åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) Udpegning af formand for Landsbyudvalget Valg af suppleanter til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars Johannes V. Jensen Museet - ansøgning om anlægsbevilling til indretning af arbejdsværelse Farsø Svømmehal - ansøgning om anlægsbevilling Vesthimmerlands Museum - gældsbrev Hornum Hallen - ansøgning om anlægsbevilling Frigivelse af penge til kedeludskiftning på V. Hornum Skole Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet på specialområdet Nye lånepuljer for lånedispensation Lukket - Valg af sagkyndig revision Salg af ubebygget ejendom Lukket - Køb af 2 ejendomme i Aars Valg af medlem til repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester 59 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 3

4 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) Sagsnr.: 09/32348 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til Byrådet om en række spørgsmål på folkeoplysningsområdet. Byrådet udpeger 13 personer. Der udpeges 2 personlige stedfortrædere for hvert medlem i prioriteret rækkefølge. 2 af medlemmerne og deres stedfortrædere skal være medlemmer af byrådet. Øvrige medlemmer og stedfortrædere udpeges efter indstilling fra foreninger/organisationer. Det er et vilkår for at kunne blive indstillet og valgt fra foreninger / organisationer, at pågældende skal repræsentere en forening, som i det seneste år op til datoen for valget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud. Indstillinger fra organisationer / foreninger forventes at foreligge i januar Funktionsperioden påbegyndes pr. 1. april Lovgrundlag Folkeoplysningsloven og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 personlige stedfortrædere pr. medlem. - at Byrådet herudover når der foreligger indstilling udpeger 11 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere pr. medlem. Beslutning i Byrådet den Medlem Jan Dyregaard (V) med Søren C. Hansen som 1. stedfortræder og Annette Vahlgreen som 2. stedfortræder Medlem Niels Bonnerup med Niels Heebøll som 1. stedfortræder og Jørgen Grøn som 2. stedfortræder 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

7 Supplerende sagsfremstilling På Byrådets konstituerende møde valgte byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget. Efterfølgende er man blevet opmærksom på at det udpegede medlem Niels Bonnerup, samt 1. stedfortræder Niels Heebøll og 2. stedfortræder Jørgen Grøn ikke lever op til betingelsen om at de skal være medlem af Byrådet. SF har oplyst til administrationen, at Inger Lynge ønskes valgt som medlem i stedet, og at Socialdemokraterne vil komme med forslag til stedfortræder og de Radikale ønsker Gerda Sørensen som stedfortræder. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 1 nyt medlem samt 2 nye personlige stedfortrædere der er medlem af Byrådet. Beslutning i Byrådet den Inger Lynge (F) udpeges som medlem. Gerda Sørensen (B) og Doris Lauritzen (A) udpeges som stedfortrædere. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Indstillinger fra organisationerne til Folkeoplysningsudvalget 7

8 Valg af gruppe A Foreninger, fritids- og ungdomsklubber: Niels Hald, Stenildvadvej 11, 9600 Aars Henning Jensen, Oustrupvej 66, 9600 Aars Henning Als, Enghaven 13 Simested, 9620 Aalestrup Maibritt Svendsen, Vesterled 12, 9681 Ranum John Vigsø, Hvorvarpvej 29, 9600 Aars Henning Christensen, Viborgvej 12 Strandby, 9640 Farsø Suppleanter: For Niels Hald: Første suppleant: Poul Erik Pedersen, Solvænget 8, 9600 Aars Anden suppleant: Kjeld Nielsen, Mejlbyvej 121, 9610 Nørager For Henning Jensen: Første suppleant: Elsebeth Skadhauge, Gl. Blærevej 3, 9600 Aars Anden suppleant: Inger Nielsen, Oustrupvej, 9600 Aars For Henning Als: Første suppleant: Peter Andersen, Boldrupvej 19 Simested, 9620 Aalestrup Anden suppleant: Yvonne Degn, Torsvej 1, 9640 Farsø For Maibritt Svendsen: Første suppleant: Brian Lauritsen, Langmosen 24, 9620 Aalestrup Anden suppleant: Michael Rønnow Jørgensen, Tinghusvej 14 Ullits, 9640 Farsø For John Vigsø: Første suppleant: Ivar Bjerregaard, Mølgårdsvej 84 Haubro, 9600 Aars Anden suppleant: Kristian Lorenzen, Parallelvej 5 V. Hornum, 9640 Farsø For Henning Christensen: Første suppleant: Leif Nielsen, Klovnhøjvej 7, 9640 Farsø Anden suppleant: Svend Petersen, Jeppe Aakjærsvej 20, 9640 Farsø Valg af gruppe B Oplysningsforbund og aftenskoler A. Aage Mortensen, Ryttergade 13, 9681 Ranum Ida Ravn Hansen, Kornblomstvej 59, 9640 Farsø Suppleanter: For A. Aage Mortensen Første suppleant: Betty Østergård, Jernbanegade 27 st., 9670 Løgstør Anden suppleant: Dorthe Jensen, Thyrasvej 14, 9640 Farsø For Ida Ravn Hansen 8

9 Første suppleant: Jesper Holm Jespersen, Viborgvej 171, 9670 Løgstør Anden suppleant: Ingrid Geil, Himmerlandsgade 42 23, 9600 Aars Valg af gruppe C Uniformerede korps Ole Johansen, Løvsangervej 36, 9600 Aars Birgitte Svejstrup Hansen, Tingvej 38 Hvalpsund, 9640 Farsø Suppleanter: For Ole Johansen: Første Suppleant: Søren Zeftin, Gunderstedvej 10, 9600 Aars Anden Suppleant: Kenneth Jakobsen, Skovbrynet 3, 9640 Farsø For Birgitte Hansen: Første suppleant: Gitte Tillemann, Farsøvej 167, 9640 Farsø Anden suppleant:poul Møller, Hestbækvej 43 Hestbæk, 9640 Farsø Valgt af gruppe D Handicapforeningerne Inga Vad Nielsen, Gl. Ålborgvej 132 Første suppleant: Signe Elkjær, Postbakken 8, 9640 Farsø Anden suppleant: Per Nordentoft, Vesterled 9, 9620 Aalestrup. Administrationen indstiller - at Byrådet godkender de indstillede til Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Byrådet den De indstillede personer fra organisationerne godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 021. Udpegning af formand for Landsbyudvalget Sagsnr.: 09/23520 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling På byrådets konstituerende møde den 3. december 2009 foretog Byrådet udpegning af 10 medlemmer samt 4 stedfortrædere til Landsbyudvalget. I henhold til vedtægter for Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune 3, stk. 3 vælger Byrådet blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer 2 medlemmer, hvoraf den ene udpeges til formand for Landsbyudvalget. De 2 medlemmer vælges for Byrådets valgperiode. På det konstituerende møde den 3. december 2009 (punkt 59) blev valgt: Jan Dyregaard (V), og Rasmus Vetter (A). Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på blandt de to udpegede at pege på en formand for udvalget. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslove 17, stk. 4. Sagen afgøres i byrådet. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger en formand for Landsbyudvalget. Beslutning i Byrådet den Punktet udgår. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 022. Valg af suppleanter til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars Sagsnr.: 09/23506 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Byrådet foretog på det konsituterende møde den 3. december 2009 udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars. Af fundatsen fremgår, at Byrådet udpeger 3 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen. Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på udpegning af suppleanter for nedenstående 3 valgte Jan Dyregaard (V) Jørgen Justesen (C), og Thomas Madsen Nielsen (B) Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 3 suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Beslutning i Byrådet den Per Bisgaard (V), Ernst Pinstrup (C) og Bjarne Jensen (B) udpeges som suppleanter. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 023. Johannes V. Jensen Museet - ansøgning om anlægsbevilling til indretning af arbejdsværelse Sagsnr.: 10/3638 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 12979/10Åben Johannes V. Jensen Museet - friholdelsesgaranti til lån af effekter fra Nationalmuseet Sagsfremstilling Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til flytning af Nationalmuseets samling af effekter fra digteren Johannes V. Jensen til museet i Farsø. Til projektet er der givet tilsagn om tilskud fra EU s landdistriktsprogram på kr samt fra Indenrigs- og Socialministeriet på kr Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr , som finansieres af: - tilskud fra EU s landdistriktsprogram med kr tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet med kr samt - overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2009 på kr afsat til formålet. Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

14 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 024. Farsø Svømmehal - ansøgning om anlægsbevilling Sagsnr.: 09/37924 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr netto til anlægstilskud til renovering af Farsø Svømmehal med finansiering af kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

17 025. Vesthimmerlands Museum - gældsbrev Sagsnr.: 10/3986 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Museum fik i 2009 en ekstra-udgift på kr. som følge af, at museet siden 2000 har udbetalt for lidt i løn til de ansatte. Vesthimmerlands Kommune har - grundet museets likviditetssituation - udlagt beløbet for Museet. Der har den 26. januar 2010 været afholdt et møde med museets formand Per Nørgaard med henblik på at få afklaret, hvordan gælden til Vesthimmerlands Kommune kan afvikles. Fra Vesthimmerlands Kommune deltog borgmesteren, kommunaldirektøren og økonomichefen. På mødet blev det aftalt, at sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget med indstilling om, at beløbet afvikles med kr. i årligt afdrag (afviklet over 15 år). Forrentningen blev aftalt til den til enhver tid gældende indskudsbevisrente med et tillæg på 0,95%. Museet har efterfølgende ved mail af 27. januar 2010 skrevet til Byrådet som følger: "Bestyrelsen for Vesthimmerlands museum drøftede den 26. januar museets alvorlige økonomiske situation. Udover de allerede kendte problemstillinger: tabt egenkapital, gæld til kommunen, blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der er påtrægende renoveringsarbejder på bygningerne, der skal ordnes og som museet ikke har økonomi til. Bestyrelsen indstiller derfor til kommunen om at finde en yderst lempelig ordning angående den gældsforpligtelse museet har. Angående de påtrængende renoveringsopgaver: 1. kvist på 35-bygningen 2. problemer med tårnene på Per Kirkeby bygningen 3. I Kirkebygningen sker der oppresning af gulvene i enkelte lokaler - grundvand? 17

18 Uffe Bro var så venlig at henvise til bistand fra Teknisk afdeling til kortlægning af skadernes omfang og muligheder for reperation. Vi håber dette kan ske uden udgifter for museet." Henvendelsen fra museet bør drøftes. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Afviklingen af gælden på kr. vil alene have likviditetsmæssig virkning for Vesthimmerlands Kommune, idet forrentningen svarer til den forrentning, som kommunen får på kassekreditten. De skader, som nævnes i mailen vil få økonomisk betydning for Vesthimmerlands Kommune, såfremt kommunen går ind i en finansiering heraf. Administrationen indstiller at økonomichefen bemyndiges til at udarbejde et gældsbrev, hvorefter museet skal afvikle gælden med et årligt afdrag på kr. samt en forrentning på den til enhver tid gældende indskudsbevisrente med et tillæg på 0,95% at Museets mail af 27. januar 2010 omkring de påtrængende renoveringsarbejder drøftes. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget Vesthimmerlands den Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at den fremsendte mail oversendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 026. Hornum Hallen - ansøgning om anlægsbevilling Sagsnr.: 09/38273 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr netto til anlægstilskud til renovering af Hornum Hallen med finansiering af kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 027. Frigivelse af penge til kedeludskiftning på V. Hornum Skole. Sagsnr.: 10/2448 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af et beløb på kr. til udskiftning af kedel og renovering/opdatering af varmeanlægget (energioptimering) på V. Hornum Skole. Opgaven er planlagt udført i uge 8, som er skolens vinterferie. Økonomi Der ansøges om kr. til energioptimeringen på V. Hornum Skole. Dette beløb er en del det samlede lånebeløb til energibesparende foranstaltninger på i alt kr. som ønsket anvendt til energibesparende tiltag i år 2010 og Ved at gennemføre tiltaget opnås der en årlig besparelse på mindst kwh/år. Svarende til ca kr./år. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller at der frigives en bevilling på kr af rådighedsbeløbet til energibesparende tiltag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. og at der frigives en bevilling på kr. af rådighedsbeløbet til energibesparende tiltag. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 21

22 Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 028. Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars. Sagsnr.: 10/482 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Som led i budgetforliget for 2010 vedtog Byrådet at ejendommen Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars skal sælges. Ejendommen har tidligere været brugt som hjælpemiddeldepot, men senest som materielgård. Ejendommen blev udbudt til salg i lokale aviser den 20. januar i år med budfrist 4. februar kl Administrationen modtog det højeste bud fra Himmerlands Vikarservice, Aars på kr. Der er knyttet ca. 70 arbejdspladser til virksomheden. Økonomiudvalget besluttede d. 11. februar d.å. at sælge til højestbydende, Himmerlands Vikarservice. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse 40 og 68. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Salget af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars medfører en indtægt på kr kr. Økonomiudvalget indstiller - at dermeddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr (brutto), der tilføres kassen - at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på kr kr. til udgifter i forbindelse med salget, der finansieres af kassen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 029. Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet på specialområdet Sagsnr.: 10/4859 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 17402/10Åben Redegørelse til Udviklingsrådet Sagsfremstilling Som led i kommunalreformen blev der oprettet et udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale området og specialundervisningsområdet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af Kommunalbestyrelsen skal årligt inden den 1. marts sende en redegørelse til Udviklingsrådet i Nordjylland om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i perioden 1. januar 2009 til 31. december Udviklingsrådet på sin side udarbejder en redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om udviklingen på baggrund af regionsrådets og alle kommunalbestyrelsernes redegørelser. Som led i udviklingsrådenes arbejde med at følge og drøfte udviklingen på socialområdet og specialundervisningsområdet, kan der sættes fokus på særlige temaer som en del af den redegørelse, som udviklingsrådene skal afgive til velfærdsministeren og undervisningsministeren. Det enkelte udviklingsråd kan selv fastsætte særlige temaer for egen redegørelse og såvel velfærdsministeren som undervisningsministeren kan fastsætte særlige temaer. Undervisningsministeren har således for 2009 udmeldt temaet "Specialundervisning og anden tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov". Dette tema dækker både ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og voksenspecialundervisningen. Med det formål at ensrette kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redegørelser og kunne sammenligne redegørelserne såvel indenfor regionerne som på landsplan har statsforvaltningerne, der er sekretariat for udviklingsrådene, udarbejdet en skabelon til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonen er udarbejdet som spørgeskemaer til de enkelte områder: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning 24

25 Kommunernes forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet, opfyldes derfor ved indberetning af det af sekretariatet udarbejdede spørgeskema. Lovgrundlag Lov om social service 188 stk. 3 Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Redegørelsen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller redegørelsen til godkendelse. 25

26 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i byrådet til udsendelse til høring. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 26

27 030. Nye lånepuljer for lånedispensation Sagsnr.: 10/3985 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 14283/10Åben Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. øvrige områder 14282/10Åben Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. kvalitetsfondspuljen 14281/10Åben Ansøgning af 14. december 2009 til 1 mia-puljen 14280/10Åben Ansøgning af 14. december 2009 til 2 mia.-puljen Sagsfremstilling På Byrådsmødet den 17. december 2009 (punkt 220) besluttede Byrådet at ansøge om lånedispensation fra de to nye puljer, som blev oprettet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 af 12. november Lånepulje målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet Fra denne pulje blev der ansøgt om et lån på kr. fordelt på områderne folkeskoleområdet idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge 27 dagtilbudsområdet I ansøgningen er det nævnt, at Byrådet senere vil prioritere blandt de 3 områder. Ministeriet har ved brev af 21. januar 2010 meddelt dispensation fra lånerammen for 2010 på kr. til anlægsudgifter. Anlægsudgifterne kan udelukkende bruges til investeringer på kvalitetsfondsområderne som nævnt i ansøgningen. Lånedispensationen betyder, at der kan afholdes yderligere anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på kr., Vesthimmerlands Kommune har uforbrugte kvalitetsfondsmidler på kr. Såfremt disse midler ikke bruges i 2010, skal de deponeres til brug i senere år. Anlægsudgiften på kr. vil derfor alene medføre en direkte udgift på kr. Lånepulje målrettet øvrige områder, herunder veje Fra denne pulje blev der ansøgt om et lån på kr. til køb af Arla-grunden. Ministeriet har ved brev af 21. januar 2010 meddelt dispensation fra

28 lånerammen for 2010 på kr. til køb af Arla-grunden. Det bør drøftes, hvordan midlerne på kvalitetsfondsområdet skal anvendes. Lovgrundlag Finanslovsaftalen for 2010 af 12. november 2009 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi En anvendelse af lånedispensationerne vil betyde, at budget for 2010 og fremover vil blive belastet af renter og afdrag. Hvis et lån på kr. eksempelvis optages som annuitetslån over 25 år, vil afdragsbyrden i 2010 være 0 kr. og i 2011 vil den være på kr. Renten vil afhænge af, om der vælges variabel rente eller fast rente (fastlåst i 5 år). Den variable rente er p.t. på 1,3%, hvilket betyder en rente det første år på kr. Såfremt renten låses fast i 5 år, vil renten det første år være på kr. (rente kan p.t. fastlåses til 2,94%). Administrationen indstiller at det drøftes, om og i givet fald hvordan lånedispensationerne skal udnyttes at der - såfremt lånedispensationerne ønskes udnyttet - gives de fornødne midler til at optage de 2 lån indenfor den finansielle strategis rammer at der - såfremt anlægsinvesteringerne på nuværende tidspunkt kan placeres - gives de fornødne anlægsbevillinger med frigivelse af rådighedsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller: - at der gives en indtægtsbevilling på kr. til optagelse af lån i henhold til reglerne i den finansielle strategi. - at der gives en anlægsbevilling kr. til investeringer på kvalitetsfondsområdet. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til frigivelse af rådighedsbeløbet. Samtidig med frigivelsen skal der anvises en plan for finasiering af renter og afdrag. Vedr. lånet på kr. afhænger det af beslutningen på et lukket punkt. Beslutning i Byrådet den

29 Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 29

30 031. Lukket - Valg af sagkyndig revision Sagsnr.: 10/3982 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 30

31 032. Salg af ubebygget ejendom Sagsnr.: 09/12815 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: /09Åben Industrivej rids til udstykningsforslag.pdf 2616/10 Åben Aars Elforsyning.doc Sagsfremstilling Behandlet for lukkede døre. Aars Elforsyning Ejendomme A/S ønsker at erhverve en del 2 af matr.nr. 5 if Aars By, Aars, beliggende Industrivej 99, 9600 Aars, der er udbudt af Vesthimmerlands Kommune som ubebygget erhvervsejendom. Se vedlagte kortbilag for nærmere beliggenhed. Der er i den forbindelse indgået en købsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Aars Elforsyning Ejendomme A/S. Købsaftalen adskiller sig fra de vedtagne salgsvilkår for erhvervsparcel i henhold til byggefristen og betalingen af kloaktilslutningsbidraget. De forhold er ændret i det Aars Elforsyning Ejendomme A/S for indeværende vil benytte arealet til parkering og oplagsplads, der ikke befæstes eller bebygges. Hvis den solgte ejendom senere bebygges eller befæstes betales kloaktilslutningsbidraget. Der tinglyses deklaration servitutstiftende angående de nævnte forhold. Se vedlagte bilag 2 (købsaftalen i sin helhed). I forbindelse med handlen skal der ske udstykning fra den eksisterende ejendom ved landinspektør. Lovgrundlag Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28/06/2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Salget er en del af det ordinære budget for 2010 på salg af parceller.der er i budget 2010 afsat rådighedsbeløb til såvel indtægten som udgiften, men endnu ikke frigivet bevilling hertil. Der er en indtægt på anslået ,00 kr samt en udgift på anslået ,00 kr. eksl. moms til landinspektør for udstykningen, samt tinglysning af skødet. Administrationen indstiller 31

32 - at nærværende købsaftale godkendes. - at der gives en indtægtsbevilling (anlæg) på kr. - at der gives en udgiftsbevilling (anlæg) på anslået ,00 kr. eksl. moms kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Købsaftalen godkendes. Det indstilles: - at der gives en indtægtsbevilling (anlæg) på kr. - at der gives en udgiftsbevilling (anlæg) på anslået kr. eksl. moms. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 32

33 033. Lukket - Køb af 2 ejendomme i Aars Sagsnr.: 09/35929 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 33

34 034. Valg af medlem til repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester Sagsnr.: 10/6287 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Aalborg Symfoniorkester er hele regionens symfoniorkester og tilbyder symfonikoncerter og skolekoncerter til koncertarrangører og uddannelsesinstitutioner. Repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester har til formål fortsat at sikre størst mulig lokal og regional forankring for landsdelsorkestret. Repræsentantskabet består af 35 medlemmer, som blandt andet er udpeget af Regionsrådet for Region Nordjylland og et medlem fra hver af de nordjyske kommuner. Der er ikke krav om at den udpegede skal være politiker, men kan også være embedsmand eller en ildsjæl med stor interesse for musik- og kulturliv. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Beslutning i Byrådet den Jan Dyregaard (V) udpeges. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 34

35 Underskrifter Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg 35

36 Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen 36

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 024. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter 43 025. Orientering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole 3 002. Indkøb af SINE-radioer 5 003. Etablering af sandwichbar

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 012. Aars Tennisklub - tilskud til tennisanlæg 23 013. Rosengården i Haubro - bortfald af

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Forslag til regelsæt om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3 2 Medlemmer Benny

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 110. Forslag til frikommuneforsøg på Økonomiudvalgets område 243 111. Grundskyld Vesthimmerlands

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 105. Budget 2011 - Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget og Landsbyudvalget 197 106.

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Fordeling af projektpuljen for 2009 3 002. Sjøstrup Beboerforenings ansøgning om optagelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 kl. 15:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 kl. 15:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 kl. 15:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 041. Kultur- og Fritidsudvalget - regnskab 2010 80 042. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetorientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS

REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS REFERAT FOR BYRÅDETS MØDE DEN 23. JANUAR 2007 KL. 16.00 PÅ RÅDHUSET I AARS Blad nr. 2 Indholdsfortegnelse 1 Udvalgsvederlag 3 2 Orienteringssag: Forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder 4

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 09. juni 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 09. juni 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 09. juni 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 057. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2010 113 058. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

konstituerende møde for Byrådets møde den 03. december 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

konstituerende møde for Byrådets møde den 03. december 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal konstituerende møde for Byrådets møde den 03. december 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Anmeldelse af valggrupper i forbindelse med forholdstalsvalg 5 002. Valg af borgmester (Formand)

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 1. Konstituering 3 2. Anmodning om udtrædelse som suppleant til Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 8. MARTS 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 8. MARTS 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 8. MARTS 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 41 Orientering om stikprøvekontrol 42

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 009. Ansøgninger om optagelse af børn i alderen 0 til 3 år fra forældrebestyrelserne i henholdsvis

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 26. august 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 26. august 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 26. august 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 131. Spørgsmål fra byrådsmedlem 286 132. Byrådets mødekalender år 2011 287 133. Indstilling af medlem til

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 24. maj 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 24. maj 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 24. maj 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 078. Overførsel af midler fra 2011 til 2012 - Forvaltningsområder 154 079. Regnskab 2011 - Samlet regnskab for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. marts 2008 kl. 17:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. marts 2008 kl. 17:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. marts 2008 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 17. Tilmelding til "sundhedslinjen" 35 18. Forslag fra SF om at Vesthimmerlands Kommune tilmelder sig

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen Indholdsfortegnelse 030. Skolen som social kapital 50 031. Evaluering af Landsbyernes årsmøde 52 032. Landsbyudvalget

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Åbent møde for Byrådets møde den 23. september 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Åbent møde for Byrådets møde den 23. september 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Åbent møde for Byrådets møde den 23. september 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 146. Spørgsmål fra byrådsmedlem 319 147. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 321 148. Aars Boligforening

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 035. Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetorientering - februar måned 2010 68 036. Turistforum

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere