Partnerskaber: Formål og problemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskaber: Formål og problemer"

Transkript

1 Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011

2 Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek grundlagt i 1648 Universitetsbibliotek for Københavns Universitet siden 1482 Total budget 331 million kroner (2011) Personale 408 årsværk

3 Det Kongelige Bibliotek bestand bøger og seriepublikationer hm manuskripter og arkivfonds hm musikalier hm kort fotos og andre billeder hm småtryk hm Totalt antal fysiske enheder: hm

4 Det Kongelige Bibliotek digitaliseret materiale. Danske tidsskrifter: 15 ca sider Arkiv for Dansk Litteratur: ca sider Danske bøger: ca sider Håndskrifter : 400 ca sider Breve: ca Noder: ca titler Kort og billeder: ca filer Dansk litteratur indtil 1600: bind sider

5 Elektroniske downloads kontra fysiske lån

6 Sammensætning af elektroniske lån

7 Søgninger i web databaser

8 Politiske tilkendegivelser I Digitalisering og opbevaring af Europas kulturarv, som omfatter trykte materialer (bøger, tidsskrifter og aviser), fotografier, museumsgenstande, arkivdokumenter, lyd og audiovisuelt materiale, monumenter og arkæologiske fund er et af nøglepunkterne på den digitale dagsorden. (Fra Kommissionens henstilling af 27. oktober 2011 (2011/711/EU) om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring)

9 Politiske tilkendegivelser II Den offentlige sektor skal være på forkant med udviklingen i den ny informationsteknologi. Heri ligger store muligheder for at forbedre kvaliteten i den offentlige service. (Fra En holdbar fremtid Danmark Regeringen januar 2001.)

10 Politiske tilkendegivelser III Kulturarven er grundlaget for vores identitet som danskere. Digital formidling giver mulighed for at opleve kulturarven. (Fra Vækst, velfærd fornyelse II. Supplerende regeringsgrundlag 27. august 2003.)

11 Politiske tilkendegivelser IV Digitalisering af Kulturarven Regeringen nedsatte i efteråret 2006 et udvalg med henblik på at få udarbejdet forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af den danske kulturarv. Regeringen vil fortsætte arbejdet med digitaliseringen af kulturarven. (Fra Mulighedernes samfund. Regeringsgrundlag November 2007.)

12 Politiske tilkendegivelser V Digitalisering af kulturarven Ved at digitalisere den fælles kulturarv sikrer vi fortiden for fremtiden. Digitaliseringsudvalget vil udarbejde forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af den danske kulturarv. (Fra Et kulturpolitisk arbejdsprogram. Kulturministeriet 2008.)

13 Politiske tilkendegivelser VI Digitale kulturtilbud Regeringen vil rette øget fokus på digitalt kulturforbrug. De digitale platforme giver helt nye muligheder for deltagelse inden for såvel brugergenererede aktiviteter som mere traditionelle kulturaktiviteter. Endvidere vil regeringen fremme digitalisering af den danske kulturarv. (Fra Et Danmark, der står sammen. Regeringsgrundlag oktober 2011.)

14 Resultater I Den ophavsretlige undergruppe om digitalisering af kulturarven anbefalede i april 2007 en lovændring, således at der indføres en generel hjemmel til at indgå aftalelicens. Resultat: Lov vedtaget i 8. april 2008 med virkning fra 1. juli Et meget vigtigt redskab til friforhandling af rettigheder

15 Resultater II Digitaliseringsudvalget udarbejdede tre modeller: -uændrede resurser i ekstrabevillinger på 250 mio. kr. i ekstrabevillinger på 500 mio. kr. i Resultat: Ingen ekstrabevillinger i

16 Det Kongelige Biblioteks muligheder 1.Fondsstøtte 2.Sponsorater 3.Partnerskaber hvad er det? Definitioner

17 Definition: Fondsstøtte Fondsstøtte er principielt engangsdonationer, selvom det støttede projekt eller aktivitet kan løbe over flere år. Hver fond er individuel og kan have forskellige, individuelle formål og sigte og forskellige ansøgningsprocedurer og frister. Nogle er meget formelle, andre ikke. Fondsstøtte er i princippet en donation uden modydelser, bortset fra en vis, sædvanligvis begrænset synlighed.

18 Definition: Sponsorater Sponsorater er et gensidigt samarbejde imellem en (offentlig) institution og en privat virksomhed, der bygger på en skriftlig samarbejdsaftale af en vis tidsmæssig varighed om definerede aktiviteter, der tjener begge parters formål og giver begge, om end forskellige former for afkast til en aftalt økonomisk eller anden ydelse, ofte kaldet naturalieydelser, for Det Kongelige Bibliotek inden for dets formål. Populært sagt skal begge parter have noget ud af det, om end omkostningsstrukturen er asymmetrisk. Et sponsorat er ingen donation eller gave, men en betaling for en ydelse, der skal have værdi for sponsoren.

19 Definition: Partnerskaber Partnerskaber er en ny samarbejdsform, der tager udgangspunkt i, at to eller flere parter har en egeninteresse, herunder en forretningsbaseret interesse, i i fællesskab at løse en bestemt opgave eller skabe et bestemt produkt. Samarbejdet omsættes i en aftale om fordeling af opgaverne, samarbejdsprincipper, varighed, gensidige og individuelle rettigheder og forhold til tredjepart. Der er derimod normalt ingen kontante ydelser imellem parterne, idet hver part finansierer sin aftalte del, uden at omkostningsniveau og udgifter nødvendigvis er specificeret, endsige oplyst for partnerne. Det er hver enkelte partners eget, særskilte anliggende og ofte underkastet fortrolighedsklausuler.

20

21 Parternerskaber: Det Kongelige Bibliotek Danmarks Radio Transmission af Diamantensemblets koncerter Transmission af International Forfatterscenes forfatteraftner i forkortet udgave Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Forskningsprojekter Udgivelser ProQuest Digitalisering af Dansk Nationallitteratur Digitalisering af udenlandske inkunabler Digitalisering af udenlandsk litteratur indtil 1700

22 ProQuest - Early European Books Massedigitalisering af ældre tryk før 1700: første fase (2009): : Tryk fra Danmark, Norge og Island: ca bibliografiske enheder (på dansk, tysk eller latin) / sider anden fase ( ): : 900 titler (Karen Brahe og ikke-ln-titler) : Tryk fra Danmark, Norge og Island, ca titler/ bind / sider : inkunabler tredje fase ( ): : italienske, spanske og 626 østeuropæiske titler / ca bind Se: > <

23 Partnerskab med ProQuest første fase Forretningsmodel: 1. ProQuest udbyder database kommercielt som del af EEBO 2. Det Kongelige Bibliotek får tilbudt en kopi af alle filer 3. Gratis adgang fra danske IP-adresser år efter ProQuests offentliggørelse gøres det digitale materiale tilgængeligt for alle

24 Partnerskab med ProQuest første fase (2009) Massedigitalisering af ældre tryk : Tryk fra Danmark, Norge og Island: ca bibliografiske enheder (på dansk, tysk eller latin) / sider Arbejdsdeling 1. ProQuest - Digitalisering - OCR genkendelse - Opmærkning - Kvalitetskontrol - Database - Konvertering af særlige kataloger

25 Partnerskab med ProQuest første fase (2009) Arbejdsdeling 2. Det Kongelige Bibliotek: - Lokal infrastruktur - Logistik - Sikkerhed - Bevaringsforhold - Udarbejdelse af stregkoder mv. Det Kongelige Biblioteks resurseforbrug: Arbejdstimer Samlet udgift 1,1 mio. kr.

26 Partnerskab med ProQuest Anden og tredje fase ( ) Ca titler/bind dansk og udenlandsk litteratur indtil Ca. 4,5 5,0 mio. sider. Samme arbejdsdeling Det Kongelige Biblioteks forventede resurseforbrug: I alt Arbejdstimer Samlet udgift 2,3 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,7 mio. kr.

27 Vejledende retningslinjer CENL (Conference of European National Librarians) vedtog i november 2010 guidelines: Mass digitisation of content with commercial partners

28 Det Kongelige Biblioteks udfordring I alt: Norsk/Islandsk andel : ; 27 % : ; 14 % : ; 7 % : , Ingen I alt bind I public domain (estimat) : : : (?)

29 Partnerskaber Spørgsmål?

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere