Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013"

Transkript

1 Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

2 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder v/ direktørerne 5. Mulighed for spørgsmål

3 Budget udfordringen og processen Udfordringerne i Jammerbugt Kommune Behov for stort overskud på driften Pres på likviditeten Plads til store anlægsopgaver rekordstore investeringer i disse år Lånoptagelse stigende afdrag i de kommende år Behov for tilpasning af driftsudgifterne Processen Arbejdet i Økonomiudvalget og signalerne til fagudvalgene Arbejdet i fagudvalgene Budgetseminar og budgetforhandlinger Den formelle budgetvedtagelse

4 Budget hovedresultaterne Driftsoverskud på 63 mio. kr. Nødvendige reduktioner og tilpasninger eks. strukturpuljer, ny aktiveringsstrategi, revisitationer Men også positive prioriteringer eks. den nære sundhedsindsats, folkeskolereform, kulturpulje Rekordstort anlægsbudget på 130 mio. kr. Aabybro Skole og Aabybro Hallen, øvrige haller, kondemnering, byforskønnelse og asfalt

5 Budget hovedresultaterne Stort låneoptag til anlæg 108 mio. kr. Lån til likviditet (!) på 31 mio. kr. Stor kasseforøgelse på 47 mio. kr. Målene for Budget 2014 blev indfriet Bredt forlig = opbakning til den lagte kurs Enighed om arbejdet med at udmønte strukturpuljer Godt grundlag for en ny Kommunalbestyrelse

6 Budget det vedtagne budget Mio. kr. Godkendt budget Skatter ,5 Tilskud -698,7 Indtægter i alt ,2 Børne- og Familieudvalg 682,3 Beskæftigelsesudvalg 531,6 Social- og Sundhedsudvalg 658,2 Teknik- og Miljøudvalg 79,2 Økonomiudvalg 202,7 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 47,8 Driftsudgifter i alt 2.201,7 Renter mv. 13,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1

7 Budget det vedtagne budget Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1 Aabybro Skole 85,0 DGI-huset Aabybro 30,0 Nr. Halne Skole 3,5 Kultur- og Fritidsområdet 2,2 Teknik- og Miljøområdet 8,5 Kondemneringspulje 1,0 Jordforsyning Køb 4,0 / Salg 4,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 130,2 Resultat af det skattefinansierede område 67,1 Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) -1,8 Resultat i alt 65,3 Afdrag på lån 24,6 Låneoptagelse - anlæg mv. -108,2 Låneoptagelse - likviditet -31,0 Finansforskydninger 2,1 Forøgelse af likvide aktiver -47,2

8 Budget 2014 Børne- og Familieområdet 1. Nednormering af pladsanvisningen. 2. Stram styring af gæsteplejen. 3. Omorganisering af dobbeltpladser i dagplejen. 4. Ændring af åbningstid fra 52 3/4 til 52 3/8 t/pr. uge. 5. Rammebesparelse struktur. 6. Ipads i dagplejen. 7. Udarbejdelse af solpolitik

9 Budget 2014 Børne- og Familieområdet Pol 2. Undervisning og fritid 1. Rammebesparelse ungdomsskolen 2. Reduktion i den specialpædagogiske bistand 3. Generel rammebesparelse folkeskolen 4. Struktur 5. Skolereformen 6. Lukning af Halvrimmen Skole

10 Budget 2014 Børne- og Familieområdet Pol 3. Sundhed, forebyggelse og særlig indsats 1. Familiecenteret - reduktion af medarbejdertimer 2. Reduktion i klinikassistenttimer 3. Reduktion i driftskonti. 4. Genopretning af sager i Børne- og Familierådgivningen. 5. Tandbehandling af asylansøgere. 6. Rammen til forebyggelse og anbringelse

11 Budget 2014 Arbejdsmarkedsområdet Teknisk katalog Dagpengereform - merudgift 1,402 mio. kr. Reform af førtidspension og fleksjob netto merudgift 1,880 mio. kr. Sygedagpengeområdet - besparelse -2,734 mio. kr. Kontanthjælp - merudgift 6,818 mio. kr. Forsikrede ledige besparelse -5,134 mio. kr. Seniorjobs merudgift 1,535 mio. kr. Omstillings- og effektiviseringskatalog Omlægning af aktiveringsindsatsen besparelse - 6,0 mio. kr. Ny organisering asylområdet og integration besparelse - 0,3 mio. kr. Budgetforlig Driftsloft reduceret refusion merudgift 2,0 mio. kr.

12 Budget 2014 Socialområdet Teknisk katalog Overdragelse af høreapparater til Regionen- besparelse -3,623 mio. kr. Stigning i visiterede timer- merudgift 1,350 mio. kr. Tilgang og refusionsændring på handicapområdet merudgift 3,391 mio. kr. Mellemkommunal afregning plejecentre merudgift 1,072 mio. kr. Misbrugsområdet besparelse - 0,7 mio. kr. Omstillings- og effektiviserings katalog: Visiteringer handicapområdet besparelse - 0,8 mio. kr. Strukturændringer og kapacitetstilpasninger besparelse - 3,5 mio. kr. Botilbud Klim besparelse - 1,2 mio. kr. Hjælpemidler samarbejde besparelse -3,569 mio. kr. Mindre justering af tildelingsmodel plejecentre besparelse -1,5 mio. kr. Budgetforlig Demografi - besparelse - 0,4 mio. kr. Styrkelse af den nære sundhedsindsats merudgift 1,4 mio. kr.

13 Budget 2014 Sundhedsområdet Teknisk katalog Aktivitetsbaserede sundhedsudgifter tilretning af rammen -2,964 mio. kr. Omstillings- og effektiviserings katalog Telecare Nord besparelse -0,480 mio. kr. Budgetforlig Styrkelse af den nære sundhedsindsats merudgift 1,4 mio. kr.

14 Budget 2014 Kultur-, Fritids- og Landdistrikt DRIFT Folkeoplysning og voksenundervisning besparelse på kr. Kulturskolen besparelse på kr. Ingen fremskrivninger på en række områder Nyetableret kulturpulje kr. Biblioteker besparelse på kr. ANLÆG Kondemenering anlægspulje på kr. Halpulje (inkl. kommunale haller) på kr. Kunststofbaner i Jetsmark og Aabybro kr. Brovst Speedwayklub (optimering af bane) kr. Dræning af boldbane kr.

15 Budget 2014 Teknik og Miljøområdet DRIFT 9. Natur og Miljø Omstillings og effektiviseringskatalog Rammebesparelse kr. 10. Infrastruktur og Beredskab Teknisk katalog Vejafvandingsbidrag merudgift kr. Kollektiv trafik reduktion kr. Omstillings og effektiviseringskatalog Kollektiv trafik reduceret betaling kr. Renovering stoppesteder udsat til kr. Rammebesparelse kr. Budgetbemærkninger om vintervedligeholdelse ANLÆG Byforskønnelse Pandrup kr. Ramme Teknik og Miljø kr. (Lys over land, asfalt, p-plads Nols Hallen mv.)

16 Budget 2014 Økonomiudvalget 12. Erhverv og Turisme Rammebesparelse 2% kr. 13. Administration Tekniske ændringer (gebyrer, leasingkontrakt, nye opgaver, mv.) kr. Rammebesparelse forvaltningerne 2% kr. Venskabsbysamarbejde mv kr. 14. Politisk organisation Web-TV fra Kommunalbestyrelsesmøder kr. Udviklingspulje reduceres (H H Havbåde mv.) kr. Borgmesterpensionspulje reduceres kr. 15. Kommunale ejendomme Udlejning til Asylcenter kr. Udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres kr.

17 Budget 2014 Økonomiudvalget 16. Tværgående aktiviteter Yderligere koordinering befordringsområdet kr. Pulje til ny folkeskolereform kr. Budgetbemærkninger Borgerservice Ejendomsdrift Energistrategi

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353. Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget 2016-2019 Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2016-2019 Budget Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 SKATTEFINANSIERET

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere