åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) Udpegning af formand for Landsbyudvalget Valg af suppleanter til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars Johannes V. Jensen Museet - ansøgning om anlægsbevilling til indretning af arbejdsværelse Farsø Svømmehal - ansøgning om anlægsbevilling Vesthimmerlands Museum - gældsbrev Hornum Hallen - ansøgning om anlægsbevilling Frigivelse af penge til kedeludskiftning på V. Hornum Skole Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet på specialområdet Nye lånepuljer for lånedispensation Lukket - Valg af sagkyndig revision Salg af ubebygget ejendom Lukket - Køb af 2 ejendomme i Aars Valg af medlem til repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester 59 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 3

4 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) Sagsnr.: 09/32348 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til Byrådet om en række spørgsmål på folkeoplysningsområdet. Byrådet udpeger 13 personer. Der udpeges 2 personlige stedfortrædere for hvert medlem i prioriteret rækkefølge. 2 af medlemmerne og deres stedfortrædere skal være medlemmer af byrådet. Øvrige medlemmer og stedfortrædere udpeges efter indstilling fra foreninger/organisationer. Det er et vilkår for at kunne blive indstillet og valgt fra foreninger / organisationer, at pågældende skal repræsentere en forening, som i det seneste år op til datoen for valget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud. Indstillinger fra organisationer / foreninger forventes at foreligge i januar Funktionsperioden påbegyndes pr. 1. april Lovgrundlag Folkeoplysningsloven og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 personlige stedfortrædere pr. medlem. - at Byrådet herudover når der foreligger indstilling udpeger 11 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere pr. medlem. Beslutning i Byrådet den Medlem Jan Dyregaard (V) med Søren C. Hansen som 1. stedfortræder og Annette Vahlgreen som 2. stedfortræder Medlem Niels Bonnerup med Niels Heebøll som 1. stedfortræder og Jørgen Grøn som 2. stedfortræder 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

7 Supplerende sagsfremstilling På Byrådets konstituerende møde valgte byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget. Efterfølgende er man blevet opmærksom på at det udpegede medlem Niels Bonnerup, samt 1. stedfortræder Niels Heebøll og 2. stedfortræder Jørgen Grøn ikke lever op til betingelsen om at de skal være medlem af Byrådet. SF har oplyst til administrationen, at Inger Lynge ønskes valgt som medlem i stedet, og at Socialdemokraterne vil komme med forslag til stedfortræder og de Radikale ønsker Gerda Sørensen som stedfortræder. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 1 nyt medlem samt 2 nye personlige stedfortrædere der er medlem af Byrådet. Beslutning i Byrådet den Inger Lynge (F) udpeges som medlem. Gerda Sørensen (B) og Doris Lauritzen (A) udpeges som stedfortrædere. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Indstillinger fra organisationerne til Folkeoplysningsudvalget 7

8 Valg af gruppe A Foreninger, fritids- og ungdomsklubber: Niels Hald, Stenildvadvej 11, 9600 Aars Henning Jensen, Oustrupvej 66, 9600 Aars Henning Als, Enghaven 13 Simested, 9620 Aalestrup Maibritt Svendsen, Vesterled 12, 9681 Ranum John Vigsø, Hvorvarpvej 29, 9600 Aars Henning Christensen, Viborgvej 12 Strandby, 9640 Farsø Suppleanter: For Niels Hald: Første suppleant: Poul Erik Pedersen, Solvænget 8, 9600 Aars Anden suppleant: Kjeld Nielsen, Mejlbyvej 121, 9610 Nørager For Henning Jensen: Første suppleant: Elsebeth Skadhauge, Gl. Blærevej 3, 9600 Aars Anden suppleant: Inger Nielsen, Oustrupvej, 9600 Aars For Henning Als: Første suppleant: Peter Andersen, Boldrupvej 19 Simested, 9620 Aalestrup Anden suppleant: Yvonne Degn, Torsvej 1, 9640 Farsø For Maibritt Svendsen: Første suppleant: Brian Lauritsen, Langmosen 24, 9620 Aalestrup Anden suppleant: Michael Rønnow Jørgensen, Tinghusvej 14 Ullits, 9640 Farsø For John Vigsø: Første suppleant: Ivar Bjerregaard, Mølgårdsvej 84 Haubro, 9600 Aars Anden suppleant: Kristian Lorenzen, Parallelvej 5 V. Hornum, 9640 Farsø For Henning Christensen: Første suppleant: Leif Nielsen, Klovnhøjvej 7, 9640 Farsø Anden suppleant: Svend Petersen, Jeppe Aakjærsvej 20, 9640 Farsø Valg af gruppe B Oplysningsforbund og aftenskoler A. Aage Mortensen, Ryttergade 13, 9681 Ranum Ida Ravn Hansen, Kornblomstvej 59, 9640 Farsø Suppleanter: For A. Aage Mortensen Første suppleant: Betty Østergård, Jernbanegade 27 st., 9670 Løgstør Anden suppleant: Dorthe Jensen, Thyrasvej 14, 9640 Farsø For Ida Ravn Hansen 8

9 Første suppleant: Jesper Holm Jespersen, Viborgvej 171, 9670 Løgstør Anden suppleant: Ingrid Geil, Himmerlandsgade 42 23, 9600 Aars Valg af gruppe C Uniformerede korps Ole Johansen, Løvsangervej 36, 9600 Aars Birgitte Svejstrup Hansen, Tingvej 38 Hvalpsund, 9640 Farsø Suppleanter: For Ole Johansen: Første Suppleant: Søren Zeftin, Gunderstedvej 10, 9600 Aars Anden Suppleant: Kenneth Jakobsen, Skovbrynet 3, 9640 Farsø For Birgitte Hansen: Første suppleant: Gitte Tillemann, Farsøvej 167, 9640 Farsø Anden suppleant:poul Møller, Hestbækvej 43 Hestbæk, 9640 Farsø Valgt af gruppe D Handicapforeningerne Inga Vad Nielsen, Gl. Ålborgvej 132 Første suppleant: Signe Elkjær, Postbakken 8, 9640 Farsø Anden suppleant: Per Nordentoft, Vesterled 9, 9620 Aalestrup. Administrationen indstiller - at Byrådet godkender de indstillede til Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Byrådet den De indstillede personer fra organisationerne godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 021. Udpegning af formand for Landsbyudvalget Sagsnr.: 09/23520 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling På byrådets konstituerende møde den 3. december 2009 foretog Byrådet udpegning af 10 medlemmer samt 4 stedfortrædere til Landsbyudvalget. I henhold til vedtægter for Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune 3, stk. 3 vælger Byrådet blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer 2 medlemmer, hvoraf den ene udpeges til formand for Landsbyudvalget. De 2 medlemmer vælges for Byrådets valgperiode. På det konstituerende møde den 3. december 2009 (punkt 59) blev valgt: Jan Dyregaard (V), og Rasmus Vetter (A). Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på blandt de to udpegede at pege på en formand for udvalget. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslove 17, stk. 4. Sagen afgøres i byrådet. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger en formand for Landsbyudvalget. Beslutning i Byrådet den Punktet udgår. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 022. Valg af suppleanter til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars Sagsnr.: 09/23506 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Byrådet foretog på det konsituterende møde den 3. december 2009 udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars. Af fundatsen fremgår, at Byrådet udpeger 3 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen. Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på udpegning af suppleanter for nedenstående 3 valgte Jan Dyregaard (V) Jørgen Justesen (C), og Thomas Madsen Nielsen (B) Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 3 suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Beslutning i Byrådet den Per Bisgaard (V), Ernst Pinstrup (C) og Bjarne Jensen (B) udpeges som suppleanter. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 023. Johannes V. Jensen Museet - ansøgning om anlægsbevilling til indretning af arbejdsværelse Sagsnr.: 10/3638 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 12979/10Åben Johannes V. Jensen Museet - friholdelsesgaranti til lån af effekter fra Nationalmuseet Sagsfremstilling Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til flytning af Nationalmuseets samling af effekter fra digteren Johannes V. Jensen til museet i Farsø. Til projektet er der givet tilsagn om tilskud fra EU s landdistriktsprogram på kr samt fra Indenrigs- og Socialministeriet på kr Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr , som finansieres af: - tilskud fra EU s landdistriktsprogram med kr tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet med kr samt - overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2009 på kr afsat til formålet. Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

14 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 024. Farsø Svømmehal - ansøgning om anlægsbevilling Sagsnr.: 09/37924 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr netto til anlægstilskud til renovering af Farsø Svømmehal med finansiering af kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

17 025. Vesthimmerlands Museum - gældsbrev Sagsnr.: 10/3986 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Museum fik i 2009 en ekstra-udgift på kr. som følge af, at museet siden 2000 har udbetalt for lidt i løn til de ansatte. Vesthimmerlands Kommune har - grundet museets likviditetssituation - udlagt beløbet for Museet. Der har den 26. januar 2010 været afholdt et møde med museets formand Per Nørgaard med henblik på at få afklaret, hvordan gælden til Vesthimmerlands Kommune kan afvikles. Fra Vesthimmerlands Kommune deltog borgmesteren, kommunaldirektøren og økonomichefen. På mødet blev det aftalt, at sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget med indstilling om, at beløbet afvikles med kr. i årligt afdrag (afviklet over 15 år). Forrentningen blev aftalt til den til enhver tid gældende indskudsbevisrente med et tillæg på 0,95%. Museet har efterfølgende ved mail af 27. januar 2010 skrevet til Byrådet som følger: "Bestyrelsen for Vesthimmerlands museum drøftede den 26. januar museets alvorlige økonomiske situation. Udover de allerede kendte problemstillinger: tabt egenkapital, gæld til kommunen, blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der er påtrægende renoveringsarbejder på bygningerne, der skal ordnes og som museet ikke har økonomi til. Bestyrelsen indstiller derfor til kommunen om at finde en yderst lempelig ordning angående den gældsforpligtelse museet har. Angående de påtrængende renoveringsopgaver: 1. kvist på 35-bygningen 2. problemer med tårnene på Per Kirkeby bygningen 3. I Kirkebygningen sker der oppresning af gulvene i enkelte lokaler - grundvand? 17

18 Uffe Bro var så venlig at henvise til bistand fra Teknisk afdeling til kortlægning af skadernes omfang og muligheder for reperation. Vi håber dette kan ske uden udgifter for museet." Henvendelsen fra museet bør drøftes. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Afviklingen af gælden på kr. vil alene have likviditetsmæssig virkning for Vesthimmerlands Kommune, idet forrentningen svarer til den forrentning, som kommunen får på kassekreditten. De skader, som nævnes i mailen vil få økonomisk betydning for Vesthimmerlands Kommune, såfremt kommunen går ind i en finansiering heraf. Administrationen indstiller at økonomichefen bemyndiges til at udarbejde et gældsbrev, hvorefter museet skal afvikle gælden med et årligt afdrag på kr. samt en forrentning på den til enhver tid gældende indskudsbevisrente med et tillæg på 0,95% at Museets mail af 27. januar 2010 omkring de påtrængende renoveringsarbejder drøftes. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget Vesthimmerlands den Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at den fremsendte mail oversendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 026. Hornum Hallen - ansøgning om anlægsbevilling Sagsnr.: 09/38273 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr netto til anlægstilskud til renovering af Hornum Hallen med finansiering af kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 027. Frigivelse af penge til kedeludskiftning på V. Hornum Skole. Sagsnr.: 10/2448 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af et beløb på kr. til udskiftning af kedel og renovering/opdatering af varmeanlægget (energioptimering) på V. Hornum Skole. Opgaven er planlagt udført i uge 8, som er skolens vinterferie. Økonomi Der ansøges om kr. til energioptimeringen på V. Hornum Skole. Dette beløb er en del det samlede lånebeløb til energibesparende foranstaltninger på i alt kr. som ønsket anvendt til energibesparende tiltag i år 2010 og Ved at gennemføre tiltaget opnås der en årlig besparelse på mindst kwh/år. Svarende til ca kr./år. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller at der frigives en bevilling på kr af rådighedsbeløbet til energibesparende tiltag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. og at der frigives en bevilling på kr. af rådighedsbeløbet til energibesparende tiltag. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 21

22 Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 028. Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars. Sagsnr.: 10/482 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Som led i budgetforliget for 2010 vedtog Byrådet at ejendommen Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars skal sælges. Ejendommen har tidligere været brugt som hjælpemiddeldepot, men senest som materielgård. Ejendommen blev udbudt til salg i lokale aviser den 20. januar i år med budfrist 4. februar kl Administrationen modtog det højeste bud fra Himmerlands Vikarservice, Aars på kr. Der er knyttet ca. 70 arbejdspladser til virksomheden. Økonomiudvalget besluttede d. 11. februar d.å. at sælge til højestbydende, Himmerlands Vikarservice. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse 40 og 68. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Salget af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars medfører en indtægt på kr kr. Økonomiudvalget indstiller - at dermeddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr (brutto), der tilføres kassen - at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på kr kr. til udgifter i forbindelse med salget, der finansieres af kassen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 029. Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet på specialområdet Sagsnr.: 10/4859 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 17402/10Åben Redegørelse til Udviklingsrådet Sagsfremstilling Som led i kommunalreformen blev der oprettet et udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale området og specialundervisningsområdet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af Kommunalbestyrelsen skal årligt inden den 1. marts sende en redegørelse til Udviklingsrådet i Nordjylland om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i perioden 1. januar 2009 til 31. december Udviklingsrådet på sin side udarbejder en redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om udviklingen på baggrund af regionsrådets og alle kommunalbestyrelsernes redegørelser. Som led i udviklingsrådenes arbejde med at følge og drøfte udviklingen på socialområdet og specialundervisningsområdet, kan der sættes fokus på særlige temaer som en del af den redegørelse, som udviklingsrådene skal afgive til velfærdsministeren og undervisningsministeren. Det enkelte udviklingsråd kan selv fastsætte særlige temaer for egen redegørelse og såvel velfærdsministeren som undervisningsministeren kan fastsætte særlige temaer. Undervisningsministeren har således for 2009 udmeldt temaet "Specialundervisning og anden tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov". Dette tema dækker både ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og voksenspecialundervisningen. Med det formål at ensrette kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redegørelser og kunne sammenligne redegørelserne såvel indenfor regionerne som på landsplan har statsforvaltningerne, der er sekretariat for udviklingsrådene, udarbejdet en skabelon til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonen er udarbejdet som spørgeskemaer til de enkelte områder: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning 24

25 Kommunernes forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet, opfyldes derfor ved indberetning af det af sekretariatet udarbejdede spørgeskema. Lovgrundlag Lov om social service 188 stk. 3 Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Redegørelsen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller redegørelsen til godkendelse. 25

26 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i byrådet til udsendelse til høring. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 26

27 030. Nye lånepuljer for lånedispensation Sagsnr.: 10/3985 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 14283/10Åben Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. øvrige områder 14282/10Åben Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. kvalitetsfondspuljen 14281/10Åben Ansøgning af 14. december 2009 til 1 mia-puljen 14280/10Åben Ansøgning af 14. december 2009 til 2 mia.-puljen Sagsfremstilling På Byrådsmødet den 17. december 2009 (punkt 220) besluttede Byrådet at ansøge om lånedispensation fra de to nye puljer, som blev oprettet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 af 12. november Lånepulje målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet Fra denne pulje blev der ansøgt om et lån på kr. fordelt på områderne folkeskoleområdet idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge 27 dagtilbudsområdet I ansøgningen er det nævnt, at Byrådet senere vil prioritere blandt de 3 områder. Ministeriet har ved brev af 21. januar 2010 meddelt dispensation fra lånerammen for 2010 på kr. til anlægsudgifter. Anlægsudgifterne kan udelukkende bruges til investeringer på kvalitetsfondsområderne som nævnt i ansøgningen. Lånedispensationen betyder, at der kan afholdes yderligere anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på kr., Vesthimmerlands Kommune har uforbrugte kvalitetsfondsmidler på kr. Såfremt disse midler ikke bruges i 2010, skal de deponeres til brug i senere år. Anlægsudgiften på kr. vil derfor alene medføre en direkte udgift på kr. Lånepulje målrettet øvrige områder, herunder veje Fra denne pulje blev der ansøgt om et lån på kr. til køb af Arla-grunden. Ministeriet har ved brev af 21. januar 2010 meddelt dispensation fra

28 lånerammen for 2010 på kr. til køb af Arla-grunden. Det bør drøftes, hvordan midlerne på kvalitetsfondsområdet skal anvendes. Lovgrundlag Finanslovsaftalen for 2010 af 12. november 2009 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi En anvendelse af lånedispensationerne vil betyde, at budget for 2010 og fremover vil blive belastet af renter og afdrag. Hvis et lån på kr. eksempelvis optages som annuitetslån over 25 år, vil afdragsbyrden i 2010 være 0 kr. og i 2011 vil den være på kr. Renten vil afhænge af, om der vælges variabel rente eller fast rente (fastlåst i 5 år). Den variable rente er p.t. på 1,3%, hvilket betyder en rente det første år på kr. Såfremt renten låses fast i 5 år, vil renten det første år være på kr. (rente kan p.t. fastlåses til 2,94%). Administrationen indstiller at det drøftes, om og i givet fald hvordan lånedispensationerne skal udnyttes at der - såfremt lånedispensationerne ønskes udnyttet - gives de fornødne midler til at optage de 2 lån indenfor den finansielle strategis rammer at der - såfremt anlægsinvesteringerne på nuværende tidspunkt kan placeres - gives de fornødne anlægsbevillinger med frigivelse af rådighedsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller: - at der gives en indtægtsbevilling på kr. til optagelse af lån i henhold til reglerne i den finansielle strategi. - at der gives en anlægsbevilling kr. til investeringer på kvalitetsfondsområdet. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til frigivelse af rådighedsbeløbet. Samtidig med frigivelsen skal der anvises en plan for finasiering af renter og afdrag. Vedr. lånet på kr. afhænger det af beslutningen på et lukket punkt. Beslutning i Byrådet den

29 Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 29

30 031. Lukket - Valg af sagkyndig revision Sagsnr.: 10/3982 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 30

31 032. Salg af ubebygget ejendom Sagsnr.: 09/12815 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: /09Åben Industrivej rids til udstykningsforslag.pdf 2616/10 Åben Aars Elforsyning.doc Sagsfremstilling Behandlet for lukkede døre. Aars Elforsyning Ejendomme A/S ønsker at erhverve en del 2 af matr.nr. 5 if Aars By, Aars, beliggende Industrivej 99, 9600 Aars, der er udbudt af Vesthimmerlands Kommune som ubebygget erhvervsejendom. Se vedlagte kortbilag for nærmere beliggenhed. Der er i den forbindelse indgået en købsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Aars Elforsyning Ejendomme A/S. Købsaftalen adskiller sig fra de vedtagne salgsvilkår for erhvervsparcel i henhold til byggefristen og betalingen af kloaktilslutningsbidraget. De forhold er ændret i det Aars Elforsyning Ejendomme A/S for indeværende vil benytte arealet til parkering og oplagsplads, der ikke befæstes eller bebygges. Hvis den solgte ejendom senere bebygges eller befæstes betales kloaktilslutningsbidraget. Der tinglyses deklaration servitutstiftende angående de nævnte forhold. Se vedlagte bilag 2 (købsaftalen i sin helhed). I forbindelse med handlen skal der ske udstykning fra den eksisterende ejendom ved landinspektør. Lovgrundlag Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28/06/2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Salget er en del af det ordinære budget for 2010 på salg af parceller.der er i budget 2010 afsat rådighedsbeløb til såvel indtægten som udgiften, men endnu ikke frigivet bevilling hertil. Der er en indtægt på anslået ,00 kr samt en udgift på anslået ,00 kr. eksl. moms til landinspektør for udstykningen, samt tinglysning af skødet. Administrationen indstiller 31

32 - at nærværende købsaftale godkendes. - at der gives en indtægtsbevilling (anlæg) på kr. - at der gives en udgiftsbevilling (anlæg) på anslået ,00 kr. eksl. moms kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Købsaftalen godkendes. Det indstilles: - at der gives en indtægtsbevilling (anlæg) på kr. - at der gives en udgiftsbevilling (anlæg) på anslået kr. eksl. moms. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 32

33 033. Lukket - Køb af 2 ejendomme i Aars Sagsnr.: 09/35929 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 33

34 034. Valg af medlem til repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester Sagsnr.: 10/6287 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Aalborg Symfoniorkester er hele regionens symfoniorkester og tilbyder symfonikoncerter og skolekoncerter til koncertarrangører og uddannelsesinstitutioner. Repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester har til formål fortsat at sikre størst mulig lokal og regional forankring for landsdelsorkestret. Repræsentantskabet består af 35 medlemmer, som blandt andet er udpeget af Regionsrådet for Region Nordjylland og et medlem fra hver af de nordjyske kommuner. Der er ikke krav om at den udpegede skal være politiker, men kan også være embedsmand eller en ildsjæl med stor interesse for musik- og kulturliv. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Beslutning i Byrådet den Jan Dyregaard (V) udpeges. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 34

35 Underskrifter Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg 35

36 Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen 36

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere