FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets indgåelse en formgyldig ægtepagt, hvorefter arv, som de hver især modtog, skulle være den pågældendes fuldstændige særeje. Årsagen til ægtepagten var, at Hanne i 1985 som fuldstændigt særeje havde arvet en post obligationer efter sin far. Da Mortens mor døde i maj 1992, arvede Morten netto kr. Ægtefællerne enedes da om, at Morten skulle købe en villa. Morten betalte den kontante del af villaens købesum med de kr., der var arven efter moren. For at finansiere resten af købesummen optog han et afdragsfrit lån på kr. i villaen. Blandt andet fordi Mortens ingeniørvirksomhed nu rummede en vis risiko for tab, oprettede ægtefællerne i 2009 en formgyldig ægtepagt, der blev anmeldt til tinglysning i personbogen den 13. august I ægtepagten blev det bestemt, at den villa, som Morten ejede, skulle tilhøre Hanne. Skødet vedrørende overdragelsen blev den 31. august 2009 anmeldt til tinglysning i tingbogen. Villaen havde ved ægtepagtens oprettelse en friværdi på kr., og lånet var ikke nedbragt. Allerede ved ægtepagtens oprettelse var ægtefællerne på det rene med, at Morten herefter ikke mere var solvent. Hanne solgte straks alle sine obligationer for kr. og indfriede lånet. Den 29. juli 2011 blev Morten og Hanne skilt. Den 1. august 2011 truede Mortens eneste kreditor Kirk med at lukke for yderligere kredit, medmindre Hanne betalte hans tilgodehavende. Kirks krav var på kr., og han havde været tålmodig med Morten, hvis gæld til ham var mere end 2 år gammel. Kirk hævdede, at Hanne under alle omstændigheder ville blive nødt til at betale hans tilgodehavende. Hanne henvendte sig straks til en advokat for at få oplyst, om hun burde betale de kr., og hvilket grundlag Kirk havde for at mene, at hun under alle omstændigheder ville blive nødt til at betale dem. Hun ønskede endvidere oplyst, hvordan ægtefæl- 1

2 lernes værdier på skilsmisseskiftet skulle opgøres og kvantitativt deles, når begge ønsker mest muligt, og hvordan de i videst muligt omfang kunne afregne deres mellemværender. Morten var klart insolvent ved skilsmissen, idet han ingen aktiver havde af værdi. Hanne ejede ud over villaen, der havde en friværdi på kr., en bil til en værdi af kr., almindeligt indbo for kr. og smykker for kr. Hun havde som sygeplejerske også en ganske almindelig arbejdsmarkedspension, hvis depotværdi var kr. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 1. Kirks krav Advokaten skal råde Hanne til straks at anerkende, at hun skal betale Kirk hans tilgodehavende på kr. Hanne hæfter for værdien af gaven i form af villaen i medfør af RVL 33. Hanne har ingen mulighed for at bevise, at Morten beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser, da han gav Hanne gaven. Det er oplyst, at ægtefællerne godt vidste, at han dermed gjorde sig insolvent. Da gælden er mere end 2 år gammel, havde Kirk en fordring på Morten, da gaven blev anmeldt til tinglysning den 13. august Det er endvidere oplyst, at Morten ikke ejer aktiver af værdi, så dækning er uopnåelig hos Morten. Værdien af gaven var kr., og det beløb hæfter Hanne for, jf. RVL 33. Hun hæfter derfor for hele Kirks tilgodehavende på de kr. Kirk har som udgangspunkt mulighed for at begære Morten konkurs, idet gaven i medfør af KL 64, stk. 2, da kan omstødes. Morten gjorde sig som nævnt insolvent ved gavens givelse. Gaven er fuldbyrdet inden for den 2-årsfrist, der gælder for nærtstående, jf. stk. 2, 2. pkt., idet anmeldelsen til tinglysning af skødet sker den 31. august 2009, jf. KL 73. Som eneste kreditor er konkurs dog en helt uhensigtsmæssig løsning for Kirk, når Hanne hæfter for beløbet i medfør af RVL 33. Dertil kommer, at Morten har et boslodskrav mod solvente Hanne. Hvis dette krav gør ham solvent, er konkursen slet ingen mulighed. I boopgørelsen, der jo refererer sig til skæringstidpunktet den 29. juli 2011, hvor Hanne ikke har betalt Kirk, skal gælden til Kirk opføres i Mortens bodel, da det er hans gæld. Hanne har, jf. FSKL 65 a, krav på, at gælden betales, eller at Morten stiller sikkerhed, da hun også hæfter. (Hun kan anvende hans boslodskrav til betalingen eller blot betale og modregne). Hanne bør altså vælge at betale de kr. til Kirk, hvorefter hun har et krav på at få pengene af Morten, idet gælden er hans. Gaven i form af villaen var gyldig. Hanne har derefter mulighed for at modregne, da hun som den eneste solvente er den, der skal betale boslodstilsvar til Morten. Familieret 2009 s , 262, 264 og Formueordningen Ægtefællerne har som udgangspunkt fælleseje, jf. RVL 15, stk. 1. De har dog oprettet en ægtepagt om, at arv skal være fuldstændigt særeje. Endelig har Hanne et arvet fuldstændigt særeje bestemt af tredjemand, jf. RVL 28 a, i form af obligationerne, som blev brugt til at indfri lånet i villaen. Da Morten ejede villaen, var den særeje, fordi den kontante købesum var betalt med alle hans arvede midler, men den var særeje ifølge ægtepagten og surrogationsprincippet. Derfor kunne Morten gyldigt ved gaveægtepagt forære Hanne villaen uden at overtræde forbuddet i RVL 28 b, stk. 2. Da gaveægtepagten ikke bestemmer særeje, er gaven/villaen fælleseje for Hanne. Der er altså ingen aktiver, der er særeje. Familieret 2009 s. 109, 110, 139, 142, 149, 151, 155, 157 og 158 f. 3

4 3. Indfrielsen af gælden med obligationerne Da Hanne anvender sin særejearv til at indfri fællesejegæld, har hun et vederlagskrav, jf. RVL 23, stk. 3. Da hendes beholdne bodel kan dække beløbet, og da friværdien af villaen ved indfrielsen blev forøget med kr., er vederlagskravet kr. Familieret 2009 s. 186 og 190 ff. 4. Smykkerne Hanne kan udtage smykkerne forlods, jf. FSKL 68 a, stk. 1, da deres værdi på kr. ikke kan siges at stå i misforhold til ægtefællernes formueforhold. Familieret 2009 s. 284 f. 5. Hannes pension Pensionen er som ganske almindelig arbejdsmarkedspension rimelig. Den er derfor omfattet af RVL 16 b, stk. 1, og kan udtages forlods af Hanne. Familieret 2009 s. 261, 281, 306 og Boopgørelsen Da Mortens bodel er negativ med kr., skal den ikke deles. Hannes bodel: (Mortens bodel): Villa kr. ( kr. FSKL 65 a) Bil kr. Indbo kr. I alt kr. Boslodsberegning: Forlods til H, jf. RVL 23, stk. 3: kr. Ligedeling af ( kr kr.) = kr kr. Boslodder kr kr. Hanne skal betale kr. som boslodstilsvar. Hun hæfter for kr. over for Kirk, og hun har krav på, at gælden betales, jf. FSKL 65 a, hvorfor hun efter at have betalt Kirk de kr. modregner kravet mod Morten og betaler ham de resterende kr. Morten er herefter solvent. Familieret 2009 s. 253, 257, 259, 261, 262, 274, 275, 276, 278, 281, 282 ff., 284, 306 og 307 f. 4

5 Opgave 2 Arne og Louise blev gift i De fik sammen børnene Franz og Frida. Arne havde fra et tidligere ægteskab datteren Sisse. Arne og Louise oprettede i 1996 en formgyldig ægtepagt. Det var i ægtepagten bestemt, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet, men længstlevendes skilsmissesæreje skulle dog være fuldstændigt særeje. Arne døde i Arnes formue blev på skiftet efter hans død opgjort til kr. og Louises til kr. Louise fik i anledning af Arnes død desuden som begunstiget udbetalt en livsforsikringssum på kr. Louise ønskede at være i uskiftet bo, hvilket Sisse protesterede imod, men Louise fastholdt sit ønske. Hvordan skal værdierne ved Arnes død på denne baggrund fordeles? I maj 2011 blev Franz dræbt på stedet ved en bilulykke. Også Frida og Louise var i bilen. Frida døde af sine kvæstelser 1 måned efter uheldet, og Louise, der ved uheldet stadig var i uskiftet bo, døde 6 uger efter uheldet uden at være kommet til bevidsthed. Den ugifte Franz efterlod sig ingen livsarvinger, men Frida efterlod sig ægtefællen Tom. Louises eneste øvrige slægtninge var hendes morbror, Bo, hendes moster, Ane, hendes farbror, Ole, og hendes afdøde fasters datter, Dorte. Franz efterlod sig kr. Frida efterlod sig kun en studiegæld på kr. Tom havde en formue på kr. Der var fælleseje i Frida og Toms ægteskab. Louise efterlod sig samme værdier, som hun havde ved Arnes død. Dertil kom værdierne fra det uskiftede bo. For alles vedkommende kom yderligere evt. arv i anledning af bilulykken. Hvordan skal værdierne efter Franz, Frida og Louise deles, når alle ønsker mest muligt? 5

6 Løsningsvejledning til opgave 2 1. Formueordningen i Arnes ægteskab Ægtepagten har hjemmel i RVL 28, stk. 1, jf. stk. 2. Da Arne dør først, er hans formue, jf. ægtepagten, skilsmissesæreje, der er fælleseje ved død. Louises formue er, da hun blev længstlevende, fuldstændigt særeje. Også livsforsikringssummen, der tilfalder Louise, er fuldstændigt særeje, jf. ægtepagten. Det uskiftede bo kan derfor alene omfatte Arnes formue, jf. AL 17. Familieret 2009 s Arveret 2008 s. 81 og 83 ff. 2. Arvingerne ved Arnes død Arvinger efter Arne er ægtefællen Louise og hans 3 børn Sisse, Frida og Franz, jf. AL 1 og 9. Da Sisse protesterer mod det uskiftede bo, skal Sisses legale arv udredes og indgår ikke i det uskiftede bo. Louise kan ikke være i uskiftet bo med særbarnet uden samtykke, jf. AL 18, stk. 1. Fællesbørnene Franz og Frida, der begge overlever Arne, skal ikke give samtykke til uskiftet bo, jf. AL 17. Arveret 2008 s. 39, 55 f. og 88 ff. 3. Deling af værdierne efter Arnes død Louise skal have boslod af Arnes skilsmissesæreje. Hendes boslod er ½ af kr., altså kr. I arv efter Arne falder hans boslod på kr. Sisses legale arv udgør ⅓ af ½ af de kr., altså kr., jf. AL 9, stk. 1, og 1, stk. 1. De resterende kr. udgør sammen med Louises boslod det uskiftede bo, der altså bliver på kr. Louise har dertil sit fuldstændige særeje på kr kr., i alt kr. Familieret 2009 s Arveret 2008 s. 39, 55 f. og Boet efter Franz De kr., som Franz efterlader sig, skal deles mellem hans arvinger i 2. arveklasse, da han hverken har ægtefælle eller livsarvinger, jf. AL 2, stk. 1, 1. pkt. Den ene halvdel på kr. tilfalder hans mor, Louise, jf. AL 2, stk. 1, 2. pkt., da hun overlevede ham, jf. AL 94, stk. 1. Også denne arv er Louises fuldstændige særeje, jf. ægtepagten. Den anden halvdel tilfalder til lige deling hans afdøde fars dalevende livsarvinger, dvs. Frida, der overlevede Franz, og Sisse, altså kr. til hver, jf. AL 2, stk. 2, 1. pkt. Arveret 2008 s

7 5. Boet efter Frida Fridas arving er hendes ægtefælle Tom, jf. AL 9, stk. 2. Da der er fælleseje i ægteskabet, skal hver ægtefælles bodel opgøres. Fridas er negativ med kr. arven efter Franz på kr., dvs kr. Toms bodel er på kr., hvorfor Frida skal have en boslod på kr., hvilket gør hendes del af boet solvent, idet der så er et overskud på kr. Dette beløb arver alene Tom, jf. AL 9, stk. 2. Familieret 2009 s. 281 f. Arveret 2008 s Boet efter Louise Det, der falder i arv efter Louise, er særejet på kr., særejearven efter Franz på kr. samt det uskiftede bo på kr. Da de to livsarvinger, med hvem Louise er i uskiftet bo, er døde før hende, har hun overtaget det uskiftede bo til fri rådighed uden skifte, jf. AL 34. I arv efter Louise falder derfor kr. Når Louise har overtaget det uskiftede bo uden skifte i henhold til AL 34, finder reglerne i AL 16 tilsvarende anvendelse. Da Louise hverken har giftet sig eller haft en samlever, jf. 16, stk. 1, skal boet deles mellem Louises slægtsarvinger og Arnes livsarving, jf. 16, stk. 3, da alene førstafdøde efterlader sig en livsarving, Sisse. Sisse arver derfor den ene halvdel og Louises slægtsarvinger den anden halvdel. Imidlertid har Sisse ved førstafdødes død arvet kr. Disse kr. skal, jf. AL 16, stk. 6, tillægges de kr. før ligedelingen, hvorefter de skal fratrækkes Sisses halvdel. Sisse skal derfor have ½ ( ) kr. = kr. og Louises legale arvinger kr. Louises eneste slægtsarvinger er hendes morbror, Bo, hendes moster, Ane, hendes farbror, Ole, og hendes afdøde fasters datter, Dorte. De arver efter reglerne i AL 3. I henhold til AL 3, stk. 2, er Dorte ikke legal arving. De kr., der tilfalder Louises 3 slægtninge, deles som udgangspunkt mellem Louises 4 bedsteforældre, jf. 3, stk. 1, men da de alle er døde, træder deres børn i deres sted, jf. 3, stk. 2. Morbroren og mosteren arver hver ½ af såvel deres mors som deres fars ¼. De får derfor hver i alt ¼ af de kr., dvs. hver kr. Farbroren arver hele farfarens ¼ og hele farmorens ¼ og arver derfor ½ af kr., jf. AL 2, stk. 2, 2. pkt., jf. 3, stk. 3 altså kr. Arven på de kr. efter Louise deles derfor med kr. til Sisse, kr. til farbroren, kr. til morbroren og kr. til mosteren. Arveret 2008 s , 60 f., 62, 83 og 97. 7

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere