Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18.11.2015. Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene"

Transkript

1 Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene Som lovet, da bestyrelsen den offentliggjorde resultatet af undersøgelsen, udsender vi hermed det fulde beslutningsgrundlag og en Q&A på relevante spørgsmål. Dokumentet er temmelig langt, men bestyrelsen ønsker fuld åbenhed omkring processen samt resultaterne og redegør derfor herfor for forløbet. Konklusionen på spørgeundersøgelsen Spørgeskemaet blev besvaret af 59 ryttere, som repræsenterer 45 af BAL s omkring 50 pensionærer, og viser det samme efterspørgsel billede, som bestyrelsen kom frem til ved den bagudrettede optælling af faktureringerne (4 måneder). Stine er den mest efterspurgte underviser, mens efterspørgslen på Iben og Nadia er næsten ens. Undersøgelsen bekræfter også bestyrelsens opfattelse af, hvad der har betydning (fx. mht. undervisning hverdage/stort ridehus etc.), mens medlemmerne forkaster den løsning, der hedder to samtidige undervisere. Blandt dem, der har svaret på spørgsmålet, har 66 % ønsket, at vores 3 undervisere har en hverdag (mandag, onsdag, torsdag) og weekend dag (fredag, lørdag og søndag) hver. Bestyrelse har derfor taget dette ønske til efterretning, og har opsagt alle undervisernes nuværende kontrakter og distribueret nye samarbejdsaftaler med virkning fra Undervisningsdagene fordeles som nedenstående: Nadia Gernow: Mandag og fredag Iben Dreyer: Onsdag og lørdag Stine Juul Lyngsø: Torsdag og søndag Det betyder, som tidligere kommunikeret, at alle der rider undervisning mandag, onsdag eller fredag, får opsagt deres undervisning med virkning fra De medlemmer, der ønsker at ride undervisning efter ved Iben Dreyer, skal kontakte hende på De medlemmer, der allerede nu rider hos Iben fredag eller hos Nadia onsdag, har første prioritet til at få nye tider hos Iben onsdag. Hvis efterspørgslen er større, end der er tider, trækkes der lod. Øvrige ryttere, som ønsker undervisning ved Iben, henvises til lørdage. Ligeledes skal de medlemmer, der ønsker at ride undervisning efter ved Nadia Gernow, kontakte hende på De medlemmer, der rider hos Nadia mandag, har første prioritet til tider mandag, herefter er det de medlemmer, der i dag rider om onsdagen, som skal prioriteres til mandagstider. Øvrige ryttere, som ønsker undervisning ved Nadia, henvises til fredag. De medlemmer, der kontakter Nadia for tider efter den accepterer samtidig en prisstigning fra nuværende 240 kr. til 255 kr. for en lektion pr Beskrivelse af forløbet: Bestyrelsen havde over en længere periode modtaget henvendelser fra medlemmer, som ikke kan tilbydes et tilfredsstillende undervisningstilbud. Disse henvendelser kom primært fra medlemmer, som enten har stået på venteliste til fast undervisning og fra medlemmer, der ikke kan få undervisning på en hverdag (mandag, onsdag eller torsdag) ved ønsket underviser. Bestyrelsen iværksatte derfor i sensommeren en optælling af undervisernes faktureringer over 4 måneder (juli, august, september og oktober) og konkluderede, at der simpelthen ikke var sammenhæng mellem de undervisningstider, den enkelte undervisere har til rådighed og den efterspørgsel, der er på underviseren. I starten af oktober indkaldte bestyrelsen derfor dressurunderviserne til et møde for at få deres bud på, hvordan denne udfordring bedst kunne løses. På mødet med underviserne konkluderede vi, at undervisning med to undervisere i stort ridehus én dag om ugen var den løsning, der påvirkede færrest negativt. På medlemsmøde den blev aftalen med underviserne fremlagt. Her blev bestyrelsen mødt med massiv kritik bl.a. for, at den ikke havde hørt eleverne samt de øvrige ryttere, som benytter ridehusene. Bestyrelsen valgte derfor at imødekomme medlemmernes ønske og iværksatte en spørgeundersøgelse, som havde 3 formål.

2 1. at få be- eller afkræftet den bagudrettede dataindsamling på efterspørgslen (spørgsmål 3-6), 2. at få kvantificeret bestyrelsens vurdering af hvad der har stor betydning, ingen betydning eller er ikke relevant for medlemmerne - gode tider, undervisning på halv bane/lille ridehus etc. (spørgsmål 7-13) samt 3. modtage medlemmernes vurdering af løsningsforslagene (spørgsmål 14). Det samlede resultat af undersøgelsen ses nedenfor. Del 1: Efterspørgsel Noter: Spørgsmål 1-2 er personfølsomt og offentligøres ikke. Spørgsmål 3 er et tjek spørgsmål på den bagudrettede optælling. I alt har 59 medlemmer svaret på undersøgelsen. Disse 59 medlemmer repræsenterer 45 private heste/ponyer. I spørgsmål 3, 5 og 6 var det muligt at angive flere svar og betragtes som et udtryk for efterspørgselen på de enkelte undervisere. Del 2: Hvad har betydning Noter: IR = Ikke Relevant.

3 Del 3 de forskellige løsningsalternativer: Tidsforløbet Nedenstående beskriver tidsforløbet af bestyrelsens handlinger efter medlemsmødet den Bestyrelsen afholder ekstraordinært bestyrelsesmøde den med dressurundervisningen som eneste punkt på dagsorden. På mødet beslutter bestyrelsen, at gennemføre en spørgeundersøgelse som flere medlemmerne efterspurgte på medlemsmødet. Bestyrelsen udsender den et spørgeskema med afleveringsfrist den Resultatet af undersøgelsen blev behandlet på bestyrelsesmødet den , og bestyrelsen beslutter, på baggrund af undersøgelsen, at trække tidligere beslutninger tilbage og efterkomme medlemmernes ønske, således at alle 3 undervisere får en hverdag og en weekend dag hver. Den indkalder bestyrelsen derfor underviserne til møde og fremlægger resultatet. Iben og Nadia blev som resultat heraf bedt om at komme med et oplæg til en fordeling af dagene samt melde dette tilbage inden den kl Nadia får begge sine første prioriteter opfyldt, mens Iben får ingen af sine første prioriteter opfyldt, men hun accepterer alligevel den nye fordeling. På mødet bliver underviserne informeret om, at bestyrelsen opsiger deres aftaler og distribuerer dem nye, som de skal returnere inden fremsender bestyrelsen underviserne de nye aftaler med virkning fra Iben og Stine tilkendegiver, at de vil underskrive den nye aftale og returnere. Nadia returnerer aftalen med en del ønsker til ændringer fremsender bestyrelsen Nadia en ny version af aftalen, hvori de fleste af Nadias ønsker er efterkommet, dog ikke alle, herunder en prisstigning meddeler Nadia at hun fastholder hendes prisstigning meddeler bestyrelsen, at en stigning tidligst kan finde sted pr , da vi har varslingsforpligtelser og ønsker at høre medlemmerne, da det er anden stigning indenfor 6 måneder. Tredje version af en ny aftale fremsendes med besked om, at vi forventer den retur senest kl. 22 samme dag. Bestyrelsen vælger, inden weekenden, at informere medlemmerne omkring situationen, se opslaget på Klubbens hjemmeside. Fredag aften returnerer Nadia en underskrevet aftale, hvor hun accepterer, at en evt. prisstigning først kan finde sted pr Mandag informere bestyrelsen medlemmerne om, at en ny samarbejdsaftale er underskrevet af Nadia, og at hun fortsætter som underviser mandag og fredag pr

4 Bestyrelsen beklager overfor de medlemmer, som bliver negativt berørt af ovenstående og har fuld forståelse for deres irritation i lyset af, at deres undervisning rykkes, og så med en kortere varsling end ønsket. Samtidig forventer bestyrelsen også, at de berørte medlemmer respekterer den demokratiske proces, som er gennemført, og som et flertal af medlemmerne bakker op om. Bestyrelsen vil endnu engang gerne pointere, at vi værdsætter alle vores undervisere, og vi mener grundlæggede, at vi har et godt set-up med 3 dressurundervisningstilbud. Dette betyder, at medlemmerne har mulighed for at få undervisning af en underviser, der passer til den enkeltes ønsker til form, uddannelsesniveau, kemi, pris etc. Bestyrelsen ser nu frem til at kunne tilbyde medlemmerne undervisning en dag mere om ugen. Q&A Nedenstående er nogle Q&A baseret på spørgsmål bestyrelsen allerede har fået og/eller, som bestyrelsen tænker at medlemmerne vil stille på baggrund af de nye informationer. 01 Q: Hvordan kan bestyrelsen være objektiv, når bestyrelsen, i følgebrevet til spørgeundersøgelsen, skriver, at Iben og Stine supplerer hinanden godt? A: Formuleringen i følgebrevet omkring Iben og Stine var en konklusion på talmaterialet (de 4 måneders faktureringer), ikke bestyrelsens holdning. Opgørelsen viste, at en del ryttere har modtaget undervisning af både Stine og Iben over optællingsperioden. Et andet ord end supplerer kunne have været anvendt til at beskrive dette forhold. 02 Q: Hvordan udregnes gode tider? A: Gode tider regnes som mandag, onsdag og torsdag eftermiddagen/aften på hel bane i det store ridehus. Der er 8 gode tider mandag, 7 gode tider onsdag og 10 gode tider torsdag. Der regnes med 10 tider torsdag, da der er reserveret ridehuskapacitet til rideskolen i det store ridehus om torsdagen. Holdene er dog pt. ikke oprettet. Dvs. der regnes med, at der er =25 gode tider i alt. Så længe der ikke er hold om torsdagen i det store ridehus, er der omkring 28 gode tider om ugen. 03 Q: Viser juli oktober optællingen det reelle fordeling af ryttere hos de respektive undervisere? A: Juli-oktober opgørelsen viser, hvor mange ryttere de forskellige undervisere har faktureret over perioden og betragtes som udtryk for efterspørgslen. En efterspørgsel som blev bekræftet af spørgeskemaet. 04 Q: Hvis man sammenligger de tre tal i det bagudrettede dataindsamling sammen, der viser % af det totale antal elever sammen (Stine 53%, Nadia 39% og Iben 41%), får man 133%. Hvordan skal det forstås? A: Antal ryttere, der modtager undervisning, antages som 100%. Da flere har modtaget undervisning ved flere undervisere over perioden, bliver det 133%. Hvis tallene lægges sammen ved en anden opgørelsesmetode, vil procenterne være (Stine 40%, Nadia 29% og Iben 31%), hvilket ikke rykker på bestyrelsens billede af efterspørgslen. Det samme billede viser den fremadrettede forespørgsel (Stine 43%, Nadia 29% og Iben 29%) eller (Stine 58%, Nadia 38% og Iben 38%), alt efter hvordan man læser tallene. 05 Q: Hvorfor skulle spørgeskemabesvarelserne afleveres I Jeanette Helmers postkasse? A: Bestyrelsens postkasse er ødelagt, og Jeanettes postkasse var den postkasse, som bestyrelsen med 100 % sikkerhed havde adgang til på tidspunktet for undersøgelsen. 06 Q: Hvorfor offentligøres det ikke, hvem der rider hvornår? A: Det er muligvis en god ide. Dressurudvalget vender tilbage på det spørgsmål. Bestyrelsen har opdateret alle samarbejdsaftalerne, således at underviserne fremadrettet skal rapportere, på hvilket tidspunkt de enkelte elever rider, således at bestyrelsen fremadrettet har et fuld overblik over, hvornår klubbens rideanlæg benyttes. 07 Q: Hvorfor ved medlemmerne ikke, hvem der er på venteliste, nu hvor bestyrelsen referere til ventelisten gentagende gange? A: Generelt er vores ventelister ikke offentlige, dette gælder også for dressurundervisningen. 08 Q: Hvem i bestyrelsen står for ventelisterne? A: Ingen, det er undervisernes eget ansvar at holde styr på deres ventelister. En underviser har uddelegeret opgaven til et medlem. Bestyrelsen kender godt undervisernes ventelister, men administrere dem ikke. Bestyrelsen har præciseret i de nye samarbejdsaftaler, at underviserne månedlig skal reporterer deres aktuelle venteliste og hvorfor medlemmet er på listen (ønsker at skifte dag, ønsker 2 tider om ugen etc.), således at bestyrelsen er jævnelig opdateret og kan følge udviklingen.

5 09 Q: Har bestyrelsen tal på, hvor mange personer man "glæder" i forhold til, hvor mange man kommer til at genere ved at flytte rundt på rytterne? A: Ud fra en helhedsbetragtning, baseret på det bagudrettede talmaterialet og nu også det nye talmateriale med spørgeskemaet, viser tallene, at et flertal af medlemmerne efterspørger en anderledes fordeling. Det arbejde, bestyrelsen har iværksat, handler om, at bestyrelsen ønsker at sikre en balance mellem udbud af de gode undervisningstider og efterspørgslen blandt medlemmerne, da vi er overbevist om, at dette vil sikre flest tilfredse medlemmer og reducere den nuværende venteliste. Bestyrelsen er på den anden side også klar over, at vi - med den begrænsede kapacitet vi har - ikke kan gøre alle tilfredse. 10 Q: Flyttes problemet ikke bare ved at rykke rundt på dagene? A: Når 90 % af de 52 ryttere, som angiver de har et undervisningsbehov, svarer, at det har stor betydning at ride på hverdage, i stort ridehus på hel bane, og der kun er tider, der opfylder dette behov, vil der være en del, som ikke får opfyldt deres undervisningsønsker. Bestyrelsens oprindelige oplæg om to samtidige undervisere én dag om ugen kunne imødekomme noget mere af dette, men medlemmerne har klart forkastet dette forslag. Med den nye fordeling er der næsten lige vilkår for medlemmerne for at få deres ønske opfyldt, uafhængig af hvem de rider undervisning hos. Med en god og en dårlig dag vil der blive udbudt flere undervisningstider, da lørdagen tages i brug. 11 Q: Hvorfor havde bestyrelsen ikke angivet, hvilken dag der evt. skulle undervises med to undervisere i spørgeskemaet? A: Spørgsmål 14a var et spørgsmål, om man synes, at undervisning ved to samtidige undervisere er en god løsning, og tog derfor ikke stilling til hvilken dag. Dette pga. at der på medlemsmødet den 27. oktober 2015 var medlemmer, der mente, at både de der undervises og de øvrige ryttere, som ikke modtager undervisning, skulle spørges om deres syn på at ride i ridehuset ved to samtidige undervisere. 12 Q: Hvorfor havde bestyrelsen ikke oplyst i spørgeskemaet, hvordan undervisning med to undervisere skulle foregå? A: Det var der orienteret om på medlemsmødet den Den ene af de to undervisere skulle have undervist med head-set. 13 Q: Hvorfor var et af løsningsforslagene (spørgsmål 14c) max en god tid pr. hest/pony om ugen er det ikke forskelsbehandling af medlemmerne? A: Fordi alle pensionærer betaler den samme staldleje og dermed for hestens adgang til at benytte klubbens faciliteter. Klubben har flere pensionærer, end der er ridehuskapacitet af gode undervisningstider, så under en antagelse af, at det at få undervisning er vigtigt for et flertal af pensionærerne, kunne en fordelingsnøgle være at regulere på mængden af gode tider, som den enkelte pensionær kan have til rådighed. Forslaget skulle derfor ikke ses som en forskelsbehandling af medlemmerne, men som en ligebehandling af klubbens pensionærer. De pensionærer, der har flere dressurryttere til deres heste, må aftale, hvem der kan ride på en god tid, og hvem der må ride på en weekend tid. 14 Q: Det fremgår ikke at min opstaldningskontrakt, at den giver adgang til klubben faciliteter så hvorfor skriver bestyrelsen det? A: Det står måske, ligesom så meget andet, ikke direkte nævnt i din opstaldningskontrakt, men det ligger implicit i det at have sin hest opstaldet et sted - det giver adgang til klubbens faciliteter, ligesom ryttere udefra skal betale for et facilitetskort hvis de modtager undervisning på Ballerup Rideklub og andre ikke må komme og benytte faciliteterne. 15 Q: Hvorfor var det ikke muligt at svare i spørgsmål 14, at man ønskede at den gamle fordeling af dagene bestod? A: Dette var ikke en option, da den bagudrettede optælling viste, at vi skulle gøre noget andet. Det fremgik derfor klart af følgebrevet; "Alle 3 undervisere skal derfor kunne tilbyde undervisning på mindst én hverdag (mandag, onsdag, torsdag) fremadrettet.". Dette behov blev bekræftet af spørgeundersøgelsen, spørgsmål 5 og Q: Hvorfor er der ikke lige mange der har svaret på de enkelte spørgsmål? A: Det kan der være flere forklaringer på, men enten 1. at svareren ikke havde et undervisningsbehov og skulle derfor springe nogle spørgsmål over, 2. Krydset var ikke placeret entydigt, og det var derfor ikke muligt at vide, hvad svareren mente eller 3. at der ikke var svaret på spørgsmålet. 17 Q: Hvorfor kunne Iben ikke beholde fredag? A: Fordi Nadia ikke havde mulighed for at undervise lørdag. 18 Q: Hvorfor gennemfører bestyrelsen ikke en prøveperiode med to undervisere alligevel? A: Det giver ikke mening at gennemføre en prøveperiode på noget som medlemmerne klart har forkastet.

6 19 Q: Er underviserne ansatte eller leverandører? A: Alle vores undervisere er leverandører af undervisning til Ballerup Rideklub. De får ikke løn, men fakturerer klubben for deres ydelser via deres respektive virksomheder, på CVR-numre og med moms. Underviserne skal specificere, hvem de har undervist, og kontoret sikrer, at de enkelte medlemmer faktureres for ydelserne. Klubben betaler underviserne med 14 dags betalingsfrist. Der pålægges hverken underviserne eller eleverne et administrationsgebyr for opkrævningen via kontoret. Klubben har, modsat mange andre klubber, ingen indtægt ved at stille vores faciliteter til rådighed for vores undervisningsleverandører. Vores underviserne er selvfølgelig særdeles vigtige leverandører, og der er derfor udarbejdet samarbejdsaftaler, men det er ikke ansættelseskontrakter. Samarbejdsaftalerne giver både klubben og underviserne særlige forpligtelser. 20 Q: Administration af undervisningstiderne og fakturering, hvordan foregår det? A: Den bagudrettede analyse af faktureringerne viste, at underviserne ikke opgør deres undervisning ens. Det betød fx, at det ikke altid var det medlem, der red, som blev faktureret. Bestyrelsen har - for at imødekomme evt. fremadrettet kritik af at tallene er optalt forkert - præciseret i de nye aftaler, at underviserne skal fremsende følgende dokumentation én gang om måneden: 1. deres tidsplan over hvem der rider hvornår (nyt punkt i aftalen, men planer/oversigter som det må forventes undervisere allerede har), 2. en totalopgørelse over antallet af timer der faktureres (det aflevere underviserne allerede i dag og bruges af kontoret til at viderefakturere medlemmerne) 3. en faktura (den kommer også allerede i dag hver måned) samt 4. En oversigt over deres evt. venteliste (nyt pkt., men nok ikke den store administration at informerer ventelisten til klubben). Følgende er ligeledes præciseret i de nye samarbejdsaftaler: Faktureringen skal fremadrettet ske på det medlemsnummer, som rider (undtaget når tider sælges lejlighedsvis mellem medlemmerne) samt klubbens regler vedrørende opsigelsesvarsler skal overholdes af alle. 21 Q: Jeg er Nadia rytter og føler, at bestyrelsens beslutninger rammer hende hårdere end de andre undervisere. A: Bestyrelsen forstår godt den følelse, som de ryttere der - ligesom bestyrelsen - er glade for Nadia, har ved udsigten til at skulle omlægge sine undervisningsdage. Grunden til, at Nadias ryttere rammes hårdere, end de andre undervisere, er, at den ca. 1/3 af rytterne, der i dag rider hos Nadia, har haft 2/3 af de "gode" dage til rådighed. Med den nye fordeling skal de øvrige ca. 2/3 af medlemmerne ikke længere presses ind på 1/3 af de gode dage. Dagene fordeles således, at medlemmerne, uagtet hvem man ønsker at ride undervisning hos, får mulighed for at få undervisning på en god dag. Denne øvelse har derfor intet at gøre med, at bestyrelsen ikke synes Nadia leverer en tilfredsstillende ydelse, men har til formål at sikre en balance mellem udbud og efterspørgsel. Faktisk leverer Nadias ryttere mange flotte resultater på konkurrencebanerne og repræsenterer klubben flot. 22 Q: Hvorfor opsiger bestyrelsen medlemmernes undervisning med kun 3 ugers varsel? A: I bagklogskabens klare syn skulle vi have opsagt medlemmernes undervisning samtidig med, at vi opsagde undervisernes gamle aftaler, så det var varslet bedre. Vi havde planlagt, at kommunikere de nye aftaler i starten af december, men da de ikke alle blev returneret, til den forventet tid, fik vi desværre ikke gjort det før. 23 Q: Hvorfor kunne ændringerne ikke bare have været trådt i kraft den i stedet, så det blev varslet i bedre tid? A: Fordi undervisningsaftalerne var opsagt per og ny aftale var indgået med Iben om undervisning onsdag/lørdag pr Det var derfor ikke muligt at vente med at gennemføre ændringerne af Nadias undervisning til Alternativet var 2 undervisere onsdag i januar, men den løsning havde medlemmerne forkastet, og bestyrelsen så det derfor ikke som en mulighed. 24 Q: Hvad så i udendørssæsonen? A: Alle 3 underviseres kontrakter har nu den samme ordlyd. Udendørssæsonen er derfor en option i alle kontrakterne, og bestyrelsen vil se på, hvem og hvordan der evt. kan udbydes mere dressur-undervisning i udendørssæsonen, når vores kapacitet ikke er så begrænset. 25 Q: Hvornår ses der på fordelingen af dagene igen? A: Bestyrelsens holdning er, at intet er statisk, og vi synes, det giver mening at tilpasse vores undervisningstilbud løbende. Alle underviserne har derfor fået nye samarbejdsaftaler, som nu er udformet, således at de alle skal genforhandles på samme tid, nemlig august 2016 til implementering Bestyrelsen vil til august 2016 igen se på medlemmernes efterspørgsel og foretage eventuelle reguleringer, i samarbejde med underviserne, til indendørssæson 2016/2017. Bestyrelsen tror på, at vi på denne måde udnytter vores begrænsede kapacitet i indendørssæsonen til fordel for flest.

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Dennis

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

BAGGRUND. Britt Hammershøi har på baggrund af flere forhold indgivet en klage til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg.

BAGGRUND. Britt Hammershøi har på baggrund af flere forhold indgivet en klage til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg. J.nr. 2014-03 BAGGRUND Britt Hammershøi har på baggrund af flere forhold indgivet en klage til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg. Britt Hammershøi har klaget over usportslig optræden fra et bestyrelsesmedlem,

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Forår/sommer 2016 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 27-10-2015 Kl.18.30 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Kasserer Sekretær Medlem Medlem Suppleant Suppleant Rebecca

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagere Helle G. Lauridsen, Sabine Thiesen, Henrik Pazdecki, Finn B. Jacobsen, Jan Kleemann, Michael Hecky, Claus Brodersen, Dieter Jessen, Jakob Ørebro. 1 Bemærkninger

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 3: En hilsen fra Miljøministeriet side 5-6: Fastelavnsbilleder side 7: Turen går til Idre Fjäll side 8: Kalenderen side 9: Indkaldelse til Forældrekredsmøde

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Skriftlig votering Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kultur- og

Læs mere

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Deltagere: Centerleder Hanne Duffy, formand Leif, Daglig leder Dorte Jul Larsen, Ernæringsfaglig leder Jane Meng Kaae. Pårørende:

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL. Aftalen skabet rammer for at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer på bedste vis Folkeskolereformen stiller krav til en mere varieret skoledag med en vekselvirkning mellem forskellige Ram m eaftal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. 1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2015. 2. Meddelelser fra formanden Herunder: Varmemestersituationen. Vejledning

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

Oplevelsesdesign. Kommunikation/IT. Maia Birch, Isabel Odder & Jeanette Bengtsen

Oplevelsesdesign. Kommunikation/IT. Maia Birch, Isabel Odder & Jeanette Bengtsen Oplevelsesdesign Kommunikation/IT Maia Birch, Isabel Odder & Jeanette Bengtsen 16/11-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definition... 3 Problemobservation... 3 Problemformulering... 4 Projektmål...

Læs mere

Det aftales med træneren, hvilken dag der er bedst.

Det aftales med træneren, hvilken dag der er bedst. Spørgsmål og svar ved infomøderne d. 1/6-2016 Nuværende Minitalent Talent i næste sæson I den nye struktur, er der ekstra træningspas. Det er muligt at vælge en dag fra. Hvilken dag kan det være? Er der

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 15-02-2016 Kl.18.00 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Suppleant Friis

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Holmegårdens Rideklub Sted og tid: Mandag d. 21. november 2016 kl til spisning i Bub og Povls køkken - herefter ryttestuen. 5. Klub a.

Holmegårdens Rideklub Sted og tid: Mandag d. 21. november 2016 kl til spisning i Bub og Povls køkken - herefter ryttestuen. 5. Klub a. Referat for bestyrelsesmøde Deltagere: Tine, Signe, Pernille, Helle, Sille og Povl Fraværende: Lars, Cecilie 1. Valg af dirigent. TINE VALGT 2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. GODKENDT 3.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 20-09-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 20-09-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. september 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, EJ, EO, MDT, CF, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, Fravær: KDP, KFG, LM Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten, marts 2014

Nyhedsbrev Klub Viadukten, marts 2014 Nyhedsbrev Klub Viadukten, marts 2014 www.klubviadukten.dk Instagram #viadukten https://www.facebook.com/#!/fritidsklubben.viadukten.7 Til Medlemmerne Sommerkoloni Bornholm uge 32 Der er nu godt på vej

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Kameraudstyr til hastighedskontrol (ATK)

Kameraudstyr til hastighedskontrol (ATK) Kameraudstyr til hastighedskontrol (ATK) Info Version 9 URL http://com.mercell.com/permalink/42622600.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 04-04-2014 14:58 Slutdato

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat.

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat. Til stede: Jette, Najah, Liselotte, Anna. Afbud: Susanne. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. Godkendt med en enkelt rettelse til punktet vedr. tyveri og værkstøjsskuret; Det

Læs mere

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part At have part på en skolepony i VROR I det følgende har vi beskrevet hvad det vil sige at være part på en pony i VROR, hvad vi tilbyder og hvad vi forventer. Vi har i dette arbejde taget udgangspunkt i

Læs mere

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14)

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) 27. september 2011 1. Velkomst 2. Kort om den igangværende sæson Efter en forrygende sæsonstart kom vi ned på jorden, og vi måtte indkassere et par store

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20 Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Nuværende formulering 1 I henhold til 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2016 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Stævneledermanual Kidsvolley level 2

Stævneledermanual Kidsvolley level 2 Inden stævnet Tjek computer/printer. Kan I printe kampskemaer? - og er der toner nok til hele stævnet? Manglende udskrift af turneringen/kampskemaer kan medføre kaos og en dårlig oplevelse for de deltagende

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

1. Svar 1. Ja. Rudersdal Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med Helbredstjek. 1. Nej 1. Nej

1. Svar 1. Ja. Rudersdal Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med Helbredstjek. 1. Nej 1. Nej Udbud af Helbredstjek _ Spørgsmål og Svar _ 8. juni 2010 1. Spørgsmål 1. Betales helbredstjekket af udelukkende af Rudersdal Kommune? 2. Betaler medarbejderen det hele selv? a. Hvis ja er der leverandøren

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering)

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering) Anvendelsen af ind - og udstemplingskort (elektronisk fraværsregistrering) Tidligere praksis (manuelt førte protokoller) Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium tog for ca. ti år siden den beslutning at

Læs mere