Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 12. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 12. marts 2012"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 12. marts 2012 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling blev konstateret lovligt indkaldt. Valg af referent og stemmetællere Til referent ville Anne-Mette Schmidt MA 66 gerne fritages i år, men ingen andre ønskede jobbet, så Anne-Mette blev enstemmigt valgt. Stemmetællere: Claus Schmidt Inger Lykke 37 stemmeberettigede og 6 fuldmagter Formanden aflægger beretning Anders Peterson (formanden) supplerer til beretningen, at der har været afholdt besigtigelsesforretning på Karlslunde Strandhotel den 6. marts 2012 vedrørende jernbanen og motorvejen. I torsdags besøgte kommissionen vores legeplads. Det var kun tale om besigtigelse, altså ikke selve ekspropriationsforretningen. Broen under motorvejen på Karlslunde Mosevej bliver spærret i ca. 6 måneder fra august Tunnellerne ved institutionerne og længere nede ved Fugleparken, bliver lukket på skift. Volden bliver betydeligt større end den er i dag og det vil blive muligt, at gå på toppen af den. Jørgen Andersen MA 26 undrer sig over, at Vejdirektoratet skal bruge så meget jord og hvad får grundejerforeningen for det?? Anders Peterson (formanden) forklarer at oprindeligt skulle Vejdirektoratet ikke bruge alt jorden mellem motorvejen og volden, men bestyrelsen og flertallet af medlemmerne mente ikke, at grundejerforeningen kunne gøre fornuftig brug af det smalle stykke, der blev tilbage. Prisen for jorden bliver først besluttet af kommissarius til september-oktober Jørgen Gammeljord AMA 8 synes der rodes rundt i leje, midlertidig og permanent.. Jesper Andersen BA 24 (bestyrelsesmedlem) påpeger, at de penge vi skal ha på nuværende tidspunkt for lejen af jorden til arkæologerne er modtaget og at bestyrelsen vil tilsigte, at få godtgørelse for leje af arealerne i den resterende del af den periode, som Vejdirektoratet ønsker at benytte arealerne. Jørgen Gammeljord AMA 8 synes ikke bestyrelsen er professionel!! Robert Christensen AMA 14 mener ikke, at bestyrelsens brev vedrørende Negativ accept har noget med en afstemning at gøre. En afstemning = ja, nej eller måske. En afstemning er en afstemning og det rigtige sted for sådan en, er på en Generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Side 1

2 Axel Svendsen MA 4 mener, at ha forstået, at jorden er overgivet permanent til Vejdirektoratet. Anders Peterson (formanden) bekræfter, at Vejdirektoratet har overtaget jorden på den anden side af volden permanent og at Vejdirektoratet overtager vedligeholdelsen fremover jf. Formandens beretning. Marc Christensen MA 25 spørger, om det er sikkert, at Vejdirektoratet ikke bygger på jorden?? Otto Iversen AMA 20 (bestyrelsesmedlem) mener bestemt ikke, at det lille stykke jord kan benyttes til noget og at det ikke er Vejdirektoratets intension. Robert Christensen AMA 14 føler, man får kørt røven af på Skelvej, når man skal op ad Skelbakken på grund af overkørslen. Ligeledes er han fortsat meget generet af chikanen på Skelbakken, da bilisterne skifter vognbane før tid på grund af den. Dertil kommer parkeringen ved børnehaven og vuggestuen, det hele er en stor pløjemark. Der er slet ingen parkeringspladser til beboerne på Anne Marie Allé. Og så har han i øvrigt hørt rygter om nogle skråparkeringer Jesper Andersen BA 24 (Bestyrelsesmedlem) fortæller, at efter Robert nævnte det på sidste generalforsamling, havde han en snak med kommunen, som blankt afviste forslaget om nedlægning af chikanen. Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) fortæller, at bestyrelsen sammen med børnehaven og vuggestuen har sendt et brev til kommunen og gjort dem meget klart opmærksom på, at 8 parkeringspladser til to institutioner ikke er tidssvarende. Kommunen kender til problemet. Robert Christensen AMA 14 mangler generelt informationer fra bestyrelsen. Jørgen Gammeljord AMA 8 understreger, at man ikke bare kan lave skråparkeringer, der er jo en beplatningsplan man skal ta hensyn til. Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) pointerer, at brevet til kommunen ikke omhandlede etablering af skråparkering, men var en orientering til kommunen om, hvor problematisk det kan være, at færdes på Anne Marie Allé. Jørgen Gammeljord AMA 8 mener, man bør sende et brev til børnehaven og vuggestuen vedrørende pløjemarken, lige som man gør til beboere, der ikke overholder deres vedligeholdelsespligt. Otto Iversen AMA 20 (bestyrelsesmedlem) understreger, at vi opfordrer dem igen og igen, mere kan vi ikke gøre på offentlig vej. Robert Christensen AMA14 kommer i tanke om, at der heller ikke er kommet striber på Skelbakken og Anne Marie Allé efter der er langt nyt asfalt. Hvorfor gør bestyrelsen ikke noget ved sådan noget, kommunen skal jo kontaktes. Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) føler ikke bestyrelsen kan holde øje med ALT i området. Og opfordre Robert til evt. selv at kontakte kommunen, når han Side 2

3 observerer en sådan uregelmæssighed. Robert ønsker dog ikke selv at kontakte kommunen, da det er bestyrelsens arbejde Robert Christensen AMA14 forstår fortsat ikke, hvorfor bestyrelsen ikke deler opgaverne i mellem sig og melder ud til medlemmerne, hvem der står for hvad. Sådan så det ikke altid er formanden, man skal gå til. Godkendelse af regnskabet Dirigenten spørger, om der er nogen som har spørgsmål til kassererens regnskab. Benny Christensen MA 24 er i tvivl om, hvad Leje af grønne områder dækker?? Anne-Mette Schmidt MA 66 (kassereren) forklarer, at det er de penge vi fik af Vejdirektoratet, for at leje jorden ud til arkæologiske udgravninger. Robert Christensen AMA14 mener, det var meget hurtigt at sælge græsslåmaskinen. Christian Madsen BA 28 (bestyrelsesmedlem) konstaterer, at maskinen umuligt ville kunne starte igen om 4 år, men hvis nogen har interesse i at købe maskinen, kan den sagtens skaffes tilbage! Benny Christensen MA 24 spørger, hvorfor der nu er oprettet konto i Nordea?? Anne-Mette Schmidt MA 66 (kassereren) forklarer, at det er gjort efter det vi snakkede om på sidste Generalforsamling, sådan så vores formue i samme pengeinstitut ikke overstiger statsgarantien på de kroner. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Indkomne forslag der involverer kontingentændring Ingen indkomne forslag. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent Budgetforslaget blev godkendt. Øvrige indkomne forslag Det første forslag er stillet af Robert Christensen AMA 14 på baggrund af den afstemning, som han ikke mener, var en afstemning. Jørgen Gammeljord AMA 8 mener ikke, det er nødvendigt med et sådant forslag. Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Bestyrelsen sidder der udelukkende for at forvalte de ting, der er besluttet på en generalforsamling. Dirigenten spørger om bestyrelsen vil ta dette til efterretning. Otto Iversen AMA 20 (bestyrelsesmedlem) understreger, at det vil bestyrelsen ikke. Vi har en advokats ord for, at Negativ accept er gangbart i en situation som den med Vejdirektoratet. På denne måde bliver alle medlemmer spurgt. Men det hele drejer sig om tillid og har man ikke den til den siddende bestyrelse, så skal man bare vælte os. Robert Christensen AMA 14 ta r stadig stor afstand fra Negativ accept, da en afstemning er, hvor man stemmer ja, nej eller måske. Side 3

4 Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) forstår ikke, at Robert ikke selv har samlet flertal og indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Anders Petersen AMA 15 (formanden) orienterer om, at fakta er, at der er 4 medlemmer der har tilkendegivet overfor bestyrelsen, at de ikke ønskede jorden overdraget til Vejdirektoratet og at overdragelsen derfor har fundet sted. Peter Nordland AMA 9 spørger, om der er lavet en kontrakt med Vejdirektoratet?? Anders Peterson AMA 15 (formanden) svarer, at det er ekspropriationskommissionen der står for det og ikke Vejdirektoratet og, at vi naturligvis har de papirer vi skal ha. Jørgen Gammeljord AMA 8 synes bestyrelsen er en flok amatører og han har i hvert fald ikke tillid til bestyrelsen. Jeanette MA 25 er ny i foreningen og det er simpelthen den værste generalforsamling, hun har været med til. Det er en stor omgang fnidder og fnadder, prøv dog at se tingene lidt konstruktivt. Jørgen Gammeljord AMA8 ved, at der er mødefrihed i Danmark, så hvis Jeanette ikke ønsker at være her, så kan hun bare gå. Han synes alt hvad der snakkes om på Generalforsamlingen, er væsentligt for foreningens fremtid. Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) minder om, at den jord vi snakker om, er værdi sat til nul kroner!!! Gitte Frederiksen MA 11 forstår (lige som flere andre) slet ikke, hvad det er vi skal stemme om. Robert Christensen AMA 14 mener bare, at det skal sættes på plads en gang for alle, at bestyrelsen skal søge om tilladelse til salg af jord. Jørgen Gammeljord AMA 8 synes bestyrelsen er en flok amatører!!! Christian Madsen BA 28 (bestyrelsesmedlem) bekræfter, at det er helt rigtigt, at han er amatør, hvis han var professionel, så var han nemlig et sted, hvor han fik penge for det!!! Inger Lykke BA 32 er i tvivl om Robert Christensens forslag, om det gælder for fremtiden eller vedrører det der er sket og som jo ikke kan laves om. Robert Christensen AMA 14 understreger, at stemmer man ja til forslaget, så accepterer man bestyrelsens handling ved salget af jorden. Forslaget går til afstemning og 37 stemmer ja til forslaget. Ivan Schultz BA 10 undrer sig stadig over forslaget og afstemningen, han mindes, at vi snakkede om præcis det smalle ubrugelige stykke jord på sidste års Generalforsamling Christian Madsen BA 28 (bestyrelsesmedlem) runder ovenstående debat af, men at minde forsamlingen om, at vi selvfølgelig kæmper i alles interesse, vi kæmper for at få så meget for jorden som overhovedet muligt. Side 4

5 Det andet forslag er stillet af bestyrelsen. På sidste års Generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle indhente tilbud på vores grønne områder (se tilbud fra Garteha A/S, omdelt med indkaldelsen). Christian Madsen BA 28 (Bestyrelsens repræsentant i Arbejdsgruppen) gennemgår tilbuddet og understreger, at tilbuddet kun omfatter belægningen på vores fortove og altså ikke fliserne på vores veje, da vejene er kommunens. William Seier BA 14 synes det havde været rart, at kende til tilbuddet fra Garteha A/S noget før, da hans grund afvander 4/5 af hele Prinsesseparken. Den er helt gal med alle brøndene i området. Ove Tastesen BA 2 synes at 1 tilbud er for lidt. Og stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig er nødvendigt, at udskifte alle fliser og hvad med at lægge asfalt i stedet for. Christian Madsen BA 28 fortæller, at udlægning af asfalt koster ca. 800 pr. m2 og at det i vores tilfælde, vil sige ca. 1,9 millioner kroner. Garteha A/S har fortalt ham, at levetiden på en betonflise er ca. 30 år, dem der ligger hos os er mere end 40 år. Ove Tastesen BA 2 vil vide, hvad man stiller op med de medlemmer, der ikke holder den nye belægning. Robert Christensen AMA 14 tror det vil blive utroligt pænt med nye fliser, men problemet er de medlemmer der ikke vedligeholder. Der er desværre ikke mange der gider gå ud fra deres egen grund og lave noget. I øvrigt er jeg blevet omvendt, jeg vil gerne ha nye fliser nu. Dirigenten opfordrer bestyrelsen til at følge op på manglende vedligehold med breve, sommerhilsner m.m., præcis som det sker i dag. Axel Svendsen MA 4 læser op fra vedtægterne 10 stk. 6; Bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelse af ovenstående ordensbestemmelser. Efterkommer et medlem ikke inden en nærmere angiven frist et af bestyrelsen givet pålæg, kan bestyrelsen lade det fornødne foretage for medlemmers regning, og om nødvendigt, lade de forbundne udgifter, inddrive af rettens vej hos det pågældende medlem. Men hans erfaring siger ham, at det er svært. Jørgen Gammeljord AMA 8 frygter, at Garteha A/S vil ødelægge vores nye asfalt i forbindelse med udskiftningen af fliserne. Han mener det bør skrives ned, at hvis de ødelægger noget, skal det retableres. Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) forklarer, at man som entreprenør er forpligtet til at efterlade området, som det så ud, da man påbegyndte arbejdet. Jørgen Andersen MA 26 synes, det er helt naturligt, at når noget ser frygteligt ud, så skal det da bare ordnes. Han Mener, alt denne snak må stoppe nu. Side 5

6 Bjarne Christensen MA 31 er bekymret om den nye flises kvalitet. Det er vigtigt, at det er en god flise, som også kan klare belastningen, fra de biler der ind i mellem kører på dem. Marc Christensen MA 25 er enig med Bjarne, da en tykkere flise vil være med til biler. Wiliam Seier BA 14 synes snakken er kommet for langt væk fra hans vandproblem, som han gerne vil ha en løsning på. Børge Lauenborg BA 3 spørger kassereren, om vi har pengene til at få det lavet?? Kassereren svarer, at det beløb vi pt. har hensat er kr ,-, derfor har vi pt. ikke alle pengene. Christian Madsen BA 28 vil prøve at presse prisen og ellers må vi nøjes med at få noget af det lavet i år og resten til næste år. Ivan Schultz BA 10 mener, at der er likvide midler på kr ,-. Kassereren svarer, at det beløb der er hensat til formålet er kr ,-. Så man kan ikke bare bruge ,-. Axel Svendsen MA 4 mener også, at pengene er på kontiene. Og mener først at kassereren kan få problemer med udgifterne til oktober!! Kassereren påpeger endnu en gang, at pengene er nødt til at være der, når regningen kommer, og også når regningerne kommer fra YouSee, også til oktober. Bestyrelsens forslag om at komme i gang med belægning bliver sat til afstemning og igen stemmer 37 medlemmer For forslaget, som derfor er vedtaget. Valg af formand Anders Peterson er villig til genvalg og blev genvalgt til Valg af bestyrelsesmedlemmer Finn Mosegaard MA 2, Dennis Vinløv AMA 7 og Jesper Andersen BA 24 er på valg og ønsker alle genvalg og blev genvalgt. Pia Vinsløw er fraflyttet og Marc Christensen MA 25 overtager hendes plads for 1 år. Otto Iversen og Christian Madsen er ikke på valg. Valg af revisor Keld Mortensen MA 79 er på valg, villig til genvalg og blev valgt. Jørgen Gammeljord AMA 8 er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant Børge Lauenborg BA 3 er på valg, villig til genvalg og blev valgt. Gunner Nielsen BA 34 er ikke på valg. Eventuelt Side 6

7 Axel Svendsen MA 4 opfordrer referenten til at nummerere siderne med 1 af.., så er det nemmere at finde rundt i, når man printer fra hjemmesiden. Han nævner ligeledes lågen ved postkassen på Karlslunde Mosevej, som han i øvrigt har nævnt før. Lågen er helt defekt og bør laves, da den i sin tid blev sat op for at børn og hunde ikke skulle løbe ud på Karlslunde Mosevej. Axel sendte for nyligt en mail til formanden, hvor han gjorde opmærksom på, at lågen nu var blevet helt ødelagt. Formanden svarede tilbage, at en ny låge vil koste ,- og at Axel var velkommen til at stille det som forslag til generalforsamlingen næste år. Axel s mail om hærværket var ment som et forslag til Generalforsamlingen, sådan havde bestyrelsen dog ikke forstået henvendelsen. Marc Christensen MA 25 vil gerne høre om, hvad udsigten til en ny legeplads er?? Anders Peterson (formanden) fortæller, at vi i 2006 havde en helt nye legeplads på tegnebrættet. Den blev dog henlagt, da Vejdirektoratet påbegyndte deres VVMundersøgelse af motorvejen. I forhold til fremtiden, er det firkantede areal ved vuggestuen i spil, det er dog pt. kommunens areal. Men bestyrelsen er klar over behovet for en legeplads. Jørgen Gammeljord AMA 8 (revisor) mødte under hans gennemgang af kvitteringerne hos kassereren, en kvittering på en hækkeklipper, den kan man låne hos formanden. Robert Peterson AMA 14 nævner at en mulighed for en eventuel ny legeplads, kunne være foran volden. Axel Svendsen MA 4 mener det er underligt, at revisoren først nævner bilaget på hækkeklipperen under Eventuelt. Og er forundret over, at revisorerne så har godkendt regnskabet. Keld Mortensen MA 79 (revisor) påpeger, at selvfølgelig kan man da godkende regnskabet, fordi der er en kvittering på en hækkeklipper. Jørgen Gammeljord AMA 8 (revisor) understreger, at det eneste han ville sige med den kvittering var, at hækkeklipperen er indkøbt og kan lånes hos formanden. Kirsten Christensen MA 24 vil gerne tildele store roser til bestyrelsen for Sommerfesten, det var rigtigt hyggeligt. Bjarne Christensen MA 31 (som passer hans andel af de grønne områder) fik den 5. oktober 2011 en skrivelse fra bestyrelsen, som også var omdelt til resten af hans gård. Skrivelsen omhandlede manglende vedligehold af fællesbedet i gården. Men skrivelsen har jo stadig ikke fået andre fra gården ud at ordne deres andel af bedet Anne-Mette Schmidt MA 66 (bestyrelsesmedlem) nævner, at lige netop i Bjarne Christensens gård, er det rigtigt svært, for hvem er det der sætter niveauet. Ingen kan leve op til hans niveau, fordi det bare er SÅ højt. Men alle skal selvfølgelig ordne deres andel. Gunner Nielsen BA 34 foreslår, at man på Generalforsamlingen nævner at x antal huse er blevet solgt i det forgangne år, nævner hvem der er flyttet ind og eventuelt hvem der er gået bort. Side 7

8 Otto Iversen AMA 20 efterlyser den webmaster som bestyrelsen efterlyser, da noget af det Gunner nævner, kan slås op på en hjemmeside. Ove Tastesen BA 2 vil gerne vide, om bestyrelsen er bekendt med kommunens plan for græsslåning, hvornår og hvor ofte, de slår græsset langs vejene. Inger Lykke BA 32 vil gerne være webmaster, hvis hun kan blive sat ordentligt ind i det. William Seier BA 14 bringer betonsoklen på banen, og vil gerne pointerer, at det der skete dengang, bestemt ikke er til hans tilfredshed, det er der ingen der må tro. Christian Madsen BA 28 (bestyrelsesmedlem) har aldrig lagt mærke til, at kommunen slår græsset langs vores veje. Axel Svendsen MA 4 ved, at det i sin tid var meningen, at kommunen ville slå græsset 2 gange om året, alt hvad der var derudover, skulle medlemmerne selv stå for. Robert Christensen AMA 14 understreger, at medlemmerne har vedligeholdelsespligten ud til vejens midte, herunder græsslåning. Axel Svendsen MA 4 orienterer om, at vi i Karlslunde har en aktivitetskalender, som man kan modtage på mail, ved at skrive til På aktivitetskalenderen opslås hvad der sker i byen, både for børn, unge og voksne. Otto Iversen AMA 20 orienterer om, at fibernet breder sig i Danmark. Vi modtager i Grundejerforeningen også tilbud på dette. Vi afventer dog markedet, da det pt. ikke er så udbredt endnu og at det pt. koster 8.200,- pr. parcel. Uden er foregribe noget, så tror vi, at det bliver op til den enkelte parcel, om man vil ha fibernet eller ej, det bliver højst sandsynligt ikke en foreningsbeslutning. Men bestyrelsen er opmærksomme på fibernet og følger udviklingen tæt. Per Jørgensen MA 46 vil gerne med på bestyrelsens næste tur rundt i Prinsesseparken. Dirigenten erklærer hermed Generalforsamlingen 2012 for slut Dirigent Anne-Mette Schmidt Referent Jørgen Lykke Side 8

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 7. marts 2011

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 7. marts 2011 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 7. marts 2011 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling blev

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Dirigent Karina Grøn # 19 Referent Karina Grøn # 19, Katrine Møller Zederkof # 17 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011 Dagsorden: FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset 1. Valg af dirigent, jvf. 6, stk. 4. 2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år,

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen.

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD Indholdsfortegnelse Navn, tilhørsforhold og datering, 1-5. 3 Formål, 6.....3 Medlemskab, 7 8. 3 Kontingent, 9.....3 Generalforsamling, afstemning og stemmeret, 10 15

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der er i vejchikanerne på Skovmosevej plantet roser, og der forhandles med kommunen om at ændre hele området til 40 kilometer zone.

Der er i vejchikanerne på Skovmosevej plantet roser, og der forhandles med kommunen om at ændre hele området til 40 kilometer zone. Grundejerforeningen Skovmose Referat af den 36. ordinære generalforsamling lørdag den 18. juni 2011 kl. 13.00 på Skovby Kro. Tilstede var 91 deltagere hvoraf 62 var stemmeberettigede. Formanden Henning

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Tidspunkt: Onsdag 15. april 2015, kl. 20:00 22:30

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hybenhaven, Lystrup. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hybenhaven, Lystrup. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune Vedtægter Kapitel 1 : Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hybenhaven, Lystrup. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune Kapitel 2 : Foreningens område og medlemskreds.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere