Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør."

Transkript

1 Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet på parkering underlaget, skal der muligvis søges anden løsning. Stig indhenter tilbud på asfaltering af p-pladserne samt tilbud på anlægge gf-sten samme sted. Bestyrelsen bad Ove om at rykke Stig for priser, men intet skal igangsættes før udhængssagen er afsluttet. Der er modtaget et overslag på opgaven på omkring kr ,00 ex. moms. Der igangsættes dog intet før hele Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Per Bro Kadel/3B tag sagen er afsluttet. Byggesagen er afsluttet. Ny aktivitet renovering af tagudhæng igangsættes. Jeanette har spurgt Erik Præstegaard og Stig om, hvordan vi kommer videre i processen. Der vil blive foretaget prøvemaling i tre farver på tagudhæng ved Østerhøjvej 38. Men maling af hele Grønhøj bliver først til foråret. Glæder os til mere information fra Stig på næste bestyrelsesmøde den 3. November Vi skal på ekskursion, og se på bebyggelser hvor tagudhænget er sort. Det blev besluttet at foretage prøvemaling af farverne sort, hvid og råhvid. Det blev også besluttet, at det er et afdelingsmøde, der skal beslutte farven på tag udhænget. Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi er med i hele processen omkring løsninger og økonomi. 1

2 Når stilladser alligevel bliver stillet op næste år, med henblik på at ordne tagudhæng og nedløbsrør, skal vi vurdere, om vi også skal have malet vinduer. Der er forsinkelser, da bygherrer har været syg. Det kan give tids problemer hvis vi skal søge Ballerup kommune om at gøre tagudhænget sort. Der har været problemer med den skitserede løsning på rensning af pladerne. Danmarks Teknologiske institut har taget prøver indenfor mellem loft og tag. Prøvernes resultat kendes ikke endnu. Vi tager ud og kigger på sorte tagudhæng i Hørsholm, men det er stadig beboerne der afgør farven. Afdelingsmøde afholdt uden endelig afklaring. Jeanette har sendt en klage til Vicedirektøren i 3B. Afventer svar. Per Bro Kadel, Chef for Byg i 3B, deltog på bestyrelses-mødet den 4. Maj Han har nu ansvaret for vores tagudhængssag, men har lige modtaget sagen, efter vores klage til 3B. Han lovede, at afholde de nødvendige møder, udpege en projektleder, og give os information om vi kan genåbne sagen i civilretten pga. fejl i Syn- og Skønsrapporten, eller evt. søge byggeskadefonden om tilskud. Per Bro Kadel har undersøgt sagen, og der er penge til renoveringen, bl.a. på lån der endnu ikke var optaget i byggesagen. Det er oplyst fra 3B, at byggesagen kun kommer til at koste beboerne 8-9 kr. pr. 2

3 m2 p.a. Vi skal huske til foråret (planlægges på mødet i februar) inden der males, at pladerne skal af, og isoleringen skal tjekkes. Jeanette har Nov. 09 spurgt Per Bro Kadel hvornår vi senest skal have taget stilling til farvevalget. Per har endnu ikke svaret følges op. Der har været afholdt afdelingsmøde, og det er besluttet, at tagudhænget bliver hvidt. Per har lovet, at tage kontakt til os, når projektet igangsættes. Projekt i gang der skal findes løsning på de søm huller der opstår på pladerne, som følge af fastgørelse af stilladset. Søm huller dækkes af silikone. Lille legeplads ved Østerhøjvej. Bestyrelsen/Jeanette Der er stadig katte, der benytter legepladsen som toilet. Vi forsøger at tømme sandkassen, og ligge net på, men det holder åbenbart ikke kattene væk. Vi forsøger endnu et år med nyt sand, og ellers skal det vurderes, om vi skal erstatte sandkassen med et legehus eller andet. Vi har lige skiftet sand i begge sandkasser, og håber på det bedste mht. katte. Spørger til foråret beboerne hvordan det går. Vi kigger også på den store legeplads til foråret på markvandring. Sagen udsat til efter tagudhængssagen, da vi endnu ikke kender budget for, hvad vi kan investere i. Maling på vinduer og plader Per Bro Kadel/3B Efter maling af vinduer er der stadig ikke fjernet maling på vinduer og plader hos Pernille og Martin. Bedt Ove om at kigge sammen med mig når 3

4 Medejerboliger afskrivningsregler Steen Jørgensen han kommer fra ferie her i august Ove er enig i, at det er slemt, og snakker med Stig om hvad vi gør. Jeanette har i uge 37 og 39 og 43 rykket Ove for svar vedr. dette. Måske er vi nød til at skifte pladerne til foråret. Stig og Ove tjekker igen vinduerne for at få malingen af. Vinduerne er afrenset. Pladerne tjekkes sammen med projektet i foråret 2010 når stilladserne står der. Vi er blevet lovet, at alle plader vurderes i forbindelse med renovering af tagudhæng og alle plader skiftes med maling eller huler. Jeanette har bedt Pia Steen i Grønhøj om at lave et oplæg over de ting ved afskrivningsreglerne der er utilfredshed med. Også jf. tidligere møde med 3B. Oplægget er sendt til Olav Kirchhoff i 3B, den 4. December 2008, som lover at tage det med i betragtningerne. Olav Kirchhoff er ikke længere ansat i 3B. Jeanette undersøger efter sommerferien hvem der nu er på sagen. Jeanette har bedt Steen finde ud af, hvem der har sagen i 3B. Jeanette har rykket Steen den Jeanette har rykket Steen igen den Det blev aftalt med Steen Jørgensen, at Jeanette selv tager fat i Per Bro Kadel, der også skulle have ansvaret for denne opgave. Jeanette har talt med Solveig Von Barm om ordningen. 10 års jubilæum i maj 2011 Elin, Rie og Jeanette Elin, Rie og Jeanette skal lave et oplæg og budget til bestyrelsen til beslutning omkring afholdelse af en 4

5 Grønhøj udlejning internt og ekstern. Solveig Von Barm/3B/Jeanette jubilæumsfest i Afhængig af økonomien, når budget 2011 er på plads vurderes det hvor meget vi skal forsøge at hensætte i budgettet. Jeanette har bedt Solveig om reglerne for intern opskrivning. Desuden har vi bedt om status på udlejning da det ikke længere er så nemt at udleje medejerboligerne. Desuden mangler vi svar vedr. 3B tidligere kautionsregler for medejerindskud. Desuden har vi foreslået, at der indføres opskrivningsgebyr. Det er aftalt med Solveig, at vi efter at vi har modtaget oplæg, holder vi et møde omkring udlejning i Grønhøj. Reglerne er modtaget og rundsendt, er vi enige. På bestyrelsesmødet 9. februar blev vi enige om, at Jeanette skriver til Solveig, for at få ændret de interne opskrivningsregler. Hvis der er mulighed for konvertering lejer og medejer imellem (hvis kvoten er opfyldt (12/36), så bør alle interne både medejere, og lejere (på venteliste) få tilbudt alle ledige boliger før de ryger på den eksterne liste. Beboer i Grønhøj bør derfor ikke stå på den eksterne venteliste. Vi spørger også Solveig hvorfor Ballerup kommune kun anviser lejerboliger nøglen kunne jo også være anderledes. Ballerup kommune er blevet spurgt mht. medejerboliger, men ønsker ikke at anvise dem, da de ikke har ekspertise på området. 5

6 Solveig Von Barm har i april 2010 lovet at lave et notat, om de regler for intern opskrivning vi ønsker. Det skal nemlig godkendes i 3B s bestyrelsen Lukning af skralderum Peter Hatting Vi har bedt Peter undersøge hvad det vil koste os, at få lukket skralde rummene, og at hver beboer får en nøgle. Jeanette har rykket Peter flere gange fordi det første tilbud ikke indeholdt beskrivelse af løsningen. Peter blev rykket igen på bestyrelsesmødet 9. Februar Bestyrelsen ønsker også mere end et tilbud. Peter har fremsendt to tilbud nu, men vi synes det er for dyrt. Afventer derfor tagudhængssagens afslutning. Manglende isolering Snarestræde 6. Diverse opgaver Peter: Indhente 2 tilbud på maling af sokkel. Lave råd på sokkelhjørnet fælleshuset Opstamme træ samt udskifte træ ved Snarestræde 5. Fjerne graffiti på bagerste skure. Fjerne kompostbeholdere undtagen de 3 ved de bagerste skure ved Lilian, og den der står ved Hanne Snarestræde 11. Peter Hatting Peter Peter skal undersøge om sagen er lokal eller generel. Og hvad der skal gøres. Peter oplyste, at sagen var lokal, og den bliver ordnet når vejret er bedre. Peter er rykket for sagen. 6

7 Få igangsat undersøgelse af utætheder ved oven vindue i Fælleshuset Få undersøgt hvorfor Klimaanlæggene ikke virker i Fælleshuset. Tilbud på maling af legeplads og ude borde. Aktivitetsliste i Grønhøjs bestyrelse og 3B. 4. juni

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere