Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900"

Transkript

1 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Sociale formål Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf Ref.udg. Soc. formål på gr. nr Særlige ydelser Sociale formål Sociale formål Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudg. for voksne med nedsat fktevne Refusion Tilskud til tandpleje - Aktivloven 82a Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til/fra kommuner Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring som tilskud Alm. Boligsikring Personlige tillæg Personlige tillæg m.v Supp. til pens.m nedsat pension,pers.til Andre pers. Tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebeh., helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg 75% ref Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg Førtidspensioner med 50% ref Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref Alm. Og forh. førtidspension 50% ref Betaling til/fra kommuner

2 Indkomstoverførsler 100 Førtidspensioner med 35% ref Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Højeste og mellemste førtidsp.35% ref Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref Betaling til/fra kommuner Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65% komm. finansierin Førtidspension med 50% komm. finansierin Sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden ref Sygedagpenge fra 5. til 8. uge 50%ref Dagp.til forældre med alv. syge bør 50% Regresindtægter Ref. sygedagp.gr. 003 og 005 minus Sygedagpenge med 50 % refusion Sygedagpenge med 30% refusion Udg. t. hjælpemidler Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr Udg til befordringsgodtgørelsen LAS Kontanthjælp Kontant- og uddannelseshjælp Kt til fors.og starthj t gifte o 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp til unge Ref. Kthjælp på 004,013, minus Særlig støtte med 30% refusion Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref Udd.hjælp i passive perioder-30% ref Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig støtte Ref.udg.50% minus gr Særlig støtte med 30% refusion Forsørgelse af personer m. 30% ref Løntilskud til personer i tilbud m.50% r Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref Refusion udgifter m. 30% ref. minus Uddannelseshjælp med 50% ref Uddannelseshjælp med 30% ref Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag

3 Indkomstoverførsler 101 Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr Midlert. arb.m.yd. akt. periode 50% medf Midlert. arb.m.yd. akt. periode 70% medf Revalidering Revalidering Revalideringsydelse Hjælpemidler 50 % ref., LAB Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik Ref. Af udg. Med 50% ref Ref. Af løntilskud med 65% ref Revalideringsydelse med 50% refusion Refusion udgifter m. 30% ref Befordringsudgifter, LAB Ressourceforløb Ressourceforløb Resourceforløb passiv/aktiv 30% ref Ressourceforløb aktiv 50% ref Ressforløb drift øvrig vej/opkv 50% ref Ressourceforløb hjælpemidler 50% ref Ressourceforløb befording 50% ref Ressourceforløb mentor 50%ref Jobafklaringsforløb 30% ref passiv/aktiv Jobafklaringsforløb 50% ref aktiv Jobafklaforløb drift øvrig vej/opkv 50%r Ref af udgif m. 30%ref minus 091, Ref af udgif m. 50%ref minus 092, Jobafklaforløb resydel eft 52u uden ref Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntils. til løn til pers.i fleksjob og Befordringsgodtgørelse Ledighedsyd. Ikke refberettiget Løntilskud til pers. I løntilskudsstil Ledighedsydelse under ferie Driftsudg. For personer i fleksjob osv Løntilskud på 1/3 af lønnen Løntilskud på 1/2 af lønnen Løntilskud på 2/3 af lønnen Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsyd. under sygdom og barsel Fleksjobpulje til kommunale institutione Refusion 50% Refusion af udg. til løntilskud 65%

4 Indkomstoverførsler 102 Ledighedsy. t. personer i aktv. 30% ref Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re Refusion udgifter m. 30% ref Løntilskud med 65% - pgf Tilskud til selvstændigt erhverv. 65% re Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere Hjælpemidler Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag Øvrige drifts kontanthj.modt og selvfors Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd Refusion udgifter m. 50% ref Øvrige driftsudg. f. uddannelshjælpmodta Ref.driftsudg. 50% gr (-92) Godtg. 83 aktiv beskæf.indsats Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou Ref. af mentorudg. med 50% ref Udg. til mentor for flere personer Ref. af udgifter til jobpræmieordningen Jobpræmie t kont.hj.modt. m. langv. ledi Befordringsudg, akt.kontanthj., LAB Udg.t.uddannelse f.unge m.særl.behov Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjobs Statstilskud Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Betaling for EGU Skoleydelse Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb Ref. 65 % på gruppering Ref. 50 % på gruppering 002 og Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg

5 Indkomstoverførsler 103 Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. 23c Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. 23d Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg 23a Udg. Til mentor for selvfors. Iflg Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg Udg.t særligt tilrlagt danskudd. Iflg Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk Tolkeudgifter Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog Restilskud for udl.der består prøve i dk Refusion af udg. På gr Refusion af udg. På gruppering Arbejdsm.rettet dansk for udenl. arb.tag Integrationsydelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Ref. Vedr. introyd. For udlændinge Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for Uddannelse ledige m. opbrugt dagpengeret Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Løntilsk.personer midl.t.arb.m.y. 50% r Driftsudg. mv v.midlert. arb.m.yd, 50% r Ref. løntilskud midlert. arb.m. yd. 50% Ref diftsudg. midlert. arb.m. yd. 50% Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk Pers. ass. til handicap. i erhverv Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud Løntilskud ved udd.aftaler for ledige Ref. af udgifter med 100 % ref Ref. af udgifter med 50 % ref Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg Ref. af udgifter med 50% refusion Jobrotation m. 100% ref. 98a stk

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere