l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432, j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk"

Transkript

1 ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens v/ungesbol Tuborg Bouieva Sionsgade 2900 Hel p Sionsgade - 26 Tlf Faxnr ø I CVRnr Københavns Kommune Rådhuset Njalsgade København Faxnr, I pia noga kk.dkj Kommunenr. 102 Ejendomsoplysninger: Antal Bruttoetage~ Antal rum areal i alt (m2) lejemål ti lejemålsenhed Samlet antal lejemåisenheder Familiebolig::1 2 1,80 20 <~~,~.~æ~ =' _~."=~,=="-"~"~-",~;---- ~--- -~"~'""""~= Familiebolig~r , ~ IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< l 28 IBoliger i alt 8.432,40 116,~--~~~-,," ~ i I IInstitutioner 414,00 1 lejemålsenheder og m2 i alt 8.846, Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre : <""'~~,<oo,'_~,!~<,, j 1 pr. 6q.D!,? 7' l.r,.~~"-_=~=="._ 123j 5880 Udenbys Klædebo Kvarter Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart afdelingen: 1959 TUsagnsdato: 1959 leje pr. ml bruttoetageareal på balancetidspunktet: 583,24 lejeændringer i årets løb: Dato for sidste Ændring i Ændring i %: Ændring pr. m2: Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse Ja 1. februar 2009 l 16,72% 80 i 65 Pr. lejemålsenhed ,16 kr. 81,37 kr ,44 kr ,91 kr. Pr. m2 357,71 kr. 1,13 kr. -174,33 kr. 198,14 kr.

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 5502 L januar december 2009 la Ja Ovne Nej Elpaneler Nej I =< ~_.. Solvarmeanlæg Nej -~~-~~.... ~.-~- I_---"-~ Varmepumpeanlæg Nej t-::-:-----'---:---'---...:< ~---~..~--~-~--+ :_:_~_4 Biogasanlæg Nej

3 Sionsgade Note Resultatopgørelse Resultat 2009 Budget 2009 Budget 2010 ORDINÆRE UDGIFTER: hjdgifter OffenWge og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter Vandudgifter Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug:.1 El og varme til fællesarealer.3 Må ng m.v Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar ink!. revision , S10,OOO Offentlige og faste alt 2, Variable udgifter: 114 Si Renholdelse l 5 6 Almindelig vedligeholdelse 1 "1 Planl~lg1_Qgp!rjQdlsl< vedligeholdelse ()g_fqrny~'~~[;.1 Forbrug Dækket af tidligere henlæggelser -1, Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri.2 Drift af fællesaktiviteterifdci iteter,3 Drift af selskabslokale.v. i Diverse udgifter o " ~~~~"~M~"~_~,_",,. "";";;''':''':'''':~_ ls.000 Variable udgifter i art Henlæggelser: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 121 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt '-- 4, SIDE l :f)

4 Sionsgade Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse EKSTRAORDINÆRE UDGIfTER: 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:.1 Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning jf. budget Tab ved fraflytninger m.v.: Dækket af tidligere henlæggelser O Andre renter:.3 Diverse renter (boligorganisationen) O O 133 Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) O O Ekstraordinære udgifter i , UDGIFTER l ALT UDGIFTER OG EVT. I ALT SIDE 2

5 Sionsgade Budget Note Resultatopgørelse 2009 _~~~~~~~_~~_~~_~_ooc~"_~-=-=-=...;=--_~~ ORDINÆRE INDTÆGTER: i Boligafgifter og leje: 1.1 mene famil A Institutioner Renteindtægter i Tilskud fra nisationen.2 Drift af fællesvaskeri A Drift selskabslokale m.v. 1,500 L Ordinære indtægter i alt EE{STRAORDINÆRE IN J:1'IIDI~ÆGifR I ALT Årets underskud som overføres til konto 407 INDTÆGTER OlG EVT. UNDERSKUD I ALT 5, , ,766 4, SIDE3 b

6 Sionsgade Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste år (1.000 kr.) 14 Ejendommens anskaffelsessum.1 Kontantværdi pr udgør Anskaffelsessum ink!. evt. indeksregulering Forbed ri ngsa rbejder: 15.1 Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 305 Ti Igodehavender:.1 Leje ink!. varme O 16.3 Uafsluttede forbrugsregnska O 17.4 nger, kr forbrugsregnska Andre debitorer Ite Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør Tilgodehavende hos boligorganisationen O O Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SIDE 4

7 Sionsgade Balance Note PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) =_=._~ ~~_'=_=W ~~_" ~"~_~T "'~-' T~'~~~~ ~. --_= , ~L024 langfristet gæld: Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlejning i alt ,135 o Kortfristet i alt PASSIVER I ALT SIDE 5 ~

8 Sionsgade Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter ~~~~~ ~ ~~~----~~~----~~~ Nettokapitaludgifter Prioritetsrenter los "1 Ydelser på afviklede,.,r""r",, (udamortisering), O 30, Vandudgifter Vandforbrug m3 (11 måneder) , ,".~~, ='~_~=~A~ ~"'=""= : ift, containerleje.v KotteoeKæmpe!se, skorstensfejnmg m.v , , l ~~--~ Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar iejemåisen hed S 114 Renholdelse Lønninger inkl pension, AMB m.v Tra rengøring, snerydning m.v Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v ~---~~~ ,000 Almindelig vedligeholdelse 2 Primære bygningsdele O.3 Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg " SIDE 6

9 --~,~".,-~,~.,~."""'"'~,,..."' Sionsgade Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter ~ Planlagt og periodisk vedligeholdelse.3 Kompletterende bygningsdele.4 Overfladebeklædning,6 EI~t\nlæg "7 Inventar og udstyr.8 Øvrige dele og anlæg fornyelser O O Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v. Diverse inkl vaskekort ifter i a Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri.2 Drift af fællesaktiviteter/faciliteter Telefon og internet Udgifter i alt Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter i alt Drift af selskabslokaler m.v. Rengøringsartikler, service m.v Udgifter i alt 1. Indtægter vedr. drift af seiskabslokaler m.v ~ ="<;;"'''''''''',-.-.70'. Drift selskabsiokaler m.v. alt , SIDE 7 A

10 Sionsgade Diverse udgifter Afdel i ngsbestyreisens Beboeraktiviteter vedl og Henlæggelse pr. m Istandsættelse ved fraflytninger n.. 1 Henlægg. til fælleskontoen L Bruttoetageareal i m ,2 202 Renter m,v. Renter af mellemregn. med Rentesats ti o SIDES ~

11 Sionsgade Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo , Forbedringsarbejder.1 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål: Saldo primo O 3 - Årets afskrivninger O -3 I alt O O EGNE MIDLER I ALT O O Vinduer (ikke afsluttet): mo Tilgang i året O Saldo primo Afdrages jf. konto EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT ,142 16, O SIDE 9

12 Sionsgade Baiance pr, ,4 fraflytninger ingssager in O,---~~--~~ 18 sidste anten Budget,v, , ,748 b = ,6 " JC l ~===~,~~==~="~===~-~=~~==~~~-==--'~."-,"'-=~" Falck o YouSee ,,894, fælleskonto ved ) + Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 0,00 O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo Forbrug i året jf. konto 117 O O Opsparing i alt pr m2 10, SIDE 10))\

13 ~ ~ Sionsgade Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året vedr. tab ved lejeiedighed O -4 - Forbrug i året vedr. tab nger m.v Opsparing i alt pr m2 28, Underskud Saldo primo Årets underskud Saldoen udgør i % af driftsudgifterne -26,24% Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Lili n I Umgiver: Lægeforeningens Boligers Fond ,234 SIDE Il

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere