Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde"

Transkript

1 Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl Forventes afsluttet senest kl NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret pr. brev eller mail senest fredag den 19. juni, kl 12 /MR-sekretær Steen Arnstrup Den 4. juni Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Hanne Kofoed, Charlotte Gravesen, Ove Mathiesen, Karin Buch Tilmeldte suppleanter: Lilian Cort Jørgensen, Flemming Kristensen, Else Villumsen, Iwan Jensen Dagsorden: 04.06/01 /01 Godkendelse af referatet fra MR mødet den 13. Referatet godkendt maj /02 /02 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt 04.06/03 KK-udvalgets indstilling om indkøb af møbler. Det indstilles, at der indkøbes 80 Ice-stole med løse hynder, og at anskaffelse af borde udsættes til august/september Se bilag med referat af KK-udvalgets møder den 18. og 25. maj 2009 og udvalgets indstilling til møbelindkøb /04 Ad-hoc udvalget for SSK renovering: Ovenlysvinduer Gardiner for lodrette vinduer Fjernelse af trin ved alteret Mikserpult flyttes til gulvniveau Bænke til korister Fladskærme i sideskib Renovering af orgel. SKK-udvalget mødes den 2. juni 2009 om Keld /03 Ved afstemning besluttedes at godkende tilbud fra flexform på 80 stole m.v. til alt kr ,66 kr ex. moms med farven lavendel. Ved afstemningen var der 2 blanke, 2 med farven flint og 9 for farven lavendel. Om indkøb af borde var der en længere drøftelse både vedr opstilling/flytning af borde og om hvilke borde der kunne eller skulle indkøbes og i givet fald hvornår.. Til belysning af problemstillingen havde kirketjenerne beskrevet møbelflytteriet i en normaluge og Leif Ellerbæk viste billeder fra sognegårdens møbelopstillinger i en uges løb. Der var mange synspunkter i debatten, hvoraf fremgår at man både vil lægge vægt på pris og æstetik, men også tage arbejdsmiljøhensyn for personalet. Konklusionen var at K-K-udvalget og andre der er involverede i møbelindkøbet arbejder videre med henblik på at udvalget fremlægger en indstilling til menighedsrådets beslutning om indkøb af borde på august eller senest septembermødet. /04 Der blev omdelt en udførligt referat med bilag til dette punkt som blev præsenteret af Ole Rathmann. Efter en afgrænset debat om lydanlægget i Strandkirken var der ved håndsopreækning enighed om at man valgte at arbejde videre med den dyre løsning, som muligvis inkludere et nyt lydanlæg. Vedr finansiering var der enighed om at der

2 Wohlerts indhentede tilbud. arbejdes Den 4. juni. på 2009 optagelse af et stiftslån Blad nr. 2 på omkring 2 mio. Kr der sammen med 04.06/05 opsparingen til projektet vil kunne finansiere Meddelelser fra regnskabsfører og kasserer. det samlede projekt. Der kan forventes at være en opsparing inkl. tilskreven renter ved starten af 2011 på i alt ca. 1.4 miokr. Formanden oplyste at der kan søges om stiftslån og at man sandsynligvis kunne får det, men med renter og afdrag indenfor anlægsrammen på ca kr som er stipuleret for overslagsårene Økonomiudvalget er indstillet på at udforme en ansøgning til provstiudvalget til drøftelse på budgetsamrådet den /05 Regnskab pr. 1. juni 2009 inkl oversigt over anlæg og opsparing pr blev taget til efterretning /06 /06 Budget Der var en drøftelse om definition af Vi har sendt vores forslag til driftsbudget, men vi anlægsprojekter. Definitionen beror på et vist mangler at sende budget for anlægsopgaver. Vi skøn men det skal være en samlet aktivitet, skal aflevere vores forslag til anlægsopgaver gerne med et pristilbud som grundlag. Det senest den 15. juni De fleste skal helst være over kr. Det skal gerne anlægsopgaver er med i det fremsendte kunne udføres i et år. (Man kan altså ikke budgetforslag, for det er en fortsættelse af planlægge at samle penge over flere år til tidligere ønsker. Det er især præstegårdsudvalget uspecificerede,kommende anlægsopgaver. I og k k udvalget, der skal være aktive. Det så fald skal man spille med åbne kort og færdigbehandles på dette møde. anmode om opsparingsprojekter). Aktiviteter Følgende anlægsopgaver er med i budgetønsker som finansieres af lån er altid 2010: Ovenlysvinduer (550), Kirkegårdsmur anlægsprojekter. Ved tvivl er det bedst at Solrød kirke (50), indvendig maling af spørge provstiudvalget inden man søger, da Strandkirken (100) anlægsprojekter er ejet af provstiudvalget. KK-udvalget har nogle forslag. Skal de med Menighedsrådene er blot operatører af hvornår? anlægsbevillinger og opsparinger. Bliver et Økonomiudvalget mødes og udformer anlægsprojekt billigere end forventet skal man anlægsbudget søge om kunne beholde overskydende restbevilling. Ved håndsoprækning var der enighed om at der søges optaget et stiftslån på ca. 2 mio. kr. Økonomiudvalget holder møde den 8. juni kl 19 og beslutter om anlægsbevillingen på budget 2010, samt overslagsårene samt udformer ansøgning om stiftslån på ca. 2 mio. kr til Strandkirken med start budgetåret /07 Nyt sogneblad via Solrød nyt. Ideen er at nedlægge vores sogneblad, og i stedet bruge en side i Solrød Nyt hver måned. Kirkeblads/pr udvalget anbefaler en prøveperiode på 1 år. Skal der laves flere almindelige kirkeblade /07 Michael Rønne Rasmussen orienterede om den noget spegede situation der er opstået ved Solrød Avis og et videreført Solrød Nyt. Valget stod mellem at fortsætte med eget sogneblad for Solrød Sogn og evt. sammen

3 i år? Bilag /08 Korsituationen i Solrød Strandkirke. Orientering ved AMR /9 Orientering fra aktivitetsudvalget Referat af fælles aktivitetsudvalgsmøde. Bilag 04.06/10 Orientering fra EDB-udvalget 04.06/11 Orientering fra gudstjenesteudvalget Forslag om månedlig højmesse i Solrød Kirke. Bilag 04.06/12 Orientering fra kirkebladsudvalget. Se pkt / /13 Orientering fra KK-udvalget /14 Orientering fra personaleudvalget. Om konfirmandsituationen 09/10 og kirkegårdspersonale og opmåling af kirkegårdene /15 Orientering fra præstegårdsudvalget /16 Orientering fra kirkeværgen /17 med Den 4. Jersie juni. Sogn 2009 eller på den anden Blad nr. side 3 at fortsætte forhandlinger om en kirkeside i Solrød Avis til erstatning af eget sogneblad. Der var enighed om et nyt forhandlingsudvalg der fortsætter forhandlingerne med Solrød Avis = /08 Anne Margrethe Rasmussen orienterede om korsituationen i sognet. Ved afstemning var der overvejende enighed om at der arbejdes på en løsning hvorved der ved omprioritering kan finansieres en kormedhjælper på optil kr på årsbasis. /09 Der var udsendt orientering fra udvalget om fællesmøde med Jersie Sogn som blev taget til efterretning. Der var enighed at det ville være nyttigt med en målsætning- /temadrøftelse i Solrød Sogn inden næste fællesmøde den 22.okt /10 /11 Der var udsendt referat fra udvalgets møde den Et forslag om at ændre højmesse tiden en gang om måneden i Solrød Kirke til kl 11 blev udsat til målsætningsdrøftelsen. /12 Se ad dagsordenens punkt 07 /13 Der var udsendt to referater fra udvalgets møder den 18.maj og den 25. maj /14 Konfirmandsituationen blev drøftet,men der kan intet gøres før man har mere nøjagtige tal. Vedrørende personalesituationen på kirkegården kommer der en opmåling af graverens opgaver med henblik på en efterfølgende drøftelse af behov for behov for det samlede antal arbejdstimer på kirkegård og ved kirketjeneste i Solrød Kirke. /15 Ole Rathmann orienterede om at udvalget arbejder på en realistisk prioritering af opgaver i forhold til de resterende budgetmidler. /16 Lizzi Schultz orienterede om situationen vedr. vedligehold af gravsteder. Der er ingen akutte problemer.

4 Meddelelser fra præsterne, herunder orientering om den fremtidige konfirmandsituation i Solrød., og om Jersie kirkes lukning i et år. /17 Den 4. juni Blad nr. 4 Vedr Jersie Kirkes lukning afventer man og ser hvor store ressourceproblemerne faktisk bliver, før der tages yderligere skridt /18 /18 Evt. orientering fra provstiudvalget. Provsten har skrevet til os om synsrapporter og deres opfølgning. En opgave for KK-udvalget. Og om indspil til temaet: kirkelighed og virkelighed. Bilag 04.06/19 Møder og kurser. Der kan endnu ikke siges noget konkret om konfirmandsituatiaonen Mogens Sørensen orieterede om provstens brev vedr synsrapporterne, samt provstens brev om evt. bidrag til stiftsårbogen. Har man indlæg til stiftsårbogen sendes evt. bidrag til Anita Obeling. / /20 /20 Særlige arrangementer i næste måned. / /21 Åndehullet /22 Pinse på Herrens mark. Vi har meldt os til en bod om kærlighed. Vi skal bl.a. uddele passionsfrugter. Hvordan gik det /23 Vigtige emner på kommende møder: 1. Hvad vil vi med Solrød kirke? 2. Lov nr. 27 om bl.a. økonomi og medlemskab af folkekirken. 3. Spørgsmål til samarbejdet i provstiet: Hvad er vores særkende i sognet, som vi ikke vil opgive? Hvilke opgaver løses bedre, hvis vi slår os sammen med nogen? Hvad kan vi opnå ved at samarbejde i provstiet? 4. Inge foreslår, at vi læser MR-loven, sammen, og at vi gennemfører evt. tema om vores sogneprofil gerne sammen med Jersie /24 Meddelelser fra formanden. På sidste møde drøftede vi anvendelse af vores lokaler. Det har været genstand for drøftelser i 1999 og Se bilag. Tages op efter sommerferien, når vi har fundet bilagene.. /22 Alle der var med på Mosede Fort var enige om at gik fint og som det skulle. NB Solrøds tema var : Glæde /og latter med uddeling af vindruer. /23 Der var enighed om et heldags temamøde med målsætningsdebat lørdag den 3. okt heldags i Strandkirken og uden ansatte, men gerne med oplægsholder. Udvalg der planlægger heldagsmødet den er Arne Nielsen, Ole Rathmann, Mogens Sørensen,Anne Margrethe Rasmussen. /24 Til efterretning /25 Joyfull Noise må låne Strandkirken, dog uden at det berører højmessen søndag kl 11. /26 /27 Det er vigtigt at kirketjenerne orienteres om forløbet af arbejdet med nye stole og borde i Strandkirken.

5 04.06/25 Joyful Noise De ønsker at låne Strandkirken til en gospelworkshop i efteråret ( ) med deltagere. Der er ikke pt. Kirkelige handlinger i kirken. Bilag. Den 4. juni Blad nr /26 Solrød sogns menighedspleje /27 Eventuelt. 4. juni MR-møde. Næste møde den 11. august 2009 Ref.: Steen Arnstrup/050609

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere