Uddybende projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende projektbeskrivelse"

Transkript

1 Uddybende projektbeskrivelse

2 Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder for et aktivt friluftsliv i skole- eller fritiden. Med dette projekt ønsker vi også at skabe en ny og anderledes ramme for undervisningen i folkeskolen. Dette projekt skal også vise nye veje for samarbejder mellem kommunale institutioner og frivillige foreninger omkring friluftsliv og natur. Projektet falder lige ind i den nye skolereform og viser, hvordan frivillige foreninger kan byde ind i den nye skoleverden. I vedlagte visionsoplæg er grundtankerne nærmere beskrevet. Kort opsummeret skal Højfyns Friluftscenter: Skabe nye læringsmiljøer for skoler og børnehaver i naturen. Disse nye faciliteter skal kunne bruges til eksempelvis udeskole undervisning. Skabe optimale rammer for spejderne på Højfyn, så der skabes et topmoderne fritidstilbud til børn og unge. Være et nyt samlingspunkt for familier, der ønsker nye fritidsmuligheder. Være katalysator for nye samarbejder mellem foreninger og mellem foreninger og skoler/børnehaver. Være muligt fremtidigt opholdssted for Klubben som er Tommerup Skoles kommunalt støttet privatinitiativ til en eftermiddagsklub for klasses elever. Indgå i SFO samarbejde med Tommerup Skole hvor Friluftscenteret er et nemt og nært udflugtsmål, hvor de små kun skal gå 500 meter. På idèstadiet være en teenagerklub for klasse på udvalgte aftener.

3 Projektets baggrund Tommerup by mangler et samlingspunkt for områdets beboere og foreninger. For at sikre et stærkt samlingspunkt er der også indledt samarbejde med skole, daginstitution og kirke. Siden 2010 har en gruppe af ildsjæle bestående af ledere og forældre arbejdet engageret på en vision for det aktive friluftsliv. Gennem interne møder, møder med andre spejdergrupper og andre lokale interessenter har dette visionsarbejde ført til en overordnet plan for udviklingen af Højfyns Friluftscenter et unikt samarbejde mellem en stor flok af frivillige foreningsfolk og offentlige institutioner. Vi ønsker at etablere: Højfyns Friluftscenter et fyrtårn der koordinerer og viser vej til oplevelser og aktiviteter i naturen 3 friluftsbaser i naturen omkring friluftscenteret o Klasseværelset i skoven et læringsrum i skoven o Naturværkstedet på Overmarksgården naturaktiviteter målrettet børnefamilier o Aktivitetsbasen i skoven hængekøjehotel og træklatring for primært unge og familier Friluftscenteret er trædestenen til de decentrale friluftsbaser. Skolen, spejderarbejdet, familiefødselsdagen starter i Friluftscenteret, hvor grej mv. samles. Dernæst går turen ud til de decentrale friluftsbaser. Fra Spejdernes Hytte til Højfyns Friluftscenter Den centrale base Friluftscenteret tager udgangspunkt i KFUM spejdernes eksisterende hytte på Mølledamsvej, som dels består af en ældre del, som det af byggesagkyndige vurderes kun egnet til nedrivning, mens en nyere tilbygning (ca. 50 m2) vurderes egnet til at indgå i det nye byggeri. Hørhytten ligger på en grund på i alt 1427 m2. I tilknytning hertil har spejderne yderligere råderet over et tilsvarende areal, som er kommunalt ejet. Vi ønsker et markant byggeri, som i sit udtryk og indretning klart afspejler formålet. Vi vil kendes på kvalitet og modet til at tænke nyt. Vi ønsker ikke at opføre en traditionel spejderhytte men et friluftscenter som kan rumme både spejdere, skole, lokale borgere mv. I dette stærke, centrale samlingspunkt (Friluftscenteret) kan borgere, foreninger, spejdere mv. således mødes, opbevare og låne grej, samt få inspiration og vejledning om friluftsliv og naturoplevelser. Gennem fællesskabet på tværs af flere brugergrupper udnyttes faciliteter og udstyr over hele dagen samt i weekender. Materialer og funktionalitet skal understøtte dette. Vedlagt er arkitektens tegninger af det nye Friluftscenter. Der har kørt en længere proces med arkitekt omkring udformningen af Friluftscenteret, så det kan tilgodese de forskellige behov og interesser. Det kan kort opsummeres, at det nye friluftscenter er designet så det: Stimulerer friluftsliv kun få rum, let adgang til udenfor, gode opbevaringsrum til udstyr Tilgodeser grupper et stort fleksibelt rum der kan omdannes til sovesal, møderum mv. Har fokus på nyt moderne design vi vil overraske, skabe noget der kan sætte et aftryk i folks bevidsthed. Har fokus på kvalitet gode materialer skal også give lavere driftsomkostninger

4 Ovenstående har bl.a. bevirket, at Friluftscenteret får færre opvarmede kvadratmetre end den nuværende gamle spejderhytte. Figur 1: Et stort udhæng skal give læ for regn og sol. Friluftscenteret er beliggende i landzone, hvorfor der er ansøgt op opnået landzonetilladelse til byggeriet. Samlet budget for Højfyns Friluftscenter Højfyns Friluftscenter Udenomsarealer og nedbrydning Aktivitetsbase Naturværksted Klasseværelse i skoven Friluftscentrets Grejbank Vi binder tingene sammen (Bænke, Stier, skilte, informationsmateriale og hjemmeside) I alt Alle pris er inkl. moms. idet KFUM-spejderne er ikke momsregistreret. Der er vedlagt deltaljeret budget.

5 Finansieringsplan LAG Assens kr. Er bevilliget Assens Kommune kr. Er bevilliget KFUM-spejderne kr. Er bevilliget Grønne Partnerskaber - Naturstyrelsen kr. Er bevilliget Friluftsrådet Tips og Lotto midler kr. er bevilliget Lokale og Anlægsfonden kr. er ansøgt KFUM-spejderne rentefrit lån kr. Realkreditlån - spejderne kr. Rest mangler til støttepunkterne kr. I alt kr. Om ansøger Dette projekt realiseres i et samarbejde mellem - Tommerup Skole en kommunal skole med knap 400 elever. - Børnehaven Overmarksgården en kommunal børnehave med plads til 125 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. - Tommerup Kirke som ejer de to skove, som indgår i projektet uden omkostning. - KFUM-spejderne i Tommerup. Cirka 110 aktive medlemmer og 25 ledere er vi Fyns næststørste spejdergruppe og blandt landets største. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det bærende princip i samarbejdet er, at alle parter skal bidrage og alle parter skal opleve konkrete fordele. Tovholder for hele arbejdet og formel ansøger er KFUM-spejderne. Det vil også være KFUM-spejderne som alene ejer Friluftscenteret. Projektet er drevet af 100 % frivillige kræfter. De involverede medarbejdere fra skole og børnehave modtager løn, men deres tid aflønnes på ingen måde af projektet. Driften af både Friluftscenteret og støttebaserne er sikret. KFUM-spejderne har en sund økonomi til at forestå driften. Der er vedlagt driftsbudget. Nedenfor følger en beskrivelse af projektets enkelte delprojekter friluftsbaser i naturen omkring friluftscenteret.

6 Klasseværelset i skoven Cirka 1 km. fra skolen, der ligger midt i Tommerup, ejer kirken et skovområdet på cirka 5 hektar. En traditionel højstammet løvskov i et spændende kuperet terræn. Skoven ligger direkte ud til den nedlagte jernbane mellem Tommerup St. og Assens. Kirken har stillet skoven til rådighed for dette projekt. I samarbejde med Tommerup Skole ønsker vi at etablere et klasseværelse i skoven. Der er ikke tale om et traditionelt klasseværelse, men mere et kreativt læringsrum. Et initiativ der let kan inspirere og kopieres til andre skole i landet. Erfaringer og materiale stilles til rådighed for andre. Mål med Klasseværelset i skoven - Vi vil skabe et nyt udendørs læringsrum der kan motivere lærere og elever til udeskoleundervisning - Vi vil gribe og stimulere et stort ønske på skolen om at arbejde med hele udeskolebegrebet - Vi vil give børnehaven og byens foreninger et nyt samlingssted for læring og friluftsliv i skoven. Målgruppe Naturværkstedets primære målgruppe er grupper af børn og unge skole, børnehave og foreninger, herunder spejderne. Indhold Klasseværelset indeholder: - 6 simple arbejdsstationer til gruppearbejde - Bålplads - Fortællested et samlingssted med tørvejr - Nødvendige basis-faciliteter Med dette projekt ønsker vi også at nå børn og unge som normalt ikke kommer ud i skoven, og finder denne verden kedelig og støvet. Et af virkemidlerne er at arbejde med design og kvaliteten af vores faciliteter. Både børn og voksne må gerne overraskes og imponeres, når de kommer i skoven. Ord som Vi troede det var spejderne der havde bygget det her må gerne nedbryde fordomme og åbne nye åbne på friluftslivet og dets muligheder. I det følgende uddybes handlinger. 6 simple arbejdsstationer De fysiske anlæg til klasseværelset placeres i det ene hjørne af skoven. Med en afstand til hinanden på cirka m. placeres 6 arbejdsstationer i skoven. Afstanden skal sikre at den enkelte gruppe får ro til at fordybe sig i arbejdet. Arbejdsstationerne består af en simpel overdækning med et bord under. Der laves ingen deciderede bænke, da eleverne skal bevæge sig og opleve et anderledes læringsrum end stolen og bordet i klasseværelset.

7 Der laves dog en siddepind hvor eleverne kan læne/hvile sig op ad. For at imødekomme vores mål om at retænke design og lave moderne funktionelle faciliteter har vi fået en arkitekt til at udvikle en ny type arbejdsstation. Samlet pris : Kr. Bålplads Det naturlige samlingssted for klassen, spejdergruppen mv. er bålpladsen. Har kan gives kollektive instruktioner, den voksne kan vise og fortælle om naturen og dagens aktivitet. Der laves en simpel bålplads som kan rumme omkring 40 børn, så alle kan se og sidde nogenlunde komfortabelt. Bålpladsen graves ned i jorden med to plateauer, hvor jorden understøttes af træpinde slået i jorden. Der opsættes et fast solidt bord der kan bruges til madlavning, instruktion, fremvisning mv.

8 Samlet pris kr. Fortællested et samlingssted med tørvejr Et godt samlingspunkt i tørvejr. Vi kalder det fortællehuset. Dette halvtag udført med samme arkitektonisk udtryk som arbejdsstationerne skal give ly og læ i dårligt vejr. Her kan børn og voksne samles spise madpakke og gennemføre en alternativ undervisning ved ekstremt vejr. Ellers fungerer det som opbevaringssted for skoletasker, medbragt udstyr mv. I dette halvtag indarbejdes to aflåselige opbevaringsrum til diverse materialer. Dette skal eliminere en væsentlig barriere i udeskoleundervisningen det store arbejde med transport af udstyr. Der er tale om opbevaring af basalt udstyr som båludstyr, simple naturundersøgelsesudstyr (fiskenet, bestemmelsesbakker mv.). Alt sammen udstyr, som har en begrænset værdi for eventuelle indbrudstyve. Depoterne gøres derfor transparente så man kan se, at indholdet er uden større værdi.

9 Samlet pris: kr. Nødvendige basis-faciliteter Der er en række faciliteter som er nødvendige for at klasseværelset i skoven skal fungere. Adgangen til pladsen går over en større dyb dræn-grøft. Der skal opsættes en mindre bro over grøften. Broen vil ligeledes blive en del af den nye sti der etableres gennem skoven, og dermed tilgodese den almene færdsel i skoven. Broen koster kr. Bålpladsen skal udstyres med et basalt grilludstyr, så det er muligt for klassen at tilberede mad i skoven. Herunder bage pandekager mv. Samlet pris kr. For særligt de større piger er et toilet en nødvendighed. Der etableres derfor et simpelt muldt-toilet i udkanten af skoven. Samlet pris : kr. Samlet budget for klasseværelset i skoven 6 simple arbejdsstationer til gruppearbejde kr. Bålplads kr. Fortællested et samlingssted med tørvejr kr. Båludstyr kr. Bro over grøft kr. Muldtoilet kr. I alt kr.

10 Naturværkstedet på Overmarksgården Overmarksgården er beliggende lidt uden for Tommerup by. Gården ligger som en oase, hvor der er vidt udsyn over marker og skov. Institutionen forbereder en større udvidelse/renovering af bygningsfaciliteterne, og vil efter den igangværende opbygning være områdets eneste institution; en integreret institution med plads til 150 børn i alderen 0 6 år. Gårdens profil har fokus på friluftsliv, krop og science samt etablering af naturlige læringsmiljøer for børn. Naturen og udelivet spiller en stor rolle i det daglige virke på gården. Børn og voksne udforsker naturen og eksperimenterer med ild, vand, jord og luft. Disse fire elementer er fundamentet for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring. Institutionen har en formuleret vision som lyder: Sammen skaber vi et pædagogisk fyrtårn, som samler og fornyr lokalområdet vi udvikler livsduelige og livsglade børn. Visionen udtrykker et ønske om samle og forny lokalområdet dvs. at blive i endnu højere grad en aktiv del af lokalsamfundet. Denne vision og dette projekt er født sammen dvs. dette projekt er med til at understøtte daginstitutionens vision. Figur 2: Overmarksgården har et beskrevet værdisæt, som tager udgangspunkt i naturen og friluftslivet. Institutionen råder over et areal på små 4 hektar, som omfatter skov, frugtplantage, køkkenhave, græsfolde til dyr samt diverse legefaciliteter som sandkasse, gynger, motorikbane mv. Mål med naturværkstedet - Vi vil aktivere og engagere byens børnefamilier i et aktivt friluftsliv. - Vi vil skabe nye rammer til foreningers frivillige ungdomsarbejde i naturen. I tæt samarbejde med Overmarksgården vil vi etablere en friluftsbase på Overmarksgården. Vi kalder friluftsbasen for Naturværkstedet på Overmarksgården. Målgruppe Naturværkstedets primære målgruppe er børnefamilier med små og mellemstore børn.

11 Målgruppen er også lokale foreninger herunder spejdere. Det vil også målrettes udflugter/sammenkomster familier, vennekredse, klassearrangementer (forældrearrangementer) mv. Indhold Naturværkstedet indeholder: - 3 naturaktiviteter for børnefamilien. Aktiviteter, der dyrker fællesskabet og aktiverer hele familien. - Støttefaciliteter til friluftsliv for børnefamilien herunder muligheden for overnatning. I det følgende uddybes handlinger. Naturaktiviteter for børnefamilien Familier bruger naturen som ramme for et fællesskab. Naturen bruges til leg, udforskning, konkurrencer mv. Med det afsæt vil vi motivere børnefamilier til at have en fælles oplevelse på Naturværkstedet. En oplevelse, der aktiverer både far, mor og børn i legen, udforskningen, nysgerrigheden mv. Med inspiration fra det sydfynske koncept Kys frøen vil vi stille 3 aktivitetsmuligheder til rådighed for familierne. Her kan der lånes beskrivelser og udstyr til aktiviteten, så familien guides trygt gennem aktiviteten. Følgende 3 aktiviteter etableres: Olympiske lege for insekter Hvem finder det hurtigste dyr på Overmarksgården. Hele familien leder efter smådyr i skov og eng. Dyrene indsamles og nærstuderes. De skal selvfølgelig have et navn, som hurtigt findes på oversigtstavlerne. Herefter afholdes de olympiske lege. På den udleverede bane slippes dyrene fri, og konkurrencen begynder..!! Heksetricks på gården Naturen er forbundet med megen overtro fra sjove historier til død og rædsel. En masse spændende fortællinger, som vækker interesse og opmærksomhed. Familien skal lave smykker, amuletter, eller en heksepose fyldt med magi. Alt sammen ud fra naturens materialer. Heksemutters anbefalinger beskriver, hvilke planter der er godt for hvad. Hvis far eksempelvis ønsker flere penge, må han samle brombærblade og koge en te. Ønsker mor flere børn, må hun fylde hekseposen med padderokker og lægge i soveværelset. Bøgeblade og træ båret tæt på kroppen giver kreative tanker osv. Børn og voksne samler planter og naturens materialer. De lærer om deres egenskaber, laver smykker og amuletter mv. Vejledninger og basale materialer til smykkelavningen stilles til rådighed.

12 Spis naturen på Overmarksgården Mad med vilde råvarer. Hele familien skal lave byens bedste pizza. Grundopskriften på dejen har familien hentet på vores hjemmeside og forberedt hjemmefra. Pizzaen krydres med vilde planter, og der laves en skvalderkålspesto, løgkarsepesto o.l. Til pizzaen spises salat med mælkebøtte, bellis, skvalderkål mv. Familien har også mulighed for at lave vilde frikadeller. Grundingredienserne medbringes hjemmefra via opskriften på hjemmesiden, men urterne findes i naturen via de udleverede plancher med billeder og beskrivelser. Faciliteter Ovenstående aktiviteter kræver indkøb af udstyr, som udlånes til børnefamilierne. Der indkøbes cirka 10 sæt af hver aktivitet, så også grupper kan udføre aktiviteten. Samlet pris : kr. Da der er tale om et tag selv system kræver det en ordentlig organisering af udstyret. Derfor er det nødvendigt med opførelsen af et mindre halvtag med hylder og simple skabe til udstyret. Det er også her, man finder informationsplanchen, som forklarer den besøgende om aktiviteterne. Samlet pris : kr. Der indkøbes en robust pizzaovn med et simpelt halvtag, så den klarer vind og vejr. Samlet pris : kr. Støttefaciliteter for friluftsliv for børnefamilier Børnefamilien, foreninger, grupper mv. skal bruge naturværkstedet til aktiviteter og friluftsliv hvad enten det er børnefødselsdagen eller hyggeturen for familien. Det kræver nogle basale faciliteter på naturværkstedet, som kan støtte aktiviteterne herunder også fungere som base for dårligt vejr. Vi ønsker at etablere: 2 shelters samlet pris kr. Børnefamilien, spejdergruppen mv. skal kunne overnatte i det fri på Overmarksgården. Et godt samlingspunkt i tørvejr. Vi kalder det fortællehuset.

13 For grupper af mennesker spejdere, børnefødselsdagen mv. bliver dette hurtigt fortællehuset. Stedet man kan finde læ og ro, men den gode historie fortælles. For børnefamilien bliver det den trygge base sikkerheden for at vejret nu ikke ødelægger udflugten til naturværkstedet. Samlet pris: kr. Centralt for friluftslivet er endvidere en god bålplads med diverse båludstyr. Vi ønsker at etablere en bålplads, som er målrettet grupper af børn og unge. Børn finder tilfredshed ved at være få om et bål. De skal have lov til at tænde bålet, putte brænde på osv. Det er vanskeligt med en bålplads og 20 børn. Derfor ønsker vi at lave en bålplads, som består af et centralt bål med mindre bålpladser omkring. Det skal udføres med øje for sikkerheden, dvs. bålpladserne skal være afgrænset / forhøjet, så børnene ikke træder ind i bålet o.l. Det er et stenbelagt område med en stor bålplads omgivet af 8 mindre bålpladser. Samlet pris kr. Hertil kommer båludstyr som bålpander, grillriste mv. Dette vil være tilgængeligt for børnefamilier, foreninger mv. Samlet pris kr. Samlet budget for naturværkstedet Aktivitetsudstyr kr. Opbevaringsfacilitet til aktivitetsudstyr kr. Pizzaovn med halvtag kr. 2 shelters kr. Tørvejrs-halvtag stor gruppe kr. Bålplads for mange kr. Båludstyr kr. 2 Velkomstskilte ved indgangen til kr. Overmarksgården I alt kr.

14 Aktivitetsbasen i skoven Cirka 1 km. fra centrum af Tommerup ejer kirken endnu et skovområdet på cirka 5 hektar udover den skov, hvor Klasseværelset i skoven etableres. Denne skov er også en traditionel højstammet løvskov. Skoven ligger cirka 200 mester syd for jernbanen adskilt af en dyrket mark. Landmanden er indstillet på at etablere en sti ned til skoven. Der er således adgang til skoven fra jernbanen nord for stien og den offentlige vej syd for stien. Kirken har stillet skoven til rådighed for dette projekt. Vi vil etablere en aktivitetsbase i denne skov. Mål med aktivitetsbasen i skoven - Gøre det muligt at udøve træklatring i skoven under ordnede forhold - Giver børnefamilier og grupper en speciel overnatningsmulighed i skoven. Målgruppe Aktivitetsbasen primære målgruppe er grupper af børn og unge der under instruktion kan udøve klatring og /eller ønsker at sove i skoven på en alternativ måde. Kombinationen af træklatring, madlavning og at sove i hængekøje vil for mange være fyldt med aktion og afprøvning af nye grænser i naturen og derfor også appellere til unge (14-18 årige) målgruppe. Hængekøjehotellet vil kunne bruges af familier, vennepar mv. på tur. Indhold Aktivitetsbasen indeholder: - Base for træklatring - Hængekøjehotel - Madlavningsfaciliteter Base for træklatring Tommerup gruppe har uddannet 3 personer i en særlig amerikansk træklatringsmetode, hvor en person kan sikre 6 klatrere. Dette giver mulighed for at tage grupper med op i træerne. Via et tidligere tilskud fra Friluftsrådet har vi indkøbt udstyr til denne aktivitet. Der vil blive indrettet en klatrebase, hvorfra ture i træerne udgår. Denne etableres uden omkostninger der indgår i denne ansøgning. Hængekøjehotel At sove i hængekøje i skoven er en særlig oplevelse for de fleste. Man ligger godt men er også meget tæt på naturens lyde og dufte.

15 Vi ønsker at give børnefamilier, vennepar, skoleklasser mv. mulighed for at tage i skoven og sove i hængekøje. Vi har 30 hængekøjer med vandtæt oversegl. Dvs. man sætter hængekøjen op i skoven direkte mellem to træer. Hængekøjerne kan bruges til personer op til 85 kg. Dette giver os erfaringsmæssigt problemer i forhold til nogle lærere, forældre, store drenge mv. Vi har derfor brug for yderligere 10 hængekøjer i en bedre kvalitet. Samlet pris kr. Støttefaciliteter Forbindelse med hængekøjehotellet etableres en god bålplads inkl. grilrist. Samlet pris kr. Desuden laves et lille ly til brænde. Et simpelt halvtag med sider. Samlet pris kr. Som en særlig oplevelse opsættes en brændefyret pizzaovn med lille halvtag. Her inspireres folk til at lave pizza med skovens planter som bestanddel. Eksempelvis ramsløgpesto, løgkarsepesto o.l. Samlet pris kr. Skal børn og unge overnatte i skoven som ikke er vant til friluftsliv er der brug for et toilet til specielt unge piger. Derfor etableres et muldtoilet. Samlet pris kr.

16 Samlet budget for Aktivitetsbasen i skoven 10 hængekøjer med myggenet og vandtæt oversegl kr. Simpel bålplads med rist kr. Brændely kr. Pizzaovn kr. Muldtoilet kr. I alt kr.

17 Friluftscenterets grejbank Den gode spejderaktivitet i naturen, undervisningen i det fri og børnehavens tur i skoven alt sammen kræver en vis mængde udstyr for at understøtte legen, læringen og naturoplevelsen. Fælles er at alle tre grupper af børn og unge har i stort omfang brug for samme type af udstyr. Et fællesskab omkring udstyret er derfor oplagt og en naturlig følge af vores samarbejde. Mål med Friluftcenterets grejbank - Gøre det muligt for skolen, børnehaven og spejderne at lave nye aktiviteter i naturen - Lokale borgere kan låne/leje udstyr til en god dag i naturen Målgruppe Skolens elever, børnehavens børn og spejderne samt lokale borgere der kan låne udstyr. Indhold Friluftscenterets grejbank indeholder: - Aktivitetskasser til grupper - Basis friluftsudstyr - Transport og opbevaring af udstyr - Bookingssystem af grej inkl. mobilapplikation Aktivitetskasser til grupper I samarbejde med skolen er der udviklet en række aktivitetskasser som indeholder udstyr til en klasse. Enkelte af kasserne er målrettet skolens brug eksempelvis matematik i naturen, Historie- og kristendom i skoven. De fleste kasser vil kunne bruges af både spejderne, skolen og børnehaven. Følgende aktivitetskasser ønskes indkøbt: - Vi undersøger vandløbet - Spis naturen - Vi fanger insekter - Søens liv - Vi finder vej (geografi) (10 GPS, 10 kompas, O-løbskort mv.) - Historie og kristendom i skoven - Matematik i naturen - Billedkunst i skoven - Vikingerne i skoven - Snittekassen - Naturen i skoven - Rygsække til udstyr

18 Samlet pris : kr. Basis friluftsudstyr Udover de konkrete aktivitetskasser er der brug for en basis af alment friluftsudstyr. Dette er udstyr til eksempelvis madlavning til grupper. Der er tale om udstyr som er for værdifuldt til at placeres på friluftsbaserne (Naturværkstedet eller Klasseværelset i skoven). Der er også tale om basisudstyr som kan bruges omkring selve Friluftscenteret, når det bruges af spejderne eller lånes af skolen, børnehaven eller andre. - Bålpande (pandekagepande) - Popkornskasse - Bålhandsker - Grydekomfur - Trefod med vindskærm - Kløveøkse - Håndøkse 800 gram - Håndøkse 1100 gram - Bål-kaffekande - 4 Bålstativ til gryder - 4 Riste der kan drejes ud af bålet - 4 Støbejernsgryde - Rygeovn - Trangia + Gasbrænder - Bøjle sav - Bålgryde/ovn - Dutch oven - Kelly Kettle Vulcano-kedel Samlet pris kr. Transport og opbevaring af udstyr Et lettilgængelig og struktureret opbevaring af udstyr er essentielt for brug og vedligeholdelse af udstyr. Der er brug for indkøb af opbevaringskasser til udstyret, og bygningen af en simpel træreol i selve friluftscenteret. Samlet pris kr. Desuden er det vigtigt, at aktivitetskasserne, båludstyret mv. kan transporteres let ud i skoven. Dette kan ske via cykeltrailer. Ved større grupper med overnatning, mange aktiviteter er der brug for en decideret trailer der kan spændes efter bilen. 2 cykeltrailere indkøbes for samlet kr. Lukket trailer til kørsel med større mængde udstyr koster i alt kr. Samlet pris : kr. Bookingssystem af grej inkl. mobilapplikation

19 Med flere parter omkring grejbanken er hele styringen af grejet essentielt for succes. Det skal være muligt at booke udstyret, fejlmelde osv. Et eksempel. Når læren skal bruge aktivitetskassen omkring vandløbets dyr bestilles kassen via mobilapplikationen. Når kassen hentes tjekkes kassen ind via mobilapplikationen. Ved fejl eller mangler i kassen efter endt brug, skubbes kassen over i fejlmeldt tilstand via mobilapplikationen. Den kan så ikke reserveres indtil den er klarmeldt. Det er muligt at følge grejet via det tilknyttede hjemmesidemodul og database. Hjemmesidemodulet integreres på Friluftscentrets nye hjemmeside. Baseret på overslag fra udvikler af hjemmesider og applikationer kan denne lagerstyring laves for kr. Samlet budget for Friluftscenterets grejbank Aktivitetskasser kr. Basis friluftsgrej kr. Opbevaring (kasser og reoler) kr. Transport (cykel- og biltrailer) kr. Lagerstyring hjemmesidemodul og applikation kr. I alt kr.

20 Vi binder friluftscenter og støttepunkter sammen Højfyns Friluftscenter består af to hoveddele. En central base friluftscenteret og decentrale støttepunkter. Det er vigtigt, at der skabes en sammenhæng imellem Friluftscenteret og det enkelte støttepunkt, og støttepunkterne imellem. Mål med Vi binder friluftscenter og støttepunkter sammen - Skabe helhed og synlighed omkring de mange nye muligheder for friluftsliv Målgruppe Alle lokalområdets indbyggere børn, skolelever, unge voksne. Indhold Følgende initiativer skal skabe den nødvendige sammenhæng: - Stien der binder det hele sammen med kysse- og sansebænke. - Informationsskilte - Informationsfolder - Hjemmeside Stien der binder det hele sammen med kysse- og sansebænke Rygraden i projektet er den nedlagte jernbane mellem Assens og Tommerup st. Herfra udgår diverse stier til støttepunkterne. Ikke alle er sammenhængene og der vil i projektet blive lavet nye stier, der sikre sammenhæng. En del af de nye stier vil forløbe i kirkens skoven. Resten aftales med de involverede landmænd. Disse aftaler er endnu ikke faldet på plads. Der er ingen af aftalerne såfremt de ikke falder på plads som forventet - der kan bremse projektet, eller umuliggør adgangen til og mellem støttepunkterne. Vi arbejder på de nye stier bliver et Spor i Landskabet. Udgifterne til etableringen af sporet, markeringspæle mv. indgår derfor ikke i dette projekt. På udvalgte steder på stien, hvor udsigten er god, opsættes kyssebænke. En træstamme, hvor siddepladsen er skåret ud i midten af stammen, således at der er kanter i siden og man derfor skal sidde tæt på hinanden heraf navnet. Der opsættes 4 kyssebænke. Samlet pris kr. Et sted på stien i skoven laves sansebænke for en familie dvs. fire sansebænke. Det er en stor træstamme skåret ud som en liggestol. Her kan familien ligge sig ned, nyde stilheden og kigge op i trækronerne. En særlig intens måde at opleve skoven på. Samlet pris kr. Informationsskilte Rundt i området opsættes informationsskilte ved støttepunkterne og på særligt interessante steder. Lokal historisk forening involveres i at udpege og forfatte de historiske tekster.

21 Skiltene skal også fortælle om de forskellige aktivitetsmuligheder og binde støttepunkterne sammen. Der opsættes 5 infoskilte. (print på akryl i metalbakke, påsat træpæl). Samlet pris: kr. Informationsfolder Der trykkes en præsentationsfolder der fortæller om de forskellige muligheder. Rygraden i folderen er et godt kort over området. Folderen vil blive husstandsomdelt i nærområdet, og blive distribueret via bibliotek, lokale forretninger, skolen og børnehaven. Samlet pris for stk. : kr. Hjemmeside Spejdernes nuværende hjemmeside vil blive redesignet og tilført nye funktioner, herunder bookning af Friluftscenteret, så eksempelvis skole, efterskole og børnehave kan reservere centeret. Der er også her der hentes opskrifter til naturværkstedet mv. Samlet pris for opbygning af hjemmeside, inkl. indbygning af lagerstyringsmodul: kr. Samlet budget for Vi binder friluftscenteret og støttepunkterne sammen Kyssebænke kr. Sansebænke kr. Informationsskilte kr. Informationsfolder kr. Hjemmeside kr. I alt kr.

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 6. december 2009 Sommerlejr Apuseni (Transsylvanien) 2010 Tidspunkt: Afrejse fra Odense, tirsdag den 27. juli klokken 00:50. Fly fra København til Budapest, tirsdag den 27. juli klokken 6:30. Fly

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes.

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes. Læreplaner 2013 Praksisbeskrivelser: Vi har i år valgt at inddele læreplanen i to praksisbeskrivelser. Vuggestuerne er i år med i et aktionslæringsprojekt omhandlende konfliktløsning og dette danner udgangspunkt

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Det nye friluftsliv til flere brugergrupper

Det nye friluftsliv til flere brugergrupper Det nye friluftsliv til flere brugergrupper 12 For få år siden bestod landets spejderbyggerier ofte af gamle barakker og slidte træhytter. Nogle steder var der kun råd til at investere i udtjente skurvogne

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere