkt Status der Minderheiten In Bezug auf den Transportpool liegen noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich der Minderheiten vor. Die Kontaktfachgruppe hat die Frage diskutiert und empfiehlt, dass die gleichen Kriterien gelten sollten wie für den Kultur- und Netzwerkpool, s. nähere Beschreibung 16 / 21

17 unter dem Tagesordnungspunkt Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter, at retningslinjerne vedr. mindretallene er de samme for transportpuljen som ved kultur- og netværkspuljen. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, dass die Förderkriterien in Bezug auf die Minderheiten für den Transportpool die gleichen sind wie für den Kultur- und Netzwerkpool. Godkendt som indstillet. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt Hvor tit kan man søge? Transportpuljen skal tilgodese den bredest mulige gruppe af børn og unge. Derfor er et af kriterierne for ansøgningerne, at hver institution kun må søge højst to gange om året. Det rejser spørgsmålet om, hvad der betragtes som institution. Hvordan behandler vi f.eks. de enkelte afdelinger af en (dansk) distriktsskole? Samtidig er det endnu uklart, om ansøgningen skal sendes af en partner eller som en fælles ansøgning af alle partnere Häufigkeit der Antragstellung Der Transportpool soll einer möglichst breiten Gruppe von Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen. Daher lautet ein Kriterium für die Antragstellung, dass jede Einrichtung pro Jahr maximal 2 Anträge stellen darf. Dies wirft einerseits die Frage auf, was unter einer Einrichtung zu verstehen ist. Sind beispielsweise die einzelnen Abteilungen einer Distriktschule (auf dänischer Seite) als eigenständige Einrichtungen zu betrachten? Gleichzeitig ist offen, ob der Antrag nur von einem Partner oder allen Partnern gemeinsam eingereicht werden soll. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beslutter, at ansøgningen skal underskrives af alle partnere. Hver partner bruger dermed en af sine to årlige ansøgninger. Hvis en skole/forening består af flere selvstændige afdelinger, betragtes hver afdeling som tilskudsberettiget. Ved institutioner forstås skoler, børnehaver, foreninger og organisationer, Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig beschließt, dass jeder Antrag von allen Partnern unterschrieben werden muss. Jeder Partner verbraucht dabei einen seiner zwei möglichen jährlichen Anträge. Wenn eine Schule aus mehreren selbstständigen Abteilungen besteht, wird jede Abteilung als antragsberechtigt betrachtet. Unter den 17 / 21

18 der har med børn og unge at gøre, men det anbefales, at også andre organiserede grupper af unge opfattes som støtteberettiget. Der kan max ydes støtte op til 75 Euro pr. barn/unge. Det anbefales, at der derudover kan ydes støtte op til 75 Euro til en voksen ledsager pr. 10 barn/unge. Begriff Einrichtungen fallen Schulen, KinderTageseinrichtungen, Vereine und Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber auch andere organisierte Gruppen von jungen Menschen sollen als förderfähig betrachtet werden. Es werden höchstens 75,- Euro pro Kind/Jugendlichen bewilligt. Es wird empfohlen, dass darüber hinaus pro 10 Kindern/Jugendlichen je eine erwachsene Begleitperson mit bis zu 75,- Euro bezuschusst werden kann. en godkendes enstemmigt med den tilføjelse, at hvis der bag en ansøgning til transportpuljen er flere end to partnere, så kan tilskuddet forhøjes med op til halvdelen af max. beløb for en enkelt ansøgning pr. ekstra partner. Die Empfehlung wird einstimmig genehmigt mit der Ergänzung, dass wenn mehr als zwei Partner einen gemeinsamen Antrag an den Transportpool stellen, kann der Zuschuss mit jedem zusätzlichen Partner um bis zur Hälfte des Höchstbetrages pro Antrag erhöht werden. 8. Orientering evalueringsproces Sønderjylland-Schleswig Mundtlig orientering ved udvalgets formand. 8. Information zum Evaluationsprozess Sønderjylland- Schleswig Mündliche Information durch den Vorsitzenden des Ausschusses.. Gary Funck beretter, at bestyrelsen den 29.9 skal tage stilling til en række forslag fra ad hoc udvalget. Et af forslagene er, at der i foråret 2016 skal afholdes en konference, hvortil der inviteres bredt blandt partnerne. Konferencen skal bl.a. handle om prioritering af emner for Region Sønderjylland-Schleswig. Der skal også udarbejdes forslag til, hvordan administrationen kan effektiviseres. Gary Funck berichtet, dass der Vorstand am 29.9 zu einigen Vorschlägen des ad hoc Ausschusses Stellung beziehen soll. Einer der Vorschläge beinhaltet die Durchführung einer Konferenz im Frühjahr 2016, zu der unter den Partnern breit gefächert eingeladen werden soll. Die Konferenz soll sich u.a. mit der Priorisierung von Themen für die Region Sønderjylland-Schleswig beschäftigen. Es sollen auch Vorschläge ausgearbeitet werden, wie die Verwaltung effektiver 18 / 21

19 gestaltet werden kann. Orientering tages til efterretning. Der Ausschuss genehmigt die wie vorgelegt. 9. Valg af ny formand og næstformand Stephan Kleinschmidt vælges enstemmigt som ny formand og Gabriele Stappert enstemmigt som ny næstformand. 9. Wahl eines neuen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden Stephan Kleinschmidt wird einstimmig als neuer Vorsitzender gewählt und Gabriele Stappert einstimmig als neue stellvertretende Vorsitzende. 10. Gensidig orientering Stephan Kleinschmidt: Sønderborg Kommune forventes at indføre tysk fra 1. klasse. Bernd Börensen: I Nordfriesland arbejdes der på at kunne vedtage en Kulturentwicklungsplan til næste sommer. Allan Emiliussen: I Haderslev Kommune er der blevet afholdt Stafet for livet med rekordmange deltagere. Gabriele Stappert: Flensborg by har omstruktureret kulturudvalget, så udvalget nu også har turismeområdet under sig og betegnes som Ausschuss für Kultur und Tourismus. Den afholdes Lange Nacht der Museen også i Flensborg. Tim Wulff: Aabenraa Bibliotek er blevet renoveret og åbnede på ny med mange aktiviteter og gæster bl.a. papirklipperi i forbindelse med H.C. Andersen projektet. Frank Nickelsen: I det frisiske mindretal afholdes der for tiden mange små aktiviteter. 10. Gegenseitige Information Stephan Kleinschmidt: In Sønderborg Kommune wird erwartet, Deutsch ab der 1. Klasse einzuführen. Bernd Börensen: In Nordfriesland wird daran gearbeitet zum nächsten Sommer einen Kulturentwicklungsplan verabschieden zu können. Allan Emiliussen: In Haderslev Kommune hat das Stafet for livet mit einer Rekordzahl an Teilnehmern stattgefunden. Gabriele Stappert: Flensburg hat den Kulturausschuss umstrukturiert, so dass der Ausschuss nun auch den Tourismus unter sich hat und als Ausschuss für Kultur und Tourismus bezeichnet wird. Am findet die Lange Nacht der Museen auch in Flensburg statt. Tim Wulff: Aabenraa Bibliotek ist renoviert worden und hat mit vielen Aktivitäten und Gästen neu eröffnet, u.a. Scherenschnitte im Zusammenhang mit dem H.C. Andersen Projekt. Frank Nickelsen: In der friesischen Minderheit finden im Augenblick viele kleine Aktivitäten statt. 19 / 21

20 Marion Petersen: I det tyske mindretal er der nedsat en arbejdsgruppe kultur. Karsten Stühmer: Det er lige blevet besluttet, at der skal være et Kulturknotenpunkt i Pinneberg. Karsten Stühmer appellerede til Irena Scheicher om, at hun skal videreformidle i Ministerium Für Justitz, Kultur und Europa, at Museum Unewatt vil være meget velegnet til at være Kulturknotenpunkt for den nordøstlige del af land Schleswig-Holstein. Irena Scheicher: I Ministerium für Justitz, Kultur und Europa er et af de dominerende emner flytningesituationen. Derudover er forvaltningen meget beskæftiget med de igangværende budgetforhandlinger. Besøgstallet ved Schleswig-Holstein Musik Festival er steget. Jørgen Popp Petersen: I forbindelse med Tønder festivalen er der udviklet et nyt koncept, hvor journalister og andre gæster inviteres 4 dage før festivalen for at opleve Tønder Kommune på en anden måde. Konceptet har været meget succesfuldt. Johannes Schmidt: Museumsberg i Flensburg viser en stor retrospektiv udstilling om kunstneren Hans Christiansen.med start søndag den Marion Petersen: In der deutschen Minderheit ist eine Arbeitsgruppe Kultur gegründet worden. Karsten Stühmer: Es ist gerade beschlossen worden, dass es einen Kulturknotenpunkt in Pinneberg geben soll. Karsten Stühmer appellierte an Irena Scheicher, dass sie im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa vermitteln möge, dass das Museum Unewatt als Kulturknotenpunkt für den nordöstlichen Teil Schleswig-Holsteins sehr gut geeignet wäre. Irena Scheicher: Im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa ist ein dominierendes Thema die Flüchtlingssituation. Darüber hinaus ist die Verwaltung sehr mit den derzeit stattfindenden Haushaltsverhandlungen beschäftigt. Die Besucherzahlen zum Schleswig-Holstein Musik Festival sind gestiegen. Jørgen Popp Petersen: Im Zusammenhang mit dem Tønder Festival wurde ein neues Konzept entwickelt, so dass Journalisten und andere Gäste vier Tage vor Beginn des Festivals eingeladen werden um Tønder Kommune auf eine andere Art zu erleben. Das Konzept war sehr erfolgreich. Johannes Schmidt: Der Museumsberg in Flensburg zeigt eine große retrospektive Ausstellung über den Künstler Hans Christiansen, Beginn Sonntag, den Eventuelt Stephan Kleinschmidt takkede for valget og roste Gary Funck for hans varetagelse af formandskabet. 11. Verschiedenes Stephan Kleinschmidt dankte für die Wahl und lobte Gary Funck für die Wahrnehmung seiner Aufgaben als Vorsitzender. 20 / 21

21 12. Næste møde Pga. stor kulturkonference i Schleswig-Holstein skal forvaltningen undersøge, om kulturudvalgsmødet den 5. november kan rykkes. 12. Nächste Sitzung Wegen der großen Kulturkonferenz in Schleswig-Holstein soll die Verwaltung prüfen, ob die Kulturausschusssitzung am 5. November verschoben werden kann. 21 / 21

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg.

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Padborg, 17.03.2015 Referat af mødet torsdag den 26.02.2015 kl. 15.30 på Rathaus Flensburg. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Deltager: Tim Wulff, Aabenraa

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler 1) Was ist kultkit? kultkit ist ein EU-Projekt zur Förderung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune Padborg, den 18.08.2015 Revideret referat bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2015 kl. 10.00 på Regionskontoret Ergänztes Protokoll der Vorstandssitzung, Montag, den 15. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den 22.12.2015

Padborg, den 22.12.2015 Padborg, den 22.12.2015 Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 hos Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

Padborg den 18.04.2012

Padborg den 18.04.2012 Padborg den 18.04.2012 Referat fra mødet i Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde i Kreishaus i Schleswig, den 18.04.2012 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer 29.03.2011 Udvalg for kultur, kontakt & samarbejde Hermed referat af det ekstraordinære møde i Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde torsdag den 24. marts 2011 i Regionskontoret, Lyren 1, Padborg

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Padborg, den 13.11.2013

Padborg, den 13.11.2013 Padborg, den 13.11.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. november 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 6. November 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen:

Læs mere

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved Zusammenfassung der Diskussionen und Ergebnisse aus den Workshops / Sammenfatning af diskussionerne og resultaterne fra workshops Inhalt / Indhold

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Inama Projektpartnerne UC Syddanmark og IQSH Eule ønsker at bidrage til at videreudvikle de personlige kontakter, der er opbygget mellem fagpersoner, der arbejder

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Padborg, den 06.01.2014

Padborg, den 06.01.2014 Padborg, den 06.01.2014 Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 10. Dezember 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Padborg, den 02.01.2015 Referat bestyrelsesmøde 8. december 2014 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Dezember 2014 um 10 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Kreispräsident

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Referat fra projektgruppemøde bus og tog den 30. juni 2011 fra kl. 09:00 til 12:00 i Flensborg Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Deltagere:

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Efterår/Herbst 2011 Kulturmøde 26 Kulturbegegnung Skatere og BMX ere ruller sig ud 6 i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Die weitgereiste Märchenfrau Kulturkalender 12 32-35 Liebe Leser! Dieses Kulturmagazin

Læs mere

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Aufgabenbeschreibung für den deutsch-dänischen Kulturausschuss und damit Lenkungsausschuss der Kulturregion

Læs mere

Vorläufiges Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Foreløbigt ansøgningsskema under programmet Interreg Deutschland-Danmark

Vorläufiges Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Foreløbigt ansøgningsskema under programmet Interreg Deutschland-Danmark Vorläufiges Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark Foreløbigt ansøgningsskema under programmet Interreg Deutschland-Danmark 1. Allgemeine Angaben (Projektüberblick zusammenfassend) Generelle

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Gäste: Astrid Cramer, Angela Jensen. 1. Willkommen

Gäste: Astrid Cramer, Angela Jensen. 1. Willkommen Referat fra mødet i Udvalg for kultur, kontakt og samarbejde den 09.06.11 kl. 15.30, Kreishaus Husum 22.06.2011 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit am 09.06.11

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h.

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Netværkstræf / Netzwerktreffen Aftenskoler mv. Aftenskoler mv. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Program Programm Kl. 11.30-13.00 Velkomst og introduktion, frokost Begrüßung,

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Protokoll: Julia Bick

Protokoll: Julia Bick Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Hermed fremsendes referat fra mødet den 14.6.2016 kl. 15.30 i Ballum. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, hiermit

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken 12.12.2011 Referat fra mødet i Udvalg for kultur, kontakt og samarbejde den 29.11.2011 i Flensburg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit am 29.11.2011 in Flensburg

Læs mere

FLENSBORG AVIS, lørdag, 14. maj 2011, side 9. (www.fla.de/?unf=1&g=6413)

FLENSBORG AVIS, lørdag, 14. maj 2011, side 9. (www.fla.de/?unf=1&g=6413) Aufgabe Zentralabitur 2012 Fach: Dänisch Text Trine Flaming: Lær din nabos sprog FLENSBORG AVIS, lørdag, 14. maj 2011, side 9. (www.fla.de/?unf=1&g=6413) Aufgaben 1. Giv en kortfattet fremstilling af de

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen University College Syddanmark Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Dansk Skoleforening for Sydslesvig at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2017-2020 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIGHOLSTEIN, REGION SYDDANMARK OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Region Sønderjylland-Schleswig. Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg +45 74 67 05 21

Region Sønderjylland-Schleswig. Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg +45 74 67 05 21 Region Sønderjylland-Schleswig Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg Tlf. Fax. +45 74 67 05 01 +45 74 67 05 21 Region Sønderjylland-Schleswig 5 års dansk-tysk samarbejde i grænseregionen 5 Jahre deutsch-dänishes

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 04.02.2016 Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Geändertes Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom Freitag, den 15. Januar 2016 um

Læs mere

Future Borders Young Minds in Digital Action

Future Borders Young Minds in Digital Action Future Borders Young future borders - Young MInds in Digital Action 1 Ziel des Projektes Das historische Ereignis von 1864 beleuchten und das Thema mit aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Demokratie,

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Padborg, Marguardt (Tolk)

Padborg, Marguardt (Tolk) Padborg, 06.07.2015 Referat fra mødet i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 11.6.2015 kl. 15.30 i Schloss vor Husum Protokoll der Sitzung des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig vom 11.6.2015

Læs mere

Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012

Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012 Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012 4 5 1+3 2 +6 7+8+9+10+11 kulturlink Femern Bælt Netværkstræf den 14. september 2012 Kulturfabrikken

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor Padborg, den 19.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet fredag den 1. marts 2013 på Regionskontoret. Protokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, den 1. März 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Protokoll der Regionalversammlung am 3. November 2011 im Flensburger Rathaus Deltagere bestyrelse: Formand Dieter Harrsen, Kreis

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 18.04.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 11. April 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Fatma

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 11.03.2014 Referat af mødet den 24.2.2014 kl. 10.00 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung am 24.02.2014 um 10.00 Uhr im Regionskontor in Padborg Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Referat Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Mødetidspunkt: kl Zeitpunkt der Sitzung:

Referat Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Mødetidspunkt: kl Zeitpunkt der Sitzung: Referat Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Protokoll Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig Mødetidspunkt: 30.9.2016 kl. 14.00 17.00 Mødested: C.ulturgut, Alter Husumer Weg 222, 24941 Flensburg Deltagere:

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere