Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter"

Transkript

1 NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede sig generelt godt, og det gjaldt i særlig grad danske realkreditobligationer. Der har i løbet af sommeren været megen uro på de finansielle markeder. Investorerne er bekymrede for den høje statsgæld og for, om regeringerne bliver tilbageholdende med at stimulere økonomierne. En ny recession kan derfor blive så meget desto værre. Investorerne har søgt at erstatte aktier med mere sikre obligationer. Aktiekurserne er faldet kraftigt, mens obligationskurserne er steget, dvs. de effektive renter har været faldende. Det er imidlertid ikke alle obligationer, der oplever samme effekt. Nogle papirer vurderes i særlig grad som en "sikker havn" i krisetider og bliver derfor i særlig grad købt af investorer, der vil sikre sig mod tab. Dette gælder også danske realkreditobligationer, som er steget mere i kurs end europæiske covered bonds, dvs. sammenlignelige papirer fra andre europæiske lande, jf. figuren. Rente, pct. p.a. 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Realkreditobligationer fik størst rentefald i juli og august Realkreditobligation Europæiske covered bonds Grafen viser en dansk realkreditobligation holdt op imod indekset "iboxx EUR Liquid Germany Covered Diversified", som består af covered bonds fra en række europæiske lande. Den gennemsnitlige varighed i dette index er 3,6 år. Dette svarer omtrent til varigheden på 3,3 år for en ikke-konverterbar 2 pct. realkreditobligation med udløb i 2014, som derfor er valgt som sammenligningsgrundlag. Selv om der i begge grafer er tale om

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2011 obligationer med pantsikkerhed, er renteniveauet lavere på de danske obligationer, da de vurderes som mere sikre. Denne forskel blev større i løbet juli og august Under den værste del af finanskrisen i efteråret 2008, hvor markedet for covered bonds næsten gik i stå, kunne man fortsat sælge danske realkreditobligationer. Kurserne var ufordelagtige, men omsætningen forsvandt ikke. "Under finanskrisen skilte investorerne sig af med covered bonds. Bekymringen nu handler mere om den generelle konjunkturudvikling, og covered bonds er noget man køber ind, ikke noget man sælger ud af. Den udvikling er slået ekstra kraftigt igennem for danske realkreditobligationer, som klarer sig bedre end andre covered bonds, og som har sikret mange boligejere en uhørt lav rente ved de netop gennemførte auktioner. De skiller sig altså positivt ud, både når der sælges ud og købes op. Det får os ikke til at læne os tilbage i tilfredshed, men det hører med til billedet, når vi diskuterer risici og fremtidige udfordringer i realkreditsystemet," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Realkreditbranchen giver færre lånetilbud end under finanskrisen og "dot.com"-krisen Det nuværende niveau af lånetilbud om realkreditfinansiering er langt lavere end det var under "dot.com"-krisen i år 2000 og finanskrisen i år Det viser beregninger fra Realkreditforeningen. Figur 1 viser udviklingen i antallet af lånetilbud på halvårsbasis under højkonjunkturen i samt under "dot.com"-krisen, finanskrisen og den nuværende krise med økonomisk usikkerhed, forårsaget af bl.a. gældskrisen i Sydeuropa og USA.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2011 Figur 1 Antal lånetilbud pr. halvår Sammenligning af antallet af lånetilbud i forskellige perioder Højaktivitetsperioden 2003 til 2005 i gennemsnit DOT.COM Finanskrise (2. halvår 2008) Økonomisk usikkerhed (1. halvår 2011) Den økonomiske usikkerhed i 1. halvår 2011 er affødt af gældskrisen i Sydeuropa og en generel bekymring for fremtiden. Bekymringen kan også aflæses ved, at vi sparer flere penge op, og at vi er mere forsigtige med at stifte ny gæld end for 3-4 år siden. Figur 2 viser udviklingen i antallet af lånetilbud på halvårsbasis fra 1996 og frem til 1. halvår i I figuren kan man også se de perioder, hvor aktiviteten har været høj. Figur 2 Antal konverteringsbølge Antallet af lånetilbud når bunden konverteringsbølge dot.com-krisen konverteringsbølge Finanskrisen Økonomisk usikkerhed - Gældskrise i Sydeuropa halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2011 Fakta om statistikken: Realkreditforeningen og Realkreditrådet opgør det samlede antal af lånetilbud fra realkreditinstitutterne til finansiering af private boliger og erhvervsejendomme. Opgørelsen opdateres hver måned og er baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne. Figuren er beregnet på halvårsbasis. Figur 2 viser, at antallet af lånetilbud er højt i de perioder, hvor der har været konverteringsbølger, hvor boligejerne skifter fra fast til variabel rente. Det lavere aktivitetsniveau er i de perioder, hvor der hverken er konverteringsbølger eller mange hushandler/tillægslån. Antallet af lånetilbud viser, hvor mange lånetilbud kunderne får. Lånetilbuddet kan både være et tilbud om at omlægge lån fra fast til variabel rente. Der kan også være tale om tilbygning til huset eller boligkøbere, som har kig på et hus, hvor de får et bindende tilbud fra realkreditinstituttet. Ud over tilbuddene til private kunder dækker tallene også erhvervskunder. I 2. halvår af 2011 har vi p.t. kun data for 2 måneder (juli-august), men det forventes ikke, at 2. halvår vil blive bedre end 1. halvår, da usikkerheden i økonomien fortsat er til stede. Beltoft: De økonomiske usikkerheder for den enkelte skal mindskes, førend der er udsigt til bedring på boligmarkedet. Et af de første tegn på aktivitetsniveauet på boligmarkedet er, hvor mange lånetilbud der gives til kunderne. Antallet af lånetilbud er i år indtil nu historisk lavt, og intet tyder på, at tallene vil stige foreløbigt. I dag bliver der givet knapt 2 lånetilbud for hver 3 lånetilbud, der blev givet under "dot.com"-krisen og finanskrisen. Antallet af lånetilbud er derved det suverænt laveste i nyere tid, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Den økonomiske usikkerhed er stor i øjeblikket, og selv om renterne er historisk lave, får det ikke mange til at overveje et huskøb. Usikkerheden på aktiemarkedet, gældskrise og jobusikkerhed m.v., gør at flere sparer op og polstrer sig til dårlige tider frem for at bygge til eller købe en bolig," siger Karsten Beltoft.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2011 Der ER forskel på jyder og københavnere Der er stor forskel på, hvordan man som jyde henholdsvis københavner håndterer finansieringen af sin bolig. "Det ved jeg da godt", tænker du måske, men nu fremgår det sort på hvidt af en undersøgelse, som Realkreditforeningen har fået foretaget blandt et repræsentativt udsnit af de danske boligejere. Undersøgelsen er foretaget af Voxmeter og omfatter ca. 600 danskere, der ejer egen bolig. Vi taler ofte om boligmarkedet, men reelt set har vi flere boligmarkeder i Danmark. En grov opdeling kunne være, at der er ét marked vest for Storebælt og et andet øst for Storebælt. I Vestdanmark koster et gennemsnitligt parcelhus omkring 1,4 mio. kr. og lidt over 2 mio. kr. i Østdanmark. I øst har vi oplevet en boligboble i modsætning til i vest, og det østlige Danmark har efterfølgende gennemlevet store fald i boligpriserne, mens dette naturligt nok ikke har været tilfældet i den vestlige del. De to boligmarkeder ser forskellige ud og opfører sig forskelligt, og det er derfor slet ikke så mærkeligt, hvis der skulle være forskel på de holdninger, der gør sig gældende i Vesthenholdsvis Østdanmark, når det kommer til boligejernes håndtering af finansieringen af deres faste ejendom. Realkreditforeningens undersøgelse viser da også, at selvom Danmark på mange måder er et lille land, og danskerne i meget vidt omfang er en homogen gruppe, er der altså forskelle ikke mindst når det handler om at finansiere sin faste ejendom. Nul realkreditlån ved pensionering I hovedstadsområdet er det kun hver tredje boligejer, der planlægger at have betalt realkreditlånene ud, når den pågældende skal pensioneres. I den anden ende af spektret ligger sønderjyderne og nordjyderne. Her forventer næsten halvdelen af boligejerne at have gælden i boligen væk, når de forlader arbejdsmarkedet. Afdragsfrie lån eller ej Undersøgelsen slår fast, at afdragsfrie lån er et udpræget "københavnerfænomen". Godt og vel en tredjedel af boligejerne i hovedstadsområdet har lån i deres faste ejendom, som

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2011 de kun betaler renter på. Vest for Storebælt er disse lån markant mindre udbredt fx har kun ca. en fjerdedel af nordjyderne og sønderjyderne denne type lån. Og det er ikke kun selve udbredelsen af de afdragsfrie lån, der er forskellig. Der er også forskel på begrundelserne for at optage denne type lån: I hovedstaden og på Sjælland generelt forklarer godt og vel hver tredje, at de optog afdragsfrie lån, fordi de havde brug for frie midler til at forbedre deres bolig. De sparede afdrag skulle altså bruges til nyt køkken, bad eller måske nye vinduer. Dette er kun tilfældet for ca. hver femte, når vi ser på begrundelserne vest for Storebælt. I den offentlige debat bliver det ofte nævnt, at man bruger den afdragsfrie periode på realkreditlånet til at afvikle anden og dyrere gæld. På Sjælland bruger man imidlertid generelt ikke afdragsfrie lån til at afvikle anden gæld; det er til gengæld tilfældet for hver fjerde i Region Syddanmark og hver syvende i Midt- og Nordjylland. Dette stemmer også meget godt overens med udsagnet ovenfor: På Sjælland går de sparede afdrag ofte til forbedringer af boligen, mens men vest for Storebælt foretrækker at afvikle anden gæld fx bankgæld. Variabel eller fast rente Lån med variabel rente udgør efterhånden i nærheden af 67 pct. af alle lån med pant i fast ejendom. Lån med variabel rente er stort set lige populære, uanset hvor i landet man befinder sig. Energibesparende tiltag Øst for Storebælt er man klart mindre ivrig efter at sætte penge i isolering og termostater end øst for Storebælt. På spørgsmålet om, hvorvidt man overvejer inden for de næste to år at investere i energibesparende tiltag, svarer godt hver tredje københavnerne "ja", mens det i Nordjylland kun er hver femte, der overvejer at gøre noget i den retning. Mere end to tredjedele af boligejerne i Nordjylland svarer endda udtrykkeligt "nej" til overvejelser om energiforbedrende tiltag, mens kun hver anden københavner har denne holdning. Dette stemmer godt overens med det forhold, der er beskrevet ovenfor, at sparede afdrag i forbindelse med afdragsfrihed på Sjælland ofte går til forbedringer af boligen herunder energiforbedringer - mens men vest for Storebælt foretrækker at bruge de sparede afdrag til at afvikle anden gæld. Og hvad skal der så til, for at få boligejerne til at overveje denne slags investeringer? Ja, her er der også forskel. Hver fjerde københavner nævner muligheden for at gavne miljøet,

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2011 mens dette formål kun vil kunne få ca. hver syvende nordjyde til at iværksætte energiforbedringer i deres bolig. Danmark er et lille land, men forskellene mellem landsdelene er til at få øje på, når vi taler realkreditbelåning m.v. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Tina Oreskov Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER NOTAT DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Bankunionen kan opfattes som en forsikringsordning, og når man tegner en

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere