Uddybende projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende projektbeskrivelse"

Transkript

1 Uddybende projektbeskrivelse

2 Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder for et aktivt friluftsliv i skole- eller fritiden. Med dette projekt ønsker vi også at skabe en ny og anderledes ramme for undervisningen i folkeskolen. Dette projekt skal også vise nye veje for samarbejder mellem kommunale institutioner og frivillige foreninger omkring friluftsliv og natur. Projektet falder lige ind i den nye skolereform og viser, hvordan frivillige foreninger kan byde ind i den nye skoleverden. I vedlagte visionsoplæg er grundtankerne nærmere beskrevet. Kort opsummeret skal Højfyns Friluftscenter: Skabe nye læringsmiljøer for skoler og børnehaver i naturen. Disse nye faciliteter skal kunne bruges til eksempelvis udeskole undervisning. Skabe optimale rammer for spejderne på Højfyn, så der skabes et topmoderne fritidstilbud til børn og unge. Være et nyt samlingspunkt for familier, der ønsker nye fritidsmuligheder. Være katalysator for nye samarbejder mellem foreninger og mellem foreninger og skoler/børnehaver. Være muligt fremtidigt opholdssted for Klubben som er Tommerup Skoles kommunalt støttet privatinitiativ til en eftermiddagsklub for klasses elever. Indgå i SFO samarbejde med Tommerup Skole hvor Friluftscenteret er et nemt og nært udflugtsmål, hvor de små kun skal gå 500 meter. På idèstadiet være en teenagerklub for klasse på udvalgte aftener.

3 Projektets baggrund Tommerup by mangler et samlingspunkt for områdets beboere og foreninger. For at sikre et stærkt samlingspunkt er der også indledt samarbejde med skole, daginstitution og kirke. Siden 2010 har en gruppe af ildsjæle bestående af ledere og forældre arbejdet engageret på en vision for det aktive friluftsliv. Gennem interne møder, møder med andre spejdergrupper og andre lokale interessenter har dette visionsarbejde ført til en overordnet plan for udviklingen af Højfyns Friluftscenter et unikt samarbejde mellem en stor flok af frivillige foreningsfolk og offentlige institutioner. Vi ønsker at etablere: Højfyns Friluftscenter et fyrtårn der koordinerer og viser vej til oplevelser og aktiviteter i naturen 3 friluftsbaser i naturen omkring friluftscenteret o Klasseværelset i skoven et læringsrum i skoven o Naturværkstedet på Overmarksgården naturaktiviteter målrettet børnefamilier o Aktivitetsbasen i skoven hængekøjehotel og træklatring for primært unge og familier Friluftscenteret er trædestenen til de decentrale friluftsbaser. Skolen, spejderarbejdet, familiefødselsdagen starter i Friluftscenteret, hvor grej mv. samles. Dernæst går turen ud til de decentrale friluftsbaser. Fra Spejdernes Hytte til Højfyns Friluftscenter Den centrale base Friluftscenteret tager udgangspunkt i KFUM spejdernes eksisterende hytte på Mølledamsvej, som dels består af en ældre del, som det af byggesagkyndige vurderes kun egnet til nedrivning, mens en nyere tilbygning (ca. 50 m2) vurderes egnet til at indgå i det nye byggeri. Hørhytten ligger på en grund på i alt 1427 m2. I tilknytning hertil har spejderne yderligere råderet over et tilsvarende areal, som er kommunalt ejet. Vi ønsker et markant byggeri, som i sit udtryk og indretning klart afspejler formålet. Vi vil kendes på kvalitet og modet til at tænke nyt. Vi ønsker ikke at opføre en traditionel spejderhytte men et friluftscenter som kan rumme både spejdere, skole, lokale borgere mv. I dette stærke, centrale samlingspunkt (Friluftscenteret) kan borgere, foreninger, spejdere mv. således mødes, opbevare og låne grej, samt få inspiration og vejledning om friluftsliv og naturoplevelser. Gennem fællesskabet på tværs af flere brugergrupper udnyttes faciliteter og udstyr over hele dagen samt i weekender. Materialer og funktionalitet skal understøtte dette. Vedlagt er arkitektens tegninger af det nye Friluftscenter. Der har kørt en længere proces med arkitekt omkring udformningen af Friluftscenteret, så det kan tilgodese de forskellige behov og interesser. Det kan kort opsummeres, at det nye friluftscenter er designet så det: Stimulerer friluftsliv kun få rum, let adgang til udenfor, gode opbevaringsrum til udstyr Tilgodeser grupper et stort fleksibelt rum der kan omdannes til sovesal, møderum mv. Har fokus på nyt moderne design vi vil overraske, skabe noget der kan sætte et aftryk i folks bevidsthed. Har fokus på kvalitet gode materialer skal også give lavere driftsomkostninger

4 Ovenstående har bl.a. bevirket, at Friluftscenteret får færre opvarmede kvadratmetre end den nuværende gamle spejderhytte. Figur 1: Et stort udhæng skal give læ for regn og sol. Friluftscenteret er beliggende i landzone, hvorfor der er ansøgt op opnået landzonetilladelse til byggeriet. Samlet budget for Højfyns Friluftscenter Højfyns Friluftscenter Udenomsarealer og nedbrydning Aktivitetsbase Naturværksted Klasseværelse i skoven Friluftscentrets Grejbank Vi binder tingene sammen (Bænke, Stier, skilte, informationsmateriale og hjemmeside) I alt Alle pris er inkl. moms. idet KFUM-spejderne er ikke momsregistreret. Der er vedlagt deltaljeret budget.

5 Finansieringsplan LAG Assens kr. Er bevilliget Assens Kommune kr. Er bevilliget KFUM-spejderne kr. Er bevilliget Grønne Partnerskaber - Naturstyrelsen kr. Er bevilliget Friluftsrådet Tips og Lotto midler kr. er bevilliget Lokale og Anlægsfonden kr. er ansøgt KFUM-spejderne rentefrit lån kr. Realkreditlån - spejderne kr. Rest mangler til støttepunkterne kr. I alt kr. Om ansøger Dette projekt realiseres i et samarbejde mellem - Tommerup Skole en kommunal skole med knap 400 elever. - Børnehaven Overmarksgården en kommunal børnehave med plads til 125 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. - Tommerup Kirke som ejer de to skove, som indgår i projektet uden omkostning. - KFUM-spejderne i Tommerup. Cirka 110 aktive medlemmer og 25 ledere er vi Fyns næststørste spejdergruppe og blandt landets største. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det bærende princip i samarbejdet er, at alle parter skal bidrage og alle parter skal opleve konkrete fordele. Tovholder for hele arbejdet og formel ansøger er KFUM-spejderne. Det vil også være KFUM-spejderne som alene ejer Friluftscenteret. Projektet er drevet af 100 % frivillige kræfter. De involverede medarbejdere fra skole og børnehave modtager løn, men deres tid aflønnes på ingen måde af projektet. Driften af både Friluftscenteret og støttebaserne er sikret. KFUM-spejderne har en sund økonomi til at forestå driften. Der er vedlagt driftsbudget. Nedenfor følger en beskrivelse af projektets enkelte delprojekter friluftsbaser i naturen omkring friluftscenteret.

6 Klasseværelset i skoven Cirka 1 km. fra skolen, der ligger midt i Tommerup, ejer kirken et skovområdet på cirka 5 hektar. En traditionel højstammet løvskov i et spændende kuperet terræn. Skoven ligger direkte ud til den nedlagte jernbane mellem Tommerup St. og Assens. Kirken har stillet skoven til rådighed for dette projekt. I samarbejde med Tommerup Skole ønsker vi at etablere et klasseværelse i skoven. Der er ikke tale om et traditionelt klasseværelse, men mere et kreativt læringsrum. Et initiativ der let kan inspirere og kopieres til andre skole i landet. Erfaringer og materiale stilles til rådighed for andre. Mål med Klasseværelset i skoven - Vi vil skabe et nyt udendørs læringsrum der kan motivere lærere og elever til udeskoleundervisning - Vi vil gribe og stimulere et stort ønske på skolen om at arbejde med hele udeskolebegrebet - Vi vil give børnehaven og byens foreninger et nyt samlingssted for læring og friluftsliv i skoven. Målgruppe Naturværkstedets primære målgruppe er grupper af børn og unge skole, børnehave og foreninger, herunder spejderne. Indhold Klasseværelset indeholder: - 6 simple arbejdsstationer til gruppearbejde - Bålplads - Fortællested et samlingssted med tørvejr - Nødvendige basis-faciliteter Med dette projekt ønsker vi også at nå børn og unge som normalt ikke kommer ud i skoven, og finder denne verden kedelig og støvet. Et af virkemidlerne er at arbejde med design og kvaliteten af vores faciliteter. Både børn og voksne må gerne overraskes og imponeres, når de kommer i skoven. Ord som Vi troede det var spejderne der havde bygget det her må gerne nedbryde fordomme og åbne nye åbne på friluftslivet og dets muligheder. I det følgende uddybes handlinger. 6 simple arbejdsstationer De fysiske anlæg til klasseværelset placeres i det ene hjørne af skoven. Med en afstand til hinanden på cirka m. placeres 6 arbejdsstationer i skoven. Afstanden skal sikre at den enkelte gruppe får ro til at fordybe sig i arbejdet. Arbejdsstationerne består af en simpel overdækning med et bord under. Der laves ingen deciderede bænke, da eleverne skal bevæge sig og opleve et anderledes læringsrum end stolen og bordet i klasseværelset.

7 Der laves dog en siddepind hvor eleverne kan læne/hvile sig op ad. For at imødekomme vores mål om at retænke design og lave moderne funktionelle faciliteter har vi fået en arkitekt til at udvikle en ny type arbejdsstation. Samlet pris : Kr. Bålplads Det naturlige samlingssted for klassen, spejdergruppen mv. er bålpladsen. Har kan gives kollektive instruktioner, den voksne kan vise og fortælle om naturen og dagens aktivitet. Der laves en simpel bålplads som kan rumme omkring 40 børn, så alle kan se og sidde nogenlunde komfortabelt. Bålpladsen graves ned i jorden med to plateauer, hvor jorden understøttes af træpinde slået i jorden. Der opsættes et fast solidt bord der kan bruges til madlavning, instruktion, fremvisning mv.

8 Samlet pris kr. Fortællested et samlingssted med tørvejr Et godt samlingspunkt i tørvejr. Vi kalder det fortællehuset. Dette halvtag udført med samme arkitektonisk udtryk som arbejdsstationerne skal give ly og læ i dårligt vejr. Her kan børn og voksne samles spise madpakke og gennemføre en alternativ undervisning ved ekstremt vejr. Ellers fungerer det som opbevaringssted for skoletasker, medbragt udstyr mv. I dette halvtag indarbejdes to aflåselige opbevaringsrum til diverse materialer. Dette skal eliminere en væsentlig barriere i udeskoleundervisningen det store arbejde med transport af udstyr. Der er tale om opbevaring af basalt udstyr som båludstyr, simple naturundersøgelsesudstyr (fiskenet, bestemmelsesbakker mv.). Alt sammen udstyr, som har en begrænset værdi for eventuelle indbrudstyve. Depoterne gøres derfor transparente så man kan se, at indholdet er uden større værdi.

9 Samlet pris: kr. Nødvendige basis-faciliteter Der er en række faciliteter som er nødvendige for at klasseværelset i skoven skal fungere. Adgangen til pladsen går over en større dyb dræn-grøft. Der skal opsættes en mindre bro over grøften. Broen vil ligeledes blive en del af den nye sti der etableres gennem skoven, og dermed tilgodese den almene færdsel i skoven. Broen koster kr. Bålpladsen skal udstyres med et basalt grilludstyr, så det er muligt for klassen at tilberede mad i skoven. Herunder bage pandekager mv. Samlet pris kr. For særligt de større piger er et toilet en nødvendighed. Der etableres derfor et simpelt muldt-toilet i udkanten af skoven. Samlet pris : kr. Samlet budget for klasseværelset i skoven 6 simple arbejdsstationer til gruppearbejde kr. Bålplads kr. Fortællested et samlingssted med tørvejr kr. Båludstyr kr. Bro over grøft kr. Muldtoilet kr. I alt kr.

10 Naturværkstedet på Overmarksgården Overmarksgården er beliggende lidt uden for Tommerup by. Gården ligger som en oase, hvor der er vidt udsyn over marker og skov. Institutionen forbereder en større udvidelse/renovering af bygningsfaciliteterne, og vil efter den igangværende opbygning være områdets eneste institution; en integreret institution med plads til 150 børn i alderen 0 6 år. Gårdens profil har fokus på friluftsliv, krop og science samt etablering af naturlige læringsmiljøer for børn. Naturen og udelivet spiller en stor rolle i det daglige virke på gården. Børn og voksne udforsker naturen og eksperimenterer med ild, vand, jord og luft. Disse fire elementer er fundamentet for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring. Institutionen har en formuleret vision som lyder: Sammen skaber vi et pædagogisk fyrtårn, som samler og fornyr lokalområdet vi udvikler livsduelige og livsglade børn. Visionen udtrykker et ønske om samle og forny lokalområdet dvs. at blive i endnu højere grad en aktiv del af lokalsamfundet. Denne vision og dette projekt er født sammen dvs. dette projekt er med til at understøtte daginstitutionens vision. Figur 2: Overmarksgården har et beskrevet værdisæt, som tager udgangspunkt i naturen og friluftslivet. Institutionen råder over et areal på små 4 hektar, som omfatter skov, frugtplantage, køkkenhave, græsfolde til dyr samt diverse legefaciliteter som sandkasse, gynger, motorikbane mv. Mål med naturværkstedet - Vi vil aktivere og engagere byens børnefamilier i et aktivt friluftsliv. - Vi vil skabe nye rammer til foreningers frivillige ungdomsarbejde i naturen. I tæt samarbejde med Overmarksgården vil vi etablere en friluftsbase på Overmarksgården. Vi kalder friluftsbasen for Naturværkstedet på Overmarksgården. Målgruppe Naturværkstedets primære målgruppe er børnefamilier med små og mellemstore børn.

11 Målgruppen er også lokale foreninger herunder spejdere. Det vil også målrettes udflugter/sammenkomster familier, vennekredse, klassearrangementer (forældrearrangementer) mv. Indhold Naturværkstedet indeholder: - 3 naturaktiviteter for børnefamilien. Aktiviteter, der dyrker fællesskabet og aktiverer hele familien. - Støttefaciliteter til friluftsliv for børnefamilien herunder muligheden for overnatning. I det følgende uddybes handlinger. Naturaktiviteter for børnefamilien Familier bruger naturen som ramme for et fællesskab. Naturen bruges til leg, udforskning, konkurrencer mv. Med det afsæt vil vi motivere børnefamilier til at have en fælles oplevelse på Naturværkstedet. En oplevelse, der aktiverer både far, mor og børn i legen, udforskningen, nysgerrigheden mv. Med inspiration fra det sydfynske koncept Kys frøen vil vi stille 3 aktivitetsmuligheder til rådighed for familierne. Her kan der lånes beskrivelser og udstyr til aktiviteten, så familien guides trygt gennem aktiviteten. Følgende 3 aktiviteter etableres: Olympiske lege for insekter Hvem finder det hurtigste dyr på Overmarksgården. Hele familien leder efter smådyr i skov og eng. Dyrene indsamles og nærstuderes. De skal selvfølgelig have et navn, som hurtigt findes på oversigtstavlerne. Herefter afholdes de olympiske lege. På den udleverede bane slippes dyrene fri, og konkurrencen begynder..!! Heksetricks på gården Naturen er forbundet med megen overtro fra sjove historier til død og rædsel. En masse spændende fortællinger, som vækker interesse og opmærksomhed. Familien skal lave smykker, amuletter, eller en heksepose fyldt med magi. Alt sammen ud fra naturens materialer. Heksemutters anbefalinger beskriver, hvilke planter der er godt for hvad. Hvis far eksempelvis ønsker flere penge, må han samle brombærblade og koge en te. Ønsker mor flere børn, må hun fylde hekseposen med padderokker og lægge i soveværelset. Bøgeblade og træ båret tæt på kroppen giver kreative tanker osv. Børn og voksne samler planter og naturens materialer. De lærer om deres egenskaber, laver smykker og amuletter mv. Vejledninger og basale materialer til smykkelavningen stilles til rådighed.

12 Spis naturen på Overmarksgården Mad med vilde råvarer. Hele familien skal lave byens bedste pizza. Grundopskriften på dejen har familien hentet på vores hjemmeside og forberedt hjemmefra. Pizzaen krydres med vilde planter, og der laves en skvalderkålspesto, løgkarsepesto o.l. Til pizzaen spises salat med mælkebøtte, bellis, skvalderkål mv. Familien har også mulighed for at lave vilde frikadeller. Grundingredienserne medbringes hjemmefra via opskriften på hjemmesiden, men urterne findes i naturen via de udleverede plancher med billeder og beskrivelser. Faciliteter Ovenstående aktiviteter kræver indkøb af udstyr, som udlånes til børnefamilierne. Der indkøbes cirka 10 sæt af hver aktivitet, så også grupper kan udføre aktiviteten. Samlet pris : kr. Da der er tale om et tag selv system kræver det en ordentlig organisering af udstyret. Derfor er det nødvendigt med opførelsen af et mindre halvtag med hylder og simple skabe til udstyret. Det er også her, man finder informationsplanchen, som forklarer den besøgende om aktiviteterne. Samlet pris : kr. Der indkøbes en robust pizzaovn med et simpelt halvtag, så den klarer vind og vejr. Samlet pris : kr. Støttefaciliteter for friluftsliv for børnefamilier Børnefamilien, foreninger, grupper mv. skal bruge naturværkstedet til aktiviteter og friluftsliv hvad enten det er børnefødselsdagen eller hyggeturen for familien. Det kræver nogle basale faciliteter på naturværkstedet, som kan støtte aktiviteterne herunder også fungere som base for dårligt vejr. Vi ønsker at etablere: 2 shelters samlet pris kr. Børnefamilien, spejdergruppen mv. skal kunne overnatte i det fri på Overmarksgården. Et godt samlingspunkt i tørvejr. Vi kalder det fortællehuset.

13 For grupper af mennesker spejdere, børnefødselsdagen mv. bliver dette hurtigt fortællehuset. Stedet man kan finde læ og ro, men den gode historie fortælles. For børnefamilien bliver det den trygge base sikkerheden for at vejret nu ikke ødelægger udflugten til naturværkstedet. Samlet pris: kr. Centralt for friluftslivet er endvidere en god bålplads med diverse båludstyr. Vi ønsker at etablere en bålplads, som er målrettet grupper af børn og unge. Børn finder tilfredshed ved at være få om et bål. De skal have lov til at tænde bålet, putte brænde på osv. Det er vanskeligt med en bålplads og 20 børn. Derfor ønsker vi at lave en bålplads, som består af et centralt bål med mindre bålpladser omkring. Det skal udføres med øje for sikkerheden, dvs. bålpladserne skal være afgrænset / forhøjet, så børnene ikke træder ind i bålet o.l. Det er et stenbelagt område med en stor bålplads omgivet af 8 mindre bålpladser. Samlet pris kr. Hertil kommer båludstyr som bålpander, grillriste mv. Dette vil være tilgængeligt for børnefamilier, foreninger mv. Samlet pris kr. Samlet budget for naturværkstedet Aktivitetsudstyr kr. Opbevaringsfacilitet til aktivitetsudstyr kr. Pizzaovn med halvtag kr. 2 shelters kr. Tørvejrs-halvtag stor gruppe kr. Bålplads for mange kr. Båludstyr kr. 2 Velkomstskilte ved indgangen til kr. Overmarksgården I alt kr.

14 Aktivitetsbasen i skoven Cirka 1 km. fra centrum af Tommerup ejer kirken endnu et skovområdet på cirka 5 hektar udover den skov, hvor Klasseværelset i skoven etableres. Denne skov er også en traditionel højstammet løvskov. Skoven ligger cirka 200 mester syd for jernbanen adskilt af en dyrket mark. Landmanden er indstillet på at etablere en sti ned til skoven. Der er således adgang til skoven fra jernbanen nord for stien og den offentlige vej syd for stien. Kirken har stillet skoven til rådighed for dette projekt. Vi vil etablere en aktivitetsbase i denne skov. Mål med aktivitetsbasen i skoven - Gøre det muligt at udøve træklatring i skoven under ordnede forhold - Giver børnefamilier og grupper en speciel overnatningsmulighed i skoven. Målgruppe Aktivitetsbasen primære målgruppe er grupper af børn og unge der under instruktion kan udøve klatring og /eller ønsker at sove i skoven på en alternativ måde. Kombinationen af træklatring, madlavning og at sove i hængekøje vil for mange være fyldt med aktion og afprøvning af nye grænser i naturen og derfor også appellere til unge (14-18 årige) målgruppe. Hængekøjehotellet vil kunne bruges af familier, vennepar mv. på tur. Indhold Aktivitetsbasen indeholder: - Base for træklatring - Hængekøjehotel - Madlavningsfaciliteter Base for træklatring Tommerup gruppe har uddannet 3 personer i en særlig amerikansk træklatringsmetode, hvor en person kan sikre 6 klatrere. Dette giver mulighed for at tage grupper med op i træerne. Via et tidligere tilskud fra Friluftsrådet har vi indkøbt udstyr til denne aktivitet. Der vil blive indrettet en klatrebase, hvorfra ture i træerne udgår. Denne etableres uden omkostninger der indgår i denne ansøgning. Hængekøjehotel At sove i hængekøje i skoven er en særlig oplevelse for de fleste. Man ligger godt men er også meget tæt på naturens lyde og dufte.

15 Vi ønsker at give børnefamilier, vennepar, skoleklasser mv. mulighed for at tage i skoven og sove i hængekøje. Vi har 30 hængekøjer med vandtæt oversegl. Dvs. man sætter hængekøjen op i skoven direkte mellem to træer. Hængekøjerne kan bruges til personer op til 85 kg. Dette giver os erfaringsmæssigt problemer i forhold til nogle lærere, forældre, store drenge mv. Vi har derfor brug for yderligere 10 hængekøjer i en bedre kvalitet. Samlet pris kr. Støttefaciliteter Forbindelse med hængekøjehotellet etableres en god bålplads inkl. grilrist. Samlet pris kr. Desuden laves et lille ly til brænde. Et simpelt halvtag med sider. Samlet pris kr. Som en særlig oplevelse opsættes en brændefyret pizzaovn med lille halvtag. Her inspireres folk til at lave pizza med skovens planter som bestanddel. Eksempelvis ramsløgpesto, løgkarsepesto o.l. Samlet pris kr. Skal børn og unge overnatte i skoven som ikke er vant til friluftsliv er der brug for et toilet til specielt unge piger. Derfor etableres et muldtoilet. Samlet pris kr.

16 Samlet budget for Aktivitetsbasen i skoven 10 hængekøjer med myggenet og vandtæt oversegl kr. Simpel bålplads med rist kr. Brændely kr. Pizzaovn kr. Muldtoilet kr. I alt kr.

17 Friluftscenterets grejbank Den gode spejderaktivitet i naturen, undervisningen i det fri og børnehavens tur i skoven alt sammen kræver en vis mængde udstyr for at understøtte legen, læringen og naturoplevelsen. Fælles er at alle tre grupper af børn og unge har i stort omfang brug for samme type af udstyr. Et fællesskab omkring udstyret er derfor oplagt og en naturlig følge af vores samarbejde. Mål med Friluftcenterets grejbank - Gøre det muligt for skolen, børnehaven og spejderne at lave nye aktiviteter i naturen - Lokale borgere kan låne/leje udstyr til en god dag i naturen Målgruppe Skolens elever, børnehavens børn og spejderne samt lokale borgere der kan låne udstyr. Indhold Friluftscenterets grejbank indeholder: - Aktivitetskasser til grupper - Basis friluftsudstyr - Transport og opbevaring af udstyr - Bookingssystem af grej inkl. mobilapplikation Aktivitetskasser til grupper I samarbejde med skolen er der udviklet en række aktivitetskasser som indeholder udstyr til en klasse. Enkelte af kasserne er målrettet skolens brug eksempelvis matematik i naturen, Historie- og kristendom i skoven. De fleste kasser vil kunne bruges af både spejderne, skolen og børnehaven. Følgende aktivitetskasser ønskes indkøbt: - Vi undersøger vandløbet - Spis naturen - Vi fanger insekter - Søens liv - Vi finder vej (geografi) (10 GPS, 10 kompas, O-løbskort mv.) - Historie og kristendom i skoven - Matematik i naturen - Billedkunst i skoven - Vikingerne i skoven - Snittekassen - Naturen i skoven - Rygsække til udstyr

18 Samlet pris : kr. Basis friluftsudstyr Udover de konkrete aktivitetskasser er der brug for en basis af alment friluftsudstyr. Dette er udstyr til eksempelvis madlavning til grupper. Der er tale om udstyr som er for værdifuldt til at placeres på friluftsbaserne (Naturværkstedet eller Klasseværelset i skoven). Der er også tale om basisudstyr som kan bruges omkring selve Friluftscenteret, når det bruges af spejderne eller lånes af skolen, børnehaven eller andre. - Bålpande (pandekagepande) - Popkornskasse - Bålhandsker - Grydekomfur - Trefod med vindskærm - Kløveøkse - Håndøkse 800 gram - Håndøkse 1100 gram - Bål-kaffekande - 4 Bålstativ til gryder - 4 Riste der kan drejes ud af bålet - 4 Støbejernsgryde - Rygeovn - Trangia + Gasbrænder - Bøjle sav - Bålgryde/ovn - Dutch oven - Kelly Kettle Vulcano-kedel Samlet pris kr. Transport og opbevaring af udstyr Et lettilgængelig og struktureret opbevaring af udstyr er essentielt for brug og vedligeholdelse af udstyr. Der er brug for indkøb af opbevaringskasser til udstyret, og bygningen af en simpel træreol i selve friluftscenteret. Samlet pris kr. Desuden er det vigtigt, at aktivitetskasserne, båludstyret mv. kan transporteres let ud i skoven. Dette kan ske via cykeltrailer. Ved større grupper med overnatning, mange aktiviteter er der brug for en decideret trailer der kan spændes efter bilen. 2 cykeltrailere indkøbes for samlet kr. Lukket trailer til kørsel med større mængde udstyr koster i alt kr. Samlet pris : kr. Bookingssystem af grej inkl. mobilapplikation

19 Med flere parter omkring grejbanken er hele styringen af grejet essentielt for succes. Det skal være muligt at booke udstyret, fejlmelde osv. Et eksempel. Når læren skal bruge aktivitetskassen omkring vandløbets dyr bestilles kassen via mobilapplikationen. Når kassen hentes tjekkes kassen ind via mobilapplikationen. Ved fejl eller mangler i kassen efter endt brug, skubbes kassen over i fejlmeldt tilstand via mobilapplikationen. Den kan så ikke reserveres indtil den er klarmeldt. Det er muligt at følge grejet via det tilknyttede hjemmesidemodul og database. Hjemmesidemodulet integreres på Friluftscentrets nye hjemmeside. Baseret på overslag fra udvikler af hjemmesider og applikationer kan denne lagerstyring laves for kr. Samlet budget for Friluftscenterets grejbank Aktivitetskasser kr. Basis friluftsgrej kr. Opbevaring (kasser og reoler) kr. Transport (cykel- og biltrailer) kr. Lagerstyring hjemmesidemodul og applikation kr. I alt kr.

20 Vi binder friluftscenter og støttepunkter sammen Højfyns Friluftscenter består af to hoveddele. En central base friluftscenteret og decentrale støttepunkter. Det er vigtigt, at der skabes en sammenhæng imellem Friluftscenteret og det enkelte støttepunkt, og støttepunkterne imellem. Mål med Vi binder friluftscenter og støttepunkter sammen - Skabe helhed og synlighed omkring de mange nye muligheder for friluftsliv Målgruppe Alle lokalområdets indbyggere børn, skolelever, unge voksne. Indhold Følgende initiativer skal skabe den nødvendige sammenhæng: - Stien der binder det hele sammen med kysse- og sansebænke. - Informationsskilte - Informationsfolder - Hjemmeside Stien der binder det hele sammen med kysse- og sansebænke Rygraden i projektet er den nedlagte jernbane mellem Assens og Tommerup st. Herfra udgår diverse stier til støttepunkterne. Ikke alle er sammenhængene og der vil i projektet blive lavet nye stier, der sikre sammenhæng. En del af de nye stier vil forløbe i kirkens skoven. Resten aftales med de involverede landmænd. Disse aftaler er endnu ikke faldet på plads. Der er ingen af aftalerne såfremt de ikke falder på plads som forventet - der kan bremse projektet, eller umuliggør adgangen til og mellem støttepunkterne. Vi arbejder på de nye stier bliver et Spor i Landskabet. Udgifterne til etableringen af sporet, markeringspæle mv. indgår derfor ikke i dette projekt. På udvalgte steder på stien, hvor udsigten er god, opsættes kyssebænke. En træstamme, hvor siddepladsen er skåret ud i midten af stammen, således at der er kanter i siden og man derfor skal sidde tæt på hinanden heraf navnet. Der opsættes 4 kyssebænke. Samlet pris kr. Et sted på stien i skoven laves sansebænke for en familie dvs. fire sansebænke. Det er en stor træstamme skåret ud som en liggestol. Her kan familien ligge sig ned, nyde stilheden og kigge op i trækronerne. En særlig intens måde at opleve skoven på. Samlet pris kr. Informationsskilte Rundt i området opsættes informationsskilte ved støttepunkterne og på særligt interessante steder. Lokal historisk forening involveres i at udpege og forfatte de historiske tekster.

21 Skiltene skal også fortælle om de forskellige aktivitetsmuligheder og binde støttepunkterne sammen. Der opsættes 5 infoskilte. (print på akryl i metalbakke, påsat træpæl). Samlet pris: kr. Informationsfolder Der trykkes en præsentationsfolder der fortæller om de forskellige muligheder. Rygraden i folderen er et godt kort over området. Folderen vil blive husstandsomdelt i nærområdet, og blive distribueret via bibliotek, lokale forretninger, skolen og børnehaven. Samlet pris for stk. : kr. Hjemmeside Spejdernes nuværende hjemmeside vil blive redesignet og tilført nye funktioner, herunder bookning af Friluftscenteret, så eksempelvis skole, efterskole og børnehave kan reservere centeret. Der er også her der hentes opskrifter til naturværkstedet mv. Samlet pris for opbygning af hjemmeside, inkl. indbygning af lagerstyringsmodul: kr. Samlet budget for Vi binder friluftscenteret og støttepunkterne sammen Kyssebænke kr. Sansebænke kr. Informationsskilte kr. Informationsfolder kr. Hjemmeside kr. I alt kr.

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Karen Attwell Benny Schytte SBi 2006:15 Statens Byggeforskningsinstitut 2006

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere