Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER"

Transkript

1 Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note Kontingent Afskrevet kontingent Kredskontingent Kontingenthenlæggelse Disp.fond - note Kontingentandel BUPL KONTINGENT I ALT ANDRE INDTÆGTER Sagsindtægter Licensindtægter - Skemaplan ANDRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT UDGIFTER HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER HB LØN, FRIKØB OG PENSION Frikøb incl. Pension Regulering fratrædelsesgodtgør Ulempetillæg Lønrefusion, HB Lønsumsafgift Vikar Feriepengeregulering HB LØN, FRIKØB OG PENSION I ALT - note HB REJSEOMKOSTNINGER Rejseomkostninger Kørsel Diæter Privat overnatning HB REJSEOMKOSTNINGER I ALT ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER Møder - note Udvalgsmøder - note X Udvalgsaktiviteter - note Telefon Abonnement, forsikring, kontor Kurser IT, inventar og licenser B-indkomst OK 15 - ekstra møder mm (se også 31095) ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER I ALT HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER I ALT

2 KREDSOMKOSTNINGER Kredskontingent Kredstilskud Nettoomkostninger, kredse Pulje til tværgående kredsaktiviteter KREDSOMKOSTNINGER I ALT DISPOSITIONSFOND KONTINGENTANDEL Dispositionsfond kontingentand DISPOSTIONSFOND KONTINGENTANDEL I ALT MEDLEMSMØDER OG -KURSER REPRÆSENTANTSKABSMØDER Repr.møde, Rejseudgift Repr.møde, Hotel Repr.møde, Trykkeri Repr.møde, Andre omkostninger Repr.møde, Honorar Repr.møde, A-indkomst REPRÆSENTANTSKABSMØDER I ALT BØRNEKULTURPRIS Børnekulturpris BØRNEKULTURPRIS I ALT SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER Sags- og mødeomkostninger SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER I ALT TR-KURSER Overnatning, fortæring Underviser Materialer A-indkomst B-indkomst Kørsel Vikardækning TR-KURSER I ALT ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER- note Overnatning, fortæring Underviser Materialer B-indkomst Kørsel Rejseomkostninger Møder, medlemskurser Vikardækning OK-15-aktiviteter (for R12 og R13=OK-13) Salg af øvr. medlemskurser og

3 31995 ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER I ALT MEDLEMSMØDER OG -KURSER I ALT INFORMATION MEDLEMSINFORMATION Hjemmeside Kalendere Pjecer m.v OK håndbog Synliggørelse af forening ASynliggørelse af forening, U&P Medl.undersøg.: Udd.baggrund Folkemøde på Bornholm, U&P MEDLEMSINFORMATION I ALT MEDLEMSBLAD Frie Skoler MEDLEMSBLAD I ALT INFORMATION I ALT SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNINGER LEGATER Legater, rejsetilskud LEGATER I ALT TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL Tilskud til humanitære formål TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL KRISEHJÆLP Krisehjælp, B-indkomst Krisehjælp, CVR-nr KRISEHJÆLP I ALT SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNINGER I ALT FORSIKRING Forsikring Rådgivning, Ansvar FORSIKRING ANDRE ORGANISATIONER FTF LC DUS NLS ANDRE ORGANISATIONER I ALT

4 PERSONALEOMKOSTNINGER LEDERE Løn, ledere - incl pension i Lønrefusion, ledere Pension, ledere Feriepenge, ledere Rejseomkostninger, ledere Kørsel, ledere Diæter, ledere Privat overnatning, ledere LEDERE I ALT KONSULENTER Løn, konsulenter - incl pension i Lønrefusion, konsulenter Pension, konsulenter Feriepenge, konsulenter Rejseomkostninger, konsulenter Kørsel, konsulenter Diæter, konsulenter Privat overnatning, konsulente KONSULENTER I ALT ADMINISTRATIVE ANSATTE Løn, administrative ansatte - incl pension i Løn, løst ansatte Lønrefusion, administrative an Pension, administrative ansatt Feriepenge, administrative ans Feriepenge, løst ansatte Rejseomkostninger, administrat Kørsel, administrative ansatte Diæter, administrative ansatte Privat overnatning, administra ADMINISTRATIVE ANSATTE I ALT ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER Regulering af feriepengeforpli ATP mv Lønsumsafgift Uddannelsesbidrag Kursus / Uddannelse af persona Stillingsannoncer m.v Diverse personaleomkostninger ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT

5 KAPACITETSOMKOSTNINGER LOKALEOMKOSTNINGER Husleje, Jyderup Lokaleforbedring m.v LEJLIGHED I AARHUS Lejlighed: Skat & afgift Lejlighed: Inventar Lejlighed: Handelsomkostninger Lejlighed: Husleje Lejlighed: Rengøring mv Lejlighed: A-indkomst Lejlighed: Fællesudgifter, eje Lejlighed: Driftsudg (vand, varme..) LEJLIGHED I AARHUS I ALT LOKALEOMKOSTNINGER I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER INVENTAR OG IT Inventar IT Medlemssystem Sagsstyringssystem Abonnementer, incl. cpr.regist Interne møder INVENTAR OG IT I ALT KONTORARTIKLER Porto Gebyrer, incl. NETS Telefon Kontorartikler Interne tryksager (brevpapir, Fane KONTORARTIKLER I ALT REPRÆSENTATION Gaver REPRÆSENTATION I ALT REVISION Revision Rådgivning og øvrig assistance REVISION I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT

6 AFSKRIVNINGER Afskrivninger Inventar Afskrivninger IT Afskrivninger Medlemssystem Afskrivninger Sagsstyringssyst Afskrivninger Hjemmeside Afskrivninger Lejlighed Aarhus AFSKRIVNINGER I ALT OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER SÆRSKILTE AKTIVITETER FSL Ejendommen Hornstrup Kursuscenter Frie Skoler FSL/Privatskolernes SÆRSKILTE AKTIVITETER I ALT ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER Renter, bank mv Andre renter, skat mv Renteindtægt obligationer Kursavance / tab obligationer Realiseret avance/tab Aktieudbytte Renteindtægter i Kredsene Dispositionsfonden, renteandel ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT FINANSIELLE OMKOSTNINGER - ER FLYTTET TIL Renteomkostninger til Dispositionsfond Kreditforeningslån FSL, ydelse Kurstab lån FSL Bank, mv FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT FINANSIELLE POSTER I ALT SKAT AF ÅRETS RESULTAT Foreningsskat SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT Hensættelse til opbygning af egenkapital ÅRETS RESULTAT

7 NOTER 1 Kontingent antal kont/år Antal kont.medl Antal ledermedl Afskrevet kontingent Disp.fond henl/år Antal kont.medl HB-frikøb HB-frikøb, 40% HB honorar Formandskab Lønsumsafgift, feriepengereg Total, incl pension HB-møder, 13 deltagere antal á kr 2-dages møder HKC dages møder, Ravnsøvej Udvalg Forretningsudvalg Arbejdsliv og Arbejdsmiljø, A&A AMR-aktiviteter, netto TR-uddannelse KB-kursus Uddannelse og Profession, U&P Medlemskurser og -aktiviteter Folkemøde Medlem og Forening, M&F Minikurser Sum Særlige grupper Pensionister Børnehaveklasseledere Kostskolelærere, Kostskolestævne Lærerstuderende Ledige Sum

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Budgetforslag 2015-16 vedtaget på RB-møde den 4. september 2014

Budgetforslag 2015-16 vedtaget på RB-møde den 4. september 2014 Kontingenter Drifts af regioner 9.308.000 9.106.000 9.179.200 9.135.300 Annoncer og abonnementsindtægter Tilskud til TR virksomhed 800.000 790.000 689.750 Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT 10.108.000 9.896.000

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere