Vi ved alt om de kære kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ved alt om de kære kunder"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 6, 2006 Vi ved alt om de kære kunder Banker har investeret i avancerede IT-programmer, der kan samle oplysninger om kundernes adfærd Kapitalisme på 500 dage Live Danish die young TEMA: Landsmøde 2006

2 Indhold Vi ved alt om de kære kunder Nye avancerede IT-programmer samler oplysninger om kundernes adfærd "Folk tror jeg er dum" En blodprop i hjernen satte en stopper for et aktivt liv Speakers corner Hvorfor er løn mere tabuiseret end sex Live Danish die Young BRFkredits 900 medarbejdere og deres ægtefæller får frivilligt sundhedstjek TEMA: Landsmøde 2006 Finansforbundets landsmøde i maj blev et levende bevis på, at fornyelse ikke bare er noget, de taler om i Finansforbundet, det er tværtimod noget de gør Kapitalisme på 500 dage I 90'erne kollapsede det økonomiske system i Sovjetunionen Hemmelighedskræmmeri Der er huller i en ny netportal Frikvarter Spørgehjørnet Ajour Ledige & seniorer Finans juni 2006

3 Finanskuelser Siden sidst er der blevet sagt og skrevet både barske og blide kommentarer om den finansielle sektor. "Nedskæringer gør da ondt. Selvom enhver økonomisk betragtning viser, at det er det eneste rigtige, er der jo altid ansigter bag." Det kan lyde brutalt, indrømmer Sven Erik Lystbæk, direktør for Danske Bank Koncern Service Center. Men til Berlingske Tidende siger han, at hvis banken skal være i branchens elite, må man i en fart få ubehagelighederne overstået og komme videre. "Jeg tror snarere, forklaringen er, at både bank- og forsikringsansatte har rigtig gode pensionsordninger i forhold til andre funktionærer, så de har simpelthen bedre råd til at holde op." I Finanssektorens Arbejdsgiverforening vil direktør Steen A. Rasmussen overhovedet ikke anerkende, at det er et hårdt arbejdspres, der får mange bankmedarbejdere til at takke tidligt af. "Hvor mange af Nykredits omkring kunder mon er klar over, at de er medejere af kreditforeningens formue på 47 milliarder kroner? Næppe mange. Det er da også synd at sige, at Nykredits direktion gør meget for at fortælle dem det." I Politiken skriver journalist Steen Valgreen-Voigt, at i Nykredit er demokratiet en velbevaret hemmelighed. Når der er valg til repræsentantskabet, Nykredits øverste myndighed, nøjes man med en lille annonce i udvalgte dagblade. I praksis bliver repræsentantskabet udpeget af bestyrelsen. "Vi har haft et revisionsfirma til at gennemgå Nykredits regnskaber, og undersøgelsen viser, at pengetanken er fyldt i en uhørt grad. Især når man fra officielt hold signalerer, at man har beskedne ambitioner om organisk vækst." Den stopfyldte pengetank, hvor der tilmed er næsten 14 milliarder kroner ekstra, har provokeret direktør i Industriens Realkredit Fond, Niels Wilhjelm, der kræver, at Nykredit betaler noget mere udbytte til aktionærerne. "Vi bidrager ikke til lønstigningerne. Det ville være at skyde sig selv i foden." Siger underdirektør i Lån & Spar Bank Keld Tornæs til Politiken, der fortæller, at der lokkes med store lønstigninger, når bankerne går på jagt efter medarbejdere hos konkurrenterne. Alle banker siger, at de har hørt om andre, der gør det, de gør det bare ikke selv. Finans juni

4 Kort nyt International toppost til Allan Bang Finansforbundets formand, Allan Bang, er valgt til præsident for såvel UNI-Europe Finance som UNI Finance Globale Union og dermed for hele den internationale sammenslutning af finansforbund verden over. Som præsident vil Allan Bang komme til at stå i spidsen for omkring 3 millioner finansansatte verden over. En post, der vil give Finansforbundet en unik mulighed for at være med til at præge udviklingen i den finansielle sektor mange år frem. 80 procent af den lovgivning, som gælder for den finansielle sektor i Danmark i dag, stammer fra EU, og de finansielle arbejdsgivere anses for at være blandt de stærkeste lobbyister i Bruxelles. Det, sammenholdt med at danske banker i stigende grad etablerer sig i udlandet, har gjort, at Finansforbundet i en årrække har prioriteret det internationale arbejde højt. Det er første gang, at Finansforbundet varetager en international toppost, og Allan Bang afløser den hidtidige præsident, Sandy Boyle, der trådte tilbage på UNI Finance s konference den maj i Geneve. Allan Bang fortsætter som formand for Finansforbundet, hvor næstformændene Kent Petersen og Michael Budolfsen og Allan Bang som formandskab deler de forskellige ansvarsområder. Svenske mænd scorer lønkassen Også i Sverige stiger lønniveauet i finanssektoren. Men kigger man nærmere på tallene, ser man også, at der er store forskelle mellem kønnene, og kvinderne taber kampen om de store lønchecks. Mens mændene det sidste år har fået 8 procent mere i løn, har kvinderne kun fået 5,2 procent. Det viser tal fra det svenske Finansförbund. Tallene er medregnet provisioner, men hvis man ikke medregner dem, viser det sig, at forskellen på mænd og kvinders lønudvikling er mindre end tidligere år./lv "Tydeligvis er det fordi man har forgyldt ledere og ansatte, som arbejder med jura, information og foraltning, og i de stillinger er hovedparten mænd", udtaler Lillemor Smedenvall fra Finansförbundet. Fusion med fyringer 18 måneder efter den spanske Santander købte britiske Abbeys, erklærer ledelsen, at realiseringen af fusionen går hurtigere end planlagt. Det gælder i hvert fald for fyringerne. Da handlen blev offentliggjort i november 2004, var det den største tværnationale bankhandel til dato, og mange har spændt fulgt, om Santander var i stand til at høste fusionsgevinsten. Det kunne være afgørende for, hvor mange der efterfølgende lod sig inspirere til tværnationale fusioner og opkøb. Én ting er klart: besparelserne er høstet hurtigere end forventet primært ved personalereduktioner. Da handlen blev offentliggjort, var målet at skære job over tre år. Det mål er imidlertid allerede nået, og yderligere job forventes at ryge i år, og ifølge Financial Times kan de samlede fyringer i forbindelse med fusionen komme op på /ET 4 Finans juni 2006

5 Andersens kommentar Bredbånd er helt i orden, men massage flere gange om måneden går ikke. Medarbejdere, der går ned i løn mod at få bredbånd og sundhedsordninger, er glade for ordningerne. Men da et firma ifølge Børsen ville tilbyde massage og zoneterapi i den såkaldte bruttolønsordning, sagde Skatterådet nej, hvis det foregår oftere end en gang om måneden. Hver sjette FTF'er sygemeldes af stress Mere end hver sjette lærer, pædagog, økonoma og bankmedarbejder har været sygemeldt på grund af stress eller stressrelaterede sygdomme sidste år. Det viser en undersøgelse blandt mere end 7000 offentligt og privat ansatte medlemmer af FTF. Undersøgelsen dokumenterer også, at det er arbejdsbyrden, der er den helt store synder, når det handler om stressrelaterede sygemeldinger. Mere end halvdelen har altid eller ofte for meget at lave. Og næsten ni ud af ti skal altid eller ofte overskue mange ting på én gang, når de er på arbejde. Langt over halvdelen nemlig 62 procent skal ifølge undersøgelsen ofte tage stilling til andre menneskers problemer. "Der er en klar sammenhæng mellem omfanget af sygefravær på grund af stress, og i hvor høj grad man som medarbejder skal tage stilling til andre menneskers problemer. Samtidig bliver knapt halvdelen ofte sat i følelsesmæssigt belastende situationer på arbejdet. Det er også noget, der slider på folk og giver stress", siger arbejdsmiljøkonsulent Signe Kofoed til FTF's nyhedsbrev Resonans./ CR Finans juni

6 Kort nyt Ny Vendsyssel Sparekasse Brovst Sparekasse og Vendsyssel Sparekasse er parat til en sammenlægning, der skal give den nye sparekasse en stærk position i såvel Han Herred som den øvrige del af Vendsyssel. De to sparekasser har erkendt, at virksomheder skal have en vis minimumsstørrelse for at kunne leve op til kundernes øgede krav om billigere produkter og højere rådgivningsniveau. Der vil som følge af sammenlægningen ikke ske personalereduktion, så Sparekassen Vendsyssel vil med virkning fra 1. januar 2007 have 15 afdelinger og beskæftige over 150 medarbejdere./cr Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening ISSN Nr. 6, 2. juni 2006, 15. årgang Næste nummer 4. august 2006 Udgiver: Finansforbundet, Langebrogade 5 Postboks 1960, 1411 Kbh. K telefon telefax Redaktion: Yvonne Schantz (DJ), ansvarshavende, Carsten Rasmussen (DJ), redaktør, Mette Jensen, redaktionssekretær, Elisabeth Teisen (DJ), Louise Mousten Vestergaard (DJ), Annoncer: DG Media, Studiestræde 5-7, 1455 København K, telefon , fax , Læserindlæg: Senest 14. juli. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning. Oplag: Layout og tryk: Datagraf Auning AS Forsidefoto: Territorium Det bedste image Et godt image er vigtigt for enhver virksomhed. Det er for eksempel godt for afsætningen og det letter rekrutteringen af nye medarbejdere. Berlingske Nyhedsmagasin har fået udarbejdet en image-undersøgelse, der viser, at selv om finanssektoren ofte får tæsk i medierne, ligger den finansielle sektor højt imagemæssigt i forhold til andre brancher. Bedst klarer Jyske Bank, Danske Bank og Nykredit sig. Blandt eliten inden for dygtig ledelse finder man i toppen Danske Bank i selskab med A.P. Møller og Novo Nordisk. Da ledelse er den vigtigste disciplin, er der her lagt et godt fundament til et godt image. Danske Bank er dygtig til mange ting, men ifølge Berlingske Nyhedsmagasin ikke til kommunikation. Når det gælder om at formidle virksomhedens vision og værdier til omverdenen er Jyske Bank den bedste finansielle virksomhed. Kun overgået af Jysk og Novo Nordisk. Danske Bank ligger på en 8. plads. Danske Banks topchef Peter Straarup stiller op i både positive og negative sammenhænge. Ofte tegner han hele branchen. Det sidste forventes ikke af Jyske Banks topchef, Anders Dam, fordi banken ikke er markedsleder./cr Jobgaranti til forflyttede SEB-folk SEB flytter 90 arbejdspladser fra Sverige til den lettiske hovedstad Riga, hvor medarbejderne kun skal have 30 procent i løn i forhold til svenskerne. Men udflytningen af de mange arbejdspladser kommer ikke til at gå ud over de svenske ansatte, som har fået garanteret et nyt ligeværdigt job senest seks måneder efter, at de laverelønnede lettere overtager deres arbejdsopgaver. De berørte medarbejdere er dermed garanteret, at deres nye job har samme sværhedsgrad, løn, arbejdstid og udviklingsmuligheder, som det job de må afgive til de lettiske kolleger. 6 Finans juni 2006

7 Leder VI TÆNKER OG HANDLER GLOBALT Allan Bang Formand Den finansielle sektor er en af de mest internationaliserede sektorer i Europa og på verdensplan. De finansielle virksomheder holder sig ikke længere inden for de nationale grænser. De opkøber som den selvfølgeligste ting i verden udenlandske virksomheder og opretter afdelinger uden for landets grænser. Skal vi som forbund varetage jeres interesser i en internationaliseret verden, skal vi også tænke og handle internationalt og globalt. Den danske model med et reguleret arbejdsmarked, der bygger på overenskomster og aftaler mellem parterne, kan være et forbillede for andre, og vi kan være med til at lægge niveauet for, hvilken retning udviklingen i Østeuropa og det meste af resten af verden skal tage. Det er min overbevisning, at vi har store interesser på spil, men også meget at byde på. Derfor har vi også en forpligtelse til at tage et medansvar for udviklingen og løfte internationale opgaver inden for vores sektor. Danmark er et mønstereksempel i den globale konkurrence. Og vi er heldigere end de fleste. Men det betyder også, at vi har et ansvar over for dem, der er født på helt andre breddegrader. Derfor støtter vi også, at der etableres faglige organisationer og skabes bedre arbejdsvilkår i lande uden for Danmarks grænser. Det handler om solidaritet og om at sikre den sociale og menneskelige dimension i det faglige arbejde. UNI, Union Network International, har fokus på de globale virksomheder i sektoren og arbejder på at sikre, at de lever op til deres sociale ansvar, uanset hvor på kloden de opererer. Og den opgave er af vital betydning, fordi globale virksomheder som IBM, Den Europæiske Centralbank og Wal-mart i stigende grad sætter standarden for andre virksomheder. Globaliseringen er en af de største udfordringer, vi står overfor. Dens betydning vil vokse, og den vil komme til at fylde mere i de kommende år. Derfor skal vi bevare det globale perspektiv på vores politiske arbejde og udbygge de internationale relationer. Finans juni

8 Kundeadfærd Vi ved alt om de kære kunder Banker har investeret i avancerede IT-programmer, der kan samle oplysninger om kundernes adfærd. Oplysningerne kan bruges, ikke bare når kunden skal have kredit, men også til at tilbyde skræddersyede produkter. Lektor Henrik Juul spørger, om der skal være grænser for bankernes brug af den nye viden Af Lizette Ottensten Foto: Territorium Når en kunde får løn eller ikke får løn når hans faste udgifter stiger eller falder, når hans obligationer bliver udtrukket, når han ændrer på sine aftaler eller pludselig ændrer adfærd. Lige meget hvad han gør eller ikke gør, bliver det registreret i bankernes maskinrum i avancerede dataprogrammer, som kan trække en ufattelig mængde oplysninger om kunden ud og sammenstille dem ved hjælp af statistiske og matematiske metoder. Set gennem de lyserøde briller kan banken bruge disse programmer til at skræddersy tilbud, der passer som hånd i handske til den enkelte kunde. Set gennem de mørkere briller vil disse systemer være medvirkede til at sløre gennemsigtigheden. Det mener lektor Henrik Juul fra Center for Kreditret på Handelshøjskolen i København. For ham at se bør der politisk tages stilling til, hvor grænserne skal gå, herunder hvilke oplysninger bankerne må bruge i forbindelse med såkaldte adfærdsscoresystemer. Kunderne scorer Banker investerer i disse år i avancerede IT-programmer, der kan analysere og sammenholde oplysninger om alt det, kunderne foretager sig eller er involveret i. Begrebet har været kendt som kreditscoring, fordi kunden scorer et antal points 8 Finans juni 2006

9 Vi kontakter for eksempel en kunde, når vi får besked om, at der er udtrukket på hans obligationsbeholdning, for at høre, om han har overvejet, hvad der nu skal ske." ggg Finans juni

10 Kundeadfærd "Det kan jo godt være, at man gerne vil holde for sig selv, at man har købt tre pornofilm eller har spillet kroner op på et kasino også selv om det ikke er ulovligt." ggg for at opfylde forskellige krav. Det har været brugt siden begyndelsen af 1990'erne af finansieringsselskaber og de største pengeinstitutter til at udregne, hvor meget kredit man vil give den enkelte kunde. Jyske Bank beskriver for eksempel i sit resultat for 2005, at de nu klassificerer deres kunder i et antal styrkeprofilkategorier for at få en bedre kreditrisikostyring. Danske Bank skriver ligeledes om avancerede interne modeller til opgørelse af kapitalkravet i sit resultat. Fordel for kunden Lektor Henrik Juul er ret overbevist om, at bankerne vil bruge de oplysninger, de har i deres systemer proaktivt altså ikke kun i kreditafdelingen - til at vurdere den enkelte kundes kreditværdighed, men også til at udvikle ydelser og produkter som passer til kundens præcise behov ud fra den adfærd, man kan læse, at han har. "Hvis man kan se, at kunden ofte foretager valutavekslinger, kan man for eksempel tilbyde kunden et kreditkort med tilknyttet rejseforsikring. Langt hen ad vejen er det jo en fordel for kunden, at banken afdækker, hvad kunden har brug for, og tilbyder ham det. Man vil også bruge de mange kundeoplysninger i forbindelse med prissætningen af kundernes samlede engagement". Derfor mener Henrik Juul, at de nye systemer vil gøre brugen af loyalitetsprogrammer endnu mere individuel og dermed endnu mindre gennemsigtig, og derfor skal man gøre op, hvor den etiske grænse går. Kun støtteværktøj I Jyske Bank fortæller funktionsleder i forretningskoncepter indland Per Thuesen, at banken kun bruger oplysningerne som støtteværktøj for rådgiverne til at opgøre risici på kundeengagementer og til at kunne fremkomme med en pris på det. "Vi har ingen planer om at bruge adfærdsscoring til at skræddersy produkter til kunderne. Vi har ikke analyseret nærmere, hvad vi ellers kan bruge dem til", siger Jens Ove Nielsen, som er områdeleder i afdelingen. Christian Bagger, som er chefkonsulent i Forretningsudvikling i Danske Bank, mener, banken især har glæde af oplysninger om kunderne for at kunne rådgive bedre. Når vi betjener vores kunder, bruger vi deres adfærd til at give en hurtig kreditbehandling og til at tilpasse vores produkter til kundens individuelle behov. Hvis vi sammenligner vores produkter med en habit, kan vi bruge oplysningerne om kundens adfærd til at lægge den op på arme og ben, så den passer." Oplysningerne kan også bruges til at give uopfordret rådgivning. Vi kontakter for eksempel en kunde, når vi får besked om, at der er udtrukket på hans obligationsbeholdning, for at høre, om han har overvejet, hvad der nu skal ske." Christian Bagger ser det som en fordel at være en stor koncern, fordi man kan bruge oplysninger om kunden til rådgivning på tværs af koncernen, hvis kunderne har givet en koncernsamtykkeerklæring i forbindelse med, at de har produkter i forskellige dele af koncernen. Til gengæld forestiller Christian Bagger sig ikke, at banken i højere grad vil benytte sig af adfærdsscoresystemer til udvikling af nye produkter. Uproblematiske data Professor Peter Blume fra Det Retsvidenskabelige Institut på Københavns Universitet, som har skrevet flere bøger om databeskyttelsesret, ser ikke adfærdsscoresystemer som et problem, så længe bankerne er åbne omkring det, og så længe det ikke har konsekvenser i forbindelse med de løbende forretninger, hvis man siger nej til adfærdsscoring. "Det hænger sammen med det klassiske problem, om banken skal følge med i kundens engagementer og sige til, hvis kunden kan investere sine penge bedre, eller om banken skal lade kunden være, fordi vedkommende ikke er interesseret i, at man sammenstiller fakta omkring ham. Det kan jo godt være, at man gerne vil holde for sig selv, at man har købt tre pornofilm eller har spillet kroner op på et kasino også selv om det ikke er ulovligt." Peter Blume mener, det er uproblematisk, at systemerne kan mere og mere, fordi vi har den traditionelle bankhemmelighed. Men herved bliver der ikke samtidig sikret en gennemskuelighed, mener Henrik Juul, fordi data, der er givet i en sammenhæng, bruges i andre sammenhænge. "De færreste kunder er klar over, at de bliver scoret, og allerede derfor er det vanskeligt at tale om gennemskuelighed. Derfor er der behov for at få en drøftelse af, hvor grænsen for den markedsføringsmæssige brug af disse systemer skal gå", siger han. 10 Finans juni 2006

11 brf.dk

12 Blodprop i hjernen Nu er jeg sikker på, at jeg vender tilbage, måske ikke på fuld styrke, men i hvert fald sådan at jeg kan passe mit job uden at lave fejl, siger Gitte Aaskilde " Folk der ikke kender mig tror jeg er dum" Fra at være aktiv og engageret i politik, arbejde og fagbevægelsen, måtte Gitte Aaskilde fra den ene dag til den anen indstille sig på en ny tilværelse, da hun fik en blodprop i hjernen. Nu skal genoptræning redde hende fra en fyreseddel og give hende livskvaliteten tilbage Af Louise Mousten Vestergaard Foto: Christoffer Regild En dag for to år siden mærker Gitte Jonna Aaskilde, at noget er galt. Musklerne strejker, og kroppen vil ikke makke ret. Om aftenen taber hun kaffen ud af hænderne, hun skvatter på køkkengulvet og må forsikre sin gæst om, at hun ikke har drukket. Da hun vågner næste morgen, har hun lammelser i den ene side af kroppen og ansigtet, hun har svært ved at tale, og når hun spiser, tygger hun sig i tungen. Sådan begynder helvede for Gitte. Som 47-årig har hun fået en blodprop i hjernen, og selv om lammelsen forsvinder, og hun hurtigt bliver udskrevet, er hun ikke rask. I blodproppens kølvand følger en hjerneskade, og en neurologisk undersøgelse viser, at hun har svært ved at regne, se strukturer og sammenhænge, og neurologen oplyser hendes arbejdsplads om, at hun vil få svært ved at komme tilbage som privatrådgiver i banken. "Det var ikke sådan, jeg selv oplevede det, og jeg havde slet ikke forventet, at andre kunne mene det om mig." Men da hun ringer til arbejdet for at høre, hvornår hun kan starte igen, beder de hende om at vente, til de har overvejet situationen. Misforstået hensyn Da de endelig ringer, er det for at sige, at de ikke har ressourcer til at have hende mere, men at hun kan blive flyttet til en anden afdeling ikke langt væk. Og sådan blev det. "Neurologen havde givet dem indtryk af, at jeg ikke kunne noget mere, og sådan blev jeg behandlet. Kollegaerne regnede ikke mere, det jeg sagde for noget, og mange ignorerede mig bare. Selvfølgelig var det ikke i en ond mening, men de må have følt, at det var svært at tackle min situation." Hun starter med at lave forefaldende arbejde fire timer om dagen, og efter noget tid bliver hun tilknyttet en mentor, som følger hende, mens hun langsomt får flere og mere krævende opgaver. "Jeg var godt klar over, at jeg somme tider lavede fejl, og at 12 Finans juni 2006

13 jeg generelt var meget træt, men alligevel syntes jeg selv, at arbejdet gik strygende." Da hendes indsats skal evalueres, må hun indse, at kollegaerne ikke deler hendes opfattelse. Hun laver for mange fejl og er alt for langsom. Endnu et slag i ansigtet på Gitte: "Selvfølgelig havde de rettet mig, når jeg lavede fejl, men ingen havde før sagt, at jeg lavede noget lort, sådan som jeg følte, at evalueringen lagde op til." Næste dag da Gitte kører på arbejde, tænker hun på at køre i grøften. Brækker hun ryggen eller benet, vil de da kunne se på hende, at hun fejler noget, og at hun ikke bare er dum. Sådan har hun det hver dag den næste måned. Til sidst tager hun ferie og bliver væk i otte uger. Fyresedlen over hovedet Banken forsøger at søge penge til hende, så hun kan deltage i privat genoptræning, men uden held. Til sidst mener de ikke, at de kan gøre mere og har ikke mulighed for at have hende ansat under de vilkår. "De sagde, at hvis jeg ikke havde forbedret mig inden et halvt år, ville de stoppe ansættelseskontrakten. Men hvordan Hvert år rammes ca danskere enten af en blodprop eller blødning i hjernen. Det anslås, at danskere lever med følger efter tilstanden. Cirka en femtedel overlever ikke det akutte tilfælde. Følgevirkningerne er typisk lammelser i venstre side af kroppen, talebesvær, koncentrations- og hukommelsesbesvær, træthed og koordinationsforstyrrelser. ggg Finans juni

14 Blodprop i hjernen ggg skulle jeg overhovedet kunne forbedre mig uden genoptræning", spørger Gitte Aaskilde. Derfor tager hun sagen i egen hånd og forsøger at få kommunen til at bevilge et genoptræningsforløb hos "Center for Hjerneskade". Det bliver et langt sejt træk, for kommunen mener ikke, hun er syg nok. "Jeg havde det da også godt i forhold til mange andre med hjerneskade, men problemet var jo, at jeg stadig risikerede at blive fyret på grund af det." Da der lå flere uvildige vurderinger af, at skaderne ikke var varige, hvis hun fik genoptræning, godkendte kommunen opholdet på fire måneders intensiv genoptræning med otte måneders efterfølgende jobtræning i en anden af Danske Banks afdelinger. Et forløb hun allerede er godt i gang med. Styrketræning, psykologbehandling og matematiktræning skal forberede hende på igen at blive selvkørende på sin nye arbejdsplads. "Mine forventninger til at arbejde igen er blevet meget styrkede. Nu er jeg sikker på, at jeg vender tilbage, måske ikke på fuld styrke, men i hvert fald sådan at jeg kan passe mit job uden at lave fejl." Men med blodprop og skader på hjernen er Gitte Aaskildes sociale status faldet betydeligt. "For mange er jeg bare hjerneskadet, og folk, som ikke har kendt mig før, tror, at jeg er dum. Jeg er da glad for, at jeg ikke døde af min blodprop, men samtidig stoppede livet også der. Før gik jeg op i hundesport, var aktiv i den lokale partiforening og var områdetillidsmand. Alt det kan jeg ikke passe mere, nu er jeg bare en skygge af mig selv." 14 Finans juni 2006

15 Speaker's corner Af Kenneth Reinicke, Ph.D, Lektor Center for Ligestillingsforskning, RUC Hvorfor er løn mere tabuiseret end sex Der er ofte forskel på den måde, som mænd og kvinder forhandler løn på. Mænd er ofte mere opmærksomme på at kvantificere, hvad de har foretaget sig i løbet af året og stiller derfor hyppigere og højere lønkrav. Kvinders arbejde værdsættes ofte ikke på samme måde som mænds. Dette gælder specielt, når indsatsen skal omsættes i løn. Kvinder er ofte også mere tilbageholdende med at stille lønkrav. Der er stadig en tendens til, at kvinder i højere grad end mænd ønsker, at chefen skal opdage' deres kvalifikationer frem for selv at skulle fremhæve dem. Dette skyldes måske, at arbejdsmarkedet på en måde kan opfattes som en mandlig arena, som gennem århundreder er bygget op efter mandlige normer, og som man derfor skal have lyst til at kæmpe på ud fra mandlige principper. Mænd er i højere grad socialiseret til at kæmpe og dermed have lyst til at konkurrere om spillet om lønnen. Det er forhandlinger, der foregår på mandlige præmisser. Det er lettere for de fleste mænd at prøve at gå til grænsen, og de kan i højere grad lide kampen om lønnen. Jeg interviewede for nogle år siden forskellige ledere om deres holdning til åbenhed i forbindelse med lønforhandlinger. Der var store forskelle i den måde, de svarede på. Nogle ledere mente, at det ville være fuldstændigt absurd at forestille sig, at man åbent kunne præsentere resultaterne af lønforhandlinger. Andre nogle få var tilhængere af fuldstændig åbenhed ud fra overbevisningen om, at hvis forhandlingsresultatet ikke kunne tåle at blive offentliggjort, måtte der være noget galt med tildelingskriterierne. Andre igen gav udtryk for, at de aldrig havde tænkt på muligheden som værende realistisk. Privatsag Det er vigtigt at tage hensyn til ligelønsspørgsmålets kompleksitet og de specielle eksistensbetingelser, der er for at få ligeløn på dagsordenen ude i virksomhederne. Overordnet set er det vigtigt at få ændret på forestillingen om løn som udelukkende værende et privat anliggende til at blive en slags offentligt anliggende der har relevans og som skal kunne forsvares over for hele organisationen. Men det er ikke let at ændre på denne opfattelse, fordi det ofte både er "vinderne og taberne" af lønspillet, der ikke ønsker belysning af resultatet. Det er ligeledes sigende, at mange ledere måske ikke ønsker at kunne blive stillet konkret til regnskab for de forhandlinger, de har gennemført. Det står klart, at fuldstændig åbenhed om resultater og argumenter kræver en dynamisk, visionær, modig og konsekvent leder. Ligeledes kræver det en medarbejderstab, som ser deres kollegaer som en gruppe eller et team, hvortil det gælder om at optimere de flest mulige menneskelige ressourcer. En sådan visionær konsensus er svær at etablere. Tabuer og hurdler En åben atmosfære omkring, hvem der får hvad i løn, og hvilke kriterier der ligger til grund for hvem, der får diverse løntillæg, kan stimulere til læring og udvikling i en organisation og motivere den enkelte medarbejder. Det er ikke let at præcisere, hvilken grad af åbenhed, som den enkelte virksomhed er gearet til. Men hvis man vil skabe ligeløn i det danske samfund, er det vigtigt at etablere de instrumenter og redskaber, som kan gøre det muligt at overkomme de tabuer og hurdler, der er forbundet med at skulle forholde sig til ligelønsspørgsmålet. Det er ofte mere kontroversielt at skulle diskutere løn end at skulle snakke om sex. Der er mange faldgruber og undvigelsesmanøvrer, når fokus falder på køn og løn. Kønsopdelt lønstatistik er i den forbindelse et vigtigt instrument i forsøget på at skabe den nødvendige kontinuerlige diskussion om fup og fakta vedrørende ligeløn. Ud over en lønstatistik som kan afdække uberettigede lønforskelle, handler det dog også om meget banalt at sørge for at tage diskussionen ude i virksomhederne om, hvilke kriterier der skal ligge til grund for løntillæg men det også være svært nok. Finans juni

16 Sundhed Live Danish die young BRFkredits 900 medarbejdere og deres ægtefæller bliver tilbudt frivilligt sundhedstjek for at blive sundere, gladere og mere effektive. Kampagnen er finansieret ligeligt af medarbejdere og virksomhed af overenskomstmidler. Vi var med til opstartsmøde Af Lizette Ottensten, freelancejournalist Foto: Stig Stasig "Sundhedskampagnen er ikke den spanske inkvisition, der er kommet tilbage. Vi prædiker ikke selvfornægtelse, og vi skal ikke gå og gnaske gulerødder. Den er et spørgsmål om balance i vores liv ikke om at opfylde skønhedskrav og idealmål. Det er ikke vores bord." Sådan siger den slanke, cykelglade næstformand i BRFkredits personaleforening, Mogens Nissen, da han indleder det første af dagens to opstartsmøder til sundhedskampagnen for medarbejderne, iført en T-shirt med kampagnens manende mantra: Balance. "Vi stiller store krav til hinanden, og det er ikke sundt hverken fysisk eller psykisk at leve under konstant pres. Vi tilbyder en ramme, et værktøj, som I kan vælge at bruge", forklarer han i kantinen, hvor næsten alle de blå stole er besat af medarbejdere, som generelt er glade for tilbuddet. De har muligheden for at udfylde en sundhedsprofil og få et sundhedstjek, og når man har set, hvordan deres sundhedstilstand rent faktisk er, kan man se, hvor man skal sætte ind. Det står for slemt til Den sporty læge Claus Hyldahl, som mest af alt ligner en jægersoldat, tager over: "Danmark ligger på en 34. plads i verden, når det gælder folkesundhed og det er jo ikke specielt imponerende! Vi ligger efter 3. verdens lande som Cuba og Chile. Svenskerne ligger på førstepladsen. Hvis det havde været damehåndbold, ville det jo være en katastrofe." Selv om han indleder med nogle få hyggebemærkninger, falder det ham svært at komme med morsomheder om vores livsstil. Det står simpelthen for slemt til: "Lev stærkt dø ung, eller som de siger ude i Europa: Live Danish, die young", spøger han. 16 Finans juni 2006

17 Han lægger ikke fingrene imellem, fordi alt for mange falder døde om af livsstilssygdomme: "70 procent af alle overvægtige er ikke parate til at snakke om det. Og det tragiske er jo, at bliver man først ramt af alvorlige sygdomme, som sukkersyge, hjerte/karsygdomme eller for højt blodtryk, så er man patient resten af livet. Der er nemlig en grundlæggende sandhed: Man kan ikke behandle sig til sundhed." Masser af lovord Personaleforeningen og ledelsen i BRFkredit er gået ind i projektet ved at skyde kroner ind hver. Til juli skal ordningen genforhandles, og Laila Busted, som er formand for personaleforeningen, forventer, at parterne vil skyde et tilsvarende beløb ind igen. "Vi syntes, det var positivt, at ledelsen ydede oven i overenskomstkronerne, fordi det giver en merværdi", siger hun og understreger, som alle i projektet, at det skal opfattes som et tilbud. "Ledelsen er naturligvis meget fikseret på bundlinien og på sygedage. Og det er fint at have det som fælles mål, selv om vi går mere efter velvære og det gode liv for vores medlemmer", siger hun. "Meningen er ikke, at vi skal leve det perfekte liv hele tiden. Hvis nogen har lyst til at ligge på sofaen og spise chips i stedet for at løbe en tur i skoven, så vil vi ikke være med til at puste til den dårlige samvittighed. Man skal have lov at være sig selv og leve det liv, man ønsker. Men hvis tilbuddet kan medføre, at man får lidt mere fokus på sin måde at leve på, og på hvordan man kan gøre det bedre for sig selv, så er det også alle pengene værd." Laila Busted håber naturligvis ikke, at undersøgelsen af medarbejdernes sundhedstilstand vil vise, at der er problemer "Men hvis vi kan se, at visse afdelinger måske er belastet af stress, er det positivt, at vi får mulighed for at gøre noget proaktivt i stedet for først at gøre noget, når folk er brudt sammen." Personalechef Lars Hilberg synes, at tilbuddet viser, at parterne tager et fælles ansvar. Vi vil gerne skabe nogle rammer for et sundt arbejdsliv, og det hele menneske er vigtigt for os. Men dybest set tror vi da også, at det hjælper på bundlinien, at vi får nogle medarbejdere, der er sundere. Vi poster ikke penge ud i noget, der ikke har en effekt. Vi er helt sikre på, at vi får gladere og mere effektive medarbejdere, hvis de er i god form", siger han. Facts om sundhedskampagnen Balance Medarbejdere og ledelse afsatte ved sidste overenskomstforhandlinger midler til at fremme sundheden i BRFkredit kroner fra hver af parterne det første år. Kampagnen er frivillig og sætter fokus på motion, kost og trivsel. Indhold: Frivilligt anonym sundhedsprofil med kostvaner, daglige aktivitet, helbred og arbejdsliv Helbredstjek hos sygeplejerske, der måler kolesterol, blodsukker, blodtryk Ny samtale om et halvt år Medio juni og januar samles sundhedsprofilerne i en sundhedsprofil for hele virksomheden Finans juni

18 TEMA Landsmøde 2006 Vi er parate til et globalt ansvar 18 Finans juni 2006

19 Landsmødet i maj var optaget af at udvikle Finansforbundet og ændre det, så forbundet matcher udviklingen omkring os og lever op til medlemmernes behov, krav og ønsker Af Carsten Rasmussen, Elisabeth Teisen og Louise Mousten Vestergaard Foto: Martin Dam Kristensen Finans juni

20 TEMA Landsmøde 2006 Fornyelse er noget vi gør Finansforbundets landsmøde i maj blev et levende bevis på, at fornyelse ikke bare er noget, de taler om i Finansforbundet, det er tværtimod noget de gør. "Samfundet er i konstant forandring, og den finansielle sektor ændrer og udvikler sig hele tiden. Derfor skal vi ændre og udvikle vores forbund, så vi matcher udviklingen omkring os og lever op til medlemmernes forventninger og behov", sagde formand Allan Bang til de 243 delegerede, der sad parat i den store sal i Aalborg Kultur & Kongres Center. Fra det første minut fik de delegerede en oplevelse af forandring, da landsmødet åbnede med et billedshow, der markerede overgangen til en ny fælles visuel identitet. "Jeg vil ønske os alle tillykke med vores fælles identitet", sagde Majbritt G. Tobberup, formand for Kreds Nordea. "Jeg er stolt af, at alle kredsene har slagtet nogle hellige køer. Det er en synliggørelse af det forpligtende fællesskab." Finansforbundet har nu en identitet, som er stærk og fleksibel. Som er fælles for alle. Med den følelse tog landsmødet fat på tre dages debat om samfund, finanssektor og arbejdslivet. Og i rigtig mange af de 178 indlæg, der kom fra talerstolen var globaliseringen til stede som et vilkår for de politiske udfordringer. Som virksomheder skal også fagforeninger arbejde på tværs af grænserne for at møde udfordringerne i det 21. århundrede, understregede gæstetaleren Sandy Boyle, præsident for UNI Finance. Hans budskab var "profit and people" i stedet for "profit or people". Sektorens image skal forbedres Sektorens dårlige omdømme, regler for god fagforeningsledelse og medlemmernes arbejdsmiljø var blandt de emner, Finansforbundets formandskab tog op til behandling i deres fælles mundtlige beretning "Det går rigtig, rigtig godt i sektoren", sagde Allan Bang, formand for Finansforbundet i sin del af den mundtlige beretning. "Men faktisk har det på nogle områder aldrig gået så skidt", fortsatte han. "Befolkningen ser ikke positivt på sektoren, mange synes, at banker og sparekasser er for grådige og mangler moral og samfundssind." Og det er ikke bare Ekstra Bladets sædvanlige kampagnejournalistik, vurderede han. "En stor del af ansvaret ligger hos virksomhederne selv. Ikke mindst hos de store virksomheders top." Sektorens topfolk virker tilknappede og arrogante. De kommunikerer til aktionærerne og analytikerne, men ikke til forbrugerne, og den går ikke i dag, konstaterede Allan Bang. Virksomhederne ved godt, at den er gal. Finansrådets strategi for at rette op på sektorens dårlige image, der har år 2010 som tidshorisont, kaldte Allan Bang for alt for langsigtet og uambitiøs. Der skal ifølge Finansforbundets formand rettes op på finanssektorens omdømme her og nu, og Finansforbundet vil gerne gå ind i debatten og tage et medansvar. "Vores medlemmer kan ikke være tjent med, at standens renommé trækkes ned af sektorens mildt sagt dårlige renommé. Beskæftigelsessituationen betyder også, at vi skal kunne tiltrække medarbejdere fra andre dele af arbejdsmarkedet, ligesom vi skal kunne tiltrække de unge til sektoren. Og de er som gruppe ikke bare ombejlede. De er kræsne, og de tager også forhold som etik og social ansvarlighed med i deres valg af uddannelses- og ansættelsessted." God fagforeningsledelse For første gang var det ikke kun Finansforbundets formand, men også de to næstformænd, der gik på talerstolen for at ggg 20 Finans juni 2006

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere