Uddybende projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende projektbeskrivelse"

Transkript

1 Uddybende projektbeskrivelse

2 Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder for et aktivt friluftsliv i skole- eller fritiden. Med dette projekt ønsker vi også at skabe en ny og anderledes ramme for undervisningen i folkeskolen. Dette projekt skal også vise nye veje for samarbejder mellem kommunale institutioner og frivillige foreninger omkring friluftsliv og natur. Projektet falder lige ind i den nye skolereform og viser, hvordan frivillige foreninger kan byde ind i den nye skoleverden. I vedlagte visionsoplæg er grundtankerne nærmere beskrevet. Kort opsummeret skal Højfyns Friluftscenter: Skabe nye læringsmiljøer for skoler og børnehaver i naturen. Disse nye faciliteter skal kunne bruges til eksempelvis udeskole undervisning. Skabe optimale rammer for spejderne på Højfyn, så der skabes et topmoderne fritidstilbud til børn og unge. Være et nyt samlingspunkt for familier, der ønsker nye fritidsmuligheder. Være katalysator for nye samarbejder mellem foreninger og mellem foreninger og skoler/børnehaver. Være muligt fremtidigt opholdssted for Klubben som er Tommerup Skoles kommunalt støttet privatinitiativ til en eftermiddagsklub for klasses elever. Indgå i SFO samarbejde med Tommerup Skole hvor Friluftscenteret er et nemt og nært udflugtsmål, hvor de små kun skal gå 500 meter. På idèstadiet være en teenagerklub for klasse på udvalgte aftener.

3 Projektets baggrund Tommerup by mangler et samlingspunkt for områdets beboere og foreninger. For at sikre et stærkt samlingspunkt er der også indledt samarbejde med skole, daginstitution og kirke. Siden 2010 har en gruppe af ildsjæle bestående af ledere og forældre arbejdet engageret på en vision for det aktive friluftsliv. Gennem interne møder, møder med andre spejdergrupper og andre lokale interessenter har dette visionsarbejde ført til en overordnet plan for udviklingen af Højfyns Friluftscenter et unikt samarbejde mellem en stor flok af frivillige foreningsfolk og offentlige institutioner. Vi ønsker at etablere: Højfyns Friluftscenter et fyrtårn der koordinerer og viser vej til oplevelser og aktiviteter i naturen 3 friluftsbaser i naturen omkring friluftscenteret o Klasseværelset i skoven et læringsrum i skoven o Naturværkstedet på Overmarksgården naturaktiviteter målrettet børnefamilier o Aktivitetsbasen i skoven hængekøjehotel og træklatring for primært unge og familier Friluftscenteret er trædestenen til de decentrale friluftsbaser. Skolen, spejderarbejdet, familiefødselsdagen starter i Friluftscenteret, hvor grej mv. samles. Dernæst går turen ud til de decentrale friluftsbaser. Fra Spejdernes Hytte til Højfyns Friluftscenter Den centrale base Friluftscenteret tager udgangspunkt i KFUM spejdernes eksisterende hytte på Mølledamsvej, som dels består af en ældre del, som det af byggesagkyndige vurderes kun egnet til nedrivning, mens en nyere tilbygning (ca. 50 m2) vurderes egnet til at indgå i det nye byggeri. Hørhytten ligger på en grund på i alt 1427 m2. I tilknytning hertil har spejderne yderligere råderet over et tilsvarende areal, som er kommunalt ejet. Vi ønsker et markant byggeri, som i sit udtryk og indretning klart afspejler formålet. Vi vil kendes på kvalitet og modet til at tænke nyt. Vi ønsker ikke at opføre en traditionel spejderhytte men et friluftscenter som kan rumme både spejdere, skole, lokale borgere mv. I dette stærke, centrale samlingspunkt (Friluftscenteret) kan borgere, foreninger, spejdere mv. således mødes, opbevare og låne grej, samt få inspiration og vejledning om friluftsliv og naturoplevelser. Gennem fællesskabet på tværs af flere brugergrupper udnyttes faciliteter og udstyr over hele dagen samt i weekender. Materialer og funktionalitet skal understøtte dette. Vedlagt er arkitektens tegninger af det nye Friluftscenter. Der har kørt en længere proces med arkitekt omkring udformningen af Friluftscenteret, så det kan tilgodese de forskellige behov og interesser. Det kan kort opsummeres, at det nye friluftscenter er designet så det: Stimulerer friluftsliv kun få rum, let adgang til udenfor, gode opbevaringsrum til udstyr Tilgodeser grupper et stort fleksibelt rum der kan omdannes til sovesal, møderum mv. Har fokus på nyt moderne design vi vil overraske, skabe noget der kan sætte et aftryk i folks bevidsthed. Har fokus på kvalitet gode materialer skal også give lavere driftsomkostninger

4 Ovenstående har bl.a. bevirket, at Friluftscenteret får færre opvarmede kvadratmetre end den nuværende gamle spejderhytte. Figur 1: Et stort udhæng skal give læ for regn og sol. Friluftscenteret er beliggende i landzone, hvorfor der er ansøgt op opnået landzonetilladelse til byggeriet. Samlet budget for Højfyns Friluftscenter Højfyns Friluftscenter Udenomsarealer og nedbrydning Aktivitetsbase Naturværksted Klasseværelse i skoven Friluftscentrets Grejbank Vi binder tingene sammen (Bænke, Stier, skilte, informationsmateriale og hjemmeside) I alt Alle pris er inkl. moms. idet KFUM-spejderne er ikke momsregistreret. Der er vedlagt deltaljeret budget.

5 Finansieringsplan LAG Assens kr. Er bevilliget Assens Kommune kr. Er bevilliget KFUM-spejderne kr. Er bevilliget Grønne Partnerskaber - Naturstyrelsen kr. Er bevilliget Friluftsrådet Tips og Lotto midler kr. er bevilliget Lokale og Anlægsfonden kr. er ansøgt KFUM-spejderne rentefrit lån kr. Realkreditlån - spejderne kr. Rest mangler til støttepunkterne kr. I alt kr. Om ansøger Dette projekt realiseres i et samarbejde mellem - Tommerup Skole en kommunal skole med knap 400 elever. - Børnehaven Overmarksgården en kommunal børnehave med plads til 125 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. - Tommerup Kirke som ejer de to skove, som indgår i projektet uden omkostning. - KFUM-spejderne i Tommerup. Cirka 110 aktive medlemmer og 25 ledere er vi Fyns næststørste spejdergruppe og blandt landets største. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det bærende princip i samarbejdet er, at alle parter skal bidrage og alle parter skal opleve konkrete fordele. Tovholder for hele arbejdet og formel ansøger er KFUM-spejderne. Det vil også være KFUM-spejderne som alene ejer Friluftscenteret. Projektet er drevet af 100 % frivillige kræfter. De involverede medarbejdere fra skole og børnehave modtager løn, men deres tid aflønnes på ingen måde af projektet. Driften af både Friluftscenteret og støttebaserne er sikret. KFUM-spejderne har en sund økonomi til at forestå driften. Der er vedlagt driftsbudget. Nedenfor følger en beskrivelse af projektets enkelte delprojekter friluftsbaser i naturen omkring friluftscenteret.

6 Klasseværelset i skoven Cirka 1 km. fra skolen, der ligger midt i Tommerup, ejer kirken et skovområdet på cirka 5 hektar. En traditionel højstammet løvskov i et spændende kuperet terræn. Skoven ligger direkte ud til den nedlagte jernbane mellem Tommerup St. og Assens. Kirken har stillet skoven til rådighed for dette projekt. I samarbejde med Tommerup Skole ønsker vi at etablere et klasseværelse i skoven. Der er ikke tale om et traditionelt klasseværelse, men mere et kreativt læringsrum. Et initiativ der let kan inspirere og kopieres til andre skole i landet. Erfaringer og materiale stilles til rådighed for andre. Mål med Klasseværelset i skoven - Vi vil skabe et nyt udendørs læringsrum der kan motivere lærere og elever til udeskoleundervisning - Vi vil gribe og stimulere et stort ønske på skolen om at arbejde med hele udeskolebegrebet - Vi vil give børnehaven og byens foreninger et nyt samlingssted for læring og friluftsliv i skoven. Målgruppe Naturværkstedets primære målgruppe er grupper af børn og unge skole, børnehave og foreninger, herunder spejderne. Indhold Klasseværelset indeholder: - 6 simple arbejdsstationer til gruppearbejde - Bålplads - Fortællested et samlingssted med tørvejr - Nødvendige basis-faciliteter Med dette projekt ønsker vi også at nå børn og unge som normalt ikke kommer ud i skoven, og finder denne verden kedelig og støvet. Et af virkemidlerne er at arbejde med design og kvaliteten af vores faciliteter. Både børn og voksne må gerne overraskes og imponeres, når de kommer i skoven. Ord som Vi troede det var spejderne der havde bygget det her må gerne nedbryde fordomme og åbne nye åbne på friluftslivet og dets muligheder. I det følgende uddybes handlinger. 6 simple arbejdsstationer De fysiske anlæg til klasseværelset placeres i det ene hjørne af skoven. Med en afstand til hinanden på cirka m. placeres 6 arbejdsstationer i skoven. Afstanden skal sikre at den enkelte gruppe får ro til at fordybe sig i arbejdet. Arbejdsstationerne består af en simpel overdækning med et bord under. Der laves ingen deciderede bænke, da eleverne skal bevæge sig og opleve et anderledes læringsrum end stolen og bordet i klasseværelset.

7 Der laves dog en siddepind hvor eleverne kan læne/hvile sig op ad. For at imødekomme vores mål om at retænke design og lave moderne funktionelle faciliteter har vi fået en arkitekt til at udvikle en ny type arbejdsstation. Samlet pris : Kr. Bålplads Det naturlige samlingssted for klassen, spejdergruppen mv. er bålpladsen. Har kan gives kollektive instruktioner, den voksne kan vise og fortælle om naturen og dagens aktivitet. Der laves en simpel bålplads som kan rumme omkring 40 børn, så alle kan se og sidde nogenlunde komfortabelt. Bålpladsen graves ned i jorden med to plateauer, hvor jorden understøttes af træpinde slået i jorden. Der opsættes et fast solidt bord der kan bruges til madlavning, instruktion, fremvisning mv.

8 Samlet pris kr. Fortællested et samlingssted med tørvejr Et godt samlingspunkt i tørvejr. Vi kalder det fortællehuset. Dette halvtag udført med samme arkitektonisk udtryk som arbejdsstationerne skal give ly og læ i dårligt vejr. Her kan børn og voksne samles spise madpakke og gennemføre en alternativ undervisning ved ekstremt vejr. Ellers fungerer det som opbevaringssted for skoletasker, medbragt udstyr mv. I dette halvtag indarbejdes to aflåselige opbevaringsrum til diverse materialer. Dette skal eliminere en væsentlig barriere i udeskoleundervisningen det store arbejde med transport af udstyr. Der er tale om opbevaring af basalt udstyr som båludstyr, simple naturundersøgelsesudstyr (fiskenet, bestemmelsesbakker mv.). Alt sammen udstyr, som har en begrænset værdi for eventuelle indbrudstyve. Depoterne gøres derfor transparente så man kan se, at indholdet er uden større værdi.

9 Samlet pris: kr. Nødvendige basis-faciliteter Der er en række faciliteter som er nødvendige for at klasseværelset i skoven skal fungere. Adgangen til pladsen går over en større dyb dræn-grøft. Der skal opsættes en mindre bro over grøften. Broen vil ligeledes blive en del af den nye sti der etableres gennem skoven, og dermed tilgodese den almene færdsel i skoven. Broen koster kr. Bålpladsen skal udstyres med et basalt grilludstyr, så det er muligt for klassen at tilberede mad i skoven. Herunder bage pandekager mv. Samlet pris kr. For særligt de større piger er et toilet en nødvendighed. Der etableres derfor et simpelt muldt-toilet i udkanten af skoven. Samlet pris : kr. Samlet budget for klasseværelset i skoven 6 simple arbejdsstationer til gruppearbejde kr. Bålplads kr. Fortællested et samlingssted med tørvejr kr. Båludstyr kr. Bro over grøft kr. Muldtoilet kr. I alt kr.

10 Naturværkstedet på Overmarksgården Overmarksgården er beliggende lidt uden for Tommerup by. Gården ligger som en oase, hvor der er vidt udsyn over marker og skov. Institutionen forbereder en større udvidelse/renovering af bygningsfaciliteterne, og vil efter den igangværende opbygning være områdets eneste institution; en integreret institution med plads til 150 børn i alderen 0 6 år. Gårdens profil har fokus på friluftsliv, krop og science samt etablering af naturlige læringsmiljøer for børn. Naturen og udelivet spiller en stor rolle i det daglige virke på gården. Børn og voksne udforsker naturen og eksperimenterer med ild, vand, jord og luft. Disse fire elementer er fundamentet for fællesskab, fordybelse og naturvidenskabelig læring. Institutionen har en formuleret vision som lyder: Sammen skaber vi et pædagogisk fyrtårn, som samler og fornyr lokalområdet vi udvikler livsduelige og livsglade børn. Visionen udtrykker et ønske om samle og forny lokalområdet dvs. at blive i endnu højere grad en aktiv del af lokalsamfundet. Denne vision og dette projekt er født sammen dvs. dette projekt er med til at understøtte daginstitutionens vision. Figur 2: Overmarksgården har et beskrevet værdisæt, som tager udgangspunkt i naturen og friluftslivet. Institutionen råder over et areal på små 4 hektar, som omfatter skov, frugtplantage, køkkenhave, græsfolde til dyr samt diverse legefaciliteter som sandkasse, gynger, motorikbane mv. Mål med naturværkstedet - Vi vil aktivere og engagere byens børnefamilier i et aktivt friluftsliv. - Vi vil skabe nye rammer til foreningers frivillige ungdomsarbejde i naturen. I tæt samarbejde med Overmarksgården vil vi etablere en friluftsbase på Overmarksgården. Vi kalder friluftsbasen for Naturværkstedet på Overmarksgården. Målgruppe Naturværkstedets primære målgruppe er børnefamilier med små og mellemstore børn.

11 Målgruppen er også lokale foreninger herunder spejdere. Det vil også målrettes udflugter/sammenkomster familier, vennekredse, klassearrangementer (forældrearrangementer) mv. Indhold Naturværkstedet indeholder: - 3 naturaktiviteter for børnefamilien. Aktiviteter, der dyrker fællesskabet og aktiverer hele familien. - Støttefaciliteter til friluftsliv for børnefamilien herunder muligheden for overnatning. I det følgende uddybes handlinger. Naturaktiviteter for børnefamilien Familier bruger naturen som ramme for et fællesskab. Naturen bruges til leg, udforskning, konkurrencer mv. Med det afsæt vil vi motivere børnefamilier til at have en fælles oplevelse på Naturværkstedet. En oplevelse, der aktiverer både far, mor og børn i legen, udforskningen, nysgerrigheden mv. Med inspiration fra det sydfynske koncept Kys frøen vil vi stille 3 aktivitetsmuligheder til rådighed for familierne. Her kan der lånes beskrivelser og udstyr til aktiviteten, så familien guides trygt gennem aktiviteten. Følgende 3 aktiviteter etableres: Olympiske lege for insekter Hvem finder det hurtigste dyr på Overmarksgården. Hele familien leder efter smådyr i skov og eng. Dyrene indsamles og nærstuderes. De skal selvfølgelig have et navn, som hurtigt findes på oversigtstavlerne. Herefter afholdes de olympiske lege. På den udleverede bane slippes dyrene fri, og konkurrencen begynder..!! Heksetricks på gården Naturen er forbundet med megen overtro fra sjove historier til død og rædsel. En masse spændende fortællinger, som vækker interesse og opmærksomhed. Familien skal lave smykker, amuletter, eller en heksepose fyldt med magi. Alt sammen ud fra naturens materialer. Heksemutters anbefalinger beskriver, hvilke planter der er godt for hvad. Hvis far eksempelvis ønsker flere penge, må han samle brombærblade og koge en te. Ønsker mor flere børn, må hun fylde hekseposen med padderokker og lægge i soveværelset. Bøgeblade og træ båret tæt på kroppen giver kreative tanker osv. Børn og voksne samler planter og naturens materialer. De lærer om deres egenskaber, laver smykker og amuletter mv. Vejledninger og basale materialer til smykkelavningen stilles til rådighed.

12 Spis naturen på Overmarksgården Mad med vilde råvarer. Hele familien skal lave byens bedste pizza. Grundopskriften på dejen har familien hentet på vores hjemmeside og forberedt hjemmefra. Pizzaen krydres med vilde planter, og der laves en skvalderkålspesto, løgkarsepesto o.l. Til pizzaen spises salat med mælkebøtte, bellis, skvalderkål mv. Familien har også mulighed for at lave vilde frikadeller. Grundingredienserne medbringes hjemmefra via opskriften på hjemmesiden, men urterne findes i naturen via de udleverede plancher med billeder og beskrivelser. Faciliteter Ovenstående aktiviteter kræver indkøb af udstyr, som udlånes til børnefamilierne. Der indkøbes cirka 10 sæt af hver aktivitet, så også grupper kan udføre aktiviteten. Samlet pris : kr. Da der er tale om et tag selv system kræver det en ordentlig organisering af udstyret. Derfor er det nødvendigt med opførelsen af et mindre halvtag med hylder og simple skabe til udstyret. Det er også her, man finder informationsplanchen, som forklarer den besøgende om aktiviteterne. Samlet pris : kr. Der indkøbes en robust pizzaovn med et simpelt halvtag, så den klarer vind og vejr. Samlet pris : kr. Støttefaciliteter for friluftsliv for børnefamilier Børnefamilien, foreninger, grupper mv. skal bruge naturværkstedet til aktiviteter og friluftsliv hvad enten det er børnefødselsdagen eller hyggeturen for familien. Det kræver nogle basale faciliteter på naturværkstedet, som kan støtte aktiviteterne herunder også fungere som base for dårligt vejr. Vi ønsker at etablere: 2 shelters samlet pris kr. Børnefamilien, spejdergruppen mv. skal kunne overnatte i det fri på Overmarksgården. Et godt samlingspunkt i tørvejr. Vi kalder det fortællehuset.

13 For grupper af mennesker spejdere, børnefødselsdagen mv. bliver dette hurtigt fortællehuset. Stedet man kan finde læ og ro, men den gode historie fortælles. For børnefamilien bliver det den trygge base sikkerheden for at vejret nu ikke ødelægger udflugten til naturværkstedet. Samlet pris: kr. Centralt for friluftslivet er endvidere en god bålplads med diverse båludstyr. Vi ønsker at etablere en bålplads, som er målrettet grupper af børn og unge. Børn finder tilfredshed ved at være få om et bål. De skal have lov til at tænde bålet, putte brænde på osv. Det er vanskeligt med en bålplads og 20 børn. Derfor ønsker vi at lave en bålplads, som består af et centralt bål med mindre bålpladser omkring. Det skal udføres med øje for sikkerheden, dvs. bålpladserne skal være afgrænset / forhøjet, så børnene ikke træder ind i bålet o.l. Det er et stenbelagt område med en stor bålplads omgivet af 8 mindre bålpladser. Samlet pris kr. Hertil kommer båludstyr som bålpander, grillriste mv. Dette vil være tilgængeligt for børnefamilier, foreninger mv. Samlet pris kr. Samlet budget for naturværkstedet Aktivitetsudstyr kr. Opbevaringsfacilitet til aktivitetsudstyr kr. Pizzaovn med halvtag kr. 2 shelters kr. Tørvejrs-halvtag stor gruppe kr. Bålplads for mange kr. Båludstyr kr. 2 Velkomstskilte ved indgangen til kr. Overmarksgården I alt kr.

14 Aktivitetsbasen i skoven Cirka 1 km. fra centrum af Tommerup ejer kirken endnu et skovområdet på cirka 5 hektar udover den skov, hvor Klasseværelset i skoven etableres. Denne skov er også en traditionel højstammet løvskov. Skoven ligger cirka 200 mester syd for jernbanen adskilt af en dyrket mark. Landmanden er indstillet på at etablere en sti ned til skoven. Der er således adgang til skoven fra jernbanen nord for stien og den offentlige vej syd for stien. Kirken har stillet skoven til rådighed for dette projekt. Vi vil etablere en aktivitetsbase i denne skov. Mål med aktivitetsbasen i skoven - Gøre det muligt at udøve træklatring i skoven under ordnede forhold - Giver børnefamilier og grupper en speciel overnatningsmulighed i skoven. Målgruppe Aktivitetsbasen primære målgruppe er grupper af børn og unge der under instruktion kan udøve klatring og /eller ønsker at sove i skoven på en alternativ måde. Kombinationen af træklatring, madlavning og at sove i hængekøje vil for mange være fyldt med aktion og afprøvning af nye grænser i naturen og derfor også appellere til unge (14-18 årige) målgruppe. Hængekøjehotellet vil kunne bruges af familier, vennepar mv. på tur. Indhold Aktivitetsbasen indeholder: - Base for træklatring - Hængekøjehotel - Madlavningsfaciliteter Base for træklatring Tommerup gruppe har uddannet 3 personer i en særlig amerikansk træklatringsmetode, hvor en person kan sikre 6 klatrere. Dette giver mulighed for at tage grupper med op i træerne. Via et tidligere tilskud fra Friluftsrådet har vi indkøbt udstyr til denne aktivitet. Der vil blive indrettet en klatrebase, hvorfra ture i træerne udgår. Denne etableres uden omkostninger der indgår i denne ansøgning. Hængekøjehotel At sove i hængekøje i skoven er en særlig oplevelse for de fleste. Man ligger godt men er også meget tæt på naturens lyde og dufte.

15 Vi ønsker at give børnefamilier, vennepar, skoleklasser mv. mulighed for at tage i skoven og sove i hængekøje. Vi har 30 hængekøjer med vandtæt oversegl. Dvs. man sætter hængekøjen op i skoven direkte mellem to træer. Hængekøjerne kan bruges til personer op til 85 kg. Dette giver os erfaringsmæssigt problemer i forhold til nogle lærere, forældre, store drenge mv. Vi har derfor brug for yderligere 10 hængekøjer i en bedre kvalitet. Samlet pris kr. Støttefaciliteter Forbindelse med hængekøjehotellet etableres en god bålplads inkl. grilrist. Samlet pris kr. Desuden laves et lille ly til brænde. Et simpelt halvtag med sider. Samlet pris kr. Som en særlig oplevelse opsættes en brændefyret pizzaovn med lille halvtag. Her inspireres folk til at lave pizza med skovens planter som bestanddel. Eksempelvis ramsløgpesto, løgkarsepesto o.l. Samlet pris kr. Skal børn og unge overnatte i skoven som ikke er vant til friluftsliv er der brug for et toilet til specielt unge piger. Derfor etableres et muldtoilet. Samlet pris kr.

16 Samlet budget for Aktivitetsbasen i skoven 10 hængekøjer med myggenet og vandtæt oversegl kr. Simpel bålplads med rist kr. Brændely kr. Pizzaovn kr. Muldtoilet kr. I alt kr.

17 Friluftscenterets grejbank Den gode spejderaktivitet i naturen, undervisningen i det fri og børnehavens tur i skoven alt sammen kræver en vis mængde udstyr for at understøtte legen, læringen og naturoplevelsen. Fælles er at alle tre grupper af børn og unge har i stort omfang brug for samme type af udstyr. Et fællesskab omkring udstyret er derfor oplagt og en naturlig følge af vores samarbejde. Mål med Friluftcenterets grejbank - Gøre det muligt for skolen, børnehaven og spejderne at lave nye aktiviteter i naturen - Lokale borgere kan låne/leje udstyr til en god dag i naturen Målgruppe Skolens elever, børnehavens børn og spejderne samt lokale borgere der kan låne udstyr. Indhold Friluftscenterets grejbank indeholder: - Aktivitetskasser til grupper - Basis friluftsudstyr - Transport og opbevaring af udstyr - Bookingssystem af grej inkl. mobilapplikation Aktivitetskasser til grupper I samarbejde med skolen er der udviklet en række aktivitetskasser som indeholder udstyr til en klasse. Enkelte af kasserne er målrettet skolens brug eksempelvis matematik i naturen, Historie- og kristendom i skoven. De fleste kasser vil kunne bruges af både spejderne, skolen og børnehaven. Følgende aktivitetskasser ønskes indkøbt: - Vi undersøger vandløbet - Spis naturen - Vi fanger insekter - Søens liv - Vi finder vej (geografi) (10 GPS, 10 kompas, O-løbskort mv.) - Historie og kristendom i skoven - Matematik i naturen - Billedkunst i skoven - Vikingerne i skoven - Snittekassen - Naturen i skoven - Rygsække til udstyr

18 Samlet pris : kr. Basis friluftsudstyr Udover de konkrete aktivitetskasser er der brug for en basis af alment friluftsudstyr. Dette er udstyr til eksempelvis madlavning til grupper. Der er tale om udstyr som er for værdifuldt til at placeres på friluftsbaserne (Naturværkstedet eller Klasseværelset i skoven). Der er også tale om basisudstyr som kan bruges omkring selve Friluftscenteret, når det bruges af spejderne eller lånes af skolen, børnehaven eller andre. - Bålpande (pandekagepande) - Popkornskasse - Bålhandsker - Grydekomfur - Trefod med vindskærm - Kløveøkse - Håndøkse 800 gram - Håndøkse 1100 gram - Bål-kaffekande - 4 Bålstativ til gryder - 4 Riste der kan drejes ud af bålet - 4 Støbejernsgryde - Rygeovn - Trangia + Gasbrænder - Bøjle sav - Bålgryde/ovn - Dutch oven - Kelly Kettle Vulcano-kedel Samlet pris kr. Transport og opbevaring af udstyr Et lettilgængelig og struktureret opbevaring af udstyr er essentielt for brug og vedligeholdelse af udstyr. Der er brug for indkøb af opbevaringskasser til udstyret, og bygningen af en simpel træreol i selve friluftscenteret. Samlet pris kr. Desuden er det vigtigt, at aktivitetskasserne, båludstyret mv. kan transporteres let ud i skoven. Dette kan ske via cykeltrailer. Ved større grupper med overnatning, mange aktiviteter er der brug for en decideret trailer der kan spændes efter bilen. 2 cykeltrailere indkøbes for samlet kr. Lukket trailer til kørsel med større mængde udstyr koster i alt kr. Samlet pris : kr. Bookingssystem af grej inkl. mobilapplikation

19 Med flere parter omkring grejbanken er hele styringen af grejet essentielt for succes. Det skal være muligt at booke udstyret, fejlmelde osv. Et eksempel. Når læren skal bruge aktivitetskassen omkring vandløbets dyr bestilles kassen via mobilapplikationen. Når kassen hentes tjekkes kassen ind via mobilapplikationen. Ved fejl eller mangler i kassen efter endt brug, skubbes kassen over i fejlmeldt tilstand via mobilapplikationen. Den kan så ikke reserveres indtil den er klarmeldt. Det er muligt at følge grejet via det tilknyttede hjemmesidemodul og database. Hjemmesidemodulet integreres på Friluftscentrets nye hjemmeside. Baseret på overslag fra udvikler af hjemmesider og applikationer kan denne lagerstyring laves for kr. Samlet budget for Friluftscenterets grejbank Aktivitetskasser kr. Basis friluftsgrej kr. Opbevaring (kasser og reoler) kr. Transport (cykel- og biltrailer) kr. Lagerstyring hjemmesidemodul og applikation kr. I alt kr.

20 Vi binder friluftscenter og støttepunkter sammen Højfyns Friluftscenter består af to hoveddele. En central base friluftscenteret og decentrale støttepunkter. Det er vigtigt, at der skabes en sammenhæng imellem Friluftscenteret og det enkelte støttepunkt, og støttepunkterne imellem. Mål med Vi binder friluftscenter og støttepunkter sammen - Skabe helhed og synlighed omkring de mange nye muligheder for friluftsliv Målgruppe Alle lokalområdets indbyggere børn, skolelever, unge voksne. Indhold Følgende initiativer skal skabe den nødvendige sammenhæng: - Stien der binder det hele sammen med kysse- og sansebænke. - Informationsskilte - Informationsfolder - Hjemmeside Stien der binder det hele sammen med kysse- og sansebænke Rygraden i projektet er den nedlagte jernbane mellem Assens og Tommerup st. Herfra udgår diverse stier til støttepunkterne. Ikke alle er sammenhængene og der vil i projektet blive lavet nye stier, der sikre sammenhæng. En del af de nye stier vil forløbe i kirkens skoven. Resten aftales med de involverede landmænd. Disse aftaler er endnu ikke faldet på plads. Der er ingen af aftalerne såfremt de ikke falder på plads som forventet - der kan bremse projektet, eller umuliggør adgangen til og mellem støttepunkterne. Vi arbejder på de nye stier bliver et Spor i Landskabet. Udgifterne til etableringen af sporet, markeringspæle mv. indgår derfor ikke i dette projekt. På udvalgte steder på stien, hvor udsigten er god, opsættes kyssebænke. En træstamme, hvor siddepladsen er skåret ud i midten af stammen, således at der er kanter i siden og man derfor skal sidde tæt på hinanden heraf navnet. Der opsættes 4 kyssebænke. Samlet pris kr. Et sted på stien i skoven laves sansebænke for en familie dvs. fire sansebænke. Det er en stor træstamme skåret ud som en liggestol. Her kan familien ligge sig ned, nyde stilheden og kigge op i trækronerne. En særlig intens måde at opleve skoven på. Samlet pris kr. Informationsskilte Rundt i området opsættes informationsskilte ved støttepunkterne og på særligt interessante steder. Lokal historisk forening involveres i at udpege og forfatte de historiske tekster.

21 Skiltene skal også fortælle om de forskellige aktivitetsmuligheder og binde støttepunkterne sammen. Der opsættes 5 infoskilte. (print på akryl i metalbakke, påsat træpæl). Samlet pris: kr. Informationsfolder Der trykkes en præsentationsfolder der fortæller om de forskellige muligheder. Rygraden i folderen er et godt kort over området. Folderen vil blive husstandsomdelt i nærområdet, og blive distribueret via bibliotek, lokale forretninger, skolen og børnehaven. Samlet pris for stk. : kr. Hjemmeside Spejdernes nuværende hjemmeside vil blive redesignet og tilført nye funktioner, herunder bookning af Friluftscenteret, så eksempelvis skole, efterskole og børnehave kan reservere centeret. Der er også her der hentes opskrifter til naturværkstedet mv. Samlet pris for opbygning af hjemmeside, inkl. indbygning af lagerstyringsmodul: kr. Samlet budget for Vi binder friluftscenteret og støttepunkterne sammen Kyssebænke kr. Sansebænke kr. Informationsskilte kr. Informationsfolder kr. Hjemmeside kr. I alt kr.

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Stenstrup & Ko ApS Torben Stenstrup Ålehusvej 22 4160 Herlufmagle Mail: stenstrup@adr.dk Tlf. 30 34 46 20 Når spejdergruppens faciliteter ikke slår til Kan

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL FORENI NGEN Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af lærere og pædagoger i Middelfart Kommune.

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Program: Målet er at lave en kreativ handleplan for det udendørs børne- og voksenmiljø over 2 år

Program: Målet er at lave en kreativ handleplan for det udendørs børne- og voksenmiljø over 2 år I efteråret 2009 søgte vi uddannelses- og udviklingspuljen støtte til, udendørs kreativ børne- og voksenmiljø og blev imødekommet. Dette skal ses i lyset af vores fokus på det udendørs børnemiljø i forbindelse

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

www.rondetunet.dk oplagt til grupper, skoler og institutioner der ønsker at opleve Norges smukke natur

www.rondetunet.dk oplagt til grupper, skoler og institutioner der ønsker at opleve Norges smukke natur oplagt til grupper, skoler og institutioner der ønsker at opleve Norges smukke natur Skal årets tur gå til Rondane Friluftssenter Rondetunet? Vi er et nystartet, danskejet friluftscenter der ligger i rolige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvidelse af Tappernøje KFUM spejdernes hytte

Projektbeskrivelse for udvidelse af Tappernøje KFUM spejdernes hytte Projektbeskrivelse for udvidelse af Tappernøje KFUM spejdernes hytte Formål At tilbygge 74m 2 på vores eksisterende spejderhytte på 45m 2. Baggrund KFUM gruppe Tappernøje blev stiftet i 1992 og har ligesiden

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Naturen som social løftestang Logbog

Naturen som social løftestang Logbog Naturen som social løftestang Logbog Så har vi været i gang i to uger, fået skurvognen sat og fundet stedet der skal være vores base igennem projektets løbetid. Stedet er som et rigtigt godt udgangspunkt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Naturcenter HINDSGAVL

Naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Naturcenter HINDSGAVL T I L I N S T I T U T I O N E R FORENI NGEN Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af pædagoger og lærere i Middelfart Kommune.

Læs mere

DM i Natur- og Jagtsti 2017 se og prøv selv en jagtsti i Elmelund Skov

DM i Natur- og Jagtsti 2017 se og prøv selv en jagtsti i Elmelund Skov 12. juni 2017 Foto: Deltager i jagtsti skal fortælle hvilke fugle, som de 5 forskellige sæt fødderne stammer fra DM i Natur- og Jagtsti 2017 se og prøv selv en jagtsti i Elmelund Skov Invitation til DM

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

HASLE OMRÅDEFORNYELSE

HASLE OMRÅDEFORNYELSE HASLE OMRÅDEFORNYELSE REVITALISERING AF HASLE FÆLLED SKITSEFORSLAG FOR BØRNE/UNGE GRUPPEN 9.SEPTEMBER 2009 ALGREEN ARKITEKTER MAA OVERSIGTSKORT HASLE FÆLLED M.M. Overordnet for område skal man være varsom

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Børnehuset Elverhøjen

Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Elverhøjen Man finder ud af med sit hjerte, hvem der er ens bedste ven hørt i Elverhøjen Børnehuset Elverhøjen Hestehaven 104 D 5260 Odense S FB-elverhoejen@odense.dk Tlf. 29 39 53 34/Bus mobil

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Mangler du en idé? IDÉER OG INSPIRATION

Mangler du en idé? IDÉER OG INSPIRATION IDÉER OG INSPIRATION Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Lucinahaven som Profilinstitution

Lucinahaven som Profilinstitution Lucinahaven som Profilinstitution Børn i alderen 0-6 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Guide: Sådan tænder du et bål

Guide: Sådan tænder du et bål Guide: Sådan tænder du et bål Af: Henrik Vang Christensen, indehaver af www.børninaturen.dk Hvad bruger du som tænd kilde til at få gang i bålet? Hvor lang tid går der, inden du kan lave snobrød? Hvad

Læs mere

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse 2014/2015 Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre Sociale kompetencer vi ønsker, at styrke børnenes evne til at lege - at iagttage børnenes leg og finde ud af deres behov - at skabe rum og rammer for leg store og små - at blive bedre til at aflæse skolebørnenes

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

29/1: Lav sætninger med lang tillægsform (Det vi startede på i timen i tirsdags)

29/1: Lav sætninger med lang tillægsform (Det vi startede på i timen i tirsdags) Dansklektier 29/1 og 1/2 Kære Grøn, Lektier i dansk: 29/1: Lav sætninger med lang tillægsform (Det vi startede på i timen i tirsdags) 1/2: Skriv jeres taler færdige. Jakob N/T om lyn og torden Vi laver

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Børnehaven (Humlehaven)

Børnehaven (Humlehaven) Børnehaven (Humlehaven) Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave. Efter at have været skole nu i 20 år, melder tankerne sig om en børnehave. I maj får vi allerede nu de kommende 0. Klasse børn ind i SFO

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Mindful. Børnehave. Vi lærer jer at gøre det selv

Mindful. Børnehave. Vi lærer jer at gøre det selv Mindful Børnehave Vi lærer jer at gøre det selv Hos Room for Reflection er vi af den overbevisning, at mindful pædagoger giver mindful børn. Holdet bag Room for Reflection har et brændende ønske om, at

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere