Opgave 1: Sommereksamen 24. maj Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:"

Transkript

1 Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave : Spørgsmål.: Fastlæg den optimale afsætning og pris for Alexandra og beregn det økonomiske resultat. Først udledes formlen for prisafsætningsfunktionen: Pris Mængde Nu Forventet 75. Ændring 3-2. p = am + b p a = = m b : 75 = = *. + b 4. b = 75 + =. 4 og så får vi: p = 4 m +. OMS = pm = 4 doms GROMS = dm m 2 = +.m m +. Dette tester vi først med den proportionale del af GROMK: GROMS = GROMK m +. = 3 m>., så løsningen forkastes. m = 4. Herefter udleder vi det progressive stykke af GROMK: Brian Nielsen Side af 7

2 Sommereksamen 4 GROMK Mængde Start 3. Slut. 24. Ændring 7 4. p = am + b GROMK a = = m b : 3 = * b =. b = 3 = 3 kr. (m.) GROMK = m (. < m.) Herefter sætter vi igen GROMS = GROMK: GROMS = GROMK. = m +. = 2 m * m = = 2. 2 m 2. p = +. = 7 kr. pr. skab 4 Ud fra dette kan vi beregne det økonomiske resultat: Mængde Sats Kr. Kr, Omsætning 2. * 7 = 8.4. Variable omkostninger (ekskl. Prod.forb). * 3 = * (3+4)/2 = Produktionsforberedelsesomkostninger.35. Dækningsbidrag Stilstandsomkostninger 4.. Årets økonomiske resultat -65. GROMK ved 2. skabe er (2./-=) 4 kr. Brian Nielsen Side 2 af 7

3 Sommereksamen 4 Spørgsmål.2: Illustrer løsningen grafisk, beregn priselastiiteten ved optimalprisen og forklar hvad monopolprisformlen kan bruges til Kr/stk P=-(/4)*m+. GROMK=(/)m GROMS 35 3 GROMK Alexandra. stk Priselastiiteten kan beregnes til: p 7 7 e p = = = p b 7. 3 Den beregnede priselastiitet indsættes i monopolprisformlen: Brian Nielsen Side 3 af 7

4 Sommereksamen 4 7 e 7 3 p = GROMK * = 4* 3 = 4* * = 7 (hvor e = ep ) e Monopolprisformlen viser om det er det korrekte pris-/mængdeforhold man er kommet frem til (under forudsætning af at man har anvendt de korrekte faktorer). Monopolprisformlen er ikke umiddelbart anvendelig til at beregne prisen på den måde det forsøges i opgaven. Prisen kan således ikke bare sættes til 45 kr. Der er forskellig priselastiitet hele vejen ned langs prisafsætningsfunktionen, så for at bruge monopolprisformlen skal priselastiiteten for den optimale pris findes. Spørgsmål.3: Giv med udgangspunkt i beregningerne i. en redegørelse for de forventede kort og langsigtede konsekvenser ved at gennemføre henholdsvis indstille produktionen af Alexandra På kort sigt giver produktionen et dækningsbidrag på kr Dette er ikke nok til at dække stilstandsomkostningerne (de faste omkostninger), men disse vil være der under alle omstændigheder. På kort sigt skal produktionen således gennemføres for at få det størst mulige dækningsbidrag til at dække stilstandsomkostningerne. På langt sigt vil det være muligt at sælge fabriksanlæg m.v. og således fjerne stilstandsomkostningerne. Dette medfører, at på langt sigt skal produktionen indstilles. I øvrigt individuel besvarelse. Spørgsmål.4: Beregn og vis grafisk hvorledes man nu handler optimalt og beregn dækningsbidraget. Så længe grænseomsætningen på det danske marked er mindst 5 kr. vil Chiney A/S fortsat sælge på dette marked: GROMS = GROMS m +. = 5 m =. DK AUS. p = +. = 75 4 Brian Nielsen Side 4 af 7

5 Sommereksamen Kr/stk P=-(/4)*m+. GROMK=(/)m GROMK GROMS 5 Alexandra. stk Den samlede produktion kan så beregnes som: GROMS AUS = GROMK 5 = m = 4. m Så skal der sælges (4.-.=) 4. skabe til den australske importør. Brian Nielsen Side 5 af 7

6 Sommereksamen 4 Dækningsbidraget kan så beregnes til: Mængde Sats Kr. Kr, Omsætning Danmark. * 75 = 7.5. Australsk importør 4. * 5 = Variable omkostninger (ekskl. Prod.forb). * 3 = * (3+5)/2 = Produktionsforberedelsesomkostninger.35. Dækningsbidrag Det ses, at dækningsbidraget stadig ikke er stort nok til at betale stilstandsomkostningerne. Spørgsmål.5: Beregn og vis grafisk hvorledes man nu handler optimalt. Som det ses på grafen nedenfor, så er der ikke plads til at sælge 9. skabe på det danske marked inden for den samlede mængde, der skal produeres. Da der under alle omstændigheder skal sendes 8. skabe til Hong Kong, hvis vi vælger at aeptere ordren, så er det letteste at trække 8. enheder fra GROMK og se hvor GROMK rest krydser GROMS: Hældningen ændres ikke, men der er et nyt skæringspunkt med pris-aksen: b : 3 = b = 2. + b GROMK rest = Det giver: GROMS = GROMK 2 m +. = m = 8 m = 8. m + rest m + 8. p = +. = 8 4 Eller grafisk: Brian Nielsen Side 6 af 7

7 Sommereksamen 4 Kr/stk P=-(/4)*m+. GROMK rest =(/)m+ GROMK=(/)m- 7 GROMS GROMK Alexandra. stk Samlet set giver det et dækningsbidrag på: Mængde Sats Kr. Kr, Omsætning Danmark 8. * 8 = 6.4. Australsk importør 8. * 55 = Variable omkostninger (ekskl. Prod.forb). * 3 = * (3+6)/2 = Produktionsforberedelsesomkostninger.35. Dækningsbidrag Dette resultat er er bedre end ved kun at sælge på det danske marked, så der vælges at sælge til Hong Kong i et år og derefter at sælge til den australske importør. Brian Nielsen Side 7 af 7

8 Sommereksamen 4 Opgave 2: Spørgsmål 2.: Indtegn isokvanten for en produktion på stk. i et koordinatsystem Komponentdele Ekspansionsvejen ISO-kvant= Mary ISO-kost=75. 6 ISO-kost=45. 4 Maskintimer Spørgsmål 2.2: Indtegn en isokostlinie i diagrammet og bestem optimum. Brian Nielsen Side 8 af 7

9 Sommereksamen 4 Se tegning under 2.. Isokostlinien opstilles ud fra følgende ligning (de 45. er tilfældigt valgt): 45K + 3M = k = 45. K Der kan opstilles støttepunkter: M 5 2 K = M + 3 Optimum findes hvor isokostlinien ved parallelforskydning udad i diagrammet første gang tangerer isokvanten i punktet (,) ved en omkostning på 75. kr. (*45+*3). Spørgsmål 2.3: Indtegn ekspansionsvejen i diagrammet Se tegning under 2.. Bilag indeholder diagrammet med isokvanter for og 3 enheder Mary. Spørgsmål 2.4: Beregn hvad det vil koste virksomheden at øge produktionen fra stk. til 3 stk. En forøgelse af den produerede mængde kan opnås ved en tilsvarende relativ forøgelse af faktorindsatsen. Dette betyder, at for at få 3 enheder Mary, så skal både maskintimer og komponentdele forøges med 5%. Omkostningen til 3 enheder Mary bliver så 5*45 + 5*3 = 2.5 svarende til en forøgelse på 37.5 kr. Dette resultat kunne man også komme frem til ved at tage isokost en og gange med 5%. Brian Nielsen Side 9 af 7

10 Sommereksamen 4 Opgave 3: Spørgsmål 3.: Beregn og vurder om man skal vælge fortsat at sælge 4. stk. til kunden eller man skal sælge 8 stk. Præiser de forudsætninger du lægger til grund for beregningerne. De økonomiske konsekvenser af den nuværende situation kan beskrives således: Mængde Sats Kr, Omsætning 4. * 2.5 =.. Variable omkostninger 4. * 2. = 8.. Dækningsbidrag 2.. Faste omkostninger 4. * 4 =.6. Indtjeningsbidrag 4. Ved at udnytte rabatmulighederne kan man allerede ved den nuværende afsætning få: Mængde Sats Kr. Kr, Omsætning 4. * 2.5 =.. Variable omkostninger Råvarer 4. * 8 = 3.. Besparelse på låger 2. * -6 = -. Arbejdsløn 4. * 6 = 2.4. Transportomkostninger 4. * 5 = Dækningsbidrag 3.9. Faste omkostninger 4. * 4 =.6. Faste transportomkostninger 8. Indtjeningsbidrag.5. Hvis man siger ja til at sælge 8. skabe med % rabat, så får man: Mængde Sats Kr. Kr, Omsætning 8. * 2.25 = 8.. Variable omkostninger Råvarer 8. * 8 = 6.4. Besparelse på låger 6. * -6 = -36. Arbejdsløn 8. * 6 = 4.8. Transportomkostninger 8. * 5 = Dækningsbidrag Faste omkostninger 4. * 4 =.6. Faste transportomkostninger 8. Indtjeningsbidrag Man bør således sige ja tak til kundens forslag om at aftage dobbelt kvantum, da det giver kr i merindtjeningsbidrag. Det er i hele løsningen af opgave 3 forudsat, at de faste omkostninger til salg og administration ikke varierer med produktionens størrelse. Brian Nielsen Side af 7

11 Sommereksamen 4 Opgave 4: Spørgsmål 4.: Giv en økonomisk vurdering af projektet og beregn kravet til omsætning for at investeringen er lønsom (nulpunktsomsætningen) Ved den nuværende situation har virksomheden et dækningsbidrag på kr Der er ikke oplyst nogle faste omkostninger, der kan henføres direkte til eksporten. For at se resultatet af investeringen i Kina, beregnes de faste omkostninger. Da investeringen eventuelt skal erstatte en produktion i Danmark medregnes dækningsbidraget herfra som en offeromkostning: Grund 2..*%. kr. Produktionslokaler..* α kr. Maskiner og inventar 5..* α kr. Faste omkostninger på anlæg kr. Eksisterende DB ved salg i Kina (offer) 5.. kr. Øvrige faste omkostninger.. kr. Faste omkostninger i alt kr. Herefter kan nulpunktsomsætningen beregnes: Faste omkostninger Nulpunktso msætning = = = kr. Dækningsgrad 5% Det kan således ikke umiddelbart betale sig at flytte produktionen til Kina. Der skal dog ses på om de resterende 5% af kapaiteten kan bruges til et formål, der genererer et dækningsbidrag. Der skal kun et dækningsbidrag på yderligere 435tkr. pr. år til for at det hænger sammen. Spørgsmål 4.2: Forklar hvilken indflydelse denne oplysning får på de i 4. beregnede størrelser. En pengebinding i omsætningsaktiver vil give en årlig renteomkostning på % af pengebindingen, idet disse penge ellers ville kunne plaeres med et afkast svarende til kalkulationsrenten. 4% 5% Der kommer derfor en ekstra fast omkostning ved etablering i Kina på kr. 5.. Nulpunktsomsætningen vil tilsvarende vokse med kr.... Spørgsmål 4.3: Giv en vurdering af de 4 finansieringsmuligheder Finansieringsmulighed : Først beregnes ydelsen: Y = K * α =..* α ,24 = n r 8,25% Ydelsen indsættes i balaneligningen: Brian Nielsen Side af 7

12 Sommereksamen 4 K = Y * α n r 9.5. = ,24* α r =,447% pr. kvartal 8 r R = (+ r) 4 =,447 Finansieringsmulighed 2:.5. 4 = 5,74% pr.år Netto giver dette følgende betalingsstrømme: År /anskaffelsen.5. i besparelse ved ikke at betale kontant (offersynspunkt) og en udbetaling på kr i alt en indbetaling på kr År Udbetaling på kr År 2 Udbetaling på kr År 3 Udbetaling på kr Indsat i balaneligningen: K = Σ NB t= *( + R) 875. = 375.*( + R) n R = 3,7% pr. år t t *( + R) *( + R) 3 Brian Nielsen Side 2 af 7

13 Sommereksamen 4 En anden lige så rigtig løsning (da det af opgaveteksten fremgår, at det er finansiering af 5 mio kr.): År /anskaffelsen 5.. i besparelse ved ikke at betale kontant (offersynspunkt) og en udbetaling på kr i alt en indbetaling på kr År -39 Udbetaling på kr Indsat i balaneligningen: K n = Σ NB t= *( + R) = Σ 375.*( + R) t= R =,9% pr.år t t t eller = 375.* α R =,9% pr.år En tredie lige så rigtig løsning (da det af opgaveteksten fremgår, at det er finansiering af 5 mio kr.): År /anskaffelsen 5.. i besparelse ved ikke at betale kontant (offersynspunkt) og en udbetaling på kr. ( =) 4.. i alt en indbetaling på kr... År -3 Udbetaling på kr Indsat i balaneligningen: K n = Σ NB t=.. = Σ 3.75.*( + R) R =,3% pr.år t *( + R) 3 t= t t eller R =,3% pr.år 39 R.. = 3.75.* α 3 R Finansieringsmulighed 3: Den årlige ydelse er renten på (5..*6%=) 3. kr. Brian Nielsen Side 3 af 7

14 Sommereksamen Her bestemmes renten ud fra balaneligningen: n K = Y * α + Hovedstol *( + R) = 3.* α R = 6,7% n R R + 5..*( + R) Finansieringsmulighed 4: Da lånet udbetales til kurs pari er der ikke noget kurstab. Den effektive rente er derfor 7% som den pålydende rente. Lånet er ydet i kinesisk valuta, så der er en kurssikring i lånet, da indtægterne kommer i kinesisk valuta. Der har de senere år været store kurssvingninger mellem kr/ og $. Samlet kan man så foretage følgende vurdering: Finansieringsm. Finansieringsm. 2 Finansieringsm. 3 Finansieringsm. 4 Lånedokumentet Udstedt af professionel modpart i Danmark formodes at være kendte vilkår. Udstedt af leverandør og kræver grundig gennemgang Kræver kendskab til international finansiering formentligt udfærdiget på fx engelsk Umiddelbart vil dokumentet være udfærdiget på kinesisk og i henhold til kinesisk Brian Nielsen Side 4 af 7

15 Sommereksamen 4 Omkostningsvurdering Lånets effektive rente er 5,74% p.a. Likviditetsvurdering Lånet giver 9,5 mio. i likviditetstilskud til etableringen. Lånet tilbagebetales over år. Risikovurdering Fleksibilitet Der er en risiko for at $ og dermed den kinesiske valuta svækkes i forhold til kronen, så der kommer færre penge ind til at betale lånet. Lånet kan formentligt indløses efter ønske. Lånets effektive rente er 3,7% p.a. og dermed over kalkulationsrenten Lånet giver 875. i hjælp til etableringen. Lånet tilbagebetales over 3 år. Samme som ) bare i mindre grad. Lånet kan medføre, at et eventuelt rentetab for sælger skal godtgøres Samlet vurdering Kan anbefales Kan ikke anbefales Lånets effektive rente er 6.7% p.a. Lånet giver 475. i tilskud til etableringen. Lånet tilbagebetales efter år og giver det største likviditetstilskud i perioden. Samme som ) Det er ikke oplyst om lånet kan indløses og på hvilke vilkår. Kan anbefales lovgivning Lånets effektive rente er 7% p.a. Lånet giver 5, mio i likviditetstilskud til etableringen. Lånet giver et jævnt faldende likviditetstilskud i perioden. Der er risiko for at $ styrkes i forhold til kronen, så der er en større restgæld. Dette opvejes af at indtægten også er i kinesisk valuta. Der er ikke oplyst noget om vilkår for indløsning. Kan anbefales Spørgsmål 4.4: Relater finansieringstilbudene til den påtænkte investering og forklar om tilbudene kan få indflydelse på investeringens fordelagtighed Hvis man beregner nutidsværdien af ydelserne på lån (annuitetslånet) med kalkulationsrenten, så får man: K = 39.24,4* α = 4 2,4% Kalkulationsrenten er her omregnet til kvartalsrente: r = 4 ( + R) = 4, = 2,4% pr. kvartal. Dette giver et finansieringsoverskud på: = kr. Nutidsværdien af lån nr. 3 giver: Brian Nielsen Side 5 af 7

16 Sommereksamen 4 K = 3.* α *, = % Dette giver et likviditetsoverskud på = kr. Det 4. lån giver en nutidsværdi på: K = 85.*, + 85.*, *, *, *, + 65.*, *, + 57.*, = kr. Eller et finansieringsoverskud på kr = kr *, *, Samlet set giver dette et finansieringsoverskud på kr. ( =) Hvis dette beløb deles ud over år giver det: Y = * α = kr. pr.år % Dette opvejer stort set omkostningen ved pengebindingen i omsætningsaktiverne, så der nu kun mangler. tkr. pr. år i alt for at investeringen er rentabel. Da Kina af flere spås at blive et af de helt store vækstmarkeder, bør man undersøge investeringen grundigt inden man opgiver tanken (Der er,4 mia. forbrugere på hjemmemarkedet og Kina har en af de største vækstrater p.t. (dog er udgangspunktet også meget lavt)). 5 Brian Nielsen Side 6 af 7

17 Stedprøve 4 Bilag Diagram til opgave 2, spørgsmål 3 med 3 isokvanter indtegnet. 4 Komponentdele Ekspansionsvejen ISO-kost=2.5 ISO-kvant=3 Mary 8 ISO-kvant= Mary ISO-kost=75. 6 ISO-kost=45. 4 ISO-kvant= Mary ISO-kost=37.5 Maskintimer Brian Nielsen Side 7 af 7

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere