Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse"

Transkript

1 Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Fredag den 20. september 2013 Vi havde engang en drøm Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til indvielse af vores nye Herlufsholmhal 2. Vi er meget stolte over det færdige resultat, som vi har glædet os til at vise frem. Først lige lidt om programmet for i eftermiddag: Efter min velkomst, vil jeg fortælle lidt om forløbet af byggeriet. Efterfølgende vil borgmester Carsten Rasmussen få ordet, og foretage den officielle indvielse af hallen. Derefter taler HGs formand Flemming Jørgensen. Sidste taler bliver Poul Quist Hansen fra CASA- Arkitekterne, som repræsenterer både CASA og Entreprenørfirmaet Brdr. Petersen, som har stået for byggeriet. Derefter vil nogle af HGs dygtige gymnaster vise hvad det nye springanlæg kan anvendes til, og afslutningsvis vil vores centerleder Philip Green - assisteret af vores personale - vise rundt i de nye lokaler. Vi har planlagt at receptionen skal slutte ca. kl Endnu en gang velkommen! Indledning. Den 22. september sidste år fejrede vi hal 1ts. 50-års jubilæum. I forbindelse med jubilæet tog borgmester Carsten Rasmussen og 3 af vores unge sportsudøvere 1. spadestik til den nye hal, og det var - ret præcist - lige på det sted, hvor jeg står nu. Dengang var det foran det gamle ledvogterhus for den tidligere Slagelsejernbane, som dengang rummede vores administration.

2 Her et år efter - næsten på dato står vi så i en ny flot hal, som helt lever op til vores ønsker og forventninger. Der er helt fantastisk! Hvad der er gået forud. Ønsket om en hal 2, er ikke ny. Faktisk står det som første prioritet i den perspektivplan for centrets udbygning, som blev udarbejdet for mere en 10 år siden. Allerede dengang var det åbenbart, at der i takt med befolkningsudviklingen i den del af byen, som vi naturlig dækker, ville være behov for en hal mere. I forbindelse med udarbejdelsen af perspektivplanen fik vi tegnet et skitseforslag til en ny hal. I det forslag regnede vi med en placering af en ny hal vinkelret på hal 1, idet vi kalkulerede med, at Slagelsejernbanen ville blive nedlagt, og vi så kunne få lov til at bygge ind over sporet. Etablering af naturstien Fodsporet som vi støttede på alle måder - ændrede forudsætningerne for placering af en hal, 2, idet det dermed ikke var muligt at bygge på banearealet, og vi måtte kigge på alternative muligheder. De dengang høje baneskråning gav problemer omkring trafikforholdene, men med en hurtig og effektiv indsats fra borgmester Carsten Rasmussen, så lykkedes det, at få den fjernet. Det gav mulighed for at omlægge trafikken, så hallen kunne etableres på dette sted. Derfor kan det lade sig gøre Omkring de økonomiske forudsætninger, så drøftede vi ved flere lejligheder halplanerne med Næstved Kommune, men blev hurtig klar over, at der nok var lange udsigter til, at der kunne komme kommunale anlægskroner, til et sådant projekt. Så hvis vi skulle have en ny hal, så måtte vi nok selv skaffe pengene. Det er dog således, at for at driften af en hal kan løbe rundt, så kræver det, at der ydes lokaletilskud, og det blev bevilliget i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger i august Det er ikke et ubegrænset lokaletilskud for alle timer i hallen, men et fast årligt tilskud på kr , hvilket er tilstrækkeligt til, at vi kan få driften af en ny hal til at løbe rundt.

3 Facilitetsplan Før vi gik i gang med planlægningen fik vi udarbejdet en facilitetsplan af DGI Huse og Haller, som belyste hallens mulige placering, og som inddrog ønsker fra nuværende og potentielle brugergrupper. Planen har været flittigt brugt i planlægningsarbejdet. Byggeplaner/byggeprojekt Efterfølgende fik vi udarbejdet 2 skitseforslag. Et af arkitekt Knud Erik Holst - som bl.a. har stået for udformningen af klubhusbygningen - og et af arkitektfirmaet CASA. Der var stor forskel på de to forslag. Forskellene var dels på det arkitekttoniske, men også indretningen og placering af indgangen til hallen ud mod stadion. Det med flytningen af indgangen, havde vi ikke selv tænkt på. Efter en grundig drøftelse med afdelingerne og i bestyrelsen, så blev CASA-projektet valgt. HGV byggeudvalg Omkring gennemførelse af byggeriet, så er der en tradition for, at byggerier her i centret gennemføres som selvbyggerier. Både svømmehallen, Herlufsholm hal 1 og kursuscentret er gennemført som selvbyggerier, og bygningerne har været ejet af HGV frem til sidste år, hvor de blev overdraget til idrætscentret. Vi var dog godt klar over, at det af mange grunde, ikke var muligt at gennemføre byggeriet af en hal 2, som selvbyggeri i traditionel forstand. Centrets bestyrelse og HGV har dog selv stået for hele planlægningen og påtaget sig rollen som byggeudvalg, og har med byggeudvalgsformand Steen Petersen i spidsen - selv stået for udarbejdelse af udbudsmateriale, og har i byggeperioden ført tilsyn med byggeriet, og være ansvarlig for økonomien. Alt sammen uden nogen form for vederlag! Økonomi bagved

4 Økonomien bag projektet er tilvejebragt via låneoptagelse, sponsorater og egenfinansiering. Der optages kreditforeningslån på 16 mio. Så har centret modtaget en række gaver: Fra Brand af 1848 fonden har vi modtaget kr. 1 mio. Hovedafdeling har ydet et tilskud på tkr. 300 og et rentefrit lån ligeledes på kr Fra HGV har vi modtaget tkr. 150 og fra HG Gymnastik tkr.700. Fritidsklubben har bidraget med kr og HG Atletik har med kr Fra Sydsjællands Landbrugsfond har vi modtaget tkr.15 og så fik vi i forbindelse med hal 1s 50-års jubilæum gaver på lidt over kr Der er således skaffet i alt næsten kr. 3 mio., og det er da ganske flot. Mange tak til alle, som har bidraget til det flotte beløb. Der vil blive opsat en tavle overe på væggen ved indgangspartiet, hvor man vil kunne se navnene på alle sponsorer, som har bidraget fra kr og opefter. Og det er ikke for sent at komme med på listen. Vi kunne godt bruge lidt midler til indretning af sportscafeen og mødelokaler, og så mangler vi meget et tidtagning-ur til hallen, og forskellige andre småting. Så hvis nogen har lyst til at betænke os med et tilskud, så vil det være meget velkomment. Er man ikke allerede medlem af HGV, så er det også en mulighed for at støtte. Kontingentet er minimum kr. 100 pr. år, og pengene går ubeskåret til understøttelse af aktiviteterne i HG. Udbudsrunde Hal-projektet blev sat i udbud umiddelbart ført sommerferien sidste år blandt 5 - på forhånd udvalgte - byggefirmaer. Udbuddene skulle afgives på grundlag af det af os udarbejdede udbudsmateriale, og på grundlag af CASA s tegninger, men der var

5 givet mulighed for at komme med alternative forslag, hvis de bare indeholdt de ønskede faciliteter. Valg af projekt Vi fik 5 noget forskellige tilbud, som varierede både på udformning og på pris. Der var dog 2 firmaer, som skilte sig ud. Det var Hofmann og Sønner og Brdr. Petersen. Der blev gennemført nogle forhandlingsrunder med de 2 firmaer, hvorefter vi ud fra de opstillede udbudskriterier valgte Brdr. Petersen til gennemførelse af opgaven. Selve byggeriet Vi kom af forskellige årsager først i gang med byggeriet sidst på året, men selv om vi fik en rimelig streng vinter, så blev vi færdige til den aftalte tid. Vores ønske var, at hal og omklædningsrum skulle være færdig til ibrugtagelse til 1. august, og det blev nået. August måned er så brugt til færdiggørelse af første sal, og til etablering af parkringsplads foran hallen, samt de sidste småting. I byggeperioden har der været afholdt byggemøder hver eneste uge med deltagelse af repræsentanter fra, entreprenør - bygherre og fra Kommunens fritidsforvaltning, hvorfra Kim Dawartz og Ole Hansen har deltaget på skift. Udvalget har fungeret rigtig godt, og de mange debatter vi har haft undervejs, har helt sikkert været med til at forbedre det færdige resultat. Den samlede pris for byggeriet andrager ca. kr. 20 mio. Hallen indeholder Håndboldbane, 2 minihåndboldbaner, 6 badmintonbaner, bane til floorball og 1 minibarsket bane. Til gymnastik er der 2 springgrave, 1 trampolin og et Fast Track, og der er nedfældet en stangsprings-kasse, så atletik også kan træne spring om vinteren. På første sal er der indrettet kontorer og mødelokaler. Og som noget helt nyt, så er der blevet plads til indretning af en sports cafe - som vi er ret sikre på - vil komme til at styrke klublivet her i centret. Cafeen vil være åben de fleste af ugens dage også lørdag og søndag.

6 Den vil være åben for alle for servering og levering af mad og drikke med særlig fokus på det sunde. Vi er kommet med i et landsdækkende projekt omkring sundere mad i haller og sportscafeer, som startede sidste efterår. Sund-mad projektet som benævnes Jumpfood og som gennemføres i 25 haller i Danmark - er bl.a. sponseret af DGI huse & Haller, Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, og der ydes tilskud fra Nordea fonden og fra Næstved Kommune. Så hvis man har lyst til lidt at drikke, lidt lækkert eller et godt måltid mad efter man har dyrket sport, efter en tur ud af Fodsporet, eller hvis man bare kommer forbi, så er man meget velkommen i cafeen. Parkeringsplads ved Herlufsholm Kirkegård Som det er mange bekendt, så kniber det ofte med parkeringspladser her i centret, og det gælder i særlig grad ved store arrangementer. Det er derfor meget glædeligt, at vi har kunnet indgå aftale med Herlufsholm Stiftelse og Menighedsrådet ved Herlufsholm Kirke om anlæg af en fælles parkeringsplads ved Herlufsholm Kirkegaard. Pladsen er anlagt og er klart til at blive taget i brug. For centret vil den kunne anvendes ved alle former for arrangementer, og vi håber meget, at man vil benytte den. Vi vil gerne undgå de lidt farlige parkeringer i alleen. Parkeringsforholdene her i centret vil også blive forbedret, idet vi forventer at kunne færdiggøre parkeringspladsen ned mod svømmehallen her i løbet af vinteren. Vi er meget glade for, at vi har gode naboer. Forholdet er det, at parkeringen her ved hallen og ned mod svømmehallen ligger delvist på Skov og Naturstyrelsens areal det samme gør det sydvestlige hjørne af den nye hal. Parkeringen ved kirkegården ligger på Herlufsholm Stiftelses areal det sammen gør det regnvandsbassin, som er etableret i forbindelse med halbyggeriet. Vi er utrolige taknemmelige for, at det har kunnet lade sig gøre, og herfra skal lyde en stor og velment tak!

7 Vi har så haft mulighed for etablering af et længe ønsket udendørs toilet til bl.a. Fodsporets brugere, så en lille smule har vi da kunnet betalt tilbage. Allerede taget i brug Hallen er som tidligere nævnt allerede taget i brug, og ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, så ser tingene ud til at fungere efter hensigten, og det håber vi, at de bliver ved med. Hallen skulle gerne holde i mindst 50 år ligesom den gamle hal. Jeg vil slutte med at takke alle som har bidraget til gennemførelse af dette projekt. Tak til Byrådet, til Kulturelt Udvalg, til Forvaltningen, til Brand og Bygningsafdelingen, til arkitektfirmaet CASA, til entreprenørfirmaet Brdr. Petersen, Til DGI Huse og Haller, til alle HGs afdelinger, til HGs Hovedafdelingen, og ikke mindst til centrets bestyrelse og byggeudvalget, som har ydet en kæmpeindsats. Det samme har centrets personale. Faktisk så er byggerier gennemført uden væsentlige aflysninger i den gamle hal. Det har krævet smidige brugere og et fleksibelt personale, og det har vi haft. Så også tak til jer! Her ved byggeriets afslutning kan jeg vel citere vores bygningsudvalgsformand Steen Petersen. Steen er tidligere hække-løber, med flere danske rekorder. Han sagde for nyligt, at det her har været en næsten ligeså stor fornøjelse, som at vinde et hækkeløb i gamle dage. Nu har jeg aldrig kunnet løbe hækkeløb, men jeg kan godt genkalde følelsen af at vinde, og jeg synes, at det har været et privilegium at få lov til at være med til at gennemføre dette projekt. Drømmen er blevet til virkelighed! Vil I være mig behjælpelig med at udbringe et leve for den nye Herlufsholm Hal. Herlufsholm-hallen længe leve Hurra, hurra, hurra Tak!

8

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Farvel 2010 - Goddag 2011

Farvel 2010 - Goddag 2011 Dette års støttebevismotiv - af Lorenz Asmussen Tegneren Thor Bøgelund (1890-1959) var en af de mest benyttede kunstnere til afstemningsplakaterne. Thor Bøgelund, der var født i Sorø, fik under en rejse

Læs mere