TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Carsten Fuhr

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Frigivelse af overarbejdsmidler - Brandvæsenet Justering af pladssituationen på 0-5 års området Udvidelse af SFO-kapaciteten, herunder godkendelse af montering Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering Seminar om Det gode samarbejde - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/5985 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/5985 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Frigivelse af overarbejdsmidler - Brandvæsenet Åben sag Sagsnr.: 14/3033 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2014 for brandvæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenets overarbejde består af flere dele. Alle udrykninger uden for normal arbejdstid er overarbejde ligesom diverse brandvagter, teatervagter m.m. Derudover kommer indkaldelse af ekstra mandskab til døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferier, afspadsering mv. PÅTEGNING Påtegning den 13. marts 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat kr. i budget INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til konto: art: og omk.sted: frigives det afsatte beløb på kr. til udbetaling af overarbejde i /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 4. Justering af pladssituationen på 0-5 års området Åben sag Sagsnr.: 13/28684 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: RESUMÉ Indstilling om principbeslutning af pladsjustering på 0-5 års-området, herunder omdannelse af vuggestuegrupper ved børnehuset Tømmerup Haveby og Tømmergrunden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med Pladsredegørelsen 2014, tidligere behandlet i Børne- og Skoleudvalget, viste det sig, at der var behov for nogle mindre justeringer i enkelte børnehuse for at udvide børnehavekapaciteten, idet der var en mindre mangel af børnehavepladser i forhold til årgangen. Den forslåede ændring af kapaciteten/børnetallet er udgiftsneutral og omhandler omkonvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser. Der omdannes 2 vuggestuegrupper og oprettes 2 børnehavegrupper med henholdsvis 20 børn (Tømmerup Haveby) og 14 børn (Tømmergrunden). Forvaltningen skal oplyse, at respektive børnehuse er positivt indstillet til ændringen. Forældrebestyrelser, personaler og faglig organisation vil blive hørt og endelig kapacitetsjustering fremsendes efterfølgende til endelig beslutning i Udvalgene. ØKONOMI Forvaltningen oplyser, at justeringen ikke vil have nogen personalemæssige konsekvenser og driften holdes udgiftsneutral. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der godkendes principbeslutning af pladsjustering på 0-5 års-området, herunder omdannelse af vuggestuegrupper ved børnehuset Tømmerup Haveby og 5

7 Tømmergrunden. Omdannelsen sker successivt over de næste 6 måneder i forbindelse med udskiftningen og oprykningen af børn. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Udvidelse af SFO-kapaciteten, herunder godkendelse af montering Åben sag Sagsnr.: 14/3415 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: RESUMÉ Indstilling om godkendelse af midler til montering i forbindelse med udvidelse af SFOkapacitet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har tidligere godkendt principbeslutning om løsning af SFO-kapaciteten for kommende 0. klasse børn i I forbindelse med udvidelse af børnetallet vil der være behov for at tildele monteringsmidler til garderobe, inventar og legetøj mv. Særligt udvidelse (omdannelsen) af Fritidsklubben Impulsen nødvendiggør flere anskaffelser til den nye aldersgruppe, kommende børnehaveklassebørn. Der skal oplyses, at der tillige er foretaget et individuelt skøn. De samlede monteringsudgifter beløber sig til i alt kr. i ØKONOMI Udvidelserne er gennemgået med de berørte institutioner og indeholder følgende økonomiske konsekvenser i forhold til monteringsmidler: SFO Brønderslev Alle udvides med 62 børn: Montering udgør kr. SFO Skelgården udvides med 16 børn: Montering udgør kr. Bgl. Gemmas Alle udvides med 25 børn: Montering udgør kr. SFO Kastrupgård udvides med 20 børn: Montering udgør kr. SFO Skottegården udvides med 32 børn: Montering udgør kr. I alt: kr. Der er ikke afsat midler indenfor Børne- og Skoleudvalgets budget hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling i 2014 på kr. til oprettelser af pladser. Forvaltningen skal dog oplyse, at der på Daginstitutionsområdet er oprettet en forbedringspulje der udgør ca kr., der således kan finansiere ovennævnte monteringsmidler. 7

9 Der ansøges årligt fra institutioner om forbedringer, særligt 0-5 års området. I 2013 blev halvdelen af beløbet ( kr.) benyttet til oprettelser af pladser, hvorfor Udvalget gav flere institutioner afslag. Forvaltningen besluttede derfor, at ansøgninger om forbedringer i 2013 blev overført til Såfremt forbedringspuljen på ny skal finansiere oprettelser af nye pladser, herunder monteringsmidler vil mange institutioner således på ny modtage afslag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, 1. At Økonomiudvalget tager beslutning om finansieringen af monteringsmidler, der i alt udgør kr. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt kassefinansieres. 8

10 6. Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering Åben sag Sagsnr.: 14/6019 Sagsansvarlig: ari.of Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ Kastrup Tårnby rideklub ansøger om tilladelse til at benytte arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej som parkeringsområde i forbindelse med afholdelse af 2 ridestævner i Det drejer sig om følgende stævner: Fællesridtet og C stævne i spring 16-17/ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rideklubben har de sidste år oplevet en øget tilgang af deltagere, som kommer kørende fra hele Danmark og Sydsverige. Desuden har klubben i år fået tildelt et C stævne i springning, som også betyder flere startende ryttere, der kommer med bil og trailer. Kommunen har tidligere udlånet arealet til rideklubben i forbindelse med afholdelser af stævner. Da der er tale om en lokalforening anbefales, at udlånet er uden depositum og leje, således at rideklubben får arealet stillet gratis til rådelighed. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at godkende ansøgningen om udlån af arealet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtalelse fra Teknisk Forvaltning vedr udlån af cirkusgrund til 46311/14 parkering 2 Åben Ansøgning fra Kastrup Tårnby rideklub om lån af grund 46410/14 9

11 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet fornyet ansøgning om yderligere lån af arealet til parkering den og ligeledes imødekommes. Arealet skal være ryddet den senest kl Der må ikke opkræves betaling for parkering på arealet. 10

12 7. Seminar om Det gode samarbejde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr 11

13 8. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/8086 Sagsansvarlig: mli.of Afbud: Carsten Fuhr 12

14 9. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/7299 Sagsansvarlig: mli.of Afbud: Carsten Fuhr 13

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere