Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013"

Transkript

1 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen er altid noget særligt. Det er en stor begivenhed, ikke bare når det gælder antallet af deltagere. Men også i den betydning, at det er en vigtig begivenhed. Det er her, bestyrelsen rapporterer til ejerne, hvordan året er gået, og hvad planerne er for fremtiden. Det er her, vi står til regnskab, og det er her, aktionærerne har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. For Danske Bank er dagen i allerhøjeste grad noget særligt. For Danske Bank er på mange måder en særlig virksomhed, der indtager en betydningsfuld position på markedet og i samfundet. Blandt andet fordi vi med mere end aktionærer er en af de danske virksomheder, der har den største og bredeste aktionærkreds. Der er med andre ord rigtigt mange, der med rette har stor interesse i og høje forventninger til Danske Banks udvikling, og som derfor følger nøje med i, hvordan det går. 1

2 Det ses jo blandt andet af, at der som regel er mange journalister til stede, der dækker både stort og småt. En af de første artikler, der blev skrevet fra sidste års generalforsamling, handlede således om, at der blandt aktionærerne skulle være en udbredt opfattelse af, at kagen vi serverede var for klistret. Klistrede kager er jo en alvorlig sag, og det glæder mig derfor at kunne meddele, at vi i år har forsøgt at skrue lidt op for niveauet og har forsøgt at sørge for, at kagerne er mindre klistret. Det håber jeg, I sætter pris på. Spøg til side. Det er selvfølgelig mest tilfredsstillende at være bestyrelsesformand på generalforsamlinger, hvor der kan rapporteres om fremskridt. Og det kan vi i år. Vi forbedrede resultatet med 51 % fra 4,7 til 7, 1 milliarder kr. En pæn fremgang der jo også betyder, at vi fra bestyrelsens side foreslår, at der for første gang siden 2007 udbetales udbytte og denne gang på 2 kroner per aktie som en begyndelse. Men lad det også være sagt med det samme, fremgangen er kun et skridt på vejen. Vi er ikke i mål, hverken når det gælder kundetilfredsheden, de finansielle resultater eller bankens omdømme. Slide 2: Ledelsesændringer Da jeg stod her på samme sted sidste år, sagde jeg, at 2012 var et særligt år for Danske Bank, og at det var et vendepunkt. Det var og er stadig rigtigt. Vi havde gennemført et omfattende strategiarbejde og skabt en helt ny 2

3 organisationsstruktur. Begge dele medførte store forandringer, og begge dele har bidraget væsentligt til, at det nu for alvor begynder at gå fremad. Men en enig bestyrelse besluttede alligevel i september, at der var behov for at sætte ekstra fart på implementeringen af strategien. Og vi vurderede samtidig, at der var behov for at skifte ud på CEO-posten. Det var ikke nogen nem beslutning, men det var en rigtig beslutning. Strategien er den samme, retningen er justeret, og tempoet er sat op. Og der er tegn på, at det går fremad. Administrerende direktør Thomas Borgen vil efter min beretning redegøre lidt mere detaljeret for, hvordan implementeringen af strategien skrider fremad. Udnævnelsen af Thomas Borgen er i øvrigt ikke den eneste ændring, der har fundet sted i direktionen. Glenn Söderholm overtog per 1. november ansvaret for den forretningsenhed, der hedder Corporates og Institutions og indtrådte samtidigt i direktionen. Den 21. april tiltræder Jim Ditmore som Chief Operating Officer og får dermed blandt andet ansvar for Danske Banks IT-udvikling og -drift og indtræder også i direktionen. Robert Endersby, der er medlem af direktion og chef for Group Risk Management, ønsker at vende hjem til England og forlader banken ved årets udgang. Vi går nu i gang med en søgeproces for at finde hans afløser 3

4 OM MAKRO OG REGNSKAB Slide 3: Svag vækst og lave renter præger økonomien Danske Bank er i lighed med andre banker på mange måder et spejl af økonomien på de markeder, hvor vi opererer. Og hastigheden af vores fremskridt er til en vis grad afhængig af makroøkonomisk medvind. Når økonomien er præget af fremgang, vækst og optimisme, er efterspørgslen efter finansiering, rådgivning og andre services høj, og det påvirker selvsagt bankens resultater i positiv retning. På samme måde vil fortsat manglende medvind eller - endnu værre - decideret modvind betyde, at vi skal trampe endnu hårdere i pedalerne for at komme i mål. Når vi vurderer resultaterne for 2013, er det derfor relevant at tage et kort blik på de makroøkonomiske vilkår, vi arbejdede under. Når man kigger på de markeder, som betyder mest for Danske Bank, var 2013 generelt et år med fortsat svag vækst og ekstremt lave renter. Både private husholdninger og erhvervslivet var forsigtige og holdt igen med forbrug og investeringer, hvilket ikke er unaturligt, når man tager den globale usikkerhed og den store krisebevidsthed i betragtning. Men der var også fremskridt og tegn på, at der måske er bedre tider på vej, selvom det stadig er skrøbeligt. Globalt oplevede de finansielle markeder en generel forbedring i 2013, og aktiemarkederne steg kraftigt blandt andet på grund af lavere usikkerhed 4

5 knyttet til den europæiske gældskrise og forventninger til væksten i den globale økonomi. I eurozonen bredte en svag bedring sig, og selv de sydeuropæiske lande begyndte i løbet af året at vise spæde tegn på vækst. På vores hjemmemarkeder viste den danske økonomi, som er den, der har størst betydning for Danske Bank svag fremgang. Trods et skuffende fjerde kvartal sidste år, er der tegn på, at den økonomiske bedring fortsætter. For så vidt angår økonomien på vores andre markeder er det et lidt blandet billede. Den norske økonomi begyndte at vise små svaghedstegn, men trods det står Norge fortsat stærkt økonomisk. Svensk økonomi står også stærkt efter, at Sverige sluttede 2013 med overraskende høj vækst. Til gengæld var finsk økonomi fortsat præget af negativ vækst, men selv for Finland er der tegn på bedring i år. Samlet set er vi forsigtige optimister for 2014 og forventer således, at året vil byde på langsom, men skrøbelig vækst med fortsat lave renteniveauer. Så alt i alt lidt mere medvind, men stadig op ad bakke. Slide 4: Hovedpunkter fra regnskabet Lad mig nu gennemgå hovedpunkterne i årsregnskabet for Hvis I ikke allerede er i besiddelse af regnskabet, kan det også findes på vores hjemmeside 5

6 Der er som sagt ingen tvivl om, at vi fortsat er langt fra at levere de resultater, som opfylder både bestyrelsens og direktionens ambitioner, og som man med rette kan forvente som aktionær i Danske Bank. Men der er heller ingen tvivl om, at vi tog et skridt fremad i Lad mig først gennemgå de store linjer: Resultatet i 2013 var på 7,1 mia. kr., hvilket altså er en fremgang på 51 % i forhold til De samlede indtægter udgjorde 40 mia. kr. og faldt dermed med 12 procent. Det skyldes hovedsageligt, at handelsindtægterne var noget lavere end i 2012, der var et ekstraordinært godt år, samt lavere indtægter fra vores forsikringsaktiviteter. Nettorenteindtægterne var stort set på niveau med 2012, mens nettogebyrindtægterne steg, men altså ikke nok til at opveje faldet i de øvrige poster. Omkostningerne holdt vi i ro med et lille fald på 1 procent, mens nedskrivningerne faldt med hele 45 procent. Alt i alt betyder det, at vi samlet leverer et afkast af vores egenkapital på 5 procent en forbedring på 1,4 procentpoint, der primært er drevet af de faldende nedskrivninger på udlån. Det går med andre ord i den rigtige retning, og det er vi naturligvis tilfredse med. Men det er fortsat ikke godt nok 5 procent er alt for lavt, både i forhold til niveauet hos vores 6

7 nordiske konkurrenter og vores egne ambitioner. Det skal og kan vi gøre bedre. Fremadrettet vil der ikke være samme fald i nedskrivningerne på udlån, idet disse efterhånden har nået et niveau som før krisen og dermed vil flade ud. Det er derfor helt afgørende, at vi både får indtægterne op og omkostningerne ned. Slide 5: Omkostningerne faldt i 2013 Lad os se nærmere på omkostningerne. De udvikler sig som planlagt og er som nævnt faldet med 1 procent fra 2012 til I dette indgår nogle store engangsomkostninger blandt andet i forbindelse med den reduktion af medarbejderantallet, som vi gennemførte i 4. kvartal samt omkostninger, der relaterer sig til afviklingen af vores irske aktiviteter inden for privatkundemarkedet og de mindre og mellemstore virksomheder. Begge disse initiativer er, sammen med andre besparelser, de vigtigste elementer i den plan, vi annoncerede ved 3. kvartal. En plan, der skal nedbringe vores omkostninger med yderligere 5 procent eller ca. en milliard kr. i Der er ingen tvivl om, at omkostningerne også fremadrettet vil være et meget vigtigt fokusområde, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige og nå vores finansielle mål. 7

8 Slide 6: Personal Banking Lad os kigge på de enkelte forretningsenheder og se på, hvordan de hver især har bidraget til årets resultat. Personal Banking, der servicerer vore privatkunder, leverede et resultat før skat på 2,7 mia. kr. En stigning på 64 procent i forhold til 1,7 mia. kr., i Nettorenteindtægterne faldt en lille smule, men med 16,7 mia. kr. var de samlede indtægter på niveau med Omkostningerne faldt 3 procent, mens nedskrivningerne på udlån var på 1,9 mia. kr. et fald på 30 procent og dermed hovedforklaringen på fremgangen i årets resultat. Faldet i nedskrivningerne, der ikke mindst har fundet sted i Danmark, vidner om, at økonomien og boligmarkederne generelt har stabiliseret sig, hvilket naturligvis er positivt både for økonomien, kunderne og banken generelt. Slide 7: Business Banking I Business Banking, der servicerer de mindre og mellemstore virksomheder, har der også været fremgang på flere fronter. Resultatet blev forbedret med 55 procent og landede på 4,8 mia. kr. før skat. Også her var toplinien under pres, primært på grund af lav efterspørgsel. Nettorenteindtægterne faldt med 4 procent, mens de samlede indtægter faldt med 2 procent og endte på 12,1 mia. kr. Omkostningerne i Business 8

9 Banking steg med 2 procent, blandt andet på grund af omstrukturerings- og fratrædelsesomkostninger. Nedskrivningerne faldt med 53 procent til 1,8 mia. kr. og var også her hovedforklaringen på det stærkt forbedrede resultat. Slide 8:Corporates & Institutions For Corporates & Institutions, der servicerer de allerstørste virksomheder og institutionelle kunder, var 2013 et udfordrende år. Nettorenteindtægterne steg med 20 procent til 2,3 mia. kr. og gebyrindtægterne med 9 procent til 1,2 mia. kr., hvilket er et godt tegn, fordi det viser, at de kundedrevne indtægter udvikler sig fornuftigt. Men det var ikke nok til at kompensere for et stort fald i handelsindtægterne på 41 procent, der til dels skyldes, at 2012 som vi sammenligner med var et usædvanligt godt år. I alt faldt de samlede indtægter med 26 procent til 8,4 mia. kr. Omkostningerne i Corporates & Institutions steg med 7 procent, hvilket blandt andet skyldes, at vi har investeret i at øge de kundedrevne indtægter yderligere. Nedskrivninger på udlån faldt med 59 procent, og samlet set betyder det, at resultat før skat faldt med 43 procent og endte på 3,4 mia. kr. Slide 9: Danske Capital Danske Capital havde en ganske pæn resultatfremgang på 21 procent. Resultatet blev i alt på 1,1 mia. kr., samtidig med at aktiver under 9

10 forvaltning steg med 6 procent til 727 mia. Danske Capital opnåede både stigende salg og øgede markedsandele, og faktisk er indtjeningen fordoblet på bare fem år. Efter en usædvanligt god performance i 2012 leverede Danske Capital i 2013 et mere normalt, men dog fortsat tilfredsstillende afkast til kunderne. I 2013 skabte Danske Capital således en merværdi for investorerne i forhold til benchmark på 8,5 mia. kr. og indfriede divisionens ambitiøse målsætninger om altid at levere høje investeringsafkast til kunderne. Målsætninger, som Danske Capital i øvrigt har indfriet i fire ud af de seneste fem år. Slide 10:Danica Pension Årets resultat for Danica viser, at indtjeningen faldt med 50 procent til 1,1 mia. kr. Det skyldes, at Danicas resultat er volatilt og blandt andet afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet af de underliggende forsikringsaktiviteter steg med 4 procent til 1,5 mia. kr., og præmierne steg med 9 procent til 26,8 mia. Der har været skrevet meget om markedet for store erhvervskunder. Her har Danica forlænget aftalerne med flere af de største kunder, men konkurrencen er hård, og som markedet har udviklet sig, har Danica desværre også mistet nogle storkunder. Det er naturligvis en udvikling, vi 10

11 arbejder på at få vendt bød dog samtidigt på en flot fremgang i salget af forsikrings- og pensionsprodukter til privatkunder igennem banken; salget steg med 30 procent til 3,5 mia. kr. Samarbejdet med Danske Bank vil i 2014 blive videreudviklet til også at omfatte bankens erhvervskunder. Slide 11: Nedskrivninger normaliseret Samlet set kan vi se, at fremgangen i årets koncernresultat først og fremmest skyldes en meget positiv udvikling i nedskrivningerne på udlån. De store tab og hensættelser på udlån har i de senere år været helt centrale for hele den finansielle sektor generelt, og for Danske Bank i særdeleshed. Samlet set faldt nedskrivningerne med 45 procent og er dermed tilbage på samme niveau som før finanskrisen, hvilket naturligvis er meget positivt. Ikke bare for banken, men også fordi det afspejler, at både private kunder og virksomheder har fået en bedre økonomi. Slide 12: Afvikling af non-core i Irland går som planlagt Man skal altid være påpasselig med at erklære en krise slut. Og det er klart, at verden endnu ikke er kommet helt på fode efter den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på den finansielle krise. Det gælder også for Danske Bank vi har som bekendt stadig et langt stykke vej, inden vi leverer de resultater, vi har ambitioner om. Men med 2013 vil jeg tillade mig at 11

12 konkludere, at finanskrisen er ude af vores bøger. Det ses af nedskrivningerne, men også af en række andre forhold: For eksempel vores non-core aktiviteter i Irland, som har været en af de helt store udfordringer i de senere år. Også her er det for alvor gået fremad i Afviklingen af porteføljen går som planlagt. Vores krediteksponering falder støt, og ejendommene bliver afviklet med stigende hast, idet vi dog samtidig er påpasselige med at beskytte værdierne. Slide 13: Stærk kapitalbase og forslag om udbytte Også når det gælder vores kapitalforhold, er vi fri af krisen. Vi er i dag en meget stærkere og mere solid bank, end da vi gik ind i krisen. I dag er vores kernekapital 14,7 procent mod 8,1 procent i 2008, og vores solvens er steget fra 13,0 i 2008 til 21,4 procent i dag. At Danske Bank er en stærk, solid og velkapitaliseret bank blev også bekræftet af den fælleseuropæiske bankmyndighed EBA i december De konkluderede, at Danske Bank er blandt de bedst kapitaliserede af de banker, de undersøgte i Danmark, og at de danske banker generelt er blandt de bedst kapitaliserede i Europa. Den stærke kapitalsituation gør det også muligt for os at indfri det statslån på 24 mia. kr., som vi optog hos den danske stat i Bestyrelsen har i 12

13 dag besluttet, at vi indfrier lånet den 11. april Det er en glædelig begivenhed. Dels fordi det markerer afslutningen på en svær periode. Dels fordi det betyder, at vi fremadrettet netto sparer op mod 1 mia. kr. årligt i finansieringsomkostninger. Det har således været et dyrt, men nødvendigt lån. Jeg vil i den forbindelse benytte lejligheden til at sige tak for lån til den danske stat og i det hele taget kvittere for det mod og den handlekraft, et bredt flertal af danske politikere udviste under den finansielle krise. Det har uden tvivl bidraget til, at krisen blev mindre alvorlig, end den kunne være blevet. Slide 14: Anvendelse af overskud Vores stærke kapitalsituation betyder også, at vi mener, det er forsvarligt at udbetale udbytte til vores aktionærer for første gang siden Som det fremgår af dagsordenen punkt c) foreslår bestyrelsen således, at vi udbetaler 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 28 procent af årets resultat. Jeg er selvsagt glad for, at vi nu igen er i en situation, hvor vi kan udbetale udbytte. Vi har en langsigtet målsætning om at uddele ca. 40 procent af resultatet til aktionærerne, og jeg forventer, at vi kan øge udbyttet yderligere de kommende år. For så vidt angår resultatdisponeringen i øvrigt, så henviser jeg til forslaget i dagsordenen, som er gengivet på planchen bag mig. Slide 15: Aktiekurs 13

14 Men udbytte er jo ikke det eneste grund til at investere i Danske Bank. Jeg går ud fra, at mange af jer har bidt mærke i aktiekursen, som er steget det seneste år. Det er en positiv udvikling, som tyder på, at investorer og analytikere har tillid til, at de tiltag og de initiativer vi har sat i søen, er de rigtige for banken. Slide 16: Stabile ratings med underliggende positiv udvikling Vores credit ratings er ligeledes på rette kurs dog er de ikke helt, hvor vi ønsker de skal være. Bankens ratings er ikke ændret i 2013, men ratingbureauerne ændrede dog de underliggende vurderinger de såkaldte outlooks i løbet af året. Standard and Poors ændrede deres vurdering af banken fra positiv til stabil, mens både Fitch og Moody s efterfølgende ændrede deres vurderinger af Danske Bank i positiv retning, hvilket afspejler den voksende tillid til banken. Vores ratings har ikke bare stor betydning for vores finansieringsomkostninger og dermed vores evne til at være konkurrencedygtige på markedet. De er også afgørende for, hvilke kunder der ønsker at gøre forretning med os, og hvilken type forretning de ønsker at gøre. Bedre ratings er derfor et vigtigt fokusområde, og vi arbejder på at forbedre dem med mindst ét trin så hurtigt som muligt. Ratingbureauerne har blandt andet fokus på vores evne til at nedbringe andelen af korte flexlån. På det område har vi blandt andet ved hjælp af det 14

15 nye produkt FlexKort samt prisdifferentiering gjort store fremskridt. Vi har således reduceret andelen af F1og F2 lån markant i de seneste 2 år. Ved udgangen af 2011 udgjorde de 31 % af det samlede udlån, og ved udgangen af 2013 var andelen 18%. Alt i alt gode fremskridt på en række af de udfordringer, vi har haft som følge af finanskrisen, som vi nu lægger bag os. Slide 17: Regulering i 2013 Finanskrisen har ikke kun haft konsekvenser for Danske Bank, men også for samfundet generelt. I 2013 var der generelt fortsat stor fokus på den finansielle krise og årsagerne bag. I september fremlagde det såkaldte Rangvid-udvalg, med professor Jesper Rangvid i spidsen, resultatet af deres halvandet år lange undersøgelse af årsagerne til finanskrisen. Jeg vil gerne anerkende det store og grundige arbejde, udvalget lagde i rapporten, og den meget nuancerede debat udvalgets arbejde førte til. Vi er enige med Rangvid-udvalget i, at den finansielle krise skyldes en kombination af mange faktorer og ikke kan tilskrives et enkelt element. Vi er også enige i udvalgets konklusioner om, at bankerne skal være stærkere og mere solide, end vi var før krisen, hvilket vi selv har arbejdet på at blive, og som vi er lykkedes ganske godt med. 15

16 Det er vigtigt, at vi som samfund og sektor forsøger at forstå, hvad der førte til krisen og forholder os til, hvordan vi kan minimere risikoen for nye kriser. I kølvandet på finanskrisen er der både herhjemme og på EUniveau taget initiativ til omfattende lovgivning, der indebærer skærpede regler om alt fra krav til bestyrelsens sammensætning til kapitalbuffere, likviditetskrav og øget tilsyn. Det er både naturligt og forståeligt, at der fra politisk hold tages initiativer, der minimerer risikoen for nye kriser og/eller sikrer, at de kriser, der måtte opstå i fremtiden, begrænses mest muligt. Men det er vigtigt, at vi gør det på en sådan måde, at risikoen ikke bliver minimeret på bekostning af muligheden for at skabe vækst og beskæftigelse. Det er også vigtigt, at reglerne ikke bidrager til at skævvride konkurrencen mellem bankerne. Hvis det bliver dyrere og sværere at drive bank i Danmark end i vores nabolande, stækker det ikke bare de danske banker, men det svækker også dansk erhvervslivs konkurrencevilkår, fordi det bliver dyrere at skaffe kapital. Jeg vil i den forbindelse også fremhæve den indsats, et bredt politisk flertal har gjort for at finde den rigtige balance mellem på den ene side hensynet til den finansielle stabilitet og på den anden side den finansielle sektors mulighed for at understøtte vækst og beskæftigelse i forbindelse med udarbejdelsen af de såkaldte SIFI-regler, der blev indgået en politisk aftale 16

17 om i efteråret. Reglerne stiller skrappere krav til syv systemisk vigtige finansielle institutioner, hvoraf Danske Bank er den ene. Som den største af de syv SIFI er stilles der særligt skrappe krav til Danske Bank. Dette er helt naturligt og vi er tilfredse med, at man er enig om at se på reglerne igen, når de øvrige EU-lande er færdige med deres regler. Med vedtagelsen af de nye kapital- og likviditetskrav er nogle af de vigtige elementer i de regulatoriske reformer på plads. Der udestår dog stadig en række spørgsmål. Det gælder for eksempelvis i forhold til håndteringen af kriseramte banker, etablering af en fælles bankunion og strukturelle reformer. Men også en række vigtige spørgsmål om, hvordan danske realkreditobligationer regnes med i bankernes likviditet. Det er et arbejde, vi både følger tæt og gerne bidrager konstruktivt til, så vi også her sikrer, at reglerne får den ønskede effekt og ikke hæmmer den økonomiske vækst unødigt. I det hele taget har vi et tæt, godt og konstruktivt samarbejde med myndighederne. Det gælder også i de enkelte tilfælde, hvor vi ikke er helt enige. Som bekendt har vi anket et påbud fra Finanstilsynet omkring opgørelsen af vores risikovægtede aktiver. Det er en meget teknisk og kompleks problemstilling, der handler om, hvordan vi opgør risikoen på vores erhvervskunder, hvilket betyder noget for, hvor meget kapital vi skal lægge til side. Når vi har anket afgørelsen skyldes det en faglig uenighed med tilsynet, og fordi sagen efter vores opfattelse indeholder nogle 17

18 principielle spørgsmål, der bør afklares. Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi allerede har implementeret påbuddet om at hæve vores risikovægtede aktiver med 96 mia. kr. OM STRATEGI: Slide 18: Strategien ligger fast Nu, hvor vi har lagt finanskrisen bag os, er det for alvor tid til at se fremad og fokusere på, hvordan vi får realiseret Danske Banks fulde potentiale. Vores vision om at blive den mest betroede finansielle partner ligger fast, det samme gør vores mission om at sætte nye standarder. Og den strategi, vi lancerede i efteråret 2012, tager både højde for de fundamentalt forandrede vilkår, vi arbejder under i kølvandet af krisen og udstikker samtidig en klar retning for fremtiden. Det er den, der med et stærkt fokus på vores kunder skal genrejse banken og gøre os til den mest betroede finansielle partner for vores kunder og derigennem sikre, at vi igen leverer stærke resultater og et konkurrencedygtigt afkast til vores aktionærer. Vi måler vores fremskridt på to konkrete parametre: Kundetilfredshed og afkast til vores aktionærer. Konkret er målene, at vi vil være i top to, når det gælder kundetilfredsheden blandt vores primære kundegrupper. Og målt på egenkapitalforrentning, skal vi være i den bedste halvdel blandt de 18

19 seks store nordiske banker. De to mål hænger naturligvis sammen. Tilfredse kunder er en forudsætning for at skabe fornuftige resultater. Når det gælder kundetilfredsheden er udgangspunktet, at vi er langt fra målet. Men der var fremgang at spore i 2013 ikke mindst når det gælder de allerstørste virksomheder og institutionelle kunder, hvor Danske Bank genvandt positionen som nr. 1 i Norden. Det er et stærkt resultat, som er frembragt af en fokuseret indsats og hårdt arbejde. Der var også fremskridt blandt især mindre og mellemstore virksomheder, mens der særligt på privatmarkedet i Danmark fortsat er et stort stykke arbejde foran os. Vi har dog mange tilfredse kunder, og der kommer flere hver dag. Men vi skal have endnu flere. På det finansielle område er vores langsigtede mål at levere et afkast på mere end 12 procent. Som bekendt leverede vi kun 5 procent i 2013, så der er ingen tvivl om, at der venter nogle år med hårdt arbejde forude for at komme i mål. På den korte bane er målet at levere 9 procent i 2015, hvilket i sig selv vil kræve en stor indsats. På både kundetilfredshed og afkast er der således tale om virkeligt ambitiøse målsætninger. Men strategien er tilsvarende klar, og viljen til at gennemføre den er stærk blandt både medarbejdere og ledelse, så jeg er meget stærk i troen på, at vi når det. 19

20 Vores mission er som bekendt at sætte nye standarder inden for tre områder: Rådgivning. At drive bank handler først og fremmest om at have den kompetence, der skal til for at give vores kunder den rådgivning, de har behov for. Danske Bank har en unik kombination af kompetencer, produkter og dygtige medarbejdere, der giver os en stærk position på markedet. Den skal vi udbygge og udnytte videre. Digitalisering. Den teknologiske udvikling går stærkt og giver hele tiden nye muligheder for at gøre ting bedre, hurtigere og billigere, men også for at gøre helt nye ting. Danske Bank er allerede førende, når det gælder udvikling af digitale platforme det skal vi blive ved med. Tillid og åbenhed. Hele den finansielle sektor og ikke mindst Danske Bank har i løbet af de seneste fem år mistet tillid fra kunder, aktionærer og samfundet omkring os. Den tillid skal vi have genskabt ved hver dag at skabe værdi for alle interessenter, og ikke mindst ved at være åbne og ærlige. Derfor agerede vi også konsekvent, da vi gennem interne kontroller fik mistanke om, at fire medarbejdere havde overtrådt bankens interne regler i forbindelse med nogle obligationshandler i Vi overdrog sagen til Finanstilsynet, og vi samarbejder fuldt og helt med myndighederne i det videre forløb. 20

21 Strategien giver således en klar retning for det videre arbejde, og Thomas Borgen vil som nævnt om lidt give nogle eksempler på, hvordan arbejdet med at gennemføre den skrider fremad i praksis. Bestyrelsesforhold, aflønningspolitik og bestyrelsens fokusområder Slide 19: Bestyrelsens sammensætning 2013 har været endnu et travlt år for bestyrelsen. Vi har siden sidste års generalforsamling holdt 20 møder. Dertil kommer yderligere 20 udvalgsmøder fordelt på de fire bestyrelsesudvalg. Jeg vil derfor også benytte lejligheden til at sige tak til hele bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. En særlig tak skal lyde til næstformand Niels Bjørn Christiansen der har valgt ikke at genopstille. Niels har ydet et betydeligt bidrag til bankens omstillingsproces. Også stor tak til de afgående medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Susanne Arboe, Helle Brøndum og Per Alling Toubro, der fratræder i forbindelse med generalforsamlingen. I stedet for Niels Bjørn Christiansen har bestyrelsen besluttet at foreslå Rolv Erik Ryssdal som nyt bestyrelsesmedlem. Det vender vi tilbage til, når vi skal vælge bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte medlemmer vælges efter lovgivningen for fire år ad gangen. Seneste valg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i marts 2010, og der har derfor været afholdt nyvalg den 12. marts i år. Udover Charlotte 21

22 Hoffmann og Carsten Eilertsen, der fortsætter i bestyrelsen, har medarbejderne valgt Kirsten Ebbe Brich og Steen Lund Olsen som nye medlemmer. Velkommen til jeg glæder mig til samarbejdet med jer. Slide 20: Aflønningspolitik Under dagsordens pkt. i) har bestyrelsen stillet forslag om en række ændringer til aflønningspolitikken. Ændringerne afspejler en række regelændringer i den finansielle lovgivning, som der arbejdes på at færdiggøre i disse uger. Samtidig har vi bragt politikken i overensstemmelse med best practice. Overordnet er det bankens ambition, at politikken skal understøtte en langsigtet og vedvarende værdiskabelse til aktionærerne. Samtidig skal politikken sikre, at vi har mulighed for at tilbyde en konkurrencedygtig og markedskonform aflønning, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kompetencer. Endelig skal politikken sikre, at aflønningen ikke tilskynder til uacceptabel risikotagning. Bestyrelsen har i januar i år vedtaget en ny struktur for incitamentsaflønning, der er baseret på disse principper, og som sikrer, at der er en klar og direkte sammenhæng mellem størrelsen af incitamentsaflønningen og de langsigtede resultater, bankens medarbejdere skaber. Sidste år besluttede bestyrelsen at fastholde direktionens lønninger uændrede. Jeg henviser i den forbindelse til note 7 i årsrapporten, hvor direktionens aflønning i det forgangne år er beskrevet i detaljer. Heller 22

23 ikke i år har vi fundet anledning til at regulere direktionens løn, men i 2014 vil vi dog give mulighed for en større bonus, hvis direktionen leverer et resultat, der overstiger forventningerne. Mens direktionens aflønning først og fremmest er et anliggende for bestyrelsen, er det generalforsamlingen, der fastsætter bestyrelsens vederlag. Som der er redegjort for i indkaldelsen under dagsordenens pkt. h), foreslås en mindre omfordeling. For at bringe banken mere på linje med de øvrige store nordiske banker foreslås det, at basishonoraret sættes lidt op, mens honoraret til næstformanden sættes ned. Samlet set indebærer forslaget en marginal reduktion af det samlede vederlag til bestyrelsen for Bestyrelsens vederlag har i øvrigt været uændret siden Slide 21: Fokusområder i 2014 I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte sit gode og tætte samarbejde med direktionen med fokus på at få implementeret strategien, ligesom vi løbende vil vurdere behovet for justeringer. Vi vil have særlig fokus på 3 områder: Kundetilfredshed: Vores kunder er vores eksistensberettigelse. Vores evne til at tiltrække nye kunder og fastholde dem vi har ved at møde deres behov og leve op til deres forventninger, er en forudsætning for vores fremtidige succes. Det er derfor af afgørende betydning, at den svagt positive udvikling vi ser på dette område fortsætter, og det vil vi have stort 23

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Danske Bank-koncernen

Danske Bank-koncernen Danske Bank / Uddrag af Årsrapport 2015 65 33. Vederlag til ledelsen samt væsentlige risikotagere Denne note indeholder oplysning om aflønning af koncernledelsen i form af bestyrelse og direktion samt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som

Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som Danske Banks generalforsamling 2016. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2015. DET TALTE ORD GÆLDER. SLIDE: Bestyrelsens beretning VELKOMMEN Kære aktionærer, Det er femte gang, jeg har fornøjelsen

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere