åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) Udpegning af formand for Landsbyudvalget Valg af suppleanter til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars Johannes V. Jensen Museet - ansøgning om anlægsbevilling til indretning af arbejdsværelse Farsø Svømmehal - ansøgning om anlægsbevilling Vesthimmerlands Museum - gældsbrev Hornum Hallen - ansøgning om anlægsbevilling Frigivelse af penge til kedeludskiftning på V. Hornum Skole Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet på specialområdet Nye lånepuljer for lånedispensation Lukket - Valg af sagkyndig revision Salg af ubebygget ejendom Lukket - Køb af 2 ejendomme i Aars Valg af medlem til repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester 59 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 3

4 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) Sagsnr.: 09/32348 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til Byrådet om en række spørgsmål på folkeoplysningsområdet. Byrådet udpeger 13 personer. Der udpeges 2 personlige stedfortrædere for hvert medlem i prioriteret rækkefølge. 2 af medlemmerne og deres stedfortrædere skal være medlemmer af byrådet. Øvrige medlemmer og stedfortrædere udpeges efter indstilling fra foreninger/organisationer. Det er et vilkår for at kunne blive indstillet og valgt fra foreninger / organisationer, at pågældende skal repræsentere en forening, som i det seneste år op til datoen for valget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud. Indstillinger fra organisationer / foreninger forventes at foreligge i januar Funktionsperioden påbegyndes pr. 1. april Lovgrundlag Folkeoplysningsloven og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 personlige stedfortrædere pr. medlem. - at Byrådet herudover når der foreligger indstilling udpeger 11 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere pr. medlem. Beslutning i Byrådet den Medlem Jan Dyregaard (V) med Søren C. Hansen som 1. stedfortræder og Annette Vahlgreen som 2. stedfortræder Medlem Niels Bonnerup med Niels Heebøll som 1. stedfortræder og Jørgen Grøn som 2. stedfortræder 5

6 6 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

7 Supplerende sagsfremstilling På Byrådets konstituerende møde valgte byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget. Efterfølgende er man blevet opmærksom på at det udpegede medlem Niels Bonnerup, samt 1. stedfortræder Niels Heebøll og 2. stedfortræder Jørgen Grøn ikke lever op til betingelsen om at de skal være medlem af Byrådet. SF har oplyst til administrationen, at Inger Lynge ønskes valgt som medlem i stedet, og at Socialdemokraterne vil komme med forslag til stedfortræder og de Radikale ønsker Gerda Sørensen som stedfortræder. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 1 nyt medlem samt 2 nye personlige stedfortrædere der er medlem af Byrådet. Beslutning i Byrådet den Inger Lynge (F) udpeges som medlem. Gerda Sørensen (B) og Doris Lauritzen (A) udpeges som stedfortrædere. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Indstillinger fra organisationerne til Folkeoplysningsudvalget 7

8 Valg af gruppe A Foreninger, fritids- og ungdomsklubber: Niels Hald, Stenildvadvej 11, 9600 Aars Henning Jensen, Oustrupvej 66, 9600 Aars Henning Als, Enghaven 13 Simested, 9620 Aalestrup Maibritt Svendsen, Vesterled 12, 9681 Ranum John Vigsø, Hvorvarpvej 29, 9600 Aars Henning Christensen, Viborgvej 12 Strandby, 9640 Farsø Suppleanter: For Niels Hald: Første suppleant: Poul Erik Pedersen, Solvænget 8, 9600 Aars Anden suppleant: Kjeld Nielsen, Mejlbyvej 121, 9610 Nørager For Henning Jensen: Første suppleant: Elsebeth Skadhauge, Gl. Blærevej 3, 9600 Aars Anden suppleant: Inger Nielsen, Oustrupvej, 9600 Aars For Henning Als: Første suppleant: Peter Andersen, Boldrupvej 19 Simested, 9620 Aalestrup Anden suppleant: Yvonne Degn, Torsvej 1, 9640 Farsø For Maibritt Svendsen: Første suppleant: Brian Lauritsen, Langmosen 24, 9620 Aalestrup Anden suppleant: Michael Rønnow Jørgensen, Tinghusvej 14 Ullits, 9640 Farsø For John Vigsø: Første suppleant: Ivar Bjerregaard, Mølgårdsvej 84 Haubro, 9600 Aars Anden suppleant: Kristian Lorenzen, Parallelvej 5 V. Hornum, 9640 Farsø For Henning Christensen: Første suppleant: Leif Nielsen, Klovnhøjvej 7, 9640 Farsø Anden suppleant: Svend Petersen, Jeppe Aakjærsvej 20, 9640 Farsø Valg af gruppe B Oplysningsforbund og aftenskoler A. Aage Mortensen, Ryttergade 13, 9681 Ranum Ida Ravn Hansen, Kornblomstvej 59, 9640 Farsø Suppleanter: For A. Aage Mortensen Første suppleant: Betty Østergård, Jernbanegade 27 st., 9670 Løgstør Anden suppleant: Dorthe Jensen, Thyrasvej 14, 9640 Farsø For Ida Ravn Hansen 8

9 Første suppleant: Jesper Holm Jespersen, Viborgvej 171, 9670 Løgstør Anden suppleant: Ingrid Geil, Himmerlandsgade 42 23, 9600 Aars Valg af gruppe C Uniformerede korps Ole Johansen, Løvsangervej 36, 9600 Aars Birgitte Svejstrup Hansen, Tingvej 38 Hvalpsund, 9640 Farsø Suppleanter: For Ole Johansen: Første Suppleant: Søren Zeftin, Gunderstedvej 10, 9600 Aars Anden Suppleant: Kenneth Jakobsen, Skovbrynet 3, 9640 Farsø For Birgitte Hansen: Første suppleant: Gitte Tillemann, Farsøvej 167, 9640 Farsø Anden suppleant:poul Møller, Hestbækvej 43 Hestbæk, 9640 Farsø Valgt af gruppe D Handicapforeningerne Inga Vad Nielsen, Gl. Ålborgvej 132 Første suppleant: Signe Elkjær, Postbakken 8, 9640 Farsø Anden suppleant: Per Nordentoft, Vesterled 9, 9620 Aalestrup. Administrationen indstiller - at Byrådet godkender de indstillede til Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Byrådet den De indstillede personer fra organisationerne godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 021. Udpegning af formand for Landsbyudvalget Sagsnr.: 09/23520 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling På byrådets konstituerende møde den 3. december 2009 foretog Byrådet udpegning af 10 medlemmer samt 4 stedfortrædere til Landsbyudvalget. I henhold til vedtægter for Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune 3, stk. 3 vælger Byrådet blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer 2 medlemmer, hvoraf den ene udpeges til formand for Landsbyudvalget. De 2 medlemmer vælges for Byrådets valgperiode. På det konstituerende møde den 3. december 2009 (punkt 59) blev valgt: Jan Dyregaard (V), og Rasmus Vetter (A). Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på blandt de to udpegede at pege på en formand for udvalget. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslove 17, stk. 4. Sagen afgøres i byrådet. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger en formand for Landsbyudvalget. Beslutning i Byrådet den Punktet udgår. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 022. Valg af suppleanter til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars Sagsnr.: 09/23506 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Byrådet foretog på det konsituterende møde den 3. december 2009 udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Kultur- og Messecenter Aars. Af fundatsen fremgår, at Byrådet udpeger 3 medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen. Sagen fremsendes til Byrådet med henblik på udpegning af suppleanter for nedenstående 3 valgte Jan Dyregaard (V) Jørgen Justesen (C), og Thomas Madsen Nielsen (B) Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 3 suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Beslutning i Byrådet den Per Bisgaard (V), Ernst Pinstrup (C) og Bjarne Jensen (B) udpeges som suppleanter. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 023. Johannes V. Jensen Museet - ansøgning om anlægsbevilling til indretning af arbejdsværelse Sagsnr.: 10/3638 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 12979/10Åben Johannes V. Jensen Museet - friholdelsesgaranti til lån af effekter fra Nationalmuseet Sagsfremstilling Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til flytning af Nationalmuseets samling af effekter fra digteren Johannes V. Jensen til museet i Farsø. Til projektet er der givet tilsagn om tilskud fra EU s landdistriktsprogram på kr samt fra Indenrigs- og Socialministeriet på kr Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr , som finansieres af: - tilskud fra EU s landdistriktsprogram med kr tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet med kr samt - overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2009 på kr afsat til formålet. Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

14 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 024. Farsø Svømmehal - ansøgning om anlægsbevilling Sagsnr.: 09/37924 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr netto til anlægstilskud til renovering af Farsø Svømmehal med finansiering af kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010

17 025. Vesthimmerlands Museum - gældsbrev Sagsnr.: 10/3986 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Museum fik i 2009 en ekstra-udgift på kr. som følge af, at museet siden 2000 har udbetalt for lidt i løn til de ansatte. Vesthimmerlands Kommune har - grundet museets likviditetssituation - udlagt beløbet for Museet. Der har den 26. januar 2010 været afholdt et møde med museets formand Per Nørgaard med henblik på at få afklaret, hvordan gælden til Vesthimmerlands Kommune kan afvikles. Fra Vesthimmerlands Kommune deltog borgmesteren, kommunaldirektøren og økonomichefen. På mødet blev det aftalt, at sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget med indstilling om, at beløbet afvikles med kr. i årligt afdrag (afviklet over 15 år). Forrentningen blev aftalt til den til enhver tid gældende indskudsbevisrente med et tillæg på 0,95%. Museet har efterfølgende ved mail af 27. januar 2010 skrevet til Byrådet som følger: "Bestyrelsen for Vesthimmerlands museum drøftede den 26. januar museets alvorlige økonomiske situation. Udover de allerede kendte problemstillinger: tabt egenkapital, gæld til kommunen, blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der er påtrægende renoveringsarbejder på bygningerne, der skal ordnes og som museet ikke har økonomi til. Bestyrelsen indstiller derfor til kommunen om at finde en yderst lempelig ordning angående den gældsforpligtelse museet har. Angående de påtrængende renoveringsopgaver: 1. kvist på 35-bygningen 2. problemer med tårnene på Per Kirkeby bygningen 3. I Kirkebygningen sker der oppresning af gulvene i enkelte lokaler - grundvand? 17

18 Uffe Bro var så venlig at henvise til bistand fra Teknisk afdeling til kortlægning af skadernes omfang og muligheder for reperation. Vi håber dette kan ske uden udgifter for museet." Henvendelsen fra museet bør drøftes. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Afviklingen af gælden på kr. vil alene have likviditetsmæssig virkning for Vesthimmerlands Kommune, idet forrentningen svarer til den forrentning, som kommunen får på kassekreditten. De skader, som nævnes i mailen vil få økonomisk betydning for Vesthimmerlands Kommune, såfremt kommunen går ind i en finansiering heraf. Administrationen indstiller at økonomichefen bemyndiges til at udarbejde et gældsbrev, hvorefter museet skal afvikle gælden med et årligt afdrag på kr. samt en forrentning på den til enhver tid gældende indskudsbevisrente med et tillæg på 0,95% at Museets mail af 27. januar 2010 omkring de påtrængende renoveringsarbejder drøftes. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget Vesthimmerlands den Kommune, Byrådets møde den 18. februar 2010 Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at den fremsendte mail oversendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 026. Hornum Hallen - ansøgning om anlægsbevilling Sagsnr.: 09/38273 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr netto til anlægstilskud til renovering af Hornum Hallen med finansiering af kvalitetsfondsmidler. Lovgrundlag Ingen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Anlægsbeløbet er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 027. Frigivelse af penge til kedeludskiftning på V. Hornum Skole. Sagsnr.: 10/2448 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af et beløb på kr. til udskiftning af kedel og renovering/opdatering af varmeanlægget (energioptimering) på V. Hornum Skole. Opgaven er planlagt udført i uge 8, som er skolens vinterferie. Økonomi Der ansøges om kr. til energioptimeringen på V. Hornum Skole. Dette beløb er en del det samlede lånebeløb til energibesparende foranstaltninger på i alt kr. som ønsket anvendt til energibesparende tiltag i år 2010 og Ved at gennemføre tiltaget opnås der en årlig besparelse på mindst kwh/år. Svarende til ca kr./år. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller at der frigives en bevilling på kr af rådighedsbeløbet til energibesparende tiltag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. og at der frigives en bevilling på kr. af rådighedsbeløbet til energibesparende tiltag. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 21

22 Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 028. Bevillingsmæssige konsekvenser af salg af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars. Sagsnr.: 10/482 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Som led i budgetforliget for 2010 vedtog Byrådet at ejendommen Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars skal sælges. Ejendommen har tidligere været brugt som hjælpemiddeldepot, men senest som materielgård. Ejendommen blev udbudt til salg i lokale aviser den 20. januar i år med budfrist 4. februar kl Administrationen modtog det højeste bud fra Himmerlands Vikarservice, Aars på kr. Der er knyttet ca. 70 arbejdspladser til virksomheden. Økonomiudvalget besluttede d. 11. februar d.å. at sælge til højestbydende, Himmerlands Vikarservice. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse 40 og 68. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Salget af Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars medfører en indtægt på kr kr. Økonomiudvalget indstiller - at dermeddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr (brutto), der tilføres kassen - at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på kr kr. til udgifter i forbindelse med salget, der finansieres af kassen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 029. Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet på specialområdet Sagsnr.: 10/4859 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 17402/10Åben Redegørelse til Udviklingsrådet Sagsfremstilling Som led i kommunalreformen blev der oprettet et udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale området og specialundervisningsområdet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af Kommunalbestyrelsen skal årligt inden den 1. marts sende en redegørelse til Udviklingsrådet i Nordjylland om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i perioden 1. januar 2009 til 31. december Udviklingsrådet på sin side udarbejder en redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om udviklingen på baggrund af regionsrådets og alle kommunalbestyrelsernes redegørelser. Som led i udviklingsrådenes arbejde med at følge og drøfte udviklingen på socialområdet og specialundervisningsområdet, kan der sættes fokus på særlige temaer som en del af den redegørelse, som udviklingsrådene skal afgive til velfærdsministeren og undervisningsministeren. Det enkelte udviklingsråd kan selv fastsætte særlige temaer for egen redegørelse og såvel velfærdsministeren som undervisningsministeren kan fastsætte særlige temaer. Undervisningsministeren har således for 2009 udmeldt temaet "Specialundervisning og anden tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov". Dette tema dækker både ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og voksenspecialundervisningen. Med det formål at ensrette kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redegørelser og kunne sammenligne redegørelserne såvel indenfor regionerne som på landsplan har statsforvaltningerne, der er sekretariat for udviklingsrådene, udarbejdet en skabelon til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonen er udarbejdet som spørgeskemaer til de enkelte områder: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning 24

25 Kommunernes forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet, opfyldes derfor ved indberetning af det af sekretariatet udarbejdede spørgeskema. Lovgrundlag Lov om social service 188 stk. 3 Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Redegørelsen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller redegørelsen til godkendelse. 25

26 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i byrådet til udsendelse til høring. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 26

27 030. Nye lånepuljer for lånedispensation Sagsnr.: 10/3985 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 14283/10Åben Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. øvrige områder 14282/10Åben Lånedispensation af 21. januar 2010 vedr. kvalitetsfondspuljen 14281/10Åben Ansøgning af 14. december 2009 til 1 mia-puljen 14280/10Åben Ansøgning af 14. december 2009 til 2 mia.-puljen Sagsfremstilling På Byrådsmødet den 17. december 2009 (punkt 220) besluttede Byrådet at ansøge om lånedispensation fra de to nye puljer, som blev oprettet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 af 12. november Lånepulje målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet Fra denne pulje blev der ansøgt om et lån på kr. fordelt på områderne folkeskoleområdet idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge 27 dagtilbudsområdet I ansøgningen er det nævnt, at Byrådet senere vil prioritere blandt de 3 områder. Ministeriet har ved brev af 21. januar 2010 meddelt dispensation fra lånerammen for 2010 på kr. til anlægsudgifter. Anlægsudgifterne kan udelukkende bruges til investeringer på kvalitetsfondsområderne som nævnt i ansøgningen. Lånedispensationen betyder, at der kan afholdes yderligere anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på kr., Vesthimmerlands Kommune har uforbrugte kvalitetsfondsmidler på kr. Såfremt disse midler ikke bruges i 2010, skal de deponeres til brug i senere år. Anlægsudgiften på kr. vil derfor alene medføre en direkte udgift på kr. Lånepulje målrettet øvrige områder, herunder veje Fra denne pulje blev der ansøgt om et lån på kr. til køb af Arla-grunden. Ministeriet har ved brev af 21. januar 2010 meddelt dispensation fra

28 lånerammen for 2010 på kr. til køb af Arla-grunden. Det bør drøftes, hvordan midlerne på kvalitetsfondsområdet skal anvendes. Lovgrundlag Finanslovsaftalen for 2010 af 12. november 2009 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi En anvendelse af lånedispensationerne vil betyde, at budget for 2010 og fremover vil blive belastet af renter og afdrag. Hvis et lån på kr. eksempelvis optages som annuitetslån over 25 år, vil afdragsbyrden i 2010 være 0 kr. og i 2011 vil den være på kr. Renten vil afhænge af, om der vælges variabel rente eller fast rente (fastlåst i 5 år). Den variable rente er p.t. på 1,3%, hvilket betyder en rente det første år på kr. Såfremt renten låses fast i 5 år, vil renten det første år være på kr. (rente kan p.t. fastlåses til 2,94%). Administrationen indstiller at det drøftes, om og i givet fald hvordan lånedispensationerne skal udnyttes at der - såfremt lånedispensationerne ønskes udnyttet - gives de fornødne midler til at optage de 2 lån indenfor den finansielle strategis rammer at der - såfremt anlægsinvesteringerne på nuværende tidspunkt kan placeres - gives de fornødne anlægsbevillinger med frigivelse af rådighedsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller: - at der gives en indtægtsbevilling på kr. til optagelse af lån i henhold til reglerne i den finansielle strategi. - at der gives en anlægsbevilling kr. til investeringer på kvalitetsfondsområdet. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til frigivelse af rådighedsbeløbet. Samtidig med frigivelsen skal der anvises en plan for finasiering af renter og afdrag. Vedr. lånet på kr. afhænger det af beslutningen på et lukket punkt. Beslutning i Byrådet den

29 Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 29

30 031. Lukket - Valg af sagkyndig revision Sagsnr.: 10/3982 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 30

31 032. Salg af ubebygget ejendom Sagsnr.: 09/12815 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: /09Åben Industrivej rids til udstykningsforslag.pdf 2616/10 Åben Aars Elforsyning.doc Sagsfremstilling Behandlet for lukkede døre. Aars Elforsyning Ejendomme A/S ønsker at erhverve en del 2 af matr.nr. 5 if Aars By, Aars, beliggende Industrivej 99, 9600 Aars, der er udbudt af Vesthimmerlands Kommune som ubebygget erhvervsejendom. Se vedlagte kortbilag for nærmere beliggenhed. Der er i den forbindelse indgået en købsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Aars Elforsyning Ejendomme A/S. Købsaftalen adskiller sig fra de vedtagne salgsvilkår for erhvervsparcel i henhold til byggefristen og betalingen af kloaktilslutningsbidraget. De forhold er ændret i det Aars Elforsyning Ejendomme A/S for indeværende vil benytte arealet til parkering og oplagsplads, der ikke befæstes eller bebygges. Hvis den solgte ejendom senere bebygges eller befæstes betales kloaktilslutningsbidraget. Der tinglyses deklaration servitutstiftende angående de nævnte forhold. Se vedlagte bilag 2 (købsaftalen i sin helhed). I forbindelse med handlen skal der ske udstykning fra den eksisterende ejendom ved landinspektør. Lovgrundlag Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28/06/2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Salget er en del af det ordinære budget for 2010 på salg af parceller.der er i budget 2010 afsat rådighedsbeløb til såvel indtægten som udgiften, men endnu ikke frigivet bevilling hertil. Der er en indtægt på anslået ,00 kr samt en udgift på anslået ,00 kr. eksl. moms til landinspektør for udstykningen, samt tinglysning af skødet. Administrationen indstiller 31

32 - at nærværende købsaftale godkendes. - at der gives en indtægtsbevilling (anlæg) på kr. - at der gives en udgiftsbevilling (anlæg) på anslået ,00 kr. eksl. moms kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Købsaftalen godkendes. Det indstilles: - at der gives en indtægtsbevilling (anlæg) på kr. - at der gives en udgiftsbevilling (anlæg) på anslået kr. eksl. moms. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 32

33 033. Lukket - Køb af 2 ejendomme i Aars Sagsnr.: 09/35929 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: 33

34 034. Valg af medlem til repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester Sagsnr.: 10/6287 Fraværende: Pia Buus Pinstrup Bilag: Sagsfremstilling Aalborg Symfoniorkester er hele regionens symfoniorkester og tilbyder symfonikoncerter og skolekoncerter til koncertarrangører og uddannelsesinstitutioner. Repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester har til formål fortsat at sikre størst mulig lokal og regional forankring for landsdelsorkestret. Repræsentantskabet består af 35 medlemmer, som blandt andet er udpeget af Regionsrådet for Region Nordjylland og et medlem fra hver af de nordjyske kommuner. Der er ikke krav om at den udpegede skal være politiker, men kan også være embedsmand eller en ildsjæl med stor interesse for musik- og kulturliv. Administrationen indstiller - at Byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Beslutning i Byrådet den Jan Dyregaard (V) udpeges. Pia Buus Pinstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 34

35 Underskrifter Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg 35

36 Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen 36

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber 3 002. Godkendelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere