Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012"

Transkript

1 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Udsigt til ny lille fremgang i ISM Markederne: Aktiemarkederne ender med fald i både Europa, USA og Asien efter Fed-chef Bernanke ikke antyder yderligere stimulans til økonomien. Obligationsrenterne stiger og USD styrkes. Kina: PMI for fremstillingssektoren fra officielt hold stiger fra 50,5 til 51,0 USA: BNP-væksten i 4. kvartal blev opjusteret fra 2,8% q/q (annualiseret) til 3,0% q/q. Antallet af ansøgninger om realkreditlån til boligkøb steg pænt. Chicago PMI steg mere end ventet. Fed-Chef Bernanke ser en anelse mere positivt på økonomien, og indikerer ingen ny stimulus. Fed s Beige Book melder om at den økonomiske aktivitet fortsætter med at udvikle sig i et beskedent til moderat tempo EMU: Bankerne lånte EUR 529,5 mia. ved ECB s 3-årige LTRO. Kerneinflationen faldt mod forventning fra 1,6% til 1,5% i januar. Tyskland: Ledigheden var uændret på opreviderede 6,8% i februar Frankrig: Privatforbruget skuffer med et fald på 0,4% m/m i januar, men blev dog opjusteret i december. Schweiz: Den ledende KOF-indikator steg fra -0,15 til -0,12 i februar Sverige: BNP-væksten på -1,1% q/q var mere negativ end ventet Danmark: BNP-tallene viste som ventet en vækst på 0,2% q/q i 4. kvartal. Boligpriserne faldt kraftigt i december. Dagen i dag byder på detail- og ledighedstal fra Danmark, men fokus vil være rettet mod indikatorerne fra fremstillingssektoren fra euroområdet, UK og USA. Fra euroområdet får vi endvidere foreløbige inflationstal og ledighed, og fra USA får vi også tal for det private forbrug, antallet af nye ledige, byggeforbruget samt bilsalget. Fed-chef Bernanke leverer 2. del af sin halvårlige rapport til Kongressen, og EU-topmødet begynder i dag. Dagens vigtigste begivenheder Der er igen fuldt godt op i nøgletalskalenderen, hvor det amerikanske ISMindeks som altid vil tiltrække sig en hel del opmærksomhed. Fremstillingssektoren har været et af de klare lyspunkter i stabiliseringen af den amerikanske økonomi, med kontinuerte stigninger i ISM indekset over de seneste 3 måneder, og de regionale aktivitetsindeks peger på, at indekset også i februar kan have pilen opad, jf. figur. Andre indikatorer for ISM-indekset såsom lager-tilafskibningsraten og udviklingen i renten på virksomhedsobligationer peger dog på en uændret værdi for ISM-indekset, men baseret på den stigning vi så i Chicago PMI i går, ser vi også grobund for en stigning i ISM fra 54,1 til ca. 55. Udviklingen i det private forbrug og de private indkomster bliver dog også meget spændene at følge. Privatforbruget er således stadig den afgørende faktor bag at skabe et mere vedvarende opsving, hvor den bedring vi har set på arbejdsmarkedet og stigningen i forbrugertilliden på det seneste tegner et lidt mere optimistisk billede. Med hensyn til arbejdsmarkedet får vi også nye tal for antallet af nye ledige, der gerne skulle holde sig nede omkring de personer, for at indikere en fortsat pæn beskæftigelsesvækst Det er således især vigtigt, at indkomstsiden udvikler sig stærkt, hvor det var opløftende at de reale disponible indkomster blev opjusteret i 2. halvår 2011 i forbindelse med de reviderede BNPtal i går (se nedenfor), hvormed husholdningernes balancer efterlades i et mere positivt lys. I januar vil bl.a. dyrtidsreguleringen af de sociale ydelser pr. januar på 3,6% formentlig hjælpe på indkomsterne, men også stigende lønninger og en stigende arbejdstid vil give et løft. På forbrugssiden er vi dog stadig tilbageholdende med at forvente en synderlig markant vækst. For det første tror vi stadig, at en del af indkomststigningen vil gå til opsparing, trods det nævnte mere positive indtryk, og for det andet har den milde vinter formentlig medført et reduceret Højdepunkter siden sidst Gårsdagens højdepunkt var uden tvivl annonceringen af hvor mange penge bankerne lånte ved den anden omgang af ECB s ubegrænsede 3-årige likviditetsstillelse (LTRO). I alt lånte bankerne EUR 529,5 mia. hvilket var mere end de EUR 489 mia. der blev lånt ud ved den første operation i december. Ydermere var der tilsyneladende også tale om, at flere banker benyttede sig af faciliteten, hvormed det ser ud til, at det lykkedes at reducere et muligt stigma omkring deltagelse i operationen. Beløbets størrelse ligger en smule i overkanten af konsensusforventningen, men ikke i voldsom grad. Overordnet er vurderingen, at der er tale om ny likviditet i systemet i omegnen af EUR300 mia. Generelt er der ikke den store tvivl om, at ECB s villighed til at forsyne det finansielle system med likviditet har været afgørende for at afværge en finanskrise og muligvis et kollaps i banksektoren i flere af periferilandene. Endvidere har tiltaget formentlig også medvirket til at reducere rentespændene i lande som Italien og Spanien, hvor bankerne har brugt de billige lån til at købe statsobligationer. Det ser dermed ud til, at ECB har afværget en decideret kreditklemme, og med indgrebet er der købt tid til, at politikerne kan oparbejde yderligere værn mod en eskalering af gældskrisen. Vi er dog fortsat tvivlsomme over for, om den ekstra likviditet også vil øge bankernes udlån til husholdninger og virksomheder. Den seneste udlånsundersøgelse fra ECB fra januar peger således på at bankerne stadig vil stramme kreditvilkårene, og med en økonomi, der ligger på grænsen til recession, er der grund til at tro at bankerne stadig vil være forsigtige. Så indgrebet har afværget en katastrofe, men ændrer efter vores vurdering ikke ved de underliggende svage vækstudsigter. På nøgletalsfronten var der for først gang i et stykke tid ikke tale om en positiv overraskelse i de tyske ledighedstal, der holdt sig uændret på opreviderede 6,8% i februar. Lidt positivt var der dog at hente i de endelige inflationstal fra euroområdet, der med et fald i kerneinflationen bekræftede vores antagelse om et meget svagt underliggende prispres i økonomien. Endelig viste det franske privatforbrug svagheder i årets første måned. forsyningsforbrug. På den baggrund venter vi en beskeden fremgang i det nominelle private forbrug på ca. 0,3%, og ser dermed også en risiko for, at højere priser efterlader et indtryk af et behersket realt privatforbrug. Fra euroområdet får vi den endelige opgørelse af PMI-indekset fra fremstillingssektoren for februar. Den foreløbige opgørelse skuffede en smule, hvor indekset trods en stigning stadig befinder sig under boom/bust niveauet på 50, og det venter vi ikke vil ændre sig i dag. De svage økonomi ventes også understreget i dagens tal for ledigheden i euroområdet, der ventes at være steget for 8. måned i træk (fra 10,4% til 10,5%) til det højeste niveau i euroområdets levetid. Også udviklingen i inflationen ventes at afspejle den afdæmpede økonomiske aktivitet, hvor vi trods højere energipriser over måneden forventer at et underliggende svagt prispres vil trække inflationen ned fra 2,7% til 2,6%. Dog overraskede den tyske inflation på opsiden, men det venter vi kompenseret af en svagere udvikling i andre lande. EU-topledermødet, der begynder i dag, ventes ikke at byde på de store overraskelser, efter udskydelsen af diskussioner om yderligere opbygning af kriseberedskabet til senere i marts. Den registrerede bruttoledighed i Danmark har vist overraskende positive tendenser i de seneste måneder. Overordnet mener vi dog fortsat ikke at væksten i dansk økonomi tilnærmelsesvist befinder sig på et niveau der er foreneligt med et stærkere arbejdsmarked. Vi forventer derfor fortsat at ledighedspilen vil have pilen opad igennem 2012, hvilket vi også venter at se i dag med en stigning i bruttoledigheden fra 6,1% til 6,2%. Svaghederne i økonomien ventes også understreget af et fortsat svagt detailsalg i januar. I USA var fokus rettet mod Fed-chef Bernanke, der i Repræsentanternes hus indledte sin halvårlige rapport til Kongressen. Overordnet lød han en smule mere positiv med hensyn til de økonomiske udsigter, hvor markederne især greb fat i hans kommentar om at arbejdsmarkedet har vist en mere positiv udvikling. Han beskrev dog fortsat arbejdsmarkedet som værende langt fra normalt og advarede også om, at højere energipriser midlertidigt kan føre til højere inflation. Overordnet var der som ventet intet i talen, der indikerede at yderligere stimulans (læs QE3) står for døren. Det lidt mere opløftende billede af økonomien blev yderligere understøttet af Fed s såkaldte Beige Book, der meldte om, at den økonomiske aktivitet fortsatte med at vise beskeden til moderat fremgang i begyndelsen af BNP-væksten i 4. kvartal blev oprevideret svagt fra 2,8% q/q annualisteret til 3,0% q/q. Mest interessant i de reviderede tal, var dog et markant løft i udviklingen i de reale disponible indkomster i 2. halvår af 2011, som efterlader et mere holdbart indtryk af den fremgang vi så i privatforbruget. De gamle tal viste således et fald i opsparingskvoten fra 5,2% i slutningen af 2010 til bare 3,7% i slutningen af 2011, hvor der med den nye indkomstudvikling kun er tale om et fald i opsparingskvoten til 4,5% i slutningen af At forbrugerne nedbragte opsparingen i en periode hvor både aktiemarkederne og huspriserne faldt, er dog stadig ikke hvad man kunne have forventet. På industrisiden viste Chicago PMI sig fra sin stærke side, med en stigning fra 60,2 til 64,0. Endvidere var underkomponenterne også stærke, med fremgang i indeksene for nye ordrer og beskæftigelse. Dansk økonomi bevægede sig uden om recession i 2. halvår 2011, efter at økonomien som ventet voksede med 0,2% q/q. Detaljerne i BNP-opgørelsen var stort set som ventet, med en behagelig stigning i det private forbrug og i eksporten. Nedad trak dog det offentlige forbrug og investeringerne inden for både boligbyggeri samt maskiner og transportmidler. Det blev dog til dels modvejet af en fortsat stærk offentlig investeringsaktivitet, men en reduktion i lagrene vejede dog også tung på nedsiden. Samlet endte væksten i 2011 på 1,0%. Analytikere: Jes Asmussen, , Rasmus Gudum, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

2 Markedskommentarer Aktier OMXC20 (-0,17% / indeks 453,77) og OMXC (+0,13% / indeks 377,04) endte begge næsten uændret territorium på en dag, hvor der ellers var positiv stemning i det meste af Europa. A.P. Møller Mærsk (+2,37% / kurs ,00) oplevede en større comeback ovenpå mandagens regnskab, hvor der både var gode og dårlige aspekter. Bedst i C20- indekset gik det for Danske Bank (+3,50% / kurs 100,50), dog uden selskabsspecifikke nyheder. William Demant (+1,87% / kurs 518,00) annoncerede deres regnskab, der var på linje med forventningerne i markedet, dog var fremtidsudsigterne for 2012 en smule skuffende. NKT (+0,38% / kurs 238,30) oplevede en mindre kursstigning, forud for deres regnskab torsdag. Udenfor C20-indekset kunne SAS (-0,78% / kurs 6,40) annoncere, at de fra 1. marts åbner en direkte rute til Shanghai efter, at erhvervskundernes har haft krævet dette. Værst i C20-indekset gik det for Novo Nordisk (-2,07% / kurs 782,50), dog uden virksomhedsspecifikke nyheder. Renter Obligationsrenterne havde en stigende tendens fra morgenstunden i går, hvor markederne med spænding afventede annoncering af hvor mange penge bankerne havde lånt ved ECB s 3-årige LTRO. Beløbet på EUR på 529,5 mia. var en anelse over forventningen, men umiddelbart reagerede de tyske og danske renter med fald. En stærk efterspørgsel efter tyske obligationer ved gårsdagens 10-årige auktion, en uændret ledighed i Tyskland og et fald i det franske privatforbrug har måske medvirket til at fokus vendte lidt tilbage til de økonomiske udsigter. De spanske og italienske rentespænd faldt dog i et signal om, at disse lande nok ses som dem der kan drage størst fordel af eventuelle carry-trades. Modsat trak de portugisiske renter i vejret, trods positive kommentarer fra EU/IMF/ECB om landets fremskridt med finanspolitiske og strukturelle reformer, og ECB var rygtet i markedet med opkøb af portugisiske obligationer. Hen over eftermiddagen steg renterne dog igen, hvor stærke amerikanske nøgletal i form af en større end ventet stigning i Chicago PMI, en (lille) opjustering af BNP-væksten i 4. kvartal samt bedre end ventede realkreditansøgninger. Mest signifikant var dog Fed-chef Bernankes halvårlige tale til Kongressen, hvor han med en svagt mere optimistisk tone om især arbejdsmarkedet ikke indikerede at der var yderligere stimulans på vej til økonomien, hvilket ramte obligationsmarkedet, således at dagen overordnet bød på svagt stigende renter. USD kom klart i førertrøjen i går, efter at Fed-chef Bernanke ikke gav nogen former for indikationer på, at der er yderligere stimulans på vej til den amerikanske økonomi fra pengepolitikken. Endvidere var der også tale om et sæt pæne økonomiske nøgletal fra USA i form af en større end ventet stigning i Chicago PMI, en (lille) opjustering af BNP-væksten i 4. kvartal samt en bedre end ventet udvikling i realkreditansøgninger. EUR kom allerede under lidt pres tidligere på dagen efter at ECB allokerede et lidt større beløb end ventet (EUR 529,5 mia.) til bankerne i den 3-årige LTRO. Endvidere var der også grund til at fokusere lidt på de fortsat svage vækstudsigter, efter at fremgangen i den tyske ledighed gik i stå, og det franske privatforbrug skuffede med et fald. JPY blev ligeledes svækket over for USD, men fandt dog lidt styrke igen i nat efter at investeringsaktiviteten i 4. kvartal sidste år blev opjusteret fra et fald på -9,8% til en stigning på 7,6%. De kinesiske PMI-tal i nat kom ud stort set som ventet, og fastholder fortsat et indtryk af en moderat økonomisk bedring, selv om der i stigningen i de officielle PMI-tal fra 50,5 til 51,0 skal tages højde for de sæsonmæssige rebound effekter efter det kinesiske nytår. På den latinamerikanske front var der meldinger fra officielt hold om, at man i Brasilien overvejer tiltag for at bremse styrkelsen af BRL. Dagens finansielle nøgletal Handelsbankens finansielle forventninger Aktier Aktu elt %-Æ ndring Aktuelt Æ ndring OMXC USD/JPY Stoxx EUR/USD FTSE EUR/DKK Dow Jones USD/DKK Nasdaq SEK/DKK Brasil NOK/DKK Hang Seng CHF/DKK Nikkei GBP/DKK årige renter Råvarer Aktu elt Æ ndring Aktuelt Æ ndring USA C RB EUR Brent oil (1Mf) DKK Gold (spot) Pengemarkedsr enter EURIBOR3M 0.98 CHF3M 0.09 CIBOR3M 1.00 EURIBOR6M 1.28 CHF6M 0.14 CIBOR6M 1.26 Alle tal er opgjort kl. 7:30 i dag med ændringer fra foregående handelsdag kl. 7:30 Vi forventer, at ECB vil holde renten i ro på 1,00%, men vil dog ikke udelukke yderligere rentenedsættelser, skulle den økonomiske situation tilsige det. Nationalbanken forventes at følge ECB på helt kort sigt, dog med mulighed for yderligere negativ spændudvidelse. Spændet ventes dog igen positvt på 12-måneders sigt. Det er dog usikkert og afhænger i høj grad af udviklingen i DKK. Vi forventer, at Federal Reserve holder pengepolitikken uændret lempelig frem til i hvert fald slutningen af 2014, med en vis sandsynlighed for at en ny omgang kvantitative lempelser (QE3) kan blive aktuel. EUR er under pres fra en lempeligere pengepolitik samt den fortsatte usikkerhed i forbindelse med gældskrisen i euroområdet. Så mens der stadig er en trussel for USD fra den uafklarede situation og den politiske uenighed i forbindelse med udformningen af finanspolitikken, så venter vi generelt en stærkere USD over for EUR på 12 måneders sigt. NOK og SEK ses at kunne blive styrket en smule yderligere på kort sigt, men ventes svækket over de kommende 12 måneder som følge af en fortsat mere lempelig retning i pengepolitikken. Officielle renter 10-årig statsoblig ationer Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. USA EUR/USD Euroland USD/JPY Japan USD/DKK Danmark EUR/DKK Sverige SEK/DKK Norge NOK/DKK marts

3 Kommende begivenheder Aktiekalender, vigtige danske regnskaber Dato Selskab Regnskab 27/02/12 Jeudan A/S Y 27/02/12 Ap Moeller-Maersk A/S Y 28/02/12 Alm. Brand A/S Y 28/02/12 Neurosearch A/S Y 28/02/12 Per Aarsleff A/S-Cl B Q1 29/02/12 Simcorp A/S Y 29/02/12 William Demant Holding Y 01/03/12 Dfds A/S Y 01/03/12 Kobenhavns Lufthavne Y 01/03/12 Nkt Holding A/S Y 01/03/12 Roc kwool Intl A/S Y 01/03/12 Torm A/S Y 02/03/12 Parken Sport & Entertainment Y Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikato r Periode Survey SH B Forrige F aktisk 27/02/12 01:01 UK Hometrack Housing Survey (MoM/YoY) FEB %/-1.6% 0.0%/-1.4% 27/02/12 08:45 Frankrig Producer Prices (MoM/YoY) JAN 0.3%/4.0% %/4.7% 0.6%/4.2% 27/02/12 10:00 EMU Euro-Zone M3 s.a. (YoY) JAN 1.8% % 2.5% 27/02/12 11:00 Italien Italy to Sell EUR8.75 Bln 184-Day Bills 27/02/12 15:00 Tyskland German Lower House Votes on Greek Bailout Package 27/02/12 16:00 USA Pending Home Sales (MoM/YoY) JAN 1%/ %/4.4% 2.0%/10.3% 27/02/12 16:30 USA Dallas Fed Manf. Activity FEB /02/12 00:50 Japan Retail Trade (MoM/YoY) JAN 1%/-0.1% %/2.5% 4.1%/1.9% 28/02/12 08:00 Tyskland GfK Consumer Confidence Survey MAR /02/12 08:00 Schweiz UBS Consumption Indicator JAN (r) /02/12 11:00 Italien Italy to Sell Up to EUR2.5 Bln 4.75% 2017 Bonds 28/02/12 11:00 EMU Euro-Zone Economic Confidence FEB /02/12 13:00 Finland Finland's Parliament Begins Debate on Second Greek Bailout 28/02/12 14:00 Tyskland Consumer Price Index (MoM/YoY) FEB P 0.5%/2.1% %/2.1% 0.7%/2.3% 28/02/12 14:30 USA Durable Goods Orders (MoM) JAN -1.0% -0.6% 3.2%(r) -4.0% 28/02/12 15:00 USA S&P/CS 20 City (MoM/YoY) DEC -0.35%/-3.65% %/-3.67% -0.5%/-3.99% 28/02/12 16: 00 USA Fed's Duke Testifies on Housing to Senate 28/02/12 16:00 USA Consumer Confidence FEB (r) /02/12 16:00 USA Richmond Fed Manufact. Index FEB /02/12 00:50 Japan Industrial Production (MoM/YoY) JAN P 1.5%/-1.6% %/-4.3% 2.0%/-1.2% 29/02/12 01:01 UK GfK Consumer Confidence Survey FEB /02/12 01:15 USA Fed's Pianalto Speaks on Economy 29/02/12 08:45 Frankrig Consumer Spending (MoM/YoY) JAN 0.2%/-2.0% %/-2.5%(r) -0.4%/-2.2% 29/02/12 09: 00 Danm ark GDP (QoQ /YoY) 4Q P 0.6%/0.2% 0. 2% /0.6% -0.1% / 0.2%/0.6% 29/02/12 09:00 Schweiz KOF Swiss Leading Indicator FEB (r) /02/12 09:30 Sverige GDP (QoQ/YoY) 4Q -0.7%/2.6% -0.9%/2.6% 0.9%/4.5% -1.1%/1.1% 29/02/12 09:55 Tyskland Unemployment Rate (s.a) FEB 6.7% %(r) 6.8% 29/02/12 11:15 EMU 3Y LTRO settlement 470B 500B 489B 529.5B 29/02/12 11:00 EMU Euro-Zone CPI - Core (YoY) JAN 1.7% % 1.5% 29/02/12 11:00 EMU Euro-Zone CPI (MoM/YoY) JAN -0.8%/2.7% %/2.7% -0.8%/2.6% 29/02/12 11:30 Tyskland Germany to Sell Add'l EU4 Bln 10-Year Notes 29/02/12 13:00 USA MBA Mortgage Applications 24. Feb % -0.3% 29/02/12 13:00 Finland Finland's Parliament to vote on Second Greek Bailout 29/02/12 14:30 USA GDP QoQ (Annualized) 4Q S 2.8% % 3.0% 29/02/12 15:30 USA Fed's Fisher, Plosser Speaks on economy 29/02/12 15:45 USA Chicago Purchasing Manager FEB /02/12 16:00 USA Fed's Bernanke Semi-Annual Monetary Policy Report 29/02/12 20:00 USA Fed's Beige Book 01/03/12 02:00 Kina PMI Manufacturing FEB /03/12 03:30 Kina HSBC Manufacturing PMI FEB /03/12 07:30 Frankrig ILO Mainland Unemployment Rate 4Q 9.5% % 01/03/12 07:45 Schweiz GDP (QoQ/YoY) 4Q -0.1%/1.0% %/ /03/12 08:00 UK Nat'wide House prices sa (MoM/YoY) FEB 0.2%/0.3% %/0.6% 01/03/12 09: 00 Danm ark Retail Sales (MoM/YoY) JAN 0.1%/- 0.0%/ % /-1.2% 01/03/12 09:00 Danm ark Unemployment Rate - sa JAN 4.1% 4.1% 4.0% 01/03/12 09: 00 Danm ark Unemployment Rate Gross Rate JAN 6.2% 6.2% 6.1% 01/03/12 10:00 Norge Unemployment Rate FEB 2.7% % 01/03/12 10:00 EMU PMI Manufacturing FEB F /03/12 10:30 UK PMI Manufacturing FEB /03/12 11:00 EMU Euro-Zone CPI Estimate (YoY) FEB 2.6% % 01/03/12 11:00 EMU Euro-Zone Unemployment Rate JAN 10.4% % 01/03/12 14:30 USA Personal Spending (MoM) JAN 0.4% 0.3% 0.0% 01/03/12 14:30 USA Initial Jobless Claims 25. Feb 355K K 01/03/12 16:00 USA Fed's Bernanke Semi-Annual Monetary Policy Report 01/03/12 16:00 USA Construction Spending MoM JAN 1.0% % 01/03/12 16:00 USA ISM Manufacturing FEB /03/12 18:30 USA Fed's Lockhart Speaks on Economy and Banking 01/03/12 23:00 USA Domestic Vehicle Sales FEB 11.00M M EMU EU Leaders Hold Summit in Brussels 02/03/12 08:00 Tyskland Retail Sales (MoM/YoY) JAN 0.5%/0.2% %/-0.9%(r) 02/03/12 00:30 Japan Jobless Rate JAN 4.5% % 02/03/12 00:30 Japan Natl CPI Ex-Fresh Food YoY JAN -0.2% % 02/03/12 16: 00 Danm ark Foreign Currency Reserv es FEB marts

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

17. januar 2013. Investeringsmøde. Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet. Aktiestrateg Michelle Nørgaard

17. januar 2013. Investeringsmøde. Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet. Aktiestrateg Michelle Nørgaard 17. januar 2013 Investeringsmøde Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet Aktiestrateg Michelle Nørgaard Citi Surprise indeks: trend vending har forbedret stemningen Citi Surprise indeks viser om

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012 Vigtigste begivenheder USA: Investeringerne under pres? Markederne: Stigninger på aktiemarkederne i både Europa, USA og Asien, om end det japanske Nikkei

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Forsigtigt negativ aktiemarkedsstemning anført af relativt svage nøgletal fra USA samt fortsatte bekymringer om situationen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil igen i dag og måske resten af ugen frem til torsdag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland og spekulationer

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv åbning på aktiemarkederne afløses af en lidt mere dyster stemning, som fortsætter ind på det amerikanske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne:.Aktiemarkeder løftet af IMF-rygter og spekulation om Kina-stimulans. Obligationsrenterne træder vande og EUR styrkes.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 1. december 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Vi har en ret så spændende uge foran os, hvor der især vil være fokus på rentemødet i den Europæiske Centralbank torsdag og på den

Læs mere

26.05.2014. Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken

26.05.2014. Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken Velkommen i Handelsbanken 26.05.2014 Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken Handelsbanken Universalbank grundlagt i 1871 - ældste selskab på børsen i Stockholm En af Nordens største banker

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. marts 2012 Vigtigste begivenheder US: Potentiale for opjustering af privatforbruget i Q4? Markederne: Risk-off stemningen prægede de globale aktiemarkeder, med fald

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 5. december 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA vil fokus især være på udviklingen i antallet af nye ledige, for at se om styrkesignalerne fra arbejdsmarkedet fortsætter.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er stort set intet i nøgletalskalenderen i dag udover NAHB byggeaktivitetsindekset fra USA. Konsensus venter indekset en anelse

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

herhjemme. Rentefaldet blev hjulpet på vej af en kommentar fra ECB s cheføkonom Peter Praet om, at risikoen på nedsiden til inflationsudviklingen

herhjemme. Rentefaldet blev hjulpet på vej af en kommentar fra ECB s cheføkonom Peter Praet om, at risikoen på nedsiden til inflationsudviklingen 27. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Blandt de økonomiske begivenheder kan der uden for nøgletallene være fokus på den amerikanske centralbanks årlige symposium i Jackson

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 10. marts 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens vigtigste makroøkonomiske nøgletal bliver nok NFIB s aktivitetsindeks for februar. Indekset faldt tilbage i januar efter i

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 12. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra euroområdet modtager vil tal for industriproduktionen i juni. Vi forventer et fald på 0,5% m/m oven på en nedgang på 0,4% i maj.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. marts 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. marts 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. marts 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA har pilen opad i forventning om fortsat pengepolitisk stimulans samt generelt pæne

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen i dag bliver rimelig stille hvad angår de økonomiske begivenheder. Der kommer et par nationale forbrugertillidsopgørelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Fed på stand-by Markederne: Stille dag på aktiemarkederne der ender med små ændringer i både Europa og USA. Pæne stigninger

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 6. maj 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Vi befinder os i en af de lidt mere stille uger på den internationale nøgletalsfront, hvor en stor del af opmærksomheden da også er rettet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 24. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil naturligvis igen i dag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland i forbindelse med mødet for euroområdets

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 6. juni 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Så er det blevet tid til endnu en amerikansk arbejdsmarkedsrapport fra BLS, denne gang angående maj. I april var der tale om en lidt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 20. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er ikke de store nøgletal på programmet i dag, som udelukkende byder på tyske producentpriser og det nationale aktivitetsindeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 8. april 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det er igen en dag uden de helt store nøgletal på programmet, men der vil dog være lidt fokus på NFIB-indikatoren for aktivitetsniveauet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 31. oktober 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Eurostat offentliggør ledighed og inflation for euroområdet i dag, og især inflationen er interessant på grund af deflationsfrygten,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. marts 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. marts 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. marts 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne sætter sig først lidt, men kommer igen sidst på dagen og USA ender i plus. Asien fortsætter op til morgen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. april 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. april 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. april 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: God stemning på aktiemarkederne sfa. regnskaber og lidt mindskede bekymringer i EUR-periferilande. Renter stiger, men

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Let positiv stemning overleveret fra USA tirsdag trækker op i aktiemarkederne i Europa, mens sikre obligationsrenter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Den gode stemning fortsatte det meste af dagen, men løjede noget af til sidst og over natten i Asien. Stigende aktiemarkeder,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa og USA trækker lidt yderligere ned, og obligationsrenterne falder tilbage lidt tilbage. JPY

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 7. marts 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens altoverskyggende nøgletal er arbejdsmarkedsrapporten fra USA. Efter ADP-indikatoren kom ud svagt tidligere på ugen og underindekset

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 14. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Eurogruppens finansministre mødes i dag for at godkende den tredje hjælpepakke til Grækenland. Der er dog et lille aber dabei. De

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Servicesektoren holder gang i beskæftigelsen Markederne: Aktiemarkederne tager først vel i mod græsk gældsombytningen, men

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ aktiemarkedsstemning og følgelig faldende obligationsrenter. Kraftigt spring op i olieprisen efter Qaddafi

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Vigtigste begivenheder USA: Detailsalget ventes at falde Markederne: Aktiemarkederne vender rundt til det positive 20 mens obligationsrenterne kravler

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013 Vigtigste begivenheder Markederne:.Generelt forsigtig stemning på aktiemarkederne dog med pæn stigning i Japan over natten efter lempelige udtalelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde overvejende en svag pil nedad, hvor især usikkerheden om de amerikanske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. oktober 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. oktober 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. oktober 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Blandet udvikling i Europa op til EU-topmødet, men stærke tal fra USA og snak om kinesisk involvering i europæisk

Læs mere

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com Økonomiske udsigter Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk Agenda Den økonomiske krise: Det tabte er ved at være indhentet Status på krisen: Recessionsfrygten er tilbage De økonomiske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 / sylvester.andersen@nasdaqomx.com København, Movember

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 11. oktober 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 11. oktober 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 11. oktober 2013 Vigtigste begivenheder Morgenmelding går på efterårsferie og er tilbage mandag den. 21. oktober Markederne: Generelt god stemning på finansmarkederne

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne tager positiv retning efter lidt bedre nyheder om atomkatastrofen i Japan. Obligationsrenterne stiger

Læs mere

Erhvervstræf 2009 DI Vestsjælland

Erhvervstræf 2009 DI Vestsjælland Erhvervstræf 2009 DI Vestsjælland Hans Hellstrøm Henningsen, formand for DI Vestsjælland Dagens program Kl. 16.00 Kl. 16.15 Velkomst Finansverdenens syn på fremtiden. Kl. 16.45 En fod på bremsen optimer/beskær/effektiviser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Tøvende udvikling frem mod arbejdsmarkedsrapport, dog med pres op på EMU-periferilandes renter. Arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i plus i Europa på fornuftige regnskaber. USA-renter kraftigt i vejret, hvilket sender USAaktier

Læs mere

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Olieprisen er faldet markant 2 Det kan også ses i de danske detailpriser Benzinpris er tal fra EU-Kommissionen for Super 95. 3 Og det spiller

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Svage amerikanske nøgletal i fokus Ugen der gik Boligmarkedet i USA farver børserne røde: Problemerne på det amerikanske boligmarked har taget opmærksomheden i den forgangne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ stemning på aktiemarkederne, rentefald og fald EUR/USD som følge af Korea-konflikt og tiltagende gældsbekymringer

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Udfordringer i praksis ved securitisation

Udfordringer i praksis ved securitisation Udfordringer i praksis ved securitisation Kennt P. Beicker Knudsen Børsmæglerforeningens årsmøde 8. Marts 2013 Securitisation i praksis Erhvervsobligationer, herunder securitisation har ikke været anvendt

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 46 ØMU-gældskrise i fokus igen Ugen der gik Fokus skifter fra QE II til ØMU-gældkrise: Begejstringen over udsigterne til yderligere kvantitative lempelser i USA og selve implementeringen

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015 PRESSEMØDE REGNSKAB 2014 Thomas F. Borgen Chief Executive Officer 3. februar 2015 Agenda Regnskab 2014 Forventninger 2015 Makroøkonomi Vejen frem 2 Bedste resultat siden 2007 Resultatopgørelse og nøgletal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere